Page 1

DFC - Systém směrové kontroly proudění vzduchu

Euro Air CZ s.r.o.

Žižkova 3095

407 47 Varnsdorf

Czech Republic

www.euroair.eu


DFC - Systém směrové kontroly proudění vzduchu DFC systém byl navržen proto, aby vzduch opouštěl vyústku vždy v kolmém směru. Spočívá v kombinaci laserem vyřezaných otvorů a k nim příslušejících směrových klapek. Tyto klapky usměrňují proud vzduchu do kolmé polohy a zabraňují jeho proudění podél textilní vyústky. Tím je zajištěno 100% rovnoměrné proudění bez jakýchkoli projevů turbulence. DFC je patentovaný systém společnosti Euro Air. Je konstruován ve třech různých variantách v závislosti na účelu použití: Komfort, Indukce a LT. Každá odpovídá jinému typu prostředí. Díky této variabilitě může být DFC systém uplatněn prakticky v libovolných projektech. Dle požadavků prostředí navrhneme nejvhodnější tkaninu z naší široké nabídky. Použitá tkanina může mít různý stupeň propustnosti nebo může být zcela nepropustná. S tím si ovšem zákazník nemusí příliš lámat hlavu, o správný výběr se postará náš speciálně vyvinutý projekční software. Směrová klapka - zdánlivá maličkost - je ve skutečnosti geniální objev. Odstraňuje totiž problém turbulence, která tak často vzniká při pouhé perforaci textilního materiálu. Co je turbulence v textilních rozvodech? Jedná se o nežádoucí paralelní tok vzduchu podél axiálního směru vyústky a je přirozeným důsledkem perforace tkaniny. Proud vzduchu nevychází z vyřezaných otvorů nikdy kolmo, ale více či méně šikmo. Funkcí DFC klapek je korigovat proud vycházejícího vzduchu do kolmé polohy k vyústce. Tento požadavek zajišťují směrové klapky bez ohledu na hodnotu tlaku ve vyústce. Naskenujte si prosím QR kód pod obrázkem a věnujte zvýšenou pozornost červené tkanině. Hlavním problémem turbulence je to, že způsobuje velké problémy s rozvodem vzduchu do pracovní zóny. Je velmi pravděpodobné, že oblast pod začátkem vyústky bude nedostatečně provětrána, zatímco na jejím konci bude průvan. A to je vskutku nehezká příhoda. DFC – jak to funguje? DFC systém byl společností Euro Air navržen primárně k odstranění turbulenčních projevů. Koncept spočívá v přesném vyřezání speciálně tvarovaných otvorů a směrových klapek do tkaniny. Zde se uplatňuje laserová technologie. Podívejte se prosím na ukázku (nahoře) a nyní věnujte pozornost modré tkanině. V této ukázce DFC systému je vidět, jak směrové klapky korigují proud vzduchu do kolmé polohy. Tím je zajištěn nejvyšší komfort větrání nebo chlazení. Elegantní, jednoduché, patentované!

Běžný textilní systém s perforací

Na společném projektu s Královským technickým gymnáziem v Holandsku jsme dokumentovali zvýšenou aktivitu studentů díky nižšímu obsahu CO2 v učebnách. Byl nainstalován systém DFC Indukce a průměrný obsah CO2 během celého vyučovacího dne poklesl na 492 ppm. Jednalo se o výrazné snížení CO2 v učebnách.

Čtěte více na: www.euroair.cz Výrobky

EURO AIR DFC Systém


DFC Komfort Pro chlazení, vytápění a větrání v prostorách s nejvyššími požadavky na komfort. Objem vzduchu při výstupu otvory: 7 - 20 m³/h/m (60 Pa) Typické aplikace: kanceláře, školy, jídelny, přednáškové sály, kina, divadla, atd. Materiál: Trevira® CS, Standard Polyester, DFC 40 nebo DFC 325.

DFC Indukce Pro chlazení, vytápění a větrání v prostorách se středními požadavky na komfort. Objem vzduchu při výstupu otvory: 30 - 90 m³/h/m (120 Pa) Typické aplikace: fitnes centra, showroomy, výstavy, muzea, obchody, autoopravny, lehký průmysl atd. Materiál: Trevira® CS, Standard Polyester, DFC40 nebo DFC 325, Injekt Light.

DFC LT (Long Throw) Pro chlazení, vytápění a větrání v prostorách se malými nebo žádnými požadavky na komfort. Objem vzduchu při výstupu otvory: 65 - 370 m³/h/m (120 Pa) Typické aplikace: sportovní haly, sklady, hypermarkety, logistická centra, atd. Materiál: Trevira® CS, Standard Polyester, DFC 40 nebo DFC 325, Injekt Light.

Čtěte více na: www.euroair.cz Výrobky


DFC Komfort Systém DFC Komfort je vhodný pro zajištění větrání, chlazení a vytápění v prostorách s nejvyššími požadavky na komfort. Na obrázku je vzorně vyřešený projekt odvětrání kanceláří společnosti LGM v Singapuru.

Kanceláře , LGM Group - SGP

DFC Komfort je nejčastěji používán s půlkruhovým nebo čtvrtkruhovým tvarem vyústky. Systém je navržen s jednou až třemi řadami DFC průduchů. Objem vzduchu z vyústky je obvykle 7–20 m³/h/m při 60 Pa.

Střední škola, Breda - NL

Typické aplikace: • • •

kanceláře školy jídelny

• • •

přednáškové sály kina divadla atd. Dům pečovatelské služby, Moermont - NL

DFC – porovnání produktů - Rychlostní profil Průtok vzduchu otvory

DFC Komfort 1 řada

Čtěte více na: www.euroair.cz Výrobky

DFC Komfort 2 řady

DFC Komfort 3 řady


DFC Indukce Systém DFC Indukce je vhodným řešením pro chlazení, vytápění a větrání v prostorách se středními požadavky na komfort. Na obrázku vpravo je úspěšná instalace systému DFC Indukce do zrenovované budovy sídla nadace CliniClowns v Holandsku (CliniClowns jsou známí „zdravotní klauni“ přinášející dětem smích do nemocnic). CliniClowns - NL

DFC Indukce se nejčastěji používá s půlkruhovým nebo kruhovým rukávem. Systém je navržen s jednou nebo dvěma řadami DFC průduchů. Objem vzduchu z vyústky je obvykle 17–90 m³/h/m při 120 Pa. Materiál: Trevira® CS, Standard Polyester, DFC 40 nebo DFC 325, Injekt Light.

DFC Indukce

Typické aplikace: • • • •

fitness centra showroomy výstavy muzea

• • •

obchody autoopravny lehký průmysl atd.

Juffrouw Jansen - NL DFC – porovnání produktů - Rychlostní profil Průtok vzduchu otvory

DFC Indukce 5

DFC Indukce 7,5

Čtěte více na: www.euroair.cz Výrobky

DFC Indukce 10

DFC Indukce 12,5


DFC LT (Long Throw = dlouhý dosah) Systém DFC LT je vhodné řešení pro prostory s vysokými stropy, kde jsou zároveň malé nebo žádné požadavky na komfort (vyšší rychlost proudění vzduchu v pracovní zóně není překážkou). Zvládá dobře jak větrání, tak i chlazení a vytápění. Výhodou DFC LT je jeho dlouhý dosah. Takový textilní rozvod dokáže plnit své funkce na vzdálenost převyšující 20m od vyústky. Nejčastěji se používá s kruhovou vyústkou. Systém je navržen s jednou nebo dvěma řadami DFC průduchů. DFC LT

Objem vzduchu z vyústky je obvykle 65–370 m³/h/m při 120 Pa. Materiál: Trevira® CS, Standard Polyester, DFC 40 nebo DFC 325, Injekt Light. Typické aplikace: • • • • •

sportovní haly sklady hypermarkety distribuční a logistická centra těžký průmysl atd.

LM Wind Power Systems - IND

DFC – porovnání produktů - Rychlostní profil

Průtok vzduchu otvory

DFC LT 15

DFC LT 20

Čtěte více na: www.euroair.cz Výrobky

DFC LT 25

DFC LT 32,5


Fitness centrum, Mijdrecht - NL

Palačinkárna, Korenmolen - NL

Fitness centrum, Mijdrecht - NL

Dům pečovatelské služby, Moermont - NL

Čtěte více na: www.euroair.cz Výrobky


Nemocnice, Kennemer - NL

Obchod Vingino, Eindhoven – NL

Distributor:

Euro Air CZ s.r.o. Žižkova 3095 407 47 Varnsdorf Czech Republic Tel. +420 607 983 983 ml@euroair.eu www.euroair.eu ISO 9001

Commitment is included

DFC - Systém směrovékontroly proudění vzduchu  

DFC - Systém směrové kontroly proudění vzduchu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you