Page 1

 

ɸʧʛʩʠʦʖʼʣʧʲʠʖʆʖʚʖɽʖʫʞʧʨʩ ʅʦʖʘʨʖɷʛʝʥʛʠʞʅʖʬʻʹʣʨʻʘ ʘʩʡʊʦʩʣʝʛʙ ʢʀʞʼʘ ʉʠʦʖʼʣʖ ʪʖʠʧ

IUUQNFESBEBPSH

Народному депутату  України     VII  скликання   Петренку  П.Д.    

вих. №  10911  від    27  вересня  2013  р.        

Шановний Павле  Дмитровичу!       Цим   листом   Всеукраїнська   Рада   Захисту   Прав   та   Безпеки   Пацієнтів   висловлює   свою  повагу  та  звертається  з  нижчевикладеним.       Наша   організація   є   єдиним   неурядовим   партнером   Ради   Європи   в   Україні   з   розробки   державної   політики   щодо   безпеки   пацієнтів   згідно   Плану   Дій   Ради   Європи   для   України   на   2011-­‐2014   роки 1 .   Окрему   увагу   ми   приділяємо   питанню   фармацевтичної   безпеки.   Згідно   із   даними   міжнародних   дослідників,   найпоширенішою  небажаною  подією  у  цій  сфері  є  відсутність  клінічної  ефективності   лікарського  засобу.  Особливо  гостро  питання  постає  у  період  епідемій.       Від   наймасовішої   офіційно   зареєстрованої   епідемії   грипу   майже   щороку   страждає   понад   1   млн.   громадян   України.   Саме   тому   перед   сезоном   цього   розповсюдженого   захворювання   наша   увага   прикута   до   лікарських   засобів   із   зареєстрованими   показаннями   для   лікування   вірусу   грипу.   Серед   “бестселерів”   українського   ринку   лікарських   засобів   лідерські   позиції   займають   такі   препарати   як   «Анаферон»2,3,  «Афлубін»4,5,  «Енгістол»6,7  та  «Оцилококцинум»8.       Згідно   з   наведеними   у   посиланнях   інструкціями   для   медичного   застосування   зазначених   препаратів   діюча   речовина   розводиться   у   так   званих   «гомеопатичних   пропорціях»   і   сягає   найменшої   концентрації   1   на   10400.   Слід   зазначити,   що   на   існуючому  рівні  знань,  фізики-­‐теоретики  розрахували9,  що  загальна  кількість  часток  у   відомому  Всесвіті  складає  всього  1079.  Число  розведень,  яке  у  чотири  рази  більше  ніж   видумане   відомим   американським   математиком   Едвардом   Казнером   число   «гугол»10   має   означати,   що   виробники   зазначених   препаратів   доводять   можливість   існування   принаймні   чотирьох   паралельних   нашому   Всесвітів,   а   для   ідентифікації   діючої   речовини   під   час   контролю   якості,   мабуть,   використовують   технології   викривлення   простору-­‐часу.  Разом  із  цим,  за  фантастичними  технологіями  виробництва  зазначених   препаратів   приховуються   цілком   реальні   гроші.   Так   за   даними   маркетингових   агентств  лише  за  2012  рік  в  Україні  було  продано  препарату  «Анаферон»  на  суму  89,1   млн.  грн.,  «Афлубін»  –  на  56,9  млн.  грн.,  «Енгістол»  –  на  26  млн.  грн.,  «Оцилококцинум»   –  на  24,6  млн  грн.                                                                                                                     1  http://www.coe.kiev.ua/uk/DPAInf(2011)17E%20Action%20Plan%20Ukraine.pdf     2  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=5A0CC39D8374FC0644257B8800237344   3  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=B1F69ED48F0C42AEC2257B3B003B3564   4  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=94B39BB0F35F40C6C22578AF00386876   5  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=115143D2D384C81AC22579B20042CF25   6  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=335389C77C2C3FD0C225767800515A0F   7  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=8AF5522C2745358DC2257B2D002E205C   8  http://drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=67E76CE9DFDF6456C22577CF002F43FD   9  http://people.cs.umass.edu/~immerman/stanford/universe.html     10  http://ru.wikipedia.org/wiki/Гугол#cite_note-­‐2    


Законом України   “Про   лікарські   засоби”   визначається,   що   при   реєстрації   лікарського   засобу   до   заяви   додаються   матеріали   доклінічного   вивчення,   які   включають   хімічні,   фізичні,   біологічні,   мікробіологічні,   фармакологічні,   токсикологічні   та   інші   наукові   дослідження   з   метою   вивчення   їх   специфічної   активності   та   безпечності.   Оскільки   навіть   теоретично   неможливо   уявити   спосіб   за   якого   яка-­‐небудь   молекула   могла   б   мати   специфічну   активність   по   відношенню   до   вірусу   грипу,   ми   маємо   сумнів   щодо   законності   державної   реєстрації   зазначених   лікарських   засобів.   Через   це   просимо   Вас,   шановний   Павле   Дмитровичу,   терміново   внести   на   розгляд   тимчасової   слідчої   комісії   Верховної   Ради   України   з   питань   розслідування  фактів  порушень  законодавства  при  здійсненні  державних  закупівель,   неефективного   використання   державних   коштів   та   зловживань   службовим   становищем   з   боку   посадових   осіб   Міністерства   охорони   здоров’я   України,   інших   державних   підприємств,   установ   та   організацій   у   сфері   охорони   здоров’я   та   фармацевтичної  галузі  питання  щодо  громадської  експертизи  діяльності  МОЗ  України   під   час   державної   реєстрації   наведених   лікарських   засобів.   Просимо   також   залучити   експертів   нашої   організації,   а   також   Союзу   споживачів   медичних   послуг,   лікарських   засобів   та   виробів   медичного   призначення   до   розгляду   реєстраційного   досьє   зазначених   лікарських   засобів   згідно   Постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   5   листопада  2008  №976  “Про  затвердження  Порядку  сприяння  проведенню  громадської   експертизи  діяльності  органів  виконавчої  влади”.  У  разі  виявлення  невідповідності  до   вимог   чиногочинного   законодавства,   ми   вимагатимемо   виключити   з   інструкцій   для   медичного   застосування   будь-­‐які   показання,   які   не   мають   ґрунтовного   підтвердження.     Ми   сподіваємось,   що   наша   взаємодія   убезпечить   пацієнтів   України   від   небажаних  подій  та  марно  витрачених  коштів.         З  повагою,     Віце-­‐президент                Є.  В.  Найштетік                  

Відкритий лист до ТСК  
Відкритий лист до ТСК  
Advertisement