NEG Uddannelsestilbud 2023

Page 1

UDDANNELSESTILBUD 2023

UDDANNELSESTILBUD HOS NEG - hele oversigten

GYMNASIE-

ERHVERVSUDDANNELSE

GRUNDFORLØB 1 + 2

ERHVERVSUDDANNELSE

HOVEDFORLØB + SKOLEOPLÆRING

ERHVERVSUDDANNELSE

GYMNASIAL (EUX)

HOLBÆK

KALUNDBORG

ODSHERRED

UDDANNELSER
10. KLASSE

HOLBÆK

Uddannelseslbud i Holbæk

• Kontor, handel og forretningsservice

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 1 EUX

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Finans

• Handelsuddannelsen med specialer

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tømrer

GRUNDFORLØB 2

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Glarmester

• Handelsuddannelsen med specialer

• Industriteknikeruddannelsen

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tagdækker

• Tandklinikassistent

• Tømrer

• Værktøjsuddannelsen

GYMNASIEUDDANNELSER

• HHX

• HTX

HOVEDFORLØB

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Elektriker

• Glarmester

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tagdækker

• Tømrer

10. KLASSE

• EUD10 (den erhvervsreede 10. kl.)

• COMBI10

KALUNDBORG

Uddannelseslbud i Kalundborg

GRUNDFORLØB 1

• Kontor, handel og forretningsservice

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Tømrer

• Handelsuddannelsen med specialer

• Industrioperatør

• Kontoruddannelsen med specialer

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

• Vejgodstransport

HOVEDFORLØB

• Industrioperatør

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

EUX

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Finans

• Tømrer

• Handelsuddannelsen med specialer

• Kontoruddannelsen med specialer

• Procesoperatør

GYMNASIEUDDANNELSER

• HHX

• HTX

10. KLASSE

• K10 (den almene 10. kl.)

• EUD10 (den erhvervsreede 10. kl.)

• COMBI10

ODSHERRED

Uddannelseslbud i Odsherred

GRUNDFORLØB 1

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Ernæringsassistent

• Gastronom

• Tjener

• Tømrer

HOVEDFORLØB

GYMNASIEUDDANNELSER

• HF - 2-årig og 3-årig

• HHX

• STX

10. KLASSE

• GYM10

• EUD10 (den erhvervsreede 10. kl.)

• COMBI10

• BASEN10

EUX

GYMNASIEUDDANNELSER

HOLBÆK KALUNDBORG

• HHX

• HTX

ODSHERRED

• HHX

• HTX

• HF - 2-årig og 3-årig

• HHX

• STX

10. KLASSE

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED

• EUD10 (den erhvervsreede 10. kl.)

• COMBI10

• K10 (den almene 10. kl.)

• EUD10 (den erhvervsreede 10. kl.)

• COMBI10

• GYM10

• EUD10 (den erhvervsreede 10. kl.)

• COMBI10

• BASEN10

HOLBÆK

UDDANNELSESTILBUD

- hele oversigten

ODSHERRED KALUNDBORG

GRUNDFORLØB 1

• Kontor, handel og forretningsservice

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Glarmester

• Handelsuddannelsen med specialer

• Industriteknikeruddannelsen

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tandklinikassistent

• Tagdækker

• Tømrer

• Værktøjsuddannelsen

HOVEDFORLØB

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Elektriker

• Glarmester

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tagdækker

• Tømrer

• HHX

• HTX

GRUNDFORLØB 1

• Kontor, handel og forretningsservice

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Finans

• Handelsuddannelsen med specialer

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tømrer

SKOLEOPLÆRING

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Elektriker

• Glarmester

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tagdækker

• Tømrer

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Tømrer

• Handelsuddannelsen med specialer

• Industrioperatør

• Kontoruddannelsen med specialer

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

• Vejgodstransport

HOVEDFORLØB

• Industrioperatør

• Lager- og Terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

• HHX

• HTX

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 1 EUX

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Finans

• Tømrer

• Handelsuddannelsen med specialer

• Kontoruddannelsen med specialer

• Procesoperatør

• Ernæringsassistent

• Gastronom

• Tjener

• Tømrer

• HF - 2-årig og 3-årig

• HHX

• STX

• EUD10

• COMBI10

• K10

• EUD10

• COMBI10

SKOLEOPLÆRING SKOLEOPLÆRING

• Industrioperatør

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

HOVEDFORLØB

• GYM10

• EUD10

• COMBI10

• BASEN10

EUX EUX
GYMNASIEUDD. GYMNASIEUDD. GYMNASIEUDD. 10. KLASSE 10. KLASSE 10. KLASSE

ERHVERVSUDDANNELSE

GRUNDFORLØB 1 + 2

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED

GRUNDFORLØB 1

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Kontor, handel og forretningsservice

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Glarmester

• Handelsuddannelsen med specialer

• Industriteknikeruddannelsen

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tandklinikassistent

• Tagdækker

• Tømrer

• Værktøjsuddannelsen

GRUNDFORLØB 1

• Kontor, handel og forretningsservice

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Tømrer

• Handelsuddannelsen med specialer

• Industrioperatør

• Kontoruddannelsen med specialer

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

• Vejgodstransport

GRUNDFORLØB 1

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Teknologi, byggeri og transport

GRUNDFORLØB 2

• Ernæringsassistent

• Gastronom

• Tjener

• Træfagenes tømreruddannelse

ERHVERVSUDDANNELSE

HOVEDFORLØB + SKOLEOPLÆRING

HOVEDFORLØB

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Elektriker

• Glarmester

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tagdækker

• Tømrer

SKOLEOPLÆRING

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Elektriker

• Glarmester

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tagdækker

• Tømrer

HOVEDFORLØB

• Industrioperatør

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

HOVEDFORLØB

SKOLEOPLÆRING

• Industrioperatør

• Lager- og terminaluddannelsen

• Procesoperatør

• Produktør

SKOLEOPLÆRING

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED

ERHVERVSUDDANNELSE GYMNASIALE (EUX)

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED

• Anlægsstruktør

• Bygningsmaler

• Bygningsstruktør

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Finans

• Byggeri og transport

• Handelsuddannelsen med specialer

• Kontoruddannelsen med specialer

• Murer

• Personvognsmekaniker

• Smed

• Tømrer

• Detailuddannelsen med specialer

• Elektriker

• Finans

• Tømrer

• Handelsuddannelsen med specialer

• Kontoruddannelsen med specialer

• Procesoperatør

EUX
EUX EUX
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.