Etrips - ena aplikacija za vse

Page 1

Učinkovito recepcijsko delo

+ Večkanalno trženje nastanitev

www.etrips.si


Kaj nudi Etrips ? 1.

Usklajeno trženje na različnih tržnih kanalih • pregled trženja in zasedenosti po različnih tržnih kanalih • sinhronizacija z Booking, Airbnb, Tripadvisor • rezervacije preko Etrips iskalnih polj na spletni strani ponudnika nastanitev • rezervacije s portala Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info • rezervacije ali povpraševanja iz rezervacijskega portala Etrips

2.

Recepcijsko delo • prijava gostov z avtomatskim vpisom v knjigo gostov – dnevno poročanje v eTurizem • avtomatski izračun obveznosti plačila turistične takse • mesečno poročanje v aplikacijo eTurizma • izdajanje računov • poročila o zasedenosti, prihodkih, gostih

3.

Obračun storitev po realizaciji


Partnerji sistema Etrips VGRADNO OKNO ZA REZERVACIJE S PONUDNIKOVIH SPLETNIH STRANI

turistične agencije (partnerji)

„BOOKING“ GUMB ZA REZERVACIJE S PORTALA STO

(partner)

ponudnik nastanitve (izvajalec dejavnosti) rezervacijski portal Etrips www.etrips.info

(partnerji)

TIC - turistični informativni center (partnerji)

lastnik nastanitve / nepremičnine (partnerji)


Področja uporabe aplikacije Etrips

ponudnik nastanitve (izvajalec dejavnosti)

eTurizem

1. Učinkovito recepcijsko delo (PMS)

prijava gostov, mesečno poročilo

knjiga gostov

turistična taksa

pregledi zasedenosti in vodenje rezervacij

izdaja računov z davčnim potrjevanjem

poročila in statistika


Enkraten vpis podatkov zadošča za vsa poročanja v eTurizem, za izračun obveznosti turistične takse in za vse ostale operacije

Sinhronizirane rezervacija

Izdaja in davčna potrditev računa

Vnos podatkov za prijavo gosta

on line

eTurizem

on line

Elektronska knjiga gostov

+ ostali tržni kanali

Izračun obveznosti turistične takse

Izračun in mesečno poročanje Občine


Usklajeno in pregledno trženje na različnih tržnih kanalih


Pregled trženja po različnih tržnih kanalih


Spremljanje zasedenosti veÄ? objektov in nastanitev v enem pregledu zasedenosti


VtiÄ?niki iskanja prostih nastanitev in rezervacije z domaÄ?e spletne strani

https://www.penzion-podlipo.com

www.apartmaji.si 9


Oglaševanje in „BOOK“ gumb za rezervacije s portala STO

www.slovenia.info

10


Nadaljevanje rezervacije po kliku Book na STO portalu

11


Online rezervacije ali povpraĹĄevanja z rezervacijskega portala Etrips

www.etrips.info

12


Recepcijsko delo


Namizje spletne recepcije Etrips


Goste za dnevno poroÄ?anje v eTurizem oznaÄ?ite s kljukico in zakljuÄ?ite z izborom Prijavi izbrane goste + dodatna potrditev.


IstoÄ?asno s prijavo so gostje vpisani v eKnjigo gostov

16


Izpisi obveznosti turistiÄ?ne takse po razliÄ?nih kriterijih

17


Nakazilo izpisanega zneska turistiÄ?ne takse po poloĹžnici


Avtomatsko izra훾unano mese훾no poro훾ilo (za statisti훾ni urad RS) prenesemo v aplikacijo eTurizem.


Vodenje storitev po rezervaciji uporabimo za postavke na raÄ?unu

Vnos storitev zajema: -

izbor storitev iz ĹĄifranta

-

opcijsko popravek koliÄ?ine

-

opcijsko popravek cene

-

vpis opombe

20


Izdaja raÄ?una v aplikaciji

21


RaÄ?un izdan v aplikaciji ÄŒebelca.biz

22


PoroÄ?ilo o zasedenosti nastanitev


Poročilo o številu domačih in tujih gostov, nočitev in prihodov

24


PoroÄ?ilo prihodku po cenah za online prodajo

25


PoroÄ?ilo prihodkih po zaraÄ?unanih storitvah

26


PlaÄ?ilo storitev aplikacije Etrips


Plačilo storitev aplikacije Etrips Manager tudi na www.etrips.si (prijava gostov, izračun turistične takse, zasednosti, fakturiranje, usklajevanje koledarjev - sinhronizacija...)

Mesečno plačilo storitev aplikacije Etrips Manager se izračuna glede na število opravljenih nočitev v preteklem mesecu po formuli: število opravljenih nočitev v mesecu

X

cena na nočitev v odvisnosti od števila nočitev v mesecu

najvišji mesečni ceni določeni s številom ležišč

Cena na nočitev z večanjem števila nočitev v mesecu pada. Višina mesečnega plačila je omejena s številom ležišč. Na primer do 6 ležišče je mesečno plačilo omejeno na največ 19 EUR, od 7 do 25 ležišč na največ 36 EUR, od 26 do 35 ležišč na največ 49 EUR ... V primeru usklajevanja koledarjev med rezervacijskimi sistemi, Etrips ne zaračuna dodatne provizije.


Ceniki storitev aplikacije Etrips Manager

(www.etrips.si)

(prijava gostov, izračuni turistične takse, zasednosti, fakturiranje, usklajevanje koledarjev ...) Računalnik za izračun mesečne cene Cena na nočitev glede na število nočitev v mesecu

Omejitev najvišje mesečne cene s številom ležišč


Plačilo provizije rezervacijskim sistemom za realizirane rezervacije Provizije za relizirane rezervacije preko rezervacijskih sistemov imate dogovorjene z rezervacijskimi sistemi neposredno in jih plačate direktno ponudniku rezervacijskega sistema (Booking od 15%, Airbnb 3%, TripAdvisor - vacation rentals 3%). Za usklajevanje koledarjev (sinhronizacije) med rezervacijskimi sistemi, vam Etrips ne zaračuna dodatne provizije.

V primeru, da sprejemate rezervacije tudi direktno iz rezervacijskega portala Etrips (www.etrips.info), je naša provizija za ta tržni kanal 7% od zneska realiziranih rezervacij.


Pristop in podpora uporabnikom


1. Navodila uporabe po funkcionalostih so spravljena pod zavihkom PomoÄ?

2. Pri nekaterih funkcionalnostih vas podpora Ä?aka v modrih okvirjih


Osebna podpora E: podpora@etrips.si, T: +386 1 434 26 69 (vsak delavnik med 9.00 in 15.00) Za nujne primere (24 / 7) : +386 64 279 555

Pristop S strani www.etrips.si pošljite obrazec s kontaktnimi podatki. Odprli Vam bomo uporabniški račun in po vnos prve nastanitve, Vam nudimo 14 dni brezplačne uporabe.


Vaše predloge izboljšav sistema Etrips pošljite na info@etrips.info in nas spremljajte na

https://www.facebook.com/Etripsdoo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.