Advertisement
The "ETP Slovensko" user's logo

ETP Slovensko

Košice, Slovakia

https://www.etp.sk/

Poslaním ETP Slovensko je vzdelávanie a rozvoj ľudí, organizácií a komunít smerom k občianskej spoločnosti a šírenie myšlienok udržateľného rozvoja. Sprevádzame od kolísky po kariéru, premosťujeme komunity a vzdelávame v porozumení generačnej chudoby. Spolu tvoríme komplexné riešenia, ktoré pomáhajú jednotlivcom aj rodinám z chudoby k sebestačnosti.

Publications