Health and Safety Review by GEP #1: Νοέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020

Page 1ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ /EDITORIAL

04

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ρένα Μπαρδάνη

Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

06

INDUSTRY FOCUS

Υγεία & Ασφάλεια στα μεγάλα έργα

08

ENEL GREEN POWER

1.500.000 ώρες χωρίς ατύχημα

Γιώργος Λαμπρινός CEO GEP

10

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12

ΥΓΕΙΑ

Ιατρός Εργασίας

14

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τεχνικός Ασφάλειας

16

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο όμιλος GEP

18

Η Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης

Τα νέα της GEP

Είναι γεγονός ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας μπορεί να έχει σημαντικά και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα στο εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων, στην κερδοφορία τους, αλλά και γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Τα παραδείγματα από επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμούς παγκοσμίως που ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική της ανάπτυξής τους με τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες βιωσιμότητας, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κερδοφορία, είναι πολλά. Και αναφέρομαι στους πυλώνες βιωσιμότητας που είναι γνωστοί διεθνώς ως τα 3Ps της βιώσιμης ανάπτυξης, People, Planet, Profit.

ΑΡΘΡΟ

Παναγιώτης Λαδακάκος

Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας)

Working better

Και στη χώρα μας, όμως, είναι πολλές οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, ανεξαρτήτως μεγέθους, που υιοθετούν τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας ως έναν τρόπο να αναδείξουν τις αξίες τους, να μετρήσουν τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους και να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση της Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας στο πλάνο και τις στρατηγικές βιωσιμότητας αποτελεί μια ευκαιρία για την καλύτερη προστασία, την ευεξία και, τελικά, την ευημερία των εργαζομένων, παράγοντες που οδηγούν στην επίτευξη ενός πραγματικά αειφόρου οργανισμού.

living well!

Health & Safety Review by GEP ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ GEP ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Theasis Expo IKE, Μοισιόδακος 19, Αθήνα, ΤΚ 115 24, info@theassisexpo.gr Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος ενημερωτικού εντύπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ενημερωτικό τεύχος Health & Safety Review by GEP διανέμεται δωρεάν, έντυπα και ηλεκτρονικά.

-3-

Το νέο μας εγχείρημα, το περιοδικό Health & Safety Review, θα αποτελέσει έναν δίαυλο επικοινωνίας και αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ μας, με μοναδικό στόχο τη διάχυση της πληροφορίας, της γνώσης και της εμπειρίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών ως προς τις βέλτιστες πρακτικές, τις ενδεδειγμένες λύσεις, τους τρόπους που μας κάνουν όχι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να προοδεύουμε και, τελικά, να ευημερούμε. Με τη σιγουριά ότι θα το αγκαλιάσετε, ώστε να γίνει εργαλείο γνώσης για όλους.

3


4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ρένα Μπαρδάνη Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ)

«Να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης» «Ως χώρα, διαθέτουμε το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό, τις γνώσεις και τις δομές για να υποστηρίξουμε την πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια. Όμως, υστερούμε σε αυτό που ονομάζουμε παιδεία πρόληψης» δηλώνει η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, κ. Ρένα Μπαρδάνη. «Για να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης πρέπει όλοι να εργαστούμε συντονισμένα και σε όλα τα επίπεδα» τονίζει, στη συνέντευξη που έδωσε στο Health & Safety Review, λίγες ημέρες πριν το 2ο πανελλήνιο συνέδριο για την Υγεία & Ασφάλεια, με θέμα «Με το βλέμμα στο μέλλον». Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών στη χώρα μας σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία; Είναι προτεραιότητα; Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε η διαχείριση της ΥΑΕ να μπει πιο ψηλά στην ατζέντα όλων των εμπλεκομένων, κράτους, εργοδοτών, εργαζομένων; Η χώρα μας χαρακτηρίζεται, κατά κύριο λόγο, από τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Έτσι, όταν μιλάμε για την Υγεία και την Ασφάλεια, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όλοι οι εργοδότες δεν εμπλέκονται στις ίδιες παραγωγικές διαδικασίες, και άρα οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους. Άλλους κινδύνους, δηλαδή, καλείται να διαχειριστεί ο εργοδότης μιας βιομηχανικής μονάδας και άλλους ο έμπορος. Όμως, είμαι βέβαιη ότι όλοι οι εργοδότες αντιμετωπίζουν την Υγεία και την Ασφάλεια με ευαισθησία και αγωνίζονται, πολλές φορές μέσα σε αντίξοες συνθήκες, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Από την υιοθέτηση, το 1985, του νόμου για την Υγεία και την Ασφάλεια έως σήμερα, έχουν γίνει πολλά σ’ αυτόν τον τομέα και σ’ αυτό η συμμόρφωσή μας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία υπήρξε καθοριστικής σημασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις.

Πέρα από τη νομική δέσμευση, υπάρχει και η ηθική υποχρέωση σεβασμού και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ενώ υπάρχει και η επιχειρηματική διάσταση. Η υγιής επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστική παρουσία των επιχειρήσεων πρέπει πάντα να συνοδεύεται από την τήρηση των κανόνων για υγιή και ασφαλή εργασία. Ποιότητα και Υγεία & Ασφάλεια είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και να τονιστεί το χρέος όλων μας να προάγουμε τη νοοτροπία πρόληψης, και ιδιαίτερα στους νέους. Εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Υπάρχει η αίσθηση πως ειδικά σε σχέση με το εξωτερικό η χώρα μας είναι πίσω στον συγκεκριμένο τομέα. Ισχύει; Πού ακριβώς υστερούμε; Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα σημαντικό νομοθετικό «οπλοστάσιο», που προτρέπει, αλλά και αναγκάζει, τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν. Ως χώρα, διαθέτουμε το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό, τις γνώσεις και τις δομές για να υποστηρίξουμε την πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια. Όμως, υστερούμε σε αυτό που ονομάζουμε «παιδεία


5

πρόληψης», που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να αλλάξει. Οι νοοτροπίες αλλάζουν σιγά σιγά. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Για να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης πρέπει όλοι να εργαστούμε συντονισμένα και σε όλα τα επίπεδα, στο σπίτι, στο σχολείο, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στους χώρους εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλά ατυχήματα τα αποδίδουμε στην «κακιά στιγμή». Έτσι, μοιρολατρικά, ως παθητικοί αποδέκτες, αντιμετωπίζουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις. Κι όμως, αν κοιτάξουμε σε βάθος, θα δούμε ότι η υποτίμηση του κινδύνου, η μη εφαρμογή μέτρων πρόληψης και γενικότερα η έλλειψη παιδείας, αποτελούν τις κύριες αιτίες των ατυχημάτων. Αλλάζοντας τη στάση μας σε όλα αυτά, θα έχουμε πετύχει να αμβλύνουμε την όποια υστέρησή μας σε σχέση με τις προηγμένες χώρες του εξωτερικού. Εσείς, ως ΕΛΙΝΥΑΕ, ποια πιστεύετε ότι είναι τα απαραίτητα βήματα για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά μπροστά στο μέλλον; Ποια είναι τα βασικά μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από τη διεθνή εμπειρία και να τα εφαρμόσουμε στη χώρα μας; Νομίζω ότι η κατάλληλη λέξη είναι «προσαρμογή». Το εργασιακό τοπίο, έτσι όπως το γνωρίσαμε, αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Το αυστηρό, ιεραρχικά δομημένο, πρότυπο απασχόλησης αποτελεί πλέον παρελθόν. Ζούμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Νέα εποχή, νέες ευκαιρίες, νέοι επαγγελματικοί κίνδυνοι, νέα εργαλεία αντιμετώπισης. Οι προκλήσεις, λοιπόν, είναι μεγάλες. Αλλά εκτός από αυτούς τους κινδύνους, η προσοχή μας πρέπει να στραφεί και στο δημογραφικό πρόβλημα. Η παράταση του εργασιακού βίου, εξαιτίας των δυσμενών τάσεων στα ασφαλιστικά συστήματα, απαιτεί οι εργαζόμενοι να είναι υγιείς και ασφαλείς. Να, λοιπόν, γιατί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας επενδύοντας στην πρόληψη. Οι κοινωνίες μας είναι ευημερούσες και έχουν υποχρέωση να το κάνουν. Στις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές καλές «πρακτικές» στον τομέα αυτό, που αν τις εντοπίσουμε, τις προσαρμόσουμε στα δικά μας χαρακτηριστικά και τις εφαρμόσουμε, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Οι νοοτροπίες αλλάζουν σιγά σιγά. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή.

Τον Νοέμβριο διοργανώνετε το 2ο πανελλήνιο συνέδριο για την Υγεία & Ασφάλεια, με θέμα «Με το βλέμμα στο μέλλον». Τι αναμένετε να συζητήσετε εκεί; Ποια είναι τα θέματα που θα μπουν στην ατζέντα; Οι προκλήσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον της εργασίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την Υγεία και την Ασφάλεια. Όπως είπαμε, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες επαναστατικές καινοτομίες, διαμορφώνουν ένα νέο εργασιακό μοντέλο, στο οποίο αντιστοιχούν νέοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. Έτσι, οι προσαρμογές στα νέα δεδομένα πρέπει να είναι ταχύτατες, διαφορετικά θα μας ξεπεράσουν. Θα πρέπει να γίνουμε συνδιαμορφωτές του μέλλοντος, προλαβαίνοντας τις εξελίξεις με τρόπο ενεργητικό. Στο συνέδριό μας, λοιπόν, θα διερευνήσουμε όλες αυτές τις τάσεις, θα ανιχνεύσουμε τα προβλήματα, θα προτείνουμε λύσεις και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές, που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Σημαντική διάσταση στο συνέδριό μας καταλαμβάνει και η ευρωπαϊκή εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, καταξιωμένοι ειδικοί από το εξωτερικό, προερχόμενοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια, από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, από την Eurofound, από το ΙΝRS και το IFA, θα μας παρουσιάσουν τους δικούς τους προβληματισμούς καθώς επίσης και μια σειρά από καλές πρακτικές που έχουν αναπτύξει. /


INDUSTRY FOCUS

6

Προκλήσεις & διαχείριση ΥΑΕ στα μεγάλα έργα Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: Ειδίκευση και τεχνογνωσία Γράφει ο Σπύρος Πριμηκύριος, Eπιστημονικός Yπεύθυνος του Τμήματος Επαγγελματικής Aσφάλειας της GEP

Η αποτελεσματική διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας στα μεγάλα έργα προϋποθέτει ετοιμότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές και απαιτεί τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση ανάλογα με το είδος του έργου.

Έργα με υψηλή επικινδυνότητα Τα μεγάλα τεχνικά έργα και οι βιομηχανικοί χώροι παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις ως προς τη διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. Πρόκειται για έργα που αφορούν βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς κλάδους και επιχειρήσεις όπως ορυχεία, μεταλλεία, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου, μεταλλουργικές βιομηχανίες, ναυπηγεία, εργοταξιακές δραστηριότητες κ.λπ. Απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, συγκεκριμένες και πολύ αυστηρές οδηγίες, με εκπαίδευση των εμπλεκομένων και συνεχή επίβλεψη, καθώς πρόκειται για εργασίες με χρήση και χειρισμό μηχανών, μετα-

φορά και αποθήκευση προϊόντων και υλών, εργασιών σε ύψος, και συχνά περιλαμβάνουν κινδύνους όπως ο θόρυβος μηχανών, η σκόνη από πρώτες ύλες ή χημικά, οι περιορισμένοι χώροι εργασίας, ακόμη και οι ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, παράγοντες οι οποίοι, άμεσα ή δυνητικά, βλάπτουν την υγεία των εργαζομένων. Η πρόληψη, ωστόσο, της όποιας βλαπτικής επίδρασης της εργασίας στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί την καρδιά του αντικειμένου μας. Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλουν να λειτουργούν ως σύμβουλοι του εργοδότη, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να επιβλέπουν προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε σύνθετου έργου.

δίκευση για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου. Η ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες επιβάλλει την ύπαρξη σταθμού Πρώτων Βοηθειών, ύπαρξη ιατρείου στελεχωμένου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένου με συσκευές και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Επιπλέον, απαραίτητες είναι και οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού των εγκαταστάσεων αυτών στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, στη διαχείριση πλήθους, στην εκκένωση των χώρων βάσει των μελετών και των σχεδίων διαφυγής που έχουν εκπονηθεί, αλλά και στην ψυχολογική διαχείριση του πλήθους σε περίπτωση αιφνίδιων γεγονότων, όπως είναι μια φυσική καταστροφή κ.ά.

Έργα με αντίκτυπο στο ευρύ κοινό

Έργα μεγάλης έκτασης

Η διαχείριση της YAE σε εγκαταστάσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την προσέλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών (όπως μεγάλα πολιτιστικά κέντρα και ιδρύματα) προϋποθέτει ειδικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία και εξει-

Πρόκειται για έργα τα οποία διενεργούνται σε εκτάσεις πολλών χιλιομέτρων και απαιτούν ιδιαίτερη οργάνωση και ως προς τη στελέχωση, αλλά και ως προς την παρακολούθηση των διαδικασιών Υγείας & Ασφάλειας κατά μήκος του έργου.


7

Επιπλέον, απαιτούν απόλυτο συντονισμό ενεργειών αλλά και ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και instant reporting για την υφιστάμενη κατάσταση και την πρόοδο του έργου. Τα έργα αυτά ως προς τηv αποτελεσματική διαχείριση της ΥΑΕ συνήθως απαιτούν εξατομικευμένη προσέγγιση, πολλούς πόρους, τεχνογνωσία και εξειδίκευση, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούν εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, όπως γιατρούς εργοταξίου και νοσηλευτές, ειδικό εξοπλισμό για μετρήσεις παραγόντων, ειδικές εκπαιδεύσεις, ύπαρξη ασθενοφόρων και δημιουργία σταθμών Πρώτων Βοηθειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους προσέγγισης αποτελεί για την GEP η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP.

Έργα ειδικών χαρακτηριστικών Πρόκειται για μια ξεχωριστή κατηγορία έργων, που, λόγω της φύσης τους, απαιτούν ειδική τεχνογνωσία. Σε αυτά εντάσσεται και το έργο της υλοποίησης των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτήρια των αντιπροσωπειών της, σε 35 χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανατέθηκε στην GEP μετά από διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου χρειάστηκαν ειδικές μελέτες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αντιπροσωπειών σε κάθε χώρα, καθώς και ειδικές επιθεωρήσεις, όπως για παράδειγμα θερμογραφία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μετρήσεις σε λειτουργικά στοιχεία ανελκυστήρων.

Κουλτούρα ασφάλειας Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει συνεισφέρει με τη δημιουργία και τη βελτίωση «εργαλείων» τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη των ασφαλών συνθηκών

Τελικός στόχος των προγραμμάτων BBS είναι η εξάλειψη των ατυχημάτων

εργασίας, που βασίζονται στην ασφαλή συμπεριφορά του ανθρώπου. Ένα από τα «εργαλεία» αυτά είναι το πρόγραμμα BBS-Behavior Based Safety. H υλοποίηση ενός προγράμματος BBS είναι μια στρατηγική εταιρική επιλογή,

που διαθέτει συγκεκριμένο σχεδιασμό, διαδικασίες και ενέργειες, και έχει ως τελικό στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων. Ο εργαζόμενος, συνειδητά, αναγνωρίζει και επιλέγει μία ασφαλή ενέργεια (συμπεριφορά) και απορρίπτει μία μη ασφαλή, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την εμφάνιση ατυχήματος. Ουσιαστικά, μιλάμε για τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας (safety culture). Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι οι οργανισμοί που επιλέγουν να επενδύσουν στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας, ανεξάρτητα από το παραγωγικό τους πεδίο (π.χ. πετρελαϊκές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, εργοστάσια παραγωγής οικοδομικών υλικών, βιομηχανίες μετάλλων, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, εξορύξεις κ.λπ.) αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας και από τη μείωση του κόστους αποζημίωσης και του κόστους απουσιών λόγω ατυχημάτων. /


ENEL GREEN POWER HELLAS

8

1.500.000

ώρες χωρίς ατύχημα Κύριος στόχος της Enel Green Power Hellas κατά την κατασκευή των αιολικών πάρκων στην περιοχή του Καφηρέα στην Εύβοια ήταν η απόλυτη ασφάλεια όσων συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου. Το έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Καφηρέα (Kafireas Wind Complex), που υλοποιείται από την Enel Green Power Hellas, είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη χώρα μας. Η επένδυση ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την εγκατάσταση του συμπλέγματος των 7 αιολικών πάρκων, με δυνατότητα παραγωγής 480 γιγαβατώρων ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, εργάστηκαν συνολικά πάνω από 1.200 άτομα και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 600 μηχανήματα έργου. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν συχνά στην περιοχή, την πολυπλοκότητα και την έκταση του έργου, ο στόχος για απόλυτη ασφάλεια και μηδενικά ατυχήματα –με τη συμβολή της GEP– έγινε πραγματικότητα. Πρόσφατα, συμπληρώθηκαν 1.500.000 εργατοώρες χωρίς ατύχημα στο έργο.

«ΚΛΕΙΔΊ» Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ Σημαντικός παράγοντας για αυτήν την επιτυχία ήταν η άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. Η GEP, από την πλευρά της, ανέλαβε να παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες βάσει των ειδικών αναγκών ασφάλειας που προέκυψαν από την ιδιαιτερότητα του έργου. Συγκεκριμένα, ως προς την πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, παρείχε, μεταξύ άλλων, δύο εξειδικευμένα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, ενώ φρόντισε για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό ενός Σταθμού Πρώτων Βοηθειών.

Παράλληλα, λόγω της μεγάλης έκτασης του έργου, παρείχε πέντε Συντονιστές Ασφάλειας, με μεγάλη προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα έργα, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επέβλεπαν την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας της EGPH, αλλά και της κείμενης νομοθεσίας, ενώ επίσης επισήμαιναν και συντόνιζαν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν εξαρχής πολύ καλά μελετημένα. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των στελεχών της GEP και της EGPH, οι αρχικές (safety induction trainings) και οι καθημερινές (tool box talks) ενημερώσεις των εργαζομένων στο εργοτάξιο για ενδεχόμενους κινδύνους, πριν την έναρξη των εργασιών, όπως επίσης η σύσταση υποστηρικτικών ομάδων ασφάλειας (safety support teams), ήταν ενέργειες καθοριστικές για την άμεση διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα. Σημαντικό εργαλείο πρόληψης αποτέλεσαν οι αναφορές για τα παρ’ ολίγον ατυχήματα, τα γνωστά near miss reports, τα οποία αναλύονταν, και γνωστοποιούνταν τυχόν διορθωτικές ενέργειες σε κάθε εμπλεκόμενο, ώστε να πληροφορηθούν όλοι για τους πιθανούς κινδύνους και να προστατευτούν μελλοντικά. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης έκτασης του έργου, των μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων, κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ειδικής μελέτης επικινδυνότητας ως προς την

κυκλοφορία οχημάτων/μηχανημάτων και η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς μέσα στο εργοτάξιο. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, που προήγαγαν, με τις ενέργειες και την καθοδήγησή τους, οι δύο εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο της δημιουργίας κουλτούρας ασφάλειας εντάχθηκε και η τακτική επιβράβευση, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, των εργαζομένων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες ασφάλειας και τη συνεργασία τους. Επιπλέον, την κουλτούρα αυτή ενίσχυαν οι συνεχείς εκπαιδεύσεις όλων των συντελεστών, χωρίς να εξαιρούνται και οι υπεργολάβοι του έργου. /

Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

300.000.000 ευρώ συνολική επένδυση Συνολική ισχύς: 154,1 MW, 67 WTGs Παραγωγή 480 γιγαβατώρων ετησίως 1.200 θέσεις εργασίας, 45% ντόπιοι 3% των εσόδων στην τοπική κοινωνία 60 χιλιόμετρα νέων δρόμων Αναβάθμιση 50 χιλιομέτρων οδικού δικτύου Αναδάσωση 1.000 τ.μ.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

9

Χαράλαμπος Μονογυιός Διευθυντής Κατασκευαστικών & Βιομηχανικών Έργων, GEP

«Το έργο του Καφηρέα ήταν ένα μεγάλο σχολείο»

«Αναμφίβολα, πίσω από αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα υπήρξε ένας καλά προετοιμασμένος μηχανισμός, που δούλεψε με οργάνωση και συνέπεια προς την κατεύθυνση που θέσαμε εξαρχής» δηλώνει στο Health & Safety Review ο Χαράλαμπος Μονογυιός, ο οποίος ήταν και ένας από τους πέντε Συντονιστές Ασφάλειας του έργου.

Νίκος Σκανδάλης Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας, Enel Green Power Hellas

«Η προστασία της Υγείας & Ασφάλειας είναι θεμελιώδης αξία για την Enel Green Power Hellas» «Ο στόχος ήταν και είναι ένας: Μηδέν ατυχήματα» δηλώνει ο Νίκος Σκανδάλης, ο οποίος είχε τη βασική ευθύνη για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στο έργο από τη μεριά της Enel Green Power Hellas. ΠΟΙΟ ΉΤΑΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΌ ΜΈΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ;

ΠΏΣ ΦΘΆΣΑΜΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΆΖΟΥΜΕ 1.500.000 ΕΡΓΑΤΟΏΡΕΣ ΧΩΡΊΣ ΑΤΎΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΦΗΡΈΑ;

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η άριστη συνεργασία μας με τον κύριο του έργου. Η Enel Green Power Hellas μαζί με την GEP κάνανε πράξη το από κοινού όραμά τους, ώστε η κουλτούρα της Υγείας και της Ασφάλειας να είναι πυλώνας ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τις ίδιες καθώς και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζομένους, εργολάβους, τοπική κοινωνία). ΠΏΣ ΠΈΡΑΣΕ ΑΥΤΉ Η ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ;

Η διαρκής αξιολόγηση της επικινδυνότητας, η λήψη άμεσων μέτρων για την εξάλειψη και του παραμικρού κινδύνου, η διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων και όλων των συντελεστών, η επίβλεψη με τακτικότητα και συνέπεια και η έμφαση που δίνει ο κύριος του έργου στα ζητήματα ασφάλειας είναι από τα βασικά συστατικά δημιουργίας κουλτούρας. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοήθησε και το πρόγραμμα επιβράβευσης των εργαζομένων που τηρούσαν τα μέτρα ασφάλειας καθώς και η ικανότητα επικοινωνίας των Συντονιστών Ασφάλειας του έργου. Μπορώ να πω πως έτσι αποδείχθηκε και στην πράξη ότι είναι καλύτερο ένα σύστημα επιβράβευσης, παρά ένα σύστημα αστυνόμευσης. ΤΙ ΑΠΟΚΟΜΊΣΑΤΕ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΈΡΓΟ;

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας αναπτύχθηκαν περισσότερο. Προσωπικά, η συμμετοχή μου στο έργο μού έδωσε πολλά εφόδια, γνώσεις, αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσω αξιόλογους συνεργάτες.

Πρωταρχικό μέλημά μας ήταν η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για την ουσία της υγείας και ασφάλειας, πέρα από νόμους και κανόνες. Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων ότι καμία παρατήρηση, καμία αναφορά, καμία προληπτική ενέργεια δεν θα έμενε «στα χαρτιά». Οτιδήποτε «έκρυβε» την παραμικρή πιθανότητα ατυχήματος ήταν για εμάς σημαντικό. Η αναγνώριση κινδύνων, η ανάλυση των δεδομένων και η δημιουργία πλάνου ενεργειών και δράσεων για τον περιορισμό της επικινδυνότητας ήταν οι βασικοί άξονες της λειτουργίας μας σε καθημερινή βάση. ΠΟΙΕΣ ΉΤΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΑΤΕ;

Οι δυσκολίες ήταν πολλές, λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, όπως εργασίες σε βουνό, εργασίες σε αστικό ιστό, αλλά και υποθαλάσσιες εργασίες σε παράλληλο ρυθμό. Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως δυνατοί άνεμοι, χιόνια, ομίχλη και έντονη βροχόπτωση. Μεγάλος αριθμός τοπικών εργαζομένων με μη ικανοποιητική γνώση σε θέματα νομοθεσίας και σε πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης, λόγω μορφολογίας εδάφους, και πολλές ακόμα προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε. ΠΏΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ GEP;

Υπήρξε άριστη, με συνεχείς συσκέψεις και reporting, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις όποιες αδυναμίες και πιθανά κενά. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να εδραιώσουμε κουλτούρα ασφάλειας στους εργαζόμενους. Ήταν το αποτέλεσμα μιας επιτυχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας.


ΝΈΑ

10

Tα νέα της GEP Δράσεις και παρουσιάσεις των εταιρειών του ομίλου Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας Η GEP, πιστή στο ραντεβού της και φέτος, συμμετείχε ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας (21-25 Οκτωβρίου 2019) με μια σειρά δράσεων, προωθώντας ευρύτερα το αίτημα για ένα εργασιακό περιβάλλον που θέτει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, ωφελώντας παράλληλα την επιχείρηση (#EUhealthyworkplaces). Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Ολιστικής Διαχείρισης Υγείας και Ευεξίας, στις 23 Οκτωβρίου, στις νέες εγκαταστάσεις της GEP. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την GEP σε συνεργασία με την Hellas EAP, με στόχο την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Οι εισηγήτριες Βάλια Τσοπόκη και Χριστίνα Μαζουροπούλου ανέπτυξαν τη μεθοδολογία της ολιστικής διαχείρισης της Υγείας και Ευεξίας μέσα στην επιχείρηση, δίνοντας γνώση και χρηστικές πληροφορίες στο κοινό που συμμετείχε.

Το 1ο Ηealth , Safety, Wellbeing and Sustainability HUB στις νέες εγκαταστάσεις της GEP

Η GEP στο συνέδριο WIND EUROPE 2019

Στη διάθεση του κοινού, των πελατών της και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, έθεσε από τις 15 Ιουλίου η GEP το 1ο Ηealth, Safety,Wellbeing and Sustainability HUB στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οδό Σάμου 51 στο Μαρούσι. Το 1ο Ηealth, Safety,Wellbeing and Sustainability HUB της GEP είναι μοναδικό στο είδος του όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου WIND EUROPE Conference & Exhibition 2019, που διοργανώθηκε στο Μπιλμπάο τον περασμένο Απρίλιο και συγκεκριμένα στο Safety, Skills & Training Zone, με διοργανωτή τον GLOBAL WIND ORGANIZATION (GWO), η ομάδα της GEP ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα των εκπαιδεύσεων GWO, παρακολούθησε ζωντανές εκπαιδεύσεις και συζήτησε με την ηγεσία του κλάδου για τις νέες τάσεις.

Οι σύγχρονες και μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις του αναμένεται να αποτελέσουν σημείο συνάντησης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και ωφελούμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών κάθε είδους, που επιθυμούν να ενισχύσουν την καρδιά της επιχειρησιακής λειτουργίας τους μέσα από στρατηγικές βιωσιμότητας που βασίζονται στην αειφορία, στην καλή υγεία, στην ασφάλεια και στην ευεξία των εργαζομένων τους.

Χρυσός χορηγός στο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ

Η GEP, σε συνεργασία με την Hellas EAP, στηρίζει το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός του κλάδου μας, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, που διοργανώνει το ΕΛΙΝΥΑΕ, με θέμα «Με το βλέμμα στο μέλλον», στις 18 και 19 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.


11

Παρουσιάζοντας το εργαλείο OiRA στην Ascen Tec

Βραβείο «HeRa Κοινωνικής Ευαισθησίας 2019» Ο όμιλος της GEP βραβεύτηκε, με την απονομή της διάκρισης «HeRa Κοινωνική Ευαισθησία 2019», για την ολοκληρωμένη συμμετοχή του στη δράση #JobDay 45+, η οποία έχει ως στόχο να υποστηρίξει ουσιαστικά ανθρώπους με δυνάμεις, εμπειρία, δυνατότητες και ενέργεια που επλήγησαν από την παρατεταμένη κρίση ώστε να ανατάξουν τη ζωή τους. Οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες coaches, που είχαν ως στόχο να τους βοηθήσουν στο να διαχειρίζονται προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Το ενδιαφέρον των συντηρητών, των κατασκευαστών και των βιοτεχνών κέρδισε στην 1η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Ανελκυστήρων η ειδική εκδήλωση του ΕΛΙΝΥΑΕ, το οποίο, σε συνεργασία με την GEP, παρουσίασε γενικές αρχές σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η Βασιλική Μίσσα και η Εύη Σγούρου, Occupational Health & Safety Project Managers του OiRA (Online interactive Risk Assessment), μίλησαν για το διαδικτυακό διαδραστικό αυτό εργαλείο για την εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους επαγγελματίες του χώρου, και το δημιούργησε η GEP στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Το εργαλείο OiRA βοηθά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν, σε μια σειρά από στάδια, τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων.

«Γίνε Ήρωας – Σώσε μια ζωή»: Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για παιδιά Με το σύνθημα «Γίνε Ήρωας-Σώσε μια ζωή» πραγματοποιήθηκε το πρώτο από μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στις Πρώτες Βοήθειες, με αποδέκτες και πρωταγωνιστές τα παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Συνολικά 35 παιδιά, ηλικίας από 11 έως 15 ετών, συμμετείχαν στο ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία τους διαδραστικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της GEP, στο Μαρούσι. Τα παιδιά απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για το πώς μπορούν να σώσουν μια ζωή που κινδυνεύει και φάνηκαν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα πάνω στην πολύ σημαντική αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Κατανόησαν ότι δεν χρειάζεται να είναι ήρωες για να σώσουν μια ζωή, αλλά χρειάζεται μόνο να κατακτήσουν τη γνώση των τεχνικών για την ψύχραιμη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.


12

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υγεία: Ο Ιατρός Εργασίας Γνωρίζετε ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού που εκπροσωπείτε σχετικά με την υγεία των εργαζομένων; Γράφει η Μαρία Σταυρούλια, Διευθύντρια του Τμήματος Υγείας της GEP

Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στον Ν. 3850/2010, όπως: περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας, εκπόνηση προγράμματος εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση λίστας διαδικασιών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

Γνωρίζετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας; Προκειμένου να προφυλάξει την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της επιχείρησης, ο Ιατρός Εργασίας έχει το ακόλουθο πλάνο υποχρεώσεων: • Επισκέπτεται κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές

έχουν θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. • Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας σε σχέση με την Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. • Συντάσσει ή/και ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου. • Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων. • Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας. • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. • Ενημερώνει τους εργαζομένους για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους. • Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και κα-


13

ταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο του εργαζομένου. • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Ποιες είναι οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με τον Νόμο; 1. Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά στο βιβλίο υποδείξεων ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής Πρώτων Βοηθειών, ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 2. Παρέχει ιατρικές συστάσεις σε όσους εργαζομένους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του. 3. Δίνει γενικές οδηγίες προς τους εργαζομένους, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας, όπως: προστασία από καύσωνα, περιορισμό καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, εργασία σε οθόνες, φυσική άσκηση κ.ά. 4. Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

Απλές συμβουλές για τη σωστή αξιοποίηση της υπηρεσίας του Ιατρού Εργασίας • Αντιμετωπίστε τον Ιατρό Εργασίας ως σύμβουλό σας σε κάθε θέμα επαγγελματικής υγείας: ρωτήστε τον κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις υπηρεσίες του, ώστε να ωφεληθείτε στον μέγιστο βαθμό. • Ενημερώστε άμεσα τον Ιατρό Εργασίας σχετικά με τους χώρους και τις θέσεις εργασίας που έχετε στην επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Θα σας καθοδηγήσει σχετικά με

τις ιατρικές εξετάσεις ή/και τα εμβόλια που ενδεχομένως απαιτούνται, σχετικά με τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί κουτί Πρώτων Βοηθειών και τα άτομα που πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να αποτελέσουν την ομάδα Πρώτων Βοηθειών. • Ενημερώστε τους ανθρώπους σας για το προσωπικό όφελος που μπορεί να έχουν, καθώς ο Ιατρός Εργασίας είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο: μπορεί να δει αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, να παραπέμψει σε ειδικότερο ιατρό εφόσον απαιτείται, να καθοδηγήσει στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής κ.ά. • Ζητήστε τη γνώμη του Ιατρού Εργασίας σχετικά με προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση, όπως π.χ. αυξημένα επίπεδα θορύβου, κακή ποιότητα αέρα, περιορισμένους ή απομακρυσμένους χώρους. Θα σας κάνει ο ίδιος κάποιες προτάσεις και θα σας κατευθύνει στο εξειδικευμένο Τμήμα Υγείας της GEP, ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη λύση για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε. /

ΙΑΤΡΙΚΌ ΑΠΌΡΡΗΤΟ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ

Το ιατρικό απόρρητο στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει: Καθετί που ο εργαζόμενος εμπιστεύτηκε στον ιατρό ή στον νοσηλευτή. Καθετί που ο ιιατρός ή ο νοσηλευτής πληροφορήθηκε, συνήγαγε, υπέθεσε ή αντιλήφθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής. Τη θετική ή και την αρνητική ακόμη διαπίστωση του γιατρού ή του νοσηλευτή. Κάθε πληροφορία που ο ασθενής επιθυμεί να θεωρείται ως απόρρητη, ακόμη κι αν αυτό ήδη φημολογείται ή έχει ήδη διαρρεύσει με διαφορετικό τρόπο. Την είσοδο στο ιατρείο ή τον χώρο Πρώτων Βοηθειών, καθώς και αυτή ακόμη αποτελεί ιατρικό απόρρητο. Ο εργαζόμενος μοιράζεται με τον Ιατρό Εργασίας προσωπικά στοιχεία του, μεταβιβάζοντάς του ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί. Γι’ αυτό, το ιατρικό απόρρητο αποτελεί σημαντική αρχή στην ιατρική της εργασίας, όπου η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να έχει προσωπικές, κοινωνικές ή νομικές επιπτώσεις.


ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

14

Τεχνικός Ασφάλειας: Πολύτιμος σύμβουλος κάθε επιχείρησης Γνωρίζετε ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης για την ασφάλεια των εργαζομένων; Γράφει ο Σπύρος Πριμηκύριος, Eπιστημονικός Yπεύθυνος του Τμήματος Επαγγελματικής Aσφάλειας της GEP

Στον Ν. 3850/2010, περιγράφονται οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας και όλες οι υποχρεώσεις του, όπως: συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας Ο Τεχνικός Ασφάλειας, προκειμένου να παρέχει συμβουλές στην επιχείρηση σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, ακολουθεί το παρακάτω πλάνο: • Επισκέπτεται κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν αναγγελθεί στην Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. • Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους, από πλευράς Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. • Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συντάσσεται η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν. 3850/2010. • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και

συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. • Διερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων/Άρθρο 15, §Γ του Ν. 3850/2010. • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον εργοδότη για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες. • Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. • Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας: • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και τους ενημερώνει για τους επαγγελματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η εργασία τους. • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.


15

Οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας 1. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη και υπεύθυνο για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 2. ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ Ο ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ: α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και, γενικά, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Τεχνικά έργα: Ο ρόλος του Συντονιστή Υγείας & Ασφάλειας Ο συντονιστής για θέματα ασφάλειας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου, με καθήκοντα τον συντονισμό της εφαρμογής στο έργο των γενικών αρχών Πρόληψης Ατυχημάτων και Ασφάλειας κατά την Εργασία. Στον πολύ σημαντικό ρόλο του Συντονιστή Υγείας & Ασφάλειας αναφέρεται το άρθρο 3, του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK». Στα εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου (ανάδοχος) –και αν δεν υπάρχει, τότε ο κύριος του έργου– υποχρεούται να ορίσει έναν ή

περισσότερους συντονιστές σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας. Αυτό γίνεται τόσο κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης του έργου όσο και κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας; Α. ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: • Συντονίζει τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών πρόληψης κατά το στάδιο που εκπονείται η μελέτη. • Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). • Καταρτίζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Β. ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και προβλέπει τη διάρκεια εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. • Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις προβλεπόμενες αρχές και, όποτε απαιτείται, να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. • Αναπροσαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. • Οργανώνει, μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας, τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων. • Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. • Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε στο εργοτάξιο να επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια. • Συνεργάζεται με τον/τους Τεχνικό/-ούς Ασφάλειας και τον/ τους Ιατρό/-ούς Εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητά τη γνώμη τους. /


ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

16

Ο όμιλος της GEP Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας

Working better

living well!

Η Q ualim e nt ιδρύθηκε το 2008 και είναι εξειδικευμένη εταιρεία στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων της αγοράς αναφορικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών από τις επιχειρήσεις. Με στελέχη υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης και ανεπτυγμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, η Qualiment βρίσκεται κοντά στην επιχείρηση, γνωρίζοντας άριστα

Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα. Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, με εμπειρία και τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών Ελέγχων υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην γκάμα των υπηρεσιών της εταιρείας εντάσσονται, μεταξύ άλλων, και οι εκπαιδεύσεις από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, που μεταδίδουν όλη την απαραίτητη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, στην Πυρασφάλεια, στην Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων και σε έναν ευρύ κύκλο θεμάτων σχετικών με την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον κ.ά. Τον Ιούλιο του 2019, η GEP έθεσε στη διάθεση του κοινού, των πελατών της και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων της χώρας μας και του εξωτερικού, το 1ο Ηealth, Safety, Wellbeing and Sustainability HUB στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι σύγχρονες και μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις του αναμένεται να αποτελέσουν σημείο συνάντησης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και ωφελούμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών κάθε είδους που επιθυμούν να ενισχύσουν την καρδιά της επιχειρησιακής λειτουργίας τους μέσα από στρατηγικές βιωσιμότητας που βασίζονται στην αειφορία, στην καλή υγεία, στην ασφάλεια και στην ευεξία των εργαζομένων τους. Ο όμιλος GEP, με στόχο να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς, συμπληρώνοντας τη δραστηριότητά του.

τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες της αγοράς των τροφίμων. Η Qualiment παρέχει: • Επιθεωρήσεις 2ου μέρους σε όλο το φάσμα της τροφικής αλυσίδας • Επιθεωρήσεις μυστικού πελάτη • Ανάπτυξη & Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Tροφίμων • Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ τ η ν Υ γ ι ε ι ν ή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ • Εκπαίδευση εξ αποσ τάσεως (e-learning)

• Υποστήριξη επιχειρήσεων τροφίμων, αναφορικά με διαδικασίες αδειοδότησης, χρηματοδότησης • Τεχνολογία προϊόντων-Λειτουργικά τρόφιμα καθώς και υποστήριξη για σήμανση των τελικών προϊόντων • Σχεδιασμό και ανάπτυξη πλάνου μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τελικών προϊόντων σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων.


17

Η PCS2 είναι από το 2018 νέο μέλος στον όμιλό μας. Αντικείμενό της είναι Μελέτες, Εκπαιδεύσεις και Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικού, Εγκαταστάσεων και Δεδομένων στις επιχειρήσεις. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σύμφωνα με τον Νόμο, αλλά δεν περιλαμβάνει τις Φυλάξεις και τη Φρούρηση στις υπηρεσίες της. Αναπτύσσει μοναδικές λύσεις, βασισμένες στην καινοτομία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα (Corporate Security Culture), καθώς και στην αναγνώριση και σωστή εκτίμηση όλων των κινδύνων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή, μέσω των υψηλής εξειδίκευσης συνεργατών της, ειδικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε θέματα ανάλυσης και αντιμετώπισης απειλών και εκτάκτων αναγκών, εκτιμήσεως τρωτότητας, καθώς και ολοκληρωμένων σχεδίων προστασίας, περιλαμβανομένου του κυβερνοχώρου (cyber security). Η PCS2 συμπληρώνει επιτυχημένα με την έννοια “Security” το αντίστοιχο τρίπτυχο “Safety, Health, Wellbeing” της μητρικής εταιρείας GEP και μαζί προσφέρουν ένα μοναδικό και ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών και λύσεων βασισμένων στην επιστημονική γνώση, τη βαθιά εξειδίκευση και τα διεθνή πρότυπα.

H HELLAS EAP είναι η εταιρεία που εισήγαγε τα Employee Assistance Programs (ΕΑΡ) στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο το 2001 και η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με κύρια δραστηριότητα την παροχή EAP προγραμμάτων. Διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ΕΑΡ και προαγωγής της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο και αποτελεί Preferred Provider στην Ελλάδα των μεγαλύτερων Global EAP εταιρειών της Αμερικής και Ευρώπης. Εξυπηρετεί περισσότερες από 150 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων και τα μέλη των οικογενειών τους που υποστηρίζει, μέσω της 24/7 Γραμμής Υποστήριξης και Διαχείρισης Κρίσεων, ξεπερνά τις 200.000 άτομα. Η εταιρεία έχει λάβει διεθνή αναγνώριση με διακρίσεις ως Best Practices τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, με πιο πρόσφατη τη λήψη της παγκόσμιας διάκρισης EAP Quality Award, τον Οκτώβριο του 2017, στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Παράλληλα η HELLAS EAP: • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και εκπαιδεύσεις σε προληπτικό και παρεμβατικό επίπεδο για την προαγωγή της ψυχολογικής υγείας, ευεξίας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. • Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων. • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. • Αναπτύσσει εργαλεία, συστήματα, μεθόδους, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για τον εντοπισμό, τη μέτρηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών ρίσκων και συμπεριφοριστικών επικινδυνοτήτων στον εργασιακό χώρο. • Διεξάγει έρευνες στον τομέα της ευεξίας (wellbeing) των εργαζομένων.

Η NOVA ΕΞΥΠΠ ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στο Κιλκίς, με στόχο να εξυπηρετεί κυρίως επιχειρήσεις της Μακεδονίας, παρέχοντας Τεχνικούς Ασφάλειας και Ιατρούς Εργασίας. H εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στoυς τομείς των: Πιστοποιήσεων, Διαχειριστικών Συστημάτων, Τεχνικών Εκπαιδεύσεων, Οικονομοτεχνικών Μελετών και Επενδυτικών Σχεδίων.

Η HSWConsulting (2018) είναι o βραχίονας της GEP στην Κρήτη και το Αιγαίο για να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τις πολλές και πολυσχιδείς δραστηριότητες του ομίλου στην τοπική αγορά, που αναπτύσσεται ταχύτατα. Η εταιρεία προσφέρει το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της GEP, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς της Κρήτης.

Η EUROCORE CONSULTING SPRL (2018) είναι η πρώτη θυγατρική της GEP εκτός Ελλάδας. Βρίσκεται στις Βρυξέλλες, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της για την προώθηση των συμφερόντων του ομίλου. Παρέχει πολυτομεακές συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.


ΑΡΘΡΟ

18

Οι αυξανόμενες προκλήσεις των αιολικών πάρκων Μεγαλώνουν οι απαιτήσεις για σωστές πρακτικές

Η αιολική ενέργεια είναι πλέον ένας ευρέως διαδεδομένος τρόπος για την παραγωγή καθαρής και φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Ανεξάρτητα από τη συνήθως άδικη κριτική που γίνεται

Παναγιώτης Λαδακάκος Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας)

στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι κοινή πεποίθηση ότι ο αγώνας της παγκόσμιας κοινότητας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μαζική εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυρίως αιολικών πάρκων. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια είναι σπουδαίες, ειδικά σε επίπεδο Ευρώπης, και αυτό δημιουργεί νέες, σημαντικές προκλήσεις. Σήμερα, ο κλάδος της αιολικής ενέργειας παρέχει πάνω από ένα εκατομμύριο άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ πολλοί ακόμη εξειδικευμένοι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο

περιβάλλον της κατασκευής ανεμογεννητριών και της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων. Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αναδεικνύει την εξαιρετική σημασία των θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σε αιολικά πάρκα. Οι απαιτήσεις εφαρμογής σωστών πρακτικών υγείας και ασφάλειας και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται σε αιολικά πάρκα μεγαλώνουν εκθετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία οδηγεί στην κατασκευή ανεμογεννητριών με όλο και μεγαλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση των έργων γίνεται σε περιοχές όλο και πιο δυσπρόσιτες, με ακραία καιρικά φαινόμενα (παγετούς, χιόνια, κεραυνούς κ.λπ.) ή σε θαλάσσιες απομακρυσμένες τοποθεσίες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη των μεγεθών είναι τέτοια, που ο μέσος εργαζόμενος σε ένα αιολικό πάρκο πρέπει να εξοικειώνεται συνεχώς με τα νέα δεδομένα και τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει στην εργασία του. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις ασφάλειας του προσωπικού που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό ενός υποψήφιου μελλοντικού αιολικού πάρκου και επιχειρεί σε περιοχές που αρκετές φορές δεν έχουν ούτε υποτυπώδη οδική πρόσβαση, π.χ. για την εγκατάσταση ενός μετεωρολογικού ιστού, που μπορεί να φθάνει και

τα 100 μέτρα ύψος. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η ορθή διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών σε ένα αιολικό πάρκο είναι μια πολύ απαιτητική υπόθεση, που χρειάζεται σχεδιασμό και οργάνωση, γνώσεις, εμπειρία, πολύ καλή εκπαίδευση, καλή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων και καθαρό μυαλό, ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Δείκτης της επιτυχίας ενός αιολικού πάρκου δεν πρέπει να είναι μόνο η ενεργειακή αποδοτικότητά του, αλλά, πάνω από όλα, η έλλειψη ατυχημάτων. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, παρά τις προαναφερόμενες αντιξοότητες, ο κλάδος της αιολικής ενέργειας έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας με μεγάλη επιτυχία. Τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη xώρα μας, οι αιολικές εταιρείες, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους τους, είναι κατά κανόνα πρότυπα καλών πρακτικών, ζηλευτών από άλλους κλάδους. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η καλή εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Είναι καθήκον όλων μας, εργαζομένων, επιχειρηματιών, επιστημονικών και κλαδικών φορέων όπως η ΕΛΕΤΑΕΝ, αλλά και της Πολιτείας, να έχουμε πάντα τα θέματα ασφάλειας ψηλά στην ατζέντα μας και να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες που θα ευαισθητοποιούν και θα έχουν χρήσιμο και πρακτικό αποτύπωμα στην περαιτέρω υγιή ανάπτυξη του κλάδου. /
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.