Page 1


Estudi Ribaudí L’ Adoberia, Igualada

01_02

L’Estudi Ribaudí treballa amb les idees, les fa créixer i les transforma en objectes. Encapçalat per Jordi Ribaudí, està format per un equip de dissenyadors que treballen mesclant creativitat, matèria i tecnologia per transformarles en objectes i espais amb identitat pròpia. Estudi Ribaudí trabaja con las ideas, las hace crecer y las transforma en objetos. Encabezado por Jordi Ribaudí, está formado por un equipo de diseñadores que trabajan mezclando creatividad, materia y tecnología para transformarlas en objetos y espacios con identidad propia.


SISO ESTILUZ

03_04

Siso és una làmpada exuberant, una figura en moviment de geometria impossible formada per anells que giren sobre sí mateixos entrelligant-se. Una llum en orbita, suspesa a l’aire, que produeix al mateix temps una llum tamisada i directe. Siso es una lámpara exuberante, una figura en movimiento de geometría imposible formada por anillos que giran sobre sí mismos entrelazándose. Una luz en órbita, suspendida en el aire, que produce a la vez una luz tamizada y directa.


TREE FARO

05_06

TREE neix de la interacció de l’ésser humà amb el seu entorn natural per oferir equilibri i llum. Les seves branques creixen cap a l’interior de la copa, allà on la llum descansa i dóna vida a la creació TREE nace de la interacción del ser humano con su entorno natural para ofrecer equilibrio y luz. Sus ramas crecen hacia el interior de la copa, allí donde la luz descansa y da vida a la creación.


MOON ESTILUZ

07_08

La combinació del peu halogen i el braç de lectura en una sola peça sempre és un objecte estèticament complex, a vegades difícil de resoldre. Per això ens ha agradat dissenyar una peça en la que els dos punts de la llum estableixen un diàleg estètic; com una lluna gravitant al voltant del seu planeta. La combinación del pie halógeno y el brazo de lectura en una sola pieza siempre es un objeto estéticamente complejo, a menudo difícil de resolver. Por eso nos ha gustado diseñar una pieza en la que los dos puntos de luz estableciesen un diálogo estético; como una luna gravitando alrededor de su planeta.


LINK FARO

09_10

Link és la síntesi del focus com a objecte; la intenció de retornar al minimalisme. En veure’l, sembla impossible que un objecte pugui simplificar-se més. Això és exactament el que la fa “diferent”. Link es la síntesis del foco como objeto; la intención de retornar al minimalismo. Al verlo parece imposible que un objeto pueda simplificarse más. Esto es exactamente lo que lo hace “diferente”.


PLUMA ESTILUZ

11_12

La inspiració que ens va portar al disseny de la col·lecció PLUMA va venir donada per una manera nòrdica d’equilibrar els objectes, una barreja entre el que tenim de nou i el que no podria ser d’una altra manera. Un joc entre alguna cosa familiar i sorprenent al mateix temps. La inspiración que nos llevó al diseño de la colección PLUMA vino de una cierta manera nórdica de equilibrar los objetos, una mezcla entre lo que tiene de nuevo y lo que no podría ser de otra manera. Un juego entre algo familiar i sorprendente al mismo tiempo.


TULIP GROK

13_14

Tulip és un llum de suspensió de morfologia vegetal. El seu disseny explora les formes orgàniques que produeix la natura sobre els éssers vius en creixement. La connexió en espiral dels pètals que li donen forma crea una figura misteriosament asimètrica, però a l’hora harmònica i d’aspecte natural. Tulip es una lámpara de suspensión de morfología vegetal. Su diseño explora las formas orgánicas que produce la naturaleza sobre los seres vivos en crecimiento. La conexión en espiral de los pétalos que le dan forma crea una figura misteriosamente asimétrica, pero a la vez armónica y de aspecto natural.


FUTURE FARO

15_16

Future és un polivalent aplic d’exterior, amb il·luminació indirecta, que ofereix un atractiu i decoratiu joc de llum superior i inferior en qualsevol que sigui la seva ubicació. Gràcies a les seves formes suaus i apaïsades aconseguim un efecte mimètic amb el seu entorn. Adaptant-se indiferentment i en perfecte equilibri tant a espais de línees futuristes com a indrets amb un estil més rústic. Future es un polivalente aplique para exteriores, con iluminación indirecta, que nos ofrece un atractivo y decorativo juego de luces superior e inferior en cualquiera que sea su ubicación. Gracias a sus formas suaves y apaisadas conseguimos un efecto mimético con su entorno, adaptándose indiferentemente y en un perfecto equilibrio a espacios de líneas futuristas como a lugares con un estilo mas rústico.


VIAX LEDS C-4. ARCHITECTURAL

17_18

Viax és un programa de projectors per llum d’accent dissenyada per il·luminar els espais comercials i expositius. La línea de disseny de formes pures i estètica discretament futurista, és una síntesis de volums asimètrics que resolen, de forma equilibrada, les diferents posicions del projector. Destaca la col·locació de l’equip, integrat en el carril i com aquest es relaciona amb el cos de la lluminària mitjançant el punt de rotació. Viax es un programa de proyectores para luz de acento diseñado para el alumbrado de espacios comerciales y exposiciones. La línea de diseño de formas puras y estética discretamente futurista, es una síntesis de volúmenes asimétricos que resuelven de forma equilibrada las distintas posiciones del proyector. Destaca la colocación del equipo, integrado en el carril y como este se relaciona con el cuerpo de la luminaria mediante el punto de rotación.


DUET LAMP

19_20

El disseny orgànic i atemporal de la lluminària DUET permet integrar-se perfectament en qualsevol espai arquitectònic. La seva particularitat és que tots els models són reversibles, es a dir, que podem escollir si volem una il·luminació general de radiació directe o indirecta. El diseño orgánico y atemporal de la luminaria DUET permite integrarse perfectamente en cualquier espacio arquitectónico. Su principal particularidad es que todos los modelos son reversibles, es decir podemos elegir si queremos una iluminación general de radiación directa o indirecta.


CAMALEON ARQUITECTURAL. LEDS-C4

21_22

Amb la mateixa forma que volem expressar la funció, il·luminar per ensenyar, per ressaltar. Camaleon és una lluminària que mira, que busca, que ensenya. O encara millor, és un ull silenciós que s’obra en el sostre.

Con la misma forma queremos expresar la función, iluminar para enseñar, para resaltar. Camaleón es una luminaria que mira, que busca, que señala. O aún mejor; es un ojo silencioso que se ha abierto en el techo.


ÀNIMA SALVI

23_24

Una lluminària que destaca per la seva tecnologia de Leds amb una disposició natural i fluida que recorda l’entramat d’una fulla. Ànima és una aposta clara cap a la sostenibilitat.

Una luminaria que destaca por su tecnología de leds, con una disposición natural y fluida que recuerda el entramado de una hoja. Anima es una apuesta clara hacia la sostenibilidad…


DUNAS INDECASA

25_26

Ens imaginàvem tombats en un sofà en mig de la platja, deixant que l’aigua ens arribés als peus i després comencés a cubrir-nos sense que res ens importés... Nos imaginábamos tumbados en un sofá en medio de la playa, dejando que la marea llegara a nuestros pies y luego empezara a cubrirnos sin que nada nos importara …


TRIONIKE INDECASA

27_28

En la Trionike hi ha la intenció, la acció i la renuncia a l’anonimat per ser un objecte rellevant en els espais que habiten, per omplir-los, inclús per modificar-los. En la Trionike hay intención, acción y renuncia al anonimato, para ser un objeto relevante en los espacios que habita, para llenarlos, incluso para modificarlos.


NEXTA HODEMA

29_30

Nexta és una col·lecció de mobles de direcció on la taula es centre i suport, tota la resta depèn i queda en suspensió. Nexta es una colección de muebles de dirección donde la mesa es centro y soporte, todo lo demás depende de ella y queda suspendido.


RIBA LASSER

31_32

El nostre treball de col·laboració amb el fabricant de mampares Lasser ha consistit en la renovació del seu catàleg amb l’objectiu d’estilitzar i donar transparència a la seva oferta de mampares de bany.

Nuestro trabajo de colaboración con el fabricante de mamparas Lasser ha consistido en la renovación de su catalogo con el objetivo de estilizar y dar transparencia a su oferta de mamparas de baño.


AUTOR AJA

33_34

Autor, és una nova línea d’accessoris de bany. La combinació equilibrada de formes rectilínies i corbes en el seu disseny la doten d’una forta personalitat i diferenciació.

Autor, es una nueva línea de accesorios de baño. La combinación equilibrada de formas rectilíneas y curvas en su diseño la dotan de una fuerte personalidad y diferenciación.


ECLIPSI AJA

35_36

Eclipsi es la nova col·lecció d’accessoris per bany de la firma Aja. La seva forma suggereix una subtil i refinada sensualitat. Eclipsi es la nueva colección de accesorios para baño de la firma Aja. Su forma sugiere una sutil y refinada sensualidad.


ARENA GAMMA

37_38

Arena,és una col·lecció de bany que es basa en plat i pica. La seva estètica ens situa en el desert, ens passeja per un riu d’arena i ens ofereix una sensació càlida i confortable.

Arena, es una colección de baño que se compone de plato y pica. Su estética nos sitúa en el desierto, nos pasea por un río de arena y nos ofrece una sensación cálida y confortable.


NICE COOLER KOALA

39_40

Nice cooler és la cubitera portada a la mínima expressió. Hem buscat l’absència de l’objecte per donar el protagonisme al vi i la bodega. Nice cooler es la cubitera llevada a la mínima expresión, hemos buscado la ausencia del objeto para ceder el protagonismo al vino y a la bodega.


HI-TECH KOALA

41_42

Hi tech, és un llevataps inspirat en una llavor que creix., les formes flueixen amb naturalitat i les entregues són netes i delicades. Obrir una ampolla de vi creiem que necessita d’un ritual estètic en el que tot ocupa el seu lloc.

Hi tech, es un sacacorchos inspirado en una semilla que crece, las formas fluyen con naturalidad y las entregas son limpias y delicadas. Abrir una botella de vino creemos que necesita de un ritual estético en el que todo ocupa su lugar.


DISPLAY BUFF ORIGINAL BUFF

43_44

El projecte realitzat per la col·lecció de bufandes tubulars, Buff Urban, es composa d’una família de bustos que, exposats en grup, tenen un diàleg entre ells i amb l’espectador. Aquest diàleg explica la creativitat que hi ha darrera d’aquest innovador producte i les seves infinites possibilitats d’ús. El proyecto realizado para la colección de bufandas tubulares, Buff Urban, se compone de una familia de bustos que, expuestos en grupo, entablan un diálogo entre ellos y con el espectador. Este diálogo explica la creatividad que hay detrás de este novedoso producto y de sus infinitas posibilidades de uso.


ENEATIPOS OFICIS SINGULARS

45_46

Ens ha semblat interessant la idea d’abordar el disseny des d’un punt de vista psicològic i analitzar com interactuar els objectes com les persones. Nos ha parecido interesante la idea de abordar el diseño desde un punto de vista psicológico y analizar como interactúan los objetos con las personas.


TOUCH SCREEN MACSA

47_48

MACSA, empresa líder en tecnologia làser, ens va proposar la realització del redisseny de pantalla tàctil dels seus dispositius. Trencant amb el llenguatge de formes dures i rectes d’aquest tipus d’objectes, hem creat un dispositiu mes volàtil i lleuger on tots els elements ocupen el seu lloc. Un objecte entranyable i proper que ens ve de gust tenir entre les mans i interactuar amb ell.


MACSA, empresa líder en tecnología láser, nos propuso realizar el rediseño de la pantalla táctil de sus dispositivos. Rompiendo con el lenguaje de formas duras y rectas de este tipo de objetos, hemos creado un dispositivo más volátil y ligero, donde todos los elementos tienen su función. Un objeto entrañable y cercano que nos apetece tener entre las manos e interactuar con él.


NANO MACSA

49_50

Inspirant-nos en un objecte tret d’una pel·lícula de ciència ficció, dissenyem Nano, el producte de gamma més alta de la firma MACSA, líder en dispositius de marcatge per làser. Un objecte amb alt contingut tecnològic ha de tenir una imatge clara i contundent. Hem creat un objecte intel·ligent, que ens indica en tot moment on i com és fa cada cosa. Inspirándonos en un objeto sacado de una película de ciencia ficción, diseñamos Nano, el producto de gama más alta de la firma MACSA, líder en aparatos de marcado por láser. Un objeto con alto contenido tecnológico debe tener una imagen clara y contundente. Hemos creado un objeto Inteligente, que nos indica en todo momento dónde y cómo se hace cada cosa.


Copyright 2012 © Estudi Ribaudí

All Rights Reserved

Portfolio Industrial Estudi Ribaudí 2012  
Portfolio Industrial Estudi Ribaudí 2012  

Portfolio diseño Industrial Estudi Ribaudí

Advertisement