Page 55

Monogràfic_3_ok

56

16/3/06

15:41

Página 56

Coordinem-nos!

sentiment de responsabilitat: quan hem de tenir cura d’una altra persona o persones, automàticament sorgeix la sensació que som responsables d’allò que els pugui passar i ens posem en estat d’alerta. 4.4 Els diferents nivells de compromís i participació. En els equips de monitors ens trobarem gairebé sempre amb diferents nivells de motivació i implicació. És normal; és una prova més de la diversitat de plantejaments i pensaments que hi ha en tot grup mínimament sa. És important analitzar, però, de quina manera aquests diferents nivells de participació afecten el bon funcionament de l’organització. Els monitors més implicats han de ser conscients que no es pot exigir a tothom que estigui ficat en el desenvolupament de l’esplai tant com ells ho estan

Una de les diferències més habituals la trobem en la quantitat de temps que cada membre dedica a l’esplai. Per una banda, els monitors més implicats han de ser conscients que no es pot exigir a tothom que estigui ficat en el desenvolupament de l’esplai tant com ells ho estan. Cadascú té les seves prioritats, les quals responen a necessitats individuals que no poden deixar de cobrirse i substituir-se per una major participació en l’equip. Però alhora, el fet de pertànyer a l’equip de monitors genera una sèrie de deures que s’han de fer. Per tant, fóra molt convenient que abans de començar el curs d’esplai es recordés a la gent la necessitat de cobrir aquests mínims imprescindibles per a la bona marxa de l’equip. Per aclarir-ho, demanarem que els integrants del grup posin sobre la taula quina serà la seva disponibilitat de temps al llarg de l’any. La clau de tot aquest tema està en parlar les coses amb temps (mai millor dit). Dir si podrem estar o no en una activitat; avisar els companys quan no puguem anar a un lloc on ens esperen; en definitiva, comunicar-nos. És l’única manera de no generar confusió i malentesos. Tanmateix el tema de la participació té molt a veure amb les motivacions individuals i les expectatives personals que cadascú

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement