Page 1

6. ČÍSLO

on page 8-13

BŘEZEN 2014


Na úvod Jaro definitivně přišlo i do Olomouce - sluníčko svítí, studenti se usmívají a semestr běží v plném proudu. Dobrá nálada a energie neopouští ani nás v ESN UP a díky tomu jsme v měsíci březnu stihli opět spoustu akcí. Mezi ty největší určitě patří zorganizování výletů pro zahraniční studenty do Plzně a Karlových Varů a polského Krakova, slavnostní přivítání nového studijního programu Erasmus+ a uvítání početné americké skupinky studentů z daleké Nebrasky na univerzitě Palackého. Nezapomněli jsme však ani na své zájmy a povinnosti. Hned první březnový víkend jsme se účastnili národní ESN platformy v Brně. Dále se někteří aktivní členové vypravili na sebevzdělávací školení do Prahy a Ostravy. Pravidelně jsme se scházeli při řešení nezbytných věcí a příjemným zpestřením se pro nás stala skutečnost, že ESN UP Olomouc má konečně svého oficiálního maskota, žirafu Alberta. S chutí se tedy dejte do čtení a společně s námi se těšte na měsíc následující. Spoustu každodenních radostí Vám přeje team ESN UP OLOMOUC

2


2014 14. – 16. 3.

Ve dnech 14. - 16. 3. naše sekce uspořádala pro Erasmus studenty výlet do Plzně a Karlových Varů. Pátek a sobota byly věnovány poznávání našeho čtvrtého největšího města, západočeské Plzně. Na programu byla návštěva plzeňského pivovaru, historického podzemí města a prohlídka těch nejvýznamnějších památek. Ve spolupráci s ESN Plzeň se naši Erasmus studenti zapojili také do akce Tour de Pub, při které měli možnost se seznámit s místními zahraničními studenty. V sobotu odpoledne se celá naše skupina přesunula do Karlových Varů, kde jsme navštívili dějiště každoročního mezinárodního filmového festivalu, lázeňské centrum s léčivými prameny nebo třeba muzeum Jana Bechera. Tohoto víkendového výletu se zúčastnilo 30

KRAKOV Poslední březnový víkend se uskutečnil jeden z nejoblíbenějších výletů pro Erasmus studenty, návštěva polského Krakova, spojena s prohlídkou koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Vyjíždělo se v pátek v brzkých hodinách a k velkému potěšení všech organizátorů z řad ESN členů, nikdo nechyběl a všichni účastníci se dostavili včas. Ještě tentýž den se konala prohlídka Krakova, nádherného historického města. Velkému obdivu zahraničních studentů se těšil tamní hrad, kostel, historické centrum, socha draka plivajícího oheň, obraz Leonarda da Vinciho a mnoho dalších zajímavostí. Druhý den byla na programu návštěva solného dolu Wieliczka. Pod povrchem země je ukryta spousta zajímavých míst, například oddávací kaple, jezera a obchody. Vše je utvořeno ze soli, o čemž jsme se přesvědčili i na vlastní chuť.

KARLOVY VARY A PLZEŇ zahraničních studentů a podle jejich zpětných reakcí se všichni skvěle bavili a k naší velké radosti si přivezli hromadu nových nezapomenutelných zážitků. A takto hodnotí výlet Josef Schopf z Rakouska: „Výlet do Plzně a Karlových Varů byla první příležitost pro nás, Erasmáky z Olomouce, podívat se do západní části České republiky. Měli jsme šanci navštívit památky jako historické podzemí Plzně a kolonády v Karlových Varech a navíc ochutnat úžasné české jídlo. Cestování ve skupině, která čítala přes 30 lidí, bylo občas náročné, ale o to víc jsme ocenili práci členů ESN, kteří pro nás takovéto výlety organizují. Navíc nás to sblížilo, poznali jsme nové lidi a celý víkend si moc užili. A o tom Erasmus je.“

28. – 30. 3. 2014 Poslední den výletu byl celý věnován návštěvě koncentračního tábora Osvětimi-Březinky. Již při samotné cestě na místo bylo ze studentů cítit očekávání, možná až obavy z toho co uvidí. Průvodci tábora byli úžasní. Vzali nás o desítky let zpět v čase a zprostředkovali nám pohled do temné minulosti a tíživé atmosféry, která panovala všude kolem. Dokonce i jindy stále veselí a hluční Erasmus studenti celou prohlídku absolvovali v hrobovém tichu a s kamenným výrazem ve tváři. Málokdo v tu chvíli uměl slovy vyjádřit své pocity. Po tomto náročném zážitku už následovala cesta zpět do Olomouce. Jsme rádi, že se tento výlet vydařil a nesmírně nás těší vědomí, že si ho zahraniční studenti užili se vším všudy. Nečekaný děkovný aplaus při zpáteční cestě toho byl jen důkazem.

3


DO OLOMOUCE ZAVÍ TALI STUDENTI Z NEBRASKY Komunita zahraničních studentů se v Olomouci o několik členů opět rozrostla. Tentokrát už v tom nemají prsty Erasmus studenti, ale výprava z americké Nebrasky. Skupinka dvaceti čtyř členů v čele s milou paní vyučující dorazila do Olomouce v neděli 16. března. Následující týden je čekal tradiční Orientation week, pořádaný Univerzitou Palackého ve spolupráci s ESN UP Olomouc. V pondělí na ně čekala prohlídka univerzity a všech důležitých prostor. Další den měli američtí studenti přednášku s profesorem Jařabem, který jim přiblížil historii České republiky a její pozici v Evropě. Hned poté se studenti společně se členy ESN a několika Erasmáky vypravili na výlet do Hranic. Výletníci se prošli malebným městem, podívali se k hranickému zámku a na náměstí. Cílem jejich procházky se staly

4

Teplice nad Bečvou. Zde následovala prohlídka aragonitových jeskyní a podívali se i k hranické propasti, nejhlubší ve střední Evropě. A protože se v Teplicích nachází lázně, objevili cizinci kouzlo lázeňských oplatků, které si s radostí odvezli jako cenné suvenýry. Ve středu Američanům přednášel David Livingstone, konkrétně o kulturních rozdílech a životu v Česku. Čtvrteční odpoledne se neslo v duchu poznávání města. Studenti společně s profesorem Peprníkem navštívili ta nejkrásnější místa Olomouce. Američtí studenti se k nám vydali na speciální tříměsíční studijní a poznávací pobyt. Jejich výuka je značně omezena a některé z předmětů vyučuje sama kantorka, která s nimi přijela. Výprava navštíví několik českých měst, ale taky Polsko, Maďarsko, či italské Benátky.


P A R T Y R E P O R T

I měsíc březen nám přinesl sérii tradičních středečních národních párty v Belmondu. Jako první se představilo Bulharsko se svou nezaměnitelnou kulturou v podobě národního pokrmu zvaného banica a známého drinku rakija. Půlnoční překvapení bylo tentokrát pojato opravdu ve velkém stylu, k ukázce národního tance zástupkyně této země připojily i pěvecké číslo v podání jedné z nich. Další týden jsme se společně s dalším jihoevropským státem přenesli až do doby před naším letopočtem. Italové nás vzali na prohlídku starověkého Říma a nabídli nám něco ze svých národních pokladů. K ochutnání byla pizza a martini bianco. Půlnoční překvapení bylo okořeněno italskými hitovkami, které roztančily celý klub. Po Itálii jsme

se přesunuli směrem na sever, až do dalekého a chladného Finska. O půlnoci finské slečny jako roztleskávačky hrdě reprezentovaly svůj národní sport – hokej a všichni přítomní mohli ochutnat tradiční finský alkoholický drink salmari a finský chleba ruisnappi s vajíčkovou pomazánkou. Jako poslední v měsíci se nám představilo zámořské Mexiko. Pro návštěvníky byla přichystána tequilla a tradiční mexický dip guacamole s tortilla chipsy. O půlnoci se Belmondo rozeznělo mexickými rytmy a všichni tak mohli tuto krásnou zemi cítit i v Olomouci, alespoň na chvíli, na dosah ruky. Monika Durajová, Barbora Petrů a Mirka Jakubcová Department of Public Relations

5


AKTIVI TY ČLENŮ ESN UP OLOMOUC

ei lomouce al . 2014 nejenom O hisna 28. 2. – 2.ác3e v ESN přesahuje hraneciche 28 14 20 3. . 2. – 2. ci

še pr . Celou ak ili ve dn O tom, že na rmě v Brně se přesvědč rodní platfo patří obbliky, jsme ná pu é jim re al to é m sk za é a Če sk d, česko-sloven ístní sekce, Brno Unite í vn pr ky toric tři m rganizovaly ným víkenspolečně zo před samot Již dva dny ? ! mimo jiné lo ky ý dí dě er ě ké kt tn vs u, as ro program nd v Brně vl ho ke né ví od rní přátellý ov če ce pr ve A co se ný oběd a astnit se do eč úč ol no sp skutoož e, m m se horlivě di , Laser ga dem bylo ní, celý den lídku města rmy se ov oh fo ac pr at l pr pl a va el to no zc Té zahr byla ESN CZ. o . Sobota již ch týkající se d a mnoho dalších, pr ské posezení ejních věce ar ěž bo st á, í o en dn o al ro am bně, což zn valo a hlasov stupci z každé sekce, ná m byla obdo byly připraveny a zá strana na to s á ná účastnili dv sk o en pr li ov Sl ch lidí. tníků. V nedě iučit něčemu novému, ESN důležitý př ruba 80 účas li zh oh ila m st osti. se ho e osti a zkušen kaže celá akce use, kde jsm hopy a disk bou své znal po ks se i or ko ez w ja é m k t av zajím e a sdíle eni, ale ta avé informac se vraceli značně znav ivováni a ot m na ně získat zajím pl e m lem ESN, lomouce js y a lidmi ko Domů do O tatními člen os s í án tk ždém se spokojeni.

18. 3. 2014

V úterý 18. 3. 2014 se naše sekce ve spolupráci s ESN pro evropskou sp CZ a národní agen olupráci NAEP za turou pojila do oslav ofi gramu ERASMUS+ ciálního zahájen . Tento program í prood tohoto roku pln program Erasmus ě nahrazuje stáva a k tomu má ještě jící plno výhod a vylep akce bylo student šení. Cílem celé tét ům sdělit informa o ce o nadcházejících dět jim veškeré ot změnách, zodpov ázky, které by je mo ěhly zajímat a upoz jim otevírají možn ornit je na to, jak osti vzdělávání a é se cestování v rámci V odpoledních ho programu Erasm dinách nás bylo mo us+. žno potkat na ru například u hlavn šných místech mě í studentské menz sta, y, na Zbrojnici a Horním a Dolním Filozofické fakult náměstí a ě, na Tř. Svobody, kde jsme za doprovod u hudby rozdávali vynikající linecké studentům tulip cukroví, informa ány, ční letáčky o E+ ných dárečků. a spoustu dalších krásPevně věříme, že tato akce přinesla užitečné informa nám jako organiz ce a líbila se nejen átorům, ale před om evším samotným dení univerzity, kte studentům a tak ré jsme se touto é vecestou snažili po přicházejícího pr moci v propagac ogramu Erasmus i nově +.

6


mouc N UP Olo S E ů en l íč ze vací školen 14.3 v Pra al v pátek Sebevzdělá dán Akanili, se kon

byl pořá vé účast naši členo ch aktivit. Seminář které jsme si z se o h ré te ý atky, entsk inář, k První sem a Financování stud aktivit (ACSA). Pozn , jak některé z nich e m h m c té ý ší k a tě n ts l n se y e ab m stud avé a už e tr m jí n za ce ž e m mohli více n demický m jsme ne ed nesli, byly ré d o te k e n a d n o a celéh FR Unit stravě v praxi. bíhalo v O , takzvaný Z e ro C ie p m t N je S rá ži E k u č y to v n pří ná strateg ní, které te raiserů na šila společ čná re ě v Další škole setkání všech fund kci se například ře zá i n la a ní a ylo a nechybě ně. Celá akce chybět, b této takřka revoluč školením v ro ím ú ln í á a n n d N o . ro si g meetin ěna profe kální a ná ln lo p ta o a d , m u g jící. á té fundraisin se na různ ydařená a obohacu v dná disku etrů velice plo účastníků více než Barbora P v o sl le d byla s c Relation nt of Publi Departme

NA ZÁVĚR V případě zájmu či nutnosti můžete kontaktovat náš PR tým na e-mailové adrese pr.esn@upol.cz Na přípravě textů se podílely: Monika Durajová, Mirka Jakubcová a Barbora Petrů Anglická verze: Renáta Berčíková, Marková Paya a Klára Henzlová Grafika: Lucie Stračíková Zvláštní poděkování si tentokrát zaslouží Josef Schopf, Zuzka Milíková a Ondřej Kantor


INTRODUCTION Spring has definitely arrived in Olomouc – the sun is shining, students are smiling and the semester is in full swing. Good mood and energy is present in ESN UP as well and therefore we managed a lot of events in the month of March. The biggest ones are certainly trips to Pilsen and Karlsbad, and Krakow, Poland. We also celebrated Erasmus+ programme and welcomed numerous group of students from Nebraska. However, we didn’t forget about our duties and responsibilities. The first weekend in March, we attended ESN National Platform in Brno. Some active members also participated in workshops in Prague and Ostrava. We also held regular meetings to solve necessary issues. And finally, we are happy to announce that ESN UP Olomouc has its own official mascot – Albert the giraffe. We hope you will enjoy reading our newsletter and you will look forward to the following month’s issue. We wish you much happiness in the following month, ESN UP OLOMOUC team

8


2014 14. – 16. 3.

In the days from 14th till 16th of March our department prepared a trip to Pilsen and Karlovy Vary for Erasmus students. The students spent Friday and Saturday in our 4th biggest city, Pilsen. On the program was a tour in the Pilsner Urquell brewery, historical underground of the city and also sightseeing tour. In cooperation with ESN Plzeň, our Erasmus students also participated in the Tour the Pub, during which they had opportunity to meet local international students. On Saturday afternoon, the whole group moved to Karlovy Vary, where we visited scene of annual international film festival, spa centre with healing springs and museum of Jan Becher. This weekend trip was attended by 30 international students and it met with a positive response and brought unforgettable memories.

KRAKOW The last weekend of March, one of the most popular trips for Erasmus students took place –trip to Krakow and Auschwitz-Birkenau in Poland. The students set off on Friday in early hours. Surprisingly, no one was late. In the afternoon, the students visited Krakow, an amazing historical town. They especially appreciated the castle, church, Old Town, the Wawel Dragon breathing fire, and Leonardo da Vinci’s painting. The following day they visited Wieliczka, a salt mine. There are many amazing things hidden under the ground such as wedding chapel, lakes, and shops – all made of salt. They could actually taste it! They spent the last day

TRIP TO PILSEN AND KARLOVY VARY How was this trip according to Josef Schopf from Austria? “Our trip to Pilsen (Plzeň) and Karlsbad (Karlovy Vary) was the first chance for us, Erasmus-students from Olomouc, to get to know the western part of the Czech Republic. We got to see a lot of fascinating sights like the historical underground of Pilsen, the colonnades of Karlovy Vary and we could taste some incredible Czech food. Although traveling with 30+ people proved to be a challenge sometimes, the trip not only helped us appreciate the effort the ESN members make to organize trips for Erasmus students, it also helped us bonding closer, getting to meet new people and it proved to be a great weekend for all of us, which is in the end what Erasmus is all about.”

28. – 30. 3. 2014 in Auschwitz concentration camp. Everybody was full of expectations, maybe even fear, already on the way there. The guides were great. It was like traveling decades back in time and everybody could feel the heavy atmosphere. Even Erasmus students, who are always cheerful and loud, were entirely silent. Hardly anybody could express their feelings in words. After this experience, they returned to Olomouc. We are really happy, that this trip was a success and that the Erasmus students enjoyed it – unexpected applause on the way back was a nice reward.

9


STUDENTS FROM NEBRASKA IN OLOMOUC Community of international students in Olomouc has grown again. This time not because of Erasmus student but thanks to the students from Nebraska from the United States. The group of 23 students and one teacher came to Olomouc on Sunday 16th March. The following day started traditional Orientation week organized by Palacký University in cooperation with ESN UP Olomouc. On Monday new students were acquainted with our university. The next day, the American students had a lecture with professor Jařab, who brought closer history of the Czech Republic and our position in Europe. After that, students with members of our organization and some of Erasmus students went for a trip to Hranice. Participants walked through this lovely city, saw castle in Hranice and also the square. Destination of the walk was Teplice

10

nad Bečvou. Their trip continued with tour in the aragonites caves and the local abyss, which is the deepest in the Central Europe. Because there is also a spa in Teplice, the foreigners discovered the magic of spa wafers and they brought them back as precious souvenirs. On Wednesday, David Livingstone lectured about culture differences and life in the Czech Republic. Thursday afternoon belonged to the city tour. Students with professor Peprník visited the most beautiful places of Olomouc. American students came to the Czech Republic for a special three months cultural and educational exchange. Their lessons are limited and some subjects are taught by their own teacher, who came with them. The group will visit some of Czech cities as well as Poland, Hungary or Italian Venice.


P A R T Y R E P O R T

March brought us series of traditional national Wednesday parties in Belmondo. At first, Bulgaria introduced its unique culture by a national drink called “raki”. The midnight surprise was this time really stylish, representatives added a musical show to their exhibition performed by one them. The next week, another Southern European country transported us to the Ancient times. The Italians took us on a tour of ancient Rome and offered us some of their national treasures. We could try some pizza and Martini Bianco. The midnight surprise was freshened up by Italian hits which made the whole club dancing. Then we moved to the North, to the distant and cold Finland. At midnight, the Finnish girls dressed as

cheerleaders proudly represented their national sport – hockey, and everyone could taste traditional Finnish alcoholic drink salmari and Finnish bread ruisnappi with an egg spread. At last overseas Mexico was introduced. Traditional tequila and Mexican dip guacamole with tortilla chips were ready for the visitors. At midnight Mexican rhythms sounded through whole Belmondo so we could feel the beauty of this country right in Olomouc.

Monika Durajová, Barbora Petrů a Mirka Jakubcová Department of Public Relations

11


ACTIVI TIES OF ESN UP OLOMOUC

. 2014 28. 2. – 2Z-.SK3Platform in Brno

c, but ly of Olomou 14 20 rders not on C l , bo ch na e io ar th at M N ss 3 l Smal ts acro February – our work cu d by three sible on 28 ze vi ni as ga w or , The fact that ic er bl atform ev Czech Repu l National Pl y thanks! also of the -Slovak Smal deserve man e weekend we ch ey ze C th t rs ch fi hi w r th fo re on the d, fo te be ni Two days ch incluns, Brno U local sectio ogram, whi ed in Brno? pr en g pp in ny ha ly pa m ing. Satual co er ac ac th t e ga ha th g w in in So h and even participate nc to lu y issues e, ed ke w e am lo were al ussing th ty, Laser G ound the ci we were disc om each ar y, fr ur da es to ng tiv a ki ta d or de lly w o represen le already a fu tended by tw , which mean that who turday was form was at rs ps at he pl ho ot is ks y Th or an w Z. of ESN C teresting ard and m n Sunday, in n something new, national bo rticipants. O ar section, the le pa d 80 ul t co e ou ab at w nce. event hosted were ready for us, so th knowledge and experie s r on ou si it is usual e ar as , sh ed d at an iv and discus n io t well mot ing informat ESN. ite tired, bu get interest Olomouc qu d people from to an rs ck ba be e em m r he We cam ot meeting with after every

18. 3. 2014

On 18 March, 2014 our department in cooperation wi tional Agency for th ESN CZ and th European Coopera e Nation NAEP particip of the official co mmencement of ated in celebration ER AS programme has MUS+ programme fully replaced th . By this year the e existing Erasm a lot of advantag us programme an es and improvem d it has ents. The aim of the students abou this event was to t upcoming chan inform ges, to answer th point out the ne eir questions an w possibilities wh d to ich Erasmus+ off was possible to me ers. In the aftern et us at the busy oon it places of the town nice and Faculty su of Arts, Upper an ch as Menza, Zbro d Lower Square an jhanded out tulip d Tř. Svobody, wh s, excellent cook ere we ies, leaflets abou gifts. t E+ and other be autiful We believe that this event provide d useful informa not only for us, tion and it was as organizers, bu great t primarily for stu management, to dent and the un which we helpe iversity d with promotion Erasmus+. of the new upco ming

12


lomouc ESN UP O f o s er b em h tion for m y 14 Marc s on Frida a Self-educa w ry , a in in d ipate e sem

ers partic tivities. Th our memb udents ac tivities (ACSA). We t a st f th , o ry g a in min Ac und The first se d the topic was: F r Students rward to using it in Centre fo an fo ic e g u m in e g k d o ra a P c lo in d we’re by the A n a d e e g iz d n a le rg was o g know as a meeinterestin strava. It w w O e n in ent d e ce in la ga g. This ev took p ed meetin ldn’t miss it leu n p U co m R e F co w practice. d s t nd it wa , so-calle ining tha a Z a C y tr g t N ve x S te e si E n ra n The rs from ising st for exte fundraise on fundra ere was also time e m th m to co g h ting of all wit ccordin ally, th example ining. Fin al levels. A arding. a n tr o l ti a dealt for a n n io d rew al an y profess ics on loc essful and mented b arious top ere more than succ v n o n io etrů ents w discuss Barbora P , all the ev ts n a ip ic rt pa lations f Public Re o t n e m rt Depa

IN CONCLUSION If you feel like contacting our PR team for any reason, you may do so by sending an e-mail to pr.esn@upol.cz All the texts for this issue were made by: Monika Durajová, Mirka Jakubcová and Barbora Petrů The English version: Renáta Berčíková, Marková Paya and Klára Henzlová Graphics: Lucie Stračíková Special thanks to Josef Schopf, Zuzka Milíková and Ondřej Kantor

Newsletter ESN UP Olomouc 3/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you