Page 1


Lublin, dn. 16 lutego 2011 r. Witam serdecznie, Szukając inspiracji w jak rozpocząć nowe wydanie „ESN Like!” wróciłam pamięcią do ubiegłorocznego biuletynu. „Nowy Rok - Nowe Wydarzenia” - taki wtedy Asia Maziarz nadała mu tytuł. Od tego czasu upłynął już rok. Rok, który faktycznie obfitował w wiele wydarzeń. Rok pełen zmian, licznych eventów, spotkań z Erasmusami. Zeszłoroczny tytuł Biuletynu nie traci nic ze swojej aktualności również dzisiaj. Pewnie każdy z Was wymieniłby jakiś własną „nową” ESNowy pomysł na 2011 rok. Mnie w tym momencie na myśl o „Nowym Roku - Nowych Wydarzeniach” – przychodzi Nowy numer

„ESN Like!” ( z nową nazwą)

oraz Nowy- bliźniaczy numer „ESN Like!” w wersji angielskiej. W tym wydaniu „ESN Like!” poznacie jakie nowe wydarzenia i projekty planowane są w sekcjach ESN UKSW, ESN AE Katowice, ESN PW, ESN UEK,

ESN

UE

Wrocław.

Przeczytacie

również

o

dotychczasowych

dokonaniach sekcji ESN Łazarski, ESN UMK Toruń, ESN Olsztyn, ESN Gdańsk, ESN SWPS, ESN UMCS Lublin. Również co (nowego) słychać u Jurka, Karola, Marzanny, a także Magdy (tytuł z okładki ;) dowiecie się czytając wywiady z nimi. Natomiast w nawiązaniu do nowego semestru na studiach proponuję „na wesoło” powspominać minione egzaminy, a następnie zajrzeć do kalendarza z nowo zaplanowanymi eventami. Życzę miłej lektury „ESN Like!” i

zaczerpnięcia z jego treści

(np. ciekawego fotoreportażu sekcji ESN SGH !) inspiracji do ESNowych działań!

Pozdrawiam

Iga NOWAk Redaktor ESN Like!


SPIS TREŚCI TUBA NEWSÓW .............................................................................. 5 „ESN Like!” po angielsku! ........................................................................ 5 I love Cracovia ........................................................................................... 6 Orientation Day .......................................................................................... 7 SocialErasmus w ESN Łazarski ............................................................. 8 Nowy Koordynator ds. sportu w ESN UMK Toruń ............................. 9 Rekrutacja w ESN Olsztyn ....................................................................... 9 Co się u nas działo? ................................................................................ 10 WYDARZENIA ................................................................................ 11 Erasmus Student Network SWPS świętuje urodziny ! ...................... 11 Mikołajki ESN Gdańsk z akcją mikołajkową w tle!.............................. 13 COOLturalna młodzież............................................................................ 17 ESN Gdańsk & XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ... 23 4-te urodziny ESN PW, czyli tramwajem na Maskaradę! ................. 26 Galeria Wolontariatu ............................................................................... 29 Integration week na UEK‟u ..................................................................... 32 “Początek drogi do YALE” ...................................................................... 34 Erasmus artystycznie .............................................................................. 39 Discover Europe w ESN UKSW ............................................................ 44 ESNALIA 2011 ......................................................................................... 47


WYWIADY ....................................................................................... 50 Jurek Jasielec & Fiński ESN .................................................................. 50 Karol Ślusarski ......................................................................................... 55 Obowiązki koordynatora wydziałowego ESN Gdańsk ...................... 57 I Ty możesz zostać Erasmusem ;) ....................................................... 59 FOTOREPORTAŻ .......................................................................... 62 Orientation week na SGH ....................................................................... 62 KALENDARZ .................................................................................. 72 HUMOR ............................................................................................ 80 KONTAKT ....................................................................................... 82


TUBA NEWSÓW

„ESN Like!” po angielsku! Z przyjemnością informuję o wydaniu pierwszego w wersji anglojęzycznej (!) numeru „ESN Like!” Biuletynu Stowarzyszenia ESN Polska. Będzie on kierowany do studentów z zagranicy, którzy planują przyjechać na studia do Polski oraz do Erasmusów, którzy już są w Polsce. Osobom planującym przyjazd do Polski „ESN Like!” ułatwi znalezienie informacji na temat uniwersytetu, studentów i miasta do którego chcą przyjechać. Wszystko dzięki artykułom nadsyłanym przez Was i opisywane w nich m.in. wydarzenia, akcje organizowane przez ESNowe, proponowane sposoby spędzania czasu przez

Erasmusów oraz integrowania ich z polską kulturą, zwyczajami, tradycją i językiem. Natomiast dla Erasmusów studiujących obecnie w Polsce ESN Like! stanie się źródłem informacji o Stowarzyszeniu ESN Polska, jak również dobrym medium do kontaktu z innymi Erasmusami, przedstawicielami polskich sekcji ESN. Wszystkie nasze ESNowe działania opierają się na haśle Stowarzyszenia „Students helping Students”. ESN Like! The Newsletter of ESN Poland jest tworzony dla Erasmusów, o Erasmusach ( i wyrażam nadzieję), że również przez Erasmusów.


Zwracam się z prośbą

„Erasmus”, opisów wydarzeń,

o przekazanie informacji

działalności sekcji ESN

o anglojęzycznym „ESN Like!”

w Polsce lub w ich rodzinnych

Erasmusom z Waszych uczelni

krajach etc).

oraz zachęcili ich do pisania własnych artykułów

Pozdrawiam,

(zawierających ich spostrze-

Iga Nowak

-żenia na temat pobytu

Redaktor ESN Like!

w Polsce, Programu

I love Cracovia

od mentorów , od znajomych, że nie mogą się doczekać

Właśnie zakończyliśmy

i ciągle pytają o najmniejsze

Integration Week dla 'świeżych'

nawet szczególiki . TramParty

Erasmusiątek , który był

- wszyscy to potwierdzą jest

również świetną okazją

niezapomnianą impreza,

do integracji z ESN'owymi

na której może zdarzyć się

świeżynkami, które z wielkim

wszystko! Z kolei za 2 tygodnie

zapałem zaangażowały się

organizujemy dla Erasmusiątek

w działania związane

weekendową wycieczkę

z organizacją IW . W Piątek,

do Krakowa i Oświęcimia,

organizujemy najświetniejsza

korzystając z tego,

na świecie imprezę

że z Katowic do Krakowa

- TramParty, nowi Erasmo

nie długa droga pokazujemy im

już tyle o niej słyszeli

uroki naszych pięknych miast, a oni w wielką ochotą tam wracają a zdanie


" I love Cracovia” jest na porządku dziennym . :) Aneta Kurek Członek Zarządu ds. PR ESN AE Katowice

zapoznać się z funkcjono-waniem naszego Uniwersytetu

Orientation Day

oraz zwiedzić Lublin. Podczas

Sekcja Współpracy

całego pobytu w Polsce

Międzynarodowej Uniwersytetu

studenci z zagranicy mogą

Marii Curie-Skłodowskiej

liczyć na pomoc członków ESN

w Lublinie oraz organizacja

UMCS Lublin, którzy opiekują

studencka Erasmus Student

się nimi w ramach Programu

Network UMCS Lublin

Mentor zgodnie z mottem

po raz kolejny witają studentów

organizacji

zagranicznych przybyłych

,,Students Helping Students”.

na naszą uczelnie w ramach

Mamy nadzieję, że studia

Programu Erasmus.

w Lublinie będą dla naszych

W semestrze letnim gościmy

gości ciekawym i owocnym

studentów z Austrii, Brazylii,

doświadczeniem,

Bułgarii, Czech, Finlandii,

które na długo pozostanie

Francji, Irlandii, Litwy, Niemiec,

w ich pamięci.

Słowacji, Turcji, USA, Węgier i Włoch.

Magdalena Grajko

W trakcie Orientation Days

Członek ds. Promocji

Erasmusi mają okazję

ESN UMCS Lublin


odbyła się zbiórka zabawek i drobiazgów, które można

SocialErasmus w ESN Łazarski

przeznaczyć dla Dzieci z Domu

Tegoroczną działalność

uczelniana bardzo chętnie

projektu SocialErasmus ESN

wzięła udział w zbiórce.

Łazarski zaliczamy do bardzo

Na tym nie koniec, aby było

owocnych. Zorganizowaliśmy

przyjemnie i smakowicie

trzy wyjazdy do Szkoły

rozstać się na czas świąteczny

Podstawowej w Grabowie

SocialErasmus brał udział

nad Pilicą,

w EuroDinerze. Erasmusi

gdzie wraz z Erasmusami

przygotowywali świąteczne

uczyliśmy dzieci języka

przysmaki.

angielskiego poprzez zabawy,

Mogę śmiało powiedzieć,

poszerzaliśmy wiedzę

że studenci Uczelni

o kulturze europejskiej

Łazarskiego są niezawodni

i w ramach okresu

i bardzo chętnie udzielają się

świątecznego ubieraliśmy

w działalność charytatywną

choinkę. Warto zwrócić uwagę,

na rzecz społeczności lokalnej.

że zostaliśmy bardzo docenieni

Jesteśmy przekonani, że Nowy

przez tę szkołę i został

2011 Rok przyniesie ze sobą

poświęcony nam artykuł

dużo pozytywnej energii

w lokalnej gazecie. W okresie

do działania i zrobimy jeszcze

Świąt Bożego Narodzenia

więcej niż w tym roku.

staramy się obudzić ducha

Pozdrawiam,

świąt i zachęcamy naszych

Monika Adamczyk

Dziecka. Społeczność

studentów polskich i zagranicznych do dzielenia się

Koordynator SocialErasmus

ciepłem i miłością z innymi.

ESN ŁAZARSKI

W ramach akcji świątecznych


Nowy Koordynator ds. sportu w ESN UMK Toruń W minionym semestrze wśród

Rekrutacja w ESN Olsztyn

studentów Erasmusa w Toruniu powodzeniem cieszyły się

Ruszyła u nas promocja

wydarzenia sportowe.

do rekrutacji na nowych

W związku z tym powołaliśmy

członków ESN Olsztyn!

w naszej sekcji koordynatora

Nagrywamy zajawki w radio,

ds. sportu, a konkretniej

tworzymy artykuły w naszych

koordynatorkę

uczelnianych mediach.

- Agnieszkę Szyszkowską.

Stworzyliśmy nawet filmik

Agnieszka organizując

na potrzeby zrekrutowania całej

spotkanie sportowe robi

nowej armii do ESN Olsztyn; )

rozeznanie wśród studentów

Poza tym, jak wiadomo

zagranicznych jaka dyscyplina

marcowe SD odbędzie się

sportowa ich interesuje, zbiera

w Olsztynie, więc praca

chętnych, rezerwuje halę

w sekcji wre. Wkładamy wiele

i ogłasza termin spotkania.

pracy i wysiłku w to, aby godnie

Bardzo cieszy nas aktywność

powitać na warmińsko-

Erasmusów i sami chętnie

mazurskiej ziemi delegatów

uczestniczymy w takich

z całej Polski; )

spotkaniach. Aleksandra Rembiarz

Martyna Zagórska

ESN UMK Toruń Członek Zarządu ds. Promocji ESN Olsztyn


Co się u nas działo?

Co się u nas w grudniu działo? W trzech zdaniach opowiedzieć to za mało. Podręczniki i słodycze zbieraliśmy, a dzięki temu akcję Międzynarodowy św. Mikołaj przeprowadziliśmy. Ponadto by dzieciakom grudniowy czas umilić - do domu dziecka z Social Erasmus wszyscy ruszyli. Wszyscy członkowie ciężko pracowali, bo wigilię dla Erasmusów szykowali, a przy tym o przygotowaniach do organizacji Świeżynek pamiętali. W sylwestra bawiliśmy się klawo, żeby w nowym roku do pracy w Esn-ie zabrać się żwawo. W styczniu wszyscy zmotywowani, za organizację eventów się zabrali. Szybko ekipa się zebrała i za przygotowanie wyjazdu na Surfa się zabrała. Obrady się toczyły w pewnym gronie, jak przygotować kronikę ESN-u na atrakcyjnym poziomie. W Galerii Wolontariatu uczestniczyliśmy i Social Erasmus promowaliśmy. Katarzyna Dmitrzak ESN Gdańsk


WYDARZENIA Erasmus Student Network SWPS świętuje urodziny !

2 grudnia 2010r. w holu głównym

Szkoły

Psychologii

Wyższej Społecznej

w Warszawie sekcja SWPS organizacji Erasmus obchodziła

studenckiej Student swoje

Network trzecie

urodziny. Mimo iż temperatura na zewnątrz była wyjątkowo niska, członkowie ESN SWPS

sukcesywnie atmosferę

rozgrzewali

wewnątrz

uczelni

i przez cały dzień nie zabrakło atrakcji! Wystartowano o godzinie 10.00 z pokazem najlepszych zdjęć

z

fotograficznego Europe.

Kolejna

konkursu Discover przerwa

między zajęciami akademickimi


upłynęła pod znakiem quizu

Oprócz

językowego, którego zwycięzcy

-dzianych na przerwy między

otrzymali

zajęciami akademickimi, przez

atrakcyjne

wydawnictwa przez

ufundowane

Instytut

Francuski.

cały

atrakcji

dzień

przewi-

można

próbować

było

przysmaków

O godzinie 13.30 członkowie

przygotowanych przez człon-

ESN-u zdmuchnęli 3 świeczki

-ków sekcji ESN SWPS, zrobić

z wielkiego biało – niebieskiego

sobie zdjęcie przy zabawnym

tortu, oraz odśpiewali „sto lat”

plakacie

przy

akompaniamencie

z miejscem na własną głowę,

akordeonu,

na

grał

czy porozmawiać z aktywnymi

utalentowany student z Francji.

członkami ESN-u i naszymi

Tortu na szczęście wystarczyło

studentami z zagranicy.

dla

którym

wszystkich,

chociaż

już po 10 minutach na stole zostały

same

okruszki.

Nie zabrakło również miejsca do

tańca!

Po

obżarstwie

słodkim wszyscy

zainteresowani przenieśli się do sali S.213 gdzie odbyły się bezpłatne godzinne warsztaty salsy prowadzone przez szkołę tańca Salsa Passion. Całość imprezy

zakończył

wiedzy o kulturze.

konkurs

mazowszanki

ESN SWPS

po raz

pierwszy tak hucznie świętował swoje urodziny, jednak przez ostanie

3

odniósł Już

lata

działalności

wiele

sukcesów.

przed

oficjalnym

założeniem pierwsi

stowarzyszenia jego

członkowie

opiekowali -jeżdżającymi studentami

się

przy-

do

SWPS

z

programu

„Erasmus”, pod swoje skrzydła wzięli

nie

z

Europy,

ze

Stanów

tylko

Chin czy Korei.

ale

studentów również

Zjednoczonych,


Co roku ESN SWPS bierze

i mamy nadzieję że z każdym

również

rokiem

udział

w

ogólno-

-polskich projektach takich jak: „Social

Erasmus”,

będzie

się

rozwijał

coraz prężniej!

konkurs

fotograficzny „DiscoverEurope”, „ESN Card” i wiele innych. Z okazji trzecich urodzin ESN

SWPS

życzymy

wszystkiego

Joanna Wakuluk Członek Zarządu ds. PR ESN SWPS Warszawa

najlepszego

Mikołajki ESN Gdańsk z akcją mikołajkową w tle! Doskonale zdajemy sobie sprawę, że tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. Uprzedzając wydarzenia postanowiliśmy zrobić ESNowe Mikołajki. Skoro

i

tak

nie

znajdziemy prezentu

pod

choinką, to chociaż od siebie nawzajem coś A co! :D

dostaniemy.


Last Christmas I gave you my heart… Warunek był jeden. Materiały miały zawierać się w cenie 5 zł. Jednym słowem KREATYWNOŚĆ! (kłamstwo, doskonale wiemy jak wygląda studencka kieszeń, trzeba ciąć po kosztach). But the very next Day you gave it away. No i tu zaczął się problem. Jako, że ESNowe bestie, jak wiemy, z natury są kreatywne, różnorodność prezentów zabiła wszystkich. Zacznijmy jednak od tego, że dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem mikołajek przeprowadzone zostało losowanie. < tu następuje kumulacja>. Ileż to było ukradkowych uśmiechów i konspiracyjnych spojrzeń po przeczytaniu nazwiska z karteczki…

This year to save me from tears I'll give it to someone special.


Dwa tygodnie szukania inspiracji, wytężonej pracy, doskonalenia warsztatu. …. <tak, właśnie tak, to przecież normalne, że najlepsze pomysły wychodzą tuż przed>. Oto nadszedł ten dzień. Salę wypełnił tłum ludzi (czy to ma coś wspólnego z tym, że rozdają prezenty?). Zaczęło się dosyć poważnie. Najpierw omówiliśmy sprawy bieżące dotyczące Erasmusów. Nie było jednak osoby na sali, która miała ochotę to przeciągać: Czas na preeezenty! – zagrzmiało nam w uszach.

Last Christmas I gave you my heart


Nieoceniona jest wyobraźnia ludzka, która z pewnością nie zna granic! Co Ci ludzie robią na politechnice?! Z taką pomysłowością i wrodzonym talentem powinni być na ASP ! Ale nie ma nic za darmo! Na wejściu jest pytanie przewodniczącej: „Co robisz dla ESNu?!” nerwowe kiwanie głową, nie odpowiesz - nie dostajesz! ;) Podpowiedz: Jak odpowiedziało się, że działasz w grupie PR dostawało się prezent od razu, plus mały gratis – wzrok pełen zawiści i zazdrości od reszty grupy. Bezcenne. But the very next Day you gave it away. Obrazy, albumy ze zdjęciami, wypieki, bombki w kształcie piranii, misterne wyszywane gwiazdy ESN, zabawne nauszniki. Wszyscy jak małe dzieci, cieszyli się ze swoich prezentów. Potem Karolcia rzuciła propozycję, aby nakręcić krótki filmik dla Akcji Międzynarodowy Święty Mikołaj. Chciałabym się pochwalić, że wyszło nam to za pierwszym razem, albo chociaż za drugim. Jednak nie bądźmy aż tacy skromni: wyszło świetnie! ;) Po zebraniu: prezent od ZARZĄDU! Reklamacji nie było, więc wiadomo, że BYŁO TO COŚ WARTOŚCIOWEGO! No i cóż. Któż by nie był z tego zadowolony? ;) Last Christmas…


http://www.youtube.com/watch?v=sf2TNysk4II&feature=player_embedded

Adrianna Bajor Ewa Radzewicz ESN Gdańsk

COOLturalna młodzież Dzień jak dzień można by

ale też uczyła obcować wśród

powiedzieć. Zawsze ten sam

innych,

wystawiała

schemat, identyczny porządek

na

zdarzeń, tylko inni ludzie. Praca

i pozwalała uczyć się relacji

w barze nie tylko oznaczała

z ludźmi, zdać sobie sprawę,

zabawianie podpitych klientów,

że nie każdy jest „super”.

próbę

nieraz

cierpliwość


-

Bo

wie

dzisiejsza

Pani,

ta

Czwartek, godzina szósta

nasza

młodzież to

brak

nad

ranem.

Przystanek

słów. Nic tylko chleją i się

autobusowy

włóczą nocami. Studiują nie po

-cheńskiego.

to, żeby się czegoś nauczyć

Wypucowany,

tylko żeby się wyrwać z domu,

wyjechawszy z salonu, autokar

od ojca i matki. A żeby coś dać

przejeżdża

od

Trzy

siebie,

pomóc

dla

czy

kogoś,

„dzień

czy

dobry”

powiedzieć to nic.

i

kosmiczny

zapierdziel

weekend

pozwoliły

w

skutecznie znienawidzić soboty i

niedziele.

Monotonny

poniedziałek za to ciągnął się w

nieskończoność.

Prawie

każdy. Jeden był wyjątkowy.

PrawoKortowo.

jakby

na

pół

Żadnego bo

Spokój w ciągu tygodnia

i

na

dopiero

przystanek.

godziny

postoju.

jazdy. Dobrze,

Warszawa

czeka.

Przebywam więc cały autokar w

poszukiwaniu

wolnego

miejsca i nagle dostrzegam znajomą ekipę, nasz zarząd Erasmus

Student

Network

do

mnie

machający i

wskazujący

siedzenie.

na

Wśród

wolne rozmów,

śmiechów i wymieniania zdań przygotowań

cebra.

nt.

Sporadycznie ktoś zagląda do

do

baru: może jakiś obiad, może

statutowego

coś mocniejszego. Znienacka

organizacji ESN droga mija

rozlega

szalenie szybko. Nim zdążyłam

Leje

jak

się

z

melodia

The Beatles. - Tak słucham? - Szykuj się na NP!

„Help”

się

ogólnopolskiego

dobrze

zjazdu

studenckiej

zalogować

w siedzeniu, zza zamazanych szyb

autokaru

się Stolica.

wyłoniła


Nasz pięcioosobowy team przez jakieś

dziesięć

student, więc pierwszorzędną

minut

sprawą

chodził po Dworcu Centralnym

żołądka

niczym stado błąkających się

już

owiec

wielkim entuzjazmem została

szukających

swojego

do

było

napełnienie przyklejonego

kręgosłupa.

Niezbyt

pasterza. Po chwili naszym

przyjęta

oczom

zwarta

o dziesięcioosobowym pokoju

grupa młodych ludzi, część

z jedną łazienką. Zrezygnowani

z

nich

koszulki

ludzie już zaczęli snuć domysły

z

charakterystyczną

ośmio-

jakaż to czeka ich kolejka rano

ukazała

się

ubrana

w

-ramienną gwiazdką. Delegaci z

Białegostoku,

Torunia,

Gdańska, Katowic…

do

wiadomość

toalety,

jednak

panująca nie

ogólnie

atmosfera

pozwoliła

przyćmić

idei

wyjazdu „jakąś tam łazienką”.

-No

to

jesteśmy

–z

uśmiechem

w

domu!

powiedział

przewodniczący naszej sekcji. Jak

na

zasypaną

Obrady

zaczynały

się

nazajutrz, więc każdy jako tako zaczął czytać załączony statut i

plan

całego

spotkania.

Najpierw każda sekcja miała postęp

śniegiem Warszawę, która jak

zaprezentować

setki innych miast w Polsce

w realizacji swoich projektów,

nadal walczyła z zimą, przejazd

co nieraz wzbudzało gromkie

do

miarę

brawa odbijające się szerokim

znośnym czasie. Na wejściu

echem w sali konferencyjnej

każdy dostał welcomepack‟a,

warszawskiej SGH.

plan

hotelu

minął

obrad

i

w

poniekąd

najważniejszą rzecz po kilku godzinach

w

autokarze:

jedzenie. Głodny student to zły


- 6 grudnia wydarzyło się coś

- Widok uśmiechniętych dzieci,

specjalnego,

chorych,

najważniejszym

miejscem

tak

pozytywnie

studentów

nastawionych do życia, dodaje

Network

niesamowitej energii. Sprawia,

i Erasmusów z całej Europy

że codzienne problemy wydają

stało

sie

Erasmus się

dla

a

Student Centrum

Dziecka –

w

Warszawie

PR

ESN

błahe.

Ma

się

ochotę

zarazić tą bijącą siłą i wolą

Polska

życia, zaczyna się dostrzegać

- SocialErasmus to inicjatywa,

drobne przyjemności, doceniać

która

ludzi, którzy znajdują się wokół

z

zaczął

Zdrowia

angażując

zagranicy

studentów

ma

na

im

poznania

umożliwienie

celu

nas

mówiła

Ewelina,

koordynatorka

akcji.

Polski, składają się na nią

- Przekazane dla dzieciaków

między

materiały do nauki języków

innymi

lekcje

europejskie, akcje ekologiczne

obcych

i kulturalne, a także Między-

wpisały się w ideę Między-

-narodowy Święty Mikołaj…

-narodowego

Świętego

Mikołaja,

głównym

Oglądając

zdjęcia

na wielkim ekranie poczułam się dumna, że to właśnie moja sekcja z Olsztyna w poro-

gry

edukacyjne

którego

celem

jest

szans

dzieci

wyrównywanie w

dostępie

do języków obcych. Drugą

-zumieniu ze studentami ze stolicy zawiązała tak wspaniałe

ku

Czterdzieści

też

przedsięwzięcie.

i

wspaniałą

mojemu

akcją,

zdziwieniu

zapoczątkowaną

osób z ośmiu krajów rozdało

w

ponad

Erasmusa”, który teraz stał się

500

maluchom w Międzylesiu.

upominków ze

szpitala

Olsztynie

projektem Poszczególne

był

„Hol

ogólnopolskim. sekcje

wraz z Erasmusami malują sale


korytarze

także ciężko było nas zwalić

w domu dziecka spędzając

z nóg. Jak się potem okazało

przy tym także czas z dziećmi.

organizatorzy

szpitalne,

czy

- To niesamowite, że dzięki projektowi

nasi

studenci

i obcokrajowcy przebywający w

Polsce

włączając

się

w lokalne inicjatywy kolorują ciepłymi

barwami

codzienność

nie

szarą jednego

dziecka - podsumowała Ala, moja sąsiadka na obradach. Aż mi serducho urosło. Gdzieś w oddali słyszałam głos człowieka z baru, który tak narzekał na tych niedobrych studentów, którym tylko alkohol i sex w głowie. A tu zonk – my żyjemy i działamy. Owocnie. Drugiego -waliśmy

dnia do

obradopóźna.

przygotowali

niespodziankę.

Wieczorem

zabrano nas do małego dworku pod

Warszawą.

Uprzedzeni

o włożeniu oficjalnego stroju udaliśmy się do sali głównej, gdzie czekała na nas wspaniała choinka, oczom ukazały się stoły

z

tradycyjnymi

świątecznymi a

do

potrawami,

uszu

dobiegały

najpiękniejsze polskie kolędy. -

Dzięki

nam

najprężniej

ESN

jest

rozwijającą

się

organizacją studencką. Mamy wiele projektów które zaczynają się odznaczać i być kojarzone z nami. Z pewnością mamy dziś

w

tej

sali

największe

stężenie świetnych pomysłów

Zatwierdzanie nowego statutu,

na

projektów

i

dyskusje

co sprawia że rośniemy w siłę.

z

stowarzyszenia

Oby nowy rok był dla nas

prezydium

metr

początkowo dały się we znaki

równie

ponad

życzenia

stupięćdziesięcio

osobowej grupie. W młodym ciele

zdrowy

duch

jednak,

ESN.

kwadratowy,

owocny!

składała

Przewodnicząca


Nazajutrz o godzinie 14 skończyła się moja przygoda w miejscu, gdzie się

zaczęła

dwa

dni

wcześniej. Wypucowany,

jakby dopiero

wyjechawszy z salonu, autokar przystanął na Prawocheńskiego. Welcome to Kortowo pomyślałam. Z bagażem świeżych pomysłów, niesamowitą chęcią i „kopem” do działania zaczęłam podążać na Słoneczny Stok. COOlturalna z nas młodzież, nie ma co!

Martyna Zagórska Członek Zarządu ds. Promocji ESN Olsztyn


ESN Gdańsk & XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 9 stycznia 2011 roku odbył się XIX

finał

Wielkiej

Orkiestry

Świątecznej Pomocy. Po

raz

drugi

podczas

Finału

pieniądze zbierane były na zakup najnowocześniejszego medycznego z

dla

chorobami

sprzętu dzieci

urologicznymi

i nefrologicznymi. Przedstawiciele organizacji ESN

Gdańsk

w

składzie

skończywszy

na

-niętych

przechodniach,

Agnieszka Kroll, Iwona Zając,

którzy

Julia Karwasz, Radek Stasiak,

i wrzucali nie tylko drobniaczki

Mateusz

Przybysz,

Mateusz

z portfela. Zmarznięci i głodni,

Redynk

i

Retel

jednak nadal w znakomitych

Andrzej

sami

uśmiech-

nas

wołali

postanowili wspomóc i tak oto

humorach,

w niedziele uzbrojeni w puszki

do

ruszyliśmy z biura na podbój

w przygotowaniach do koncertu

Gdańska. Reakcja Gdańszczan

i licytacji w klubie studenckim

była od

aby

pomóc

różna,

począwszy

AK PG Kwadratowa. Ryzyko

pokazania

naklejonego

prowadzenia licytacji w klubie

serduszka że

Bratniaka,

wróciliśmy

już

i się

zaznaczeniu, coś

wrzuciło,

studenckim z

prostego

jest

spore powodu:


Studenci grupa

to

najbiedniejsza

społeczna

Jednak

23.00

zmęczeni,

wyruszyliśmy

zdobyć na ten szczytny cel

przekazania

otworzyły

pieniędzy

studentów,

co

i

w

celu zebranych

sztabowi

WOŚP

rezultacie

znajdującym się w Centrum

łącznie z pieniędzmi zebranymi

Handlowym Manhattan. Puszki

„na mieście‟ dało nam kwotę

oddaliśmy

2697,13 zł.!!!

na

Na licytacji pojawiły się między

który eskortował nas aż pod

innymi:

samą windę.

krawat

Wydziału (z

w

portfele

zado-

-wolenia, z ciężkimi puszkami

przedmioty, które udało się serca

ale

dziekana

Chemicznego

układem

okresowym

pierwiastków), książka samego

podpisana Lecha

biżuteria, przez Wałęsę,

kalendarze, kalkulatory, randki z Erasmusami oraz wiele, wiele innych cudownych rzeczy! Ok.

do

czekającego

nas

radiowozu,

Wielka

Orkiestra

Świątecznej Pomocy to akcja znana

na

całym

świecie,

która niezmiennie od 19 lat spotyka i

się

ogromnym

z

uznaniem wsparciem

ze strony coraz to nowych instytucji.


Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do kolejnego spektakularnego

sukcesu

oraz

mamy

ogromną

satysfakcje,

że poprzez poświęcenie własnego czasu nie tylko zrobiliśmy coś dobrego dla dzieciaków, ale też świetnie się bawiliśmy.

Więcej: http://www.pg.gda.pl/misc/gallry/index.php/galeria/pokaz/20110110_wosp

Julia Karwasz Iwona Zając ESN Gdańsk


4-te urodziny ESN PW, czyli tramwajem na Maskaradę!

15 stycznia 2011 roku pod Gmach Główny Politechniki Warszawskiej schodzą się zagraniczni studenci. Wybija godzina 20, na przystanek nadjeżdża tramwaj. Zaraz, zaraz, to nie jest zwykły tramwaj - cały w gwiazdkach, balonach i serpentynach, a muzyka gra na całego- to urodzinowy tramwaj ESN PW!!! Bilety skasowane i tak zaczyna się pierwsze, epickie TramPartry w Warszawie. Ruszamy! W dwuwagonowym tramwaju ludzi tyle, co w godzinach szczytu, ale atmosfera zdecydowanie lepsza. Wszystkich 108 podróżnych i pani motornicza razem świętują urodziny naszej sekcji.


Przez kolejne 1,5 godziny objeżdżamy całą Warszawę, bawiąc się przy tym świetnie,

a od czasu do czasu pozdrawiając

przystankowiczów. Dość odważnie robimy postój na Pradze, świeże powietrze bardzo się przydaje. Następnie wspólne pamiątkowe zdjęcia i kontynuujemy doskonałą zabawę. Tańce, hulanki, swawola! Dochodzi 21.30, tramwaj dojeżdża do Pl. Zawiszy. Po haśle „zmieniamy lokal” w mgnieniu oka wszyscy znajdują sie w autobusie do klubu Lucid, gdzie ma rozpocząć się właściwa impreza urodzinowa. TramParty to był dopiero początek!

Klub jest wynajęty tylko dla nas, zaprzyjaźniony DJ gra świetne kawałki, a każdy gość dostaje pierwszy napój gratis, a co! Na wszystkich ekranach można oglądać zdjęcia z 4 wspaniałych lat działania sekcji ESN na Politechnice Warszawskiej. I tu nachodzi mnie chwila refleksji. Nasza sekcja została założona w 2007 roku przez kilku fantastycznych, ambitnych ludzi. Nie minęło nawet kilka miesięcy,


a już organizowaliśmy galę Discover Europe, National Platform czy piknik XX-lecia Programu Erasmus. Przez naszą sekcję przewinęły się już setki młodych, kreatywnych i pozytywnie zakręconych ludzi, dzięki którym ESN PW nigdy nie stało w miejscu. Rocznie angażujemy się w dziesiątki projektów i różnorodnych wydarzeń, opiekujemy się wszystkimi

studentami

zagranicznymi

na

Politechnice.

Ponadto współpracujemy z firmami, organizacjami studenckimi, a przede wszystkim z zaprzyjaźnionymi sekcjami ESN z całej Polski. Dzięki Wam za to!

ESN PW dla wielu stał się drugim domem i jesteśmy dumni, że nasz maluch ma już 4 latka. Życzymy sobie wielu lat owocnego działania, niezapomnianych chwil, wspaniałych wspomnień i wielu wrażeń!


A skoro o wrażeniach mowa… Impreza trwa w najlepsze! Dla gości przepyszny tort i loteria z nagrodami. Do wygrania lekcje tańca i nasze boskie gadżety. A parkiet do rana pełen ludzi. Dziękujemy

wszystkim

przegapiliście nasze święto

za

przybycie

i

życzenia.

Jeśli

- nic straconego: 15 stycznia 2012

zapraszamy na nasze 5 urodziny. Znowu Was zaskoczymy! ESN PW niech żyje nam!

Barbara Drynkowska ESN PW

Galeria Wolontariatu W dniach 28 – 30 stycznia w CH Galeria Bałtycka

odbyła

się

Galeria Wolontariatu. Na całość wydarzenia, będącego

częścią

Europejskiego

Roku

Wolontariatu, składały się debaty,

przemówienia,

koncerty i warsztaty.


Swój udział mieliśmy i my

Całość

tłumaczyła

– ESN Gdańsk. Jako jedna

i

z

czterech

O ile zamierzeniem były proste

dosta-

lekcje portugalskiego, o tyle,

dwudziestu

organizacji

swoje

stoisko

możliwość

prezentacji

-liśmy oraz

non-profit

jak

koordynowała

to

z

Ola.

dziećmi

skończyło

się

bywa,

na

grach

na nim naszej sekcji. Udało

i zabawach w językach polskim

nam się dostać na całą sobotę

i

jedno z najlepiej położonych

zajęłam

stoisk, tuż przy głównej scenie.

wypowiedzi

Już o 11:00 rano Kamila i Ema zajęły

się

profesjonalnym

przygotowaniem

stoiska,

na którym można było znaleźć informacje w formie papierowej (oprócz

oczywiście

tych

zasięgniętych z ust członków ESN)

na

temat

organizacji,

jak

Erasmus

oraz

i

zarówno Programu gadżety

reklamujące naszą działalność. W

udziale

również

przypadło

nam

zorganizowanie

warsztatów

językowych

dla dzieci, które prowadziły dwie Portugalki – uczestniczki Programu Erasmus.

angielskim.

Ja

się

natomiast

tłumaczeniem studenta

Poli-

-techniki Gdańskiej, Chińczyka Martina

oraz

ukraińskiej

wolontariuszki,

Mariany,

którzy brali udział w debacie na w

temat różnych

wolontariatu krajach

świata.

Całość sprawnie koordynowali wolontariusze samego eventu.


Między nimi krążyła nasza Przewodnicząca – Zosia, robiąc zdjęcia stoisku, a czasem i nam. Wszyscy obecni wspólnie doczekali godziny 18:00, czyli końca sobotnich atrakcji.

Mimo, że był to zaledwie jeden dzień, postaraliśmy się wykorzystać go jak najlepiej w celu rozreklamowania naszej sekcji. Nie

zabrakło

również

krótkich

odwiedzin

innych

członków,

którzy nie mogli tego dnia poświęcić nam dłuższej chwili. Całość można zaliczyć to kolejnego ciekawego doświadczenia dla sekcji ESN Gdańsk.

Agnieszka Hippe ESN Gdańsk


Integration week na UEK’u Poniedziałek. Wielkie

Wtorek. przygotowania

Znów

pracujemy

od

rana,

do „godziny zero” trwają dziś

choć jest to nieco utrudnione

od

po poprzedniej nocy. Erasmusi

7:30.

W

ekspresowym

tempie składamy

zaspani

pojawiają

się

WelcomePacki

dla

naszych

na kampusie, żeby oswoić się

Erasmusów

i

pędzimy

z naszą biblioteką i salami

na spotkanie z nimi.

komputerowymi.

Godzina 10. Sala B054 powoli

Dzisiaj

zapełnia

napięty. O 16:45 spotykamy się

się

studentami

zagranicznymi i

oficjalnie

przy

plan

nieco

Bundynku

bardziej Głównym

otwieramy Orientation Week!

i jedziemy na kręgle do Fantasy

Zaczynamy prezentacje, zapisy

Parku. Na miejscu budzi się

na eventy i załatwianie spraw

we

formalnych.

Nasz team okazuje gościnność

Wieczór.

Pierwsza

impreza

wszystkich

duch

walki.

i daje sobie skopać tyłki ;)

– przełamujemy lody w klubie

O 20:00 startuje Tram Party.

Prozak wspomagając się przy

Erasmusi

tym różnego rodzaju trunkami ;)

jak dobrze można bawić się w

przekonują

środkach

miejskiego.

się,

transportu


O

22 tramwaj

zawozi

nas

zagranicznych

kuchni

do klubu Diva. Kontynuujemy

przygotowanych

z

zabawę bez ryzyka choroby

przez

Erasmusów.

lokomocyjnej. Pijemy czerwone

Spalamy

walentynkowe drinki i bawimy

do rana.

naszych

sercem tańcząc

kalorie

się do upadłego. Środa.

Czwartek.

Ponownie

nie

dajemy

Mało kto z ESNowego teamu

Erasmusom pospać i już o 11

pojawia

zaciągamy

kampus,

przed godziną 12. Co innego

im

Erasmusi, którzy o 10:30 zdają

żeby

ich

na

przedstawić

działalność naszej organizacji. Kolejne

osoby

szkolenie

jednak

przechodzą z

dnia

test

z

się

w

biurze

języka

polskiego.

ich

ostatnimi

Dobijamy szkoleniami.

na dzień frekwencja maleje.

Wieczorem wreszcie odrobina

Hm…

kultury.

Zagadkowe.

już

Podejrzewamy, że już od rana

w

ślęczą

Holenderskiej

nad

garami,

bo wieczorem…. … w

EURODINNER że

Kijów! nie

samą

wódką i piwem żyje student. Częstujemy i

pierogami

próbujemy

bigosem oraz

odważnie specjałów

siedzimy Krakowskiej

oczekiwaniu

można w

19

Filharmonii

Studenckiej.

klubie

Pokazujemy,

O

na

koncert Orkiestry

Nie

codziennie

zobaczyć

dyrygenta

pelerynie

Supermana

prowadzącego

bohaterską

kompanię muzyków. Po za-skakującym

zakończeniu

koncertu rozradowani pędzimy na Jak

imprezę zwykle

do

Frantica.

bawimy

się


przednio – tym razem również w towarzystwie utalentowanych Holendrów.

A w weekend…. INTEGRATION CAMP!

Integracji nie ma końca. Marcela Mianowska ESN UEK

“Początek drogi do YALE”


Jak skutecznie i atrakcyjnie uczyć języka angielskiego? Sposobem na rozwiązanie tego problemu okazał się projekt edukacyjny wdrażany od września br. w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą. Jego uczestnicy to uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej. O zakwalifikowaniu się do projektu zadecydowały ich umiejętności językowe. Spośród ponad trzydziestu uczniów jury wybrało najlepszą dwunastkę.

Projekt

“Początek

drodi

TEACHING, którego krajowym

do Yale University” realizowany

operatorem

jest

Fundacja Rozwoju “NIDA”.

w

Polsko

ramach -

Programu

Amerykańskiej

Fundacji Wolności ENGLISH

jest

Nidzicka


Istota

projektu

są odbywające się dwa razy

czasu

współpracę z Uczelnia

Łazarskiego w Warszawie.

w tygodniu zajęcia dodatkowe. Pod

opieką

anglistów oraz

nauczycieli

Marty Wawrzos

Aleksandry

uczniowie

poznają

anglo-

obszar

kulturowy,

literaturę,

historię

-języczny jego

Struski,

oraz tradycje. Najważniejsze, że

zajęcia

były

efektywne,

dlatego nauczycielki stawiają na różnorodność metodyczną oraz

wykorzystanie

multimediów. Projekt na

zastosowaniu

-terowego a

do

się nowo-

technik

także

drogą

kompu-

nauki języka,

korespondowanie

internetową

z

obco-

-krajowcami. Głównym założeniem projektu jest

zapewnienie

kontaktu

dzieci

aktywnego i

młodzieży

z żywym językiem angielskim. W tym celu szkoła poszerzyła trwającą

z

Grabowa

raz w miesiącu spotykają się ze studentami tejże uczelni przebywającymi

w

Polsce

w ramach programu Erasmus.

koncentruje

-czesnych

Uczniowie

już

od

dłuższego

W

każdym

grupy

spotkaniu

uczniów

obok

projektowych

uczestniczą zaproszeni przez nich uczniowie oraz rodzice. Nad i

przygotowaniami organizacją

czuwają

wolontariusze Zespołu Szkół wraz z opiekunem - Małgorzatą Żurawską - Janas.


wszystkich narodowości nauki w języku angielskim. W 1987 r. uzyskała akredytację European Council of International Schools oraz New England Association of

Schools

Uczniowie Do tej pory odbyły się trzy spotkania. to

Pozwoliło

dzieciom

na

obcowanie

z kulturami takich krajów jak: Norwegia, czy

Rumunia,

Turcja

Hiszpania.

wspólnych

gier

Podczas i

zabaw

porozumiewano się w języku angielskim. uczniom i

Zajęcia

dały

wiele

satysfakcji

uświadomiły

potrzebę

znajomości języka, pozwoliły przełamanie

na

oporu

w wypowiadaniu się w obcym języku.

w

and

Colleges.

Zespołu

Grabowie

Szkół

nad

Pilicą

pod opieką p. dyrektor Edyty Lusarczyk, nauczycieli

przedstawicieli oraz

rodziców

uczestniczyli w lekcji otwartej przygotowanej przez uczniów tej

prestiżowej

szkoły.

Nasi wychowankowie zmierzyli się

z

nie

gdyż

zajęcia

w

języku

lada

zadaniem,

odbywały

się

angielskim.

Rozpoczęło je przedstawienie nawiązujące

do

kultury

amerykańskiej, niosące jednak uniwersalne

przesłanie

o wartości i znaczeniu książek r.

w życiu każdego człowieka.

uczestnicy projektu odwiedzili

Kolejnym punktem programu

The

School

były gry i zabawy integracyjne,

of Warsaw. Placówka powstala

w których uczniowie musieli

w

udostępnienia

wykazać się umiejętnościami

dzieciom

komunikowania sie w języku

7

grudnia

American celu

warszawskim

2010


angielskim.

Początkową

i

efektywną

naukę

języka

nieśmiałość i obawy wkrótce

angielskiego.

zastąpiła

skupia się na przełamywaniu

zabawa.

spontaniczna Kontakt

z

żywym

barier

Jednocześnie

komunikacyjnych

językiem okazał się niezwykłym

w

i radosnym doświadczeniem.

międzyludzkich.

Pokazał

nowe

porozumiewania się w języku

okno

obcym

dzieciom

możliwości,

otworzył

bezpośrednich

relacjach

Konieczność

skuteczne

motywuje,

na świat, jakim jest możliwość

powodując tym samym wzrost

porozumiewania

samooceny

z

się

przedstawicielami

narodowości.

Dużą

różnych

Wykorzystanie

atrakcją

oraz

metody

w

uczniach. interesu networkingu

dla uczniów było zwiedzanie

sprawia, że uczniowie widzą

najciekawszych miejsc szkoły,

potrzebę

zwłaszcza,

przewo-

a także możliwości i korzyści

swych

płynące ze znajomości języka

przyjaciół.

obcego. Niemal nieświadomie

że

zza

mieli

-dników

anglojęzycznych

nauki,

Wizyta w The American School

zyskują

of Warsaw na długo pozostanie

w posługiwaniu się językiem

w ich pamięci i z pewnością

angielskim.

do nauki języka angielskiego, co

jest

podstawowym

założeniem

realizowanego

projektu.

działań jest wzrost kompetencji językowych to

sposób

Taki sposób nauczania języka angielskiego z całą pewnością przybliża

uczniów,

jeśli nie do Yale, to do pre-

Najważniejszym rezultatem

“Początek

swobodę

uczniów. drogi na

do

Yale”

nowoczesną

-stiżowych polskich uczelni.


Agnieszka Dujarczyk Anna Wasik ESN Łazarski

Erasmus artystycznie Erasmus w teatrze? Biorąc pod uwagę stereotyp Erasmusa -Imprezowicza wydawałoby się, że ten rodzaj studenta wyklucza się z kulturą wysoką. A Erasmus jako aktor i to w teatrzyku dziecięcym? W Toruniu jak najbardziej.


Studenci z

zagraniczni

Uniwersytetu

Mikołaja

-stronnych,

darmowych

warsztatów,

które

obejmują

Kopernika wraz z ESN UMK

wodzirejstwo,

emisję

głosu,

Toruń

symulacje,

teatr

ruchu,

improwizacje

aktorskie.

Nie brakuje też gier miejskich i happeningów. W projekcie bierze udział grupa animatorów

kulturalnych

z

instruktorzy

tARTaku, a

teatralni z

także

Osiedla

dzieci

Bydgoskiego

i z toruńskiego domu dziecka. w

ramach

SocialErasmus w

Podczas

programu udział

spotkania, które zaaranżowały

„Lokalność-

Natalia Kwiatkowska i Brygida

Działania

Duszyńska 5.11.2010r. w SP

biorą

projekcie

odpowiedzialność.

teatralne w przestrzeni miasta”.

nr

Priorytetem

poznać

jest

zaangaErasmusów

-żowanie

pierwszego

7,

dzieci

miały

grupę

Erasmusi

okazję

Niemców. przygotowali

lokalne.

prezentację

projektu

w Niemczech i porównywali

jest Stowarzyszenie Inicjatyw

polskie i niemieckie zwyczaje.

Kulturalnych tARTak, którego

Największy

członkowie pracują na rzecz

wzbudziły zdjęcia niemieckiego

lokalnych

karnawału.

w

działania

Realizatorem

i

dzielnic.

prowadzi

społeczności Stowarzyszenie serię

wszech-

na

temat

roku

entuzjazm Ciekawa,

pełna

śmiechu i zainteresowania była część

teatralna

spotkania.


Studenci w

odegrali

pantomimie

pt.

rolę

Dzieci z Osiedla Bydgoskiego

Jaś

i Rodzinnego Domu Dziecka

i Małgosia. Dzieciaki zupełnie

przygotowały

samodzielnie

jakże

nauczyły

też gości zabawy "Zombie".

W

drugim

spotkaniu

przedstawiciele

Hiszpanii,

wraz

członkowie

ESNu

z

nimi Radek

Rajnert i Brygida Duszyńska. Był

to

początek

grudnia,

więc spotkanie miało charakter mikołajkowy i nie mogło obyć się bez upominków.

toruński

gości, przysmak,

pierniki. Erasmusi dowiedzieli

uczestniczyli a

dla

się jak działa Rodzinny Dom i

Dziecka

jakie

jego

potrzeby. W czasie spotkania Hiszpanie

przedstawili

prezentację

multimedialną

swojego

a

kraju,

następnie

tworzyli widownię dla przedsta-wienia które z

teatralnego, przygotowały

Osiedla

dzieci

Bydgoskiego


oraz

występu

tanecznego

Zasługą owocnej współpracy

dzieci z domu dziecka. Widać

ze Stowarzyszeniem jest nasza

było,

sekcyjna,

że

Erasmusi

zachwyceni

doświadczeniami,

nowymi

działająca

robocza

programu

tylko

SocialErasmus, która aktywnie

może cieszyć. Arturo, Javier,

zaangażowała się w powyższy

Jorge

projekt.

i

Eloy

co

grupa

prężnie

wyrazili

chęć

Za

jej

dalszej współpracy i gotowość

odpowiedzialna

do brania udziału w podobnych

Duszyńska.

akcjach.

Dzięki podziałowi

koordynację jest

Brygida

skutecznemu zadań

grupa

zajmuje się kilkoma projektami i śmiało można powiedzieć, że jej działalność jest wzorowa ;). W styczniu i lutym planujemy kolejne spotkania Erasmusów UMK z dziećmi w ramach projektu „Lokalność...”

Projekt trwa od paździe-rnika 2010r do lutego 2011r. i

jest

pierwszym

projektem

Stowarzyszenia finansowanym ze

środków

Komisji

Europejskiej w ramach pro-gramu "Młodzież w Działaniu" i realizowanym w ramach akcji 1.2

Inicjatywy

Młodzieżowe.


Obejrzeliście dokładnie załączone zdjęcia?

Najcenniejsze co na nich

Więcej

zdjęć

ze

spotkań

znajdujemy to uśmiechy i chęć

Erasmusów z dziećmi można

towarzyszenia

znaleźć

sobie.

w

Naprawdę można wiele radości

na

sprawić

dzieciom

Wszystkie

wizytami,

więc

takimi

zachęcamy

o

i sekcje i Erasmusów do brania

udziału

na

w

życiu

społeczności. satysfakcję

lokalnej

Sprawiamy tym

oraz najmłodszym.

sobie

profilu

portalu

sekcji

Facebook. informacje

przebiegu

projektu

regularnie zamieszczane blogu

dostępnym

pod adresem: blog.tartak.art.pl. Aleksandra Rembiasz ESN UMK Toruń


Discover Europe w ESN UKSW Ciekawe spojrzenie na otaczający świat, umiejętność uchwycenia ulotnego fragmentu rzeczywistości,

dusza

artysty,

wyobraźnia

przestrzenna. Tak mógłby brzmieć przepis na doskonałego fotografa. Czy

jednak

te

cechy

niezbędne,

aby powstało małe arcydzieło, zachwycające zdjęcie? Idealną

okazją,

aby

to

sprawdzić

będzie

zbliżający się wielkimi krokami konkurs Discover Europe,

który

w

tym

roku

organizowany

jest już po raz 8! Ale na początek kilka słów na temat samego konkursu… swoje Discover to

Europe

ogólnoeuropejski

fotograficzny,

konkurs

stwarzający

możliwość nawiązania między-narodowego dialogu pomiędzy uczestnikami, którzy publikując

zdjęcia

prezentują

własne spojrzenie na różno-rodność -gólnych

kultury

poszcze-

krajów,

łamią

stereotypy oraz uprzedzenia. Idea na

konkursu możliwości

opiera

się

pokazania


poprzez zdjęcia piękna Europy,

miejsce

jej

zwyczajów,

Dla każdego, kto będzie chciał

dzielenia się doświadczeniami

doszlifować swoje umiejętności

z podróży czy też wszelakich

fotograficzne

zaplanowano

wyjazdów

Warsztaty

Fotograficzne

tradycji

i

na

wymiany

zagraniczne.

się

coraz

popularnością i

większą studentów

miłośników

fotografowania,

także na UKSW. W tegorocznej edycji zdjęcia można nadsyłać w 3 kategoriach:

-sytecie

Warszawskim,

organizowane

przez

-ratorium Fotografii. Warsztaty rozpoczną

się

7

marca

i

do

11

marca.

potrwają

Pierwszego i drugiego dnia uczestnicy warsztatów poznają trzeciego fotografia

Obywatel Europy

tym

roku

przygotowali

2011 roku. organizatorzy fantastyczne

atrakcje związku z promocją konkursu. 20 marca odbędzie się

flashmob

turystyczny

w Złotych Tarasach, natomiast 26

marca

Przedmieściu

na

będzie

okolicznościowa,

Na UKSW promocja konkursu

Termin nadsyłania zdjęć

W

spotkania

następnie portret i fotoreportaż.

Mój kawałek Europy

1-31 marca

Labo-

podstawy fotografii, tematem

Europo zaskocz mnie!

to

walk.

Discover Europe na Uniwer-

Z roku na rok konkurs cieszy

photo

Krakowskim będzie

miał

zapowiada się także niemniej ciekawie. Audytorium Maximum zamieni się w profesjonalne studio

fotograficzne,

gdzie każdy będzie miał okazję uczestniczyć w sesji naszych Erasmusów w roli celebrytów! Zaplanowaliśmy także spotka-nie niespodziankę w ramach DE.


Śledźcie

zatem

uważnie

promocje DE.

oraz

Nagrodami w konkursie jest sprzęt

mazowieckiego

fotograficzny,

fundo-

gali

centralnej,

na której uhonorowani zostaną zwycięzcy z całego kraju.

-wany przez firmę Samsung. Nasza uczelnia także pragnie wyróżnić autorów najlepszych zdjęć

przesłanych

przez

naszych studentów i związku z

tym,

także

ufundowała

Aparaty

więc

w

dłonie

i do dzieła! Czekamy

z

niecierpliwością

na Wasze prace!

nagrody. Swój finał konkurs będzie miał

podczas

gali

mazowieckiej, gdzie zostaną wręczone dla

zwycięzców

nagrody z

regionu

Olga Wilińska Marlena Wilińska Koordynatorki DE ESN UKSW


ESNALIA 2011 Już po raz drugi Porozumienie Erasmus Student Network Kraków -United

organizuje

ESNalia

–międzynarodową

imprezę

partnerską

Juwenaliów

Krakowskich 2011. Organizatorzy

zapowiadają,

że zrobią wszystko, by projekt ten na w

stałe

wpisał

się

kalendarz

majowych

imprez

w Krakowie. Tegoroczna ESNaliów

edycja

oraz Politechniki Krakowskiej

zaplanowana

już od listopada ciężko pracuje

jest w terminie od 9 do 14

nad

maja. W ciągu 6 dni zostanie

przedsięwzięcia.

przeprowadzony różnorodnych

szereg imprez

aby

każdy

mógł

coś

ciekawego

tak,

znaleźć

dla

siebie.

Sztab organizacyjny w skład którego wchodzą członkowie ESN

z

czterech

Uniwersytetu w

uczelni:

Ekonomicznego

Krakowie,

Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Górniczo-Hutniczej

Akademii

9

maja

powodzeniem

tj.

w

zostaną

wystawione

InfoMarkety wymiany

poniedziałek promujące

zagraniczne

wśród

Ponadto,

osoby

studentów.

zainteresowane

będą

mogły

skorzystać z baz informacji dotyczących

studiów

na naj--większych europejskich uczelniach.


Na

następny

dzień

oraz wspólnie z wszystkimi

organizatorzy

zaplanowali

chętnymi

EuroDinner-Party

w

którego

którego

sekcja

przeprowadzi

czasie

ESNsocial charytatywną

wykonać tematyką

ma

wszyscy

chętni

będą

okazję

W środę 11 maja w klubie

pamiątkowe zdjęcie.

muzycznym Diva odbędzie się impreza

"GIVES

YOU WINGS”. Na ten wieczór przygotowanych

jest

bardzo

wiele atrakcji i niespodzianek - wszyscy chętni będą mogli m.in. wziąć udział w konkursie ujeżdżania

mechanicznego

byka.

być

program „Erasmus”. Na jego tle

zbiórkę na jedną z fundacji.

wyjątkowa

Mural,

zrobić

mieli sobie

Kolejny dzień to gratka dla

zwolenników

sportowych.

zmagań

EURO

2011

to event organizowany na wzór Mistrzostw

Europy

w

Piłce

Nożnej. Drużyny składające się z 11 zawodników - Erasmusów reprezentujących

swój

kraj,

rywalizują o Puchar Najlepszej Studenci

Kraków

w

odwiedzający

trakcie

europejskiej drużyny w piłce

trwania

nożnej. Dużo zabawy, emocji

ESNaliów będą mieli świetną

i zdrowia w solidnej dawce

okazję

sportu.

włączenia

się

do wspólnej zabawy w City Game.

Przed

staną

zadania

rozwikłania

oraz

wykonania

zagadek

uczestnikami

poleceń związanych z historią Krakowa i Polski. Tego samego dnia

(czwartek

organizatorzy przeprowadzić

12.05) planują

Flash

Mob

Na zakończenie, w sobotę 16

maja

odbędzie

się

„Final Ceremony” - impreza wieńcząca

ESNalia

Organizatorzy bogaty

zapewniają

program

koncerty hiphopowego

2011.

kulturalny,

pokaz oraz

tańca finał


krakowskiej

ESN‟owej

edycji

W imieniu organizatorów

Mam Talent, na której swoje

już dziś serdecznie zachęcam

zdolności

zaprezentują

członków

części

aby na miejsce swych majówek

Po

Erasmusi. -ystycznej

art.-

zaplanowana

wybrali

wszystkich Kraków

z

z najlepszymi DJami.

w zabawach jakie odbędą się

ESNów

liczy,

że

wspólnej

zabawie

dzięki uda

się

wzięli

wspólnie

jest impreza do białego rana

Porozumienie krakowskich

nami

i

sekcji,

udział

podczas ESNaliów. Obiecujemy: będzie się działo! ;)

przybliżyć studentom korzyści jakie

niosą

zagraniczne

za

sobą wyjazdy

oraz

międzyuczelniane

wymiany

oraz

pozwoli

na międzynarodową integrację.

Wioletta Drozd ESN UEK


WYWIADY Jurek Jasielec & Fiński ESN Jak wygląda życie jednej z fińskich sekcji ESN oczami polskiego studenta?

Odpowiedź

znajdziecie

w

rozmowie

z

Jurkiem

Jasielcem*

– studentem, który udowodnił, że można pasjonować się jednocześnie tematyką diod jonoselektywnych, jak i aktywnie działać na rzecz studenckich wymian międzynarodowych Erasmus.


Obecnie

jesteś

w

trakcie

studiów

doktorskich

w

Turku.

Czy studiujesz tam od rozpoczęcia studiów (czyli od 1. roku)? Czy może dopiero po ukończeniu studiów w Polsce zdecydowałeś się na wyjazd za granicę? Na ostatnim roku studiów magisterskich zdecydowałem się wyjechać na wymianę do Finlandii w ramach programu Erasmus. Swoją pracę magisterską pisałem w Turku. Podczas wymiany dowiedziałem się o możliwościach robienia doktoratu w Finlandii, i zdecydowałem się zostać tutaj na dłużej. Dlaczego wybrałeś Finlandię? Finlandia jest pięknym krajem, pełnym otwartych i spokojnych ludzi. Poza tym posiada bardzo dobre uniwersytety i daje możliwość studiowania ciekawych rzeczy, nawet jeżeli nie znasz żadnego z lokalnych języków. Obecnie bardzo angażujesz się w życie studenckie Åbo Akademi. Czy będąc w Polsce byłeś członkiem którejś z sekcji ESN? Nie. W ESN zacząłem działać dopiero jako doktorant. Jesteś przewodniczącym ESN vid Åbo Akademi r.f. Miałeś jakieś nadzwyczajne sytuacje w związku z sytuacją, że Ty jako Polak przewodniczysz fińskiej sekcji ESN? Nie, tutaj nie jest rzeczą nadzwyczajną, że przewodniczącym sekcji jest osoba narodowości innej niż fińska. Np. w Tampere Kuba Jakubiak przewodniczy ESN INTO a w Helsinkach Cedrick van der Aar z Holandii jest przewodniczącym ESN Metka.


Ile członków liczy Twoja sekcja? Około 40, z tego około 20 aktywnych.

Jakie projekty prowadzicie? Poza projektami międzynarodowymi jak ESN Cards, PRIME, itd., uczestniczymy w ogólnokrajowych programach jak Erasmus In Schools czy Overall Project, który to swoje początki ma właśnie w Turku. Co roku uczestniczymy w SeaBattle, w październiku współorganizowaliśmy NEP, a obecnie będziemy angażować się także w Discover Europe. Dodatkowo organizujemy wycieczki do Sztokholmu, Helsinek, Laponii, St. Petersburga i Moskwy. Mamy cotygodniowe wydarzenia sportowe i comiesięczne wieczory filmowe i wiele tematycznych imprez klubowych. Wspominałeś, że fiński ESN ma charakterystyczny dla siebie projekt „Overall Project” o charakterze międzynarodowym. Tak. W Finlandii istnieje tradycyjny imprezowy strój studencki – halare. Każdy wydział ma swój kolor, ale wszyscy studenci zagraniczni mogą kupić 'ESN Blue'. Projekt rozpoczęliśmy w Turku w 2009 a obecnie sekcje w różnych miejscach Finlandii rozprowadzają overalle. Jeden dzień z życia przewodniczącego wygląda… Każdy dzień przewodniczącego jest inny i przynosi nowe wyzwania. Dla mnie, każdy dzień podzielony jest pomiędzy pracę naukową i moją działalność w ESN. Muszę znaleźć czas zarówno aby przeczytać artykuł,

napisać

program

lub

popracować

nad

publikacją,


jak i aby pomóc przy organizacji jakiegoś wydarzenia czy spotkać się z poszczególnymi członkami sekcji, przewodniczącymi innych sekcji, z

którymi

organizujemy

wspólne

wydarzenia,

koordynatorami

projektów, itd. .

Ostatnio

uczestniczyłeś

w

National

Platform

ESN

w Warszawie. Wychwytujesz jakieś różnice pomiędzy polskimi a fińskimi sekcjami ESN? Fiński ESN ma nieco bardziej międzynarodowy charakter. Podczas National Platforms, jak i w komunikacji dotyczącej projektów używamy języka angielskiego, a w wielu sekcjach wszystkie zebrania odbywają się również po angielsku. Zatem bariera językowa dla obcokrajowców, którzy chcą być aktywni w ESN nie istnieje.


Co doradziłbyś naszym rodzimym ESNowiczom? Pamiętajcie, że ESN jest siecią. Bierzcie aktywny udział w projektach międzynarodowych, jak i krajowych. Bądźcie w kontakcie z zarządem ESN Polska, oni wiedzą najlepiej jak wasz wkład może naszą sieć wzmocnić. I ponieważ już wykonujecie sporo dobrej roboty... Tak trzymać! Dziękuję za rozmowę. Życzę samych sukcesów i zapraszam do częstszych odwiedzin nas, polskich ESNowiczów!

Iga Nowak

*Jerzy Jasielec Doktorant na Åbo Akademi University w Finlandii (www.abo.fi), przewodniczący sekcji ESN vid Åbo Akademi r.f. (www.esnabo.fi).


Karol Ślusarski

Koordynator Projektu „SocialErasmus”* Stowarzyszenia ESN Polska. W ESN-ie jestem od grudnia 2008 Do

stowarzyszenia

zapisałem

się

ponieważ

stałem

się

przewodniczącym ESN PW i chciałem być również członkiem stowarzyszenia. Pierwsza myśl, gdy słyszę „Erasmus Student Network”- przyjemność, zabawa, duuuży fragment mojego życia. Zostałem koordynatorem ponieważ SocialErasmus jest mi najbliższy. Akcje Sociala są fantastyczne. Dają dużo energii i sprawiają, że zaczyna się chcieć.


Studiuję na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzania i Inżynieria Produkcji, specjalność Global Production Engineering and Management I mieszkam w Warszawie, na Targówku. W przyszłości chcę być dobrym człowiekiem. Moją mocną stroną jest cierpliwość i wytrwałość. Każdy ma jakieś wady. Mam i ja – jestem pamiętliwy. Śmieszy mnie wszystko, bo śmiech to zdrowie. Lubię ludzi i grać w piłkę. Nie mogę się obejść bez ludzi i piłki. W

podróż

marzeń

wybrałabym

się

do

dzikiej

puszczy,

by żyć w zgodzie z naturą Motto życiowe brzmi: „Uśmiechaj się do życia, to życie się uśmiechnie do Ciebie”

Iga Nowak SocialErasmus* jest to inicjatywa mająca na celu zaangażowanie studentów biorących udział w Programie Erasmus w Polsce w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwienie im poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integracje z innymi grupami społecznymi, a tym samym poznanie Polski , jako całości. W ramach programu dotychczas zrealizowano dwa projekty: turniej piłki nożnej Erasmus Cup Against Racism oraz akcję Międzynarodowy Święty Mikołaj.


Obowiązki koordynatora wydziałowego ESN Gdańsk Jednym kroków

z

przybliżenia

pracy

Głównym

pierwszych sobie

koordynatora

obowiązkiem

moim przed

takim

spotkaniem jest zwerbowanie

wydziałowego było zapoznanie

jak

się z naszymi obowiązkami

studentów i mogę stwierdzić,

na

prowadzonym

że najskuteczniejszymi działa-

przez Magdalenę Malankowską

-niami są wywieszenie notki

oraz zapoznanie się ze stroną

koło

Działu

Między-

maili do starostów, informacje

-narodowych i kilkoma ważnymi

na forach oraz tzw. pocztą

szkoleniu

Spraw

dotyczących

dokumentami

wyjazdów za granicę.

nawiązanie

kontaktu

z uczelnianym koordynatorem wydziałowym, wypadku

z

Łuczkiewicz. w miarę

w

moim

Panią

Anetą

Starałam

możliwości

się

pomóc

w organizacji Erasmus Day na WILIŚ (odbyły się dwa spotkania na które przychodziło około 20-30 osób).

dziekanatu,

pantoflową, i

Następnym krokiem było

największej

ploteczki.

spotkaniu

liczby

wysyłanie

czyli

plotki

Na

drugim

stworzyłam

listę

do

osób

mailingową

zainteresowanych Erasmusem, dzięki temu mam z nimi stały kontakt.

Po

tym

spotkaniu

również wpadłam na pomysł kontaktowania

naszych

Erasmusów z osobami, które chcą jechać do danego kraju bądź miasta, bo kto inny jak nie sami

studenci

uczelni


zagranicznych

odpowiedzą

Dostaję

także

najlepiej na pytania naszych

od

kandydatów.

Wygląda

na spotkaniu, a same zaintere-

to następująco, mam chętnego

-sowały się wyjazdem i znalazły

do

wyjazdu

mój adres mailowy na stronie

do

Paryża,

na

Erasmusa

szukam

wśród

Erasmusów

czy

z

zainteresowanego

uczelni

któryś

jest

bądź chociaż z tego samego miasta. Oczywiście uprzednio pytam każdego Erasmusa czy

osób,

wiadomości

które

nie

były

ESN Gdańsk. Mogę

śmiało

powiedzieć,

że najczęstszym pytaniem jest: „co

musze

zrobić,

żeby

wyjechać na Erasmusa?‟

zgadza się abym podała jego

Jak to co?! Zaliczyć wszystko,

maila i czy chce odpowiadać

a poza tym już samo to,

na pytania naszych polskich

że

studentów. W ten oto sposób

wymianą

kandydaci

krokiem do wyjazdu!

mogą

zadawać

zainteresowałeś jest

się

największym

pytania nie tylko dotyczące samej wymiany, biurokracji czy warunków wyjazdu, ale również dotyczące uczelni, profesorów, przedmiotów, czy

nawet

miejskiej.

akademików komunikacji

Marzanna Kuś ESN Gdańsk


I Ty możesz zostać Erasmusem ;) Dzień dobry, chciałabym wyjechać

na

Erasmusa

do Hiszpanii – to krótkie zdanie powiedziałam

na

spotkaniu

organizacyjnym dla mojego roku pierwszego dnia na UG. Dzień

dobry,

można

wyjechać do 10 innych krajów z UE, ale akurat nasz wydział nie

ma

podpisanej

z

żadnym

umowy

uniwersytetem

w Hiszpanii – oto co odpowie-działa mi moja koordynatorka ds. wymiany międzynarodowej i jednocześnie opiekunka roku. ja: a co trzeba zrobić, aby taką umowę podpisać? Koordynatorka: znaleźć uniwersytet, który będzie zainteresowany wymianą z naszym instytutem, a ja już się resztą zajmę. ja: do kiedy mam czas? Koordynatorka: myślę, że około do końca listopada. ja: OK, dziękuję.


W styczniu były podpisane 2 umowy – 1 z uniwersytetem z Santiago de Compostela na 4 studentów i 2 z Uniwersytetem z Tarragony, również na 4 miejsca + były prowadzone rozmowy z Uniwersytetem z Barcelony. Co świadczy o tym, że zorganizowanie wyjazdu na Erasmusa po prostu jest łatwe, owszem czasochłonne. Jak dla mnie, obowiązująca tu tylko jedna zasada: „jak się chce to się ma.” ;)

Wybrałam Santiago i się zaczęło... szukanie na USC planów zajęć, przeglądanie mojego programu studiów i wybieranie pasujących przedmiotów, liczenie ECST. Tworzenie Learning Agreement, pisanie podań z różnych powodów... i bieganie z tymi wszystkimi pamierami „od-do”, bo tak naprawdę do końca nikt nic nie wie.


Dodatkowo, jako że należę do osób lubiących uatrakcyjniać sobie czas

postanowiłam

zorganizować

sobie

praktyki

(również z programu Erasmus) jeszcze przed wyjazdem. No i cóż... udało się, mimo, że Pani z biura wymiany zagranicznej upierała się, że to niemożliwe – dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych! Konic kropka! Z

dokumentami

na

praktyki

było

jeszcze

więcej

roboty,

ponieważ najpierw musiałam znaleźć organizację, która mnie na te praktyki przyjmie a danym terminie. Dodatkowo musiałam przesunąć wszystkie egzaminy, aby móc wcześniej wyjechać i załatwić Eksternistyczną

organizację

studiowania

na

drugiej

uczelni...

ale podsumowaniem tego wszystkiego są 2 proste słowa – WARTO BYŁO!

A jak dokładnie? O tym w kolejnym „lajkowym‟ numerze ;) Zapraszam również na mojego Erasmusowego bloga porazinskam.blogspot.com

Magdalena Porazińska ESN UG Gdańsk


FOTOREPORTAŻ

Orientation week na SGH Dzień 1 Jak dobrze zacząć Orientation Week? Śpiewając karaoke! Britney Spears, “Aicha”, “Dancing queen” to tylko kilka przykładów piosenek i wykonawców, które można było tej nocy usłyszeć! Remont jak zwykle nie zawiódł i przywitał nas z otwartymi ramionami! A miła atmosfera i świetni ludzie pozwolili nam śpiewać całą noc!

I love rock and roll, so put another dime in the Juke box baby I love rock and roll so come and take the time and Dance with me Ow!


Dzień 2 Jeden z najbardziej eksluzywnych klubów w Warszawie – ZOO czekał specjalnie

na

nas!

z

dla

żądnych

wanną

Tańsze

drinki

wrażeń

dla

pań,

oraz rytmy house

że z tego klubu po prostu nie chciało się wychodzić!

To była niezapomniana impreza!

specjalny

pokój

sprawiały,


Dzień 3

Gorący International Integration Night w klubie THE EVE! Mieliśmy okazję tańczyć z samymi gwaizdami! Rafał Maserak i Robert Kochanek, „słynni” tancerze z „Tańca z gwiazdami” czekali specjalnie na nas na parkiecie!

Po prostu nieziemska impreza!


Dzień 4 Kampus SGH stał tego dnia przed nami otworem! Trujący budynek bliski zawaleniu, dziwne zasady korzystania z biblioteki, sekretne przejścia z jednego budynku do drugiego… dzięki naszej wycieczce po kampusie nasi kochani Erasmusi wiedzą jak przetrwać na SGH! Następnie, szybki shot, szybki snack, po prostu szybka wizyta w „Przekąskach zakąskach” Magdy Geissler i tańczyliśmy całą noc w Kamieniołomach!

Jedna z grup wycieczkowych po kampusie.


Why Poland? Becauseâ&#x20AC;Ś

Yeah, we had fun there!


Dzień 5 Po bardzo interesującym wykładzie o historii Polski i dosłownie kliku spotkaniach z władzami naszej uczelni, szaleliśmy w rytm czarnej muzyki w Karmelu! Nie moglibyśmy przegapić gorączki piatkowej nocy w Warszawie!

Karmel


Dzień 6 Poznajmy ESN SGH! Kim jesteśmy? Co robimy? Dlaczego warto być z nami? Teraz nasi Erasmusi znają odpowiedzi na te pytania! A dzięki wycieczce autokarowej po Warszawie dowiedzieli się co nie co o stolicy! I mimo przejmującego zimna, udało nam się zwiedzić Łazienki i Starówkę! Oczywiście nie mogliśmy przegapić ostatniej imprezy! Wieczorem skierowaliśmy się do klubu Nine! Zostawiliśmy tam niezapomniane wspomnienia! Ta impreza po prostu przejdzie do historii i będzie LEGEN… wait for it…DARY!


Piłsudski, “Moustache 2”. Zgadnij kto był “Moustache 1” xP

Starówka!


THE NINE, po prostu powinieneś tam był być!

Więcej

zdjęć

z

OW

znajdziesz

na

fanpage

ESN

SGH:

http://www.facebook.com/photos.php?id=155191264535445

Magdalena Gwizdała ESN SGH


KALENDARZ MARZEC 2011 r. Data

Sekcja

Nazwa

Opis

wydarzenia 21.02.

ESN

rekrutacja

2.03

odbędzie

- 4.03.

Olsztyn

nowych

rekrutacyjne ;

członków ESN

- standy, promocja: filmiki w

się

spotkanie

przed tą datą

klubach

studenckich

oraz na holach wydziałowych, media, facebook, ESN SHOW ogarnia

cały

UWM

-

hasło:

“Jesteś na celowniku!” 1.03.

ESN PW

Sejm;

Wycieczka

do

sejmu,

godz. 15.00 -17.00. Karaoke z Erasmusami, 1-2.03.

2.03.

Karaoke start godz. 21.30.

ESN

Dni Promocyjne

SGH

Discover Europe

ESN PW

Łazienki

- Zwiedzanie

Łazienek

zwiedzanie;

w

Paintball,

Paintball – godz. 17.30-20.30;

godzinach

14.00-16.00;

Impreza

impreza- godz. 21.30,

z Erasmusami, 2.03.

ESN UE Polish Evening

impreza

dla

Erasmusów,

Wrocław

gdzie mogą poprzez różne gry i zabawy, poznać polska kulturę,

3.03.

ESN

IV Międzynarodowy

“europejska wioska” utworzona


Olsztyn

Dzień Erasmusa w na

ESN

Konferencyjnym,

naszej udzielanie informacji nt programu

uczelni 3.03.

Centrum

wymiany

Tłusty czwartek

SGH 3.03.

ESN PW

Muzeum,

Zwiedzanie -

Pub Tour

4 - 5.03.

ESN

z

Erasmusami

godz.

12.00-15.00,

Pub Tour – start o godz. 18.00,

Orientation Days witamy

nowoprzyjezdnych

Erasmusów, integrujemy grupę

Olsztyn

ze

“starymi”

Erasmusami;

poznajemy się,

4.03.

ESN PW

Łyżwy lub

spacer

z Erasmusami, 4 .03. ESN

impreza

w klubie S14 + tramparty przed

promocyjna

imprezą

Discover Europe -

UEK

4.03.

ESN

tworzymy

(impreza tematyczna kolaż,

pokazanie

fotografii z zeszłych lat),

Polish Dinner

UMK Toruń 4-6.03.

ESN

przyklejanie

UEK

naklejek z logiem konkursu i

stroną

wieczorami na Rynku Głównym


internetową DE 6.03.

ESN PW

Sport

Spotaknie

z

Erasmusami

w Rivierze, godz. 12.00-14.00, 6.03.

ESN

Photo walk

UEK

spacer

głównymi

ulicami Krakowa z maskotkami DE - połączony z

rozdawaniem

ulotek

robieniem

zdjęć.

oraz

Zdjęcia z przebiegu akcji ukażą się na stronie głównej konkursu i na profilu fb konkursu, 7-10.03.

9-10.03.

ESN

warsztaty

SGH

Discover Europe

ESN

Ogólnopolskie

UEK

Warsztaty

warsztaty, prezentacje, spotkania

Discover Europe 11.03.

ESN

zakończenie

impreza

cyklu

Warsztatów Discover Europe

UEK

11-

ESN

Spotkanie

zjazd

13.03.

Olsztyn

Delegatów

organizacji w

statutowy -

Olsztynie:)

naszej

tym

razem

przygotowania

trwają! 11.03.

ESN AE Dzień

promocji zajęcia

spotkanie

Katowice Discover Europe zainteresowanych

dla

osób

fotografia,

szczególnie fotografią ciekawych budynków,

zabytków,


13.03.

ESN

flashmob

UEK

na

rynku

głównym 14.03.

ESN AE 'Język za język'

prawdopodobnie

Katowice

Pub

w

miejsce

centrum

City

Katowic,

godz.

18.00.

Spotkanie

organizujemy

dla Erasmusów, i Polaków, którzy będą mieli okazje uczyć się nawzajem języków.

swoich Na

ojczystych

każdym

takim

spotkaniu, są pomocne materiały, z podstawowymi zwrotami, ale oczywiście nauka na tym się nie kończy

największe

zainteresowanie mają oczywiście tak zwane " bad words ' , to chyba zdrowe i normalne ;) 15.03.

ESN AE Dzień

promocji Zaproszony grafik komputerowy,

Katowice DE - warsztaty

przeprowadzi

warsztaty

dla wszystkich zainteresowanych z photoshopa

tą tematyką . Spotkanie odbędzie się w jednej z auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

16.03.

ESN

Discover Parade

UMK Toruń

i flash mob na

toruńskiej

starówce


17-20.03

wycieczka ESN

z Erasmusami

Olsztyn/ ESN UE

do Wrocławia

Wrocław 18.03.

ESN AE Impreza

Filmy europejskie , pierwszy etap

Katowice tematyczna

projekcja

promująca DE

filmów

europejskich,

następnie impreza w tej samej tematyce, każdy kto będzie w niej brał udział będzie zobowiązany do przebrania się za ulubiona postać

19.03.

ESN

przejście

flashmob

z

UEK z balonami

18 31.03.

- ESN UEK

Dni Promocyjne DE

filmową.

przez Rynek

balonami,

które

Główny mają

nadrukowane logo DE i ulotkami 18-19 marca –na UEK 20-23 marca –na UJ 24- 26 marca –na AGH 27- 31 marca –na PK

23.03.

ESN

warsztaty

UMK

fotograficzne

Toruń

w

ramach

promocji Discover Europe 24.03.

26-

ESN

International

SGH

Dinner

ESN

obóz

w

tych

dniach

chcemy


27.03.

Olsztyn

zorganizować obóz szkoleniowy

szkoleniowy

dla naszych Świeżynek; nie każdy będzie mógł pojechać do

Gdańska,

więc

chcemy

przybliżyć naszym “nowym” czym jest ESN i dać im dużo pozytywnej energii i mocy do działania! :) 28-

ESN

Dni Promocyjne

30.03.

SGH

Discovera

27-

ESN

wycieczka

30.03.

Olsztyn

związana z meczem piłki nożnej Hiszpania vs. Litwa

z Erasmusami na Litwę I połowa ESN marca

promocja

Olsztyn & rekrutacja do

programu

“Język za język” cały

ESN

ERASMUS

oglądanie

miesiąc

Olsztyn

MOVIE;

oraz

członkami

ESN

filmów,

aby

poznać

inne

kultury

czas

trwania

konkursu

Discover Europe; promocyjne - 3,16-17.03

dni

Erasmusami

oraz spędzić kreatywnie wspólny czas;

fotograficznego

z


środek

ESN

odwiedziny

Party Friends wspólna integracja

m-ca

Olsztyn

domu dziecka

z inną organizacja studencka - AIESEC, przekazywanie swoich

w

Stawigudzie;

doświadczeń

odwiedziny dzieci w Domu oraz nawiązywanie współpracy Pobytu

poprzez

Dziennego

oraz

ARKA;

wspólny

powołanie

projekt

nowej

PARTY AMBASADORA

FRIENDS.

do

funkcji ESN

kontaktów

z

innymi

organizacjami). połowa

ESN AE Lekcje

miesiąca Katowice Europejskie;

Udajemy

się

z

grupkami

Hiszpanów

wspólne wyjście na mecz.

i

Francuzów

do

katowickich

liceum , gdzie prowadzone są hiszpańska i francuska klasa. Uczniowie tych klas będą w ten sposób mieli okazję , do posłuchania 'żywego' języka, rozmowy

,

rozwijania

swoich

umiejętności. Jako ,że w tym roku Erasmusi są bardzo usportowieni i wielu z nich jest fanami piłki nożnej nie wykluczamy wyjść na mecze, szczególnie , że ruszyła Liga Mistrzów.

Ale

już

zależy

od

konkretnego

meczu

i

daty

oczywiście

o

drużyn

jakie

mecze będą rozgrywały:) połowa

ESN

Impreza

te


miesiąca UMK Toruń (w planach)

pt.

"Sławne

pary"; Kulig tylko

->

jeśli

spadnie

wystarczająca ilość śniegu w

Toruniu:);

wycieczka do Mecz nożnej

Lublina; piłki


HUMOR Profesor filologii polskiej na wykładzie: - Jak Państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia. Na to student z ostatniej ławki: - Doobra, doobra...

-Co powinien wiedzieć student? - Wszystko! - Co powinien wiedzieć asystent? - Prawie to wszystko, co student. - A adiunkt? - W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć student. - Docent? - Gdzie jest ta książka. - A co powinien wiedzieć profesor? - Gdzie jest docent...

Praktykant pyta ordynatora szpitala: - Co mam wpisać w rubryce: "Przyczyna zgonu"? -Swoje nazwisko...


Profesor pyta studenta na egzaminie:

Na egzaminie.

- Co to jest oszustwo?

Po kilku zadanych pytaniach profesor mówi do studenta:

- Na przykład: gdyby pan profesor mnie oblał...

- Leje pan wodę.

- Co?! - woła oburzony egzaminator.

- Panie profesorze, cóż zrobić, skoro temat jak rzeka

- Tak, bo według kodeksu karnego winnym oszustwa jest ten, kto korzystając z nieświadomości drugiej osoby wyrządza jej szkodę.

Przechodzi sobie profesor po uniwerku i myśli: "Ile czasu może zająć nauka języka chińskiego?". Pyta o to kolegę - profesora, a on odpowiada:

- No chyba z 10 lat.

Profesor idzie dalej... Patrzy... Idzie doktor. Znowu się pyta o chiński, a on: - No nie wiem, może z 8 lat? Profesor patrzy - idzie doktorant. Ponownie zadaje to samo pytanie, a ten odpowiada: - Nie więcej niż 6 lat. Potem kolej na magistra:

- No, chyba 3 lata.

Ostatni zagadnięty to student. Odpowiada on: - A na kiedy trzeba to umieć?


KONTAKT

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło 'Students helping Students' jest mottem Organizacji. Zapraszamy na www.esn.pl

Zarząd Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska: Przewodnicząca Magdalena Stanisławska president@esn.pl Członek Zarządu ds. Promocji: Piotr Sosnowski pr@esn.pl Członek Zarządu ds. Finansów: Krzysztof Węgrzynowicz treasurer@esn.pl Członek Zarządu ds. Organizacji: Piotr Grudniewski info@esn.pl Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Joanna Gierasimiuk hr@esn.pl Członek Zarządu poland@esn.org

ds.

Kontaktów

Międzynarodowych:

Piotr

Cylke


Koordynatorzy projektów ogólnopolskich: Koordynator ESNCard Aleksandra Wrzosek card@esn.pl Koordynator Programu SocialErasmus Karol Ślusarski socialersmus@esn.pl Koordynator Grupy Prawnej Tomasz Witt grupa.prawna@esn.pl Koordynator Discover Europe Marta Boczoń de@esn.pl Koordynator ds. Konferencji Anna Seweryn konferencje@esn.pl Koordynator ds. Szkoleń Magdalena Kostecka szkolenia@esn.pl Koordynator ds. Fundraisingu Marcin Kopeć fr@esn.pl Webmaster Adam Włodarkiewicz webmaster@esn.pl Kontakt w ds. treści i budowy strony www.esn.pl Grzegorz Michalak webmaster.uksw@esn.pl

Opracowanie i redakcja „ESN Like!” Biuletynu Stowarzyszenia Erasmus Student Polska

Redaktor Iga Nowak

Kontakt: esnlike@esn.pl

Grafika: Tobiasz Parys Okładka: fotografia pochodzi z edycji konkursu fotograficznego Discover Europe. Polecamy:

„ESN Like!”

The Newsletter of Erasmus Student Network Poland Association. © Wszystkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Wspierania Międzynarodowych Wymian Studenckich Erasmus Student Network Polska. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.


Partnerzy i sponsorzy:


ESN Like!  

ESN Like! Biuletyn Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska, I-II 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you