Full Notes From The 1860's Kohimarama Conference

Page 1

THE MAORI MESSENGER. TE KARERE MAORI. Vol. VII.]

Auckland, July 14, IB6o.—Akarana, Hurae 14,1860.

THE KOHIMARAMA CONFERENCE.

[No. 15.

TE HUI KI KOHIMARAMA.

Tera nga kai korero o te Nupepa Our readers will be glad of some nei te matenui kite whakarongo information respecting the Confe- korero mo te runanga nga Rangarence of Native Chiefs now being tira Maori e noho nei i Kohimarama. held at Kohimarama. We shall, Heoi, ka pana atu e matou nga therefore, set aside all other matter korero noa o tenei takiwa, ka whain order to make room for a full kapuare nui i te Nupepa ki nga report of the proceedings up to the korero o tenei runanga, kia poto katoa ki roto taea noatia te ra o date of our present issue. We shall commence our account tenei perehitanga. with a list of the Chiefs, with the Hei timatanga tenei mo a matou names of their respective tribes, and korero, ko te tatau i nga rangatira"; their several places of abode. *■ From me whakaapiti hoki tona hapu, tona this list it will appear that the prin- kainga, to tena rangatira to tena cipal sub-divisions of the Maori race rangatira. Ma konei ka kitea ai kua uru nui in New Zealand are, on the whole, represented in this Conference. nga tino hapu katoa o Nui Tirani ■' One hundred and twelve Chiefs took ki tenei runanga. ■ Kotahi rau te their seat on the first day, and kau ma rua nga rangatira i noho ki several more have arrived at inter- te runanga i te ra timatanga, na no vals since. Others had been invited muri nei kua tae mai ano etahi,

o

*


THE MAORI MESSENGER.

2

TE KARERE MAORI.

and would probably have been here Tera atu ano etahi i tonoa kia

but for the prevalence of a severe haere mai, na te mate rewarewa i

I

epidemic, and the sudden decease of pupuru atu, na te hemonga hoki o an influential and much respected tetahi rangatira pai, ingoa nui hoki, Chief of the Waikato, Potatau Te o roto o Waikato, ara, ko Potatou Whero-Whero. The absence, how- Te Wherowhero. Atia atu, kahore ever, of these does not materially i aha i te ngaromanga o ena, kua tu affect the question of representation. katoa nga hapu./ Ko Taranaki /Taranaki alone is without a voice in anake te wahi kahore i whai mangai the Conference. Those who were i roto i tenei hui; ko nga raruraru o invited to attend were unwilling to taua kainga te haere mai ratou. leave their homes in the present unNa, kia korerotia e matou, kia settled state of that Province. kitea te aro nui o nga rangatira ki It is a circumstance worthy of tenei-tikanga hou, to ratou wharemark, as evincing the interest felt kaaro nui hoki ki tenei e mahia by the Native Chiefs and the im- nei; ito ratou taenga mai ki Akarana portance they attach to the present e mate katoa ana te nuinga o ratou 'measure, that when they arrived at i tenei mate e mau nei, i te rewaAuckland almost the whole of them rewa. Otira ka hari tenei, inahoki were suffering severely from in- kua ora rawa etahi o ratou, ko etahi fluenza. It is gratifying, however, e oraora ake ana, na te tiaki pai to add, that under the unremitting hoki oto ratou takuta. Mei noho care of their medical attendant atu nga kaumatua nei i a ratou many of them have quite recovered, kainga, i nga wahi takuta kore, and the others are rapidly improving. penei pea, kuahuihuia atu etahi ki o It is more than probable that some ratou tupuna. of the older men, had they remained te whakaaro inaianei, •at home, beyond the reach of me- Hei aha ra i mine mai ai enei rangadical aid, would, ere this, have been tira? Koia ranei, kei ta etahi e gathered to their fathers. mea ana, hei takahi i teifengj.Maori ? &The question now suggests itself, E hara. Engari pea, kei ta etahi e Wherefore have these Chiefs assem- tohe nei, hei pehi ia i a Wiremu bled ? Is it, as some have supposed, Kingi Te Rangitake i Taranaki? to devise steps for the suppression of E hara. Engari kia tae ano ki tona the Maori King movement? No. wahi ka rapu ano te runanga ki Is it, as others have maintained, to enei korero; tena ko ta te Kawana plot measures for the subjection of i whakaaro ai, i huihui mai ai ia i Wiremu Kingi Te Rangitake at nga Rangatira Maori o Nui Tirani Taranaki? No. These subjects ki a ia ki Kohimarama, he whakawill, in their proper order, come aro nui. Koia ano, kei tana e mea under the notice of the Conference; ana, kua karangatia koutou e ahau but the Governor had a higher kia huihui mai ki toku aroaro i temotive in inviting the Maori Chiefs nei takiwa kia korerotia e tatou of New Zealand to meet him at etahi tikanga e tupu pai ai e kake Kohimarama. It was, to use his own ai nga iwi erua e noho nei ki tenei words, to afford them "an oppor- whenua ki Nui Tirani." tunity of discussing (with him)i K& tikanga atawhai kite Maori various matters connected with the nga tikanga i nohoia ai tenei whenua

k

"


THE MAORI MESSENGER.

3

TE KARERE MAORI.

welfare and advancement of the two ete Pakeha; no te orokotimatanga races dwelling in New Zealand." mai ano taea noatia tenei, ko aua sln the colonization of these tikanga i man tonu, ko a te atawhai, Islands, by the British, the treatment ko ate whakapono. He tiaki pai of the aboriginal race has been tonu to te Kawanatanga, ano he regulated by humane and Christian matua aroha e tiaki ana i ana tamaprinciples. A wise Government has riki. He nui nga moni e tukua ana watched over their interests with e ia, i nga tau katoa, hei hanga paternal care. Large sums of money whare kura mo nga tamariki Maori, have been annually expended in the hei mahi hoki i aua kura; kua whaerection and maintenance of schools katuria he Hohipera mo a ratou for the education of their youth turoro; kua taia he pukapuka, he hospitals have been built for the nupepa, hei korero, hei ako ma accommodation of their sick; books ratou: kua karangatia nga kai whaand newspapers have been printed kawa ki tena wahi ki tena wahi, o for their amusement and instruction; nga whenuamaori, hei pehi i te kino, magistrates have been appointed in a kua whakamaoritia nga ture, kua Native districts for the suppression tuwhaina noatia ki nga wahi katoa; of crime, and the laws have been ara, kahore i hapa tetahi mea e tupu translated into Maori and gratuti- haere ai te pai mete ora ote Maori. ously circulated; indeed, nothing Ko tenei, kua tupu haere tana matau has been left undone that was ki nga tikanga, na kua karangatia likely to promote the happiness and ratou ki tenei runanga hei timatanga well-being of the Maori people. ma ratou i roto i te mahi whakaAnd now that their intelligence is haere ture mo tenei whenua. A, e beginning to develop itself, they are manakohia ana tenei mahi hoU e invited to take a first step towards ratou e nga Rangatira Maori. Kua participating in the legislation of the kite hoki ratou, engari ano tenei ara country. That the Chiefs them- hei whiwhinga ma ratou kite ingoa selves duly appreciate the import- nui, ekore hoki e rite i nga whaance of this step, as conducive to kaaro porangi o te whakatu kingi their advancement as a people, is Maori. Ako ta matou tenei i tino They are shrewd pai ai, ara, kia waiho tenei mahi very evident. enougli to recognize in this Con- runanga hei mahi tuturu, kia noho ference a more adequate means of ano ia tau ia tau, i konei ranei i securing a national position than in tetahi atu wahi ranei o to tatou any of the extravagant ideas of motu. Maori-Kingism. We sincerely trust Kua kitea inaianei nga hua pai o that a similar Conference to the tenei mahi. Ki ta matou, na te pai, present will continue to be held na te marama o nga korero, ahaannually in this or in some other koa mo te whakaae, mo te whakahe part of New Zealand, c Its beneficial ranei, i roto i te Whare Eunanga, i influence is already apparent. No- nga ra o te wiki ka pahemo nei, na thing has so much tended to reassure konei i waimarie ai, i tatu ai te ngathe minds of both people as the free kau o te Maori o te Pakeha inaianei. and frank expression of opinion I nga ra kua pahure nei e ohooho the floor of the Conference Hall ana nga whakaaro o enei iwi e rua, e during the past week. A mutual' wehi mai ana, e wehi atu ana. ;

on.


THE MAORI MESSENGER.

4

fE HABERE MAORI.

feeling of distrust and misapprehen- Whakaahua ke ana te Maori te sion was becoming very general. Pakeka. Ka mea Pakeha e nga The Maori and the Pakeha were be- tahuri ana te Maori kite tutu, ka coming estranged from each other. mea nga Maori e whakangakaii ana The Colonists charged the Maories te Pakeha kite whakangaro i a ratou. with an insurrectionary spirit, and Ko tenei, kua tatu inaianei te they, on the other hand, began to o tetahi o tetahi; a ki ta ngakau matou, dread aggression from the Colonists. nakonei ia, na nate tika onga tepai, But this mutual feeling of insecurity whakaaro i whakapuakina mai e nga has subsided, and we believe that tangata o te runanga i enei this is mainly owing to the very paliure nei. Kahore ratou ra ka huna i satisfactory spirit elicited during the a ratou kupu whakahe imo nga first week of the Conference. mahi a te Kawana, kahore hoki The Chiefs have not disguised ratou i kaiponu i a ratou mamae, i a their opinions, when antagonistic to ratou mate; korero nui ana i tana the policy of the Governor, nor whakaaro i tana whakaaro—ko have they suppressed their griev- Maori hoki—whakamiharo ana ta te nga ances; but there has been a free- kai whakarongo kite marama, kite dop and candour, fully character- ahuapono hoki o nga korero. Ko a istic of the Maori, in all then- ratou kite maru o te speeches which has commended Kuini, tomonga ko a ratou kupu whakahoa ki itself to all who have heard them te Pakeha, kahore i ahua teka, kaand the expressions of loyalty to the hore i aha. Queen and goodwill to the Pakeha have carried with them every evidence of sincerity. Hei tera Karere te roanga o nga We shall give a continuation of korero. the proceedings in our next issue. ;

Conference of Maori Chiefs at Kohima- TE HUI O NGA RANGATIRA MAORI KI rama, Auckland, on the 10th July, 1860. KOHIMARAMA, I WAITEMATA, NO The chiefs who were present at the openTE 10 O NGA RA O HURAE, 1860.

ing of the Conference numbered 112, of Huihuia nga tangata i tu ki whom the following is a list:tenei runanga 112, ara ko:Ngapuhi (Bay of Islands)—Tamati Waka, Wiremu Kaitara, Huirua Mangonui, Wircmu Hau, Tano-o Ngapuhi, (Peowhairangi)-Tamati Waaka, Wiremu Kaitara, Huirua Mangonui, Wiremu Hau, Tango Hikimai, Wi Tete, Hon Kingi. 8 Hikuwai, Wi Tete, Hori Kingi. Parawhau, (Whangarci)— Manihera, Wi Pohe, (Whan Sarei)-Manihera, WiPohe, Tauraa Tinmra. Taurau Taiapo, Tu- Xgatiu'akaue. (Rotorua)-Ngahuruhura Taiapo, Winiata Tuf kihaumene, Pekamu, Eruera Kahawai, kihaumene, Wuiiata Pekamn, Ernera Ngamoni, Tauaru, Ngarama, Pomate, Kahawai, Ngamoni, Tanaru, Ngarama, Pomate, Tauabika, Rotphiko Hanpapa, Henare Kepa, Pererika, HcreRotohikoHaupapa, HenareKepa, Percrika, Her£ wini Amohau, Henare te Pukuatua, Taoanpaanga. wmAmohau, Henare te Pokuatua, Taoangaanga. Npatipikiao, (Rotoiti and Maketu)—Rirituku te Pere- Ngatipikiao, (Rotoiti and Maketa j-Rirituku te hu, Rewi, Hona, Anania, Te Pirihi. hu, Kewi, Hona, Anania, Te Pirihi Tapuika, (Kai Tuna Rerci)—Moihi Kupc, Rota te i >-Moihi Kupe, Rota te Wharehuia. Tuluntrangi, (Tarawera Lake)—Kihirini, te Timhu. TuJiourangi, (Tarawcra)-Kihirini teTuahu. Ngaiterangi, (Tauranga)—Tomika te Mutu, Wiremu Ngaiterangi, (Tauranga>-Tomika te Mnta, Wiremn Paterie, Hamiora Tu, Hamuera te Paid, Patene, Tu, Hamnera te Paki. Hamiora NgatiherCMmnga. Tapu)—Maihi Pohepohej Mene18 Ta P u>- Maihi Pohepohe, Menenira Rakau. &gatiawa, (Awa-a-te-Atua)—Te Makarini. Npatiawa, (Awa-a-te-Atua)-Te Makarini. Te Tawera—Maketu Petera. Te Rongotoa, Wakar M # etu :P tera TeEongotoa, Wakaheke Pauro, Tamati Hopimana. 11 Pauro, 4 heke Tamati Hapimana,

o runga o raro

hfafaffi™ S^

*

°~

'

.


Ngalitematera (Hauraki)—Karaitiana

TE KARERE MAORI.

5

THE MAORI MESSENGER. Tuikau, Hai-

Ngatitematera, (Hauraki)—Karaitiana Tuikau, Hai mona Purau. Nqatimahanga (Waingaroa,)—Hemi Matini, Tc "Waka. NgatimaJutnga, (Waingaroa)—Hemi Matini.TeWaka.

raona Purau.

Manukau —Rihari.

Manukau —Rihari.

Ngatihine, (Aotea)—Manihera, Hira Kingi.

Ngatihine, (Aotea)—Manihera, Hira Kingi. Ngatiwhatua, (Orakei)-Wiremu Hopihona, Paora, Ngatlwhatua, (Orakei)—Wiremu Hopihona, Poora. Keene, Kawau. Keene, Kawau. Ngatihine, (Waikato)—Horohau. Ngatihine, (Waikato) —Horohau. Ngatipaoa— Patara Pouroto. IVgatipaoa —Patara Pouroto. Ngatttoa, (Porirua and Wainui)—Tamihana UaupaNgatitoa, (Porirua, Wainui)—Tamihana Rauparaha, Matenc Te Whiwhi, Hohepa Tamaihengia, raha, Matene Te Whiwhi, nohepa Tamaihengia, Ropata Uramutu, Nopera Te Ngiha, Horopapera, Eopata Urumutn, Nopera te Ngiha, Horopapera, Pukeko, Hohaia Pokaitara, llapihana Te Utaota, Vukeko, Hohaia Pokaitara, Rapihana Te Otaoto, Hapimana, Te Hope. Hapimana, Te Hope. Ngatitama, (Nelson)—Wx Katene Te Mana, Hemi Ngaiitama (Wakatu)-Wi Katene Te Manu, Hemi Matenga. Matenga. Ngatirauhawa, (Otaki and Manawatn)—Horomona Ngatiraukawa, (Otaki, Manawatu) Horomona Toremi, Parakaia Te Pouepa, Hukiki, Wi Paiaka, Toremi, Parakaia Te Pouepa, Hukiki, Wi Paiaka, Kuruhou Eangimaru, Te Moroati Kiharoa, Te Ao Kuruhou Rangimaru. Te Moroati Kiharoa, Te Ao Marere, Ihakara Tokonui, Takerei Te Nawe. Marere, Ihakara Tokonui, Takerei Te Nawe. Taranaki, (Wellington)—Wiremu Tamihana, Hemi Taranaki (Poneke)—Wirema Tamihana, Hemi Parai. Parai. Ngatiahu, (Otakou, Katapere)—Pita Te Hori Ngaiiahu, (Otago and Canterbury)—Pita Te Hon. Taiaroa. Taiaroa. Patutokoko, (Wanganui)—Tahana Tnroa. Patutokoko, (Upper Wangamii)—Tahana Turoa. Wanganui —Hori Kingi Te Anaua, TeMawae, Hoani Wanganui— Hori Kingi Tc Anaua, Tc Mawae, Hoani Wi Hipango, Mete Kingi, Tamati Wiremu, Kawana Wi Hipango, Mete Kingi, Tamati Wiremu, Kawana Paepae, Hori Kerei. Paepae, Hori Kerei. Ngatiapa, (Whangaehu, Rangilikei) Ngatiapa, (Whangaehu and Eangitikei)— Ihakara, Hapurona. Hapurona. Ngarauru, (Waitotara)—Pehimana. Ngarauru, (Waitotara) —Pehimana. Ngalifcahungunu—Te Wereta Kawekairangi, Ngatuere, Ngatikahungunu—Te WeretaKawekairangi, Ngatuere, Raniera Te Iho, Hoani Te Kaho, Karaitiana Te KanieraTe Iho, Hoani Te Kaho, Karaitiana Tc Korou, Wiremu Waka, Te Koroneho, Wiremu Korou, Wiremu Waka, Tc Koroneho, Wiremu Kingi Tu-te-Pakihirangi, Te Hapukn, Tamihana Kingi Tu-te Pakihirangi, Te Hapuku, Tamihana Ruatapa, Te Hapimana, Te Rangituawaru, Te liuatapu, Te Hapimana, Te Rsngituawaru, Te Waka Perohuka. Waka Perohuka. J\gatiporou,-~Te Wikiriwhi Te Matehe, Wiremu Ngatiporou, (East Cape)—Te Whikiriwhi Te Matehe, Pahuru, Te Irimana Ngamare. Wiremu Pahuru, Te Irimana Ngamare. Ngatiama, (Poneke) Manihera Ngatoro, Porutu, Ngatiama, (Wellington)—Manihera Ngatoro, Porutu, Epiha Wairaweke. Epiha Wairaweke.

Ka tu ko Kawana Paraone, ka puaki i ana His Excellency Governor Browne opene I korero, he mea wbakamaori na Te Makarini. the proceedings by reading the following address, a translation of which was afterwards E AKU HOA, E NGA EaNGATIRaMaoRI read by Donald McLean, Esq., (Native SecO NITJ TIRANI, retary, and President of the Conference) Tena koutou. Kua —

karangatia koutou e ahau kiahuihui mai ki toku aroaro i teneitakiwa kia korerotia 1. I have invited you to meet me on the occasion that present we may have an oppor- e tatou etalii tikanga e tupu pai ai e tunity of discussing various matters connected kake ai nga iwi erua e noho nei ki with the welfare and advancement of the two 'tenei whenua ki Niu Tirani. Races dwelling in New Zealand. 2. E niea ana hoki ahau i tenei 2. I take advantage of it also to repeat to wahi kia whakapuakina ano ki a you and, through you, to the whole Maori koutou, ara, ki nga Iwi Maori katoa, people, the assurances of goodwill on the part nga kupu mo te pai o to tatou Kuini of our Gracious Sovereign which have been given by each succeeding Governor from atawhai e aroha tonu nei ki a koutou; ko aua kupu ra ano kua whakapuaGovernor Hobson to myself. kina e nga Kawana katoa, timata mai i a Kawana Hopihana tae iho ki ahau e tu atu nei. 3. On assuming the Sovereignty of New H.3. Ite whakaaetanga aTe Kuini Zealand Her Majesty extended to* her Maorij ki aia te Kawanatanga o Nm Tirasubjects her Royal protection, engaging to' ni ka whakatauwharetia mai tona My Friends,—Chiefs of New Zealand,

,

:

W

*\,


THE MAORI MESSENGER.

6

IE KARERE MAORI.

defend New Zealand and the Maori people niaru kingi ki runga ki nga tangata from all aggressions by any foreign power, and imparting to them all the rights and pri- Maori hei tiaki; ka whakaae hoki ia vileges of British subjects; and she confirmed inana a Niu Tirani me nga Iwi Maori and guaranteed to the Chiefs and Tribes of e tiaki kei tikina mai e tetahi hoa New Zealand, and to the respective families riri Iwi ke; ka whakawhiwhia hoki and individuals thereof, ..the, full, exclusive and undisturbed possession of tneirlaniJs and e ia nga tangata Maori ki nga tikaestates, forests, fisheries, and other properties nga katoa rite tahi ki o Ingarani which they may collectively or individually tangata: a i whakaaetia, i tino yhapossess, so long as it is their wish to retain kapumautia hoki e ia Id nga Rangathe same in their possession.

tira Maori me nga Iwi Maori ki nga hapukinga tangata hoki, ko o ratou oneone, me o ratou whenua, me o ratou ngaherehere, me o ratou wai mahinga ika, me o ratou taonga ake, ote iwi, o ia tangata o ia tangata: whakapumautia ana e ia ki a ratou hei noho mo ratou, hei mea mau rawa ki a ratou, kaua tetahi hei tango, hei whakaoho, hei aha, ara, i te painga ia o ratou Ida waiho ki a ratou mau ai. 4. In return for these advantages the Chiefs 4. Na, he meatanga ano ta nga who signed the Treaty of Waitangi ceded for themselves and their people to Her Majesty Rangatira Maori i tuhituhia nei o the Queen of England absolutely and without ratou ingoa ki taua Pukapuka kite reservation all the rights and powers of Sover- Kawenata o Waitangi, hei ritenga eignty which they collectively or individually hoki ia mo enei pai i whakawhiwhia possessed or might be supposed to exercise or nei ratou; ko taua meatanga he meapossess. tanga mo ratou mo o ratou iwi hoki; —tino tukua rawatia atu ana e ratou ki Te Kuini o Ingarani nga tikanga me nga mana Kawanatanga katoa i a ratou katoa, i tenei i tenei ranei o ratou, me nga pera katoa e meinga kei a ratou. : 5. Her Majesty has instructed the Go5. Ko te kupu a Te Kuini ki nga vernors who preceded me, and she will instruct those who come after me, to maintain Kawana i haere mai i mua, ko tana the stipulations of this Treaty inviolate, and to kupu hoki ki nga Kawana e haere watch over the interests and promote the mai i muri i a au, kotahi tonu, koia advancement of her subjects withoutdistinction tenei; kia tiakina paitia nga tikanga of Race. katoa o taua Kawenata o Waitangi kei taka tetahi, a kia mataara tonu hoki kite tirotiro i ona iwi Pakeha, Maori hoki, kite whakatupu hoki i nga mea e ora ai e neke ake ai i runga i te pai. C. Having renewed these assurances in the 6. Ka oti te whakahou nga kupu name of our Gracious Sovereign I. now ask kua whakapuakina nei e au i runga you to. confer with me frankly and without reserve. If you have grievances, make them i te ingoa o to tatou Kuini atawhai, -

*


THE MAORI MESSENGER.

7

known, to me, and if they are real, I will try to redress them. Her Majesty's wish is that

TE KARERE MAORI.

na, he mea atu teneinaku ki a koutou

all her subjects should be happy, prosperous, kia korero nui tatou, ko nga whakaand contented. If, therefore, yoti can make aro a tenei a tenei aua e liuna, aua e any suggestions for the better protection of kaiponuhia, erangi, me whaki nui property, the punishment of offenders, the settlement of disputes or the preservation of mai i konei. Me he take pouri ena, peace, I shall gladly hear them and will give whakaaturia mai ki a au, a kite tika, them the most favourable consideration. maku e ata titiro mekore ranei e taea

I i

eau te whakamarama. Ko ta Te Kuini i pai ai ko ona tamariki katoa kia noho pai i runga ite ora, mete whai rawa, mete manawa tatu. Na, kite mea he whakaaro tena kei etahi o koutou mo tetahi tikanga hou kia whakaniatauria, mo te taonga o te tangata kia tiakina, mo te tangata niahi he kia whiua, mo nga tautohetohe kia whakaritea paitia, mo te ata noho o te iwi kei whakaohoohoria; me he korero pera kei etahi o koutou, na, ka koa rawa aku taringa kite whakarongo atu, a ka whakaaturia mai, me arotau pai ano e toku whakaaro. 7. The minds of both Races have lately ■* 7. I roto ite takiwa nei kua ohobeen agitated by false reports or exaggerated statements; and, in order to restore confidence, oho nga whakaaro o nga Pakeha o it is necessary that each should know and nga tangata Maori hoki. Te mea i thoroughly understand what the other wishes ohooho ai, he korero horihori, he and intends. mahi na te arero, waiho iho hei rapurapu ma te hunga whakarongo. Ko tenei, heoi te mea e tatu ai te ngakau o tetahi o tetahi, me whakamarama atu me whakamarama mai kia tino mohiotia ai e tenei ta tera i whakaaro ai i mea ai, kia tino mohiotia ai hold e tera ta tenei i whakaaro ai i mea ai. 8. There is also a subject to which I desire 8. Tenei ano hoki tetahi mea e to invite your special attention, and in reference to which I wish to receive the ex- hiahia nei au kia ata tirohia e koutou pression of ycur views. For some time past kia ho mai hoki o koutou whakaaro certain persons belonging to the tribes dwel- mo ling to the south of Auckland have been ka taua mea. No roto ite takiwa mahue ake nei ka timata te mahi endeavouring to mature a project, which, if carried into effect, could only bring evil a etahi tangata. No etahi lwi Maori, upon the heads of all concerned in it. The kei ruuga atu o Akarana aua tangata. f ranters of it are said to desire that the Maori Ko ta ratou mahi he hanga i tetahi tribes iu New Zealand should combine tohou. Tona tukunga iho to tikanga gether and throw off their allegiance to the Sovereign whose protection they have enjoyed taua tikanga, me i oti rawa, he kukufor.-more than twenty years, and that they me itehe ki runga kite hunga katoa ; should set up a Maori King aud declare i uru ki roto. K kiia ana, ko nga


THE MAORI MESSENGER.

8

TE KARERE MAORI.

themselves to be • an independent Nation. whakaaro o nga kai hanga o taua Such ideas could only be entertained by men he penei; ko nga Iwi Maori completely, ignorant of the ' evils they would tikanga £ring upon the whole Native Race if carried katoa o Niu Tirani Ida lionoa, ko to into effect. ratou piri ki Te Kuini i noho ai ratou

i raro i tona niaru ka raa tekau nei nga tau, kia mahue; a me whakatu tetahi Kingi Maori, me inotukake atu ratou liei Iwi ke. Ko nga wawata penei i whai pononga ai ki tona whakaaro he kuware marire ano no te hunga nana, kahore hoki i kitea e ia nga kino e takina mai ki runga kite Iwi Maori katoa mehemea ia kia tino whakatutukiria kite otinga. 9. While the promoters of this scheme 9. Na, i te mea e waiho ana i te confined themselves to mere talking, I did kupu anake te mahi a te hunga not think it necessary to notice their proceedings, believing that, if allowed time to consider, hapai i taua tikanga, kahore au i mea they would abandon so futile and dangerous ki ta ratou mahi, he whakaaro noku, an undertaking. This expectation has not mehemea ka waiho kia whakaaroaro been fulfilled. At a recent meeting at ake ana tena e whakarerea noatia Waikato some of the leading men proposed that Wiremu Kingi, who is in arms against iho e ratou ano taua tikanga huhua Ko the Queen's authority, should be supported kore, mea whakatari kite he. by reinforcements from the tribes who acknow- taua whakaaro oku kahore i rite. I ledge the Maori king, and armed parties tetahi hui i Waikato inaia tata ake from Waikato and Kawhia actually went to Taranaki for this purpose. These men also nei puta ana te kupu a etahi o nga desire to assume an authority over other Rangatira kia whakaurua a Wiremu New Zealand tribes in their relations with Kingi Te Rangitake e whawhai mai the Government, and contemplate the forcible nei ki a Te Kuini, ko nga iwi whasubjection of those tribes who refuse to kaae kite Kingi Maori hei wharecognise their authority. kauru. A haere ana hoki nga taua mau pu i Waikato i Kawhia hoki, ki Taranaki, hei whakauru. Tetahi tikanga hoki a aua tangata he whakatupu Rangatira ki runga ki era atu Iwi Maori oMu Tirani. E mea ana hoki ko ratou hei runga whai tikanga ai ki aua Iwi kite Kawanatanga hoki, a ko nga Iwi Maori ekore e pai ki a ratou hei Rangatira me pehi maori e ratou. ." ■ 10. Under these circumstances I wish to 10. Na, he kitenga noku i enei, na know your views and opinions distinctly, in konei ahau i mea ai kiamaramate order that I may give correct information to whaki mai i p koutou whakaaro kia our Sovereign. ata mohiotia ai e au, kiatika ai hoki he korero maku ki to tatou Kuini. is for me to remind It 11.' 11. Kahore au e mea, me whakaunnecessary you that Her Majesty's engagements to Her maharahara koutou ki nga kupu a Native subjects in New Zealand have been whakaae ai ki ona tamariki faithfully observed. No foreign enemy has Te Kuini i visited your shores, Your lands have re« Maori ki Niu Tirani, ara, ki ana /

.

-A.


THE MAORI MESSENGER.

9

TEKAkEKUMAOUI.

roained in your possession, or have been kupu kua rite kua pono katoa. &ej bought by the Government at your own te matau ano hoki koutou, kahore

desire. Your people have availed themselves of their privileges as British subjects, seek- he kupu i taka. Kaliore lie hoa ing and obtaining in the Courts of Law that riri Twi ke kia tata mai ki a koutou. protection and redress which they afford to Ko o koutou whenua kua mau tonu all Her Majesty's subjects. But it is right ki a koutou, kua riro ranei i te you should know and understand that in return for these advantages you must prove Kawanatanga te hoko, na koutou ano yourselves to be loyal and faithful subjects, te hiahia. Ko o koutou Iwi kua and that the establishment of a Maori King whai niahi ki runga ki nga tikanga i would be an act of disobedience and defiance whakawhiwhia nei ratou i te whakato Her Majesty which cannot be tolerated. It is necessary for the preservation of peace nohoanga ki roto ki to Ingarani Iwi. in every country that the inhabitants should Kua tae ratou ki nga whare whakawa acknowledge one Head. kite rapu kai tiaki, kite rapu kai

whakaora mo ratou, a kua whiwhi, kua kite i nga tikanga whakaora tangata e puare tonu nei ki o Te Kuini tamariki katoa. Otira, he mea tika tenei kia tino matau pu koutou, kiatino marama hoki ki tenei; ko koutou kua whakawhiwhia nei ki eneipai me whakakite koutou hei tamariki piri pono ki a Te Kuini. Ko tera ko te whakatu Kingi Maori, ehara tera, he tutu tera, he whakahihi marire ki a Te Kuini, a ekore rawa e whakaaetia. Kotahi te mea mana e tau ai te rangimarieki tetahi whenua, koia tenei, me kotahi te tumuaki mo ona tangata. 12. I may frankly tell you that New 12. He kupu tenei mekorero nui Zealand is the only Colony where the atu e au ki a koutou. Kia rongo aborigines have been treated with unvarying kindness. It is the only Colony where they mai koutou; ko Niu Tirani anakete have been invited to unite with the Colonists whenua noho e te Pakeha i waiho and to become one people under one law. In tonu ai i te atawhai te tikanga ki other colonies the people of the land have whenua. Ko Niu Tirani remained separate and distinct, from which nga tangata many evil consequences have ensued. Quar- anake te whenua noho e te Pakeha rels have arisen; blood has been shed; and i karangatia ai nga tangata whenua finally the aboriginal people of the country kia uru tahi kite Pakeha hei iwi have been driven away or destroyed. Wise kotahi, hei noho tahi ki raro i te and good men in England considered that Kei etahi whenua, such treatment of aborigines was unjust and ture kotahi. contrary to the principles of Christianity. waiho ana nga tangata whenua kia They brought the subject before the British motuhake atu ana hei iwi ke. He Parliament, and the Queen's Ministers advised tini nga he kua tupu i runga i tenei a change of policy towards the aborigines of all English Colonies. New Zealand is tikanga. Noho ana a, na te aha ra, the first country colonised on this new and kua ngangare, niuri iho kua maringi humane system. It will be the wisdom of the te toto, a, tona tukunga iho, ko nga Maori people to avail themselves of this tangata whenua kua pana, kua whagenerous policy, and thus save their race from Ka titiro nga tangata kangaromia. •tils'which hare befallen others less favored.' It is your adoption by Her Majesty as her whakaaro nui, whakaaro pai, i Inga-


THE MAORI MESSENGER.

10

IE KARERE MAORI.

;

I

j

subjects which makes it impossible that the people should be unjustly dispossessed rani, ka mea ratou e lie ana te tikanga of their lands or property. Every Maori is pera ki nga tangata whenua, e tika a member of the British Nation; he is pro- ke ana hoki ite Whakapono. Whatected by the same law as his English fellow kapuakina ana o ratou whakaaro mo subject j and it is because you are regarded tenei mea kite Runanga Nui o by the Queen as a part of her own especial people that you have heard from the lips of Ingarani, na, ka mea nga tino kaieach successive Governor the same words of whakatakoto whakaaro o Te Kuini peace and goodwill. It is therefore the height kia whakaputaia ketia te tikanga ki of folly for the New Zealand tribes to allow themselves to be seduced into the commission nga tangata whenua o nga motu of any act which, by violating their allegiance katoa e nolioia ana e o Ingarani to the Queen, would render them liable to tangata. Ko Niu Tirani te whenua forfeit the rights and privileges which their tuatahi kua nohoia i runga i tenei position as British subjects confers upon them, and which must necessarily entail upon them tikanga hou, whakaora tangata Ko te whakaaro nui mo te Iwi Maori me evils ending only in their ruin as a race.

awhi mai ki tenei tikanga atawhai, ma kona hoki ora ai ratou i nga he kua tauki runga ki etahilwi kihai i pera me ratou te waimarie. Na to koutou awhitanga mai e Te Kuini hei tamariki man a, na konei i kore rawa ai e ahei te Iwi Maori te pana he i runga i tona whenua, tona taonga ranei te tango pokanoa. He warn' no te Iwi o Ingarani nga tangata Maori katoa, tenei tangata tenei tangata, a, tona kai-tiaki, koia ko tana ture tahi e tiakina nei tona hoa, tangata o Ingarani. Ko te take hoki tenei i riterite ai nga kupu mo te rangimarie mo te pai kua korerotia ki a koutou e nga Kawana katoa, ara, ko koutou e tirohia mai ana e Te Kuini he taha no tona Iwi ake. No konei i meatia ai ko tona tino niaki poauau tenei kia tahuri nga Iwi o Niu Tirani kite whakawai mo ratou, kia anga ki tetahi mahi e mutu ai to ratou piri ki aTe Kuini. Kei wehea hoki, na, kua kore nga tikanga e whakawhiwhia nei ratou inaianei i >unga i te hononga kite Iwi o Ingarani, tona tukunga ihohoki, ko tini kino ka tau ki runga ki te Iwi Maori, a, te ngaromanga e ngaro rawa ai. 13. It is a matter of solicitude to Her 13. Kotahi tenei mea e hiahiatia Majesty, as well as to many of your friends in England and in this country, that you nuitiaana ete whakaaro.o Te Kuini, should be preserved as a people. No un- o o koutou tini hoa aroha hoki ki friendly fealipg shoi-ld. hs slaved to. grow up Ingarauij Q tenei whenua ana hoki;


THE MAORI MESSENGER

11

TE KARERE MAORI.

between the two Races. Your children will ara, ko koutou ko te Iwi Maori kia live in the country when you " are gone, and ora liei noho ite ao Na, marama. when the Europeans are numerous. For their sakes I call upon you as . fathers and as he he tenei me he mea ka tupu ake Chiefs of your Tribes, to tako care that te ngakau tarahae, te mauahara, hei nothing be done which may engender ani- tauwehe i nga Iwi erua, i te Pakeha mosities the consequences of which may ite Maori. atu koutou ko Ngaro injure your posterity. I feel that the difference of language forms a great harrier a koutou tamariki ka waiho iho hei between the Europeans and the Maories. noho i te whenua nei, i te wa kua tini Through not understanding each other there haere nga Pakeha. Mo ratou taku are frequent misapprehensions of what is said or intended: this is also one of the kupu ka maka atu nei ki a koutou, chief obstacles in the way of your partici- e nga matua, e nga Kangatira o nga pating in our English Councils, and in the Iwi; kia mahara koia koutou, kia consideration of laws for your guidance. tino tupato ki tenei mea kite mauaTo remedy this the various Missionary hara kei ake inaianei, whakatupuria Bodies, assisted by the Government, have used every exertion to teach your children kei waiho hei he mo o koutou uri English, in order that they may speak the i muri i a koutou. E mohio tonu same language as the European inhabitants ana ahau kotahi te mea nui nana i of the Colony.

arai, te pipiri ai nga Pakeha nga tangata Maori, ara, ko nga reo o tetahi o tetahi, he rere ke. Na konei ano etahi he, te mohiotia hoki e tetahi ta tetahi i mea ai, puta ke ana he mea ke. Koia nei ano hoki tetahi tino mea nana i arai, te uru ai koutou ki roto ki o matou Runanga, kite hurihuri whakaaro hoki mo etahi Ture kia whakatakotoria mo koutou. Erangi kei te mahi o koutou kaiwhakaako Mihinare, me ts Kawanatanga hoki hei tuara,ki te whakaatea i tenei arai; mahi nui ana ratou ki te whakaako i o koutou tamariki ki te reo Pakeha, kia mohio ai ratou ki te korero i tana reo tahi o Ingarani e korero nei nga Pakeha noho ki tenei whenua. 14. I believe it is only needful that 14. E mea ana toku whakaaro, these matters should be well understood to ensure a continuance of peace and kaati hei mea e pumau tonu ai te friendly feeling between the two Races of rangimarie mete aroha tetahi ki Her Majesty's subjects and it is for this tetahi ki roto ki nga tamariki o Te reason, and in a firm hope that mutual Kuini, Pakeha Maori hoki, ko enei explanations will remove all doubt and distrust on both sides, that I have invited i korerotia ake nei kia ata matauria e nga tangata. Ko te mea tenei i you to meet me now. karangatia ai koutou kia huihui maf ki toku aroaro inaianei; tetahi, he whakaaro noku, tena e kore te ngakau ruarua mete whakaaro rapurapu i runga i tenei mahi whaka* ;


THE MAORI MESESENGER

12

TE KARERE MAORI.

marama atu whakamarama mai ka timatatia nei e tatou. 15.. I shall not seek to prove, what you 15. E kore e whakatinia aku kupu will all be ready to admit, that the hei whakakite atu te mea e i whakatreatment you have received from the aetia e koutou katoa, te ara, i pai o Government, since its establishment in these Islands down to the present hour, has been te tikanga o te Kawanatanga ki a invariably marked by kindness. I will not koutou, no te taenga mai ra ano ki count the Hospitals founded for the benefit enei motu tae noa ki tenei haora. ofyour sick; the Schools provided for the Kei te mohio ano koutou lie atawhai education of your children; the encouragement and assistance given you to possess anake tona tikanga. E kore e tayourselves of vessels, to cultivate wheat, tauria atu e ahau nga whare turoro i to build mills, and to adopt the civilized hanga mo o koutou turoro, nga kura habits of your white brethren. I will "not enumerate the proofs which have been given i whakaritea mo o koutou tamariki you that your interests and well-being have kia whakaakona ai,te whakahoatanga been- cared for, lest you should think lam mete whakakahangai a koutou kite ungenerously recalling past favours. All will tango kaipuke, kite mahi witi, kite admit that not only have your ears listened kite mira, hanga tango nga i ritenga to the words ofkindness, but that your eyes have seen and your hands have handled its o o koutou tuakana kiritea. E kore substantial manifestations. e rarangitia e au nga tohu o te whakaaro nui mo koutou kia whiwhi ki te pai kite ora, kei mea koutou e amuamu ana ahau. Tena e whakaae katoa, ehara i te mea ko nga kupu anake o te atawhai kua rangona e te

taringa,engari,ko ana mahi hoki kua kitea e te kanohi kua pangia hoki e te ringa. 16. I will not now detain you by alluding 16. E kore koutou e whakawarea to other matters of great importance, but e au inaianei ki etahi korero nunui will communicate with you from time to time and call your attention to them before ano, epgari, ka tukua ano etahi kupu you separate. Let me, however, remind you aku ki a koutou mo aua mea i roto that though the Queen is able without any i nga ra nohoanga koutou ki konei, o assistance from you to protect the Maories Kotahi tenei e mea nei au kia kupu from all foreign enemies, she cannot without their help protect the Maoiies from them- korerotia atu i konei, hei whakamaselves. It is therefore the duty of all who hara i a koutou, koia tenei. E taea would regret to see their Race relapse into e Te Kuini te tiaki nga tangata barbarism, and who desire to live in peace Maori kei whakakinoa ete hoa riri arii prosperity, to take heed that the ko iwi ke, koutou me noho noa ilio counsels of the foolish do not prevail, and •that the whole country be not thrown into kaua e whakauru mai tena ko te anarchy and confusion by the folly of a few tiaki i nga tangata Maori kei whakamisguided men. kinoa e ratou ano, e kore tera e taea eia kite kore e whakaurua mai e nga tangata Maori ano. No konei i meinga ai, ko te tikanga tenei ma te hunga katoa ekore nei e pai kia hoki ' nga Iwi Maori ki tona ahua o mua, ko te tikanga tenei ma te hunga e hiahia ana kia noho i runga i te rangi* marie mete ora, me whakaaro nui ;


13

THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

me tupato hoki kei pehia te tika e te whakaaro o te hunga poauau, kei raru hoki te whenua katpa i te ture kore, i te he, i runga i te mahi wairangi a etahi tangata whakaaro po-

hehe.

Finally,—l must congratulate you on the He kupu whakamutunga tenei, he vast progress in civilization which youi people have mnde under the protection of the manaakitanga naku H to koutou Queen. Cannibalism has been exchanged for tupu nui i runga i nga tikanga o te Christianity; Slavery has been abolished; maramatanga i roto i te takiwa e noho War has become more rare; Prisoners ana koutou ki raro i te taken in war are not slain European

whikamaru-

habits are gradually replacing those of your ances- inaru oTe Kuini. Ko tekai tangata tors of which all Christians are necessarily kua kore, ko te Whakapono tona ashamed. The old have reason to be thank- whakakapi; ko te hopu tangata hei ful that their sunset is brighter than their dawn, and the young may be grateful that herehere kua mahue; konga whawhai their life did not begin until the darkness of kua iti haere; ko nga herehere mau i the heathen night had been dispelled by that te whawhai kahore e patua inaianei. light which is the glory of all civilized Ko nga ritenga Pakeha e tangohia Nations. ;

ana hei whakakapi mo nga ritenga a o koutou tupuna e whakamatia ana

ete hunga Karaitiana. Ko nga koroheke ka whai take whakapainga atu ki Te Atua mo to ratou ahiahi ka marama, kihai hoki i marama to ratou ata: ko nga taitamariki me whakapai atu ki Te Atua, mo ratou ka tiniata te ora kite ao nei ite takiwa kua ngaro tepouritanga i tau ki o mua whakatupuranga, kua ngaro hoki i te marama nui e matapoporetia nei e nga Iwi mohio katoa o te ao. Earnestly praying that God may grant He inoi pono taku ki Te Atuakia His blessing on your deliberations and guide tukua mai e la Tana manaaldtanga you in the right path, I leave you to the free discussion of the subjects I have indicated, ki runga i a koutou ka runanga nei, and of any others you may think likely to mana hoki e arahi na te huarahi tika. promote the welfare of your Race. Na, ka waiho koutou ki konei korerorero ai i nga mea kua whakaaria e au ki a koutou, i era atu mea ranei e kitea e koutou hei mea e tupu ai te pai kite Iwi Maori. (Signed) Thomas Gore Browne, Na Thomas Gore Beowne, Governor. Na te Kawana. His Excellency then withdrew to an adjoining hall, accompanied by His Honor the No le muiunga o tana korero ka haere atu Superintendent of the the Province, Colonel ia he whare ke, ratou ko ana hoa, ko te HuSillery, Colonel Mould, and the members of paritene, ko Kanara Hirere, ko Kanara the Executive Council. Here he held a Moura, ko etahi hoki rangatira o te Kawalevee, at which all the Chiefs named above natanga. Na ka haere atu te wbakaminenga were presented to him by the NaUve Secre- nei kite I'll ki a Kawana: ka ru tena tangata tary. lena tangata, a poto iioa.


14

THE MAORT MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

At the close of the levee His Excellency Ka mutu taua ru nei, na ka puta a Kawaembarked for Auckland, and the Chiefs re- na, eke alu ana ki tana poti, hoki aiu ana assembled in the Conference Hall to proceed ko Akarana ko ratou ia ko te runanga i wilh their business. hoki aiu ki le wbare, ka noho ki le whakatn Mr. McLean introduced the business of korero. day in the following speech Ka wbakatika ko Te Makarini, ka inea: Listen, Chiefs of the Conference! The Whakarongo mai e nga rangatira o te Governor has now retired having left some runanga. Kua hoki atu a Kawanu, important subjects for you to deliberate on. waiho iho ana e ia ko enei hei korero It is His Excellency's wish that ycu should ma taiou. I mea tana whakaaro me ata to-day, and again on another day, take under noho koutou i lenei ra i tetahi ra hoki, me consideration, and carefully examine the ad- ata rapurapu, me ata hurihuri marire i ana dress which we have listened to this morning. korero i rangona e taiou. Heoi me whakaLet each Chief freely and frankly express his puaki tena tangata tena tangaia i tana whasentiments that the Conference may be made kaaro kia tirohia ete runanga. Kei wehi acquainted with them. Let there be no re- noa, kei huna noa i le korero, engari me serve, or suppression, but let every one whakapuaki. Korero ra e le runanga, korero! speak freely. Thomas Walker Nene rose and said: Ka whakaiika ko Tamati Waaka Nene: Hearken, oye people, hearken! This is a Whakarongo ete iwi, Whakarongo! He Council to discuss the affairs of the people. runanga tenei hei korero i nga mea o te iwi. I have come forward first; but you are the Ko lenei, ete iwi, ko au ki mua. Otira, bead, so I leave the speaking for you. I ko koutou te upoko, a ma koutou le korero. shall afterwards express my sentiments that Ko au hoki, me whakapuaki ahau i laku you may hear them—that all may know whakaaro kia rongo ai koutou—kia rongo them, both Pakeha and Maori. I sit down. ai le Pakeha, kia rongo ai te Maori. Tena, Paora Tubaere rose and said Now listen ete runanga, me korero koutou; ka noho ye people, listen! Listen both Pakehas and au. Maories. This properly (the Pakeha) belongs Ka whakaiika ko Paora Tuhaere: Na, to me; therefore, I say, let me have the first whakarongo mai e nga iwi, whakarongo mai speech in this meeting. Hearken, all ye —Whakarongo mai koutou, te Pakeha, te people, to my words! These were my Maori; kia rongo mai koutou. Naku lenei words to the first Governor, to the second laonga te Pakeba; na konei ahau i mea ai, Governor, and to the third Governor: I maku ano te timatanga korero inaianei. Na, want the Laws of England. Hearken, ye whakarongo katoa mai te runanga ki taku people, two things commend themselves to korero. Ko aku korero tenei ile tnatahi o my mind—the Governor and the Queen. nga Kawana, i te tuarua o nga Kawana, i le For thereby do we, both Pakeha and Maori, tuatoru o nga Kawana. Taku, ete iwi, i reap good. This is my speech. The best pai ai inaianei, koia ra tenei ko te ture o riches for us are the Laws of England. Tn Ingarani. Na, whakarongo mai ete iwi, my opinion, the greatest of all evils is war. e rua enei mea i ahuareka ai ahau, ko le But we are all in the wrong. When a Kuini te luaiahi, ke te Kawana te tuarua. Maori kills a Pakeha, the Pakeha says, Let Ma konei ka whiwhi ngalahi ai kite pai enei us fight; and when a Pakeha kills a Maori, iwi c rua nei, te Maori mete Pakeha. Taku then the Maori says, Let us fight. For korero ra tenei. Ko te laonga pai mo latou example—if I should be killed by a Pakeha, ko nga lure anake o Ingarani. Ko te he nui my tribe would say, Let us fight with the tenei ki taku whakaaro ko tewhawbai. Olira Pakeha; and on the other hand were I to ehe tahi ana tatou. Ka palu tetahi tangata kill a Pakeha, even though be be a slave, Maori i le Pakeha, na, ka mea te Pakeha, me the Pakeba would demand me as payment. whawhai; ka patu te Pakeha i te tangata These are my words. I entertained the Maori, ka mea ano te Maori, me whawhai. Pakeha a long time ago, and I found him Koiano hoki, ka mate ahau i te Pakeha, ka good. Hence* I say, I shall always mea taku iwi kia whawhai kite Pakeha. rememeber the Pakeha, and I shall always Ahakoa taurekareka o te Pakeha i mate i au remember too, with affection, the Governor le patu, ko au ano hei utu. Ko laku tenei e who was sent here to protect us. The le iwi. I tangohia eau te Pakeba imua, na, benefits which we received from him are—' kua pai. Ka mabara tonu ahau kite PaChristianity and the Laws. Now, listen!' keha; kaaroba tonu abauki te Kawana i My affections at the present time lie between tukua mai nei e te Kuini hei tiaki i a latou. :

:

:


THE MAORI MESSENGER.

15

TE KAKERE MAORI.

j

ihese two blessings. Listen, again! My ivo nga pai enei i homai e ia ki a matou" ko heart is satisfied. All that the Laws keeps te whakapono, ko nga ture. Na, whakafrom-us is—Guns, Powder, aud Brandy, rongo mai. E haere ana toku ngakau inaiAnother subject comes under my attention. anei i waenganui o enei taonga. Kia rongo It is the misunderstanding between the mai ra kouiou kua latu laku ngakau inaianei. Pakeha and the Maori about land. The Heoiano nga mea i purilia alu e te ture ko Pakeha has his mode of selling land, and tc pu, ko te paura, ko te waipiro. Te mathe Maori has his mode. 0 people, hearken! nia o aku i titiro ai, i wehe ai te Maori The Pakeha came to New Zealand to protect Pakeha, ko te whenua. He hoko ke la te te the Maori. As to the talk about. Waitan<*i Pakeha, he hoko ke ta te Maori. Ete iwi, (treaty), that is Ngapuhi's affair. whakarongo mai! I haere mai te ki Thomas Walker Nene then rose and said Niu Tirene kite liaki ite Maori. Pakeha Tena ko 0 people, listen These are my words in te korero mo Waitangi, na Ngapuhi anakc your hearing. I shall speak about the tena. Governor, and about the Pakehas. I Keirunga ko Tamaii WaakaNene: E te am not accepting the Pakeha for iwi, whakarongo mai! Ko aku korero enei myself alone, but for the whole ki a tatou ano. He korero taku inaianei mo of us. My desire when Governor Hobson nga Kavvana, mo te Pakeha. Ehara laku i arrived here was to take him as our Governor, le tango i te Pakeha moku anake, erangi mo in order that wc might have his protection. tatou. ko laku whakaaro i a Kawana Ara, Who knows the mind of the Americans, or Jlopihana ra ano kia tangohia tera Kawana that of the French? Therefore, I say, let hei liaki i a tatou. E kore hoki e kitea te us have the English to prolct us. Therefore, o nga Merikana, o nga Wiwi; na whakaaro my friends, do I say, let this Governor be konei ahau i mea ai ko te Pakeha hei tiaki our Governor, and this Queen our a tatou. Na konei, e le iwi, i mea ai Queen. i ahau, Let us accept this Governor, as a Governor ko te Kawana nei hei Kawana mo tatou—ko for the whole of us. Let me tell vou, ye le Kuini hei Kuini mo latou. Me tango ra assembled tribes, I have but one Governor. tatou ki tenei Kawana mo tatou katoa. Kia Let this Governor be a King to us. Listen ki atu au e te runanga, kotahi nei loku Kaagain, ye people! When the Governor wana. Hei Kingi tenei mo Whakacame here, he brought with him the Word rongo mai ra, ete iwi. Taetatou. mai ana te Kaof God by which we live; and it is through wana ki a tatou, tae mai ana hoki te lure o the teaching of that Word that we are able te Atua ki a tatou, i ora ai tatou. Na te lure to meet together this day, under one roof. ra o te Atua huihui i mai ai tatou i tenei ra, Therefore, I say, I know no Sovereign but the kite whare nei; na taua lure ote Atua, o Queen, and I never shall know any other. te Pakeha boki. Koia hoki ahau ka mea ai, 1 am walking by the side of the Pakeha. ko taku Kingi tenei, ara ko le Kuini, Mr. McLean, this is all I have to say. ake, ake. Kei le o te Pakeha ahau e taha People of the Runanga, 1 have finished. haere ana. Heoti ano aku korero, eTe MaHe was followed by Tukihaumene: karini. Ka mutu aku korero, ete runanga. People, people, salutations to you! For Kei runga ko Tukihaumene: E le iwi, the first time the word is made manifest to e te iwi, lena koutou! Ka lahi nei me. I mean this Conference. I have ka ata kile i le ktipu—koia ra tenei ko le nothing else to say at present. My choice runanga nei. he kupu ke atu maku lies with the Governor and the Queen. This inaianei. Ko Kahore taku ra tenei i pai ai ko tc is all I desire at this time. People of the ko le Kuini. Heoli ano laku i pai Kawana, Runanga do you consent to the Queen 7 ai moku i tenei takiwa. Tena, e te runanga, [Assent from his tribe.] e whakaae katoa ana koutou ki a te Kuini? Henri Matini Te Nera then rose: Listen, (Whakaae ana tona hapu.) ye people! My words dale from the lime Kei ko Hemi Matini: Whakarongo of Governor Hobson. The Governor asked, mai e runga le runanga. No Kawana llopihana Will you be my friend ?" I replied," I will laku korero. Mea ana te Kawana, "E kore be your friend." These were my words to koe e pai ko koc hei boa moku?" Ka mea the fust Governor, to the second" Governor, an i kouei, JJei boa ano ahau mou." Ko to the. third Governor, and to the fourth taku kupu tenei kite luaiahi, kite luarna, Governor, I mads this pledge in the ki ic tuaioru, ki ktuawha o nga presence of the Governor. They (ihe 1 oaiitia ahau ki tc aroaro o nga Kawana. Kawana. Governors] brought good things tft this Na ratQii hoki i bar; mai nsa, pai kj tenei :

!

ake,'

ahau*

"

"


THE MAORI MESSENGER.

16

TE KARERE MAORI.

Island. This is uniformly my saying at the molu. Ko taku kupu tenei i roto i nga kaiSettlements, "I shall not join that evil nga, e kore au e uru ki tena he (kite Kingi (the Maori King Movement)." All I desire Maori). Heoiano taku i pai ai, kia noho au is, to live on terms of friendship with the i runga i nga Kawana, i nga Kuini. Ko te Governor and Queen. Under the old law lure o mua, ko te lure tena i mate ai latpu; we perished; under the present law we live. ko to naianei ture e tohutobu ana i a tatou. Listen, then, ye people. We have assembled Whakarongo mai ele runanga. Ko latou in this place, and it is good. Should you be tenei kua rupeke mai ki tenei takiwa—ka pai willing to assemble again at another place, I ra. Kite pai koutou kia haria atu tatou ki consent. This work is good. teiahi wahi, e pai ana ahau. Ka pai ra tenei Rihari said: Listen, that I may tell the mahi! people my thoughts. Come together, my Kei runga ko Rihari: Whakarongo. friends; you are welcome. Come and look kia korero ake ahau ki nga iwi. after your goods that are being trampled Haere mai e aku hoa, haere mai! Kei au te upon. Here are the people tbat are being he nei—kei au te he. Haere mai, haere mai trampled upon. Now, let me say a word ki ou taonga e takabia ana ete iwi. Tenei about the Maori. In former times he was te tangaia e takahia ana. Me wbakarite au poor; since the arrival of the Pakeha, he has i taku kupu mo te laba Maori. Imua he become rich. The Gospel too has reached this waka Maori —inaianei kua tae mai le Pakeha, Island. My. God in the olden time was he whai rawa. Ko te Rongo Pai hoki kua Ouenuku. \ have a very different God now. tae mai ki a tatou, ara, ki tenei molu. Taku I am grateful to the Pakeha for the following atua o mua ko Onenuku, he Atuake inaianei. benefits, namely—Christianity, the Laws, Rere, taku i aro ai ki le Pakeha, te tuatahi and Good-will. I must speak of these good ko le Whakapono, le tuarua ko te Ture, le things; for since the arrival of a Governor, tuatoru ko te Aroba. Kia korero ahau ite good has remaiued in the land. This is all pai. Kua tae mai nei te Kawana, kua takoto te pai ki tenei molu. Heoiano taku kupu. if have to say. HamioraTu said: Hearken, ye tribes. Kei ruuga ko Hamiora Tu: WhakaHearken, ye Pakebas, Hearken, ye Chiefs rongo e nga iwi; whakarongo e nga Pakeha; The first thing which absorbed my attention whakarongo e nga rangatira katoa. Taku was Christianity. It was brought here by tikanga i te timatahga ko te Whakapono, na the Missionaries. Subsequently a Governor nga Minita i kawe mai. Puta mai ana ki came, and good things began to flourish in muri ko te Kawana, na ka tupu nga pai ki New Zealand. Listen, ye people! One half Niu Tirani. Whakarongo mai ete iwi! Ko of me (my affections) belongs to the Qneen: tetabi taba oku kei a te Kuini, ko teiahi oku the other half is still unsettled. But listen, kaore au ite mohio. Ko tenei whakarongo people, to my sentiments. I desire to maie te iwi ki lenei taba oku,ko te Kawana, consider the Queen and the Governor my ko te Kuini, hei matua tonu mo tatou. Ma parents. He (the Governor) must suppress Kawana e riri nga he katoa, no te mea ko te evil in whatever tribe it may be. Kawana te matua. Mana e riri te he oia iwi o ia iwi. Te Makarini rose and said: I came to Kei runga ko Te Makarini (o Ngaliawa): bring to this meeting the sentiments of my t haere mai au he kawe mai i nga tikanga a Chiefs. These are their words: Go to the okn rangatira. Ko a ratou kupu tenei: Governor, and say to him, that the tribes are Haere atu ki a Kawana, ka ki atu ai, kei te all true to the Queen. Another word of pono nga iwi kite Kuini. He kupu ano hoki theirs was, Let there be peace. This is all. tenei na ratou—kia houhia te rongo. Heoi Te Ratapu said: Listen, ye tribes that I ano taku. may address you. Let me express my good Kei runga ko Te Ratapu: Whakarongo thoughts respecting the Ministers and the mai e teiwi kia korero atu ahau. Kia whaGovernor, for these are my parents. Friends, kapuaki ahau i aku whakaaro pai mo nga I have pledged myself. My first oath was minita, mo Kawana hoki, ia te mea ko aku before Mr. Halse (magistrate,) and my second malua eoei. Ete iwi, kua oatitia ahau; ko before Mr. McLean in April last. Those le tuatahi ko taku oali ki a Hare, ko le were my oaths (of allegiance), and I now tell tuarua ko taku oati ki a Makarini i nga ra you of them. o Aperira,—he oaliena naku, na, e korerotia ana e au inaianei. Rangi rose and said: Waitaha is the place, Kei runga ko Rangi: Ko Waiiaha te kaiand Waitaha the people. All I wish to see nga, ko Waitaba nga tangata. Kotabi loira !


THE MAORI MESSENGER

17

TE KARERE MAORI.

is justice, peace, and quietness. This laku i pai ai ko te tika, ko te rangimarie, ko will be our glory. Jesus Chist hath said—- te atanoho—ko te wikitoria tenei mo latou. Let evil be overcome of good." Anoiher Ko le kupu ra tenei a Ihu Karaili, "Ko te word. Let all things be conducted according Tenei hoki tetalil, to law, and under the Queen's rule. I shall Kialika te whakahaere i runga i te ture, i sit under that rule. Enough. rnnga ra i le whakakuinUanga, me noho au ki reira. Heoi ano taku. Maihi said: Listen, ye people. Listen, Kei runga ko Maihi: Whakarongo ete Mr. McLean. I have two Kings—my soul iwi. ETe Makarini, kia rongo mai koe, e and body, and I place my body under the rua aku kingi, ko toku wairua tetahi, ko shadow of the Queen's wings. I make this toku tinana tetabi. Na, ka tapoko taku pledge in your presence—a pledge for ever. tinana ki raro i nga pakau ote Kuini. He Let my words end here. oaii tenei naku ki to aroaro, ake ake. Heoti ano taku korero. Metekingi said: I have come to the Kei runga ko Metekingi. I baere mat Governor to look after goods. An invi- abau kite whai taonga mai i a Kawana. tation brought me here. There is my King, Na te tikanga i baere mai ai ahau; ko toku the Pakeha. kingi boki tenei ko te Pakeba. Kopuparapara rose and said Salutation Kei runga ko Kopuparapara: Tenakouto you, 0 people of the Runanga! i have tou e te iwi, tena koutou! Heoti ano taku only one word to say, Let us have ships, and kupu—he kaipuke ma tatou, he poti ma let us have boats. I have nothing else to tatou. Kahore he korero ke atu maku, ko say. God shall be my King. This is all. te Atua ano bei Kingi moku. Heoi ano taku "

:

korero. Kawana Paipai said Mr. McLean, listen. Kei runga ko Kawana Paipai: Na, eTe I have only one word to you; it is this—love Makarini, kia rongo mai koe. Kotahi tonu to the Pakeha. taku kupu, ara, koia tenei, he atawbai kite Pakeha. Tamihana said: Men of this meeting, give Kei runga ko Tamihana E te whakaear! Listen, Mr.McLean. When I catch minenga kia rongo mai koutou. Kia rongo a young Koko (a bird), I leach him to talk, mai koe, eTe Makarini. Ka tango au kite and he learns. In like manner, we have koko, he pi, ka ako, na ka kite komohio been taught by the Governor and you. rero. Inahoki matou kua oti e korua ko Therefore, I say, the words we have heard Kawana te ako. Koia ano i tika ai ta tatou this day. are good. What I wish for is to korero i tenei ra. Ko taku i pai ai, koia see peace established. My words arc at an tenei kia houbia te rongo. Ka mulu aku :

:

end.

korero. said: I shall speak truly. Kei runga ko Ngatuere: Me korero noa Listen, ye people. These are my words. atu ahau. Whakarongo mai ele iwi. Ko Id the beginning Missionaries came, also aku korero tenei. Imua ite timatanga ka teachers. Thus. Christianity came amongst tae mai ko nga minila, ko nga kai-wbakaako. us. It found its way to Wairarapa. The Tae mai ana te Whakapono—kitea ana ki precepts of Christianity require that. I Wairarapa, ko te tikanga ra tenei o te Whashould abandon all my sins. Subsequently, kapono kia wbakarerea e au nga he katoa. we had land sales and leases. You (the Na, muri atu, ko le tuku whenua, ko te reli. Pakeha) came, as a father with good things Haere mai ana koe te maiua mete ture pai which call forth our praise. Let me speak e whakapaingia nei. Engari kia lika i nga to you, Mr. McLean. I shall not interfere. ture, kia ki am abau ki a koe e Te Makarini, Let Wi Kingi and the Governor settle E kore au e eke atu; engari waiho ki a Wi their matter. I shajl not consent to the Kingi, ki a Kawana. E kore au e wbakaae speech of the Governor. I shall wait till I kite korero ate Kawana. Taria, kia rongo hear what the Runanga says. You know ano abau ki nga whakaaro o teruna nga me, and you know the Wairarapa people. nei. Kua mohio koe ki au, ki nga Let your measures with Wi Kingi be severe. langata hoki o Wairarapa. Kia kaha Suppress that evil. My hands have never rate tikanga ki a Wiremu Kingi. Me patu been red with Pakeha blood. Welcome, I tera kino. Kahore rawa kia whero aku ringa cry, good laws! ite toto Pakeba. Haere mai te ture pai! Te Waaka said: lam an old man from Kei runga ko Te Waaka: He kaumatua W aikato. Here I am—a man free from evil ahau no Waikato. Tenei au te tangata hara


THE MAORI .MESSENGER.

18

desires. My children search out understanding. These are my words. Karaitiana said: Listen, all ye people. Pakehas, the Governor's words "are good. My heart says, the Pakeha and I are one, for I have not been concerned in the evil work. Let the Pakeha behave ill to me, then it will

TE KARERE MAORI.

kore—kahore ano ahau i kite noa i le hara. E aku mokopuna, kimihia mai he maiauranga. Heoii auo aku korero. Kei ruDga ko Karailiana: Whakarongo mai katoa koulou. E nga Pakeha, e pai ana nga kupu a Kawana. E mea ana loku ngakau ko au ko te Pakeha, ta te mea he tangata hara kore. Ma te Pakeha c tutu mai ki an, maku hoki e tutu atu ki a ia. Kei runga ko Te Mulu: Ko taku kupu tenei, ele iwi, me tonio au kite Kawana, ki te Kuini. Nan te karere, eTe Makarini, i

be time to retaliate. Te Mutu said: This is my word, 0 people of the Runanga. I shall side with the Queen and the Governor. It wa&by yourin\ iiation, Mr McLean, that I came here. haere mai ai ahau. Tohi said: Call forth Mr. McLean, for the Kei runga ko Tohi: Karangatia, eTo Ma\yords of the Governor are good. Let the karini, ko nga kupu a te Kawana e tika ana. Queen be above all. I have nothing more Ko te Kuini hei runga. Ka mulu taku.

to say; |At this point of the proceedings, Mr. Ko to mutunga tenei o nga korero i tenei McLean rose and adjourned the Meeting till ra. 40'. a.m. on the following dav, intimating that it was getting late, and that many members ofthe Runanga were suffering from Influenza. He requested that they would make the Governor's speech the subject of their evening's conversation, and come prepared on the following morning to express their opinions.] :;

Wednesday, d Ith July, 48G0. Mr. McLean opened to-day's proceedings by a short speech in which he again directed the attention of the meeting to. the various subjects embraced in his Excellency the Governor's address. He pointed out the desirability.of keeping, as far as possible, to the subject under discussion, and. suggested that, for the sake of order, the chiefs of the several hapus should address the meeting in rotation, those who spoke yesterday giving place to', others who had not yet expressed

WeNEREI, HIJRAE U, 18G0.

Na Te Makarini te timatanga o te korero —he ruarua ana kupu. I whai kupu ia mo runga i lena korero i whakakitea mai e te Kawana ile ra tuatabi ole runanga. Ka mea hoki ia mc whakahaere e le runanga tana mahi i ranga i teiahi o nga korero, na kia oli lena te rapu ka whai ano i teiahi; a me whakahaere te whaikorero ki le ritenga o nga hapu. Ka korero tetahi hapu ka noho, ka waiho ma tetahi; ako nga langaia i korero inanahi, me noho marire. kia waakapuaki hoki era hapu i a ratou their opinions. whakaaro. Ka mutu tana, ka noho. Honeßopiha then requested, the meeting Na ka karanga atu a Hone Ropiha i koto keep order, and not to be holding private ner,|E lerunanga, me ala noho koutou, kaua e conversations whilst speeches were being korerorero teiahi ki tetahi, i te c whai wahi delivered. korero ana te langata, kei raruraru hoki. Na, ka whakalika ko Hori Kingi Tahua, Hori Kingi: Tahua then addressed the ka mea:— meeting in the following words Na, tenei taku kupu, kia rongo te laha Here is my speech, listen the Native side, listen also the English. Many years since; the Maori mete taha Pakeha. 1 u mai te PaEuropeans landed at the Bay of Islands. I invited keha ki Pewhairangi imua, naku i kukume them on shore. Since then the name of the ki uta. Akuanei tae mai ana ko te ingoa o arrived in New Zealand, and I befriended it. Queen After that came the Pakehas. Some of the Pakehas were te Kuini, i tae mai ki NiuTirani, naku i aiakilled—l avenged their death—l heard of the murder whai. Muri iho ko te Pakeha. I male te of Europeans at the South; I- came from the North Pakeha i mua, naku i rapu te utu. No ka and avenged their death. After that came the Misrongo ahau kua mate te tangata ki runga, sionaries and the Gospel. It spread from North to the South. After: that again the Governor arrived. I ka haere mai au i te taha ki raro. Muri invited him on shore; from (the North) he. came to iho ka tae mai ko nga Minita mete Rongo Auckland,—the colour (flagstaff) ,was erected at Pai, Ka tukua mai ki runga. Muri iho :


19

THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

<

Maiki—the Pakeha fell (at Kororareka); this- was my ano ka tae mai ko Te Kawana, naku i kufirst evil—l ill treated the people whom. 1 had invited and entertained. This was my sin. After that my- kume ki uia, maka mai ana e auki Akarana. self and grandfather, Kawiti, visited Kororareka to see Muri iho ka ara te kara ki Maiki. Na ka Governor Grey. The Governor said," Kawiti, do not mate te Pakeha ka tahi au ka kino. Ka he look at what is past." Kawiti consented-to the word au ki aku mea i pupuri ai ahau. Ko toku of Governor Grey, and promised to cease from all disturbances. I consented to this, and said, It is good. he tenci. Na, muri ibo ka haere maua ko Then this Governor visited the Bay of Islands. We taku tupuna ko Kawiti ki runga ki Kororaheld meetings for the purpose of creeling the flagstaff reka, ka kite ahau i a Kawana Kerei. Ka at Maiki at our own expense—we consented to this, mai a karanga Kawana—E Kawiti, kei titiro erected the flagstaff, and called it the Union of the two Nations. Pakehas, I have done—l shall return to koe ki muri. Ka whakaae a Kawiti kite kupu my work—l shall return to my home,—to peace and a Kawana Kerei. Ka mea a Kawiti ko nga to agricultural pursuits. Listen you: I do not like wahi ote raruraru me whakarere. Ka wbaevil—no,-not'at all.—l say, let these two people, the Pakehas and the Maori, be united. That is all. I have kae atu au, Ae, e pai ana. Muri rawa iho ka tae tenci Kawana ki raro, ka runangatia finished. e matou, kia whakaarahia te kara ki Maiki, ma matou ano e niahi. Ka whakaae matou, na, ka whakaarahia te kara—ka huaina lona ingoa ko te Whakakotahitanga o nga iwi. Heoiano ra ete Pakeha—ka hoki au ki taku main—ka hoki ahau ki taku noho —ko te rangimarie ko te ahuwhenua.. Kia rongomai koutou, kahore au e pai kite kino, kore rawa. E mea ana au, me whakakotahi eaei iwi, te Pakeha te Maori. Heoiano ka mutu aku korero:— Tb Maniiiera: Chiefs of New Zealand! Listen TeManihera: E nga rangalira o Niu Tiyou: I ara from Ngapuhi. Chiefs of the Pakeha, listen you, lam from Wangarei. I have entered the rani. Kia rongo mai koutou, no Ngapuhi Government—the Government and the Faith—l em- ahau. E nga rangatira Pakeha, kia rongo braced it from the first. Let us grow under the Queen's mai koutou, no Wangarei ahau. Kua tonio Government. My speech is finished. ahau kite Kuinitanga, kite kite whakapono hoki. I tomo hoki au ite timatanga mai ano. Ko tenei me whakatupu talou i runga ite Kuinitanga. Ka mutu aku korero. Wiremu Tete: This is I—from the Ray of IsWiremu Tele: Ko au tenei—no Peowbailands. I will deliver my speech to you, the Pakehas. ah?u. Kia maka atu ahau i taku kupu rangi Of old I heard that the Pakehas were" to be the Parents for ns, the inhabitants of New Zealand—and I have ki a koutou, ete Pakeha, Ka rongo ahau i mua ko te Pakeha hei matua mo matou ki constantly resided with the Pakeha to this day. Niu Trani. A, kua noho tonu ahau kite Pakeha tae-noatia tenei. Wi Poiie: Listen the people. lam from Ngapuhi. WiPohe: Whakarongo mai e te.iwi, no Listen yon. It was the Pakeha that planted love Ngapuhi ahau. Kia rongo mai koutou, na amongst us (referring to former exterminating wars carried on by the Ngapuhi). Do not conjecture who te Pakeha i whakatupu mai te aroha ki a taI am. lam a Ngapuhi. By way of conclusion I let lou. Kei rapu mai koutou ki au, no Ngapuhi Tapsel go to Maketa—this was on the white —ka tukua e ahau ate Tapihana ki Maketu. (European) side. I let my daughter (Toha) marry te Wherowhero ofWaikato—this was on the brown He taha kiritea tenei. Ko taku lamahine i (Native) side The time of our identifying ourselves moe ia Te Wberowhero i Waikato—ko tawith the interests of the Pakeha was when the flagstaff ku taha parauri tena. Ko te tapokoranga a was erected at Maiki this was our consenting for matou kite Pakeha, koia tcna ko te aranga ever and ever. ote kara ki Maiki. Ko to matou whakaaetanga tenei, ake, ake tonu atu. Te Taukau: I am from Ngapuhi. The AsTe Taurau: No Ngapuhi ahau, ete whasembly—l am from Wairoa. This is my speech kaminenga, no Waiioa ahau. Ko taku kupu to you—there is but one name in heaven— Jehovah—so there but one name upon earth—- tenei, koiahi tonu ingoa i te rangi, ko Ibothe Queen. Let us then rest under the (Queen's) wa; waihoki koiahi tonu te ingoa ote ao Government. nei ko Kuini. Me noho ra latou i rolo ite Kuinitanga, i roto i te Kawanatanga. Tohi tb Ukujbangi All the Europeans and all Tohi-te-ururangi: E nga Pakeha katoa, the Native?, salutations to you. I will speak of tcna koutou. Kia korero ahau i taku wba. :

:


T/JE MAORI MESSENGER

20

TE KARERE MAORI.

my thoughts. "The Pakehas are.asking, Are the kaaro. Ka mea nga Pakelia e pono ana raspeeches of this man correct, or of that man ?" nei nga korero a tena tangata ? Kia ki atu Let me tell you that my words are correct. I give thanks to the Governor, and to the Queen also. au, e pono ana aku korero. E whakawheHe shall be my people, he shall be my support, tai ana ahau ki a Kawana, ki a Kuini hoki. because my father is dead. If. I divulge all my Hei iwi ia moku. hei tuara moku, ta te mea words, you will say, Are they true?" or, How kua male ake toku maiua. Ki le akiri au i are they i" . I will cease speaking here. aku korero katoa ka mea koutou, he pono ranei, he pehea ranei. Me mutu aku korero i konei. Makgonui I salute you, oye Europeans! I Maongonui: Tena koutou e nga Pakelia entered under the first Governo*r,and under the second also. The speech regarding the colour is nei. I tomo atu au ite tuatahi o nga Kawacorrect: What I desire is the union of the Euro- na, ite tuarua hoki o nga Kawana. Tena ko te korero mo te kara e tika ana. pean and Maori races. Ko taku tenei i pai ai ko te whakakotahitanga o te Maori ki le Pakeha. Wiremu Kingi Kaitara Kahore aku koWibebht Kingi Kaitara 1 have nothing to Bay .my kindness is not of to-day. Even before rero. No mua toku alawbai kite Pakeba. the Law came to this country, I sought to avenge I te mea kiano i tae mai te ture o te Kuini the white man. When the Europeans were killed ki tenei molu kua rapu atu ahau mo te Pain the Bay of Islands, my parents 6tood up, and keha. Ka mate te Pakeha ki Peowhairaugi, avenged their death. It Is long since I entered ka whakatika oku matua, ka ea te mate o te upon the system of the Queen and Governor. Pakeha. Kua tomo noa atu ahau ki nga tikanga ole Knirii ote Kawana. . Hakitara My word is this, Kindness to you Hakitara: Ko taku korero tenei, he atafor ever and ever. I will say nothing more." I whai ki a koutou ake ake. Kahore he kowill finish here. rero ke alu maku. Ka mum au i konei. Matene ie Whiwhi Mr. McLean, there is Matene Te Whiwhi: Kahore e nothing else to be said. Light Jips been thrown Makarini he kupu ke atu. Heoti ano Te kua the upon subject by you, by the Europeans. My word to-dayis, The Europeans are parents to us. marama i a koutou ite Pakeha. Na tenei In the first instance, when the Europeans began taku kupu inaianei, he matua te Pakeha. I to flock hither, Mr. Marsden came: afterwards te orokotimatanga ka whakaahua mai te Pacame Governor Uobson, then the Europeans be- keha, ka tae mai ko Te Maienga; muri iho gan to find a footing in the country, and they be- nei ka tae mai ko Kawana Hopibana, na ka gan to find (work for) hands. You brought the tino whai ahualia te Pakeha ki Niu Tirani, system hither. First you brought baptism, and we were baptised in the name of Christ. That ka whai ringaringa hoki. Na koutou rate was completed. There has now become only one tikanga i homai ki konei. Ite tuaiahi be Christ, and. one Governor: we have become one iriiri ta koutou. Iriiria ana malou kite in (our allegiance to) the Queen. For thisreason, ingoa ote Karaiti. Oti ana tena. Na kua O Governor, have we come down hither on this kotahi Karaili, kua kotahi Kawana hoki. occasion. Now, O Mr. McLean, this is my opinion, Kua whakakoiahitia tatou i rolo i te Kuini. that .is, that these races should become united under the Queen. Let there be but one Nakonei hoki i huihuia ai malou i naianei e Na, eTe Makarini, ko taku Sovereign for us, even the Queen. We have te Kawana. been invited hither by the Governor to express wbakaaro tenei, ara, kia paihere kotahi enei •our opinion. It is well, therefore, that there iwi e rua i roto i te Kuini, a kia kolahi tonu 6hould be but one system. Leave it not for the te Kingi mo tatou ko laua Kuini. Kua huihidden voice, or unknown tongue, to disapprove, huia mai tenei e te Kawana kia whakapuaki or cause to misunderstand. Yours is a hidden, or unknown tongue; as ours is also. Even though i a malou whakaaro. Ka pai ano ra, kia it be so, let the Queen unite us. Let the consi- kotahi te tikanga. Kei waiho ma le reo deration rest with the Queen, for some person to ngaro e whakahe. He reo ngaro to kouenlighten both the European and the Native side; tou reo, he reo ngaro ano hoki to matou. that we may resemble elder and younger He aha koa, ma te Kuini e whakakotahi. brethren. Mr. McLean, my speech ends here. | Ma te Kuini te whakaaro ki nga kai whaka■ marama mo te tana Pakeha mo te taha Maori, kia ahua tuakana aikiaahuateina ai. Ka muiu aku korero e Te Makarini. Te Ahukabamu: I salute you, O ye EuroTe Ahukaramu: Tena koutou e nga Pakepeans Let me utter my thoughts. The good point in Europeans, according to my mind, was j ba. Kia korero atu ahau i aku whakaaro ko the fact of their introducing the Gospel. These tie pai lenei o te Pakeha ki taku -whakaaro We the things>yhich I desire, First, God; se- ikoia tenei ko xana homai i te Kongo Pai. "

"

"

:

:

'

:

:

:

:

i I

!

J


THE MAORI MESSENGER.

21

TE KARERK MAORI.

eondly, the Queen thirdly, the Governor. Let Ko aku tenei i pai ai moku. Ko te Atua te there be one Queen for us. Make known to us nil the laws, that we may all dwell under one tuatahi, ko te Kuini tetuarun, ko te Kawana le tuatoru. &ia kolahi te Kuini mo tatou. law. :

Whakamaramatia mai nga ture katoa kia Hohefa Temaiuesgia Salutations to you, noho ai tatou i roto i te ture kolahi. Hohepa Temaihengia: Tena koutou ete Pakehas! lam desirous that you should make known to us a part of your Laws. Let this be Pakeba. £ mea ana ahau ki tetahi wabi o the manner of shewing your regnrd for us, namely, to koutou ture kia whakakitea mai. Ko te that we should have a part of the laws, and you arobatanga tenei ma koutou. Ko tetahi the other part. I shall now sit down. wabi o te ture ki a malou, ko tetahi wahi ki a koutou ano. Ka noho an. lloromona Toremi Salutations, to you, men Horomona: Tena koutou e Ngapubi, e Te of Ngapuhi, of Te Arawa, and of Waikato. I e Waikato. Ka rua te kau nga tau have been in the mire for the last twenty years. Aravva, i noho ai au i roto ite paru. Whakarongo ye Listen, Pakeha gentlemen! It is by your means that I am permitted to stand forth now. mai e ngi rangatira Pakeha. Na koutou i You (the Pakehas) are the only Chiefs. The tu mai ai ahau inaianei. Ko koutou anake Pakeha took me out of the mire: the Pakeha le rangatira. Kia ki atu au kahore kau be wished me. This is mv word. Let there be one rangatira o tenei motu, Lahore rawa, kahore Law for all this Island. Mr. McLean I have rawa. Na te Pakeha ahau i bubuti mai ite finished. paru, nana ahau i horoi. Ko taku kupu tenei, kia kotahi te Ture mo te motu katoa. Ka mutu laku e e Te Makarini. Ropata llurumutu: Listen, that I may tell Ropata Hururautu: Whakarongo mai kia of the good things. It was the first Governor who korerotia eau nga pai. Ko le Kawana tuabrought good to New Zealand. That Governor has tahi, nana i whakamarama mai te pai ki Niu disappeared nevertheless his successor inherits Tiiene. He ahakoa ngaro atu taua Kawana, his goodness and his justice. The Governor's measures with Rangihaeata and Te Rauparaha lukua ibo ki tetahi ko le pai ano, ko te tika. were just; for those Chiefs were induced to say, I lika hoki tana mahi ki a matou rangatira, Be kind to the Pakeha. ki a Rangihaeatia ki ate Rauparaba. Ka mea hoki raua kia atawhai kite Pakeba. Nopera Te Ngiiia Listen, ye people It was Nopera Te Ngiha: Whakarongo mai e le the Governor's letter that brought me from my Na te reta ale Kawana ahau i baere house. My commencement was with the Governor, iwi. mai whare. Toku tuatahi i tapoko ki i toku has and uiy subsequent career been with the Gome toku muringa hoki i tapoko Kawana, te is vernor. This my first subject. The second subject I have to speak of is my land. Formerly kite Kawana. Ko le tuatahi tenei o aku Kawhia was my abode, but finding that it was all korero. Ko te luarua teneiko toku whenua. swampy land, I left it, and found my way to ano- Na, ko Kawhia toku kainga i mua. Ka kite ther corner of our Island. After this, Ministers came an i te huhi, na baere ana, a, te pilo o to here. They came by way of the sea. In my opinion it is with the Governor to consider, and tatou motu. No muri, he minita tenei. I to decide between the good and the bad. This is aim mai i le moana. Ki taku whakaaro, all I have to say. Let love and goodness emanate kei a Kawana, mana e hurihuri le tikanga 6 from the Governor. Let the Governor alone have ole pai mete tikanga ole kino. Heoli ano the control. laku korero. Ma te Kawanaianga te atawhai le pai. Ma te Kawana anake le likanga. lloropapi;ra Pukkko Listen to mc, ye Palloropapera Pukeko: Whakarongo mai kehas and Maories. The Pakeha washes away e nga Pakeha, e nga Maori. Ko te Pakeha my ignorance, and I become enlightened. When kei te horoi i au i rolo i le pouriianga, ka a we sold si piece of land,then we s-iw the Governor he maramatanga. Ka bokoa te pihi —the Governor who seeks thr union of the Pa- kilea keha and Maori races. L»t. Wi and the whenua, na ka kitea ko te Kawana. Ko te Governor set tie their own business. The subject Kawana e whai nei i lewhakakotahitanga i now is union (of races), te Maori i te Pakeha. Kei aWi Kingi kei a Kawana la raua nialii. Ko le wliakakolahilanga lenei. Te Rira Porulu: Tena koulou e nga raTkßiua PkßUtu Salutation to von, the Chiefs There was not any ngatira o tenei kainga, o Akarana. Kahore of this place, «>f Auckland. one at my hack prompting me to come to this lie tangaia i taku luara i baere mai ai ahau meeting. The Governor wn»lu:d me and 1 am clean. Horoia ana ahau ete Kawana kua I do not understand the changiugs of the heart. [inaianei. ma. Kahore au i mohio ki nga kokinga o I have nothing more to say. :

:

:

!

:

:

:

'■

te ngakau. Ka mutu aku korero/


22

THE MAORI MESSENGER.

TE KAKERE MAORI.

Kouuhotj/: Tlie Government shall be ray kingdom forever ami ever. I have no other word, but the Governor and the Q-ieen for us.

,

Kuruhou: Ko te Kawanaianga hei rangatiralanga moku ake ake. Kahore he korero ko le Kawana ko te Kuini mo taiou. Te Manihera tb Ngatorj Te Manibera Te Ngatoro: Ele Makarini, Mr. McLean, listen, that I may give' utterance to my thoughts whakarongo mai kia korero atu abau i aku in-this rumnga. Let me rell you I shall not be whakaaro i roto i tenei runanga. Kia ki alu quite, fr.iendjy with you yet.. Through these Chiefs we shall find our the. "matter between Wi atu ahau e kore ahau e tino whakuhoa &tn :

Kingi and the Governor. But you understand I inaianei. Na nga rangatira nei ka kilea le Have no concern with Kingi. My eye is directed tikanga o Wiremu Kingi raua ko Kawana. towards the Governor. I will not yet attach my- Kei te mohio ra koe, kahore aku ritenga ki selF; I must first see friendship between the Go- aWi titiro kau ana te kanohi ki E Kingi. vernor and Wi Kingi. I shall then cross over to the Government, Te Puni remained behind at le Kawana. E kore au e piri atu inaianei, Wellington. What I have to say then is, search engari kia kiiea te lioatanga o te Kawana oat the mature of the Governor's affair with Wi raua ko Wiremu Kingi ka kau atu ai kite their aflair be made plain in the Kawanaianga. Ko Te Puni i noho atu i PoKingi, course of bur proceedings, and I shall then attach neke. Ko taku ra tenei, kiarapua te myself tb you (the Governor), and you shall be nga e mania ana e te Kawana raua ko tikaWirefather. It was this

my

that 'brought me here.

Engari ko le walli a raua kia i runga i la latou korero ka tahi an ka lino piri alu ai ki a koe, ka mea ai koe hei malua moku. Ko taku tenei i haeremai ai. Wiremu Tamihana: Ko taku lenei, he '.Wiaehu Tamuiana: My business, is to make known the grievance. Let me state my grievance. whakapuaki i nga pouri. Me whakapuaki It is, this.. Our lands are not secured to us by ahau i taku pouri, ara koia tenei ko nga Crown Grant. Every man is not allowed to get whenua kahore i le karaunatia—kaore i te a Crown Grant to his land. Another grievance is the manner of negotiating land purchases. homai he karama mo lena langata mo', lena Notwithstanding there be only two or three con- tangata. Ko tetahi pouri hoki lenei oku, senting to the sale,their words "are listened to, and ko te tikanga ote hokowhenua. Ahakoa the;voice of the majority is not regarded. How- lokorua, tokotoru anake e whakaae ana ki ever theLaws are good, and the hospitals for the te hoko, whakarangona ana e korua, ko te sick are good. nuinga kahore ile whakarangona. Engari ia ko nga Ture i pai, ko nga Whare Turoro i pai. HbmiPabae The Governor brought-me here. Hemi Parae: Na le Kawana au i Let me repeat it, the Governor was the originator Kia ki atu au na te Kawana tenei to mai. tikanga. (of this meeting). The two things on which I lean, are the Laws and the Queen. I came here Ko taku i whakawhirinaki ai inaianei ko Ture ko le Kuini. Taku kupu lenei i haere to give express on to these sentiments. mai ai ahau. Parakaia le Poucpa: Na te Kuini nga mi•■: Parakaia Te PoimrA: The Queen sent Missionaries, and they came to New Zealand. This nim i tuku mai, tae mai ana ki Niu Tirani. is all then I have to say I s.hall give my atten- Heoi ano ra ka mahi au i toku minita. Ka tion to my Missionary. I offer niv thanksgiving whakawheiai atu ahau kite Kawana, ki ie to my father-in-law the Governor, and to my hungawai, kite Kuini, kite hungawai. Homother-in-law, the Queen. Governor Grey gave mai ana e Kawana Kerei ko nga minita. us Missionaries and up tothe present, under Governor Browne, we have the same. Is it possible Tae rawa mai an oki lenei takiwa, i a Kawana that the thoughts of men should now turn back- Paraone, ko taua tikanga ano. E taeaoii aiwards Back to what? Ido not approve of the anei te hoki whakamuri le whakaaro o te taplausible say.ings of a certain tribe. Listen, Mr. ngata? Kia hoki ki hea? E kore au e pai McLean. Listen, also, people of the runanga. ki le ngahau o tetahi iwi. E te Makarini, Let the Queen bind us together as in a bundle. whakarongo mai. Whakarongo mai hoki e Let God keep us together. This is all te runanga, ko le Kuini hei kai paihere mo lalou. Ko te Aluu liei whakauru. Ka mulu taku. Mohoati Kujaroa There is no diversity of Te Moroaii: Kahore he rerenga ketanga o opinion amongst us. Te Rauparaha was seized by Governor Grey in order to try us, and he kept matou whakaaro. Hopuhia ana le Raupahim in custody (with tlie same view) until he ralia e Kawana Kcrei kia kiiea lo matou was released. When d.e Governor found that we pouri, a laea noaiia le hokinga mai o te behaved well, .be sent Te Kauparaha back. Rauparaha. No te kilenga o Kawana kua mu Kingi.

|

uiarama

:

:

;

;

?

:


23

THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

pai to matou mahi ka whakahokia mai a le

Rauparaba.

Wi Kate.nk tb Manu Listen, ye people! I Wi Katene Kia rongo mai koutou etc am the least among my brethren. I came to listen. 1 shall keep the Laws, even unto death. iwi. Te ili au i roto i aku luakana. I lae mai au ki le whakarongo. Ko le Ture anake This is all I have to say at present. liei tiaki maku, a mate noa ahau. Ka mum aku korero inaianei. llapimax.v h;ive Tk : I come to seek an outTe Hapimana: Hehaere mai lokuhe rapu let for the Maori. There is no difference of opinion. My people of Ngatitoa, you must side putanga mo te Maori. Kaliore he rerenga with the Q,ueen. This is all. ketanga o te whakaaro. E oku langaia o Ngatitoa, kia uru koutou ki le Kuini. Heoi :

:

ano taku. Tk Manhjera: Listen, ye people! Tl lis ismy Te Manibera: Whakarongo mai ete fwi, speech. Let us cooperate in the doings of the ko taku tenei ko te wbakauru ki nga mahi a Governor. Listen, all of you. I side with the Kawana. Kia rongo mai koutou ka uru au Governor. kite Kawana. Epiua Kaboro: Salutation to you, Pakehas, Epiba Karoro: Tena ra koutou e nga Pafor you are another people. But we are now united. My own piece (of land) I have not seen keba, ta te mea he iwi ke koutou. Kua (i. e. the proceeds). As to the affairs of Wiremu whakakotahitia latou inaianei. Ko aku wahi Kingi, the fault is with the Maories—with those ake ano kahore au i kite. Te wahi ki a VViwho sold the land. Where the Governor was remu Kingi, na te Maori auo tena he—no nga wrong, was in being in too great haste to: fight. kai hoko wbenua. Ko le he ote Kawana. Formerly I saw some things that were wrong, but he hohoro tonu kite whawhai. Ka kite au now all the wrong is on the Maori side. In my opinion had'the-Maories not taken part with imua i etahi wahi he. Inaianei ko nga he William King, then you would have been able to katoa no nga langata Maori. Taku whakasuppress it. But, listen, all of you. I accept the aroi mea ai ahau, mehemea kahore nga Pakeha as my father. This is all. These are my Maori i uru kite be o Wiremu Kingi, penei r last words, Let.the love of God rest upon the e taea e koutou tepehi. Kia rongo mai kouQueen..

tou. Ko te Pakeha hei matua ki ahau. Heoi ano ra. Ko taku kupu whakamutunga tenei, kia tau iho te aroha o te Atua ki a le Kuini. Ihakara ToKDNur: Mr. McLean, let me tell Ibakara Tokonui: Ete Makarini, kia koyou of the origin. I mean the origin of my thoughts. In former times the evil that prevailed reroiia eau le take. Ara, ko ic take in this Island was War: now the Gospel has been o toku whakaaro. I mua ko te he o received. Under the old system, Peace was tenei motu be pakanga, inaianei, kua takoio established, and on the morrow another war te Rongo Pai. Ko te tikauga tenei o mua was commenced. When Christianity came, houhia ana le rongo, ko apopo he pakanga then for the first time were made manifest ano. No te putanga mai ote whakapono ka the good things of the Pakeha and the evil things of the Maori. The people of this island tahi ano ka kitea te pai o te Pakoha me le he are committing two thefts. One is the "Maori ole Maori. Na, e rua nga mea e lahaelia King,!' for. they are robbing the Pakeha of his ana e nga tangata ote motu nei. Telahi ko uante. You alone, the Pakeha, possess what is le Kingi Maori. He tahae lenei i le ingoa good ive, the Maories, have nothing good. When ote Pakeha. Heoi ano te pai nau ano aa I first saw you I was ashamed of myself. And here is the other. You know what the bee is. te Pakeha, na te Maori kahore ano. Taku Some bees work, some bees are lazy. You are kitenga i a koe ka whakama ahau. Tenei like the working bee. You fill your hive, hoki tetahh Ka mohio koe kite ngaro. whether it be a box or an empty tree- But the Ko telahi ngaro kei te mini, ko tetahi ngaro Maori is like the other bee—the* lazy one. And kei te mangere. E rite ana koe kite ngaro the Maori takes advantage of your work. I have mahi. E mahi ana, ki ana tena pouaka, teanother parable. When'l looked upon the native na pouaka, tena rakau tena rakau(i te boni). rat,'l thought it would not soon become extinct. :

:

Butl look now, and it has been altogether ex- Ko te Maori i rite ki tetahi ngaro—tera i terminated by the present, or. Hawaiki rat. niangere kite mabi, na e tango ana le Maori Enough of that, I have now a word of disap- ito mahi. Tenei hoki tetahi kupu -whakarite proval. Why did you not write to vis when the aku. Titiro ana ahau kite kiore maori, ka evil commenced Had we been convened at an mea au e kore e hohoro te ngaro. Taku earlier period to consider this evil, then perhaps kitenga, kua ngaro inaianei i te Hawaiki, i it had been right. This is all I have to say. te kiore e haere nei. Kali tena. He kupuwhakabe ano tenei naku. He aba koutou te. tuhitubi atuai ki a matou ile timatanga o te !

"


THE MAORI MESSENGER.

24

TE RARERE MAOIU

he ? Mei huihui mai maiou i mua kia tirohia e matou tenei he, penei pea, kna lika. Heoi ano aku korero. Te Keene: Whakarongo mai c le runaTe Keene Listen, people of the runanga I have two subjects to speak of. One is, the Laws. nga. £ rua aku kupu. He kupu laku ki a I ahall speak of that presently. The other sub- koutou mo nga ture, taihoa era e korerotia. ject is, the Governor. Listen, all of you. My He kupu ano hoki laku mo le Kawana- Kia body shall not be severed from that of the Governor, because my adherence commenced with rongo mai kouiou, e kore taku tinana e weGovernor Uobson. I asked that Governor Will hea alu i to tc Kawana, no te mea i timala you not consent to become my father He re- mai i a Kawana Hopihana taku korero. Ka plied M Yes, I will be a father to you.'' He said ui atu au ki taua Kawana E kore koe e that he would be my father, and that the Queen pai, ko koe hei mama moku"? Ka tangi should be a mother for us all- Wherefore my mai tera "Ae! Ko au hei matua mou." opinion now is in accordance with the Governor's. Ihe Queen shall be my sovereign, and the Gover Ka ki mai ia, ko ia ano hei matua moku, nor also for nie. The other subject is the Laws a ko te Kuini hei matua mo tatou katoa. of England. It appears to me that there are two Waihoki ko taku whakaaro inaianei, kei la codes of Law—the one of God, the other of man. te Kawana; taku Kingi inaianei ko te Kuini; The Governor has said that there is the same law moku ano hoki te Kawana. Ka mutu enei for both European and Maori. No*, when I Ko te luarua tenei o aku whakaaro, asked five shillings per acre for my land, the Go- korero. vernor reduced the price to sixpence. Therefore ara, mo nga ture o Ingarani. (Na, ka mau I have no law. ■ On this account am I grieved. te ringa kite pukapuka o nga Ture). He Only the shadow of theLaw belongs to me. An korero wbakatuaiu tenei i nga Ture o Ingaothef instance. I took a gun to a Pakeha to have rani. Ki au, e rua nga Ture—he Ture Atua it repaired. The Government said, No. There- tetahi, he Ture tangata tetahi. Ta te Kafore, I have no law. These laws are given to me wana i mea ai. he Ture kotahi mo te Pakeba to look at, not to participate in. Hereafter perhaps we shall have a law whereby the white skin mo te Maori. Haere atu ana taku karanga. and the red skin shall be equalko te utu mo taku whenua kia rima bereni mo te eka, na whakahokia ana e te Kawana kite hikipene. Na, kahore he ture i a bau. Na konei a hau i pouri ai. Ko te ahua kau o te lure kei au. Tetabi, ko taku pu i kawea kia hanga e te Pakeha, ka ki mai le Kawanatanga, kahore. Na> kahore he ture i a hau. Homai ana enei lure bei matakitaki noa maku—kahore he ture. Tena pea te ture kei muri alu, ka rile ai te kiriiea le kiriwbero. WiREMti Hopiuana Listen, people of the Wiremu Hopihana: Wbakarongo mai e Runanga! I belong to the Waiohua. The people of this place have disappeared. I look, and be- te runanga. No te VVaiohua ahau. Ko nga hold! the Pakeha occupies my place. In the be- tangata o tenei whenua kua ngaro. Ka rapu inning Symonds came,and I shewed him kindness. ahau, be Pakeha kei toku kainga. Ite oro? consented to let'Symonds become my father. Symonds told me thatthere was an otherabove him, kotaenga mai ko Haimona, he Pakeha, atawhom I might never see. But only two years had whailia ana e au. Whakaae ana au ko passed by, when he appeared. It was the Go- Haimona bei malua moku. Ka ki mai a vernor. Friends, this is the Waiohua. Here is Haimona, tera tetahi i runga ake i a ia e life for us. The Laws of England are not given kore pea e kitea. Ka rua nga tau i pahure, to me, nevertheless, let the parent exercise affec- na kua kilea, ko te Kawana. E boa ma, ko tion towards his son. Here is Hauraki, Waitemata, Kaiparai and Waikato. We are all under fe Waiohua tenei—ko le oranga tenei mo one father. The Governor shall be my father. tatou. Kahore i te lukua mai ki au nga ture Let us at once become parties to the union (of o Ingarani, aua atu, ko te matua kia alawbai the two races). ki tana tamaiti. Ko Hauraki tenei, ko Wailemaia, ko Kaipara, baere atu ki Waikaio. Na, kei roto tatou i le matua kotahi, ko te Kawana hei malua moku. Kia tomo tonu atu tatou inaianei ki le wbakakotabitanga. PaiaraPouroto: Ko toku tomokanga mat Pataba. Pounoio My allegiance dates from a lena no mua. Kahore be korero keatu mo former time. I have nothing else therefore to muri. Heoli ano lena. Tenei hoki tetahi :

!

"

?"

*•

:

:


THE MAORI MESSENGER.

25

TE KARERE MAORI.

say about that subject. Enough, then, of that. korero, ko te kara, he main tamariki tena. Here is another subject. I mean the color (flag). Te mahi no Waikalo tena. Ki atu ana kingi, is That child's play. As to the King movement, that belongs to Waikato. I say to my Pakeha au ki aku Pakeha kia aiawhai ratou ki a mafriends, be kind to us. I have another matter to tou. Tenei hoki tetahi korero. Ko te he speak of. The Governor was wrong: here. Had tenei ate Kawana. Te ki mai ia me haere he in the first place sent us to confer with Wm. atu matou ka korero atu ki a Wiremu Kingi, King, and be had proved obstinate, it would then ka pakeke, na ka waiho ma Kawana e wbiu. be time for the Governor to punish him. Where Kei hea rate arohatanga o Kawana ki Niu is the love of the Governor for New Zealand, that

Let us have one Tirani, kia mohio ai kite kotahitanga? Erigari common Law. At present guns and powder are kia kotabi lure. Tena, tutakina. ana te pu, kept from us. This is the end of my speech. te paura, i a matou. Ko te mutunga tenei o aku korero. Te Watakauhi Listen, ye tribes. According Te Watarauhi: Whakarongomai e ngaiwi. to the old tradition this land is a fish, and the man by whom it was hauled up was Maui. Here Ki ta te korero imua be ika tenei whenua; ko te tangata nana i huli ko Maui. Hei I intend to remain, even unto death. konei tonu ahau, a male noa. Hemi Metene Te Awaitaia I shall make the Hemi MateneTe Awaitaia: Kawhai abau Governor's address the subject of my speech. I shall speak first of the 4th clause, namely,—'* In inaianei hei korero maku, ko nga korero a Me whakahaere taku korero return for these advantages the chiefs who signed te Kawana. the Treaty of Waitangi ceded for themselves" and tuatahi ki runga i te wba o nga rarangi, ara their people to Her Majesty the Queen of Eng- koia tenei—"Na, he raeatanga ano ta nga land, absolutely and without reservation, all the rangatira Maori i tubitubia nei o ratou ingoa rights and powers of sovereignty which they colki taua Pukapuka, ki teKawenata o Wailectively or individually possessed or might be supposed to exercise or possess." That was the tangi, hei ritenga hoki ia mo enei pai i whaunion of races at Waitangi. I was there at the kawhiwhia nei ratou ; ko tana meatanga he time, and I listened to the love of the Queen. 1 meatanga mo ratou mo o ratou iwi hoki;— then heard about the advantages of the treaty. I tino tukua rawatia atu ana e ratou kite Kuini shall speak in the second place on the 16thclause o Ingarani nga tikanga me nga mana Kawaof the Governor's address, namely,—" I will not i now detain you by alluding to other matters of natanga katoa i a ratou katoa, tenei i tenei great importance, but will communicate with you ranei o ratou, me nga pcra katoa e meinga from time to time and call your attention to them kei a ratou." Ko te wbakakoiahiianga tena before you separate. Let me, however, remind o nga iwi ki Waitangi. I reira hoki ahau e you that though the Queen is able without any wbakarongo ana kite aroha ote Kuini. Ka assistance from you to protect the Maories from rongo ahau ki nga painga o tena korero. all foreign enemies, she cannot without their help protect the Maories from themselves. It is there- Ko te tuarua tenei o aku korero kei te whafore the duty of all who would regret to see their rangi 16 o nga korero a te Kawana-—"E race relapse into barbarism, and who desire to kore koutou e wbakawarea e au inaianei ki lire in peace and prosperity, to take heed that the elabi korero nunui ano, engari, ka tukua counsels of the foolish do nut prevail, and that ano etahi kupu aku ki a koutou mo aua mea the whole country be not thrown into anarchy i roto i nga ra nohoanga o koutou ki konei. and confusion bv the folly of a few misguided men." Listen, Mr. McLean, that I may tell you Kotahi tenei kupu e mea nei au kia koreromy thoughts. In my opinion the greatest bless- lia alui konei, hei wbakamahara i a koutou, ings are, Christianity and the Laws. While koia tenei. E taea e te Kuini te tiaki nga God spares my life I will give these my tangata Maori kei whakakinoa e te hoa riri first concern. When I commie a wrong, iwi ke, ko koutou me noho noa iho kaua e then let me be brought before the tenako te tiaki i nga tangata Magistrate and punished according to law. whakaurumai; Those are the good things. Listen again, Mr. Maori kei whakakinoa e ratou ano, e kore McLean. This is the conclusion to which I have tera e taea e ia, kite koree whakaurua mai arrived. I have said enough now, but I will go e nga tangata Maori ano. No konei i meiback to my tribe, and will resume the considera- nga ai, ko te tikanga tenei ma te hunga katoa tion of these subjects on another occasion. ekore nei e pai kia hoki nga iwi Maori ki tona ahua o mua, ko te tikanga tenei ma te hunga e hiahia ana kia noho i runga i te rangimarie mete ora, me whakaaro nui me tupato hoki kei pehia te tika e te whakaaro o te hunga poauau, kei raru hoki te whenua katoa i te we may know what union is ?

:

:

lure kore, i te be, i runga i te mahi wairangi

a etahi tangata whakaaro pohehe." Whakarongo mai eTe Makarini. Ko taku wha-


26

THE MAORI MESSENGER,

TE KARERB MAORI.

kaaro tenei kia korerotia atu e au. Heol ano aku pai e whakaaro nei au ko te Whakapono ka tahi, ko nga ture ka rua. Hei painga enei moku i nga wa e tohungia ai au ele Atua. Taku hara, ana bara au, me boma i kite aroaro ote kai-wbakawa, ama te Ture e wbiu. Ko nga pai ra tena i hiabiatia e au. Kia rongo mai ra koe eTe Makarini. Ko taku korero tenei i wbai ai au i roto i toku wbakaaro. Heoi ano, ka hoki au ki toku iwi, a maku ano e whakaaro iho enei korero a tetabi takiwa ano. Hira Kingi Friends, hearken! I did not Hira Kingi Ralapu E boa ma, whakarojoin the Queen's party for a long time. When ngo mai. Kaliore au i tomo wawe kite the Pakeha Maori came here I did not join, but when the Missionaries came, then I came under Kuini. I mua ite taenga mai o nga Pakeba the wing (or protection) of the Queen. (A song.) Maori kahore aui tomo. Ka lae mai ko nga That song is my reply to the Governor's address. minita ka tabi au ka tomo ki rolo ki nga pakau o te Kuini. (He waiaia.) Ko taku utu tena mo nga korero a Kawana. Te Horohau: Ket au nga kino o Waikato T* Horohau I represent the evils ofWaikato —the great evils. Listen all of you! The King —kino whakaharabara. Na kia rongo mai is over there, but the Queen is here. That is the koutou. Ko te Kingi tena—ko te Kuini hoki substance of my speech. tenei. Ko le ritenga tena o aku korero. Eruera Kabawai: Kia rongo mai koutou. Eruera Kahawai Listen, ye people !. TheTe is no one to find fault with the Governor's Ko nga korero a te Kawana kahore kau he •words. His words . are altogether good. tangata hei whakahe, tika tonu ana korero. (Song.) It was the introduction of the Taku waiata tenei:— Gospel that put an end to our evil ways. Haere mai e te Kuini, §c. Yesj my friends; it was Christianity alone that did it. It put an end to thieving and many other Na te putanga mai o te Rongo Pai ka mulu sins. I have already entered the Queen's party. ai te be ki roto i a malou. Ae, e hoa ma, We hare now a new parent, the Queen. We na te Kongo Pai anake. Na reira i mutu ai have now the protection of the Queen. We have abandoned our old ways. The rule how is kind- te tahae mete tini o nga he. Kua tomo ke ness to the orphan (charity), peace, and agricul- tenei. He matua hou tenei. Ko tona matua turalpursuits. I shallnot turn to the Maori side inaianei ko le Kuini, tona maru inaianei ko I have now come under the wings (protection) of te Kuini. Kua wbakarerea to matou abua the Queen. The father on that side is the Gotawhito. Te likanga inaianei he atawhai i te vernor. (Song). My words then are, "As it was paui, he ata noho, he ngaki whenua. Kain the beginning, is now, and ever shall be." hore aku tahuritanga kite taha Maori. Kua uru nei au ki nga pakau ote Kuini. Tona matua ki tena taha ko te Kawana. (Waiata.) :

:

i

:

:

Kaore te matau, §fc. Na, ka penei taku kupu inaianei, ko te ritekga ia o te timatanga, kia pera, aianei, a e pera tonu ake ake ake. Kihirini: He tangata Maori ahau, kia Kihirisi lam a Maori. Let me tell of the first things. There was no evil in them. In the korero ahau i nga take—kahore he take first place came the Missionaries. Formerly it kino. Ko te tuatahi ko nga minita. Imua was death,'but I have been saved by Christianity. he mate, hutia ana au ete Whakapono. Ko Now we have become united in the name of tfie kua whakakoiahitia kite ingoa ote Queen. lam like the bird called Fipiwarauroa. tenei, The (foster) parent of that bird is the Piripiri. Kuini. Tera te manu i rite ki au he pipiShe (the Fipiwarauroa) lays her egg in the nest warauroa. He piripiii te matua o taua of that bird, leaving to her (the Piripiri) the, manu. Waiho ana eia tana heke ite obahatching and rearing of it. And when the young nga o taua manu, mana e atawhai, mana e comes forth it cries Witiora-witiora." The whangai. mai ana te manu, witiora, Piripiri is hot its real parent. So also with me. witiora." Puta E bara ia ia tana matua te piriIt is through the Queen that I have been permitted to stand here, and to enjoy life. The pro- piri. He penei hoki ahau. Na te Kuini tection of the Queen is right. This (protection) abau i tu mai ai ki konei, i kite ai ahau i te ahaU~be ei.a house to me. The rain may beat on ora. E tika ana te maru ote Kuini. Hei :

"

«*


THE MAORI MESSENGER.

27

IE KARERE MAORI.

the outside of the house, but I am inside, that is,

whare lenei moku. Kei waho te uaeua I am with the Queen. ana. Hei te whare nei, hei te Kuini ahau. Tohi Pekamu Winiata: Heoti, ano taku Viniata Pekamxj Tohiteurorangi The only thought that has occurred to me, is this—in for- kupa i whakaaro al abau kotahi taku ariki mer times I had but one lord (ariki), and now I imua, kotahi taku ariki inaianei—kotahi tonu. shall have but one lord—only one. I shall have Kolahi ekore e rua. Hei runga i but one rule—not two. In the course of the te korerotikanga, nei ka kitea ai ta tena korero ta speeches we shall discover the opinions of this man and that man (each member). This is-.all. tena korero. Heoiano. Hori Kingi Te Anaua: Toku pirioga ki Hobi Kingi Tb Akaua I gave my adherence to the Governorlong ago. ( Here there was a song.) te Kawana, no mua ano. (He waiata.) KaI have nothing else to speak of but love and good bore he kupu ke atu, ko te aroba, ko te pai. works. Should another tribe interfere withwhat Kite mea ka reretetahi iwi ki runga i taku, is mine, it will be wrong. This is ray adherence ka be. Toku piringa tenei kite Kawana. to the Governor. "Sou invited me to" attend this meeting. But, let rae say, I shall keep my lands. Nau i >ari ake ki abau kia haere mai. Ka mulu taku. Engari kia ki atu au, hei au ano My speech is ended.. laku wbenua. Te Mawae I have nothing to say. My words Mawae: Kabore aku kupu. Kei follow those of Hori Kingi (i.e., the same as). I taku kupu i ta Hori Kingi. Maku murie ano will be kind to the Pakehas at my place (Whanganui).. Ido not agree with the Waifcato pro- atawhai oku tangata ki taku kainga, ko te ceedings (Song). As to my pakehas, they are tikanga o Waikato, kahore. (He waiata.) in my. charge. If Waikato kill any of them, Engari ko oku Pakeha. kei au tena. Kite then I shall be the payment. Listen, patua ratou e Waikato, na ko au kia mate. people of Waikato [looking round towards Whakarongo mai, e Waikato! (na, tabtiri them.vf If you threaten to join the Nga- aua te tiliro ki aua tangata). Kite piri atu tiruanuis, to attack my Europeans of Wanga- koe ki a Ngatiruanui kite patu i aku nui, you must first cut off my head. The Europeans of Wanganui and I are one and fusing pakeha i Wanganui ko toku kaki kia raotu. some gesticulations with spear in hand, the speaker Ko nga pakeha o Wanganui, ko au, he said] who dare attack the Pakehas of my river kotahi maua. (Na, ka mau te ringa kite Wanganui ? They are under my charge. If / taiaba, rae te pukanakana.) Ma wai e patu injure them, it is my affair; but let no one else nga pakeha o toku kainga o Wanganui? attempt to do do so. Maku ratou e tiaki. Kite he auki aratou, naku ano tena: otira kei pokanoa mai :

:

:

;

tetahi atu tangata.

Tamati Abamoa There is only one word for Tamali Aramoa: Kotahi tonu te kupu ma us to give utterance to now. It is, the Queen. Listen all of you. (lam) for ever joined to the tatou inaianei, ara, ko te Kuini. Kia rongo Queen. I have sent to the Queen my token of mai koutou, oti tonu au ki roto i te Kuini. allegiance—a green stone mere. This is my song Kua lae taku aroba kite Kuini ko te Mere for the Governor. (Song). Listen, all Pounamu. Ko laku waiata tenei mo Kawaof you. Ngatiapa and Whanganui will not engage na. (He waiata.) Kia rongo mai ko in war. The Whanganui people will devote all Ngatiapa ko Whanganui e kore koutou e tu kite their attention to peaceful pursuits an-1 the cultiwhawhai. Heoi ano ta Whanganui mabi vation of the soil. he ala noho, be ngaki i te whenua. Hobi Kerei Listen, all ye people. I have Hori Kerei: Kia rongo mai nothing new to say. The speeches are good. Let hore aku kupu ke. Ka tika te koutou, kakorero. Me words end here. my mutu taku korero i konei. Pehimana I have come to seek after something Pehimana: He whai mai taku ite pai. I good. I have come that our thoughts may be haere mai au kia honoa o matou whakaaro; grafted into each other—that our thoughts may kotahi to matou whakaaro, ko te aroha become one, in the spirit of good will. Let good kia works be my riches, and the riches of my anake. Ko tepai hei taonga moku, mo oku Pakeha ano hoki. Pakehas. Ihakara: Na, whakarongo mai kite kupu Ihakaba Now, listen to me that I may speak. I have gathered my goods into one house, kia korerotiaatu e au. Kua oti ke aku tao(Song). These are the things that command my nga kite whare. (He waiata.) Ko aku enei admiration Christianity and the Governor's i whakapai atu ai, ko teWhakapono, ko te La\v. (Song). Thus we have two fountains. There is no other direction for our speeches, but lure o ie Kawana. (He waiata.) Na, ka rua nei nga puna. Ko tenei kahore he putanga the Queen and the Governor. ketanga o te korero- ko te Kuini, ko te :

:

:

:

Kawana.


THE MAORI MESSENGER.

28

TE KARERE MAORI.

Tohikura I have nothing to say the Gospel Tohikura: Kahore he kupu. Ko le brought' me here. I came that I might hear the Rongo Pai nana au ito mai. I haere mai words of the Queen and the Governor. This is au kia rongo ai ahau ki nga korero a le all I have to say. Kuini, ate Kawana. Heoi ano taku. Hoani Wirbmu Hipango Friends, listen. In Henare Wirerau Hipango: E mea ma, the first place the Missionaries came. Pakehas came and they called this land New Zealand, thus whakarongo mat. Tae mai ana ite maiuaaltering its name. So,' all the sayings of the tanga ko nga minita. Tae mai ana te Papresent time are different from the past. I came keha, huania ana tenei motu ko Niu Tirani, that I might give utterance to my thoughts. Let he ingoa ke. Me nga korero o naianei he the Laws be made known in every place that all korero ke. Ko taku tenei i haere mai ai he men may honour them. I want you to prepare a Law for me now. I want to ses the Maori and korero i aku korero. Ko nga ture kia mathe Fakeha united, that their goodness may bo raraa ki nga whenua katoa, kia wbakabonomutual. My'speech eridshere. retia ete katoa. Mahia mai he ture maku inaianei. Ko taku ra lenei kia piri tahi te Maori mete Pakeha -kia rite tahi ai kite pai. Heotiano taku korero. Wi Waaka Call forth, Mr. McLean, that I Wi Waaka: Karangalia e Te Makarini; may make known my thoughts. I am listening kia korero atu au i toku whakaaro. Tenei to things good and bad. We have long since received the Laws of Christianity. lam striving au te whakarongo nei i te pai i te kino. now to understand the Laws of the Queen. See! Kua tae ke mai nga ture o te Whakapono. I stretch forth my band for them. I have never Ko taku e rapu nei inaianei ko nga ture o te polluted myself with blood. lam endeavouring Kuini. Titiro mai ki taku ringa ka torona to find out some new rule for my guidance. Let alu. I haere mai au kite rapu i telabi orame have it that I may judge whether it be good nga moku. He ringa hara kore laku ringa. or bad. Listen to my Waiata. (Song). Kahore ano au i poka noa i tc tolo. E rapu ana au i tetahi tikanga moku. Homai kia kitea tona he ranei tona tika ranei. Whakarongo mai ki taku waiala (na ka waiala). Ramera Te luo Salutation to you, Mr. Ranicra Te Iho: Tena koutou ete MakaMcLean and the others. We came to listen to karini ma. I haere mai matou kite whakaspeeches. I first came to understand in the time of Governor Grey—under him and Mr. McLean. rongo korero. I timata mai taku mohio i a They came and planted, the tikanga at Wairarapa. Kawana Kerei—i a raua ko Te Makarini. As yet I know only the name of the Pakeha. Whakatakotoria ana e raua le tikanga ki toku Justice rules in New Zealand. I offer my land, kainga i Wairarapa. Ko te ingoa ote Pain the proper manner, to the Governor. True keha taku i mohio ai. Ka tahi nei ka takoto the land passes across to the Governor, but then I set..my price for it. Should I afterwards stretch te pai ki Niu Tirani. Hoalu pai ana au i taku oneone kite Kawana. Ko le tikanga forth my hand after my land, that would be wrong. I prove my allegiance to the Queen by tenei o Kawana kei runga i nga whenua. with my lands. (Here there was a song.) Otira ko nga moni kua riro pai mai i au. Parting here ig no other direction for our speeches. Ki temea ka wheteroaku ringaringa ki laku I scive up my land to Queen Victoria, and to the wahi ka he au. Ko taku awhitanga tenei Kings and Queens, her successors. As to that i a Kuini, ko te lukunga i laku whenua. talk at Waikato I know nothing about it. Had our forefathers handed down that name (the (He waiala.) Maori King) then it would be right. My Na, kahore he huanga ketanga mo te kochoicn is with the Pakeha who first brought that rero. Ko laku lukunga tenei i aku whenua name here; I have no other subject to speak on ki a Kuini Wikitoria, ki nga Kingi ki nga inasmuch as my land is parted with. Two objects Knini katoa o muri atu i a ia. have my adherence, God and the Queen. Ko taua korero na i Waikalo, kaore au i te mohio. Mehemea i kitea mai laua ingoa i nga tupuna, penei, ka tika. Engari ko laku i pai ai ko le Pakeha nana taua ingoa i homai ki konei. Kahore he take korero makn, ta te mea kua riro le whenna. E rua oku mea e Tamati Hapimana Salutation to you, people awhi ai ahau—ko te Aluaj ko te Kuini. Tamati Hapimana: Tena koutou, e te ru* of the Runanga. Salutation to you, Mr. McLean. This is my speech, listen to it I stand here nowj' nanga. Tena koe ele Makarini. Tenei lafor X came to listen to the speeches of this meeting. ku korero, kia rongo mai koe. Tenei abau J, SPA tflUdg tQ be the §erva.nt (or of these te in nei, I haere m,ai kite whakarongo :

:

:

:

:

:


THE MAORI MESSENGER.

29

tribes. Still, I have my own opinions, and I would have you listen to them. Mr. Smith, yon remember my words last summer—the words I uttered in the presence of the Governor. The Pakehas behaved ill in the early time3. I mean i n the times of my forefathers. When Captain Cook'i ship came to anchor my forefathers went to look at her, and the Pakehas tired at them. Afterwards Captain Harris, a Pakeha, came, and I showed kindness to him. Look, Mr McLean, ray hands are clean; they have never been soiled with Pakeha blood. See, I have Pakehas settled with me, and Missionaries too. Mr. Williams (Bishop) instructed me in the doctrines of Christianity. I have but one Law— the Law of God. It was through the Missionaries that I

came to know what was right. It was like God's command to John," Go and prepare the path," &c. For the Missionaries came first and cleared the way, and afterwards the Lord came. But you give us the dark side of your Laws. You mike the law void where it concerns us. This is my Waiata-listen to it (S)ii^).

Meeting adjourned by Mr McLean till next day.

TE KARERE MAORI.

nga korero o tenei hui. E waiko ana ahau hei pononga mo nga iwi katoa nei. Olira, tenet te lau nei te whakaaro. Na, kia rongo mai koutou. Na, e Te Mete, ka mabara koe ki aku korero i te raumali, ko aku korero i te aroaro ote Kawana. Olira i be te Pakeha i raua —i mua ra i oku tupuna. Itu te kaipuke o Kapene Kuki, ka haere atu oku tupuna ki le matakitaki, puhia ana e te Paken a. Muri iho ka noho a Pene Harete—be Pakeha. Atawhaitia ana e au. Na, ete Makarini, te ma o oku ringa, kaliore ano kia poke noa i te toto Pakeha. Na, aku Pakeha te nobo nei—na, aku minita te noho nei. Na te Wiremu au i ako kite wbakapono. Kotahi ano taku ture, ko te ture o te Alua. Na te mihinare ahau i matau ai kite tika. E rite ana hoki kite kupu a te Alua ki aHoani—Haere whakatikaia te ara. Inaboki na te minita nga kupu i kawe mai. Nana i para te ara, ka lae mai te Ariki. Ko te laha pouri o to koutou ture i a matou. E whakakahorelia mai ana e koutou le tikanga ki a matou. Ko taku waiala tenei, kia rongo mai koutou. (He waiata.) Ko te mutunga tenei o aku korero. Ko te muiuuga lenei o nga korero. Karangalia ana e le Makarini, mo apopo ano telahi runanga.

Taete, Hurae 12, 1860. Tuubsday, July 12tu, 1860. Te Na Makarini i whakatimata nga korero. In opening to-day's proceedings, Mr. McLean observed lhat as several hapus had not yet ad- Ka karanga atu ia, Tena ano elahi hapu ka-

dressed the Conference, Ihey would now have horeano kia whakapuaki noa i a ralou whaan opportunity of doing so; after which Te kaaro i roto i te runanga, na kia whakatika Kauwau (an old Chief) would say a few words. mai ena hapu inaianei. Kia ala mutu ta He (Te Kauwau) had been suffering from In- tena hapu ta tena hapu, ko a reira ka tu atu fluenza, which, until now, had incapacitated him ai te kauinatua nei, a Te Kawau, from taking his seat in the Conference. The ki ic whakapuaki i ana kupu. I te Native Secretary then proceeded to read letters mate hoki taua kaumatua i te rewliafrom two chiefs, Tamati Ngapora and Ihaka, (copies of which are annexed), regretting their rewha, ka talii ka tonio mai kite ruinability to attend the meeting on account of in- nanga. No le mutunga o tena ka tahuri ia disposition remarking that these letters were ka korero i nga pukapuka e mau nei—na addressed parlly to the Governor, and partly (o Tamali Ngapora telahi, na Ihaka tetabi—ko them. te tikanga, i noho ai raua, ara he male. Mo te Kawana hoki telahi taha o aua reta, mo Mangere, July 9th, 1860. te runanga telahi. Friend the Governor, Mangere, I have a great wish to attend the meeting, E hoa l Tu Kawana,— Hurae 9, 1860. but lam prevenjed by sickness. Friend the Ka nui loku p.»i kia haere alu huiGovernor—Salutations to you. and to Pota- hui, me i tuku ahau ite male kia kite pula. E lau. This is my speech to you and to the hoa c Te native chicrs. This is my first word to you, tau. lie Kawana, lena koe, korua ko Potaknpu lenei ki a koe, ki nga to the Governor, Peace; the second is .rangaiira Maori ano. naku Ko laku kupu luatahi Peace. You have said '*•lt is correct, your ki a koe, ki Te Kawana, ko l« ranginiarie; desire for peace js not greater Uian mine."] Iq te marua, ko te ;

j

Mea


THE MAORI MESSENGER.

30

TE KARERE MAORI.

When I went to Waikato I spoke publicly ana koe, "E lika ana, he iti tou hiahia kite to the people in favour of peace. I also rangimarie, he nui toku." I toku laenga ki strongly recommended that the piece (of Waikalo i koreronui auki te iwi kite rangi-

land) fop which the Queen's money has been marie me laku tobe kite pibi i utua ki nga paid should be given up to you. Some of moni o te Kuini kia tukua mai ki a koe. the.chiefs consented, others of them were Wbakaae ana etahi o nga rangaiira, pakeke not willing. Their desire is that English ana etahi; ko te pakeke tenei ko te hiahia chiefs and the chiefs of Waikato should go kia haere tahi nga rangaiira Pakelia me nga lo Waitara, and see the piece (of land). As rangaiira o Waikato ki reira, ki Waitara, soon as I bad finished that subject, I spoke kia aia mohio ki taua pihi. Ka mutu tera to the chiefs of peace, that fighting in New korero aku ki a ralou, ka korero ano ahau Zealand should cease, fighting amongst the kite raogimarie. Ko te whawhai ki Niu natives themselves, also fighting between the Tireni, a nga Maori ki a ratou ano, a nga English and natives; that is, that fighting Pakeha.me whakamuiu, ara me whakamuiu should cease in this island. The people te whawhai ki tenei motu. Ko nga tangata that are in evil must be drawn into the e kino ana me to mai ki roto kite pai. Ki good. If fighting should be reported in any te rangona te whawhai ki tetahi wahi, me place, .let the native chiefs and an English haere nga Hangalira-Maori, me letabi tangata gentleman of good and clear understanding pai, tangaia mohio o nga Rangaiira Pakeba, go to the spot and advise and put a stop to —ralou tahi ki reira kite ata korero, kia such proceedings. Whether they take place whakaiwtua nga mahi pera. Aliakoa, i rain the North or South, in the centre or on ro, i runga, i waenganui, i I etahi laha, i teeither side. Let all the chiefs of the differ- lahi taba, me pehi katoa nga rangaiira o teent districts unite and prevent the growth of ra wahi, o tera wahi i te kino, kei lupu ake, evil, lest it should increase—so that we may kei nui haere, kia noho ai tatou i runga i te live at peace. pai. But listen you the native chiefs, if you Engari kia rongo mai koulou, e nga Ralike these speeches of mine—adopt them, in ngaiira Maori: mebemea ka pai koulou ki order that we may live in harmony—-be enei korero, tangobia, kia noho ai tatou i strong and prevent evil. runga ite pai. Kia kaha la koulou pehi r Friend the Governor—l have one more nga kino kaioa. E hoa, e Te Kawana, ko laku kupu ano speech to you if you like these remarks, you tenei ki a koe: mehemea ka pai koe ki enei give them authority. Mine,

Tamati Ngopaba.

korero, mail e whakamana. Naku, Na Tahati Ngapora.

Mangere, July Oih, 1860. Mangere, Ilurae 9, 1860. Friend the Governor, E hoa e Te Kawana,— Salutations to you. It would have given Tena koe, ka nui ano taku pai kite haere me great pleasure lo have come to the Con- atu kia kile i le huihui. He nui no loku ference; I am however so ill, that I cannot mate te ahei abau te haere atu: kua come. My father Poharama is also dead. hoki toku malua ko Poharama, no teneimate ra i He died to-day. I therefore am unable to moe ai; na konei ahau te ahei te haere alu;i come. My friend, I have already been to E hoa, kua tae atu ahau ki Whanganui Kohimarama—on the 2nd of July, and I (Kohimarama) i te rua o nga ra o Hurae: waited there until the Thursday. The Na- ka tatari ahau tae noa kite Taitei. Ka kotives of Orakei told me that the Conference rerotia mai ki au e nga tangata o Orakei, had been put off and that Mr. McLean had ekore e hohoro le huihui, e tatari ana ki a not arrived. I therefore returned on the Te Makarini. Hoki tonu mai ahau ite TaiThursday, and on the Friday night I was tei, male tonu iho ahau ite poo te Parairei; taken ill. lam therefore unable to come, ko tenei ekore au e tae atu i te nui o toku from griel also for my father. Igo lo Pa- male, i te pouri ki toku matua. E haere ana tumahoc lo bury him. The natives insist ahau ki Patumaboe, kite nehu i a ia; e upon my going, and I am therefore unavoid- lohe tonu mai ana nga tangata ki au kia haere ably prevented. atu; na konei ahau i raruraru ai. • Friend the Governor, my word to you E hoa, e Te Kawana, ko taku kupu tenei formerly was this, viz., "That if I beard i korerotia ki a koe i mua:—"Ki te mea ka any .unfriendly speech spoken by Potalau,. I rbngo au kite kino o Potatau, e puta i loaa —


TBE MAORI MESSENGER.

31

TE KARERE MAORI.

1

I

would inform you thereof." I have listened mangai, ka korero ano ahau ki a koe." attentively, and his words have been for Wbakarongo tonu au kia puta be kino i topeace, goodwill and quietness, fop tbeNa- na mangai; puta tona kupu, ko te atawhai, lives, as well as for the Europeans; and ko le pai, ko te rangimarie, ki riga tangaia these feelings he retained until his death. Maori ki nga Pakeha, a e takoto tonu ana My own addrtss to you formerly was this, tana kupu kite pai, ki le atawhai a taea noathat it remained for you to keep down the lia toria moenga ; niau tonu tana kupu kite evil. My work to day is also the same, atawhai i nga Pakeha, i nga iangata Maori. that you should put an end to war, that we Ko taku kupu i ki atu ki a koe i mua, may live quietly and peaceably. Your friend niau e pehi nga kino. Ko taku kupii Potalau is dead, and you survive; it rests nei ka ponei auo; mau e pehi nga iriaiakino/ with you to suppress the evil—that peace ara, nga whawhai, kia nohb pai ai lalou. and happiness may cover the land, because No temea kua mate toil hoa, a Pbtatau, ora the former wars and jealousies disappeared, ake ko koe, mau e pehi nga kino. Ko taku when the light of Christianity shone forth. whakaaro tenei kia waiho tenei ruMy friends, the Native Chiefs. My desire nga i te rangimarie, i te aroha, i motu.i te atawhai is this—that religion, goodwill and peace tetahi ki tetahi. No te mea rongo le should prevail throughout the land. If you whawhai nui mete wehiwehikua i te pulanga approve, accept these things. Re strong to mai o te maramatanga o te Rongo Pai. suppress the evil—that confusion may not E hoa ma, e nga rangatira Maori, Ko tagrow. If confusion should spring up in ku whakaaro tenei, kia waiho he niahiki any particular part—let the Uriels hasten runga ki tenei moiu, ko te whakapono, ko there, to put it down—and ';let the Euro- te atawhai, ko le aroha. Ma koutou ka pai pean Chiefs do the same, who are of the ki ena kupu, tangohia. Kia kaha le pehi same mind. Let them both go together for te kino, kei tupu he raruraru, engarikia ka*i the purpose of putting down evil and con- ha te pehi. Kite kitea he he ki fusion. My own desire is this, that peace kiterawahi, me haere katoa ngatera warn*, rangatira may prevail throughout the land for ever, Maori kite pehi: me pena ano nga rangatiand that our warfare should be directed ra Pakeha, whakaaro pai; me haere tahi towards the increase of schools, and the ratou kite pehi ite kino. Ko taku whakapromotion of religion. aro tenei, kia mau tonu he pai ki tenet motu ake, ake, ake, kia waiho he whawhai, ko (Signed) nga kura, ko te whakapono.

Ihaka, Chief of Pukaki.

NaIHAKA,

(Rangatira o Pukaki.)

Te Amohau (Npaliwhakaue) said Let there be Te Amohau Kia kotahi ano ara, kia huionly one road. Let the speeches be condensed huia nga korero kia kotahi. Ko nga korero into one. Yesterday's speeches were confused o nanahi e pohehe ana. He maha ke nga 'J here were too many channels. (pohehe). Listen, Pakehas, this is my speech to the Go- ara. I huihuia mai nga iangata ki kdnei kia vernor, and to the Queen. lam an ignorant rangona ai nga korero. Wbakarongo mai e man. Ido not understand how to conduct these nga Pakeha. Ko taku kupu ki a Kawana, matters. We have been called together that we kite Kuini hoki. He kuare ahau; kahore m4y find out the thoughts of this man, and that ahau ite mohio kite whakahaere i enei man, and the other man. I don't include my- mahi. Te mea tenei i karangatia ai tatou, self, for lam only a dog. These are my words. kia kitea nga whakaaro, ou, on, ou—haunga In former times it was evil; now Christianity he kuri ahau. Ko taku kupu tenei. has come among us, and we live in peace. We ahau, [mua e he ana; inaianei kna tae maf .te shall now find out the opinions of every one (in this meeting). In foimer times we were lost in Whakapono, e noho pai ana. Tenei ka kitea the dark, but the Gospel has come, and now we nga whakaaro o katoa o katoa. Ihiua ite jive. Now we shall make it our first concern to timatanga e ngaro ana matou i te pouri—ka love God. I will commit these things to the lae mai te Rongo Pai, na kua pra matou. Weeping of my five hundred (i.e. my people). Tenei la matou e tiaki nei ko te aroha ki le Atua. Me hoatu eau ki nga ringa o nga T W lKnuw, (Ngaliporou) Salutations to rau e rima ma ratou e tiaki. >ou Pakehas! Salutations to you. Listen, Te Wikiriwbi; Tena koutou e nga Pakeha, that I may tell you of the path teha koiilou. Kia rongo mai koutou ki toku through which I have come. Ihe first thing huarahi i haere mai ai ahau. Ko te; luatahi that influenced me was Christianity. I culti- tenei, ko te Whakapono. Ka ngaki au i tena vated that, and then 1 rested m the law and re- ka oti. Noho ana ahau i runga ite ture* :

i

:

»

»

:


THE MAORI MESSENGER.

32

TE KARERE MAOftl.

spected it.

The second thing that influenced manaaki ana au i runga i le ture. Ko te me was the invitation. A message from the luama tenei ko te karere. Tae mai ana te Governor reached me, saying, Come to the karere ote Kawana—Haere mai kite runaKananga": so I came. Now, let me say, I shall nga—na haere mai ana abau. Na, ko tenei, cling to the Queen and to the Governor—yes, thoroughly—the only thing that shall separate ka piri aliau kite Kuini, ki tc Kawana—piri lonu. Ko taua mea mana e wehe, ko te us, is death. mate. Karattuna (Ngalilema(era): Salutations to Karaiiiana: Tena koutou e aku boa Payou, my Pakeha friends. Formerly, in the days of my childhood, ( asked my fathers about their kelia. Imua i toku whanauianga mai iui customs. They replied, They are only the likanga abau ki oku matua, na ka ki mai era, false sayings of your ancestors." Before the he parau ena na ou tupuna. No te taenga Pakeha came I had grown into a man. '1 his is mai o tePakehakua whai ahua abau. Ko my word, Mr. McLean. You and your people taku kupu tenei eTe Makarini. Ko korua shall be the elder brother, and I shall be the ko to iwi hei tuakana, ko au hei teina. Na, yoonger. .■ If evil takes places, then there will kite kino, kahore he kaingamou, kahore he be no home for you, and there will be no elder tuakana moku. brother for me. Te Makarini (o Ngaiiawa): WhakaTb Makarim (Ngaliawa, Bay of Plenty) Hearken, ye people. I came here suffering pain rongo mai e te iwi. E toru aku e (or concern) on account of three things, namely, mamae nei i haere mai ai ahau inai—first, death (mate) secondly, power (mana) anei. Koia tenei, ko le mate, ka tahi, thirdly, the king. Ido not mean ordinary ko te mana, ka rua, ko te kingi, ka toru. Te death, I mean death by the hand of man. male nei e hara ite mate noa; na te tangata Listen, all of you to these words. Had the tenei mate i whakapa, ka mate. WhakaQueen's tikanga become generally acknowledged rongo mai ra koutou ki tenei kupu. Meheby us, these evils would have been averted, and mea kua tauwhare nui te likanga o te Kuini the tikanga would have prospered. I mean by ki a talou e kore e lau enei mate—ka tupu this to blame you, but I leave it with the people te tikanga. Na, he likanga whakahe tenei of this runanga to find fault. naku ki a koutou. Olira, ma koutou ma te runanga e korero atu nga kupu whakahe. Wiremu Palene: Haere mai, haere mai. WiremcPatene Welcome, welcome! Salutations to you. Welcome,welcome,in theadminislra- Tena koutou. Haere mai, haere mai, i runga tion of what is good. Bring your good things here ile pai. Kaweamai lau pai—wbakatokia le and plant rightousness. As for this mat- pai. Ko tenei, kua mate au i a Kawana. ter, the Governor has killed me—killed mate rawa. Tenei au kua male i te kore me outright. I am dead because (he likanga a Kawana ki ia wahi ki ia wahi. Governor's ways are not made manifest in Kia ki am au, ko au ano hei tamaili ki a every . place Let koe. Olira i hea ra koe i te (te kore tikanga). pibilanga? me say to you, I will become a son to you. But where were you at the time of the sprouting—- I tenei wahi ka whakaaro au kua tupu tenei [alluding to the It appears mea ki Niu Tirani. Mebemea i penei waweto me that that thing has grown (taken root) in tia e koe, ne, kua waibo e koe kia whakaraNew Zealand. Had you done this (convened this kau nui. Ko taku tenei i kite ai. Ko to he meeting) sooner (it would have been well): tenei. I mahi kuare koe. Me i tuhiiuhia whereas you have allowed it to become a great mai e koe i te limaianga, penei kua tika, ko tree. This is what I see. This is where you tenei, kua rakau. Engari kia mabara koe, have been wrong. You acted foolishly. Had ete Kawana, he mahi tamariki tenei. Ko you written to us at the commencement, then it te mana ole Kuini kci a tatou. Kia ki aiu would have been right—whereas now it has become a tree. But remember, Governor, that an he mabi tamariki tena mahi. Ko taku (the Maori King) is child's play. The Queen's tenei, whakamutua te pakanga kia nobo pai mana is with us. Let me repeat it, that work ai tatou. Hamuera: Kia korero atu au i tetahi kupu is child'* play. This is what I have to say put an end to the war, that we may live in peace. Karaiiiana. Na Ihu Karaiti tenei kupu, ko Hamuera: Let me make use of an illustration Ia kei runga ake i a Hatana. Waihoki ko from the Scriptures. Jesus Christ said he was ta te Kawana e ki ana inaianei, ko ia kei above Satan. So the Governor says he is above runga ake ite Pakeha, ite Maori—ko ia both Pakeha and Maori—that he alone is Chief. anake te rangalira. Akuanei ka mea a HaNow, When Satan said, I am the greatest, Christ tana, ko au kei runga, na takahia ana e te trampled him under foot. So the Queen says, that she will be chief for all men. Therefore> Karaiti. E mea ana te Kuini ko ia anake tc I say, let her be the proccclor of all the people. rangatira mo runga i nga tangata. Na konei ahau i mea ai, koia ano te maru ki runga i "

"

:

;

;

:

:

nga tangata kaloa.


THE"MAORI MESSENGER.

33

IE KARERE MAORI.

Maihi Pohepohe: Kua oti tera wahi. Ka MJnm Poitcpohk That subject is settled. I came to seek after some rule for the guidance of haere mai au kite whai i teiahi t/kanga mo the soul, even good-will. This is my word to te wairua, koia ra tenei ko te ata whai. Taku you, Mr.- McLean. Let peace be established with kupu tenei ki a koe e Te Makaririi kia houhia Rangilake (at Taranaki), that his body and the te rongo ki a te Rangitake, kia whakakotahiGovernor's may become one. tia to raua tinana ko te Kawana. Hahiora To: Welcome, welcome—[FTere a Hamiora Ta Haere mai, haere mai. (He song.]— Welcome the multitudes of New Zea- waiata tenei—Te ra matariki; &c.) Haere land, Listen: to-ray aull-finding willi the Gohaere inai, te maro o te tangata ki Niu mai, to vernor, that is say* with ou>" Governor. Ha* thai evil, [the Maori" Kins Movement) been dealt Tiratri. Haere maiy haere nvn Kia rongol with at the commencement, it would have been mai koutou ki taku whakahe kite Kawana. arranged; but it has been allowed to come to ara, ki to tatou Kawana. lUei maliia mai maturity, and now you are angry with it. In taua he i te timalatanga, na, kua rile, nei my opinion this is wrong. This is my wish. ra waiho ano e iakia kaumatuaiia, riria iho. Kot peace be established with Te Rangilake. Ki au, ehe ana tena. Ko taku tikanga tenei, kia rongo mai koutou, kia houhia terongo ki a Te Kangitake. Menehtoi Welcome, in the name of peace, Menehira r Haere mai i rtinga i te rangias a father for me'. Let us inquire into the marie hei matua moku. Me rapu alu iie character- of the Governor's address I did not hear one wrong thing in the speech of the Gover- kupii ote Kawana. Kahore au i rongo i nor. I have seen:(he foolish thingso the earth, teiahi wahi he i roto i nga korero a <aw.in.i. Iki alu au ki taku iwf kia piri pu kite aI have seen hj» pains. wana, Kua kite au i nga whakarihariha o te whenua, kua kite hoki au i nga mamae. TE MtJTU (Ngailerangi) Friends, I have but Te Mutu: E hoa ma ho kupu kotahi taku. one word. Do not believe in (he King thai is Kei whakapono koutou ki to kingi. ll.* niaiii an evil work. Do not magnify it, least it in- he tena. Ana e whakanuia e koutou. kei crease. If you ignore him, then dial King will nui'haere. Kite whakakahorelia e koutou, vanjshi. This is my word you shall be the ka niemehataua kingi. Ko taku knpu teiiei, falher, and I the son.ko koe te matua ko au te tauiaiii. e Ngahcruiiuru (NgaliwhaVtiue): Talk, 0 Ngahuruhuru: Korero, e te iwi, i to i.aopeople, about your riches. I am- residins on the nga. Kei waenganui pu.uha.ii i 10 wheniM e <wnlre of Iheland—at otorua. I his is our falher, noho ana kei Rotorua. Ko te papa tenei, ko and this is our mother. I mean IhePakeha. You must implicitly obey our mother, ihe deceits do te whaea tenei, ara, ko te Pakeha. Na, me not belong' to the Pakehas,. but to the Maories whaliarongo pu koe ki to lalou whaea. E alone. The Maori is wronging the Pakeha. 1 am an hara i nga Pakeha ngahianga. na nga Maori advocate for peace. Shew kindness to the anake nga hianga. Na te .\iaori te he kite Pakeha. Shew good feeling to this Gover- Pakeha. Na, ko taku kupu tenei, kia atanor. But you must speak, for yourselves.— whai kite Pakeha,. kia atawhalki tenei t\a[Song.]—l join the Queen^-[Another song j—- wana. Olira ma koutou ano e korero. -1 jointhe Governor; I repose on (he Governor. (He waiata.) Ka tomo au kite uini. —[the. speaker illustrated his meaning by sliptc tuarna o (Ko nga waiata ) Ka tomo au. ping <a letter into an envolope].—Look here, Maqnes! My word will not alter; I belong to kite Kawana. Ka moe au i roto iie the mana: of the Queen, to the mana of the Kawana. (Na, boatu ana eia te pukapuka <iovefnor. As to the selling up o a Kingr—hot ki roto ki tana lakai, hei whakarite hoki that;- Listen,; :ytf Maori Chiefs! We shall join mo tana kupu.) Titiro mai e nga tangaia' taeQueen^eh?—[A general assent.]—Now, I Maori! E kore aku kupu e rere ke. mia join the-Queen, 1 have nothing else to say. uru au inaianei kite mana ote k uini ki Do not split upland form a party for Ihe Queen, to mana ote Kawana. Tena ko te whakatu and anotherfor the Maori King: that would be Kingi—eliara tera. Whakarongo mai e wrong. . nga rangatira Maori! Ka tomo tatou kite Kuini, ne? (Whakaae ana te katoa.) Na, ka tomo au kite Kuini. lieoti ano aku: korero. Kei wehewehe koutou, ko etaiiiki te Kuini, ko etahi kite iiugi Maori.. Ka he tena. PEBERikA-.O ye people Pererika: Ete iwi! E nga iwi ote Hjuk of theNorth, Southv East, and 1West, give l ear. The word of auru, o te Tonga, o te Marangai, o te God wasnoi sent into the world thai some only Uau-uta, kia rongo mai komcu. Kaliuret :

:

!

:

:

:

:.

'!

i


THE MAORI MESSENGER.

34

TE KAKEKE MAOUL

might participate in it, but for all. Missionaries homai te kupu a le Aiua ki tenei ao kia kar were sent to us, and then the Law appeared. etahi, kia kaua eiahi e kai, otiramo lektitoa.There are two laws—the Scriptures and the law Tukua mai ana ko nga minita, na ka lalii ka of man. Friends, these are my thoughts. kitea le Ture. E rua nei nga lure—he KaFathers, listen to my sentiments. I have found out (he evils of my mother—l mean, of the raiphure leiahi, he lure tangaia tetahi. E Maori I have two mothers ;I am grieved with boa ma, ko oku whakaaro enei. Ekara [ma,]) one or them. I find that my first mother is in whakarongo mai kiaku whakaaro. Kua kite the wrons. She ed me with fern-root, which au i nga he o taku whaea, ara, o te Maori; was hard to digest. She gave vne to wear a pora Ka rua nei oku whaea-; na, kua pouri ahau* (native cloak) with a very thick collar, which ki elahi o oku whaea. Kua kite

ahau e hehurl my neck. From my other mother I have aua laku whaea luaiahi. Ko tana kai i horeceived good clothes. And when I went lo mai eia hearuhe—na he koraugaranga latia bathe and my face turned pale, ray first mother painted it with Ico'owai (red ochre). This shows kai. Ka homai e-ia-lici kakahu he ua pora,. Tie inferiority o p my first mother. But, Mr. na mamaeana tokukaki. Homai ana e toku> McLean, do you take charge of my goods. whaea tuarua he kakahu—napai rawa. Ka. Listen now, hold them fast. If you give them to haere au ki le kaukau, ka niau le parilai i my oil (or first) mother, then I shall go and lake taku linana, na ka kite taku whaea, mukulliem back, i his is all I have to say about my mukua eia toku kanohi ki le Eoliowai. Ko mothers. Here are ray goods—here are my te kino lenei o loku whaea. Engari, e Tehinds take charge of them. Here are our Makarini, me pupuri koe i nkirtaang*a. Kia headlands. Don't you concern yourself about rongo mai koe, puritia. Auaka e hoalu dividing ray goods I shall please myself about koe ki toku whaea lawhito, kei haere au e ki that. Let me hand them over to you—then it te tango mai. Heoi auo aku koiero mowill be all right; but dou't take them forcibly. loku whaea. Tenei aku taonga. lenei aku From these causes do we get wrong about the whenua-tiakina e koe. Tenei ano aku; land. But the fault is not with you :it is in lirniu. Kaua koe e pokanoa-ki le wehewehe myself, iu my own body, I am judging myself. i oku taouga: makuano te whakaaro kite You named this laud New Zealand. Therewehewehe i oku taonga. Maku ano e tukir fore, 1 say to you, be gentle in subduing me. In a former time, two persons came to this land; marine atu ki a koe kaua e langohia. Na enei ano i he ai te whenua nei. one was Christianity—the other, the Law. I i a koe taua he, naku ano, na Uiira e hara toku- linana. do not know low many generations it took for E whakawa ana au i ahau ano. Nau ano the customs of my first mother to die out: (but) as to those old customs of ours, keep tenei whenua i iriiri ko Nhi Tirene. Na, konei ka ki atu ai auki a koe, kia ata pehikoe them back. This is all I have to say. i ahau. lmua e rua nga tangua i lae mai ki lenei uiolu; ko te Whakapono letahi, kote Ture leiahi. Kahoreaui mohio ehiaranei na whakapaparanga i mate a i nga lik-auga? o toku whaea. Engari puritia atu ena likanga o matou. Heoiano aku korero. Te Rongotoa: Salutations to you, Pakehas: Te Hongotoa: Kahore aku korero. Tena salutations to you, Maories! I stand here koutou e nga Pakeha. Tena koutou e n«a alone. This is my song.—[Here a waiata]. Maori. Ko au anake ahau; ko au anake°e —My M aori mother has ceased to exist. You lu ake nei. Tena koutou—teua kouiou ka(the Pakeha) shall be my parent for ever and toa. Tena ra kouiou, e nga Pakeha, tena ever. This is the end of my speech. ra kouiou. Ko taku waiata tenei (Kaore le aroha, &c.) Kua kore taku whaea Maori;, ko koe laku papa—hei matua moku ake ake. Heoti ano laku korero. Pirihi Te Kotuku: I am a stranger. Pirihi Te Koiuku: Be tau hou ahau, he Welcome, welcome, welcome the Queen ! tau hou ahau. Haere mai, haere mai Welcome the Governor! I am a stranger Haere mai e le Kuini, haere mai e le Kawathou also art a stransrer. —[A sons'.! na! He lau hou ahau, he lau hou O J hoki koe. 1 11 11 Let tell me you my thoughts, because (He waiata.) Kia korero ahau i aku whayou have asked me to speak in your pre- kaaro, ia te mea i ki mai koe kia boatu aku sence. I will not say lam a good man—l korero ki to aroaro. E kore au eki he taam far otherwise. Even from my birth until ngata pai ahau—he tangaia kino ahau. Taku now, I have not ceased to behold evil. But I whanautanga mai i te kopu o toku whaea, now begin to see the benefits of Christianity. taea noalia tenei ka kite lonu au i te kino; :

:

:

!

:

?


THE MAORI MESSENGER.

35

TE KARERE MAORI.

I have become acquainted with this good ka lahi nei ka kitea, ko te pai o te \VhakaOur father who art in heaven." pono. Ka kite an i tenei likanga pai prayer, K Listen all of you. The fault was mine. I to matou Malua i te Rangi." interfered to dispose of the land of another. It Kia rongo mai koutou, naku te ho: naku is from causes of this kind that, evil springs up i pokanoa kite luku ite whenna o loiaiii. in New Zealand. My heart would not obey Na enei hoki i lupu ai nga he ki Niu Tirriu*. it. lam condemning myself. From the time I au ano i te kopu o taku whaea kua tac mai of my birth I have not ceased to do evil. te Whakapono ki Niu Tirene. K ahore taku We shall do much during these days. Although ngakau iwhakarongo. Kei tewhakahe ahau I may be wrong, let me utter my sentiments. i ahau ano. Whanau mai au taku whaoa. i Let me say, here your opinions are in unison taea noatia tenei, ka he lonu au. i\ui am with each other. But I am wrong my ta matou mahi i enei ra ka haere nei. Ahaheart is hard. Understanding now begins to koa he, waiho kh whakapuaki au ! aku whaitself are in me. develop These all my kaaro. Engari kia ki am au, e koiahi ana thoughts. lam unable to reply to the a korua whakaaro. Ko au i he, ko taku Governor. The fault was mine: my heart is i ngakau pakeke. Ka tahi nei ka lapoko ho hardened. If a man takes my land, then I am sad mohiotanga ki roto i ahau, hei pehi i aku aud angry. If a man takes my wife and vio- he. Heoiano ra oku whakaaro. Ekoiee lates her, then too am I angry aud grieved. If taea e a'mi te whakahoki korero ki a K«my child is murdered, then am I angry and wana. Naku le he; e pakeke ana (oku sad. And if my house is plundered and my goods stolen, then am I angry and sad. As to ngakau. Kite tangohia taku whenua o teTe Rangitake's affair, that is another matter. tahi tangata, na ka riri au, ka pouri; kite Ido not approve of that. The affair also of tangohia takuwahine e tetahi, ka puremuiia, the King Ido not approve of. I join the na ka riri au, ka pouri; kite kohuruiia taku Queen I enter for the first time under the tamaiti, na ka riri au, ka poui'i; ka muruu taku whare e tetahi tangata, ka lahactia aku shadow of the Queen. taonga, na ka riri au, ka pouri. Tena ko te likanga o Te Rangitake e lakoto ke ana. kaore au e pai ki tena. Ko te likanga kite kingi, kahore au e pai ki tena. Kia rongo mai koutou, ka tomo au ki to Kuini iva lahi nei au ka tomo kite taumarutanga ote Kuini. Mohi Kupe Now then, let me give utterMohi Kupe: Tena, kia korero ahau i aku ance to my thoughts. I float my two canoe?, whakaaro. Haere ake aku e Christianity and the Queen. I shall cross tenei, ko le Karaili leiahi, waka rua, koia ko te Kuini teover to the Government in one of these tahi. Ko te likanga tenei o leiahi waka. ko canoes, viz, Christianity. Christ is the te Whakapono, au e arahi ki rolo ki author of peace and good-will. The sayi ug te Kawanalanga.mana Ko ia hoki ko le i araiti is this—" The wind bloweth. but whence it te K cometh and whither it goeth we know not." aroha.ai-wliawhanau o te rangimarie, o te Ko te kupu hoki tenei, E pupuhi So it is with the spirit (of man). ana te hau; tena ko tana puianga mai'me lana haerenga am e kore e kitea.'" Ko le likanga ano tena o te wairua. Taiapo: (He Waiata.) Kahorehererenga keTaiapo: [ A song.] There is no opportunity here for a man to turn one wav or the tanga i konei mo te tangata. Kia pehea ra other—[i.e. for evasion]. After what manner te tikanga o aku korero ki a Kawana-kia 6hall I address the Governor? The evils in pehea ranei? Ko aku he aku e whakaaro my opinion are Theft, Interference, and Land- nei. Ko nga mea he ki taku whakaaro, taking. I have therefore decided on suggest- koia enei, ko te tahae, ka tahi, ko le pokaing a new tikanga [order of things] to the noa, ka rua, ko te tango-whenua, ka lom Governor. lam an indolent man. lam a nga he. Ko nga he enei koia au ka whakastranger. Did I join you a long time since? Say aro ai me hahau noa ahau i leiahi likanga, not that lam jesting. Perhaps there is evil in hei kawe atu maku ki a Kawana. He lanaathe heart of the Maori. I shall not go there ta mangere ahau. He tau hou ahau. No (Taranalci). Listen, people, to my opinions raua ranei taku tomonga ki a koe? Kei ki about this evil of the M lories. Ido not know koe he korero hangareka taku korero. Ko •whether it is the fault of the Pakeha or thefau't te kino pea kei rolo i te ngakau o te Maori. Maori. But it appears to me thatthe Go- E kore au e lae ki reira (ki Taranaki). Na, "

-•*

;

;

:

"


THE MAORI MESSENGER.

36

TE KAUERE MAORI,

I

!

I

vernor was wrong, because he did not first call kia rongo maikoutou ki takii whakaaro mo together the (native) teachers, that they might tenei be ate Maori. Kahore au i tnohio, na arrange it [the dispute between William King te Pakeha ranei le he, nate Maori ranei. Oiiand the Governor about Teira's land]. Had ra, ki taku whakaaro i lie a Kawana; inahe done so, it might have been settled. As it lioki kahore ia i huihui mai i nga kai wbais, the matter is in your hands, =Mr. McLean. kaako ma raiou e aia whakarite, penei pea, kua tika. Ko tenei, ete Makarini kei a k«e annke te likanga. Mr. McLean replied to this speech as folNa ka whakatika a Te Makarini, ka mea: lows: Taiapo, this affair has not been overETaiapo, kia korero an i taku kupu kin looked. It wa£ inquired into even in thetime of koe. Kaore i buna te ttkanga. Ko taua Governor Hobson; and up to the present time, whenua he mea korero pai i mua i a Kawana many years having elapsed, every attention has Hopihona. Tae mai ki riaianei, he nraha been given to it. You. say that had the nga lau i korerotia ai. E mea ana koe kateachers been permitted to arrange it, the hore i waiho ma nga kai-whakaaki> matter would have been settled. Is not Tae whakarite. Ehara oti a Taioali mati Waaka a teacher ? Pie tried to arrange it, but would not listen. Also Wiremu Waka ite kai-whakaako? I baere atu ia, Te Awaitaia, and Wiremu Tamihana, and old na, kahore ratou i rongo. A Wiremu Te Potatau (who has just slept): are they not Awaiiaia horfci ratou ko Wiremu Tamihana, teachers? They went, but they would not Jto te kaumatua, a Poratou kua nioemai na, e hara oti ratou ite kai whakaako? 3 haere listen to their words. atu raiou, na, kahore i rongo. Rirituku Te Puehu commenced with a song. RiritukuTePuehu (He Waiala.) Ko lokti He then said: My place is in the centre. My kainga kei waenganui. Kihaiiumai taku canoe did not land at the extremity of the Island. Hitherto I have not belonged to the waka i le piio. Ehara ahan ia te Kawana i mua: ka tahi nei ahau ka vm. Na, e pai Governor. I now join the Governor for the ana nga korero a te Kawana: ka rua nei first time. The words of the Governor are nga o ana kupu, ara, he pai mo le waipai good There are two good, points in the Governor's address; namely, his consideration for rua, he pai mo te tinana. Na, e litiro ana the soul and his consideration for the body. au ki nga korero ete whiiu o nga wharangi Now, I am looking at the 7th clause of the o tenei pukapuka. E tika ana enei korero, Address: these words are good. The shield of Te mai mole liuana ko te Karaipilure. Koia the body is the Scriptures: therefore, I say, ahau ka ki atu ai—kia wbaKakirea mai e koe •show us some good for the body. Listen, all nga pai mo le tinana. Kia rongo mai kouof you lam now a Maori; to-morrow I shall toti. He Maori au inaianei, he Pakeha ahau •be a Pakeha. Hitherto 1 have been a Maori apopo. I mua he Maori au, inaianei kua —now I join the Queen. Do not hide from us uru au kite Kuini. Aua he buna nga ora the good things for the body, because we (the mo te tinana. tale mea kua kotahi tatou two races) have now become united.—[Song.] inaianei (130 Waiala). Kia rongo maikouiou. —Listen, all of you. I shall not attach my- E kore au e haere i rnuga i nga likanga a self to the King or to Rangitake; I shall not te Kingi, axe Kangilake. E kore au e hafollow those things. Listen! lam giving my ere i runga i ena malii. Kia rongo mai consideration (my thoughts) to the Pakeha, to kouiou. E whakaaro ana au kite Pakeha, the Queen, and to the Governor. I enter kite Kuiniianga, ki le Kawanalanga. Ka there this very day. The Governor's address louio au ki tena i tenei.ranei ano. E noho is right. This Governor has told us of many noa ana aukoauano, ka-tahi neiauka tonio. things. This King affair is a source of trouble E tika ana ie; pukapuka a te Kawana. He —it is the introduction of an evil amono- the jriaha no nga korero epuia mai ana'i tenei Maories. I therefore say, Let both Kawana. Ko tenei Kingitanga he take raacknowledge the Queen. Enough about that, ruraru. Hh kino tenei ka toia anai nei ki for we do not quite understand it. This is the nga iwi Maori. Koia au ka mea ai kia whasubject that has brought us together now, -kuinitia enei iwi erua. Kaii tena korero. namely, the King. I have now sided with the E kore e lino mohiotia. Ko te take tenei i iQueen; (but) my allegiance has not yet had huihui ai tatou inaianei ko te Kittgiianga. time to grow. Let me tell you, (however,) I Ko taku lomonga inaianei keiroto i te Miihave no desire for those other matters. I now m'tanga: ta te mea kahore ano i tupu noa enter (enlist.) under the Queen. As to the taku Kuiniianga i roio i ahau. Kia ki atu King movement, do not suppress it. Let it go ahau. Kahore aku hiahia ki ena mea. Ka on till it comes to nothing. Listen to my tahi nei au ia tomoki le Kuini. Tena ko le :

:


THE MAORI MESSENGER.

37

TE KARERE MAORI.

proverb-: "The hareke (the Mutton-bird) main Kingi, kaua e pehia, waiho kia tupu •scoops a hole in the sand i so does Otoka at noa taea noatia te korenga. Taku wbakaWhenua-kura." My speech ends here. tauk. tenei. "Ka karikari te kareke kite whakarua, ko Gloka i Whenna Kura." Ka mutu laku. Heriare Kepa Toangaanga: represent ray Toangaanga Ko au ano'tarfcribe. Hearken! hearken"! Some have said that Jamgoingtotheevilside. Listen, all of you. I ku iwi. Whakarongo mai, whakarongo mai. place myself now under the feet of (or submit Karanga mai ana nga tangata he; kukuto) the Queen and the Governor. Behold! me ke laku kite he. Kaa rongo mai kouiou. E torao ana au i naianei ki *he Puwharawhara (a parasite which bears raro ki a waewae o te K-uini, o te jfine flower) is on fire. Do Kawana. Titiro honot climb that tree, dest you fall with it. Let me speak to you fci, e ka mai ana le ahi i te puwharawhara. Mr. McLean and Mr. Smith If you tell us to Kaua e piki ki tena rakati kei laka kite wnenua. Kia korero alu au ki a korua ko :go against Te Rungitake, it is well. Te Mete. Me ki mai korua kia haere alu matou ki a Te Rangiiuke e pai ana, Te Kauwau: Welcome, ye people"! welcome, Te Kawaa: Haere mai i te iwi, *o me, a bad man. What is the fault haere of the mai! Haere mai ki au kite tangata kino. governor? Listen, all of you the Governor Kawana te aha? Kia rongo mai kouiou. is wrong, and we are wrong. Come together, !*o Kawaua te he, no talon te he, Haere than we may cultivate relationships. There is mai kia whakawhanaunga latou. Kahore he aao subject for me to talk on. As to the talk about Te Rangitake—-leave that affair of ours wahi korero i ahau. Tena ko le korero mo Rangitake, waiho kia maua ko Kawana lo to the Governor and -to me. He (the Gois vernor) my friend, and lam his. We will mauahe. Hehoaianoku, hehoaaukiaia. Ma attend to that war. Welcome, welcome! mana tena pakanga. Haere mai, haere mai. Come, that we may exchauge salutations. Let Haere mai kite mihi kite tangata. Ko lathe work be good. As to that would-be Kino- ku kupu tenei, kia rongo mai koutou. Kia {Kingi-pohaiwa), what have we to do with pai le mahi. Tena ko te kingi pokanoa, Hei aha ma talou tena kingi pokanoa? that thing ? Here the Conference adjourned to the next Ko le mutunga tenei. Karangatia day. ana mo apopo ano.

I:

:

"

£a

:

Paraire, Hcrae 13, 1860. Na Te Makarini te timaianga o te Mr. McLean opened the Meeting with korero. Ka moa lana:—Whakarongo mai e n«a the following speech Listen, Chiefs of the Runanga! Let me tell rangaiira ote runanga. Kia korero alu au you about one of the rules followed by Euro- i teialii o a matou likanga, oa le pakeha. Ka peans. When an important matter comes tae mai he korero nui ki a te Kuini ka before the Queen, she submits it to her Coun- homai tonu e ia ki tana rnnanga, mana e ata cil, and requests them to take it under their hurihuri tona likanga, a ka whakapuakihoki consideration, and to give expression to their i ana whakaaro. Ka penei ano hoki te opinions. The Governor acts in like manner Kawana ki lana runanga; a ko laku tenei i with his Council. Now I request that the pai ai kia waiho ano ia hei tikaiiga mo tatou same rule be observed here. The Governor maianei. Na, kua korero le Kawana i ana has read you his address, and you have been korero; na, ka waiho inaianei ma koutou e invited to take it under consideration, and to ata rapu, ka whakaputa ai i a koutou whagive free expression to your opinions, whether kaaro- kupu whakaae ranei ki ana korero, for or against it. kupu whakahe ranei. Kua roa hoki taua It.has been : in your hands for several days pukapuka i a koutou, kia lika ai ta koutou to afford you full time for its consideration. ala hurihuri marire i nga korero; ko tenei, If. you have examined the address, and under- mehemea kua rapua katoatia e kouiou taua stand all that it contains, then let each tribe in pukapuka, a e ruarama katoaana nga korero, this Conference : proceed to prepare a reply to heoi, ma tena hapu ma tena hapu e ala tuhir in writing, and unreservedly express tuhi marire i ona whakaaro kite pukapuka, their feelings and opinions. If, on the other hei ia te Kawana—bei whakaiika whakahoki hand, there are some paragraphs which are not ranei, hei whakahe ranei. Mehemea ia quite clear, I shall be glad to offer you an kiano ata maiama etahi o nga wharangi, explanation of them. I therefore trust, that me i ki mai ki au, a maku e whakamarama Friday, July 13, 1860.

|

:

the^same


THE MAORI MESSENGER.

38

TE KARERE MAORI.

T

!

j

;

•if any member of this meeting should need alu. Heoi ra, ma tena langata ma lena any such explanation, he will not hesitate to tangaia eui raai ki tana wahi i rapu ai ia. -ask for it. I shall now read the address to Na, kia korero au inaianei i le pukapuka you, and shall make remarks as I proceed. a te Kawana, a kia whakamarama au i etahi o nga korero. 3rd Clause:—This -treats of Her Majesty's 3: He korero tenei mo te maru o protection, wher-eby New Zealand and the te Kuini, kua whakatauawharetia mai ki Maori people are defendedfrom all aggressions runga ki nga langata Maori hei liaki i by any foreign power. -Has not this pledge a ratou kei likina mai e teiahi hoa riii Twi -been carried out-? Has any foreign power ke. Kihai oti tenei toupti i pono? Nobea •disturbed this country? People of other ianei te iwi ke e pokanoa mai ana ki tend nations have certainly come here, but their motu? Kaore: ko nga iwi e haere mai ana •mission has always been a friendly one. They ki konei, he haere noa mai lana kite aia"have ceme to settle or <to trade. They •nolio, kite hokthoko. E haere pai mai liave never assumed any authority in this ana ratou. -Kahore ano te iwi ke i whai Colony. likanga ki tenei mom. Some of you have said that the laws for the E mea ana eialii o konlou, kahore i rile Maori are not the same as the laws for the nga tnre mo te Maori ki nga lure mo le Palceha. This Is in some measure true. Pakeha. Kei le tika ano teiahi taha o tenei "Children cannot have what belongs to persons fcupu. E kore hoki nga tamariki e tango i of mature age-; and a child does not grow to nga mea ole kaunv.Uua; a e kore hoki te fce a man in a day. lamaiii e inpu kia kaumatiia i le ra kotahi. This clause also states that the Queen E moa ana hoki tenei whanangi.--" A i "confirmed and guaranteed to the chiefs and i lino whakapumamia hoki e ia whakaaelia, tribes of New Zealand, and to the respective ki nga Rangaiira Maori me nga Iwi Maori, families and individuals thereof, the full, exclusive, and undisturbed possession of their ki nga hapu ki nga langata hold, ko o ralou lands and estates, forests, fisheries, and other oneone, me o ratou wlienua, me o ralou properties which they may collectively or indi- taonga ake, ole iwi, oia langata, oia vidually possess, so long as it is their wish to langata; whakapumautia ana ia ki a ratou, retain the same in their possession." And this hei noho mo ralou, hei mea mau rawa ki a pledge h.is been strictly obseived. In no ralou, kaua teiahi hei tango hei whakaoho, single instance has your land been taken from hei aha, ara, i lepainga iao ratou kia waiho i\ a, kua liakina paiiia you. It is only when you are disposed to sell, ki a ralou mau ai." and not before, th.it the Governor gets posses- lenei kupu. Kahore ano kia kotulii langosion of your lands. Where is the man who lianga noalanga i to koir.ou whenua. Kia aia whakaae ano kouiou kite hoko, ka tahi Las been deprived of any of his land? ano ka whiwhi te Kawana ki a koulou whenua. Keihea ianei le langaia kua tangohia noaiia oua whenua? 4th Clause speaks of the Treaty of WaiRaraugi 4: He korero lenei mo le tangi. Some have said that this treaty was kawcnala o Waiiangi Kua mea elahi, no confined to the Ngapuhi. I maintain that it Ngapuhi anake tana pukapuka. Ki au ehara ■was not a treaty with Ngapuhi only, but a i a Ngapuhi anake, engari no latou kaloa general one. It certainly commenced with tana pukapuka. Engari ano te liuiatanga i the Ngapuhi. The treaty is binding on the a Ngapuhi tena. A, ki taku whakaaro he whole. And, further, I believe that it has laonga nui tenei mo na kei lakahia koulou, been a great boon to you; and one, therefore, nualia e koulou. which you should not lose sight of nor disregard. sth Clause states that the Governor has Rarangi 5: E mea ana nga korero o tenei been instructed to maintain all the stipulations rarangi, kia liakina pailia e te Kawana nga of the treaty inviolate. Now, if in the opinion likanga katoa o taua kawenala o Waitangi of this Conference the Governor has violated kei laka kite whakaaro te runanga any of the terms of this treaty, you have an nei kualetahi; na, he teiahi o aua tikanga i a te opportunity of telling him so. If any one Kawana, ko te wahi tenei hei korero mai here has any grievance, let him make it known mana. Mehemea he lake pouri ta teiahi o at this Conference, and not carry it back to his koutou me whakapuaki tonu inaianei, kaua home with him. e hoki alu ki le kainga me le pikau baere i lana maniae.


39

TffE MAORI MESSENGER

TE KARERE MAORF.

6th Clause: If you should decide upon Rarangi 6: Na, kite whalcaae koutou kia> •writing replies to the address, this clause wi 1 tuhimhi pukapuka tena hapu tena hapu, me be a guide to you. waiho ki ie tikanga; o lenei rarangi.. E mea You observe that the Governor requests you anahoki to kupu a te Kavana, ko nga to confer with him frankly and without reserve. wliakaaro a lenei a tenei aua e buna, aua ekaiponuhia, erangi, me whaki nui mai l

konei.

7th Clause: - This has direct' reference to Rarangi 7: He korero lenermo le mahi the Maoau«^g w You should wliakatu Kingi Maori. Eharapea tana likafreely express your opinions on this subject. nga i te mea lupu mai r te timatanga i te ngaThe movement did- not possibly originate in kau kino. I tiku ano pea te whakaaro a eta* any evil desire. With some themotive may hi, olira, i riro ke tana tikanga i'runga i lehave beena good one, but it involved the idea nei, ara, kia motuhake ratou, beiwi Ke. Roof establishing a national independence. The ta le koumatua, ko ta Potatou (kua moe nei) old chief, Potatau, (who has- just died)professed lieaiawhai; he whakahoa kite pakeha. Na no feeling but that? of kindness and good will konei air i mea- at e korepeae lika kia lino to the Pakeha. Therefore it would not, per- lakahia raalia teneimahi.. Olira kia ki alu haps,, be just to treat the matter with' great ano any kite man tonu te mahinei, ka waino severity.- But this I. may say to youj that ia hei araimo le rangimarie, mo nga tikangawhile this movement lasts it will prove a great pai hoki e mea ana. kia whakatakotork nio* hindrance to the establishment of peace and nga. iwi e rua. the success of beneficial measures-for- the two :

races.-

The protection of England has been solicited Kna lae mai ki nui Tirene laua maru aleand accepted by this country, and it is thereFuini i inoia e kouiou kia homni; na e Rorefore wrong to talk about any other sovee lika le rapu; i letahi alu rangaiiralanga reignty. inaianei;

The Governor invites you to state your E mea an f j te Kawana kia whaki nui tena. views-and opinions on this matter very plainly. langaia tena. tangaia i ana. whakaaro motenei mea. 12th Clause It is not intended to hide Rarangi 12: Fahore i meihga Kia huna i from- you what you may hear from other a komou te korero nei, olira kua rongo ke sources,, namely the fact, that the English in kouiou, ara r he iwi palu tangaia-le Ingarihi. former- times often invaded other countries. imua. Ko te mahiienaao ralou tupuna,. Their ancestors,- when they took possession of ana eke ralou ki tetahi whenua, he palu i a place, frequently destroyed its inhabitants. nga langaia whenua. No te nuinga haereBut when Christianity obtained a greater in- tanga o te Whakapono, ka talii ka hurifluence amongst them, wise men began to huri le whakaaro o nga tohunga, ka mea reflect on the sin of destroying human beings- ralou e he aria te mahi palu langaia, ta te created by God to live oa the earth. The mea i hanga e le Atua te tangata hei whakaQueen directed her Parliament to consider the kapi ile whenua. Na, homai ana e teKuini subject, when it was proved that wrongs had ki tana Runanga Nui mana e rapurapa, na been committed. The evidence adduced con- ka kitea kua he te tikanga ki firmed the fact that aboriginal subjects had whenua; na. whakama' anate nga tangata nuinga o nga been ill-treated. This occasioned much shame tangaia ki Ingarani. Whakaritea ana ete to many good people in England, and it was nui kia whakamulua tenei tikanga. determined in< Parliament that such proceed- Runanga 1 tenei takiwa ka pula te whakaaro mo Nui ings should not be permitted in future. kia nohoia ete pakeha, oka mea le Tirene About this period attention was directed to ralou ko ana hoa.korero, kia whakaNew Zeaiand as a field- for European settle- Kuini ment, and it was decided by the Queen and takoloria he tikanga paii he likanga atawbai, ki nga tangaia Maori i Nui Tirene, kia lupu her Ministers, that in occupying the the New Zealanders should be treated with ai ratou i runga i te pai, kia whakakoiahilia kindness, and a humane policy pursued towards raua ko te pakeha. them, with a view to their, becoming a prosperous people, and united with the EnglishThere is no desire to conceal from you the Kahore he hiahia kia i a kouiou tewrongs which have been committed elsewhere, lle o te pakeha ki era atuhuna wahi, olira no te but Christian principles have ruled the conduct of the British Government in these Ldauds. Karaipiiure nga tikanga oa te Kawanalanga mahi ki lenei nioiu. He atawhai anake le :

i

-


THE MAORI MESSENGER.

40

TEKAHERE MAORI

The policy pursued has. been- one of uniform tikanga, lie whakahaere tonu i runga- i ng* kindness, and in; accordance with the preceptsv tohu Karaitianaw e£::Christianity. 13th•> CIause This. Clause refers to the difRarangi \o: He kupu lenei moterere ke ference' oflanguage; as:. the-, chief ; obstacle to ote reo a lelahi a tetahi. Ko te mea hokr leneF nana i arai le uru ai koulou ki rolo youri participation in English councils. This is a disadvantage to both races. The ki nga runanga pakeka* Na konei ano ibe the ;Pakeha, and tahi ai le Maori te Pakeha. E Kuare ana te Maori- does not accuses him of saying what he did not mean; Maori ki le reo ole pakeha,, kumea kelia on the other hand, imagines ana kupu ete whakaaro ote Maori. Ko te and the :

something very different, to what the: Maori; pakeha ano hoki e kuare ana kite reo oleFrom ; this cause they differ with Maori; na, e kaweke ana bcki i ana korero. each otherand misunderstandings arise. Now, Nakonei hoki i be ai raua* a lupu ana le if the language in. common use was the same, mauahara. Mehemea* He Rotabi* te reo as these difficulties would disappear. Hence the raua lokorua, penei, kuakoreenei raruraru.. desirability of educating your children in; die Koia hoki i whakaaro ai ka lika raw a kia English tongue. akona a koutou lamariki kite reo pakeha. Rarangi 16: £ mea ana- te kupu a le ' : IQtfa Clauser The Governor tells you that tiie-Queen will: afford you protection against Kawana ma te Kuini koutou e tiaki kei \»ha»dangers from without* but she cannot without kakinoa e lelahi boa riri Twi-ke, lena ko le your co-operation-save you from internal feuds. tiaki i le taugaia Maori kei- raruraru i n It is therefore the duty of every man to help, raiou pakanga ki a ralou anoe koree taea c that peace and good, order, may prevail.. ia kite kore e whakaurua mai.e koulou ano; Heoi ra me whakauru tena? langata lfna< langata ki le hapai i te tikanga, kia' tau ai: te ranginiaric me to pai. Te rarangi whakamuiunga: Ko le nm-? Last Clause r. This ends- the Governor's lenei o nga korero a le Kawana ki a Eunga Address .to you. He concludes with a prayer koulou. He inoi tana kite Atua mo koutou, God on deliberations. tofor His blessing, your kia lukua mai e la tana manaakitanga kipunga i a koutou.ka runanga nei. Na, me atarapu marire koutoai ngakoreroYou must carefully examine the Address yourselves, and then let each hapu cons'd -r a -0 lenei pukapuka, a me ala hurihuri lena* reply to it, that the Governor may become bapu lena hapu, i lelahi korcro hei wbakaacquainted with your opinions. His oiject hokinga mana ki ale Kawana. Ko tana and earnest aim is to induce yorr to adopt hoki lenei i pai ai, ko tana i lino hiahia ai, European customs.- Let each tribe give a>-a kia uru koulou ki nga tikanga Pakeha.utterance to its opinions, whether for or [Me korero nui ngah;ipu i aratou whakaaro, against,-and. Irt this be done soon, in ocder abakoa he whakntika, be whakahe ranei, a that you may proceed to the consideration of me hohoro te whakaoli i lenei, kia taburi ai< other important subjects.. koutou- ki le whakaaro i era am nga korero nui.

I

,

has-, said.

nenare Pukualua: Whakarongo mai eBeriare Pukuatua then rose and said:— Listen my friends, the people of this runanga. boa ma, e nga langata o tenei runanga^ I have no thought for Maori customs. All I 1 ahoreoku whakaaro mo nga rilenga Maori; think about, nowis what is. good for me. I Heoiano taku. i mohio ai' inaianei he pai havebeen examining the- Governor's address. atiake. E rapu ana au ite rilenga o ngaI have not-been able- to find one wrong word kupu a Kawana. Kahore ano au i kite iho in- all- these ■ sayings of the; Governor, or rather i tetahi kupu he v roto i ena korero a le of th« Queen.- I have looked in vain for any- Kawana, olira. ale Kuini. E kimi ana au i thing to-find-fault-with.- Therefore-1 now- tetahi kupu whakahe mo runga i tenei kosay, 0 Governor, your words-are full of' light. rero, na, kahore i le kitea, Na, ka mea I shall be a child to the Queen. Christ shall taku kupu inaianei—-E la, e Kawana, ka be the Saviour of my soul, and my temporal nui te marama oau korero. He lamaili au guide shall be the Governor, or the Law. mo te Kuini; Ko te Kai-whakaora i taku Now, listen all.of you. I shall, follow the Go- wairua ko leKaraili; ko laku> kai-whakavernor's advice. This shall; be my path for marama ko te Kawana, otira, ko te ture. Na; ever and ever. (Here there was a song.) kia rongo mai koutou: ka haere au i runga Listen my friends. The subject spoken of by i nga korero a le Kawana. Toku buarahi the Governor is the very bone of my body—l lenei ake ake ake.


THE MAORI MESSENGER. mean the Law 3of the Queen.

41

T shall nab This- is.

turn back to the ways of foolishness.

the end of my. speech.

TE KARERE MAORI.

Kowai rate taonga I wbiiia i Tamarangi, Ko le Kaoreore,

Te rau o te huia He hinu parangahoro Mirimiri kl te kiri, e, i, Hoake rawa nei Taku malakabi, Ka wahi kite lokanui 0 Tokapahore, Nohea e, nga wha e! E hara i te langaia He aua rere kaharunga,

No te kupenga

A te Kuiui E hoka i le rangi e! E ahu ki ula ra, E kau i le wai. Kia rongo mai koutou e boa ma: ko loku lino wheiia tena e korerolia mai ana e le Kawana-, ara, ko le lure ale Kuiui; a, Lahore oku bokinga ki muri ki nga malii kuare. Ko te mutunga lenei o aku korero.. Paora Tuhaere Listen all of yocu- I am a Paora Tuhaere: kia rongo mai koulou, child of the Queen. Hut I will not speak of he lamaili au no te Kuini, oiiru ekore au a this just now. I want now to speak of some lino korero i leneiinaianei. Engari ko iaku that have seen the Governor's T in wrong parts korero inaiauei ko nga he ole pukapuka a address. The first is- in the Ski! clause And Kawana, i kiteai au. Ko leialii j»e. kci le 3 she (the Queen)-confirmed and guaranteed to o nga koia ra lenei-" N\ hakapurarangi; the chiefs and tribes of Now Zealand and to maulia ana e ia ki a raiou hei nolio mo rathe respective-families- and individuals- thereof lou, hei mea mau rawa ki a ratou, kaua lethe full, exclusive and undisturbed possession tahi hei tango, hei whakaoho, hei alia. am. of their lands and estates, &c." That is one. i le painga ia o ratou ki a raum man ah" have found eJs-i it isa 1 something wrong, Ka kolabi lena. Tenei ano hold letahi be sentence in the 11th clause, which reads thus "Your lands have remaiued in your possession aku i kite a?,kei le 11 o nga wharatgi, ara, ko Ko o koiuou wlwor have been bought by the Government at laua kupu e mea ana, your own desire." My words now are in dis- nua kua mau tonu i a koulou, kua riro ranei approval of those expressions of the Governor's. i te Kawtiuatanga te hoko, na koulou ano te Listen all of you. The Government has got hiahia." Taku kupu iuaianei be kupu wha« possession of Tauraruaj and I have not yet kahe i lena korero a Kawana. is ia rongo seen the payment. This land is occupied by mai koulou: ko Taurarua kua riro i le I abishops and judges, great people, but I am. not wanatanga kahore au i kile i le uiunga. paid for it. I applied to the first Governor for Kua nohoia tenei whenua e nga Pibopa, e redress, and to the second, the third and fourth, nga kai-whakawa, ara, he raugaiira, na, kawithout obtaining it. The next case occurred hore ano au i kile noa ite uuw 1 teno au ki le in the time of Governor Grey- I mean Mata- Kawana lualabi, ki le Kawana luarna, luapipi, which was taken- through, some mistake loru, luawba, na kahore. Ko te tuaiua lenei, as to the boundaries. I did not receive any i a Kawana Kerei, ko AJatapipi, i riro noa payment for it. lam continually urgiug for atu laua wahi ite he ole robe; kahore be payment for those pieces of land. I have two ulu i riro mai i au. E tono tonu ana abau cases on which to rest my charge. Had these kite utu mo enei pihi. Ka rua aku lake i lands belonged to some people, they would whakahe alu ai au. Mehemea na.eiahi enei hare made it a greater cause for war than that ■whenua, kua waiho ia hei lake wliawbai nui which originated the present one. I content alu i tera e whawhai mai ra; lena ko au, myself with constantly asking for satisfaction. he tono tonu kite ulu. Na, kia rongo mai Now listen all of you. If the matter is not koutou: ki le koree rilei leneikoreroianga, arranged on this occasion, and if my life is a, ki le ora au i nga-lau e rua, e lorn, ehaere spared for two or three years, I shall go to ake nei, ka whili au ki law? i\k\ a le Kuiui. England to the Queen, about it. That is an. He likanga pai rawa tena Hiii-iki" 3a mai :

"

<>

:

"

"

>


THE MAORI MESSENGER.

42

TE KARERE MAORI.

excellent thing shown to us in the 13th clause e le Kawana

i le 13 o nja wharangi o tana' of the Governor's address. I mean what he pufcapuka, ara, kia lapoko te Maori ki ie s:-iys about Maories entering the English runanga Pakeha. Ko ana kupu tenei, "E ('ouncils. He says, I feel that the difference mohio tonu ana ahau kola ie m?a nui nana hi of language forms a great barrier between the i arai, te pipiri ai nga Pakeha, nga tn nga la Kui-oneans and the Maories. Through not Maori, ara, ko n?a reo o letahi o letahi he mi-lei-standing each other there are frequent rcre ke. Na konei ano etahi he, te mohioiia misapprehensions of what is said or intended hoki e leiahi la tolahi i mea ai, puia ke ana this is also one of the chief obstacles in the he mea ke. Koia nei ano hoki letahi lino way of your participating in our English mea nana i arai, ie uru ai kouiou ki roio i o Councils, and in the consideration of laws for matou runanga ki ie hurihuri whakaaro Uoki your guidance." My idea is this let us be admitted into your councils. This would be mo etahi lure kia whakaiakotoria mokoutou." the very best system. The pakeha have their Ko laku likanga lenei', me luku matou ki tana runanga. He lino tika rawa tenei. He councils, and the Maories have separate counto ie Maori, he runanga ke to le cils, but this is wrong. The evil results from runanga ke Pakeha, na konei i he ai. Ta ie mea ra, these councils not being one. I therefore say let Maori chiefs enter your councils. The Go- kahore i huihuia nga runanga. Na konei vernor says that there is a difference of lan ahau i mea ai me luku am nga rangatira guage. In my opinion this does not matter, Maori ki a koutnu runanga. E fnea ana le inasmuch as there are plenty of European Kawana he reo ngaro. Ki au, he ahakoa, friends who would make matters clear to us, he maha nga hoa Pakeha hei whakamarama< as they know our language. lam desirous mai ki a maiou, inahoki e matau ana raiou that the minds of the Europeans and the ki to maiou reo. Ko laku tenei i mea ai, Maories should be brought into unison with kia huihuia nga wbakaaro o nga Pakeha, o> each other. Then if a Maori killed another nga Maori. I'era, me he mea lie kohuru la "Maori his crime would be tried and adjudicated te Maori i te Maori ano, na, ka waiho ma le on by the understandings of both Pakeha and huihuinga o nga whakaaro e hurihuri, e rapu Maori. And if one man should interfere with tona tikanga. Kite poka te langaia kite the land oi another, then let the same council whenua o letahi langaia, ma tana runanga try him. When a woman has been violated, ano e mahi; ki ie he ranei ki le wahine, ma let the same course obtain. Murders and taua runanga ano e mahi; ma nga kohuru: Makutu" would come before the same triS makuiu, ma reira ano, la lemea kua koiahi bunal, because there would then be but one te lure mo le Pakeha, mote Maori, luia law for both Pakeiias and Maories, and the huii)ui lahi a raiou wl>akaaro i roio i le ruunderstandings of both people Avould be exer- nanga. Ko laku lino lohe tenei inaianei, ara y cised in the council. This is the point I in- kia whakaurua aku rangatira Maori ki le rur tend to press now, namely, the admission of nanga, ma nga Pakeha e whakamaori. my fellow chiefs into the" council with Europeans to explain matters for them. Eruera Kahawai Listen ! This is not an ordinary discussion. Do not speak rashly, Eruera Kahawai: Whakarongomai! Ebara because this is a most important subject. The ite korero noa tenei korero; kaua e pokaia Governor's request that we should speak noalia te korero nei, ta te mea he korero nur frankly is a very proper one. The Governor tenei. Ko ta Kawana kupu kia whakina perhaps thinks that we shall conceal our views, nuilia te korero e tika katoa ana lera. Tenei No, the Maories will fully express their opin- pea lemahara nei a le Kawana, tenei tehuna ions to him. The Governor probably expects iho nei nga tikanga—k&hore, e whakina tikathat we who have now assembled to meet him tia atu ana nga whakaaro o nga tangata Maori should take a part to ourselves. Let it not be ki a ia. Tenei pea a Kawana le mahara mai said that the opinions have changed afterwards. nei, tenei ano he wahi i a tatou, i nga langata No, let there be no changing of opinion. Let kua mine nei ki tona aroaro. Kei mea i me state here that should a Pakeha take the poka te whakaaro a muri nei, kaore,—kaliberty of injuring or killing a Maori ] shall hore he pokanga ketanga a muri. Na, kia not retaliate in the same way. I shall o-iV e ki atu au mehemea ka pokanoa te Pakeha ki him up to the hand of the Law. My hand patu i telahi Maori, e kore au e pokanoa shall not touch him but I will leave it to ki le patu i tena Pakeha; engari ka kawea the law to ptfnish him. Though the wrong ano e au ki le ringaringa o te ture; e kore may be committed as far off as Rotorua, I taku ringa e pa, ka homai e au ma te lure e shall bring the offender here to be tried. And patu. Ahakoa kei Rotorua le he, ka homai "

:

:

"

:

;

Je


43

THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

■in like maimer, if a Maori should injure a eau ki konei kia whakawakia. Ki le pokaPakeha, I would hand him over to the Law. noa le Maori kite pain ite Pakeha, maku

These are the sentiments of all the tribe. I ano ia e homai ki le lure. Na lo iwi kaioa mean the people of Rotorua. This speech is enei korero, na nga langata o Roiorua na as much theirs as mine. Even though it ratou kaloa tenei kupu aku. Ahakoa k<> ' o should be Tukihaumene, (Tukihaumene inter- Tukihaumene (ka karanga atu a Tuki. posed "or you rather,") or Tohi, or Taiapo, koe ranei"), ko Tohi, ko Taiapo, ko Ngaor Ngahuruhuru, who committed himself by huruhuruj na kite poka ratou kite p.-du iie injuring a Pakeha, I would give him up to Pakeba, maku anoe homai kia whakawakia. be tried for it. There is an old man in the No Roiorua enei tangata. No nga hapu, he tribe named Tawangawanga who holds the re- papa noku, ko Tawangawanga. Woliciiua ka lation of father to me. If even he committed he ia ki le Pakeha, maku ano ia e hoaiu; ko himself, I would give him up. And if Awe- Te Awekotuku,ko Paora, naki te hara enei, kotuku or Paora should do so, I would give maku ano e mau mai ano, ma le lure e wuathem up, and the law should try them. Now, kawa. let me speak about the land. I have been Na, kia whaki au i taku korero mo le reading the Governor's address. He says that whenua. E korero ana au ite pukapuka a the lands should be properly administered for Katvana. E mea ana tana kupu ko nga the children. In my opinion, this is light, whenua kia whakarilea paitia mo nga lamanamely, that the lands should be properly riki. Ki au, e lika ana tenei, ara kia whaarranged, that they may be inherited by our karitea nga whenua, kia waiho pai, koi raruchildren without any trouble. 1 shall not now raru nga tamariki. E korc au e lino whafully reveal my views (or plans). But when I kamarama inaianeii aku tikanga; engari kia get back to Rotorua, I will complete them, hoki atu ahau ki Rotorua ka ata whakarilea and then I will bring them to the Governor for e au, ko a reira ka homai e au ki a Kawana confirmation, in order that each man may be- mana e whakaoti, ara, kia whiwhi una lacome possessed of his own piece of land. As ngata tena tangata ki tona pihi ki lona pihi. to the clause of the Governor's address which Ko taua kupu a Kawana e mea ana, Kahore no states that foreign power is permitted by i te tukua mai e te Kavvanatanga he iwi ke the Government to come here, we know ki tenei motu, kahore i matauria tena e manothing about that. We do not know of any tou. Kahore maiou ite matau ki teiahi iwi other people who might come to this island. You are the only people we know about. We e haere mai ana ki ten<n moiu; ko kouiou anake ta matou i maiau ai.—Ko a maiou he will bring our troubles for you to try. I mean ka homai e mo toil ma kouiou e whakariie, our great troubles. As to the quarrels about ko a matou he nunui; engari ko nga ara, we will arrange those ourselves, unless women, pakanga wahine ma matou ano ena e whaindeed, they are of a serious nature. This is what I have to say about the king in this kariie, mehemea ia kahore i lino uui raw a island. hen they first set up that king I te he. Tenei hoki laku kupu mo le Kingi ole opposed it. I was not wiiling that there moiu nei. Ka limaia le whakatu o taua kingi should be two powers in New Zealand. I spoke thus at the time. I compared New Zea- ka limata hoki laku whakahe. Kahore hoki land to a poporo (a fruit bearing tree). The au i pai kia rua nga rangaiiratanga ki Niu Governor, I said, has settled on the poporo, Tirenc. I penei hoki laku kupu i reira He and is eating the fruit the Maori king comes poporo a Niu Tirene; na kua lau pai a aafter-wards to drive him off. Xwill not there- wana kite kai i lenci poporo; muri ilio ka fore consent to that king. Now, my puta mai taua kingi Maori ki le whakaolio i proverb, Homai he peropero, homai na\ kia le Kawana. E kore hoki au e whakaae ki rukuhia, na e ruku nei." I now enter the order tena kingi. Na kia rongo mai koutou ki taku whakaof things that are good, clear, and charitable. l£-Kas_j2n-.this account that T-said-~on""the first tauki—"Homai he peropero, homai na kia day, the good is made manifest. When the rukuhia; na e ruku nei." E uru nei ahau ki law came the evils of the Maori customs be- roto ki nga tikanga pai, niarama, atawhai came evident. I approve of the Governor's koia au i ki atu ai i le ra lualahi kua kitra words. If they were wrong I should tell you lona pai. Na, kua lae mai le lure ka lahi so. Had he said that my lands should be ka kitea lekino o nga tikanga Mao; i. E whataken away, I should disapprove of that; or kaae atu ana au ki nga kupu a le i awana. that my sick friend should be put to death Mehemea e he ana, na, ka whakahe am au. without cause, or that my previsions should be Mehemea i mea tana kupu kia langohia aku used without my haying any payment, I should whenua ka whakahealu au; kia paaia noa;

k

*

>\

:

!•

:

"

;


4

THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE M AORI.

disapprove. But now when the Governor says tia ranei tsku tupapaku; kia kainga noaiia that the Pakeha and Maori races should be ranei aku kai, kahore he utu, ka whakahe united as of one flesh, who is able to disap- ahau. Tena, ka mea le Kawana kia whaprove ? Who is the man? The Pakeha customs have been made manifest to us in the kakoiahiiia te Pakeha te Maori, he kiko kolahi, te tangata e ahei te whakahe atu? days that past, and we have accepted one half Kowaikowai ranei te langala? Kua marama nga of them, inasmuch as we take our differences to the Magistrate's Court to be adjusted. The tikanga Pakeha i ngara kuapahure nei. Na kua matou ki tetahi hawhe, inahoki, Governor's words now under discussion are ko a tango matou be e kawea ana e matou kite This good. is all J have to say. Whare Whakawa fcia whakaritea paitia. E tika ana nga korero o te Kawana e korerotia nei. Heoli ano aku. Tohi Te TTrurangr: O people, O people, Tohi Te Ururangi: Ete iwi, ete iwi, whaHearken ! Let us steer our canoe with care, karnngo mai! Kia lika to latou whakalere lest it be uj set in the water. Now listen, ye te waka,kei tahuri kite wai. Na, kia rongo of Kotorua. ye of the Arawa, let your entrance mai koutou e Rolorua, e Te Arawa, kia lika on the Quetus side be straightforward don't te tomonga atu kite Kuini, kei hoki tuara let there be any going backwards. Should a koe ki nvuri. ka boki tuara koe hand touch, (side with) the Maori king, then ka -he. Kite Mebemea pa te ringa ki (e kingi Maori, all ye of the Arawa, leave it to me to bring e te Arawa him to judgment that the law may punish him, atu kite kaioa, homaifci au maku e kawe whakawa, ara, ma te lure e whiu—theJaw alone. We have European law now. ma te lure anake. He ture Pakeha inaianei. Now listen, that I may utter my speech—it is Na, kia rongo mai koutou, ka korero au i only a-word. I am'resting on the Govern- laku knpu, he kupu kotahi, kei runga au i te ment. I will reveal the good. If I should turn backwards, let that be considered a sin, Kawanaianga e noho ana. Maku te tika e and let me be punished for it with the lash of hoatu. Mebemea ka hoki au ki mnri he be the law. I have no grievance about my land. tena moku. Ko te whiu mo taku he, me Let the Governor keep the law of land in- whiu ano e te lure. Kahore oku mate ki violate. All I know about now, is that I have loku whenua. Ko te lure mo te wbenua ma sided in good faith with the Queen. The te Kawana e liaki. Heoiano taku i mohio at offence ends with me. Shoulda strange people inaianei ko laku tomonga pono kite Kuini. Ko an te whakamutunga ote hara. Ahakoa come by way of the sea, then (addressed to the haere mai be iwi ke i te moana kei a laua Pakeha) it will be for us with the Pakeha to decide how we shall act towards them. Also ano te whakaaro—kia tukua mai ranei e laua this Maori king we will jointly xonsider. ki ula. kia peia am ranei e laua. Ko tenei When war breaks out in any,place," let the law kingi Maori hoki ma laua tahi e litiro. Ka inquire into it. Should evil spring up in my tu te pakanga ki ko ma le lure ckimi; ka midst (i.e., among my people) let the Jaw en- tupu te he i waenga i ahau, ma le ture e kiquire into it. My entrance on the Queen's mi. Taku tomonga ki le Kuini he lomonga side is true and clear When I saw my corpse pai, he marama. Taku kitenga i toku tupapaku (be korero (alluding to his relative Kera who was murdered by Marsden, l.left it to law, and it was tenei mo tana whanaunga mo Kera, i kohuright. It was then that I became attached to ruiia e Maienga, Pakeha), i lukua e au ma te the Law. That was my first consenting to the lure, ka tika. Ko toku painga tena i pai ai Queen through which I came to know good. au ki le lure. Ko taku whakaaelanga tena Had I then followed Maori customs many lives kite Kuini i kite ai au ite pai. Mebemea i would have perished. I left it to the tangohia e au i runga i le likanga Maori, Queen's penei, law- and I saw good. With my understanding he riui kua riro i te.pirau. Tangohia I discovered the evil of my heart, and aban- ana e au i runga i te lure o te Kuini ka tahi doned it. I now give my adherence to the au ka kite ite pai. Na, i runga i laku whaQueen. I now give my adherence to the one kaaro ka kite au i nga kino o toku ngakau, law. Let there be only one law for the Ara- wbakarerea ana e au. Ka wbakaae au kite wa people, that our way may be clear. If evil Kuini inaianei; ka whakaae au inaianei ki should appear in any place, let the law dispose te ture kotahi: kia kotahi tonu ture mo te of it. People of the Arawa let not your Arawa—kia marama ai he likanga ma latou. opinions follow diverse ways, but let our Kite pa he he ki ko ma le te lure e opinions now be one. Listen, all of you, I E le Arawa, kei reve ke o koutouano mahi. whakaaro; give my adherence now to the Governor. cngari kia kotahi lo latou whakaaro inaianei. Kia rongo mai koutou, ka wbakaae au inaiauei ki le Kawana. *

;


THE JtfAOW MESSENGER.

45

TE KARERE MAORI.

Tamaii WaakaNene Listen, 0 assembly, Tamati Waaka Nene: Whakarongo mai ete to my words, even as T also have listened runanga nei ki aku korero, me ahau hoki to yours. Let the pacific character of your kua whakarongo ki o koulou nei korero. speeches appear to the Queen and Gover- Kia tau terangimarietangao a koutou korero nor, that they may be right and proper ki runga ki a le Kuini :

rauato le

Kawana; when looked upon by the eyes of the Queen. kia lika ai ana lirohia e nga kanolii o te Hear ye, 0 people," this is the first lime I Kuini. Kia rongo mai Tfoiilou, ele iwi ncl, have stood up in a Council Chamber. What ka tahi ano ahau Tia korero i roto i lenei has brought us here to this Assembly? mea ite whare Tunanga. Na te aha latau i What? what? It is my opinion that it is lapoko mai ai ki tenei whare, ki tenei runa>tne which has brought us nga? Na teaha? Nate aha? Eraea ana ahau hither.The system of this King is that na te kingi tatou i kawe mai ki konei. Ko which is pursued by Te Rangitnke. First it te tikanga o tenei kingi kei a Te Rangitake. was the King; the line of conduct adopted T te tuaiahi ico te kingi, i muri iho ko la Te by Te Uangiiake followed it. Now, hearken Rangitakc. Kta rongo mai koutou, he kino Yesterday it was stormy and rainy; to-day inanahi, he awha, inaianei he paki; me le it is fine*: so also as regards the conduct mahi a Te Rangitake e mahi mai nei, e pai «f Te Rangitake, H may be good and it may ranei, e kore ranei ? Ma wale whakapal la le be evil. Who shall make good the system Rangiiake? Ma le Kawana? Kahore. Ma ©f Te Kangiiake? Shall the Governor? No! te Kuini. ka lika. Tena ma te Kawana nei e If the Queen does, then it will be welL If kore e oii; e kore ile runanga nei; engari the'Governor attempts it he will not succeed; ma le Kuini anake. Ko ahau ia, e piri tonu neither will this Council succeed - by the ana ahau ki a te Kuini. Ko le tikanga ate Queen only can it be done. As for me I Rungiiakelu! lu! tu tona mutunga he he. always adhere to the Queen. The system Mutu iho le awha, he paki. Ma wai e whaof Te Rangknke, even though he be able kapaki? E kore e paki. Hore rawa, hore to hold out far a long lime, will result in rawa. Koia ahau ka mea nei kia pal a latou evil. When the gale has subsided, it is fol- korero ki le aroaro ole Kawana. Ko koulowed by a calm. Who shall produce this tou te upoko ole ika nei, ko an te hiku. calm ? It will not become calm. Never, Keihea nga rangaiira o lenei whenua? Keinever. This is why I say let what we say hea? Nga rangaiira o tenei whare kei hea? in the presence of the Governor be good*. Kei hea ? Na konei ahau i mea ai kia koYou {addressing the Chiefs from the South) rero ki a kouiou. Kia atawhai koulou ki le ane from the head of Ibis fish, I am fro:u Pakeha. E nga langata o Whanganui, kia the tail. Where are the Chiefs of this land? atawluM kite Pakeha. E nga tangata o Where are they? The Chiefs of this house, Wairarapa, kia aiai\hai ki le Pakeha. E where are they? Where? Therefore I nga langaia o Poneke, o Ahuriri, kia atawhai desired lo say to you, bfi kind to the Euro- koutou ki le Pakeha kia kite ai koutou i peans. Men of Whanganui, be kind to the enei mea pai. Ki le kino koutou maku eki Europeans. Men of Wairarapa. be kind to am ki a koulou, ekore taku wahine e malau the Europeans. Men of Wellington and ki le whatu kakaiiu. Koia ahau i mea ai, of Ahuriri, be kind lo the Europeans, that ma le Pakeha e wham te kakabu rnoku. No you may see good things. If ye do what konei ahau i atawhai ai ite Pakeha. Koia is evil, let me remind you that my wife aiiau ka mea alu ai ki a koutou, e nga rangadoes not know how to weave garments. iira o Whanganui, o Poneke, o Wairarapa, Wherefore I say, Let the Europeans weave o Ahuriri, kia atawhai ki a koutou Pakeha. garments for me; and lin consequence will Ko enei mea ko enei whare ehara i a tatou, be kind to the Europeans. Thus I charge na te Pakeha. E nga rangaiira o Whangarei, you, 0 Chiefs of Whanganui, Wellington, kia atawhai kite Pakeha, kia kai ai talon i Wairarapa and Ahuriri, to be kind lo your te kai papai. Oti me kai ano taiou i nga Europeans. These things, and these houses panahi nei, i nga roi nei, i nga raupo nef ? are not of our manufacture, no, they are of E nga rangaiira o Whanganui, kia atawhai European origin. Chiefs of Whangarei, be koutou kite Pakeha, me ahau ano hoki ka kind to the Europeans, that we may cat aiawhai ahau kite Pakeha? Keihea nga pleasant food. Shall we again feed upon rangaiira o lenei whenua? Keihea? Keihea? the roots of the wild convolvulus, fern root, Ko koutou no to upoko o te ika nei, ko ahau and the pollen of the bulrush ? Chiefs of no te hiku. Ka mutu i konei taku korero. Whanganui, be kind to the Europeans, even Kotahi enei kupu aku, Keihea'te aiawhai? as I also am kind to them. Where are the E mea ana ahau lenei ano le Kawana te :!

:

!


TE KA'KERE MAORI.

46

THE MAORI MESSENGER.

Chiefs of this Country, where are they ? kauhoelioe i waho i te moana nei. Ko WniWhere? You are from the head of the kato te puna o lenei kino. Kia rongo mai fish, I ani from the tail. I will say no koutou, he hiahia atio toku; «>ore on that subject. Where is (the proof Waiho le hiahia i rolo net to ai, of) our kindness. lam of opinion thai the Kei huri noa iho aku rangi whakaehuna i J" Governor is still swimming in the open ia rongo mai koutou. Waiho ki a Te.Rasea. Waikato is the source and spring of ngitakeiana hiahia; me Waikato ki tana, this eviia. Now hear ye,. I also have a ho tenei iwi ko ic Pakeha, noku tenei iwi, desire: naku i whakatupu. He aha te tangata ka "Let my desires within me lie hid, mea ai ki ahau, Kaua a Te Waaka e haere? "The wish of my heart Til stuve to re- Ka tahiano alum ka haere i tc whenua? 7 strain.' Kua lae ahau ki ta Te Rangihaeata, Hear what I say, Let Te Rangiiake remain rongo. Kua tae nhau ki Whanganui,kihai t kua iu possession <of Iris desire; let Waikato lae ahaw ki Taranaki, kihai i rongo. Kua retain theirs. This people, the European, whangainga e ahau tenei iwi te hei is mine, I brought them up. Why doer, iwi moku, akei ake! ake! E Pakeha mca ana any one say to me—Do not let Te \Vaaka koutou, he he la le : 'awana. He aha tana go? Have I only just began to iravel to he :' E mca ana aliau, Na wai i Uiku tena oilier lands? I went to Te Rangihaeata's whenua a Taranaki kite Pakeha? Na ratou (disturbance): he took no heed. I have! ano. Ki ahau ia kua mokaiiia Taranaki; been to Whanganui and Taranaki; thevj katahi ano ka rangaiira. Ka mulu i konei would hot hear. I have red the Europeans laku korero. that they might be a people for myself, for ever! ever! ever! Ye say the Governor lias done wrong. What evil has he done? I ask you, who sold Taranaki to the Europeans ? They did themselves. I consider that- Taranaki foas been in a slate of slavery: if has only now become elevated. I will say no- more. Tukihautnene, a Roiorua Chief: There is nothing wrong in what you say. It is Tukihanmeno (noßolorua (cnoirangatira): quite right. The Queen and the Governor Kahore he ho o to kupu; c liki tonu ana. summoned this Council, but my thoughts i\a te Kuini na te Kawana tatou i karanga are not very clear. You were right* in mai ki tenei runanga: otirako aku whakaaro what you said. There are no Europeans! p kuranirani ana. E tika ana lau c m<a between Cape Colville and Hcreiaunga.j mai na, kahore he Pakeha o Moehau a tac Your part of the Country is full of Euro- noa ki Horetaunga. Ko ton laha ia kua peans. John Heke's was the first (distur- kapi i to Pakeha. Ko Ileke to tuatahi, bance), afterwards Whanganui, Wairau, and inuri iho ko Whanganui, ko Wairau, ko Wellington. Now it is at .Taranaki. I Poneke, iuaianci ko Taranaki. Kaliorc he have nothing «o say to the Governor because kupu aku kite Kawana ;he kuri hoki ahau. lam a dog. You were right in saving—The Me tika to kupu e mea mai na nau tc PaEuropeans are yours. But it was vou who keha. Olira nau huna te tangata. nau i cut off the people: it was you who first hapai tuatahi i te pu. lihia nga lure? E used firearms. How many laws are there? rua nga lure. E Te Makarini, ehia ianei There are two laws. Mr. McLean how ngature? E rua. Ko te Kuini, ko te many laws are there? There are two, the Kawana. Katahi ano ahau ka whakamana Queen and the Governor. Now for the first i te Kuini. Maku anake e pupuri nga tikatime will I increase the power of the Queen. nga o te Kuini, o Muriwhenna mai ra ano By me alone shall the system of the Queen tae noa ki Hereiaunga. E tika ana te kupu be upheld from Mtiriwhenua to Herelaunga. aTe Waaka. Kite karanga koutou kia What Te Waaka says is quite true. If you tukua te whenua i kino ai Te Rangitake, demand that the land which was the source ka oii ano i ahau: ka tukua e ahau te wheof Te Rangitake's evil be given up, it shall nua (Ka whakahe etahi o te Runanga). E be done by me. (Disapprobation.) This mea ana te iwi nei kihai i tika taku korero. people say, that I am not speaking rightly. E kuware ana ahau, e rapurapu whakaaro I am foolish I am seeking for thoughts. ana. Ka immi laku i konei. I have finished. "

I

—!•

i

:


TdE MAORI MESSENGER

47

TE KAREKE afAOM.

Te Riri Tuku, (Ngaiipikiao,)Maketu Let Rum Fuku (Ngaiipikiao) o Makelu: Ko te Hie scion -which has long been grafted and rakau kua honoa, kua waihua, ko tena e borne fruit, go to Taranaki. The scion haere kt Taranaki. E kore e tika te bono which is but newly grafted, may not be maranei: engad kia waibua katahi ka rudely shaken lest it become displaced—let tika:— it not be moved until its union with the stock is complete. When it has borne fruit ihere will be no danger of its being sepaKanaka langihia* rated (meaning, the Ngapahi mav actively He mate tau ara; espouse the cause of government", but the Tena whanaiu na tribes who have been but newly incorporated Nga loa ra o Uawa: with the Pakeha cannot be expected to do Te Ra wawahi lotara', so). (Song..) Temaia kahi mai re ra. E hoi noa ana Te lai o maramarua: Tenei ka molu mai Te loka i Ruahine. Wliakaiuria ra To- rawhara e te Awhunalc Ki waho ki Molunao Kia hoki ana mai, :

?

He toroa kalkau/e I

1

(Addressed to Taniati Waka.)— This is what (Ki a I have to say to you. It is right thai you ki a koe. Tamati Waka :)—Ko te kupu tenei E tika ana kia korcro koe mo le should allude to Te Rangiiake. Do you Rangiiake.. Mau tena e kawe. carry that. Flearken It has been said that Whakarongo, kua oti tenei te ki hc» this meeting is for the confession of offences. hara. Ko ahau anake tenei. I wliakinga lam alone. I came to bring the words of fiaore mai ahau kite kawe mai i nga my people, leave them will* me, I will kororc o te iwL Waiho maku c mahL attend to- then*. !

Ter. Kihirini (Tirbourangi) of Tarawcra.— Te Kihirinf (Tuhourangi), o* Tarawera r The good things which have come to us are Ko nga mea tukua

1

,

pai i mai ki a malou ko for the welfare of our bodies. The good- te oranga o te tinana. Ko nga pai tenet ness consists in the justice' of the law. Now ko te likao te Ture. Ko murder was a cause of contention and kohurti, he lake whawhai lenei mea ko te fighting in olden limes. When live pa was te pa, ka koiahi rati nga i mua. Ka lioro tangata ka mate captured, a hundred persons died for the hei utN mo te tangala koiahi; tena ko tenei, sin of one man. At the present lime the ko te tangata ano te uiu nio- tana he. E life of the murderer is the atonement for wbakapai ana ahau ki tenei.: e wbakapai his guilt. I approve of this system; I ap- ana ahau ki nga Ture ote Kuini. Te mea prove of thelaws of the Queen. My reason i wbakapai ai abau ki nga Pakeba,. ko nga for liking ihe Europeans is that thev bring kakahu ko nga mira. K.o oku mea enei e us garments and mills. These arelhe things pai ai ahau. which I value and approve. Karangaiia ana ko a le Manei ano ka tu Meeting adjourned till Monday. ano le korero,

[We may here observe that in reporting [Kia ki atu malou i ibe speeches delivered in the Conference, katoa ole Runanga konei, ko nga korero i luhituhia kite pukathe reporters have adopted the precaution puka, be mea hoatu marire ki nga tangata of submitting their papers to the speakers nana nga korero ma tera ma tera o ratou e for revision before communicating with the whakatikaiika korero, ka tahi ano ka Press. Our report mav therefore be relied tukua kia taia. ana Na konei hoki i tika katoa on as authentic—Ed. M. M.J ala malou e panui nei.—Kai Turn.] ;


IE KAREKE MAORL

48

THE MAORI MESSENGER.

Kei raro iho nei nga irigoa o nga RaThe following is a-list of ihose Chiefs who were invilod lo die Conference by His Ex- ngatira Maori i lonoa mai e te Kawana ki cellency ihe Governor, but who have not lenei Runanga, na kabore ano kia lae mai. yet arrived. Many of them, being infirm, He lokomaha o raiou e noho. alu ana. Na or labouring under influenza (which is now le male rewharewha, na te aha, i pupuru atu, very prevalent), have sent deputies who are oliia kua lukua mai e lera e tera lona langata fully qualified to represent their respective bei wbakakapi mona,ara, i le langata likaano tribes. As we have before remarked, the he: mangai. mo lona iwL Kua korero alu Taranuki Chiefs were detained under pecu- ano niaiou i lona raruraru i noho am ai o liar circumstances, and the Waikato Taranaki rangaiira; a e kore ano hoki pea invitees are not likely to leave their homes o Waikalo e haere mai i le malenga o lo so soon after the decease of their venerable ratou ifno kaumaiua nei o- Te WhereChief, Te Wbero-Whero. The others will Whcro. probably make their appearance-during tiicr Kb era o nga rangaiira, lenei ake pea coming week kei le wiki e haere nei le pula ai. Mori Ringi Tupaea, (Tauranga); Wiremu Hori Kingf Tupaca, (Tauranga) Wiremu Malene Rula, (Roloili); Pine Tc Korekorc, (Oiii- Malene Ruta, (Roloili); Pine leKorckore, (Ohinemulu) Wiremu Kepa, (Tarawera) Tc Hura nemulu); Yv'iremu Kcpa, (Tarawera); Te I ura and Pelera, (Awa-a-le Alua); Poihipi and Pai- raua ko Peiera^(Awa-a-le-Alua); Poihipi raua hama Tiwai, (Opoliki)"; Mold and lhaka Taka- Paihama liwai, (Opoliki); Mohirauako lhaka anini, (Pukaki) Waala Kukulai, (Taupari) Takaaninj.(Ptikaki); Waala Kukulai (Taupari); Wiremu te Wheoro, (Waikato); Reihana tc Hua- Wiremu Te Whcoro, (Waikalo); Reihana le tare, (Wai'pa) Taati ce Waru and Hori te Waru, liualare, (Waipa); Jaali le Waru.raua ko Moti (Rangiaohia); 1 ioriori, (Maungataulari) Hone Te Warn, (Rangiaohia): i ior-ion> (Maunga'auWelerc, (Kawlda) "<e Raihi, (Matamala);. Rui- lar'r i one W-elere, tlvawhiaj ;.'le llaihi, (Matamala); Ruihaua, i Waikalo-; Ahipcne Kaibau, hana, (Waikato); Aliipene Kailiau, (Rangiriri) Te Kalipa,(Waiuku), Tamali Ng«ipora,(Maiigeru); (Rangiriri); !e Kalipa, Waiaku); lamali NgaHori 1 c llaupapa, (Rolorua); 'i c Ao-o tc-Rangi, pora, (Mangerc); liori le Haupapa, (Rolorua Wiremu Nero, Hetaraka, anil Kiwi IJ ual.iiii, Te Ao-o-lc-Rangi, Wiremu Nero r Hclaraka, (Whaicgaroa); Wcterc c Knuae, (Ihumalao); Kiwi* I;ualahi; (Whaingaroa), Welcre le Pita and 'aniwha, (Coromandcl); Molji Tawhai, Kauae, .Ihumalao-; Pila raua ke laniwha, Arama Karaka, 'aonui. Rangatira Moetara, k Coruruandel. Mohi Tawhai, Arama Karaka, Puhipi and Mauparaoa, [Kororareka] 'i akcrci, Taonui, Rangaiira Moelara, Puhipi, Mauparaoa, Ngatawaand Hikaka Ngalurc[MokauJ; i ikaokao (Kororareka); i akerei, Ngalawa, i;ikaka Ngaand Kaharoa,[ i ongaporulu]; Welini,|[Taranaki];. lurc, (Mokau) 'likaokao raua ko Kaharoa, :

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

'!

;

;

;

UoriPokai te Ruinga, [Waiuc (iongaporuluj; Welini, (Jaranaki); le Xlri v ke]; Paratene Puhala, [AVaihere] lioloronene, (Pakiri)-; ori Pokai Te Ruinga, (Waiheke;; [Hauraki]; Wirerau te Rauroha, Te liira l;oro- Paralcue Puhala (Waiherc;; iloloronene (Hauwehnua, i;imiona, and IvoinakL lipa, [iaupo"]; raki; Wiremu Te Rauroha, Te Hira ilorowhe Karaitiana i ij>a, [Waiuku] ; 'J acaia,. [ I names]; nua, Himiona, Koinaki Kipa, ('iaupo;;. KarailiKawakawa, Tc i'emara, Mokai, Wepiha te ana Tipa, Mokai, Wepiha Te Pono and Apanui [Whakatane] ; Maihi Paraone Kawakawa, Te Kawili, [Bay of Islands]; iiori le Wfieluki, Pono, Apanui, (Whakatane); Maihi Paraone [i-Jo'wick]; Paora le Putu, Maihi Korongohi, Kawili, (Peowhairangi); Hori iu Whetuki, [Waiau]; Te Kuri, [Coromandcl] ; Riwai, (Paparoa): Paora Te Pulu, Maihi Korengohi, 'je Kiore, [Hauraki]; Te l ! apuku, [Ahu- (Waiau); Je Kuri, (Waiau); lUwai, 'lo riri] ; Wiremu le Pora and Raniera, [Hauraki]; luore, (Hauraki) ; To Hapuku, (Ahuriri) ; (e Ki'ri*[PakiriJ;

i

;

Poharama Te Wili, Waka,. Mahau, 1 e Nga- Wicemu lePorar Raniera, (Hauraki); Poha huru, Raniera Ngaere, Ngarongomale, Kjpa and rania 'Je. Wili, Waka, Mabau, le Nga Mirioua, (laranalvi); Je Tirarau, Parorc, hum, Raniera Ngaere, Ngarongomale, Kipa, Paikea, Tomairangi, Manukau, Male, Wirerau Miriona, (Taranaki); Te Tirarau, Parore, Tipene, Pairama, Hikiera, Nopcra, \ie Olene, Paikea, 1 omairangi, Manukau, Mate, Wiremu Pakihi, Paraone, Tamali Reweti, Malikikuha, lipene, Pairama, l.ikiera, Nopera, Te Olene, and Arama Karaka, [Kaipara]; Te Honiara, Pakihi, Paraone, Tamati Reweli, Malikikuha, [Mahurangi]; Te Moananuij [dauraki];. Ihaia Arama Karaka, (Kaipara) 'Je Hemara* jaihewa, Hakopa le Alaotu, Paralene, and le (Mahurangi); Te Moananui, (Hauraki): Jhaia Jaihewa, i.akopa te Alaotu, Paralene, te WireWiremu le Uki, [Canterbury]. mu le Uki, (Pokupa). ;

Misprint.—-Thirtieth line on Ihe third page, for "gratuitously" read gratui<£

tously.."


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.