Page 1

L’eix de Cultura es va treballar durant els mesos de gener i febrer i va concloure amb un actedebat el 25 de febrer. A continuació trobareu el resultat d’aquest treball i vos convidem a fernos arribar les vostres opinions, suggeriments i propostes que cregueu convenient al respecte. Així mateix vos convidem a participar també en la resta d’eixos de la Convocatòria social.

ÍNDEX 1. INVERSIONS CULTURALS

3. ALTRES

1.1.Patrimoni Cultural - Tradicions - Patrimoni històric, arqueològic i arquitectònic - Altres

1.2.Espais Culturals - Biblioteca - Museu - Casa de la Música - L’àgora - Nous espais culturals

2. ACCIONS CULTURALS 2.1.Accions concretes - Defensa del Valencià - Altres

2.2.Festes culturals

4. COM? 4.1.Finançament 4.2.Augmentar participació – mitjans de difusió - TV de l’Alcora - Web - Xarxes socials - Turisme - Altres

4.3.Altres - Protagonisme associacions


La Cultura és la base fonamental per a que una societat puga progressar, així com la base d’una ciutadania crítica. A més, la cultura defineix la nostra identitat com a poble que es veu enriquida ambla tendència de la nostra societat cap a la multiculturalitat. La Cultura volem que siga per a nosaltres un dels eixos prioritaris del nostre programa. Durant 2 mesos, hem estat recollint vora 400 aportacions entre propostes concretes i formes de garantir-ne la seua viabilitat, detalls concrets per aconseguir un coneixement més exhaust de la realitat cultural de l’Alcora i formes d’enfocar la Cultura municipal creant prioritats i objectius més definits. Aquestes aportacions les hem rebudes personalment, a través de la pàgina web de la Convocatòria Social o les xarxes socials i reunint-nos amb persones posades en el món de la cultura local i amb associacions culturals alcorines o de l’Alcalatén. No obstant, res és definitiu ni molt menys. Moltes coses requereixen que se seguisca treballant en torn a elles, moltes altres necessitaran que aprofundim i moltes altres necessitaran del debat per redefinir-se. I malgrat que hem aconseguit moltes propostes interessants, la seua posada en marxa potser no podrà ser d’un dia per a un altre i més tenint en compte la situació econòmica per la que travessem i hauran d’estar sotmeses a la planificació i a la definició de prioritats i objectius a curt, mitjà i llarg termini sobre els que començar a treballar. Creiem que l’Alcora té un potencial Cultural enorme i hem de fer tot el possible per potenciar-lo en totes les seues manifestacions, així com fer una tasca de conscienciació per facilitar que la gent aprecíe la seua importància i aconseguir la seua involucració. La Cultura és quelcom molt abstracte, amb límits poc definits i que per tant té a veure amb molts altres temes que van des del medi ambient fins a l’economia passant per l’associacionisme i encara que veurem algunes coses per damunt d’eixos temes per la relació que tenen en la cultura no aprofundirem. Però sí que volem manifestar la nostra voluntat per un canvi de model econòmic municipal basat en el turisme a llarg termini. I dins del turisme, el turisme cultural serà un eix principal. En l’Alcora disposem d’un patrimoni cultural únic i l’hem de saber aprofitar. Creiem que el conjunt de l’interior provincial ha de tendir a buscar alternatives per esta via i l’Alcora no s’ha de quedar enrere. Entenem la Cultura des d’una perspectiva laica i popular. La Cultura no és de ningú, la Cultura la fem entre tots. I sobretot entenem la Cultura com un element de progrés i no com un element d’exaltació nacional ni d’aferrament al passat i per tant primar l’enriquiment intercultural com a forma de progrés social per sobre del tradicionalisme ens pareix imprescindible. Al llarg d’estos dos mesos hem rebut tot tipus d’idees. En breu estaran a disposició de tots en la nostra pàgina web. Ens referirem per una part a les inversions culturals que creiem que s’han de fer i, a continuació, les activitats culturals més concretes. Finalment farem un repàs pel que es refereix a la forma de treballar, a la forma de portar a terme aquestes idees, a l’actitud d’Esquerra Unida i la nostra intencionalitat, que al cap i a la fi també ho hem definit d’acord a totes les aportacions rebudes. Igualment, seguim oberts a rebre tot tipus de propostes culturals per al poble.


1. INVERSIONS CULTURALS Les inversions culturals són projectes de mitjà i llarg termini que tindran una repercusió positiva en un futur. En general les inversions Culturals o de qualsevol tipus amb beneficis a llarg termini no són massa importants en les agendes dels polítics pel fet que no és res que et vaja a donar vots en les eleccions següents. No obstant, va sent hora de que els partits miren més pel futur i pel bé de la societat que per l’interès purament polític i partidista. Les inversions que proposem estan destinades a aconseguir una repercussió positiva en un futur, de lo contrari es tractarien d’inversions supèrflues o inclús populistes i això no ens interessa.

1.1.Patrimoni Cultural Per començar, creiem que s’ha invertir en mantenir, ampliar i potenciar el patrimoni cultural de l’Alcora. Què entenem per patrimoni cultural? Tradicions, patrimoni històric, patrimoni arquetectònic, patrimoni arqueològic, etc. i els espais culturals.

Tradicions Les tradicions. Els pobles han d’enriquier-se del seu passat, de la seua història i de la seua cultura, però sempre tractant d’evitar que la defensa cega de les tradicions els impedisquen avançar cap al futur. Ens agradaria que la potenciació de certes tradicions ens permetisquen generar estima pel poble i sentiment de pertinença i identitat. Hem de recuperar balls i música tradicionals del poble. Proposem que es facen jornades de jocs populars tradicionals on puguen participar gent de totes les generacions i inclús concursos de gastronomia típica de l’Alcora o jornades en les que s’ensenyaria a la gent a com fer-les en sa casa per tal de recuperar les que ja s’estiguen perdent o altres iniciatives similars. Quant a la música tradicional creiem que s’haurà de seguir apostant per la rondalla i la banda de música com a pilars clau el folklore alcorí. De la mateixa, l’aposta pels dies festius tradicionals de l’Alcora i llevar-los la càrrega religiosa en molts casos. L’església òbviament pot seguir celebrant quan vulga i com vulga les seues festivitats al igual que qualsevol altra religió, però per respecte a la diversitat de creences des de les institucions que ens representen a tots hem d’apostar per activitats laiques.

Patrimoni històric, arqueològic i arquitectònic L’Alcora disposa d’un patrimoni històric molt ampli, més enllà de la edat mitjana i el Ximen d’Urrea. Així, tant els romans com els ibers ens han deixat un llegat important. I també un llegat de la història més recent, des del Compte d’Aranda fins a la industrialització del anys 60. Concretament en referència al patrimoni arqueològic, les nostres dues prioritats, encara que siga a llarg terme, són la rehabilitació de la Real Fàbrica i la continuació del treball arqueològic de les termes romanes.


-

-

Real Fàbrica: Lloc congresos Espai d’activitats i taller Lloc d’investigació permanent Termes Romanes: iniciar tots els tràmits possibles per aconseguir que el sòl que les ocupa deixe de ser privat per a poder així seguir amb les excavacions.

També s’ha de continuar treballant en Santa, el poblat iber. Que hauria de convertir-se en un parc arqueològic en el que no es deixe de treballar. Explotar potencial turístic i patrimonial del Castell de l’Alcalatén: acabar de restaurar, il·luminar (seguint un procés arqueològic) i millorar-ne l’accés. Senyalització del patrimoni arquitectònic per dins del poble (muralla, arcs...). Rutes: corrals, oliveres, molins. Arreglar accés i mantenir. Torre del Repés: arreglar, rehabilitar i aprofitar el seu potencial. Inversió en restauració de peces que ja tenim en el museu i que no es poden exposar perquè necessita inversió per a la seua restauració (monedes, restes de mosaics, etc.). Continuar amb les visites guiades pel poble que organitza el museu.

Altres Urbanisme cultural: adornar carrers i edificis públics (com ja s’està fent), amb murals i creacions d’artistes principalment locals.

1.2.Espais Culturals Biblioteca La Biblioteca Municipal compta amb moltíssims problemes que no ens podem permetre en una localitat tan gran com l’Alcora. Els horaris, la mancança d’espai, la mala organització, l’ús dels ordinadors com a locutori o la mancança de personal són alguns dels seus problemes, que han provocat que la ciutadania no la considere un espai útil per a la seua vida diària i que els estudiants opten preferentment per acudir a biblioteques de fora de l’Alcora com la de la UJI. Nosaltres proposem una reestructuració física i un canvi del concepte de Biblioteca Municipal. Reestructuració física: -

Planta baixa: zona infantil. Primer pis: zona d’actes. Segon Pis: zona d’informàtica Tercer i quart pis: iguals. Buscar un lloc fora de la biblioteca a l’Associació de Malalts d’Alzheimer i a la Televisió local.

Canvi de concepte: que no es limite a ser el que és, ha de convertir-se en un espai cultural al servei de la ciutadania i les associacions, ha de tenir vida, organitzar actes, xarrades i altres activitats i tenir una oferta útil per a la població.


Propostes concretes per a la biblioteca: -

Mantenir un mínim de 2 treballadors. Videoteca. Hemeroteca: centre de recerca sobre el nostre patrimoni cultural, la ceràmica, etc. Cabines d’estudi. Ampliació d’horaris, sobretot en època d’examens.

Museu Que siga el Museu de la Ceràmica. Un dia a la setmana la entrada serà totalment gratuïta. Mantenir visites guiades i altres activitats com les excursions de xiquets de les escoles, etc. recolzar-lo per que puga realitzar més activitats com xarrades.

Casa de la Música El principal problema de la Casa de la Música és la mancança d’espai, tant per realitzar assajos de la Banda com per donar classes. Amb la construcció de la Casa de la Cultura, que disposaria d’un espai d’assajos adequat i prou aules degudament equipades.

L’àgora Hem de deixar de banda les discussions estèrils al voltant de l’àgora (ja està construïda) i començar a aprofitar el seu potencial. L’àgora a més ha d’estar al lliure servei de la ciutadania, associacions, grups de musica, teatre o dansa locals, etc. esdevenint per tant una eina per recolzar aquestes agrupacions.

Nous espais culturals Museu històric i patrimonial de l’Alcora, garantint així l’exclusivitat temàtica del Museu de la Ceràmica. Aquest museu contindrà exposicions sobre la història i el patrimoni arquitectònic, arqueològic, etc. del nostre poble. Tindran així un lloc per exposar-se totes aquelles peces trobades a les termes romanes i al poblat iber que actualment no tenen on exposar-se, es podran realitzar projeccions audiovisuals, etc. A més, s’aprofitarà per ser un centre d’investigació i interpretació de la història de l’Alcora. Ral Fàbrica, que amb la seua restauració podrà esdevenir lloc de congressos, lloc d’investigació, de tallers i d’altres activitats. Casa de la Cultura, que donarà resposta a la falta d’espai de l’escola de música i la banda de música. Aglutinarà la Casa de la Musica, llocs d’assaig per a grups de música locals, rondalla, grups de dansa, teatre, etc. i un saló d’actes. Tindrà un horari fix i un porter podrà controlar l’entrada i l’eixida de la gent. Centres expositius permanents com els que hi ha durant les dues setmanes de festes, de diferents temàtiques i donant prioritat a artistes locals que tindran així un recolzament per donar a conèixer els seus treballs. “Universitat Popular”, que inclourà l’Escola per a Persones Adultes, l’Escola taller, els cursets del Servef, etc. Estarà tot coordinat per una direcció comuna, sense que això supose la construcció d’un centre únic que els aglutine.


2. ACCIONS CULTURALS 2.1.Accions concretes Formatives Cursets 3D, impressió digital, etc. Activitats formatives que siguen realment útils per a la gent i en la seua vida quotidiana i professional. Cursos la realització dels quals repercutisca directament en el poble i permeta portar a terme el desenvolupament de la vida cultural de l’Alcora. Per exemple cursos d’arqueologia, que sota la direcció d’un arqueòleg ens permetrien minimitzar els costos de les excavacions o cursos d’improvisació teatral, de rehabilitació del patrimoni, etc. Cicle intercultural de músiques, balls, jocs i gastronomia.

Defensa del Valencià Les institucions es dirigiran a la ciutadania principalment en valencià. Açò inclou formularis per reomplir en valencià en l’ajuntament, documents legals en valencià, notes de premsa en valencià, pàgina web per defecte en valencià, fullets en valencià, etc.

La guia del museu i altres qüestions relacionades amb el turisme estaran en valencià, castellà i anglès. Promoure una campanya per la qual els comerços que atenguen a la gent en valencià podran incloure una etiqueta en l’entrada que indique “ací es parla valencià” per promoure que els valencianoparlants que es puguen sentir cohibits utilitzen la seua llengua. Més cursos de valencià gratuïts i oberts a la ciutadania per tots aquells que vulguen aprendre a escriure’l o parlar-lo. Que l’ajuntament dispose de personal qualificat per realitzar traduccions al valencià. Concursos literaris en valencià, on serà molt important la posterior edició de les creacions literàries.

Altres Fira intercultural anual per fomentar les relacions interculturals. Concursos/subvencions per promocionar artistes locals. Cursets d’aprenentatge per als xiquets, excursions, etc. per fomentar l’interès per la cultura i per la història i patrimoni del poble. És molt important que des de l’educació s’inclulque l’interès i el coneixement del valor de la cultura i el patrimoni cultural. Realització d’activitats per al foment de la ciència i la seua importància en el camí cap al progrés. Seguir amb la col·locació d’art al carrer com a forma de visualització de la cultura, principalment la local a través d’obres d’artistes locals. Concursos literaris amb diversitat de gèneres i editar i publicar les obres guanyadores posteriorment.


Intentarem reprendre la mostra de teatre, el concurs de pintura rapida, els cicles de música al saló gòtic i la Fira de la Ceràmica. Cicles de cine alternatiu amb projeccions setmanals temàtiques seguides de debat. La web de l’Alcora ha d’incloure les publicacions de l’Alcora, que seria molt útil per tal que les papereries del poble pogueren editar-ho. Fer actuacions en places del poble, titelles, ball, jazz, teatre, xarrades, etc. Plaça de les Mosques, Plaça de la Sang, Plaça de l’Església.

2.2.Festes culturals Proposem la unificació de la setmana cultural de festes i l’altra.

3. ALTRES Ús del software lliure en les administracions municipals. Hi haurà un dia a la setmana d’entrada totalment gratuïta al Museu de la Ceràmica.

4. Com? 4.1.Finançament Buscar subvencions per a activitats concretes per tractar de minoritzat la inversió que tinga que realitzar l’ajuntament a través d’altres formes de finançament. Patrocini d’empreses que vulguen ser partícips d’activitats. Increment del pes de la Cultura dins dels pressupostos municipals. Tindrem molt en compte si les inversions en activitats culturals compensen tenint en compte el número de diners invertits i l’afluència de gent que se’n beneficia de la mateixa.

4.2.Augmentar participació – mitjans de difusió Una de les formes d’aconseguir la major involucració de la ciutadania en les activitats culturals que es realitzen al poble és aconseguint una òptima difusió d’aquestes activitats.

TV de l’Alcora Buscar una solució al problema legal de les emissions de TV locals. TV municipal dirigida per alumnes en pràctiques de la UJI o mòduls i finançada amb anuncis de comerços locals.


Televisió informativa sobre la realitat municipal i la vida cultural i social del poble. Per tant, es tractarà d’una TV al servei de les associacions tant com a mitjà de difusió de les seues activitats i de les seues iniciatives. Tindrà una programació detallada. Tindrà diferents tipus de programes, inclús debats i informatius. Promourem que la TV la porte una associació per garantir la seua independència i el seu caràcter social i no lucratiu.

Web Millorar la web municipal i crear espais personalitzables per a les associacions, per a que aquestes puguen afegir informació sobre esdeveniments que van a realitzar o han realitzat o sobre la seua activitat en concret. Inclourà microsites d’altres institucions municipals com el museu, la biblioteca, etc. per informar de les seues activitats i oferir informació sobre els seus serveis.

Xarxes socials Millorar la comunicació amb la gent jove a través de les xarxes socials com facebook, twitter, google+, tuenti, etc. i que des de la regidoria de cultura es publiciten les activitats culturals i s’oferisca informació a través d’aquestes xarxes.

Turisme L’interior de la província de Castelló ha de buscar un model de turisme que fugisca del model de turisme massiu de sol i platja, basat en la diferenciació i en el turisme cultural, rural i natural. Creiem molt important potenciar i consolidar la marca “L’Alcora” amb una sèrie de valors associats. És molt important impulsar una guia turística de l’Alcora. Estarà disponible en valencià, castellà i anglès. Promoure iniciatives comarcals o inclús provincials turístiques on seran importants les rutes del patrimoni cultural, mediambiental, etc. Impulsar un servei de lloguers coordinats. Potenciar aquelles coses que ens fan únics com a poble. Per exemple, la Ceràmica. Entrar en la Tourist info, de manera que qualsevol cosa que es faça a l’Alcora siga difós per tot el País Valencià.

Altres L’agenda cultural online de manera que es puga descarregar per qui vulga. A més, la programació cultural s’oferirà a través de la TV local. Augmentar el nombre de primes de fusta repartits pel poble on es penjen cartells sobre activitats que es realitzen en el poble. Diferents taulers d’anuncis oficials pel poble, on s’inclourà un llistat mensual d’activitats culturals. El fet de ser mensual és útil perquè pot incloure activitats que no estan programades anualment.


4.3.Altres Actitud: Abans de publicitar, s’ha de potenciar i programar. Abans de realitzar una inversió, s’ha de valorar el seu potencial. Abans de programar nous projectes s’ha de fer un esforç per mantenir la oferta que tenim. També és molt important definir prioritats. Sempre prioritzarem la realització de poques coses ben organitzades i treballades a moltes però que no ho siguen. Col·laboració cultural amb altres pobles. Des de la regidoria de Cultura s’ha de treballar conjuntament amb la gent, amb persones relacionades amb la cultura, amb associacions, etc. S’ha d’aprofitar el potencial de la joventut amb activitats que els impliquen i incentivar el seu interès pels assumptes culturals. Apostarem decididament per la Cultura al carrer, per aconseguir una major visualització de la Cultura i que la gent isca pel poble.

Protagonisme associacions L’Associacionisme és fonamental en l’aspecte cultural. Fomentar l’associacionisme indirectament ja tindrà repercussions positives a nivell cultural. Així tractarem d’augmentar les subvencions a les associacions, ja que les subvencions actuals són ínfimes i insuficients per a l’activitat de les associacions. Que es realitzen activitats obeeix més a una falta de motivació que a una falta de recursos, per la qual cosa les associacions han de rebre en tot moment el nostre suport i hem de comptar amb elles a l’hora de realitzar qualsevol activitat cultural, així com suggerir-los l’organització per la seua part d’activitats que es vulguen realitzar des de l’ajuntament. De manera que aquestes associacions podran realitzar l’activitat perquè tindran recursos aportats per l’ajuntament i l’ajuntament reduirà els costos perquè serà organitzat per una associació sense ànim lucratiu.


QUÈ ÉS LA CONVOCATÒRIA SOCIAL? La Convocatòria Social és una iniciativa d’Esquerra Unida de l’Alcora que durarà 3 anys i amb la que pretenem construir una alternativa política realment útil per al nostre poble.

COM? Coneixent els problemes i les inquietuds de la gent, escoltant les seues propostes i les seues idees per millorar el poble. Treballant ambles associacions locals en la construcció d’aquest projecte. Amb 10 eixos i 2 mesos de treball per a cada eix:  Cultura  Medi ambient  Serveis públics  Economia i ocupació  Democràcia i participació ciutadana

    

Igualtat social Urbanisme i obres públiques Joventut Persones majors Memòria històrica

Cada eix conclourà amb un acte-debat on es posarà en comú tot el recollit durant els dos mesos de treball.

QUI POT PARTICIPAR? Tots els alcorins i alcorines. Totes les associacions locals.

COM PUC FER LES MEUES PROPOSTES? Pàgina de la Convocatòria Social: www.convocatoriasocial.blogspot.com Pàgina d’Esquerra Unida de l’Alcora: www.eualcora.blogspot.com Correu electrònic: eualcora@gmail.com Twitter: @eualcora Facebook: Esquerra Unida de l’Alcora Tuenti: Esquerra Unida Alcora Acudint a l’acte-debat de cada eix

Cultura i Turisme  

Propostes d'Esquerra Unida de l'Alcora sobre Cultura i Turisme.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you