Page 1

plataforma per l’educació pública a arenys de mar - octubre 2013 - nº1

A TUREM L

A

L

O

M

C

E

Per una educació Per un projecte

Per una educació Per una educació

pública per

propi d’escola

amb valors

pública de

tothom

catalana

democràtics

qualitat

ARENYS ES PINTA DE GROC CONTRA LA LLEI WERT I LES RETALLADES A L’EDUCACIÓ Més d’un centenar de persones participen a la mobilització PINTEM ARENYS DE GROC. Des de SOS EDUCACIÓ preparem noves actuacions. Els docents i les famílies dels centres públics d’ensenyament d’Arenys de Mar considerem que cal una mobilització col·lectiva contra el nou model educatiu que vol impulsar la LOMCE i l’amenaça que les retallades acabin desballestant l’escola pública catalana. En aquesta línia es van expressar els participants a la concentració que aquest dissabte, 19 d’octubre, es va fer a la Placeta de l’Església d’Arenys de Mar. La voluntat de la Plataforma és treballar per sensibilitzar al conjunt de la població del paper destacat que l’educació té en la construcció d’un nou model de societat més justa i solidària. Cohesionar la comunitat educativa és una prioritat en la qual es treballarà els propers mesos.

La Plataforma per l’Educació Publica a Arenys de Mar es va crear la tardor de 2012 i en formen part les AMPES de les escoles Joan Maragall i Sinera i l’Institut els Tres Turons i també docents d’aquestes centres i d’altres professionals de l’educació d’Arenys de Mar. Darrerament s’hi ha incorporat l’escola bressol dels Colors. La Plataforma té un espai de treball en línia a través del qual es coordina i organitza actes informatius i mobilitzacions.

www.arenyautes.cat/educacio


plataforma per l’educació pública a arenys de mar - octubre 2013 - nº1

LLEI W ERT: P ROJECT E DE RE T RO C ÉS N O D E P RO G RÉS

El PP ha aprovat un nou model educatiu amb:

La LOMCE al servei del mercat

- Concepció mercantilista (competitivitat) - Centralització de continguts i d'avaluació.

Educació per a la producció econòmica.

- L'excel·lència per sobre de l'equitat. - Eliminació del dret a l'educació integral. - Segregació de l'alumnat a partir dels 14 anys. - Finançament d'escoles concertades que segreguen per raó de sexe o llengua.

No parla d'educació integral, parla de competències per al mercat. Model de gestió empresarial. Elimina la participació democràtica de la comunitat educativa. El Consell Escolar perd tota la seva capacitat de decisió. Penalització dels centres amb pitjors resultats. L’educació com una cursa d'obstacles.

- Atac a l'educació pública.

Classista i segregadora.

- Atac al català.

Fi de l’atenció a la diversitat i el dret a la igualtat

Centralització de continguts Atac al català. Fixació del 65% (actualment 55%) dels contingut educatius per a les CCAA amb llengua cooficial. Supressió d’assignatures no instrumentals. Atac al dret a l'educació artística (musical i plàstica), a la tecnologia i al teatre. Eliminació de l'educació per a la ciutadania i substitució per una assignatura amb continguts partidistes de la dreta conservadora. Aprenentatge memorístic i ràpid. Imposició del model educatiu i control de la dreta espanyola

Atac a la formació del professorat i a la renovació pedagògica.

www.arenyautes.cat/educacio


plataforma per l’educació pública a arenys de mar - octubre 2013 - nº1

LLEI W ERT: P ROJECT E DE RE T RO C ÉS N O D E P RO G RÉS Avaluació de resultats

LOMCE = AVALUACIONS EXTERNES

•No parla de l'autoavaluació.

3r de Primària: no té caràcter vinculant.

•No parla d'avaluació contínua.

6è de primària: no tindria caràcter “eliminatori” però constarà a l’expedient.

•Avaluacions externes.

•Desconfiança cap a la professionalitat dels docents.

4t d’ESO: la prova condicionaria l’obtenció del títol de Graduat en ESO (70% ESO ponderat + 30% avaluació).

Al finalitzar el Batxillerat (60% BATX + 40% avaluació).

•Comparació entre els centres.

LOMCE A SECUNDÀRIA

•Finançament basat en resultats.

Centralització del 50% de les matèries, entre elles la història.

Promou la segregació primerenca de l’alumnat amb la introducció d’itineraris en funció del seu rendiment acadèmic:

4t d’ESO canvia i passa a convertir-se en un curs d’iniciació amb dos itineraris diferenciats, el professional i l’acadèmic. FP i Batxillerat

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Diu el mestre: Per a que l'avaluació sigui justa tots fareu la mateixa prova: HEU DE PUJAR A L'ARBRE

Via de 2a categoria: “Els que no valen per estudiar”

100% formació a l’empresa “mà d’obra gratis”

Avalua l’empresa i se suprimeix professorat

Desapareix la formació integral

Un camí irreversible

EN F RO N T DEL MO D EL D E W ERT:

DEFENSEM l'educació integral. És l'educació per a la vida

DEFENSEM la participació i la democràcia a l'escola Escola pública per a totes les persones.

Persones amb autonomia personal i lliures Persones motivades i creatives

Gestionada des de la participació i la col·laboració.

Persones que convisquin amb diàleg

Oberta i vinculada al nostre poble.

Persones justes i solidàries

Amb metodologies actives, cooperatives i no competitives. www.arenyautes.cat/educacio


plataforma per l’educació pública a arenys de mar - octubre 2013 - nº1

LA CONS ULTA P ER L’EDUCA CIÓ

El Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya han realitzat i segueixen realitzant retallades en educació que s'argumenten per la situació econòmica actual, però que, segons el parer de la majoria de la Comunitat Educativa, tenen greus repercussions en el sistema educatiu, les quals seran encara molt més perjudicials a mig i llarg termini si aquestes retallades es mantenen o, fins i tot, si s'incrementen.

l'alumnat perquè el progrés en els estudis estigui condicionat, amb caràcter general, al nivell social i a les possibilitats econòmiques de les seves famílies, expulsant del sistema totes aquelles persones que no encaixen en un perfil prefixat per qüestions ideològiques.

Arenys de Mar participa a la Consulta La Plataforma arenyenca per l’educació pública es proposa fer arribar la Consulta a Arenys de Mar. A través de les Ampes dels centres públics de primària i secundària es faran accions d’acord al protocol que preveu el mecanisme de la Consulta, abans de la data límit del 27 d’octubre establerta per aquest procés.

No obstant això, els governs causants d’aquesta situació han tractat d'ignorar fins al moment l'opinió dels ciutadans que, en la seva immensa majoria, rebutgen tant les retallades com les MÉS INFORMACIÓ A: http:// A més, el Govern central està polítiques que els sustenten i les consultaeducacio.blogspot.com.es duent a terme una sèrie de reformes que s'estan plantejant i reformes, com la LOMCE o el Reial realitzant en el nostre sistema decret de Beques, que, segons el educatiu. parer de la majoria de la Comunitat Educativa, danyant l'educació La Consulta vol recollir, de forma pública, suposen la tornada a un directa, l'opinió dels ciutadans i a sistema basat en la selecció de partir d’això s'intenta canviar la forma actual de governar-nos, aturant les retallades i iniciar el Qui pot participar a la procés de revertir tots les mesures i Consulta? Qualsevol retallades que s’han realitzat en els persona que tingui 14 anys últims anys. D’aquesta manera, entre tots, es pretén iniciar un complerts o més pot procés de diàleg i cerca de participar en la consulta. consens en matèria educativa. 24-O VAGA Convocada vaga general a l’educació a tota Espanya contra la LOMCE. A Catalunya la convocatòria també és contra la LEC i les retallades.

MESES DE LA CONSULTA Aquesta setmana es posaran meses al carrer per poder participar a la Consulta. Informeu-vos a la vostra escola o centre

PINTEM ARENYS DE GROC Al bloc de SOS EDUCACIÓ hem publicat un recull de fotografies de l’acte a la Placeta. Us hi podeu trobar i deixar-hi els vostres comentaris.

www.arenyautes.cat/educacio

SOS EDUCACIÓ  
SOS EDUCACIÓ  

ATUREM LA LOMCE, primer butlletí de la Plataforma per l'educació pública a Arenys de Mar

Advertisement