Informacions

Page 1

Escola Princesa Làscaris Passeig Bisbe Comelles, 65 LÀSCARIS 08693 - Casserres Passeig

93 8234100

Benvolgudes famílies, Per la present circular us comuniquem algunes coses que considerem d'interès per a vosaltres en el començament de curs:

MESTRES PEL CURS 2017-2018 * Pàrvuls P-3: * Pàrvuls P-4 : * Pàrvuls P-5:

Anna PONS COMA Maria RIPOLL ROCA /Anna SOLDEVILA BAGÓ (Reforç Ed. Infantil) M. Àngels CAELLAS ARMENGOU

* 1r: * 2n Curs: * 3r Curs: * 4art Curs: * 5è Curs: * 6è. Curs: * Educació física: * Religió: * Música: * Anglès:

Concep MARTÍNEZ ESTRUCH M. Teresa SALVADOR MALLARACH Ignasi SOLER CABESTANY Salvador SALA MONTRAVETA Elisabet ORTEGA BARNIOL M. Àngels RUIZ MUIXÍ Elisabet CALVÉS CANUDAS Pilar TORRA JULIÀ Salvador SALA MONTRAVETA M. Goretti CASAFONT LLORENS i Ignasi SOLER CABESTANY * Educació especial i reforç Mireia CORTINA PUIG/ Laia TORRENT TRISTANY Per qualsevol consulta, aquests/es mestres estaran a la vostra disposició a les hores de tutoria que us seran degudament comunicades.

CALENDARI ESCOLAR

Curs 2017-2018

El curs començarà el dia 12 de setembre de 2017 i acabarà el 22 de juny del 2018.

HORARI ESCOLAR L'horari de classes serà de 9 del matí a 12'30 del migdia i de 3 a 4'30 de la tarda. Els/les alumnes de p-3 , per facilitar la seva adaptació al centre, durant els dies 12 i 13 de setembre només assistiran a l’escola de 9 h. A 12:30h. Es demana la màxima puntualitat tant a l'entrada com a la recollida dels alumnes. Els pares dels nens d’Educació Infantil no poden deixar els nens sols al pati abans del les 9 i de les 3 de la tarda, ni quedar-se a 2/4 d’1 al patí, si no es queden a menjador. Els han d’acompanyar a l’entrada de la seva classe.


AL MIGDIA L’ENTRADA DEL CARRER BISBE COMELLES ESTARÀ TANCADA PER MOTIUS DE SEGURETAT DELS ALUMNES DE MENJADOR. L’ENTRADA I LA SORTIDA SERÀ ÚNICAMENT PEL C/ DE LES ESCOLES.

REUNIONS DE CLASSE Es farà una reunió dels tutors amb els pares el mes de setembre. El dijous dia 21 de setembre a 3/4 de 5 de la tarda Cicle Inicial ( 1r i 2n). El dimarts dia 26 de setembre a 3/4 de 5 de la tarda P-3, P-4 i P-5. El dimecres dia 27 de setembre a 3/4 de 5 de la tarda Cicle Superior ( 5è i 6è). El dijous dia 28 de setembre a 3/4 de 5 de la tarda Cicle Mitjà (3r i 4t). Els informes es donen per Nadal i a final de curs en una entrevista amb els pares. Al segon trimestre només rebran informe els i les alumnes de Primària.

HAN DE PORTAR : Una tassa de plàstic i un tovalló de roba, marcat amb el nom, P3, P4 i P5. Dues caixes de mocadors de paper els nens/es de P-3, P-4 i P-5 i una els de cicle inicial. Un paquet de tovalloletes humides P3. Una bata amb nom i beta per penjar, els nens de P3, P4, P5, 1r. i 2on. També han de portar beta i nom les jaquetes encara que portin caputxa (penseu a posar-ne també a les jaquetes del xandall de l’escola ja que és fàcil d’extraviar-les al ser totes iguals) Tots els nens han de portar una bata o camisa vella per tallers i plàstica. Un coixí petit per a seure P3, P4 i P5. Dues fotografies P3 i primer. Una fotografia P-4 i P-5. A la classe d’Educació física cal portar xandall (el de l'escola si el tenen) i calçat esportiu. Més endavant cada tutor us informarà del dia i hora. Es recorda que tots els pares que tinguin puzzles o llibres de lectura infantil en bon estat els poden portar a l'escola.

ES RECOMANA: - que els nens i nenes d’Educació Infantil portin la motxilla sense rodes. - que tots els nens i nenes portin l’esmorzar i el berenar dins d’una carmanyola, recipient de plàstic... per tal d’evitar el màxim els envasos d’un sol ús, els plàstics i el paper d’alumini. - que eviteu al màxim la pastisseria industrial per tal de afavorir uns hàbits saludables d’alimentació. - que per les celebracions d'aniversari (en cas que es desitgi celebrar-ho a l’escola) portin esmorzar (pa amb tomàquet, coca...), (cal evitar les elaboracions casolanes amb ou cru o amb nata) o UNA SOLA GORMANDERIA ( la gormanderia a partir de primer). - no portar fruits secs a l’escola, per evitar problemes amb els nens i nenes al·lèrgics .


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS El servei matinal de 8 a 9 començarà el dimarts 12 de setembre per aquelles famílies que ho necessitin. Les altres activitats començaran el mes d'octubre i se n’informarà detalladament. VACANCES DURANT EL CURS ESCOLAR Les vacances de Nadal seran del dia 23 de desembre de 2017 al 7de gener de 2.018, ambdós inclosos. Setmana Santa: del dia 26 de març al 2 d’abril del 2018, ambdós inclosos.

FESTES DURANT EL CURS ESCOLAR 12 d’octubre 13 d’octubre 1 de novembre 6 de desembre 7 de desembre 8 de desembre 23 d’abril 30 d’abril 1 de maig 1 de juny

Festa del Pilar Festa de lliure disposició Tots Sants Festa de la Constitució Festa de lliure disposició La Puríssima Festa Local Festa de lliure disposició Dia del treball Festa de lliure disposició (Patum)

Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i Indústria. JORNADA INTENSIVA Els nens vindran a l’escola de 9 a 1 del matí:  el 22 de desembre de 2017.  del 5 al 22 de juny de 2018. EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE

DIRECTORA: CAP D'ESTUDIS: SECRETÀRIA:

Elisabet CALVÉS CANUDAS M. Àngels CAELLAS ARMENGOU Anna PONS COMA

Cordialment,

L’Equip Directiu Casserres, 1 de setembre de 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.