Page 1

ESCOLÀPIES SANT MARTÍ

Ed. Infantil 3 anys 2019/2020


EDUCAR és la feina: més digna, més noble, més meritòria, més beneficiosa, més útil, més necessària, més natural, més raonable, més grata, més agradable, més gloriosa. Sant Josep de Calassanç

EDUCAR és feina de tots: pares i mares, mestres, escola, societat... Tenim molt a guanyar... o a perdre.


Educació Infantil 3 anys • Curs 2019/2020 Educadors PÀRVULS 3 ANYS A «Diables» TUTORA: VISITES:

Nereida Alvarez Matinero Dijous, de 16 a 17 h Divendres, de 15 a 16 h

PÀRVULS 3 ANYS B «Dracs» TUTORA: VISITES: PROFESSORS: PSICOMOTRICITAT: MÚSICA: RELIGIÓ: ANGLÈS:

Anna Ma Planas i Sanjuan Dilluns, de 12 a 13 h Dimecres, de 15 a 16 h Anna Vallhonrat Benaiges Gara Cabarga Sangenís Patricia Ureña Gara Cabarga Sangenís Maria Uroz Pascual Judit Biel Prat

DEPARTAMENT DE PASTORAL: Vicens Alfocea Quirós DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ: Maite Treserra Farran COORDINADORA:

Laura España Escales

CAP D'ESTUDIS:

Santi López Ribalta

DIRECTORA:

Emma Brújula Sánchez

DIRECCIÓ GENERAL

Anna Moyà Salmerón


Educació Infantil 3 anys • Curs 2019/2020 Informació general

HORARI ESCOLAR:

De 9 a 12:52. De 14:52 a 16:20.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

9 de desembre de 2019, 24 de febrer de 2020 i 8 de juny de 2020

TELÈFONS:

93-456-93-03 / 93-456-93-02

FAX:

93-456-93-02

INTERNET: Web escola Bloc Provínciaescolàpia

www.escolapiessantmarti.org info@escolapiessantmarti.org p3escolapiessantmarti.blogspot.com www.escolapies.com

HORARI DE SECRETARIA:

De dilluns a divendres, de 9 a 13. Els certificats s'han de demanar amb antelació.

VISITES:

La Direcció rebrà les visites sol⋅licitades prèviament per telèfon o per mitjà d’una nota a l’agenda dels fills. El Professorat les atendrà, segons el seu horari de visites, prèviament convinguda l'hora.

AVALUACIONS:

Els informes de P3, P4 i P5 es donaran la darrera setmana de cada trimestre. Cal retornar-los signats.


Educació Infantil 3 anys • Curs 2019/2020 El lema de l’Etapa i els seus objectius

LEMA: Obre els ulls! VALORS Veritat i Senzillesa OBJECTIUS ESPECÍFICS: o o o o

Potenciar l’autonomia, esforçant-se per créixer cada dia. Fomentar el pensament reflexiu. Verbalitzar les pròpies emocions i sentiments. Fomentar l’alegria i el treball cooperatiu.

OBJECTIUS A CASA: o o o o

Aprendre dels propis errors tot fomentant l’esperit crític. Acceptar les conseqüències dels propis actes. Crear un clima de confiança i conversa per al foment de la veritat. Participar en les activitats de casa adquirint petites responsabilitats.


Educació Infantil 3 anys • Curs 2019/2020 Hàbits i àrees curriculars Al llarg de l’etapa d’Educació Infantil els nens i les nenes han d’anar desenvolupant les seves capacitats cognitives, psicomotrius, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social. Totes elles fan referència a l’aptitud de comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una integració en el grup social. Els hàbits s’ensenyen i s’aprenen i es fonamenten en valors que guien i regulen la conducta personal i social. Es considera l’ensenyamentaprenentatge dels hàbits com un procés compartit en què l’alumne/a, gràcies a l’ajut que rep de l’adult (mestres i pares), pot mostrar-se progressivament competent i autònom en la resolució de tasques, en la utilització de conceptes i en la posada en pràctica de determinades actituds. No es pot confondre l’ensenyament- aprenentatge d’hàbits amb una imposició de normes que tan sols garanteix un control de l’alumne/a, però mai una veritable adquisició d’hàbits de comportament. A l’aula ensenyem, proporcionem ocasions, oferim models amb la pròpia conducta i donem suport per tal que l’infant aprengui a: - Participar de manera activa en les activitats i experiències que es proposen. - Compartir els materials comuns. - Participar en la cura i el manteniment dels objectes i espais col·lectius. - Relacionar-se amb el professorat i els companys mostrant- se obert i comunicatiu. - Escoltar els altres. - Demanar ajut quan cal. - Mostrar-se satisfet dels progressos assolits. - Expressar les pròpies necessitats. - Esforçar-se per controlar la pròpia acció i els propis impulsos. - Demostrar autonomia en els hàbits relacionats amb la pròpia netedat, higiene i salut. - Esforçar-se per actuar seguint les normes establertes a l’escola.


L’Educació Infantil afavoreix el desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació,que ha de permetre als nens i nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’Educació Primària amb l’adquisició de les competències bàsiques. Al llarg de l’etapa, els alumnes d’Educació Infantil hauran de desenvolupar les següents capacitats: 1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. 2. Aprendre a pensar i a comunicar. 3. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. 4. Aprendre a conviure i a habitar en el món. Les àrees d’Educació Infantil són les següents: Descoberta d’un mateix: - Iniciació al control dinàmic del propi cos. - Control postural en les diferents activitats - Esforçar-se davant una dificultat. - Descoberta de l’esquema corporal. - Iniciació a la coordinació entre la mà i el peu. - Iniciació en l’execució de diferents grafismes. - Seguretat en l’execució dels diferents exercicis. - Reconeixement de diferents sensacions i emocions. Descoberta de l’entorn: - Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions. - Coneixement i participació de les celebracions de l’escola. - Aproximació al’entorn social més pròxim (l’escola, la família, el mercat...). - Respecte pels elements de l’entorn natural. - Observació i identificació de fenòmens naturals (dia, nit, sol, pluja...) i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana. Comunicació i Llenguatges: ▪ Llenguatge verbal: - Esforçar-se per parlar cada dia millor - Adquisició de nou vocabulari i estructures verbals. - Interès per la interpretació del llenguatge escrit. - Reconeixement del nom propi escrit,així com el dels companys. - Escriptura del nom propi. - Escolta activa de contes. ▪ Llenguatge matemàtic:


- Ús de la sèrie numèrica per comptar en ordre creixent i decreixent del 0 al 10. - Relació dels nombres amb la seva quantitat. - Resolució de problemes numèrics. - Ordenació de seqüències temporals. - Ús de les nocions més que, menys que, molts i pocs. - Experimentació de les nocions d’orientació (dins/fora, a sobre/ a sota). - Identificació d’objectes iguals o diferents. - Identificació d’elements dins d’un tot. - Reconeixement i classificació de formes geomètriques en funció dels seus atributs (forma, color, mida i gruix). - Identificació d’un element com a part d’una agrupació. - Reconeixement de la norma a les sèries en què canvien un o dos atributs. ▪ Llenguatge plàstic: - Iniciació de la representació gràfica i plàstica del propi cos. - Desenvolupament de la creativitat. - Iniciació a l’ús del punxó i la tisora. - Potenciació de l’habiltat per apreciar i gaudir amb l’art (Miró). - Experimentar amb diferents tècniques plàstiques. ▪ Llenguatge musical: - Diferenciació entre so i silenci. - Iniciació i reproducció de les cançons apreses. - Iniciació en el ball de les diferents danses. - Descoberta del so dels diferents instruments que formen l’orquestra simfònica. - Diferenciació i identificació dels instruments de percussió dins de la seva família i entre els altres instruments. ▪ Llengua anglesa: - Total PhysicalResponse: aprenem mitjançant jocs, cançons i moviments amb el propi cos. Religió: Ampliar els diferents àmbits de desenvolupament de l’infant, preparant-lo per a la relació amb Déu, fonamentalment a través del llenguatge, el joc i el símbol.


Educació Infantil 3 anys • Curs 2019/2020 Normes de convivència Som conscients que és totalment impossible recollir la vida de l'escola dins d'unes normes de convivència, per la qual cosa el Consell de Direcció es reserva el dret de judicar i avaluar qualsevol situació nova que pugui sorgir i que no estigui expressada en aquesta normativa. 1. Tots els membres de la comunitat educativa som responsables de la bona marxa de l'escola. 2. La sortida de l’escola es fa a les 12:53 i a les 16:53. Els alumnes de P3, P4 i P5 baixaran per ordre i, acompanyats de la tutora i/o mestra que tinguin a la darrera hora. PUNTUALITAT 3. Entrar i sortir pel carrer Rogent. 4. Ser puntuals a l'entrada i a la sortida. VESTIMENTA 5. Portar la bata neta els dilluns i els dijous. 6. Portar sabatilles esportives amb velcro i el xandall de l’escola posat els dies que fan psicomotricitat. 7. Tornar la roba de recanvi neta, tan aviat com es pugui. 8. Els alumnes de mitjapensió cal que tinguin sempre un impermeablea l’escola. 9. Tota la roba, que es treu i es posa a l'escola, ha d'anar amb beta per penjar-la i marcada amb el nom i cognom. 10. Per potenciar l'autonomia, els infants han d'anar vestits amb roba còmoda que es pugui posar i treure fàcilment.


11. No es poden portar samarretes d’equips esportius (futbol, bàsquet...) INFORMES 12. Quan es lliuri l'informe, calretornar la fotocòpia signada pels pares o tutors, abans d'una setmana. HÀBITS D'ALIMENTACIÓ 13. Per esmorzar no es pot portar cap tipus de beguda («briks», ampolles), tampoc iogurts, flams, Petit-suisse, ni fruites per pelar amb ganivet. 14. El dia de l'aniversari es pot portar algun detall o pastís per compartir amb els companys. No és obligatori. Us recomanem triar una de les dues opcions. 15. Cal portar esmorzars variats i saludables. COMPORTAMENT 16. Cal fomentar un comportament respectuós envers el professorat, personal no docent i companys. S'ha de procurar que la seva relació sigui sempre cordial, evitant les baralles i els insults. 17. S'ha de fer un bon ús de les instal⋅lacions de l’escola, del material didàctic, així com també del material dels companys.


Educació Infantil 3 anys • Curs 2019/2020 Sortides programades

Biblioteca Caterina Albert, a Barcelona: 19 de novembre de 2019, només al matí: “Primeres passes a la biblioteca” Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Teatre en anglès a l’escola: «Santa’s boots». 4 de desembre de 2019, només al matí.Potenciar l’audició de la llengua anglesa mitjançant contes, cançons i titelles. El Mogent, a Llinars del Vallès: «Els sentits». 20 de març de 2020, tot el dia.Experimentar sensacions noves a través dels sentits. Fundació Miró. 8 de maig de 2020, tot el dia.Apropar l’obra de Joan Miró a l’escola. Auditori, «Sona Bach»: 15 de maig de 2020 només al matí.Gaudir d’una audició musical.

Profile for escolapiessantmarti8

P3 ESCOLÀPIES SANT MARTÍ 2019-2020  

P3 ESCOLÀPIES SANT MARTÍ 2019-2020