Erséus 20 år

Page 1

20

GÖTEBORG

St Badhusgatan 18 - 20 031 - 10 95 00 STOCKHOLM

Fiskargatan 8 08 - 556 939 00

Utgåva 2022 www.erseus.se

20 år

Erséus Arkitekter grundades i Göteborg 2002 av Peter Erséus. Under de gångna tjugo åren har många intressanta projekt kommit vår väg och vi har kunnat bygga upp en stabil verksamhet i Göteborg och Stockholm med idag ett trettiotal anställda. Trots Göteborgsförankringen koncentrerades verksamheten till en början mest till ett kontor vid Mosebacke torg i Stockholm och till uppdrag i huvudstadsregionen. Men snart blev de västsvenska uppdragen fler och 2005 öppnades vårt Göteborgskontor. Att växa till ett riktigt stort arkitektföretag har aldrig varit vår målsättning, däremot att vara ett personligt, kreativt kontor med kunder med höga ambitioner och intressanta projekt - och vara stora nog att klara av också de riktigt krävande arkitektuppgifterna.

Vår vardag handlar ofta om att rita flerbostadshus runtom i landet. Vi ser bostadsbyggandet som en av arkitektens allra

viktigaste och mest ansvarsfyllda arbetsuppgifter eftersom bostaden i så hög grad påverkar människors vardagsliv och livskvalitet. Men som denna folder visar gestaltar vi också många andra typer av byggnader och miljöer. Mångfalden gör oss till generalister, med möjlighet och förmåga att genom kunskaper och erfarenheter från en typ av byggnad inspireras och få nya tankar inför en helt annan typ av uppgift.

Under de första åren var Peter Erséus ensam ägare i företaget. Sedan 2012 är Fredric Scherman kompanjon och 2021 gick Ulrika Nilsson, Lisa Morin Wegbrant och Pär Ekman in som delägare. Genom successiv föryngring och vitalisering av ledarskapet ska vi utvecklas vidare för att ansvarsfullt möta de nya utmaningar som framtiden kommer föra med sig – för oss arkitekter och för samhället i stort. Detta kommer att kräva ny kunskap, nya insikter och breddad kompetens. Spännande!

Kv. Vinodlaren Essinge brygga

Odinsskolan Båtklubben Skeppsholmen

Kv. Sällheten Brf. Malö Niagara Sjöstuga Lavön Torpedförrådet Karlstads teater Hornsplan

Täby centrum Kv. Domaren Adjunkten Brf. Ellinor Studenthuset Angered Arena

2002 2010 2008 2006 2004 2012

Inre Sannegårdshamnen

Sjöstadsporten

Henriksdalshamnen Almhult centrum Västerås slott Kv. Böljan Villa Nau

Folkteatern Dramaten Torkhuset

Tyresö skogsstad Kv. Ollonet Cementsilon Sjövikshöjden Scenkonstmuseet

Cermonien Västända Polstjärnan Brf. Albertina Scenkonstmuseet Greenroof Jarlaplatsen Kvibergs krematorium Askims församlingshem

Sparbanksboken Stallbacken Liljeholmshissen Gavelhusen Vega Rambergsskolan

2020 2022 2018 2016 2014

Göteborgs stadsbibliotek Västertorn Ulriksdals Värdshus Brf. Linnéa Kv. Venus

Brygghuset Vedhall Vattentornet Söderterrassen Kv. Nor Övre Vasastaden

Ulfsparregatan Kv. Havsprinsen Residenset Gustavsberg*

Bolinder Hotell Draken Thelestads herrgård Dalénum Kajen 7 Hovstallet Kvarnholmen etapp 1 Villa Björnänge Kv. 8 Kallebäck Kv. Bagaget 1

PROJEKT I URVAL

Askims församlingshem

Ort: Askim, Göteborg

Typ: Församlingshem Beställare: Svenska Kyrkan

Askims kyrka, som i långa tider ensamt tronat på sin klippa, och därmed utgjort ett viktigt landmärke, har fått sällskap av ett nytt och modernt församlingshem.

Den brant lutande topografin norr om kyrkan erbjöd goda möjligheter för församlingshemmet att underordna sig den äldre kyrkan, trots ett omfattande lokalprogram med samlings- och ungdomslokaler, café och församlingsexpedition. Byggnaden knyter ihop kyrkogårdens övre och nedre nivå och skapar en situation med viss dramatik. Valet av skiffer och trä i exteriören lånar från kyrkans fasader och tak.

Byggnaden ligger i souterräng och är vriden något ur kyrkans centralaxel. Entrén sker från kyrkbacken, i församlingshemmets översta plan.

Foto: Bert Leandersson Foto: Bert Leandersson

Vattentornet

Ort: Växjö

Typ: Bostäder Beställare: Kärnhem/NCC

Med sina 19 våningar och placeringen i parken på Solberget, är Vattentornet det högst belägna bostadshuset i Växjö. Detta ställer så klart stora krav på arkitekturen, varför en arkitekttävling (parallella uppdrag) hölls med tre inbjudna arkitektkontor. Vi fick förtroendet att vidareutveckla och genomföra vår gestaltningsidé. Gestaltningen utgick från mötet av rutnätstaden och Kungsgatan, två riktningar som förenades i ett kryss. De vinklar som balkongerna plockar upp och följer riktningar ger husets dess karaktär. Utöver de yteffektiva bostäderna med balkonger i minst två väderstreck, har projektet kryddats med en stor generös lobbyentré, spa, gym och högst upp en takterrass för de boende.

Foto: Erséus
Foto: Anders Bergön

Göteborgs Krematorium

Ort: Kviberg, Göteborg

Typ: Offentlig service

Beställare: Svenska Kyrkan

På Kvibergs kyrkogård har Svenska Kyrkan uppfört ett nytt krematorium för Göteborgsområdet i anslutning till det gamla. Parallella uppdrag, med fem arkitektkontor inbjudna, genomfördes under sommaren 2014. Erséus Arkitekters förslag valdes att ligga till grund för genomförandet. Krematoriet invigdes i november 2017. Byggnaden är i plan en kvadrat, en grundform som passar en enkel planlösning med för verksamheten användbara rum och flöden. För att åstadkomma ett mått av poesi i exteriören har de fyra sidorna gjorts något konkava, och kvadratiska fönster har placerats i en lekfull komposition. Byggnaden har fått en egen, stark karaktär. Vad som är gammalt respektive nytt blir tydligt.

Foto: Bert Leandersson Foto: Bert Leandersson

Hiss vid Liljeholmskajen

Ort: Stockholm

Typ: Offentlig byggnad

Beställare: Stockholms stad

Den nya allmänna hissen vid Liljeholmen är en efterlängtad koppling mellan kajen och Årstabroarna och stadens allmänna gång- och cykelstråk mot Södermalm och söderort.

Hissen invigdes våren 2019 och har två stora hisskorgar som rymmer både medhavda cyklar och barnvagnar. Hissen ligger i slutet av Sjöviksvägen och bildar fond i gatuvyn vid det framtida torget, då allt är färdigbyggt.

Hissen och gångbryggan har en bärande konstruktion av stål, delvis i synlig cortén. Konstruktionen är insvept i glas med vitt screentryckt glas där mönstret på nära håll ger en närmast textil känsla.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Göteborgs Stadsbibliotek

Ort: Göteborg

Typ: Offentlig byggnad

Beställare: Göteborgs Stad

Efter parallella uppdrag som genomfördes 2006 rekommenderades vårt förslag till fortsatt bearbetning och utförande. Projektet ligger vid Götaplatsen i Göteborg och omfattar dels en total upprustning av det gamla biblioteket från 1967, dels en omfattande tillbyggnad på tre av byggnadens sidor.

Stadsbiblioteket har genom detta projekt fått en helt ny framtoning, blivit mer visuellt inbjudande, öppet och mer delaktigt i stadsrummet. Tillsammans med byggnadsantikvarierna på kommunen och länsstyrelsen har vi definierat ambitionsnivån; den nya exteriören skall väl platsa i sitt sammanhang – med stadsteatern, konserthuset och konstmuseet som närmsta grannar.

Erséus
Foto:
Foto: Erséus

Henriksdalshamnen

Ort: Stockholm

Typ: Detaljplan, bostäder Beställare: Stockholms stad, AB Borätt

I Henriksdalshamnen i Hammarby sjöstad har vi på uppdrag av AB Borätt ritat två ”syster”-projekt, Sjöstadskajen respektive Sjöstadskanalen, med 46 lägenheter vardera. Läget är magnifikt med bara några få meter till Danvikskanalens vatten och båtar. Projekten är i det närmaste identiska med varandra bortsett från fasadernas färgsättning och några avvikande fönsterplaceringar föranledda av att optimera de platsspecifika möjligheterna till utblickar från bostäderna.

Foto: Mathias Nero Foto: Mathias Nero

Studenthuset Frescati

Ort: Stockholm

Typ: Studenthus för Stockholms

Universitet

Beställare: Akademiska Hus

1:a pris i allmän tävling om kårhus och ny entré till Stockholms universitet.

Byggnaden karaktäriseras av tre horisontella element i olika material; en sockelvåning i sten som är inarbetad i markbehandlingen, en mellanliggande våning helt i glas och överst en låda av trä.

Studenthuset är den självklara samlingspunkten för studenterna vid Stockholms universitet. Byggnaden innehåller studentnära verksamheter, såsom kårexpedition, samlingslokaler, publika lokaler för möten, café, studieplatser och matrum för studenterna. Genom hela processen har miljö- och hållbarhetsfrågor prioriterats. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

Ulriksdals Wärdshus

Ort: Stockholm

Typ: Restaurang, restaurering, inredning

Beställare: Ulriksdals Wärdshus

Värdshuset är en välbesökt trivsam klassiker med mer än 100 år gamla anor. Det uppfördes 1868 i Ulriksdals slotts köksträdgård. Byggnaden ingår i det statliga byggnadsminnet Ulriksdals slott.

Som utgångspunkt för renovering och inredning har vi utgått från byggnaden och det som präglar maten; levande tradition, materialkänsla och karaktär i detaljer. Interiörens ursprungliga färgsättning med ljusare väggar och mörkare snickerier utgör grunden för den nya färgpaletten. Verandan har återfått sin ursprungliga panel och snickarglädje. Inredningen har vissa moderna inslag men avsikten är att helheten uppfattas som klassiskt skandinavisk.

Logistiken har förbättrats bland annat genom två nya trappor och dörrar.

Foto: Mathias Nero
Foto: Mathias Nero

Angered arena

Ort: Angered, Göteborg Typ: Bad- och idrottsanläggning Beställare: Higab

Angered Arena byggdes för att erbjuda fritidsoch friskvårdsaktiviteter i en del av Göteborg där simkunnigheten är låg och där många aldrig har satt skridskor på sina fötter. Efter färdigställandet har byggnaden med sitt rika utbud blivit en viktig och uppskattad samlingspunkt för barn och vuxna i alla åldrar.

Projektet föregicks av en arkitekttävling och innehåller ett omfattande lokalprogram. Aktivitets- och motionsbad, fullstor ishockeyrink, friidrottshall, aktivitetssal för bl.a. dans, gym och café ryms inom en sammanhållen byggnadskropp. Runt hela byggnaden sveper en enhetlig fasad av hålade aluminiumplåtar, lackerade i fem högglansiga, näraliggande kulörer som reflekterar det omgivande vackra landskapet och ljusets skiftningar under dagen.

Sten
Foto:
Jansin
Foto: Sten Jansin

Hornsplan

Ort: Stockholm

Typ: Bostäder, lokaler Beställare: AB Borätt

Bostadshuset vid Hornstull var först tänkt att sträcka sig från Hornsgatan ända ut till Liljeholmsbrons fäste och där manifestera entrén till Södermalm med ett högt bostadstorn. Av stadsbyggnadsskäl bantades dock projektet till dagens mer modesta volym som lämnar siktlinjen mellan Hornstull och Tantolunden fri.

Karaktärsskapande för projektet är främst fasaden mot söder, som med sin tandning medför att lägenheterna får ökad utsikt mot Årstaviken, samt det bruna glaserade teglet som gör att upplevelsen av byggnaden mycket kraftigt skiftar med olika väder och tidpunkt på dygnet.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Brf Jarlaplatsen

Ort: Johanneberg, Göteborg

Typ: Bostäder, lokaler, butiker Beställare: Skanska

Nybyggnad av 158 lägenheter och 2800 m2 lokaler. Exteriört är kvarteret respektfullt inordnat i stadsbilden samtidigt som det vågar sticka ut med en egen karaktär.

Vi har med de nya byggnaderna velat göra en modern tolkning av Övre Johannebergs 30-talsarkitektur med lånade formelement från omgivningen, exempelvis genom balkongernas horisontella utbredning och rundade hörn.

I byggnaderna finns, förutom bostäder, även en livsmedelsbutik och ett antal mindre lokaler. Variationen mellan olika bostadstyper är stor – allt från små 1 ROK på 32 m2 upp till 6 ROK på 220 m2 i etage med egen takterrass.

Foto: Bert Leandersson Foto: Bert Leandersson

Söderterrassen

Ort: Stockholm Typ: Bostäder Beställare: AB Borätt

Byggnaden har givits en placering och utformning som ett komplement till det befintliga höghusbeståndet väster om Gullmarsplan. Gestaltningen är ett volymkollage, vilket bryter ner skalan samtidigt som det bildas en skulptural gestalt. Byggnaden får en varierande höjd med 9-10 bostadsvåningar med garage i souterrängplan. I de befintliga punkthusen från 1940-tal har tegel varit dominerande. Vi har sett tegel som ett självklart material att bygga vidare på och har försökt lyfta fram teglets karaktär ytterligare genom en tydlig relief i muren. Teglet är Petersens D91, ingjutet i helprefabricerade väggelement.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

K7

Ort: Stockholm Typ: Bostäder Beställare: JM

Kvarteret består av två sammankopplade huskroppar, en högdel och en lågdel. Högdelen, tornet, står i mötet mellan områdets två huvudriktningar och bebyggelsestrukturer, från väster kajen och de övriga tornhusen, från öster Årstabroarna och det nya Brohuset. Mötet ger upphov till tornets utformning, en sammanlänkning av två volymer med olika riktning till en skulptural gestalt som fångar upp gynnsamma väderstreck och utblickar.

Tornet får en föränderlig karaktär beroende på ljusförhållanden och betraktelsevinkel. Flera lägenheter kan samtidigt ta del av såväl Årstavikens vattenspegel som bergets grönska. Lågdelen möter torget med en portik i söder och bjuder in till utblickar även från gata. Totalt 184 lägenheter fördelat på 24 våningar.

Erséus
Foto:
Foto: Erséus

Thelestads herrgård

Ort: Växjö Typ: Tillbyggnad, kontor Beställare: GBJ Bygg AB

Tillbyggnad av kontor intill Thelestads gamla herrgård som uppfördes i stram empirestil på 1840-talet.

För den nya delen föreslås en samtida gestaltning med utgångspunkt från och med respekt för herrgården i volym, höjd, placering på tomten och detaljering. Den nya byggnaden linjerar horisontellt med herrgårdens gördelgesims och takfot. Större delen av stomme och fasader är tänkta att byggas i massivträ vilket anknyter till den ursprungliga träbyggnaden. Interiören präglas av trä och där även specialsnickerier utförts med KL-trä. En central trappa mellan planen är placerad mellan massivträväggar som går upp och avslutas med en lanternin. Skarpskurna och precisa detaljer i tillbyggnaden kontrasterar mot den äldre byggnadens mer historiska.

Foto: Erséus
Erséus
Foto:

Västerås slott

Ort: Västerås

Typ: Kontor, statligt byggnadsminne, generalkonsultsuppdrag

Beställare: Statens fastighetsverk

Slottsarkitektuppdag mellan åren 20072016. Västerås slotts äldsta delar är från 1300-talet. På slottets översta våning har Landshövdingens residens rymts sedan 1600-talet.

Som generalkonsult har vi förutom att stötta förvaltarna för löpande underhåll genomfört många projekt av olika storlek och karaktär. Landshövdningens bostad har renoverats, flera våningsplan har byggts om för kammarmusikprogrammet från Mälardalens högskola. Mindre kontor har inrymts i olika delar som gamla sädesmagasin och bibliotek. Ett café och utställningslokal har ordnats i bottenvåningen. Utöver detta har tillgänglligheten förbättrats både inne och ute.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Dalénum

Ort: Lidingö

Typ: Bostäder

Beställare: JM

Uppfinnarens exteriör med röda tegelfasader och spröjsade fönster har hämtat inspiration från områdets äldre byggnader. Här ryms totalt 58 ägarlägenheter om 1–6 rum och kök fördelade på tre trapphus. Kvarteret följer Brostugevägens lutning mot vattnet och byggnadens indragna fasader möjliggör generösa terrasser i både söderoch västerläge. Tillsammans med omgivande byggnader ramar kvarteret in den blivande Dalénparken och skapar en fin kombination av tegel och grönska. Agaparken och Uppfinnarens innergård adderar ytterligare grönska i området.

Samtliga lägenheter har balkong, uteplats eller terrass. I de rymliga etagelägenheterna kan du njuta av både terrass och balkong.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Torpedförrådet

Ort: Stockholm

Typ: Kontor, restaurering

Beställare: Statens fastighetsverk

Torpedförrådet uppfördes 1918 som förrådshus för torpeder. Byggnaden har nu byggts om för kontorsverksamhet. De två våningarna har fått olika karaktär. Den nedre höga har en verkstadskaraktär med utanpåliggande installationer rymmer 30 arbetsplatser i öppet landskap med förråd och mindre mötesrum som en lång, låg låda inställd under de högt sittande fönstren mot väster. Den övre och mer ordnade kontorsvåningen har en öppen, glasad karaktär med dolda installationer.

Foto: Mathias Nero Foto: Mathias Nero

Täby park Kv. Nor

Ort: Stockholm

Typ: Bostäder

Beställare: JM

Projektets arkitektoniska gestaltning bygger på de olika karaktärer som de omgivande gatorna har. Kvarteret kantas av en boulevard, stadspark, lokalgata och en grön slinga, alla med olika förutsättningar och karaktärer. Generösa lokaler och höga bottenvåningar mot stadsrummen ger en levande bottenvåning och stad. Mot grönskan och den smalare gaturummen har skalan anpassats och volymerna är mindre. Hållbarhet och beständighet, både arkitektoniskt, med enkla och rena volymer och materialmässigt, genom hållbara material har varit en viktig del av projektet.

De olika tegelkulörerna skapar variation, samtidigt som volymerna hålls ihop genom att fönster och balkongräcken har en kulör som går i ton med teglet för respektive volym.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Brygghuset

Ort: Lindholmen, Göteborg Typ: Kontorshus Beställare: Husvärden AB

Kontorshuset på Brotomten, ”Brygghuset”, är det sista i raden av byggnader som uppförts inom detaljplanen för Lundbystrandskajen.

Byggnaden markerar det östra brofästet i Lindholmshamnen och har en framträdande plats vid det lilla brotorget. Sammantaget gör detta att vi har velat ge byggnaden en något utstickande gestalt, om än inom ramarna för intentionerna i en strikt och kosekvent detaljplan.

Byggnaden kan rymma upp till 12 hyresgäster fördelat på 6 våningsplan och har en total yta på ca 6600 m² BTA.

Foto: Bert Leandersson Foto: Bert Leandersson

Folkteatern

Ort: Göteborg

Typ: Teater

Beställare: Folkets Hus

Sedan 2007 har vi varit engagerade i utvecklingen av Folkets Huskvarteret i Göteborg. Folkets Hus byggdes i etapper under sent 40-tal och tidigt 50-tal. I byggnaden ingår den anrika Folkteatern som från början var en klassisk tittskåpsteater.

Arbetet har omfattat flera delprojekt. Ett viktigt sådant var en total ombyggnad och modernisering av Folkteatern, där huvudscenen byggdes om till en flexibel black box och där en ny studioscen för bl.a. barnteater byggdes på kvarterets innergård. Garderob och toaletter blev större och teatern gjordes mer tillgänglig med en mer öppen och välkomnande foajé.

Foto: Erséus
Erséus
Foto:

Hotell Draken

Ort: Järntorget, Göteborg

Typ: Hotell

Beställare: Balder/Skanska

Clarion Hotel Draken, byggt i anslutning till Folkets Hus, rymmer ca 475 hotellrum, konferenslokaler mm i en 33 våningar hög byggnad. Hotellet förfogar också över en stor del av kvarterets bottenplan där hotellfoajé, lobbybar, bistro och frukostmatsal ligger. Den anrika biograf Draken och sedan tidigare befintliga konferenslokaler en trappa upp ingår också i hotellet. Snabba panoramahissar transporterar gästerna till restaurangen och skybaren i byggnadens topp. Byggnaden kommer att utgöra ett viktigt blickfång i det nya Järnvågenområdet som är under uppförande.

Foto: Bert Leandersson Foto: Bert Leandersson

Hotell Skeppsholmen

Ort: Stockholm

Typ: Hotell, restaurering Beställare: Statens fastighetsverk

Hotell Skeppsholmen är ett kvalificerat ombyggnads- /restaureringsuppdrag av ett statligt byggnadsminne. Husen är Sveriges äldsta bevarade militärkaserner.

Genom ett nytt innehåll med restaurang, konferens och hotell är byggnaderna nu tillgängliga för allmänheten både vad gäller verksamhet och för funktionshindrade.

I projektet har flera nya lösningar och produkter utvecklats så som låglyftande hissplattform, utvändiga ramper i gjutjärn och stål och anpassning av befintliga dörrar till moderna krav. Hotell Skeppsholmen invigdes hösten 2009 med Nobis som operatör och med inredning av Claesson Koivisto Rune.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

Kv. Böljan

Ort: Stockholm

Typ: Detaljplan, bostäder, kulturhus

Beställare: Stockholms stad, AB Borätt, Riksbyggen

Beställningen från staden la fast att vi i kvarteret Böljan skulle rita ett landmärke för Hammarby sjöstad. Högt och stort. Kvarteret skulle innehålla ett kulturhus men framförallt ett stort antal bostäder. Vårt svar blev att skapa en 40 meter stor ”kub” i kvarterets mitt, omgiven av lägre lamellhus. För att klara dagsljuskraven till alla lägenheter är volymen urkarvad så att en inre gård skapas. Höga öppningar mot omgivningen släpper in ännu mer ljus och möjliggör också en allmän passage genom kvarteret. En mindre kub med bostäder, ställd ovanpå ett kulturhus i två plan, är fritt placerad intill den stora kuben.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

Länsresidenset

Ort: Göteborg

Typ: Kontor, restaurering, statligt byggnadsminne

Beställare: Statens fastighetsverk

Länsresidenset i Göteborg (Torstensonska palatset) är stadens äldsta bostadshus, byggt 1651. Sedan 2010 har vi ett uppdrag som Fastighetsverkets husarkitekt för kvarteret. Residenset har sedan slutet av 1600-talet varit i statens tjänst. Under första hälften av 1900talet byggdes de båda landstatshusen som ansluter till det gamla residenset. Hela komplexet rymmer landshövdingens bostad och representationsvåning samt en stor del av länsstyrelsens administrationslokaler.

En viktig del i det projektet har varit att eliminera alla de tillgänglighetsproblem som huset hittills varit behäftat med och att skapa en ny och öppnare entré för allmänheten.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Sjövikshöjden

Ort: Stockholm

Typ: Bostäder och förskola

Beställare: JM

Projektet består av tre byggnadsvolymer som är tvärställda mot höjdkurvorna och vetter med korta gavlar mot nordväst respektive sydöst. Ambitionen är att områdets dramatik i form av stora nivåskillnader tillvaratas på bästa möjliga sätt. Husvolymerna sammanlänkas med ett garage beläget under mark med infart från den gata som matar området. För att nyttja detaljplanen maximalt har man tagit vara på underbyggnadsrätten och placerat en del av den förskola som återfinns i projektet mellan två av bostadsvolymerna, insprängd i marken. Projektets enkla volymer utgörs av puts och tegel i ljusa sobra färger. Förskolan i suterräng har en fasad av träribbor, vilka även återfinns i beklädnaden av de stödmurar som skapar terrasseringar i landskapet mellan volymerna.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

Greenroof

Ort: Göteborg

Typ: Bostäder Beställare: Veidekke

Kvarteret består av ett vinklat lamellhus i 5 vå¬ningar och ett punkthus i 8 våningar. Tillsam¬mans med gårdshuset och stentrappa skriver de in en gemensam planterad gård. Som förhållningssätt till en redan etablerad och variationsrik omgivning är arkitekturen sobert sam¬lad och lågmäld där extra omsorg lagts på material och detaljer. Lamellhuset har en sval grå kulör på fasaden och vita fönster, sockel och entréportiker är av svart granit. Punkthuset har vit¬a fasader med vita fönster och hela första våningen i svart granit. Gården har en generös stentrappa i söderläge. På taken har de boende tillgång till stora terrasser.

Foto: Bert Leandersson Foto: Bert Leandersson

Scenkonstmuseet

Ort: Stockholm

Typ: Museum och kontor, restaurering, statligt byggnadsminne Beställare: Statens fastighetsverk

En genomgripande ombyggnad av Musik- och Teatermuseet till Scenkonstmuseet. Projektet är ett av Erséus husarkitekt- och generalkonsultuppdrag. Byggnaden uppfördes ursprungligen som Kronobageri vid mitten av 1600-talet och levereade då bröd till flottan och stadens regementen. Bargeriet var i drift till 1958. På 1970-talet byggdes det om till Musikmuseet.

Ombyggnaden har förbättrat museets synlighet och tillgänglighet med ny huvudentré och butik. Invändig har logistiken för besökare förenklats. Ett underhållsarbete har genomförts där invändiga ytskikt åtgärdats, installationer för klimat och säkerhet bytts ut och uppgraderats, avancerad datateknik har installerats i alla publika delar av byggnaden. Den intima gården utanför museet har renoverats för att förbättra tillgängligheten. En ny diskret belysningslösning ger en tryggare miljö och gör museet mer synligt.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

Gavelhusen

Ort: Stockholm

Typ: Bostadshus

Beställare: JM

Det nya kvarteret är uppbyggt av tre bostadshus vinkelrätt placerade mot Rämensvägen och Tvärbanan. Byggnadernas långsidor bryts upp i en serie gavelmotiv. Gavelmotiven förstärks av att taken övergår i vägg. Husens tak och kortsidor kläs i mörk falsad plåt. Byggnadernas gavlar kläs i tegel och puts i en sober färgskala. Tegelfasaderna ges olika uttryck genom att olika murnings- och fogtekniker tillämpas. Bostadshusen skapar en ny sorts volym och adderar ett nytt tidslager till bebyggelsen. Kvarteret har kulörer och material som harmoniserar med den äldre Årstabebyggelsen.

Foto: Karl Kristofer Foto: Karl Kristofer

Dramaten

Ort: Stockholm

Typ: Statligt byggnadsminne, generalkonsultsuppdrag

Beställare: Statens fastighetsverk

Husarkitektuppdrag mellan åren 2010 - 2016 för Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Dramaten uppfördes 1901-1908 efter ritningar av Fredrik Liljekvist och är en av de mest genomarbetade jugendbyggnaderna i Sverige. Uppdraget omfattade utöver Dramaten även flera riksbekanta fastigheter som Scenkonstmuseet, och Kv. Sjömannen med Dramatens Lilla Scen.

Med respekt för byggnadernas höga kulturvärden har vi utfört projektering och bevakning av löpande underhåll, ombyggnader och teknisk upprustning. Vi har haft rollen som generalkonsult i en inarbetad och kunnig konsultgrupp. Större och mindre projekt har bland annat varit renovering av elsystem och antik belysning i kv. Thalia Dramaten, takombyggnad, nya hissar, renovering av ekportar och ombyggnader av inspelningsstudio och barnteatern.

Foto: Erséus
Foto: Dramaten

Vedhall

Ort: Kärna

Typ: Privatbostad

Beställare: Privat

Villa med utsikt mot västerhavet, byggd med massiv trästomme. Med fasad av värmebehandlad furu, aluminiumfönster och tak belagda med Rheinzink ska byggnadens underhållsbehov minimeras. Interiören präglas av den vitlaserade trästommen, de ljusa golven av ek och klinker, och inte minst av det rika dagsljuset genom fönsterpartierna.

Med ytterväggar och yttertak som nästintill saknar köldbryggor blir byggnadens värmeförluster små. Bergvärme och solpaneler på de söder- och västvända taken bidrar till energiförsörjningen.

Foto: Erséus
Foto: Erséus

Västertorn

Ort: Stockholm

Typ: Kontor, restaurering, statligt byggnadsminne

Beställare: Statens fastighetsverk

Husarkitektuppdrag för Västertorn, Assistansen, på Riddarholmen i Stockholm. Raden av byggnader tillkom i etapper under 1700- och 1800-talet. I husen fanns pantlånekontor ”Generalassistancekontoret” och senare Auktionsverket. Dessa verksamheter hade en enorm betydelse för Stockholms fattiga. På 1950-talet byggdes längans hus ihop med en enhetlig fasad mot öster och invändigt med genomgående korridorer för kontorsverksamhet. Arkitekt var Cyrillus Johansson. Mot kajen finns lokaler för utåtriktade verksamheter. Huset är varsamt ombyggt med nya installationer och renoverade ytskikt. Lokalerna har fått modern tillgänglighet och ökad flexibilitet med bland annat en ny entré mot Birger Jarls torg. Hyresgäster är Miljööverdomstolen och Justitiekanslerämbetet.

Foto: Sten Jansin Foto: Sten Jansin

Bolinder Strand

Ort: Järfälla Typ: Bostäder Beställare: JM

Med projekten Bolinder Entré, Terrass och Vy färdigställer JM sin omvandling av det tidigare industriområdet till en ny stadsdel intill Mälaren.

De tre byggnadskropparna, med totalt 254 lägenheter, utgör en avslutning av området utefter stambanan i öster. Längst i norr respektive söder accentueras byggnationen med punkthus i 16 våningar. Däremellan skapar ett lamellhus fina förutsättningar för utevistelse i bästa vädersträck med hjälp av en grönskande gård och terrasser i flera nivåer.

De strama husvolymerna, med hårdbränt tegel som fasadmaterial, ansluter till de gamla industrihallarnas reducerade materialpalett. Som komplement till det dominerande teglet adderas ek i entrénischer och -partier samt betong i sockelvåningar.

Foto: Erséus
Foto: Sten Jansin

Rambergsskolan

Ort: Göteborg

Typ: Skola, restaurering

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborg

Rambergsskolan uppfördes år 1915-1916 efter ritningar av A Bjerke och R O Swensson. Byggnaden, som är i nationalromantisk stil, är välbevarad och har ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i Göteborgs kommuns bevarandeprogram. Ombyggnationen har med detta i fokus tillgodosett tillgänglighet, utrymning, nya installationer, samt verksamhetens behov så att både personal och elever har en trygg och tillgänglig miljö att trivas i. Byggnaden är mycket gedigen och ursprungliga material är av hög kvalitet. Dock har underhållet varit sporadiskt och lokala åtgärder med installationer och liknande har genom åren sargat huset. Vår målsättning har varit att, så långt möjligt, återskapa och lyfta fram byggnadens ursprungliga karaktär och på samma gång hänsynsfullt addera de nödvändiga funktioner som en skolmiljö idag kräver.

Foto: Erséus
Ersuéus
Foto:

Karlstad teater

Ort: Karlstad

Typ: Tillbyggnad, kulturbyggnad

Beställare: Karlstad kommun

En viktig utgångspunkt inför tillbyggnaden till Karlstad Teater var att den historiska, ursprungliga gestaltningen hos teaterhuset tydligt skulle gå att avläsa, också efter det att en utbyggnad har skett. Teaterns befintliga kontur lämnades intakt och vid sidan, tydligt åtskilt, byggdes de kompletterande lokaler som verksamheten och dagens lagstiftning kräver. Av hänsyn till ursprungsbyggnaden undveks att bygga högt, dvs. över nuvarande taklisthöjd. Tillbyggnaden är enkel i sin form – en drygt halv rotunda – centriskt placerad i salongens och scenens förlängning. Enkelhetens princip är vald för att inte tillbyggnaden skall konkurrera med det ursprungliga huset. Tillbyggnaden har uppförts som en renodlad träbyggnad. Ytan är vitmålad, lika befintlig putsfasad.

Foto: Sten Jansin Foto: Anette Svensson

MEDARBETARE GENOM ÅREN

Peter Erséus Björn Thyberger Fabian Pyk Martin Englund Jens Larsson Gunhild Skoog

Jägbeck Fredric Scherman Thomas Peinert Ninni Sörensson Ryott Solveig Åkerhielm Kristina Gärderup Elin Andreassen Ylva Bäckström Karl Liljeström Ulrika Signal Martin Schröder Anette Forsberg Lisa Morin Wegbrant Fredrika Georgson Johan Tönsgård Emelie Westergren Andrea Hulting Gustafson Ulrika Nilsson Mette Pettersson Marek Keppl Christina Claesson Eva Holén Christian Hemning Martin Lafveskans Lisa Roos Jacobsen Martin Clase Ulrika Wedell

Torbjörn Olausson Annie Thulin Johanna Svensson Malin Unger Martin Karlsson Ludvig Lindahl Gunilla Persson Gustav Paulsson Magnus Perlitz Johanna Jägbeck Gerda Persson Joanna Attvall Ellen Fischer Marit Johansen Emma Gonzales Larsson Maya Koerner-Nau Hanna Jakobsson David

Christoffersson Anders Lundqvist Ornella Lindmark Kristin Schiller Emma Melin Katarina Britse Sizar Failli Nina Aidas Lisa Erséus Anna Roos Hanna Morichetto Mirjam Berg Josefin Backman Olof Jägbeck Erika Tuvemark Jesper Arvidsson Åsa Holmberg Ylva Tidäng Annie Axelsson Jonas Ersson Niklas Berggren Marie Kreuger Anders Rosell Filip Jonsson Oskar Edström Jesper Embring Pär Ekman Clara Ellborg Naseer Nasiri David Gillberg Ossian Quigley-Berg Stefan Jacobsson Carl Westerman Persefoni Nestorudi My Sivesson Anders Bergqvist Jenny Schinkler

Carl Elgenstierna Petter Solbreck Sandra Eriksson Stina Edström Nicole Zarrabi Emil Karlsson Hermine Hedreul Emma Noresved Sixten Ström Per Kaatman Evelina Hüll Ellen Branegård Anna Gyllenhammar Sofia Björkén Nilsson Vera Aredal Rundbom Elin Lidén Sofia Fredriksson Li-Marie Kåkneryd

20