Page 1

46e jaargang | nr. 46 | 23 december 2015 Hofke 24, 5469 VA Erp | T 0413 - 21 00 00 info@erpsekrant.nl www.erpsekrant.nl

Wenst u fijne Kerstdagen en veel geluk en gezondheid in 2016!

verschijnt wekelijks in Erp, Keldonk en Boerdonk

Rabobank Veldtoertocht in Erp Toerclub Erp houdt op zondag 27 december de jaarlijkse Rabobank Veldtoertocht. Nadat we de tocht van vorig jaar door hevige sneeuwval op het laatste moment moesten afgelasten hopen we dit jaar dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Deze zondagochtend zullen de bossen rondom Erp namelijk voor één keer het domein zijn van de mountainbikers. Hiervoor hebben we een parcours mogen uitzetten over de singletracks in de Goorse bossen en ’t Hurkske. Met veel inzet en toewijding hebben we het weer voor elkaar gekregen om de tocht geschikt te maken voor zowel de geoefende bikers als ook voor

de recreatief ingestelde toerfietser. We gaan er dan ook vanuit dat iedere deelnemer kan genieten van onze volledig uitgepijlde routes over 30 en 45 km. Voor beide routes is een pauzeplaats georganiseerd waar u diverse versnaperingen worden aangeboden. Inschrijven Inschrijven en starten voor de tocht kan op zondag 27 december vanaf 08.30 tot 10.00 uur bij de kantine van voetbalclub RKVV Erp aan Den Uil 3 te Erp. Na afloop is hier ook de gelegenheid om te douchen en uw fiets schoon te spuiten. Voor nadere informatie verwijzen wij u door naar de website www.tcerp.nl.

t 0413 70 09 70 / info@tipcon.nl / www.tipcon.nl

Vraag het de notaris tijdens de gratis inloopavond. Elke dinsdag van 18.00 - 20.00 uur aan NCB-laan 1 in Veghel. Zonder afspraak. t. (0413) 483838

Volgende editie op 7 januari Dit is de laatste Erpse Krant van 2015. Volgende week verschijnt er geen krant. De eerstvolgende krant verschijnt weer in de eerste week van januari: op donderdag 7 januari.

P9 ‘Een slot openbreken? Dat stelt niks voor’

P13 Champignons uit Erp: op Slagerij Van den Tillaart bezoek bij familie Hanenberg viert 20-jarig bestaan

P17


Vlees van Slagerij Van den Tillaart. Vers. En dat proef je...

onze weekaanbiedingen maandag 28 t/m zaterdag 2 januari

Beenham Menu

400 gram beenham + 4 pistoletjes + Beenhamsaus

7,

2,

Grillspek + Brabantse Metworst 2 x 100 gram

Gebraden Drumsticks / Gebraden kipdijen Babi Pangang €

500 gram

98

5, 5,

95

6 stuks

95

95

Hertog Janplein 17 5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

De redactie van de Erpse Krant dankt u voor uw redactionele en commerciële bijdragen, uw hulp, aandacht en reacties. Een speciaal woord van dank aan de bezorgers, die iedere week de krant met veel zorg huis aan huis verspreiden. Wij wensen u fijne kerstdagen toe, een gezellige jaarwisseling en voor het nieuwe jaar: veel goed nieuws!

Tot uw dienst Politie, brandweer, ambulance 112 Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450 Avond/Nacht/weekenddienst: 0900-8860 Vivaan, Ouderenwerk 0413 - 36 73 09 Kraamzorg VDA 088 - 11 67 900. Welkom Kraamzorg 0900 - 22 000 66 (lokaal tarief) Gemeenschapshuizen Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455 ‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536 Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530 Peuterspeelzaal ‘t Uilenestje, De Trommel Maandag : 08.45 - 11.15 uur Dinsdag : 13.15 - 15.45 uur Woensdag : 08.45 - 11.15 uur Vrijdag : 08.45 - 11.15 uur Tel. 06-31679405 (voor inschrijfformulieren) KBO Ouderenadviseurs Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927 Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351 Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668 BrabantZorg Thuiszorg Sint Petrus Klantenservice: 0412 - 622678 of 06 - 12890682.

-2

Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling Erp-Keldonk-Boerdonk Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com AED’s zijn op de volgende locaties 24 uur per dag beschikbaar: - Rabobank, Hertog Janplein - Tennispark Hertog Jan, Watermolenweg 5 - Van den Bosch Transporten, Hoogven 10-12 - Huisartsenpraktijk Erp, Schansoord 13 - Den Hazenpot, Past.v. Schijndelstraat 37 - Kantine RKSV Boerdonk, Veerstraat 7 - Kantine RKVV Keldonk, Kampweg 13 - Morgenstraat 19, keldonk - Ter Aa, Den Uil 1 - Rooijakker - Simeonshof Bibliotheek Erp Maandag 14.00 - 19.00 Vrijdag 14.00 - 17.00

Woensdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00

Bibliotheek / Mediatheek Keldonk Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30

Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.00 - 10.00 Donderdag 13.30 - 15.00 en 18.00 - 19.00

Pastorie Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 Zorg en Welzijn Keldonk

0413 – 206180

Colofon De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 2.900 exemplaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp. Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 12.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16


Werkgroep Molenpark trots op samenwerking Namens de werkgroep Molenpark wil voorzitter Toon Kerkhof alle Erpenaren, alle ondernemers (waarvan velen aangesloten bij de Erpse Bedrijven Kring), de basisscholen, de gemeente Veghel, Jantje Beton, de Provincie NBrabant en het OranjeFonds heel hartelijk danken voor de samenwerking die leidt tot de realisering van het Molenpark. Dank ook aan Heemkundekring Erthepe en de familie Sondag, die bereid zijn om mee te denken en de werkgroep tot steun is. Ongelooflijk uit welke hoeken de aanbiedingen voor hulp allemaal zijn gekomen en in de loop van het nieuwe jaar zullen we zeker nog meer mensen in het zonnetje gaan zetten. Enorm bedankt iedereen! Maar het park is nog niet af In de komende maanden vindt de afwerking plaats, er moeten nog wat klussen afgerond worden. Binnenkort wordt de verlichting aangesloten en zal de veiligheid nog eens extra onder de loep komen te liggen. Het verblijf in het park is weliswaar op eigen risico, maar dat wil niet zeggen dat de werkgroep geen oog heeft voor dit aspect. Verder komt in het voorjaar een schildersploegje de witte muren een kleurtje geven en wordt er ge-

De lantaarns staan er. Nog even aansluiten ... en dan een dik pak sneeuw!

werkt aan een goede aansluiting van de paden op de openbare ruimte, om maar wat voorbeelden te noemen. Er is door de werkgroep dus nog genoeg te doen voordat overdracht aan de Beheerstichting Molenpark kan plaatsvinden, die na de realisatie het beheer en de organisatie van het park op zich gaat nemen. Eén van de eerste taken van de Beheerstichting Molenpark is het organiseren van de feestelijke opening van het park. Naar verwachting vindt deze in het komende voorjaar plaats. Hierover zal in deze krant te zijner tijd meer informatie te lezen zijn. Als Stichting Dorpsraad Erp/werkgroep Molenpark wensen wij iedereen hele fijne Kerstdagen en fantastisch nieuw jaar!

Nieuwjaarsbijeenkomst Raadhuis op 3 januari Heemkundekring Erthepe heeft een succesvol jaar achter de rug. In mei heetten we het 300e lid van de vereniging welkom. Er vonden in 2015 veel heemkundige activiteiten plaats. De Erpse Krant maakte er regelmatig melding van. Enkele hoogtepunten in 2015 waren: de tentoonstelling van familiefoto’s in januari, een tentoonstelling samen met de KBO over 50 jaar KBO Erp-Boerdonk-Keldonk in het voorjaar en de tentoonstelling over de Missiezusters van Boerdonk-Asten tijdens de opening van de kloostertuin in Boerdonk.

Voor het onderwijs kwam een leskoffer over de kloosters gereed en een spel bij de Canon van Veghel-Erp. De museumhoek op het kerkhof nadert zijn voltooiing. De Werkgroep film verzorgde een filmavond over Carnaval, het gildefeest van Hoge Schuts, de Europese kampioenschappen BMX op de Bolle Akker en het 7th Sunday festival bij de Keldonkse berg in 2009. Het jaar is afgesloten met een tentoonstelling van kerststallen. Het bestuur dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van al die heemkundige evenementen in het afgelopen jaar. Ook voor de steun die de vereniging van de inwoners van Boerdonk, Erp en Keldonk kreeg. Nieuwjaarsreceptie Ook in het nieuwe jaar zullen in het Raadhuis, het hart van Erp, weer veel activiteiten plaatsvinden. Voor het bestuur van Heemkundekring Erthepe alle reden om niet alleen leden, vrijwilligers, relaties, maar ook alle belangstellende inwoners uit Erp, Keldonk en Boerdonk uit te nodigen voor een informele Nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zondag van 2016. Deze wordt gehouden op 3 januari tussen 13.00 en 15.00 uur in de expositieruimte van het Raadhuis aan het Hertog Janplein in Erp. Graag tot ziens op 3 januari om met ons een toost uit te brengen op het nieuwe jaar!

Jeroen

‘Mannetje’

In de zomer van 2010 kochten we een boxer: Dré. Toen nog schattig, maar dat zou snel veranderen, veronderstelde ik. Dré zou een zelfverzekerde krachtpatser worden waar je trots mee over straat loopt en die mijn imago van druilerig redacteurtje eindelijk eens op zou poetsen. Niks daarvan. De jongen lonkt niet naar de madammekes. Totaal niet. Sterker nog: hij gaat strak af liggen als hij een hond aan ziet komen lopen, ongeacht formaat, teef of reu, en zou zich dan het liefst onder de straatstenen verstoppen. En als hij afval in de berm ziet liggen? Dan loopt hij daar met een bangige blik omheen. Kan het nog sneuer? Ja. Deze week komen we terug van een flinke wandeling. En ik zag al dat hij de laatste anderhalve kilometer wat trekkebeende. Ach, dacht ik nog, dat zal de vermoeidheid zijn. Thuis onderwierp ik zijn onderstel aan een inspectie. En de manier waarop hij me aankeek, stoorde me al. ‘Ik heb heel erge au’, wilde hij me zeggen. Kom op, jongen, verman jezelf, zei ik. Ik voelde tussen de kussentjes onder zijn poten of dat daar een scherp voorwerp tussen was komen zitten. Ik bewoog zijn knieën. Misschien had hij er eentje omgezwikt. En toen zag ik het. Dat zal toch niet, dacht ik nog. Oh, dit is zo gênant. Wat bleek? De jongen had - ik heb echt lang getwijfeld of ik dit wel moest vertellen - een nagel gebroken! Ik heb vijf minuten met mijn hoofd in mijn handen gezeten. Nee, riep ik. Nee! Waar had ik dit aan verdiend? Ruim vijf jaar geleden hoopte ik nog dat we snel als twee brute bazen over straat zouden lopen. Maar het voelt steeds meer alsof ik hand in hand met Roy Donders langs de Veghelsedijk flaneer als ik hem uitlaat. Ik heb zijn nagel geknipt. (Al zou hij dat zelf waarschijnlijk een manicurebehandeling genoemd hebben.) Hij strompelde weer terug naar zijn poef. ‘Ik heb nog steeds au’, zei hij me met een van pijn verbeten kop toen hij onderweg daar naar toe nog een keer omkeek. En of het allemaal nog niet erger kan, begon hij de dag erop bloed te verliezen uit de rakker tussen zijn achterpoten. ‘Oudemannenkwaaltje’, oordeelde de dierenarts. ‘Zijn prostaat wordt groter. Kunnen we eigenlijk maar één ding aan doen: castreren.’ ‘Weet u dat zeker?’ probeerde ik nog. ‘Bijna zeker. We kunnen een kuurtje proberen om helemaal uit te sluiten dat het om een blaasontsteking gaat.’ Laten we dat maar doen, besliste ik. Ik weet niet of ik dat zelf wel trek als ook zijn laatste sprankje mannelijkheid hem wordt ondernomen. ‘En sowieso’, zei ik de dierenarts. ‘De feestdagen staan voor de deur. En wat is nou een kerst zonder ballen?’

Jeroen Vissers

jeroen@erpsekrant.nl

-3


Gespecialiseerd in VW en Audi

VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN UW AUTO Ook uw adres voor apk-keuringen, airco-service, enz.

DEMOCRATISCH DORPSBELANG

Geopend: ma t/m vrij: 8.00 - 18.00 uur | zaterdag: 8.30 - 14.00 uur Bussele 24A Erp | Tel. 0413 - 21 04 69 | Mob. 06 - 2345 7416

wenst iedereen SFEERVOLLE KERSTDAGEN en een GEZOND EN GELUKKIG 2016

CV service & onderhoud Lankveld 15 Erp 0413 - 21 20 23 06 - 23 41 13 81

-4


Voorbereidingen pronkzittingen in volle gang Sinterklaas is weer naar Spanje, kerst en oud & nieuw staan weer voor de deur en de nieuwe prins van Empeldonk moet nog gekozen worden. Niemand die nu al denkt aan pronkzittingen van 2016 … Of toch wel? De artiesten en de commissie pronkzitting zijn al maanden in voorbereiding voor deze zittingen. Wij spraken met Jan Sleegers, de voorzitter van de commissie. Jan, hoe gaat het met de voorbereidingen? “De voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf augustus komen wij als commissie met regelmaat bij elkaar om weer een mooi en gevarieerd programma in elkaar te zetten. Vanaf die periode worden de taken verdeeld en zijn de artiesten ook al vol aan de slag met de voorbereidingen van hun optredens. Carnaval valt dit jaar vroeg, dus de pronkzittingen ook.” Wat kunnen komend jaar verwachten? “De mensen kunnen weer een bomvol programma verwachten met een goede mix van cabaret, zang

en dans. Bijzonder dit jaar is dat de deelnemers louter Empeldonkse artiesten zijn, met bekende maar ook nieuwe gezichten. Dit jaar doen er een aantal nieuwe artiesten mee wat een goede zaak is voor de toekomst. Wie de artiesten zijn, verklappen we nog niet. Hier komen we op een later moment op terug.” Wat zijn belangrijke data om alvast te noteren? “De kaartverkoop is dit jaar op zaterdag 16 januari om 15:00 uur bij Van Haandel. De pronkzittingen zijn op 22, 23, 29 en 30 januari. De seniorenzitting is op zondag 24 januari. Dus, noteer deze data alvast in je agenda.” Wil je verder nog iets kwijt? “De pronkzittingen zijn de opmaat naar carnaval. Gezellig met elkaar een avond lachen, kletsen en swingen. Ze vallen weliswaar vroeg dit jaar, maar dat betekent dat we met zijn allen ook weer lekker snel in de carnaval zitten. We hebben dit jaar een prachtig programma, daar wil je als Erpenaar gewoon gezellig bij zijn.”

Theo

Grote bus

Ons dorp is niet zo groot. We ontberen dan ook een aantal voorzieningen. We hebben geen stoplichten, geen rotondes. Nauwelijks openbaar vervoer. Alleen een bus die slechts 1 keer per uur door het dorp rijdt. Toen mijn oudste dochter nog klein was, ze zal ongeveer drie jaar zijn geweest, zag ze een grote bus rijden en vroeg aan haar moeder of ze daar ook een keer in mocht. “Vanavond gaan we met de bus naar het dorp verderop”, zei moeder. “Papa komt ons daar ophalen.” Ze trok haar jasje aan en greep moeders hand stevig vast. Klaar voor de grote reis; met de grote bus; met chauffeur. Tegenwoordig hebben we al een bushalte op 50 meter afstand maar destijds moest je veel verder lopen. Maar liefst 250 meter. Met die kleine beentjes was dat toch een flink eind voor haar. Ze waren ruim op tijd vertrokken. Onervaren. Ze beseften nog niet dat de bussen zelden op tijd rijden. Bij de bushalte aangekomen volgde het lange wachten tot de bus arriveerde. Na een aantal lange minuten zag moeder het vervoermiddel aankomen. Ze baalde van wat ze zag en moest snel gaan bedenken hoe ze dit uit ging leggen aan haar kleine spruit. De bus stopte en de peuter keek haar moeder verbaasd aan. “We zouden toch…?”, stamelde ze. “Stap maar in.”, zei haar moeder. “Maar mama?” “Toe maar”, zei moeder. “Ik leg het dadelijk wel uit.” Moeder zette haar kind op de drempel van de bus en ze stapten naar binnen. Ze zochten een plaatsje uit en gingen zitten. Het kleine meisje keek haar moeder beteuterd aan. “Tsja”, zei moeder. “Ik denk dat er vandaag heel weinig mensen met de bus gaan. En dat ze daarom niet met de grote bus zijn maar met het kleine buurtbusje.”

Theo Pepers

theo@erpsekrant.nl

‘De koek is op bij buitensportverenigingen’ DDB wil dat de gemeente opnieuw om tafel gaat met de verenigingsbesturen om te kijken hoe deze gespaard kunnen blijven van verdere bezuinigingen. “Het plafond is wel zo’n beetje bereikt,” zegt fractievoorzitter Wern van Asseldonk. De partij stelde in een amendement aan de raad voor om de voorgestelde bezuinigingen te verminderen met de reeds behaalde bezuinigingen op de buitensportaccommodaties. “Dan kun je denken aan een voordeel op onderhoud. Daarnaast hebben wij aangedrongen op een nulmeting. Het is belangrijk voor verenigingen om precies te weten hoe hun velden ervoor staan op het moment dat er afspraken worden gemaakt. Dan weten ze waar ze aan toe zijn.”

Tot verbazing van DDB stemden de coalitiepartijen niet in met het voorstel: “Terwijl CDA, VVD en Hart voor Veghel toch om het hardst roepen hoe belangrijk het verenigingsleven is. We horen wél de woorden, maar zien niet de daden. Dit is een gemiste kans.” Gelukkig stemde Wethouder van Rinsum wel in met het voorstel om opnieuw te gaan praten met de buitensportverenigingen.

Raadslid Pascal Timmers voegt eraan toe: “We moeten niet nu de kas gaan plunderen om in de toekomst geen invulling meer te kunnen aan de behoeften van burgers, verenigingen en bedrijven.” DDB vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en als zodanig een duurzame omgeving moet voorstaan, maar dan wel op verantwoorde wijze.

Huisvestingsplan stadhuis Veghel DDB vindt dat op weg naar de nieuwe gemeente Meierijstad maatschappelijk en financieel verantwoorde keuzes gemaakt moeten worden. “Het voorstel gaat uit van jaarlijks ruim 35.000 aan extra kosten voor 500 ambtelijke medewerkers. In 10 jaar is dat 350.000 euro die niet ingezet kunnen worden voor sociale of maatschappelijke doeleinden voor onze 78.000 inwoners. Dit lijkt een onevenredige investering.”

Vraagtekens bij afvalstoffenverordening DDB heeft haar zorgen over het terugschroeven van de ophaalfrequentie van het restafval. “Het aroma zal ons zeker tegemoet komen als de temperatuur en het aantal barbecues weer omhooggaan en het afval pas na vier weken wordt opgehaald. Om nog maar te zwijgen over hoe dit er dan uit ziet.” Wethouder van de Ven begrijpt de zorg en belooft in te grijpen als de nood aan de man komt. -5


Wassen, knippen, verven, behandelen van haaren hoofdhuidproblemen en ... goede koffie! What more do you want ;-) Monique van den Elsen-Relou Oudestraat 17, Keldonk www.kapsalon-more.nl Tel. 0413 - 289 893

L AANBIEDING COMPLEET PAKKET!!! Nu voor e1.799,+ 35 Rij uren + Tussentijdse Toets + Praktijkexamen + EV (medische eigen verklaring) + Nu met gratis Theorie online en Theorie examen CBR.

Haal in 1 dag je aanhangwagen rijbewijs! Inclusief CBR examen en btw voor â‚Ź450,00 Slagingspercentage 75% (zie rijschoolgegevens).

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen: Merellaan 1, 5427 VP Boekel 0492 – 322217 | www.vogelzang.eu

Wenst u Fijne Dagen en een Feestelijk en vooral ook Gezond 2016!

Wilt u stofvrij kunnen werken?

Wij hebben tal van oplossingen in huis en informeren u daar graag vrijblijvend over. Vraag sowieso direct de gratis Toolbox aan voor uw medewerkers, met daarin tips en materialen om stofvrij te werken. Bovendien heeft u dan een goed verhaal als u door de arbeidsinspectie wordt gecontroleerd.

Serv onze kwice is kwalitealiteit, onze se it is rvice. -6


Winterwandeltocht op 10 januari

KerstEvent bij Beter Wonen

De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas en blijde zin. Dat kunt u op zondag 10 januari in Erp. Dan gaat voor de 27e keer de winterwandeltocht van start.

In navolging van de succesvolle eerste editie van vorig jaar, vindt er ook dit jaar op Tweede Kerstdag een kerstevent plaats bij Beter Wonen. Tijdens deze dag, op zaterdag 26 december, is de showroom aan de Kerkstraat geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Vorig jaar namen ruim 800 wandelaars deel aan de inmiddels alom bekende wandeltocht, die georganiseerd wordt door de Werkgroep Wandelen van stichting Jeugd en Jongeren Centrum. De route uitzetters hebben ook dit jaar weer enorm hun best gedaan om op verschillende afstanden mooie, afwisselende routes uit te zetten door de fraaie, bosrijke omgeving van Erp.

deel kunnen nemen. Onderweg zijn verschillende controleposten aanwezig. Op de posten laat u uw stempelkaart afstempelen en kunt u voor een prikkie een warme hap of drank verkrijgen. De starttijden zijn als volgt: • • •

Er kan op 4 verschillende afstanden worden gelopen: 6, 12, 20 en 30 kilometer. Alle afstanden zijn recreatief. Dat betekent: met zandpaden. Wel is er dit jaar voor het eerst ook een route van 6 kilometer die alleen over de verharde weg gaat, zodat ook gezinnen met wandelwagens of rolstoelen makkelijk

6 kilometer van 10.00 tot 13.00 uur : ongeveer1 uur 12 kilometer van 9.00 tot 12.00 uur : ongeveer 2 tot 2½ uur 20 kilometer van 8.00 tot 11.00 uur : ongeveer 3½ tot 4 uur 30 kilometer van 8.00 tot 10.00 uur : ongeveer 5 tot 6 uur

U dient voor 17.00 uur de finish bereikt te hebben. Start en finish zijn in het J.J.C. aan de Ottenstraat 4. De kosten zijn slechts 2,- euro per persoon. Als u de finish bereikt heeft, kunt u tegen een kleine vergoeding koffie of een ander drankje nuttigen en nog even napraten over de wandeltocht.

Het kerstevent wordt nog groter van opzet dan vorig jaar. Met meer ondernemers die er in deelnemen. Dit jaar zijn dat Gloudemans Koken & Kado, AutoPolar.nl, Intersport, BeterKado, Empella Fietsen, Het Chocolade Huis, BijJanet Sieraden en Trends Schaijk Dameskleding. “Er moet de hele dag wat te beleven en te zien zijn in de winkel”, vertelt Robert Konings. “Het moet uitnodigen om binnen te komen lopen en als je dan binnen bent, moet het ongedwongen gezellig zijn. Dus heb je op Tweede Kerstdag een momentje tijd: je bent van harte welkom.”

De routes van 20 en 30 km kunnen tussen 7.30 en 9.30 uur in Garmin GPS geladen worden. Iedereen die nog meer informatie wenst over deze Erpse winterwandeltocht, kan contact opnemen met Annie Pepers (0413-212190 of 06-10604011). Zie ook www.jjc-erp.nl. Wij wensen u veel wandelplezier toe.

Natuurlijk Erp Aronskelken In het wild komt in Nederland de gevlekte aronskelk (Arum maculatum) voor. Een bijzondere soort, die groeit in eiken/-beukenbossen op voedselrijke gronden, met name nog in Zuid-Limburg. Bestoven door slechts één insectensoort, een motmugje, Psychoda phalaenoides. Die twee soorten zijn van elkaars aanwezigheid afhankelijk. De witte aronskelk, Zantedeschia aethiopica, is een cultivar. Oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, maar als borderplant regelmatig in tuinen te zien. Voldoende water en veel zon, dan doet de plant

Wie legt uw tuin aan? joskantershoveniers.nl

Witte Aronskelk ‘met een boodschap’ het goed en kan hij veel bloemen vormen. Lange bloemstelen Op lange bloemstelen grote, witte bloemen. Vanaf juni en tegenwoordig met de zachte herfst en winter tot in november. Komt er nog vorst, dan is het wijs om de plant ‘in te pakken’, want de soort is niet echt winterhard. De bloeiwijze bestaat uit een opvallend, wit schutblad. Trechtervormig opgerold. Daarbinnen bevindt zich de eigenlijke bloem: helemaal onderin de trechter de vrouwelijke ‘bloemen’ (stampers), daar onmiddellijk boven de mannelijke ‘bloemen’ (meeldraden), dan een krans stugge haren en daar bovenuit torent een gele ‘kolf’. Zuiverheid en Rouw De witte aronskelk geldt wel als symbool voor de zuiverheid en reinheid van Maria (vaker zien we in dit verband de witte lelie). Ook is de bloem een symbool voor bescheidenheid en treffen we hem vaak aan in rouwboeketten.

Dag met het handje Morgen is het Kerstmis. Met de ‘kerstster’ van vorige week nam ik daarop al een voorschot. Daarom kan ik nu ook wat verder vooruit kijken. Naar de jaarwisseling, het uitzwaaien van 2015, het begin van 2016. In het Hurkske (!) Via de familie Biemans, Hurkske 7a, kreeg ik een heel bijzondere witte aronskelk. Uit hun tuin, nog heel erg laat in bloei. Uit het witte schutblad komt geen gewone, enkelvoudige bloeikolf tevoorschijn, maar een afwijkend, wel heel bijzonder gevormd exemplaar. Duidelijk een hand, alle vijf vingers, ook de lengtes kloppen. Ik wist het meteen, dit moet een tip zijn voor de laatste ‘natuurlijk Erp’ van dit jaar. Een bloem met een boodschap: een plantaardige hand die het oude jaar uitzwaait. 2015: ‘Dag met het handje’.

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-7


FIJNE KERSTDAGEN EN EEN

KLEURRIJK NIEUWJAAR!

www.interpunctie.nl

Specialisme Samengestelde gezinnen (gecertificeerd Stiefplan-Coach) >> www.stief-gezin.nl / nieuwe-gezinnen.nl

Relatie- en gezinstherapeut en conflictbemiddelaar Nellie Timmermans - Smientdonk 2 Veghel 0413 - 310 795 of 06 - 21.59.24.35

HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen? Neem gerust eens contact op.

Ketelaars Schilderwerken P K S

De AA 4A 5427 PK Boekel

Korstjaanshof 10, 5469 VE Erp, Telefoon: 06 20247003

C.V.

Gas

T: M: E: W:

0413-21 38 67 06-51 11 96 62 info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl

Water Sanitair

Wij wensen u prettige kerstdagen toe en een gelukkig nieuw jaar!

-8


‘Een slot openbreken?’ Dat stelt niks voor Richard van Lieshout is al jaren zelfstandig timmerman. Sinds kort is hij ook gediplomeerd preventieadviseur en helpt hij mensen om hun huis te beveiligen tegen inbraak. van de redactie “Een slot openbreken? Dat stelt echt niks voor”, zegt Richard van Lieshout. “Ik draai een speciale schroef in de cilinder en trek hem er met een kerntrekker zo uit of breek hem af. Het kost me nauwelijks meer tijd dan wanneer ik de sleutel gebruik. Of het moet zijn dat je veiligheidsbeslag hebt met kerntrekbeveiliging. Dat is wel inbraak proof. Maar er zijn nog niet veel mensen die dat hebben ...” ‘Bij mij valt toch niks te halen’ Richard van Lieshout mag zich sinds kort gediplomeerd preventieadviseur noemen. De keuze om die studie te gaan volgen, maakte hij nadat hij deze zomer zelf het slachtoffer werd van een inbraak. “Wat valt er bij mij nou te halen? Ik weet het, dat zegt iedereen. Ik ook. Ik had niks van waarde in huis, dacht ik altijd. Totdat ze bij je binnen zijn geweest, het gouden horloge van je opa mee hebben genomen en de spaarpotjes van de kinderen hebben geleegd … Dat doet me nog steeds zeer.” Hij heeft het de inbrekers te gemakkelijk gemaakt, beseft hij met de kennis die hij in zijn opleiding tot preventieadviseur heeft opgedaan. “Ik dacht altijd dat ik het wel goed voor elkaar had. Want ook ik had veiligheidsbeslag. Probleem is dat ik altijd als bewoner naar mijn huis keek, terwijl ik daar met de ogen van een inbreker naar zou moeten kijken. En dat is precies wat ik tijdens de opleiding heb geleerd.” 90% minder kans op een inbraak Intussen heeft hij al verschillende huizen in Erp en omgeving bezocht voor een inspectie. Dat gebeurt conform de meest recente eisen uit het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Om dat keurmerk te kunnen halen en met een sticker aan te kunnen tonen dat

je woning inbraakveilig is, moet de woning goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk hebben op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels, moet er verlichting bij de buitendeuren hangen, rookmelders in huis en moet er zicht zijn vanuit de hal op degene die voor de deur staat. “Uit die inspectie rolt een advies hoe je het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunt halen.” Nemen de bewoners vervolgens de maatregelen die in het advies staan voorgeschreven, dan krijgen ze van Richard het Politiekeurmerk Veilig Wonen. “Uit cijfers blijkt dat de kans 90% is dat een inbreker jouw huis overslaat als hij ziet dat jouw huis dit keurmerk heeft. Maar wat misschien nog wel belangrijker is: je voelt je ook weer veilig.” Zorgen dat inbrekers jouw huis overslaan Richard is al vijftien jaar timmerman in de particuliere woningbouw en blijft dat ook. Daarnaast wil hij actief als preventieadviseur aan de slag. Omdat hij intussen helaas weet hoeveel impact een inbraak kan hebben. “Er zijn wel meer adviseurs, hoor. Maar als dan blijkt dat er bijvoorbeeld een meerpuntsluiting in het deurkozijn gefreesd moet worden om de bewoners het Politiekeurmerk Veilig Wonen te kunnen geven, dan moet er vaak alsnog een timmerman worden ingeschakeld. De combinatie van adviseur en timmerman zie je minder vaak, maar is eigenlijk een ideale.” Is jouw huis veilig? Bel Richard van Lieshout voor een vrijblijvende inspectie: 06 - 51 34 04 47. “Bekijk ook maar eens het filmpje ‘PKVW-inbraakpreventiefilm’ op Youtube. Daar wordt in een paar minuten perfect uitgelegd dat we het inbrekers niet te makkelijk moeten maken.”

Erpenaar en timmerman Richard van Lieshout mag zich voortaan ook gediplomeerd preventieadviseur noemen.

Interpunctie

Kerst in een stiefgezin … Een flinke uitdaging Sommige dingen zijn lastiger voor een stiefgezin dan in een ‘normaal’ gezin, zoals het vieren van Kerst. Alles is zo complex! Er zijn zoveel verschillende relaties onder één dak (biologische relaties en stiefrelaties) die hun eigen waarden en normen hebben, die een andere stijl van opvoeden hebben, etc. Alles wat in een gewoon gezin vanzelfsprekend is, is in een stiefgezin niet zo logisch. De stiefouder voelt zich vaak de buitenstaander als hij/zij zijn partner met zijn/haar kinderen ziet lachen en lol ziet maken. Dit wordt vaak gezien als afgunst (alsof je het de ander niet gunt), maar zie het eens vanuit een ander perspectief: geen afgunst, maar men gunt zichzelf ook de warme relatie en ziet dat men zelf hieraan geen deelnemer kan zijn. Dat is pijnlijk. Gevoeligheid voor elkaars gevoeligheden maakt het al een stuk gemakkelijker: als je kunt aangeven dat je het de ander graag gunt om zo gelukkig te zijn, maar dat je zelf ook graag zo gelukkig met je kids zou willen zijn, dat je iets mist, maakt dat de ander ook jouw perspectief kan zien. Maar ook voor de kinderen is het vaak extra pijnlijk: het besef dat de ouders niet meer bij elkaar komen, het besef dat het nooit meer wordt zoals het was. Het gaat soms ook om simpele gewoontes: degene die voorheen altijd de ballen in de boom mocht hangen, constateert dat het bij de stiefouders al is gebeurd. Geen ramp, maar wel een teleurstelling. Schoonfamilies hebben niet altijd oog voor het feit dat er stiefkinderen zijn, die ook hun aandacht verdienen. Ik heb eens gehoord van stief-grootouders die voor hun ‘echte’ kleinkinderen wel cadeautjes hadden en niet voor hun stief-kleinkinderen. Het is dus ook voor veel samengestelde gezinnen een opluchting als deze dagen weer achter de rug zijn.

Nellie Timmermans - Van de Kamp info@interpunctie.nl

Booze & Peut bij Café Schansoord Booze & Peut is een akoestisch duo dat uit twee (verrassend, hè!?) muzikale zielen bestaat: Kiki Busio (booze) en Paul Delpeut (peut). De twee rauwe vocalen worden in een perfecte balans gebracht door de fijne klank van de akoestische gitaren. Muziek komt weer volledig tot zijn recht met Booze&Peut. Samen brengen zij een repertoire dat een genot is voor ieders oor! van Johnny Cash naar Britney Spears, van The Beatles naar Rihanna. Kortom: dit mag je niet missen; op donderdag 24 december in Café Schansoord. -9


Wij wensen u fijne feestdagen en een briljant nieuwjaar! Noud & Mieke

Tandartspraktijk van Laak heeft op de volgende datum geen avondspreekuur: • maandag 28 december Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2016.

Stuntverkoop - Meer dan 1.000 varianten stenen, banden en elementen - Iedere zaterdag 09.00-16.00 - Scherpste prijs

Pentelstraat 29 5469 BG ERP Tel: 0413-210153

Laagste prijs garantie!

De Vlonder 110 Boekel T. 06 203 80 151

www.noudoptiek.nl

Autoschade Leo Brans wenst u sprankelende kerstdagen en een veilig en gezond 2016!

Hoogven 14A Erp t. (0413) 216969 www.leobrans.nl info@leobrans.nl - 10

Heeft u schade? Bel altijd meteen en als eerste met ons. Wij ontzorgen en herstellen uw auto vakkundig.


‘Een eigen beddenspeciaalzaak is altijd onze droom geweest’ Van Zutphen Bedden heeft sinds 1 december nieuwe eigenaren: Jurgen (38) en Ank (35). Jong stel. Uit Mariaheide. Ondernemend, betrokken en vastbesloten om de zaak op de door Edwin en Mariëlle ingeslagen weg door te zetten. van de redactie ‘Als je ooit overweegt de zaak van de hand te doen, dan hoor ik het graag’, had Jurgen van der Leest uit Mariaheide al eens tegen Edwin en Mariëlle gezegd. Hij wist dat zij een droom koesterden om een pension te starten in Frankrijk. Ook hij had een droom, samen met Ank: een eigen beddenspeciaalzaak. Toen Edwin hen dit jaar vertelde dat hij en Mariëlle hun droom achterna gingen, was de zaak snel beklonken: “Edwin en Mariëlle hebben in ruim 2,5 jaar tijd een prachtige beddenspeciaalzaak opgebouwd. De zaak zit echt in de lift. Aan ons de uitdaging om die ingeslagen weg door te zetten.” Supergezellig Jurgen van der Leest ‘zit’ al twintig jaar in de bedden. Hij werkte bij verschillende merken, in verschillende functies, maar miste het contact met de eindgebruiker; met de consument. “Gewoon de

mensen adviseren over bedden. Daar ligt mijn hart. Ik vind het echt geweldig dat ik dat nu weer mag doen.” En dan ook nog eens op een steenworp afstand van huis. “Dat maakt het alleen maar leuker”, zegt Ank, die kok was in het klooster in Veghel, maar mee in de zaak is gestapt. “Je spreekt dezelfde taal. Wij komen uit Mariaheide. We zijn net zo nuchter als de mensen in Erp, Keldonk en Boerdonk. Dat merkte ik al tijdens Proef Erp. Dat was gewoon echt supergezellig. Bovendien: we hebben drie kinderen. Dan is het ook fijn dat je dicht bij huis werkt. Ja, ik ben ervan overtuigd dat we het hier goed naar de zin gaan krijgen.” Voor iedereen Hoewel de zaak de afgelopen weken helemaal in het nieuw is gestoken, wordt aan de formule niet gesleuteld. “Nee, die formule is gewoon goed”, zegt Jurgen. “We zijn onafhankelijk. Aan niets of niemand gebonden. Wij verkopen alleen producten waar we zelf 100% achter staan. Sowieso is er tegenwoordig heel veel keus. Die keus willen wij laten zien, in elke prijsklasse. Het is eigenlijk heel simpel: iedereen die een goed bed nodig heeft, maar dan ook echt iedereen, kan bij ons slagen.” De naam van de zaak blijft zoals die was: Van Zutphen Bedden. “Mensen kennen die naam”, zegt

Ank. “Het zou jammer zijn als we dat niet zouden benutten. Wat Jurgen al zei: de zaak zit in de lift. Aan ons de taak om de zaak nog laagdrempeliger te maken dan hij de laatste jaren al is geworden. Dat nog meer mensen gewoon eens binnenlopen. Niet alleen als ze een bed nodig hebben, ook voor beddengoed. We zijn bijvoorbeeld dealer geworden van Snurk, dat heel bijzondere printen heeft, maar hebben ook gewoon goed beddengoed voor 25,- euro. Wij willen er voor iedereen zijn. Voor heel Erp. En iedereen buiten Erp.”

Het gaat goed met de repetities De nieuwe voorstelling van Iets Anders wordt een soort van ouderwetse klucht, die maar één doel heeft: het publiek weer eens lekker onbekommerd laten lachen. Want dat is hard nodig in deze tijd die bol staat van ellende en narigheid.

Het stuk heet ‘De verloofde van mijn vrouw’. Zoals de titel al doet vermoeden, zit het stuk vol ontwikkelingen die opgelost moeten worden en die het aantrekkelijk maken om naar te kijken. Beslist doen dus ook. De dagen dat wij spelen zijn vrijdag 19 februari om 20.00 uur en op zondag 21 februari om (let op) 15.00 uur 's middags. Dit aangepaste tijdstip is op verzoek van het publiek. De week erop spelen we nog eens op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari, allebei de dagen om 20.00 uur. Wanneer de kaartverkoop begint laten wij u nog weten. Maar noteer alvast de data op uw agenda en kalender. Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2016.

Even bijtanken de komende dagen ... ...en dan weer vol gas het nieuwe jaar tegemoet. Positief. En met open vizier. Fijne feestdagen en een gelukkig 2016 gewenst! Garage: ma/vr 8:00-18:00 als u het verschil van de service wilt ervaren! Tankstation: ma/vr 7:00-20:00 za 8:00-18:00 zo 10:00-17:00

Autocentrum Bijvelds BV Cruygenstraat 34 Erp (0413) 211817 info@bijvelds.com

101% SERVICE - 11


Niet meer doen dit jaar: bellen dat uw auto kerststukken heeft ...

Voor al uw schilderwerkzaamheden, zowel nieuwbouw als onderhoud.

En dat wij dan komen rijden en dat blijkt dat er 4 kerststukjes achter in de auto liggen ... Leuk, hoor!

sen Wij wen u fijne gen feestda en een kleurrijk 2016.

Fijne dagen en voor het nieuwe jaar: veel liefde, geluk en op zijn tijd een dikke knipoog.

Is uw huis ouder dan 2 jaar, dan bedraagt de BTW 6% op al uw schilderwerk. Neem vrijblijvend contact op voor informatie of een offerte.

Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kerisakkerstraat 12, Erp M: 06-41621132 | T: 0413-213164 | E: schilderwerkenjosvandenelzen@live.nl

Dank voor de prettige samenwerking in 2015 en voor het vertrouwen in ons kantoor. Wij zijn blij dat we uw partner mogen zijn voor al uw verzekeringen. Wij wensen u gezellige kerstdagen en hopen dat u verzekerd bent van een gezond en gelukkig 2016!

Boomen van den

assurantiĂŤn Kerisakkerstraat 37 5469 AB Erp t. 0413 210650 e. info@tvdboomen.nl Uw CZ-contactpersoon voor Erp, Keldonk en Boerdonk.

- 12


Champignons uit Erp: op bezoek bij de familie Hanenberg Marcel en Lia Hanenberg stappen over van de witte naar de bruine champignon. Een mooie aanleiding om eens te gaan kijken bij dit champignonbedrijf in Erp, mede op uitnodiging van de ZLTO.

het niet meer de aandacht die het nog wel verdient ... Want het is me een mooi product, hoor!”

Even een weetje vooraf: wist u dat deze regio één van de drie streken in Nederland is waar de meeste champignons worden geteeld? Met name in Boekel zitten veel telers, maar ook de gemeente Veghel telt er verschillende. Marcel Hanenberg is er daar een van. De werktuigbouwkundige van oorsprong heeft sinds 1996 samen met zijn vrouw Lia een champignonkwekerij aan de Morschehoef in Erp, op de weg van Erp naar Uden. We spreken hen niet toevallig deze week: het is de laatste week dat zij witte champignons telen. Vanaf deze week stappen ze over op de kastanjechampignon, door Marcel zelf ‘bruine champignon’ genoemd. “Want”, zo zegt hij, “De bruine champignon is steviger dan de witte champignon, vleziger, langer houdbaar en heeft een mooier aroma, maar smaakt of lijkt in de verste verte niet op een kastanje …”

De charme De charme van de champignon zit hem voor Marcel Hanenberg nog altijd in de manier waarop het product groeit: op een natuurlijke voedingsbodem van stro, kippen- of paardenmest, gips en veel water. Die ingrediënten worden gemengd en herhaaldelijk opgeschud, zodat er lucht bij kan. Zodra de voedingsbodem optimaal is, wordt deze geënt met het champignonmycelium. Dat is de compost. “Dit is puur natuur wat hier allemaal gebeurt. Daar komt geen middel aan te pas.” Vroeger maakte iedere champignonteler zijn eigen compost. Als dat klaar was, werd het met rieken in de cellen geschopt. “Je kunt je voorstellen dat dit ontzettend arbeidsintensief was. Tegenwoordig zijn er bedrijven die zijn gespecialiseerd in het maken van compost en kopen wij als telers dat compost als grondstof in. De kwaliteit van het compost is daardoor veel hoger en veel consistenter dan vroeger. Iedere zes weken krijgen wij nieuw compost. Dat wordt vervolgens machinaal in de cellen geplaatst. Al 2,5 weken daarna kunnen we de champignons gaan plukken.”

Veranderende vraag Dat zij na twintig jaar de overstap maken, heeft alles te maken met een veranderende vraag. De bruine champignon is weliswaar wat duurder dan de witte, omdat er minder kilo’s per vierkante meter groeien en de kostprijs dus hoger ligt, maar geniet steeds meer de voorkeur van de consument. “De champignon is een heel ‘gewoon’ product geworden, dat bij elke maaltijd kan worden gegeten”, vertelt Lia. “Dat is prachtig natuurlijk, want hoe meer mensen van dit heerlijke natuurproduct genieten, hoe liever. Maar ergens is dat ook wel jammer, hoor. Vroeger was de champignon een delicatesse, die in veel huishoudens alleen op speciale dagen op tafel kwam. Je koos toen in de supermarkt ook nog heel bewust voor champignons. Tegenwoordig wordt zo’n bakje bijna achteloos meegenomen en krijgt

‘Een champignon groeit 80% per dag’ Het plukken wil Lia graag eens nader toelichten. “Omdat het wel eens wordt onderschat”, zegt zij. “Maar vergis je niet: het is bijna een ambacht. Wist je dat een champignon 80% per dag groeit. Laat je hem te lang staan, dan barst hij aan de onderzijde en mag hij niet meer in het beroemde blauwe bakje (hoewel hij dan eigenlijk op zijn lekkerst is). Maar pluk je de champignon te vroeg, dan kost je dat kilo’s. En heel eerlijk: die kilo’s hebben we gewoon keihard nodig om de teelt rendabel te kunnen maken.” Mooi om te vermelden is dat Marcel begin deze eeuw in eigen beheer de ‘lorry’ ontwikkelde: een schaarlift waarmee de plukkers automatisch langs de bedden met champignons bewegen. Tegenwoordig is die lorry gemeengoed in de branche.

van de redactie

“Ons bedrijf telt 7 cellen. Die zijn elk 6 meter breed en bevatten 2 rijen champignons. Elke rij is weer 5 bedden hoog. Vroeger moest je continu ‘steigers’ bouwen, afbreken en weer opbouwen om te kunnen plukken. Dat kostte tijd en was niet erg arbeidsvriendelijk. Dat is nu dus wel anders. Het plukken is hard werken, maar vooral ook gewoon hartstikke leuk om te doen.” Perspectieven Het zijn ontwikkelingen waar de consument vaak geen weet van heeft. Ontwikkelingen die niet ophouden bovendien. Zo hebben Marcel en Lia samen met 3 collega-kwekers sinds een aantal jaren ook een bedrijf in Duitsland. Daar zijn de cellen veel groter dan hier en wordt op één laag geteeld. “Je hoeft als plukker dus niet meer de hoogte in. Dat werkt nog vriendelijker en sneller en moet op den duur de kostprijs nog verder drukken. Dat is in de agrarische sector inderdaad de enige manier om te overleven: het drukken van je kostprijs.” Dat niet iedereen daar in slaagt, blijkt uit de cijfers: telde ons land eind jaren tachtig nog meer dan 500 kwekerijen, intussen zijn er daar nog maar 98 van over. Hoe ziet de toekomst van de sector eruit? “Zo’n 65% van de Nederlandse champignons gaat naar het buitenland, waar de kwaliteit van onze producten als hoog wordt aangeslagen. Maar dat geldt intussen ook voor de champignons uit Polen bijvoorbeeld. In dat land heeft de sector een groeispurt gemaakt, met dank mede aan de kennis uit Nederland. We zullen in alle opzichten scherp moeten blijven. Doen we dat, blijven we ons ontwikkelen, dan zullen we ongetwijfeld blijven bestaan. Doen we dat eventjes niet, dan raken we achter.” En wat staat er met kerst op tafel? “Hahaha … dat weet ik niet”, lacht Lia. “Hier in ieder geval ook champignons. Maar ik denk dat die bij heel veel mensen op tafel komen te staan. Want of je nu Hollandse pot eet, Frans, Oosters of ZuidAmerikaans: een champignon past overal bij. Gebakken in kruidenboter, gevuld met roomkaas of als smaakmaker gesneden en verwerkt in het gerecht zelf. Wist je trouwens dat de champignons die we vandaag plukken, morgenvroeg al bij de supermarkt in de schappen liggen ...?”

Joanita Verbruggen uit Erp werkt al zestien jaar bij Marcel en Lia Hanenberg en gaat vijf dagen per week met plezier naar haar werk aan de Morschoef: “Er zijn nog steeds best veel mensen die denken dat het plukken van champignons zwaar en smerig werk is dat je in een donkere omgeving doet. Van dat beeld klopt niks. Het werk is juist heel vriendelijk, met dank ook aan de lorrys, die ervoor zorgen dat we niet hoeven te bukken of te strekken. De temperatuur is altijd rond de zeventien graden, zomer en winter. En we plukken bovendien in vol licht. Ik heb echt nog steeds heel veel schik in mijn werk.” •

Marcel Hanenberg toont op de foto nog een kistje witte champignons. Vanaf deze week teelt hij in Erp, samen met zijn vrouw Lia, de bruine ‘kastanjechampignon’.

- 13


• Verzekeringen • Regio Bank

Professioneel schilderwerk van: Nieuwbouw - Onderhoud Glasservice en Behangwerk Gespecialiseerd in spuitwerk van: Meubels - Keukens (ook industrieel) Raamhorren en hordeuren Op maat gemaakt en geplaatst.

Assurantiekantoor Relou Een assurantiekantoor, waar u ook terecht kunt voor uw bankzaken. Wij bedienen zowel particulieren als de kleinzakelijke markt met een team van betrokken mensen. Met een professionele, zakelijke benadering van financiële producten. Maar ook met een toegankelijke, menselijke benadering van u als klant.

Uw Zekerheid!

Hertog Janplein 23

5469 BJ Erp T (0413) 21 16 28 info@relouverzekeringen.nl www.relouverzekeringen.nl

Nu ook het lage BTW tarief van 6% voor schilderwerk als uw woning ouder is dan 2 jaar en particulier wordt bewoond. Bussele 15 5469 DT Erp Tel. 0413 - 21 22 68 / www.elzenvakwerk.nl

Wenst U Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! - 14


Wie wordt Boerenbruidspaar 2016? In voorgaande 2 Erpse Kranten kreeg u al 4 tips. In deze krant worden deze aangevuld met 2 nieuwe tips. De eerste 4 tips zal ik nog een keer herhalen zodat bij velen van u een lampje zal gaan branden. Tijdens de komende feestdagen kan er dan naar hartenlust worden geredeneerd in huiselijke kring of elders. De commissie Boerenbruiloft wenst u allen gezellige kerstdagen en voorspoedig nieuw jaar. Onthulling op Prinsenbal De onthulling van het Boerenbruidspaar vindt weer plaats op de avond van de prinsonthulling. Deze is dit jaar op zaterdag 9 januari. De Uilen van Empeldonk hebben de onthullingen van zowel boerenpaar als de nieuwe prins al vroeg op de avond gepland. Zodoende kan het feest tijdig van start. Raden maar Ook dit jaar kunt u raden welk echtpaar bij de

Wie wordt de nieuwe prins? onthulling bekend wordt gemaakt. Uit de goede inzendingen worden dan 2 kaarten verloot voor de koffietafel die vooraf gaat aan de Boerenbruiloft op carnavalsdinsdag 9 februari 2016. De eerste 6 tips: 1. Ze zijn gelukkig getrouwd 2. Hij is een geboren Uil 3. Ze komen uit het gezelligste deel van Empeldonk 4. Ze houden wel van un feestje, vooral hij 5. Hij is een ondernemend persoon 6. Van zijn beroep waren er vroeger velen, nu hoeft hij nog met weinigen te delen 7. Het podium is haar niet vreemd U kunt de naam van het Boerenbruidspaar 2016 tot zaterdag 9 januari 12.00 uur inleveren in de brievenbus van Groot Dorsent 7 of doorgeven via fritsvanbeekvelt@outlook.com. Vergeet niet ook uw eigen naam en adres te vermelden.

Dit jaar wijken we iets af van wat u van ons gewent bent. Normaal is het de bedoeling dat de prins om 23:11 op het podium staat. Nu is het onthullingsmoment wat naar voren gehaald. Doel is om er daarna een nog groter feest van te maken. Het programma is als volgt: • 20:30 uur: afvoer Prins Sander • 21:15 uur: Opvoer Boerenpaar 2016 • 21:45 uur: Opvoer Prins 2016 Aansluitend barst er onder leiding van onze nieuwe prins een groot feest los dat tot in de kleine uurtjes doorgaat. Kosten noch moeite zijn gespaard om in een fantastische setting de nieuwe prins te presenteren, een moment waar je zelf bij moet zijn. Maar eerst hebben we nog wat tips: • Wat heeft onze nieuwe prins met metaal? Of ... • Hij is niet zenuwachtig voor zijn nieuwe job, hij kijkt hier nogal luchtig tegenaan. Graag willen wij iedereen een fijne kerst wensen en een voorspoedig 2016 en vergeet niet in je agenda te noteren. Zaterdag 9 januari vanaf 20:00 uur

Plaatje met een praatje Why can’t we live together (1972) - Timmy Thomas Het jaar loopt weer ten einde. Tijd voor een terugblik over het afgelopen jaar. Op muzikaal gebied ben ik niks tekort gekomen. Ik heb gelukkig veel optredens kunnen en mogen bezoeken: Paul McCartney, Fleetwood Mac, The Who en nog vele anderen. Grote maar ook zeer zeker de kleinere artiesten onder wie Chivy and the bluezicians, Bleuzy hebben mij veel vreugde gebracht. Zelfs mijn topfavoriet is gelukkig eens een keer in Nederland geweest en natuurlijk was ik daar bij, maar daarover een andere keer meer. Boodschap Muziek is een taal die iedereen begrijpt en het is

een uiterst geschikt middel om een boodschap over te brengen. Als je bij een optreden bent, is iedereen opgetogen en is iedereen met dezelfde reden daar; of je nu autochtoon of allochtoon bent, Nederlands Engels of wat dan ook voor een taal spreekt. Het is een grote familie, waarbinnen iedereen met respect met elkaar omgaat. Kortom: in een zaal of op een festivalterrein zijn we dan (wel) een grote familie. Hoe groot is dan het contrast als je weer in de buitenwereld komt waar haat en onverdraagzaamheid het dagelijkse leven bepalen. Aanslagen verlammen ons , de wereld wordt bang gemaakt, vluchtelingen zijn wel en niet welkom. Maar waarom kunnen we niet gewoon samen leven op deze wereld? Enkele decennia geleden zong Timmy Thomas er al over: “Why can’t we live together?” Waarom en waarvoor Timmy komt uit een groot Amerikaans gezin en leerde pianospelen van zijn vader. Hij trad iedere zondag met zijn broers en zussen op in de zondagsdienst. Toen hij ouder was ging hij zelf muzieknummers schrijven. Als hij op een keer het nieuws op TV ziet en hoort dat er veertigduizend doden op een dag zijn gevallen in Vietnam neemt hij de pen ter hand en schrijft dit nummer. Zoveel doden, waarom en waarvoor, vroeg hij zich af. Hij zette de tekst in een keer op papier. Timmy speelt dit nummer helemaal alleen op zijn Hammondorgel en

bedient met zijn voet de bas, begeleid door een drumcomputer (ja die waren er toen al ). Nadat het succes minder werd, werd hij muziekleraar op een basisschool. Was het maar waar! Vertel me waarom we niet samen kunnen leven? We willen eigenlijk toch allemaal samen leven! Geen oorlogen meer, alles wat we willen is vrede. We willen toch in vrede samenleven, ongeacht onze kleur, ongeacht ons geloof. We zijn toch een grote familie, waarom kunnen we dan niet samenleven? Dit is de tekst van zijn liedje en zijn grote wens. Was het maar waar. Meer dan veertig jaar na het uitbrengen van dit lied is er nog niks veranderd. De haat, nijd en onverdraagzaamheid zijn alleen nog maar groter geworden. Hoeveel van dit soort liedjes moeten er nog geschreven worden? Hoeveel Timmy’s moeten nog naar het nieuws kijken en weer een lied schrijven? Laten we hopen dat de wereld snel tot bezinning komt en dat we geen tweede Bataclan gaan meemaken als aanleiding voor een liedje. Want muziek heeft een boodschap en verbroedert. Daar geloof ik in, ongeacht kleur, geloof, afkomst, arm of rijk. Ik wens iedereen een gezond, vredig en verdraagzaam 2016 toe. >> Benieuwd geworden naar het nummer? Op www.erpsekrant.nl kun je het nummer beluisteren.

Door Geert Kerkhof geert@erpsekrant.nl

- 15


Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016 toe. Tevens willen we iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ons is gegeven in het afgelopen jaar. Komend jaar staan we weer voor jullie klaar! Marco, Mieke, Rik, Tom, Meike en medewerkers

In plaats van kerstkaarten versturen, doen we een donatie aan VOGG Erp, Keldonk, Boerdonk. Pastoor v. Schijndelstraat 41 Boerdonk 0492-464811

Fijne Feestdagen en een gelukkig 2016. - 16

Autobedrijf v.d. Heijden & Slegers Volkelseweg 3 Boekel Tel: 0492-322601 www.autoheijden.nl Op zon- en feestdagen zijn wij de komende weken gesloten. Op 31 december sluiten wij om 15.00 uur.


Slagerij Van den Tillaart viert 20-jarig bestaan Onderonsje in Boerdonk Slagerij Van den Tillaart uit Erp bestaat 20 jaar en viert dat de hele maand januari met feestelijke aanbiedingen. In verse producten uiteraard. van de redactie Prachtig bedrijf is het. Aan het Hertog Janplein, in hartje Erp, met gratis parkeren voor de deur. Met bijna twintig man personeel. Maar vooral – want daar heeft de slagerij zijn reputatie in de regio aan te danken – met een grote verscheidenheid aan verse vleesproducten. In januari is het twintig jaar geleden dat Wim en Wilmien van den Tillaart de slagerij overnamen. Met heel duidelijk ideeën: vlees dat ik verkoop moet vers zijn. “Want”, zo zegt de slager, “Vers, dat proef je.” Het is niet alleen de smaak die de keuze voor vers heeft bepaald, het is ook het feit dat de slager, als

ambachtsman nog, een hekel heeft aan onnodige smaakversterkers. “Hoe echter, hoe lekkerder.” De ideeën van destijds staan nog altijd kaarsrecht overeind. Wel is het assortiment intussen veel uitgebreider dan ooit. Met een veel grotere keur aan vleesvariëteiten en een groeiend assortiment aan kant-en-klaargerechten. “Maar ook daarvoor geldt: vers is de norm.” Producten in de schijnwerpers Het jubileum gaat niet eens zozeer om de slagerij, maar om de producten. “We groeien nog steeds. Klanten komen van steeds verder. In november hebben we zelfs een nieuwe slager aangenomen. Dat hebben we allemaal te danken aan onze producten; en aan de manier waarop we die bereiden natuurlijk. Het twintigjarig jubileum is een mooie aanleiding om juist dat mooie, verse product eens in de schijnwerpers te plaatsen.” Hele maand januari: volop aanbiedingen Een maand lang kunnen de klanten met de slagerij mee feesten. Iedere week is er een nieuwe actie. De eerste week krijgen klanten 20% korting op 20 verschillende producten, de andere drie weken maak je kans op mooie prijzen: de tweede week door aan het Rad van Fortuin te draaien, de derde week door te dobbelen en de vierde week door mee te spelen met het 21-spel. “En voor de kinderen hebben we een kleurplaatwedstrijd, waarmee ze een leuke prijs kunnen winnen.”

3e Voorronde Open Errup bandwedstrijd Onzekere tijden? Vluchtelingen overstromen Europa? Waar moeten ze heen? In 1982 zong het Goede Doel nog ‘Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar lacht’. Maar na Molenbeek en Brussel is dat veranderd? Gelukkig is er ons eigen BreakOut, rots in de branding. Al jaren toevluchtsoord voor de vele op drift geraakte, naar optredens zoekende, muzikanten.

BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands, organiseert dit seizoen de 9e editie van de Open Errup bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag festival. De 3e voorronde is zondagmiddag 3 januari met de volgende bands. •

Aenema, ‘reiniging van de ziel’, een progressieve metalband uit Helmond. Drie jonge muzikanten maken eigen muziek geïnspireerd door bands als Tool, Metallica, Muse, Rammstein en Alter Bridge. • Crazy Habits (foto) uit Dieren, bandleden met een hiphopachtergrond. Tegenwoordig geen hiphop maar garagerock. Berg je dus als Bowie, Harry en Timothy het podium betreden. Eigen nummers en covers komen voorbij. • Plus Thirty One uit Berghem met een divers repertoire eigen nummers. Van rustige pop-rock met gevoel en harmonische tweede stem, tot strakke scheurende gitaar riff's en van de dubbel basdrum tot

Op maandag 4 januari is er weer een onderonsje in Den Hazenpot. Deze keer komt mevrouw Justyna van Uden vertellen over haar werk. Justyna geeft les aan Poolse mensen die in Nederland woonachtig zijn. Ook heeft ze vanuit haar eigen bedrijf JUMACOM tolk mogelijkheden voor zowel Poolse als Nederlandse mensen. Omdat de cursussen die ze geeft altijd in Den Hazenpot plaats vinden en mede omdat ze in Boerdonk woont, wil ze graag met ons, bezoekers van het onderonsje, in gesprek komen. We hebben daar vanaf 10.00 uur tijd voor tot uiterlijk 11.30 uur. Onder het genot van een kop koffie kunnen we ook samen de tijd nemen om elkaar de beste wensen voor 2016 over te brengen. We hopen dat er weer veel mensen komen meedoen en zo mogelijk nadien ook mee blijven eten. Voor dit moment alvast fijne feestdagen gewenst door de medewerkers aan het onderonsje.

Ipad herhalingscursus in WoonZorgPark Simeonshof Vrijdag 8 januari willen wij voor degene die de ipad cursus in het verleden heeft gevolgd in Simeonshof de mogelijkheid bieden voor een herhalingsles. Misschien dat u nog tegen dingen aanloopt en u vragen heeft over het gebruik van de Ipad. U hoeft zich van te voren niet aan te melden, maar kunt zo binnen lopen. Deze herhalingscursus is gratis. Aanvang 9.30 uur in de Pleinzaal van Simeonshof.

slapwerk op de basgitaar. •

Smegmatics uit Eindhoven. Zonder al te veel respect voor de originele artiest, confronteren zij het publiek met de zelfkant van de popmuziek. Covers van de onderste plank waarvan je dacht dat je ze verdrongen had. Je moeder weet waarom.

U ziet het, weer een programma met verschillende muzikale stijlen, volop variatie voor de muziekliefhebbers uit Erp en omgeving. We beginnen om 14.00 uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

Noud Optiek zien & horen Pentelstraat 29 |

210153 | www.noudoptiek.nl

- 17


ge Kerstdagen

Adres Reserveren Adres Reserveren

Schilders- en Glasbedrijf Raamdecoraties & Stofferingen

VAN DEN BOGAARD v.o.f.

Molentiend 12 5469 EK Erp 0413 – 335 000 www.tramstation.eu Molentiend 12 5469 EK Erp

0413 – 335 000 www.tramstation.eu

Nieuwjaar Nieuwjaar verrassingsmenu (5-gangen) verrassingsmenu (5-gangen) voor €20,16 p.p. voor €20,16 p.p.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Een 5-gangen menu, samengesteld door ons keukenteam Een 5-gangen menu, samengesteld door ons keukenteam metmet verrassende verrassende gerechten. gerechten. Geldig in in dedegehele januari. Geldig gehele maand maand januari. Reserveer telefonisch viade de website: website: tramstation.eu Reserveer telefonisch ofofvia tramstation.eu

Kerstbrunch op 1e of 2e kerstdag? We hebben nog enkele plaatsen vrij!

en wensen u

Kerstbrunch op 1e of 2e kerstdag? We hebben nog enkele plaatsen vrij!

Kanters Elektro wenst iedereen

fijne kerstdagen en een gezond

Prettige Kerstdagen

en ‘ontspannen’ 2016.

en een kleurrijk Nieuwjaar. Van den Bogaard V.O.F. De Wasaa 1a Erp | (0413) 211468 www.decohomevandenbogaard.nl

I N D U S T R I E L E A U T O M AT I S E R I N G

27 december

W interfeest 10.00-20.00 uur

Bierenfestival Blaasorkest Muziek Mozaiek

Bierproeverij Exclusieve bieren

Streekbieren Luxe bierpakketten

Oer-BBQ vleesproeverij Bakkerij Merks brood en chocolade Kaasboer Spierings Zeelandsedijk 29, Volkel | T 0413 - 27 50 70 | www.brabantsehoeve.nl - 18

ale peci jes! s k Oo biert es dam


Winterfeest en bierfestival bij Brabantse Hoeve

Geldautomaat voortaan ‘om de hoek’

Het is vaste prik: winterfeest bij de Brabantse Hoeve op de laatste zondag van het jaar. Een heerlijk uitje voor het hele gezin. Bezoek zondag 27 december de knusse herberg, warm je bij de open haard in het oud-Brabants Koffiehuys of op het overdekt en verwarmd terras, en geniet van ambachtelijke streekproducten. Extra bijzonder: dit jaar gaat het winterfeest gepaard met een bourgondisch bierfestival. De entree is gratis.

Wie afgelopen dagen ging pinnen bij de Rabobank-geldautomaat in Erp, heeft het al gemerkt: de pinautomaat is een stuk ‘opgeschoven’.

Het winterfeest met bierfestival bij de Brabantse Hoeve in Volkel betekent een dagje gezellig sfeer proeven voor jong en oud. Terwijl de kinderen ‘sneeuwpop gooien’ warmt u zich aan het gezellige houtvuur én de warme kerstklanken en zang van blaasorkest Muziek Mozaïek. Geniet van een warme

chocomel, lekkere kop koffie of een stevige borrel. Liefhebber van speciaalbieren? Dan bent u hier deze dag al helemaal aan het juiste adres! Bijzondere bieren Tijdens het bierfestival presenteren de brouwers van Ayinger, Carolus, Kasteelbier, La Trappe, Muifelbrouwerij, Bierbrouwerij Oijen en de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere bieren. Van kerstbier, glühbier en whiskybier tot zware houtgerijpte bieren en special editions. Meerdere speciaalbieren proeven? Neem dan de ‘baby-proefkaart’ of de ‘grote-glazen-kaart’. Volop streekproducten Traditiegetrouw zijn er deze dag allerlei streekproducten te proeven. Zo maakt u kennis met de OerBBQ; een proeverij met vlees van de smoker. Bakkerij Merks verzorgt boerenbrood en chocoladelekkernijen, een smaakvolle combinatie met sommige bieren. Kaasboer Spierings uit Oss presenteert ambachtelijke kazen, en slagerij Smolders zijn fameuze erwtensoep. Vergeet ook niet het warme appelgebak met een bolletje trappistenijs. En wat te denken van de GlühHugo? In Duitsland bedacht, maar ook op-en-top Volkels vanwege de link met herbergier Hugo van Zutphen.

De geldautomaat zit nog steeds in het voormalige Rabobank-pand; alleen niet meer aan de zijde van het Hertog Janplein, maar net om de hoek aan de Pentelstraat 4. Rabobank Uden Veghel creëert hiermee mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van het gebouw, dat op deze manier efficiënter te gebruiken is. Zelf heeft de bank het pand niet meer nodig sinds de opening van de inloopservice in het oude Raadhuis. De verplaatsing is goed nieuws voor inwoners van Erp. Zij blijven hiermee verzekerd van een pinautomaat die 24 uur per dag toegankelijk is.

Nieuws van WoonZorgPark Simeonshof Biljarttoernooi om de ‘Beter Wonen Koningsbeker’ in WoonZorgPark Simeonshof. Vanaf 22 oktober t/m 11 december werd er bijna elke avond in Simeonshof gebiljart. Men streed om de ‘Beter Wonen Koningsbeker’. Het was een gezellig toernooi en elke avond kwamen er veel bewoners naar de Gasterij om te kijken en te genieten van de partijen die er werden gespeeld. Toon v.d. Linden en Martin Leenders regelden samen dit toernooi en hielden de standen bij. Dit alles was een heel karwei waar we dan ook beide vrijwilligers erg voor willen bedanken. Afgelopen vrijdag waren alle spelers met hun echtgenotes uitgenodigd en werd onder het genot van een hapje en drankje de winnaar bekend gemaakt. Ook Robert de Koning en zijn dochter Manon waren aanwezig om de prijzen uit te reiken. Voor iedereen die mee deed was er een klein prijsjes en de drie winnaars kregen ook nog een bronzen, zilveren en gouden beker in de vorm van een biljartend persoon. Op de derde plaats eindigde de heer Bouw, bewoner van Simeonshof, op de tweede plaats de heer Bierman en eerste werd de heer Bondieramonte. Hij nam ook de nieuwe prachtige wisselbeker, geschonken door familie de Koning, in ontvangst. Wij willen familie de Koning hartelijk bedanken voor hun sponsoring en de heren Bouw, Bierman en Bondieramonte van harte feliciteren met hun behaalde prijzen. Volgend jaar willen wij dit evenement weer organiseren en we hopen dat er weer

veel bewoners en externe gasten meedoen met dit mooie toernooi. Bewoners van Simeonshof verwend door drie mooie optredens van eigen bodem Woensdagmiddag 16 december kwamen de twee jongste groepen van de Souplesse dansers een optreden verzorgen in WoonZorgPark Simeonshof. De kinderen zagen er op en top uit. Allemaal mooi opgemaakt en in prachtige kleding; dit alleen al was een plaatje om te zien. Ze verrasten de bewoners met 2 mooie dansen. De bewoners genoten zo van dit optreden dat er werd gevraagd of beide groepen nog een keer hun dans wilden vertonen. Dit was natuurlijk geen probleem voor deze jonge dames. Geweldig om te zien dat zulke jonge kinderen al zo mooi kunnen dansen. Na afloop was iedereen het er over eens dat dit concert voor herhaling vatbaar is en we hopen ze ook weer snel terug te zien in Simeonshof. Dezelfde woensdag 16 kwam popkoor VOYSS ‘s avonds optreden. Deze enthousiaste muzikale groep had een mooi kerstprogramma met Nederlandse traditionele kerstliederen. Ze wisten meteen de juiste snaar te treffen. De kerststemming zat er meteen in en de bewoners en gasten zongen dan ook uit volle borst mee en genoten van dit prachtige optreden. Afgelopen zondagochtend was het de beurt aan Terpsichore. Zij hadden een sfeervol kerstprogramma met enkele traditionele kerstliederen die men

kon mee zingen maar ook andere liederen en gedichten. In de aankondiging stond ‘de enthousiaste zangers en zangeressen proberen elke keer een kwalitatief goed optreden te verzorgen’. We kunnen wel zeggen dat dit gelukt is. De meerstemmige nummers klonken als en klok en iedereen genoot van dit optreden. Namens Simeonshof willen wij de Souplesse dansers, VOYSS en Terpsichore heel erg bedanken voor hun mooie optredens. Dansavond in WoonZorgPark Simeonshof Elke 1e donderdag van de maand is er een dansavond in Simeonshof. Deze avonden worden druk bezocht en er wordt volop gedanst. Donderdagavond 7 januari is er weer een dansavond met medewerking van Pierre van Dongen. Hij zorgt voor live dansmuziek en staat garant voor een gezellige muzikale avond. Jong en oud is welkom. Samen gezellig een avondje uit en genieten van dans en mooie muziek. Mocht u niet kunnen dansen dan kunt u natuurlijk ook komen kijken en luisteren. Alle dansstijlen kunnen worden aangevraagd. Dus houdt u van dansen en muziek dan moet u zeker komen. Aanvang: 19.30 uur in de Gasterij van WoonZorgPark Simeonshof Erp. De toegang is 2,50 euro. Simeonshof wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2106! - 19


3e KERSTDAG GEOPEND ZONDAG 27 december 11:00 tot 17:00 uur.

Oudestraat 6, 5469 GG KELDONK | Tel: 0413-213402, www.janbouwe.nl - 20


Smaakvolle kerstviering Zonnebloem Maandag 14 december vond de kerstviering plaats in zaal Van Haandel te Erp. Vrijwilligers hadden de morgen besteed om de zaal in kerstsfeer aan te kleden, met vele zelfgemaakte kerststukjes en kaarsjes, en de tafels te versieren. De andere helft van de vrijwilligers was in de keuken van Van Haandel bezig om een verrassing voor te bereiden. De Zonnebloemafdeling had namelijk van Jumbo Supermarkten en haar klanten twee pakketten gekregen, vol met ingrediënten om onze gasten te verwennen met een culinaire kerstmiddag. Tijdens de actie ‘Doe mee en doneer een diner’ riep de supermarktketen afgelopen najaar klanten op, om samen gerechten te doneren voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De middag begon met een eucharistieviering verzorgd door Pastoor Rombauts en muzikaal begeleid door het gemengd koor Sint Cecilia uit

Boerdonk. Na een lekker kopje koffie/thee met kerstkransje was er een optreden van 8 dames uit Sint Oedenrode: ‘Tis aalt wa’. Zij zongen de sterren van de hemel en brachten mooie sketches, die onderbroken werden door al het lekkers dat vanuit de keuken kwam. Een toastje met tapenade, soep, pasta en een heerlijk toetje! De vrijwilligers konden genieten van de hartverwarmende reacties van onze gasten. Na de loterij, waar de meesten wel een mooi prijsje in handen kregen, was het tijd om met een fijn kerstgevoel huiswaarts te keren. Onze dank gaat uit naar het personeel van Van Haandel dat onze vrijwilligers in hun keuken dulden en natuurlijk Jumbo Supermarkt voor hun donatie in deze vorm. Het was een mooie middag om het 40-jarig jubileum en het jaar 2015 mee af te sluiten. Nogmaals dank aan al onze sponsoren.

Agrarisch Boerdonk steunt Vrouwen van Nu Op dinsdag 15 december werd het verenigingsjaar 2015 van Vrouwen van Nu afgesloten met een gezellige kerstviering. Deze werd gestart met een mooie viering in de kerk, voorgegaan door pastoor Rombauts en muzikaal ondersteund door het Vrouwen van Nu gelegenheidskoor o.l.v. Gaby en Ronald Kuijpers. Daarna was het tijd voor een wandeling in kerstsfeer door Boerdonk. Deze leidde de dames langs een aantal gezellig ingerichte posten, o.a. de Corneliuskapel en Het Mirakel. Na deze tocht werd de avond afgesloten in Den Hazenpot met een loterij. Dit jaar was een groot deel van de prijzen geschonken door Agrarisch Boerdonk, waardoor vele gelukkige prijswinnaars met een lekker ‘agrarisch’ pakket naar huis gingen. Vrouwen van Nu Boerdonk dankt Agrarisch Boerdonk heel hartelijk voor deze prijzen. Rest ons nog om iedereen fijne feestdagen toe te wensen en alle goeds voor 2016.

Druk bezocht kerstdiner Boerdonk

Kaartverkoop Gèr Gespeuld start op 2 januari Als we de oliebollenlucht weer kwijt zijn en de champagnesmaak ook weer is weggespoeld met gewoon koffie is het tijd om de goede voornemens tot uitvoer te brengen. Mogelijk is 1 van de voornemens om de dingen die je moet doen meteen te gaan doen en niet te laten liggen tot het laatste nippertje. Dan kunt u bij deze

meteen aan de slag wat ons betreft. Wij starten namelijk de kaartverkoop voor onze nieuwe toneelvoorstelling ‘Blauw bloed, sigaren en zeebenen’ van Carl Slotboom op zaterdag 2 januari. De speeldata zijn: 4, 5, 6, 9, 11 en 12 maart en uiteraard is de plaats van handeling weer theater Den Hazenpot te Boerdonk. Kaartjes à 5,euro zijn uitsluitend in de voorverkoop te verkrijgen bij Peter en Arna Vogels, Coxsebaan 5, Boerdonk, tel. 0492-366516.

Ruim 50 deelnemers uit Boerdonk waren vrijdag 18 december aanwezig tijdens het door Zorg om het Dorp georganiseerde kerstdiner in gemeenschapshuis Den Hazenpot. Het door Bouw catering verzorgde kerstdiner viel bij iedereen in goed de smaak. We hopen dat er gezien de succesformule van deze maaltijdvoorziening ook enthousiaste mensen bij zijn die zich in het nieuwe jaar wekelijks zullen aanmelden. Iedere maandagmiddag van 12.00-13.00 uur kunnen wij, mits het minimaal 5 personen betreft, een heerlijke 3 gangenmaaltijd regelen voor een prijs van 7,50 euro. Laat de huidige deelnemers niet in de kou staan en kom gezellig mee eten op maandag. Met uitbreiding van het aantal deelnemers wordt het nog gezelliger. Bovendien is het ook nog eens goed voor de sociale contacten. Wij kijken uit naar uw aanmelding en wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2016.

De klucht ‘Blauw bloed, sigaren en zeebenen’ gaat over een gevarieerd gezelschap dat een cruise gaat maken. De familie Bruinsma, oudbekenden in Boerdonk, gaat ook mee en zorgt uiteraard weer voor de nodige onverwachte momenten. Wij nodigen u van harte uit ons te vergezellen op 1 van de 6 avonden. - 21


RKVV ERP

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

NIEUWS Postbus 59, 5469 ZG Erp • Infolijn: 0413-210127 • Redactie: erpsekrant@rkvverp.nl • www.rkvverp.nl

Erp – EVVC Vandaag kon Erp zijn eerste inhaalwedstrijd spelen. De afgelopen weken konden de thuiswedstrijden geen doorgang vinden vanwege een onbespeelbaar veld In Erp. Natuurlijk was Erp erop gebrand om de drie punten in eigen huis te houden. Toch was het EVVC uit Vinkel dat zeker in het begin de bovenliggende partij was. Erp met in het doel Rens van de Akker die Kevin van de Laar verving had alle moeite om goed in hun vertrouwde spel te komen. Vinkel liet zich massaal terugzakken en bij bal verlies van Erp was Vinkel vaak gevaarlijk met hun snelle aanvallers. Na een klein half uur kwam EVVC op een 1-0 voorsprong. De normaal zeer solide verdediging van Erp zag er nu even niet goed uit. De bal bleef hangen en EVVC profiteerde optimaal. Erp had een kleine 10 minuten nodig om deze klap te verwerken. Daarna kwamen er eindelijk een paar prima aanvallen van Erp. Teun de Vocht miste het doel op een haar na een prima aanval opgezet door Marcel Claasse. In de daarop volgende aanval had Erp meer succes. Justin Damen scoorde de gelijkmaker na een prima combinatie over 3 schijven. De tweede helft was amper begonnen en Erp had al weer op achterstand kunnen komen. Gelukkig voor Erp belandde de kopbal op de paal. Vanaf dat moment werd Erp de betere partij. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen enkele kansen. Na een uur spelen werd Toon Barten vervangen door Dieuwe van der Heijden. Erp was dicht bij de voorsprong maar Olger

trap via de binnenkant van de paal in het doel van Vinkel. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen kansen. Helaas voor Erp sloeg het noodlot toe in de 83ste minuut. Na een snelle uitval kopte de spits van EVVC de bal achter de kansloze Rens van de Akker. Erp kreeg nog een open kans na een prachtige aanval. Helaas schoot Roel Schouten de bal naast in een kansrijke positie. Een paar minuten voor tijd werden Justin Damen en Roel Schouten nog vervangen door Max de Jong en Willem den Dekker. Echter dit veranderde niets meer aan de eindstand waarmee beide ploegen vrede konden hebben. Erp heeft met één wedstrijd minder gespeeld drie punten achterstand op koploper Helvoirt. Dus hopelijk kunnen we na de winterstop bovenin mee blijven doen. Rest nog u allen fijne feestdagen toe te wensen.

Spelregelbewijs

Smits miste net dat beetje geluk met zijn kopbal uit een corner. Ook Teun kreeg nog een prima kans op de 2-1. In de 70ste minuut was het dan eindelijk raak. Dieuwe schoot de bal uit een vrije

Ook dit jaar moet een aantal van onze jeugdleden het spelregelbewijs weer zien te halen. Het halen van dit bewijs is een jaarlijks terugkerend aandachtspunt vanuit de KNVB. Dit seizoen zijn alle spelers geboren in het jaar 1999 aan de beurt. De kerstvakantie staat voor de deur en dat is natuurlijk een mooie gelegenheid voor deze spelers om het spelregelbewijs te halen.

Historie wordt zichtbaar De Erpse voetbalclub is bijna 71 jaar oud of moeten we zeggen jong. De geschiedenis begon in 1944 toen de vereniging werd opgericht. In die 71 jaren is er veel gebeurd. Die gebeurtenissen hebben we proberen te vereeuwigen in een historische fotocollage. De ruim 25 meter lange ‘ baan’ is een mix van foto’s in zwart-wit

- 22

en kleur, aangevuld met opvallende krantenartikelen. Deze collage wordt onthuld tijdens de nieuwjaarsborrel op donderdag 7 januari. Wij denken dat het zeer de moeite waard is om bij deze onthulling aanwezig te zijn. Verbaas je over de rijke historie en ontdek jezelf in de geschiedenis van de club.


INGE Wethouder Jan Goijaarts hoort argumenten Hart voor Erp aan Erpse Krant van 3 decem- staan. En dan blijven we aan het eind van het jaar ZO N Inberdeheeft u al over Hart voor Erp de wens uitspreken dat ‘ze’ eindelijk eens wat aan lezen. Uit de vele reacties de drukte gaan doen. D E N kunnen die we daar op hebben gekregen, maken we op dat zowat iedereen wel wat vindt van het verkeer in Erp. Dat het inderdaad wel heel erg druk is, zeggen veel mensen. Dat ze daar nu maar eens wat aan moeten doen … Maar waarom moeten ‘ze’ daar iets aan doen? U heeft toch ook een mening? En weet u: als u daar niets mee doet, dan blijft die overlast in Erp be-

Wethouder Jan Goijaarts is wethouder namens CDA en heeft op 17 december de argumenten van Hart voor Erp aangehoord. Hij is ter plekke de situatie komen bekijken en ervaren. Onze argumenten gaan over de komende plannen voor de N616. Met name over de ‘afwaardering’ van de Gemertse Dijk. Per 1 januari zou de weg van Veghel naar Gemert overgaan in Veghelse gemeentelijke handen en een 60 km weg worden. Dit is uitgesteld naar 1 februari. Waarom is niet duidelijk. Nu wil de gemeente pas na de bouwvakvakantie van 2016 starten met het karwei. Dat betekent dat we dus nog kans hebben om te voorkomen dat de Gemertse Dijk een weg zonder middenstrepen wordt, zoals ook de Boekelse weg dat is. En hoe gevaarlijk dat kan zijn, hoeft niet uitgelegd te worden.

Kom dus in verweer en geef steun aan Hart voor Erp. Er zal veel werk verzet moeten worden. Daarin hebben we iedere steun nodig. Alleen al om het de heren en dames politici duidelijk te maken, zal tijd kosten. Daarom ook zijn we blij met de steun uit St. Oedenrode en Schijndel die we al hebben mogen krijgen. Maar ook enkele Veghelse partijen hebben al Hart voor Erp op bezoek gehad. Zij bekijken of onze ideeën in hun partijprogramma kunnen worden opgenomen. Zo ja, dan wordt de weg dus absoluut een verkiezingsitem op 23 november 2016. Verder gaat Hart voor Erp op 14 januari om 19.30 uur op bezoek bij Dorpsraad Erp. Wilt u laten weten dat u ook vindt dat de oplossing moet komen in de vorm van een randweg? Laat ons dat dan weten via (hartvoorerp.randwegwegnu@gmail.com. Of bel 06- 53 64 30 36 tussen 18.00 uur en 22.00 uur.) Wij wensen u prettige feestdagen.

Dagboek van Klaartje 123 Even voorstellen: Martin Hanenberg, 31 jaar oud, samenwonend met Mirjam in Erp. Samen met mijn ouders hebben wij een melkveebedrijf aan Veluwe 8 in Erp. Afgelopen jaar is een nieuwe stal voor onze koeien in gebruik genomen, waarin automatisch wordt gemolken (door zogenaamde melkrobots). Eén van de koeien, Klaartje 123 (zie foto), doet verslag van een gewone dinsdag in december.

Maar echt slapen duurt slechts 20 minuten. In de natuur zijn wij prooidieren, dus we moeten opletten voor gevaar.

02.25 uur: het is vrij donker op stal, maar wij koeien zien goed in schemerlicht. De boer ligt lekker te slapen. Het melken gaat gewoon door, sinds een jaar doet een robot dat. Ik loop naar de melkrobot en ongeveer 7 minuten later is het melken weer gepiept.

9.50 uur: het geluid van de tractor maakt ons nieuwsgierig. Een volle wagen vers voer wordt voor ons neergelegd. Het is soms hard werken als koe, maar de boer doet wel zijn best ons te verwennen hoor!

04.15 uur: ik ga maar eens slapen. Laat? Nou ik lag al in bed hoor, dat doe ik ongeveer 2/3 van de dag.

06.30 uur: ach daar heb je de boer ook eindelijk. Hij ziet er slaperig uit. Feestje gehad? Iedere ochtend dit ritueel: de boer veegt het voer aan met een machine en lokt ons richting voerhek. Zo ziet hij of we allemaal oké zijn en tijdens het eten schudt hij onze bedden op.

11.15 uur: bij de melkrobots staan altijd wel wat koeien. De laatste roddels worden daar verspreid. Maar ik houd van actie. Dus ik omzeil de rij en laat me nog een keer melken. 13.00 uur: weer naar de melkrobot. Dit keer word ik er uit gestuurd; ik ben te vroeg. Tja de andere dames moeten ook een kans krijgen … In het verleden werd ik tweemaal per dag gemolken. Tegenwoordig mag ik zelf kiezen, meestal ga ik 3 of 4 keer. Volgens mij ben ik ook meer melk gaan geven. Maar dat weet de boer jullie wel te vertellen. •

14.45 uur: siësta tijd, het is rustig op stal. De boer zit aan de koffie. Een meneer met stropdas en een mooie wagen kwam het erf opgereden. Het zal wel over geld gaan. Onze boer heeft veel centen van de bank in ons luxe onderkomen gestopt. Dus daar wordt zo nu en dan over gesproken. 18.00 uur: de boer doet zijn avondronde. Voer aanschuiven, ligbedden schoonmaken en vooral controleren of iedereen nog happy is. Enkele dames geven weinig melk en hebben minder interesse in de melkrobot. Die loodst hij even in de goede richting. 21.35 uur: dit is het laatste controlerondje. Weinig bijzonderheden vandaag. Geen zieke dieren en bevallingen, dat scheelt veel werk. De boer is er blij mee, hij mag uitrusten met een potje Champions League op de TV. Nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf? Kijk eens op www.facebook.com/onsveluwe ------------------------------------------------------------------Naam: Leeftijd: Status: Beroep:

Martin Hanenberg 31 jaar samen met Mirjam samen met pa en ma melkveehouder aan de Veluwe in Erp

Boerengeluk is … de goede zorgen voor het dier beloond zien worden.

Klaartje 123 hield speciaal voor de Erpse Krant een dagboek bij.

- 23


week 52

Eerstkomende activiteiten

Tennislessen gaan weer beginnen…

27 december Kerstinvitatietoernooi Gezellig mix dagtoernooi voor alle leden vanaf 17 jaar, samen met een partner die géén lid is van TV Hertog Jan.

De kerstdagen staan weer voor de deur en de goede voornemens worden gemaakt. Begin dan alvast met het eerste goede voornemen en schrijf je snel in voor de tennislessen. De lessen starten vanaf 15 februari 2016. Inschrijving sluit op 18 januari 2016

29 december Olieballentoernooi Toernooi voor alle jeugdleden van 16:00 tot 19:00 uur, met knallende olieballen, samen met een vriendje of vriendinnetjes. Inschrijven kan tot en met zondag 27 december. ______________________________________

Winter-Outdoor competitie 2016 Programma 9 januari:

Gemengd Senioren:

13.00 Hertog Jan 1- TV Helios 1

Heren Senioren: 13.00 11.00 13.00 13.00

Prinsejagt 1 - Hertog Jan 1 TV de Korrel 3 - Hertog Jan 2 Hertog Jan 3 - TV de Korrel 2 Carolus 1 - Hertog Jan 1 35

Dames Senioren:

13.00 Hertog Jan 1 35+ - TV de Hogt 1 11.00 TV Lissevoort 1 - Hertog Jan 2 35+ 13.00 Hertog Jan 1 - TV TOZ 4 ____________________________________

Met dank aan onze sponsoren Als vereniging zijn we blij met onze sponsoren. Ook dat willen we via deze pagina uitdragen. Deze week danken wij:

Leeftijdsgroep 13 t/m 17 jaar: Lidmaatschap €120.00/jaar

Er zijn een aantal categorieën:

Lesprogramma volwassenen (cyclus van 16 weken) Volwassenen 1 uur/week, min. 5 max. 8 cursisten op 2 banen. Kosten € 140,Volwassenen 1 uur/week, 4 cursisten op 1 baan. Kosten € 175,-

Leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar: Lidmaatschap € 72.50/jaar

Voor alle informatie ga je naar info@tvhertogjan.nl (trainingen).

Vrijdagavondcompetitie (VAC) De prijsuitreiking van de VAC mondde vrijdagavond 18 december uit in een achtbaan van emoties. Teleurstellingen over het mislopen van net dat ene puntje om te promoveren of degraderen werden afgewisseld met momenten van extase en ongeloof over een prestatie die vooraf niet voor mogelijk werd gehouden. Gejuich, gegil, bewondering, afgrijzen, partners die elkaar met tranen in de ogen in de armen vielen en … mensen die laten zien hoe je verlies waarlijk moet dragen. Zoals Chiel en Robburt dat deden (om privacyredenen zijn de voornamen verkeerd geschreven). Zij blonken de herfsteditie van deze VAC uit in moeiteloos verliezen. En waar velen bij de schamele resultaten aan de zelfkant van het leven beland zouden zijn, vierden zij afgelopen vrijdag elk behaald punt met een pitcher. Voor de nieuwbakken commissie, die sinds dit jaar elf leden telt, was het trouwens de eerste keer dat zij in deze samenstelling de finaleavond mocht organiseren. En zoals zo vaak geldt:

nieuwe leden, nieuwe wetten. Er werd tijdens de prijsuitreiking kranig duidelijk gemaakt hoe de commissie de organisatie van dit grootste evenement binnen de club beetpakt. Zo blijkt ieder lid – echt waar, alle tien – open te staan voor ideeën, positieve feedback en lovende commentaren en is Wim van Geelkerken, tevens voorzitter van de commissie, naar voren geschoven om kritieken en lastige vragen te pareren. Goede zet! Lof alom ook voor de prijzen, waarvoor Henri, die het shoppen als tweede natuur heeft, de afgelopen twee maanden druk in de weer is geweest. Niks geen miezerige aanbiedingen op de prijzentafel. Nee, gewoon hip spul – of wat nog ooit hip gaat worden – uit de PC Hooftstraat en/of andere winkelparadijzen. Het applaus, dat aanzwol en overging in een staande ovatie, was terecht. Meer dan terecht. Inmiddels kun je je weer inschrijven voor de nieuwe competitie. Die gaat op vrijdag 15 januari van start. Inschrijven kan tot 5 januari. Wees er snel bij dus!

Hertog-Janners en mede-dorpsgenoten, 2015 zit er alweer bijna op. Met een nieuw jeugdplan, de vervanging van 6 banen, het oppimpen van het paviljoen en de samenwerking met onze buursportverenigingen, kunnen we terugkijken op een energiek jaar. Samen met elkaar krijgen we ook in 2016 weer veel voor elkaar! Dus namens het bestuur van TV Hertog Jan:

Email redactie: info@tvhertogjan.nl Voor meer informatie: www.tvhertogjan.nl - 24


Joanna en Harrie Pepers vieren hun 50-jarig huwelijk

Lost in Music zoekt nieuwe Hardwell?

Op dinsdag 29 december is het 50 jaar geleden dat Harrie Pepers (82) en Joanna van Leuken (79) in het huwelijksbootje stapten.

gebouwd. Als metselaar heeft hij vele bouwwerken in de wijde omgeving gemaakt. Joanna hielp veel bij haar ouders thuis en ging poetsen op Kasteel Eyckenlust, bij de jonkheer en zijn familie. In die tijd gingen ze op zondagavond vaak kaarten bij de ouders van Joanna.

Succesvolle Nederlandse DJ’s zetten indrukwekkende stukken in elkaar, zoeken bijzondere samenwerkingen met zangers/dansers en creëren shows met grote orkesten. Ook voor Lost in Music zien wij dit soort mogelijkheden ... maar daar hebben we jou wel voor nodig!

De grote hobby van Harrie is het houden van schapen. Nog steeds besteedt hij daaraan veel aandacht en is hij veel buiten bij zijn dieren te vinden. Ook is hij een enthousiast voetbalsupporter. Joanna buurt graag. Daarom hebben ze altijd veel aanloop van vrienden en bekenden. Iedere week gaan ze trouw samen boodschappen doen.

Ben jij een DJ die graag: • op een groot podium staat • muzikale uitdagingen aangaat • samen met anderen iets bijzonders in elkaar zet • meer wil doen dan ‘een plaatje draaien’ • en daar ook wel ideeën over heeft?

Harrie is geboren in Erp en trouwde met Joanna, die is geboren op de Broekkant in Beek en Donk. Vanaf hun huwelijk wonen ze in de Veerstraat in Boerdonk, in het huis dat Harrie zelf heeft

In de afgelopen 50 jaar zijn ze niet veel op vakantie geweest, maar als ze gingen dan deden ze dat meteen goed. Bezoeken aan familie in Canada en Australië maakten veel indruk en zijn nog steeds een favoriet gespreksonderwerp.

Meld je dan voor 9 januari bij de programmacommissie van Lost in Music: organisatie@lostinmusic. info. Vertel kort iets over jezelf en over je ideeën. De programmacommissie neemt contact met je op om af te spreken hoe en waar je jezelf kunt presenteren. Stuur alvast – als je dat hebt - een geluids- of beeldfragment van je werk mee! Meer informatie over Lost in Music? Check: www.lostinmusic.info

Jan van Wanrooy wint Driebandentoernooi Op dinsdag 15 december vonden in café Van Haandel de laatste partijen plaats in het 65e Bertus Verbruggen Driebanden Biljarttoernooi.

hij de winst en liet René achter op 13 caramboles. René zal dus volgend jaar alleen als toeschouwer de wedstrijden kunnen volgen terwijl Adriaan weer een van de deelnemers zal zijn.

Een toernooi met 8 deelnemers waarvan de laagst geklasseerde speler elke keer afvalt voor deelname aan het volgende toernooi. Bas van Haandel had zich vanwege een blessure afgemeld. In zijn plaats mocht dus de laatste van het vorige toernooi, Mart Timmers, toch deelnemen.

Kampioenschap De tweede partij was de ontmoeting tussen Jan Bouwe en Jan van Wanrooy. De winnaar van deze partij zou het kampioenschap naar zich toetrekken. Het werd geen hoogstaande maar wel een zeer spannende finalepartij. Beide spelers gaven elkaar geen duimbreed toe en Jan van Wanrooy kon zijn keu na 19 caramboles in 48 beurten opbergen. Jan Bouwe zou in de nabeurt nog 2 caramboles moeten scoren om kampioen te worden. Helaas voor hem miste hij in zijn nabeurt en kon Jan van Wanrooy nadien gehuldigd worden als de kampioen van dit 65e Bertus Verbruggen Driebandentoernooi.

Belangrijk Op deze laatste avond moesten nog 2 partijen gespeeld worden die allebei nog belangrijk waren voor de betreffende spelers. Als eerste partij stond de ontmoeting tussen de nummers 7 en 8 in de tussenstand, Adriaan Verbakel en René Raymakers, op het programma. De winnaar van deze partij was verzekerd van deelname aan het toernooi dat begin januari verspeeld wordt in café ’t Schansoord. René ging voortvarend van start met een serie van 5 caramboles in de eerste beurt en had na 9 beurten het respectabele aantal van 9 caramboles gescoord. Na deze beurt kon hij zijn ritme niet vasthouden. Adriaan maakte hier gretig gebruik van en sloop dichterbij door regelmatig een of twee caramboles te maken en sloot zijn partij van 21 caramboles af in 36 beurten. Hiermee pakte De stand was als volgt: Caramboles 1. J.v.Wanrooy 130 2. J.Bouwe 138 3. M.Timmers 122 4. T.Verbruggen 111 5. A.Verbruggen 155 6. W.v.Brussel 130 7. A.Verbakel 113 8. R.Raymakers 110

Beurten 282 238 272 229 267 254 260 252

Cijfers De kortste partij werd gespeeld door Ton Verbruggen die het presteerde om tegen Wim van Brussel zijn partij van 19 caramboles te beëindigen in 23 beurten en daarmee het prachtige gemiddelde realiseerde van 0.826. Ad Verbruggen speelde de partij met het hoogste gemiddelde (0.838) door Adriaan Verbakel in 31 beurten te verslaan. Toernooigemiddelde: 0.491

Hoogste serie 3 7 5 5 5 4 4 6

Gemiddelde 0.460 0.579 0.448 0.484 0.580 0.511 0.434 0.436

Punten 12 11 10 8 6 5 3 1

LOST IN MUSIC ZOEKT NIEUWE HARDWELL!

Of Armin van Buren of Martin Garrix of Afrojack of...

Succesvolle Nederlandse DJ’s zetten indrukwekkende stukken in elkaar, zoeken bijzondere samenwerkingen met zangers/dansers en creëren shows met grote orkesten. Ook voor Lost in Music zien wij dit soort mogelijkheden... maar daar hebben we jou wel voor nodig!!!

KBO Bridge Instuif 2000 Ben jij een DJ die graag: • op een groot podium staat • muzikale uitdagingen aangaat • samen met anderen iets bijzonders in elkaar zet • meer wil doen dan ‘een plaatje draaien’ • en daar ook wel ideeën over heeft?

Uitslagen van maandag 21 december Lijn AMeld je dan voor 9 januari bij de programmacommissie van Lost in Music: organisatie@lostinmusic.info 1 Harry Ploegmakers & Mari van Berlo 70,52 Vertel kort iets over jezelf en over je ideeën. De programmacommissie neemt contact met je opvan om af te spreken hoe& en Maria waar je jezelf kunt presenteren. Stuur alvast 61,56 - als 2 Marlies Geffen van Dinteren je dat hebt - een geluids- of beeldfragment van je werk mee! 3 Ria Meer Delisse & Ton Nijhof 55,73 informatie over Lost in Music? Check: www.lostinmusic.info 3 Lida van Houtum & Zus van de Hurk 55,73 5 Jeanne vd Zanden & Jan van Stiphout 52,08 6 Maria Rijken & Gerda Megens 51,67 7 Jo Delisse & Wiily de Graaf 46,46 8 Toos van Berlo & Jan Verhoogh 41,15 9 Bert Grim & Nellie Philipsen 39,27 10 Bart Muselaers & Toon van de Zanden 38,33 11 Fien Rooijakkers & Peter van der Linden 37,50 Lijn B 1 Mari van de Steen & Cor van de Berg 2 Jo vd Nieuwenhuizen & Joke vd Burgt 3 Bep Delisse & Christien van Lankveld 3 Mien vd Crommenacker & Clasien Nolle 5 Nelly Verhoogh & Riek Vervoort 6 Harry & Marietje van de Wijgert 7 Truus Bouw & Lenie Swinkels 8 Jack Sebrechts & Adriaan van de Tillart 9 Ria van Beek & Joke Petit 10 Riek Gordijn & Pieta Verbakel 11 Marius & Thea Vissers 12 Anneke Jans & Maria Pepers 13 Martien Donkers & Ria Vissers

64,58 61,25 58,33 58,33 54,58 51,25 50,42 48,33 45,00 42,50 42,08 37,08 36,25 - 25


R.K.S.V. BOERDONK clubpagina nr. 15

internet: www.rksvboerdonk.nl

Eerste lustrum voor kerstbingo

Uitslagen Zaterdag 19 december Gemert F5 – Boerdonk F1

0-1

Zondag 20 december FC de Rakt 6 – Boerdonk 3

0-6

Agenda 3 januari Nieuwsjaarsreceptie 5 januari Kaartavond

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

De kerstbingo had dit jaar iets te vieren. Het was namelijk de 5e keer dat dit evenement georganiseerd werd op de club. Verdeeld over enkele tafels stonden de prijzen te pronken. Prijzen die o.a. geschonken waren door Agrarisch Boerdonk, GreenArt Erica, Ton Kanters groente en fruit, AH Kanters, Skincare Karin van de Zanden en Vilier Vaste Planten. Prachtige prijzen die allemaal op de een of andere manier uiteraard wel iets met kerst te maken hadden.

En niet geheel onbelangrijk om te weten: de opbrengst van deze avond komt ten goede aan de jeugd binnen de vereniging. Met ongeveer 50 personen, met ook dit jaar weer een aantal mannen erbij, kon het startsein om 20.00 uur gegeven worden. Vakkundig werden de balletjes gekozen en omgeroepen door Nettie Opheij en Ria Vilier. Net zoals vanaf de 1e bingo 4 jaar geleden, werden ook nu regelmatig de linker- e/o rechterbuurvrouw getrakteerd op een kerstattentie bij een goede bingo. In de pauze genoot iedereen van een heerlijk hapje. Aan het einde volgden de 3 prachtige hoofdprijzen! Het was uiteindelijk Ida van den Bosch die er met de absolute hoofdprijs van doorging. Via deze weg willen we alle deelnemers, sponsors en organisatoren bedanken voor deze geslaagde kerstbingo en een gezellige avond voor jong en oud, die volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar is. Op naar een nieuw lustrum!

Jan Noten verlengt contract Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

- 26

R.K.S.V. Boerdonk en trainer Jan Noten zijn overeen gekomen het lopende contract met een jaar te verlengen. Het bestuur, de selectie en de Technische Commissie zijn erg tevreden over de samenwerking.

Noten is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen in Boerdonk en staat keurig in de middenmoot van de vijfde klasse.


De Korfrakkers sluit 2015 als ongeslagen koploper af Sponsor: Fransen Gerrits BV

Reusel – Op zondag 20 december 2015 werden de laatste wedstrijden van 2015 gespeeld. Het Erpse De Korfrakkers trad in Reusel aan tegen DDW uit Hooge Mierde. De wedstrijd werd ingefloten door scheidsrechter Van Dongen.

Het vizier van DDW stond al meteen scherpgesteld. Al binnen enkele seconden scoorde ze een afstandschot maar nauwelijks later volgde de gelijkmaker door De Korfrakkers. Vervolgens werd het een aan elkaar gewaagde fase waarin DDW met 7-5 voor kwam. Dit liet De Korfrakkers niet koud. Een heel goede fase van de Erpsen leverde een 7-10 voorsprong op bij het ingaan van de rust.

Coach Jacques Kop-Jansen paste enkele goede wissels toe waardoor De Korfrakkers de wedstrijd met voorsprong uit konden spelen. De bereikte eindstand bleek uiteindelijk een 12-15 overwinning in Erps voordeel.

Ondanks dat de Erpsen dit goede ritme poogden voort te zetten lukte dit niet helemaal. DDW kwam terug tot op 1 punt. De tweede helft verliep spannend en afwisselend in score waarbij De Korfrakkers wel op voorsprong bleven met 1 of 2 doelpunten verschil.

Scores: Janine Delisse 4, Maaike v Oort 2, Heleen vd Nieuwenhof 2, Anke Verstraten 1, Chantal vd Akker 1, Monique vd Ven 1, Eline Kerkhof 1, Marlou Hulsen 1, Maud Kanters 1, Maud v Boxtel 1

Nu volgt een korte rustperiode. De eerstvolgende wedstrijd is op 3 januari in Velden tegen Swift.

Junioren A3 maken het spannend

Wij, De Korfrakkers A3 hebben afgelopen zaterdag een wedstrijd tegen Be Quick A2 gespeeld. Heel het team was compleet en we waren aan het warmlopen en kwamen er achter dat onze coach Debby er nog niet was. We hadden haar gebeld en ze zei dat ze de tijd door de war had gehaald en ze was meteen onderweg. Ze was niet op tijd voor de wedstrijd dus hebben we met zijn alle afgesproken hoe we het gingen doen en wie begon op de bank. Al snel kwamen we op een 1-0 voorsprong door een mooie wegtrekbal onder de korf van Daphne. Daarna kwam Be Quick met het antwoord en maakte 1-1. Het was een helft met kansen voor allebei de ploegen en wij gingen pauzeren met een kleine 4-3 voorsprong. Na de rust kwam Be Quick goed terug en kwam zelfs op een 4-6 voorsprong. De Korfrakkers

kreeg een strafworp en Ilse benutte deze goed. Wij begonnen weer meer te scoren en kwamen op een 6-6 gelijke stand. Zo bleef het heel lang spannend. Ongeveer 5 minuten voor tijd kregen we een strafworp en Sanne maakte hem heel goed af. De laatste minuten hebben we alles nog heel goed dicht kunnen houden maar er was zeker veel spanning bij het publiek en bij ons want Be Quick zette alles nog op het spel om de gelijkmaker te maken. Uiteindelijk is het bij de 7-6 gebleven en daar zijn we met zijn allen heel trots op en hebben de 2 punten weer te pakken. Rowie, Sanne, Meike, Lis, Ilse, Lyanne, Daphne, Ilse, Juulke, Maxime, Manon en coach Debby.

De Korfrakkers wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2016

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitslagen 20 december

sen 1 sen 2 sen 3 sen 4 sen 5 sen 6

DDW 1 DDW 2 Corridor 2 Flamingo’s 2 Korfrakkers Korfrakkers

19 december jun A1 jun A2 jun A3 asp B1 asp B2 asp C1 asp C2 asp C3 asp C4 pup D1 pup D3 pup D4 pup E1 pup E2 pup E3 pup F1 welpen 2

Dakos 1 Korfrakkers Korfrakkers Dakos 1 Korfrakkers Dakos 1 Emos 1 Korfrakkers Korfrakkers Peelkorf 1 Pr. Irene 3 Korfrakkers Be Quick 3 Korfrakkers Korfrakkers Be Quick 2 Altior 1

16 december recr

Korfrakkers

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Pr. Irene 3 Rooi 3

12 ~ 15 15 ~ 11 7 ~ 13 18 ~ 4 13 ~ 5 8~9

Korfrakkers 8 ~ 11 Flash 2 9~6 Be Quick 2 7~6 Korfrakkers 5~2 Mosa’14 1 7~4 Korfrakkers 5~5 Korfrakkers 2~7 Altior 2 5~8 RoDeBo 1 7~3 Korfrakkers 7~2 Korfrakkers 7~1 Emos 3 4~7 Korfrakkers 3~9 Flamingo’s 1 15 ~ 23 Flamingo’s 2 3~3 Korfrakkers 6~9 Korfrakkers 1~7 Prinses Irene

4~3

Programma 3 januari - Nieuwjaarsontbijt Voor alle leid(st)ers en coaches

3 januari sen 1 sen 2

Swift 1 Swift 2

9.45-12.00 u

Korfrakkers Korfrakkers

14.20 u 12.50 u

8 januari - Nieuwjaarsreceptie Kantine Watermolenweg

9 januari jun A1 jun A2 jun A3 asp B1 asp B2 asp B3 asp C1 asp C2 asp C3 pup D1 pup D2 pup D3 pup D4 pup D5 pup E1 pup E3 pup E4 pup F1 pup F2 welpen 1

Korfrakkers Tovido 1 Avanti 2 Korfrakkers Emos 1 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Tovido 1 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers NDZW 1 DKB 2 Korfrakkers NDZW 2 Blauw Wit 1 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

10 januari sen 1 sen 2 sen 3 sen 5 sen 6

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers NDZW 2 Nijnsel 2

Swift 1 Korfrakkers Korfrakkers Swift 1 Korfrakkers Corridor 1 Swift 1 Be Quick 1 Korfrakkers Klimop 1 Corridor 2 Avanti 2 Korfrakkers Korfrakkers Celeritas 2 Korfrakkers Korfrakkers Celeritas 1 OEC 2 Korloo 1

17.55 u 10.15 u 13.20 u 16.55 u 14.30 u 15.55 u 14.55 u 13.55 u 11.25 u 12.55 u 11.55 u 10.55 u 11.00 u 10.10 u 9.55 u 10.00 u 9.30 u 9.00 u 9.55 u 9.00 u

Swift 1 Swift 2 Bladella 2 Korfrakkers Korfrakkers

14.45 u 13.10 u 12.00 u 9.45 u 13.45 u

- 27


Kerkberichten Sint Servatius Erp Donderdag 24 dec.: Vooravond Kerstmis 17.30 uur: jr. ged. Peter v. Rijswijck 19.30 uur: jr. ged. Jan v. der Wijst; Bert Dortmans; Jos Muselaers vw. zijn verj.; Toon en Lena v. de Tillaar en zoon René. 21.30 uur: mn. ged. An Delisse-Donkers. Vrijdag 25 dec.: Hoogfeest van Kerstmis 08.15 uur: Antonetta Verbakel. 11.00 uur: jr. ged. Bert v. Berlo; Petrus Hanenberg, echtg. Marie, zoon Martien en Driek Vereijken; Dora v. der Zanden-v. Kessel; overl. familie v. den BoomSmits; overl. ouders Rombauts-Kuijken. Zaterdag 26 dec.: Tweede Kerstdag 11.00 uur: jr. ged. Johan Vissers en echtg. Jana Vissers-Swinkels; jr. ged. Jan v. de Wijdeven, echtg. Sjaan v. de Wijdeven-v. den Bogert en schoondochter Nancy v. de Wijdeven-Molier; jr. ged. Johannus v. Berlo en echtg. Hendrika; jr. ged. Bert v. Berlo; jr. ged. Martien Klaassen; mn. ged. Mien v. den Elzenv. Vijfeijken; mn. ged. Annie v. der Aa-v. Diessen; mn. ged. Nellie v. Lankvelt-Verhagen; Jan v. Asseldonk; Jan Hoevenaars; overl. ouders Wim en Maria v. der Cammen-v. de Ven; Henry Emonds, vader en moeder v. Wanrooij, dochter Marijke en schoonzoons Willy en Ben; Dina v. Berlo-Sanders vw. haar verj e, echtg. Toon v. Berlo; overl. familie Peters en overl. familie Slaats. Zondag 27 dec.: Feest van de Heilige familie 11.00 uur: mn. ged. Annie v. Dooren-Pepers. Woensdag 30 dec. 09.00 uur: geen H. Mis. Donderdag 31 dec. 19.00 uur: jr. ged. Jan v. de Wijdeven, echtg. Sjaan v. de Wijdeven-v. den Bogert; Bertha v. den Elsen-v. Lith vw. haar verj. Vrijdag 1 jan. 09.00 uur: geen H. Mis. 11.00 uur: vader Verbruggen; Jr. ged. Martien v. den Akker en zoon Ernst v. den Akker. Zaterdag 2 jan. 18.00 uur: mn. ged. Miet v. Asseldonk-Vissers; Piet Steenbakkers vw. zijn verj. en echtg. Wilhelmina Vogels; overl. ouders Verbrugge-v. Berlo, tevens overl. familieleden; overl ouders v. den Biggelaar- v. der Linden, tevens voor overl. Familieleden. Om roeping tot het Priesterschap en het Religieuze leven. Zondag 3 jan.: Openbaring de Heren 11.00 uur: mn. ged. Adriaan v. Heeswijk; mn. ged. Cor Klaassen; Johannes v. Berlo en echtg. Maria Delisse. Woensdag 6 jan. 09.00 uur: Petrus Hanenberg, echtg. Marie, zoon Martien en Driek Vereijken. Vrijdag 8 jan. 09.00 uur: als eerherstel van het H. Hart van Jezus. - 28

Zaterdag 9 jan. 18.00 uur: jr. ged. Henrica Verbruggen-v. Dijk en overl. familie; mn. ged. Riek Adam-Linders; Harry Megens, tevens overl. fam. Megens-Timmers.

Vrijdag 25 december - Eerste Kerstdag 09.00 uur. Heilige Mis. Zelfde intenties als op kerstavond. 10.30 uur. Kerstconcert koor Bel Canto.

Zondag 10 jan.: 1e Zondag door het jaar 11.00 uur: mn. ged. Christ v. Moorsel.

Zaterdag 26 december - Tweede Kerstdag Geen viering.

Uit de parochies

Zondag 27 december 09.00 uur. Woord- en Communieviering. Pastoor van den Wijngaert; Jrgt. Martina Donkers – Bouwe; Vader en Moeder Vissers – van Asseldonk en Martien; Ouders van den Brand – Versteeg en overleden familie.

Ontving het Sacrament van het Doopsel 22 nov.: Pleun, dochter van het echtpaar van Kreij-Koenen (Julianasingel) Jolie, dochter van het echtpaar van de Beeten-van Zutphen (Veghel) In de Heer overleden 09 dec.: Albert Versteegen (Simeonshof) 10 dec.: Wilhelmien Schepers - v. der Ven (voormalige pastorie Volkel) 12 dec.: Riek Adam-Linders (Simeonshof) Attentie: • Donderdag 24 dec. vooravond van Kerstmis; 17.30 en 19.30 uur Gezinsviering met Kinderkoor; 21.30 uur “nacht”mis met Terpsichore. • Vrijdag 25 dec. eerste Kerstdag 08.15 uur H. Mis met volkszang; 11.00 uur plechtige dagmis met zang door Herenkoor. • Zaterdag 26 dec. tweede Kerstdag 11.00 uur H. Mis opgeluisterd door harmonieorkest OBK. • Zondag 27 dec. 11.00 uur H. Mis met Volkszanggroep. • Donderdag 31 dec. Oudjaar; Terpsichore verzorgd de Viering met woord en zang. • Vrijdag 1 jan. Nieuwjaar 11.00 uur H. Mis met zang door KBO-Koor. • Zaterdag 2 jan. 18.00 uur H. Mis met volkszang. • Zondag 3 jan. 11.00 uur H. Mis met zang door Herenkoor. • Zaterdag 9 jan. 18.00 uur H. Mis met zang door Dameskoor. • Zondag 10 jan. H. Mis met Volkszanggroep.

Antonius van Padua Keldonk

Donderdag 24 december: Kerstavond 18.00 uur. Gezinsviering. Jan en Riek Verbruggen – van Zutphen en Cato; Overleden familie Relou – Kuijpers; Margré van Zutphen – Schrijver vanwege sterfdag; Betsie van den Nieuwenhuijzen – van Kessel; Ivonne Ketelaars – Aarden; Pero en Riek Wagemans – Beks; Voor de overleden familieleden van de familie Jansen met name: Peer en Mien Jansen- Biemans, Diny Jansen - van de Spijker en Koen van Veldhoven; Grard en Martina Verbakel - Bekx; Frans Kuijpers vanwege sterfdag; Bertha van Zutphen – van Lankvelt; Mark van Sonsbeek vanwege sterfdag; Overleden ouders Willem en Fien van Dijk – van de Rijt en dochter Joke van der Voort – van Dijk. 20.00 uur. Heilige Mis. Zelfde intenties als om 18.00 uur.

Zondag 3 januari 09.00 uur. Woord- en Communieviering. Familie van Lith – Toonders en kinderen; Vader en Moeder van der Linden – van den Biggelaar; Jrgt. Martinus Verkuijlen – van Berlo en overleden familie de Louw; Jrgt. Nelly Bongers – van de Ven en Martien Bongers vanwege verjaardag; Overleden familie van Duijnhoven; Ciska Coppelmans – van de Laar, Frankie Coppelmans en Gertjan Kanters; Roelof van Gogh en Maria van Gogh – Versteeg; Frans Nooijen vanwege sterfdag en Christiaan Nooijen; Harrie van den Bergh, Gies Koolen, Ans Ruijs en Tonny Beks namens Bende Be de Band. Zondag 10 januari 09.00 uur. Heilige Mis. Henk van Helvoort vanwege verjaardag.

Heilige Servatius Boerdonk

Donderdag 24 december 18.00 uur Peuter – Kleuterviering 19.00 uur Herdertjesviering met zang kinderkoor 21.30 uur Nachtdienstviering Woord- en Communieviering met zang door het gemengd koor. Jan en Catharina v.der Velden – Teunis en zoon Toon Vrijdag 25 december 1e Kerstdag 9.30 uur Zelfde intenties als Kerstavond Zang door het gemengd koor Zaterdag 26 december 2e Kerstdag 9.30 uur: Toon en Annie v.d. Tillaart – v. Eerdt; Harrie en Bertha v.d. Bergh – v.d. Tillaart v.w. zijn verjaardag en voor Antonet de dochter en Harrie de zoon; Susan v.d. Tillaart v.w. haar 30e verjaardag; Leo en Mien v. Acht- Kanters en zoon Henkie Zang door het koor Quatre Vois Zondag 27 december is er geen dienst. Donderdag 31 december Oudjaar 19.00 uur Woord- en Communieviering. Volkszang Vrijdag 1 januari Nieuwjaar is er geen dienst Zondag 3 januari 9.30 uur H. Mis met zang door het gemengd koor Zondag 10 januari 9.30 uur: Mnd.ged.Gerarda v.d. Vossenberg – Jacobs; Jr.ged. Susan v.d. Tillaart Volkszang


Zorg en Welzijn Keldonk Flits Graag brengen wij u op de hoogte van allerlei zaken waar we ons als Zorg en Welzijn Keldonk mee bezig houden. Kerstdinerbingo In samenwerking met Eetpunt Keldonk hielden we op woensdagmiddag 23 december onze eerste Kerstdinerbingo. En dat hebben we geweten. We hebben letterlijk en figuurlijk ’t Span in Keldonk moeten verbouwen om alle gasten te kunnen huisvesten in de barzaal. Met ruim 60 gasten uit Keldonk die deelnamen aan het Kerstdiner, werden onze verwachtingen meer dan overtroffen. Met bijna een verdubbeling van het gebruikelijk aantal tijdens het Eetpunt op vrijdag, was deze middag een drukke maar vooral ook een gezellige boel. Na het diner was het kerstbingo met leuke prijzen. Een zeer geslaagde activiteit waarbij dus niet alleen de gasten, maar ook de organisatie bingo had. Cursus reanimatie en AED Nadat we in oktober gestart zijn met het werven van kandidaten voor de cursus reanimatie en bediening AED, is het ook hier storm gelopen. Op dit moment zijn er 64 aanmeldingen. Dat betekent dat er al op 8 avonden een cursus zal starten, waarvan de eerste op 5 januari en op 8 maart. Dat betekent dan dat 5 % van de Keldonkse inwoners in principe hulp zou kunnen verlenen. En dan hebben we nog niet de personen meegeteld die al een certificaat in hun bezit hadden. Regeling huishoudelijk hulp toelage (HHT) Merkt u dat het huishouden steeds lastiger wordt? Vindt u de huishoudelijke hulp via de WMO onvoldoende? Wilt u dat uw huis af en toe extra schoongemaakt wordt? Maak dan gebruik van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze gold in 2015 en blijft ook in 2016 actief. Met de toelage krijgt u hulp voor een kleine eigen bijdrage.

Toch vorst in aantocht in januari Jawel, nog 24 nachtjes slapen. Dan zal een nieuwe vorstperiode aanbreken bij CV De Lindefluiters.

Om in aanmerking te komen voor HHT moeten u aan een van deze voorwaarden voldoen: • • •

U bent 75 jaar of ouder; U heeft recht op huishoudelijke hulp via de WMO, maar maakt daar geen gebruik van vanwege de hoge eigen bijdrage; U maakt gebruik van een voorziening via WMO, WLZ of ziektekostenverzekering zoals verpleging, verzorging, woningaanpassing, rolstoel, vervoer, begeleiding of huishoudelijke verzorging; U bent wekelijks actief als mantelzorger in de ondersteuning van mensen.

U krijgt maximaal 3 uur HHT per week. Dat is 150 uur per jaar. De gemeente betaalt € 15,- per uur aan de zorgaanbieder. Uw eigen bijdrage hangt af van het uurtarief van de zorgaanbieder. Een voorbeeld: Het uurtarief van de zorgaanbieder is €22,50. Daarvan vergoedt de gemeente € 15,-. De eigen bijdrage voor u is dan nog € 7,50 per uur. De beste wensen Graag willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Hulp bij activiteiten maar ook bij sommige zorgvragen. Het is fijn, dat wel als Zorg en Welzijn Keldonk gebruik mogen maken van deze warme ondersteuning. Ook in 2016 hopen wij op hen te kunnen bouwen en staan we samen weer klaar voor uw zorgen en wensen. Denk met deze dagen ook aan degene die misschien toch wat meer alleen is. Eenzaamheid is niet altijd zichtbaar, soms moet u wat inzoomen. Wij wensen u fijne Kerstdagen en een mooi maar vooral een gezond 2016 namens Zorg en Welzijn Keldonk.

Vorst Ivo d’n Urste weet dat zijn dagen (en nachten) geteld zijn; op zaterdag 16 januari moet hij zijn scepter inleveren en wordt de nieuwe vorst onthuld. De Zandhazen hebben hun nieuwe prins al bekend gemaakt. De tips waren zo vaag; ze raakten zand noch haas, zodat niemand geraden heeft dat Bart d’n Urste prins zou worden. Dat zal bij CV De Lindefluiters niet gebeuren. De tips worden namelijk tijdens het genot van een pilske bedacht en berusten daarom altijd (ergens) op de waarheid. Hier volgen de eerste 3 tips: 1. 2. 3.

Zijn plek is hem heilig Hij vindt een cross frietje met, super lekker Muziek is zijn lust en zijn leven

Nou, begin maar met raden! Oproep Lijkt het je leuk om een optreden te doen op een laag(drempelig) podium, als groep of individu? Grijp je kans tijdens de Erpse Avond op carnavalszondag in De Paal. Heb je interesse, bel 06 - 46 18 75 02. Tenslotte wenst CV De Lindefluiters alle lezers van de Erpse Krant fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en voor 2016: maak er wat moois van.

Uit de tijd van toen | Familie Muselaers aan de koffie (ca 1920) Links: Henrica Wilhelmina Muselaers (*1894 †1981) Midden: Franciscus Antonius Muselaers (*1890 †1960, priester) Rechts: Johannes Lambertus Muselaers (*1851 †1926) Wilt u reageren naar aanleiding van deze foto, of heeft u zelf nog interessante foto’s, dan kunt u contact opnemen met A. v.d. Boom tel. 211510. U kunt ook reageren via erthepe@live.nl

- 29


Zaalvoetbal Erp

Oud papier Erp West

Uitslagen vrijdag 18 december Stukadoorsbedrijf de Groot - Café t Anker 8-3 Munsters motoren / Kapsalon v Zutphen - Paerdestal mode 5-1 Keyang Powertools - Ad v Stiphout / Café Schansoord 0-3 Broviand / Thijs Verhagen tegelwerken - Café Schansoord 2 2 - 11 Café van Haandel / Anne Ploegmakers Reisadvies - Pellikaan 4-5 XL Company - Installatiebedrijf M. Koolen 12 - 1

In plaats van vrijdag 25 december haalt Harmonie OBK het oud papier in Erp Oost op maandag 28 december op. De volgende straten worden bezocht: Ottenstraat, Melkerststraat, Empeldonk, Wethouder Donkersstraat, De Steen, Steengraaf, Rooyakker, Erlicum, Aerschot, Klein Dorsent, Groot Dorsent, Morsenburg, Vlaskamp, Lourenshof, Hofke, Korstjaanshof, Voordijk, Vlaandershof, Muldersveld, Lankveld, Jonkersveld, Prinseveld, Wijnveld, Heiveld, Nieuwveld, Kuijperveld, Landweerveld, Koningsveld.

Kleine Boodschappen Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 7,25 euro voor max. 20 woorden.

TE HUUR: Vrijstaande woning met garage en tuin. Vanaf medio februari 2016 Voor meer info bel met 06-51220556

Meer informatie staat op www.zve-erp.nl

Oud papier Erp Oost Oud papier Buitengebied Harmonie OBK haalt donderdag 7 januari het oud papier in het buitengebied op ten noorden van de N616. Het verzoek is om het papier om 9.30 uur gereed te hebben staan op een van de volgende inzamelpunten: Chr. Laurenssen - Rijkerbeek 4; G. de Groot - Boekelseweg 12; J. Donkers - Veluwe 15; R. Bongers Berkensteeg 6; G. Kerkhof - Boterhurken 7; JP. Vd Aa - Groothees 13; vd Crommert - Looieind 10; van Asseldonk - Oudveld 12; H. vd Akker - Morsehoef 12 (bij pnem-huisje); Hendriks - Kraanmeer 26; Fam. van Oosterwijk - Kraanmeer 5; Fam. Franssen - Kraanmeer 17; Erik Koenen - Bolst 14; P. Claassen - Bolst 7.

Agenda

ZONDAG 3 JANUARI - 3e Voorronde BreakOut, 14.00 uur, JJC ZATERDAG 9 JANUARI - Onthulling prins en boerenbruidspaar CV De Uilen, Ter Aa ZONDAG 10 JANUARI - Winterwandeltocht Erp ZONDAG 14 FEBRUARI - Finale BreakOut, 14.00 uur, JJC ZATERDAG 26 MAART - Berenklauw, muziekfestival JJC, 21.00 uur

- 30

Vanaf 18.00 uur worden de volgende straten aangedaan: Hezelstraat, Kerkstraat, Schansoord, Hertog Janplein, Brugstraat, Molentiend, Hoogven, Hoogstraat, Rijbeemd, Watermolenweg, Heesterbosstraat, Middelbosstraat, Oosterbosstraat, Westerbosstraat, Boterweg, Den Uil, Hagelkruisstraat, Paus Joanneslaan, Churchillaan, Kennedylaan, Cruijgenstraat, De Wasaa, Heesakker, Vaansingel, Tolstraat, Schildstraat, Hendrik Herptstraat, Mgr. Dr. Meuwesestraat, De Mortelkes, Pentelstraat, Hesselereind, Julianasingel, Bernhardstraat, Clausstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Kerisakkerstraat, Margrietstraat, Christinastraat, Heijmortel, Voorbolst, Horstakker, Groenstraat, Anky van Grunsvenstraat en Burgemeester Verheijenstraat.

Wilt u ook gratis met uw activiteit of evenement in de Agenda? Geef het door via agenda@erpsekrant.nl

ZONDAG 27 DECEMBER - Rabobank Veldtoertocht Erp

ZATERDAG 25 JUNI - Witte Gij Ut

In plaats van vrijdag 1 januari haalt Harmonie OBK het oud papier in Erp West op dinsdag 5 januari op.

Heemkamer Erp - Raadhuis Erp De Heemkamer in het oude Raadhuis is geopend op maandag- en donderdagavond van 20.0022.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Activiteiten voor senioren in Ter Aa KBO kaarten: tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur KBO kienen: eerste maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Bridgen voor KBO leden: elke maandag van 13.30 - 17.00 uur Handwerken voor KBO leden: elke dinsdag van 13.30 - 16.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen: elke woensdag van 10.45 - 11.45 uur Zingen: iedere woensdag repeteert het Seniorenkoor Vrolijk Zingen Wij van 14.00 - 15.00 uur. Wandelen met de KBO Iedere woensdag vertrek 09.30 uur, start beurtelings bij Ter Aa Erp, Het Span Keldonk en Den Hazenpot Boerdonk.

ROMBOUT BESTRATINGEN Advies, grondwerk, levering van bestratingsmaterialen, aanleg bestrating en sierbestrating. Tel: 06 51 77 68 71. www.romboutbestratingen.nl Gezocht Wij zoeken een lieve oppas die op zaterdagavond wil oppassen op ons zoontje van bijna 4 maanden. Ben jij een lieve, leuke meid van ongeveer 15-16 jaar oud, kun je goed met kleine kindjes overweg en vind je het leuk om op zaterdagavond zo nu en dan op te passen voor een leuke vergoeding? Bel dan naar Tara 06-22639876 Voor alle minigraafwerkzaamheden en miniload er (1,20 breed) J. KUIJPERS tel. 0413 - 211320 of 06 - 51234329 Heeft u iets te koop of verkoop? Maak er een Kleine Boodschap van. Bel of mail uw bericht naar 0413 210000 of info@erpsekrant.nl Gezocht Maatje die 1 x per week of per 2 weken een uurtje of zo met mij wil gaan mountain- biken. Ik ben een man van 55 jaar uit Erp. Info 06-57135763 Hoveniersbedrijf Verbakel Voor al uw tuinklussen op maat Oa. Tuinonderhoud, Snoeien en rooien bomen (evt dmv klimtechniek), tuinaanleg, bestratingen Lijnt 17, 5469 KG Keldonk, tel. 06 42137178 www.hoveniersbedrijfverbakel.nl info@hoveniersbedrijfverbakel.nl Onderhoud en verkoop van Tuinmachines Zoals gazonmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. Peter Delisse Tuinmachines, tel. 06-12405311 E-mail: peter.delisse@hetnet.nl Muzieklessen Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten. Jos en Maria Custers. Ook om uw muziekboeken te bestellen: 0413-211231 of kijk op de website www.muziekleserp.nl.


KBO St. Servatius ERP - KELDONK - BOERDONK

Nieuws van KBO Sint Servatius

Wandelen met de KBO Wandelen geeft inspiratie. De vorige keer heb ik geschreven over de prachtige tekens van de herfst tijdens de wandeltocht door de Hurkse bossen. We zijn inmiddels zo’n drie maanden aan het wandelen en echte winterse taferelen met sneeuw en ijs zijn er nog niet geweest. Maar het kan nog komen. De animo met ruim 20 deelnemers per keer is ronduit goed te noemen. Elke week wandelen we in twee groepen een prachtige route van ongeveer 5 km of van 7 tot 10 km. Het is zo gezellig dat er zelfs een nieuwe slogan bedacht is voor de afkorting KBO: Keigezellig Bewandelen we Onze mooie natuur. Zo zie je maar weer waar wandelen allemaal toe kan leiden. De wandelaars van de KBO komen elke woensdag om kwart over negen bij elkaar in Ter Aa, ofwel ’t Span of Den Hazenpot en gaan om 9.30 uur op pad. Kom gerust eens kijken en wandel met ons mee volgens onderstaand schema. Voor vervoer naar het vertrekpunt kunt u daags tevoren contact opnemen met Jan Leenders, Klaverweide 8 Keldonk (0413-209578).

Uit de Kunst

Het programma voor de komende periode is: 30 december vertrek 9.30 uur vanaf Den Hazenpot 6 januari vertrek 9.30 uur vanaf Ter Aa 13 januari vertrek 9.30 uur vanaf ’t Span 20 januari vertrek 9.30 uur vanaf Den Hazenpot 27 januari vertrek 9.30 uur vanaf Ter Aa 3 februari vertrek 9.30 uur vanaf ’t Span 10 februari vertrek 9.30 uur vanaf Den Hazenpot 17 februari vertrek 9.30 uur vanaf Ter Aa 24 februari vertrek 9.30 uur vanaf ’t Span 2 maart vertrek 9.30 uur vanaf Den Hazenpot 9 maart vertrek 9.30 uur vanaf Ter Aa 16 maart vertrek 9.30 uur vanaf ‘t Span 23 maart vertrek 9.30 uur vanaf Den Hazenpot 30 maart vertrek 9.30 uur vanaf Ter Aa 6 april vertrek 9.30 uur vanaf ’t Span 13 april vertrek 9.30 uur vanaf Den Hazenpot 20 april vertrek 9.30 uur vanaf Ter Aa 27 april vertrek 9.30 uur vanaf ’t Span Je kunt naar keuze af en toe of regelmatig deelnemen aan de wandeltochten. Het is gratis en het kopje koffie of thee aan het einde is voor eigen rekening. Kaartmiddag De kaartmiddag van de KBO vindt iedere tweede dinsdag van de maand plaats, dinsdag 12 januari

2016. Deze activiteit vindt plaats in Ter Aa te Erp van 13.30 – 16.30 uur. Kienmiddag De kienmiddag van de KBO vindt iedere eerste maandag van de maand Plaats: maandag 04 januari 2016. Deze activiteit vindt plaats in Ter Aa te Erp, van 14.00 – 16.00 uur.

Collecte Veghel ontvangt Kinderen De stichting Veghel Ontvangt Kinderen organiseert al 25 jaar vakanties voor Poolse kinderen in Veghel. Het geld dat daarvoor nodig is wordt door de stichting met allerlei acties en activiteiten bij elkaar gebracht. Daarbij is de steun van de Veghelse bevolking tijden de kerstcollecte in de Lambertuskerk in Veghel van groot belang. Traditie getrouw zullen op kerstavond en op eerste kerstdag collectanten van de stichting na de heilige missen weer aan de uitgangen van de kerk aanwezig zijn. Hopelijk mogen zij ook dit jaar weer uw gewaardeerde gift ontvangen.

Kunststukjes … stukjes kunst

Bijna 2016. Tijd voor reflectie. Nu al, want dit is de laatste krant van 2015. Kerstreces. Ook voor de ErpseKrantschrijvers. Eerst even zakelijk: 22 stukjes (dit is het 23e). Hiervan hadden er vijf een Erps onderwerp, zes Veghels, drie Schijndels. Acht keer schreef ik over een object buiten onze Meierijgemeentegrenzen, waarvan dan weer twee buiten Brabant. Zit er een systeem achter? Nee. De onderwerpen berusten op puur toeval. Voor mezelf ook om de twee weken heel verrassend. Onderwerp en inhoud Meestal dichtbij. Velen kunnen het kunststukje

vaak zelf zien. Soms wat verder weg. Vaak gewoon omdat ik er van geniet. Of me er aan erger. Of omdat er een link is naar onze omgeving. Kort, want gebonden aan beschikbare ruimte in onze krant. Dat voorkomt dan weer zweverig geneuzel. Vind ik. Maar wat vind jij, lezer? Ik weet van vier mensen zeker dat ze mijn stukjes regelmatig lezen. Eén daarvan vertelde spontaan dat hij misschien wat meer naar kunst wilde gaan kijken. Daar doe ik het dus allemaal voor. Kunst voor snobs Een mening die ik regelmatig tegenkom. En die ik niet raar vind. Want zeg nou eerlijk, wie houdt zich bezig met de aankoop en de plaatsing van beelden in de openbare ruimte. De meesten van ons hebben wel wat anders aan het hoofd. Hoewel Kijk eens rond in je huiskamer. Wat hangt daar aan de muur? Wat staat daar prominent in beeld? Kunst en/ of kitsch. Kritisch aangeschaft. Hoe lang duurde het voor het spijkertje op de juiste plek zat? Tuurlijk leuken we ons huis op. We zijn er iedere dag, dan mag het er ook wel goed uitzien. Toch? Dit gegeven van onze binnenruimte

namen en nemen we ook mee naar onze buitenruimte, ook de publieke. 2016 Ook in die buitenruimte mag je je afvragen of het spijkertje wel op de goede plaats zit. Laat het weten als je vind van wel. Of van niet. Want buiten staat onze kunst, van jou en van mij. Met dit gegeven wil ik nog even doorgaan. Omdat de beelden er nou eenmaal zijn. St.-Oedenrode moet nog bekeken worden. En waar mogelijk beschouwd. Met als uitgangspunt deze reflectie. Want reflectie zonder gevolg heeft niet zo veel zin. Heilwens Op het wisselen van de jaren wensen we elkaar alle goeds. Ik wens jou, lezer van dit stukje, voor volgend jaar heel veel kunstgenot. Met het motto, gedeelde vreugd is dubbele vreugd, is dit meteen een uitnodiging om je ervaringen te delen met kunst@ erpsekrant.nl

Door Joop Schuurmans kunst@erpsekrant.nl

- 31


wenst u ďŹ jne kerstdagen en een mooi 2016! Ook in het nieuwe jaar staan wij voor u klaar!

- 32

Profile for Erpse Krant

Erpse Krant - editie 23 december  

Erpse Krant - editie 23 december  

Advertisement