Katalóg rodinných domov 2020

Page 1


Zdravý domov. Automaticky. Dostupne. Až 90 % času trávime vnútri budov*. Doprajte si príjemnú klímu, dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu prostredníctvom diaľkovo ovládaných strešných okien, svetlíkov a roliet VELUX. Systém VELUX ACTIVE ich navyše dokáže ovládať a pomocou senzorov vnútorného prostredia udržiavať zdravý domov – celkom automaticky.

Diaľkovo ovládané strešné okná a rolety VELUX

*Healthy Homes Barometer 2017

Inteligentná ochrana pred teplom

Denné vetranie

Vetranie s využitím senzoru

VELUX ACTIVE Inteligentný systém ovládania strešných okien, svetlíkov, roliet a žalúzií VELUX s pomocou inteligentných senzorov a mobilnej aplikácie

HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Střešní okna

VELUX_PHB_inz_305x235_SK.indd 1

21.11.19 15:28


100

100

ERLIS s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 36 Tel.: 00421 /2/ 4959 5743, mobil: 0948 334896, ISBN 978-80-973519-0-8 e - mail: info@erlis.sk, erlis@erlis.sk , www.erlis.sk

95

75

R

25

AKO SI VYBRAŤ PROJEKT 95

Pri výbere vhodného projektu je potrebné zohľadniť 4 základné faktory: - dispozičné riešenie - veľkosť a osadenie domu na stavebný pozemok - orientácia svetových strán - cenu výstavby rodinného domu

5

75

25

5 Budova BEZ

0

0

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE P

Rač

a

KONZULTAČNÉ HODINY ry

no

j Va

Pondelok - štvrtok 8.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod. Piatok 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.

ZASTÚPENIE V ČESKEJ REPUBLIKE ERLIS Projekt s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice Tel.,Fax.: 00420 /572/ 570 616, mobil: 00420 739 634458 http://www.dumprojekt.cz, e - mail: info@dumprojekt.cz

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, firma ERLIS s.r.o. Vám prináša už 22.ročník úspešného katalógu rodinných domov na rok 2020. V katalógu sme upravili počet našich projektov, pričom časť ponuky sme presunuli na web a ponuku sme obohatili o nové projekty, vrátane rodinných domov s tromi bytovými jednotkami a dvojdomami. Ponuka katalógu je obohatená o prehľad 5 obytných domov, ktoré ponúkame na webovej stránke. Klientom ponúkame doplnkové projekty ako sú garáže, dvojgaráže, altánky a i. Na katalógovom liste nájdete komplexné informácie o projekte, ktoré Vám uľahčia orientáciu pri výbere projektu rodinného domu, ako napr. jednotlivé plochy miestností, rozmery a orientáciu domu, cenu projektu a orientačnú cenu realizácie. Naše rozpočty nezohľadňujú akciové ceny stavebných materiálov, ktoré sú na webových stránkach často znížené až o 50%. 100

ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

95

Na základe individuálnych požiadaviek klienta vykonávame aj väčšie zmeny v našich katalógových projektoch. V prípade, že Vám projekt nevyhovuje na 100% napíšte nám Vaše požiadavky na RD a mi Vám urobíme návrh zmIen do štúdie. Ak sa Vám zmena bude páčiť, na základe objednávky doprojektujeme zmenu v statike a architektúre, prípadne aj v ďalších profesiách podľa potreby. Následne sa štúdia dopracuje na projekt pre stavebné povolenie a realizáciu. Za vykonané zmeny architektúry faktúrujeme 20-25€ / hod. Hodinová sadzba sa určuje podľa rozsahu vykonaných zmien. K cene práce účtujeme DPH. Ak si ani tu klient nenájde svoj vysnívaný dom, vieme mu vyhotoviť individuálny projekt, ktorý bude zohľadňovať všetky požiadavky investora.

75

25

5

0

Pri výbere projektu rodinného domu by sme Vám radi sprostredkovali poznatky, ktoré sme nadobudli počas dlhoročnej praxe v tejto oblasti a zhrnuli sme ich do niekoľkých bodov. 1. Výber dispozície - vhodné priestorové riešenie je dôležitým faktorom pre spokojné bývanie v rodinnom dome. Z našej ponuky si môžete vybrať otvorené veľkopriestorové riešenie, alebo uzavretú dispozíciu. 2. Počet izieb - počet izieb závisí od počtu osôb, ktoré budú bývať v rodinnom dome. Je vhodné, aby každé dieťa malo svoju detskú izbu a rodičia rodičovskú spálňu. Obývacia izba, kuchyňa a príslušenstvo domu sú štandardným vybavením. Pracovňa, alebo hosťovská izba môžu byť zakomponované do dispozičného riešenia rodinného domu, zväčšujú však obytnú plochu a následne i cenu výstavby. 3. Umiestnenie garáže - garáž môže byť súčasťou rodinného domu, alebo ako samostatne stojaci objekt. Ak je súčasťou domu, zväčšuje zastavanú plochu a zvyšuje počiatočné náklady na výstavbu. Priestor garáže je možné rozšíriť na dvojgaráž len v určitých typoch RD. V prípade požiadavky investora, môže byť priestor garáže využitý ako obytná miestnosť. Pri svahovitom teréne, ak to dispozícia umožňuje, je vhodné garáž umiestniť do suterénnych priestorov. Samostatne stojaca garáž nie je súčasťou rodinného domu, preto jej výstavbu možno realizovať v neskoršom časovom období, čím sa znižujú počiatočné náklady na výstavbu RD. V tomto prípade sa investor môže rozhodnúť pre výstavbu garáže, dvojgaráže, alebo trojgaráže. 4. Podpivničenie RD - v suterénnych priestoroch môžete umiestniť kotolňu, sklady, ako aj priestory pre voľný čas. V prípade svahovitých terénov od výšky 1,5m je vhodné uvažovať so suterénom. Plocha suterénu zväčšuje celkovú úžitkovú plochu domu a zvyšuje cenu. Preto je potrebné dobre zvážiť, či finančné prostriedky vynaložené na výstavbu suterénu nie je vhodnejšie použiť na zvýšenie štandardného vybavenia domu.

VEĽKOSŤ A OSADENIE DOMU NA STAVEBNÝ POZEMOK Rozmery stavebného pozemku majú vplyv na výber vhodného projektu. Pri osadení rodinného domu na stavebný pozemok je potrebné dodržať vyhlášku č. 532/2002 Z. z. - Vzdialenosť dvoch vzájomne súsediacich rodinných domov má byť 10m, nesmie byť menšia ako 7m. - Vzdialenosť rodinného domu od hranice pozemku nemá byť menšia ako 2m. - Pri osadení rodinného domu do už existujúcej zástavby je nutné prekonzultovať odstupové vzdialenosti rodinného domu od susedov na miestnom úrade - odbor výstavby. Pri osadení rodinného domu na stavebný pozemok je potrebné zohľadniť jeho orientáciu na svetové strany tak,by okná obytných miestností boli v čo najmenšom počte otočené na severnú stranu. Odstupové vzdialenosti a orientácia na svetové strany budú mať vplyv na veľkosť a dispozíciu rodinného domu.

100

95

75

25

“Katalógové rodinné domy 2019” vydáva: ERLIS s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava. Rozširovanie obrázkov a textov sa povoľuje výhradne s písomným súhlasom firmy ERLIS s.r.o. Firma ERLIS s.r.o. si vyhradzuje právo menšej korekcie plochy, alebo dispozície v projektovej dokumentácií. Firma ERLIS s.r.o. nezodpovedá za obsahovú a pravopisnú formu dodanej inzercie.

5

0


100

95

100

75

25

5

0

Cena je rozhodujúcim faktorom pri výbere vhodného rodinného domu. Z našej ponuky si môžete vybrať rodinný dom v cenovej relácii od 70 000 € . Akákoľvek požiadavka na zväčšovanie obytnej, alebo úžitkovej plochy má vplyv na cenu výstavby. Preto je potrebné zosúladiť nároky na dispozičné riešenie, vybavenie domu a finančné možnosti investora. Pri svojpomocnej výstavbe môžete cenu rodinného domu znížiť až o 30% ceny výstavby na kľúč. Pri výstavbe rodinného domu môžete použiť vlastné finančné prostriedky, prípadne prostriedky zo stavebného sporenia, alebo hypotekárneho úveru. Tieto formy financovania máte možnosť vzájomne kombinovať, a tým urýchliť výstavbu, alebo dostavbu Vášho rodinného domu.

95

ZRKADLOVÝ OBRAZ PD

CENA RODINNÉHO DOMU Pôvodný projekt

75

Zrkadlový obraz

25

5

0

ČO OBSAHUJE KATALÓGOVÝ PROJEKT

10375 10375

4000

57301

Katalógový projekt je vyhotovený v 5 paré. Každé paré obsahuje: projekt architektúry: 1-5 paré obsahuje technickú správu a výkresy, prípadne doplnkové projekty 1-3 paré požiarna ochrana a energetický posudok 5. paré obsahuje položkový rozpočet projekt statiky: 1-5 paré obsahuje technickú správu a výkresy 5. paré obsahuje statický výpočet projekt kúrenia: 1-5 paré obsahuje technickú správu, výpis materiálu a výkresy projekt zdravotechniky: 1-5 paré obsahuje technickú správu, výpis materiálu a výkresy projekt elektroinštalácie 1-5 paré obsahuje technickú správu, výpis materiálu a výkresy

0004

57301

Výkresy projektovej dokumentácie sú vypracované v mierke 1:50 a 1:100. K projektovej dokumentácii si môžete doobjednať projekt žumpy, projekt garáže, garáže so skladom a suchým státím, projekt dvojgaráže, altánok a záhradnú chatku . Všetky katalógové projekty sú vyhotovené aj v zrkadlovom prevedení.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY Paré navyše Ak Vám päť paré nepostačuje na vybavenie stavebného povolenia alebo potrebuje ďalšie paré pre dodávateľa stavby môžete si ho doobjednať. Jedno kompletné paré projektovej dokumentácie dostanete za 100,00 € vrátane DPH. Rozpočet V piatom paré projektovej dokumentácie sa nachádza podrobný položkový rozpočet. Ak pri vybavovaní úveru, alebo ŠFRB budú od Vás požadovať aktuálny rozpočet vieme Vám ho zaslať v dvoch vyhotoveniach za 50,00 € vrátane DPH. Výkaz výmer Výkaz výmer nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Ak si chcete urobiť v krátkom čase ucelenú predstavu o cene výstavby rodinného domu, odporúčame Vám zakúpiť si výkaz výmer, na základe ktorého Vám firmy vypracujú cenovú ponuku. Výkaz výmer Vám zašleme v dvoch vyhotoveniach v cene 50,00 € Malá projektová dokumentácia Pozostáva z pôdorysov a pohľadov v M 1:100, rekapitulácia rozpočtu a potrieb energií. Cena MPD je 100,0 €

ČO NEOBSAHUJE PROJEKT

100

K projektovej dokumentácii je potrebné dodatočne vyhotoviť situáciu v mierke M 1:200, sprievodnú a súhrnnotechnickú správu, POV a výkopy ak je potrebné a vonkajšie prípojky inžinierskych sietí. Pred zakúpením projektu Vám odporúčame navštíviť miestny odbor výstavby a prekonzultovať s pracovníkmi vhodnosť osadenia Vami vybraného domu do prostredia.

95

AKO SI OBJEDNAŤ PROJEKT 75

25

5

0

Projekt rodinného domu môžete objednať osobne vo firme Erlis s.r.o. alebo u zmluvných partnerov firmy. Pracovníci firmy s Vami vypíšu objednávku, dohodnú termín dodávky projektu a Vy uhradíte cez Osobne bankový účet, prípadne vkladom na účet zálohu za projekt. www stránky Na našej webovej stránke si vyberiete rodinný dom, vyplníte objednávkový formulár a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky sa Vám musí zobraziť akceptácia objednávky. Zálohu za projekt uhradíte bankovým prevodom, alebo vkladom na účet.

ZĽAVY Pri kúpe väčšieho počtu projektov / 3 a viac /, Vám firma ERLIS s.r.o. poskytne množstevné zľavy

TERMÍN DODÁVKY PD Dodacia lehota projektu Projekty označené ako NOVINKA majú dodaciu lehotu Dodacia lehota obytných domov

: 5-19 pracovných dní : 20-35 pracovných dní : 30-45 pracovných dní

ZASTÚPENIE Dunajská Streda - Ing. Vojtech Fűlőpp, Jantárová 39, 929 01 Dunajská Streda, Tel. 031/55 24 950, mobil 0905/ 581 983, vfulopp@pobox.sk Hliník nad Hronom - Ing. Igor Neusch, Jána Švermu 414,966 01 Hliník n/ Hronom, mobil 0948/ 564328, neuschigor@gmail.com Košice- Ing. Stanislav Kočiš, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, Tel., Fax 055/64 20 759, mobil 0905/ 348 023, stanislavkocis@zoznam.sk Malacky - Ing. arch. Martin Sládek, Malé námestie 6, 901 01 Malacky, mobil 0903 342 522, sladekpro@gmail.com Nemšová - Ferdinand Papiernik F-Stav, Fraňa Madvu 1112/8, 914 41 Nemšová, mobil 0907/ 356 699, fstav.fstav@centrum.sk Nitra - Leonard Klučár, Štúrova 140, 949 01Nitra, Tel. 037/6518301, mobil 0903 139 956, leo.klucar@mail.t-com.sk Nové Mesto nad Váhom - Procer s.r.o.,Ing. Michal Horák, Dr.I. Markoviča 2085/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, mobil 0944 155 788 Prešov - Ing.Jozef Sovič, Jarková 73, 08001 Prešov, Tel. 051/7722223, mob.0905/ 635 954, sovprojekt@stonline.sk Poprad - Ing. Ján Kmeť, Partizánska 700/53, 058 01 Poprad, mobil 0905/ 668 165 Považská Bystrica - Ing. Michaela Škrabková, Považské Podhradie 190, 017 04 Považská Bystrica, 0903/ 165 555, 0948/ 020 614 mskrabkova@gmail.com Stará Bystrica - Ing. Viliam Kulas, Stará Bystrica 12, 023 04, mobil 0905/586058 Trenčianske Stankovce - Poris, Ing. Ľubomír Poruban, 913 11 Trenčianske Stankovce 165, mobil 0903/411 849

100

95

75

25

5

0


100

Doplnkové projekty

100

5

0

užitková plocha 48,6m 2 zastavaná plocha 58,5m2 3 obostavaný priestor 266,0m výška hr. str.od +0,0 4,935m sklon strechy 23°

21,9

cena projektu vrátane DPH 75,0 €

75

41,0

7000

užitková plocha 21,9m 2 zastavaná plocha 27,0m 2 3 obostavaný priestor 111,0m výška hr. str.od +0,0 3,920m sklon strechy 30°

7,1

25

5

cena projektu vrátane DPH 100,0 €

Orientačná cena na kľúč bez DPH 14 300,0 €

0

Orientačná cena na kľúč bez DPH 33 800,0 €

4000

7000

Záhradná chata

Garáž - B

užitková plocha 28,1 m 2 zastavaná plocha 32,5 m2 3 obostavaný priestor 120,0 m výška hr. str.od +0,0 3,805 m sklon strechy 25°

6750

užitková plocha 21,9m 2 zastavaná plocha 27,0m 2 3 obostavaný priestor 105,0m výška hr. str.od +0,0 3,600m sklon strechy 22°

21,9

13,3

6500

25

Dvojgaráž - B 6750

75

95

Garáž - A

2375

95

14,8

cena projektu vrátane DPH 75,0 €

cena projektu vrátane DPH 120,0 €

Orientačná cena na kľúč bez DPH 13 300,0 €

Orientačná cena na kľúč bez DPH 17 800,0 €

4000

Garáž - C

5000

Altánok 8,8 2

18,5

cena projektu vrátane DPH 100,0 €

95

75

25

5

0

Orientačná cena na kľúč bez DPH 5 300,0 €

7000

užitková plocha 36,3m 2 zastavaná plocha 43,9m 2 3 obostavaný priestor 191,0m výška hr. str.od +0,0 4,675m sklon strechy 30°

3500

3

36,3

výška využiteľný objem

6625

100

2,20 m 15 m 3

95

75

cena projektu vrátane DPH 75,0 €

cena projektu vrátane DPH 100,0 € Orientačná cena na kľúč bez DPH 21 200,0 €

3500

Žumpa 15 m

Dvojgaráž 6625

100

cena projektu vrátane DPH 75,0 €

10,2

2400

Orientačná cena na kľúč bez DPH 23 800,0 €

6500

2

20,1

užitková plocha 10,2 m32 2 zastavaná plocha 12,3 m výška hr. str.od +0,0 3,480 m sklon strechy 25°

2600

užitková plocha 46,9m 2 zastavaná plocha 55,9m 2 3 obostavaný priestor 225,0m výška hr. str.od +0,0 4,820m sklon strechy 30°

3700 25

5

0


5

0

2

2

2 2

2 2

užitková plocha 42,3m3 zastavaná plocha 48,5m 2 3 obostavaný priestor 190,0m výška hr. str.od +0,0 4,070m sklon strechy 30°

20,5

užitková plocha 59,5m3 zastavaná plocha 70,0m 2 3 obostavaný priestor 326,0m výška hr. str.od +0,0 4,940m sklon strechy 23°

21,8

cena projektu vrátane DPH 100,0 € Orientačná cena na kľúč bez DPH 23 200,0 €

41,0

75

25

5

0

Orientačná cena na kľúč bez DPH 38 200,0 €

7000

Záhradná chata 2

6,1

25,2

5,3

cena projektu vrátane DPH 250,0 €

4 000

Garáž - E

13,2

3250

Dvojgaráž - C

Garáž - D

6750

25

95

3,2

2

2

2

užitková plocha 67,6m32 2 zastavaná plocha 35,8m3 obostavaný priestor 223,0m výška hr. str.od +0,0 6,340m sklon strechy 45°

5,9

2

užitková plocha 50,4m32 2 zastavaná plocha 60,0m3 obostavaný priestor 242,0m výška hr. str.od +0,0 4,660m sklon strechy 25°

19,1

6500

75

Doplnkové projekty

8000

95

100

12 125

100

14,6 3,9

cena projektu vrátane DPH 500,0 €

cena projektu vrátane DPH 100,0 € Orientačná cena na kľúč bez DPH 25 900,0 €

Orientačná cena na kľúč bez DPH 48 900,0 €

7500

5500

Rozšírená ponuka RD na www.erlis.sk

Trojgaráž 2

6750

2

užitková plocha 54,7m32 zastavaná plocha 64,1m3 obostavaný priestor 258,5m výška hr. str.od +0,0 4,490m sklon strechy 25°

54,7

cena projektu vrátane DPH 150,0 € Orientačná cena na kľúč bez DPH 28 500,0 €

100

9500

Altán

100 2

75

25

5

0

2

užitková plocha 18,3m32 zastavaná plocha 24,0m3 obostavaný priestor 91,8m výška hr. str.od +0,0 3,780m sklon strechy 25°

cena projektu vrátane DPH 150,0 € Orientačná cena na kľúč bez DPH 28 500,0 €

95

4000

95

4,0

75

14,3

6000

25

5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

DIAMANT 73/182 Počet miestností 4

DIAMANT 77/59

Celková úžitková plocha 137,1 m 2 81,0 m 2 2 73,0 m 3 523,0 m 7,885 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Celková úžitková plocha 132,0 m 2 85,2 m 2 77,3 m 2 3 550,0 m 7,750 m 45°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

920,0€

920,0€

109 600 €

Úžitková plocha prízemia 77,1 m 2

100

Počet miestností 4

Úžitková plocha poschodia 60,0 m 2

2

105 600 €

2

Úžitková plocha prízemia 70,3 m

Úžitková plocha poschodia 61,7 m

100

11,4

10,8

Orientačná cena na kľúč bez DPH

17,3

18,5

16,3

95

28,8

6,5

9000

5,1

75

29,0

9750

95

12,0

75

5,8

16,3

7,0

6,6

25

11,8

2,6

11,9

13,8

25

2,6

5

5

9625

0

9000

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

DIAMANT 86/17 Počet miestností 5

DIAMANT 94/98

Celková úžitková plocha 140,5 m 2 94,5 m 2 2 85,7 m 3 597,0 m 7,165 m 39°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

96,2 m 2 94,3 m 2 3 627,0 m 8,015 m 42°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

971,0€

Celková úžitková plocha 156,7 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

985,0€

112 600 €

Úžitková plocha prízemia 77,5 m2

Úžitková plocha poschodia 63,0 m2

Úžitková plocha prízemia 81.1 m

2

124 800 €

Úžitková plocha poschodia 74,8 m

2

100

100

28,2

13,8 26,6

12,5

9500

75

3,4

9,7 17,2

12,0

3,2

5,8

15,8

95

15,4 6,3

75

4,8

3,4 25

18,1

16,9

9000

95

16,2 11,1

10,0

10,8

13,7

25

3,0

5

5

3,3

0

10500

10000

1060

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

DIAMANT 99/203 Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 185,6 m 2

1050,0€

Počet miestností 5

131,5 m 2 2 99,1 m 3 837,0 m 8,315 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

DIAMANT 118/118 Celková úžitková plocha 193,9 m 2 120,5 m 2 110,0 m 2 3 826 m 8,055 m 45°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1100,0€

138 600 €

Úžitková plocha prízemia 108,2 m 2

Úžitková plocha poschodia 77,4 m2

Úžitková plocha prízemia 99,3 m 2

145 600 €

Úžitková plocha poschodia 94,6 m 2

100

100

14,4 15,6

17,7

12,2

75

4,0

11725 11725

75

95

10,3

28,9

12125

39,2

95

4,0

17,3

9,6 25

10,3

15,4 7,8

20,9

18,2

12,0

25

16,7 8,3

5

5,7

21,5

13,6

5,5

5

11,2 0

4,4 0

13870

10875


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

DIAMANT 125/78 Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 257,6 m 2

Počet miestností 6

159,2 m 2 2 125,0 m 3 1028,0 m 7,910 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

2

Úžitková plocha poschodia 122.3 m

14,1

7,9

2

Úžitková plocha prízemia 151,4 m

2

2

100

6,7

26,2

17,5

21,7

10750

32,7 75

13,3

3,8

3,6

18,4 95

12,1

17,5

15,3 22,6

12,1

6,5

5,0

75

15560

34,4

200 600 €

Úžitková plocha poschodia 138,2 m

43,4 95

181,2 m 2 145,8 m 2 3 1184,0 m 8,000 m 40° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

168 600 €

Úžitková plocha prízemia 135.3 m

Celková úžitková plocha 289,6 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1150,0€

100

DIAMANT 145/123

5,0

14,0

17,6

21,2

11,8 25

5

0

16,2

25

5,9

24,2 32,3

16750 5,5

13750

11,7

5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

DIAMANT 154/20 Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 384,5 m 2

1400,0€

Počet miestností 7

188,7 m 2 2 153,4 m 3 1508,0 m 7,440 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

DIAMANT 244/164 302,1 m 2 243,7 m 2 3 2180,0 m 8,835 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

258 600 €

Úžitková plocha suterénu 109,0 m2

Celková úžitková plocha 468,1 m 2

Úžitková plocha prízemia 152,0 m2

Úžitková plocha prízemia 258,2 m2

Úžitková plocha poschodia 123,5 m 2

299 600 €

Úžitková plocha poschodia 209,9 m 2

6,7

100

5,6 15,5

kotolňa 13,0

55,8

4,0

51,3

19,8

95

25

13,0 12,0

3,9

12,0

4,3

12,4

14,9

22,3

10,1

7,8

5,2 19,1

7,5

20250

sklad 12,3

6,6

15,9

19,5

19,4 39,7

11,5

7,1

75

8,6 19,31 38,4

18,1

12,2

5

20,1

6,8

14,8

hobby 14,8 35,2

0

95

17,0

16000

75

100

29,4

22,3

21,7

fitness 47,9

25

20,5 5

15,5

13000

18750

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 55/124 Počet miestností 3

JANTÁR 60/61

Celková úžitková plocha 88,7 m 2

Počet miestností 4

60,0 m 2 2 54,5 m 3 404,0 m 7,975 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

900,0€

920,0€

75 600 €

2

Úžitková plocha prízemia 47,5 m

Úžitková plocha poschodia 41,2 m

2

Úžitková plocha prízemia 56.0 m

2

Celková úžitková plocha 107,7 m 2 66,5 m 2 59,6 m 2 3 440,0 m 7,400 m 40° Orientačná cena na kľúč bez DPH

84 500 €

2

Úžitková plocha poschodia 51.7 m

100

100

9,2

15,0

95

10,7

11,2 95

5,7

7750

23,3

75

7500

25,0

3,2 10,8

16,3 6,5

1,6

25

4,0

5,6

5,1

5,4

75

12,5 25

1,4 5

5

8000 0

9000

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 62/245 Počet miestností 4

JANTÁR 65/21

Celková úžitková plocha 118,8m 2

Počet miestností 4

86,2 m 2 2 61,8 m 3 546,0 m 7,220 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

78,4 m 2 65,5 m 2 3 625,0 m 6,870 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

995,0€

Celková úžitková plocha 165,9 m 2

990,0€

98 900 €

Úžitková plocha prízemia 68,9 m2

Úžitková plocha poschodia 49,9 m 2

Úžitková plocha suterénu 38,8 m

2

Úžitková plocha prízemia 61,2 m

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

119 500 €

2

Úžitková plocha poschodia 66,0 m 5,5

4,7

sklad 13,8

kotolňa 9,3

100

75

3,5

6,7

14,0

sklad 4,5

7,6

6875

12,0

25

11,9

25,5

95

6,0

11,5 95

75

12875

4,9

2500

100

5,1

5,6 6,8

12,3

6,9

25

23,5 12,0

5

4,5

11,5

17,4

5

3,1 0

5,5

10125

6250

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 65/266 Počet miestností 4

JANTÁR 66/62

Celková úžitková plocha 130,2m 2 83,3 m 2 2 64,7 m 3 560,0 m 7,860 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 4

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

930,0€

104 000 €

Úžitková plocha poschodia 63,1 m2

2

94 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 62,3 m

Úžitková plocha poschodia 55,6 m

1060

750

Úžitková plocha prízemia 67,1 m 2

100

71,1 m 2 66,9 m 2 3 506,0 m 7,820 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

950,0€

Celková úžitková plocha 117,9 m 2

8,0

2,9

100

9,1 5,9 12,5 75

11,3

12,4

95

21,3

16,9

8000

5,0

8000

95

7,1 13,2

14,8

75

6,0 4,3

12,4 22,5

25

3,7

3,5

25

6,5 11,3

0

1000

5

9750

5

0

8000


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 68/4 Počet miestností 4

JANTÁR 68/101

Celková úžitková plocha 118,1m 2

Počet miestností 4

71,7 m 2 2 68,3 m 3 484,0 m 7,735 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

71,3 m 2 68,1 m 2 3 475,0 m 7,870 m 43°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

940,0€

Celková úžitková plocha 114,2 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

930,0€

95 000 €

2

2

Úžitková plocha prízemia 59,6 m

Úžitková plocha poschodia 58,5 m

Úžitková plocha prízemia 62,3 m

2

91 500 €

2

Úžitková plocha poschodia 55,6 m

100

100

12,0 95

10,6

7,4

12,7

1,5

95

4,5

3,4

7750

75

7750

8,1

31,0

7,9 4,5

2,8

3,1

75

13,7 27,7 12,1 25

14,8

11,4

7,0

25

5

5

9250 0

8750

750

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 73/43 Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 167,3m 2

Počet miestností 5

97,9 m 2 2 72,6 m 3 730,0 m 7,730 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

JANTÁR 73/145

Cena projektu

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

930,0€

129 000 €

Úžitková plocha suterénu 30,9 m

71,1 m 2 66,9 m 2 3 506,0 m 7,820 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

999,0€

Celková úžitková plocha 117,9 m 2

Úžitková plocha prízemia 78,3 m

2

Úžitková plocha poschodia 58,1 m

2

2

94 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 81,5 m

Úžitková plocha poschodia 56,8 m

4,3 100

14,9

3,6

20,5

4,0

9625

29,1 75

3,7 kotolňa 12,4

75

19,0

12,7 1,8

sklad 9,1

5,3

12,7

11,4

3,3

3620

11,3

12,3 2,9

9,3

25

19,8

5

8,4

13,5

3,8

7750

0

2950

4,5

95

8000

13,1

95

25

100

6,6 13,1

5

0

9750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 74/186 Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 131,3m 2

960,0€

Počet miestností 5

100,7 m 2 2 74,3 m 3 588,0 m 7,110 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

JANTÁR 76/63 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

2

2

Úžitková plocha poschodia 44,6 m

Úžitková plocha prízemia 82,4 m

2

106 500 €

Úžitková plocha poschodia 68,3 m

2

1000

Úžitková plocha prízemia 86,7 m

94,3 m 2 75,8 m 2 3 576,0 m 7,500 m 38° Orientačná cena na kľúč bez DPH

970,0€

104 000 €

Celková úžitková plocha 150,7 m 2

13,9 100

100

23,2

13,4

11,0

95

95

18,9

7,5

6,8

14,7

6,6 11,8

5000

25

8,8

1000

5

75

6,4

6,8

3,8

25

9500

27,3 7,3

0

13,4

7500

75

13,1

13,0

10,8

5

8000

0

7875


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 81/65 Počet miestností 6

JANTÁR 82/147

Celková úžitková plocha 170,0m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

108,8 m 2 2 110,1 m 3 720,0 m 7,850 m 45°

100,7 m 2 82,2 m 2 3 665,9 m 7,570 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1000,0€

Celková úžitková plocha 158,6 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

980,0€

129 000 €

Úžitková plocha prízemia 86,4 m 2

Úžitková plocha poschodia 83,6 m2

2

Úžitková plocha prízemia 79,9 m

126 500 €

Úžitková plocha poschodia 78,7 m

2

7,2

100

100

17,1

14,7 95

14,7

32,1

14,6

22,7

9250 7,1

19,0 10,3

25

95

75

12,2

9375

75

13,6

13,5

7,2

18,3

6,1

18,3

9,1

3,9

6,1

3,1

25

11,5 5

3,7

13000

4,0

0

5

3,6 0

11500


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 84/248 Počet miestností 5

JANTÁR 84/381

Celková úžitková plocha 169,1m 2 141,2 m 2 2 84,4 m 3 782,2 m 6,500 m 16°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

136 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 114,4 m

Úžitková plocha poschodia 54,7 m

2

Úžitková plocha prízemia 91,2 m

2

129 900 €

Úžitková plocha poschodia 69,7 m

2

14,6

13,8

6,4

100

113,5 m 2 84,9 m 2 3 678,0 m 7,200 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1100,0€

Celková úžitková plocha 160,9 m 2

100

34,5

6,5

12,8

12,9 95

28,0

18,2

19,9

14,1

11000

75

5,2

9,1

4,9

5,2

12,7

0

15,0 9,5

3,5

10750

25

12,2

12,4

5

75

8,0

1,5

5,0

6,1

25

2,8

2,7

1,7 2,9

12250

95

4,3

5

4,5

0

3750

4,5

3500

7000


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 85/167 Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 174,8m 2

990,0€

Počet miestností 5

106,8 m 2 2 84,9 m 3 718,0 m 7,765 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

JANTÁR 85/229 90,8 m 2 85,6 m 2 3 603,0 m 7550 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

990,0€

125 500 €

Úžitková plocha poschodia 87,2 m2

Úžitková plocha prízemia 73,7 m

2

114 000 €

2

Úžitková plocha poschodia 73,5 m 1000

Úžitková plocha prízemia 87,6 m 2

6,6

5,2 2,1

100

4,7

13,8

9,7

15,6 4,3

8500

5,8

75

28,1

13,3

7,0

16,6 95

28,2

9250

100

95

Celková úžitková plocha 147,2 m 2

7,2

7,7

75

28,2 16,6 18,7

5,1

17,6

5,0

7,1

14,3

12,2

25

8,2 5,1

11750

5

1000

5

25

1000

0

9000

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 87/127 Počet miestností 5

JANTÁR 87/382

Celková úžitková plocha 157,3m 2

Počet miestností 4

112,1 m 2 2 86,7 m 3 697,0 m 7,755 m 37°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

1500,0€

125 600 €

Úžitková plocha prízemia 91,1m

155,6 m 2 86,5 m 2 3 828,0 m 6,000 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

980,0€

Celková úžitková plocha 132,8 m 2

2

2

Úžitková plocha prízemia 91,1m

Úžitková plocha poschodia 66,2 m

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

114 000 €

2

Úžitková plocha poschodia 66,2 m

7240

6,3 17,9 6,8

100

100

33,4 5,4

95

95

6,5 13,0

2,0

6,5

17,1

75

14,4

6875

15,5

24,6

9500

75

13,3

14,1

20,8

8,4

5,2

13,0 25

25

11,7

9500

6170

3,6

5

0

9,1

4,1

3500

7375

7240

5

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 89/320 Počet miestností 5

JANTÁR 89/383

Celková úžitková plocha 135,7 m 2 84,1 m 2 2 89,7 m 3 535,0 m 6,340 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

Cena projektu

Úžitková plocha prízemia 72,3m 2

Úžitková plocha prízemia 78,5m 2

Úžitková plocha poschodia 63,4 m 2

6,0

95

12,7

28,0 16,8

2,0

2,2

2,9

6,6

95

10,4

7,5

9,2

75

12,6 2,1

3,6

29,3

25

13,2

14625 5

0

100

3,2

12,4

8,3

16,2

5,9

7,9

5750

5,9

12625

4,7

100

119 800 €

Úžitková plocha poschodia 74,5 m 2

11,0

3,9

6,7

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

105 000 €

75

99,3 m 2 2 88,9 m 3 668,0 m 7,870 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

970,0€

Celková úžitková plocha 153,0m 2

25

13,3 5

7500

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 94/67 Počet miestností 5

JANTÁR 94/321

Celková úžitková plocha 142,8 m 2 85,9 m 2 2 93,5 m 3 585,0 m 7,800 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

960,0€

1200,0€

109 800 €

Úžitková plocha prízemia 74,4 m 2

Úžitková plocha poschodia 71.7 m2

89,4 m 2 2 96,6 m 3 600,0 m 7,170 m 30° Orientačná cena na kľúč bez DPH

112 800 €

Úžitková plocha poschodia 66,0 m 2

1000

Úžitková plocha prízemia 71.1 m2

Celková úžitková plocha 140,4m 2

100

6,5 15,9 30,5

3,9

13,5

9500

75

17,9

4,6

4,3

5,0 6,1

15,3 75

14,0

6,3

5,0 5,6

6,4 25

95

6,5

27,7

6750

95

100

14,8 25

14,4

13,6 9,8

5

13250

0

5

0

8750


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 94/384 Počet miestností 5

JANTÁR 97/355

Celková úžitková plocha 194,6 m 2 152,9 m 2 2 94,1 m 3 889,0 m 7,400 m 45°,30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

Úžitková plocha prízemia 124,9 m 2

Úžitková plocha poschodia 69,7 m 2

2

125 800 €

Úžitková plocha poschodia 80,2 m

2

15,8

26,9

19,1

6,3

100

9,2 6,2

7,3

6,6

95

95

5,1

13,9 15,8

7,6

6,6

13,5

16,5

15,6

28,1 5,1

5,1

17,4 75

8500

8350

Úžitková plocha prízemia 86,9 m

104,4 m 2 2 96,9 m 3 712,3 m 8,015 m 38° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1200,0€

149 000,0 €

75

Celková úžitková plocha 167,1 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1450,0€

100

Počet miestností 5

8,1

5,7

9,8 13,8

7775

25

15,4

2,11

5

2,3

4,7

5

29,3

11750 0

25

1125 0

8370

5930


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 98/356 Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 161,0 m 2

1150,0€

Počet miestností 5-6

102,8 m 2 2 98,4 m 3 711,8 m 7,890 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

JANTÁR 99/84 102,4 m 2 2 99,8 m 3 675,0 m 7,470 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

990,0€

121 200 €

2

Úžitková plocha poschodia 75,6 m

2

Úžitková plocha prízemia 85,0 m

2

124 800 €

2

Úžitková plocha poschodia 79,3 m 500

Úžitková plocha prízemia 85,4 m

Celková úžitková plocha 164,3 m 2

100

100

8,3 13,5

95

3,6 12,0

4,1

7,4

9,2

5,0

2,0

5,4 7,5

11,7

13,2 14,8

17,8 25

4,8 5

500

5

0

7,8

10,0

14,0

25

95

75

9500

7,4

8750

28,1

13,9

2,8

14,3

75

9,8

30,5

13,4

11750

0

10250


NOVINKA

JANTÁR 98/385

100

Počet miestností 5

95

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

75

Celková úžitková plocha 227,6 m 2 198,7 m 2 98,0 m 2 3 1340,0 m 8,600 m 25°

100

95

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

1500,0€

Úžitková plocha prízemia 127,2 m 5,4

5,7

2

3,4

16,7 36,0

17,6

4,8

169 900 €

9000

6,5 10,9

Orientačná cena na kľúč bez DPH

34,6

9,4 12,2

100

95

6500

5000

100

12500

Úžitková plocha poschodia 100,4 m 6,7

75

5,2

16,9

2 95

75

5,5

13,3

25

14,7

25

14,7 21,8

5

5

0

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 100/148 Celková úžitková plocha 209,6 m 2 127,9 m 2 2 100,2 m 3 798,0 m 7,890 m 33°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1060,0€

Počet miestností 5

Cena projektu

1065,0€

146 200 €

Úžitková plocha poschodia 95,2 m 2 1060

Úžitková plocha prízemia 114,4 m 2

2

Úžitková plocha prízemia 86,6 m

8,1

Orientačná cena na kľúč bez DPH

122 300 €

Úžitková plocha poschodia 74,8 m

2

100

7,0

19,3

18,3 29,0

95

86,2 m 2 2 100,4 m 3 701,0 m 7,490 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

100

Celková úžitková plocha 161,4 m 2

1250

Počet miestností 5

JANTÁR 100/249

14,1

14,3

95

19,4 75

28,6 10,0

10875

10,4

4,8

75

4,6

9500

11,6

19,1

7,5

6,0 19,4

25

5,0

5

6,0

0

3060

9750

14,7

11,4

4,5

25

7,7

5,4

10,0

750

14,1

6,8

10000

5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 102/85 Počet miestností 5

JANTÁR 106/150

Celková úžitková plocha 172,9 m 2 108,9 m 2 2 102,0 m 3 694,0 m 7,890 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

106,5 m 2 2 106,6 m 3 714,6 m 7,765 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1000,0€

Celková úžitková plocha 187,2 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1030,0€

129 200 €

Úžitková plocha prízemia 88,7 m2

Úžitková plocha poschodia 84,2 m 2

2

139 600 €

2

Úžitková plocha prízemia 90,9 m

Úžitková plocha poschodia 96,3 m 7,7

100

100

3,4

17,6

95

6,7

15,5

15,5

9500

75

14,4

15,5

26,1

17,5

7,5

7,8

25

5

95

16,9

75

3,2

10250

28,3

16,5

8,6

5,6

7,7

18,1

5,5

15,4

4,7 25

10,0 2,8

4,9 3,8

5

3,3

0

0

12500

10625


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 106/307 Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 175,7 m 2 129,5 106,4 755,0 6,450

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1250,0€

JANTÁR 107/386 Počet miestností 6

m2 2 m 3 m m 8°

Cena projektu

Úžitková plocha prízemia 111,8 m 2

Úžitková plocha poschodia 63,9 m2

Úžitková plocha prízemia 125,7 m2

4,7

27,1

5,7

11,1

5,6 39,2 9,3

95

13250

5,2

16,9

15,3

100

14,5

155 000€

Úžitková plocha poschodia 78,7 m2

8350

18,9

42,7

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

139 600 €

75

155,5 m 2 2 106,7 m 3 978,0 m 7,350 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

4,4

Celková úžitková plocha 204,4 m 2

8,3

7,3

13,6

13,6

8,1

100

95

5,1 75

8,1

7775

15,7 25

7,8

14,6

29,0

11,2

5

25

5

0

0

13500

5930

8370


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 108/206 Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 175,0 m 2

1090,0€

Počet miestností 5

130,0 m 2 2 107,8 m 3 814,0 m 7,640 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

JANTÁR 114/47

Cena projektu

2

2

Úžitková plocha poschodia 67,4 m

2

Úžitková plocha suterénu 33,9 m

Úžitková plocha prízemia 88,0 m

2

158 000 €

2

Úžitková plocha poschodia 85,8 m

9,4 14,0

100

20,2

95

95

9,0

8,2

8,5

8,9

29,7

7,5

19,9 25

6,3

12,2

9,5

kotolňa 11,0

sklad 13,2

3,4

0

12500

75

9,7

10,1

11,1

18,0

25

13,4

4,0

5

18,2

17,5

10625

31,9

11250

75

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1060,0€

133 600 €

13,0

100

109,1 m 2 2 113,7 m 3 847,0 m 7,540 m 35°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Úžitková plocha prízemia 107,6 m

Celková úžitková plocha 207,7 m 2

5

9500 9500

0

2250


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 115/86 Počet miestností 6

JANTÁR 115/290

Celková úžitková plocha 213,4 m 2 135,6 m 2 2 115,0 m 3 907,0 m 7,630 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

2

2

2

158 600 €

2

Úžitková plocha prízemia 148,9 m

Úžitková plocha poschodia 103,2 m

178,6 m 2 2 115,1 m 3 1084,0 m 7,870 m 30° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1250,0€

149 600 €

Úžitková plocha prízemia 110,2 m

Úžitková plocha poschodia 84,7 m

13,9 15,0

100

13,9 30,1

95

7,7

11625

13,4

6,0

18,7 95

5,6

13,4

7,7

18,1

15,3

12875

15,0 100

75

Celková úžitková plocha 233,6 m 2

6,8 17,6

10,2

75

19,3 9,7

6,9 35,9 25

25

28,8 29,8

10,8

7,5

14,8

5,5 5

1060

5

0

10000

2380

6,0

17375

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 117/189

JANTÁR 116/250 Počet miestností 6

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 221,4 m 2 155,2 m 2 2 116,2 m 3 956,0 m 7,110 m 20°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

160,9 m 2 2 117,0 m 3 978,0 m 7,760 m 38°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1290,0€

Celková úžitková plocha 227,3 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1100,0€

159 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 129,0 m

Úžitková plocha poschodia 92,4 m

2

Úžitková plocha prízemia 135,9 m2

164 000 €

Úžitková plocha poschodia 91,5 m2

6,0 100

95

16,5 5,0

100

15,5

15,9 11,7

14,7

30,2

95

13,2

8,7

6,2

5,7

32,3

21,5

20,5

11,7

6,0

10,1

6,4

75

11625

20,2

12000

75

9,0

8,5

25

25

8,2 15,0

15,4

0

3750

10000

19,4 5

7500

9250

1060

15,8 5

13,4

25,2

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

JANTÁR 121/270 Počet miestností 5

JANTÁR 129/130

Celková úžitková plocha 234,4 m 2

Počet miestností 5

168,7 m 2 2 121,6 m 3 1090,0 m 8,040 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1250,0€

2

2

Úžitková plocha prízemia 141,0 m

Úžitková plocha poschodia 93,4 m

2

138,3 m 2 2 129,7 m 3 885,0 m 7,765 m 35° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1130,0€

159 600 €

Celková úžitková plocha 221,7 m 2

146 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 117,2 m

Úžitková plocha poschodia 104,5 m

100

100

95

46,8

95

22,2

22,2

46,1

16,9

18,7

21,5

5,0

11,5

6,9

10250

38,9

12250

75

11,4

7,5

2,5

25

3,4

5,3

5

5,4

6,0

13,8 9,0

22,3

14,8 7,0

75

8,0 14,9

8,4 5,6

25

9,6 5

3,5

0

0

6375

10000

12750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 36/308 Počet miestností 2 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

900,0€

OPÁL 48/87

Celková úžitková plocha 52,5 m 2

Počet miestností 3

67,4 m 2 2 36,4 m 3 280,5 m 4,260 m 20°

Celková úžitková plocha 78,5 m 2 95,7 m 2 2 48,1 m 3 420,0 m 4,450 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

900,0€

57 200 €

Úžitková plocha prízemia 52,5 m

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

65 000 €

Úžitková plocha prízemia 78.5 m2

100

100

12,0

23,4

6,2 95

7000

13,0 75

25,4

10,2

5,2

9,5

5,1

25

9000

95

75

25

9,2 5

5

0

0

10000

11375


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 49/309 Počet miestností 3

OPÁL 49/322

Celková úžitková plocha 75,0 m 2 90,0 m 2 2 49,7 m 3 340,5 m 3,750 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

900,0€

Počet miestností 3

Celková úžitková plocha 78,1 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Úžitková plocha prízemia 75,0 m

6,5

2

Úžitková plocha prízemia 78,1 m

m2 2 m 3 m m 7°

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1250,0€

71 700 €

94,0 49,1 383,0 4,070

69 000 €

2

6,1

100

100

14,3

20,0

95

8000

4,3

75

14,7

14,4

7500

95

22,0

75

13,4 4,3

3,6

4,3

5,5

25

6,2 2,8

5

0

9,3

25

5

12000

11750

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 52/271 Počet miestností 3 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

940,0€

OPÁL 54/69

Celková úžitková plocha 88,6 m 2

Počet miestností 3

108,4 m 2 2 52,8 m 3 454,4 m 4,200 m 17°

Celková úžitková plocha 88,4 m 2 109,1 m 2 2 53,7 m 3 515,0 m 5,460 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

950,0€

83 700 €

Orientačná cena na kľúč bez DPH

79 000 €

Úžitková plocha prízemia 88,4 m2

Úžitková plocha prízemia 88,6 m 2

6,4 7,3

13,9

9,1 95

95

27,8

8500

75

27,1 6,8

100

13,3

9,3

12,2

8500

100

75

11,5

25

4,3

6,0

11,8

25

5

5

1000

0

12750

13000

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 54/342 Počet miestností 3

OPÁL 56/368

Celková úžitková plocha 79,1 m 2 95,3 m 2 2 53,6 m 3 445,5 m 4,900 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1250,0€

Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1200,0€

87 600 €

Celková úžitková plocha 83,0 m 2 99,4 m 2 2 56,0 m 3 464,0 m 4,840 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

79 000 €

Úžitková plocha prízemia 83,0 m2

Úžitková plocha prízemia 79,1 m 2

100

100

95

95

5,5

6,6 27,0

3,6 6,2

12,0

20,0

11,9

75

12,0

8195

75

6000

14,7

4,6

25

25

4,5

7,9 5

15875

1,5

1,4

5,6 12,0

1,5

0

5

0

12945


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 2x59/380 Počet miestností 2x4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

2150,0€

OPÁL 61/332

Celková úžitková plocha 2x91,5 m 2 223,3 2x58,8 991,0 4,810

m m m m 8°

Počet miestností 4

2

Celková úžitková plocha 101,0 m 2 119,1 m 2 2 61,4 m 3 479,0 m 3,955 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

2 3

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1000,0€

165 000 €

Úžitková plocha prízemia 183,0 m2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

92 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 101,0 m

3,5

5,5

11,7

7,5 12,1

7,8 6,3

22,8

100

4,0

12,7 100

12,2 5,9

9,3

14000

95

75

7500

14,0

22,3

5,9

12,2 12,2

22,8 25

75

5,0

6,3 25

12,1 7,5

5

12,2

95

5,5

0

11,7 3,5

15875

5

0

15950


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 2x61/357 Celková úžitková plocha 2x101,0 m 2 239,2 m 2 2 2x61,4 m 3 1119,6 m 5,830 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1800,0€

Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

2

5,0

12,2

7500

22,3 9,3 1,5

14,4

12,7

7,8

95

100

12,0

4,0

23,0

15000

14,0

87 000 €

Úžitková plocha prízemia 96,9 m2

Úžitková plocha prízemia 2 x 101,0 m

100

117,9 m 2 2 61,4 m 3 534,0 m 5,070 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1200,0€

179 000 €

12,2

Celková úžitková plocha 96,9 m 2

75

7,8 1,5

4,0

95

9320

Počet miestností 2x4

OPÁL 61/369

5,8

75

4,0

12,7

14,0 22,3

25

12,0

11,7

4,2 25

2,6

12,2

12,2

5,0

5

5

13320

0

3000

15875

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 63/358 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1150,0€

OPÁL 63/370

Celková úžitková plocha 101,8 m 2

Počet miestností 4

126,4 m 2 2 63,4 m 3 598,2 m 5,250 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1250,0€

91 500 €

Úžitková plocha prízemia 101,8 m

7,0

2

118,0 m 2 2 63,5 m 3 552,0 m 4,750 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

87 000 €

Úžitková plocha prízemia 97,4 m2

12,3

100

100

2,4

13,3

9,9

4,8

24,0 95

13320

95

9,7

8750

14,3

75

8,7

2,5

6,4

12,3 1,5

25

75

6,4

5,4

1,5

24,5

25

13,2

13,0

5

0

Celková úžitková plocha 97,4 m 2

5

1500

13250

0

11320


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 64/359 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1180,0€

OPÁL 65/152

Celková úžitková plocha 89,4 m 2

Počet miestností 4

109,4 m 2 2 63,1 m 3 512,3 m 5,200 m 22°

Celková úžitková plocha 99,3 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1250,0€

86 500 €

Úžitková plocha prízemia 89,4 m

2

Úžitková plocha prízemia 99,3 m

7,4

100

7,6

123,5 m 2 2 65,1 m 3 591,0 m 5,520 m 25°

87 000 €

2

14,3

100

13,1

25,3 3,7

75

95

8500

25,7

8875

95

4,2

75

13,7 11,0

4,8 25

7,6

13,3

10,5

11,8

8,2

1,6

25

5

5

14875 0

12875

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 69/49 Počet miestností 4

OPÁL 69/191

Celková úžitková plocha 161,2 m 2 146,7 m 2 2 69,2 m 3 860,0 m 5,350 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

990,0€

Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Úžitková plocha suterénu 47,6 m 2

Úžitková plocha prízemia 113,6 m2

Úžitková plocha prízemia 102,6 m

125,2 m 2 2 69,3 m 3 586,0 m 5,160 m 23° Orientačná cena na kľúč bez DPH

950,0€

125 500 €

Celková úžitková plocha 102,6 m 2

92 000 €

2

4,3 fitness 19,4

34,6

13,9

11,0

31,6

5,9 6,0

75

11,8 25

11500

95

6,0

95

12,5 7,8

kotolňa 10,9

10,9

12,2

6,7

15,5

25

5

0

75

6,3

10,8

6,8

100

11250

100

5

13500

11875

850

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 70/28 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

950,0€

OPÁL 70/272

Celková úžitková plocha 110,5 m 2

Počet miestností 4

140,2 m 2 2 70,0 m 3 684,0 m 5,820 m 25°

Celková úžitková plocha 111,1 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

950,0€

94 500 €

Úžitková plocha prízemia 110,5 m2

136,1 m 2 2 69,5 m 3 615,2 m 5,205 m 22°

98 000 €

Úžitková plocha prízemia 111,1 m 2

2,3 6,8

13,9

100

10,4

95

9,3

15,0 75

11250

95

30,5 6,7

3,0 7,9

28,3 8,4

25

100

14,1

12,5

9750

13,3

75

12,0

12,5

25

3,5

4,5 5

375

5

0

0

13500

13750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 70/371 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1250,0€

OPÁL 71/70

Celková úžitková plocha 99,5 m 2

Počet miestností 4

124,6 m 2 2 70,3 m 3 582,5 m 4,650 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Úžitková plocha prízemia 99,5 m

Úžitková plocha prízemia 116,2 m

2

12,6

2,8

143,0 m 2 2 71,0 m 3 639,0 m 5,510 m 25° Orientačná cena na kľúč bez DPH

933,0€

89 500 €

Celková úžitková plocha 116,2 m 2

95 500 €

2

12,1

100

100

14,3

28,6

28,7

5,3

12,2

7,2

12000

75

11000

95

10,5

95

75

7,8

14,9

2,0 25

2,0

13,5 25

12,4 6,2

5

3,6

750

5

6,1

7,9

0

0

11000

13250


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 71/109 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

950,0€

OPÁL 73/173

Celková úžitková plocha 114,6 m 2

Počet miestností 4

141,3 m 2 2 70,8 m 3 675,5 m 5,460 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

125 500 €

Úžitková plocha prízemia 153,7 m2

9,2

15,0

20,3

100

7,8

15,6

10,7

5,0

75

11,1

30,3

12,0

27,7 11,9

4,7

13375

95

6,9

9875

95

75

12,6

15,6

6,5

15,4

25

7,8

5

0

187,7 m 2 2 73,3 m 3 1002,0 m 6,510 m 25° Orientačná cena na kľúč bez DPH

999,0€

97 500 €

Úžitková plocha prízemia 114,6 m2

100

Celková úžitková plocha 153,7m 2

12,0

25

5

15250

15750

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 73/343 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1300,0€

OPÁL 73/360

Celková úžitková plocha 118,9 m 2

Počet miestností 4

140,3 m 2 2 73,2 m 3 680,5 m 5,225 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1200,0€

110 900 €

139,8 m 2 2 73,4 m 3 665,0 m 5,505 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

105 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 118,9 m2

Úžitková plocha prízemia 115,1 m

14,0

9,3

12,1

12,4

100

100

95

7,4 14,0

28,4

32,3

11500

4,1

11070

95

75

Celková úžitková plocha 115,1m 2

7,2

7,1

75

3,0 25

14,1

5,3

6,9

14,1 16,6

1,6

5

11,0

25

1,7 5

0

0

14820

12750


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 73/387 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1300,0€

OPÁL 74/174

Celková úžitková plocha 102,4 m 2

Počet miestností 4

126,5 m 2 2 73,1 m 3 623,0 m 5,280 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

940,0€

83 900 €

Úžitková plocha prízemia 111,1 m2

Celková úžitková plocha 111,1m 2 137,6 m 2 2 73,4 m 3 712,0 m 6,005 m 30° Orientačná cena na kľúč bez DPH

102 900 €

Úžitková plocha prízemia 111,1 m2

8,2 14,6

15,0 16,3

6,6

7,9

12570

95

100

5,7 27,7

75

2,5

2,1

95

75

14,1

25

11,5

34,8

12750

100

10,2

4,8

6,7

11,6

25

7,4

5

5

0

10320

750

12125

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 74/310 Počet miestností 4

OPÁL 74/344

Celková úžitková plocha 136,5 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 4

162,7 m 2 2 74,2 m 3 684,0 m 4,400 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1040,0€

1300,0€

97 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 136,5 m

Celková úžitková plocha 134,7m 2 160,9 m 2 2 74,1 m 3 780,0 m 5,835 m 25° Orientačná cena na kľúč bez DPH

120 000 €

2

Presvetlenie kuchyne strešnými oknami VELUX

Úžitková plocha prízemia 134,7 m

8,0

29,9

13,6

15,0

95

10,9 6,5

10250

15,4

100

14,0

6,8

75

27,6

11,7

18,7 14,6

75

14,0

5,3

19,9

95

13,4

15000

100

25

25

22,3 5

5

15875 0

0

625

13000


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 75/192 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

990,0€

OPÁL 76/193

Celková úžitková plocha 128,8 m 2

Počet miestností 5

156,2 m 2 2 74,9 m 3 756,0 m 5,640 m 28°

Celková úžitková plocha 122,4m 2 147,2 m 2 2 75,4 m 3 710,0 m 5,650 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

983,0€

111 000 €

Orientačná cena na kľúč bez DPH

99 900 €

Úžitková plocha prízemia 122,4 m2 750

Úžitková plocha prízemia 128,8 m2

6,1 11,3

15,7 11,5

100

12,6 100

6,5

9,9

8,0 75

27,5

9500

11,3

13000

95

7,4

26,0

5,9

95

75

8,9 9,8

18,2

4,4

25

5

0

12,5

1000

25

11,3

6,0

13750

1880

14500

5

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 76/333 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1100,0€

Celková úžitková plocha 115,4 m 2

Počet miestností 4

139,6 m 2 2 75,6 m 3 665,4 m 5,780 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

98 900 €

2

2

Úžitková plocha prízemia 115,4 m

Úžitková plocha prízemia 115,4 m

14,0

13,0

33,7

9,5 34,4 7,8 7,5

10250

4,7

95

156,9 m 2 2 76,7 m 3 595,0 m 5,500 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

109 500 €

100

Celková úžitková plocha 110,7m 2

100

13,2 12,1

2,5

75

12865

Počet miestností 4

OPÁL 76/388

95

75

15,2

13,0 13,0 8,3

25

16,0

5

0

25

5

13625 14490

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 77/254 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1070,0€

OPÁL 77/319

Celková úžitková plocha 143,5m 2

Počet miestností 4

177,1 m 2 2 77,2 m 3 837,0 m 5,130 m 20°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1020,0€

129 600 €

15,0

100

16,3

7,5

129,9 m 2 2 76,2 m 3 610,0 m 5,760 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

89 500 €

Úžitková plocha prízemia 106,5 m 2

Úžitková plocha prízemia 143,5 m2

9,8

Celková úžitková plocha 106,5 m 2

100

32,6

75

3,7

7,6

20,9 4,8

5,0

12,3

33,2 6,1

11250

95

7,1

13125

95

7,5

14,0

12,3

14,0

25

14,0

6,1

25

5

0

75

5

16250

0

500

11250

500


NOVINKA

OPÁL 77/389

100

Počet miestností 4

95

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

75

100

Celková úžitková plocha 114,0 m 2 143,7 m 2 76,8 m 2 3 596,0 m 3,800 m 22°

95

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

1300,0€

13,0

5,4

10,0

6,9

5,1

23,6

100

99 000 €

2

7990

Úžitková plocha prízemia 114,0 m

Orientačná cena na kľúč bez DPH

100

20,1 95

95

22,1

6,3

75

75

25

25

5

0

17990

5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 78/255

OPÁL 78/50 Počet miestností 4

194,2 m 2 2 77,8 m 3 1024 m 5,940 m 24°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1050,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 158,7m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1110,0€

127 000 €

Celková úžitková plocha 154,2 m 2 185,3 m 2 2 78,4 m 3 922,0 m 6,520 m 25° Orientačná cena na kľúč bez DPH

123 500 €

Úžitková plocha prízemia 154,2 m 2

Úžitková plocha prízemia 158,4m 2

6,4 15,0 19,2

100

44,9

15,5

75

6,4 5,1

3,4 10,1

15,0

13000

15,2

13875

95

100

8,8

12,1

7,5

5,6

95

75

30,0 7,9

5,9

25

25

13,2

13,2

18,7

11,1

5

5

0

0

1375 13625

3500

13000

1375


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 81/89

OPÁL 78/334 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1300,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 115,2 m 2 140,0 m 2 2 77,5 m 3 672,4 m 5,680 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1020,0€

96 000 €

Celková úžitková plocha 178,2 m 2 219,1 m 2 2 81,9 m 3 1035,0 m 5,830 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

139 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 115,2 m2

Úžitková plocha prízemia 178,2 m

9,5

6,5

14,0

100

95

95

10875

33,4 14,3

75

6,5

15,7

9,7

13,6

25

6,7 5

31,9

16,3

15,8

20,9

12,0 33,0

16375

100

75

25

11,3

4,0

5

0

0

12875

17125


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 84/361

OPÁL 84/90 Počet miestností 4

203,8 m 2 2 84,1 m 3 988,0 m 5,860 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1000,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 169,0 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1250,0€

129 000 €

Celková úžitková plocha 130,8 m 2 160,0 m 2 2 83,7 m 3 765,0 m 5,330 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

119 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 130,8 m

Úžitková plocha prízemia 169,0 m2

7,7 12,2

13,8 12,3

100

14,2

100

30,3

30,9 75

8,0

15,2

9,6

95

2,3

1,2

13000

5,0

11,4

13750

95

7,9

11,4

75

4,9 1,6

3,2

19,4 25

25

23,9 5

12,0

12,6 5

3,7

0

0

16750 13250

500


100

95

75

OPÁL 85/335 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

100

Celková úžitková plocha 139,9 m 2

95

170,0 m 2 84,9 m 2 3 825,5 m 5,460 m 25°

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

1100,0€

Orientačná cena na kľúč bez DPH

120 400 €

2

Úžitková plocha prízemia 139,9 m

15,7

5,4

6,6

5,0

100

95

8,6

10750

16,4

13,0

100

95

13,0

4,6

4,7

75

34,2 75

6,0 25

5

0

25

17750

5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 86/336

OPÁL 86/175 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1060,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 171,9 m 2 205,4 m 2 2 85,8 m 3 1101,0 m 7,745 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1000,0€

145 000 €

Úžitková plocha prízemia 171,9 m 2

157,0 m 2 2 86,1 m 3 748,0 m 5,700 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

119 900 €

Úžitková plocha prízemia 130,1m 2

7,2

14,4

6,8

14,1

12,1

12,1

100

10,4 95

14,7

7,2

15000

17,4 17,6

75

9,5

11,2

10,2 26,2

95

75

28,3

28,9

11250

100

25

Celková úžitková plocha 130,1 m 2

14,6

3,3

25

18,9 3,3

5

5

13500 0

0

18750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 87/176

OPÁL 86/379 Počet miestností 5

161,3 m 2 2 86,4 m 3 743,0 m 5,240 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1350,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 137,2 m 2

Celková úžitková plocha 194,2 m2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1110,0€

119 000 €

Úžitková plocha prízemia 194,2 m

2

119 900 €

2

750

Úžitková plocha prízemia 137,2 m

231,4 m 2 2 85,5 m 3 1203,0 m 6,730 m 25°

2,8 19,6 100

100

13,5 13,9

10070

75

8,4

14,0

25

14,2

5,5

6,6

13,5

95

75

4,0

11,7

12,5

14,2 7,5

10,9

7,5

9,4

9,8 30,6

13000

95

31,5

10,6

33,5

9,7 25

5

5

7,5 0

19250

0

16070


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 87/325

OPÁL 87/294 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1500,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 170,0 m 2 201,1 m 2 2 97,0 m 3 951,3 m 5,500 m 18°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

148 000 €

17,2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

124 900 €

22,4

16,6

18,3

100

16,4 35,6

7,2

7,0

6,7

8,8

4,6

3,2 9,2 19,4

12750

14750

95

75

188,2 m 2 2 87,4 m 3 911,0 m 5,805 m 22°

Úžitková plocha prízemia 159,4 m2

Úžitková plocha prízemia 170,0 m2

100

Celková úžitková plocha 159,4 m 2

16,6

95

75

8,8 32,2

19,2

16,8

16,4 25

6,3

25

5,8

5

5

0

15750 15000

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 88/362

OPÁL 88/194 Počet miestností 5

172,9 m 2 2 87,9 m 3 841,0 m 5,610 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1020,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 145,1 m 2

Celková úžitková plocha 133,4 m 2 155,9 m 2 2 88,5 m 3 774,4 m 5,405 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

124 100 €

Úžitková plocha prízemia 145,1 m2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

121 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 133,4 m

8,5 1,9

8,0 13,6

100

15,0

7,3

100

30,2

33,1

95

11750

95

75

7,4

11000

12,4

8,3

8,1 15,4

12,4 5,0

12,4

14,7

2,9 13,3

8,2

25

16,0 2,6

5

0

16000

75

25

5

0

15500


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 90/326

OPÁL 89/372 Počet miestností 5 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1400,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 157,0 m 2 186,0 m 2 2 89,9 m 3 857,0 m 5,250 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1290,0€

129 000 €

Úžitková plocha prízemia 157,0 m

2

Úžitková plocha prízemia 184,9 m

15,1

Celková úžitková plocha 184,9 m 2 220,6 m 2 2 90,1 m 3 1062,0 m 5,455 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

140 900 €

2

15,0

3,6 14,1

14,1 15,0

100

15,5

3,0

10,5

75

5,1

12,8

10070

95

7,6

5,0 95

17,1 7,3

30,0

28,2

19,9

7,0

25

20,3

9,9 25

2,9

5

0

75

35,9

2,5 12,1

16375

100

5

20195

5,5

16000

0


100

95

75

OPÁL 90/295 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

100

Celková úžitková plocha 190,6 m 2

95

226,8 m 2 90,7 m 2 3 1093,0 m 5,620 m 22°

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

1120,0€

Orientačná cena na kľúč bez DPH

145 400 €

Úžitková plocha prízemia 190,6m 2

16,2

14,0

36,7

14,4

95

100

4,0

13,9

8,4 17,4

36,7

75

15625

100

6,2

10,8

95

75

6,0 25

5

0

25

17500

5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 100/276

OPÁL 94/296 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1150,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 194,9 m 2 229,7 m 2 2 94,3 m 3 1097,7 m 5,805 m 18°

Celková úžitková plocha 217,3 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1220,0€

149 000 €

Úžitková plocha prízemia 194,9 m2 500

Úžitková plocha prízemia 217,3 m

8,2

167 900 €

2

7,6 13,5

9,4

258,0 m 2 2 100,3 m 3 1284,6 m 5,835 m 25°

13,9

16,4

41,3

12,3 100

16,4

5,5

100

13,5 8,3

35,9

11,8

95

17250

75

22,7

14,8

14250

95

50,8

75

36,0 7,8 25

25

21,4

0

1250

5

5

8,2

0

16000

18375


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 103/257

OPÁL 102/363 Počet miestností 5

185,0 m 2 2 102,1 m 3 910,0 m 6,090 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1350,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 153,6 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1190,0€

129 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 153,6 m

Úžitková plocha prízemia 196,8 m

15,2

16,2

38,3

16,0

13,0

235,7 m 2 2 102,8 m 3 1177,0 m 6,170 m 25° Orientačná cena na kľúč bez DPH

148 900 €

2

11,8

100

Celková úžitková plocha 196,8 m 2

100

32,8 95

75

3,5

8,2 8,6

5,7

8,3

8,1

9,2

9,7

2,4 14,9

75

20,7 14,5

25

22,5

15750

13875

95

3,2

13,6

5,3

5,1

25

7,9

14,0

4,5

5

5

8,3 0

0

500

13875

750

17750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 110/156

OPÁL 109/136 Počet miestností 5 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1200,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 212,3 m 2 247,0 m 2 2 109,2 m 3 1234,2 m 6,080 m 25°

Celková úžitková plocha 230,5 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1200,0€

159 000 €

Úžitková plocha prízemia 212,3 m2

Úžitková plocha prízemia 212,8 m

2

253,1 m 2 2 110,0 m 3 1356,0 m 6,725 m 28°

175 900 €

Úžitková plocha poschodia 17,7 m

2

7,6 16,7 46,7

14,6

14,1

100

100

6,1

18,3

10,1

75

4,3

11,5

8,5

5,7 8,6

14,6

13,6

95

17,7 28,0

17,3

75

18,0

35,4

10,7

13,2

4,6

25

14,0

9,1 13,2

42,6

15250

21,5

16750

95

7,9

25

34,6 5

5

0

500 18375

18500

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

OPÁL 120/311

OPÁL 120/237 Počet miestností 5

196,7 m 2 2 120,3 m 3 1039,0 m 6,680 m 28°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

32,4

14,9

2

2

Úžitková plocha prízemia 149,7 m2

Úžitková plocha poschodia 33,3 m

14,9

190,0 m 2 2 119,9 m 3 962,0 m 6,590 m 15° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

149 000 €

Úžitková plocha prízemia 161,4 m

Celková úžitková plocha 186,3 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1270,0€

100

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 194,6 m 2

141 900 €

Úžitková plocha poschodia 36,6 m 2

8,3

100

16,1

8,2

22,0

15750

6,2

75

3,3

13,3

13,8

95

75

6,6

20,8 15,0

5,4

33,3

11000

35,5

8,0

95

6,1

19,2

13,2

22,8

13,9

25

25

8,1 5

0

17750

14500

5

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 77/177

OPÁL 128/391 Počet miestností 6

170,2 m 2 2 127,6 m 3 911,0 m 6,800 m 30°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1500,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 196,5 m 2

Celková úžitková plocha 178,0 m 2 120,1 m 2 2 77,4 m 3 784,0 m 7,800 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1030,0€

149 000 €

2

2

Úžitková plocha prízemia 142,8 m

Úžitková plocha poschodia 53,7 m

2

129 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 106,7 m

Úžitková plocha poschodia 71,3 m

6,4 15,1 14,9

3,4

100

15,1

15,1

95

7,9

75

14,5

14,2 29,5 7,4

11,0

23,0

28,6

75

10375

2,1

7,7 3,5

11,3

16,0

14240

4,5 95

8,5

9,8

100

5,2

14,6 7,3

2,8

25

11,6

26,3

25

8,3

5

5

4,0 0

13490

0

9750

3625


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 81/365

SMARAGD 80/364 Počet miestností 5

113,3 m 2 2 80,2 m 3 746,0 m 7,950 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

1300,0€

123 000 €

Úžitková plocha prízemia 90,9 m

100

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 154,0 m 2

2

2

Úžitková plocha poschodia 63,1 m

13,0

Úžitková plocha prízemia 96,8 m

2

21,4

3,8 4,1

4,3 19,1

128 900 €

100

95

1,9 5,6

13,4

13,0

12125

11500

21,2 75

Orientačná cena na kľúč bez DPH

2

12,5 14,8

119,1 m 2 2 80,1 m 3 791,8 m 7,825 m 22°

Úžitková plocha poschodia 65,8 m

9,1 95

Celková úžitková plocha 162,6 m 2

7,8

3,3

3,2

75

6,0 14,0

3,1 13,9

25

3,8

4,9

12,7

12,8

4,6

3,3

18,7 8,6

11,3

5

25

5

0

7875 3500

8500

3500 11375

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 83/312

SMARAGD 83/277 Počet miestností 5

97,2 m 2 2 83,2 m 3 667,0 m 7,670 m 20°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1000,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 142,7 m 2

120,8 m 2 2 83,0 m 3 794,3 m 7,720 m 17°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1270,0€

115 000 €

Úžitková plocha prízemia 82,2 m

Celková úžitková plocha 168,2 m 2

2

Úžitková plocha poschodia 60,5 m

2

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

131 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 96,8 m

Úžitková plocha poschodia 71,4 m

100

100

26,2

14,0

95

14,0

15,8

28,8

7,0

15,4

95

12,5

5,4

4,6

35,2

11625

75

7,5

10500

75

5,3

7,3 9,1

16,2 6,1

25

5,6 12,1

5

10,2

12,3

25

15,5 5

0

0

3250

7875

11625


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 86/197

SMARAGD 85/196 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 169,2 m 2 121,3 m 2 2 85,3 m 3 832,0 m 8,375 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1050,0€

125 000 €

2

2

Úžitková plocha poschodia 69,7 m

Úžitková plocha prízemia 70,5 m

2

112 900 €

Úžitková plocha poschodia 70,2 m

2

625

Úžitková plocha prízemia 99,5 m

88,6 m 2 2 86,1 m 3 655,0 m 8,345 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1020,0€

Celková úžitková plocha 140,7 m 2

3,5

100

9,0

13,5

13,11

95

10750

4,2

4,3

10,3

7,8 11,1 9,8

0

75

7,8

8,6

25

11,1

36,5

8625

3,9

20,6

5,5

13,0

5,9

75

5

95

4,5

24,9

14,3

100

16,6 5,2

12,2

25

5

0

8750

3750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 88/241

SMARAGD 87/345 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 143,3 m 2 90,7 m 2 2 87,3 m 3 645,0 m 7,950 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1150,0€

Úžitková plocha prízemia 111,5 m

Úžitková plocha poschodia 66,8 m2

2

131 900 €

2

Úžitková plocha poschodia 64,4 m

4,2

100

26,3

4,5

95

14,2

26,1

25

4,6

12,8

4,1

14,7

14,7

95

75

8820

75

3,5

12,9

15,1

11000

100

131,1 m 2 2 88,3 m 3 810,0 m 8,025 m 22° Orientačná cena na kľúč bez DPH

1090,0€

115 000 €

Úžitková plocha prízemia 76,5 m 2

16,3

5,4 14,1

5,0 9,3

14,8

17,5 6,2

5,0

25

5,7

3,1

23,9

5

0

Celková úžitková plocha 175,9 m 2

5

11820

11125

4625

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 90/337

SMARAGD 88/327 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 152,2 m 2 106,1 m 2 2 86,8 m 3 734,0 m 8,155 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

1060,0€

115 000 €

Úžitková plocha prízemia 86,6 m

118,8 m 2 2 89,7 m 3 830,3 m 7,450 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1100,0€

Celková úžitková plocha 163,2 m 2

2

2

Úžitková plocha poschodia 65,6 m

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

129 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 99,8 m

Úžitková plocha poschodia 63,4 m

** Uvedená cena je bez DPH.

100

100

12,9

13,7

10,5

13,2 16,6

14,0

95

95

9,1

3,6

8,7

26,7

11500

75

10875

14,9

22,8

31,1 7,7 25

6,0

12,1

8,9

4,6

75

6,9

14,3 3,2

7,8 12,5 4,4

5

0

12,1

25

5

0

10875

12500


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 92/100

SMARAGD 91/278 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 143,3 m 2 90,7 m 2 2 87,3 m 3 645,1 m 7,950 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

1050,0€

116 500 €

Úžitková plocha prízemia 143,9 m 2

Úžitková plocha poschodia 61,6 m2

13,4

8,3

2

13,3

8,3 13,1

23,0

25

7,0 95

16,1

18,4

35,2 6,1

7,8

5,9

22,8

100

12,5

10000

75

13250

4,8 8,8

115 900 €

Úžitková plocha poschodia 73,2 m

12,7 95

Orientačná cena na kľúč bez DPH

2

Úžitková plocha prízemia 85,5 m

14,7

100

100,8 m 2 2 91,6 m 3 687,0 m 8,010 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1150,0€

Celková úžitková plocha 158,7 m 2

75

4,7

7,0

14,4 25

24,7

6,1

8,0

5

5

0

15250

11000

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 92/366

SMARAGD 92/299 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 183,7 m 2 136,2 m 2 2 92,2 m 3 854,6 m 8,055 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

113,3 m 2 2 91,9 m 3 772,2 m 8,015 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1080,0€

Celková úžitková plocha 159,7 m 2

1300,0€

139 900 €

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

125 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 111,6 m

Úžitková plocha poschodia 72,1 m

Úžitková plocha prízemia 92,8 m

2

2

Úžitková plocha poschodia 66,9 m

7,6 100

100

28,8 14,0

14,4

95

5,0

14,0

16,0

13,5

5,0

13,5

95

20,8 7,9

25

3,3

6,8

4,2

18,0

4,6

14,0

12000

75

9500

30,4

14,0

3,4

8,6

8,0

4,0

5

75

8,0

2,0

8,9

13,5

25

5

7,9

3365

0

9750

3750

9500 12875

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 96/279

SMARAGD 94/214 Počet miestností 5

137,0 m 2 2 94,3 m 3 903,4 m 8,180 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1050,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 187,3 m 2

129,6 m 2 2 96,4 m 3 826,6 m 7,450 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1060,0€

139 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 114,1 m

Celková úžitková plocha 174,8 m 2

2

Úžitková plocha poschodia 73,3 m

2

135 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 104,5 m

Úžitková plocha poschodia 70,3 m

100

100

15,6 13,1

11,3

16,2

24,8

14,0

35,9

9,1

16,2

5,4

5,5

14,0

7,9

75

15,7

11,6

25

18,4

5

25

5

10750 0

5,6

5,1

16,2

95

17,7

29,2

7,1

9500

75

5,7

5,5

15,6

10375

95

6375 14375

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 99/178

SMARAGD 96/313 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 184,5 m 2 138,2 m 2 2 96,3 m 3 940,0 m 8,115 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

154,9 m 2 2 99,3 m 3 1024,0 m 8,120 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1100,0€

Celková úžitková plocha 214,6 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1130,0€

142 900 €

Úžitková plocha prízemia 109,4 m2

Úžitková plocha poschodia 75,1 m 2

2

158 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 127,6 m

Úžitková plocha poschodia 86,9 m

100

100

7,1 95

14,6

13,0

18,3

7,1

14,8

15,0

95

26,5

20,9

7,7 25

5,3

75

16,0

16,0

25

18,5

4,8

9250

10,0

12,7

15,3

18,5

14,5

6,0

5

1375

0

5,7

8,5

9,8 5

14,3

30,8 6,2

11000

75

10750

11,8

5750 5000

11125

5,0 0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 99/346

SMARAGD 99/328 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 194,0 m 2 143,3 m 2 2 99,5 m 3 909,0 m 8,370 m 25°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

113,8 m 2 2 99,1 m 3 758,2 m 7,625 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1120,0€

Celková úžitková plocha 164,5 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1200,0€

148 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 119,9 m

Úžitková plocha poschodia 74,1 m

2

2

131 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 98,8 m

Úžitková plocha poschodia 65,7 m

11,0

3,5

36,0

15,1

21,8

13,7

7195

5,8 15,1

7,3

14,0

5,0

95

16,4

6,2

4,4 100

14,2

95

13,9 75

33,9

10375

75

2,8

6,2

100

3,1 6,7

2,9

4,0

6,5

20,5

4,3 15,0

10,8 5

0

3340

8,3 25

25

5

10375

4000

13570

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 101/314

SMARAGD 100/329 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 160,0 m 2 104,4 m 2 2 99,9 m 3 740,0 m 8,170 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

Úžitková plocha prízemia 88,9 m2

Úžitková plocha poschodia 71,1 m 2

2

17,9

12,0

Úžitková plocha poschodia 75,2 m

16,7

7,6

16,1 100

13,5

14,2

9,2

4,7 4,9

14,2

95

10000

3,3

9750

95

9,4

139 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 117,9 m

29,6 100

75

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1220,0€

124 900 €

34,5

142,3 m 2 2 100,6 m 3 922,0 m 8,265 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1090,0€

Celková úžitková plocha 193,1 m 2

8,0 14,2

6,5

4,9

75

10,3 19,3 17,1

7,9

4,2

25

8,8

9,9

5

0

9750

5000

25

5

0

11750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 103/280

SMARAGD 102/300 Počet miestností 5

122,5 m 2 2 101,3 m 3 794,4 m 7,290 m 18°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1500,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 178,4 m 2

127,1 m 2 2 103,4 m 3 822,0 m 8,100 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

145 000 €

Úžitková plocha prízemia 101,1 m 2

100

Celková úžitková plocha 185,7 m 2

Úžitková plocha poschodia 77,3 m 2

2

Úžitková plocha prízemia 107,3 m

142 900 €

Úžitková plocha poschodia 78,4 m

8,2

13,6

2

100

5,0 5,5

95

95

14,9

75

34,3

5,1

14,5

36,0

17,8

16,6

22,1

3,2

7,8

7,2

14,3 5,1

14,9

4,9

8,4

25 7,2

2,4

25

16,6

7,3

8,6

5

0

75

10750

10875

14,5

5,1

5

10750

12250

3650

0


SMARAGD 102/315

100

Počet miestností 5

95

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

75

Celková úžitková plocha 174,9 m 2 128,2 m 2 101,4 m 2 3 851,5 m 8,230 m 22°

100

95

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

1150,0€

Úžitková plocha prízemia 103,5 m2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

139 500 €

Úžitková plocha poschodia 71,4 m 2

16,9

19,9

15,7

29,1 100

10750

100

8,5 95

6,2

95

19,2 75

19,8

10,2

8,0

75

5,3

25

25

750

9750

3750

5

5

0

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 106/215

SMARAGD 104/281 Počet miestností 5

110,9 m 2 2 104,3 m 3 797,0 m 8,000 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1030,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 167,7 m 2

126,5 m 2 2 105,2 m 3 862,0 m 8,230 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1050,0€

129 500 €

Úžitková plocha prízemia 90,8 m

Celková úžitková plocha 177,3 m 2

2

2

Úžitková plocha poschodia 76,9 m

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

139 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 101,6 m

Úžitková plocha poschodia 75,7 m

100

100

18,1

18,2

13,4

16,0

95

95

6,6

16,1

18,0

10500

31,1

15,0

10875

75

25,3

14,5

15,0 5,2

5

5,9

7,1

4,4

75

7,4

6,9 25

3,6

18,2

7,4

19,1

3,2

9,5

25

5

14500 0

0

10250

1125


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 111/260

SMARAGD 106/330 Počet miestností 5

152,8 m 2 2 105,5 m 3 959,0 m 8,035 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 200,2 m 2

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1160,0€

149 500 €

2

2

Úžitková plocha poschodia 75,9 m

Úžitková plocha prízemia 123,8 m

2

150 900 €

2

Úžitková plocha poschodia 87,6 m

750

3000

Úžitková plocha prízemia 124,3 m

11,3

150,6 m 2 2 111,2 m 3 905,0 m 8,330 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1180,0€

Celková úžitková plocha 211,4 m 2

9,4 20,2

100

16,1

29,3

9,4

10875

26,2

7,9

10,0

7,5 9,3

4,8

3,8

95

17,8

5,3

15,9

6,8

17,0

6,2

12,2 6,1

3750

14375

7,9

14,0

15,7

5

0

75

12000

15,8

25

20,7

6,9

95

75

100

19,1

33,6

10250

25

5

750

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 116/199

SMARAGD 113/80 Počet miestností 5

161,9 m 2 2 112,3 m 3 1015,0 m 7,600 m 20°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1150,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 226,2 m 2

179,4 m 2 2 115,9 m 3 1096,0 m 7,825 m 23°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1130,0€

155 500 €

2

Úžitková plocha poschodia 91,1 m

2

Úžitková plocha prízemia 148,2 m 2

155 900 €

Úžitková plocha poschodia 78,2 m2

4250

Úžitková plocha prízemia 135,1 m

Celková úžitková plocha 226, 4 m 2

6,2

100

15,4

16,8

3,5

100

12,7 19,5

95

13500

75

12,8

10,1

25

37,4

6,5

30,4

5,3 14,5

20,7 20,5

15,2

25

7,4

4,3

5

0

15,1 75

5,0

20,5 10,2

9,0

10250

17,8

95

2,8

4,7

36,5

7,6

17,1

6,7 5

12750

6370

10250

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 123/331

SMARAGD 123/303 Počet miestností 5

Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 226,6 m 2 168,1 m 2 2 123,3 m 3 1068,3 m 7,985 m 18°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

1350,0€

159 500 €

Úžitková plocha prízemia 140,3 m 2

Úžitková plocha poschodia 86,3 m 2

2

75

10,8

19,5

9,0

4,8

45,7

7,5 3,3

6,3 18,8

18,9

15,9

7,3

75

25

3750

6,1

5

16625 0

14,2

15,0

10,4

15,6

95

15,5

7,3

25

5

14,2

11,0

15000

10750 19,9

Úžitková plocha poschodia 64,9 m

100

9,0

95

186 900 €

5,6 39,6

21,0 35,0

Orientačná cena na kľúč bez DPH

2

Úžitková plocha prízemia 187,4 m

4,9 18,0

4,4 100

217,6 m 2 2 122,5 m 3 1204,0 m 7,410 m 18°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1160,0€

Celková úžitková plocha 252,3m 2

1500 0

10750

3750


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 127/367

SMARAGD 127/158 Počet miestností 5

Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 226,2 m 2 158,4 m 2 2 126,6 m 3 999,3 m 8,215 m 15°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

179,2 m 2 2 126,6 m 3 1179,9 m 8,100 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1150,0€

Celková úžitková plocha 259,4 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

149 500 €

Úžitková plocha prízemia 131,6 m 2

2

Úžitková plocha poschodia 94,6 m2

Úžitková plocha prízemia 153,4 m

189 900 €

Úžitková plocha poschodia 106,0 m

2

4,2

20,0

23,1

15,3

5,1

11,5

12250

31,2 10,6

100

16,7 95

3,4

75

17,7 2,8

31,8 95

5,1

19,6

19,3

12750

2,5 100

9,6

17,7

9,5

1,7

2,6 75

8,5

14,2 3,3 5,8

12,5

25

4,1

7,8

35,9

17,6

22,6

7,8 25

5,2 5

0

5

3875

12250

12125 15500

3375 0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 131/316

SMARAGD 129/138 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 254,8 m 2 159,9 m 2 2 129,1 m 3 1135,9 m 8,445 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

Úžitková plocha poschodia 121,0 m 2

6,1

2

10,0

Úžitková plocha poschodia 111,0 m

5,3

12000

75

12,7

20,7

39,4

13,3

95

10,4 15,5

8,5

13,8

7,5 6,4

5,3

7,7

36,7 3,2

100

7,7 5,0

12750

14,7

8,3

9,5

10,7

22,5 11,5

13,3

11,3

75

17,3 20,1 8,2

20,1

25

14,4

5

4,6

14500

2250

34,8

95

0

2

Úžitková plocha prízemia 165,1 m

25,9

9,4

3,3

189 900 €

4,2

100

25

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

169 500 €

Úžitková plocha prízemia 133,8 m 2

9,7

192,1 m 2 2 131,0 m 3 1187,0 m 7,420 m 18°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1160,0€

Celková úžitková plocha 276,1 m 2

5

0

13500


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 135/218

SMARAGD 134/262 Počet miestností 5

Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 269,2 m 2 193,9 m 2 2 134,1 m 3 1266,0 m 8,380 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

204,7 m 2 2 135,4 m 3 1364,0 m 8,360 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1350,0€

Celková úžitková plocha 282,0 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

179 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 161,4 m

Úžitková plocha poschodia 107,8 m

195 900 €

2

Úžitková plocha prízemia 170,5 m 2

Úžitková plocha poschodia 111,6 m2

36,4 5,1

10,3

18,7

6,9

8,4

100

10,7 13,5

18,7

13,9

13125

95

75

6,2

5,2

10,0 8,0

20,4

95

5,7

37,4 6,9

16,6

28,7

7,0

37,0

18,4

28,7

14875

6,2 100

8,3

17,2

75

6,9

8,3

17,2

21,5

25

25

15,2

5,6

5

5,6 5

5750 0

15,2

11125

1625

6375

10375

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SMARAGD 190/373

SMARAGD 145/347 204,0 m 2 2 145,3 m 3 1397,0 m 8,505 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1500,0€

Počet miestností 3x3

Celková úžitková plocha 289,8 m 2

Cena projektu

2

2

Úžitková plocha prízemia 213,1m

Úžitková plocha poschodia 115,0 m

9,4

13,1

7,8

75

7,4

21,2

34,4

4,3 6,3

75

11,9

13,5

9,1

BYT 1 11,2

22,4

5,1

13,5

BYT 3

6,6

30,3

18,1

14,1 7,2

5

5,6

9,8

16,5 4,5

95

3,5 6,4

5,8

15,4

4,3

14,8

9,1

5,7

3,8

11,5 24,9

25

2

100

5,4

16,7 14,3

Úžitková plocha poschodia 126,3 m

BYT 2

13000

43,2

2

271 900 €

8,3

16,7

35,9 95

Orientačná cena na kľúč bez DPH

4600,0€

210 500 €

100

248,8 m 2 2 190,5 m 3 1504,0 m 8,200 m 22°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Úžitková plocha prízemia 174,8 m

Celková úžitková plocha 339,4 m 2

16445

Počet miestností 6

5,2

13,2

15,7 6,7

25

5

16250 0

0

19945


SMARAGD 2x2/348

100

Počet miestností 4x3

95

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

75

Celková úžitková plocha 381,4 m2 232,7 m 2 219,2 m 2 3 1743,0 m 7,905 m 15°

100

95

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

3500,0€

2

Úžitková plocha poschodia 2x102,7 m

6,7

6,7

10,2

95

5,0

8,4

8,4

13,4

13,4

75

BYT 2 5,2

5,0

13500

27,0

100

BYT 1 5,2

10,8

27,0

27,0

14,4

5

0

1375

BYT 3

BYT 4

17750

10,8

27,0

100

7,8

14,4

14,4

25

290 500 €

2

Úžitková plocha prízemia 2x88,0 m

10,2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

BYT 3 9,2

13,4

BYT 4 9,2

13,4

7,8

14,4

95

75

25

5

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 63/392

SPINEL 49/349 Počet miestností 3

90,0 m2 2 49,7 m 3 358,0 m 3,400 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1050,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 75,0 m 2

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

76 000 €

2

6,5 100

Úžitková plocha prízemia 89,8 m 2

2,4

18,4

6,3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

119 900 €

Úžitková plocha poschodia 62,2 m 2

20,4

20,4

100

4,0

16,9

14,3 7500

13500

95

4,3

75

89,6 m 2 2 63,4 m 3 547,0 m 5,950 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Úžitková plocha prízemia 75,0 m

95

Celková úžitková plocha 142,7 m 2

22,0

14,8

75

3,5

7,3

5,1

13,4 4,3 2,4

25

25

17,4 10,7

5

0

12000

5

0

5500

3625


NOVINKA

SPINEL 86/393

100

Počet miestností 5

95

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

75

100

Celková úžitková plocha 142,3 m 2 89,7 86,4 620,0 6,000

m2 m2 3 m m 4°

95

75

25

25

5

5

0

0

Cena projektu

1500,0€

Úžitková plocha prízemia 75,1 m 2

17,4

Orientačná cena na kľúč bez DPH

119 000,0 €

Úžitková plocha poschodia 67,2 m2

7,1

5,7 16,1

2,2

4,6

4,8

5,0 100

13250

2,8

100

13,4

95

34,3

75

8,4

95

75

18,6 25

5

0

25

7300

5

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 90/351

SPINEL 88/394 92,8 m2 2 88,5 m 3 579,0 m 5,900 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

DOHODOU

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 138,7 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1310,0€

132 000 €

Úžitková plocha prízemia 80,6 m

2

Úžitková plocha poschodia 58,1 m

2

Úžitková plocha prízemia 184,9 m

15,1

12,9

1,8

4,5

7,3

30,0

75

10,2 1,8

141 000 €

5,0

100

17,1

95

10,8

2,4

75

35,9

7,0

17,5

3445

9,6

25

Orientačná cena na kľúč bez DPH

10,5

6625

49,4 95

220,6 m2 2 90,1 m 3 913,0 m 3,600 m 1,5°

15,0

7,6

100

Celková úžitková plocha 184,9 m 2

2

16375

Počet miestností 4

19,9

9,9 25

10,8

5

5 12180

0

0

16000


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 91/395

SPINEL 90/374 Počet miestností 5

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 161,6 m 2 121,7 m2 2 90,1 m 3 801,0 m 6,350 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1450,0€

1500,0€

139 000 €

2

2

218,2 m2 2 90,6 m 3 998,0 m 3,650 m 1,5° Orientačná cena na kľúč bez DPH

149 000 €

Úžitková plocha prízemia 102,3 m 2

Úžitková plocha poschodia 59,3 m

830

Úžitková plocha prízemia 102,3 m

Celková úžitková plocha 181,3 m 2

5,4

12,0

15,4

15,4

37,2

100

100

18,9 3,1

3,9 29,8

15,8

10735

75

95

6,0

21,1

12,0

3,7 8,9 13,0

5,1

3,7

6,0

16100

95

75

8,3

5,0

40,0

25

25

3,3

5

6,0

13,1

2,3

5

7,6

14,0

0

0

3750

10160

18710


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 93/396

SPINEL 92/375 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 152,0 m 2 104,5 m2 2 92,3 m 3 705,0 m 6,350 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Cena projektu

Úžitková plocha prízemia 89,8 m 2

2,9 14,4

14,4

9,2

3,4 14,6

11,4

95

10,4

10945

11,2 5,5 4,6

5,2 17,9

3,5

6,7

3,4

2,8

12035 3,9

11195

95

7,8 75

9,7

5

0

100

4,7

7,9 5,8

6,3

20,2 14,7

27,9

14,0 25

148 900 €

Úžitková plocha poschodia 62,2 m 2

11035

Úžitková plocha poschodia 62,2 m 2

26,6

75

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

135 000 €

Úžitková plocha prízemia 89,8 m 2

100

111,0 m2 2 93,6 m 3 726,0 m 6,200 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1400,0€

Celková úžitková plocha 180,7 m 2

12,8

13,8

4,4

4,4 25

5

4,2 0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 95/398

SPINEL 94/397 Počet miestností 4

214,3 m 2 2 94,3 m 3 976,0 m 4,500 m 10°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1500,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 142,5 m 2

Celková úžitková plocha 140,6 m 2 88,5 m2 2 95,9 m 3 631,0 m 6,150 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1450,0€

130 500 €

2

2

3,5

2,9

4,6

5,3

2

Úžitková plocha prízemia 73,6 m

Úžitková plocha prízemia 142,5 m

119 000 €

Úžitková plocha poschodia 67,0 m

5,2

4,4 10,3

100

7,1

17,9

11,1

100

95

45,4

12,2

12000

11,2

14115

11,2

95

11,1

75

34,1

75

6,3 5,5

25

31,9

3,5 3,9

5

25

3,8 7,5

20,8

5

2,4 0

0

19240

7375


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 100/352

SPINEL 96/399 Počet miestností 4 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1500 €

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 190,3 m 2 233,3 m2 2 96,0 m 3 1015 m 3,650 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1290,0€

149 000 €

Úžitková plocha prízemia 163,7m

2

Úžitková plocha prízemia 163,7m

Celková úžitková plocha 163,7 m 2 196,7 m2 2 99,8 m 3 862,0 m 4,100 m 1,5° Orientačná cena na kľúč bez DPH

129 900 €

2

16,0

14,9 5,0

2,7 6,6

8,2

14,9

95

6,2

75

13,5

5,3

95

5,4

8,8 2,4

100

49,6

6,9

15,6

20,8

15750

14,2

43,5

12610

100

75

11,6 6,3

38,1

15,0

6320

25

5

0

5

6,9

14500 16360

25

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 109/354

SPINEL 101/400 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 161,4 m 2 173,0 m2 2 101,3 m 3 841,0 m 6,000 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1600,0€

1320,0€

129 000 €

Úžitková plocha prízemia 135.3 m

2

Úžitková plocha poschodia 122.3 m

Celková úžitková plocha 200,6 m 2 238,4 m2 2 109,2 m 3 1020,0 m 4,000 m 1,5° Orientačná cena na kľúč bez DPH

149 900 €

2

2

Úžitková plocha prízemia 200,6 m

4,1 12,3

7,6

4,8

3,3

5,1 2,6

5,4

2,3

10,3

14,1

4,8

100

46,7

17,2

16555

17,5

95

75

16,7 7,3

100

4,4

95

8,5

11,5

4,0 18,6

34,6

14750

14,3

75

7,2 13,2

25

13,2 25

38,6 5,7 5

5

0

0

10750

18375


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 110/339

SPINEL 109/401 Počet miestností 4

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 217,2 m 2 137,2 109,0 763,0 6,000

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

m m m m 3°

2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

2 3

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

1450,0€

169 000 €

2

2

Úžitková plocha prízemia 117,1 m

Celková úžitková plocha 206,3 m 2 251,6 m2 2 109,5 m 3 1037,0 m 3,600 m 1,5° Orientačná cena na kľúč bez DPH

159 900 €

2

Úžitková plocha poschodia 100,1 m

Úžitková plocha prízemia 206,3m 21,5

45,4 6,8 7,5 41,1

17,4 10,7

95

4,0

17,3

5,5

100

10,7

17,6

6,1

75

14,6

7,2

5,8 14,9

14,8

14,8

18,7

10,2

4,1

19000

10,0

40,7

12410

100

95

75

9,0 9,2 37,4

25

5

25

5

15580

0

0

17750


NOVINKA

NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 112/403

SPINEL 111/402 Počet miestností 5

172,1 m2 2 110,7 m 3 883,0 m 6,000 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 201,5 m 2

Cena projektu

1600,0€

159 000 €

Úžitková plocha prízemia 151,9 m

160,9 m2 2 111,8 m 3 993,0 m 6,300 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1550,0€

Celková úžitková plocha 230,3 m 2

2

Úžitková plocha poschodia 49,6 m

2

Úžitková plocha prízemia 142,8 m

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

179 000 €

Úžitková plocha poschodia 87,5 m

2

4500

5,2 3,0

5,8 18,6

100

14,0

7,1

5,4

4,9

7,8

5,9

9,1

15,8 25

11,1

11000

28,9

7,2

18,0

17,0

9300

75

6,8

40,0

3,9

95

3,7

100

12,3

95

19,1

75

4,6

6,6

17,8 15,5

15,5

5,4

16,3

6,3 25

17500 5

0

30,4

17680

5

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 115/404

SPINEL 113/340 Počet miestností 5 Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1300,0€

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 217,4 m 2 274,0 m2 2 113,1 m 3 1122,0 m 3,500 m 1,5°

Celková úžitková plocha 227,5 m 2 176,9 m2 2 115,4 m 3 1110 m 6,655 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1550,0€

161 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 217,4m 2

Úžitková plocha poschodia 80,0 m

13,3

18,6

179 000 €

4,5

4,3

9,4 4,3

95

15,3 75

8,6

41,3

14,0 100

19,9

8,2

6,1

7,1

8,5

14,0

38,3

5,3

3,1

16130

12,3

18500

15,3

8,5 17,8

23,6 100

2

650

Úžitková plocha prízemia 147,5 m

Orientačná cena na kľúč bez DPH

11,5

7,1

95

6,1

75

6,1

36,0 7,4 36,9 25

25

17,1

5

0

5

17500

0

14430

650


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 127/405

SPINEL 127/341 Počet miestností 5

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 252,4 m 2 198,0 m2 2 127,3 m 3 1245,0 m 6,500 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

1500,0€

189 000 €

Úžitková plocha prízemia 168,1 m 2

Úžitková plocha poschodia 84,3 m2

Úžitková plocha prízemia 180,3 m 2

Celková úžitková plocha 220,8 m 2 237,4 127,4 1120,0 5,800

m m m m 4°

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

175 000 €

Úžitková plocha poschodia 40,5 m2

7,6

25,1

5,2

100

100

14,1 3,9

9,0

5,1 18,0

75

47,0

3,6

6,7

16,0

40,5

6,8

14,1

5,6

13,0

5

13,8

6,4

15,6

33,6 1,9

9,2 5,3

21120

75

4,8

16,2 25

95

16,7 21140

42,1

11500

95

40,7

3,3

9,9

25

5

0

0

13275


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 133/406

SPINEL 131/376 Počet miestností 6

Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 228,3 m 2 151,5 m2 2 131,1 m 3 1035,0 m 6,650 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

152,7 m2 2 133,7 m 3 1048,0 m 6,250 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

Celková úžitková plocha 248,9 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

178 000 €

2

Úžitková plocha prízemia 140,6 m

Úžitková plocha poschodia 87,7 m

2

Úžitková plocha prízemia 121,9 m

2

199 900 €

Úžitková plocha poschodia 127,0 m

2

8,8

3,5

6,9

14,4

29,9

15,1

100

100

45,2 19,5

19,1 4,8

75

15,5

37,5

2,3

14,9 10,7

9,7

3,6

75

10,2

8,6

6,0

35,4

25

15,1

11,9 5

95

18,6

12320

8,0

11880

95

25 35,4

5,1

5,4

5,5 4,4

0

4,9

18,4 5

8,4 0

12945

14425


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 146/407 Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 267,9 m 2

Počet miestností 3x3

227,0 m2 2 145,8 m 3 1342,0 m 6,860 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

SPINEL 164/377 211,2 m2 2 163,9 m 3 1327,0 m 6,650 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1800,0€

Celková úžitková plocha 334,0 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

4800,0€

225 000 €

Úžitková plocha prízemia 180,4m2

Úžitková plocha poschodia 87,5 m

6,7

Úžitková plocha prízemia 178,5m2

2

269 000 €

Úžitková plocha poschodia 102,8 m2

6,1

6,1 7,1 37,2

18,4

7,6

100

18,4

7,1

7,6

8,0

100

5,9

20,6

13,8

4,3

22,0

15,5

95

3,9

75

7,5

17,0

16,7

10,6

25,8

4,7

7,8 6,0

6,1

4,8

BYT 3 8,1

13,0

11,6 5,6

11,6

4,8

13,8

5

18055

19695

3,1

75

15,0

5,1 12,8

39,3 17,2

0

6,0

2,2

BYT 2 25

BYT 1 2,6

12820

23,0

16360

95

25

13,4

2,8

9,1 5

0


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

SPINEL 182/378 Počet miestností 3x3

TOPÁS 66/12

Celková úžitková plocha 345,9 m 2 248,8 m2 2 182,0 m 3 1621,0 m 6,650 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 4

Cena projektu

2

Úžitková plocha poschodia 141,7 m

2

Úžitková plocha prízemia 55,4 m

2

3

2

Úžitková plocha poschodia 54,3 m

5,3

11,5

12,3

9,7

100

28,2

32,8

32,8

100

11,2

50,8

95

95

6,6

8,3

8,3

BYT 1

6,6

6,8 8,9

BYT 3

BYT 2

14,5

14,7 3,9

4,6

75

3,8

8,5

11,9

1,8

14,7 14,0

8750

75

13280

30,1

25

2

86 900 €

1500 11,5

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

930,0€

277 000 €

Úžitková plocha prízemia 204,2m

66,7 m 66,6 m 434,0 m 7,470 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

4900,0€

Celková úžitková plocha 109,7 m 2

14,0

18,4

12,4

25

10,1 2,3

5

2,8 0

18100

1750

5

4,4 0

7250

1000


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TOPÁS 72/201 Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 127,3 m 2 83,1 m 72,9 m 528,1 m 7,490 m 45°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

940,0€

TOPÁS 79/283 Počet miestností 5

2

Celková úžitková plocha 122,0 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

2 3

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Úžitková plocha prízemia 66,3 m 2

Úžitková plocha poschodia 61,0 m2

Úžitková plocha prízemia 64,5 m 2

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

940,0€

97 000 €

80,0 m 78,5 m 532,0 m 7,945 m 40°

96 900 €

Úžitková plocha poschodia 57,5 m2

100

100

95

95

6,4

25,3

14,3

12,5

12,3

6500

75

13,3

5,2

75

4,8 6,5

5,1

18,7

27,4 13,0

4,4

7,7 3,6

8250

3,3

20,0

11,1

25

14,7

14,1

25

2,9 5

5

12500

885

0

0

9500


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TOPÁS 80/140 Celková úžitková plocha 143,7 m 2 106,0 m 80,1 m 646,0 m 7,740 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

2 3

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

960,0€

1020,0€

109 900 €

Úžitková plocha poschodia 59,4 m2

2

Úžitková plocha suterénu 34,2 m

2

Úžitková plocha prízemia 93,0 m

100

13,2

27,4

7,4

9500 11,5

28,8

4,5

7,7

3

2

Úžitková plocha poschodia 81,3 m

100

95

13,5 9,7

2

145 900 €

15,4

10,0

17,5

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

14,5

75

25

113,8 m 87,9 m 868,0 m 7,760 m 38°

1060

1060

Úžitková plocha prízemia 84,4 m2

95

Celková úžitková plocha 208,5 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

2

kotolňa 8,0

sklad 3,3

sklad 14,3

1,9

10000

Počet miestností 5

TOPÁS 87/13

75

3,3

8,7

6,1

18,0

15,8

3,3 13,8

4,5

13,9

25

4,4 5

5

3,5

12375

0

0

3500

9000


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TOPÁS 89/75 Počet miestností 4

TOPÁS 96/53

Celková úžitková plocha 197,3 m 2 115,1 m 89,4 m 825,0 m 7,890 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 5

2 3

Cena projektu

2

2

Úžitková plocha prízemia 94.3 m

Úžitková plocha suterénu 76,5 m 2

Úžitková plocha poschodia 103.0 m

100

17,0

19,5

10,1

10,5

6,0

8,8 16,7 25

12,7

24,3

13,0

95

10875

10250

5,7

Úžitková plocha poschodia 78,8 m2

28,0

10,5

31,4

3

149 900 €

19,0

fitness 26,8

95

2

100

sauna 13,0

7,9

18,8

Úžitková plocha prízemia 76,5 m2

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1150,0€

142 900 €

75

95,8 m 95,8 m 895,0 m 7,790 m 40°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1040,0€

Celková úžitková plocha 231,8 m 2

sklad 11,6

kotolňa 14,1

3,8

75

5,8

8,4

11,6 11,9

9,9 25

2,5

5

5

9875 0

0

11625

1060


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TOPÁS 101/219 Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 197,2 m 2 128,6 m 101,1 m 798,7 m 7,840 m 37°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

TOPÁS 103/113 Počet miestností 5

2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

2 3

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

980,0€

Celková úžitková plocha 193,8 m 2

2

2

Úžitková plocha prízemia 119,6 m

Úžitková plocha poschodia 77,6 m

100

Úžitková plocha prízemia 106,2 m2

28,8

5,1 4,8

95

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1050,0€

139 900 €

131,7 m 102,8 m 841,0 m 7,880 m 38°

139 900 €

Úžitková plocha poschodia 87,7 m2

100

14,3

16,1

19,4

8,9

95

5,7

25,0

18,6

10,0

11,9

7,8

4,5

13,6

13,6

17,5

25

5,1

15,1

9,7 5

10875

1060

5

0

75

8,7

3,7

7,2

15,2

25

6,6

10500

29,6

75

9500

19,9

3750 10000

3625

0


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TYRKYS 55/317

TYRKYS 69/408

Počet miestností 3

Celková úžitková plocha 90,1 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

58,1 55,4 382,5 6,510

Cena projektu

1300,0€

m2 2 m 3 m m 7°

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 115,9 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

81,3 68,8 426,0 5,9

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

73 900 €

Úžitková plocha prízemia 48,5 m 2

Úžitková plocha prízemia 48,5 m 2

Úžitková plocha poschodia 41,6 m 2

m2 2 m 3 m m 3°

Orientačná cena na kľúč bez DPH

104 900 €

Úžitková plocha poschodia 41,6 m2

100

95

100

30,6 4,4

14,5

2,2

1,8

3,6

7,0

95

12,8

15,7

25

5,4

14,8

4,3

3,1

7150

75

7500

75

6,0

12,8

5,3

28,4

3,6

3,9

1,5

12,8 25

4,3

5

5

13815

0

7750

0


NOVINKA

NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TYRKYS 72/409 Počet miestností 5

TYRKYS 76/410

Celková úžitková plocha 137,6 m 2 175,1 m 2 2 71,1 m 3 645,0 m 5,9 m 1,5°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Počet miestností 4

Cena projektu

1400,0€

123 000 €

Úžitková plocha prízemia 109,5 m 2

23,2

3,7

100

7,7

6,6

141,2 76,3 642,0 4,000

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

Celková úžitková plocha 122,2 m 2

Orientačná cena na kľúč bez DPH

112 000 €

Úžitková plocha poschodia 28,1 m2

20,5

3,3

100

3,7

11,0 12500

95

5,6

19,6

m2 2 m 3 m m 5°

95

10,1

16,6 15,5

23,7

75

9740

75

23,3 19,2 1,9 9,2 25

3,4

5

0

25

17,0

5,3 14575

2,5

4,7

3250

2,5

5

0

19045


NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TYRKYS 78/318

TYRKYS 83/411

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 135,3 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

103,3 78,4 633,0 6,715

Cena projektu

Počet miestností 5

m2 2 m 3 m m 7°

139,8 83,1 583,0 5,900

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1050,0€

Celková úžitková plocha 149,7 m 2

Úžitková plocha prízemia 77,7 m2

Úžitková plocha prízemia 120,9 m2

Úžitková plocha poschodia 57,6 m2

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

107 900 €

m m m m 3°

129 000 €

Úžitková plocha poschodia 28,8 m2

100

100

13,0

13,2

95

10875

6,8 75

6,0

4,9

5,3

26,0

3,4

4,1

5,6

14,5

3,9 40,8

15,8 10,7 9,4

3,5

6500

26,0

95

5,0

1,9 75

9,2

9,2

4,2

6,5 25

5

25

8,5 14,6

4,1

21500 5

0

0

7250

3625


NOVINKA

NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TYRKYS 95/412

TYRKYS 97/413

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 146,7 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

183,5 94,8 745 3,900

Cena projektu

1400,0€

m2 2 m 3 m m 8°

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 147,5 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

92,5 97,5 642,0 6,600

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1500,0€

124 000 €

m m m m 6°

125 000 €

29,2

17,7

15,9

100

20,6 20,8

95

9,3 75

4,4

4,0

3,1

3,9

2,6

10,7

6,9

11825

17750

95

100

2,2

3,1 10,4

75

5,9

9,9

18,8

3,6 12,1

25

12,1

25

29,8 5

15,3

21,9

0

5

0

11900 15600


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

TYRKYS 106/284

TYRKYS 107/221

Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 199,2 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

138,7 105,3 902,7 7,390

Cena projektu

m2 2 m 3 m m 8°

Celková úžitková plocha 193,1 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

136,9 106,6 859,7 7,220

Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1140,0€

Počet miestností 5

1050,0€

149 900 €

Úžitková plocha prízemia 115,8 m 2

Úžitková plocha poschodia 83,4 m 2

Úžitková plocha prízemia 113,9 m 2

m m m m 7°

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

139 000 €

Úžitková plocha poschodia 79,2m 2

13,8

17,6

17,6

2,9

18,1

100

11500

3,3

13,1

75

18,9

10125

29,6

18,8

40,6

95

10,7

100

95

75

14,1 20,2

6,5 18,8

7,0

12,6

7,6

10,9

9375

13,2 25

5

0

5,8

21,3

2500

25

15,8

3625

10125

3870

5

0


NOVINKA

NOVINKA 100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

ZAFÍR 90/415

TYRKYS 135/414 Počet miestností 6

Celková úžitková plocha 253,2 m 2 147,0 m 2 2 134,9 m 3 1030,0 m 7,050 m 17°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

1650,0€

Počet miestností 4

Celková úžitková plocha 135,6 m 2 93,8 m 2 2 90,1 m 3 551,0 m 7,000 m 20°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1300,0€

210 000 €

Úžitková plocha prízemia 128,4 m2

Úžitková plocha poschodia 124,8 m2

Úžitková plocha prízemia 76,3 m2

119 000 €

Úžitková plocha poschodia 59,3 m

2

5,5

100

37,3

23,4

3,7 14,2

3,7

14880

95

2,4 4,6

4,4

13750

75

16,7

14,7

10,8

3,9 5,7

18,4

25

1,7

12,9

12,9

10,3

10,6

6,8

7,2 2,2

8,6 4,5

16,6

1,9

2,6

16,7

75

6,7

14,6

25

95

12,6

8,8 12,8

5

100

42,3

19,3

25,7

30,4

5,7

3,5

5

8,9 0

0 6850

11250

6250


ZAFÍR 92/161 Počet miestností 5

Celková úžitková plocha 162,1 m 2 114,6 m 2 2 92,6 m 3 723,0 m 7,720 m 36°

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy Cena projektu

Orientačná cena na kľúč bez DPH

1020,0€

129 600 €

Úžitková plocha prízemia 92,0 m 2

Úžitková plocha poschodia 70,1 m 2

3,8

3,8

100 15,2

14,0

8,0 30,8

7,8

95

5,2

7500

13,5

15,3

75

8,5

2,5

3620

25 19,4

5

13500

0


OBYTNÝ DOM VI Počet miestností 6x3

Celková úžitková plocha 582,0 m 2

Zastavaná plocha Obytná plocha Obostavaný priestor Výška strechy od+0,0 Sklon strechy

232,7 310,2 2538,0 11,350

Cena projektu

6400,0€

6,1

13,6

22,5

22,5

22,5 13,6

2,3

6,1

6,1

22,5

13,6

22,5

9,4

13,0

6,3

14,6

5,6

2,3 9,0

9,0 9,4

9,4

5,6

6,3

13,0

13,0 14,6

14,6

5,6

9,4

9,4

5,6

6,3

13,0

13,0 14,6

14,6

19750

1NP.

13,6

2,3 12780

9,0 9,4

22,5

13,6

13,6

2,3

5,6

6,1

2NP.

OBYTNÉ DOMY NA www.erlis.sk

3NP.

5,6

13,0 14,6

m m m m 8°

2 2 3

Orientačná cena na kľúč bez DPH

389 000 €


StreĹĄnĂĄ krytina aj pre budĂşce generĂĄcie

Ak sa dokonalĂĄ zmes farieb a tvarov zmieĹĄa s takmer storoÄ?nĂ˝mi vĂ˝robnĂ˝mi skĂşsenosĹĽami a technolĂłgiami, vznikne nadÄ?asovĂ˝ a modernĂ˝ streĹĄnĂ˝ systĂŠm. NaĹĄa spoloÄ?nosĹĽ, ktorĂĄ pĂ´sobĂ­ na trhu uĹž niekoÄžko generĂĄciĂ­, sa vyznaÄ?uje neustĂĄlou snahou o inovĂĄcie a rozvoj naĹĄich sluĹžieb.

1.Č’-Ç“Ćť

8ę03) J?•

VĂ˝berom streĹĄnej krytiny znaÄ?ky Terran podporujete domĂĄcu produkciu.

www.terran.sk


Garážové brány

Vonkajšie brány

Domové dvere

Žalúzie a tieniaca technika

Ploty a zámočnícka výroba

Príďte si k nám vybrať Vašu novú bránu: Bratislava Gbelská 19 Poradenstvo, montáž, servis www.menton.sk

Žilina - Teplička nad Váhom Fatranská 460Vila v Záhorskej Bystrici Stavba roka 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kontrakting.sk staviame z dreva.sk

kontrakting-erlis-2019-2.pdf 1 29. 11. 2019 8:48:14

montované stavby | pasívne domy | strechy | krovy


EKOLOGICKÝ MATERIÁL PRE NIEKOĽKO GENERÁCIÍ Prečo RHEINZINK? rírodný titánzinok harmonicky ladí s ďalšími prírodnými materiálmi, P ako je drevo a kameň, prípadne z materiálmi sklo a betón. Elegantný vzhľad na streche, fasáde a na klampiarskych konštrukciách. Prirodzená patina chráni jeho povrch a zaisťuje dlhú životnosť. asívny materiál bez náterov a bez údržby. Neporastá machy M a lišajníkmi. J edinečný ekologický, zdravý a hospodárny materiál ohľaduplný voči prírode. 100 % recyklovateľný, bez toxického odpadu pri výrobe a recyklácií. Pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Chráni pred elektrosmogom. Estetické odvodnenie

RHEINZINK-PV systém

Vikiere a oplechovanie

Strechy, zelené strechy a fasády

RHEINZINK SK s. r. o. Bratislava · tel.: +421 2 5341 4565 · info@rheinzink.sk · www.rheinzink.sk


Vy ešte vetráte oknom? Máme pre vás najtichšiu rekuperáciu Schiedel KombiAir www.kombiair.skBUDETE STAVAŤ DOM? S YQ TO PÔJDE JEDNODUCHO! Rozhodnite sa pre riešenie, ktoré splní tepelno-technické normy, vstupujúce do platnosti v januári 2021. Zároveň ale uvažujte o tom, či vám zaručí hodnotu vašej nehnuteľnosti aj v budúcnosti.

náročným kritériám aj v európskom meradle. Ako túto kvalitu spoznáte konkrétne na stavbe? Mnoho praktikov zo stavebníctva vám potvrdí, že Ytong vyniká presnosťou. Stenu nie je potrebné rovnať a brúsiť, a je tak možné ju rovno omietať.

Pokiaľ chcete postaviť dom, ktorý pretrvá generácie, je z bezpečného materiálu a nemá žiadne zdravotné riziká, pustite sa do klasického murovania. Montované stavby a najrôznejšie typy drevodomov vám pomôžu skrátiť čas výstavby, ale vezmite do úvahy aj to, že zhruba po 20 rokoch má drevostavba polovičnú hodnotu kvôli použitiu materiálov, ktoré rýchlejšie degradujú. Murované stavby tiež vynikajú podstatne lepším tepelným komfortom. Drevo je ľahký materiál, ktorý akumuluje menej. Ľahko sa vyhreje a rovnako rýchlo aj vychladne. Murovaný dom poskytuje oveľa stabilnejšie prostredie. Drevo je samo o sebe prírodný materiál, ale pri spracovaní sa používajú chemické látky, ktoré zaručia jeho ochranu. Hodnoty týchto prchavých zlúčenín síce časom v stavbe klesajú, napriek tomu je tu však koncentrácia terpentínov vyššia.

S použitím YQ ušetríte za klimatizáciu a jednoduchšie vyhoviete novým normám Stavebný systém Ytong predstavuje šikovné riešenie stavby od projektu po celý životný cyklus stavby. Výrobca tomuto spojeniu kvality a know-how s nadhľadom hovorí YQ. Materiál je obľúbený tiež pre svoju ľahkú tvarovateľnosť, vďaka ktorej vzniká minimum stavebného odpadu aj v prípade tvarovo atypických projektov. Systémové stavanie s Ytongom však znamená oveľa širšie možnosti, ako stavať efektívne a bez rizika. Predstavuje kompletné riešenie stavby. Okrem tvárnic a prekladov sú to diely pre výstavbu stropu, strechy, schodov a v neposlednom rade prvky pre vonkajšie i vnútorné omietky. Vo vzťahu k novým normám roku 2021, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti, stojí za pozornosť použitia masívnej strechy Komfort. V energetickom preukaze sa totiž uvádza nielen to, koľko energie je potrebné na vykurovanie objektu, ale aj k jeho chladeniu. Ťažká masívna strecha zabraňuje únikom tepla a zároveň chráni podkrovie proti prehrievaniu. Ušetríte tak za klimatizáciu a získate celoročne stabilnú tepelnú pohodu v celom dome. Ďalšou výhodou je ochrana proti hluku a nehorľavosť tejto konštrukcie.

Stavte na preverené riešenie a záruku silnej medzinárodnej značky Ytong Pórobetón sa pod touto značkou vyrába takmer sto rokov a niekoľko desiatok rokov je známy aj u nás. Má čisto prírodné zloženie, je preto ekologický a zdravotne úplne nezávadný. Životnosť týchto tvárnic je v podstate neobmedzená, materiál časom nedegraduje a svoje vlastnosti si ponecháva. S ich použitím plne vyhoviete tepelno-technickým normám, vyplývajúcim z novelizácie roku 2021. Už pri uvedení posledného radu tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ v roku 2016 s nimi výrobca počítal a ponúka ucelené riešenie stavby. Normové hodnoty tak dosiahnete aj v prípade jednovrstvového murovania. Pre projekty, ktoré vyžadujú vonkajšie zateplenie, ponúka minerálne dosky Multipor s takým istým zložením. Kvalita materiálu je zaručená medzinárodným zázemím a dôslednou kontrolou. Okrem povinných testov, ktoré nariaďuje legislatíva, výrobca interne vykonáva množstvo previerok v nemeckých laboratóriách materského koncernu Xella. Dôsledne tu preverujú prémiovú kvalitu surovín od vybraných dodávateľov, vykonávajú pravidelné kontroly kvality výrobkov a overujú aj skutočné tepelno-technické vlastnosti. Výrobky tak zodpovedajú

Dodávateľ ako partner pri výstavbe Systém Ytong ponúka aj široké možnosti poradenských služieb. Technickí poradcovia v regiónoch sú odborníci s praxou v stavebníctve. Dokážu posúdiť váš projekt v ktorejkoľvek fáze – od prvotného nápadu, kedy hľadáte projektanta, výpočet materiálu až po vyriešenie detailov a odporučenie kvalitnej stavebnej firmy. Usporíte tak nielen zbytočné náklady za materiál a čas, ale aj prevádzkové náklady vďaka správne navrhnutej tepelno-technické skladbe. Rozhodnúť sa pre jedného dodávateľa je nielen úsporou vášho času, ale aj zárukou kvalitného výsledku a spokojnosti pri užívaní stavby.


PRODUK T Y A SYSTÉMY

Plynová kondenzačná technika budúcej generácie Vyvinuté v úzkej spolupráci s odbornými partnermi Ako vznikne plynový kondenzačný kotol, ktorý je možné ľahšie inštalovať, obsluhovať a udržiavať ako doterajšie vykurovacie zariadenia? Viessmann sa v tejto veci nespolieha iba na know-how svojich inžinierov a technikov, ale aj na skúsenosti odborných partnerov. Výsledkom tejto spolupráce je nová generácia plynových kondenzačných kotlov Vitodens 200. Je perspektívna, s dlhou životnosťou, digitálna, efektívnejšia, má menej emisií a jednoduchú obsluhu. A veľmi dobre vyzerá. Prémiový design: naozaj pekné zariadenia Nové plynové kondenzačné kotly sú veľmi kvalitné a pokrokové: Vitodens 200-W, priestorovo nenáročné nástenné zariadenie Nástenný kotol Vitodens 222-W s integrovaným nerezovým zásobníkom s objemom 46 litrov Kompaktný kotol Vitodens 222-F s integrovaným 100-litrovým alebo 130-litrovým zásobníkom Energetická centrála Vitodens 242-F so 170-litrovým solárnym zásobníkom je pripravená k okamžitej alebo neskoršej kombinácii so solárnymi kolektormi Vitosol

_ _ _ _

Kompaktný plynový kondenzačný kotol Vitodens 222-F má 100-litrový zásobník, ktorý zabezpečuje vysoký komfort prípravy teplej vody

PR_B2C-Vitodens 200-W_305x235_Erlis.indd 1

Ich nová biela farba plášťa vitopearlwhite je jedinečná na trhu. Spolu s atraktívnym krytom a dizajnovým čelným panelom, kotol harmonicky zapadne do každého obytného priestoru. Zväčšená hrúbka plechu zaisťuje väčšiu stabilitu. Pre svoj inovatívny dizajn bol nástenný kotol Vitodens 200-W ocenený cenou Design Plus Award a IFAward. Farebný dotykový displej s nastaviteľnou výškou pre maximálny komfort obsluhy Nepohodlná obsluha nástenného plynového kondenzačného kotla, napríklad ak bol nainštalovaný v miestnosti s nízkym stropom, patrí do minulosti. 7-palcový farebný dotykový displej sa dá celkom jednoducho a intuitívne ovládať. Farebné obrázky energetického kokpitu podávajú rýchly prehľad o spotrebe a solárnych ziskoch. Lightguide umiestnený nad displejom, svetelný pás fluoreskujúci cez celú šírku zariadenia, informuje na prvý pohľad o aktuálnom stave prevádzky vykurovacieho zariadenia: Lightguide sa po zapnutí vykurovacieho zariadenia rovnomerne rozsvieti V režime stand-by, Lightguide rovnomerne pulzuje

_ _ _

Svetelný pás potvrdzuje bliknutím nové nastavenia

Integrované WiFi rozhranie pre komfort a bezpečnosť na najvyššej úrovni Technickým základom pre farebný dotykový displej je nová modulárna elektronická platforma. Má sériovo integrované WiFi rozhranie a umožňuje komunikáciu cez internet medzi vykurovacím zariadením, užívateľom a odborným partnerom na digitálnej báze. Užívateľ môže svoje vykurovanie kedykoľvek pohodlne ovládať cez aplikáciu ViCare a na želanie má

možnosť aktivovať odborného partnera podľa výberu, na monitorovanie zariadenia cez digitálnu servisnú centrálu Vitoguide. S Vitoguide potom môže odborný partner včas rozpoznať potrebu servisu a možné poruchy, vykonať online zmeny parametrov a prípadne konať skôr, ako sa v byte ochladí. Ekologicky zodpovedné vykurovanie O maximálnu spoľahlivosť a súčasne najvyššiu účinnosť novej generácie zariadení sa stará novo vyvinutý horák MatriX-Plus. S rozsahom modulácie 1:17 pri maximálnej stabilite plameňa sa výroba tepla prispôsobuje presne aktuálnej potrebe. Počet spustení horáka sa tým znižuje na minimum. To zaisťuje maximálnu účinnosť (normovaný stupeň využitia až 98 % /Hs/) a hlavne nízku spotrebu paliva a až o 40 % nižšie emisie NOx než doteraz, takže v každom prípade ide o ekologicky zodpovedné vykurovanie. Teplo, ktoré vytvorí horák MatriX-Plus, sa odovzdáva cez osvedčený výmenník tepla Inox-Radial do vykurovacieho systému. Spoľahlivá prevádzka aj pri kolísajúcej kvalite plynu Či už sa strieda druh plynu, kolíše jeho kvalita alebo sa menia prevádzkové podmienky – automatická regulácia spaľovania Lambda Pro Plus v plynových kondenzačných kotloch Vitodens zaisťuje vždy spoľahlivú a čistú prevádzku s maximálnymi stupňami účinnosti, takže užívateľ ťaží z výhody nižších nákladov. Pri inštalácii naviac odpadá zložité nastavovanie. Regulácia spaľovania rozpozná príslušný druh plynu a automaticky sa mu kotol Vitodens prispôsobí. Adaptácia spalinových dĺžok a výšok prispôsobuje vykurovacie zariadenie samočinne odporu spalinového potrubia aj výškovej polohe priamo na mieste rovnako ako aj atmosférickým podmienkam.

Nový kompaktný kotol Vitodens 242-F so solárnym zásobníkom s objemom 170 l je pripravený pre okamžité alebo neskoršie pripojenie solárnych kolektorov

Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky prostredníctvom aplikácie ViStart Nová generácia plynových kondenzačných kotlov uľahčuje odbornému partnerovi v mnohých ohľadoch jeho prácu. Napríklad, uvedenie do prevádzky v nepohodlnej polohe patrí vďaka výškovo nastaviteľnému displeju do minulosti. Novo vyvinutý servisný asistent navádza v niekoľkých krokoch servisného technika pri uvedení do prevádzky alebo má možnosť použiť novú aplikáciu ViStart na smartfóne alebo tablete. ViStart umožňuje intuitívne uvedenie do prevádzky. Po aktivácii prístupového bodu WiFi vytvorí aplikácia automaticky priame spojenie s vykurovacím zariadením a prevedie odborného partnera celým procesom. Internetové pripojenie nie je potrebné, pretože komunikácia s reguláciou prebieha priamo cez integrované WiFi rozhranie vykurovacieho zariadenia.

Viac informácií na: www.viessmann.sk

27/11/2019 15:03


Nasledujúca generácia plynových kondenzačných kotlov. Najvyššia spoľahlivosť, najvyššia účinnosť – možnosti, ktoré ponúkajú nové systémy plynových kondenzačných kotlov od firmy Viessmann. Aj z hľadiska dizajnu a prevádzky prináša nová generácia kotlov jedinečné výhody:

_ _ _ _

Obzvlášť trvácne a efektívne vďaka výmenníku tepla Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele Nový horák MatriX-Plus s najvyšším stupňom modulácie pri maximálnej stabilite plameňa Nová regulačná platforma s indikáciou stavu kotla svetelným pásom Lightguide Integrované WiFi rozhranie pre pripojenie na internet

Objavte ďalšiu generáciu vykurovania u svojho odborného partnera firmy Viessmann alebo na viessmann.sk/vitodens. Viessmann, s.r.o. Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Az_Vitodens 2xx_305x235_11-2019_Erlis.indd 1

27/11/2019 15:02


KÚPEĽŇA GEBERIT

ACANTO INDIVIDUÁLNA AKO VY

KÚPEĽŇA GEBERIT ACANTO Kúpeľňový nábytok ako aj keramické zariaďovacie predmety Geberit Acanto sú výnimočné svojím nadčasovým dizajnom a možnosťou originálnych kombinácií. Kúpeľňová séria zahŕňa umývadlá, kúpeľňový nábytok, toalety Rimfree® bez splachovacieho okraja, bidety a množstvo zaujímavých, a hlavne šikovných doplnkov. Spĺňa tak prakticky všetky požiadavky kladené na dokonalú modernú kúpeľňu – Individuálnu ako vy. Zrkadlovú skrinku si hneď zamilujete. Celá zadná časť tejto skrinky je pokrytá osvetleným zrkadlom a na oboch krídlových dvierkach sú zavesené poličky. Všetko máte poruke - dokonca aj zväčšovacie zrkadlo, USB port alebo elektrickú zásuvku.

Usporiadajte si vnútorný priestor podľa vášho životného štýlu.

Umývadlá v krásnom jemnom organickom dizajne sú vyrobené z vysoko kvalitnej keramiky a určite si vyberiete z rôznych vyhotovení a veľkostí.

Originálnym doplnkom je magnetická doska, ktorú možno upevniť na stenu a na ňu umiestniť magnetické boxy a poličku presne tam, kde ich potrebujete mať. Hygienicky čistá WC misa bez splachovacieho kruhu.

Kúpeľňovú sériu Geberit Acanto možno prispôsobiť na mieru vašim každodenným potrebám. Flexibilné usporiadanie jednotlivých prvkov poskytuje kreatívnu voľnosť a šikovné detaily vám pomôžu udržiavať poriadok. A vďaka WC mise Rimfree® bez splachovacieho okraja s jednoducho odnímateľným sedadlom bude vaša kúpeľňa vždy hygienicky čistá. www.geberit.sk/acanto

Geberit ERLIS 305x235.indd 1

21/11/2019 12:01


www

isover_street_art_inzerat_greywall_305x235_v1.indd 1

r. s e v o s .i

k

14/10/2019 16:32


Krb, kachle, piecka

Plynový kondenzačný kotol

Tuhé palivo pre chvíle pohody, pre úsporu, pre nezávislosť

So správnou vložkou môžete zmeniť kotol a aj typ paliva

Vedenie inštalácii – solár, všetko okrem plynu

Prívod vzduchu do kotla

Jednoduché riešenie bez zasekávania elektroinštalácie, napr. satelitu

Šetrite svoju strechu a svoju peňaženku. Nenechajte si poškodiť strechu kondenzátom z kotla

KOMBIGAS

Schiedel KOMBIGAS Spája všetko potrebné do jedného komína. V komíne sa nachádza tenkostenná izostatická keramická vložka s hrdlovým spojom a so šachtou pre plastovú rúru, ktorá slúži na odvod spalín a zároveň spoľahlivo privádza vzduch do kotla. Ďalšia šachta je využiteľná pre vedenia bežných inštalácií. Komínový systém je v ponuke s priemermi 18 a 20 cm - UNI Advanced – pre tuhé palivá a 80 mm pre plynový kondenzačný kotol.

www.schiedel.sk


Široké využitie mPVC fólií FATRAFOL pri výstavbe 100

95

75

25

5

0

Izolačné materiály od svojho vzniku prešli rôznymi úpravami a technologickými zmenami. Preto dnes máme možnosť používať kvalitné izolácie, ktoré vydržia roky aj v najagresívnejšom prostredí bez toho, aby sa ich funkcia narušila. Staré riešenia používania bežných asfaltových pásov, ktoré po čase skorodujú a neplnia svoju funkciu, sú už dávno za nami a vhodnou alternatívou sa postupne stali fólie na báze mPVC, polyetylénov, polypropylénov, kaučukov a ostatných technologicky vyspelejších materiálov, ktorých odolnosť sa rokmi nemení. Hydroizolačné PVC fólie neplnia len funkciu ochrany strechy. Štyri základné skupiny hydroizolačných mPVC fólií FATRAFOL obsiahnu prakticky celú problematiku hydroizolácie, s ktorou sa pri stavbe rodinného, obytného, alebo polyfunkčného domu môžeme stretnúť. lzolácia spodnej časti stavby proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu - FATRAFOL 803 Spodné fóliové izolácie na báze mPVC sa začali úspešne uplatňovať už v 60-tych rokoch. Tieto mPVC fólie sú určené na izolácie proti zemnej vlhkosti, gravitačnej, tlakovej a agresívnej vode. Ochránia spodnú časť stavby proti výluhom z betónu, anorganickým kyselinám a ich soliam. Izolujú stavbu pri zvýšenom výskyte radónu v základovej pôde. Používajú sa na izolácie základov občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, ale aj silážnych a hnojových jám, skladovacích a havarijných nádrží. Hydroizolačná mPVC fólia FATRAFOL sa vyrába v štyroch hrúbkach, na zabezpečenie izolačných vlastností pri všetkých druhoch hydro-fyzikálneho namáhania.

100

95

75

25

5

0

Izolácia určená na ploché, oblúkové, obnažené a vegetačné strechy - FATRAFOL 810, FATRAFOL 818 Riešenie plochej strechy je spojené s mýtom o jej náročnosti z hľadiska hydroizolácie. Tento mýtus sa už dlhé roky darí vyvrátiť používaním kvalitných materiálov pri jej konštrukcii. Spoľahlivo izolovaná strecha je jednou z možností zníženia energetickej náročnosti stavby. V súčasnosti je diskutovanou témou v súvislosti s izoláciami, revitalizácia bytových domov a dodatočné zateplenie strechy. Takýmto krokom je možné znížiť energetickú náročnosť budovy, čo sa prejaví na znížení cien energií potrebných na vykurovanie. Tepelno-technické požiadavky na tepelný odpor strechy sú väčšie ako požiadavky na obvodové steny, lebo práve cez zle izolovanú strechu uniká najviac energie. Pri zhodnotení energetickej náročnosti vykurovania budovy tvorí strecha približne 5 - 15% z celkovej náročnosti vykurovania. Zateplením strešného plášťa dochádza k podstatnému zníženiu tepelných strát spôsobených prechodom tepla cez strešnú konštrukciu a tým aj k úspore energie, nehovoriac o úspore financií potrebných na vykurovanie. Zateplená a izolovaná strecha je chránená pred výkyvmi teplôt a akumuluje teplo v budove. V tomto prípade je taktiež veľmi vhodné použiť odolnú PVC fóliu. Zo sortimentu spoločnosti FATRA IZOLFA a.s. spĺňajú túto funkciu fólie FATRAFOL 818 a FATRAFOL 810, ktoré sú určené na hydroizoláciu striech. Konštrukcie jazierok, rybníkov, potokov a napájadiel - FATRAFOL 805 Jazierka, fontány, tečúca voda, umelý potok, rybníček, vtáčie napájadlo, japonská záhradka s vodou a mostíkmi, závlahová nádrž, koreňová čistička, alebo jazierko v átriu s vodopádom, alebo fontánkou... to sú len niektoré z možností, ktoré nám poskytuje súčinnosť vody, pôdy a mPVC fólie. V súčasnej záhradnej architektúre prevládajú kopané jazierka so stojacou vodou, prípadne s krátkym cirkulačným umelým potôčikom, skokom, alebo vodopádom so zabudovaným čerpadlom a vratným potrubím. Aj pri realizácii takéhoto prvku v záhrade je vhodné použiť PVC fóliu, ktorá zabezpečí hydroizoláciu a svojim zložením nedovolí korienkom rastlín narušiť jej izolačné vlastnosti. Aké sú najväčšie výhody v používaní mPVC izolácií FATRAFOL ? 100

95

75

25

5

0

Vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť voči mechanickému namáhaniu, rozmerová stabilita, vynikajúca zvariteľnosť či odolnosť voči agresívnym vplyvom prostredia robia z tohto materiálu praktické riešenie pri konštrukciách hydroizolačných systémov. Vysoká priepustnosť vodných pár zabezpečí optimálne vetranie pri realizácii strechy, ktorá je voči vode nepriepustná, ale má možnosť dýchať. Minimálne požiarne zaťaženie objektu ekologická a hygienická nezávadnosť sú ďalšími z výhod využitia práve tohto materiálu. Korene rastlín, plesne alebo pôdne mikroorganizmy nemajú možnosť odolnú fóliu narušiť, preto je vhodná aj do náročných podmienok a aj pre riešenie náročnejších vegetačných striech. Spoločnosť FATRA IZOLFA, a.s. disponuje sieťou technikov poskytujúcich bezplatné technické poradenstvo po celom Slovensku, ktoré ponúka odborné rady a informácie týkajúce sa návrhu alebo montáže hydroizolačných fólií FATRAFOL. Zvlášť zaujímavou službou je možnosť bezplatnej kontroly vyhotovenej hydroizolácie striech, ale aj spodných častí stavieb (aj v realizácii) našimi technikmi, čím je možné eliminovať množstvo zbytočných nedostatkov: Ak si chcete byť istí, že Vaša kvalitná hydroizolácia je namontovaná správne, kontaktujte nás!!! Fatra Izolfa, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske, tel.: 038/749 78 28 www.fatrafol.sk

100

95

75

25

5

0


Riešenie pre murivo

Materiály, ktoré sa Vás dotýkajú.

www.wienerberger.sk

Riešenie pre strechu

Riešenie pre fasádu


Vždy perfektne suchá a čistá fasáda Silikónové omietky Ceresit obohatené o receptúru DoubleDry udržia fasádu Vášho domu čistejšiu a odolnejšiu po dlhú dobu vďaka: • veľmi nízkej nasiakavosti • vynikajúcej paropriepustnosti • vysokej odolnosti proti zašpineniu • excelentným samočistiacim vlastnostiam • vysokej odolnosti proti vzniku a šíreniu rias a plesní • štruktúre odolnej proti vplyvom počasia a nárazu

www.ceresit.sk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.