Nieuwsbrief Juni 2021

Page 1

Nieuwsbrief – juni 2021 2e jaargang – nummer 06

De Eras Van de redactie

Colofon

Ik kijk er naar uit. Straks staat dit simpele vertelseltje en ook die schitterende foto’s weer prachtig in ons maandblad. Afgedrukt op dezelfde wijze als schitterende kunstcatalogi en boekwerken door onze John Hoornweg van nr. 57. Fantastisch toch.

Erasmusplein 3132 EL Vlaardingen

Gelukkig, de langste dag hebben we nu gehad. Er gebeurt heden ten dage zoveel dat het daglicht niet kan verdragen. Daar komt nu gelukkig weer wat meer ruimte voor. Dat geldt niet voor onze flat uiteraard. Daar loopt alles netjes op rolletjes. Op de ALV van de “Vereniging activiteitencommissie” is het bestuur volgens de regels in het zadel getild. Op een heel prettig verlopende bijeenkomst. Heerlijk, dat dat weer mogelijk was. Vooral de uiterst gezellige après-vergadering belooft veel voor de toekomst. Weer bewezen de geborduurde naamplaatjes van Nel Cevering van nr. 44 hun dienst. Het praat nu eenmaal makkelijker als je de voornaam kunt gebruiken.

Redactie nieuwsbrief Jan van der Waal Sjouke Lolkus redactie@erasmusplein.com

Op Vaderdag stonden plotseling twee Fransen voor de deur. Dat was even schrikken. Gelukkig waren zij in gezelschap van twee brave vaderlanders. Het leverde een hele leuke attentie op. Het deed mij wel terugdenken aan mijn moment van vader worden. Nou ja, een moment. Het duurde een avond en een nacht. Een hel van een klus. Ik was blij, dat mijn vrouw erbij was. Alleen had ik het vast niet gered. We gaan nu op weg naar gezellige winterbijeenkomsten in de tent. Ik kijk er zo naar uit. Blijf vooral genieten van het alledaagse, Namens de redactie Jan van der Waal

Pagina 1 van 8


Even voorstellen…. Deze maand neem ik het interview weer een keer over van Maria. Wij hebben afgesproken dat ieder van ons het nu om de maand gaat doen. Wie weet is er nog iemand in de flat die het wel eens een keer wil proberen. Vandaag ben ik bij Astrid en Dick Timmer op bezoek. Zij waren in 2019 al zoekende naar een woning die meer afgestemd was op de toekomst. Op dat moment viel hun oog op de uitnodiging van de stadsgehoorzaal over de informatie van onze flat. Dat concept sprak hen aan. Sinds half januari 2020 wonen ze naar volle tevredenheid op nummer 56 Dick is een geboren en getogen Vlaardinger en komt uit een gezin van acht kinderen. Hij heeft hier de LTS gedaan en is eigenlijk altijd cursussen blijven volgen. Dick heeft bij meerdere bedrijven rond Vlaardingen gewerkt, o.a. Wilton Feyenoord. Daar op de bedrijfsschool gezeten. Bij de firma Dresser gewerkt. Daarna 25 jaar gewerkt bij Ing. bureau Raay en Datema en als laatste is Dick begeleider geweest bij TBV. Astrid kende hij al vanaf zijn 19e. Zij zijn in de Maranathakerk, hier tegenover getrouwd. Hun eerste huisje was in de Datheenstraat. Later hebben zij bijna 33 jaar op de Curacaolaan gewoond. Dus dit buurtje is hen goed bekend. Dick golft nu al een tijdje bij de “Freegolf “. Daarnaast fietsen Astrid en hij graag. Samen een busreis maken of een korte cruise vinden zij ook heerlijk Door de Corona was het deelnemen aan activiteiten tot het nulpunt gedaald. Momenteel heeft Dick nog genoeg privé bezigheden wat betreft het gezin van zijn dochter en zijn zoon. Maar er komt zeker een tijd dat we hem vaker gaan zien. Astrid is in Den Helder geboren. Zij was er één van de vijf. Haar vader voer o.a. voor de KNSM en de Holland Amerika-line. Op haar vierde kwam zij door het werk van haar vader in Vlaardingen terecht. Haar gezin verhuisde met de kinderen zo vaak, binnen Vlaardingen en zelfs naar Maassluis dat - volgens Dick - het behang niet meer geplakt werd op de muur. Het werd met punaises vastgezet. Astrid heeft 33 jaar in de kinderopvang gewerkt Ze was o.a. opleidingscoördinator bij de kinderopvang. Ze heeft (school)uitvallers geplaatst op een leuke stage onder begeleiding. Daarna opleidingen verzorgd en is uiteindelijk bij Personeel & Organisatie terecht gekomen Verder doet zij vrijwilligerswerk bij de Voorleesexpress en Blijdorp. De hobby’s van Astrid zijn fietsen, zwemmen en legpuzzels maken. Wat dat laatste betreft kunnen we weleens een ruilmarkt gaan opzetten in de flat! Maar wat Astrid met heel veel plezier en liefde doet is oppas oma zijn van haar twee kleinkinderen.

Uw reporter Wies van Noort Pagina 2 van 8


Recept van de maand

Pagina 3 van 8


Puzzel van de maand

Pagina 4 van 8


Ons clubhuis

In de vorige krant heb je kunnen lezen, dat de partytent op onze daktuin opgezet was door de facilitaire dienst, dat klopt natuurlijk helemaal. Vanaf onze galerij op de derde verdieping heb ik de opbouw goed kunnen volgen en zag ik de tent als het ware “groeien”, maar voor de bewoners van de hoge nummers en vooral voor degenen, die in geen enkel appgroep zitten, is het misschien wel leuk om enkele foto’s (ik heb ze niet zelf gemaakt) in de krant te zetten.

Vrijdag 7 mei, de houten vlonder moest bekleed worden met grote zeilen! Daar overheen komen tapijttegels, maar natuurlijk moest eerst de tent opgebouwd worden.

Het was passen en meten, maar het lukte! Het kale dak staat! Ja, toen moest het tentzeil over het dak heen, dus moest het grondzeil weer even los om de palen te bekleden, maar met vereende krachten lukte het, geweldig!!! De volgende stap waren de wanden met heel veel ramen rondom, want ja, het blijft een buitenclubhuis. Je moet dus ook wel het idee hebben, dat je in een tuin zit. Maar hij staat! Mannen van de opbouw, BEDANKT!!! Ook Willy heeft natuurlijk haar steentje bijgedragen door voor koffie en thee te zorgen.

Pagina 5 van 8


Het clubhuis wordt steeds completer, 2 serveerboys, een koffiezetapparaat, een waterkoker, kopjes enfin van alles en nog wat. Op de eerste middag, dat wij er spelletjes deden werd er zelfs een levensgrote koelkast neergezet. Deze bistrosetjes maken ook het terras helemaal af

En er schijnt nog het een ander te komen om het ons zoveel mogelijk naar de zin te maken. Fantastisch Nog één keer iets over de spelletjesmiddagen van mijn hand. We zijn zo’n ruim twee maanden geleden, heel Coronaproef bij iemand thuis, er mee begonnen. Vanaf het begin zijn het gezellige middagen, maar sinds we in de tuin kunnen met alle groepjes bij elkaar, wordt het steeds gezelliger. Het was fris en winderig en het was mooi weer, op 25 mei echter was het toch echt te koud. Maar wat een feest, de tent was gebruiksklaar en we konden erin! Twee groepjes voor Rummikub en een groepje voor Klaverjassen. Reuze gezellig!

Pagina 6 van 8


Wandelen met rollator in de buurt (foto’s Henk Bijl)

Muurschildering, fietsenstalling, achter het Veerplein

Kangoeroes, Oeverbospad Pagina 7 van 8


ALV van 16 juni 2021 Op woensdag 16 juni was het eindelijk zover. De 1e ALV van onze nieuwe Vereniging Activiteiten Commissie “Erasmusplein”. De opkomst was boven verwachting met 45 aanwezigen, 26 afzeggingen met kennisgeving en 4 afwezigen zonder kennisgeving. Onze secretaris onving 17 machtingen voor het agenda punt “Goedkeuring ALV voor huidige bestuurders”. Na de opening van de voorzitter werdt er aan de ALV gevraagd wie er voor stemde voor het huidige bestuur. Unaniem gingen alle handen omhoog dus vanaf deze tijd was het bestuur officieel gekozen en kunnen ze vanaf nu hun missie voortzetten. Aan de ALV werdt door het bestuur voorgesteld om ieder lid een contributie van € 10,- te laten betalen op vrijwillge basis. Na enige discussie werdt er een contributie bedrag van € 25,- per lid per jaar vastgesteld. Deze contributie wordt gebruikt voor grote gezamelijke evenementen waarin de kosten van eten en drinken niet worden vergoed door Waterweg Wonen. Bij deze evenmenten is deelname gratis voor betalende leden. Voor niet betalende leden wordt een bijdrage gevraagd in verhouding tot het type evenement. Naast de contributie is het toegestaan volgens onze statuten om een donatie te verstrekken aan onze vereniging. Om aan het eind van het boekjaar de financien te kunnen verantwoorden naar de leden moet de penningmeester gecontroleerd worden door een kas controlle commissie. Uit de ALV kwamen 3 aanmeldingen om zitting te nemen in de kas controle commissie, t.w. Astrid Timmer (56), Monica Budding (12) en John Hoornweg (57). Tot slot werden de leden op de hoogte gesteld hoe het bestuur bereikbaar is. Bij binnenkomst had iedereen al een papieren kopy ontvangen waarop de contact gegevens staan van alle bestuursleden. Deze gegevens zijn inmiddels ook digtaal verstuurd naar alle leden. De notulen van de ALV vergadering zal minimaal 2 weken voor de volgende ALV verstrekt worden waarop ze dan in de ALV behandeld en goed gekeurd zullen worden. Sjouke Lolkus Penningmeester Vereniging Activiteiten Commissie “Erasmusplein”

Pagina 8 van 8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.