Era BQ magazine 2020

Page 1

magazine 2020

Zes tips van interieurstyliste Anne-Catherine Gerets Ons vastgoed wordt steeds slimmer

Waarom kiezen voor ERA Becue?


inhoud —

10

10

Leanderhof Zwevegem

“We hebben een ruim terras en wonen weg van de straat, maar toch overal dichtbij.”

26

Ondernemer van de streek Julie Claerbout lanceert

Julia Beer

50 The Mills Zwevegem

Een sterk ruimtegevoel 2

46 Zes tips van

interieurstyliste

Anne-Catherine Gerets

26


en verder 05 Voorwoord 06 Verhuur 14 Waarom kiezen voor ERA Becue? 18 Verkoop - het lanceermoment 20 Maak jij straks van jouw dak ook een groendak? 23 Klanten aan het woord 24 Expo - drie keer naar de kermis met ERA Becue 30 Juridisch - de hypotheekrente 32 ERA Comfort Grantie 33 Domotica 36 Het leven zoals het is, BIV-stagiaire Joyce Mouton 40 Nieuwe ERA-CEO met ambities Johan Krijgsman

46 Colofon: BQ magazine is een uitgave van ERA Becue, Otegemstraat 45, 8550 Zwevegem & Overleiestraat 79, 8500 Kortrijk, 056 75 57 47 Teksten en eindredactie ERA Becue, Ruben De Vooght Fotografie ERA Becue, Yannick Milpas, Bart Colson, Carlos Verfaille Realisatie Kliek Creatieve Communicatie

42 De dag van AurĂŠlie Baas 45 De Warmste Week 48 ERA virtual tour-tool en social media 55 Saskia Vantomme, de stille rots in de branding

bij ERA Becue

50

projecten 10 Leanderhof Zwevegem 16

Molenkant Harelbeke

22 Adagio II Harelbeke 31 Residentie ClĂŠment Zwevegem 38 Residentie Vlasmeers Kuurne 39 De Kortrijkse poort Harelbeke 44 Residentie De Karmeliet Kortrijk 50 The Mills Zwevegem 54 Nieuw project in hartje Avelgem

3


Joyce M

Pauline Carron —

re And

s De

nutt

e—

Aurélie B aa

J ustine N

Yenco Vand

outon

s—

aeyaert —

Wannes Vanhee —

erbrugghen —

Saskia Van

tomme

Thomas Gaeremynck — Liselotte Barbier —

Anne D

egryse —

Michèle Matton —

Aydin Hanci — Ar thur Hugelier

4


Zaakvoerder aan het woord —

H

et kan onmogelijk aan uw

Enkele belangrijke wijzigingen in 2020

aandacht ontsnapt zijn dat de

zullen een aanzienlijke invloed hebben

afschaffing van de woonbonus

op de sector:

heel wat commotie heeft veroorzaakt in de vastgoedmarkt. Het effect op de

Delphine

kopersmarkt bleef niet uit

Decan

• Het verder verstrengen van de normen bij de nieuwbouw: bijna energie neutraal (BEN) wordt de basisnorm.

Velen wilden hun voordeel niet verliezen en beslisten alsnog direct de knoop

• Ook de conformiteitsregels van te

door te hakken. Hierdoor werden wij

verhuren eigendommen verstrengen.

zelfs enkele keren met biedingen boven

Het dak moet geïsoleerd zijn, overal

de vraagprijs geconfronteerd.

dubbele beglazing is een eis, net zoals meer energiezuinige centrale

Het lijkt evident dat we in de eerste

verwarmingssystemen.

maanden van 2020 een logische terugval krijgen, maar we geloven dat er

• De aankooprechten (registratierech-

geen prijsdaling komt en dat alles snel

ten) voor starters zakten van 7% naar

weer zal normaliseren.

6%, maar andere gunstmaatregelen blijven behouden.

Julie Becue

Zolang de intrestvoet historisch laag blijft, blijft vastgoed zonder twijfel verkopen en blijven de prijzen stabiel.

• Sloop- en heropbouwpremie worden verlengd voor vergunningsaanvragen tot 31/12/2020.

Ook de investeerders vinden immers nog steeds vlot de weg naar vastgoed

Dus ook in 2020 zijn er opportuniteiten

en vooral naar nieuwbouw. Dit ervaar-

in het vastgoed! Dat is zeker. Net zoals

den we perfect tijdens onze laatste BQ

het zeker is dat wij u daarbij vast goed

Events.

kunnen helpen.

Daar toonden we aan dat een zeer rea-

Johan BECUE en het TEAM ERA BECUE

listische rendementsverwachting van 3% nog altijd heel wat beter is dan wat

s Dominique Coppen —

de geldmarkt biedt.

Johan Becue —

5


verhuur —

220 keer per jaar verhuren zonder zorgen ! Een woning hurenr iseen best spannend, maa woning verhuren .is dat net zo goed Anne Op professioneel én persoonlijk vlak de beste keuze voor advies. In Kortrijk verhuurt ze de panden sneller dan haar schaduw dus kan ze in het weekend voor natuur en cultuur kiezen.

Anne Degryse en Delphine Decan hebben visitekaartjes waarop ‘verantwoordelijke verhuur’ staat. Beide collega’s volgen bij ERA Becue dan ook de verhuurdossiers op: Anne in Kortrijk, Delphine in Zwevegem. De verhuurtandem van ERA Becue vormt een sterk en ervaren team.

6

elke n e n n i g e b We ieuw met een keer opannco blad. bl

Delphine Ze maakt al lang genoeg deel uit van het verhuurteam in Zwevezele om alle kneepjes van het vak te kennen. Wil je Delphine blij maken, dan volstaat een stukje chocolade.


“Ik wou je nog eens bedanken voor het mooie werk dat je gedaan hebt. Het ziet er inderdaad een goede persoon uit, ik heb er ook een goed gevoel bij. Je voelt precies aan wat ik zocht!” Een tevreden eigenaar

Anne en Delphine: “Wij nemen het vol-

dossiers per jaar. “We zijn ondertussen

waarmee we niet alleen de eigenaar

ledig verhuurproces in handen, van het

‘vaste waarden’ en met ons twee vor-

juist kunnen informeren maar ook de

zoeken naar een geschikte huurder tot

men we in de streek een stabiel team.

kandidaat beter bijstaan.”

en met de administratieve afhandeling:

Die continuïteit van onze verhuurdienst

inhuur, fotoreportages, ophangen van

is een absolute troef en laat ons toe om

Anne: “Als een huisbezoek volgt,

borden, publiceren van panden op de

een vertrouwensrelatie te hebben met

gebeurt dat steeds onder onze

website, opmaken van huurbeloftes en

de eigenaars en huurders. “

begeleiding. Wij geven nooit sleu-

huurcontracten. Wij zijn op de meeste

tels mee. Op die manier kunnen

dagen bovendien ook het gezicht en de

Delphine: “Iedere kandidaat-huurder

wij persoonlijk correcte informatie

stem van de respectievelijke kantoren,

wordt stipt en correct opgevolgd. Elke

overmaken over de woning én het

dus we hebben vaak de handen vol.

reactie ontvangt een kandidaat-inlich-

huurcontract, en worden misverstan-

Dat is een niet te onderschatten taken-

tingenfiche om in te vullen. Dat lijkt een

den vermeden. Zichzelf kandidaat

pakket: spannend, emotioneel en soms

beetje een extra drempel – met een be-

stellen zonder bezoek kan niet, want

zelfs een beetje stresserend, maar

wijs van inkomen en een kopie van een

sommige mensen schatten een pand

tegelijk ook o zo boeiend.“

ID – maar dit helpt ons om hen te bege-

op basis van een foto niet helemaal

leiden in de zoektocht naar een nieuwe

goed in. Komt de bezochte woning

Samen zijn Delphine en Anne goed

woonst. De inlichtingenfiche levert ons

niet in aanmerking? Dan gaan wij

voor zowat 220 succesvolle verhuur-

een goed beeld van de kandidaat op,

met plezier verder op zoek naar een

7


“Als onze ‘match’ goed blijkt te zijn en er is communicatie, respect, toenadering … dan hebben eigenaar en huurder ons meestal niet meer nodig. Maar dan nog mogen ze ons bellen.”

in handen om die vermijden. Net daarom hechten we veel belang aan een persoonlijke en efficiënte benadering. Om diezelfde reden beheersen we onze dossiers ook grondig.” Anne: “We willen mensen samenbrengen, we willen een gesprek mogelijk

geschikte woning nu we de wensen van

creatie van de huurwaarborg en het

maken en het vervolgens ook mogelijk

de huurder kennen. Wij staan sowieso

afsluiten van de brandverzekering.

houden. Wij ontwijken geen enkel ge-

garant voor een individuele en profes-

We overlopen echt alles, leggen elk

spreksonderwerp en die houding wordt

sionele begeleiding. Na het bezoek kan

aspect uit en vertalen eventueel

gewaardeerd. Het illustreert ook dat

een potentiële huurder zich officieel

technisch of juridisch jargon naar

we begaan zijn met onze klanten.”

‘kandidaat stellen’. Dan maken we een

‘mensentaal’. Er zijn plichten en er

huurbelofte op. De mensen komen

zijn rechten en het is in ieders belang

Delphine: “Bij problemen zijn we dan

daarvoor naar kantoor, we overlopen

dat die van bij de start duidelijk zijn.

weer goede bemiddelaars. Dat is één

de voorwaarden … ”

Vervolgens wordt het huurcontract

van onze grootste troeven: construc-

op kantoor ondertekend. Beide par-

tief optreden en probleemoplossend

Delphine: “Bij een ‘match’ wordt de

tijen appreciëren dit. Iedereen gaat

denken.”

kandidaat voorgesteld aan de eigenaar.

met een positief gevoel naar huis.” Johan: “Op het moment dat er gete-

Met zijn of haar akkoord plannen we een afspraakmoment om het huur-

Zaakvoerder Johan Becue loopt

kend wordt, moet iedereen zich goed

contract voor te lezen. Dat is nooit

langs, luistert en pikt in: “Commu-

voelen. Dat is echt van belang. Er kan

een kopie, wel een gepersonaliseerd

nicatie is heel belangrijk. Het gebrek

weleens iets vlot of minder vlot lopen,

document. We zorgen voor de cor-

eraan leidt tot misverstanden, dus

maar we gaan in dat geval verder, nog

recte uitvoering van de betalingen, de

binnen ERA Becue hebben we alles

steeds sprekend met elkaar.”

8


Wist je dat ERA Becue in de loop van 2019 in totaal ook 261 panden verkocht?

“Bedankt voor de geweldige opvolging! Ik ben immens tevreden over jullie! Dikke pluim! ” Verhuurder

Delphine: “We blijven nadien ook altijd

formaliteiten: de eerste maand huur,

nog bereikbaar, als eventuele hulplijn.

de waarborg en de verzekering. De

Natuurlijk, als onze ‘match’ goed blijkt

plaatsbeschrijving gebeurt altijd door

te zijn, hebben eigenaars en huurders

een onafhankelijk expert : vlot, goed en

ons meestal niet meer nodig. Maar dan

zonder partijdigheid. Stilaan zit het er

nog mogen ze ons bellen.”

voor ons dan op. We trekken ons stilaan

Mensenkennis en ervaring

terug in de luwte, tot we op ‘hulplijn’-modus overschakelen.”

Anne: “Het is uiteindelijk altijd de eigenaar die beslist of een verhuur

Anne: “The right man in the right place.

doorgaat of niet. Uiteraard kan hij

Daarover gaat het. De juiste match

beroep doen op ons advies, onze men-

vinden tussen woonst en bewoner geeft

senkennis en onze ervaring. Wij voelen

mij heel veel voldoening en werkvreug-

ons heel betrokken bij onze dossiers.

de. Een groot stuk van wat wij dagda-

Onze rol is louter adviserend, maar we

gelijks doen heeft te maken met passie.

maken toch vaak een correcte in-

Met enthousiasme.”

schatting over de situatie. Ook als een eigenaar beslist niet in te gaan op de

Delphine: “Ik ben begaan met alle par-

kandidatuur blijft het belangrijk dat je

tijen. Het gaat over huizen en apparte-

die mensen op de hoogte brengt. Deze

menten, oké, maar het gaat minstens

‘slecht nieuws’-gesprekken zijn niet

net zoveel over mensen. Onze job is

altijd de plezantste maar iemand in het

nooit standaard, nooit bandwerk, nooit

ongewisse laten, dat kan niet.”

copy-paste. We willen correct zijn, persoonlijk, menselijk … ”

Delphine: “Als de goede match er wel is, volgen alleen nog een aantal

Johan Becue De eeuwig jonge en gedreven oprichter van zijn eigen kantoor houdt al sinds 1986 vast aan zijn visie: eerlijk duurt het langst. Als stuwende kracht en doorzetter-pur-sang zorgde hij voor een kantoor met naam en faam. Dochter Julie, die in zijn voetsporen treedt, maakt hem vanzelfsprekend terecht trots.

9


MET LEANDERHOF BREEKT EEN NIEUWE TIJD AAN.

LEANDERHOF ZWEVEGEM Leanderhof in Zwevegem evolueert in sneltempo tot een gezellig en levendig woon-, werk- en leefproject. Niet verwonderlijk, want de verschillende gebouwen en units zijn met elkaar verbonden door een park van 2 hectare. In een eerste fase kregen De Courbe, De Soudé, De Wals en De Vlieger vorm en de instapklare appartementen vormen ondertussen voor veel bewoners een echte thuis. Een aantal comfortappartementen in De Soudé – aangepast aan een verminderde mobiliteit én met de mogelijkheid om

PIONIERSPLEIN ZWEVEGEM WWW.ERABECUE.BE

een oproepsysteem te inte­greren – zijn nog beschikbaar, net zoals het laatste SmartOne-appartement in De Vlieger. Comfortappartementen in De Soudé zijn onzichtbaar aangepast om met behoud van kwaliteit zo lang mogelijk bewoond te worden door hun eigenaar. Ze zijn ruim en leggen – vandaar de naam – duidelijk de nadruk op comfort.


Het SmartOne-principe zoals het wordt toegepast in De Vlieger en De Trialde is een slim en vooruitstrevend woonconcept, waarbij alle ruimtes optimaal benut worden en het bewonerscomfort primeert. Een startpakket domotica maakt van deze ‘slimme’ woningen echte hedendaagse, betaalbare en praktische juweeltjes. Zeker omdat de digitale woonconfigurator elke keuze vooraf visualiseert. Fase twee van Leanderhof bestaat uit De Glacerie en De Trialde, opnieuw twee kwaliteitsvolle woningprojecten die – elk met hun eigenheid – een pak troeven toevoegen aan deze leven­dige buurt. De Parkappartementen van De Glacerie zijn lichtrijke, ruime units met zuidwestelijke terrassen (10 tot 37 m²). Zicht op groen, zicht op het aanpalende park en een dynamische architectuur maken van deze appartementen (met 1, 2 of 3 slaapkamers) echte toppers!

11


HET LEVEN ZOALS HET IS … WONEN OP LEANDERHOF

Een bezoekje aan de bewoners van Leanderhof leidt tot leuke inzichten en tot de verbeelding sprekende keuzes. Evident hoeven die daarom niet te zijn. Welkom in het ruime penthouse waarvoor twee vijftigers hun villa inruilden.


W

e hadden er al over nage-

Pioniersplein zelf is, als buffer tussen de

dacht, hoor: ‘later’ naar een

gebouwen en de straat, een absolute

appartement verhuizen, een-

troef. In ons vroegere huis leefden we

maal de kinderen uit huis waren. Zonder

vooral beneden en in de leefkeuken.

daarom heel concrete plannen of een

Nu loopt alles in elkaar over en genie-

timing voor ogen te hebben. In ons

ten we meer van onze totale woning.

huis – een mooi afgewerkte en ruime

Het drempelloze terras van 70m² zorgt

villa – leefden wij helemaal achteraan

ervoor dat we eigenlijk vaker genieten

waardoor de connectie met de straat

van het ‘buiten-zijn’ dan vroeger. Het

of de buurt volledig verloren ging … We

terras is als het ware een verlengstuk

zijn allebei rasechte Zwevegemnaars

van onze leefruimte … Door te wonen op

en zagen Leanderhof dus letterlijk van

Leanderhof zijn we nauwer betrokken bij

dichtbij uit de grond rijzen. De locatie

de buurt, waarin de mix van leeftijden

was voor ons helemaal top en ook de

en generaties die samen wonen, ons

mooie en moderne architectuur sprak

sowieso al aansprak.”

ons aan. Het idee begon steeds meer te investeringsmogelijkheden. Het leek ons

Hebben jullie zaken aan de indeling veranderd?

een goed idee om in dit project zo dicht

“Structureel is er niets aangepast. Zit-

bij huis te investeren zodat onze zonen

hoek en leefruimte hebben we omge-

die in het buitenland wonen altijd een

wisseld maar verder was wat op het plan

plek zouden hebben als ze weer in de

stond eigenlijk perfect. Heel belangrijk

streek wilden komen wonen.”

voor ons waren de hoogtes en de grote

kriebelen dus informeerden we naar de

WE HEBBEN EEN RUIM TERRAS EN WONEN WEG VAN DE STRAAT, MAAR TOCH OVERAL DICHTBIJ.

raampartijen. We hebben hier nu zelfs

Uiteindelijk zijn jullie hier wel zelf komen wonen?

meer lichtinval dan in onze villa vroeger.

heel minimalistisch, dus hebben we

Een pluim ook voor de parkeergarage.

resoluut voor zwart leder, chroom en wit

“We hebben nochtans lang de piste van

Die is niet te vergelijken met bepaalde

gekozen. Notelaar – massief en fineer-

de investering gevolgd. Tot aan de com-

andere ondergrondse garages waar

hout – zorgt voor warme accenten.

promis eigenlijk. We zijn allebei heel erg

de plaatsen en de vrije beweegruimte

De kers op de taart is het prachtige

gesteld op ons interieur en beseften dat

veel kleiner zijn. Deze gebouwen zijn

maatwerk in de zitruimte. Dat is sowieso

we het niet over ons hart zouden krijgen

bovendien ontworpen met aandacht

het pronkstuk en de eyecatcher van de

om een pand te verhuren. Daarmee was

voor privacy, wat ook belangrijk is.

woning.” (zie foto)

dat plan dus afgesloten.

Door drie aparte ingangen te voorzien

Maar … we zijn het project blijven volgen

in één gebouw, is er per ingang telkens

en keerden op onze stappen terug,

toegang tot slechts vijf appartementen.

met een nieuw plan, waarin een aantal

De lichtkoepels in de badkamer zijn dan

factoren uiteindelijk de doorslag gaven

weer een persoonlijke favoriet.”

en ons zelfs sneller dan we durfden

Op het Pioniersplein zijn nog verschillende commerciële ruimtes beschikbaar. Zien jullie mogelijkheden om deze nieuwe buurt aangenaam in te vullen? “O, een warme bakker, een kleine buurt-

“Er zijn drie slaapkamers, waardoor onze

Jullie interieur is duidelijk met oog voor detail ingericht. Hoe zijn jullie te werk gegaan en wat is voor jullie de eyecatcher?

zonen altijd kunnen blijven overnachten.

“Onze villa hebben we inclusief alle

zouden perfect op het plein passen.”

Bovendien klopt het volledige plaatje:

meubels kunnen verkopen en dat gaf

de kleuren, de architectuur en de uit-

ons de kans om hier echt aan compleet

straling van het project sluiten volledig

nieuw hoofdstuk te beginnen. Het was

aan bij onze verwachtingen. We hebben

dus echt beginnen van nul. Blanco. Dat

een ruim terras en wonen weg van de

gaf ons natuurlijk de kans alles perfect

straat, maar toch overal dichtbij. Het

op elkaar af te stemmen. Onze smaak is

vermoeden deden verhuizen.”

Over welke factoren spreken we dan?

winkel of een gezellige brasserie zouden hier wel een plaats hebben. Ook een kledingzaak, bloemenwinkel of koffiehuis

Bedankt voor jullie medewerking en tijd en heel veel plezier in jullie nieuwe woning! FOTO’S: YANNICK MILPAS

13


Waarom kiezen voor ERA Becue? Of u nu koopt of verkoopt, u krijgt van ons ERA Becue team alle kansen om er een mooi, nieuw verhaal van te maken. Maar wat kunnen wij precies voor u betekenen? En van welke diensten en producten kunnen onze klanten genieten? Graag stellen wij enkele van onze doorslaggevende troeven voor!

Meer dan 30 jaar ervaring We hebben al meer dan 30 jaar ervaring in het verkopen en verhuren van vastgoed. We staan bekend als een betrouwbaar en correct kantoor, waar we uiteraard heel trots op zijn. Dankzij onze vele jaren ervaring zijn we een vaste waarde geworden op de markt. Met ons stabiel en hecht team van 18 personen zetten we ons elke dag in voor uw eigendom.

Succes verzekerd met ERA Open Huizen Dag ERA Becue doet altijd mee met de ERA Open Huizen Dag die 4 keer per jaar over het hele land georganiseerd wordt en gepaard gaat met een intensieve marketingcampagne. Op deze zaterdagen zetten alle ERA makelaars tegelijk de deuren open van zoveel mogelijk woningen uit hun aanbod. Een dag om aan te stippen in de agenda voor zowel verkopers als kandidaat-kopers! (zie pag. 56)

ERA Netwerk Wanneer u uw woning exclusief door een ERA makelaar laat verkopen, geniet u het voordeel dat het complete Belgische én wereldwijd netwerk zich voor u inspant. Via de gespecialiseerde ERA software wisselen wij bij ERA elke dag ons aanbod uit met onze collega-makelaars en zoeken we samen naar een koper of huurder. In België zijn er 110 ERA kantoren aangesloten

14

Zorgeloos (ver)kopen met de ERA Comfort Garantie Primeur in België! Als eerste en enige in België hebben wij een samenwerking met Europ Assistance ontwikkeld, nl. de ERA Comfort Garantie. Deze waarborg dekt de werking van de vaste mechanische installaties, zoals uw verwarmingsketel en als optie ook de ingebouwde keukenapparatuur. Deze gratis waarborg geldt vanaf de compromis, tot 1 jaar na de akte. Meer info op www.era.be/era-comfort-garantie. (zie pag. 30)


De ERA Magic Buren maken graag reclame voor vastgoed in een wijk waar ze zich thuis voelen. Net daarom doen we een bus-aan-bus bedeling om uw eigendom in uw buurt bekend te maken.

De ERA Tuinpaal en Lightbox Onze tuinpaal heeft u ongetwijfeld al gezien. Zo hangen of staan er wereldwijd 100.000 ERA Tuinpalen en -borden die woningen zoals de uwe extra in het oog laten springen. Als eerste makelaar in België hebben we nu ook de ERA Lightboxen. Kubusvormige ‘te koop’-boxen die licht geven wanneer het donker wordt. Zo zetten we uw eigendom extra in de spotlights.

Onze ERA Verhuiswagen ERA Becue is er ook NA het tekenen van de compromis. We hebben een verhuiswagen die kopers en verkopers gratis kunnen gebruiken, om zo efficiënt mogelijk de verhuis te kunnen regelen. U kan deze reserveren op 056 75 57 47.

Een realistisch beeld van uw woning met de Virtual Tour Dankzij de ERA Virtual Tour krijgen kandidaat-kopers een scherp beeld van uw eigendom. Via panoramische filmpjes krijgen ze een realistisch beeld van de indeling, de positie en de grootte van de kamers. Ze lopen als het ware virtueel rond in uw pand. (zie pag. 50)

Ontdek wie interesse heeft in uw woning via onze ERA Koperwachtzaal Op dit moment, hebben wij ongeveer 20.000 kandidaat-kopers in onze ERA Koperwachtzaal. Van zodra wij een nieuw pand in ons aanbod binnenkrijgen dat aan hun eisen voldoet, krijgen zij als eerste een mail met het nieuwe pand. Op deze manier zijn zij al op de hoogte vóór de woning op de immosites gepubliceerd wordt!

Virtuele renovatie Omdat het soms moeilijk is om u in te beelden hoe de eigendom er zou uitzien na renovatie, helpen we de kandidaat-kopers door een virtuele renovatie uit te voeren. Op deze manier krijgen ze een virtuele rondleiding in de eigendom en zien ze hoe het er zou kunnen uitzien na verbouwingen. (zie pag. 50)

Om onze sterke punten te ontdekken nodigen we u graag uit voor een bezoekje aan onze website erabecue.be of neem contact op met ons kantoor 056 75 57 47

15


Rietvoornstraat 8530 Harelbeke

www.erabecue.be

16


project —

Er beweegt heel wat in Harelbeke.

Harelbeke leeft en beweegt

Harelbeke evolueert in sneltempo naar een hedendaagse en aangename stad, waar het goed is om te wonen. Molenkant – groen, langs de Gouden

De vernieuwde Leieboorden en de heraanleg van het marktplein

Rivier – tovert de buurt van Groeninghe Ververij om in een gezellige, trendy omgeving, op een steenworp van het stadscentrum.

creëren een bruisende

Fase A en fase B werden ondertussen opgeleverd. Wie op

dynamiek. Het groene

zoek is naar een onmiddellijk beschikbaar appartement

woonproject Molenkant

heeft nog een aantal mogelijkheden. Ideaal voor de snelle

zet die vooruitgang

beslissers, dus. Ook de appartementen van fase C zijn

extra in de verf. Dichtbij het water dat zo belangrijk was voor de streek, in het groen en op wandelafstand van de stad, beter wordt het niet.

ondertussen zowat voor de helft verkocht. Het succes van Molenkant als totaalproject zorgt ervoor dat de realisatie van de verschillende units – zes in totaal – er sneller komt dan aanvankelijk gedacht: de oplevering van Residentie Molenstaart en Residentie Waterkant – de laatste appartementen die echt aan het water liggen – is voorzien voor het eerste kwartaal van 2021.

“De speelse hoogbouw maakt het mogelijk om vanop uw terras te genieten van een groen uitzicht.” Aurélie Baas - vastgoedmakelaar

17


verkoop —

Het lanceermoment, een cruciaal verkoopinstrument Een unieke eigendom, die voor het eerst op de markt verschijnt, dat laten we niet zomaar onopgemerkt passeren: het lanceermoment zorgt voor de aandacht die een pand verdient.

E

en leuke, unieke eigendom die

Door verschillende kandidaten op het-

geen vraagtekens oproept,

zelfde moment uit te nodigen, ontstaat

daarvan kunnen we als experts

een aparte dynamiek die er vaak voor

met ervaring samen met de verkopers

zorgt dat de woning in kwestie sneller

de ideale ‘vanaf’-prijs bepalen. Tijdens

een goede koper vindt, aan een hogere

één of twee bezoekdagen komen

marktprijs. De intensieve marketing op

vervolgens heel wat kandidaat-kopers

sociale media en op allerlei immosites

langs. Zij ontvangen vooraf de nodige

zet de woning nog meer in de kijker.

vastgoedinformatie en zijn dus minstens

Ook buiten de eigen regio maken we

nieuwsgierig of geïnteresseerd.

reclame, via ons nationaal ERA netwerk.

at 43 a r t s e s r e p e I e d u O

18


Kortrijkstraat Zwevegem

Verkoper aan het woord: Shirley (Kortrijkstraat, Zwevegem) “Wij zijn heel tevreden dat we gebruik hebben gemaakt van dat lanceermoment omdat wij daar heel veel voordelen in zien. Het huis was niet alleen snel verkocht, de kandidaat-kopers wisten ook dat ze bedenktijd hadden en ze hadden de nodige informatie vooraf gekregen. Voor ons was het leuk om te horen dat ons huis heel gegeerd was bij potentiële kopers via de ERA koperwachtzaal. Het was daarnaast interessant omdat we het huis maar één keer moesten opruimen. Wij zijn dus heel tevreden met het eindresultaat via het lanceermoment.“

19


weetje —

Maak jij straks van jouw dak ook een groendak? Dit zijn de voordelen

20


In de stad is een beetje groen altijd welkom! Met een groendak breng je niet alleen wat natuur tussen al die gebouwen, je geniet ook van heel wat andere voordelen. Wij zetten ze voor jou op een rij.

Wat verstaan we onder een groendak?

Voordeel 4: minder lawaai

Je hoort de term wel vaak vallen tegen-

vingslawaai, maar ook regen of hagel.

woordig, maar wat is een groendak nu

Het groen absorbeert heel wat omge-

zich: een groendak is een dak bedekt

Voordeel 5: meer buitenruimte

met planten of gras. Het is een ecolo-

Groene vingers? Met een groendak schep

gisch verantwoorde oplossing. Zo kan

je je eigen groene oase in de stad, als het

je bijvoorbeeld je dak van bloemen

dak bewandelbaar is. Je eigen kruiden of

voorzien die de uitstervende bijen­

groenten kweken, fijn toch?

juist? Eigenlijk spreekt de naam voor

populatie helpt! Maar het is niet alleen een groen voordeel. Zo zijn er verschil-

Voordeel 6: zuivere lucht

lende gemeentes die een premie geven

Met je groendak werk je effectief mee

voor het aanleggen van een groendak.

aan het verbeteren van de luchtkwaliteit

En ook deze 6 voordelen zijn niet ver-

in de stad. Je groendak filtert luchtver-

waarloosbaar.

vuiling en stof uit de lucht en het zorgt

Voordeel 1: opvangen regenwater

ook voor de toename van zuurstof in de atmosfeer.

Met een groendak beperk je de water­ overlast. Regenwater wordt opge­ waardoor er heel wat minder water in

Wat moet je weten voor je begint?

de riolering terecht komt.

Beschik je over een plat dak of een

vangen en gefilterd door het groendak

Voordeel 2: lang leven voor je dak

dak met een helling van maximaal 20 graden gericht naar het zuiden of 35 graden gericht naar het noor-

Het groen beschermt je dak tegen

den, westen of oosten, dan moet

schadelijke uv-stralen, ijs en sneeuw.

een groendak in principe moge-

Warmte en koude hebben zo veel

lijk zijn. Blootstelling aan zon is

minder invloed op je dak waardoor dit

essentieel en hou er rekening mee

2 à 3 keer langer meegaat.

dat schaduw en glas een nega­

Voordeel 3: temperatuurregeling

tieve impact kunnen hebben op de vegetatie. Check uiteraard voordat je aan de slag gaat of je dak water­

Het bijkomende laagje op je dak zorgt

dicht is en of je dak voldoende

voor een uitstekende isolatie. Dit merk

draagkracht heeft.

je ongetwijfeld op je energiefactuur.

21


project —

Stad Harelbeke gaat voluit voor vernieuwing.

edig l l o v g o n n a k g De afwerkin en gekozen. zelf word

Marktstraat 91 8530 Harelbeke

www.erabecue.be

Adagio ll De kleinschalige residentie Adagio II sluit aan bij de Harelbeekse stadkernvernieuwing. Op wandelafstand van winkels, speciaalzaken en openbaar vervoer worden vijf kwaliteitsvolle appartementen met 2 of 3 slaapkamers gerealiseerd. De afwerking binnenin is volledig zelf te kiezen.

“We doen ons uiterste best het gebouw te kunnen opleveren voor het eind van 2020.”

Residentie Adagio ll voldoet aan alle hedendaagse

Geert Demarcke, bouwheer

begin 2021.

normen en is BEN (bijna energie neutraal). Alle materialen zijn gekozen in functie van maximaal comfort en minimaal onderhoud. De werken zijn gestart. Oplevering voorzien eind 2020 – Binnenkort wordt er een modelappartament ingericht.

22


klanten aan het woord —

23


expo —

Drie keer naar de kermis met ERA Becue Springkasteel, n ballonnen en eetrijd s ballonvaart-wed 056 75 57 47

056 75 57 47

24


Wist je dat je bij ERA Becue op een verhuiswagen mag rekenen als wij een verkoop realiseren?

ERA Becue is lokaal sterk verankerd. Tussen de mensen, daar waar de ‘vereniging’ en het ‘samen leven’ zich afspelen, daar willen we ook zijn. Graag en vaak. Zowel in Zwevegem (7 september), Harelbeke Kermis (14 september) als op de Ezelsfeesten in Kuurne (6 oktober) zetten we een heuse ERA stand, met springkasteel, ballonnen en een ballonvaart-wedstrijd. Onder het moto ‘van de grond met ERA Becue’ kon elke deelnemer een gokje wagen door te antwoorden op de vraag ‘Hoeveel panden heeft ERA Becue verkocht in 2019?’ Op maandag 7 oktober, daags na de drie braderieën, stond onze teller op … 208! Benjamin Bourgois en Julie Dekoninck kwamen als winnaars uit onze ‘ballonbus’ en mogen met Skyview Balloons – en een beetje met ERA Becue – van de grond. Ouders kregen deskundig advies van onze aanwezige verkopers en agenten, ERA ballonnen veranderden van eigenaar en mochten met de kinderen mee naar huis. Na een enthousiaste passage op het ERA springkasteel, er was de ERA lightbox – die we dringend eens op een avondmarkt willen inzetten – en wie dat wenste kon van een hapje en een drankje genieten.

25


ondernemer van de streek —

Geen kater, wel een eigenzinnige kattin

26


JULIA – The Birth en JULIA – Sunny Joy zijn twee zussen die uit hetzelfde brouwershout gesneden zijn. Logisch, want ze komen uit de ketel van een jonge Kortrijkse familiezaak. Julie Claerbout is er de vrouw achter én voor de schermen en leende op eenvoudig verzoek 80% van haar naam aan de elegant gebrouwen aperitiefbiertjes.

J

ULIA is opgericht in 2017, door

zusje bij : JULIA – Sunny Joy. Opnieuw

Julie Claerbout en haar schoon-

een verfrissend gebrouwen aperitief dat

broer Thibaut Lateur. Lang voor

zich met slechts 4.2% alcohol ook per-

er sprake was van JULIA, ontpopte die

fect leent als dorstlessende doordrinker

laatste zich al tot een gedreven hobby-

op een zonnig terrasje. Diezelfde zon

brouwer. Om het team te vervolledigen

ontdek je trouwens ook in het glas, in de

zijn ook Mathieu Lateur (partner van

aantrekkelijke gele kleur en de fruitige

Julie en broer van Thibaut) en Emmanuel

pompelmoes- en citrusaroma’s.”

Claerbout (broer van Julie) aan boord gehaald. Samen delen zij de liefde voor

De tweede telg van de familie kwam er

het “gebrouwen aperitief”.

na een succesvolle crowdfunding. “Een

Geen bier dan? Hallo? Julie?

bewuste keuze, want we creëren op die manier een betrokken community die

Julie Claerbout: “Wel, een beetje nuance

het voortbestaan van JULIA als merk en

mag gerust. JULIA – the Birth is een

als familie op termijn garandeert.”

fris, blond degustatieaperitief van hoge gisting. Met 5.7% alcohol is het niet

De unieke combinatie van een volle

te stoer, zeker niet te zwaar. Zacht en

smaak met niet al te hoge alcohol­

toegankelijk zelfs. Het wordt gebrouwen

percentages smaakt in elk geval naar

met gerst- en tarwemout en heeft toet-

meer. Angst voor de kater hoef je niet

sen van Cascade en Amarillo-hop die

direct te hebben maar weet wel dat je

voor een fruitige neus en frisse smaak

een wat eigenzinnige kattin in

zorgen. De kleur is blond, met een lichte

handen krijgt. Santé.

troebel en een stevige schuimkraag. Er is een matige bitterheid en fluweelzachte afdronk waardoor het vaak als het

ulie Julie en Jia met Jul

ideale gebrouwen aperitief voorgesteld wordt en dat zetten we zelf graag nog wat extra in de verf met de vorm van het glas. Een echt ‘gebrouwen aperitief’ dus, en zoveel meer dan louter ‘bier’.” De rustige en verstandige aanpak van het merk verhult een heel klein beetje het torenhoge enthousiasme en de ambities van het brouwend kwartet: “We willen JULIA echt wel op de kaart zetten. In elke betekenis die mogelijk is en wereldwijd als het even kan. Ondertussen kreeg de eerste JULIA er dus een

27


“

Hier Waar we leven Lachen en spelen Waar we vrienden omhelzen Waar we dansen en zingen Liefhebben en soms ruzie maken Waar we huilen en troosten Waar we veilig zijn En warmte vinden Hier Is thuisjuridisch —

De hypotheekrente blijft historisch laag De aankoop van een huis of appartement blijft een belangrijke stap in het leven van mensen. Voorlopig lijkt daar – bakstenen in de maag – geen verandering in te komen. Het belang van de aankoop, vaak ‘once in a lifetime’ wordt nog versterkt door het financiële element dat erbij komt kijken. Wat betekent een lage hypothecaire rente?

de eigen spaarcenten – en dus meteen

Concreet: doorgaans leent iemand geld

factor, maar net zo goed zijn eventuele

– minstens een deel van het totale

extra kredieten die je bij een bank hebt

bedrag – om de aankoop van een woning

lopen of wil afsluiten. Eventuele verzeke-

te financieren. Bij gebrek aan voldoende

ringen die in het totaalpakket vervat zijn.

eigen middelen, maar bijvoorbeeld ook

Zelfs de manier waarop je de eerste

om de uitgave te spreiden of omwille van

afspraak maakt, speelt een rol.

ook het totaal geleend bedrag – is een

fiscale voordelen. En op wat men leent, betaalt men interest. Rente. In het geval

Wie tot hier gelezen heeft, merkt natuur-

van een woninglening: hypothecaire

lijk dat de lening en de daarbij horende

rente. En die staat dus historisch laag.

rentevoet voer voor speculatie zijn. Echt,

Het maakt het lenen van een (aanzienlijk)

en in theorie. Ze zijn onderwerp van

bedrag voor de aankoop van dat droom-

debat. Eén element in een economisch

huis op dit moment heel interessant.

systeem en zelfs politieke beslissings­ vorming.

Een lage rentevoet betekent meteen ook dat meer mensen hun lening

Het zo eenvoudig voorstellen dat alles

effectief kunnen blijven betalen en dat

op één pagina past, is dus te kort door

de prijzen van vastgoed dus ook niet

de bocht. Aan de andere kant: banken en

meteen een duik naar beneden gaan ne-

kredietverstrekkers starten vandaag met

men. In tijden van geldkostende zicht-

een hypothecaire rentevoet die historisch

en spaarrekeningen blijft vastgoed dus

laag staat. Iets wat laag is nog een klein

absoluut een interessante investering.

beetje lager krijgen is over het algemeen

De beurs, aandelen … daar blijft een

makkelijker dan goede deals uit de brand

zekere drempel aan verbonden. Een

slepen bij hoge interesten. De mindset

drempel die bij vastgoed alleen letterlijk

is anders en dat is positief voor wie de

aanwezig is en veel lager.

lening aangaat in dit geval.

Is alleen de rentevoet van belang?

De ERA makelaars kunnen, willen en

geschiedenis aanbelandt. Al even,

Nee dus. Je onderhandelingsvaardig­

nemen om het huis van je dromen te vin-

en het lijkt ook niet meteen te

heden en het groter geheel zijn min-

den, maar de eerst stap in de richting van

veranderen.

stens even belangrijk. Het aandeel van

de bank moet je nog steeds zelf zetten.

E

n dan is er goed nieuws: de hypotheekrente is zowat op het laagste punt uit de

30

zullen immers heel wat op hun schouders


project —

Kasteelstraat 27 8550 Zwevegem

www.erabecue.be

Residentie Clément

Hier begint mooi wonen Centraal gelegen, langs een eenrichtingsstraat in hartje

“Het leuke aan dit project is volgens mij de gezelligheid van een kleine residentie én de ligging in een rustige straat, pal in het centrum.” Michèle Matton vastgoedmakelaar voor Zwevegem

Zwevegem, daar komt Residentie Clément. Dit klein­ schalige project met zes appartementen krijgt een kwaliteitsvolle afwerking en negen garageboxen. De open keukens en lichtrijke leefruimtes geven de grote terrassen nog meer waarde. Drie tweeslaapkamer-appartementen (80m² - 119m²) en drie éénslaapkamer-appartementen (61m² - 63m²) met terrasoppervlaktes tussen 13 en 37 m².

31


ERA Comfort Garantie —

Zorgeloos je woning kopen of verkopen

elgiĂŤ B n i e c i v Unieke ser bij ERA enkel


“Hartelijk dank voor uw tussenkomst naar Europ Assistance i.v.m. het schadegeval te Harelbeke, Merelstraat (Arendsnest). Ik werd vlot geholpen en er werd mij een terugbetaling beloofd. Ik ben dus zeer tevreden met de afwikkeling. Vriendelijke groeten, N.M.”

D

Wat valt er onder de ERA Comfort Garantie?

Nog meer zekerheid.

huis of appartement is een van de belangrijkste beslissingen

De basisdekking garandeert het

de optie die ook de vast ingebouwde

in je leven. Je wil dan ook graag een

normaal functioneren van de vaste me-

keukenapparatuur dekt: fornuis of

huis zonder verborgen gebreken of

chanische installaties die in de woning

kookplaat, oven, magnetron, koelkast,

slechte installaties. Daarom garandeert

aanwezig zijn. Onder deze basisdekking

afzuigkap, afwasmachine, droogkast ...

de ERA Comfort Garantie het normaal

voor de mechanische installaties vallen:

Deze toestellen dienen vermeld te zijn

functioneren van de vaste mechanische

• loodgieterswerk binnenshuis zoals

op je garantiecertificaat. Je ERA

e aankoop of verkoop van een

De formule Comfort+ is een aanvullen-

installaties die in de woning aanwezig

zichtbare bovengrondse gas-, afvoer-

makelaar vertelt je graag meer over

zijn.

en waterleidingen

deze extra dekking.

Wat is de ERA Comfort Garantie? Samen met Europ Assistance ontwikkel-

• centrale verwarmingsinstallatie op elektriciteit, gas of stookolie en de daarop aangesloten radiatoren • elektrische convectoren, als zij de

den we de ERA Comfort Garantie. Deze

enige warmtebron vormen voor sani-

gratis waarborg dekt de werking van

taire voorzieningen binnenshuis aan

alle vaste mechanische installaties in je huis of appartement. Tot 16 maanden na de ondertekening van de onderhandse

toiletten, wastafels, bad en douche • warmwaterinstallatie op stookolie,

Met deze bijstand speel je op safe.

gas of elektriciteit Onze bijstandsdienst is 24 uur per dag

koopovereenkomst (compromis) sturen

• elektriciteitsvoorzieningen, van een

we zo snel mogelijk een vakman om de

eenvoudige deurbel tot de complete

bestaande installaties in de woning te

goedgekeurde bedrading in huis,

zeven. Je belt gewoon naar het

herstellen.

inclusief wandcontactdozen en licht-

nummer 02 541 91 36 van Europ

schakelaars

Assistance.

Probleem? Zo kosteloos opgelost!

• jacuzzi: filters, luchtpomp en verwar-

Bij een defect zorgt een degelijke

• zwembad: filters, verwarming, mo-

ming

bereikbaar en dat zeven dagen op

De ERA Comfort Garantie beschermt je voldoening over je nieuwe thuis.

vakman zo snel mogelijk voor de

tor, cilinderkop, relais, compressor,

Van badkamer tot keuken en alles

herstelling. Verplaatsing, werkuren en

terugslagklep en het niet-ingegraven

daartussen.

vervangstukken worden terugbetaald.

pijpwerk van en naar het zwembad

Deze waarborg geldt tot 16 maanden na de ondertekening van de onderhandse

• waterverzachter en drinkwaterpomp, met beperking tot één toestel

koopovereenkomst (compromis).

De ERA Comfort Garantie is geen verzekering maar een servicegarantie. Aangezien het niet over nieuwbouw en nieuwe apparatuur gaat dekt deze garantie niet alle gebreken. Voor de volledige versie van de garantievoorwaarden verwijzen we graag naar

INBEGREPEN: COMFORT

OPTIONEEL: COMFORT +

het garantiecertificaat dat je van je makelaar kreeg. Heb je dit nog niet ontvangen, vraag het dan zeker.

33


domotica —

Ons vastgoed wordt steeds slimmer

De schoolreis ging tijdens de jaren 1990 weleens richting ‘huis van de toekomst’ en toen de eerste thermostaten en – wat een innovatie toen – elektrische rolluiken hun intrede deden, wist iedereen het zeker: domotica is de toekomst!

34


Wist je dat het team dat van ERA Becue elke dag een toponderneming maakt vrijdagmiddag samen eten afhaalt en ondertussen bijkletst? En nee, dan hoeft het niet altijd over vastgoed te gaan.

Een thermostaat was destijds revolutio-

Smart living

nair omdat een huis plots zelfstandig de

Klinkt dat futuristisch? Die thermostaat

binnentemperatuur leek te regelen. Het

van daarnet gebruikte al langer het

ging in de praktijk om een ingebouwde

signaal van een thermometer om de

timer, maar een jaar eerder moesten

verwarming aan of af te zetten. Niet jij

vader of moeder nog uit de zetel komen

beslist, de twee toestellen regelen dat

om de verwarming handmatig te bedie-

onder elkaar. En dat doen ze steeds be-

nen. Konden ze meteen ook de televisie

ter, steeds vaker en steeds meer zonder

van post verzetten. Twee dingen waar

dat wij het beseffen. Een zender in de

kinderen vooral niet mochten aanko-

wagen kan de garagepoort openen zo-

men, trouwens. Zeker voor de generatie

dra je de straat indraait en zorgt ervoor

die opgroeide met de kolen- of hout-

dat je in het halfdonker dat bakje niet

kachel en de pineut die ’s ochtend het

hoeft te zoeken. Behalve zo’n praktisch

karwei had om een ijskoud huis weer

dingetje, kan het evenwel ook nog een

op te warmen, ging met de komst van

stap verder gaan: energieverbruik dat

de thermostaat een droom in vervul-

geregeld wordt en een woning die zich

ling. Het leek futuristisch, maar tegelijk

behoorlijk autonoom aanpast aan het

paste technologie zich razendsnel aan

levensritme van de bewoners. Slimme

de praktische noden van elke dag aan.

woningen, met andere woorden. En

Elektrische poorten, intercoms, licht dat

dan is de stap naar bijvoorbeeld het

aanknipt als je binnenkomt …

detecteren van ‘andere’ bezoekers niet zo groot.

“Vandaag hebben we allemaal een computer in de broekzak zitten.”

In het huis van de toekomst, tijdens die schoolreis in de jaren 1990, stond een koelkast die een boodschappenlijstje kon afdrukken. ‘De melk is op’. Je

Vandaag hebben we allemaal een com-

moest de melk wel telkens op dezelf-

puter in de broekzak zitten, ongeveer zo

de plaats zetten om het systeem te

groot als een hand en honderd keer krach-

laten werken en mocht niet vergeten

tiger dan de eerste – toen ook al specta-

zelf naar de winkel te gaan. Dat was

culair kleine – laptops. Onze smartpho-

‘automatisering’. Vandaag verstuurt

nes laten ons toe om de thermostaat te

die koelkast zonder verpinken een

bedienen vanop afstand. Om dat te doen,

complete boodschappenlijst naar de

gebruiken zender en ontvanger (smart–

collect-winkel in de buurt en rekent

A

phone en thermostaat) draadloze netwer-

meteen ook af. Ze komen het nog net

nno 2020 lijkt ‘domotica’

ken. Ze praten als het ware met elkaar, via

niet in de koelkast stoppen, al zou je

achterhaald. Of beter: de term is

internet. Dat ‘internet of things’ bestaat

dat wel kunnen bekomen als je ze een

ingehaald door zaken als smart

in toenemende mate uit semi-intelligente

zender geeft zoals er eentje in je wa-

homes en smart living. Onze huizen en

toestellen die communiceren én beslissin-

gen zit. Dat is ‘smart living’.

appartementen zijn slimmer dan ooit,

gen kunnen nemen. Autonoom, zonder

maar waarover gaat dat dan precies?

dat wij als mens tussenbeide komen.

35


het leven zoals het is —

BIV-stagiaire Joyce Mouton Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) waakt op verschillende manieren over het beroep van vastgoedmakelaar. Eén manier is de instroom van nieuwe makelaars op een correcte en goed-begeleide manier te laten verlopen, via een officiële BIV-stage, waarbij de ambitieuze stagiairs de kneepjes van het vak leren onder toeziend oog van hun stagemeester.

Joyce is één en al gedrevenheid en altijd op zoek naar creatieve oplos­ singen die zowel huidige als toekomstige klanten zeker bevallen.

36


J

oyce Mouton is één van de BIVstagiairs die op het moment van schrijven bij ERA Becue alles

ontdekt wat er te ontdekken valt over de wereld van de vastgoedmakelaar. “Ik ben eigenlijk al ‘oud’ om dit te doen,

“De BIV-stage, met daaropvolgend het examen, is een waarmerk. Een kwaliteitslabel. Het illustreert dat je niet zomaar iets staat te beweren, maar dat er een basis is waarop je kan terugvallen.”

hoor.” Het is een openingszin die kan

zelfstandig makelaar worden. Er zijn nog werkpuntjes natuurlijk. Ik merk dat er nog evolutie mogelijk is als we het over sociale skills hebben. Er zit een luik ‘overtuigen’ in elke transactie. Waarom ben ik de beste die rondloopt? Wat onderscheidt me van de cowboys? Daarin moet je wel groeien en dat kan

tellen, zeker als de interviewer nog tien

eigenlijk alleen door het te doen. Het

persoonlijke zoektocht die eraan vooraf

Hoe ziet het leven van een BIV-stagiaire eruit? Champagne? Feestjes? Grote transacties?

gegaan is (lacht). Ik ben verpleegster

“Ik moet je teleurstellen. Ik heb zeer

BIV-stage, met daaropvolgend het

en heb ook een diploma ‘Toerisme’. En

gevarieerde en vaak onvoorspelbare

examen, is een waarmerk. Een kwaliteits­

– op een paar maand stage in Indonesië

dagen, maar het is toch vooral hard

label. Het illustreert dat je niet zomaar

na – heb ik in geen van beide gewerkt.

werken, hoor. Praktisch is de BIV-stage

iets staat te beweren, maar dat er een

Integendeel, de stageperiodes beves-

binnen ERA Becue opgebouwd in vier

basis is waarop je kan terugvallen. Ik

tigden eigenlijk telkens dat die jobs net

grote blokken van telkens drie maan-

hecht er dus belang aan om al die zaken

niet waren wat ik wou doen. Doorgaans

den. De eerste maanden ontdekte ik

echt in de vingers te hebben.“

is het andersom, en dat blijkt tijdens

vooral de regio: een ERA makelaar

de BIV-stage: deze keer versterkt mijn

moet haar actieterrein door en door

werkervaring helemaal het gevoel dat ik

kennen. Tijdens het tweede blok lag

nu wel op het juiste spoor zit.”

de focus op contacten leggen. Je komt

jaar extra op de teller heeft staan. Gelukkig schept Joyce meteen duidelijkheid: “Het heeft alles te maken met de kleine

menselijke aspect is dus zeer belangrijk! Communicatie, in alle transparantie, op een goede manier … Vroeger mocht iedereen zichzelf makelaar noemen. De

als makelaar de hele doorsnede van

Oef, maar hoe komt iemand uit ‘zachtere’ sectoren in vastgoed terecht?

Wanneer mogen we de eerste succesvolle supertransactie van Joyce Mouton verwachten?

de bevolking tegen. Dat maakt het

“Een BIV-stagiaire kan ten vroegste

boeiend, maar niet altijd makkelijk. Het

na een jaar examen afleggen. Je hebt

is vaak ook zaak om de dingen op een

220 dagen stage nodig en die mag je

“In verkort traject kon ik na mijn oplei-

actieve manier aan te pakken. Op dit

aan het hele andere uiterste spreiden

ding ‘Toerisme’ nog ‘Immobiliën en Ver-

moment – tijdens het derde blokje van

over drie jaar, maar ik zou er toch graag

zekeringen’ doen en terwijl ik daarmee

drie maanden – krijg ik intern oplei-

relatief snel werk van maken. Ik ben

bezig was, groeide de interesse. Niet

ding om in te kopen. Ook hier zit weer

eigenlijk al oud, weet je nog (lacht)? En

zozeer voor het verzekeren, wel voor

dat actief op zoek gaan naar kansen.

of die eerste transactie er eentje bij ERA

vastgoed. Ik heb een half leven gedacht

‘Verkoop’ is straks de laatste fase, dus

zal zijn? Graag zelfs, ja. Onder ERA-vlag

dat ik iets met geneeskunde ging doen,

daar kijk ik wel naar uit. Dat is toch een

maak je deel uit van een netwerk, kan je

om dus ergens helemaal anders uit te

soort einddoel.”

beroep doen op collega’s, op onder-

komen. Zo gaat dat. De werkvloer is

als je van de schoolbanken komt? Het

Spreek ik met de volgende top-vastgoedmakelaar van ERA Becue?

is vooral wanneer je aan het werk bent,

“Wie weet (lacht)? Mijn ambities

dat veel zaken duidelijk worden.”

liggen in elk geval in de richting van

wat dat betreft bepalender dan wat je in theorie leert. Wat weet je uiteindelijk

steuning, op advies ook. Zeker aan het begin van een carrière zijn dat dingen die kunnen tellen.”

Succes!

37


project —

Nieuwbouwproject met karakter groene g omgevin

Kortrijksestraat 89 8520 Kuurne

Residentie Vlasmeers Residentie Vlasmeers is een nieuwbouwproject dat zich onderscheidt van andere projecten door een historische achtergrond en karakteristieke architectuur. De residentie met stijl en standing op overschot ligt langs de Kortrijksestraat in Kuurne.

www.erabecue.be Aan de boorden van een zijrivier van de Leie en dicht bij het groene Vlaspark is dit een garantie op rust. Toch ligt het levendige stadscentrum van Kuurne op wandelafstand en is er aan uiteenlopende voorzieningen geen gebrek.

“We krijgen veel enthousiaste reacties op de karakteristieke architectuur.”

De vergezichten – de akkerlanden van het Vlaspark – zijn op

Julie Becue, zaakvoerder

twijfel toppers!

38

zich al een troef. De nabijheid van Ringshopping Kuurne is dat ook. Met negentien ondergrondse autostaanplaatsen en volledig zuidgericht, zijn deze 12 luxeappartementen zonder


project —

Ideaal wonen in Harelbeke. lastijl l i v n i e i t Residenstekende ligging met uit

De Kortrijkse poort Op de grens tussen Kortrijk en Harelbeke, langs de belangrijkste invalswegen, ligt dit kleinschalige nieuwbouwproject in villastijl. Twee residenties met telkens vijftien appartementen verschenen de voorbije jaren in deze nieuwe, groene omgeving. Je wandelt in twintig minuten naar de Veemarkt in het centrum van Kortrijk maar fietst even vlot en eenvoudig richting natuurdomein De Gavers. Het gerespecteerde architectenbureau Dehullu en

“De moderne bouwstijl van dit project zorgt voor heel wat interesse.” Julie Becue, zaakvoerder

bouwgroep Berton legden de nadruk op beleving. Daaraan koppelden ze eigentijdse begrippen zoals duurzaamheid, een praktische indeling en optimale benutting van de binnenruimte. Vloer­verwarming is overal standaard. De afwerking bepaalt elke nieuwe eigenaar helemaal zelf, naar eigen smaak en wens. De exclusieve appartementen hebben twee slaapkamers, grote leefruimtes, veel lichtinval en een groot zonneterras (vanaf 14m²). Gelijkvloerse appartementen genieten van een privétuintje.

Hippodroomstraat 114 8530 Harelbeke

Met overdekte of open autostaanplaatsen en private kelderbergingen is het plaatje compleet en wordt het geheel moeilijk te evenaren. Alle troeven maken

www.erabecue.be

van dit project een uiterst interessante vastgoed– belegging en perfect als eerste appartement.

39


nieuwe ERA-CEO met ambities —

Johan Krijgsman

Johan Krijgsman. Onthoud de naam. De nieuwe ERA-topman is een jonge dertiger maar heeft er – zo lijkt het niet alleen, zo is het eigenlijk ook – al een half leven in vastgoed opzitten. Begin 2019 nam hij een meerderheid van de aandelen over van het duo Iain Cook en Pol Vanacker.

40


Johan Krijgsman over de ERA dienstverlening en “de kracht van het netwerk”. “Hoe vind je snel een geschikte

Wist je dat ERA Becue zelfs in het donker een lichtpuntje is? Met onze ERA lightbox worden we zowat altijd en overal gezien!

woning als je een baan in Kortrijk omruilt voor een job in Gent? En hoe weet een Amerikaan of Zweed dat je woning perfect in hun nieuwe Belgische leven past? Kort en krachtig antwoord: dankzij het ERA

A

netwerk. ERA makelaars leggen

residentiële vastgoedmakelaar van

hand van je behoeften maken ze

instantie hoorde ik niks meer van de

Vlaanderen van. “En die positie stralen

inzichtelijk wat het voordeel is van

zaakvoerder. Dus belde ik hem op

we te weinig uit”, valt de nieuwe CEO

de individueel op maat gemaakte

(lacht). Bleek dat hij wachtte tot ik de

met de deur in huis. “We mogen en

dienstverlening van ERA. Wij willen

vraag nog eens zou stellen, om zeker

moeten dat luidop durven zeggen.

onze klanten ontzorgen van alle

te zijn dat ik het echt wou.”

De eerste 25 jaar is er door de

administratieve rompslomp. We

makelaars hard gewerkt aan een

staan je met onze kennis en erva-

Passie en kennis

betrouwbaar en professioneel imago

ring bij doorheen het hele proces,

Een jaar later nam Johan Krijgsman

en dat maakt van ERA een sterk merk.

of je nu je droomwoning zoekt of je

het kantoor voor de helft over en

Dat mag gerust meer zichtbaar zijn.

eigen woning wenst te verkopen.

vormde het uiteindelijk om tot ERA

Onze uitstraling verbeteren, staat dus

Met raad en daad. Als organisator,

Wonen: zes Waaslandse vestigingen

op mijn to-dolijst.”

maar ook gewoon als klankbord.

en meteen het grootste vastgoed-

Op een bepaald moment moet je

kantoor van het hele netwerk. “Daar

Om de toekomst van ERA 2.0 in een

beslissingen nemen en dan is het

zit geen geheim achter. Hard werken,

visie te gieten en ideeën op te doen,

aangenaam als een specialist je

blijven investeren en niets geks doen:

reed Krijgsman in 2019 precies 4225

daarin kan ondersteunen.”

mijn oude wagen heb ik tot op de

Iain Cook en Pol Vanacker

van bij het begin uitgebreid uit

diploma, zonder vacature. Zelfs op

runden ERA 25 jaar en

wat er komt kijken bij de verkoop

commissie en zonder vast loon had

maakten er de grootste

en aankoop van een huis. Aan de

ik er willen beginnen, maar in eerste

kilometer door België en bezocht alle

draad versleten en ik ben geen man

kantoren. “En ik zie nog potentieel,

van dure horloges of pakken. Passie

dat klopt. Er zijn ‘blind spots’, waar we

en kennis zijn volgens mij twee belangrijke voorwaarden om van iets een

– ondanks onze huidig aantal van 110 kantoren – niet aanwezig zijn. In Vlaan-

der bouwen. Zowel jonge makelaars die

succes te maken. Je mag die kennis

deren en zeker in Wallonië kunnen

een eigen kantoor starten als bestaande

ook gerust onderweg nog opdoen: ik

we nog groeien. De sterkte van ERA

vastgoedkantoren zijn welkom om zich

ben nooit beschaamd geweest om za-

zit hem in het netwerk en een struc-

te verbinden aan de marketing, naam­

ken die ik niet wist gewoon te vragen.

tuur die kansen biedt: ERA staat voor

bekendheid en digitale investeringen

Dat is geen schande hé. En de kennis

‘Electronic Realty Associates’, omdat

van het netwerk. In 2025 wil ik graag

die in je diploma vervat zit, die valt

oprichter Jim Jackson in de jaren

150 kantoren in België.”

voor een heel groot stuk weg op je eerste werkdag. Dan begint alles op-

1970 overtuigd was dat hij met, toen moderne, faxmachines een verschil

Johan Krijgsman legde zelf een eerder

nieuw en tellen de prestaties vanaf dat

kon maken in vastgoedtransacties. De

atypisch parcours af, in tijden waarin

moment. Hoe dan ook maak je fouten,

snelle uitwisseling van documenten

alsmaar meer uren op de school­banken

hoor. Het is vooral zaak die vervolgens

tussen de kantoren bleek een succes

wordt doorgebracht: “Toen ik 19 was,

niet nog eens te herhalen.”

en is vandaag – in hedendaagse variant

stapte ik het lokale ERA kantoor in

– nog steeds een pijler waarop we ver-

Sint-Niklaas binnen. Zonder hoger

41


de dag van — naam Aurélie Baas leeftijd 26 jaar functie zelfstandig agent in- en verkoop hobby’s reizen en tennis

10.00 – 11.00 uur “De eerste stap in een succesvolle transactie is een juiste waardebepaling en een goede marktanalyse. De verkoper wil liefst veel, de koper liever weinig en ik tracht daar als neutrale en objectieve tussenpersoon een goed evenwicht in te vinden. De ervaring leert dat een correcte startprijs de beste weg is. Te hoog starten, om wat voor reden dan ook, levert zeker niet altijd het ideale resultaat op. Om een goede waardebepaling te kunnen maken, moet ik natuurlijk wel de regio kennen. Andere panden, prijzen …

Aurélie is jong en tegelijk al zeer ervaren. Met een familienaam als de hare kan er weinig fout gaan, al zullen het vooral haar enthousiasme en drive zijn die succes opleveren.

we zijn weer waar we daarnet gestart waren. Die marktkennis is dus echt cruciaal. Ze maakt eigenlijk doorlopend deel uit van mijn dagelijkse baanprospectie. Ik wil weten wat er te koop is, en ik probeer dat actief te ontdekken. Door rond te rijden, door te kijken, door bezoekjes ter plaatse, door mensen te spreken, door mijn regio te kennen en ervoor te zorgen dat mijn regio mij ook kent.”

8.30 – 9.45 uur “Mijn dag begint zowat steevast met mails lezen, afspraken inplannen en telefoontjes maken. En met koffie. Het kantoor gaat om 9 uur open en als zelfstandig makelaar ben ik het ERA Becue-gezicht in Harelbeke, Hulste, Bavikhove en Deerlijk. Zowel de in- en verkoop in die regio valt in mijn takenpakket. Nee, ze komen niet vanzelf (lacht). Niet de panden, niet de verkopers en niet de kopers. Dat wordt soms weleens verondersteld, maar de realiteit is toch net een beetje anders. Een belangrijk deel van de dag besteed ik dus aan het aanleggen van mijn ‘portefeuille’. Dat is een constante uitdaging, want panden, verkopers en kopers, ik heb ze alle drie nodig om een succesvolle verkoop te organiseren. Die zoektocht stopt eigenlijk nooit. Of beter: er is geen ‘af’-knop. Als ik op zondag door Harel­beke passeer en ik zie een ‘te koop’-bordje, dan moet ik stoppen.”

42


15.00 – 16.00

eel h n j i z s ’ o Fot rijk. belang

“Wanneer ik een koper heb gevonden, breng ik die in contact met de verkoper. Er moet een dossier worden opgemaakt en de compromis moet in een duidelijke taal worden voorgelezen. Nadien maak ik via een nieuwe Magic eventueel de buren bewust van het feit dat er nieuwe buren komen. Ik mag regelmatig eindigen met champagne, dat klopt. Alleen uitdelen hé. Een fles voor de kopers en een fles voor de verkopers.”

18.00 - … “Mensen plannen bezoeken vaak – en graag – ’s avonds. Dan sta ik vanzelfsprekend paraat. Aan een ‘nine to five’ mag je niet

11.00 – 12.00 uur

denken dus, maar anderzijds heb ik ook geen last van routineuze

“Terwijl ik onderweg ben, plan ik ook rondleidingen

dagen zonder avondlijke afspraken compenseren weleens de

voor kandidaat-kopers. Na een eerste telefonisch

andere. Alhoewel … zo heel veel vrije avonden zijn er niet. Een

contact stel ik graag persoonlijk mezelf en het

meisjesdroom? Goh … ik ben in de vastgoedsector beland na

kantoor voor. We moeten elkaar leren kennen want

een uitstapje langs de interieurarchitectuur, dus het kwam niet

straks volgt er – hoop ik – een belangrijke beslis-

helemaal uit de lucht vallen. Ik leer bij, volg opleiding, werk aan

sing voor de kopers en dan wil ik graag dat ze zich

bepaalde vaardigheden … Ik wil ‘mee zijn’ natuurlijk. Dat ver-

daar goed bij voelen. Heel veel gaat over vertrou-

wacht men ook. Nieuwe wetgeving, nieuwe regels … je weet dat

wen en de juiste klik.”

die vragen komen, dus zorg ik dat ik de antwoorden ken.

doorsneedagen. Elke dag is anders. Mijn job is zeer afwisselend en ik kan mijn tijd ook in heel grote mate zelf plannen. De

Ik duw mee aan de kar, maar makelaars hebben de perceptie soms tegen. De eerste stap is dan ook de moeilijkste, want ik moet meteen een aantal negatieve zaken weerleggen. Als er dan een klik ontstaat en ik kan mensen meenemen in een verhaal,

12.30 – 13.15 uur

dan wordt het wel snel leuk. Het gaat over beleving, over dat verhaal, over belangrijke momenten in een mensenleven.”

“Foto’s nemen, zorgen dat een woning er aantrekkelijk uitziet, de presentatie van een pand, eventueel de virtuele 360°-tour … Als makelaar moet je alles kunnen (lacht). Ik maak Magics om de buurt op de hoogte te stellen en straks sla ik een praatje terwijl ik die in de bussen steek. Persoonlijk contact is een belangrijk deel van de job. Ik moet actief zijn, mezelf tonen, events bijwonen of ondersteunen, de plaatselijke zaken binnenlopen … Veel is ‘netwerken’ in dit beroep. Met ERA heb ik aan de ene kant een heel professioneel netwerk ter beschikking, maar in mijn regio werk ik zelf ook aan een netwerk van kopers, verkopers en panden. Mensen moeten aan mij denken als ze hun huis willen verkopen.”

43


project —

Voor elk wat wils.

n ruime terrasse

Monseigneur De Haernelaan 8500 Kortrijk

Reeds 70h% is verkoc t

www.erabecue.be

Hedendaags wonen Residentieel wonen in één van de mooiste lanen van Kortrijk op een boogscheut van het centrum? Het kan! Achter deze kleinschalige residentie schuilen tien kwalitatieve appartementen, gelegen op een steenworp van het bruisende stadsleven. Deze appartementen kunnen aan de woonwensen van elke toekomstige bewoner voldoen, dankzij de variërende oppervlaktes van 92m² - 130m².

Eén enkele zin vat Residentie De Karmeliet helemaal samen: ‘Schitterend wonen in een van de mooiste lanen van Kortrijk, op een boogscheut van het centrum.’

Residentie De Karmeliet

Deze residentie telt drie verdiepingen. op het

Met tien kwaliteits- en stijlvolle appartementen blijft dit

gelijkvloers bevinden zich twee ruime appar-

een kleinschalig en overzichtelijk project. Toch is er – met

tementen met een groot terras en tuin.

oppervlakten tussen 92 en 130m² – voor elk wat wils.

Op de eerste en tweede verdieping zijn er

Elk appartement krijgt minstens twee slaapkamers en met

telkens drie appartementen met twee slaap-

een tuin en ruime terrassen straalt elke wooneenheid stijl

kamers en mooie leefterrassen.

en vooral heel veel ruimte uit.

Als kers op de taart vind je de twee dakappartementen op de derde verdieping, met

Een eventuele kelderberging en ondergrondse autostaan-

fenomenale terrassen van 20 m².

plaats behoren tot de mogelijkheden.

44


goed doel —

De Warmste Week ERA BECUE KON DE EERSTE WARMSTE WEEK IN ‘EIGEN’ KORTRIJK VANZELFSPREKEND NIET ONOPGEMERKT LATEN PASSEREN. ONS HELE TEAM IS DAGDAGELIJKS BEZIG MET VASTGOED, ZONDER DAAROM ALTIJD STIL TE STAAN BIJ HET FEIT DAT EEN DAK BOVEN HET HOOFD NIET VOOR IEDEREEN EVEN VANZELFSPREKEND IS.

WAT? Vandaar dat ERA Becue zich inzette om ERA chocolaatjes aan de man of vrouw te brengen. Eind november maakten we daarmee zelfs de Kortrijkse winkelstraten onveilig.

VOOR WIE? De opbrengst van onze inspanningen was bestemd voor een specifiek project voor CAW Zuid-West-Vlaanderen, dat een nieuw opvangcentrum in de Blekerstraat in Kortrijk wil omtoveren tot een warm nest voor jongeren die problemen hebben en daarom nood hebben aan meer begeleiding in hun dagdagelijks leven. De verbouwingen starten dit voorjaar en de veertien studio’s focussen vooral op jongeren in (tijdelijke) nood.

WAAROM?

HET RESULTAAT?

ERA Becue maakt deel uit van

Hoewel het gezelschap rond de

de stad en van de buurt. We

kerstboom altijd belangrijker is dan

willen daar ons steentje aan bij-

wat eronder ligt, mocht ERA Becue

dragen, op heel diverse manie-

850 euro overhandigen aan CAW

ren, maar een eerste Kortrijkste

Zuid-West-Vlaanderen. We kregen

editie van de Warmste Week

daarbij het gezelschap van het hele

konden we sowieso onmogelijk

ERA netwerk, dat meer dan een stevi-

laten passeren.

ge duit in het zakje kwam doen. Top!

45


Zes tips van interieurstyliste Anne-Catherine Gerets —

Licht en lucht: haal het maximum uit uw (kleine) ruimte


Anne-Catherine Gerets – misschien mag u wel ‘Clo Clo’ zeggen? – is een blogster, freelance interieurstyliste en auteur die aan haar familie naar eigen zeggen soms moeilijk uitgelegd krijgt wat haar precieze beroep is. Nochtans loopt er, ongeacht het medium, een duidelijke rode draad door het gevarieerde en boeiende leven van Anne-Catherine: interieurstyling.

W

oningen worden kleiner.

niet meteen met verf, dan zorg je op zijn

Beschikbare budgetten en

minst voor kleur en textuur in de decora-

beschikbare ruimte optimaal

tie: een stoel, een kussen, een plaid, een

benutten, ze zijn anno 2020 belangrijk.

accent … Ook om eigenheid te creëren

We legden ons oor te luisteren en

en eenheidsworst te vermijden, zijn dat

sprokkelden voor u een aantal handige,

kleine maar cruciale ingrepen.”

laagdrempelige tips voor wie maximaal wil genieten van elke beschikbare

“Tot slot wijs ik graag nog op een fout die

centimeter.

mensen weleens durven maken door alles tegen de muur te schuiven. Het is een

“De eerste tip is eigenlijk logisch: denk

logische denkwijze, maar eigenlijk verlies

compact. Een interieur lijkt groter als je

je de helft van een tafel als je die tegen

geen hoge meubels zet en de zetels met

de muur duwt. Je wint dus niet zozeer

opzichtige neksteunen laat voor wat ze

plaats, je verliest er. Kies dan beter voor

zijn. Vergeet de kasten die tot aan het

een kleiner exemplaar dat je wel ten volle

plafond reiken: niet te bombastisch. Hou

kan benutten. Het zal de gezelligheid ab-

het luchtig, fijn en licht.”

soluut ten goede komen en veel minder lichtpunten. Als eigenaar is dat echt iets

een kunstmatig effect hebben.”

“Je mag dat licht en die lucht meteen

om vooraf over na te denken. Een kamer

ook doortrekken in de stijl en opbouw

met één lichtpunt wordt al snel een pak

Ann-Catherine Gerets beantwoordde in

van het interieur. Die kast van daarnet

enger, in elke betekenis van het woord.

dit geval met veel plezier enkele vragen,

kan onderaan absoluut een paar geslo-

Laat desnoods meerdere lampen uit dat

maar u hoeft echt niet allemaal de tele-

ten deurtjes hebben, als de bovenste

lichtpunt komen, werk met een aantal

foon te nemen nu: in haar recent versche-

helft open is. Heb je een roomdivider

pendels boven tafel. Eigenlijk ga je zo

nen boek ‘Into Interieur’ staan nog tal van

nodig – in een studio blijft het handig –

een beetje in de richting van een ‘mo-

tips, ideeën en handige doe-het-zelf trucs

plaats dan een rek dat je aan twee zijden

derne luster’ denken. Stel dat er prak-

die van uw interieur en huis een echte

kan benutten. Het belemmert je zicht

tische beperkingen zijn, dan kan je met

thuis maken.

niet volledig en creëert op die manier

sfeerlicht in de hoeken toch het duister

ook weer ruimte. De paravent van een

verjagen. Iets wat donker blijft, is verlo-

halve eeuw terug hoort effectief daar

ren ruimte. En dat is niet alleen letterlijk

thuis: in het verleden. Vandaag mag het

zo, het versterkt ook dat gevoel.”

maar vooral open.”

De zes tips nog eens op een rijtje 1 Vergeet bombastische kasten

luchtig, licht, een tikkeltje mysterieus “Tip vijf gaat over de kleuren. Creëer je een ruimtegevoel door alles wit te

en zware zetels. 2 Kies voor luchtige, lichte en open meubels.

“Tip drie lijkt een detail maar kan wel

verven? Nee. Optisch zijn lichte kleuren

degelijk veel effect hebben: materiaal-

– of dan toch wit, als het echt moet –

keuze. Materialen die licht weerkaatsen

wel een middel om iets ruimer te laten

creëren een ander gevoel. Ik denk aan

lijken, het betekent in geen geval dat

4 Licht. Licht. Overal licht!

glas, aan metallics, aan goud, aan glan-

kleuren uitgesloten zijn. Toegegeven,

5 Kleuraccenten versterken de

zende coatings. Een vierde tip sluit daar-

zwart of donkerblauw zijn geen ideale

bij aan gaat specifiek over de verlichting:

oplossing als je ruimte wil suggereren,

je moet geen donkere hoeken creëren,

maar probeer toch voor voldoende

dus zorg indien mogelijk voor voldoende

afwisseling en kleur te zorgen. Lukt dat

3 Materiaal dat licht weerkaatst, creëert ruimte.

eigenheid. 6 Nee, alles aan de kant schuiven is niet de oplossing.

47


Beeld je eens in hoe dat eruit zou kunnen zien … —

Of nog beter: gebruik onze ‘virtual tour’-tool!

Een virtuele tour kan je op drie manieren assisteren bij het verkennen, inrichten of ontdekken van je nieuwe woning. Zonder dat daarom wilde experimenten of dure pogingen nodig zijn. De virtual tour-tool maakt drie

polsbeweging. Door te klikken wandel

tegels, houten vloeren of niet, zowat

specifieke zaken makkelijk:

je de volgende kamer in en zo kan je de

elke denkbare kleur, nadien zal je in elk

hele woning zien.

geval niet zeggen dat je niet wist wat je

Explore

mocht verwachten.

Wandel gewoon – virtueel – rond in

Design

je nieuwe of toekomstige woning.

Muren, vloeren, badkamertegels,

Guide

Door met de muis te slepen kijk je om

terras … aanpassen en veranderen

De tool leid je rond doorheen de kamers

je heen: 360 graden of omhoog en

volgens eigen smaak is slechts een

en het pand. Je hoeft alleen maar te

omlaag, het kan allemaal met een kleine

kwestie van minuten. Grote of kleine

kijken en te genieten.

48


WhatsApp voor onze zoekende kopers Communicatiemiddelen worden op de dag van vandaag steeds efficiënter. Ook wij, ERA Becue, ondernemen actie om zo doeltreffend mogelijk relevante informatie door te geven. Wij stellen u voor: WHATSAPP for BUSINESS. Wat Zodra wij een nieuw pand in onze portefeuille hebben, verwittigen we iedereen die hiervan op de hoogte wil zijn, alvorens de woning op internet verschijnt. Dit gebeurt via verzendgroepen waardoor uw privacy volledig gegarandeerd blijft. Verzendgroepen? Dit is een tool van WhatsApp for Business waarbij verschillende contacten gegroepeerd worden. Wanneer iemand reageert zal dit niet weergegeven worden aan de andere leden van de verzendlijst, maar privé toekomen bij de beheerder (ERA Becue). Kortom: het is een handige manier om als EERSTE op de hoogte te zijn van nieuwe panden binnen ons aanbod en snel een vraag te stellen over een bepaalde woning.

Hoe Stap 1: voeg het nummer 0470 66 33 72 toe aan uw contacten van uw gsm. Stap 2: stuur een WhatsApp berichtje met de regio waarin u zoekt.

Beëindigen Indien je de wekelijkse berichten wil stopzetten stuur je gewoon “STOP”. De virtual tour-tool geeft een volledig 3D-beeld en dus je ervaar je echt een ruimtelijk, realistisch gevoel. Het lijkt alsof je fysiek aanwezig bent.

Social media

Je vindt de tool terug bij sommige panden

Naast de traditionele advertenties

op onze website. Bij de filter kan je instel-

op onze website, de vastgoedsites,

len dat je enkel de panden met een virtual

de krantjes enz. zetten we ook

tour wil zien.

fel in op sociale media zoals

/ERABecue @ERAbecue

Facebook, Instagram, Twitter ... Snel en relatief krachtig internet is vereist

Op deze manier trachten we uw

om de design-functie te gebruiken.

eigendom aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken.

LinkedIn: ERA Becue era_becue

49


Vanhemmens Hoevestraat Zwevegem

www.erabecue.be

50


project —

Een sterk ruimtegevoel

artijen p r e t a w n e k r Pa groen t e h n i n e d d i m

The Mills Het gemengde nieuwbouwproject The Mills transformeert de Losschaert-site straks in een reeks aangename woningen die uiteenlopende bewoners aanspreken. Op amper twee minuten van Zwevegem en vijf minuten van Kortrijk, is dit dan ook een ideale uitvalsbasis. Midden in het groen, tussen waterpartijen en in de nabijheid van twee stadscentra, veel completer wordt het niet.

“De combinatie van licht, rust en open ruimte zorgt voor een instant vakantiegevoel.”

In verschillende fases komen 24 woningen met tuin tot stand. Grote glaspartijen en een open keuken versterken het ruimtegevoel en de moderne uitstraling. Een volgend luik in het project bevat 36 appartementen met parkzicht-terrassen. Hou het in het oog!

51


event —

ERA Open Huizen Dag

52


Wist je dat we elke bewoner van een pand dat deelneemt aan de ERA Open Huizen Dag blij maken met een bloemetje? En liefst ook een koper natuurlijk.

ERA organiseert meerdere malen per jaar een ERA Open Huizen Dag, een vaste waarde in het Belgische immobiliënlandschap. Op deze zaterdagen zetten alle ERA makelaars tegelijk de deuren open van zoveel mogelijk woningen uit hun aanbod. Zo kunnen potentiële kopers zonder afspraak meerdere woningen bezoeken die hun interesse wegdragen. Tot in de puntjes georganiseerd

Laten kijken doet verkopen

ERA zet alles op alles om van de ERA

Huizen Dag de geknipte manier om de

Open Huizen Dagen een succes te

drempel naar jouw woning te verlagen

maken. Zo bereiden we door middel

en verschillende geïnteresseerden op

van een hechte, professionele samen­

één dag over de vloer te krijgen. Met

werking met de makelaars alles intensief

een serieuze kans op resultaat: voor een

voor – een degelijke voorbereiding is

kwart van de deelnemende woningen

immers het halve werk.

vinden we dankzij de ERA Open Huizen

Voor jou als verkoper is de ERA Open

Dag een koper. Vóór elke ERA Open Huizen Dag zetten we bijvoorbeeld een opvallende

Zelf kijken doet kopen

reclamecampagne op touw, waarbij

Potentiële kopers waarderen dan weer

natio­nale radiospots, persberichten,

dat ze thuis een keuze kunnen maken

advertenties op social media en website­

uit een aantal woningen en die selectie

berichten worden aangevuld met

daarna persoonlijk, maar vrijblijvend aan

regionale mailings en folders. Op deze

hun wensen kunnen toetsen.

manier krijgt deze dag meer publiciteit, wat leidt tot meer opengestelde panden

Interesse in de volgende ERA Open

en meer bezoekers. Op de dag zelf

Huizen Dag? Geef je e-mailadres door

krijgen de bezoekers een warm onthaal

aan jouw ERA makelaar en je krijgt

en een deskundige rondleiding.

een seintje.

“De ERA Open Huizen Dag is een warme welkom voor duizenden kandidaat-kopers.”

53


project —

hartje Avelgem (centrum) Binnenkort appertementen te koop: groot en klein 1, 2 of 3 slaapkamers

nieuw www.erabecue.be

54


Saskia Vantomme —

“Toen ik startte, waren we met twee. Nu heb ik 17 collega’s.” Saskia Vantomme is de stille rots in de branding bij ERA Becue. Een baken van vertrouwen voor wie de kantoren in Zwevegem en Kortrijk binnenstapt. Als ‘administratief verantwoordelijke verkoop’ werkt ze vaak en graag in de luwte, al weet iedereen bij ERA Becue haar dagelijkse inzet al bijna 20 jaar te waarderen.

Wanneer ben je gestart bij ERA Becue? Waar en wanneer is je passie voor vastgoed ontstaan?

tief medewerker. We vulden elkaar goed

gaan. Je wilt de klanten natuurlijk op een

aan, er was snel een gezonde klik … toen

correcte manier informeren. Voor mij –

waren we met twee, hé. Vandaag heb ik

als administratief ingesteld persoon – is

zeventien collega’s en – gelukkig – nog

dat de uitdaging, terwijl de commerciële

steeds toffe werkgevers. Johan was

collega’s hun plezier halen uit een suc-

die eerste jaren veel de baan op, voor

cesvolle verkoop. Die verscheidenheid is

inkoop, verkoop, verhuur … en ik bleef op

goed: iedereen heeft een eigen per-

kantoor om de telefoon te beantwoor-

soonlijkheid, een eigen karakter, en op

den, onthaal te doen, de opstart van ver-

die manier vullen we elkaar waar nodig

koop- en verhuurdossiers, het aanmaken

goed aan. En zo kom je aan één ERA

van etalagefiches, opmaken compro-

Becue-team. Zowel Johan als Dominique

missen, noem maar op. Gaandeweg ver-

Becue, en nu ook Julie, ze hebben altijd

voegden nieuwe collega’s en Dominique,

veel belang gehecht aan het groepsge-

de echtgenote van Johan, ons team. Er

voel, aan de teamspirit. We gaan er alle-

kwam een tweede vestiging in Kortrijk en

maal samen voor en dat is fijn. Ik vertrek

zo groeiden we stelselmatig verder. Het

’s avonds nog steeds met het gevoel dat

is leuk om die evolutie van nabij mee te

er weer een dag voorbij gevlogen is.”

maken en mee te beleven, maar ik word vooral blij van het feit dat ik al twintig jaar in een prachtig en hecht team mag

“In 2000 maakt ik de overstap van een

werken: allemaal enthousiastelingen die

ERA kantoor in Izegem, waar ze de com-

een boontje hebben voor vastgoed.”

binatie vastgoed-spaarbank deden. Daar

Welk toekomstbeeld heb je voor ogen binnen ERA Becue? Zowel voor jezelf als voor de vastgoedmarkt? “Als sector is en blijft vastgoed een

in Syntra West Kortrijk, en ondertussen

Wat is er de afgelopen 20 jaar het meest geëvolueerd binnen de sector en hoe ging je hiermee om?

werkte ik in de immo-wereld. Voor mij

“Het is altijd een boeiende wereld

evolueren ook mee binnen de maat-

was dat een geslaagde combinatie. Dit

geweest, dat is zeker. Het valt wel op

schappij en de samenleving. Voor mezelf

jaar, in september, zal het dus 20 jaar

dat een verkoopovereenkomst vandaag

hoop ik nog heel wat jaartjes mee te

geleden zijn dat ik startte bij Johan

makkelijk 13 bladzijden beslaat, terwijl

draaien, zeker binnen ERA Becue lijkt me

Becue in zijn kantoor in de Otegemstraat

dat er ooit 3 of 4 waren. Klanten, panden,

dat absoluut een mooi vooruitzicht.”

in Zwevegem. Mijn eerste werkgever

maar dus zeker en vast ook de wetge-

bracht ons met elkaar in contact toen

ving verandert. Het blijft belangrijk om

Johan op zoek was naar een administra-

jaarlijks bij te scholen of op cursus te

is mijn interesse voor vastgoed begonnen. Twee avonden per week, drie jaar lang, volgde ik mijn vastgoedopleiding

boeiend gegeven. Iedere dag heeft iets nieuws in petto en er zijn af en toe verrassingen. De vastgoedwereld is misschien een aparte wereld, maar we

55


T 056 75 57 47 becue@era.be | www.erabecue.be kantoor Kortrijk: Overleiestraat 79, 8500 Kortrijk kantoor Zwevegem: Otegemstraat 45, 8550 Zwevegem