MVO Magazine nr 3 2021

Page 1

MAGAZINE

Nr. 3 2021

Is waterstof een

oplossing

voor CO2-reductie?

WUR-rapport: importstop soja niet duurzamer QTI: focus op kwaliteit en snelheid 20

MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

1


MVO en NOFOTA: al jaren hand in hand Recent hebben NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade ­Association) en MVO hun onderlinge samenwerking geëvalueerd en hebben partijen uitgesproken deze te zullen continueren. NOFOTA werkt al vele jaren nauw samen met MVO. Sinds 2012 delen beide organisaties hun kantoor in Zoetermeer en het secretariaat van NOFOTA is ondergebracht bij MVO. Het delen van kennis en het efficiënt inzetten van middelen geeft beide organisaties de mogelijkheid zich goed te profileren in de keten van oliën en vetten, en de belangen van haar leden te behartigen. Zo werken MVO en NOFOTA bijvoorbeeld gezamenlijk aan educatieve en netwerkevenementen voor de gezamenlijke achterban. Als president van NOFOTA zie ik de meerwaarde van beide organisaties, die zij sectoraal vervullen, en is er een duidelijk onderscheid te maken tussen beide verenigingen. MVO richt zich op beleidsthema’s als voedselveiligheid, duurzaamheid, gezondheid en handelspolitiek, waar NOFOTA vooral een platform is voor de handel in oliën en vetten.

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

Waterstof haalbaar, maar nog te duur

4-5

WUR-rapport: importstop soja niet duurzamer

10 - 11

MVO publiceert ‘Classificatie grondstoffen voor biobrandstoffen’

12

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

Verbod gebruik dierlijke verwerkte eiwitten definitief van de baan

13

ALGEMEEN

Online YOF-evenement groot succes

6-7

QTI: focus op kwaliteit en snelheid

8-9

Kort nieuws

14 - 15 - 16 - 17

NOFOTA publiceert standaardcontracten, de zogenaamde NOFOTA Trading Rules, die door kopers en ­verkopers in binnen- en buitenland worden gebruikt. Verder biedt NOFOTA een mechanisme voor de beslechting van handelsgeschillen door een arbitrage-instituut. Partijen gaan niet naar de rechtbank, maar een panel bestaande uit experts uit de handel en een jurist doen een bindende uitspraak als ‘redelijke personen naar b ­ illijkheid’. Dit geeft partijen in de handel een snelle en relatief goedkope manier van rechtspraak. Voor bedrijven, ook voor Royal Smilde waar ik werkzaam ben, heeft het toegevoegde waarde om bij beide organisaties te zijn aangesloten. Ook de nauwe samenwerking tussen MVO en NOFOTA juichen wij van harte toe. Jan J. J. Aalberts, President NOFOTA en Trader / Commodity Buyer Royal Smilde

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


DUURZAME ONTWIKKELING

Waterstof haalbaar, maar nog te duur

Waterstof is een van de serieuze opties voor CO2-emissiereductie in de oliën- en vettenindustrie als alternatief voor het gebruik van fossiele energie. Dat bleek tijdens een succesvol MVO webinar over CO2-emissiereductie dat MVO samen met RVO en Epro Consult op 25 mei 2021 organiseerde. ­Behalve

waterstof werden nog enkele veelbelovende relatief nieuwe technologieën gepresenteerd die tot ­energie-efficiëntie kunnen leiden. Waterstof De ontwikkelingen rond waterstof gaan snel. Er bestaan zelfs al hybride systemen, waarin aardgas en waterstof worden gecombineerd. De systemen zijn nog wel duur en bovendien is nog onduidelijk op welke termijn voldoende groene waterstof voor industriële processen beschikbaar komt. Toch verdiepen MVO-bedrijven zich al in de verschillende mogelijkheden van waterstof voor CO2-emissiereductie. Tijdens het webinar dat MVO in mei organiseerde kregen de bedrijven informatie over onderzoek naar de toepassing en opwekking van waterstof. Daarnaast gingen deskundigen in op wet- en regelgeving, technische aspecten, materiaalkeuze, inbedrijfstelling en bedrijfsvoering en emissiewaarden. Andere oplossingen Ook werden vijf andere technologieën besproken die mogelijk passen in de bedrijfsvoering van MVO-bedrijven die minder energie willen gebruiken. Het gaat om de mogelijkheden van membraantechnologie, pulserende elektrische velden, enzymatische processen, radiomagnetisch koelen en vriezen en extractie met nieuwe oplosmiddelen. Samen met laagtemperatuur processen, pyrolyse en damprecompressie zijn dit onderwerpen die MVO meeneemt bij het organiseren van volgende webinars in het kader van CO2-emissiereductie.

4

MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

Toekomstvisie Een meerderheid van de MVO-bedrijven ziet in waterstof een deel van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen. Veel bedrijven zijn actief op zoek naar haalbare CO2-emissiereductie-maatregelen, maar willen niet noodzakelijkerwijs de eerste gebruiker zijn. Bij de beslissing om over te stappen op waterstof als energiebron is een langetermijnvisie nodig die ervoor zorgt dat investeringen verantwoord zijn. Energiebelasting MVO onderzoekt samen met RVO hoe bedrijven financieel ondersteund kunnen worden bij het realiseren van grote CO2-reductieprojecten. Een van de oplossingen die wellicht een impuls kan geven, is het benutten van ODE, een belasting op elektriciteit en gas. Bedrijven in de oliën- en vettenindustrie betalen een flinke hoeveelheid aan ODE. De komende periode zal MVO inventariseren welke grote projecten binnen de MVO-sector op stapel staan en zich ervoor inzetten dat de ODE-afdracht benut kan worden voor de CO2-reductieprojecten. Voor meer informatie over het gebruik van nieuwe energie in de oliën- en vettenindustrie en subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met Frank Bergmans.

5


ALGEMEEN

Online YOF-evenement groot succes De jonge professionals uit de oliën- en vettenindustrie verenigd in de YOF (Young Oils & Fats) kunnen terugkijken op een succesvol evenement. Op vrijdag 25 juni troffen circa 30 ‘youngsters’ elkaar online. Ondanks de digitale vorm in verband met de COVID-19 situatie, was er een goede opkomst van YOF-leden en was er volop interactie tussen de sprekers en deelnemers. Ondernemen Tijdens het evenement hielden twee interessante en enthousiaste sprekers een presentatie. Timo van Dorland van Sigma Oil Seeds gaf de deelnemers een inkijk in het opstarten van zijn bedrijf. Hij deelde zijn ervaringen als jonge ondernemer in de oliën- en vettensector. “Netwerken is heel belangrijk bij het starten van een eigen onderneming. Door de coronamaatregelen was de fysieke manier van netwerken niet meer mogelijk.” Timo gaf aan hoe zijn bedrijf er toch in slaagde om nieuwe mensen te blijven ontmoeten. ‘’We zijn gelukkig een jong team en waren al gewend aan online 6

communiceren. Dus de overstap naar online overleggen ging heel natuurlijk.’’ Insecten De tweede spreker was dr. Daylan Tzompa-Sosa van Universiteit Gent. Tijdens haar presentatie werden de deelnemers meegenomen in de wereld van insectenolie. Ook de toepassing van olie in voedingsmiddelen kwam aan bod. Zo stond Daylan stil bij wat er nodig is om consumenten te motiveren om insecten te eten. Daarbij speelt de acceptatie onder de westerse consument een belangrijke rol. ‘’Mensen van niet-westerse afkomst eten insecten omdat ze dit gewend zijn, omdat deze beschikbaar zijn of vanwege de lokale cultuur.’’ Met voorbeelden uit haar eigen onderzoeken wist Daylan de interesse te wekken van de deelnemers, wat tot interessante vragen en discussies leidde. Quiz Het event werd afgesloten met een interactieve YOF quiz, waarbij de kennis van de deelnemers over oliën en vetten werd getest met betrekking tot vier actuele thema’s. Uiteraard waren er ook vragen die linkten naar de presentaties die eerder werden gegeven. De quiz werd gewonnen door Lore Stormink van Smilde Foods B.V. Lore ontving als prijs een borrelpakket. De organisatoren van het YOF-evenement, Sanneli Kingma, Astrid klein Breteler en Stephania Rivera Tamayo (allen MVO) kijken met voldoening terug op MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

de online workshop, maar hopen het volgende evenement wel weer te kunnen afsluiten met een fysieke netwerkborrel, zodat de jonge professionals uit de oliën- en vettensector elkaar nóg beter kunnen leren kennen. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom!

Young Oils & Fats (YOF) is een netwerk voor jonge professionals die werkzaam zijn in de oliënen vettenindustrie. Het netwerk bestaat momenteel uit meer dan 90 geïnteresseerde deelnemers van verschillende bij MVO aangesloten bedrijven. Het doel van de YOF is om jonge professionals in onze branche te informeren en inspireren. ­Geïnteresseerden die jonger zijn dan 35 jaar ­kunnen zich inschrijven voor YOF door een e-mail te sturen naar Stephania Rivera Tamayo via rivera@mvo.nl.

7


ALGEMEEN

QTI: focus op kwaliteit en snelheid Een startend bedrijf met een historie. Dat is QTI Services. Nadat Edwin van Twist in 2017 zijn bedrijf verkocht aan een multinational en hij deze onderneming een jaar later verliet, had hij ruimschoots de tijd om na te denken hoe hij zijn jarenlange ervaring in de laboratoriumwereld nogmaals kon benutten. Samen met een aantal mensen maakte hij een plan om opnieuw te beginnen. “Geen startup maar een scale-up”, zo omschrijft Van Twist de schaal van zijn nieuwe onderneming waarvoor in juni 2020 de eerste concrete plannen zijn gemaakt. Hij voegt toe: “Ik denk dat in Nederland

nog nooit een lab op deze schaal van start is gegaan, inclusief het aanbieden van een totaalpakket aan diensten en waarbij het hele pakket in één keer onder accreditatie wordt gebracht.”

Ambitieus QTI is inmiddels volledig operationeel, maar nog niet commercieel actief. Van Twist: “We zijn heel ambitieus. We hebben gekeken hoe we alle methodieken zo snel mogelijk konden opzetten, valideren en laten accrediteren. Het laboratorium is van start gegaan in Wageningen waar we alle methodieken konden opzetten en valideren. In dezelfde periode werd in Rotterdam het uiteindelijke bedrijfspand gekocht en verbouwd, met alles wat daarbij komt kijken.” COVID Omdat QTI opereert in een markt waar voedselveiligheid voorop staat, moeten de accreditaties op orde zijn voordat het bedrijf van start kan gaan. Dat kost tijd. Accreditaties worden gegeven door een onafhankelijke externe partij, de Raad voor Accreditatie. Van Twist: “We waren afhankelijk van de vraag wanneer deze instantie tijd had. Bovendien viel onze start midden in de COVID-tijd wat wel wat vertraging opleverde. Toch is alles goed verlopen. We hopen deze zomer de initiële accreditatie te behalen, waarna we een breed scala aan testmogelijkheden kunnen aanbieden.” Team QTI is gestart met een ervaren team. Een aantal mensen heeft bij Rikilt gewerkt, het instituut voor voedselveiligheid van Wageningen University & Research. Daarnaast heeft Van Twist een aantal oud-collega’s aan zijn team kunnen toevoegen. “We're putting the band back together”, lacht hij. QTI heeft momenteel circa 15 mensen in dienst met al meer dan 20 jaar ervaring.

8

MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

Snelheid Het laboratorium wil zich onderscheiden op het gebied van service. Van Twist: “Het principe van ‘just in time delivery’ in de hedendaagse supply chains, wat erop neerkomt dat er geen grote voorraden meer worden aangehouden, betekent dat er een grote behoefte is aan snelheid. Natuurlijk staat de kwaliteit van ons werk voorop, maar meteen daarna komen onze snelheid en service. We willen in feite de Coolblue worden van de laboratoriumwereld en ons onderscheiden met onze service. Het motto ‘Alles voor een glimlach’ gaat ook bij ons op. Tests kun je bij elk lab laten doen. Wij willen ons onderscheiden door de resultaten van de door ons uitgevoerde analyses binnen 1 dag beschikbaar te hebben. Dat is technisch mogelijk, uiteraard met uitzondering van tests op het gebied van microbiologie waar vaak zaken op kweek gezet moeten worden. Daarnaast bieden we service aan op het gebied van onze kennis van de regelgeving.” Supply chain Kijkend naar de toekomst focust QTI zich op de uitdaging haar klanten te kunnen blijven ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen in de branche en in de wetgeving. Van Twist: “Onze dienstverlening vereist dat we bij plotselinge issues of nieuwe ontwikkelingen in de markt onze methodieken snel op orde hebben. Het gaat erom dat we meebewegen met de klant en onze dienstverlening kunnen blijven garanderen zodat de supply chains goed blijven werken: met een focus op snelheid zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit.” Meer informatie over QTI Services vindt u op hun ­website. De gloednieuwe bedrijfsvideo is hier te bekijken. 9


DUURZAME ONTWIKKELING

WUR-rapport: importstop soja niet duurzamer Uit een rapport van Wageningen University & Research blijkt dat stoppen met de import van grondstoffen voor diervoeders (zoals soja) van buiten Europa, niet bijdraagt aan een meer efficiënte of duurzamere voedselketen. Door gebruik te maken van de zogeheten KringloopToets laten de onderzoekers uit ­Wageningen zien wat er gebeurt wanneer Europese landen geen veevoer en veevoergrondstoffen meer van buiten Europa importeren. Samen met een aantal andere stakeholders droeg MVO informatie aan ten behoeve van het onderzoek. WUR trekt acht conclusies: 1. Als Europa stopt met het importeren van soja zijn de gevolgen daarvan pas in te schatten als je de ingewikkelde landbouwkringloop zeer grondig ­analyseert. Het is niet zo dat één simpele maatregel leidt tot even simpele gevolgen. 2. Wil je het effect van stoppen met soja-importen kunnen beoordelen, dan moet je alle gevolgen in beeld brengen. Dus ook de verschuivingen in handelsstromen, productie en de inzet van alternatieve hulpstoffen en andere effecten. 3. Stoppen met soja-importen op een wereldmarkt kan ook een tegengesteld effect hebben. Internationale handel kan ervoor zorgen dat het duurzaamheidsresultaat negatief is. De relatief duurzame Europese landbouwketen kan worden vervangen door minder duurzame productie elders.

10

4. D oor te stoppen met soja in diervoeder, neemt de kwaliteit van mest af. Dit kan leiden tot meer inzet van kunstmatige mest- en voedingsstoffen die ­minder duurzaam zijn. 5. Er is ook een kans: soja vervangen door eiwitrijke reststoffen zoals diermeel, insecten of food waste. Dat kan veilig, maar is nu nog niet toegestaan. Hier is politieke besluitvorming voor nodig. 6. Minder consumptie van vlees en zuivel en meer consumptie van plantaardige producten treedt alleen op als Europa de import van vlees en z­ uivel aan banden legt. Gebeurt dat niet, dan vindt productie ervan plaats buiten Europa en is er geen duurzaamheidswinst. 7. Stoppen met het importeren van soja veroorzaakt een scala aan effecten. De echte winst en verlies zijn alleen vast te stellen na de som van al deze effecten.

gewenste verdere verduurzaming van de Europese landbouw-voedsel kringlopen en heeft een grote impact op de vitaliteit van het landbouw- en voedselsysteem binnen Europa.

8. E r is meer inzicht nodig in de markt- en prijs­ effecten op wereldschaal om te kunnen voorspellen wat er zal gebeuren als Europa stopt met sojaimporten. Dit geldt ook ten aanzien van het nemen van aanvullende maatregelen (zoals het beperken van Europese importen van vlees en zuivel). Geheel Ook benadrukken de onderzoekers dat als Europa als geheel de soja-importen zou staken, er een beperkte verschuiving van het evenwicht in productie en consumptie zal optreden. Gebeurt dit echter op het niveau van één land, dan zal de landbouw in dat land zwaar worden geraakt, terwijl de duurzaamheidswinst beperkt zal zijn. Complex Het onderzoek maakt duidelijk dat met veel verschillende effecten rekening moet worden gehouden, die tegelijkertijd optreden en elkaar bovendien beïnvloeden. Het stoppen met de import van soja zonder aandacht voor al deze factoren, zorgt níet voor de MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

Samen De resultaten van de Wageningen-studie kunnen sectoren (waaronder soja-crushers en -handelaren en de diervoedersector), overheden en ngo’s helpen om het gesprek hierover te voeren. Alleen samen kan de beoogde verduurzaming worden gerealiseerd, zonder de vitaliteit van de Europese landbouw en veeteelt aan te tasten. Klik hier voor een samenvatting van het rapport. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eddy Esselink. Nieuwe MVO factsheet met handelscijfers soja De import en het gebruik van soja in Nederland en Europa is onderwerp van veel discussie. MVO hecht daarbij aan de juiste feiten en cijfers en heeft begin juli de FACTSHEET Soybeans and soybean ­Engelstalige Fact sheet meal Soybeans and soybean meal uitgebracht. De Factsheet maakt de handelsstromen inzichtelijk en laat de belangrijke rol zien van Nederland, Europa, Noord- en ZuidAmerika en China in de productie en handel van sojabonen en sojameel. FACTSHEET

Global cultivation and

x 1,000,000 tons

Cultivation

EU imports of soybeans

Canada 6.4

1.4

USA 112.6

4.8

Brazil 136.0

Cultivation EU27 2.6

0.4

7.8

EU imports

Cultivation

0.3

Russia 4.3

0.1

China 19.6

7.7

Paraguay 9.9

0.1 0.5

Argentina 47.0

0.1 6.1

Source: Eurostat / USDA

EU27 imports in 2020

and soybean meal

0.1

0.5 0.2

0.1

Ukraine 3.0 India 10.5

/ EC DG Agri

Global soybean cultivation 2000 - 2020 363.0

x 1,000,000 tons

316.6

EU27 soybean cultivation 2016 - 2020

EU27 imports 2016 x 1,000,000 tons

x 1,000,000 tons

264.2

2020

220.7

176.0

17.1

14.0

2000

2005

2010

2015

2020

Source: USDA

2.5

2.7

2.8

2.7

2.6

2016

2017

2018

2019

2020

2016

16%

2018

2019

15.0

16.2

2020

soybean meal

By Member State

Soybean meal

30%

14%

Total: 15.0 million tons

2017

14.1

Source: Eurostat

EU27 imports in 2020

Soybeans

12%

Source: Eurostat

17.3

16.6

14.4

soybeans

Source: EC DG Agri

7%

17.7

13.0

22%

(5.1 billion euros)

in tons The Netherlands (4,447,582) Spain (3,254,463) Germany (2,397,870) Italy (2,067,696) Portugal (1,039,145) Other Member States (1,780,341)

4% 5%

9%

6%

in tons

16%

Poland (2,574,503)

15%

7%

10%

13%

Total: 16.2 million tons

15%

(5.4 billion euros)

The Netherlands (2,444,258) Spain (2,359,664) France (2,143,355) Italy (1,649,284) Germany (1,065,846) Denmark (979,236) Slovenia (738,622) Ireland (714,605) Other Member States (1,504,201)

11


DUURZAME ONTWIKKELING

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

MVO publiceert ‘Classificatie grondstoffen voor biobrandstoffen’

Verbod gebruik dierlijke verwerkte eiwitten definitief van de baan

Met de publicatie van het informatiedocument ‘Classificatie grondstoffen voor biobrandstoffen’ biedt MVO haar leden inzicht in de details van verschillende wetten die van toepassing zijn op met name ­gebruikte oliën- en vetten (UCO) en de daarbij toegepaste classificatiesystemen. Verschillen Bedrijven in de productieketen van biobrandstoffen hebben te maken met verschillende classificatiesystemen. Die systemen vloeien voort uit wetten en regels die elk een ander doel hebben. Hierop wordt gecontroleerd door verschillende inspecties. Met betrekking tot grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen kunnen we de volgende relevante wet- en regelgeving met bijbehorende coderings­ systematiek onderscheiden: 1. Douane (indeling in Gecombineerde N ­ omenclatuur) 2. Afvalstoffen (Euralcode) 3. Klimaat en energie (grondstoffenclassificatie ­Renewable Energy Directive) 4. Volksgezondheid (Verordening dierlijke ­bijproducten en uitvoeringsverordening) Vragen De overeenkomsten en verschillen tussen wetten en de bijbehorende classificatiesystemen leiden tot een complexiteit die moeilijk is te overzien. MVO-specialist Frank Bergmans: “Op basis van ervaringen in onze keten merken we dat dit vooral speelt bij Used C ­ ooking Oil (UCO). Bovendien leven er vragen over welke regels 12

van toepassing zijn op het mengen van verschillende categorieën. Omdat elk systeem zijn eigen doel heeft, kunnen ze tegelijkertijd van toepassing zijn. Vaak wordt ten behoeve van classificatie categorisering toegepast. Stoffen en/of producten die uit het oogpunt van de betreffende wetgeving vergelijkbare eigenschappen vertonen, dezelfde toepassing hebben of uit hetzelfde proces afkomstig zijn, worden in categorieën ingedeeld. Het is belangrijk om te beseffen dat er niet noodzakelijkerwijs een correlatie is in categorie-indeling tussen de verschillende systemen.”

In april 2021 stemde de Standing Committee van de EU al in met het voorstel voor het opnieuw toelaten van het gebruik van verwerkte eiwitten van niet-herkauwers. Naar aanleiding van dit besluit is op 21 juni jl. nog gestemd over een motie die was ingebracht bij de EU-commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Deze motie was bedoeld om dit belangrijke stuk wetgeving te blokkeren, maar kreeg geen meerderheid. 39 leden van ENVI bleven vóór opheffing van het verbod met 35 stemmen aan de andere kant en 5 onthoudingen. Deze nipte overwinning stelt de verwerkers van slachtbijproducten in staat om verwerkte eiwitten van pluimvee, varkens en insecten tegen het einde van het jaar weer af te zetten in de diervoedersector. Het besluit geeft bedrijven meer afzetmogelijkheden in eigen land en binnen de Europese Unie en onder-

steunt de circulaire landbouw. Europarlementariërs Jan Huitema (Nederland) en Jens Gieseke (Duitsland) waren voorstander van opheffing van het verbod en zij spraken zich krachtig uit voor de voordelen die het besluit biedt.

Duidelijkheid Een juiste eenduidige toepassing en interpretatie van classificatie op (inter)nationaal niveau is van groot belang uit oogpunt van gehanteerde tarieven, bescherming van volksgezondheid, milieu en van rechtszekerheid. Het MVO-document biedt een overzicht van de geldende wetgeving en inventariseert de achtergronden van die wetgeving in relatie tot de toepassing ervan in de verschillende schakels in de keten van import, via transport, op- en overslag tot productie en export. Dat biedt duidelijkheid. Het document is binnenkort te downloaden op het ledendeel van de MVO-website. MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

13


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Editie 2021 MVO Academy afgerond

En de winnaars zijn….

Sustainable Palm Oil Dialogue Europe

Mélanie Guedon van Akiolis Group en Quirine ten Kate van Marvesa zijn de winnaars van de HACCPkennistest die de deelnemers aan de MVO Academy kregen tijdens de presentatie van Gabi Mainer. Op de linker foto ontvangt Quirine het HACCP-diploma uit handen van Ron van Noord (MVO). Mélanie woont in Frankrijk en heeft haar diploma per post ontvangen.

De ‘Sustainable Palm Oil Dialogue Europe 2021’ vindt dit jaar online plaats op 27, 28 en 29 september. De European Palm Oil Alliance (EPOA) organiseert de jaarlijkse conferentie deze keer samen met IDH, the Sustainable Trade Initiative. Gedurende 3 sessies van 2 uur bespreken toonaangevende stakeholders op een interactieve manier hoe Europese acties voor wereldwijde impact kunnen zor-

In mei vond de Engelstalige 4-daagse MVO-cursus ‘Oils and Fats’ plaats. MVO biedt deze cursus aan voor (toekomstige) werknemers, klanten, partners en stakeholders uit de MVO-sector en daarbuiten. De cursus behandelt praktijkgerichte kennis over onderwerpen zoals de supply chain van oliën en vetten, en bijvoorbeeld het gebruik van duurzame

oliën en vetten. In het vorige MVO Magazine rapporteerden we over de eerste twee cursusdagen en nu

pen. De cursisten beoordeelden de cursus gemiddeld met een 8,4. In mei 2022 zal MVO de cursus opnieuw organiseren. Houd hiervoor de News Flashes (alleen voor MVOleden) en het MVO Magazine in de gaten. We hopen dat we dan, na twee succesvolle online edities, weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

“Overall, the course was extremely interesting and I am very happy to have taken it.”

14

de 2021-editie van de cursus is afgerond, kunnen we zeggen dat ook het tweede deel succesvol is verlo-

MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

gen. De sessies richten zich op de noodzakelijke verdere verduurzaming van de palmolieketen en de positieve impact van veranderingen voor sociale omstandigheden en het tropisch regenwoud. Meer informatie over het evenement vindt u op de website. U kunt zich hier ook aanmelden voor online deelname.

15


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS het door VNO-NCW voorgestelde ­sociaal en economisch beleid. De benoeming onderstreept het belang van handelspolitiek voor de Nederlandse oliën- en vetten­ industrie.

Nieuwe poster voor voedings­voorlichting

Samen tegen ­kinderarbeid MVO staat voor duurzame ­productie en verwerking van oliën en vetten. Daar hoort kinderarbeid niet bij. In dit artikel in het magazine van de Sociaal-Economische Raad (SER) leest u hoe we samen met Cordaid, Global March Against Child L ­ abour, RVO (Rijksdienst voor ­Ondernemend Nederland) en een aantal andere partijen, ­kinderarbeid aanpakken. In het artikel komt Eddy Esselink, programmamanager Sustainable Development van MVO aan het woord. Hij geeft onder meer aan voorstander te zijn van een Europese aanpak van kinderarbeid, die

niet alleen gericht moet zijn op het oplossen van problemen, maar ook moet leiden tot een goed due diligence-systeem voor bedrijven.

GEZOND ETEN MET VETTEN VETTEN HEB JE NODIG Gezonde vetten zijn onderdeel van de Schijf van Vijf. Vetten leveren ENERGIE voor groei en beweging. Ze dienen als BOUWSTOF voor bijvoorbeeld de hersenen. Ze leveren de vet-oplosbare VITAMINES A, D en E.

Kies de gezonde vetten

Verzadigde vetten

dragen bij aan een verhoogd cholesterolgehalte. Je vindt ze in:

Onverzadigde vetten

VERVANG!

helpen je cholesterolgehalte te verlagen. Ze zitten vooral in:

Vervang verzadigd vet zo veel mogelijk door onverzadigd vet. Dit draagt bij aan een gezond cholesterolgehalte en helpt het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

en hoeveel hiervan? PER PERSOON PER DAG 30 gram

40 gram

65 gram

1 eetlepel = ca. 10 gram vet Bronnen: • Gezondheidsraad, Richtlijnen

1 besmeerde boterham = ca. 5 gram vet Goede Voeding, 2015 • Voedingscentrum,

de ketenorganisatie voor oliën en vetten

16

Over de vraag wat goede voeding is en hoe vetten passen in een gezond voedingspatroon, bestaan nog steeds veel misverstanden. Daarom heeft MVO een poster uitgebracht over vetten in een gezond dieet. De poster maakt de voedingsadviezen op een eenvoudige en visuele manier inzichtelijk voor een breed publiek. De poster is beschikbaar voor gezondheidsprofessionals om bijvoorbeeld op te hangen in de wachtkamer. De adviezen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke consensus over dit onderwerp. De poster ­‘Gezond eten met ­vetten’ is hier te downloaden en te bestellen.

Save the date: 5 oktober 2021

MVO-themamiddag over front-of-pack logo’s

Ter Perse ­verschenen

Frans Köster v­oorzitter CHP van VNO-NCW Op 30 juni 2021 is Frans Köster, ­Senior Manager Trade Policy bij MVO, benoemd tot voorzitter van de Commissie Handelspolitiek (CHP) van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van een breed scala aan bedrijven en associaties. Binnen deze commissie delen de leden hun kennis en ervaring op het gebied van handelspolitiek en bespreken deze informatie en hun opvattingen, die bijdragen aan

Er is weer een nieuwe Ter Perse beschikbaar, de MVO-nieuwsbrief voor gezondheidsprofessionals over vetten in de voeding en ­voedingswetenschap. De Ter ­Perse verschijnt twee keer per jaar en wordt verstuurd naar meer dan 1000 abonnees. De jongste editie bevat onder meer artikelen over de werking van omega 3-vetzuren in relatie tot hart- en vaatziekten, de rol van vetten in de nieuwe COVIDvaccins en de benadering van cholesterolverlaging. De nieuwe Ter Perse is hier beschikbaar. Via deze link kunt u zich op de gratis e-mail nieuwsbrief abonneren.

Consumenten die in één oogopslag kunnen zien hoe gezond en duurzaam een product is. Dat zou de meerwaarde van een keuzelogo kunnen zijn. Op 5 oktober 2021 organiseert MVO een themamiddag over dit onderwerp. Er komen diverse partijen aan het woord die ingaan op de wensen van en eisen aan zowel voedselkeuzelogo’s als duurzaamheidslogo’s. Ook zal er tijd zijn voor discussie. Waar: Mediamuseum Beeld en Geluid, Den Haag Wanneer: 5 oktober 2021 Hoe laat: van 14:00 tot ca. 17:00 uur Noteer alvast de datum, inschrijven kan vanaf 1 september, dan is ook het concrete programma bekend.

Richtlijnen Schijf van Vijf, 2016.

Meer info? www.vettefeiten.nl of voeding@mvo.n

l

MVO MAGAZINE NR 3 - 2021

17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.