Page 1

ΠΛΗΡΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. γραφεο Ιωανννων Αριθµός Αδεας 81

ΚΙΚΟΣ 1819

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8499

• ΕΤΟΣ 34 • 0,50 € 0

Α ∆ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

ele@ele.gr, www.ele.gr

Τ Η Σ

Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Σε αναµονή ανακοινώσεων για τις µεταγραφές Οριστικοποιήθηκαν οι ηµεροµηνίες της προετοιµασίας

Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασµός » 15

Αποκάλυψη τώρα για τα κυκλώµατα µεταναστών Τους δρόµους που ακολουθούν τα κυκλώµατα διακίνησης µεταναστών, και φτάνουν ως και το Λιµάνι της Ηγουµενίτσας αποκαλύπτει η εξάρθρωση µίας πολυµελούς εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης παράνοµων µεταναστών που δηµοσιοποίησε χτες η Αστυνοµία.

»

6

Σε εγρήγορση στο ∆ήµο για νέα έργα Σε εξέλιξη η αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών της πόλης – Οµαλά εξελίσσονται τα µεγάλα έργα Οι εκλογές τελείωσαν, αλλά οι ανάγκες της πόλης παραµένουν. Ο ∆ήµος Ιωαννιτών έχει περάσει ήδη στην επόµενη ηµέρα και κινητοποιείται ώστε να προχωρήσουν τα µικρά και τα µεγαλύτερα έργα που έχει ανάγκη η πόλη για την ανάπτυξή της αλλά και για τη στήριξη της καθηµερινότητας. Ήδη χτες το πρωί, ολοκληρώθηκε η πρώτη σύσκεψη αρµοδίων, παρουσία του ∆ηµάρχου Φίλιππα Φίλιου, των αντιδηµάρχων Θ. Μανταλόβα, Β. Μασσαλά, ∆. Κατηρτζίδη κ.α, του Θωµά Μπέγκα καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων. Τρία ήταν τα πεδία της συζήτησης: Η εξέλιξη των έργων του ΕΣΠΑ που πρέπει να ολοκληρωθούν το επόµενο διάστηµα, η αντιµετώπιση άµεσων θεµάτων της καθηµερινότητας (κοπή χόρτων κλπ) και ο προγραµµατισµός του νέου ΕΣΠΑ.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σε τρεις δόσεις η καταβολή του φόρου ∆ιευκρινίσεις για τη συµπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων περιλαµβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.

»

8

»

Κοµβικός ρόλος για όλη τη ∆υτική Ελλάδα

Γιορτάζοντας το περιβάλλον και τη φύση

»

Η «Αυλή των θαυµάτων» στο Καµπέρειο

Στις 8 Σεπτεµβρίου ξεκινούν τα σχολεία

Ένα από τα πιο γνωστά θεατρικά έργα του Ιάκωβου Καµπανέλλη την «Αυλή των θαυµάτων», παρουσιάζει η θεατρική οµάδα του ∆ήµου Ζίτσας «Επί Σκηνής», σήµερα Σάββατο και την Κυριακή, στις 9:00 µ.µ στο Καµπέρειο Θέατρο σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων.

»

14

»

11

3

»

19

9


2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Σάββατο

Μάιος 2014

31

Ερµείου αποστ., Των εν Ασκάλωνι Μαρτύρων

05:05 19:41

«Το σύνολο εποµένως των διακρίσεων και της αναγνώρισης για το ΠΠΓΝΙ αντανακλά στο σύνολο της προσφοράς του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών και της διοίκησης». ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΠΓΝΙ

Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και κυρίως στα βορειοανατολικά νησιωτικά τµήµατα του Αιγαίου, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, και από τις µεσηµεριανές ώρες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, στις Σποράδες και πιθανόν κατά τόπους στο Ιόνιο και στην Κρήτη, περιµένουµε σήµερα Σάββατο 31 Μαΐου. Τα φαινόµενα στην Κεντρική Ελλάδα θα είναι τοπικά ισχυρά και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

ΣΑΒ ΚΥΡ ∆ΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΤΡΙ 12 14Ο Ο

13 19Ο Ο

11 19Ο Ο

12 21Ο Ο

14 25Ο Ο

15 25Ο Ο

Μετά τις εκλογές στο Πανεπιστήµιο διαρκής και ο αγώνας της αποκατάστασης για... φυσικότητα

14 25Ο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 8.30 το πρωί έως 2 το µεσηµέρι & 5.30 το απόγευµα έως το πρωί - ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 12 26510 70415 -ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 45-47 - 26510 49296 8.30 το πρωί έως 11 το βράδυ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 33 - 26510 30311

Ο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ: ∆ουρούτη, τηλ. 2651099111, εξωτερικά ιατρεία: 2651099113 Εφηµερεύει τις µονές ηµέρες του µήνα "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ": Λ. Μακρυγιάννη, τηλ. 2651033461, 2651080111 Εφηµερεύει τις ζυγές ηµέρες του µήνα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 132898 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα EKTYΠΩΣH OFFSET: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ », ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1819 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, TK: 45444, IΩANNINA

I∆IOKTHΣIA - ΕΚ∆ΟΣΗ - ∆IEYΘYNΣH: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Φιλήµων Καραµήτσος Eτήσια συνδροµή: Iδιωτών 150€€, ΝΠ∆∆, Eταιρειών, ∆ηµοσίου, Tραπεζών 180€€

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Πυροσβεστική Υπηρεσία:…199 Δασοπυρόσβεση… 191 ΕΜΑΚ: 63701 Νοσ/μείο"Χατζηκώστα":.. 80111 Παν/κο Νοσοκομείο:… 99111 ΕΚΑΒ:… 166 ΙΚΑ (Ραντεβού):… 184 Κέντρο Δηλητηριάσεων:… 7793777 Βλάβες ΔΕΗ:… 1050 Βλάβες ΟΤΕ:… 13888 ΔΕΥΑΙ:… 70724 ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 02887 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ. 02888 Αστυνομία Άμεση δράση:… 100

Τμ. Τάξης:… 65934 Τμ. Ασφάλειας:… 65977 Τμ. Τροχαίας:… 65994 Τουριστική Αστυνομία: 65922 Εισαγγελέας πρωτοδικών:… 26314 Έκδοση πιστοποιητικών:… 1502 Στρατολογία:… 46720 ΕΛΠΑ:… 49695-49643 και 10400 EXPRESS SERVICE… 1154 INTERAMERICAN… 1168 ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ… 65178 Καιρός… 1448 Πανεπιστήμιο: 07446

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ∆ιαφηµίσεων-Συνδροµών-Λογιστηρίου

26510 32091 ∆ηµοσιογραφικό τµήµα

26510 76655, 26510 23657 FAX: 26510 31887 e-mail: ele@ele.gr


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Σε εγρήγορση στο ∆ήµο για νέα έργα Ο

ι εκλογές τελείωσαν, αλλά οι ανάγκες της πόλης παραµένουν. Ο ∆ήµος Ιωαννιτών έχει περάσει ήδη στην επόµενη ηµέρα και κινητοποιείται ώστε να προχωρήσουν τα µικρά και τα µεγαλύτερα έργα που έχει ανάγκη η πόλη για την ανάπτυξή της αλλά και για τη στήριξη της καθηµερινότητας.

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Ήδη χτες το πρωί, ολοκληρώθηκε η πρώτη σύσκεψη αρµοδίων, παρουσία του ∆ηµάρχου Φίλιππα Φίλιου, των αντιδηµάρχων Θ. Μανταλόβα, Β. Μασσαλά, ∆. Κατηρτζίδη κ.α, του Θωµά Μπέγκα καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων. Τρία ήταν τα πεδία της συζήτησης: Η εξέλιξη των έργων του ΕΣΠΑ που πρέπει να ολοκληρωθούν το επόµενο διάστηµα, η αντιµετώπιση άµεσων θεµάτων της καθηµερινότητας (κοπή χόρτων κλπ) και ο προγραµµατισµός του νέου ΕΣΠΑ. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΕΣΠΑ βάσει του προγραµµατισµού τους θα ολοκληρωθούν ως και το τέλος του 2015. Κανονικά εξελίσσονται µεγάλα έργα όπως η παιδική χαρά στον Κουραµπά, η ανάπλαση στο παλιό ∆ηµαρχείο, η πλατεία Ανατολής, οι πεζοδροµήσεις που ολοκληρώνονται τις επόµενες εβδοµάδες καθώς και η οδός Ασηµακοπούλου κ.α. Ειδικά για τα µεγάλα έργα αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΙ που υλοποιούνται από το ειδικό ταµείο περιβάλλοντος, θα γίνει και ειδική σύσκεψη την ερχόµενη εβδοµάδα. Προβληµατισµός καταγράφεται για την ασφαλτόστρωση των δρόµων που γίνεται µετά τα έργα- έργο που καλύπτει συνολικά 46 χιλιόµετρα δρόµου-, λόγω των πολυήµερων βροχοπτώσεων που εµποδίζουν τις εργασίες. Το επόµενο διάστηµα αναµένεται πρόοδος και στο πολύ µεγάλο έργο της ανακύκλωσης µε την παράδοση µηχανηµάτων κλπ. Στον προγραµµατισµό των νέων έργων, από τη νέα χρηµατοδοτική περίοδο,

3

Πού θα γίνει διακοπή ρεύµατος την Κυριακή Για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, την Κυριακή 1 Ιουνίου: - Από ώρα 07:45 πµ έως 08:15 πµ και από ώρα 12:15 µµ έως 12:45µµ: Επιχειρήσεις και οι οικίες αριστερά και δεξιά της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών από το ύψος του PRAKTIKER στην έξοδο προς Αθήνα, περιοχή Κατσικάς έως ΚΤΕΟ Κατσικάς και λύκειο Κατσικάς, Μπάφρα, Νεοκαισάρεια, Κολονιάτι, επιχείρηση Καψιώχα και CEZARIA, Μπιζανί, Μολυβαδιά, επιχείρηση ΜΙΝΕΡΒΑ και Μπετόν Τζίµας στο Επισκοπικό, ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. - Από ώρα 07:45 πµ έως 12:45 µµ στις παρακάτω περιοχές: Αβγό, Κρυφοβό, Ραβένια, Μυροδάφνη, Πεστά, Βαρλαάµ, Αγ. Τριάδα, Σκλίβανη, Τέροβο, Χάνι Τερόβου, Ραψαίοι, οικ. Πέντε Πηγάδια Κλεισούρας, Πέρδικα, Μελιά, Βουλιάστα, Μουσιωτίτσα, Θεριακήσι, Αγ.Κυριακή, Κοπάνη, Βαριάδες, Πεντόλακκος, Αχλαδέα, Γεωργάνοι, ∆ερβίζιανα, Σµυρτιά, Λίππα, Άρδοση, Μπεστιά, Οικ.Μουκοβίνα, Λιβιάχοβο, Αγ. Ανδρέας, Ζωτικό, Σιστρούνι, Ρωµανό, Παλαιοχώρι Μπότσαρη, Αλεποχώρι Μπότσαρη.

Πρωτάθληµα αλιείας… κυπρίνου στη λίµνη

εκτιµάται ότι το σύνολο του σχεδιασµού του ∆ήµου όπως έχει παρουσιαστεί είναι υλοποιήσιµο και µπορεί να εξασφαλίσει χρηµατοδότηση. ∆όθηκαν δε και οδηγίες προς τις υπηρεσίες ώστε ο ∆ήµος να είναι έτοιµος να υποβάλλει τις προτάσεις του όταν ανοίξουν οι σχετικοί κωδικοί των έργων. Είναι χαρακτηριστική η σύνδεση που υπάρχει µεταξύ των αναγκαίων επενδύσεων και των νέων έργων µε τις καθηµερινές ανάγκες της πόλης. Μία επένδυση πχ σήµερα σε οπτικές ίνες θα µπορούσε άµεσα να φέρει εξοικονόµηση πόρων από τις τηλεπικοινωνίες του δήµου και θα ενοποιούσε υπηρεσίες προς τους δηµότες όπως µε τη µεταφορά του συνόλου της ∆ΕΥΑΙ στον Κατσικά. Στο πλαίσιο ανάλογων προγραµµατισµών που µπορούν να δώσουν και άµεσες λύσεις σε προβλήµατα, κινείται ένα µέρος του σχεδιασµού.

Έλλειψη προσωπικού Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος

Ιωαννιτών όπως και οι περισσότεροι δήµοι, αντιµετωπίζουν πλέον επιπλέον προβλήµατα µε την έλλειψη προσωπικού. Πολλοί υπάλληλοι βγαίνουν στη σύνταξη µε τα δηµαρχεία να αδυνατούν να τους αντικαταστήσουν, λόγω των περιορισµών στις προσλήψεις και των περικοπών των προϋπολογισµών. Όταν δε, συνταξιοδοτούνται και εργαζόµενοι µε µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία, το κενό που µένει είναι πολύ µεγαλύτερο. Ενδεικτικό είναι ότι οι υπάλληλοι του δήµου που το 2011 ήταν περίπου 900 σήµερα είναι 570, µετά από αλλεπάλληλα κύµατα συνταξιοδοτήσεων. Η δηµοτική αρχή πάντως φαίνεται ότι ήδη κινείται στο δρόµο της εγρήγορσης, διατηρώντας υψηλούς ρυθµούς µε στόχο η νέα δηµοτική αρχή να µπορεί από την 1η Σεπτεµβρίου να προχωρήσει στο δικό της πρόγραµµα µε νωπή την εντολή που µαζικά έδωσαν οι Γιαννιώτες στις εκλογές.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

Να ελεγχθούν οι παιδικές χαρές για ασφάλεια Ο

υπουργός Εσωτερικών, Γ.Μιχελάκης, µε έγγραφό του προς τους δήµους τους ζητάει να προχωρήσουν µέχρι τις 30 Ιουνίου σε όλες τις απαραίτητες παρεµβάσεις για την ασφάλεια των παιδιών στις παιδικές χαρές και στους παιδότοπους. Με το έγγραφό του που απευθύνεται και προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ζητάει την πραγµατοποίηση δαπανών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στις παιδικές χαρές, προκειµένου να προσαρµοσθούν στις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και να προµηθευτούν το ειδικό σήµα πιστοποίησης. Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, τα δηµοτικά συµβούλια αποφασίζουν µόνο για θέµατα που αφορούν έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Με γνώµονα την ασφάλεια των παιδιών, ο υπουργός κρίνει ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση υπερτερεί το δηµόσιο συµ-

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλεξ. Καχριµάνης εγκρίθηκε η διεξαγωγή του 2ου αγώνα του 6ου Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Αλιείας Κυπρίνου στη Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου.

Βραδιά παραδοσιακού χορού στο Πανεπιστήµιο Η Χορευτική Οµάδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, συµµετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου, πραγµατοποιεί σήµερα Σάββατο 31 Μαΐου και ώρα 21:00 παραδοσιακή βραδιά µε χορούς, µουσική και τραγούδια στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης “∆ηµήτρης Χατζής” (Β' συγκρότηµα φοιτητικών κατοικιών) Συµµετέχουν: - Φωνητικό Σύνολο της Χορωδίας του Π.Τ.∆.Ε. του Π.Ι., Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Φοιτητές από το εξωτερικό που παρακολουθούν το 22ο Πρόγραµµα του Ι.Κ.Υ. “Ελληνική Γλώσσα & Πολιτισµός”, το οποίο υλοποιείται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

Ενηµέρωση για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

φέρον και γι’ αυτό επιτρέπει τις δαπάνες προκειµένου να γίνουν οι επισκευές που απαιτούνται στις παιδικές χαρές και τους παιδότοπους έως τις 30 Ιουνίου.

To Γραφείο ∆ιασύνδεσης της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» στις 4 Ιουνίου στην Αίθουσα Λόγου & Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και ώρα 9.00 π.µ. µε κύριο σκοπό την προβολή και παρουσίαση των προσφερόµενων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Στόχος της Ηµερίδας είναι η ακριβέστερη και εγκυρότερη ενηµέρωση τόσο των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όσο και του ευρύτερου κοινού σε θέµατα που σχετίζονται µε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και προοπτικές στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.


4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Αναδιάρθρωση που δεν βοηθάει K

∆ύο διαφορετικές µατιές, δύο διαφορετικές µεταξύ τους εικόνες µέσα σε ένα 24ωρο…

Που αποτυπώνουν σε µεγάλο βαθµό τη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα… Σε µία χώρα που δείχνει να έχει παραδώσει πνεύµα µε την επίσηµη έκφρασή της…

Ì J

H Ë J

H Ë Ì J H Ë

J H Ë J

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Αυτό όµως δε φαίνεται να ισχύει για τους πολίτες που συνεχίζουν ο καθένας από την πλευρά του να µάχεται κόντρα στα θεριά της κρίσης… Τα πρωινά της Τετάρτης και της Πέµπτης υποδεχθήκαµε στα γραφεία της «Ε» και του ITV, µαθητές από ένα δηµοτικό σχολείο και έναν νηπιαγωγείο της περιοχής µας… Τις ίδιες µέρες επίσης είχαµε την τύχη να δούµε δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις, η µία από το δηµοτικό σχολείο Πεδινής, που οι µαθητές της Β’ τάξης έφτιαξαν ένα ντοκιµαντέρ για την κυκλοφορία στην πόλη µε ποδήλατο και επίσης την µουσική εκδήλωση – αφιέρωµα στον Θεοδωράκη από τους µαθητές του 1ου και του 11ου δηµοτικού σχολείου… Στιγµές που σου θυµίζουν, ότι η ελπίδα είναι κάτι θεϊκό, κάτι που δε σταµατά, αέναο και αεικίνητο, βρίσκεται πάντα ανάµεσά µας… Ακούµε πολλά για τους δασκάλους των παιδιών µας, πολλά µάλιστα τα έχουµε γράψει ή τα έχουµε µεταφέρει κιόλας, επικρίνοντας ορισµένους για τη στάση τους σε διάφορα ζητήµατα, την αξιοσύνη τους ή την εκπαιδευτική τους (αν)επάρκεια… Υπάρχει και η άλλη πλευρά όµως των εκπαιδευτικών, που είναι ταγµένοι να υπηρετούν αυτό για το οποίο διορίστηκαν, αντιλαµβανόµενοι τη σηµασία και σπουδαιότητα του ρόλου και της αποστολής τους… Να διαπλάσουν χαρακτήρες, να δώσουν ερεθίσµατα στα παιδιά ώστε να µάθουν και να οξύνουν την σκέψη τους και την κριτική τους µατιά… Χαιρόµαστε ειλικρινά, που διαπιστώνουµε πολλές φορές, ότι έχουµε αρκετούς τέτοιους στην πόλη µας… Η άλλη Ελλάδα ήταν αυτή που είδαµε χθες το πρωί σε εκείνη την ατελείωτη «φιδωτή ουρά» στα γκισέ της ∆ΕΗ… Με το 90% των πελατών να είναι συνταξιούχοι που πληρώθηκαν αυτές τις ηµέρες και πήγαν για να πληρώσουν το λογαριασµό ρεύµατος, υπολογίζοντας πόσα τους µένουν για τον υπόλοιπο µήνα… Με µία θλίψη και στεναχώρια στα πρόσωπά τους, µε έναν διάχυτο προβληµατισµό στα µάτια τους, αλλά και µε την ικανοποίηση, που έλεγε «τα κατάφερα κι αυτό το µήνα, την πλήρωσα τη ∆ΕΗ», όταν έφευγαν… Κάποια στιγµή, κάποιος υπάλληλος ρώτησε έναν παππού που στεκόταν στη σειρά, πόσο χρονών είναι, για να πάρει την απάντηση… «91…»! «Καλά, εσένα στέλνουν να πληρώσεις τους λογαριασµούς;», ήταν η δεύτερη ερώτηση που έµεινε αναπάντητη… Τι θα µπορούσε να πει ο παππούλης; Μήπως ότι έµεινε µόνος του; Μήπως ότι είναι ο µόνος στην οικογένεια που µπορεί και πληρώνει από τη σύνταξή του τους λογαριασµούς; Ποιος να ξέρει; Κρατάµε πάντως τις δύο «Ελλάδες» µέσα µας… Στα µάτια των παιδιών και στην υποµονή και αξιοπρέπεια των παππούδων…

Γ

ια µια αναδιάρθρωση που δεν συµβάλλει στην ενίσχυση του έργου της Αστυνοµίας για την προστασίας των πολιτών, κάνουν λόγο οι αστυνοµικοί, µετά την εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αν και η αναδιάρθρωση υπήρξε για χρόνια αίτηµα της Οµοσπονδίας και των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σωµατείων των αστυνοµικών υπαλλήλων, όπως επισηµαίνουν, η σηµερινή δοµή αφαιρεί άνδρες από τις «µάχιµες» υπηρεσίες και αυξάνει τις θέσεις των αξιωµατικών. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων του Νοµού Ιωαννίνων, Κώστα Κίτσιο, η αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ υπήρξε χρόνιο αίτηµα, όµως µε αυτόν τον τρόπο «γυρνάει την αστυνοµία χρόνια πίσω». «Ουσιαστικά µειώνει κατά 6.700 τις οργανικές θέσεις των αστυφυλάκων και αυξάνει τους υψηλόβαθµους αστυνοµικούς. Χρειάζονται µε αυτό το οργανόγραµµα 5 αντιστράτηγοι, 25 υποστράτηγοι και 67 ταξίαρχοι. Ποιος θα περιπολεί τελικά;», σηµείωσε χαρακτηριστικά. Το νέο οργανόγραµµα προβλέπει διάρθρωση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε τρεις αυτόνοµους κλάδους, τον Κλάδο Τάξης, τον Κλάδο Ασφάλειας και τον Κλάδο Αλλοδαπών. Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αντικαθίσταται από Επιτελείο, ενώ εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης καταργούνται οι υπόλοιπες

52 Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της χώρας και οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται στις 12 ήδη υφιστάµενες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. Τον Κλάδο Τάξης συγκροτούν η ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης, η ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης, αλλά και η νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Στον Κλάδο Ασφάλειας, αντίστοιχα, υπάγονται η Αντιτροµοκρατική, η ∆ίωξη Οργανωµένου και Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών, καθώς και οι συνολικά 8 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Ασφαλείας. Ο

Κλάδος Αλλοδαπών, θα αποτελείται µεταξύ άλλων από τις ∆ιευθύνσεις Προστασίας Συνόρων, Παράνοµης Μετανάστευσης, Αλλοδαπών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Με ανακοίνωσή της, τέλος η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων διαµαρτύρεται έντονα για τη στάση της ∆ιοίκησης, η οποία µετά την πάροδο έξι µηνών από την κλήση σε απολογία του τότε Γ. Γραµµατέα της, του επέβαλε το πρόστιµο των 150 ευρώ. Η υπόθεση αφορά διαµαρτυρία του συνδικαλιστικού εκπροσώπου για τη µη τήρηση σειράς προτεραιότητας στις αποσπάσεις του Έβρου.

Η επίσκεψη στο ITV µέσα από τα µάτια των παιδιών Την Πέµπτη 29 Μαΐου, τα παιδιά του «Σύγχρονου Νηπιαγωγείου» Μ. Μπράχου, επισκεφθήκαµε τον τηλεοπτικό σταθµό ITV. Εκεί µας περίµενε ο κος Αλέκος Παπαδόπουλος, δηµοσιογράφος του σταθµού. Μας έδειξε τα στούντιο, τις κάµερες, φορέσαµε µικρόφωνα και καθίσαµε στις θέσεις των παρουσιαστών, των δηµοσιογράφων και των καλεσµένων. Μετά µπήκαµε και είδαµε τα µηχανήµατα και τους υπολογιστές στο «κοντρόλ». Το «κοντρόλ» βοηθάει αυτόν που µιλάει και κάνει την εκποµπή. Πήγαµε στο τυπογραφείο, εκεί που τυπώνεται η εφηµερίδα. Είδαµε µηχανήµατα και πώς τυπώνεται µία εφηµερίδα. Εκεί είχε µία πολλή δυνατή µυρωδιά από το χαρτί και το µελάνι και πολύ µεγάλα µηχανήµατα. Μετά είδαµε τα γραφεία των δηµοσιογράφων και την αίθουσα συσκέψεων. Μας άρεσε που µπήκαµε στο στούντιο, γιατί δεν είχαµε ξαναµπεί και µας εντυπωσίασαν τα µεγάλα µηχανήµατα του τυπογραφείου. Μάρθα Νιξίνα, Ιωάννης Ταµπάκης, ∆ήµητρα Μπαλάσκα, Κλεοπάτρα Τσουµάνη, Μιχάλης Μπαράτσας, Βασιλική Πάσχου, Παναγιώτης Χριστοφορίδης, Κατερίνα Βαλεκάρδα, Γιώργος Βρεκούσης, Ακυλίνα Γιούτσου, Φώτης Γκαρτζώτης, Αµαλία Λάµπρου, Θεοτόκης Τόκης, Γιάννης Ευαγγελής, Βάσια Σπύρου, Θωµάς Τζέκας, Παπαγιώτα Παπαλέξη


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Τράκαρε και άφησε το ΙΧ… µε 9 κιλά χασίς Α

υτοκίνητο µε 9 περίπου κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αντιρρίου, στο ύψος της Παναγιάς. Το αυτοκίνητο είχε ανατραπεί στην άκρη του δρόµου και ο οδηγός διέφυγε για να συλληφθεί στη συνέχεια. Πιο συγκεκριµένα, συνελήφθη την Τετάρτη το απόγευµα, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Πρέβεζας, µε τη συνδροµή αστυνοµικών του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων και του Αστυνοµικού Τµήµατος Κακαβιάς, ένας Αλβανός, ηλικίας 33 χρονών, ο οποίος µετέφερε µε αυτοκίνητο, πάνω από 9 κιλά κάνναβης. Αρχικά, το απόγευµα της Τετάρτης στο 48ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων– Αντιρρίου, διαπιστώθηκε ότι ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε µε αποτέλεσµα να ακινητοποιηθεί και ο οδηγός να το εγκαταλείψει. Στο σηµείο µετέβησαν αστυνοµικοί του Σταθµού Τροχαίας Φιλιππιάδας, οι οποίοι βρήκαν σε ειδικά διαµορφωµένη κρύπτη στο σασί του οχήµατος, εννέα συσκευασίες που περιείχαν συνολικά ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 9.464 γραµµαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν. Άµεσα ενεργήθηκαν συντονισµένες αναζητήσεις, µε αποτέλεσµα την ταυτοποίηση του 33χρονου και τον εντοπισµό και τη σύλληψή του λίγες ώρες αργότερα στην Κακαβιά, τη στιγµή που προσπαθούσε να εξέλθει από τη χώρα. Από τον έλεγχο των στοιχείων του οχήµατος διαπιστώθηκε ότι, αυτό ανήκει σε 26χρονη υπήκοο Αλβανίας, η οποία αναζητείται ενώ όπως προέκυψε από την αστυνοµική έρευνα, τα ναρκωτικά θα µεταφέρονταν στην Αθήνα. Πέραν των ναρκωτικών, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηµατικό ποσό των 600 ευρώ, ως προερχόµενο από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τµήµα Ασφαλείας Πρέβεζας.

33χρονος έκλεψε χρήµατα από φροντιστήριο Συνεχίζονται οι στοχευµένοι αστυνοµικοί έλεγχοι στην Περιφέρεια Ηπείρου, µε σκοπό την καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, τον εντοπισµό ατόµων που διαµένουν παράνοµα στην ελληνική επικράτεια, τη σύλληψη φυγόποινων ατόµων και την αντιµετώπιση κάθε µορφής παραβατικής συµπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, συνελήφθησαν κατά το τελευταίο 24ωρο, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, του Τµήµατος Ασφαλείας Άρτας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουµενίτσας, συνολικά δέκα άτοµα. Συγκεκριµένα: •Συνελήφθη 33χρονος στα Ιωάννινα, για κλοπή από φροντιστήριο. Στο πλαίσιο της αστυνοµικής έρευνας που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, προέκυψε ότι ο 33χρονος είχε προβεί το απόγευµα της προηγούµενης ηµέρας στην αφαίρεση χρηµατικού ποσού από φροντιστήριο ξένων γλωσσών στα Ιωάννινα. Το µεγαλύτερο µέρος των κλοπιµαίων βρέθηκε στην κατοχή του δράστη, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου. • Συνελήφθησαν, στα Ιωάννινα, δύο άνδρες και µία γυναίκα, ηλικίας 43, 52 και 62 ετών αντίστοιχα, για µη καταβολή οφειλών προς το ∆ηµόσιο. Σε βάρος των συλληφθέντων, έχουν βεβαιωθεί χρέη, που ανέρχονται σε 297.920,08) ευρώ, 316.617,88 ευρώ και 212.407,45 αντίστοιχα. • Συνελήφθη στην Ηγουµενίτσα ένας 26χρονος υπήκοος Συρίας, διότι όπως διαπιστώθηκε κατείχε πλαστή ελληνική ταυτότητα και στερούνταν εγγράφων που νοµιµοποιούν την παραµονή του στην Ελληνική Επικράτεια. • Συνελήφθη ένας 53χρονος στην Άρτα, σε βάρος του οποίου εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών µε ποινή φυλάκισης τεσσάρων 4 µηνών και χρηµατική ποινή 700 ευρώ, για παράβαση της Εργατικής Νοµοθεσίας. • Συνελήφθη στην Ηγουµενίτσα, µία 57χρονη, διότι σε βάρος της εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ηγουµενίτσας, ποινής φυλάκισης σαράντα ηµερών, για υγειονοµικές παραβάσεις. • Συνελήφθησαν στην Άρτα δύο άτοµα, ηλικίας 20 και 23 ετών, για παραβάσεις του Νόµου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στην κατοχή τους µετά από έλεγχο, βρέθηκαν ένα τσιγάρο κάνναβης και µία συσκευασία µε κάνναβη, συνολικού βάρους (4) γραµµαρίων. • Συνελήφθη στην Άρτα, ένας 25χρονος ηµεδαπός, για τα αδικήµατα της κατοχής ναρκωτικών και πλαστογραφίας. Συγκεκριµένα, βρέθηκαν στην κατοχή του, τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα ηρωίνης, συνολικού µικτού βάρους 9,68 γραµµαρίων, εννέα ναρκωτικά χάπια και προσωπικά έγγραφα, αµφιβόλου γνησιότητας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ Πολιτικός Μηχανικός - Μ.Β.Α. - Ενεργειακός Επιθεωρητής - Εκτιµητής Ακινήτων Μελετητής ∆ηµοσίων Έργων Β’ Τάξης

Εκδηλώσεις µνήµης στο Σούλι ι εορταστικές εκδηλώσεις σε ανά- Βούλγαρη. ∆ηµοτικοί χοροί από χορευΟ µνηση του Ολοκαυτώµατος του τικά συγκροτήµατα συλλόγων του ∆ήΣουλίου και της αυτοθυσίας του καλό- µου και από διάφορες περιοχές της Ελγερου Σαµουήλ και των Σουλιωτών υπέρ της ελευθερίας ολοκληρώνονται την Κυριακή 1η Ιουνίου στον ιστορικό χώρο του Σουλίου. Το πρόγραµµα έχει ως εξής: - Σάββατο 31 Μαΐου 20.00 Παραµυθιά: ∆ηµαρχείο Σουλίου. Συνάντηση χορευτικών συγκροτηµάτων και περιδιάβαση των χορευτών µε παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεία παραδοσιακής µουσικής, στην πόλη της Παραµυθιάς. 21.00 Παραµυθιά: ∆ηµοτικό Σχολείου

5

λάδας. - Κυριακή 1 Ιουνίου 6.30 έως 11.00 Κίνηση µε κατεύθυνση τον ιστορικό χώρο του Σουλίου. 7.00 Θεία Λειτουργία στον Παλαιοχριστιανικό Ναό Αγίου ∆ονάτου, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Παραµυθιάς, Φιλιατών, Γηροµερίου και Πάρας κ.κ. Τίτου. 10.15 ∆οξολογία στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου ∆ονάτου. 10.45 Μετάβαση των επισήµων και των λοιπών επισκεπτών στο Αµφιθέατρο.

Τοπογραφική ενηµέρωση από αξιωµατικό των ενόπλων δυνάµεων. Χαιρετισµός από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, εκφώνηση του πανηγυρικού της ηµέρας, αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου. 11.35 Μετάβαση στο χώρο του Βουλευτηρίου των Σουλιωτών. Υποδοχή των επισήµων στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Σουλίου. 12.00 Παραδοσιακοί εθνικοί χοροί.

∆ιεκπεραιώνει εργασίες: • Άδειες ∆όµησης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων βάσει Ν. 4014/2011 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για πωλήσεις - ενοικιάσεις ακινήτων • Βεβαιώσεις για µεταβιβάσεις ακινήτων (Γονικές Παροχές - αγορές - πωλήσεις) • Εκτιµήσεις εµπορικής αξίας ακινήτων (όλων των χρήσεων κτιρίων) • Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Στατικές συµβατικών, Μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία κτιρίων • Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο και σε λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα • Τοπογραφικά Σχέδια ∆/νση: Κουγκίου 9 - Ισόγειο - Ιωάννινα Τηλ. - Fax: 2651033706, κινητό: 6947154262, e-mail: ntziall@gmail.com


6

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Αποκάλυψη τώρα για τα κυκλώµατα µεταναστών Τ

ους δρόµους που ακολουθούν τα κυκλώµατα διακίνησης µεταναστών, και φτάνουν ως και το Λιµάνι της Ηγουµενίτσας αποκαλύπτει η εξάρθρωση µίας πολυµελούς εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης παράνοµων µεταναστών που δηµοσιοποίησε χτες η Αστυνοµία. Σε δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνοµίας τονίζεται ότι η εγκληµατική οργάνωση προωθούσε στην ελληνική επικράτεια και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι χρηµατικής αµοιβής, αλλοδαπούς υπηκόους Γεωργίας, τους οποίους εφοδίαζε µε πλαστά έγγραφα διαµονής. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν προχθές, στο πλαίσιο παράλληλων αστυνοµικών επιχειρήσεων, ευρείας κλίµακας, σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και του Έβρου, συνολικά 22 άτοµα, µεταξύ των οποίων ο αρχηγός της οργάνωσης αλλά και τέσσερις αστυνοµικοί (τρεις Αρχιφύλακες και ένας Υπαρχιφύλακας), που υπηρετούν στον Έβρο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα – κατά περίπτωση – για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης από κοινού, διευκόλυνση παράνοµης εισόδου και εξόδου από τη χώρα, παράνοµη µεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελµα και εντός εγκληµατικής οργάνωσης, πλαστογραφία κατ’ επάγγελµα, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, δωροδοκία, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση

καθήκοντος. Για τα αδικήµατα αυτά κατηγορούνται, κατά περίπτωση, 21 επιπλέον άτοµα, ενώ ακόµα 28 άτοµα (14 υπήκοοι Γεωργίας και 14 Έλληνες) κατηγορούνται για συµµετοχή στην εγκληµατική οργάνωση. Όπως προέκυψε από την αστυνοµική έρευνα, η εγκληµατική οργάνωση δρούσε συστηµατικά τουλάχιστον τα τελευταία έξι χρόνια, από το 2008) και ενέχεται από τον Ιανουάριο µέχρι σήµερα σε 24 περιπτώσεις διακίνησης µεγάλου αριθµού µεταναστών, προς όλη τη χώρα. Η µεταφορά γινόταν άλλοτε πεζή και άλλοτε µε χρήση τουριστικών λεωφορείων από την µεθόριο του Έβρου, καθώς επίσης και µε ταχύπλοα σκάφη, από την επαρχία της Μαρµαρίδας της Τουρκίας προς τη Ρόδο. Επιπλέον, εξακριβώθηκε ότι εµπλέκεται σε 15 παλαιότερες περιπτώσεις παράνοµης διακίνησης µεταναστών και σε πολλές περιπτώσεις διακίνησης αλλοδαπών, µέσω του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και του λιµανιού της Ηγουµενίτσας. Πέραν της διακίνησης παρανόµων µεταναστών, η εγκληµατική οργάνωση ενέχεται και σε µεγάλο αριθµό κατάρτισης πλαστών εγγράφων, νόθευσης γνησίων αλλά και έκδοσης γνήσιων, µε τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέλη της οργάνωσης είχαν αποκτήσει τα αναγκαία τεχνικά µέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να προβαίνουν στην κατάρτιση µεγάλου εύρους δηµοσίων εγγράφων Αρχών της χώρας µας, κρα-

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ... ...ΑΣΥΝΑΓ ΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ! Αρχιεπισκόπου Μακαρου 34 Βαλαωρτου 2, Ιωννινα Τηλ.: 2651 302199 • Κιν.: 6972 032737

τών-µελών της Ε.Ε. καθώς και Αρχών από τρίτες χώρες. Ακόµα είχαν νοικιάσει διαµέρισµα, το οποίο λειτουργούσε ως «εργαστήριο» παραγωγής των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, όπου είχαν εγκαταστήσει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, για την επίτευξη του σκοπού τους. Συνολικά καταγράφηκαν 216 περιπτώσεις κατάρτισης και παράδοσης πλαστών ή υφαρπαγµένων εγγράφων, µε ποσό που ξεπερνά τις 38.470 ευρώ, ενώ καταγράφηκαν επιπλέον 110 περιπτώσεις, για τις οποίες δεν προέκυψε η παράδοση των εγγράφων, µε ποσό που ξεπερνά τις 46.230 ευρώ. Σηµειώνεται ότι τα πλαστά έγγραφα αποστέλλονταν επίσης και σε υπηκόους Γεωργίας, που διαµένουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σουηδία. Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα της έρευνας η εγκληµατική οργάνωση από αρχές του 2008 έως το Μάρτιο του, έχει πραγµατοποιήσει περίπου 918 συναλλαγές, µε χρηµατικά εµβάσµατα, µέσω εταιρειών µεταφοράς χρηµάτων. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εµβάσµατα έχουν καταγραφεί από και προς την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Αλβανία, τη Λευκορωσία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου οργάνωσης τους, αποτελεί το γεγονός ότι είχαν

ενσωµατώσει στην παράνοµη δράση τους διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία και καταστήµατα µεταφοράς χρηµάτων, µε τα οποία διευκόλυναν την παράνοµη δραστηριότητά τους. Όσον αφορά στην εµπλοκή των αστυνοµικών στην υπόθεση, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος & Εµπορίας Ανθρώπων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξέτασε ενδελεχώς τα στοιχεία για τη συµµετοχή τους στην οργάνωση. Όπως εξακριβώθηκε, συνεργάζονταν µε την εγκληµατική οργάνωση και επέτρεπαν έναντι χρηµατικής αµοιβής, η οποία κυµαινόταν από 100 έως και 500 ευρώ ανά άτοµο, την παράνοµη είσοδο αλλοδαπών, οδικώς από σηµείο της µεθορίου. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία εκτιµάται ότι η µηνιαία αµοιβή, που λάµβαναν οι αστυνοµικοί για την «ασφαλή» είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα µας, ανέρχεται τουλάχιστον σε 3.500 ευρώ, για κάθε έναν από αυτούς. Το ρόλο του συνδέσµου, µεταξύ των αστυνοµικών και µελών της οργάνωσης, είχε ένας 58χρονος υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασµό του κυκλώµατος, ως µεταφορέας των παράνοµων αλλοδαπών. Επιπλέον, είχε αναλάβει την καταβολή των ανάλογων χρηµατικών ποσών στους αστυνοµικούς, κάθε φορά που επέτρεπαν την παράνοµη είσοδο αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Από την ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, καθώς και τη δηµιουργία ατοµικού και γεωγραφικού «προφίλ» εξακριβώθηκε ως σηµείο διέλευσης των µεταφερόµενων αλλοδαπών ο µεθοριακός Σταθµός Κήπων Έβρου. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν την Πέµπτη στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου οι αστυνοµικοί, ενώ επιπλέον εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 58χρονος από τη Γεωργία, καθώς επιχειρούσε να διέλθει από µεθοριακό σηµείο ελέγχου, οδηγώντας λεωφορείο. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο λεωφορείο διαπιστώθηκε ότι έφερε ειδικά διαµορφωµένη κρύπτη στο χώρο των αποσκευών, για τη µεταφορά των µη νοµίµων µεταναστών. Οι συλληφθέντες, µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρµόδια Εισαγγελία. Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι τέσσερις αστυνοµικοί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και διατάχθηκε σε βάρος τους η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

7

«Πράσινες» προτάσεις για την Ήπειρο Τον προϊστάµενο της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου ∆ηµ. Μαυρογιώργο είχε ως επίσηµο προσκεκληµένο και οµιλητή στη συνεστίαση της Πέµπτης ο Ροταριανός Όµιλος Ιωαννίνων σε µία ενηµερωτική συνάντηση για το ρόλο της Πολιτικής Προστασίας, τις αρµοδιότητες, αλλά παράλληλα και µε συµβουλές για τον τρόπο χειρισµού και αντιµετώπισης έκτακτων φαινοµένων και δύσκολων καταστάσεων. Στην συνεστίαση παρών ήταν και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριµάνης, που µαζί µε τον ∆ηµ. Μαυρογιώργο έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στην αντιµετώπιση καταστροφικών φαινοµένων, όπως ήταν οι πληµµύρες του 2010 και νωρίτερα το 2003, καθώς επίσης και οι έντονες χιονοπτώσεις του 2005. Ο κ. Μαυρογιώργος παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδίου «Ξενοκράτης» που έχει στόχο τη διαµόρφωση ενός συστήµατος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστροφικών φαινοµένων. Επίσης, αναφέρθηκε στη σύγχυση που πολλές φορές προκαλείται από την εµπλοκή άσχετων υπηρεσιών στην αντιµετώπιση έκτακτων φαινοµένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τέλος ο κ. Μαυρογιώργος στην ανάγκη διάδοσης του µηνύµατος του εθελοντισµού, µε µία δουλειά, που όπως ανέφερε θα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία. «Το γενικό συµπέρασµα πάντως είναι, ότι οι µεγάλες ζηµιές και τα προβλήµατα εκτός των σεισµών και των γεωλογικών φαινοµένων προέρχονται από ανθρώπινα λάθη ή αµέλειες», τόνισε χαρακτηριστικά.

H

Ευτυχία Βαϊµάκη, υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος µε την παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής» της Όλγας Γεροβασίλη και ο Μίλτος Μπούκας υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε την παράταξη «Γιάννενα-Πολίτες για τη Ανατροπή» του Λάζαρου Νάτση και υποψήφιοι των Οικολόγων Πράσινων, ανταποκρινόµενοι στο προεκλογικό κάλεσµα του ∆ικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων γνωστοποιούν τις θέσεις τους για µια σειρά περιβαλλοντικών και άλλων ζητηµάτων όπως είχαν κατατεθεί. Μεταξύ άλλων και ανά τοµέα, αναφέρουν: - Μεταφορές ■ Σιδηροδροµική Εγνατία: Ένταξη στα διευρωπαϊκά δίκτυα (ως συνδυασµένες µεταφορές) Έναρξη έργων σύνδεση Ηπείρου εντός 5ετίας ■ Προαστιακοί σιδηρόδροµοι: Σχέδιο δράσης για σύνδεση όλων των µεγάλων πόλεων-κωµοπόλεων εντός 5ετίας ■ Τραµ-Ποδηλατόδροµοι: Εγκατάσταση στα 4 αστικά κέντρα εντός 5ετίας, προµήθεια ηλεκτρικών ΜΜΜ - Χωροταξικός σχεδιασµός-Αποµεγέθυνση ■ Να ανακηρυχθεί η Ήπειρος σε «Πράσινη Περιφέρεια» ■ Στήριξη µικρο-αλληλέγγυας οικονοµίας, δίκτυα καταναλωτών-παραγωγών, δίκαια τράπεζα. ■ Περιοχές Natura και ιστορικά µνηµεία: Σύνδεση µε όλους τους παραγωγικούς τοµείς (ιδιαίτερα πρωτογενή-τουρισµό) ■ Εθνικά Πάρκα: να θεσµοθετη-

θούν µε Π.∆., να θεσµοθετηθεί και ο «Γράµµος-Πωγώνι» µε το Νέο Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων – Περιστερίου ■ Μνηµεία UNESCO: να ενταχθούν το Ζαγόρι-∆ωδώνη ■ Επανεξέταση «προγράµµατος Πίνδος»: καµία άσκοπη νέα διάνοιξη δρόµων σε ορεινούς όγκους όχι απόληψη αδρανών υλικών από κοίτες ποταµών ■ Σύνταξη Σχεδίου ∆ράσης για την προστασία της βιοποικιλότητας Ηπείρου, εφαρµογή εντός 5ετίας για τα απειλούµενα είδη του Κόκκινου Βιβλίου. ■ Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης ■ Φρένο στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό ■ Προστασία των αιγιαλών από τα ανεξέλεγκτα επιχειρηµατικά συµφέροντα που προωθεί ο καινούριος νόµος - πλαίσιο ■ Εξυγίανση της ποιότητας της ατµόσφαιρας του λεκανοπεδίου Ιω-

αννίνων από τα επικίνδυνα µικροσωµατίδια ΡΜ10, ΡΜ2,5 και το χειµερινό φαινόµενο της αιθαλοµίχλης ΡΜ1 ■ Εφαρµογή του ρυθµιστικού σχεδίου των 4 πόλεων βάση της πολυκεντρικής συγκρότησης ■ Προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µε αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δηµόσιας ασφάλειας, της κοινής ωφέλειας για βιώσιµη κινητικότητα στην πόλη (βλ. κακά παραδείγµατα κατακρεουργηµένου αστικού ιστού Κενάν Μεσαρέ, Βογιάννου, Γεννηµατά στα Ιωάννινα) ■ Προστασία ιστορικών κέντρων, πεζοδροµήσεις ■ Χώροι υποδοχής και καταλύµατα µεταναστών ■ Εφαρµογή σχεδίου δράσης για «µηδενικά σκουπίδια» εντός 10ετίας, προώθηση µείωσης, επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης όλων των υλικών (µπάζα, οργανικά κτλ).

Έλεγχος προόδου και διαγωγής

10

8

8

∆. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

Ζ. Κ. ΓΙΟΥΝΚΕΡ

ΓΡ. ΨΑΡΙΑΝΟΣ

∆εν έχει περάσει µεγάλο διάστηµα από την τοποθέτησή του στην ηγεσία της Ελληνικής αστυνοµίας, όµως άρχισε ήδη να «καταγράφει» επιτυχίες. Ο λόγος για τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, παλιό «γνώριµο» των Ιωαννίνων καθώς υπηρέτησε εδώ ως Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ηπείρου. Μια από τις σηµαντικότερες επιτυχίες είναι η χθεσινή, µε την αποκάλυψη κυκλώµατος διακίνησης µεταναστών, στο οποίο συµµετείχαν και αστυνοµικοί. Ας ελπίσουµε ότι θα είναι η αρχή για να αποκαλυφθούν και άλλοι σύγχρονοι δουλέµποροι, που όχι µόνο εκµεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων, αλλά δεν διστάζουν να θέσουν και σε άµεσο κίνδυνο την ζωή τους.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής δεξιάς που είναι πρώτο κόµµα µετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Το σωστό είναι αυτός να προταθεί και για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έτσι θα δείξουν και τα κράτη µέλη ότι σέβονται το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τις αναβαθµισµένες του αρµοδιότητες. Από την άλλη, ο Γιούνκερ δεν έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ενώ δεν κάνει σχεδόν τίποτα προς το παρόν για να ανοίξει διαύλους µε τις µικρότερες δυνάµεις, όπως οι Φιλελεύθεροι, οι Πράσινοι, ή η Αριστέρα. Ε, πώς να γίνει όµως; Όλα δικά του τα θέλει µάλλον- κάτι που σηµαίνει ίσως και ότι η γερµανική πολιτική για την οικονοµία στην Ευρώπη, δεν θέλει ή δεν µπορεί να αλλάξει.

∆ήλωση χτες του Γρ. Ψαριανού (που δεν πήγε και στην Κοινοβουλευτική Οµάδα) για τις επιλογές της ∆ΗΜΑΡ: «Καµία ιδεολογική συγγένεια µε τον κ. Σαµαρά και τους Μπαλτάκους, αλλά καµία σχέση και µε τους γουναράδες της Κουµουνδούρου. Ας µας πει ο ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιό του. ∆ιασφάλιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας; Μάλιστα, θα πάµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. ∆ιαπραγµάτευση του χρέους, διακανονισµό και συµφωνία µε τους εταίρους; Μάλιστα, να το δούµε, αλλά όχι σκισίµατα, διαγραφές και ένα άρθρο ή επιστροφή στη δραχµή. Γιατί τα έχουν πει όλα…». Άρα, τι προτείνει ο βουλευτής;


8

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Η χώρα συνεχίζει την πορεία της

Σε τρεις δόσεις η καταβολή του φόρου ∆

«Οι Ευρωεκλογές τελείωσαν χωρίς απρόοπτα, η ανατροπή και το «πατατράκ» που ονειρευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επήλθαν και η χώρα συνεχίζει την πορεία της προς την έξοδο από την κρίση και προς το σταµάτηµα της δοκιµασίας του λαού, µέσω του µοναδικού δρόµου προς τούτο που είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα, χωρίς δανεικά και διακινδυνεύσεις αποµάκρυνσης µας από την Ευρώπη.» Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, σε συνέντευξη του στην πρωινή εκποµπή του Σκαι «Τώρα» ο Βουλευτής Ιωαννίνων της Ν∆ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής, Κώστας Τασούλας. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις προβλέψεις των στελεχών του, δεν κατάφερε να αυξήσει την δύναµη του αλλά αντίθετα έχασε 140.000 ψήφους, παρά το ότι βρισκόµαστε στη µέση µιας πορείας που σηµαδεύτηκε από αντιδηµοφιλή και συχνά σκληρά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί η δηµοσιονοµική ισορροπία. Μάλιστα τόνισε πως η σταθερότητα που εξασφάλισε η ψήφος του Ελληνικού λαού εγγυάται πως οι στόχοι του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά για άρση αδικιών και στροφή στην ανάπτυξη διευκολύνονται από το οικονοµικό περιβάλλον που συνίσταται στην αποφυγή αστάθειας και περιπετειών. «Ο ελληνικός λαός και η χώρα έχουν δυνατότητα βιώσιµης εξόδου από την κρίση και η Κυβέρνηση είναι σε θέση να το εξασφαλίσει», κατέληξε ο κ. Κώστας Τασούλας.

Ολοµέλεια της παράταξης Μπέγκα τη ∆ευτέρα

Η «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα - Κοινωνία Πολιτών», «έχοντας πλήρη συναίσθηση της εµπιστοσύνης µε την οποία µας τίµησαν οι συµπολίτες µας και των ευθυνών που αναλαµβάνουµε», όπως αναφέρει στην πρόσκλησή της καλεί όλους τους υποψήφιους και όλους τους φίλους, σε ανοιχτή συνεδρίαση, τη ∆ευτέρα 2 Ιουνίου και ώρα 20.30 στο ξενοδοχείο Epirus palace. Όπως αναφέρει το κάλεσµα γίνεται: - Για µια πρώτη αποτίµηση του εκλογικού αποτελέσµατος - Για τον καθορισµό των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας της παράταξης, - Για την αποτελεσµατικότερη διάταξη του στελεχιακού δυναµικού - Για τον σχεδιασµό της επόµενης πενταετίας και - Για να µας δώσουν ώθηση και δύναµη για µια δηµιουργική και συµµετοχική θητεία στο ∆ήµο.

ιευκρινίσεις για τη συµπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων περιλαµβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Όπως αναφέρεται, ο φόρος εισοδήµατος θα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, ως ηµεροµηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία υποβολής τής εµπρόθεσµης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων. ∆ηλαδή µέχρι 31.07.2014. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρίτου µήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πέµπτου µήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης. Αν η συνολική οφειλή είναι µέχρι 300 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, µπορεί να καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης. Για τις περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης µέχρι και τον µήνα Μάιο, υπάρχει δυνατότητα εµπρόθεσµης πληρωµής µέχρι την 31- 7- 2014. Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσµία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%. Σε ό,τι αφορά τη συµπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Ε1) διευκρινίζεται ότι: - Όταν συµπληρώνονται οι κωδικοί 019−020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαµβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. - Όταν συµπληρώνονται εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών- ασφαλιστικών φορέων µε τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. - Όταν συµπληρώνονται οι κωδικοί 507−508, απαιτείται επίσης η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη µε το αντίστοιχο ποσό. - Επιπλέον για τους κωδικούς 657−658,

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

659−660 και 781−782, εµφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήµατα ανάλογα µε την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συµπληρωθεί ήδη από την Φορολογική ∆ιοίκηση. - Ο κωδικός 049 συµπληρώνεται µόνο από όσους δηλώνουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση. - Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 δεν θα συµπληρώνονται οι κωδικοί 655−656. Οι κωδικοί αυτοί θα συµπληρώνονται µόνο µε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης. - Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική µόνο για τα προστατευόµενα µέλη άνω των 18 ετών. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι: - Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα µισθώµατα ακινήτων (Ε2), του µηχανογραφικού δελτίου οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών

(Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής µηχανηµάτων έργων (Ε16), συνυποβάλλονται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ανάλογα µε την κατηγορία των δηλούµενων εισοδηµάτων, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα µε αυτήν και πρέπει να συµπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους. - Η αναλυτική κατάσταση για τα µισθώµατα ακινήτων (Ε2), το µηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική µορφή, µπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωµένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους µε µηχανογραφικά µέσα. - Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Ε1).

Χωρίς πρόστιµα το Ε9 Από το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοινώνεται ότι, λόγω της εφαρµογής του ΕΝΦΙΑ για πρώτη φορά, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, οι οποίες θα υποβληθούν µέχρι την έκδοση των εκκαθαριστικών-δηλώσεων του φόρου στα µέσα Ιουνίου, µε βάση νοµοθετική ρύθµιση που θα προωθηθεί για ψήφιση, δεν θα επιβαρύνονται µε πρόστιµα. Μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών, θα προβλεφθεί νοµοθετικά εύλογος χρόνος για διορθώσεις τυχόν λαθών χωρίς επιβαρύνσεις. Σηµειώνεται ότι η ηλεκτρονική εφαρµογή του Περιουσιολογίου (Ε9) παραµένει ανοικτή και το 50% των δηλώσεων έχει υποβληθεί τις τελευταίες πέντε ηµέρες.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ειδήσεις

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

9

Αιτήσεις για την ένταξη σε δράσεις µελισσοκοµίας

«Βραδιά µουσικής δωµατίου» µε τους ThessQuintet

Εθελοντική αιµοδοσία στο ΤΕΙ Ηπείρου

Από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη των ενδιαφεροµένων µελισσοκόµων στις δράσεις "Αντικατάσταση κυψελών" και "Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας". Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου. Όλοι οι µελισσοκόµοι κάτοχοι θεωρηµένου µελισσοκοµικού βιβλιαρίου µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στο Κέντρο Μελισσοκοµίας (∆ασκαλοπούλου 45, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100, Τηλ. 2641032604).

Στα πλαίσια του εορτασµού των 300 χρόνων από την γέννηση του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού (1714-2014) η Ενορία Κοιµήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου διοργανώνει βραδιά µουσικής δωµατίου µε το σύνολο κλασικής µουσικής δωµατίου ThessQuintet. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί αύριο Κυριακή 1 Ιουνίου και ώρα 21:00 στην αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» στη Ζωσιµαία Παιδαγωγική Ακαδηµία. Στον ίδιο χώροθα φιλοξενηθεί η Έκθεση φωτογραφίας του Μιχαήλ Χρ. Παντούλα µε θέµα: «Κοσµάς ο Αιτωλός. Η Εικόνιση της Μορφής». Ερµηνεύουν οι µουσικοί: Βιβή Παπαϊωάννου, Γιάννης Τσόγιας – Ραζάκοβ, Ρουσλάν Τσόγιας – Ραζάκοβ, Μαλίνα Ηλιοπούλου, Παντελής Φεϊζός.

Το ΤΕΙ Ηπείρου σε συνεργασία µε την κινητή µονάδα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, διοργανώνει Εθελοντική Αιµοδοσία την Τρίτη 3 Ιουνίου από τις 10:00 έως 14:00. Η αιµοδοσία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο του κτιρίου Τεχνολόγων Γεωπόνων στους Κωστακιούς Άρτας. Πληροφορίες στο τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας και Περίθαλψης του ΤΕΙ Ηπείρου: τηλ.26810 50515.

Τρία θερινά προγράµµατα από το Κέντρο ∆ιδασκαλίας Το Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού (ΚΕ.∆.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, συνεχίζοντας τη δράση του στην κατεύθυνση της προώθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού, ολοκλήρωσε για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, τον οκτάµηνο χειµερινό κύκλο µαθηµάτων (Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014) ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς σπουδαστές. Τα δύο προγράµµατα του Κέντρου τα οποία υλοποιήθηκαν µέσα στο χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 2013 έως και Μάιος 2014 ήταν: 1)22ο Χειµερινό Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κ. Ανδρέας Βλαχόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Το πρόγραµµα παρακολούθησαν 43 σπουδαστές από 24 χώρες. 2)Πάγιο αυτοχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα Χειµερινό ΚΕ.∆.Ε.Γ.ΠΟ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών. Το πρόγραµµα παρακολούθησαν 27 σπουδαστές (φοιτητές Erasmus και ελεύθεροι σπουδαστές µε δίδακτρα). Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης των µαθηµάτων πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη εκδήλωση στο εστιατόριο «Φηγός» στην Πανεπιστηµιούπολη, στην οποία, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Τριαντάφυλλου Αλµπάνη, του Αντιπρύτανη και Προέδρου του Κέντρου Γεώργιου Καψάλη, µελών του ∆.Σ. του Κέντρου, µελών του Συµβούλιου ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου, των Συντονιστών Εκπαιδευτικό Έργου των χειµερινών προγραµµάτων, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Κέντρου, απονεµήθηκαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των µαθηµάτων και δόθηκαν στους σπουδαστές αναµνηστικά δώρα. Στoν χαιρετισµό που απηύθυνε ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ. Καψάλης, αναφέρθηκε τόσο στο περιεχόµενο των δύο Προγραµµάτων που ολοκληρώθηκαν όσο και σε γενικότερες πρωτοβουλίες που λαµβάνονται για την καλύτερη λειτουργία του ΚΕ.∆.Ε.Γ.ΠΟ., όπως η επιµόρφωση των διδασκόντων, η συµµετοχή του Κέντρου σε συνέδρια στο εξωτερικό, ενώ τόνισε ότι το Κέντρο προετοιµάζει την οργάνωση τριών θερινών προγραµµάτων που θα πραγµατοποιηθούν τον Ιούλιο. Πρόκειται για: α) το Θερινό Σεµινάριο Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισµού 2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο ανατέθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µετά από αρκετά χρόνια. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων επιλέχθηκε µεταξύ άλλων Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων κατόπιν υποβολής πρότασης που υπέβαλε προς το Υπουργείο Παιδείας, β) το πάγιο αυτοχρηµατοδοτούµενο θερινό πρόγραµµα του Κέντρου που υλοποιείται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή πολλών αλλοδαπών από όλο τον κόσµο και τέλος γ) το Πρόγραµµα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού για νέους Απόδηµους Ηπειρώτες, µε στόχο τη σύνδεση και επανασύνδεσή τους µε την Ελλάδα. Τέλος, στο πλαίσιο του εορτασµού των 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, οι σπουδαστές οργάνωσαν και παρουσίασαν έκθεση µε δικές τους φωτογραφίες από την πόλη των Ιωαννίνων.

Γιορτάζοντας το περιβάλλον και τη φύση την προσφορά του, συµµετέχει για µία ακόµη φορά στην αντιπυρική προστασία του περιβάλλοντα χώρου της Ιεράς Μονής Στουπένης του ∆. ∆. Περιβλέπτου την Κυριακή 1η Ιουνίου και ώρα 10.00 . Για τον λόγο αυτό καλεί τα µέλη τους φίλους και όλους τους συµπολίτες µας σε µία διαφορετική από αυτό που ξέρουµε έως σήµερα εκδήλωση σε συνεργασία µε τον σύλλογο του χωριού . Υπενθυµίζοντας έτσι σε όλους µας αυτό που δανειστήκαµε από τους προγόνους έχουµε την υποχρέωση να το παραδώσουµε ακόµη καλύτερο στους απογόνους µας, σηµειώνει στην πρόσκληση.

Τ

ην Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος γιορτάζουν µαζί οι Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών του Νοµού Ιωαννίνων καλώντας τους Γιαννιώτες και κυρίως τα µικρά παιδιά να συµµετέχουν στις δραστηριότητες που οργανώνονται και να έρθουν σε επαφή µε την βιοποικιλότητα της περιοχής. Με αφορµή, λοιπόν, τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, την Κυριακή 1η Ιουνίου, οι Φορείς ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας, Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου και Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, στις 10:30 στην Πλατεία Μαβίλη προγραµµατίζουν πλήθος δραστηριοτήτων στις οποίες θα πρωταγωνιστούν τα παιδιά, µε θέµατα που αντλούνται από τα σηµαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας των τριών προστατευόµενων περιοχών. Οι δραστηριότητες θα περιλαµβάνουν χειροτεχνίες, κατασκευές µε πηλό, ζωγραφική προσώπου, ταχυδακτυλουργικά, µουσικοκινητική αγωγή, παρατήρηση πουλιών και θα κορυφωθούν µε τη δραµατοποίηση του παραµυθιού « Τα τρία µικρά λυκάκια» του Ε. Τριβιζά από τα µέλη του θεατρικού εργαστηρίου «Έκφραση». Κάλεσµα σε όλους και κυρίως στα παιδιά να συµµετέχουν στην εκδήλωση για να γνωρίσουν µέσα από το παιχνίδι τις σηµαντικές περιβαλλοντικές αξίες του τόπου, απεύθυνε ο πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας Π. Τσουµάνης. Παράλληλα σηµείωσε την συνεργασία των Φορέων της περιοχής αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι µόνο στην διοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων και την αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. • Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος έχει στόχο να υπενθυµίσει την ανάγκη για την προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη, των πηγών ενέργειας και των φυσικών πόρων . Ο εορτασµός της καθιερώθηκε το 1972 µε αφορµή την αρχή της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (5 µε 6 Ιουνίου 1972). Έτσι το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Ν. Ιωαννίνων συνεχίζοντας

• Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, µε την ευκαιρία του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, οργανώνει την Tετάρτη, 4 Ιουνίου στις 8 µ.µ., στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του µεγάρου της (Παρασκευοπούλου 4), διάλεξη µε οµιλητή τον Οµότιµο Καθηγητή Γεωγραφίας- Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Απόστολο Κατσίκη, και θέµα: «Οικουµενικές-περιβαλλοντικές µεταβολές. Παρόν και µέλλον ενός απειλούµενου πλανήτη». Στις 15 ∆εκεµβρίου 1972, µε απόφαση της γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., µετά τη διαπίστωση της µεγέθυνσης των συµπτωµάτων της οικολογικής κρίσης, την επέκτασή τους σε όλα τα µήκη και πλάτη της Γης και την ανησυχητικά αυξανόµενη υποβάθµιση τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθιερώνεται η 5η Ιουνίου ως «Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος». Πρόκειται για µία ηµέρα που υπενθυµίζει σε όλους την πολλαπλή σηµασία των περιβαλλοντικών παραµέτρων καθώς και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλεται για την διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών και στοχεύει, µέσω διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, προχώρησε στη διοργάνωση της εκδήλωσης, αναγνωρίζοντας την προστιθέµενη αξία του περιβάλλοντος για την ανθρωπότητα και το µέλλον του πλανήτη και θέλοντας να συµβάλλει στην ενηµέρωση- ευαισθητοποίηση του κοινού της περιοχής µας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.


10

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Παράταση για το αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ ∆

όθηκε τελικά η παράταση που ήθελαν οι αγρότες για το αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ αφού εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Παράταση δόθηκε έως και την 30η Σεπτεµβρίου για τη δήλωση της γεώτρησης στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), ώστε ο παραγωγός να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου και στην συνέχεια την άδεια, ενώ δόθηκε παράταση και έως τις 30 Νοεµβρίου, προκειµένου οι κάτοχοι γεωτρήσεων να προσκοµίσουν την άδεια γεώτρησης στη ∆ΕΗ. Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί η άδεια της γεώτρησης, τότε οι αγρότες µπορούν να προσκοµίζουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης που λαµβάνουν αµέσως από τους ∆ήµους. Οι κάτοχοι ηλεκτροδοτηµένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης προκειµένου να διατηρήσουν το αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ στις εκµεταλλεύσεις, τους υποχρεούνται το αργότερο µέχρι 30-11-2014: - Εφόσον δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού, να υποβάλλουν στον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ κλ.π.) τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ, είτε της αίτησης αδειοδότησης για χρήση νερού που θα τους χορηγηθεί από τον οικείο ∆ήµο. - Εφόσον διαθέτουν άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, να υποβάλλουν στην ∆ΕΗ ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων (∆ελτίο Νο 1) που θα εκδοθεί µετά από αίτησή τους από τις κατά τόπους ∆/σεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) και θα περιλαµβάνει τον αριθµό της άδειας χρήσης νερού και την ηµεροµηνία λήξης της άδειας. - Για τους χρήστες συλλογικών αρδευτικών δικτύων ο κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός θα προσκοµίζει στον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ∆ελτίο Νο 1 που εκδίδεται από την ∆ΑΟΚ µε την προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο παραγωγό βεβαίωσης άρδευσης της εγκατάστασής του που εκδίδεται από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, µαζί µε την βεβαίωση άρδευσης. Επιπλέον θα γίνει νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία θα ανακληθεί η απόφαση διακοπής του αγροτικού τιµολογίου των δικαιούχων σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες χρήσης νερού, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα όπως προέκυψε από απάντηση του υπουργού Αθανά-

Ό

χι» στην παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων ψήφισε ο Βασίλης Ζιώβας Περιφερειακός Σύµβουλος Ηπείρου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και του ΚΚΕ, στην Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου την Πέµπτη. Με θέµα τη «γνωµοδότηση σχετικά µε τη παράταση λειτουργίας του ωραρίου καταστηµάτων του ιστορικού κέντρου της Πρέβεζας, τις ήδη θεσµοθετηµένες Κυριακές κατά τους καλοκαιρινούς µήνες», συνεδρίασε την Πέµπτη η Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», τάχθηκε κατά υπογραµµίζοντας µεταξύ άλλων και τα εξής: «Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για µια ακόµα φορά τονίζει ότι τόσο η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, όσο και η προτεινόµενη παράταση ωραρίου οδηγούν, µε µαθηµατική ακρίβεια, στο παραπέρα ξήλωµα των εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα αυξάνουν

σιου Τσαυτάρη, σε ερώτηση της βουλευτή Φεβρωνίας Πατριανάκου. Σχετικά µε το ζήτηµα της έκδοσης αδειών χρήσης νερού και της χορήγησης αγροτικού τιµολογίου ρεύµατος, ο υπουργός επισηµαίνει ότι η ρύθµιση βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων υπουργείων και προτείνεται να περιλαµβάνει τα εξής: - Χρονική παράταση διαστήµατος περί των δύο ετών, προκειµένου να εκδοθούν οι απαιτούµενες άδειες χρήσης νερού και να «επικαιροποιηθούν» τα γεωργοτεχνικά δελτία. - Μέχρι την προαναφερόµενη παράταση, προβλέπεται οι εµπλεκόµενοι παραγωγοί να προσέρχονται στα κατά τόπους γραφεία της ∆ΕΗ ΑΕ για να προσκοµίσουν υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στο θέµα. - Οι ενδιαφερόµενοι κάτοχοι υδροληψιών, θα πρέπει να φροντίσουν για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας).

τα λειτουργικά έξοδα των καταστηµάτων. Το στοιχείο αυτό δεν θα πρέπει να το αγνοούν οι µικροέµποροι, στην προσπάθειά τους να… επιβιώσουν. Με σιγουριά τους οδηγεί στον αφανισµό. Θυµίζουν τον ναυαγό, που για να αποφύγει τον πνιγµό, πιάνεται από τα µαλλιά του. Πρέπει να παλέψουν από κοινού µε τους εµποροϋπαλλήλους ενάντια στον κοινό εχθρό: Την πλουτοκρατία, την Ε.Ε και τους πολιτικούς εκφραστές τους». «Να υπενθυµίσουµε για µια ακόµα φορά ότι για τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο τουρισµός είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. Απαιτούνται λοιπόν να παρθούν όλα εκείνα τα µέτρα ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση όλα τα λαϊκά στρώµατα. Όσο για τα ωράρια λειτουργίας, δεν αποτελούν ουσιαστικό εµπόδιο για αγορές. Η ανέχεια είναι αυτή που βάζει φραγµό στην κα-

Σήµερα Σάββατο στη 1 το µεσηµέρι, εγκαινιάζεται το δεύτερο κατάστηµα Η&Μ στα Ιωάννινα, στο 13ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Ιωαννίνων δίπλα στην ΙΚΕΑ. Tα εγκαίνια θα συνοδευτούν από µία σειρά από εκπλήξεις, δώρα και προσφορές, για όλη την οικογένεια, που έχουν ως εξής: ∆ωροκάρτες για τους 100 πρώτους πελάτες. Αποκλειστικά για τους πελάτες της Η&Μ και της ΙΚΕΑ: 10% έκπτωση στα Η&Μ µε αγορές 50€ και άνω από την ΙΚΕΑ και αντίστοιχα, -10% έκπτωση στην ΙΚΕΑ µε αγορές 50€ και άνω από τα Η&Μ, µε την επίδειξη κουπονιού από τα ταµεία των δύο καταστηµάτων. ∆ωρεάν µετακίνηση από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων µε το λεωφορείο της ΙΚΕΑ! Το νέο H&M κατάστηµα των 2.300 τ.µ. θα προσφέρει µια µεγάλη γκάµα γυναικείας, αντρικής, νεανικής και παιδικής µόδας - συµπεριλαµβανοµένων των συλλογών Divided, Underwear, Accessories και Cosmetics. Το κατάστηµα θα ανοίξει µε την Καλοκαιρινή συλλογή της Η&Μ που φέτος έχει ως κεντρικό πρόσωπο τη Gisele Bündchen, η οποία φοράει βασικά κοµµάτια µόδας για απόλυτες καλοκαιρινές εµφανίσεις καθώς και κοµµάτια από τη σειρά µαγιό.

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Υγείας µε το υπ' αριθµ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ.41657/13-05-2014 (Α∆Α: ΒΙΦ2Θ-ΦΣ∆) έγγραφό του ανακοίνωσε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για φοίτηση στη σχολή απολυµαντών πραγµατοποιείται από 26-05-2014 έως τις 22-06-2014 στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών – ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 196, Τηλ.:21321600367. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Α. Αίτηση συµµετοχής, µε τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε ∆ηµόσιο Φορέα. Β. Απολυτήριο Γυµνασίου ή ενδεικτικό Γ' τάξης Γυµνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιµης σχολής. Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκοµείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόµενος από νόσηµα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυµαντή ∆. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών) Η σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου έχει αναρτηθεί στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών µε νεοπλασµατική ασθένεια ευχαριστεί: Σε µνήµη Ελένης Χρόνη, τις φίλες της που διέθεσαν χρηµατικό ποσό για τους σκοπούς της «Φλόγας». Συγκεκριµένα ευχαριστεί τις κ.κ. Αγλαϊα Πιάνου, Βεατρίκη Χριστοδούλου, Ηρώ Παπαϊωάννου, Φωτεινή Θάνου, Ρένα Πριόβολου, Άννα Ρέµπελη, Φρόσω Βίλλη, Τούλα Μάντζιου, συνάδελφοι από το ΤΕΙ Ιωαννίνων. «Παρακαλούµε δεχθείτε τη συµµετοχή µας στον πόνο σας για την απώλεια του αγαπηµένου µέλους της οικογένειάς σας. Η Φλόγα µε τη σειρά της υπόσχεται να συνεχίσει τον αγώνα για την καλυτέρευση των συνθηκών ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας των παιδιών µε καρκίνο, χάρη στη συνδροµή των φίλων της».Τηλ. 26510 38212 τανάλωση. Αυτή πρέπει να εξαλειφθεί και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται αγώνας, ανατροπή του σάπιου εκµεταλλευτικού, καπιταλιστικού συστήµατος, ούτως ώστε ο πλούτος να περάσει σε αυτούς που τον παράγουν», σηµείωσε µεταξύ άλλων.

Η Στέγη Αυτιστικών Ατόµων «Ελένη Γύρα» ευχαριστεί θερµά την οικογένεια Απόστολου Κοσµά για τη χρηµατική προσφορά που κατέθεσε εις µνήµη Ζωής Κορκοκίου Αυγέρη.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ειδήσεις

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

11

Κοµβικός ρόλος για όλη τη ∆υτική Ελλάδα Κ

αι µε επίσηµα αριθµητικά στοιχεία αποτυπώνεται η σπουδαιότητα του ρόλου που καλείται να διαδραµατίσει στην δυτική Ελλάδα, το Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Ιωαννίνων.

ϋπολογισµός του ΠΠΓΝΙ κινείται εντός στόχων, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση της Πέµπτης στο υπουργείο Υγείας. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Βάββας, παρά τα όσα ακούγονται κάποιες φορές για εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, δεν έχει αναβληθεί καµία ιατρική πράξη και κανένα χειρουργείο λόγω έλλειψης υλικών. Αντιθέτως το ΠΠΓΝΙ βρίσκεται στη δεύτερη θέση µεταξύ των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων της χώρας αναφορικά µε την αποδοτικότητα που συνυπολογίζει παράλληλες παραµέτρους. Παράλληλα έγινε γνωστό πως εγκρίθηκε η πρόταση ψηφιοποίησης του συνόλου των αρχείων του νοσοκοµείου από τη µεταφορά του αρχείου από το Χατζηκώστα µέχρι και σήµερα στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση και ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων, τα οποία επεξεργάστηκε το υπουργείο Υγείας προκειµένου να καταλήξει στους δείκτες αποδοτικότητας των νοσοκοµείων της χώρας. Στη λίστα αυτή, σε περίοπτη θέση βρίσκεται και το ΠΠΓΝΙ, αλλά και το νοσοκοµείο Χατζηκώστα τόσο για την αποδοτικότητά τους, όσο και για την φαρµακευτική δαπάνη σε σχέση µε την ποσοστιαία αύξηση χρήσης των γενοσήµων. Ωστόσο, εκείνο που καταδεικνύεται µέσα από τις διακρίσεις είναι και η ευρύτητα του ρόλου των δύο νοσοκοµείων που καλύπτουν µία τεράστια γεωγραφική περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Ιωαννίνων εξυπηρέτησε το 2013 296.000 ασθενείς, εκ των οποίων το 40% ήταν από άλλους νοµούς πλην Ιωαννίνων, από την Αιτωλοακαρνανία και την Κέρκυρα µέχρι τη Λευκάδα και τη Φλώρινα. Το σύνολο εποµένως των διακρίσεων και της αναγνώρισης για το ΠΠΓΝΙ, όπως τόνισε ο διοικητής Φ. Βάββας, αντανακλά στο σύνολο της προσφοράς του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών και της διοίκησης.

Ελεύθερη πρόσβαση σε απόρους – ανασφάλιστους

Εντός στόχων ο προϋπολογισµός Μία από τις βασικές παραµέτρους για την οµαλή λειτουργία κάθε νοσοκοµείου έχει να κάνει µε την υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού και µέχρι αυτή τη στιγµή ο προ-

Η είδηση βέβαια της συνάντησης των διοικητών των νοσοκοµείων µε τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ήταν η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες για την πρόσβαση και νοσηλεία των απόρων και ανασφάλιστων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Κάθε ανασφάλιστος ή άπορος ανεξάρτητα από τα εισοδηµατικά του κριτήρια θα µπορεί να νοσηλεύεται στο ΕΣΥ αφού προηγουµένως έχει εξασφαλίσει παραπεµπτικό από γιατρό του ΠΕ∆Υ, το οποίο θα εγκρίνεται από την αρµόδια τριµελή επιτροπή κάθε νοσοκοµείου. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται στο εξής για τις προγραµµατισµένες εισαγωγές και το κόστος θα καλύπτεται µέσω των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων, οι οποίοι όµως θα ενισχύονται ανά τακτά χρονιά διαστήµατα, µε την ανάλυση των σχετικών πινάκων λογαριασµού, µε έκτακτες επιχορηγήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο για το ΠΠΓΝΙ το 2013 το κόστος νοσοκοµειακής περίθαλψης για απόρους και ανασφάλιστους το οποίο επιβάρυνε τον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου ανήλθε σε 200.000 ευρώ περίπου σε µηνιαία βάση.

Επιστρέφουν στη δουλειά 2.670 πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί

Μ

ε υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν χτες έγινε η επανατοποθέτηση δηµοτικών αστυνοµικών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα κινητικότητας, Οι 2.670 πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί τοποθετούνται ως εξής: - Στην Ελληνική Αστυνοµία: 1.542 - Σε σωφρονιστικά καταστήµατα: 575 - Στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων: 141 - Στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης: 382 - Στις υπηρεσίες αντιµετώπισης του παραεµπορίου: 30 Οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί θα τοποθετηθούν οριστικά στις νέες υπηρεσίες τους µετά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης από το ΑΣΕΠ, δηλαδή µετά την πάροδο της χρονικής περιόδου (ένας µήνας) δυνατότητας υποβολής αιτήσεων θεραπείας και την επεξεργασία τους από τα αρµόδια Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια. Έπειτα από την έκδοση των οριστικών πινάκων θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία επανατοποθέτησης. Υπενθυµίζεται ότι µετά από τον έλεγχο του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆), εντοπίστηκαν 156 περιπτώσεις πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών προκειµένου να

προσληφθούν (74 συνολικά) ή προσελήφθησαν χωρίς να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις (82 συνολικά). Οι εκθέσεις του ΣΕΕ∆∆ προτείνουν στις αρµόδιες δηµοτικές αρχές να προβούν στην ανάκληση των εν λόγω διορισµών, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και στις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ότι «µε την υπογραφή των αποφάσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία επανατοποθέτησης των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύονται σηµαντικά η Ελληνική Αστυνοµία, αλλά και σωφρονιστικά καταστήµατα, υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης, υπηρεσίες δίωξης του παραεµπορίου και ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός». «Παράλληλα, διαψεύδουµε στην πράξη όλους εκείνους που υποστήριζαν- για προφανείς µικροκοµµατικούς λόγουςότι οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί θα απολυθούν. Το αντίθετο συµβαίνει. Αξιοποιήσαµε το πρόγραµµα κινητικότητας για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας», συµπλήρωσε. Ο υπουργός πρόσθεσε: «Από εδώ και στο εξής προχωράµε στη δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού κινητικότητας, πλήρως αποσυνδεδεµένου από ποσοτικούς στόχους, µείωση µισθού και ενδεχόµενη απόλυση. Ενός συστήµατος που θα

"παντρεύει" τα προσόντα των υπαλλήλων µε τις ανάγκες της δηµόσιας διοίκησης και την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας των πολιτών».


12

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Η Πρέβεζα κέντρο της μουσικής τζαζ Συνεχίζεται το 12ο Preveza Jazz Festival στην παραθαλάσσια γειτονική πόλη υνεχίζεται το πρόγραμμα του 12ου Preveza Jazz Festival στην Πρέβεζα. Η συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών από την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο αλλά και για πρώτη φορά από την Τουρκία και το Ισραήλ δίνει το διεθνές στίγμα του Φεστιβάλ. Αν προσθέσουμε και τις ελληνικές συμμετοχές Diminuita Swing Trio, το σχήμα Disharmony του εκπληκτικού δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Μιχάλη Παούρη αλλά και τους ελπιδοφόρους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας σίγουρα μιλάμε για ένα ποικίλο και ενδιαφέρον καλλιτεχνικό τριήμερο που ξεκίνησε από χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα: * Σάββατο 31/6

Σ

Rembrandt Frerichs Trio (Ολλανδία) «Ένα από τα highlights του Jazz Festival της Βόρειας Θάλασσας» έγραψε το Jazz magazine για τον πιανίστα και συνθέτη Rembrandt Frerichs. Κανείς δεν θα μπορούσε να ελπίζει για μια καλύτερη σύσταση. Ο Rembrandt είναι ένας πιανίστας με μεγάλη προοπτική. Είναι γνώστης της παραδοσιακής

- Νilufer Verdi & Ferhat Oz (Tουρκία)

αμερικάνικης τζαζ, θέλει όμως να αποφύγει την πεπατημένη. Έχει εμπνευστεί από την ευρωπαϊκή κλασική μουσική και το πάθος του για την αραβική μουσική αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δίχρονης παραμονής του στην Αίγυπτο. Στη μουσική του, μπορείτε να ακούσετε την ενέργεια της αυτοσχέδιας τζαζ και τον λυρισμό της ανατολίτικης μουσικής . Στο Preveza Jazz Festival θα παίξει με το τρίο σχήμα του. http://www.rembrandtfrerichs.nl

Η Nilufer Verdi, παιδί μιας ‘μουσικής’ οικογένειας, είναι η πρώτη γυναίκα πιανίστα της τζαζ μουσικής στην Τουρκία. Έχει παίξει με πολλούς τούρκους και ξένους μουσικούς στην Τουρκία και στο εξωτερικό, σε πολλά τζαζ κλαμπ και φεστιβάλ. Στις συναυλίες της μας δίνει την ευκαιρία ν 'ακούσουμε πρωτότυπες διασκευές της, ανακαλύπτοντας την απέραντη, ελεύθερη, θεότρελη φύση της τζαζ. Με το χαρούμενο ρεπερτόριο της, στο οποίο κυριαρχούν το βασικό ρεπερτόριο της τζαζ και δικές της συνθέσεις, μοιράζεται με το κοινό τις ικανότητές της ως συνθέτης και ως δεξιοτέχνης. Ο Ferhat Öz έχει σπουδάσει τσέλο και πιάνο και στη συνέχεια άρχισε να ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη φωνή και ξεκίνησε να τραγούδα όπερα. Μελέτησε φωνητικά τζαζ αναζητώντας διαφορετικούς ήχους και χρώματα για τη φωνή του. Συνεχίζει τη μουσική του καριέρα ως ερμηνευτής αλλά και ως καθηγητής φωνητικής με έδρα την Κωνσταντινούπολη και παρά το νεαρό της ηλικίας του, θεωρείται ως ένας από τους πιο λαμπερούς και υποσχόμενους τραγουδιστές της τζαζ στην Τουρκία.

τους πιο ανερχόμενους τζαζ μουσικούς του Λουξεμβούργου, σχημάτισαν το 1998 το ReisDemuth-Wiltgen Trio, ενώ ήταν ακόμα στο γυμνάσιο. Η ομάδα έπαιζε σε τακτική βάση στην περιοχή Λουξεμβούργο για μερικά χρόνια. Ξανά μαζί από το 2011,αυτή η εντυπωσιακή ομάδα από ταλαντούχα άτομα είναι και πάλι ανυπόμονη να μοιραστεί τις εμπειρίες της, καθώς και τις νέες συνθέσεις της με το κοινό . Κάθε μέλος της μπάντας συνθέτει μουσική για το Trio και έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα νέο και προοδευτικό ήχο, ο οποίος είναι έντονα επηρεασμένος από τη λαϊκή μουσική και το ύφος του τραγουδιστή-συνθέτη. Πυρήνας όλων αυτών παραμένει η σύγχρονη τζαζ, η οποία εμπλουτίζει ριζικά τις συνθέσεις και τους αυτοσχεδιασμούς τους , χωρίς ποτέ να τους επιβαρύνει. http://reisdemuthwiltgen.com/

• Tamuz Nissim quartet (Ισραήλ)

• Μιχάλης Παούρης Disharmony (Ελλάδα)

Ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μιχάλης Παούρης έρχεται να μας ξανασυστήσει το μπουζούκι. Ο Παούρης, μπήκε σε jazz μονοπάτια όταν βρέθηκε επί σκηνής με τον μοναδικό κιθαρίστα Al Di Meola. Μια σύμπραξη που απέσπασε από τον ίδιο τον Di Meola διθυραμβικές κριτικές. O άνθρωπος "φαινόμενο", "ο πιο γρήγορος μπουζουξής του κόσμου" κατά τον Al di Meola. Το εγχείρημα τον δικαίωσε ανεβάζοντάς τον στο υψηλότερο σκαλοπάτι της διεθνούς jazz μουσικής σκηνής. Στις ζωντανές του εμφανίσεις, ο Μιχάλης Παούρης είναι μια μανιασμένη πλημμύρα από νέες ιδέες που βγαίνει ορμητικά και με ζήλο και χαρά να καινοτομήσει παγκοσμίως με τις συνθέσεις του και τα (ευ)δαιμονισμένα του χέρια. * Κυριακή 1/6

• Reis / Demuth / Wiltgen (Λουξεμβούργο) Ο πιανίστας Michel Reis, ο μπασίστας Marc Demuth και ο ντράμερ Paul Wiltgen, τρεις από

Με ζεστή και εκφραστική φωνή, η Tamuz Nissim βαδίζει σε μουσικούς δρόμους που αντλούν από τις πιο μοντέρνες όψεις του vocal jazz ρεπερτορίου. Με τεχνική εύπλαστη και διεισδυτική και προσέγγιση που αναδίδει φρεσκάδα, η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πιανίστρια από το Τελ Αβίβ έχει δώσει ήδη εξαιρετικά δείγματα της τέχνης της μέσα από διάφορα projects και με τον πρώτο της δίσκο, «e Music Stays In A Dream», που κυκλοφόρησε πέρσι και στον οποίο συνεργάζονται εξαιρετικοί Έλληνες τζαζ μουσικοί. Μέσα από original ως επί το πλείστον μουσικές, που πιάνουν ένα ευρύ εκφραστικό φάσμα, η Tamuz Nissim δείχνει ισχυρά καλλιτεχνικά αποθεματικά που ανανεώνουν με την δροσιά και την ευαισθησία τους την ίδια την τζαζ. http://www.tamuzmusic.com/ Έναρξη: 21:00 Στην παραλία Πρέβεζας μπροστά στα Δικαστήρια με είσοδο ελεύθερη. Τη διοργάνωση έχουν, ο Δήμος Πρέβεζας, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, η Preveza Jazz Festival, υπό την αιγίδα των πολιτιστικών τμημάτων των Πρεσβειών Ισραήλ, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας και Τουρκίας.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Αφιέρωμα στους Pink Floyd από τους Deans Μία μοναδική συναυλία σήμερα το βράδυ από το ιστορικό συγκρότημα των Ιωαννίνων ι Deans, ένα ιστορικό ροκ σχήμα των Ιωαννίνων επανέρχονται στη σκηνή. Μετά τις εμφανίσεις τους τα δύο τελευταία χρόνια, παίζουν ξανά σήμερα Σάββατο σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στους Pink Floyd. Τριάντα πέντε χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του γκρουπ στο Παλλάδιον, οι Deans επανεμφανίστηκαν το 2012 και 2013 στα πλαίσια του Ioannina rock city festival, χωρίς τον αρχικό τους κιθαρίστα Νίκο Παππά τον οποίο αντικατέστησαν ο Μιχάλης Μπουγάς και ο Θοδωρής Τσουμάνης αντίστοιχα. Ο Παναγιώτης Τέλλης συμμετείχε και στις δύο συναυλίες σαν guest star στα πνευστά. Η επαναδραστηριοποίηση του συγκροτήματος, δημιούργησε την επιθυμία στα μέλη του, να οργανώσουν μια τρίωρη συναυλία αφιερωμένη στους Pink Floyd η οποία, με αρωγό το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, θα γίνει το Σάββατο στην αίθουσα "Β. Πυρσινέλλας" του Πνευματικού Κέντρου στις 9:30 με ελεύθερη είσοδο. Οι Deans είναι το πρώτο μέχρι στιγμής

Ο

γιαννιώτικο συγκρότημα που επιχειρεί ένα τέτοιας έκτασης αφιέρωμα στο ρεπερτόριο του κορυφαίου βρετανικού συγκροτήματος, επιλέγοντας κομμάτια από τα πρώτα singles μέχρι και το ιστορικό "e wall". Η αναδρομή στην ιστορία των Pink Floyd θα γίνει μέσα από κομμάτια σταθμούς του κορυφαίου βρετανικού συγκροτήματος από το θρυλικό e Piper at the Gates of Dawn ως το ώριμο e Wall. Ερμηνεύουν οι: Στέφανος ΧαρτζάβαλοςVocals, Θοδωρής Τσουμάνης – Guitar, Αλέξανδρος Νάστος- Keyboards, Ανδρέας Ραβάνογλου- Drums, Παναγιώτης Τέλλης - Sax, Nei, Key's, Βαγγέλης Μπουλουχτσής – Bass, Σοφία Καμηνά – Φωνητικά, Κατερίνα Πιπιλή- Φωνητικά, Αναστασία Νταβίντοβα – Φωνητικά. Στους συντελεστές ακόμα οι: Μαρία Κατσούρα - Video projections, slide shows, Παναγιώτης Λαγδάς - Visuals, teck support, Θωμάς Νάστος P.A, Sound eng. Κώστας Ζούκας – Lights. Η παραγωγή είναι του Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και των Deans.

Το βιβλίο του Χρήστου Τερζίδη στα Γιάννενα ο βιβλίο του Χρήστου Τερζίδη, «Άδεια Δωμάτια» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Καφέ Καπλάνειο. Ένα ταξίδι μεταξύ Ελλάδας και Νέας Υόρκης στα μέσα της δεκαετίες του ’80 με το άρωμα μίας διαφορετικής, πιο αυθεντικής ίσως Ελλάδας, στις κοσμικές παραλίες της Μυκόνου, στα κακόφημα, αλλά πάντα αληθινά μπαράκια της Θεσσαλονίκης και από την άλλη η Νέα Υόρκη των γρήγορων ρυθμών της καθημερινότητας και των εύκολων συναισθημάτων. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης; Λάμπρης. Γεννημένος στην Κολωνία αλλά μεγαλωμένος στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ο Χρήστος Τερζίδης ξεκίνησε την καριέρα του από το χώρο της δημοσιογραφίας ασχολούμενος με το μου-

Τ

σικό ρεπορτάζ. Τον Σεπτέμβριο του 1991 εξέδωσε το πρώτο free press που κυκλοφόρησε σε πανελλαδικό επίπεδο, το In Rock. Η αγάπη του για τη μουσική αλλά και η επιτυχία μουσικών διοργανώσεων που ανέλαβε τον οδήγησε σύντομα στο μουσικό μάνατζμεντ συνδέοντας το όνομα του με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής hip hop και ροκ σκηνής όπως ο Δημήτρης Πουλικάκος, οι Goin' rough, οι ΝΕΒΜΑ, οι Professional Sinnerz, ο STAN και οι My Excuse. Από το 2010 επέκτεινε την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη με τη συνεταιρική σύσταση της Terret Entertainment. Έχει εκδώσει συνολικά τρία βιβλία Το Hip-Hop Δεν Σταματά (2003), ...Και Το Τέλος Πάντα Κοντά (2009), Bright Nights (2010). Τα Άδεια Δωμάτια είναι το τέταρτο βιβλίο του.

13

Έκθεση φωτογραφίας με εικόνες της πόλης

Εικόνες από την πόλη των Ιωαννίνων πέρασαν στο φωτογραφικό χαρτί και από εκεί στο καμβά δύο νέες γυναίκες από τα Γιάννενα, που ασχολούνται με τη φωτογραφία. Η Νίκη Ράτσικα και η Χρύσα Ζέρβα εκθέτουν τις δημιουργίες τους στο καφέ – μπιστρό «Eiffel», στην οδό Χαρ. Τρικούπη. Συνολικά 26 φωτογραφίες, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, επιλεγμένες από τις δύο φωτογράφους και κυρίως χωρίς να έχουν υποστεί καμία τεχνική επεξεργασία, παρουσιάζονται στη φωτογραφική έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι ώρες που είναι ανοιχτή στο κοινό είναι από τις 10.00 έως τοις 22.00.

Οι μαθητές παρουσίασαν Μίκη Θεοδωράκη

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥΣ

Μουσικό σεργιάνι με Νταλάρα και Αλεξίου Η Μουσική Σκηνή του Καλλιτεχνικού Σωματείου «οι Αθεράπευτοι» ολοκληρώνοντας τα φετινά μουσικά της σεργιάνια, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στους αξεπέραστους ερμηνευτές Γιώργο Νταλάρα και Χαρούλα Αλεξίου. Στο πρώτο μέρος, 20 από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας θα τραγουδήσουν οι Κώστας Μαργώνης, Αντώνης Βαράκας, Παναγιώτης Σιόγκας και Δημήτρης Παππάς. Στο δεύτερο μέρος, 20 από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου θα τραγουδήσουν οι Βαρβάρα Βαράκα, Χριστίνα Δάλλα, Αγγελική Φάτσιου και Κατερίνα Τσολίγκα. Παίζουν: Παναγιώτης Σιόγκας (μπουζούκι), Αντώνης Βαράκας (μπαγλαμάς), Κώστας Μαργώνης (τρομπέτα), Σαράντης Δράμαλης (πιάνο και τρομπέτα), Δημήτρης Παππάς (κιθάρα), Θωμάς Μεντής (μπάσο) και Μιχαήλ Παππάς (ντραμς). Μαζί τους η χορωδιακή συντροφιά «Τραγουδάμε για ν’ αγαπιόμαστε». Η μουσική επιμέλεια είναι των Δημήτρη Παππά – Παναγιώτη Σιόγκα. Σήμερα Σάββατο 31 Μαΐου στις 9:30 το βράδυ και την Κυριακή 1 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, στο Θέατρο της Στοάς Ορφέα, με γενική είσοδο 5 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698-198-1067.

Μία όμορφη μουσική παράσταση με βάση το έργο του Μίκη Θεοδωράκη παρουσίασαν οι μαθητές του 1ου και του 11ου δημοτικού σχολείου της πόλης μας. Η συναυλία το βράδυ της Τετάρτης στην κατάμεστη αίθουσα του ΠΚΔΙ ήταν μοναδική και λόγω της σπουδαιότητας και μοναδικότητας της μουσικής του Θεοδωράκη, αλλά και λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των μαθητών με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Στη συναυλία ακούστηκαν συνθέσεις του Μ. Θεοδωράκη σε δημιουργίες του Ν. Γκάτσου, του Γ. Ρίτσου, Οδ. Ελύτη, του Λευτ. Παπαδόπουλου και πολλών άλλων.


14

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

πολιτισµός

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Η παραδοσιακή φορεσιά στα «Περαμιώτικα 2014» Η παραδοσιακή φορεσιά διαφόρων περιοχών του Νομού Ιωαννίνων βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης «Περαμιώτικα 2014» που πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος από χθες μέχρι και την Κυριακή. Οι εκδηλώσεις, υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, ξεκίνησαν στο Κέντρο προβολής «Άννα Πετροχείλου» με την ομιλία της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαρίνας Βρέλλη – Ζάχου, με θέμα «Ελληνική Παραδοσιακή Φορεσιά. Γνώση και σεβασμός», στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ηπειρωτικής Παραδοσιακής Φορεσιάς. Κατά τις τριήμερες εκδηλώσεις παρουσιάζονται οι παραδοσιακές φορεσιές από το Πέραμα, τους Καλαρρύτες, την Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Πωγώνι και το Μέτσοβο, όπως σημείωσε η Γραμματέας του Συλλόγου Ειρήνη Αναστασίου, που αναφέρθηκε αναλυτικά στις εκδηλώσεις. Φέτος, η διοργάνωση έχει εμπλουτιστεί με θεατρικές παραστάσεις και χορούς από τα θεατρικά και χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και σχολείων του Περάματος, καθώς θα πραγματοποιηθεί και βραδιά ποίησης. Οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα τρία Σαββατοκύριακα του Ιουνίου.

Συναυλία με τη Χορωδία της Ενορίας Αγίας Μαρίνης Παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα για τη φύση και την αγάπη παρουσιάζει η Χορωδία Ενορίας Αγίας Μαρίνης τη Δευτέρα 2 Ιουνίου και ώρα 8.15 μ.μ. στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». Διδασκαλία – διεύθυνση χορωδίας: Γωγώ Καρβούνη. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βασίλης Παπαγεωργίου, κλαρίνο, Κώστας Καραπάνος, βιολί, Φώτης Παπαζήκος, λαούτο, Αναστάσιος Ντάφλος, ντέφι και Κατερίνα Μιχαηλίδου, ποντιακὴ λύρα. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαίρη Μ. Κωστή. Την εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μουσικές βραδιές στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων διοργανώνουν μουσικές βραδιές σήμερα Σάββατο 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου, στο κτήριο του Δημοτικού Ωδείου (Μπιζανίου 2). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: - Σάββατο 31 Μαΐου, ώρα 6 μ.μ.: ρεσιτάλ τραγουδιού. Η υψίφωνος Έλενα Σταύρου, της τάξης της Ειρήνης Δόβα, θα ερμηνεύσει έργα G. B. Pergolesi, A. Vivaldi, W. A. Mozart, C. M. Von Weber, J. Verdi, G. Donizetti, G. Puccini, R. Schumann, S. Rachmaninoff και Σπ. Σαμάρα. - Σάββατο 31 Μαΐου, ώρα 7.30 μ.μ.: Μουσική βραδιά με τους σπουδαστές πιάνου της τάξης της Χρυσούλας Μαρούλη. Κυριακή 1 Ιουνίου, ώρα 8 μ.μ.: Μουσική βραδιά με τους σπουδαστές πιάνου της τάξης της Φωτεινής Μαντέλλου.

Η «Αυλή των θαυμάτων» στο Καμπέρειο Από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ζίτσας «Επί Σκηνής», σήμερα Σάββατο και την Κυριακή να από τα πιο γνωστά θεατρικά έργα του Ιάκωβου Καμπανέλλη την «Αυλή των θαυμάτων», παρουσιάζει η θεατρική ομάδα του Δήμου Ζίτσας «Επί Σκηνής», σήμερα Σάββατο και την Κυριακή, στις 9:00 μ.μ στο Καμπέρειο Θέατρο σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Πρόσκληση στο κοινό απεύθυναν ο σκηνοθέτης Νίκος Σφαιρόπουλος και τα μέλη της ομάδας Αγγέλα Παπαγιάννη, Βασιλική Πανταζή και Δημήτρης Γκόλας, που συμμετέχει για πρώτη φορά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Ίδρυμα «Στέγη Αυτιστικών Ελένη Γύρα» στη Ζίτσα. Το έργο εξελίσσεται σε μια λαϊκή γειτονία της Αθήνας. Στα δωμάτια μιας αυλής κατοικούν άτομα και οικογένειες που ανήκουν στη λαϊκή τάξη, έχουν όμως διαφορετική προέλευση. Ο γερο-Ιορδάνης με τη γυναίκα του Αστά και το παιδί τους το Γιάννη είναι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Η κυρά-Αννετώ, χήρα, με κόρη παντρεμένη στην Αγγλία. Ο Στέλλιος, Αθηναίος ονειροπόλος με πολλές αδυναμίες και η γυναίκα του Όλγα γεννημένη στην προεπαναστατική Ρωσία. Η Βούλα και ο Μπάμπης, αντρόγυνο που εναλλάσσει τα χαϊδολογήματα με τα μαλλιοτραβήγματα. Η Μαρία, γυναίκα ναυτικού που τη βασανίζει η μοναξιά της. Η Ντόρα, νέα γυναίκα ανύπαντρη που όμως δε ξέρει τι θα πει μοναξιά. Στους παραπάνω ενοίκους θα προστεθεί αργότερα και ο Στράτος, υδραυλικός στο επάγγελμα, που θα σηκώσει τρικυμία στο αισθηματικό τέλμα της αυλής. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βούλα : Χριστίνα Μαιδάτση, Μαρία: Ράνια Καρακώστα Γιάννης: Άρης Σπυρόπουλος, Ιορδάνης: Πέτρος Ζαφείρης, Αννετώ:

Έ

Αγγέλα Παπαγιάννη, Αστά: Μύριαμ Τζίμα, Ντόρα: Τριανταφυλλιά Οικονόμου Μπάμπης: Παναγιώτης Σιώνης, Στράτος : Παναγιώτης Κυρίτσης, Όλγα: Τζένη Παναγιωτοπούλου και Βασιλική Πανταζή, Στέλλιος: Θανάσης Κουρής Άντρας – Μηχανικός: Βασίλης Χρήστου, Ταχυδρόμος – Μηχανικός : Δημήτρης Κάλλος, Αστυφύλακας : Δημήτρης Γκόλας. Συντελεστές είναι οι: Σκηνοθεσία : Νίκος Σφαιρόπουλος, Σκηνικά: Τάκης Μανδέλης, Επιμέλεια κουστουμιών : Τάκης Μανδέλης και Τζένη Παναγιωτοπούλου, Μουσική: Μενέλαος Συκοβέλης, Φωτισμοί: Νίκος Βόσιος, Βοηθός σκηνοθέτη : Βασιλική Πανταζή, Κατασκευή Σκηνικών : Λευτέρης Γαρδίκος, Άκης Μάστακας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Άνευ ουσίας και σημασίας στο Politheatro ο εργαστήριo θεατρικής έκφρασης του Politheatro στο πλαίσιο του μαθήματος θεατρικού παιχνιδιού παρουσιάζει σήμερα Σάββατο 31 Μαΐου, αύριο την Κυριακή 1 και την Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 9.15 μμ την παράσταση με τίτλο «Άνευ ουσίας και σημασίας;», σε σκηνοθεσία της Γιάννας Κούλα. Στην παράσταση συμμετέχουν οι μαθητές του 3ου έτους του θεατρικού εργαστηρίου. Οι παραστάσεις θα δοθούν στην αίθουσα 1 του Πολυθεάματος. Στο κάλεσμα αναφέρεται: Έλα ας παίξουμε το παιχνίδι της χαράς, όσο πιο δύσκολο τόσο πιο διασκεδαστικό. Να αναζητάς το ευχάριστο και να ξεχνάς τ’ άλλα. Παίξε λοιπόν. Κι αν δε σε θέλουν οι άνθρωποι, τέντωσε το γυάλινο ραβδί σου στον ήλιο, φτιάξε τα χρώματα και παίξε μαζί τους. Εξάλλου ποια είναι η ουσία; Στ’ αλήθεια έχει σημασία; Μια παράσταση γεμάτη ερωτηματικά. Ένα

Τ

παιχνίδι δίχως τέλος. Αντί επιλόγου». Συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης: Κατερίνα Γιαννακοπούλου, Γιώτα Παναγή, Χρήστος Μπέλλος, Λώρα Φκιόλα, Εύη Λεοντάκη, Γιώργος Γώγος, Ελένη Κολοκούρη, Γιάννης

Οιχαλιώτης, Ζωή Πλαχούρα. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στα τηλ. 2651003492 – 6955416236, http://www.politheatro.blogspot.com.

Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μία ώρα Το θεατρικό εργαστήρι «Έκφραση» παρουσιάζει το Σαββατοκύριακο την κωμωδία «Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» στο νέο θεατρικό της χώρο στην Κουντουριώτη 54. Το έργο γράφηκε από τρεις Άγγλους, τον Λονγκ, τον Σίνγκερ και τον Μπόργκενσον, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή έργα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Όλα, λοιπόν, τα έργα του Σαίξπηρ σε μια ώρα. Μια παράσταση που αγγίζει τα όρια του stand up, διαδραστικό, με συμμετοχή κοινού, εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, και καταπληκτικό χιούμορ. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Χρήστου Χρήστου, σκηνικά του Γιάννη Κράβαρη, κοστούμια της Μίνας Παππά, επιμέλεια κίνησης της Φανής Σκεντέρη και φωτισμούς του Κώστα Ζούκα.Παίζουν οι ηθοποιοί Μιχάλης Γκοργκούλης, Λίτσα Σαρακατσάνου, Πέτρος Χριστακόπουλος και Χρήστος Χρήστου. Είσοδος: 8€,6€ μειωμένο. Τηλέφωνο κρατήσεων: 6979139705.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

αθλητισµός

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

15

Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασµός Α

κόµα και µέσα στο διήµερο ενδέχεται να γίνουν ανακοινώσεις για τις µεταγραφές από την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα. Τα σχέδια για τη νέα χρονιά βρίσκονται πάνω στο τραπέζι των υπευθύνων της οµάδας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη δεύτερη συνάντηση που είχαν ο Γ. Χριστοβασίλης µε τον προπονητή Γ. Πετράκη. Πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι οι δύο άνδρες έχουν καταλήξει στον µεσοεπιθετικό που θέλουν να εντάξουν στην οµάδα, όπως επίσης και ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρη-

µένο στάδιο. Η υπόθεση απαιτεί λεπτούς χειρισµούς και όπως έχει συµβεί και άλλες φορές στο παρελθόν, αποκλειστικά και µόνο µε την υπόθεση ασχολείται ο πρόεδρος και ο µάνατζερ του ποδοσφαιριστή, που φηµολογείται ότι είναι Αργεντινός, που διαθέτει εκτός από πλούσιο ποδοσφαιρικό ταλέντο και ευρωπαϊκό διαβατήριο. Επίσης, φαίνεται να κερδίζει έδαφος τις τελευταίες ηµέρες η πεποίθηση ότι ο Γ. Χριστοβασίλης και η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ δε θα ανακοινώσουν µία µεταγραφή, αλλά ένα πακέτο µεταγραφών, των πρώτων παικτών που θα ενταχθούν στο ρόστερ της οµάδας, πολύ πριν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη ή απόφαση αποχώρησης –παραχώρησης παίκτη του ΠΑΣ. Στον αντίποδα, ρεπορτάζ από το στρατόπεδο της ΑΕΚ επαναφέρουν χθες το έντονο ενδιαφέρον της κιτρινόµαυρης ΠΑΕ για τον Νίκο Κοροβέση. Στην ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ πάντως ξεκαθαρίζουν πως ούτε για τον Κοροβέση, αλλά ούτε και για άλλον παίκτη του ΠΑΣ έχει φτάσει κάποια πρόταση από οµάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτησή τους. Τέλος, οριστικοποιήθηκαν στις συναντήσεις των τελευταίων ηµερών οι ηµεροµηνίες της προετοιµασίας του ΠΑΣ, η αναχώρηση και η επιστροφή από το Καρπενήσι, όπου θα πραγ-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

µατοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιµασίας της οµάδας. Εκεί, ο ΠΑΣ, θα συναντηθεί πιθανότατα και µε τον Γ. Χριστόπουλο που αναλαµβάνει την τεχνική ηγεσία του Πλατανιά που θα βρίσκεται

στο ίδιο προπονητικό κέντρο το ίδιο χρονικό διάστηµα και δεν αποκλείεται µεταξύ των δύο οµάδων να διεξαχθεί και κάποια φιλική αναµέτρηση.


16

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

αθλητισµός

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Η ΕΛΛΑ∆Α 12Η ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Στους οµίλους δύο οµάδες το 2015/16 Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνοµοσπονδία ανακοίνωσε και επίσηµα την τελική βαθµολογία των κρατών τη σεζόν 2013/14, µετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Ελλάδα είναι στην 12η θέση της ειδικής βαθµολογίας, κάτι που σηµαίνει ότι ο πρωταθλητής τη σεζόν 2015/16 θα παίξει απευθείας στους οµίλους του Champions League και δεν θα δώσει προκριµατικά ενώ ο κυπελλούχος θα παίξει απευθείαςστους οµίλους του Europa League. Η βαθµολογία δόθηκε µε το εξής σύστηµα: Στους αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η νίκη δίνει δύο βαθµούς και η ισοπαλία ένα βαθµό. Στις προκριµατικές φάσεις και στα πλέι οφ, οι βαθµοί διαιρούνται διά δύο (ένα βαθµός η νίκη, µισό η ισοπαλία). Υπάρχει επιπλέον πριµοδότηση µε βαθµούς για συµµετοχή στους οµίλους του τσάµπιονς λιγκ αλλά και για τις προκρίσεις µετά τη φάση των οµίλων. Ο αριθµός των βαθµών που παίρνουν σε κάθε σεζόν οι εκπρόσωποι της κάθε χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διαιρείται µε τον αριθµό των οµάδων µε τις οποίες εκπροσωπείται. Ο συντελεστής της κάθε χρονιάς, προστίθεται στο συντελεστή των τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών περιόδων και στο τέλος τα κάθε αγωνιστικής περιόδου, η UEFA ανακοινώνει την τελική κατάταξη. Η κατάταξη στη βαθµολογία της UEFA, καθορίζει και τον αριθµό των οµάδων που συµµετέχουν από κάθε χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και το πότε αρχίζουν την προσπάθεια τους. Η κατάταξη των χωρών έχει ως εξής: 1. Ισπανία 97.713 βαθµοί 2. Αγγλία 84.748 3. Γερµανία 81.641 4. Ιταλία 66.938 5. Πορτογαλία 62.299 6. Γαλλία 56.500 7. Ρωσία 46.998 8. Ολλανδία 44.312 9. Ουκρανία 40.966 10. Βέλγιο 36.300 11. Τουρκία 34.200 12. Ελλάδα 33.600 13. Ελβετία 33.225 14. Αυστρία 30.925 15. Τσεχία 29.350 16. Ρουµανία 27.257 17. Ισραήλ 26.875 18. Κύπρος 23.250 19. ∆ανία 21.300 20. Κροατία 19.625

Πρωταθλήτριες στους «µικρούς» οι Ελπίδες Τ

ην Τετάρτη διεξήχθη µε πάρα πολλούς φιλάθλους στο Εθνικό Στάδιο «Ζωσιµάδες» ο τελικός παιδικού πρωταθλήµατος (Κ-15) της ΕΠΣΗΠ µεταξύ των «Ελπίδων» Ιωαννίνων και του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα. Ο αγώνας έληξε 2-2 και στην διαδικασία των πέναλτι οι «Ελπίδες» κέρδισαν µε σκορ 4-2. Η οµάδα των «Ελπίδων» µε προπονητή τον Κώστα Νάτση και τον βοηθό του κ. Ράπτη στην παιδική (Κ-15) όσο και στην εφηβική (Κ-17) κατέκτησαν τα δύο πρωταθλήµατα αήττητοι. «Θα πρέπει να επισηµάνουµε για άλλη µια φορά την πολύ καλή «δουλειά» που γίνεται στις Ελπίδες που έχουν εξελιχθεί πλέον σε εκκολαπτήριο ταλέντων. Θερµά συγχαρητήρια στους παίκτες µας. Επίσης να ευχαριστήσουµε από καρδιάς τους φιλάθλους µας, τους γονείς των παιδιών και τους χορηγούς µας», αναφέρεται σε δελτίο τύπου. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν είναι οι εξής: Κυρικλίδης, Νούτσος, Πότσης, Κώ-

στας, Γιώτης, Κλεισούσας, Βαλάκος, Μποµπάϊ, Μπαλαµάτσιας, Ρίζος, Πήλιος, Κασί-

Από τη Σκάλα Βραδέτου ο Ορειβατικός Η πορεία της Κυριακής για τον Ορειβατικό Σύλλογο Ιωαννίνων θα είναι στη διαδροµή Σκάλα Βραδέτου - Μπελόη Αυγερινός – Καπέσοβο (A-Β κατηγορία) Ώρες πορείας: 6, Αρχηγός: Μωραΐτης ∆ηµήτρης. Θα γίνει όµως και µία ακόµα πορεία: Βραδέτο - Μέγας Λάκκος Κουκούλι (Γ κατηγορία), Ώρες πορείας: 9, Αρχηγοί: Μπούτζας Γιώργος, ∆εµερτζής Απόστολος. Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς αυξάνεται ο βαθµός δυσκολίας και η διαδροµή θα επανεκτιµηθεί επί τόπου. Εξοπλισµός: ορειβατικά παπούτσια, γκέτες, αντιανεµικόαδιάβροχο, µπατόν. Ρουχισµός κατάλληλος για την εποχή καθώς και δεύτερη αλλαξιά ρούχων. Οι δηλώσεις συµµετοχής να γίνονται το συντοµότερο δυνατό, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Αναχώρηση απέναντι από είσοδο parking κεντρικής πλατείας την Κυριακή 7:00 π.µ. Πληροφορίες στα Γραφεία του Συλλόγου, Σµύρνης 15, καθηµερινά 7-9 µ.µ. Τηλ & fax.: 26510-22138

µης, Μπλιθικιώτης, Αλεξίου, Μπαρµπούτης, Γκόγκος, ∆ηµητριάδης.

Κάλεσµα συµµετοχής στον Μαραθώνιο των Αθηνών Ο 32ος Μαραθώνιος Αθήνας, µε αγώνες δρόµου 5 & 10 χλµ θα γίνει στις 9 Νοεµβρίου. Ο Σύλλογος ∆ροµέων Ιωαννίνων ενηµερώνει τα µέλη του, για την πραγµατοποίηση 3ηµερης εκδροµής στην Αθήνα, την 7-8-9 Νοεµβρίου ώστε να συµµετάσχει στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας που ως γνωστόν είναι αφιερωµένος στον Βαλκανιονίκη και Ειρηνιστή Γρηγόρη Λαµπράκη. Ο Σύλλογος έχει ήδη προκρατήσει θέσεις συµµετοχής, και για τα 3 αγωνίσµατα, και ενηµερώνει ότι θα προβεί σε Οµαδική εγγραφή, µέσω της Οµοσπονδίας µας (ΕΟΣΛΜΑΥ). Τα γραφεία του Συλλόγου είναι στο ττίριο πρώην ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ στα Καρδαµίτσια Αµάλθειας 12, κάθε Τετάρτη, από ώρες 18:00µµ έως 20:00µµ.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

γιατροί

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

17

ΑΚΤΙΝΟ/ΙΑΓΝ?ΣΤΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

?ΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙ/ΙΑΤΡΟΙ

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χ. Κ?Ν/ΝΟΣ

ΕΥΤΑΞΙΑΣ /ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓKOΛAΣ EYAΓΓEΛOΣ

ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ/?ΡΑ

ΑκτινοδιαγνZστης ΥΠEΡΗΧΟΙ-TRIPLEX Κ. Φρόντζου 1 ΤηλNφωνο γραφεPου: 26510 26871

Παθολόγος

Κ. Φρόντζου 6 Τηλ. 26510 77718

ΜΠΑΚΑΛΗΣ N. ΧΡΗΣΤΟΣ Ειδικός Παθολόγος

Στον καινούργιο Μαγνητικό ΤοµογρEφο µας, διενεργούνται όλες οι ΜαγνητικNς ΤοµογραφPες καθcς και οι σύγχρονες εφαρµογNς της σε ΜαγνητικO (ΑγγειογραφPα, ΜαστογραφPα, Εντερόκλυση, ΧολαγγειογραφPα, ΠυελογραφPα, ΦασµατοσκοπPα, καρδιακOς µορφολογPας και λειτουργικότητας και βιωσιµότητας µυοκαρδPου)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΚ?ΣΤΑΣ Ιατρός ΑκτινοδιαγνZστης Πλ. 7ηµ. ΧατζO 1, ΙωEννινα Τηλ. 2651075275 – Fax. 2651075285 E-mail : mri-epi@otenet.gr ΣυµβEσεις µε Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και όλα τα ταµεPα

ΑΡΕΤΗ Γ.ΧΑΡΙΣΙΑ/Η-ΚΑΤΣΕΝΟΥ Ιατρός ΑκτινοδιαγνZστης ΕξειδικευθεPσα στην ΠαιδιατρικO ΑκτινολογPα στο Παν/κό ΝοσοκοµεPο Αrmand Trousseau ΠαρPσι, πρ. Επ. Ακτινολογικού ΕργαστηρPου ΠΠΝΙ /ΙΑΓΝ?ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧ?Ν ΝΕΟΓΝ?Ν, ΠΑΙ/?Ν & ΕΝΗΛΙΚ?Ν ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφEλου, ισχPων, τραχOλου, µαλακcν µορPων, κοιλPας ) Triplex αγγεIων ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS /αγκλH 5 (3ος όροφος) (πριν την ΑγροτικH τρ@πεζα) Ιω@ννινα - Τηλ&Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154 7Nχεται καθηµερινE 9:30-13:30 Απογεύµατα καθηµερινE 18:00-21:00 ΕξυπηρNτηση Επειγόντων Περιστατικcν www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

7ωδcνης 24 ΙωEννινα 7Nχεται: 7ευτ.-Παρ. 8.30-2 µ.µ. και 6-8 µ.µ. εκτός Τετ@ρτης απόγευµα Τηλ: ΙατρεPου: 26510 47477 οικPας: 26510 43883

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

/ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Χειρούργος Ουρολόγος ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ /ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ/Α 28ης ΟκτωβρPου 59, Nναντι ΚοραO, 1ος Mροφος 7Nχεται: 7ευτ.-Παρ. 08.30-13.30 και 18.00-21.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. 26510-39222, 6947271713 ΙΣΤΟΣΕΛΙ7Α: www.urology-ioannina.com E-MAIL: dimikalo@gmail.com

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Γεώργιος Κίτσος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Για ραντεβού: Δευτ., Τρίτ., Πέμπτ.: 6-8 μ.μ. Τηλ Ιατρείου: 26510 67656 Κιν.: 6976817311

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

physioannina.gr

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦυσικοθεραπευτHς MSc PhD

ΟΡΘΟΠΕ/ΙΚΟΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

Χειρούργος Ορθοπαιδικός 28ης ΟκτωβρPου 49 Τηλ. ΙατρεPου: 26510 - 74031

Ν. Παπαδοπούλου 8 7Nχεται: 7ευτ.–Παρ. 9.00-16.00 µε ραντεβού Τηλ. 26510 73350

ΠΙKΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

?τορινολαρυγγολόγος

Xαρ. Tρικούπη 2 7Nχεται 10.30-13.30 και 18.00-20.30 Tηλ. 2651024206

ΚωνσταντIνος Ελ. Κ@τσενος

Χειρουργός ?τορινολαρυγγολόγος

ΜετεκπαιδευθεPς στην Dρλ ΚλινικO του Παιδιατρικού Παν/κού ΝοσοκοµεPου Armand - Trousseau, ΠαρPσι ΠλατεPα ΠEργης & Σµύρνης 2 (2ος όροφος) 45332 ΙωEννινα www.katsenos.gr Τηλ. & Fax: 26510 30006Κιν.: 6944 474555 e-mail: info@katsenos.gr

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc

Χελάς Ευριπίδης - Νικόλαος

Ειδικός Ορθοδοντικός

Λογοθεραπευτής

Χαριλάου Τρικούπη 2, 45444, Ιωάννινα Τηλέφωνο & fax: 2651306070, Κινητό: 6932426010 Λεωφόρος Ιωαννίνων & Παπάγου 2, Πρέβεζα Τηλέφωνο & fax: 2682089094

MSc Human communication City university London Μέλος RCSLT

∆αγκλή 1 κτίριο β, Ιωάννινα Τηλ. 2651301180 Κιν. 6944294967 euri.chelas@gmail. com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

Δ/νση Ιατρείου: Ακαδημίας 10, 45332 Ιωάννινα e-mail: gkitsos@cc.uoi.gr

Χαρ. Τρικούπη 10 Τ.Κ. 45333 ΙωEννινα Τηλ. 2651020466 Κιν. 6932 660651 e-mail: physiolagos@gmail.com

ΠαιδPατρος

http://www.epirus-orthodontics.gr • email: info@epirus-orthodontics.gr

Rρες λειτουργPας: 7ευτNρα Nως ΠαρασκευO: 7.30π.µ. 9.00 µ.µ. - ΣEββατο: 8.00 π.µ. Nως 2.00 µ.µ. ΙωEννινα - 7αγκO 7, Τ.Κ. 45444 ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615 e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr

Dr Κ?ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΑΓΟΣ

IατρεPο: KαλιEφα 1α Tηλ: 26510 49006, 2651047804 Oικ: 26510 46817 /Gχεται µε ραντεβού καθηµεριν@ (απόγευµα Tετ@ρτης και Σ@ββατο κλειστό)

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

/ΙΑΓΝ?ΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙ7ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧ?Ν ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝDΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙDΝ ΠΑΙ7ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

?τορινολαρυγγολόγος

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαστρεντερολόγος

Κ?ΝΣΤΑΝΤΙΑ Γ. ΚΑΣΚΑΝΗ Νευρολόγος

Χαρ. Τρικούπη 5 (Ηµιόροφος) 7Nχεται: 7ευτ:-Παρ: 9.00 π.µ.-2.00 µ.µ., 7ευτ:-Τετ: 6.00 µ.µ.-8.00 µ.µ. ΤρPτη-ΠNµπ.-Παρ.: 6.00 µ.µ.-9.00 µ.µ. Τηλ: 26510 36931-Fax: 26510 36743 Κιν: 6944444568

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

Ενδοκρινολόγος

Λ. 7ωδcνης 24 Τηλ: 26510-47447

28ης OκτωβρPου & Φ. TζαβNλλα 2 7Nχεται: ΤρPτη-Παρ. 10:00-13:00 7ευτNρα-ΤρPτη-ΠNµπτη 18:00 - 21:00 Το ιατρεIο λειτουργεI µε ραντεβού Tηλ: 2651036060 - 6932736306

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Μικροβιολόγος

28ης ΟκτωβρPου 49 Τηλ. 26510 36461

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΨυχIατρος

Χρ. ΠEτση 2, (Πλατ.ΠEργης), 1ος Mροφος /Gχεται µε ραντεβού. Τηλ : 26510 29444, Fax : 26510 29443- Κιν : 6972 084167

ΓPYΠAIOY XPIΣTO/OYΛA

/ΕΣΚΑ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μικροβιολογικό ΕργαστHριο /ΙΑΓΝ?ΣΗ

Ν. Παπαδοπούλου 8, Τηλ. 26510 73221 7Nχεται: 7ευτ. – Παρ. 9.00-13.00 7ευτNρα – ΤρPτη – ΠNµπτη: 18.00-20.30

ΜΑΡΙΑ /ΑΛΛΑ

ΕΝ/ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΚαθηµερινE 09:00-14:00 & 18:00-20:30


18

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

αγγελίες

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Απόφοιτος ΚΛΑΣΙΚΗΣ Φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ: 6958218775 Η Terracom Πληροφορική ΕΠΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα άτοµο για να στελεχώσει το τµήµα Υποστήριξης Λογισµικού ERP Προσόντα: * Γενικές γνώσεις πληροφορικής * Γνώση ERP / Εµπορικών εφαρµογών (κατά προτίµηση της Softone, αλλά δεν είναι απαραίτητο) * Γνώση SQL * Γνώσεις reporting Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα στο email collaborate@terracom.gr ή στο Fax: 26510-94334. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-94333 ΜΩΛΟΣ - Ενοικιάζεται παραδοσιακή πέτρινη οικία για επαγγελµατική χρήση. Τηλ 2651073713. ΑΡΤΑ - Πωλείται οικόπεδο 800 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο όπισθεν περιφερειακής οδού κοντά στην γέφυρα. Τηλέφωνο: 6938113370 ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C-Class µοντέλο AVARDGARD του ∆εκεµβρίου 2008 µε 47.500 χλµ. σε άριστη κατάσταση. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τηλέφωνο: 6946954150 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.300 τ.µ. στους Τσουκαλάδες Λευκάδας εντός σχεδίου µε νερό, ηλεκτρικό ρεύµα, εφαπτόµενο σε κοινοτικό δρόµο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450-97490.

Ζητείται προσωπικό στο Γεύοµαι – Μαγεύοµαι για παιδότοπο και σέρβις. Τηλ επικοινωνίας 26510 86111. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Ενοικιάζεται ισόγειο µαγαζί στη Μαυρογιάννη (έναντι Γηροκοµείου) 80-85 τ.µ. Τιµή ενοικίου 550 ευρώ. Τηλ. 26510 76441

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ • Μεγάλο Μπισδούνη Ελεούσας - Πωλείται οικόπεδο 1308τ.µ. (δόµηση 400τ.µ. max). (Αγγ. 131) • Άγιοι Απόστολοι - Πωλείται οικόπεδο 550τ.µ. (Σ.∆.0,8). (Αγγ. 127) • Αµπελάκια - Πωλείται οικόπεδο 1514τ.µ. (Αγγ. 100) • Καρδαµίτσια (Αµπέλια)-Πωλείται οικόπεδο 2.115τ.µ. – Σ.∆.0,5 Πωλείται και τµηµατικά. (Αγγ. 101) • ∆όµπολη (Απέναντι από την Εφορία -λόφος Βελισαρίου)Πωλείται οικόπεδο 404τ.µ. (Σ.∆.0,6). (Αγγ. 102) • Καρδαµίτσια (Αµπελάκια) Πωλείται οικόπεδο 1000τ.µ. άρτο και οικοδοµήσιµο (δόµηση 400τ.µ.). (Αγγ. 104) • Πλάτανος - Πωλείται διαµέρισµα τριάρι 60τ.µ., 1ου ορόφου, παλαιότητας-πλήρως ανακαινισµένο, µε κεντρική θέρµανση. (Αγγ. 105) • ∆ωδώνης - Πωλείται δυάρι 2ου ορόφου,67 τ.µ. ιδανικό και για εκµετάλλευση. (Αγγ. 107) • Γιαννιώτικο Σαλόνι (Ράχη Σαµή) – Πωλείται µεζονέτα 184τ.µ.(4 επιπέδων- ισόγειο 57τ.µ. –όροφος 57τ.µ.-υπο-

γειο 35τ.µ.-σοφίτα 35τ.µ.) πολυτελούς κατασκευής 2007, µε τζάκι , γκαράζ, αυλή κήπο, συναγερµό, ηλεκτρικές τέντες. (Αγγ. 109) • Πωλούνται οικόπεδα παραθαλάσσια στις περιοχές Πρέβεζας, Καναλίου, Λούτσας, Λυγιάς, Πλαταριάς, Σύβοτα και στο Ιόνιο Πέλαγος. (Αγγ. 111) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ • Γ. Σταθά - Πωλείται διαµέρισµα δυάρι 60τ.µ. ανατολικό, 2ου ορόφου (κατασκ.2000), εντοιχισµένη κουζίνα, τζάκι , αυτονοµία θέρµανσης. (Αγγ. 135) • Σεισµόπληκτα (σε κεντρικό δρόµο) - Πωλείται κατοικία 82τ.µ., 1ου ορόφου µε αυτονοµία θέρµανσης. (Αγγ. 132) • Γερακάρη - Πωλείται γκαρσονιέρα δίχωρη 40τ.µ., 1ου ορόφου µε κεντρική θέρµανση. (Αγγ. 133) • Ρώµα (απέναντι από το παλαιό Μηχανολογικό) - Πωλείται δυάρι διαµέρισµα 56τ.µ. ηµιυπόγειο Τιµή Ευκαιρίας. (Αγγ. 129) • Αµπελόκηποι - Πωλείται τεσσάρι διαµέρισµα 92τ.µ. (κα-

τασκ.1992), 4ου ορόφου µε παρκινγκ στην πυλωτή, τζάκι, θέα στην λίµνη και βουνό ,αυτονοµία. (Αγγ. 130) • Σεισµόπληκτα - Πωλείται επιχείρηση καφέ-ουζερί, µε σταθερή πελατεία. (Αγγ. 126) • Αµπελόκηποι – Πωλείται γκαρσονιέρα 3ου ορόφου 34.µ. Ζωσιµαία- Πωλείται δυάρι διαµέρισµα 55τ.µ., 4ου ορόφου. (Αγγ. 112) • Ελεούσα - Πωλείται διαµέρισµα τεσσάρι 95τ.µ., 2ου ορόφου, κατασκευής 2010, µε ενεργειακό τζάκι αυτονοµία θέρµανσης και τζακόσοµπα, ηλιακό, αποθήκη, συναγερµό και barbeque στην βεράντα. (Αγγ. 113) • Σε κεντρικό σηµείο της πόλης – Πωλείται επιχείρηση γαλακτοκοµικών –τροφίµων – ποτών 40τ.µ. (40τ.µ. πατάρι και υπόγειο)µε εξασφαλισµένη πελατεία και χαµηλό ενοίκιο Τιµή Πώλησης Συζητήσιµη. (Αγγ. 114) • Ν.Ζέρβα - Πωλείται διαµέρισµα τεσσάρι 98τ.µ. παλαιότητας-ανακαινισµένο, 1ου ορόφου µε κεντρική θέρµανση, αποθήκη Τιµή Πώλησης:

90.000€. (Αγγ. 115) • Κοραή – Πωλείται επαγγ. στέγη 168τ.µ. -1ου ορόφου µε δύο τουαλέτες και δυνατότητα πινακίδων επί του δρόµου Τιµή Πώλησης: 175.000€. (Αγγ. 117) • Ανατολή από το κάτω µέρος – Πωλείται διαµέρισµα τριάρι 90τ.µ. (κατασκ.2000) 1ου ορόφου, µε αυτονοµία θέρµανσης-ξεχωριστό καυστήρα, τζάκι, διαµπερές µε µπαλκόνια. Επιπλέον ισόγεια αποθήκη 60τ.µ.(δυνατότητα τακτοποίησης σε διαµέρισµα). (Αγγ. 118) • Στοά Ορφέα - Πωλείται γραφείο 38τ.µ., 1ου ορόφου. (11. 125) ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ • Τσιριγώτη - Ενοικιάζεται κατάστηµα 25τ.µ. µε υπόγειο 35τ.µ., εσωτερική τουαλέτα και κεντρική θέρµανση. (Αγγ. 128) • Λεωφόρος Πανεπιστηµίου Ενοικιάζεται επαγγελµατικό αγροτεµάχιο δίφατσο 13.000 τ.µ. Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήµιο και τις φοιτητικές εστίες). (Αγγ. 134)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα τριάρι 71 τµ, 1ου ορόφου, σε κεντρικό σηµείο της πόλης, διαµπερές µε δύο υπνοδωµάτια, κουζίνα , µπάνιο, σαλόνιδωµάτιο, χωλ, κεντρική θέρµανση, χαµηλά κοινόχρηστα. Πληρ. 6942289990 Παραδίδονται µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας και Μαθηµατικών σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου.Υπεύθυνη προετοιµασία για Πανελλαδικές εξετάσεις. Τιµές προσιτές! τηλ. 6986 055555 Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6983164352 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελεούσα Ιωαννίνων οικόπεδο 580m2 εντός οικισµού µε συντελεστή δόµησης 0,60. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6942404591. ΑΝΑΤΟΛΗ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα ηµιτελής, 200 τ.µ. σε τιµή λογική. Τηλ 694 433139. Ενοικιάζεται δυάρι επιφάνειας 45 τ.µ. Αποτελείται από ενιαίο χώρο σαλόνι – κουζίνα, ένα υπνοδωµάτιο και λουτρό. Βρίσκεται σε νεόδµητη οικοδοµή στην οδό ∆ηµητρίου Κωστάκη 12Α κοντά σε σταθµό αστικού ΚΤΕΛ. ∆ιαθέτει αυτόνοµη θέρµανση. ∆εν έχει κοινόχρηστα. Τηλ. Επικοινωνίας 6936648489.

Από έµπειρο και πτυχιούχο κιθαρίστα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ∆ίδακτρα πολύ λογικά Τηλ.: 6942819649 - Θανάσης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα τριάρι 71 τµ, 1ου ορόφου, σε πολύ καλή κατάσταση, διαµπερές µε δύο υπνοδωµάτια, κουζίνα , µπάνιο, σαλόνι-δωµάτιο, χωλ , κεντρική θέρµανση και σε κεντρικό σηµείο της πόλης των Ιωαννίνων. Τιµή 85.000€ Πληρ. 6942289990 Καθηγητής Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία και μεταπτυχιακό στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο: 6945801636 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 42 τ.μ. για επαγγελματική στέγη στην οδό Μπιζανίου 20. Τηλ. 26510 - 78844.Ώρες καταστημάτων.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΓΗΣ - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γραφεία 1ος όροφος 62 τ.μ, 2ος όροφος 82 τ.μ., διαμπερή, υπερσύγχρονα για κάθε χρήση. Τηλ 2651025611, 6972412862

Ενοικιάζεται ισόγειο δυάρι 55 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, διαμπερές, στην Ανατολή, Γʼ Σεπτεμβρίου 33 (πλησίον Υπέρ Μάρκετ Παύλου). Τηλ.: 6937022251 – 26510 83860 πρωί - 26510 47313 απόγ.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

εν ελλάδι

Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

19

Στις 8 Σεπτεµβρίου ξεκινούν τα σχολεία Έ

να νέο σχέδιο υπουργικής απόφασης για την έναρξη και την λήξη του σχολικού έτους συντάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε χτες το «Βήµα» µε το νέο σχέδιο τα µαθήµατα θα αρχίσουν στις 8 Σεπτεµβρίου και όχι στις 5 όπως αρχικά είχε αναφερθεί. Αν και τίποτα δεν είναι οριστικό, το σχέδιο όπως δηµοσιοποιήθηκε, προβλέπει: - Το σχολικό έτος 2014 - 15 για τα νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, γενικά και επαγγελµατικά λύκεια, δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά θα αρχίσει την 1η Σεπτεµβρίου 2014 και θα λήξει την 31η Αυγούστου 2015. - Για το σχολικό έτος 2014-15, το διδακτικό έτος για τα νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, γενικά και επαγγελµατικά λύκεια, δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου 2014 και λήγει την 30η Ιουνίου 2015. Υπενθυµίζεται ότι κανονικά τα µαθήµατα λήγουν τουλάχιστον ένα δεκαπενθήµερο νωρίτερα σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά. Το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου µπορεί να αξιοποιηθεί για επιµορφωτικά σεµινάρια, όπως αναφέρεται.

- Για το σχολικό έτος 2014-15 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα νηπιαγωγεία, καθώς και η διδασκαλία των µαθηµάτων για τα δηµοτικά, γυµνάσια, γενικά και επαγγελµατικά λύκεια,δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά, αρχίζει στις 8 Σεπτεµβρίου 2014. Υπάρχει όµως η δυνατότητα να παραταθεί η διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων του Σεπτεµβρίου για τα γυµνάσια, γενικά και επαγγελµατικά λύκεια µε απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. - Για το σχολικό έτος 2013-2014, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα νηπιαγωγεία και η διδασκαλία των µαθηµάτων στα δηµοτικά λήγουν στις 13 Ιουνίου 2014, ενώ για το σχολικό έτος 2014-15 θα λήξουν στις 15 Ιουνίου 2015. Οι διακοπές των Χριστουγέννων για τα τα Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια, δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά, θα διαρκέσουν από τις 24 ∆εκεµβρίου 2014 µέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2015. Για το σχολικό έτος 2014-15 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου

2015, δεν αποτελεί ηµέρα αργίας για τα γυµνάσια, γενικά και επαγγελµατικά λύκεια, δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται, για όλες τις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευ-

σης ως ηµέρα εορτής, κατά την οποία γίνεται εκκλησιασµός και δραστηριότητες σχετικά µε την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράµµατα.

Η Geniki Bank απορροφάται από την Τράπεζα Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ∆ιεύθυνση: Κωλέττη 14 45444 Πληροφορίες: Λ. Παντούλης – Γ. Οικονόµου Τηλ.: 26510-83880 ΦΑΧ: 26510-83882 Ιωάννινα, 30/5/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.48171/2747 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο ∆ήµαρχος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ », µε προϋπολογισµό 560.000,00 €. Το έργο ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: 1) Οικοδοµικών εργασιών µε προϋπολογισµό 129.846,40 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2)Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών µε προϋπολογισµό 323.128,84 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και Αναθεώρηση 2.309,31 €. 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΚΩΛΕΤΗ 14, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, µέχρι τις 1906-2014 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651083880, FAX επικοινωνίας 2651083882, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινω-

νία: Παντούλης Λάµπρος, Οικονόµου Γεώργιος. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 24/06/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η , 2η τάξη εντός νοµού και Α2, 1η εκτός νοµού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και στην 1η, 2η, 3η τάξη εντός και 1η, 2η εκτός νοµού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά), µε το δηµοπρατούµενο. 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.060,00 ΕΥΡΩ και ισχύ

τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον µέχρι την 24/01/2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες. 6. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 8. Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα έχουν ισχύ µέχρι την επιστροφή τους µε έγγραφο από την Υπηρεσία και τουλάχιστον 15 µήνες µετά την οριστική παραλαβή του έργου. 9. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, από πιστώσεις της Πράξης: «Εξοικονόµηση Ενέργειας Ιωαννιτών» µε κωδικό Π∆Ε 2012ΣΕ06180072, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Η χρηµατοδότηση προέρχεται κατά 85% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από Εθνικούς πόρους. 10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως 10% στον ανάδοχο. 11. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Ο ∆ήµαρχος Ιωαννιτών Φίλιππος Α. Φίλιος

Τ

ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Geniki Bank ανακοίνωσε ότι αποφάσισε χτες τη συγχώνευση της τράπεζας µε απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31.12.2013. Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση λήψεως των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Η απόφαση των Εποπτικών Αρχών ( Ελληνικών και Ευρωπαϊκών) να δηµιουργηθούν µέσα σε κάθε τράπεζα ειδικές µονάδες διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση (NPL’s) αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα τροποποίησης του αρχικού σχεδιασµού δράσεως της Geniki Bank, ο οποίος προέβλεπε την ανάπτυξη σηµαντικής δραστηριότητας και στον τοµέα αυτόν, όπως αναφέρεται. Συγχρόνως, τα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα της Geniki Bank, η οποία στο 1ο τρίµηνο του 2014 πέρασε σε κερδοφορία µετά από 10 συνεχείς ζηµιογόνες χρήσεις, τα ισχυρά εποπτικά κεφάλαια που διαµόρφωσε (δείκτης Core Tier I 19,4% στο τέλος του 1ου τριµήνου

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

του 2014), η υψηλή ρευστότητα που προσέλκυσε (σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 79%) και η δυναµική των ποιοτικών συνεργειών που έχουν ήδη δηµιουργηθεί µε την Τράπεζα Πειραιώς, οδήγησαν στο να προκριθεί αυτή η επιλογή. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την ενσωµάτωση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού της Geniki Bank, οι πελάτες της θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των υπηρεσιών του µεγαλύτερου χρηµατοοικονοµικού Οµίλου της χώρας, αυτού της Τράπεζας Πειραιώς, απολαµβάνοντας τη σιγουριά και την ποιότητα που αυτός προσφέρει, τονίζεται.

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ., στον πρώτο όροφο, καινούργιας κατασκευής, µε αυτονοµία θέρµανσης, βεράντα, αποχέτευση, ιδιόκτητη αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού Μακρυγιάννη 48 (πριν το Νοσοκοµείο Χατζηκώστα). Το διαµέρισµα θα είναι διαθέσιµο από την 1η Απριλίου 2014. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6972232820 και 6972339158.


20

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Οι υπηρεσίες προς τον πολίτη και όχι το ανάποδο Τ

ις δύο τελευταίες ηµέρες είναι κλειστή η Γιοσέφ Ελιγιά για εργασίες. Πρόκειται για τον έναν από τους τρεις δρόµους, τους δύο καλύτερα µέσα από τους οποίους µπορείς να διασχίσεις εγκάρσια την πόλη. Αυτός ο στενός δρόµος, µαζί µε την 28ης Οκτωβρίου σου δίνει τη δυνατότητα να πας από τους Αµπελόκηπους στη Μακαρίου και την Ανατολή για παράδειγµα και το αντίστροφο. Γι’ αυτό και είναι µαζί µε την Κουντουριώτη, ένας δρόµος – κλειδί για την κίνηση. Τις περισσότερες φορές µπλοκάρει το όλο δίκτυο από τα πολλά φορτηγάκια διανοµής που κλείνουν τη µία πλευρά ή τα διπλαπαρκαρισµένα αντίστοιχα, από το ύψος του ΚΤΕΛ και των Ταχυδροµείων στην Παπανδρέου. Η καθυστέρηση δεν είναι µεγάλη, περισσότερο είναι η φασαρία µε τα µπες και βγες των αυτοκινήτων. Αν συµβεί ένα έκτακτο γεγονός όµως όπως τα έργα, η καθυστέρηση είναι µεγαλύτερη και κοστίζει στους οδηγούς.

Ενηµέρωση από παντού Επειδή τα έργα πρέπει να γίνουν γιατί είναι για το κοινό καλό, αυτό που µένει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ενηµέρωση του κόσµου ώστε να προετοιµάζονται. Υπηρεσίες και Η ενηµέρωση στην εποχή µας είναι µία πολύπλοκη υπόδηµόσιοι θεση. ∆εν αρκεί ένα δελτίο τύπου από τον ∆ήµο. Για να υπάλληλοι καλύψεις το σύνολο των πολιτών πρέπει να ενηµερώνεις οφείλουν από τον Τύπο, την τηλεόνα βρίσκουν ραση, τα ραδιόφωνα, τις ιστοσελίδες και τα social media. τρόπους Μεγάλο το πακέτο, όµως να προσεγγίσουν απαραίτητο. Γιατί πλέον υπάρχει ακόµα και σύγκρουση συµφερότον πολίτη ντων. Ο πολίτης που καθυστερεί 10 λεπτά στη δουλειά του νιώθει αδικηµένος. Για παράδειγµα ο δήµος θα µπορούσε να έχει µία σελίδα στο facebook µε 15 χιλιάδες ας πούµε, φίλους και ένα αντίστοιχο προφίλ twitter µε 5 χιλιάδες ακόλουθους, µέσα από τα οποία θα έστελνε άµεσες ειδοποιήσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις µε διακοπές κυκλοφορίας θα µπορούσε να αποστέλλει και newsletter στα e-mail των δηµοτών που θα ήθελαν µία τέτοια υπηρεσία

Αντίστροφη κίνηση Πού τα λέω όλα αυτά; Γίνονται; Κι όµως γίνονται. Καµιά φορά εντυπωσιάζεσαι από το πόσο εύκολα υλοποιούνται τέτοιες ιδέες. Φτάνει να καταλάβουµε ότι πλέον οι υπηρεσίες κατευθύνονται προς τον πολίτη και όχι ο πολίτης προς τις υπηρεσίες. Θεσµοί, υπηρεσίες και δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να βρίσκουν τρόπους να προσεγγίσουν τον πολίτη και όχι να περιµένουν να έρθει εκείνος προς αυτούς για να τον εξυπηρετήσουν. Γιατί αλλιώς, ο πολίτης κάποια στιγµή µπορεί και να αποφασίσει ότι δεν τις χρειάζεται τις δηµόσιες υπηρεσίες. fkaramitsos@yahoo.gr

Εστία αθλητισµού το κολυµβητήριο, καλό είναι να αποτελέσει το επίκεντρο ακόµη µεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τις αρχές για την επόµενη χρονιά, ώστε να αξιοποιήσει ακόµη περισσότερο τις δυνατότητές του.

∆ικαίωµα στη λήθη Έ

νας πολύ ενδιαφέρων διάλογος που αναπτύσσεται τελευταία είναι για το «δικαίωµα στη λήθη» στην εποχή του διαδικτύου. Το θέµα συζητείται σε ανώτατο επίπεδο, αφού επιβάλλονται πια και νοµοθετικές ρυθµίσεις. Το πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται η συζήτηση, µοιάζει αντιφατικό, σίγουρα όµως είναι πολύ γόνιµο για όσους τουλάχιστον επιµένουν να στοχάζονται πάνω στη φύση της δηµοκρατίας και τους νέους καιρούς. Το δικαίωµα στη λήθη το αναζητά κατ’ αρχήν όποιος έχει ένα ανοιχτό θέµα µε τη µνήµη. Για παράδειγµα ένας υπόδικος που κατηγορήθηκε για µία πολύ σοβαρή υπόθεση, αλλά αθωώθηκε. Πρακτικά και θεωρητικά, σε όλη του τη ζωή θα πέφτει πάνω στην υπόθεση του αφού οποιοσδήποτε θα µπορεί να βρει µπροστά του στο ∆ίκτυο την ιστορία του. Καµιά φορά- ή ίσως τις περισσότερες φορές έτσι όπως έχει εξελιχθεί ένα µεγάλο κοµµάτι της ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας (µε ή χωρίς εισαγωγικά)- πιο εύκολα θα βρίσκεις τις κατηγορίες εναντίον του παρά την αθώωσή του. Υπάρχει συνεπώς ένα θέµα προστασίας δικαιωµάτων. Όπως υπάρχει και η προστασία της ιδιωτικότητας. Σήµερα όλοι ανεβάζουν τα πάντα στις οθόνες, από φωτογραφίες και σχόλια µέχρι προσωπικά βίντεο και µύχιες σκέψεις. Αν όµως σε δέκα χρόνια από σήµερα, κάποιος νιώσει ότι δεν τον εκφράζουν όσα είχε δηµοσιοποιήσει, τι θα µπορεί να κάνει; Από την άλλη, το δικαίωµα στη λήθη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για λογοκρισία και απόκρυψη πληροφοριών που χρειάζεται ένας πολίτης. Ο πολιτικός που ήδη αξιοποιεί σήµερα µηχανισµούς σύγχυσης, αύριο µεθαύριο θα θελήσει να σβήσει από το ίντερνετ τις αναφορές σε καταδίκη του, ή δηλώσεις του που δεν είχαν καµία τύχη. Κι αυτά είναι τα πιο ανώδυνα. Για να φανταστούµε ολόκληρα κράτη που θα θελήσουν να «ξαναγράψουν» την ιστορία τους, και να την ξαναγράφουν όπως θέλουν στο διηνεκές. Λέµε ότι ξέρουµε τι έγινε στο Ιράκ, αλλά για προσπαθήστε να ανακαλέσετε λεπτοµέρειεςς Ένα τόσο κοντινό µας γεγονός και ήδη άρχισε να θολώνει. Τι θα γίνει αν µπορεί κάποιος να το σβήνει κιόλας; Ερωτήµατα χωρίς καλές απαντήσεις ακόµα. Αλλά καλώς τίθενται.

Μουσική. Είναι ωραίο που οι µουσικοί της πόλης είναι ασίγαστοι. Οι Deans παίζουν σήµερα Πινκ Φλόυντ ένα συγκρότηµα που µοιάζει τόσο σύγχρονο. Και είναι ωραίο που ακούγεται και παίζεται ακόµα στην πόλη µας.

+

Φαξ. Βλέποντας τη ροή της ειδησεογραφίας αναρωτιέσαι αν χρειάζονται πια τα φαξ για να στείλεις µία είδηση ή µια ειδοποίηση. Και να τη λάβεις κανείς πια δεν δακτυλογραφεί για να τη µετατρέψει σε ηλεκτρονικό αρχείο. Τρέχει η τεχνολογία…

--

Ελευθερια 31 5 2014 layout 2  
Ελευθερια 31 5 2014 layout 2  
Advertisement