Page 1

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (σελ. 3)

Έτος 13ο • Aρ. Φύλ. 2899

ΤΕΤΑΡΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο δήµο Πολυγύρου ΣEΛΙ∆Α 3

ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

Σ

το τέλος της φτάνει η µεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η ∆ιοίκηση της Νοµαρχίας, σε συνεργασία µε τους δήµους Πολυγύρου και Μουδανιών, για την κατασκευή δύο νέων κτιρίων, στα οποία θα στεγαστούν τα αντίστοιχα Λύκεια.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κοπή πίτας του Αθλητικού Συλλόγου “ΕΛΠΙΣ” Βραστάµων

Ο

Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων ενέκρινε µε τις υπ’ αριθµ. 35328/23-12-09 και 689/14-1-

10 αποφάσεις του τα τεύχη δηµοπράτησης και τους προϋπολογισµούς των δύο έργων, που είναι για µεν το Λύκειο Πολυγύρου 5.310.000 € για δε το Λύκειο

ΣEΛΙ∆Α 4

Ν. Μουδανιών 4.155.000 €.

Η δηµοπράτηση των έργων θα γίνει περίπου στις 23 Φεβρουαρίου 2010, οπότε εντός του Μαρτίου αναµένεται και η έναρξη των εργασιών κατασκευής τους. Η διοίκηση της Νοµαρχίας πέτυχε, επίσης, επιχορήγηση από τον ΟΣΚ ύψους 2.750.000€ για επισκευές σε σαράντα σχολικά κτήρια του Νοµού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Π.Σ. Μαραθούσας προκηρύσσει “∆ιαγωνισµό Ποίησης” για µαθητές του Νοµού ΣEΛΙ∆Α 5ΣEΛ. 3

Ενισχύεται το µπλόκο στον κόµβο της Ν. Τρίγλιας ΣEΛ. 4


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5 Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Aρναίας 23720 - 22.208 Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

∆άφνης 23770 - 23.682

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251 Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Γραφεία Προσκυνητών

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714

Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933

Πολυγύρου 23710 - 22.488 Συκιάς 23750 - 41.123

Ιερισσού 23770 - 22.063

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465

Κασσάνδρας 23740 - 22.695

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576

Ιερισσού 23770 - 23.567 Κασσάνδρας 23740 - 22.525

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Αρναίας 23720 - 22.664

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

EΘNIKH Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mαρµαρά 23750 - 71.197 N. Mουδανιών 23730 - 66.020 Παλαιοχωρίου 23720 - 41.795 Πολυγύρου 23710 - 22.708 KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

TAΞI Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324 Αρναία 23720 - 22.212

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Πολύγυρος 23710 - 22.460

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 6979 - 95.54.77

Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ


Εκπαίδευση

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

3

EΠIKOINΩNIA

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης για τα Λύκεια Πολυγύρου και Μουδανιών από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίωνσια ∆ηµοτικά σχολεία στη Ν.

γία τµήµατος ∆ιοίκησης Τουρι-

ότι θα πετύχουµε τους στόχους

Η δηµοπράτηση των έργων

Καλλικράτεια και στη Γαλάτι-

στικών Επιχειρήσεων στη Χαλκι-

µας, γιατί έχουµε στα χέρια µας

αυτών αναµένεται στις 16 Φε-

στα, προσθήκες και βελτιώσεις

δική. Το αίτηµα επεξεργάζεται η

τα κυριότερα εργαλεία, που

βρουαρίου 2010.

υφισταµένων κτιρίων των δηµο-

∆ιοίκηση του Πανεπιστηµίου και

είναι ουσιαστικά οι κτιριακές υ-

αναµένεται η απάντησή της.

ποδοµές, οι οποίες έλλειπαν ε-

ΣEΛ. ..

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ βρί-

τικών σχολείων 1ου Ν. Τρίγλιας

σκεται σε εξέλιξη το πρόγραµ-

και Πορταριάς, καθώς και στο

µα για την Παιδεία. Η Ν.Α.Χ. από

Γυµνάσιο Συκιάς.

την πρώτη στιγµή ανταποκρίθη-

Τέλος, η ∆ιοίκηση της Νοµα-

«∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα και θα εξακολουθήσουµε να δίνουµε για τα θέµατα της σχο-

δώ και τριάντα χρόνια από τη Χαλκιδική. Η προσπάθειά µας συνεχίζε-

λκιδικιώτες, εκ του γεγονότος

µερινή Κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις διεκδικήσεις µας και

κε και είναι ο µοναδικός µέχρι

ρχίας, σε συνεργασία µε το

λικής στέγης. Ευελπιστούµε και

ται µε τη διεκδίκηση κι άλλων

ότι θα έχουν ασφαλή και σύγ-

τώρα νοµός που έχει καταθέσει

Πανεπιστήµιο “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” της

πιστεύουµε, ενόψει και του γε-

κονδυλίων για τη σχολική στέ-

χρονα κτήρια, τα οποία θα µπο-

στην αποδοχή των αιτηµάτων

τις παρακάτω προτάσεις για έ-

Θεσσαλονίκης, υπέβαλε από

γονότος της αύξησης του εκπαι-

γη, ώστε να φτάσουµε στα απο-

ρούν να υποδεχτούν τους µαθη-

µας», ανέφερε ο νοµάρχης Ασ-

νταξη, συνολικού προϋπολογι-

τον Ιούνιο του 2009 σχετικό

δευτικού δυναµικού της Χαλκι-

τελέσµατα εκείνα, για τα οποία

τές µας.

τέριος Ζωγράφος.

σµού 10.591.000€: ∆ύο 12/θέ-

αίτηµα για ίδρυση και λειτουρ-

δικής τα τρία τελευταία χρόνια,

θα είναι υπερήφανοι όλοι οι Χα-

[]

Ευελπιστούµε ότι και η ση-

Οι Ελληνες από τους πιο φτωχούς της Ευρώπης! µένοι στη φτώχεια είναι οι πολί-

χρόνο µια εβδοµάδα διακοπές

σµού στην Ελλάδα δεν έχει τα

τες της Τσεχίας (9%) της Ολλαν-

µακριά από το σπίτι του (µε

µέσα να αγοράσει ένα αυτοκί-

δίας και της Σλοβακίας (από

µέσο κοινοτικό όρο 37%) ενώ το

νητο, ενώ το 7% του πληθυ-

11%).

15% δηλώνει ότι δεν έχει τη

σµού στη χώρα µας δηλώνει ότι δεν µπορεί να έχει ένα γεύµα

Υπενθυµίζεται ότι ο κίνδυ-

δυνατότητα να έχει ικανοποιητι-

νος της φτώχειας ορίζεται ως το

κή θέρµανση στο σπίτι (µε µέσο

κάθε δύο ηµέρες που να περι-

ποσοστό του πληθυσµού που

κοινοτικό όρο 10% ).

λαµβάνει κρέας, κοτόπουλο ή

εµφανίζει εισόδηµα κάτω από

Επίσης, το 9% του πληθυ-

ψάρι.

το 60% του µέσου κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήµατος. Επίσης, στην Ελλάδα το 23% των νέων έως 17 ετών κινδυΤο 20% του πληθυσµού

νεύει από τη φτώχεια ( µε µέσο

στην Ελλάδα βρίσκεται αντιµέ-

κοινοτικό όρο 20%) ενώ για τους

τωπο µε τον κίνδυνο της φτώ-

άνω των 65 ετών ο κίνδυνος

χειας µε το µέσο κοινοτικό όρο

φτώχειας φτάνει το 22% στη

να βρίσκεται στο 17%, σύµ-

χώρα µας (µε µέσο κοινοτικό

φωνα µε στοιχεία της Εurostat

όρο 19%). Παράλληλα, στην

για το 2008.

Ελλάδα το 14% του πληθυσµού

Περισσότερο εκτεθειµένοι

που έχει κάποια απασχόληση

στον κίνδυνο φτώχειας είναι οι

κινδυνεύει από τη φτώχεια, µε

πολίτες της Λετονίας (26%), της

µέσο κοινοτικό όρο 8%.

Ρουµανίας (23%),της Βουλγα-

Σύµφωνα ακόµη µε τη

ρίας (21%), της Ελλάδα, της

Eurostat, το 50% του πληθυ-

Ισπανίας και της Λιθουανίας

σµού στην Ελλάδα δηλώνει ότι

(από 20%) και λιγότερο εκτεθει-

δεν έχει τα µέσα να έχει κάθε

ZΩOλογίες


4

EΠIKOINΩNIA

Αγροτικά

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Απόψε αποφασίζουν οι αγρότες της Χαλκιδικής για δυναµικότερες κινητοποιήσεις ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Σ

λυσης συγκοινωνιών τιµωρείται

τον κόµβο της Τρίγλιας

παραµένουν παραταγµέ-

σε βαθµό πληµµελήµατος και

να τα τρακτέρ των αγροτών της

διώκεται αυτεπάγγελτα, τονίζει

Χαλκιδικής και χθες η δύναµη

ότι η τήρηση της νοµιµότητας ε-

ενισχύθηκε σηµαντικά µε άλλα

πιβάλλει την ποινική δίωξη και

30 αγροτικά µηχανήµατα από

τιµωρία των δραστών της συγ-

άλλες περιοχές της Χαλκιδικής.

κεκριµένης πράξης, που προσ-

Σε συνέλευση, που πραγµα-

βάλλει το έννοµο αγαθό της

τοποίησαν οι αγρότες στον κό-

συγκοινωνίας ως ελεύθερης δι-

µβο της Τρίγλιας, αποφάσισαν

ακίνησης προσώπων και πραγ-

να παραµείνουν µέχρι και σήµε-

µάτων.

ρα, οπότε το βράδυ θα συνε-

«Η παροχή εθνικών επιδοτή-

δριάσουν εκ νέου, για να απο-

σεων χωρίς προγραµµατισµό και

φασίσουν τις επόµενες κινήσεις

δοµή στήριξης της αγροτικής οικονοµίας δεν έχει πραγµατικό

τους. Σύµφωνα µε τον εκπρόσω-

αποτέλεσµα στο αγροτικό εισό-

πο του Ανεξάρτητου Συλλόγου

δηµα. Γι’ αυτό δεν επιλέγουµε

Αγροτών, Ζαφείρη Καζάκη, όλα

πρόσκαιρες διευθετήσεις αλλά

τα ενδεχόµενα παραµένουν α-

δίκαιες και βιώσιµες λύσεις µε

νοιχτά για την Πέµπτη, καθώς οι

έναν ανοιχτό σε όλους διάλο-

αγρότες της Χαλκιδικής πιθανό-

γο». Αυτό δήλωσε η υπουργός

τατα να κατευθυνθούν σε κεν-

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κ. Μπατζελή, απαντών-

τρικότερα σηµεία και σε µεγαλύτερα µπλόκα του νοµού Θεσ-

της µέσης τιµής πώλησης και

λό, δηλαδή στο µισό του κό-

λαίου αγροτών (κόκκινο πετρέ-

µήτρης Παπαγεωργίου, σε περί-

τας στα αιτήµατα των αγροτών,

σαλονίκης, για να ενισχύσουν

του κόστους παραγωγής της

στους. Το χαµένο εισόδηµα ζη-

λαιο).

πτωση που στηθούν αγροτικά

που έχουν στήσει µπλόκα σε 20

τους συναδέλφους τους, στο

φετινής σοδιάς της πράσινης

τούν να αναπληρωθεί, όπως έ-

Να εφαρµοστεί η αυτόφωρη

µπλόκα στο νοµό Θεσσαλονί-

περίπου σηµεία των εθνικών

πλαίσιο κλιµάκωσης του αγώνα

βρώσιµης ελιάς.

γινε για τους ροδακινοπαραγω-

διαδικασία ή, εφόσον αυτό δεν

κης.

δρόµων.

γούς.

είναι εφικτό, να σχηµατιστούν

Με επείγον έγγραφό του

Καλώντας τους αγρότες σε

Όπως εξήγησε ο κ. Καζάκης,

των αγροτών. Οι αγρότες του Νοµού ζη-

έρευνα της Νοµαρχίας υπολόγι-

Οι αγρότες –µεταξύ άλλων–

δικογραφίες για παρακώλυση

προς τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή

διάλογο, η κ. Μπατζελή επισή-

τούν καλύτερες τιµές στη βρώ-

σε το κόστος παραγωγής της

διεκδικούν την άµεση καταβολή

συγκοινωνιών, ζήτησε χθες από

Θεσσαλονίκης και τον ∆ιευθυν-

µανε ότι το αγροτικό δεν είναι

σιµη ελιά Χαλκιδικής. ∆ιεκδι-

ελιάς σε 1 ευρώ ανά κιλό, ενώ

του υπολοίπου των επιδοτήσε-

τις τοπικές αστυνοµικές Αρχές ο

τή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο κ.

ένα διµερές ζήτηµα, αλλά αφο-

κούν

άµεση

οι ελαιοπαραγωγοί φέτος πού-

ων, το "πάγωµα" των χρεών, κα-

προϊστάµενος της Εισαγγελίας

Παπαγεωργίου, αφού υπενθυµί-

ρά όλη την κοινωνία και όλους

καταβολή της διαφοράς µεταξύ

λησαν προς 50 / 60 λεπτά το κι-

θώς και την παροχή του πετρε-

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ∆η-

ζει ότι το αδίκηµα της παρακώ-

τους κοινωνικούς εταίρους.

συγκεκριµένα

Κοπή πίτας Α.Σ. “ΕΛΠΙΣ” Βραστάµων Σ

ε µια πολύ “ζεστή”, κατ’

κής Βασίλη Πάππα, ο οποίος τι-

εξοχήν αθλητική ατµό-

µήθηκε για τη µεγάλη προσφο-

για τον απαράµιλλο αθλητικό

σφαιρα, πραγµατοποιήθηκε στα

ρά του στο Σύλλογο. Ο κ. Πάπ-

ζήλο και την αγάπη που επιδει-

Βράσταµα η κοπή της πίτας του

πας, µόνο µέσα στο 2009, εξα-

κνύει για τον αθλητισµό και τον

Α.Σ. ΕΛΠΙΣ Βραστάµων, παρου-

σφάλισε µε δικές του προσπά-

τόπο, ευχήθηκε καλή χρονιά και

σία του πρ. βουλευτή Χαλκιδι-

θειες οικονοµική ενίσχυση για

ανοδική πορεία στην οµάδα και

τική οικογένεια των Βραστάµων

δήλωσε την αδιάκοπη παρουσία του σε κάθε φιλότιµη προσπάθεια για τα Βράσταµα, τη Χαλκιδική γενικότερα και ειδικότερα τη νεολαία της. Αξίζουν πολλά συγχαρητήKωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254

ρια στην άξια διοίκηση του Α.Σ.

Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00

της δυναµικής οµάδας, που µό-

ΕΛΠΙΣ Βραστάµων και τα παιδιά νον ελπίδα για τα καλύτερα έχουν τη δύναµη και τη θέληση να προσφέρουν. το Σύλλογο από το υπουργείο

Νοµαρχία Χαλκιδικής αντίστοι-

I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

Αθλητισµού κι από τον Ο.Π.Α.Π.,

χα. Και τούτο, για την έµπρακτη

η οποία συνολικά ανέρχεται στο

συµπαράστασή τους, οικονοµι-

ποσό των 77.000 ευρώ.

κή και ηθική, στο έργο του Αθ-

Στην ίδια εκδήλωση τιµήθη-

λητικού Συλλόγου για την ανύ-

καν οι κ. Θ. Καπλάνης, δήµαρ-

ψωση του αθλητικού πνεύµα-

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7

χος Πολυγύρου, και κ. Γ. Πασ-

τος στην τοπική κοινωνία των

σαλής, πρόεδρος του Νοµαρ-

Βραστάµων και ολόκληρης της

χιακού Αθλητικού Οργανισµού

Χαλκιδικής.

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

Χαλκιδικής, που εκπροσωπού-

Σε σχετικές δηλώσεις του ο

σαν το ∆ήµο Πολυγύρου και τη

κ. Πάππας συνεχάρη την αθλη-

ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άµεση χρηµατοδότηση, έως 25.000 ευρώ, σε δηµόσιους - δηµοτικούς υ αλλήλους, σε συνταξιούχους του δηµοσίου / Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα α ό ηλικία, υ ερδανεισµό και Τειρεσία, σε 6 εργάσιµες ηµέρες. Σε ιδιώτες, ε αγγελµατίες, αγρότες, άµεσα 10.000 ευρώ, σε 4 ηµέρες. Εκταµίευση σε τρά εζα της όλης σας. ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr


Aυτοδιοίκηση

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

5

EΠIKOINΩNIA

Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο δήµο Πολυγύρου ΣΕ 24 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Τ

η δυνατότητα ρύθµισης

του κεφαλαίου κατά ποσοστό

ληξιπρόθεσµων οφειλών

60%. Σηµειώνεται ότι καµία

µε ευνοϊκούς όρους δίνει σε ιδι-

δόση δεν µπορεί να είναι µικρό-

ώτες και επιχειρήσεις ο ∆ήµος

τερη των 150 ευρώ. Η πρώτη

Πολυγύρου, λαµβάνοντας υπό-

δόση καταβάλλεται µε την υπο-

ψη τις διατάξεις του άρθρου 63

βολή της αίτησης υπαγωγής στη

του νόµου 3801/4.9.2009 και τη

ρύθµιση και οι υπόλοιπες µέχρι

σχετική απόφαση του ∆ηµοτι-

την τελευταία εργάσιµη µέρα

κού Συµβουλίου.

του αντίστοιχου µήνα.

Οι οφειλές αυτές αφορούν

Η καταβολή ολόκληρου του

µεταξύ άλλων το τέλος επί των

ποσού της οφειλής εντός της

ακαθαρίστων εσόδων καταστη-

προθεσµίας της πρώτης δόσης

µάτων, το τέλος παρεπιδηµούν-

γίνεται µε έκπτωση 10%. Η προ-

των, δηµοτικά τέλη, φόρους, ει-

θεσµία υποβολής των αιτήσεων

σφορές, πρόστιµα του ΚΟΚ, τέ-

προς υπαγωγή στις ρυθµίσεις

λη χρήσης κοινόχρηστων χώ-

λήγει την 1η-2-2010. Για περισσότερες πληροφο-

ρων κ.ά. Τα ποσά καταβάλλονται σε

ρίες οι ενδιαφερόµενοι µπο-

24 µηνιαίες δόσεις χωρίς προ-

ρούν να απευθύνονται στο δη-

σαυξήσεις και πρόστιµα. Ειδικά

µοτικό ταµείο κατά τις εργάσι-

για το τέλος επί των ακαθαρί-

µες ηµέρες και ώρες και στα τη-

στων εσόδων καταστηµάτων

λέφωνα: 23713 - 50.741 /

δίνεται η δυνατότητα µείωσης

23713 - 50.742.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ

Προκήρυξη “∆ιαγωνισµού Ποίησης” για µαθήτριες και µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων του Νοµού Χαλκιδικής ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

είναι: 1. δακτυλογραφηµένα ή, κα-

• Θέµα: Ελεύθερο • Νέα προθεσµία λόγω δυ-

θαρογραµµένα 2. τοποθετηµένα µέσα σε

σµενών συνθηκών [γρίπη – κλείσιµο σχολείων κ.α.]:

Μέχρι και

31. 03 .2010 [σφραγίδα ΕΛΤΑ] • Συµµετοχή: 3 ποιήµατα παντός είδους, σε 3 αντίγραφα, από 8 έως 20 στίχους το κάθε ποίηµα Τα ποιήµατα χρειάζεται να

µεγάλο φάκελο, που από έξω και στη θέση «αποστολέας» θα φέρει

µέσα σε κλειστό-µικρό φάκελο, ο

Μαραθούσα- Χαλκιδικής

οποίος θα τεθεί µέσα στο µεγά-

Θα απονεµηθούν 3 βραβεία -

λο. Και ο µικρός φάκελος θα έχει

3 έπαινοι και τιµητικές διακρίσεις

από έξω το ψευδώνυµο. Σηµείωση: οι συµµετοχές δεν επιστρέφονται.

Η ακριβής ηµεροµηνία για την εκδήλωση απονοµής θα γνωστοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο.

το ψευδώνυµο του συµµετέχον-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

τα.

Προς: Πολιτιστικό – Μορφω-

µπορείτε να ζητήσετε από την κ.

τικό Σύλλογο Μαραθούσας ΓΙΑ

Φωτεινή Ψαθά, Γεν. Γραµµατέα

Τα πραγµατικά στοιχεία, δηλαδή: ονοµατεπώνυµο διεύθυνση – τηλέφωνο, θα τοποθετηθούν

ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Κ. 57012

Περισσότερες πληροφορίες

του Συλλόγου στο τηλέφωνο 6976 - 623.242.

Συναυλία Μίµη Πλέσσα για τα παιδιά της Αφρικής ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Μ.Κ.Ο. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ”

Τ

ο Κέντρο Πολιτισµού της Νοµαρχίας Θεσσαλονί-

τροφείου «Ελλάς Μακεδονία», όπου φιλοξενούνται 240

κης, σε συνεργασία µε τη µη κυβερνητική οργά-

παιδιά, οι γονείς των οποίων έχουν πεθάνει από AIDS.

νωση «Ελληνική ∆ράση Αφρικής», διοργανώνουν συ-

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ελληνική ∆ράση

ναυλία του Μίµη Πλέσσα, µε τίτλο “Plessas in New Yo-

Αφρικής», µε επικεφαλής τη γενική πρόξενο της Ακτής

rk”, αφιερωµένη στα παιδιά του ορφανοτροφείου και

Ελεφαντοστού Μάρω Κεσεσίογλου, δραστηριοποιείται

του νοσοκοµείου «Ελλάς» στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη

στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου έχει ιδρύσει εννέα νο-

∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010, στο Βασιλικό Θέατρο,

σοκοµεία, ένα ορφανοτροφείο («Ελλάς―Μακεδονία»),

στις 20.30 µ.µ.

ένα σχολείο («Ελλάς-Θεσσαλονίκη), ενώ έχει εξοπλίσει

Στη συναυλία συµµετέχουν, εκτός από το Μίµη

30 Κέντρα Υγείας και έχει υλοποιήσει 70 προγράµµατα

Πλέσσα στο πιάνο, ο Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιµπρά-

ανάπτυξης, µε τα οποία ιδρύθηκαν 70 συνεταιρισµοί µε

φωνο και η Εύη Σιαµαντά στο τραγούδι. Τα έσοδα της

3.000 γυναίκες, που πέτυχαν να αυξήσουν το µηνιαίο

εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του ορφανο-

εισόδηµά τους.


EΠIKOINΩNIA

6

Επιστήµη

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Μόλις 55.000 άνθρωποι ζούσαν στον πλανήτη πριν 1,2 εκατοµµύρια χρόνια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ν.Α.Χ., για το έργο «Κατασκευή λιµένα µικρών σκαφών στο Πηγαδάκι Συκιάς, στο ∆. Τορώνης Ν. Χαλκιδικής» συνέταξε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Καλούνται οι πολίτες και οι διάφοροι εκπρόσωποι φορέων, εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης, αφού λάβουν γνώση της Μελέτης, η οποία θα είναι διαθέσιµη στη ∆/νση Περιβάλλοντος τις ώρες 10.00-12.00 π.µ., να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους ως προς το περιεχόµενό της. Στην συνέχεια οι έγγραφες απόψεις των πολιτών µαζί µε την Μελέτη θα διαβιβαστούν στην αρµόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µέσω της ∆/νσης Προγραµµατισµού. Η παροχή πληροφοριών, στοιχείων καθώς και η παραλαβή των εγγράφων απόψεων θα γίνεται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος. Η δαπάνη της δηµοσίευσης θα καλυφθεί από τη Ν.Α.Χ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι µετά την κάλυψη της δαπάνης να προσκοµίζουν αντίγραφο της απόδειξης - τιµολογίου αυτής καθώς και το φύλλο της Εφηµερίδας που δηµοσιεύτηκε η ανωτέρω Ανακοίνωση στη Ν.Α.Χ., ισόγειο γραφείο Προέδρου Ν.Σ. τηλ.: 23713 - 51.249. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ∆ήµος Κασσάνδρας, για το έργο «Μελέτη βελτίωσης Αγροτικού δρόµου Κασσανδρινού - Μόλα Καλύβα στο Ν. Χαλκιδικής» συνέταξε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Καλούνται οι πολίτες και οι διάφοροι εκπρόσωποι φορέων, εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης, αφού λάβουν γνώση της Μελέτης, η οποία θα είναι διαθέσιµη στη ∆/νση Περιβάλλοντος τις ώρες 10.00-12.00 π.µ., να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους ως προς το περιεχόµενό της. Στην συνέχεια οι έγγραφες απόψεις των πολιτών µαζί µε την Μελέτη θα διαβιβαστούν στην αρµόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µέσω της ∆/νσης Προγραµµατισµού. Η παροχή πληροφοριών, στοιχείων καθώς και η παραλαβή των εγγράφων απόψεων θα γίνεται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος. Η δαπάνη της δηµοσίευσης θα καλυφθεί από το ∆ήµο Κασσάνδρας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι µετά την κάλυψη της δαπάνης να προσκοµίζουν αντίγραφο της απόδειξης - τιµολογίου αυτής καθώς και το φύλλο της Εφηµερίδας που δηµοσιεύτηκε η ανωτέρω Ανακοίνωση στη Ν.Α.Χ., ισόγειο γραφείο Προέδρου Ν.Σ. τηλ.: 23713 - 51.249. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ

φυσικής καταστροφής ή σοβαρής ασθένειας. Αν όµως η τελευταία εκτίµηση είναι σωστή, τότε το µέγεθος του πληθυσµού φαίνεται πως ήταν πάντα µικρό κατά τα τελευταία ένα εκατοµµύριο χρόνια, συνεπώς

Παρά τους σχετικά μεγάλους εγκεφάλους τους, οι Homo erectus ίσως ήταν λιγότερο επιτυχημένοι από τους γορίλες

Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α/βάθµια Εττιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν. Χαλκιδικής, της παρ. 3 του ά-ρθρου 10 του Ν. 998/79, µε την αριθµ. 144/2009 κατά πλειοψηφία Απόφασή της, • ∆έχεται εν µέρει την µε αριθµό 2482/08-6-2006 αντίρρηση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Χαλκιδικής, κατά της υπ’ αριθµ. 4203/27-8-1992 βεβαίωσης του ∆ασρχείου Αρναίας, όσον αφορά την έκταση εµβαδού 287 τ.µ. µε στοιχεία κορυφών (Ε, Ζ, Η. Λ. Ε), το οποίο χαρακτηρίζεται ως ∆άσος, της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Ο ∆ασάρχης Αρναίας Γεώργιος Φουρκιώτης

φύγει κανείς σε κάποιο καταστροφικό γεγονός για να εξηγήσει τον χαµηλό αριθµό των ανθρώπων µέχρι σχετικά πρόσφατα.

υγκρίνοντας τα δύο πλ-

αναφέρουν οι ερευνητές στην

Υόρκης, οι πρόγονοι του σύγ-

ήρη ανθρώπινα γονιδιώ-

επιθεώρηση Proceedings of the

χρονου ανθρώπου µάλλον δεν

Οι γενετικές αναλύσεις χρη-

National Academy of Sciences.

ήταν και τόσο επιτυχηµένο εί-

σιµοποιούνται συχνά για να

µατα που έχουν σήµερα στη διΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

ίσως δεν είναι ανάγκη να κατα-

άθεσή τους οι επιστήµονες,

H εκτίµηση αφορά το είδος

δος, παρά τους µεγάλους εγκε-

εκτιµηθεί το µέγεθος αρχαίων

Αµερικανοί γενετιστές υπολόγι-

Homo ergaster στην Αφρική και

φάλους τους: Σύµφωνα µε πα-

πληθυσµών -χονδρικά, όσο µι-

σαν το µέγεθος του συνολικού

Homo erectus στην Ασία. Αν τα

λαιότερες εκτιµήσεις, πριν από

κρότερος ήταν ένας πληθυσ-

πληθυσµού των προγόνων µας

δύο είδη δεν διασταυρώνονταν

από 1,2 εκατ. χρόνια ο άνθρω-

µός, τόσο µικρότερη θα είναι η

πριν από 1,2 εκατοµµύρια χρό-

και ο σύγχρονος άνθρωπος κα-

πος συγκατοικούσε στον πλα-

γενετική ποικιλότητα στο σύνο-

νια.

λο του πληθυσµού αυτού.

τάγεται µόνο από το ένα προγο-

νήτη µαζί µε 21.000 χιµπατζή-

Εκείνη την εποχή πρέπει να

νικό είδος, η εκτίµηση αφορά

δες και 25.000 γορίλες.

ζούσαν µόλις 18.500 σεξουαλι-

µόνο αυτό τον επιµέρους πλη-

Ο ανθρώπινος πληθυσµός

∆ρ Τσαντ Χαφ και οι συνεργάτες

κά ενεργά άτοµα, ενώ ο συνολι-

θυσµό, διευκρινίζει η οµάδα

δεν αυξήθηκε σηµαντικά µέχρι

του στη Γιούτα ανέλυσαν τις

κός πληθυσµός πρέπει να ήταν

του Πανεπιστηµίου της Γιούτα.

την εµφάνιση της γεωργίας.

δύο διαθέσιµες ανθρώπινες γε-

Στην τελευταία µελέτη, ο

περίπου τρεις φορές µεγαλύτε-

Ο σύγχρονος άνθρωπος Ho-

Οι γενετιστές γνώριζαν εδώ

νετικές αλληλουχίες, µία που

ρος, δηλαδή 55.000 άτοµα,

mo sapiens εµφανίστηκε στην

και καιρό ότι κάποια στιγµή τα

προέκυψε από το διεθνές Πρό-

Αφρική πολύ αργότερα, πριν

τελευταία 100.000 χρόνια ο α-

γραµµα Ανθρώπινου Γονιδιώµα-

νθρώπινος πληθυσµός περιορί-

τος, και µία που προσδιόρισε η

Όπως σχολιάζουν οι ερευ-

στηκε στα 10.000 άτοµα, πιθα-

εταιρεία του πρωτοπόρου γενε-

νητές στους Times της Νέας

νώς εξαιτίας κάποιας µεγάλης

τιστή Κρεγκ Βέντερ.

από περίπου 200.000 χρόνια.


Aρθρογραφία

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Καλπάζοντας προς στο σηµείο µηδέν… Ο

ι δικλείδες ασφαλείας που επί τόσα χρό νια λειτουργούσαν ευνοϊκά για την ελληνική οικονοµία, φαίνεται πως πλέον έχουν αδρανοποιηθεί και οι αντοχές δείχνουν να έχουν εξαντληθεί, καθώς είναι πλέον στους πάντες γνωστό ότι τα χρωστούµενα ξεπερνούν κάθε προσδοκία και οι ανειληµµένες υποχρεώσεις της χώρας µας έχουν χρονικό περιθώριο και ορίζοντα ολίγων µονάχα µηνών. Η κυβέρνηση δείχνει πλέ ον οριστικά σηµάδια υποχώρησης απέναντι στις απαιτή-

ρος της κατάστασης, η ενασχόληση µε τις κοµµατικές αντιπαραθέσεις και τα ντιµπέιτ καθώς και ο αποπροσανατολισµός του κόσµου µε τσιτάτα, υποσχέσεις και συνήθη κοµµατικά παραγγέλµατα, δηµιούργησαν µία α-

τητα πιέζει προς σαρωτικές αλλαγές. Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, δηλώνει τώρα πως «βρισκόµαστε σε κρίσιµη καµπή και πρέπει να πάρουµε γενναίες αποφάσεις», ενώ αναφέρεται σε

σεις της Κοµισιόν και η παραδοχή πως η χώρα βρίσκεται στην δίνη της οικονοµικής κρίσης είναι κάτι παραπάνω από φανερή. Τι γινόταν όµως προεκλογικά; Πως τα κόµµατα λειτούργησαν απέναντι στο λαό που έσπευσε να τα υποστηρίξει; Γιατί δεν είπαν όλη την αλήθεια στον κόσµο και δεν περιέγραψαν επακριβώς την κατάσταση; Ή µήπως το µεγάλο αυτό µυστικό κρατήθηκε επτασφράγιστο, προκειµένου να προετοιµαστεί η παράδοση της εξουσίας από το ένα κόµµα στο άλλο και να µην υπάρχουν άλλες παρενέργειες; Η παραπλάνηση του ελληνικού λαού που διαπράχθηκε κυρίως εντός του 2009 µε τα στοιχεία για την οικονοµική κρίση που δεν αποκάλυπταν το µέγεθος και εύ-

τµόσφαιρα που µόνο οικονοµικό κίνδυνο δεν προέβλεπε, ούτε φυσικά και κάποια φηµολογία περί επικείµενης πτώχευσης. Ο καιρός όµως πέρασε και η στυγνή πραγµατικότητα αποκάλυψε πως τα πράγµατα είναι πολύ πιο σοβαρά απ΄ότι περιµέναµε. Μόλις το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία, “άρχισαν τα όργανα” από τις Βρυξέλλες. Τώρα αξιώνουν θυσίες από το λαό και απαιτούν κατανόηση για ότι προκύψει από δω και στο εξής. Η µείζων αντιπολίτευση, από την άλλη, µόλις ανένηψε από τα πολιτικά της τραύµατα και µε τον κο Σαµαρά στο τιµόνι προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ των 10 ποσοστιαίων µονάδων που την χωρίζει από το κυβερνών ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όµως η τωρινή πραγµατικό-

«ριζικές αλλαγές που θα πονέσουν αλλά θα λυτρώσουν». Προσθέτει µάλιστα ότι ο λαός περιµένει να γίνουν όλα όσα απαιτούνται «ώστε να απαλλαγούµε από αυτούς που µας λοιδορούν και µας δίνουν µαθήµατα συµπεριφοράς». Αλήθεια ποια είναι αυτά που απαιτούνται και πότε θα γίνουν; Ο λαός το µόνο που ακούει είναι για χρέη, ελλείµµατα και δανεισµό. Και ότι απλά µέσα στο γενικό χαµό µπορεί να γίνουν και κάποια άλλα πράγµατα, έτσι απλά για τα µάτια του κόσµου. Από την πλευρά της Ν∆ όµως και σύµφωνα µε τα λεγόµενα του αρχηγού της, Αντώνη Σαµαρά, ο χαρακτηρισµός “ακυβερνησία” µοιάζει επιεικής καθώς «τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη, οι πρωτοκλασάτοι του ΠΑ-

E Λ EY Θ EPO BHMA Γράφει ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ phil.zaharis@gmail.com

7

ΣΟΚ καταγγέλλουν ανικανότητα, παλινωδίες ασάφεια, σύγχυση, αντιφάσεις». Βέβαια ο κος Σαµαράς, στην προσπάθειά του «για το διαφορετικό» λέει ότι υπάρχουν και τοµείς όπου η κυβέρνηση µπορεί να τα πάει καλά και ότι η Ν∆ δεν θα αντιγράψει την παλαιά τακτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. «που όχι µόνο είχε την απόλυτη άρνηση για ψωµοτύρι αλλά δεν προσέφερε ποτέ λύσεις». Κοινώς, η µείζων αντιπολίτευση σκοπεύει να συνδράµει στην εξυγίανση της όλης κατάστασης που η ίδια όµως είχε άµεση συµµετοχή ως κυβέρνηση. Αλλά πως θα γίνει αυτό όταν «το καράβι είναι ακυβέρνητο», µόλις 100 µέρες µετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ; Αντιφατικές δηλώσεις και αποκαλύψεις που µάλλον µπερδεύουν για τα καλά την όλη κατάσταση. Οι Βρυξέλλες πάντως δεν περιµένουν. Και οι έλεγχοι αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας έχουν ήδη προ πολλού ξεκινήσει. Αποµένει να δούµε µέχρι που και πως θα καλπάσει η οικονοµική κρίση και πότε θα φτάσει στο «σηµείο χωρίς επιστροφή». Κανονικά, τα κόµµατα θα έπρεπε να σωπάσουν µετά απ’ όλα αυτά που έχουν συµβεί και να παραδεχθούν ότι παραπλάνησαν για µια ακόµη φορά το λαό. Από το «κανονικά» όµως µέχρι το τι γίνεται στην πραγµατικότητα, υπάρχει µεγάλη απόσταση. Ο λαός έχει ήδη αντιληφθεί πως θα τον καλέσουν και πάλι «να βγάλει το φίδι από την τρύπα». Αυτό που δεν ξέρω είναι ποιους θα πάρει η µπάλα από αυτή την νέα λαϊκή δοκιµασία. Γιατί κάποτε οι διαµαρτυρίες ξεπερνούν τα στενά όρια και γίνονται κοινωνική κατακραυγή. Μια κατάσταση που αν προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα, δηµιουργεί µια εφιαλτική ατµόσφαιρα, όταν οι δικλείδες ασφαλείας έχουν αδρανοποι ηθεί και οι υποµονή εξαντλήθηκε. []

EΠIKOINΩNIA

K αθαρά & Ξάστερα ο BAΣ. MAΛΛIOΠOYΛOΣ Oικονοµολόγος Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος

Περισσότερα για την Ψηφιακή Τηλεόραση

Η

ψηφιακή τηλεόραση, που λέτε, έχει και αυτή την ιστορία της. Για να τη δούµε λίγο, απλώς για να πάψουµε να τη βλέπουµε πλέον σαν UFO και να δούµε ότι δεν είναι µια µόδα που θα περάσει, αλλά είναι το µέλλον που, όσον αφορά στην Τηλεόραση, τώρα αρχίζει. Το 1987, στην Αµερική φυσικά, η επιτροπή υπεύθυνη για τις τηλεπικοινω νίες (FCC) αποφάσισε να βελτιώσει τεχνικά την υπάρχουσα Τηλεόραση. Η βελτίωση θα µπορούσε να γίνει στο ήδη υπάρχον αναλογικό πρωτόκολλο NTSC ή να ακολουθήσουν την οδό, που πολλοί του κλάδου πρότειναν, και να κάνουν την Τηλεόραση εντελώς ψηφιακή. Στους επόµενους µήνες τρία νέα ψηφιακά πρωτόκολλα επικοινωνίας προτάθηκαν από διάφορες εταιρίες. Ως τον Οκτώβριο του 1992 τα τέσσερα ψηφιακά συστήµατα “χτυπήθηκαν” µε το βελτιωµένο αναλογικό σύστηµα. Το ψηφιακό είχε αδυναµίες αλλά και το αναλογικό. Τελικά, όλα οδήγησαν στην απόφαση να µην ασχοληθούν πλέον µε το αναλογικό, αλλά να αφοσιωθούν στο να τελειοποιήσουν το ψηφιακό. Επίσης, αποφάσισαν να πάρουν κοµµάτια και από τα τέσσερα συστήµατα που προτάθηκαν, για να δηµιουργήσουν το τέλειο. Κάτι ανάλογο που συνέβη και µε το CD, το οποίο δηµιουργήθηκε από τις προτάσεις των δύο “σχολών”, της SONY και της PHILIPS. Το τελικό σύστηµα DTV (digital TV) ολοκληρώθηκε και δοκιµάστηκε τον Απρίλιο του 1995. Η ίδια η επιτροπή ανέπτυξε και ανακοίνωσε τα στάνταρντ της DTV, που έχουν σχέση µε όλες τις πλευρές του νέου πρότυπου, όπως: φορµά, συµπίεση, τρόπο εκποµπής κ.λπ. Άλλα στάνταρντ της DTV είναι: HIGH DEFINITION (HD), Standard definition (SD), multi-channel surround audio, Satelite Direct-to-home εκποµπή (δηλ. κατευθείαν από δορυφόρο) κ.ά. Για HD και SD η επιτροπή διάλεξε το πρωτόκολλο MPEG-2 (Motion Picture Experts Group standard 2) για το βίντεο και Dolby Surround για τον ήχο. Η επιτροπή τώρα έχει οριστικοποιήσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για την DTV και για interactive υπηρεσίες (που µας δίνουν επιλογές πάνω στα προγράµµατα που µεταδίδονται) και τα οποία έχουν υιοθετηθεί παγκοσµίως. ΣYNEXIZETAI


8

EΠIKOINΩNIA

Πολιτική

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής ΥΠΕΡ ΤΟΥ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΤΑΣΣΕΤΑΙ Η Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

Η

αυτοκατάργηση των πε-

νοι χειρίστηκαν τα τελευταία

ρισσότερων αιρετών, α-

χρόνια τα θέµα Αυτοδιοίκησης. Μίλησε επίσης και για το

φού οι δήµοι από 1.054 θα συρρικνωθούν στους 370, ο χωρο-

θέµα που αφορά τους µετανά-

ταξικός σχεδιασµός των νέων

στες. Όπως είπε, χρήση του δι-

δήµων και, κυρίως, οι οικονοµι-

καιώµατος για την ψήφο των

κοί πόροι ήταν τα κύρια θέµατα

µεταναστών έχουν µόνο οι νό-

που απασχόλησαν το ετήσιο

µιµοι µετανάστες, δηλαδή σύµ-

συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ, µε τον

φωνα µε τα στοιχεία, όσοι είχαν

πρόεδρό της Νικήτα Κακλαµάνη

εισέλθει στην Ελλάδα ως το

να διαχωρίζει τη θέση του από

2004 και είχαν νοµιµοποιηθεί το

αυτή της Ρηγίλλης και του

2005 και 2007.

Αντώνη Σαµαρά, τονίζοντας πως η Αυτοδιοίκηση σαφώς επιθυµεί

Α.ΣΑΜΑΡΑΣ:

µια διοικητική µεταρρύθµιση,

"Αποδυναµώνεται

όµως διεκδικεί και τα οφειλόµε-

η Τοπική Αυτοδιοίκηση"

να από την κεντρική διοίκηση.

Ο πρόεδρος της Ν∆ Αντώ-

Αναφορικά µε το χωροταξι-

νης Σαµαράς µιλώντας στο ετή-

κό θέµα, δηλαδή τα κριτήρια µε

σιο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ τόνισε

τα οποία θα γίνει η συνένωση

ότι η Ν∆ θα αποφύγει την άµε-

των δήµων, ο υπουργός Εσωτε-

ση παρέµβασή της στην έκφρα-

ρικών Γιάννης Ραγκούσης δεν έ-

ση των τοπικών κοινωνιών και

δωσε απαντήσεις, αφού µέχρι

ιδιαίτερα των µικρότερων.

σήµερα αυτό δεν έχει καθορι-

Είπε ότι πιστεύει πως ήρθε η

στεί, αλλά διαβεβαίωσε πως η

ώρα της αποκοµµατικοποίησης

κυβέρνηση θα λάβει υπόψη της

των 330 εκατ. ευρώ, τα οποία

το οποίο «δεν ήθελε να αναλά-

της περιφέρειας, σηµειώνοντας

αυτοδιοικητικά

αντιστοιχούν σε δαπάνες και µι-

βει τις πολιτικές ευθύνες του».

ότι σε αυτή την εξέλιξη χρήσιµο

αποκλειστικά

κριτήρια και όχι κοµµατικά. Αναφορικά µε τους οικονοµικούς πόρους, διαχρονικό αίτη-

σθούς για το 2009 και δεν έχουν ακόµη δοθεί. Το συγκεκριµένο θέµα απο-

µα της Αυτοδιοίκησης, ο πρό-

τελεί προϋπόθεση για τη συµ-

εδρος της ΕΝΑΕ ∆ηµήτρης ∆ρά-

µετοχή της ΚΕ∆ΚΕ σε διάλογο,

κος είπε πως για τη βιωσιµότητα

τόνισε ο κ. Κακλαµάνης.

του νέου θεσµού είναι αναγκαία

Ο υπουργός Εσωτερικών

Ο κ. Ραγκούσης ζήτησε τη συνδροµή της Αυτοδιοίκησης για να πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα από 1/1/2011.

είναι να συνδράµουν όλα τα κόµµατα. Παράλληλα ανέφερε πως χρειάζεται ένα ακόµη τολµηρό

Απαντώντας για τα οικονο-

βήµα και "γιατί όχι, να σκεφτού-

µικά προβλήµατα των δήµων, ο

µε αν θα έπρεπε να στήσουµε

κ. Ραγκούσης είπε πως µε τον

ξεχωριστή κάλπη για τους υπο-

η σύνδεσή του µε τη φορολογι-

Γιάννης Ραγκούσης τόνισε πως

«Καλλικράτη» δίνεται η δυνατό-

ψηφίους δηµάρχους και ξεχωρι-

κή µεταρρύθµιση, αλλά χωρίς

πρόκειται για µια καµπή της ισ-

τητα στον κόσµο της Αυτοδιοί-

στή για τους υποψηφίους δηµο-

την επιβάρυνση των πολιτών.

τορίας της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

κησης να οριοθετήσει και να

τικούς συµβούλους", προσθέ-

Επίσης, ζήτησε την καταβολή

σης που συµβαίνει µετά από µια

θεσπίσει την οικονοµική ανε-

τοντας πως είναι βέβαιο ότι θα

από το κράτος όλων των πόρων

µακρά περίοδο ωρίµανσης του

ξαρτησία της Αυτοδιοίκησης.

υπάρξουν αντιδράσεις και θα απαιτηθούν και ασφαλιστικές

προς τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

αυτοδιοικητικού κινήµατος, αλ-

Επέκρινε επίσης τη ρητορική

κηση, ώστε να µην µετακυλη-

λά και πολλές µεταβολές, ανα-

πολιτικών της Ν∆, οι οποίοι

δικλίδες για την απρόσκοπτη

θούν τα χρέη στο νέο θεσµό.

βολές, δισταγµούς και καθυστε-

ζητούν να δοθούν τα 330 εκατ.

λειτουργία του ∆ήµου.

ρήσεις από πλευράς κράτους,

ευρώ τώρα, τη στιγµή που εκεί-

Ο κ. Κακλαµάνης έκανε ανα-

"Εµείς στη Ν∆ θα ακολουθή-

φορά και στο πρόγραµµα για

σουµε το δρόµο του διαλόγου,

20.000 θέσεις εργασίας σε ανέ-

των τεκµηριωµένων προτάσε-

ργους που είχε προγραµµατι-

ων, της ευθύνης. Ας κάνει το ί-

στεί µε το υπουργείο Απασχό-

διο και η κυβέρνηση. Κάθε παλι-

λησης της προηγούµενης κυ-

νωδία και αποτυχία θα βαρύνει

βέρνησης -το οποίο η σηµερινή

αποκλειστικά την ίδια. Επιδίωξη

κυβέρνηση «πάγωσε»- και ζητεί

και ελπίδα όλων µας είναι να

την επιστροφή των 80 εκατοµ-

πρωτοστατήσει δυναµικά η Το-

µυρίων ευρώ που η Αυτοδιοίκη-

πική Αυτοδιοίκηση στην πρόοδο

ση είχε ήδη καταβάλει για την

και την αναγέννηση της πατρί-

υλοποίηση του προγράµµατος.

δας µας", δήλωσε.

Επί του προγράµµατος ειδι-

Αναφέρθηκε στη ψήφο των

κότερα, ο κ. Κακλαµάνης είπε

µεταναστών, λεγοντας ότι η

πως η ΚΕ∆ΚΕ ζητά να καθιερω-

κυβέρνηση σπεύδει να προ-

θεί ο β’ βαθµός Αυτοδιοίκησης

αναγγείλει ότι θα δώσει και

µε αιρετό περιφερειάρχη, που

δικαίωµα ψήφου στις επικείµε-

να υλοποιεί αναπτυξιακές πολι-

νες τοπικές εκλογές σε περίπου

τικές, να συγκροτηθεί µητροπο-

250.000 µετανάστες και αυτό

λιτική διοίκηση στις µεγάλες

"νοµίζοντας ότι θα µπορούσε να

πόλεις και οι νέοι δήµοι να συγ-

εξυπηρετήσει κοµµατικές σκο-

κροτηθούν µε διάλογο και δια-

πιµότητες".

φάνεια και µε τέτοιο τρόπο,

∆ηλώνοντας την αντίθεσή

ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσι-

του στις παρεµβάσεις που σχε-

µότητά τους.

διάζει η κυβέρνηση για τη ψήφο

Επίσης, ζητά την καταβολή

των µεταναστών και την χορήγη


Πολιτική

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

9

EΠIKOINΩNIA

Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: “ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ” ανάγκες της κοινωνίας κ.α

ση ελληνικής ιθαγένειας, την κάλεσε σε συζήτηση για τον

Υπενθύµισε επίσης ότι ο

καθορισµό κριτηρίων και κανό-

Γιώργος Παπανδρέου το Σε-

νων.

πτέµβριο του 2008 χαρακτήριζε

Ο πρόεδρος της Ν.∆ είπε ε-

"διοικητικό έγκληµα για τη χώρα

πίσης ότι είναι θετικό στα πολε-

το ενδεχόµενο εφαρµογής του

οδοµικά συγκροτήµατα Αθη-

νέου Καποδίστρια" και έλεγε ότι

νών, Θεσσαλονίκης και ενδεχο-

"το ΠΑΣΟΚ θα αντισταθεί στο

µένως και σε άλλες µεγάλες

σχέδιο για να µπει η Αυτοδιοί-

πόλεις, να θεσµοθετηθεί η Μη-

κηση στο περιθώριο και να δηµι-

τροπολιτική διακυβέρνησή τους

ουργηθεί ένα νέο χάος σ'αυ-

µε αιρετά διοικητικά όργανα και

τήν".

ζητήµατα,

Είπε στη συνέχεια ότι και ο

όπως ο πολεοδοµικός και χωρο-

κ. Χ. Καστανίδης στις 6 Αυγού-

ταξιακός σχεδιασµός, η περιφε-

στου του 2008 έλεγε ότι "θεµε-

ρειακή ανάπτυξη, το περιβάλ-

λιώδης προϋπόθεση είναι να

λον, η διαχείριση απορριµµά-

λυθούν τα οικονοµικά, τεχνικά

των, το κυκλοφοριακό, η πολιτι-

και διοικητικά προβλήµατα πριν

κή προστασία.

προχωρήσει η κυβέρνηση σε

αρµοδιότητα

σε

Η κυβέρνηση, είπε, οφείλει

οποιαδήποτε συζήτηση για πι-

να πει ξεκάθαρα τις θέσεις της

θανή συνένωση των ∆ήµων και

και αν καθυστερεί ή επιδιώκει

στα πλαίσια ενός νέου Καποδί-

να αναλωθεί πολύτιµος χρόνος

στρια". "Συµφωνούµε µαζί του", τό-

ώστε να δηµιουργήσει τετελε-

νισε ο κ. Σαµαράς και κάλεσε

σµένες καταστάσεις ενόψει των εκλογών του Νοεµβρίου, κάνει

συνολικού προγράµµατος µε-

4ον: Να δηµιουργηθεί ένας

πρώτου σταδίου της σηµερινής

γενικόλογη έκθεση αλλά εντο-

την κυβέρνηση να καταβάλει τα

σκόπιµα λάθος.

ταρρύθµισης της δηµόσιας διοί-

δήµος ανά νησί µε εξαίρεση τα

µεταρρύθµισης του Καποδί-

πίσαµε σοβαρά κενά" και στη

οφειλόµενα στην Τ.Α από το

κησης σε κεντρικό, περιφερει-

µεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, η

στρια, που, στο κάτω κάτω, ή-

συνέχεια υπέβαλε συγκεκριµέ-

έτος 2009 που ανέρχονται σε

ακό και τοπικό επίπεδο,

Εύβοια, η Λέσβος,

ταν προϊόν παρέµβασης του

να ερωτήµατα όπως αν παύει η

331 εκατ. ευρώ και που αφο-

ίδιου του ΠΑΣΟΚ".

σχέση εξάρτησης της ΤΑ από το

ρούν στο τελευταίο τρίµηνο

"Εάν δεν συνεργαστεί µε την αντιπολίτευση, µε την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ, αν θελήσει

2ον: Να γίνει ουσιαστικός

5ον: Να ληφθεί ειδική µέρι-

να προχωρήσει σε µια αποσπα-

διάλογος πριν τη ψήφιση του

µνα για ορεινούς αποµονωµέ-

Εξέφρασε τους φόβους του

κεντρικό κράτος ή αν εναρµονί-

του 2009 που το ΠΑΣΟΚ είναι

σµατική παρέµβαση, χωρίς χρη-

σχετικού νόµου για το σχεδια-

νους και νησιωτικούς δήµους

ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση "µε

ζεται η Τ.Α µε τις σύγχρονες

κυβέρνηση.

µατοδότηση, χωρίς αναγκαίους

σµό και τη χάραξη των ορίων

ώστε να µην µαραζώσει η ελλη-

τις τελευταίες κυβερνητικές

πόρους, θα υπονοµεύσει το όλο

των νέων περιφερειακών Αυτο-

νική ακριτική γη και

εξαγγελίες αντί να απελευθε-

εγχείρηµα", συνέχισε, επισηµαί-

διοικήσεων και των νέων δή-

νοντας ότι η µεταρρύθµιση

µων,

6ον: Να διατηρηθούν οι ιστορικοί µας δήµοι.

ρώνεται ακόµη περισσότερο, αποδυναµώνεται και κινδυνεύει

3ον: Να καταρτιστεί και να

Είπε επίσης ότι µέχρι σήµε-

να αποµακρυνθεί από τον πολί-

Ο Αντώνης Σαµαράς ανέφε-

υλοποιηθεί εθνικό επιχειρησια-

ρα υπάρχει προχειρότητα και

τη" ενώ τόνισε πως όλοι σήµερα

ρε τις εξής έξι προϋποθέσεις για

κό πρόγραµµα για την υποστή-

αναντιστοιχία λόγων και έργων

αναγνωρίζουν ότι οι αλλαγές

την επιτυχία του εγχειρήµατος

ριξη των περιφερειακών αυτο-

και ότι προκαλεί εντύπωση "η

είναι αναγκαίες περισσότερο

αυτή είναι ζήτηµα εθνικό.

από ποτέ.

1ον: Η µεταρρύθµιση να

διοικήσεων και των νέων δήµων

πλήρης απαξίωση από τον κ.

µην είναι αποσπασµατική αλλά

µε εξασφαλισµένη τη χρηµατο-

Πρωθυπουργό του αυτοδιοικη-

Παράλληλα είπε ότι "ακού-

να αποτελέσει µέρος ενός

δότησή του,

τικού παρελθόντος άρα του

σαµε από την κυβέρνηση µια

Κ .Κ. Ε: “Οδυνηρές θυσίες για το λαό"

«Α

υτό που συζητούν κυβέρνηση και ΕΕ είναι το πώς θα επιβάλλουν το κοινό τους σχέδιο, το

οποίο είναι ένα και µοναδικό και περιλαµβάνει οδυνηρές θυσίες για το λαό χωρίς τέλος, προκειµένου να στηριχθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρηµατιών. Το µεγάλο τους πρόβληµα είναι το πώς θα αφοπλίσουν το λαό για να µην αντιδράσει» αναφέρει το

Φ ω τοβο λί δες

ΚΚΕ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τη συζήτηση κυβέρνησης-Ecofin για το Πρόγραµµα Σταθερότητας. Σε άλλη ανακοίνωση το ΚΚΕ εκφράζει την αµέριστη στήριξή του «στα δίκαια αιτήµατα της φτωχής και µεσαίας αγροτιάς που ξεσηκώνεται σε όλη τη χώρα για να εµποδίσει στο ξεκλήρισµά της» και καλεί τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους της πόλης να σταθούν στο πλευρό της φτωχής αγροτιάς «γιατί η δικαίωση της πάλης της αποτελεί προϋπόθεση για φτηνά και ασφαλή

ΛOBEP∆OΣ – Mη φοβάστε! Για χειραψία σας απλώνω το χέρι, όχι για να σας τ’ αρπάξω...

αγροτικά προϊόντα, για να αντιµετωπιστεί η διατροφική εξάρτηση της χώρας. Λαϊκή συσπείρωση και δράση για να αντιµετωπιστεί η αντιλαϊκή θύελλα». «Είναι µονόδροµος η συσπείρωση και ο αποφασιστικός και επίµονος αγώνας για να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση στην ικανοποίηση αυτών των αιτηµάτων» τονίζει το Γραφείο Τύπου το κόµµατος. «Καµία ανοχή στον εµπαιγµό της κυβέρνησης που ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν χρήµατα για τα αιτήµατά των φτωχοµεσαίων αγροτών και ότι τα προβλήµατα θα λυθούν µε εθνικό διάλογο και συνεννόηση. Χρήµατα υπήρχαν και υπάρχουν άφθονα όταν πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν οι µεγαλοεισαγωγείς - µεγαλοεξαγωγείς που έχουν τεράστια κέρδη» επισηµαίνεται.


10

EΠIKOINΩNIA

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

“Ο Μικρός Πρίγκιπας” ζωντανεύει στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύµατος Ευγενίδου, από τις 3 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτισµός

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΕΣ ΧΑΡΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ∆ΑΧΤΥΛΑ

Εκπαιδευτικός- συλλέκτρια µε 300 δαχτυλήθρες

Ε

ίναι µικροσκοπικές και γεµάτες

χάρη, αφού χωράνε σε γυναικεία

δάχτυλα για να τα προστατέψουν από τα τρυπήµατα που µπορεί να προκαλέσει το βελόνι. Επί πολλούς αιώνες υπήρχαν παραδοσιακά σε όλα τα σπίτια, ενώ σήµερα αποτελούν πολύτιµα συλλεκτικά κοµµάτια, ειδικά για µια εκπαιδευτικό στη ∆ράµα. Η Βενεδίκτη Καµπάνη, εδώ και 8 χρόνια µαζεύει δαχτυλήθρες και έχει ήδη δηµιουργήσει µία αξιόλογη συλλογή που αποτελείται από 300 κοµµάτια. "Ξεκίνησα τη συλλογή όταν πέθανε η µητέρα µου, η οποία κεντούσε και είχε δαχτυλήθρες. Αγαπώ, βέβαια, πολύ όλα τα παλαιά αντικείµενα, αλλά ξεκίνησα να συλλέγω δαχτυλήθρες γιατί είναι µικρές και δεν πιάνουν χώρο", αναφέρει στο ΑΠΕΜΠΕ η κ. Καµπάνη. Στη συλλογή της υπάρχουν δαχτυλή-

Σ

ε ένα προσωπικό ταξίδι

που χάρισε στην ανθρωπότητα

στη χαµένη παιδική αθω-

ο Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ,

που λέγεται ότι

ζωντανεύουν σε µια ψηφιακή

όλοι οι "µεγάλοι" έχουµε καλά

παράσταση που σέβεται και α-

κρυµµένη µέσα µας, µας προ-

κολουθεί πιστά το έργο του µε-

σκαλεί ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του

γάλου συγγραφέα.

ότητα, αυτή

Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ.

Η ψηφιακή παράσταση «Ο

Αυτή τη φορά το συµβολικό του

Μικρός Πρίγκιπας», παραγωγή

ταξίδι ξετυλίγεται στο θόλο του

της Μεγάλης Ιαπωνικής Εται-

Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου

ρίας GOTO, ολοκληρώθηκε το

του Ιδρύµατος Ευγενίδου, µέσα

2008. Στην Ελλάδα η παράστα-

από τη νέα ψηφιακή παράσταση

ση, που θα ξεκινήσει να προ-

µε τον οµώνυµο τίτλο.

βάλλεται στο Νέο Ψηφιακό Πλα

Μισό και περισσότερο αιώνα

νητάριο του Ιδρύµατος Ευγενί-

µετά τη δηµιουργία του παρα-

δου από τις 3 Φεβρουαρίου 20-

µυθιού που έµελλε να συντρο-

10, ευτύχησε να έχει την υπο-

φεύσει τις προσωπικές αναζη-

στήριξη από µια οµάδα µεγά-

τήσεις τουλάχιστον 80 εκατοµ-

λων ηθοποιών, οι οποίοι αγκα-

µυρίων ανθρώπων πάνω στη Γη

λιάζουν το έργο µε ιδιαίτερη

– όσα δηλαδή και τα αντίτυπα

αγάπη, χαρίζοντας τις φωνές

που έχουν πουληθεί µέχρι σή-

τους και δηµιουργώντας µία

µερα -, οι εικόνες και το κείµενο

υπέροχη παράσταση.

θρες κατασκευασµένες από πορσελάνη, ασήµι, µπρούτζο, κόκαλο και πλαστικό, χρησιµοποιηµένες και καινούργιες, ελληνικές και ξένες. "Η πιο παλιά δαχτυλήθρα που έχω είναι µια κοκάλινη, από το 1920 περίπου, που αγόρασα 300 ευρώ από ένα παλαιοπωλείο στην Κοµοτηνή", λέει η κ. Καµπάνη, η οποία γυρίζει σε όλα τα παλαιοπωλεία της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, αναζητώντας τα µικρά αυτά αντικείµενα ραψίµατος. "Μην φανταστείτε, βέβαια, ότι έχω µεγάλη οικονοµική επιφάνεια και δίνω 300 ευρώ για µια δαχτυλήθρα. Όµως, προτιµώ να µην αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια παρά να στερηθώ ένα κοµµάτι για την συλλογή µου", λέει χαρακτηριστικά. "Εκτός από τις παλιές δαχτυλήθρες, στη συλλογή µου έχω καινούργιες, από την Ινδία, που είναι πανέµορφες και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί στην Ελλάδα είναι δύσκολο πια να βρεις. Επιπλέον,

Μεσαίωνα και σύντοµα κατασκευάστηκαν

θεωρώ πως σε µια συλλογή πρέπει να

πολλές, µε καλλιτεχνική διακόσµηση, που

Σήµερα, για την κατασκευή τους χρη-

έχεις αντικείµενα κατασκευασµένα, από

πέραν της χρηστικής τους αξίας, ήταν και

σιµοποιούνται υλικά κάθε λογής, από τα

διάφορα υλικά και από όλο τον κόσµο",

µεγάλης αξίας, λόγω των υλικών από τα

πιο πολύτιµα -όπως ο χρυσός ή το ασήµι-

συµπληρώνει η συλλέκτρια, τονίζοντας

οποία ήταν κατασκευασµένες, αλλά και

έως τα πιο προσιτά -όπως ο µπρούντζος ή

την αγάπη της γενικότερα για όλα τα αντι-

χάρη στον προσεγµένο τους σχεδιασµό.

το αλουµίνιο-, χωρίς να παραλείπεται το

κείµενα του παρελθόντος.

υλικό.

Μάλιστα, το 1662, ο γάµος του βασι-

ξύλο ή ακόµα και το πλαστικό. Η διακό-

"∆ένοµαι µ’ αυτά γιατί µου ξυπνούν

λιά Καρόλου Β' της Αγγλίας µε την Aικατε-

σµησή τους παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία:

αναµνήσεις από την παιδική µου ηλικία.

ρίνη της Mπραγκάντσα έγινε το θέµα µιας

από γεωµετρικά ή άνθινα µοτίβα έως

Στις χρησιµοποιηµένες δε δαχτυλήθρες,

ασηµένιας αναµνηστικής δαχτυλήθρας.

τοπία και φιγούρες ζώων.

προσπαθώ να ξαναδώσω 'ζωή', γυαλίζον-

Αρχικά, οι δαχτυλήθρες ήταν µεταλλι-

Πάντως, εκτός από δαχτυλήθρες, η κ.

τάς τις και αποκαθιστώντας τις φθορές",

κές, αλλά όταν το 18ο αιώνα άρχισε να

Καµπάνη συλλέγει και χαρτοκόπτες, και-

µας λέει.

παράγεται στο Μάισεν η πρώτη ευρωπαϊκή

νούργιους και παλιούς, κατασκευασµέ-

Σηµειώνεται ότι η χρήση της δαχτυλή-

πορσελάνη, διαδόθηκαν δαχτυλήθρες

νους από διάφορα υλικά και ήδη έχει 60

θρας διαδόθηκε στην Ευρώπη κατά τον

κατασκευασµένες από αυτό το εύθραυστο

στην κατοχή της.


Media

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Ε

ξαιρετική η Έλενα Ακρίτα στο «ΟΛΑ» του Θέµου Αναστασιάδη. Περιβόλι! Για αυτό και την χαρήκαµε, δεδοµένου ότι δεν µιλάει συχνά, αφήνοντας την δουλειά της να το κάνει για εκείνη. Κυρίως όµως ακούσαµε έναν διαφορετικό λόγο, µε σωστά ελληνικά, πολύ ωραίο χιούµορ, αλλά και ιστορίες µε πρόσωπα υψηλού κύρους που αγνοούσαµε. Ιδιαίτερα όµως γελάσαµε όταν «κάρφωσε» - µε όλο το συµπάθιο όπως είπε και η ίδια, τον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου: θυµήθηκε τα παιδικά χρόνια που έπαιζαν µαζί και µε δυσκολία τα αδέλφια Παπανδρέου µιλούσαν τα ελληνικά! Με την µόνη που µπορούσε να συνεννοηθεί λίγο καλύτερα – πα ρότι µιλούσε σπαστά ελληνικά, ήταν η αδελφή του πρωθυπουργού, Σοφία. Άντα Λιβιτσάνου συµφώνησε να βρίσκεται στην παρουσίαση του νέου talent show του ALPHA, Greek Idol!Η γνωστή ηθοποιός, η οποία ασχολείται και µε τη µουσική και διατηρεί µουσικό συγκρότηµα, φαίνεται ότι άρεσε περισσότερο στους ιθύνοντες του σταθµού και γι'αυτό µόλις πριν από λίγο πέσαν και οι τελικές υπογραφές, εκτοπίζοντας από την παρουσίαση µια πλειάδα παρουσιαστών, ηθοποιών,µουσικών κ.ά. που είχαν περάσει από δοκιµαστικά. Tα γυρίσµατα για τις οντισιόν ξεκινούν την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. ύµφωνα µε πληροφορίες στα 10 επεισόδια θα σταµατήσει ο κύ-κλος της σειράς του Με γάλου Καναλιού, ''Μίλα µου βρώµικα''. Απογοητευµένη δηλώνει η Μυρτώ Κοντοβά όµως για τα τελευταία επεισόδια έχει ετοιµάσει να περάσουν από αυτά δηµοφιλείς παρουσιαστές και ηθοποιοί. Έτσι εκτός από την Κατερίνα Παπουτσάκη γυρίσµατα για την εν λόγω σειρά έχουν πραγµατοποιήσει ο Θέµος Αναστασιάδης αλλά και οι πέντε παρουσιαστές του “Οµορφου κόσµου το πρωί''.

H

Σ

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

08.00 Ντοκυµαντέρ 09.00 Σύντοµο ∆ελτίο Ειδήσεων 09.15 Πάµε Παντού (Ε) 10.30 ΉΞΕΙΣ ΑΦΗΞΕΙΣ (Ε) 12.00 Ειδήσεις 13.00 Ποδόσφαιρο (Τοπικό πρωτάθληµα) 15.00 Εν Χαλκιδική µε τον Κ.Γλύκο 17.00 Επικαιρότητα (Κ.ΓλύκοςΣ.Ευτάτογλου) 17.30 Σπιτικά και νόστιµα µε την Κ.Ζολλά 18.30 Σύντοµο ∆ελτίο Ειδήσεων 19.00 Auto car (τηλεπωλήσεις αυτοκινήτων) 19.30 Travel Guide (Ταξιδιωτική εκποµπή µε τον Θ.Παπαδηµητρίου) 21.00 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων µε το Μ.Γιαννάκα 22.00 ΠΑΜΕ ΠΑΝΤΟΥ µε την Κορίνα Ζολλά 23.30 ∆ελτίο Ειδήσεων 00.30 Ξένη Ταινία

7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

06.00 Περί ανέµων και υδάτων (Ε) 07.00 Κοινωνία MEGA 10.00 Όµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Ντόλτσε βίτα (Ε) Κωµική σειρά 16.00 Μπουκιά και συχώριο (Ε) Εκποµπή µαγειρικής µε τον Ηλία Μαµαλάκη. 17.00 Ματιά στα γεγονότα 17.10 Σαββατογεννηµένες (Ε) 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Τα µυστικά της Εδέµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Η οικογένεια βλάπτει 22.15 Η πολυκατοικία 23.15 Ελληνικές σειρές (Ε) 00.30 Τελευταία γεγονότα 00.45 World series of poker 01.45 Traction (E) 02.15 Ελληνική σειρά (Ε)

06.00 Λίτσα.com (E) 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα 10.00 10 µε 1 µαζί 12.50 Με αγάπη 13.00 ANT1 news 13.15 Ελληνική σειρά (Ε) 14.15 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς Ο 3ος κύκλος της κωµικής σειράς µε τον Χάρη Ρώµα. 16.15 Αξίζει να το δεις Κοινωνική εκποµπή που παρουσιάζει η Τατιάνα Στεφανίδου. 17.50 Love bites 18.50 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 19.00 Κάρµα 20.00 ΑΝΤ1 news 21.00 Κος & Κα Πελς 22.00 Ονειροπαγίδα 24.00 Desperate housewives 01.00 Private practice 02.00 European poker tour 03.00 Φιλί ζωής (Ε) 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.40 Mobile fun 05.15 Καραµπόλα (E)

MEGA

ANT1

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Ελένη Σκούρα, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής 11.00 Πανευρωπαϊκό πρω τάθληµα καλλιτεχνικού πατινάζ 12.00 Έχουµε και λέµε 14.30 Ουράνιο τόξο 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Οι µάγοι του Γουέβερλι Πλέις 16.30 Ζακ και Κόντι, σκανδαλιές στο ξενοδοχείο 17.00 Μπάσκετ: Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός - Ηρακλής. 19.00 Μπάσκετ: Κύπελλο Ελλάδας Αρης - Ολυµπιακός. 21.00 Πανευρωπαϊκό πρω τάθληµα καλλιτεχνικού πατινάζ Απευθείας από το Ταλίν 24.00 Οι κεραίες της εποχής µας Σήµερα: «P.D. James» (Αγγλία). 01.00 Έγκληµα κι έρευνα Eιδήσεις: 14.00, 23.30

06.30 Πρώτη γραµµή Ενηµερωτική εκποµπή µε τους Βασίλη Λυριτζή, ∆ηµήτρη Οικονόµου. 10.00 Συµβαίνει τώρα 13.00 Μένουµε Ελλάδα Ταξιδιωτικός οδηγός µε τους Γιώργο Αµυρά, Ρένια Τσιτσιµπίκου. 16.00 Έχει γούστο Νέος κύκλος του ψυχαγωγικού µαγκαζίνο µε την Μπήλιω Τσουκαλά. 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Φανούρης και το σόι του». Γιούλη, Μίµης Φωτόπουλος, Γκέλυ Μαυροπούλου (80´). 22.00 Ταξιδευοντας µε τη Μαγια Τσοκλη Ντοκιµαντέρ-οδοιπορικά. Σήµερα: «Ισπανία». 23.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Hollywoodland». ∆ραµατική, αµερικανικής παραγωγής 2006, του Αλεν Κούλτερ. 01.15 Αρχαία ιστορία: Σύγκρουση Θεών Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

09.30 Καθηµερινά Αρβανιτίδης. 11.00 Ο θαυµαστός κόσµος της φύσης 11.30 Ο πύργος της Βαβέλ 12.30 Τα µυστικά των τυριών 14.30 Οι κόρες του Μακ Λέοντ Σήµερα: Ένα αθώο φλερτ µετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο για την Κέιτ... 15.30 Τόλµη και γοητεία (Ε) 16.00 Η χαρά της ζωγραφικής 16.30 Μαγικός κόσµος 18.15 Έκτη αίσθηση 18.30 Αγριες θάλασσες της Ισλανδίας 19.30 Από καρδιάς 20.00 Ιορδανία 21.00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 21.05 Ένας πανέµορφος άγνωστος κόσµος 23.00 Ανιχνεύσεις 00.30 Νικολ Κιντµαν - το κοριτσι απο το οζ Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Κους κους το µεσηµέρι (Ε) 07.30 Πάνω στην ώρα 10.00 Καφές µε την Ελένη 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ποδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ. Απευθείας µετάδοση του αγώνα. 19.00 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται ∆ιαγωνισµός µαγειρικής που σχολιάζει ο Γιώργος Χατζηπαύλου. 21.00 Σπίτι απ' την αρχή 22.00 Για λογαριασµό σας 23.00 Εφιάλτης! Στην κου ζίνα (Ε) Ριάλιτι εκποµπή που παρουσιάζει ο Έκτορας Μποτρίνι. 24.00 Sex and the city (Ε) 01.00 10η εντολή (Ε) 02.00 Κόκκινος κύκλος 03.00 Αλλαξέ το (Ε) 04.00 Εικόνες (Ε) 05.00 Τηλεαγορές 05.15 Αν µ' αγαπάς (Ε)

06.00 Σούπερµαν, τα χρόνια της νιότης (Ε) 06.45 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10.15 Νηστικοί πράκτορες 11.15 Μαρίνα (Ε) Αισθηµατική σειρά µε τους Μανόλο Καρντόνα, Σάντρα Ετσεβερία. 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live 18.45 Ιατρικές υποθέσεις 19.45 Ειδήσεις 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υποβρύχιο “Κ-19”» («K19»: The widowmaker). Πολεµική περιπέτεια, διεθνούς συµπαραγωγής 2002, της Κάθριν Μπίγκελοου. Παίζουν: Χάρισον Φορντ, Λίαµ Νίσον, Τζος Ακλαντ, Γκέριτ Βούρεν. 23.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «∆έκα πληγές» 01.45 Blade: The series 02.45 Battlestar Galactica 03.45 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Bloodsuckers»

06.00 Πανόραµα 07.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.00 Πείτε το στο ALTER 11.00 Εδώ και τώρα Ενηµερωτική εκποµπή µε τους Μαρία Σµιλίδου, ∆ηµήτρη Φρέσκο. 12.00 Πoλύ µπλα µπλα 15.45 Μεσηµεριανό express 18.30 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 21.00 Ζαµανφού Ψυχαγωγική εκποµπή µε την Αννίτα Πάνια. 00.30 Showbiz news by night Σατιρική εκποµπή µε το Βασίλη ∆ρυµούση. 02.00 Auto ALTER 02.15 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Εθνική ασφάλεια» 04.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Απόδραση κατά διαταγήν» Eιδήσεις: 15.30, 20.00

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


EΠIKOINΩNIA

12

Αγροτικά

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Ευνοϊκή απόφαση του Αρείου Πάγου για τα ληξιπρόθεσµα δάνεια των αγροτών ΕΣΥΕ: ΚΑΜΨΗ ΤΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θροιστικά το σύνολο των δανεί-

πέρσι, σε σύγκριση µε το αντί-

21,3% στα δηµητριακά, κατά

ων που είχε ο κάθε αγρότης και

στοιχο χρονικό διάστηµα της

8,9% στο γάλα, κατά 6% στο ε-

έκρινε ο ¨Άρειος Πάγος. Με το

περιόδου ∆εκεµβρίου 2007-

λαιόλαδο, κατά 4,3% στα άλλα

Νοεµβρίου 2008, έναντι αύξη-

ζωικά προϊόντα και κατά 0,5%

νόµο αυτό επανακαθορίστηκαν

σης 2,1%, που σηµειώθηκε κα-

στα φρούτα.

τα δάνεια των αγροτών.

τά τα αντίστοιχα προηγούµενα

όχι χωριστά το καθένα, όπως

Ο

Άρειος Πάγος µε την

αναιρεθεί απόφαση του Εφετεί-

µοθεσία

καθορίζει

Η αρεοπαγιτική απόφαση

δωδεκάµηνα. Πέρυσι το Νοέµ-

ευνοϊκό

απέρριψε ως αβάσιµο τον αναι-

βριο, σε σύγκριση µε το Νοέµβριο του 2008, σηµειώθηκε αύξηση τιµών κατά 9,7%.

υπ’ αριθµ. 26/2010 α-

ου µε την οποία είχε δικαιωθεί

τρόπο υπολογισµού των δανει-

ρετικό ισχυρισµό της Τράπεζας

πόφασή του, δεχόµενος την

αγρότης που είχε πάρει δάνειο

ακών ληξιπρόθεσµων υποχρεώ-

ότι το Εφετείο εσφαλµένα ε-

εισήγηση του αρεοπαγίτη ∆. Τίγ-

από την εν λόγω Τράπεζα. Η

σεων των αγροτών προς την

ρµήνευσε και εφήρµοσε τις δια-

Για το ίδιο χρονικό διάστηµα

γα, απέρριψε αίτηση της Αγροτι-

απόφαση του Αρείου Πάγου ε-

Αγροτική Τράπεζα.

τάξεις του άρθρου 39 του Ν.

(∆εκέµβριος 2008 – Νοέµβριος

κής Τράπεζας που ζητούσε να

ρµηνεύοντας την ισχύουσα νο-

Η δικαστική απόφαση ανα-

3259/2004 και δέχθηκε ότι για

2009), σύµφωνα µε τα στοιχεία

φέρει ότι «προκειµένου για ο-

τις περισσότερες της µιας δα-

της ΕΣΥΕ, το κόστος παραγωγής

φειλές κατά κύριο επάγγελµα

νειακές υποχρεώσεις των αγρο-

στον αγροτικό τοµέα παρουσία-

αγροτών, οι οποίες είναι σχετι-

τών προς την εν λόγω Τράπεζα

σε κάµψη κατά 5,9%, κατά µέσο

κές µε την επαγγελµατική τους

από αγροτικά δάνεια, υπαγόµε-

όρο, σε σύγκριση µε το προ-

δραστηριότητα και έχουν υπαχ-

να στις ρυθµίσεις του Ν. 3259

ηγούµενο 12µηνο, έναντι αύξη-

Όσον αφορά στο κόστος

θεί στις διατάξεις του άρθρου 30

/2004, εσφαλµένως υπολογί-

σης 12,1%, που είχε σηµειωθεί

παραγωγής το δωδεκάµηνο Νο-

του Ν. 2789/2000, τότε το συνο-

σθηκε ως ανώτατο όριο το σύ-

κατά τα αντίστοιχα προηγούµε-

εµβρίου 2008 -Νοεµβρίου 2009,

λικό ύψος τους υπολογίζεται

νολο του κεφαλαίου όλων των

να δωδεκάµηνα.

η υποχώρηση οφείλεται κατά

στο διπλάσιο του συνολικού

δανείων, ενώ έπρεπε να γίνει

Την περίοδο Νοεµβρίου 20-

κύριο λόγο στη µείωση της

κεφαλαίου που έχει ληφθεί µε

ιδιαίτερος για τον καθένα από

08 – Νοεµβρίου 2009 οι µεγα-

τιµής των λιπασµάτων (-13%),

ένα ή περισσότερα δάνεια, τα

αυτά υπολογισµός.

οποία συνυπολογίζονται και δεν

λύτερες αυξήσεις στις τιµές

των ζωοτροφών (-6,9%) ως α-

ειωµένες κατά 2,8%,

παραγωγού είχαν να κάνουν µε

πόρροια της πτώσης των τιµών

Μ

κατά µέσο όρο, ήταν

τα βιοµηχανικά φυτά (βαµβάκι,

στα δηµητριακά, των καυσίµων

της οφειλής για το καθένα χωρι-

σύµφωνα µε τα στοιχεία που

καπνό) σε ποσοστό 42,5%, µε τα

(-5,4%) και των γεωργικών µη-

στά».

έδωσε στη δηµοσιότητα η Εθνι-

αυγά κατά 7,4% και µε τα κτη-

χανηµάτων (-1,1%). Αντιθέτως,

κή Στατιστική Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ)

νοτροφικά φυτά σε ποσοστό

το εν λόγω δωδεκάµηνο αυξή-

/2004 καθορίζει τον τρόπο εξό-

οι τιµές που εισέπραξαν οι

4,1 %. Μικρή ήταν η αύξηση

θηκαν οι τιµές σε φυτοφάρµακα

φλησης των ληξιπρόθεσµων

αγρότες από την πώληση των

(+0,6%) στα λαχανικά και κη-

(+3%), σε κτηνιατρικά φάρµακα

χρεών των αγροτών και η Αγρο-

προϊόντων τους το 12µηνο

πευτικά και από εκεί και πέρα

(+4,1%) και σε λοιπά αγαθά και

τική Τράπεζα συνυπολογίζει α-

∆εκεµβρίου 2008 - Νοεµβρίου

σηµειώθηκαν µειώσεις κατά

υπηρεσίες (+4,8%).

γίνεται ιδιαίτερος υπολογισµός

Να σηµειωθεί ότι ο Ν. 3259

∆EYTEPA - ΠAPAΣKEYH

Σύσκεψη για το µέλλον του σπαραγγιού

(08:00 - 09:00) “H Πρώτη K αληµέρα” µε την Aναστασία Aτµατζίδου (09:00 - 11:00) “Eξελίξεις “Eξελίξεις στο Radio Star” Star” µε την Mαρία Παπαδηµητρίου (11:00 - 13:00) “H µερήσιο B αρόµετρο” µε την Eλένη Kαραµαγκάλη (13:00 - 15:00) “ Ψιλά Γράµµατα” µε τoν Xρήστο Oυζούνη

ραγγιού, πρόσθεσε η κ. Μπα

ΕΛΓΑ στις εκτάσεις

τελεί ένα από τα βασικά εξα-

τζελή, θα πρέπει να αξιοποι-

και στις

γώγιµα ελληνικά οπωροκη-

ήσουν –κάτι που δεν έ-

Το σπαράγγι, που απο-

πευτικά, δεν µπορεί να στη-

χουν κάνει µέχρι τώρα–

ρίζεται διαχρονικά στις απο-

τις δυνατότητες που

KAΘE ΣABBATO

ζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, που

τους παρέχει η νέα

(09:00 - 11:00) “H εβδοµάδα που πέρασε” µε τον Γιώργο Aντωνίου

µόνο την τελευταία πενταε-

Κοινή Οργάνωση Αγοράς

(11:00 - 13:00) “Aιχµές” “Aιχµές” µε τον Mανόλη Γιαννάκα

τία ανήλθαν στα 65 εκατ.

στον τοµέα των νωπών και

ευρώ, χωρίς σε καµία περί-

µεταποιηµένων φρουτολα-

πτωση να συµβάλουν στη

χανικών, έχοντας ως βά-

βελτίωση της ποιότητας και

ση τα επιχειρησιακά προ-

της ανταγωνιστικότητας του

γράµµατα και µέσω αυτών

προϊόντος.

να προωθήσουν την ανα-

παραδοθεί-

ΠPΩTH ΘEΣH ΣTHN ENHMEPΩΣH

Αυτό δήλωσε η υπουρ-

διάρθρωση του τοµέα και

σες ποσότητες

τειών και η αναδιάρθρωση

γός Αγροτικής Ανάπτυξης

την κάλυψη της ενδεχόµε-

της περσινής σοδειάς σπα-

ποικιλιών

N. Mουδανιά - Xρυσοστόµου Σµύρνης 23

και Τροφίµων, κ. Κατερίνα

νης απώλειας εισοδήµατος

ραγγιού

- TK 632 00 Tηλ.: 23730 - 22.865, 65.125 star955.blogspot.com • E-mail: star95-5@otenet.gr

Μπατζελή, γνωστοποιώντας

από τυχόν καταστροφές.

(13:00 - 14:00) “M εταξύ φίλων” µε την Aναστασία Aτµατζίδου

λόγω παγετού • Η ανανέωση φυ

• Η επανεξέταση των

• Η δυνατότητα κάλυ-

επιχειρησιακών προγραµµά-

ότι η επόµενη Πέµπτη συγ-

Στη διάρκεια της σύσκε-

ψης του κόστους των πλα-

των των Οµάδων Παραγω-

καλεί σύσκεψη για το σπα-

ψης θα εξετασθούν τα ακό-

στικών καλυµµάτων στις φυ-

γών σπαραγγιού

ράγγι.

λουθα θέµατα:

τείες, προκειµένου να πε-

Οι καλλιεργητές σπα-

• Οι έλεγχοι από τον

ριοριστούν οι αποζηµιώσεις,

• Η ενίσχυση µέσω του τραπεζικού συστήµατος


Οικονοµία

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

13

EΠIKOINΩNIA

Ασφυκτική επιτήρηση από την Ε.Ε. Περιθώριο έξι µηνών στην Ελλάδα για “γενναία” µέτρα µείωσης του ελλείµµατος Α

ποδεκτό έκανε το

µείωσε ο Αυστριακός υπουρ-

να είναι αναποτελεσµατικά»,

2012 και σε καµία περίπτωση

Συµβούλιο

γός Οικονοµικών.

εκφράζοντας την ελπίδα ότι

δεν

µέτρα εντός του 2010.

υπουρ-

ζητούνται

πρόσθετα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χοα-

µεταρρυθµίσεων, η απόδοση

κίν Αλµούνια ανακοίνωσε ότι

των µέτρων µείωσης του

γών Οικονοµικών της ευρω-

«Στη σωστή

σιγά σιγά η ελληνική οικονο-

εκτός από τη σύσταση που

ελλείµµατος και η ποιότητα

ζώνης (Eurogroup) το τριε-

κατεύθυνση»

µία θα µπει στο «σωστό δρό-

Πάντως, ο κ. Παπακων-

θα υιοθετήσει το προσεχές

των στατιστικών στοιχείων.

τές Πρόγραµµα Σταθερότη-

Στη συνέντευξη Τύπου,

µο» και πως σύντοµα θα ανα-

σταντίνου διαβεβαίωσε τους

διάστηµα η Επιτροπή για τη

Αρα, η ελληνική κυβέρνη-

τας και Ανάπτυξης, τονίζον-

το βράδυ της ∆ευτέρας, ο

κτήσει τη χαµένη εµπιστοσύ-

οµολόγους του στο Eurogro-

διόρθωση του υπερβολικού

ση θα περάσει από «εξετά-

τας πως θα χρειαστούν πρό-

πρόεδρος του Eurogroup

νη των αγορών

up ότι σε ενδεχόµενο «πα-

ελλείµµατος, µε βάση το

σεις» τρεις φορές κατά τη

σθετες παρεµβάσεις, σε ό,τι

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο

Καταλήγοντας, δήλωσε

ρεκκλίσεων» από το Πρό-

αρθρο 126, παράγραφος 9,

διάρκεια του δεύτερου εξα-

κυρίως αφορά την εξειδίκευ-

επίτροπος Χοακίν Αλµούνια,

ότι τόσο η ελληνική κυβέρνη-

γραµµα Σταθερότητας και

της Συνθήκης (αυστηρή επι-

µήνου του 2010.

ση των µέτρων µείωσης του

χαρακτήρισαν το ΠΣΑ 2010-

ση, όσο και ο ελληνικός λαός

Ανάπτυξης θα ληφθούν πρό-

τήρηση), αλλά και τη γνωµο-

Το ΠΣΑ θα συζητηθεί στη

ελλείµµατος το 2011 και το

2012 «σηµαντικό βήµα προς

πρέπει να δείξουν «το κουρά-

σθετα µέτρα. Αυτά τα µέτρα

δότησή της για το ΠΣΑ, θα

συνεδρίαση της Κοµισιόν,

2012.

την κατεύθυνση της δηµοσιο-

γιο που απαιτείται» για την

εκτιµάται ότι είναι η αύξηση

υιοθετήσει συστάσεις για τη

στις 27 Ιανουαρίου. Η Επι-

νοµικής εξυγίανσης».

αντιµετώπιση των σοβαρών

του ειδικού φόρου κατανά-

βελτίωση

τροπή θα κάνει την εισήγηση

προβληµάτων της οικονο-

λωσης στα καύσιµα, η αύξη-

στατιστικών στοιχείων.

µίας.

ση του συντελεστή ΦΠΑ και

Επιπλέον, ο κ. Αλµούνια

16 Φεβρουαρίου θα αποφα-

µεγαλύτερες περικοπές δα-

τόνισε ότι στο πλαίσιο της

σίσει για την -τυπική, πλέον-

πανών στο ∆ηµόσιο.

παρακολούθησης της εφαρ-

υπαγωγή της ελληνικής οικονοµίας σε καθεστώς στε-

Σε δηλώσεις του, χθες, ο

των

ελληνικών

υπουργός Οικονοµικών Γ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος

Παπακωνσταντίνου είπε ότι

του Eurogroup δήλωσε ότι η

«παρουσιάσαµε χθες ένα πο-

ελληνική κυβέρνηση αντέ-

Πηγές του υπουργείου

λύ σοβαρό και αξιόπιστο

δρασε άµεσα στις απαιτή-

Οικονοµικών έλεγαν ότι η

πρόγραµµα δηµοσιονοµικής

σεις των αγορών και στις

δήλωση του κ. Γιούνκερ ότι

Στη συνέχεια, και οι δύο

µογής του προϋπολογισµού

εξυγίανσης. Οι πρώτες αντι-

εκκλήσεις των κοινοτικών

«τα µέτρα είναι στη σωστή

κοινοτικοί ιθύνοντες επισή-

θα υιοθετηθούν συγκεκριµέ-

νής επιτήρησης και τον κα-

δράσεις ήταν θετικές και τώ-

παραγόντων.

κατεύθυνση, θα δούµε αν εί-

µαναν το σηµαντικό πρόβλη-

νες ηµεροµηνίες εντός του

θορισµό του -τριετούς πιθα-

ρα βαίνουµε προς την εφαρ-

ναι

επαρκή»

προς το Ecofin, το οποίο στις

αναφέρεται

µα της Ελλάδας, όσον α-

2010, µε τις οποίες θα αξιο-

νότατα- χρονοδιαγράµµατος

κριτικός «στη νέα µόδα που

στην έλλειψη εξειδικευµέ-

φορά τη δυνατότητα να

λογείται κάθε τρεις µήνες,

µείωσης του ελλείµµατος

Ο Φινλανδός οµόλογός

θέλει όποια κι αν είναι τα µέ-

νων,

παρέχει αξιόπιστα στατιστι-

αρχής γενοµένης τον προσε-

κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

του, σηµείωσε: «Χρειάζεται

τρα που θα λάβει η Ελλάδα

στοιχείων για το 2011 και

κά στοιχεία.

χή Ιούνιο, η εφαρµογή των

µογή του».

Παράλληλα, φάνηκε επι-

ποσοτικοποιηµένων,

Στο επίκεντρο

να αξιολογήσουµε εάν τα

τα στατιστικά στοιχεία

µέτρα είναι ουσιαστικά. Χρει-

Χθες, στο Συµβούλιο υ-

αζόµαστε στατιστικά στοιχεία που να µπορούµε να εµπιστευθούµε και πραγµατικά µέτρα για την εξυγίανση του προϋπολογισµού. Κανένας άλλος δεν µπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα παρά

Το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου καυσίµων προκρίνει το υπ. Οικονοµίας

µόνο η ίδια τον εαυτό της.

ΕΕ (Ecofin) συζητήθηκε η έκθεση-κόλαφος της Κοµισιόν για την (αν)αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Στο σχέδιο συµπερασµάτων επισηµαίνεται ότι το Συ-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

∆εν υπάρχει περίπτωση να

πουργών Oικονοµικών της

µβούλιο Υπουργών έχει ζη-

περιµένουν εξωτερική βοή-

τήσει επανειλληµένα από τη

θεια».

τάσταση και τη χρηµατοδό-

χώρα να βελτιώσει τη συλλο-

Ο Σουηδός υπουργός

τηση του συστήµατος, «ώ-

γή και την επεξεργασία των

Οικονοµικών τόνισε: «Είναι

στε να λήξει µια κατάσταση

δηµοσιονοµικών στατιστικών

αρκετά ξεκάθαρο ότι δεν

που αποβαίνει σε βάρος του

στοιχείων.

χρειαζόµαστε πλέον σχέδια

κλάδου και των καταναλω-

ή φιλοδοξίες αλλά πράξεις

τών».

και αποφάσεις. Η κατάσταση

Υποστήριξαν ακόµη ότι ο

µε τα ελληνικά στατιστικά

στόχος της πάταξης του λα-

στοιχεία είναι βασικά ανακρι-

θρεµπορίου και του παρεµ-

βής» υπογράµµισε.

πορίου δεν µπορεί να επι-

«∆εν ανησυχώ για αυτό.

τευχθεί µε την αποµονωµένη

Νοµίζω ότι η Ελλάδα θα κάνει

εγκατάσταση παλαιού τύπου

ό,τι είναι απαραίτητο», είπε

ταµειακών µηχανών, όπως

από την πλευρά της η Ισπανί-

ζητά ο Σύνδεσµος των Εται-

δα υπουργός, όταν ερωτή-

ριών Εµ-πορίας Πετρελαιοει-

θηκε για το αν ανησυχεί για

δών.

την πιθανότητα αδυναµίας

«Οι ταµειακές αυτές δεν

της Ελλάδας να εξυπηρετήσει το χρέος της. «Προφανώς, η Ελλάδα θα παρακολουθείται ιδιαιτέρως

ελέγχουν απολύτως τίποτα,

Σ

ύµφωνος µε την εγ- νός, σε συνάντηση µε τη λέσµατα προς όφελος κατα- αποτελούν µόνο ένα παρα-

κατάσταση ολοκλη- διοίκηση της Οµοσπονδίας ναλωτών, ∆ηµοσίου και των πλανητικό ανάχωµα, για να

στενά από τους εταίρους.

ρωµένου ηλεκτρονικού συ- Βενζινοπωλών Ελλάδος. Η πρατηριούχων».

µη προχωρήσει ο πραγµατι-

Όπως αναφέρεται, «ήδη, το 2004 η Ελλάδα είχε αναθεωρήσει τα δηµοσιονοµικά στοιχεία,

αποκαλύπτοντας

ότι το δηµόσιο έλλειµµα είχε υπερβεί το όριο του 3% του ΑΕΠ καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 1997-2004, µε αποτέλεσµα να κινηθεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, η οποία έκλεισε το 2007». Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το έλλειµµα για το 2009 εκτιµάται στο 12,7% του ΑΕΠ και το χρέος στο 112,6%, και τονίζεται ότι «τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας επιδεινώθηκαν πέραν

Είναι µια κατάσταση που

στήµατος ελέγχου εισροών - Οµοσπονδία χαιρέτισε τις

Κατά τη συνάντηση, οι κός έλεγχος των ποσοτήτων

των αναµενόµενων επιπτώ-

προφανώς αποτελεί δοκιµα-

εκροών όγκου καυσίµων στα θέσεις του κ. Κοµνηνού και συνδικαλιστές ζήτησαν να καυσίµων που διακινούνται

σεων της οικονοµικής κρί-

σία, όπου θα πρέπει να απο-

πρατήρια δήλωσε ο γγ Εµπο εξέφρασε την ελπίδα πως «ο προωθηθούν γρήγορα οι δι- σε άλλα επίπεδα» σύµφωνα

σης» και πως «τα στοιχεία

δείξουν τις ικανότητές τους

ρίου του υπουργείου Οικο- διάλογος που άνοιξε θα έχει αδικασίες έκδοσης των απο- µε την Οµοσπονδία Βενζινο-

που κοινοποιήθηκαν τον πε-

αλλά σε κάθε περίπτωση

νοµίας, Στέφανος Κοµνη- σύντοµα παραγωγικά αποτε- φάσεων σχετικά µε την εγκα- πωλών Ελλάδος.

ρασµένο Οκτώβρη δεν επικυ

µπορούν την περάσουν» ση-

ρώθηκαν από τη Eurostat».


EΠIKOINΩNIA A Γ POTEMAXIA • Πωλείται οικόπεδο στη Σωζόπολη Χαλκιδικής “∆ελφίνια”, 650 τ.µ., εντός σχεδίου, εφάπτει σε άσφαλτο, µε θέα τη θάλασσα, 120 µέτρα από την παραλία. Τιµή: 19.000 € ∆εκτές και δόσεις. Τηλ: 6992 - 223.854 (Αλέξανδρος) & Alexander7Agel@gmail.com • Πωλούνται τρία κληροτεµάχια, 8.000 τ.µ., όµορα µεταξύ τους, µε απεριόριστη θέα, στη θέση "Eλαιώνας" στα Ν. Μουδανιά (δύο άδειες). Τηλ: 6972 - 420.910 & 6972 - 700.099. • Πωλείται στην Επανοµή από ιδιώτη οικόπεδο 5 στρεµ., άρτιο και οικοδοµήσιµο, επίπεδο, δίπλα στο δρόµο, 170.000 ευρώ (τιµή συζητήσιµη). Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 - 212.812 & 2310 200.035, 6976 - 996.097, κ. Γιώργος. • Πωλείται ή ανταλλάσσεται ή δίνεται αντιπαροχή, αγροτεµάχιο 9 στρεµ., πρώτο στο κύµα, µε γεώτρηση, περιφραγµένο και µε άδεια οικοδόµησης, στη Σαµοθρά κη. ∆εχόµαστε σοβαρές προσφορές. Τηλ: 6977 - 333.948. • Πωλούνται 2 αγροτεµάχια στο Πόρτο Κουφό, στη θέση "Μαρασιά": * 1.060 τ.µ., 300 µ. από τη θάλασσα. Τιµή 27.000 ευρώ * 1.152 τ.µ., 600 µ. από τη θάλασσα. Τιµή 23.000 ευρώ. Τηλ.: 6976 602.054 • Πωλούνται δύο αγροτεµάχια οικοδοµήσιµα (6,5 στρ. το καθένα), επί της παλαιάς Εθνικής οδού Μουδανιών -Θεσ/νίκης, στην περιοχή Ν. Τρίγλιας. Τηλ.: 6974 461.199 • Πωλείται στην Αρναία, οικόπεδο 4.300 µ2 στη θέση “Άγιος Χα ράλαµπος”, πανταχόθεν ελεύθερο. Τηλ.: 210 - 65.27.791 • Πωλούνται: χωράφι 10 στρεµµάτων, περιοχή ∆υτικό, Κου φάλια Θεσσαλονίκης, οικοδοµήσιµο, κατάλληλο για αποθήκη * χωράφι 5 στρεµµάτων, οικοδοµήσιµο, χωριό Ελαιούσα, Κουφάλια, όπου θα χτιστεί ο ιππόδροµος Θεσσαλονίκης * χωράφι 2 στρεµµάτων, οικόπεδο οικοδοµήσιµο, 100 µέτρα έξω από τα Κουφάλια Θεσ/νίκης, εκτός σχεδίου αλλά αναµένεται να µπει τώρα, προς τη Χαλκηδόνα. Όλα τα παραπάνω, στην τιµή των 110. 000 €. Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958 (Βασίλης). • Πωλείται οικόπεδο 624 τ.µ. στη Ζαγορά Πηλίου. Βρίσκεται σε αµφιθεατρική θέση, µε θέα το Αιγαίο. ∆ίπλα του περνά δηµοτικός δρόµος που συνδέεται µε τον επαρχιακό. Τηλ.: 24210 - 97.512 & 6975 - 581.306. E-mail: kontogiannis_ than@yahoo.gr

∆ IAMEPIΣ IAMEPIΣ MATA • Ενοικιάζεται διαµέρισµα LUX 70 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη, (περιοχή κέντρου), µε 2∆ΣΚ WC, τζακι, κλιµατισµό, µεγάλο µπαλκόνι, φυσικό αέριο (όλα καινούργια). Αξίζει να το δείτε. Τιµή 550 ευρώ (συζητίσιµη). Τηλ.: 6978-720.222 • Ενοικιάζεται καλαίσθητο διαµέρισµα στην παραλία Φούρκας Χαλκιδικής, 200 µ. από τη θάλασ σα, µε σαλοκουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, wc, ac, πάρκινγκ, θέρµανση. Για διακοπές, για σεζόν ή και για όλο το χρόνο. Τηλέφωνο: 6986648.165 • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 35 τ.µ. ∆.Κ.Λ., στον πρώτο όροφο, µε

14

µεγάλο µπαλκόνι, σε νέα οικοδοµή και µε ατοµικό καλοριφέρ. Απέχει 100 µ. απέναντι από το Τ.Ε.Ι., 300 µ. από το κέντρο και την παραλία, δίπλα στη ∆.Ε.Η., απέναντι από το ∆ηµοτικό Σχολείο στα Ν. Μουδανιά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6946 529.398. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 55 τ.µ. 1 ∆.Κ.Λ., επιπλωµένο, στον πρώτο όροφο, µε µεγάλο µπαλκόνι, σε νέα οικοδοµή και µε ατοµικό καλοριφέρ. Απέχει 100 µ. απέναντι από το Τ.Ε.Ι., 300 µ. από το κέντρο και την παραλία, δίπλα στη ∆.Ε.Η., απέναντι από το ∆ηµοτικό Σχολείο στα Ν. Μουδανιά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6946 529.398. • Πωλούνται πολυτελείς γκα ρσονιέρες στο κέντρο του Ν. Μαρµαρά, σε οικοδοµή υψηλών προ διαγραφών και µε ανεµπόδιστη θέα προς τη θάλασσα, µε 1∆-ΣΚΜΠ, πλήρως εξοπλισµένες, σε εκπληκτικές τιµές. Τηλ: 2310 - 456. 900 & 6949 - 072.037. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ επιπλωµένο, στην πλατεια της Ν. Ποτιδαιας, σαλονοκουζινα, 1 υπνο δωµάτιο, wc, A/C, 1oς όροφος µε πρόσοψη στην πλατεία. Τηλ.: 6977 - 200.936 • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. επιπλωµένο, µε σαλονοκουζίνα, 1 υπνοδωµάτιο, wc και a/c, 1ος όροφος, στην πλατεία της Ν. Ποτίδαιας. Τηλ.: 6977 - 200.936. • Πωλείται κεντρικό κατάστηµα στο εµπορικό κέντρο του Πευκοχωρίου , ισόγειο, 32 τ.µ., καθώς και διαµέρισµα 32 τ.µ. ακριβώς από πάνω µε µπαλκόνι µπροστινό, στην τιµή των 100.000 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα διαµπερές στη Θεσσαλονικη, µε θερµοποµπούς. Άριστη κατάσταση. Περιοχη Υπουργείου. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ.: 6978-720.222 • Πωλείται γκαρσονιέρα ισόγεια, ιδανική για εκµετάλλευση, σε εµπορεύσιµη περιοχή, στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου (κέντρο) Θεσ σαλονίκης. Τιµή 22.000 ευρώ. Τηλ: 6992 - 081.024. Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. στο Πευκοχώρι µε 2∆,ΣΚ,WC, θωρακισµένη • πόρτα, 2 µπαλκόνια, στον 1ο όροφο, ανακαινισµένο. Τιµή 58.000 ευρώ. Τηλ: 6992 081.024. • Πωλείται οροφοδιαµέρισµα, 1ος όροφος, 172 τ.µ. (4 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια), µε ποσοστό οικοπέδου 40% από 252 τ.µ., στα Ν. Μουδανιά, Κωνσταντινουπόλεως 31. Τιµή 115. 000 ευρώ. Τηλ.: 6976 - 602.054. • Ενοικιάζονται 2 studio, καινούργια, µε ηλεκτρικές συσκευές, στον 1ο και 2ο όροφο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τιµή 250 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται και πωλείται διαµέρισµα 65 τ.µ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, full ανακαινισµένο (πλακάκια, πόρτες, κουζίνα, wc, θωρακισµένο πόρτα), ατοµική θέρµανση. Τιµή ενοικίασης: 320 ευρώ & τιµή πώλησης: 65.000 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται studio 30 τ.µ. µεγάλος ενιαίος χώρος, σε καινούργια οικοδοµή, 3ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη (περιοχή κέντρου). Τιµή 320 ευρώ. Τηλ: 6992 081.024. • Πωλείται γκαρσονιέρα ανακαινισµένη, 32 τ.µ. καθαρά, ισόγειο, στη Θεσσαλονίκη. Ιδανική για εκµετάλλευση. Τιµή 23.000

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

ευρώ. Τηλ.: 6978-720.222 • Ενοικιάζεται ολοκαίνουργιο διαµέρισµα Lux, µε τζάκι, 2 δωµάτια, σαλοκουζίνα, καινούργια ντου λάπα, αποθήκη, µεγάλα µπαλκόνια και πάρκινγκ, µε ατοµική θέρµανση, στον Εύοσµο (πίσω από το Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Πωλείται διαµέρισµα 170 τ.µ. στα Ν. Μουδανιά, κοντά στο κέντρο, 8 ετών, 2ος όροφος, νοτιοανατολικό. Έχει 3 µεγάλα δωµάτια (πολύ εύκολα δηµιουργείται και 4ο), 2 µπάνια, σαλοκουζίνα, ενεργειακό τζάκι, ατοµικό καλοριφέρ, πολύ καλή µόνωση, 3 µεγάλα µπαλκόνια µε ηλεκτρικές τέντες, χτιστό µπάρµπεκιου και πολλά έξτρα. Τηλ.: 6944 - 711.146. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 75 τ.µ. πλήρως ανακαινισµένο µε 2 δωµάτια, σαλοκουζίνα, wc, θωρακισµένη πόρτα, ατοµική θέρµανση, στη θεσσαλονίκη (περιοχή κέντρο). Τιµή 260 ευρώ. Τηλ.: 6992 081.024. • Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ., µπροστινό, µε 2 δωµάτια, κου ζίνα, και wc, µε λίγα κοινόχρηστα, ιδανικό για εκµετάλλευση. Τιµή 35.000 ευρώ. Τηλ.: 6992 -081.024. • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσ σαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία, διαµπερές, µε 3∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ /2WC/ ΤΖΑΚΙ/PARKING, 145 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 188.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν.Ευκαρπία, διαµπερές, µε 3∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ ΤΖΑ ΚΙ/PARKING, 145 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 188.000 €. Τηλ.: 2310 - 680. 105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσ σαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία, διαµπερές, µε 3∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ /2WC/ΤΖΑΚΙ, 147 τ.µ., 200µ. από τον περιφερειακό, τιµή 186.000 €. Τηλ.: 2310 - 680. 105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσ σαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία, διαµπερές, µε 4∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ/WC/ ΤΖΑ ΚΙ, 135τµ, 200µ από τον περιφερειακό, τιµή 172.000 €. Τηλ.: 2310 - 680105, 6947 - 097. 612 (Αργυρώ). • Πωλείται διαµέρισµα 75 τ.µ. LUX κατασκευής (τζάκι, αποθήκη, θυροτηλεόραση, θέση πάρκινγκ) µε θέα, στην περιοχή της Πυλαίας, Θεσσαλονίκη. Τιµή 150.000 ευρώ. Τηλ.: 2314 - 002.477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00. • Πωλείται διαµέρισµα 65 τ.µ. LUX κατασκευής, µε αποθήκη και θέση πάρκινγκ, στην περιοχή του Ευόσµου Θεσσαλονίκης. Τιµή 100 .000 ευρώ. Τηλ.: 23140 - 02477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00. • Πωλείται στην Κάρυστο από ιδιώτη οικοδοµικό τετράγωνο στον οικισµό Χωροφυλακής, 45. 000 ευρώ, (τιµή συζητήσιµη). Τηλ.: 2310 - 212.812 & 2310 - 200. 035, 6976 - 996.097 (κ. Γιώργος).

• Πωλείται στη Μενεµένη Θεσσαλονίκης από ιδιώτη µαγαζί 160 µ., ενοικιασµένο αυτή τη στιγµή, για κάθε χρήση, 50.000 ευρώ (τιµή συζητήσιµη). Τηλ.: 2310 212.812 & 2310 - 200.035, 6976 996.097 (κ. Γιώργος). • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 60 τ.µ. στην οδό Ανθέων στη Θεσσαλονίκη. Κατάλληλο για επαγγελµα τική στέγη και για φοιτητές. Τηλ.: 6948 - 929.648. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 115 τ.µ. επί της οδού Τσιµισκή (πρόσοψη). Τηλ.: 6948 - 929.648. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα Lux στον Εύοσµο Θεσ/νίκης, καινούργιο, τριών µηνών οικοδοµή, στον 2ο όροφο, µε δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα, wc, τζάκι και αποθήκη, µία θέση πάρκινγκ. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 35 τ.µ., καινούργιο, στο κέντρο της Θεσ/νίκης, µε ατοµική θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή 380 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιαζεται στούντιο στη Θεσσαλονίκη, 30 τ.µ., καινούργιο, επιπλωµένο, µε όλα τα έξοδα µονίµως πληρωµένα (∆.Ε.Η., νερό, internet, ψύξη, θέρµανση και κοινοχρηστα). Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.: 6978-720.222 • Ενοικιάζεται στούντιο στο κέντρο της Θεσ/νίκης, καινούργιο, 2ος όροφος, µε ατοµική θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή 280 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 75 τ.µ., δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα, wc, µε καινούρια κουζίνα και θωρακισµένη πόρτα, διαµπερές, φωτεινό. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ.: 6992 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη, περιοχή κέντρο, µε 2∆,ΣΚ,WC, όλα καινού ργια, µε κεντρική θέρµανση, µεγάλα µπαλκόνια. 4ος όροφος, µε ασανσέρ. Τιµή 350 ευρώ (τιµή συζητήσιµη) Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Θεσσαλονίκη (κέντρο Αγίου ∆ηµηρίου), ανακαινισµένο, µε µεγάλο σαλόνι, 1 δωµάτιο µεγάλο, φυσικό αέριο. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Πωλείται διαµέρισµα 76 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη, διαµπερές 2∆/ Σ/Κ/WC, 3ος όροφος, επί της οδού Αγίων Πάντων 101. Τηλ.: 2310 - 943.160 & 6948 - 131.913 (Πασχάλης). • Ενοικιάζονται 2 καινούργια στούντιο, µε ηλεκτρικές συσκευές, κατάλληλα για φοιτητές. Τιµή 250 ευρώ το καθένα. Τηλ.: 6992 081.024. • Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα LUX κατασκευής, στη Θεσσαλονίκη, περιοχή κέντρου, µε φυσικό αέριο, όλα καινούργια, ηλιόλουστο. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ., στη Θεσσαλονίκη (περιοχή κέντρου), LUX κατασκευής, ολοκαίνουργιο, µε φυσικό αέριο. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Πωλείται νεόδµητο υπερπολυτελές διαµέρισµα 107 τ.µ., 2ος όροφος, διαµπερές, 2 δωµάτια, σαλοκουζίνα, 2 µπάνια, τζάκι, εντοιχιζόµενες ντουλάπες και κοινόχρηστο αίθριο µε κήπο, 100 µέτρα από την πλαζ των Ν. Μουδανιών, µε θέα τη θάλασσα. Τηλ.: 6972 420.910. • Πωλείται νεόδµητο πολυτελές διαµέρισµα 48 τ.µ., ισόγειο, διαµπερές, 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, 1 µπάνιο, εντοιχιζόµενη ντου-

Aγγελίες λάπα, ιδιωτικό κήπο - αυλή και κοινόχρηστο αίθριο µε κήπο, 100 µέτρα από την πλαζ των Ν. Μουδανιών. Τηλ.: 6972 - 420.910. • Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ., µπροστινό, µε 2 δωµάτια, κου ζίνα, και wc, µε λίγα κοινόχρηστα, ιδανικό για εκµετάλλευση. Τιµή 35.000 ευρώ. Τηλ: 6992 - 081.024.

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ • Πωλείται µεζονέτα τριώροφη, 200 τ.µ., µε εντοιχισµένη κουζίνα, και κήπο 500 τ.µ. (στον οικισµό ΙΣΜΗΝΗ), πίσω από την παλιά τροχαία, στα Ν. Μουδανιά, σε προ σιτή τιµή. Τηλ.: 6932 - 953.040. • Πωλείται µεζονέτα LUX κατασκευής, µε θέση πάρκινγκ, στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2314 - 002. 477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 14:00 & 17:30 - 20:00. Πωλείται 3όροφη µεζονέτα LUX κατασκευής 148 τ.µ. στην Άνω Πόλη Θεσ/νίκης, µε εσωτερικό γυάλινο ασανσέρ και απεριόριστη θέα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τιµή 320.000 ευρώ. Τηλ.: 2314 - 002. 477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 14:00 & 17:30 - 20:00. • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης, στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ ΤΖΑΚΙ, 113 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 128.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ, 114 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 129.000 €. Τηλ.: 2310 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα • πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ, 115 τ.µ., 200µ από τον περιφερειακό, τιµή 131.000 €. Τηλ.: 2310 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ) • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3 ∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ ΤΖΑΚΙ, 120 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 137.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 3 επιπέδων, διαµπερής, µε 3 ∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/3WC/ ΤΖΑΚΙ, 150 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 185.000 €. Τηλ: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 3 επιπέδων, διαµπερής, µε 3-∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ/ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ/3WC/ ΤΖΑΚΙ/PARKING, 174 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 217.000 €. Τηλ: 2310 - 680. 105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική ε-

ταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ/ PARKING, 115 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 130.000,00 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097. 612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 2∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ, 107 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 118.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097 .612 (Αργυρώ).

∆ IA Φ OPA • Πωλούνται 150 γίδια/65 ευρώ, ηµιβελτιωµένα, ετοιµόγεννα, στην Κατερίνη. Τηλέφωνα: 23510 72247 & 6984-979.922 • Πωλείται ταβέρνα-ουζερί στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, καινούργιο, σε κεντρικό σηµείο, µε εξωτερικό χώρο, λόγω ανικανότητας παρακολούθησης. Πολύ καλή τιµή. Τηλέφωνο: 6939-781.610 • Ζητείται νέος σε ψησταριά στη Γερµανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαµονή, διατροφή και ασφάλιση. Ικανοποιητικός µισθός. Τηλ.: 004.921.322.983 (κ. Θωµάς). • Πωλείται ηλεκτρονική σκούπα µάρκας LEADER ROHNSON KING 150 wat, καινούργιος, κάτω από το ένα τρίτο της αξίας του, κατάλληλος για χαλιά και απορρόφιση υδάτων. Τιµή 140 ευρώ. Τηλ. 23740 - 25.579 • Πωλείται ξυλόσοµπα (λόγω αγοράς τζακιού), 1 έτους, 72 εκ. ύψος. Τιµή 100 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250. • Πωλείται σιδερωτήριο στην τιµή των 80 ευρώ. Σιδερώνει σε δευτερόλεπτα σεντόνια, πετσέτες και πολλά άλλα, ο κύλινδρος γυρίζει καθώς πατάµε το πεντάλ, και το σίδερο πιέζει το ρούχο. Καινούργιο στοιχίζει πολλά λεφτά. Τη λέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 350.250. • Πωλείται διάδροµος Energetics power run 1750, από το Intesport, µε ασύρµατο σύστηµα ελέγχου παλµών. ∆ιαστάσεις ιµάντα τρεξίµατος 139 x 45, computer προπόνησης µε 10 επιλεγόµενα προγράµµατα, µνήµη για 2 χρήστες, αντοχή εως 130 κιλά, δυνατότητα αναδίπλωσης της επιφάνειας τρεξίµατος. Τιµή 500 €. Τηλέφωνα: 2310 - 911.696 & 6977 - 455.179. • Πωλείται υπερπολυτελής µονοκατοικία εµβαδόν 330 τ.µ. τριών επιπέδων µε αποκλειστική χρήση γης 1.300 τ.µ. µε θέα όλη τη Θεσσαλονίκη και θερµαϊκό κόλπο. Η µονοκατοικία είναι σε ελίτ θέση του Ν. Ρυσίου - ∆ήµος Θέρµης. Τηλέφωνα: 2310 - 605.460 & 6974 - 790.751. • Καθηγήτρια καλλιτεχνικών µαθηµάτων µε διδακτική εµπειρία αναλαµβάνει κατ’ οίκον µαθήµατα ζωγραφικής, σχεδίου, χειροτεχνίας, (δηµιουργικής απασχόλησης γενικότερα), σε παιδιά και ενήλικες, στην περιοχή Πολυγύρου και Αρναίας. Τηλ.: 6973 - 063.647. • Ζητείται εργασία από άνδρα ως οδηγός. Έµπειρος γνώστης της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τηλ.: 2310 - 938.065 & 6976 - 260.399 (Γιώργος) & giorgogeo@hotmail.


Aγγελίες com • Πωλείται ή ενοικιάζεται για την πλύση των κάδων στους δήµους από 120 λίτρα έως 1.300 λίτρα, µε δύο δεξαµενές 3.000 λίτρα έκαστη, µε 40.000 χιλ. και 1.680 ώρες εργασίας σε τιµή πολύ προσιτή! Τηλ.: 24210 - 80.050, 6978 - 750.870 & 6972 - 211.751. • Ζητείται συνέταιρος σε Κέντρο Οµορφιάς και Ευεξίας (µέρος αλυσίδας) σε εµπορικό σηµείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ευέλικτη µορφή συνεργασίας, υψηλή απόδοση κεφαλαίου (∆ανιήλ). Τηλ.: 2310 - 263.056, 2310 237.612 • Πωλούνται αλυσίδες αυτοκινήτου για χιόνια. Σε καλή κατάσταση. ∆ιαστάσεις λάστιχου 18515,205/65-15, 205/70-12, 215/6015 κ.λπ. 7 €, Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958. • Πωλούνται αλυσίδες αυτοκινήτου για χιόνια µάρκας KONIG Ιταλίας. Σε καλή κατάσταση. ∆ιαστάσεις λάστιχου 155/12, 145/ 13, 155 /70-13, 135/14, 155/70-13, 175/60-13, 165/65-13, 600/12, 165/70-12. 7€. Τηλ.: 6977 - 350. 250 & 23710 - 22.958 (Βασίλης). • Πωλείται ταχύπλοο Α. HELAS 5.30 µήκος µε EVINRUDE, 115 HP, 2χρονη, καινούργιο GPS βυθόµετρο, σωστικά, ενισχυµένο τρέιλερ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή 6.500 ευρώ. Τηλ.: 6942 407.352 (Γιάννης). • Ζητείται γραφίστας/στρια για µόνιµη εργασία στον Πολύγυρο. Τηλεφωνήστε σε ώρες καταστηµάτων. Τηλ.: 23710 - 24.228. • Πωλείται VIDEOPROJEKTOR OPTOMA MV-10 Με ενσωµατωµένο DVD για ακόµα µεγαλύτερη αυτονοµία και ευχρηστία και φορητότητα κινήσεων µε ενσωµατωµένα ηχεία και έξτρα “γούφερ” για το απόλυτο home cinema, τηλεχειρισµός και σύνδεση µε υπολογιστή και κονσόλες παιχνιδιών. Μεγάλη αµβλυγώνιος για µεγάλη εικόνα από µικρή απόσταση (100" από τα 3,5 µόλις µέτρα!). Τιµή 800 €. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται ψηφιακή βιντεοκάµερα SONY mini DV µε οθόνη επαφής καινούρια στο κουτί της µε πολλά έξτρα. 300 €. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται TURBO X iris στα 2.2 Mz διπλοπύρηνο VISTA 3000, ram 512 mb, CG 250 HD, direct X10 HDMI, webcam wifi. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται –για οικογενειακούς λόγους– υγιής επιχείρηση καφέ - µπαρ αναψυκτήριο, στη Ν. Καλλικράτεια, 65 τ.µ. περίπου, µε υπόγειο χώρο 100 τ.µ., εξοπλισµένη πλήρως: παγοµηχανή, γρανιτοµηχανή, µύλος καφέ, καφεµηχανή (espresso - capuccino), χόβολη ελ ληνικού, ανανεωµένο σαλόνι, κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης, µουσική από Η/Υ, αεροκουρτίνα εισόδου, air condition, θέρµανση, εξαερισµό, µε ανάλογες ραφιέρες, γραφείο υπεύθυνου, server Η/Υ, κ.ά. Με προαύλιο χώρο, 16 τραπεζοκαθίσµατα και πρόσβαση στην παραλία για 120 ξαπλώστρες - οµπρέλες. Λειτουργία 12 µήνες το χρόνο. Τιµή 90.000 €. Τηλ.: 6932 - 445.044 e-mail: gouzoulis@panafonet.gr • Πωλείται τουµπερλέκι χάλκινο, σφυρήλατο, επινικελωµένο, 5άρι, χειροποίητο Τουρκίας. Τιµή 100 ευρώ. Τηλ.: 23710 - 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται κωπηλατικό µηχάνηµα, επαγγελµατικό, µε ηλεκτρο-

νικό καντράν, σε καλή κατάσταση, αγγλικής κατασκευής. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 23710 - 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται επαγγελµατική ψηστιέρα, ηλεκτρική, διαστάσεις: πλάτος 38 εκ., βάθος 52 εκ., ύψος 28 εκ., ελληνικής κατασκευής. Τιµή 100 ευρώ. Τηλ.: 23710 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται µπουζούκι, άκρως επαγγελµατικό. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 23710 - 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται Pioneer A445, ολοκληρωµένος ενισχυτής, επαγγελµατικός και σπιτιού, 2 X 75W, γιαπωνέζικος, µπάσα, πρίµα, Loudness, subsonic, Rec & Input selector, 2 ζευγάρια ηχείων, µαύρος, είσοδο πικάπ, τιµή 160 ευρώ. Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958. • Πωλούνται τα παρακάτω είδη (όλα µαζί αλλά και αποµονωµένα), ύστερα από κλείσιµο επιχείρησης. Κατάλληλα για λαϊκές πανηγύρια - µαγαζιά: Είδη δώρων, έθνικ, ασηµικά, φωµπιζού, ζώνες, κρεµαστά, στικ, κηροπήγια, σκαµπό, βραχιόλια, δαχτυλίδια, αλυσίδες, πάνινα λουλούδια, καλάθια ψάθινα και µπαµπού, πήλινα σε διάφορα σχέδια και πολλά άλλα. Ακόµα, είδη εποχής: πασχαλινά και τουριστικά. Τηλ.: 6976 - 608. 554 (κ. Αντώνης) και 23730 - 61. 258 (κ. Ιορδάνης). • Πωλείται αποθήκη - στάβλος, κλειστή, χτισµένη, µε άδεια ποιµνιοστασίου, 2 χώροι: αποθήκη 100 τ.µ., στάβλος 400 τ.µ. περίπου. Αυτόνοµη ύδρευση, πρόσβαση σε κεντρικό δρόµο. Περιοχή Σανά. Τηλ.: 6944 - 858.653 & 23710 - 24.612 (κ. ∆ηµήτρης). • Πωλείται Ariston CDX-720 hi-end, cd player, χρώµατος µαύρου, 5 ετών. Τιµή 60 ευρώ. Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958 • Πωλείται Seat Leon, µοντέλο 2004, 105 hp, 1.600 κυβικά µε 90.000 χλµ. Επιπλέον εξοπλισµός: ABS, immobilizer, 4 αερόσακοι, ζά ντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός, ηλεκτρικές κλειδαριές, κεντρικό κλείδωµα, κλιµατισµός, προβολείς οµίχλης, ράδιο CD, συναγερµός, υδραυλικό τιµόνι, αεροτοµή. Τιµή 9.500 ευρώ. Τηλ.: 6944 - 787.341 • Πωλείται φορτηγό Μερσέντες 609, σε άριστη κατάσταση, διαστάσεις 5,20Χ2, 50 και µεικτό βάρος 4 τόνους. Τηλ.: 6977 - 438. 138 (Παναγιώτης). • Πωλείται φούρνος ELMASS, µοντέλο 2007, δωδεκατέλαρος, σωληνωτός. Τηλ.: 6977 594.995 (κ. Βασίλης). • Πωλείται επαγγελµατικό φωτοτυπικό µηχάνηµα RICOH AFICIO 401 (φθηνά toner), µεταχειρισµένο 5 ετών, τιµή 1.000 ευρώ. Τηλ.: 23730 - 65.333 & 6947 014.151 (Αλέξανδρος). • Πωλείται ή ανταλλάσσεται αυτοκίνητο (λόγω αγοράς καινούριου) Mercedes A clas A140 xρώµατος πράσινο, 4 αερόσακοι, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, αυτόµατος abs, asr, dvd, tv gps, mp3, bluetooth, digitalphone, hands free, κάµερα έγχρωµη οπισθοπορείας, όλα σε digilat panel 12. 1''/. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται Projektor acer 115, καινούριος στο κουτί του, µε τηλεκοντρόλ, διόρθωση τραπεζιού, ανάλυση DLP 800Χ600, µε ενσωµατωµένο laser point στο κοντρόλ του για επαγγελµατικές παρουσιάσεις, σύνδεση µε υπολογιστή και όχι µόνο. Τιµή 450 ευρώ. Τηλ.: 6932 - 289.161.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 • Πωλείται SONY BRAVIA 55'' full HD, τηλεόραση ολοκαίνουρια HDMIx2, µε δύο τηλεκοντρόλ, 1920Χ1080p, τέλειος ήχος, “γούφερ” ενσωµατωµένο και επίσης ενσωµατωµένος επίγειος ψηφιακός δέκτης p&p και όλα τα formαt. Επίσης, δώρο το τραπέζι στήριξης αξίας 700 ευρώ. Όλα “ίνοξ”. Τιµή 2.500 ευρώ. Τηλ.: 6932 - 289. 161. • Ζητείται νέος σε ψησταριά στη Γερµανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαµονή, διατροφή και ασφάλιση. Ικανοποιητικός µισθός. Τηλ.: 004.921.322.983 (κ. Θωµάς). • Πωλείται Laptop HP, 1.6 MHZ, 1024 RAM, 120 Hard Disk, οθόνη 8.9’’, wifi webcam, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε mini la-top, στο κουτί του. Τιµή 320 €. Tηλ.: 6932 - 289.161, e-mail: sakiselvis1978@msn.com • Πωλείται αυτοκινούµενο τροχόσπιτο 2 ετών, µε όλες τις ανέσεις Renault tur bo diesel, αυτόµατο, για 4 ενήλικες και 3 παιδιά, µε δύο συστήµατα κλιµατισµού 12V και 220V, καλοριφέρ πετρελαίου, δύο φωτοβολταϊκά, τρεις µεγάλες µπαταρίες, µετατροπέα για 220V, αυτόµατα περιστρεφόµενη δορυφορική κεραία TV και δύο DVD, οδηγό πλοήγησης τελευταίας τεχνολογίας, κουζίνα µε 4 εστίες και φούρνο υγραερίου, απορροφητήρα, ψυγείο, καταψύκτη, χηµική τουαλέτα µε βόθρο και ντουζιέρα µε ζεστό νερό, µεγάλη ηλεκτρική τέντα, µεγάλη µπαγαζιέρα πίσω, σχάρα για ποδήλατα και πολλά άλλα έξτρα. Όλα σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή πολύ καλή και µε ευκολίες πληρωµής. Τηλ.: 6944 711.146. • Ζητούνται δύο δραστήρια και σοβαρά άτοµα για συνεργασία στον τοµέα της εργασίας. Κέρδη από 500 έως 1.500 ευρώ το µήνα ή και περισσότερα, µε δύο - τρεις ώρες εργασίας την ηµέρα. Τηλ.: 6977 - 249.333, website: www. extra-money.gr • Πωλείται καινούργιος θερµοσίφωνας της STIEBEL - ELTRON, χωρητικότητας 80 λίτρων, µε άριστη µόνωση, στη µισή τιµή. Τιµή 160 ευρώ. Τηλ.: 23740 25.579. • Ζητούνται άτοµα για εργασία από το χώρο τους, µέσω Η/Υ. Τηλ.: 6975 - 593.625, www.timefor-money.gr • Πωλούνται έπιπλα - σύνθεση ΝΕΟSEΤ, µοντέρνο σχέδιο, σε άριστη κατάσταση, χρώµατος κερασιά, σε τιµή ευκαιρίας 150 ευρώ! ∆ώρο το ασορτί τραπεζάκι. Τηλ.: 210 - 57.19.557 & 210 57.82.456 (Θάνος). • Πωλείται Μηχανή τυπογραφείου τετράχρωµη, εν λειτουργία, µε γενικό σέρβις (επισκευασµένη, βαµµένη, πλυµένη, ρυθµισµένη), µάρκας Miller, TP41S, µοντέλου 1978, διαστάσεων 70X100 εκ., µε δυνατότητα αµφίπλευρης εκτύπωσης (µονόχρωµης). Tηλ.: 6979 115.982. • Πωλούνται γύψινα πιάτα για σπάσιµο σε κέντρα διασκεδάσεως και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Ένα δέµα περιέχει 25 πιάτα. Τιµή δέµατος 4.50 ευρώ. Τηλ.: 2310 207.079. • Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστηµα στην παραλία ∆ιονυσίου 85 τ.µ. • & αποθηκευτικό χώρο 30 τ.µ., 10 µέτρα από τη θάλασσα, µε πρόσοψη γωνιακό σε πεζόδροµο, υπαίθριος χώρος. Ιδανικό για ταβέρνα - καφέ - πίτσα. Τηλ.: 23730 26.079.

15

• Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών για Proficiency και Lower, στο σπίτι αλλά και µέσω ίντερνετ. ∆οκιµασµένοι τρόποι για απόλυτα αποτελέσµατα, στις κα-λύτερες τιµές. Τηλ.: 23710 - 22.958 και 6977 - 350.250, e-mail: vasilismali@yahoo.com • Πωλείται ενθετική µηχανή µε τέσσερις πύργους, ιδανική για ένθεση ένθετων και διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός των εφηµερίδων. Τηλ.: 6976 - 555.286 (κ. Μπία Ασηµακοπούλου) και 6976 444.949 (κ. Γιώργος). • Πωλούνται φουσκωτά COSA (καινούργια µέσα στο κουτί τους) µάρκας CHE ETAH, από 2,90 - 5.60 µ., συµβατικά, όλα µοντέλα 2009, σε ασυναγώνιστες τιµές. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 3,00 m τιµή 700 € προ Φ.Π.Α. * 3,60m, τιµή 800 € προ Φ.Π.Α. * 3.80m τιµή 900€ προ Φ.Π.Α. Όλα τα παραπάνω σκάφη αποτελούνται από φουσκωτή καρίνα, αλουµινένιο πάτωµα, κουπιά, κιτ επισκευής, κουκούλα, τσάντα καθίσµατος. Τηλ.: 210 - 52.22.361, 210 32.51.390 & 6942 - 488.834 ( infocosa@yahoo.gr ) • Ζητούνται από Χρηµατοοικονοµικό Ασφαλιστικό Όµιλο ασφαλιστικοί σύµβουλοι µε ή χωρίς προϋπηρεσία, για τη στελέχωση γραφείων στον Πολύγυρο και στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6948 - 521. 547 & 23710 - 31.016. • Παραδίδονται οικονοµικά µαθήµατα ΑΣΕΠ, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και ΕΣ∆∆ από συγγραφέα και επιστηµονικό συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6932 - 928.314 ( vmoussa@otenet.gr ) • Ζητούνται άτοµα ως επικεφαλής σε διεθνή εταιρεία, µε ανεξάρτητη συνεργασία για τους τοµείς Οργάνωσης - Στελέχωσης ∆ιαχείρισης. ∆υνατότητα µερικής απασχόλησης µε εισοδήµατα άνω των 800 €. Τηλ.: 6942 - 058.470 (www.new-job.gr) • Παραδίδονται Αραβικά µαθήµατα, επιστηµονικά αλλά και για αρχάριους, από αραβόφωνο επιστηµονικό συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6932 - 928.314 (vmoussa@otenet.gr ) • Ζητείται εργασία από Ελληνίδα κοπέλα, µε άριστη γνώση Αγγλικών, γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή (πτυχίο ECDL), σε γραφείο - επιχείρηση στο νοµό Χαλκιδικής. Τηλ.: 6944 776.287 & 6939 - 443.010. • Πωλείται σχολή χορού στη Ν. Μηχανιώνα, µε 7 χρόνια λειτουργίας και σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6977 - 610.087 & 23920 - 29.992. • Πωλείται ποσοστό 20% σε καφέ - µπαρ στη Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, µε καλή πελατεία. Μεγάλος εξωτερικός χώρος που ανήκει στην οικοδοµή και δεν υπάρχει ο φόρος των τραπεζοκαθισµάτων. Τιµή 50.000 ευρώ. Τηλ.: 6946 - 283.913 (Χρήστο) e-mail: djrizos14@yahoo.com • Πωλείται τροχόσπιτο RIMOR RM 38 Ιταλίας, 4 ατόµων κατασκευής 1987, σε πολύ καλή κατάσταση, µε 6 ανοιγώµενα - µε αντηλιακά, κουζίνα, µπάνιο, ντούζ, oλοκαίνουργια τροχοσκηνή, σε άριστη κατάσταση. 1 διπλό και 2 κουκέτες. Βάρος 780kgr. ∆ιαστάσεις 4,97µ Χ 2,45π Χ 2,17υ. Τιµή 2.700 €. Το τροχόσπιτο είναι στο camping “ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ” Χαλκιδικής. E-mail: panagiotis.theodosiou@ gmail.com • Πωλείται τροχόσπιτο TAB-

EΠIKOINΩNIA

BERT 5 m σε καλή κατάσταση. Τιµή 1.500 ευρώ (τιµή συζητήσιµη). Το τροχόσπιτο βρίσκεται στη Ν. Ποτίδαια. Τηλ.: 6976 - 891.712. • Πωλούνται 100 καρέκλες εσωτερικού χώρου σε πραγµατικά τιµή ευκαιρίας! Σε άριστη κατάσταση, ξύλινες µε µπορντώ κάθισµα. Τιµή 25 ευρώ. Τηλ.: 23730 65.920 & 6948 - 362.186, e-mail: catering@halkidiki-catering.gr • Ζητούνται συνεργάτες από το εργοστάσιο διαφηµιστικών δώρων “SALONICA” Ε. ΚΟΥΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε καλά ποσοστά. Τηλ.: 2310 - 521.521 & 2310 537.537. • Ζητείται ζευγάρι για εργασία στη Γερµανία και στην Αυστρία, ως βοηθοί στην κουζίνα και µάγειρες, µε εξασφαλισµένη διαµονή, διατροφή, συµβόλαια και υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 6941 - 677. 388 & 2510 - 834.879, grafeionfo@hotmail.com • Ζητούνται σερβιτόροι και barmen για εργασία στη Γερµανία και στην Αυστρία, µε εξασφαλισµένη διαµονή, διατροφή, συµβόλαια και υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 6941 - 677.388 & 2510 - 834.879, grafeionfo@hotmail.com • Ζητούνται σοβαρά, δραστήρια άτοµα (άνω των 22 ετών) για εργασία µέσα από το χώρο τους, µέσω Η/Υ. Τηλ.: 6970 - 986.938 ή στο site www.workgift.gr • ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ. ΤΗΛ: 6978 - 980.234 • Ανώνυµη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ζητά άτοµα από 18 έως 55 ετών µε βασική γνώση Η/Υ για ανεξάρτητη συνεργασία. ∆υνατότητα µερικής ή ολικής εργασίας. Τηλέφωνα: 210 - 57 51 582, 6970 - 830 507. • Ζητούνται 4 άτοµα για επέκταση εµπορικής δραστηριότητας. Αποδοχές απο 480 ευρώ έως 2.600 ευρώ. Άµεσο ξεκίνηµα ανεξάρτητης συνεργασίας µε προσωπικό ωράριο. Τηλ.: 22410 - 51.812 www.work-4all.com • Πωλείται Οβελιστήριο (πωλείται η επιχείρηση) στο κέντρο των Ν. Μουδανιών σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 6973 - 279.350 • Ζητούνται νέοι-ες άνω των 18 ετών και µε γνώσεις ίντερνετ, µε αξιοπιστία και συνέπεια, για το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Προσφέρεται δυνατότητα µερικής ή πλήρης απασχόλησης. Τηλέφωνα: 210 - 57.51.582, 6970 - 830 507. • Ζητούνται 2 άτοµα µε γνώσεις Η/Υ, µερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ.: 6975 - 593.625 ή στο site: www. time-for-money.gr • Ζητούνται άτοµα σοβαρά, από 18 έως 55 ετών, χωρίς απαραίτητη προηγούµενη εµπειρία, για προώθηση προϊόντων υγείας και οµορφιάς. ∆υνατότητα προώθησης και µέσω ίντερνετ. Τηλέφωνα: 210 - 57.51.582, 6970 - 830. 507. • Πωλείται Επιχείρηση Παιδότοπου στα Νέα Μουδανιά, καινούρια µε άδεια λειτουργίας –λόγω διορισµού στο δηµόσιο- µε σταθερή πελατεία και µεγάλο τζίρο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6973 - 035.061 • Ζητούνται νέοι και νέες άνω των 18 ετών, µε γνώσεις ίντερνετ, από επικερδή εµπορική επιχείρη-

ση, για 4ωρη ηµιαπασχόληση. 1ος µήνας πάνω από 500 ευρώ. Ελεύθερο ωράριο, δυνατότητα εξέλιξης. Τηλέφωνα: 210 - 57.51.582, 6970 - 830 507. • Εµπορική Εταιρεία ζητά άτοµα από 18 έως 55 ετών, µε γνώσεις ίντερνετ, για προώθηση προϊόντων υγείας και οµορφιάς. Πληροφορίες: 210-5764635, 6973448820 & www.bestfuturework. gr • Ζητούνται νέοι και νέες άνω των 18 ετών µε γνώσεις ίντερνετ και χωρίς απαραίτητη προηγούµενη εµπειρία, για το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. ∆υνατότητα µερικής ή πλήρης εργασίας. Πληροφορίες: 210-5764635, 6973448820 & www.bestfuturework. gr • Απο Εµπορική Επιχείρηση Τροφίµων ζητούνται άτοµα µε βασικές γνώσεις Η/Υ για το τµήµα οργάνωσης, επέκτασης και εποπτείας δικτύου, µέσα από το δικό τους χώρο. Ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες: 210-5764635, 6973-448820 & www.bestfuturework.gr • Άµεσα ζητούνται άτοµα σοβαρά µε γνώσεις ίντερνετ για εξυπηρέτηση πελατών σχετικά µε προϊόντα ισορροπηµένης και υγιεινής διατροφής. Προσφέρεται δυνατότητα µερικής ή πλήρης εργασίας. Πληροφορίες: 210-576 4635, 6973-448820 & www.bestfuturework.gr • ΠΩΛEITAI ΣE TIMH EYKAIPIAΣ! Mονοκατοικία 100 τ.µ. σε οικόπεδο 500 τ.µ., µε τρεις κρεβατοκάµαρες, ενιαία σαλοκουζίνα, αποθηκευτικούς χώρους, στη Nέα Ποτίδαια. Θέα απέραντη (µέχρι Όλυµπο - Kατερίνη). Tιµή: Mόνο 85.000 ευρώ (λόγω αναχώρησης στην Aµερική). Tηλ.: 2310 451.418, 6976 - 78.92.54 • Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 - 470.747 & 6978 - 445.591 • Φιλόλογος παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 - 399.499 • Πωλούνται σε πολύ καλή τιµή, λόγω υγείας, 12 inox µηχανήµατα και επιπλέον όλα τα παρελκόµενα αποφλείωσης – κοπής – ζύγισης – συσκευασίας ΦΡΕΣΚΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ. Τα µηχανήµατα είναι καινούργια µε δυναµικότητα παραγωγής 500 κιλών ανά ώρα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6936-858.925, 22810-87.556 & 22810-83.380 • Πωλείται KIA SPORTAGE 2001 µοντέλο, χρώµα λευκό, HARDTOP εργαστασιακό 140.000 χλµ., σε άριστη κατάσταση1 Τηλ.: 6942-434.272 • Πωλείται VW GOLF FSI,

1600 κυβικά 115 hp, σκούρο µπλε χρώµα, 2005 µοντέλο, 160.000 χιλιόµετρα σε πολύ καλή τιµή. Τηλέφωνα: 6984 608 880, 6972 - 420 910 • Πωλείται TOYOTA HILOUX D-4D, 2500 κυβικά, ασηµί χρώµα, 2006 µοντέλο 80.000 χιλιόµετρα. Τιµή 15.000 ευρώ. Τηλέφωνα: 6984 - 608 880, 6972 - 420 910. • Ζητεί εργασία, κυρία 49 ετών, ελληνίδα, για 8ωρη οικιακή απασχόληση (καθάρισµα, µαγείρεµα, φύλαξη παιδιών), στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6979437.387 κα Στέλλα


EΠIKOINΩNIA

Συνάντηση Ντ. Μπακογιάννη µε εθελοντές που τη στήριξαν στις εσωκοµµατικές εκλογές της Ν.∆.

16

K. Mακεδονία

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών

«Μ

ετ’εµποδίων» διεξάγεται σε αρκετά ση-

µεία της Βόρειας Ελλάδας η κυκλοφορία των οχηµάτων εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Στο νοµό Σερρών κλειστή είναι η εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ύψος των Κερδυλλίων, καθώς και ο συνοριακός σταθµός του Προµαχώνα, όπου οι αγρότες των Σερρών έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους. Τον κόµβο της Νίκαιας στη Λάρισα έχουν αποκλείσει αγρότες από τη Θεσσαλία, ενώ κλειστή παραµένει και η Εγνατία Οδός, στο κόµβο της Χρυσούπολης Καβάλας. Στο νοµό Κιλκίς, ανοιχτός, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, θα παραµείνει ο δρόµος που οδηγεί στον συνοριακό σταθµό της ∆οϊράνης, που ήταν κλειστός για κατά τις απογευµατινές ώρες. Στο συνοριακό σταθµό Ευζώνων, οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, χω-

Τ

ις ευχαριστίες της σε όσους µε την εθελοντική τους εργασία τη στήριξαν στις εσωκοµµατικές

εκλογές της Ν.∆, εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, στη διάρκεια συνάντησης που είχε µαζί τους στη Θεσσαλονίκη. «Σας ευχαριστώ για τον αγώνα που κάνατε, για την εµπιστοσύνη σας και που δεν το βάζετε κάτω ποτέ. Ξεκινήσαµε µαζί, θα µείνουµε µαζί. Το 2010 είναι δύσκολη χρονιά και θα δουλέψουµε όλοι σκληρά», είπε η κ. Μπακογιάννη απευθυνόµενη στους υποστηρικτές της. Σε ερώτηση δηµοσιογράφου για τη διοικητική µεταρρύθµιση είπε ότι «είναι µια σηµαντική µεταρρύθµιση και χρειάζεται πολλή συζήτηση ακόµη για να µην καταλήξει στα αζήτητα και να ακυρωθεί από προχειρότητες ή ενδεχοµένως από στενούς κοµµατικούς σχεδιασµούς». Σε άλλη ερώτηση για όσα είπε για την ίδια ο πρόε δρος της Ν.∆. Αντώνης Σαµαράς, στη συνέντευξη του στον “Κόσµο του Επενδυτή”, απάντησε ότι δεν σχολιάζει ποτέ δηλώσεις άλλων και αυτή είναι µια βασική αρχή της.

ρίς ωστόσο να κλείνουν το δρόµο. Στη Φλώρινα, ανοιχτός είναι ο κόµβος Κρυσταλλοπηγής 10χλµ πριν από το τελωνείο Κρυ σταλλοπηγής - και η διασταύρωση Βογατσικού Καστοριάς, που ανοιγόκλειναν και σήµερα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ανοιχτός είναι επίσης, ο συνοριακός σταθµός Εξοχής στη ∆ράµα, που παρέµεινε κλειστός,

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους

το Ρουµάνο οµόλογό του, υπο-

ξουν οι σταθµοί, είτε να κατα-

για αρκετές ώρες, µόνο για φορ-

συνοριακούς σταθµούς ζήτησε

στηρίζοντας ότι οι οικονοµικές

βληθούν αποζηµιώσεις» θα ζη-

τηγά.

χθες ο Βούλγαρος πρωθυπουρ-

ζηµίες είναι σηµαντικές για την

τήσει η Σόφια.

γός, Μπόικο Μπορίσοφ, µαζί µε

γειτονική πλευρά. «Είτε να ανοί-

Την “άµεση παρέµβαση” της

[]

Με αύξηση εκθετών ξεκινά στις 22/1 η "Furnidec Business" Ε

παγγελµατίες του επί-

αλλά και εµπορικοί επισκέπτες

εταιρίες από την Ελλάδα και

πλου από εννέα χώρες,

προερχόµενοι από 186 ελληνι-

άλλες οκτώ χώρες. Τις Ρωσία,

κές και ξένες εταιρίες, θα συγ-

Κύπρο,

κεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη

Λιβύη, Αλβανία, Σερβία και

από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρί-

Μ.Βρετανία.

Τηλ: 23740 - 22.591, FAX: 23740 - 24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr

Βουλγαρία,

ΠΓ∆Μ,

ου, στο πλαίσιο της 4ης διε-

Σύµφωνα µε τη Helexpo, η

θνούς επαγγελµατικής έκθεσης

FURNIDEC Business αποτελεί

"FURNIDEC Business" της HELEX-

"κορυφαία συνάντηση κατα-

PO. Στη φετινή διοργάνωση

σκευαστών, επιχειρηµατιών και

συµµετέχουν

σχεδιαστών, καλύπτοντας όλο

συνολικά

180

εκθέτες, έναντι 160 της περσι-

το φάσµα του σύγχρονου επί-

νής. Οι ξένοι εκθέτες προέρχον-

πλου, από έπιπλα σαλονιού και

ται από τις χώρες Ιταλία, Ινδία,

τραπεζαρίας έως έπιπλα µπαµ-

Μαλαισία, Ινδονησία, Πακιστάν,

πού, υφάσµατα, µοκέτες, στρώ-

∆ανία, Βέλγιο και Ολλανδία.

µατα και φωτιστικά".

έχουν τη δυνατότητα δωρεάν

Επίσης, η HELEXPO έχει προ-

Τις καθηµερινές, η έκθεση

εισόδου µόνο ύστερα από προ-

σκαλέσει, στο πλαίσιο του προ-

θα λειτουργεί 11 π.µ.-9 µ.µ. και

εγγραφή στο ή καλώντας χωρίς

buyers",

το Σαββατοκύριακο 10 π.µ.-9

χρέωση στο 800 8004040 (µέχρι

εµπορικούς επισκέπτες από 186

µ.µ.. Οι εµπορικοί επισκέπτες

την έναρξη της έκθεσης).

γράµµατος

"hosted

F. 2899/20-01-10  

epikoinonia-news