Page 1

ΕΠΑΛήθειες Τεύχος 1 ο - Μάρτιος 2018

Μία έκδοση των μαθητών του Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς

Νέες προοπτικές για τους μαθητές και τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ Παρουσίαση του Τομέα Πληροφορικής Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση

Παρουσίαση του νέου εργαστηρίου Ρομποτικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς

Πινέλα, Χρώματα...Πάμε! Μία δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Προγράμματα Erasmus+ Παρουσίαση Τομέα Γεωπονίας


Καλωσόρισμα

Η ιδέα για τη δημιουργία μαθητικής εφημερίδας/περιοδικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προέκυψε από την επιθυμία των μαθητών του ΕΠΑ.Λ Καστοριάς για επικοινωνία, ενημέρωση και ελεύθερη έκφραση απόψεων, ως μία προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου με το κοινωνικό περιβάλλον. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, υλοποιείται από τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής, που με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, κατάφεραν να συνδέσουν μαθήματα του τομέα (Βασικές αρχές πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, Σχεδίαση Ιστοτόπων, Εφαρμογές Υπολογιστών, Εφαρμογές Πολυμέσων, Εργαλεία σελιδοποίησης) με μαθήματα γενικής παιδείας (Γλώσσα, Αγγλικά) κάνοντας το πρώτο τους βήμα για την κατάκτηση και του επαγγελματικού τομέα των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

https://issuu.com/epalkas Epalkast Kastorias

http://1epal-kastor.kas.sch.gr/

mail@1epal-kastor.kas.sch.gr

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεωργίου Μαρία Μπούσιου Δήμητρα Προβατίδης Παναγιώτης Συμμετέχοντες Μαθητές:

Β Πληροφορικής Ανανιάδης Βασίλειος Γκρίζης Γεώργιος Δημητρόπουλος Αναστάσιος Εστιάδης Βασίλειος Ζαπουνίδης Χρήστος Καραμάνης Θωμάς Καράτζιος Κοσμάς Κοκοβίδης Βασίλειος Κόλα Χρήστος Κοντόπουλος Στυλιανός Μαζγαλτζίδης Κωνσταντίνος Μπαμπούλης Απόστολος Μπάτσι Γκρισέλντα Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Παναγιώτης Σαρβανίδης Δημήτριος Ταγάρας Παναγιώτης Τζίμας Βασίλειος Α1 Μελλίδης Λάζαρος Μητσοπούλου Ιφιγένεια


ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢

Δεν ξέπειρ τι να τον κάνειρ;

Έσειρ παλιό ή σαλασμένο ςπολογιστή;

Σος πεπισσεύει εξοπλισμόρ;

Σότε ΠΡΟ΢ΦΕΡΕ τον ςτο ΕΠΑΛ Οι μαθητζσ & καθηγητζσ του Σομζα Πληροφορικήσ … Επιςκευάζουν H/Y και επαναχρηςιμοποιοφν τα χρθςιμα εξαρτθματα

Επαναπροωθοφν τον λειτουργικό εξοπλιςμό ςε άλλα ςχολεία και όχι μόνο..

Ανακυκλώνουν ότι περιςςεφει ΢ημείο ςυγκζντρωςησ: ΕΠΑ.Λ. & Εργαςτηριακό Κζντρο Καςτοριάσ, Μουςείο Τπολογιςτών Επικοινωνία: Tηλ 24670 26195, 24670 28206

ΔΕΧΟΜΑ΢ΣΕ: Κεντρικζσ Μονάδεσ και Εξαρτήματα Η/Τ, Laptop, Netbooks, Οθόνεσ, Εκτυπωτζσ, Δικτυακό εξοπλιςμό, κλπ

email: ek@sch.gr ΢ΥΟΛΙΚΗ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 20172017 201 0 - 201 20 2018


Μάθε τις επιλογές σου… Γνώρισε το ΕΠΑΛ Γεωργίου Μαρία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΕΠΑΛ Καστοριάς

«Στο εξωτερικό, η εικόνα της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι τελείως διαφορετική, καθώς ένας μεγάλος αριθμός μαθητών εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται για την αγορά εργασίας μέσω των δομών της»

Από την αρχή της ίδρυσης των Τεχνικών Λυκείων, Επαγγελματικών αργότερα (ΕΠΑΛ), η φήμη που δημιουργήθηκε και εξακολουθεί να υπάρχει, είναι πως στα Επαγγελματικά Λύκεια δεν προσφέρεται ουσιαστική και πραγματική γνώση. Στο εξωτερικό βέβαια, η εικόνα της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι τελείως διαφορετική, καθώς ένας μεγάλος αριθμός μαθητών εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται για την αγορά εργασίας μέσω των δομών της. Οι δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνική Εκπαίδευση είναι πολλές, και δυστυχώς, άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Η βασική εκπαίδευση στο ΕΠΑΛ Η φοίτηση στα ΕΠΑΛ είναι τριετής. Στην Α’ τάξη ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα α) Γενικής Παιδείας, όπως Ελληνική Γλώσσα (Νεοελληνική Γλώσσα και όχι Αρχαία), Μαθηματικά, Πληροφορική, Θρησκευτικά, Φυσική, Ξένη Γλώσσα), Πολ. Παιδεία, Φυσική Αγωγή. β) Προσανατολισμού, όπως Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (Project), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. γ) Επιλογής, όπως Αγωγής Υγείας, Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Γεωπονία, Αρχές Οικονομίας κ.α. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή, πέρα από τις γενικές γνώσεις, να παρακολουθήσει μαθήματα που τον ενδιαφέρουν πραγματικά, να γνωρίσει τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, να διερευνήσει τις επαγγελματικές του προτιμήσεις και να επιλέξει αυτό που πραγματικά του αρέσει.

Στη Β΄τάξη ο μαθητής επιλέγει Τομέα Σπουδών όπως: Πληροφορικής, Υγείας – Πρόνοιας –Ευεξίας, Γεωπονίας, Μηχανολογίας, Οικονομίας & Διοίκησης, Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής. Στη Β΄ τάξη τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται 12 ώρες και τα μαθήματα Τομέα 23 ώρες (θεωρία & εργαστήρια). Στη Γ΄ τάξη επιλέγουν ειδικότητα από τον αντίστοιχο Τομέα Σπουδών που επέλεξαν στη Β’ τάξη. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται 12 ώρες και τα μαθήματα Ειδικότητας 23 ώρες (θεωρία & εργαστήρια).


Τίτλοι Σπουδών: Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ έχουν δυνατότητα απόκτησης

α) Απολυτηρίου Λυκείου, ισότιμου του Γενικού Λυκείου και β) Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας, Επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών). Στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ έχουν δυνατότητα εγγραφής οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ειδικότητας και δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ταυτόχρονα, απαλλασσονται απο την υποχρεωση παρακολούθησης μαθημάτων γενικής παιδείας.

Επιλογές μετά την Αποφοίτηση: • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας • Δυνατότητα παρακολούθησης τάξης Μαθητείας(Μεταλυκειακό Έτος), με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και υπό την εποπτεία του Σχολείου (δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου Επιπέδου 5). • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίστοιχους Τομείς μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στα Τ.Ε.Ι. και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων και στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 5%. Ο μαθητής εξετάζεται σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δυο μαθήματα ειδικότητας) .Οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων εξετάζονται στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα (κοινά θέματα για όλες τις ειδικότητες) και σε δύο μαθήματα ειδικότητας : π.χ. τομέας Πληροφορικής: Δίκτυα και Προγραμματισμός Η/Υ, τομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας: Ανατομία Φυσιολογία ΙΙ και Υγιεινή κ.τ.λ.) • Συνέχιση σπουδών στα Ι.Ε.Κ. (με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας ειδικότητας). Δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5 μέσω εξετάσεων πιστοποίησης. • Επανεγγραφή στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα που αποφοίτησε ή στη Β’ Τάξη για επιλογή διαφορετικού Τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες).


Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, προσφέρει στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ, μια μοναδική ευκαιρία:

να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε αντικείμενα του τομέα τους, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες

να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας

Για τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ Καστοριάς και ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα προγράμματα ERASMUS+: 2014 Ισπανία (Σεβίλλη) 2015 Ιταλία (Ρώμη - Σικέλια)

Όλα τα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο, διατροφή, μετακινήσεις και το πρόγραμμα εκπαίδευσης) καλύπτονται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

2016 Πορτογαλία (Λισαβόνα) 2018 Ισπανία (Βαρκελώνη)

να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας 2019 Αυστρία (Βιέννη)

Μπούσιου Δήμητρα, Καθηγήτρια Πληροφορικής, ΕΠΑΛ Καστοριάς

To τρέχον σχολικό έτος, από 9 έως 24 Μαρτίου, μαθητές του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ Καστοριάς και ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού, θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, ρομποτικής, 3D printing και 3D modeling, στη Βαρκελώνη.

Το επόμενο σχολικό έτος, ένα νέο πρόγραμμα ERASMUS+ θα υλοποιηθεί στην Αυστρία.


Πινέλα,Χρώματα...Πάμε! Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το ΕΠΑΛ Καστοριάς σε συνεργασία με το ΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού, οργάνωσε δράση συνεκπαίδευσης ομάδας μαθητών των δύο σχολείων Οι μαθητές μέσα από το ταλέντο και την αυ-

θόρμητη έκφραση της φαντασίας τους δημιούργησαν έργα ζωηρά, πρωτότυπα, χαρούμενα

υπενθυμίζοντας σε όλους, για μια ακόμη φορά,

τα υπέροχα αποτελέσματα της ομαδικότητας και της συνεργασίας.

Περιγραφή της δράσης

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια μοιράστηκαν τις μουσικές τους προτιμήσεις, εντοπίζοντας μουσικά σχήματα και συγκεκριμένα τραγούδια. Η κάθε ομάδα πρότεινε ένα τραγούδι και εντοπίστηκαν κοινές προτιμήσεις. Μέσω προτζέκτορα προβλήθηκαν video clip από τις κοινές προτιμήσεις των τραγουδιών. Σε απρόβλεπτο χρόνο γινόταν παύση του clip και οι μαθητές/τριες έπρεπε να σχεδιάσουν σύντομα την εικόνα. Από τα σχέδια που προέκυψαν η κάθε ομάδα επέλεξε ένα σχέδιο προκειμένου να μεταφέρει την εντύπωση αυτού σε μουσαμά μεγάλης διάστασης με πλαστικά χρώματα και πινέλα. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης οι μουσικές επιλογές των μαθητών συνόδευαν τη δημιουργική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι ομάδες παρουσίασαν τα έργα τους. Η δράση ολοκληρώθηκε με τους μαθητές να κάνουν έναν κύκλο ακουμπώντας τον διπλανό τους και λέγοντας μία λέξη που αφορούσε στη δράση. Κρατούμε ως σημαντική ανάμνηση στο τέλος της συνάντησης τον Κύκλο της Φιλίας και λέξεις κλειδιά διά στόματος μαθητών: φιλία, επικοινωνία, αγάπη, συνεργασία, χαρά, χαμόγελα.


Τομέας Πληροφορικής Ο κλάδος της Πληροφορικής είναι ένας χώρος που εδώ και χρόνια γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη και σύμφωνα με τις έρευνες θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για πολλά χρόνια ακόμα. Γιατί κάποιος να διαλέξει τον Τομέα Πληροφορικής;

Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής έχει τη δυνατότητα:

να αναλαμβάνει την εγκατάσταση και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων ενός χρήστη ή απλών τοπικών δικτύων ή (υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου) μεγαλύτερων συστημάτων και μεγαλύτερων δικτύων να πωλεί, να εγκαθιστά και να υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής, καθώς και τους αντίστοιχους χρήστες που κάνουν χρήση προϊόντων και υπηρεσιών

να σχεδιάζει απλές εφαρμογές Πληροφορικής να εγκαθιστά, να διαχειρίζεται και να συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες τοπικών δικτύων υπολογιστώv

να σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

να δημιουργεί βάσεις δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο, εφαρμογές τηλε-εκπαίδευσης, ηλεκτρονικού εμπορίου κ.α να αναπτύσσει εφαρμογές Πολυμέ σων και Διαδικτύου

να δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους

Σύμφωνα με έρευνα του LinkedIn σε 14 χώρες του κόσμου, στις 10 πιο περιζήτητες επαγγελματικές ειδικότητες για το 2017 περιλαμβάνονται οι σχετικές με την τεχνολογία θέσεις και συγκεκριμένα στον τομέα της Πληροφορικής. Επομένως, οι σπουδές στον χώρο της Πληροφορικής δίνουν δυνατότητες επιλογής, μέσα από μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων στις οποίες μπορεί να δραστηριοποιηθεί κανείς και γι’ αυτό θεωρούνται σπουδές με καλές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εργαστούν σε

εταιρείες Πληροφορικής

εταιρείες εγκατάστασης και υποστήριξης υλικού (hardware)

εταιρείες ανάπτυξης Λογισμικού και εταιρείες Μηχανογράφησης εταιρείες ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων

εταιρείες κατασκευής Ιστοσελίδων

επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα Πληροφορικής

επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα Πληροφορικής

δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, που υποστηρίζονται από τμήματα Πληροφορικής

τράπεζες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, επιχειρήσεις

εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς

καταστήματα Η/Υ

ελεύθεροι επαγγελματίες


Το σχολείο μας διαθέτει :σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό (Η/Υ, βιντεοπροβολείς, πρόσβαση στο Διαδίκτυο).

Εργαστήριο Ρομποτικής εξοπλισμένο με ρομποτάκια mbot και LEGO Education MINDSTORMS EV3, που προσφέρουν άπειρες δυνατότητες στους μαθητές να μάθουν STEM (Science (επιστήμη), Technology (τεχνολογία), Engineering (μηχανική), Mathematics (μαθηματικά)).

Το πτυχίο Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. πιστοποιεί την γνώση στη χρήση Η/Υ δια βίου και όχι για ορισμένο χρονικό διάστημα όπως ισχύει με άλλα πιστοποιητικά χρήσης Η/Υ, και αποτελεί προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται γνώση Η/Υ. Ενδεικτικά μαθήματα του Τομέα: 1.Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 4. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 5. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων 6. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων


Η Ρομποτική στην εκπαίδευση Ρομποτική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη μηχανών με προγραμματιζόμενη συμπεριφορά, των ρομπότ, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Στο άκουσμα του όρου ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, οι περισσότεροι φανταζόμαστε μηχανές που έχουν ανθρώπινη μορφή, και ιδιαίτερες ικανότητες, όπως αυτές που βλέπουμε στις ταινίες ή διαβάζουμε στα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Αναζητώντας ορισμό στο διαδίκτυο, ανακαλύψαμε ότι Ρομποτική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη μηχανών με προγραμματιζόμενη συμπεριφορά, των ρομπότ, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Κυριότερες εφαρμογές της επιστήμης αυτής συναντάμε στη βιομηχανία, στην ιατρική, στην εξερεύνηση του διαστήματος, στη διασκέδαση και στην εκπαίδευση.

Ως μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου, είμαστε εξοικειωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις νέες τεχνολογίες και έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τη Ρομποτική στο εργαστήριο του σχολείου μας που είναι εξοπλισμένο με: • Mini Drones

• Drones • Mbots

• Lego Mindstorms

• Arduino Kits

• Gigo S4A Programming Bricks

• Σετ ρομποτικής κινούμενα με φωτοβολταϊκά

- Το σχολείο, μετά από σχετική πρότασή μας, επιλέχθηκε

ως ένα από τα 100 (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) πανελλαδικά

και θα συμμετέχει από το 2018-2019 στο Eυρωπαϊκό πρό-

γραμμα OSOS (Open School for Open Society) που στην Ελλάδα υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

- Το σχολείο, μετά από σχετική πρότασή μας, επιλέχθηκε

ως ένα από τα 14 Λύκεια πανελλαδικά και θα συμμετέχει στο

πρόγραμμα STEMforYOUTH (εκπαιδευτική ρομποτική) που

στην Ελλάδα υλοποιείται από το Ευγενίδειο Ίδρυμα.

- Το σχολείο, μετά από σχετική πρότασή μας, επιλέχθηκε

ως ένα από τα 25 Λύκεια πανελλαδικά και θα συμμετέχει στη δράση e-twinning S4A Programming Bricks για το STEM.


Δεν ξεχνάμε τα συναισθήματα της πρώτης φοράς μέσα στο χώρο του εργαστηρίου. Αφού ξεναγηθήκαμε, χωριστήκαμε σε ομάδες και με τους καθηγητές δίπλα μας, να μας ενθαρρύνουν και να μας καθοδηγούν: Η μοίρα των ρομπότ ήταν κυριολεκτικά στα χέρια μας! •Προμηθευτήκαμε τα δομικά υλικά (αισθητήρες, τροχούς, καλώδια, τουβλάκια κ.α ) και αρχίσαμε να συναρμολο γούμε και να κατασκευάζουμε το δικό μας ρομπότ! •Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες αλλά συνεργαστήκαμε, πειρα ματιστήκαμε και βρήκαμε λύσεις. •Η χαρά και η ικανοποίηση της δημιουργίας δεν περιγρά φονται.

Το εργαστήριο είναι διαθέσιμο και στους μαθητές άλλων σχολικών μονάδων του νομού και έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα γιατί η ρομποτική μας έχει ξεμυαλίσει εμάς τους μαθητές!

Τελικά υπάρχει και άλλος τρόπος διδασκαλίας, πιο ευχάριστος! Μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε ταυτόχρονα, εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας τη γνώση! Στις επόμενες επισκέψεις: •Αρχίσαμε να προγραμματίζουμε. •Απομυθοποιήσαμε έννοιες της φυσικής, των μαθηματικών, της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας που είχαμε διδαχθεί αλλά δεν είχαμε εφαρμόσει ποτέ !

Λένε ότι “Το όραμα της ρομποτικής είναι όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία πολιτών του κόσμου που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμια κλίμακα”.


Παρουσίαση του Τομέα

Γεωπονίας, Tροφίμων και Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης Καθηγητής Γεωπονίας (MA)

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου (Οικονόμου, Φωτίου, Παραστατίδης & Καλτσάς, 2017: 141145). Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων, στην κατανόηση βασικών αρχών βιολογικής καλλιέργειας, κανόνων γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικής συνείδησης (Οικονόμου, Φωτίου, Παραστατίδης & Καλτσάς, 2017: 141145).

.Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας

και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ειδικεύεται στη λειτουργία, εμπορική διαχείριση, συντήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών και βασικών χειρισμών για δένδρα θάμνους, άνθη, χλοοτάπητες και για ανθοκηπευτικές καλλιέργειες, στην εφαρμογή βασικών αρχών αρχιτεκτονικής του τοπίου, στην κατανόηση των βασικών αρχών της γεωργικής οικονομίας και απόκτησης επιχειρηματικής συνείδησης (Οικονόμου, Φωτίου, Παραστατίδης & Καλτσάς, 2017: 141- 145).

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής ειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην κατανόηση διαφόρων συστημάτων εκτροφής των κατά κλάδο εκτρεφόμενων ειδών, στην εφαρμογή προϋποθέσεων για οικολογική – βιολογική εκτροφή κατά κλάδο ζωικής παραγωγής, στην εφαρμογή βασικών αρχών και εργασιών μεταποίησης των ζωικών προϊόντων όπως και βασικών αρχών υγιεινής και πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης (Οικονόμου, Φωτίου, Παραστατίδης & Καλτσάς, 2017: 141-

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών ειδικεύεται στη λειτουργία, εμπορική διαχείριση, συντήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων και επεξεργασίας και συντήρησης βασικών γεωργικών προϊόντων, στην απόκτηση κανόνων γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικής συνείδησης (Οικονόμου, Φωτίου, Παραστατίδης & Καλτσάς, 2017: 141145).


Ο Τομέας Γεωπονίας στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς Στο πλαίσιο αυτό, στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς λειτουργεί φέτος τμήμα της Β’ Λυκείου στο οποίο οι μαθητές λαμβάνουν μία ευρύτερη γνώση του τομέα ώστε να προχωρήσουν στη Γ’ Λυκείου στην επιλογή της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. Τα μαθήματα που παρακολουθούν είναι τα ακόλουθα και είναι απολύτως συσχετισμένα με τις ειδικότητες που θα πρέπει να επιλέξουν:

Ειδικότερα στα εργαστηριακά μαθήματα, μια σειρά από δράσεις, δίνουν στους μαθητές μια πλήρη και ρεαλιστική εικόνα του τομέα, ώστε να βοηθηθούν και να έχουν μια σφαιρικότερη αντίληψη των ειδικοτήτων και των δυνατοτήτων που προκύπτουν απ’ αυτές. Ως εκ τούτου, οι αυριανοί γεωτεχνικοί μας, μέχρι στιγμής, ήρθαν σε επαφή με τη λαχανοκομία (καλλιέργεια χειμερινών λαχανικών), ανθοκομία (πολλαπλασιασμό ανθοκομικών φυτών σε λεκάνες ριζοβολίας), δενδροκομία (κλάδεμα, εμβολιασμός και πολλαπλασιασμός φυτών μέσω κλασικών εφαρμογών αλλά και ενυδριοπονίας), λιπασματολογία-οικολογία (παρασκευή οργανικών βιολογικών λιπασμάτων με τη διαδικασία της κομποστοποίησης), τεχνολογία τροφίμων (μελέτη προσθετικών ουσιών τροφίμων μέσω της παρασκευής ζελέ με φυσικές πυκτίνες), και φυσικά, έπεται και η συνέχεια στο υπόλοιπο της σχολικής μας χρονιάς για να ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Τα θεωρητικά μαθήματα δίνουν τις βάσεις για τη μελέτη μας και αποτελούν το ουσιαστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζεται η εκπαί-

δευση των μαθητών μας. Καλύπτουν δε, μεγάλο τμήμα των βασικών γνώσεων του τομέα, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων πτυχών των ειδικοτήτων αλλά και η πραγματοποίηση τις αναγκαίας προετοιμασίας για τα γνωστικά αντικείμενα της επόμενης χρονιάς. Η ύπαρξη και η ενδυνάμωση του τομέα Γεωπονίας, ειδικότερα στην περιοχή της Καστοριάς, όπου ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δυναμικός και παραγωγικός τομέας, είναι μείζονος σημασίας, καθότι οι προοπτικές του τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά ευοίωνες. Έτσι θα ήταν παράλειψη να μην δηλωθεί ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και σ’ όλους τους συντελεστές του Λυκείου μας (καθηγητές – γονείς – κοινωνία), στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας καθώς και στην Σχολική μας Επιτροπή, χωρίς τη στήριξη των οποίων θα ήταν αδύνατό να επιτελέσουμε το έργο μας. Συγχρόνως, θα ήθελα να υποβάλω και μία παράκληση, όπως συνεχίσουν να μας περιβάλλουν, όλοι οι προαναφερθέντες υποστηρικτές μας, με την αγάπη τους, τη φροντίδα και την αρωγή τους.


Μια όμορφη διαδρομή στην πόλη των γουναράδων

Αναμφισβήτητα η Καστοριά αποτελεί έναν από τους ομορφότερους ορεινούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της βόρειας Ελλάδας, με την υπέροχη λίμνη της, την Ορεστίδα, και τα παλιά αρχοντικά. Ο χειμώνας της ταιριάζει πολύ, ακόμα κι όταν το θερμόμετρο δείχνει πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Βάλτε λοιπόν κάτι ζεστό κι ελάτε να απολαύσουμε μια βόλτα.

Σπήλαιο Δράκου Η «γυρολιμνιά» είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη γνωριμία σας με την πόλη και αποτελεί μια από τις κλασικότερες διαδρομές της Καστοριάς. Η βόλτα με το αυτοκίνητο ή το ποδήλατο δίνει μια μοναδική αίσθηση, καθώς ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να απολαύσει τα κρυστάλλινα νερά της λίμνης, τα πολύχρωμα άνθη, το υπέροχο πράσινο, το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, την Μονή Μαυριώτισσας. Μοναδικές εικόνες που παραμένουν χαραγμένες στο μυαλό του επισκέπτη για αρκετό καιρό. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, είναι απαραίτητη μια στάση στη Σπηλιά του Δράκου που σύμφωνα με το μύθο, τη φύλαγε ένας Δράκος. Η είσοδος του σπηλαίου ανακαλύφθηκε το 1954 και έχει 10 αίθουσες διαφόρων διαστάσεων, 7 υπόγειες λίμνες και 5 σήραγγες. Στο εσωτερικό της έχουν βρεθεί οστά της σπηλαίας άρκτου (αρκούδας), η οποία εξαφανίστηκε πριν 10.000 χρόνια. Tip: Ακόμα και το καλοκαίρι η ζακέτα είναι απαραίτητη.

Παναγία Μαυριώτισσα Επόμενη στάση στην Παναγία Μαυριώτισσα. Η Ιερά Μονή Μαυριώτισσας χτισμένη το 1082, στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο ως πνευματικό κέντρο σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της Καστοριάς. Στο εσωτερικό της υπάρχουν σπουδαίες τοιχογραφίες, όπως η Δευτέρα Παρουσία και η σκηνή της Βάπτισης.

Tip: Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της καταστροφής πολλών τοιχογραφιών (κυρίως στα πρόσωπα Αγίων) κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.


Θέα από τον Προφήτη Ηλία Για θέα που κόβει την ανάσα ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά, στον Προφήτη Ηλία. Πανοραμική άποψη της Καστοριάς με την λίμνη να ξεδιπλώνεται στα μάτια του επισκέπτη. Εμπνευστείτε από το τοπίο, βρείτε τις γωνίες σας και βγάλτε τις καλύτερες selfies. Tip: Ακολουθήστε το μονοπατάκι πέρα από τα γήπεδα και βγάλτε μοναδικές φωτογραφίες στην τοποθεσία θέση θέας.

Ντολτσό

Για το τέλος αφήσαμε μια περιήγηση με τα πόδια, στην παραδοσιακή συνοικία Ντολτσό. Τα παραδοσιακά αρχοντικά με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική και τα πλακόστρωτα δρομάκια, εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Η στάση στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπως και στο Λαογραφικό Μουσείο, στην κεντρική πλατεία στο Ντολτσό, είναι απαραίτητη.

Τip: Απολαύστε ένα ωραίο γεύμα ή μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα μαγαζάκια της πλατείας

Μην παραλείψετε: - Να απολαύσετε τον καφέ ή το τσάι σας σε ένα από τα πολλά στέκια δίπλα στη λίμνη. - Να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εργαστήρια γούνας και να γνωρίσετε από κοντά την τέχνη των γουναράδων.


Οι

καθηγητές μέσα από τα μάτια μιας έφηβης

Αγαπητοί καθηγητές, σήμερα νιώθω την ανάγκη να γράψω για ένα θέμα που αφορά τη σχολική μας ζωή και μας απασχολεί όλους. Έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ μαθητών καθηγητών. Με δεδομένο ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε στο σχολείο, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η δημιουργία μιας γνήσιας και ειλικρινούς σχέσης μεταξύ μαθητών καθηγητών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία «καλού κλίματος» μες στην τάξη είναι φυσικά η επικοινωνία. Η καλή επικοινωνία δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης και βοηθά να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο ο μαθητής θα μπορέσει να μάθει, να κατανοήσει, να αμφισβητήσει, να προβληματιστεί. Οι καθηγητές θα πρέπει να μπορούν να κρατούν ισορροπίες μέσα στην τάξη, να δείχνουν αγάπη και κατανόηση όταν χρειάζεται στις συμπεριφορές των μαθητών, αλλά και να φροντίζουν να μην ξεπερνιούνται τα όρια. Άμα ο έλεγχος γίνεται όταν πρέπει και με σωστό τρόπο, είναι σίγουρο ότι ο μαθητής θα προβληματιστεί και θα συμμορφωθεί. Σίγουρα πάντως, δεν πρέπει να υπάρχει ανεξάντλητη επιτρεπτικότητα μέσα στην τάξη. Τα όρια είναι απαραίτητα για όλους, καθηγητές και μαθητές, διότι εξασφαλίζουν ένα ισορροπημένο περιβάλλον στην τάξη για να γίνει το μάθημα. Πολλές φορές προκύπτουν προβλήματα στην τάξη και μικροπαρεξηγήσεις. Καλό είναι αυτά να λύνονται άμεσα, είτε με συζήτηση στην τάξη, είτε με συζήτηση με τον ίδιο το μαθητή που τον αφορά. Επίσης, πολύ καλό θα ήταν οι καθηγητές να κάνουν που και που κανένα αστείο, το μάθημα έτσι γίνεται πιο διασκεδαστικό και ο μαθητής πιο συνεργάσιμος και πιο συμμετοχικός. Η επιβράβευση για τον μαθητή είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι ενθαρρύνεται να συνεχίσει την προσπάθεια και να μην τα παρατήσει, ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι άριστο. Με προσπάθεια, αγάπη και υπομονή, σιγά σιγά μπορεί να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού, αμοιβαιότητας, συνεργατικότητας που θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση για ότι κάνουν στο μέλλον. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τον καθηγητή φίλο, υποστηρικτή και συμπαραστάτη.

Epalhtheies1  

ΕΠΑΛήθειες Τεύχος 1 Μάρτιος 2018 ΕΠΑΛ Καστοριάς

Epalhtheies1  

ΕΠΑΛήθειες Τεύχος 1 Μάρτιος 2018 ΕΠΑΛ Καστοριάς

Advertisement