Enterprise Magazine - December 2015

Page 5

innehåll december 2015 EN LIVSLÅNG RÄTTVISEKAMP [ 6 ] Pascalidou kämpar för att vi ska förstå varandra bättre

KONFERENS & EVENT [ 10–39 ] Få hjälp att skräddarsy 2016 års kickoff och konferens

SÖRENSTAMS HEMMABANA [ 15 ] Gör som Greta Garbo och Elizabeth Taylor, besök Häringe Slott

HÖGST OCH DJUPAST I VÄRLDEN [ 30 ] Annelie Pompe dyker djupt och bestiger världens högsta berg

BOSNISKA GODBITAR [ 34 ] Förgyll konferensen med choklad och praliner från Bosnien

DJUNGELFEBER I HERON CITY [ 44 ] Restaurang Amazon bjuder på en djungellik inramning

MÅNADENS ENTREPRENÖR [ 63 ] Gott och nyttigt i farten hos Sushirullen

NYGAMLA MÖBLER [ 88 ] Möbelkrysset är en heltäckande möbelentreprenör

TÄVLING [ 107 ] Vinn boken ”Otroligt högt och extremt djupt”

35

10

26

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.