Page 1

JAAROVERZICHT 2016

439 m a en waatches € 332 rde .100,50

“De re esulttaten van 2014 zijjn hett be ewijs da at no oabe erschap in n Twentte no og sprring gle evend is”


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

VOORWOORD: MET ELKAAR MAKEN WE DE STAD NOG MEER VOOR ELKAAR De Enschedese Uitdaging werkt vanuit de basisgedachte van een inclusieve samenleving: iedereen kan van betekenis zijn voor de maatschappij. En ieder bedrijf, organisatie of individu heeft daarbij zijn eigen uitdaging om aan te gaan. Voor de een is dat het uitlopen van een hele of halve marathon, voor de ander het maken van die ene grote reis. Eén van mijn uitdagingen is ervoor te zorgen dat niemand aan de kant blijft staan. Want meedoen is voor iedereen belangrijk. Dat meedoen kan op verschillende manieren. Het mooie aan de Enschedese Uitdaging, is dat het verbindt. De afgelopen jaren zijn hierdoor veel mooie matches ontstaan met een grote maatschappelijke waarde. Matches die voor de mensen zelf van onschatbare waarde zijn.

Jurgen van Houdt Wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Integratie

De Enschedese Uitdaging levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een sterke Enschedese samenleving. Een samenleving waarin het belang van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen steeds meer toeneemt. Om veranderingen in de samenleving tot stand te brengen, is dit maatschappelijk bewustzijn ook noodzakelijk. Als bedrijf doe je dit door je medewerkers kennis te laten maken met partijen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. Dat verandert hun perspectief. De inzet van het bedrijfsleven is van grote waarde om verandering te bewerkstelligen. Dat lukt ons als overheid niet alleen. Het bevestigt nog maar eens hoe belangrijk het is om met elkaar samen te werken. Door de krachten te bundelen en elkaar te versterken kunnen we echt iets betekenen voor de mensen die het nodig hebben. Voor de komende jaren is het belangrijk in te zetten op ‘nieuw’, maar tegelijkertijd voort te bouwen op al het goede dat in Enschede aanwezig is en de fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd. We richten ons op het organiseren van een sterkere samenleving. Modern noaberschap. Met elkaar maken we de stad nog meer voor elkaar.

Jurgen van Houdt Wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Integratie

Colofon Dit jaarverslag is door maatschappelijke inzet van de medewerkers van de Enschedese Uitdaging, medewerkers van SIR Communicatiemanagement (realisatie en tekst) en Digidee concept creatie emotie (ontwerp en opmaak) tot stand gekomen.

2

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

INHOUDSOPGAVE Over de (Enschedese) Uitdaging Hoe kan ik deelnemen? Spullenbank Klussenbank NLdoet Beursvloer Uitdaging XXL Matches in beeld Financiën Matchlijst

3-8 9 - 10 11 12 13 14 15 16-19 20 21-31

SAMEN MAKEN WE ENSCHEDE STERKER! Inmiddels zijn we als Uitdaging alweer drie jaar bezig. Ik ben trots op wat we in die jaren hebben bereikt en wat we in beweging hebben weten te zetten. Ook het jaar 2016 was een jaar met hele mooie resultaten. Onlangs hadden we als lid van de coöperatie Nederlandse Uitdaging het genoegen de groei en het concept van de Uitdaging met koning Willem-Alexander te bespreken. Een moment waarop onze successen uitgebreid zijn belicht. Deze successen laten ons zien dat er een stevige basis ligt voor het verder uitbouwen van onze initiatieven in 2017. We zijn in 2016 gestart met twee nieuwe bestuursleden: Jerry Notenboom (directievoorzitter Rabobank) en ondergetekende. Marianne Kok (Raedthuys Pure Energie) was al vanaf de start in 2013 als bestuurslid actief. Eind 2016 namen we afscheid van Marianne. We danken haar voor haar inzet en pionierswerk vanaf de start van de Enschedese Uitdaging. De Enschedese Uitdaging is een netwerk, dat mede door uw bedrijf of organisatie gevormd wordt. Eenieder draagt daar op zijn of haar manier al aan bij. Het serieus nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid is één ding, hier ook echt werk van maken vraagt om een duidelijke focus en daadkracht. Zo zien we dat veel bedrijven bereid zijn menskracht, materialen, middelen en hun netwerk of faciliteiten beschikbaar en te stellen. Hier zijn we vanzelfsprekend enorm blij mee. In 2017 streven we ernaar deze bedrijven e ons ook financieel te laten ondersteunen. Want zonder financiële middelen, kunnen we dit mooie initiatief niet runnen. Word daarom vriend, sponsor of founder van de Enschedese Uitdaging. Samen maken we Enschede sterker!

Jan Schutrups Bestuursvoorzitter/Partner Damsté

In dit jaarverslag komen diverse betrokkenen aan het woord om met u de successen van 2016 te delen. Wij hopen ook de komende tijd weer op uw steun om samen met ons een structureel succes te maken van de Enschedese Uitdaging. Graag bedank ik namens het bestuur alle bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere organisaties, die samen met de gemeente de initiatieven van de Enschedese Uitdaging mogelijk maken. En natuurlijk in het bijzonder de vrijwilligers. Zonder jullie inzet waren we niet waar we nu zijn. Bedankt!

Jan Schutrups Voorzitter Enschedese Uitdaging

JAAROVERZICHT 2016

3


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

DE UITDAGING IN ENSCHEDE VAN GROTE TOEGEVOEGDE WAARDE De afgelopen jaren hebben we bewezen dat er behoefte is aan een platform dat invulling geeft aan maatschappelijk betrokken ondernemerschap en dat helpt hulpvragen vanuit de samenleving te realiseren. We zijn er trots op dat we ons bestaansrecht hebben aangetoond. Vanaf de start laten we mooie cijfers zien. En ook 2016 was een jaar met mooie resultaten. Niemand kan om de Uitdaging heen De coöperatie Nederlandse Uitdaging, waar de stichting Enschedese Uitdaging deel van uitmaakt, maakte in 2016 met ca. 60 Uitdagingen 6500 matches met een marktwaarde van € 5,6 miljoen. Een prachtige opbrengst. Inmiddels is de Uitdaging als ‘verbindingsmakelaar’ een landelijke speler die ertoe doet en waar niemand nog omheen kan. Ook in Enschede hebben we ruimschoots laten zien dat we van toegevoegde waarde zijn. Door de juiste partijen met elkaar te verbinden, worden veel Enschedese organisaties met hulpvragen geholpen. We sloten 2016 af met 439 matches en een maatschappelijk rendement van € 332.100,50. Een geweldig resultaat. Dit alles met een team van vrijwilligers dat zich hier met ziel en zaligheid voor inzet.

Monique Beernink Manager Enschedese Uitdaging

Van Beursvloer tot de Uitdaging XXL 2016 was een jaar waarin veel is gebeurd. In april organiseerden we een succesvolle Beursvloer, we hielden workshops, er werden heel veel spullen hergebruikt die nu eigendom zijn van stichtingen en verenigingen, en maakten we wederom veel matches. Ook zijn twee vrijwilligers van de Enschedese Uitdaging doorgestroomd naar een baan. In het najaar organiseerden we het fantastische evenement de Uitdaging XXL: een verwendag voor 50 minimagezinnen bij FC Twente. De gezinnen werden geknipt, gestyled, professioneel gefotografeerd en vermaakt. Nu nog steeds begeleiden we hen richting vrijwilligerswerk, een stage-/leerwerkplek of een opleiding. We sleepten voor deze dag zelfs een landelijke prijs in de wacht, de NLmatcht-Award van MVO Nederland. Een heel bijzondere prestatie, waar we erg blij mee zijn. Ga in gesprek en kom in actie! Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik alle mensen te bedanken voor hun bijzondere bijdrage om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Enschede. Het is fantastisch te merken dat er heel veel mensen vanzelfsprekend een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Het is belangrijk hierover het gesprek aan te gaan en gewoon te dóen. Wij als Uitdaging werken daar iedere dag aan!

Monique Beernink Manager Enschedese Uitdaging

43 een 9 matc he m rendaatscha s met p €33ement v pelijk 2.10 0,50an

Wij danken in het bijzonder onze founders en sponsoren:

4

ENSCHEDESE UITDAGING


HOE KAN IK BIJDRAGEN?

FOUNDERS, SPONSOREN EN VRIENDEN VAN DE ENSCHEDESE UITDAGING Voor bedrijven is het ook mogelijk in de vorm van geld bij te dragen aan de Enschedese Uitdaging. Dit kan op drie manieren: • Als founder: € 5.000,00 • Als sponsor: € 1.500,00 • Als vriend: € 250,00 De namen van vrienden, sponsoren en founders komen in de publiciteit steeds naar voren. Uw bedrijf wordt in onze communicatie-uitingen meegenomen, zoals de website en het jaarverslag, maar ook in nieuwsbrieven en tijdens bijeenkomsten. Tijdens de Beursvloer is er speciale aandacht voor de founders en ook organiseren we aparte founderbijeenkomsten. Huidige founders zijn het Oranjefonds, de gemeente Enschede, Pure Energie, Damsté Advocaten en Notarissen en de Rabobank. Uiteraard willen we als Enschedese Uitdaging graag nog meer founders en sponsoren aan ons verbinden. Doe uw voordeel met de groei van de Enschedese Uitdaging Enschede is Uitdaging nummer 9 die in Nederland is opgezet en bovendien de eerste Uitdaging in Overijssel. De Uitdaging wordt momenteel in een hoog tempo uitgerold over het gehele land. Er zijn er inmiddels 56 en nog zo’n 27 in oprichting. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met deze groei, aangezien we ook de communicatiekanalen van de andere Uitdagingen kunnen benutten. Op het gebied van PR zijn er dus allerlei mogelijkheden. Meer weten of aanmelden? Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden voor deelname aan de Enschedese Uitdaging op de website www.enschedeseuitdaging.nl of stuur een e-mail naar info@enschedeseuitdaging.nl. Het is tevens mogelijk direct contact op te nemen met Monique Beernink, manager van de Enschedese Uitdaging, via: 06 - 34 99 11 34.

Martin Spitholt, Telecats - Vriend van de Uitdaging, lid Matchgroep “Telecats is sinds kort vriend van de Enschedese Uitdaging. Vanaf de start zijn we echter al betrokken. Onze insteek is dat we met voor ons een relatief geringe inspanning een grotere bijdrage willen leveren. Als IT-bedrijf verzorgen we bijvoorbeeld de CRM-omgeving voor de Uitdaging. Ook bieden we tweedehands laptops aan. En daar waar het kan, realiseren we matches. Onze voornaamste reden om ons aan te sluiten bij de Enschedese Uitdaging, is de lokaliteit. Als bedrijf opereren we voornamelijk nationaal en internationaal, maar we vinden het ook belangrijk die lokale en regionale verbintenis te houden. Ik denk dat we als bedrijf met relatief weinig inspanning veel kunnen betekenen. En als je die match zoekt, waarbij de inspanning gering is maar de betekenis groot, dan heb je maximale winst.”

Jan Krakers, Domijn, lid Matchgroep “Vanuit Domijn bieden wij vooral maatschappelijk vastgoed. Vastgoed dat niet direct voor onszelf nodig is, kunnen we eenvoudig inzetten voor partijen die daar belang bij hebben. Daarnaast neem ik deel aan de Matchgroep en bieden we dus ook menskracht. Helaas zijn we vanuit Domijn geen sponsor of vriend van de Uitdaging. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat we dat vanwege Rijksbeleid niet mogen. Met vastgoed proberen we als corporatie toch onze bijdrage te leveren. Wat ik heel mooi vind aan de Enschedese Uitdaging, is dat alles met gesloten portemonnee gebeurt. Het draait niet om geld. Er zijn veel bedrijven die anderen heel gelukkig kunnen maken met zaken waarvan ze niet eens het besef hebben dat die van waarde kunnen zijn voor een ander.”

JAAROVERZICHT 2016

5


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

DE ORGANISATIESTRUCTUUR De Enschedese Uitdaging kent een hele organisatiestructuur van vrijwilligers. Het operationele team, dat ervoor zorgt dat het hele proces van matchen goed geregeld is, wordt gevormd door zes vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door de manager. De Matchgroep bestaat uit een groep mensen uit het bedrijfsleven. We noemen hen ‘matchers’. Het zijn o.a. directeuren, managers, allerlei functionarissen vanuit verschillende branches. Zij bekijken binnen hun netwerk welk bedrijf de match kan uitvoeren en het leuk vindt om zaken tot stand te brengen. Daarnaast hebben we te maken met de Adviesgroep, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over bepaalde problematiek die speelt in de stad. De PR-groep ondersteunt de Uitdaging in communicatieve zin en zorgt ervoor dat de Uitdaging bekend wordt in heel Enschede. Tot slot is er nog een grote groep ‘Ondersteuners in natura’, die hun producten of diensten beschikbaar willen stellen indien daar vraag naar is.

Bestuur Jan Schutrups Damsté Advocaten en Notarissen (voorzitter) Marianne Kok Raedthuys Groep (secretaris) Jerry Notenboom Rabobank Enschede-Haaksbergen (bestuurslid) Tineke van der Wal De Key Secr. Diensten (notuliste)

Ondersteuners Michel ten Hag Ten Hag Groep Wim Wolbrink HUB Twente Rolf Winter Puik Bob olde Hampsink Ipskamp Printing Johan Bruinsma Amateurfotograaf Maurice Kruse Twinsense Laurens Bombeld Stichting Zekere Basis Peter van der Veen Saxion Bert Kuipers Muzikant Jean-Paul Bruno St. De Melkweg Angelien Hoppen Landgoed Algoed Judith Rouwenhorst Forelderij Bert van der Molen BMTV Videoproducties Rick Oosterhoff/Mathijs Teernstra Studentenvereniging ASV Taste Pim Lakerink Autorijschool Lakerink Ton Koopman Voedselbank Enschede - Haaksbergen Gerda Vink Present Enschede Andre Meulenbeek Stadswerkplaats Bob Vos Switch Jan Boers/Gerrit Dijkhuizen St. Enschedese Speeltuinen Judy Branger St. Manege ‘t Roessingh Dick Holtslag Aannemer Sylvia Hoffmann Event-Experts Hans Hulshof Chocolaterie Hulshof Jelle ten Broeke Teatro Productions Hans van de Meene Buitencentrum de Voshaar Laurens ten Den Theatermaker ten Den Martin Metsemaker/Dirk-Jan Schele Schieten met Scherp

6

Adviesgroep Patrick Welman Gemeente Enschede Andre Kok Zorggroep Manna Cevdet Ornek Saxion / Raadslid PvdA Inge de Vries Humanitas Paulien Ruseler Fellini / Mamacafe

Manager Monique Beernink

Enschedese Uitdaging

Operationeel Team Lotte Sleebos Office Bernard Goedendorp ICT Willem Diepeveen Matchondersteuning/Spullenbank Rieke Spijk CRM Martin Brinkhuis Matchondersteuning/Spullenbank Milou Mulder Projectmedewerker

PR-groep Ralph Hoveling Digidee Flip van Willigen TVEnschedeFM Claire Diets Enschedese Uitdaging Barbara Borghuis SIR Ingrid de Regt SIR Mandy Lenferink SIR Karen ten Velde SIR Gea van Bruggen Online Dressing

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

Matchgroep Marcel Engelbertink Cesim Benelux Jaap Hulshof Grolsch Frank Waleczek Subvention Bibian Oude Egberink Axent Groen Gert-Jan van Silfhout Axent Groen Martin Spitholt Telecats Mark Krakers Janssen de Jong Bouw Leonie Peters Timberland Vfc Gerwin Leever Raedthuys Groep

Ondersteuners Uitdaging XXL Kinepolis ROC van Twente IJsbaan Twente Holland Casino Ballorig FC Twente Avontura DA Drogist Museum Twentse Welle Arli Group Sportboulevard Dipasa St. Leergeld Lucy’s Taarten My Victory Twepa Glow Golf Kapsalon Johannes Domino’s Pizza Fietsenmaker Stadsveld Halfords Bruna Spar City Kapsalon Nicole De Pannenkoek Praktijk Mariët Kook en Co Middelpunt Vind iets Pure Energie Ik en mijn moeder Grolsch Muziekclown Gigi Twentse Voetbalschool CIOS-leerlingen Break-Even

JAAROVERZICHT 2016

Thijs Lansink BAM Bouw en Techniek Jan Krakers Domijn Jetse Eringa Damsté Advocaten en Notarissen Steffie de Ruijter KPMG Mark Pastoor Marked Events Marina Bolster Randstad Alfons Lohuis KPMG Barry Siero Confidencus

Gert Valk Laurens ten Den Highway 61 Piet Zoomers Roetgerink Mode Appel & Ei 50/50 Budgetstore M-Pact Bleckmann Buitink Fotografie Es & Co Mari’s Lotus Pierik Pico Mode S-Kwadraat Mona Althof Jolinda Klein Nagelvoort Hacer Aksoy

Eva Vaags Desiree Buitink Gea van Bruggen Marianne Dijs Kledingbank Fellini Beleef Catering Popcakezzz Surprise Events Talamini Branderie 123hapjes Aveleijn Damsté Circus Tijdgeest Attack Soccer Events KOV Hebbes

7


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

LOKALE UITDAGINGEN 1999 Arnhemse Uitdaging 2009 Zutphense Uitdaging 2011 Doetinchemse Uitdaging Edese Uitdaging Zeeuwse Uitdaging 2012 Lochemse Uitdaging 2013 Berkellandse Uitdaging Delftse Uitdaging Enschedese Uitdaging Harderwijkse Uitdaging Winterswijkse Uitdaging 2014 Bronckhorster Uitdaging Duivense Uitdaging Helderse Uitdaging Hof van Twentse Uitdaging Leeuwarder Uitdaging Moerdijkse Uitdaging Montferlandse Uitdaging Noordenveldse Uitdaging Oost-Betuwse Uitdaging Pijnacker Nootdorpse Uitdaging Roermondse Uitdaging Roosendaalse Uitdaging Schager Uitdaging Utrechtse Uitdaging Westfriese Uitdaging

8

2015 Aaltense Uitdaging Asser Uitdaging Etten-Leurse Uitdaging Gorinchemse Uitdaging Groningse Uitdaging Haagse Uitdaging Harderwijkse Uitdaging Hoogeveense Uitdaging Midden-Groningse Uitdaging Noord-Groningse Uitdaging Oisterwijkse Uitdaging Oost-Gelrese Uitdaging Rondeveense Uitdaging Udense Uitdaging Zaanse Uitdaging Zwolse Uitdaging

2016 Doesburg-Rhedense Uitdaging Emmense Uitdaging Haaksbergse Uitdaging Hardenbergse Uitdaging Haren-Tynaarlose Uitdaging Hollands-Kroonse Uitdaging Lansingerlandse Uitdaging Lelystadse Uitdaging Liemerse Uitdaging Meppeler Uitdaging Nijkerkse Uitdaging Raalter Uitdaging Rijk van Nijmegen Uitdaging Rotterdamse Uitdaging Sittard-Geleense Uitdaging Steenwijkerlandse Uitdaging Waterlandse Uitdaging

WE U E I 17 N gingen! Uitda

ENSCHEDESE UITDAGING


HOE KAN IK DEELNEMEN?

DE ENSCHEDESE UITDAGING; IETS VOOR U? Gedurende het hele jaar worden er door de Enschedese Uitdaging matches gerealiseerd en worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Hoe werkt het precies en wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven en maatschappelijke organisaties?

VOOR BEDRIJVEN Maatschappelijk betrokken ondernemen De Enschedese Uitdaging is er voor die bedrijven, die op sociaal gebied invulling willen geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. De Enschedese Uitdaging biedt hiervoor tal van mogelijkheden. Denk aan het inzetten van medewerkers of geld, het opstarten van projecten of het sponsoren ervan in natura. Maar ook het aanbieden van kennis en kunde behoort tot de mogelijkheden.

Mark Krakers Bedrijfsleider Janssen de Jong Bouw

Genoeg te doen Janssen de Jong Bouw, een bouwbedrijf uit de regio, heeft al een paar mooie projecten op hun naam staan. Bedrijfsleider Mark Krakers, al vanaf de oprichting van de Enschedese Uitdaging betrokken, vertelt: “Een tijd terug hebben we een mooie opdracht uitgevoerd bij “Stichting Buitencentrum de Voshaar”. De stichting wilde hun gastenverblijf isoleren, maar ze hadden zelf het geld en de materialen niet om dit voor elkaar te krijgen. We hebben toen ons netwerk van leveranciers gevraagd om een bijdrage. Samen hebben we uiteindelijk een waanzinnig resultaat neergezet. Daarnaast hebben we onlangs nog een prieel geplaatst bij wijkontmoetingsplek de Kloostertuin tegenover de ingang van Bruggerbosch en zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw project: het verzorgen van nieuwe bestrating bij het Hospice Enschede. Genoeg te doen dus!” Verfrissend Op de vraag waarom je als bedrijf zou moeten deelnemen aan de Enschedese Uitdaging, antwoordt Mark overtuigend: “Het voelt gewoon goed belangeloos iets te doen voor een ander. Er hangt geen commercieel belang aan, en dat is soms toch wel verfrissend in deze commerciële wereld. Het écht samen doen, die saamhorigheid; dat is onze drijfveer. Daarnaast vind ik dat je als bedrijf tegenwoordig eigenlijk niet meer kan achterblijven als het gaat om maatschappelijk betrokken ondernemen. Bovendien is dit een pré bij deelname aan aanbestedingen.” Relatief kleine moeite, groot gebaar Mark verwacht in de toekomst nog meer projecten te kunnen opstarten. “We hebben gemerkt dat er ontzettend veel vraag is naar bouwkundige kennis en materialen. Er is namelijk altijd wel een clubhuis of kantine die aan onderhoud toe is. Voor ons vaak een relatief kleine moeite, maar een groot gebaar!” Hoe kan ik als bedrijf deelnemen? Als bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden deel te nemen aan de Enschedese Uitdaging. Bijvoorbeeld door: • • • • • •

JAAROVERZICHT 2016

Deelname aan een specifiek project Aanbieden van kennis/kunde of extra handen Aanbieding van overtollig materiaal via de Spullenbank Als nieuw lid deelnemen in de Matchgroep Geven van financiële steun als founder, sponsor of vriend Deelname aan de Beursvloer

9


HOE KAN IK DEELNEMEN?

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Voor maatschappelijke organisaties is de Enschedese Uitdaging een waardevol platform en een link naar het bedrijfsleven. Het kan helpen bij het realiseren van vragen, die door gebrek aan geld, tijd, kennis of materiaal blijven liggen. Angelien Hoppen, projectleider en spin in het web bij Landgoed Algoed, kan hierover mee praten. Een uitkomst Landgoed Algoed, een ontmoetingsplaats en cultureel centrum, maakte eind 2015 voor het eerst kennis met de Enschedese Uitdaging. “Landgoed Algoed is een stichting die draait op vrijwilligers en laag in de kosten moet blijven. We kijken dan ook altijd waar we kunnen besparen en of we spullen kunnen hergebruiken. De Enschedese Uitdaging biedt hierin echt een uitkomst. Naar mijn idee kunnen we als organisatie veel profijt hebben van de kennis, kunde en materieel overschot van bedrijven. Onlangs zijn we bijvoorbeeld geholpen met onze marketing en website, om Landgoed Algoed nog beter op de kaart te zetten. Ook zijn er momenteel medewerkers van Timberland aanwezig die enkele uren per week hun handen uit de mouwen steken bij allerlei klussen. En we hebben bijvoorbeeld laatst een (overtollige) pallet met glazen gekregen van een bedrijf, die we weer kunnen gebruiken voor onze eigen gasten. Allemaal dankzij de Enschedese Uitdaging. En voor bedrijven is het natuurlijk ook een mooie manier een maatschappelijke bijdrage te leveren!”

Angelien Hoppen Projectleider en spin in het web bij Landgoed Algoed

Mooi evenement voor nieuwe contacten Landgoed Algoed is al twee jaar achtereen aanwezig bij de Beursvloer, het initiatief dat het aanbod van bedrijven matcht met de vraag van maatschappelijke organisaties. Volgens Angelien een middag waar je energie van krijgt. “De Beurvloer is een heel mooi evenement om nieuwe contacten te leggen. Zo hebben enkele medewerkers van de Sesam Academie ons na de Beursvloer ondersteund bij diverse werkzaamheden. En heeft een bedrijf voor opblaasballonnen ons geholpen bij de organisatie van een activiteit. Naast de Beursvloer hebben we onlangs ook een aantal aanvragen ingediend via de website, rondom een geplande verbouwing en de professionalisering van Landgoed Algoed. Eind dit jaar horen we of er een match is gevonden. We zijn benieuwd!”

Hoe het werkt 1. Indienen van een hulpvraag op de website a. Eenvoudige vraag? Die pakken we direct op. 2. Behandeling aanvraag in Matchgroep a . Grote(re) en complexe(re) vraag? Die bespreken we in de Matchgroepvergadering, die vier keer per jaar plaatsvindt. Mogelijk vragen we je een toelichting te geven. 3. Uitvoer van hulpvraag door bedrijf uit het netwerk van de Enschedese Uitdaging Hoe kan ik als maatschappelijke organisatie deelnemen? Als maatschappelijke organisatie zijn er verschillende manieren om deel te nemen aan de Enschedese Uitdaging. Bijvoorbeeld door: • Indienen van een aanvraag voor ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project • Indienen van een aanvraag bij één van onze vaste onderdelen zoals de Spullenbank of de Klussenbank • Doorspelen van aangeboden materiaal naar andere stichtingen en/of verenigingen • Deelname aan NLdoet • Deelname aan de Beursvloer Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@enschedeseuitdaging.nl. De Matchgroepbijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. De data staan vermeld op onze website.

10

ENSCHEDESE UITDAGING


SPULLENBANK

DE SPULLENBANK De Spullenbank biedt bedrijven de mogelijkheid overtollig kantoormeubilair, apparatuur en ander materiaal beschikbaar te stellen, zodat dit uitgezet kan worden bij maatschappelijke organisaties. Kasten, bureaus, stoelen, tafels en andere spullen kunnen zo goed hergebruikt worden. De materialen die niet rechtstreeks bij een organisatie afgeleverd kunnen worden, worden opgeslagen aan de Javastraat 92. Via de website www.enschedeseuitdaging.nl/activiteiten/spullenbank kunnen bedrijven hun spullen aanbieden en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen. Bij het indienen van de spullen moeten foto’s worden meegestuurd, die gebruikt worden voor het beoordelen van de materialen en voor plaatsing op de website. In sommige gevallen volgt een bezoek voor het bekijken van de spullen. Het aanbod wordt uitgezet in het bestand van maatschappelijke organisaties, waarbij het principe geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Bij een match wordt in sommige gevallen het transport georganiseerd. Hiervoor werkt de Enschedese Uitdaging o.a. samen met een vervoerspoule waar SES, St. Zekere Basis, Landgoed Algoed en HST aan deelnemen.

JAAROVERZICHT 2016

11


DE KLUSSENBANK

DE KLUSSENBANK Regelmatig hebben maatschappelijke organisaties behoefte aan extra mankracht. De kosten voor klussen, zoals renovatie, schilder- en herstelwerk, passen vaak niet in het budget van de organisatie. Daarnaast ontbreekt het hen aan kennis en kunde. De aanvragen voor deze klussen nemen toe. De Enschedese Uitdaging heeft daarom in 2016 de Klussenbank opgericht. Bij de Klussenbank worden de handen uit de mouwen gestoken. Alle aanvragen met betrekking tot fysieke inspanning vallen onder de Klussenbank. We hebben het hier over praktische inzet, fysieke mankracht en middelen. Bijvoorbeeld: schilder- of timmerwerk, maar ook herstelwerk van kleding. Het klusteam bestaat uit ervaren, maar ook iets minder ervaren vrijwilligers, die op deze manier een bijdrage leveren aan de maatschappij.

12

ENSCHEDESE UITDAGING


NL DOET

NL DOET De Uitdaging stimuleert bedrijven om mee te doen aan NLdoet, de twee landelijke vrijwilligersdagen in maart georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet kunnen verschillende groepen mensen vrijwilligerswerk doen: vrienden, collega’s, bedrijven, scholen‌ Iedereen die iets wil bijdragen aan zijn omgeving. Veel gemeenten, politici en zelfs leden van het Koninklijk Huis doen mee. Daarmee levert NLdoet een grote bijdrage aan het imago van het vrijwilligerswerk en worden er belangrijke klussen geklaard. Op 11 en 12 maart 2016 vond de 12e editie van NLdoet plaats. Het was weer een groot succes. In heel Nederland zijn 9226 klussen geklaard, waarvan 89 in Enschede. Iets om heel trots op te zijn. Zo ging het team van de Enschedese Uitdaging aan de slag met het opknappen van Buitencentrum De Voshaar. Ook het Koninklijk Huis liet zich weer van de goede kant zien; ons koningspaar heeft zich ingezet voor een speeltuin in Alphen a/d Rijn. Ongelofelijk om zoveel enthousiasme, positieve inzet en gezelligheid bij elkaar te zien en dat er ieder jaar weer meer mensen en organisaties meedoen aan NLdoet.

JAAROVERZICHT 2016

13


BEURSVLOER

BEURSVLOER De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend evenement voor het versnellen van het matchproces. Een snelkookpanformule, waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar worden gebracht en zij in anderhalf uur tijd, onder begeleiding van hoekmannen en -vrouwen, onderhandelen over vraag en aanbod. Met als doel zoveel mogelijk matches te maken, waardoor knelpunten bij verenigingen en stichtingen op gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden opgelost. Dit alles gebeurt met gesloten beurs. De maatschappelijke organisaties bieden op hun beurt soms een tegenprestatie aan die past bij hun karakter en de match met het bedrijf. Deelname aan de Beursvloer bevordert de maatschappelijke betrokkenheid. Deelnemers doen nieuwe contacten op en er worden samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Op de website van de Uitdaging www.enschedeseuitdaging.nl zijn voorafgaand aan de Beursvloer de vragen van de maatschappelijke organisaties te vinden. Bedrijven kunnen zich hierop oriĂŤnteren. Uiteraard helpt de Enschedese Uitdaging ook graag bij het scherper stellen van het aanbod van bedrijven en het achterhalen van de vraag achter de vraag bij maatschappelijke organisaties. 14

ENSCHEDESE UITDAGING


UITDAGING XXL

UITDAGING XXL De Enschedese Uitdaging is de uitdaging aangegaan binnen een maand, tijdens de NLmatcht dagen, een groots event neer te zetten. Op zaterdag 19 november was het zo ver. Tijdens de Uitdaging XXL werden 50 minimagezinnen in het zonnetje gezet door ze een metamorfose te geven en toekomstperspectief te bieden. We lieten de minimagezinnen kennismaken met diverse organisaties die hen verder kunnen helpen richting de arbeidsmarkt. Voor (vrijwilligers)werk, een stage of een leer-/werkplek. Om een goede eerste indruk te maken, ondergingen de gezinnen die middag een metamorfose in de vorm van een nieuw kapsel, styling en visagie. Daarnaast waren er allerlei leuke, ontspannende activiteiten. De gezinnen hebben zienderogen genoten van deze dag, de belangstelling en aandacht die er voor hen was. Ook deze dag stond in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemerschap, en werd op basis van maatschappelijke bijdrages en donaties mogelijk gemaakt; kappers, stylisten en kleding/schoeisel voor de metamorfoses, or artiesten voor het entertainment, giveaways voor de goodiebags, materialen voor sport en spel en ondersteuning bij de organisatie van de catering. In totaal hebben 106 ondernemers hett evenement de Uitdaging XXL mogelijk gemaakt..

NLmatcht is een mediacampagne die in 2016 is opgezet door MVO Nederland om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en er meer aandacht voor te vragen. 'MBO versterkt de samenleving doordat bedrijven zich inzetten voor maatschappelijke initiatieven en de kwetsbare doelgroepen die ze bedienen. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd tijdens lokale matchevenementen die worden georganiseerd door zogenoemde MBO-intermediairs, zoals de Uitdaging', aldus Eerde de Swart van MVO Nederland. De Enschedese Uitdaging won de 3e prijs, een geweldige erkenning voor al het werk dat hiervoor verricht is. 'Een mooi voorbeeld van een totaalaanpak. Een concrete maatschappelijke doelgroep wordt op meerdere fronten geholpen. Hierdoor kunnen bedrijven heel concreet en vanuit eigen expertise bijdragen. Complimenten voor dit concept', aldus de jury in haar rapport.

JAAROVERZICHT 2016

15


MATCHES IN BEELD

SPULLEN SPEELGOED EN KINDERMEUBILAIR VAN DE SPULLENBANK VOOR TIMBA-S Stichting kinderkringloopwinkel Timba-S richt zich op gezinnen met een minimuminkomen. Zij verkopen tweedehands spullen voor een klein prijsje of bieden deze gratis aan cliënten aan, die via hulpverlenende instanties naar hen zijn doorverwezen. Dankzij de Spullenbank kon Timba-S rekenen op een mooie bijdrage voor hun kinderkringloopwinkel.

Vraag

Spullen voor de kinderkringloopwinkel

“De Enschedese Uitdaging heeft mij benaderd en spullen aangeboden, van verschillende soorten speelgoed tot ledikantjes en boxen. Ik was uiteraard blij verrast. De doorloop van spullen in de kinderkringloopwinkel ligt hoog, dus zijn we continu op zoek naar items voor de winkel. Vanaf nu doen we een belletje naar de Enschedese Uitdaging en komt het goed terecht.” Maddie Blaauw - Timba-S

Aanbod

Spullen voor kinderen

“De Spullenbank biedt een breed assortiment aan spullen. Er waren diverse items binnengebracht voor kinderen. Niet alleen speelgoed maar ook verschillende soorten meubels. Deze hebben we direct aangeboden aan Timba-S, die hier op hun beurt minimagezinnen mee kunnen verblijden. Een mooie samenwerking die we blijven voortzetten!” Martin Brinkhuis - Enschedese Uitdaging

SCHOOLSETS SAXION KRIJGEN TWEEDE LEVEN BIJ STICHTING ZEKERE BASIS Hogeschool Saxion bood via de Enschedese Uitdaging overtollige schoolsets, bestaande uit tafels en stoelen, aan. Uit dit aanbod zijn meerdere matches ontstaan, waaronder die met Stichting Zekere Basis. Vraag

Meubilair voor kamers en leslokalen

“Ik zag het aanbod van de schoolsets op de website van de Enschedese Uitdaging. Wij zijn toen in contact gebracht met Saxion. Het transport van deze stoelen en tafels hebben wij samen met onze jongeren geregeld, voor onszelf en ook voor andere organisaties. De meubels worden gebruikt in de kamers van de jongeren en voor de leslokalen. We zijn erg blij met het meubilair, ook de samenwerking met Enschedese Uitdaging was weer prima.” Laurens Bombeld - Stichting Zekere Basis

Aanbod

Schoolsets

“Wij hebben regelmatig spullen over, doordat er bijvoorbeeld verbouwd wordt. Voor deze spullen is geen opslag en weggooien is zonde. Bij toeval kwam ik via via terecht bij de Enschedese Uitdaging. Het is heel mooi dat spullen die wij niet meer gebruiken, nog wel kunnen worden ingezet bij stichtingen die hier om staan te springen. Wanneer je dan ziet dat een stichting het meubilair van Saxion gebruikt, is dat erg leuk.” Peter van der Veen - Saxion

16

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

ORGANISATIE & ADVIES TELECATS RICHT NAS-SERVER IN VAN STICHTING BEIEN Stichting Beien is een bewonersinitiatief in Enschede Noord. Een platform van, voor en door bewoners van Enschede, opgericht om samen te bouwen aan een wijk en een wereld waarin het voor iedereen prettig leven is. De stichting liep bij de inrichting van de NAS-server tegen wat problemen aan en legde haar vragen neer bij de Enschedese Uitdaging. IT-bedrijf Telecats bood hulp. Vraag

Beveiliging en toegang NAS-server

“We hadden een aantal vragen over de inrichting van de NAS. Vooral over de beveiliging en toegang. Zelf kwamen we er niet uit, er moest een specialist bij komen. De Enschedese Uitdaging koppelde ons aan Telecats. Zij stelden twee keer vier uur beschikbaar. In één sessie kregen we echter al de antwoorden op onze vragen. De tweede sessie was dus niet nodig. We zijn al vanaf het startpunt bij de Enschedese Uitdaging betrokken. Ik vind het een heel leuk en goed initiatief. Het is mooi dat een aantal ondernemende mensen de handen ineen heeft geslagen en iets wil betekenen voor de stad.” Ernst Bergboer - Stichting Beien

Aanbod

Sessie voor inrichten NAS-server

“Wij hebben voor Stichting Beien de NAS-server ingericht. De vraag kwam bij ons binnen via de Matchgroep van de Enschedese Uitdaging. Daarna is het heel snel gegaan. En ik denk ook dat die snelheid het succes bepaalt. Matches moeten snel tot stand komen, dat werkt het beste. Kost het weinig inspanning, dan wordt het snel gerealiseerd.” Martin Spitholt - Telecats

DAMSTÉ DEELT HAAR KENNIS MET CULTURELE CLUBS Damsté advocaten en notarissen werkt aan juridische vraagstukken voor het bedrijfsleven, overheden en particulieren. Mariëtte Plaggemars, notaris bij Damsté, gaf via Stichting Cultuur in Enschede uitleg aan culturele organisaties over het oprichten van een stichting of vereniging. Vraag

Hoe richt ik een stichting of vereniging op?

“Voor een netwerkbijeenkomst voor culturele organisaties in Enschede waren we op zoek naar iemand die uitleg wilde geven over het starten van een stichting of vereniging. De Enschedese Uitdaging heeft ons tijdens deze netwerkbijeenkomst op meerdere manieren ondersteund, zo ook door ons in contact te brengen met Damsté. De workshop was geslaagd, Damsté heeft een goede invulling gegeven aan onze vraag.” Quinta Clason - Stichting Cultuur in Enschede

Aanbod

Kennis over oprichting stichtingen en verenigingen

“Via de Enschedese Uitdaging kwam ik in contact met Stichting Cultuur in Enschede. Op hun verzoek heb ik uitleg gegeven over het oprichten van een stichting of vereniging. Het is mooi dat ik mijn kennis met andere mensen heb kunnen delen. Ik heb naar aanleiding van de training zelfs een aantal mensen geholpen met het daadwerkelijk oprichten van een stichting.” Mariëtte Plaggemars - Damsté

JAAROVERZICHT 2016

17


MATCHES IN BEELD

LOCATIE & FACILITEITEN DOMIJN VERZORGT OPSLAGRUIMTE VOOR TERRE DES HOMMES Terre des Hommes komt op voor kinderen die worden uitgebuit. De organisatie heeft een winkel in Enschede en was op zoek naar opslagruimte. Op de Beursvloer kwamen ze in contact met woningcorporatie Domijn, die de organisatie een ruimte te leen aanbood.

Vraag

Opslagruimte voor kleding

“De match kwam op de Beursvloer tot stand. We kwamen met elkaar in gesprekk en vrij ij snel daarna was het geregeld. De opslagruimte bevond zich tegenover onze winkel, daar waren we heel blij mee. Als tegenprestatie verzorgden we een cursus ondernemen voor jonge ondernemers in de Performance Factory. Sinds maart van dit jaar zijn we uit het pand, omdat Domijn koos voor een nieuwe invulling van de Performance Factory. De Beursvloer is voor ons een prachtige manier om gekoppeld te worden aan een bedrijf. Het is bijzonder te merken hoeveel mensen willen helpen. Als je het gewoon maar vraagt.” Frank van den Berg - Terre des Hommes

Aanbod

Ruimte in Performance Factory

“De winkel van Terre des Hommes ligt vlakbij de Performance Factory. Ze hadden tijdelijk een plek nodig voor het opslaan van kleding. We hielpen hen met een opslagruimte, dichtbij de winkel. Dat was voor hun heel prettig. We hebben dit ongeveer vier jaar gedaan. Via de Uitdaging is steeds de termijn verlengd. Afgelopen maart zijn we er, vanwege een andere invulling van de Performance Factory, mee gestopt.” Jan Krakers - Domijn

DOMIJN STELT RUIMTE BESCHIKBAAR AAN DE WEEKENDSCHOOL ‘TOPPERS OP ZONDAG’ De Weekendschool biedt activiteiten aan voor gemotiveerde jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, die opgroeien in een minder kansrijke leefomgeving. De organisatie zocht een ruimte in Enschede en kwam via de Matchgroep van de Uitdaging in contact met Domijn.

Vraag

Ruimte voor activiteiten op zondag

“Via de Matchgroep kwam ik in contact met Jan Krakers. In augustus zijn we wezen kijken bij de ruimte Workspace4u in de Performance Factory. Inmiddels zitten we daar nu een paar keer per maand op zondag met veel plezier met twee groepen. De eigenaar is heel behulpzaam en denkt goed met ons mee. Ik vind de Enschedese Uitdaging een heel goed initiatief. Als we een vraag hebben, dan wordt er altijd gekeken naar wat ze voor ons kunnen doen.” Ans Rotting - De Weekendschool ‘Toppers Op Zondag’

Aanbod

Ruimte ‘Workspace4u’ in Performance Factory

“We richten ons bij de Performance Factory op projecten rondom talentontwikkeling. De Weekendschool past daar heel goed tussen. Ik heb ze daarom geadviseerd eens een kijkje te nemen. We proberen de ruimtes zo efficiënt mogelijk te benutten. Door de week zit er nu een aantal klassen van het ROC, die zijn er zondags niet. Dan maakt de Weekendschool er gebruik van. Een win-win situatie voor ons allebei. Zij zitten op een inspirerende plek, wij hebben weer een partij die past bij het project dat we graag op willen zetten.” Jan Krakers - Domijn

18

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

KLUSSEN EERSTE KLUSSER KLUSSENBANK AAN DE SLAG BIJ MANEGE HET ROESSINGH Stichting Manege het Roessingh had de primeur! Vanuit de Klussenbank van de Enschedese Uitdaging ging klusjesman Maurice Kamphof bij de manege aan de slag. Op 15 januari tekenden Maurice en Judith Branger, hoofd van de manege, de overeenkomst. Vraag

Klusjesman voor regelmatige klussen

“Onze vraag ontstond doordat de vaste klussenman van de manege ging stoppen. Ik heb contact opgenomen met de Enschedese Uitdaging en uiteindelijk onze aanvraag neergelegd bij de Klussenbank. Ik ben erg blij met de samenwerking, de gesprekken leiden vaak tot andere en nieuwe ideeën. Binnenkort staan we weer met onze overige vragen op de Beursvloer, op zoek naar mooie matches.” Judy Branger - Stichting Manege het Roessingh

Aanbod

Ervaren timmerman

“Ik zat tijdelijk zonder werk en wilde graag onder de mensen zijn en iets doen voor de maatschappij. Zodoende ben ik bij de Enschedese Uitdaging terechtgekomen en aan de slag gegaan als klusjesman. Mijn eerste klus was op afroepbasis, enkele uren per week op de manege. Hier heb ik onder andere klein onderhoud en timmerwerk verricht. Zo heb ik bijvoorbeeld een raam in een dichte deur gemaakt en repareerde ik dakgoten en voerbakken. Ik ben lekker aan het werk en de manege kan weer vooruit!” Maurice Kamphof - vrijwilliger Klussenbank

BASISSCHOOL PAUS JOANNES ONDERGAAT METAMORFOSE Begin juni is gestart met een metamorfose in de basisschool Paus Joannes. Onder deskundige leiding van Maurice Kamphof, gingen vrijwilligers van onze Klussenbank en studenten van studentenvereniging CSV Alfa aan de slag. Binnen een week maakten zij de speelhuisjes gereed. Vraag

Ombouwen speelhuisjes naar huidige veiligheidsnormen

“De speelhuisjes in de kleutergroepen moesten omgebouwd worden naar de huidige veiligheidsnormen. Dit was een dringende wens van de kleuterleerkrachten. Door de aanpassingen is het beter zichtbaar waar de kinderen mee bezig zijn en kunnen ze, waar nodig, beter begeleid worden in hun spel. Niet onbelangrijk, de huisjes zijn ook flink opgeleukt!” Jeroen Hulsmeijers - Basisschool Paus Joannes

Aanbod

Handige klussers en materiaal

“De Enschedese Uitdaging heeft voor materiaal en mankracht gezorgd om het project ten uitvoer te brengen. De bouwmaterialen werden gedoneerd door BMN. Er is heel hard gewerkt om tot een mooi resultaat te komen. En dat resultaat bestond niet alleen uit mooie speelhuisjes, maar ook uit blije gezichten bij de leerkrachten en natuurlijk de kleuters, die er goed gebruik van maken. Een match waarbij verschillende partijen een mooie bijdrage hebben geleverd.” Willem Diepeveen - Enschedese Uitdaging

JAAROVERZICHT 2016

19


FINANCIËN

FINANCIËN 2016 In 2015 brachten we de interne organisatie goed op orde en ontplooiden we nieuwe initiatieven. In 2016 lag de focus op onze kernwaarde: het realiseren van een hoog aantal matches met bijbehorende maatschappelijke waarde. Dit is gelukt! Daarnaast hadden we voor 2016 de doelstelling minder afhankelijk te zijn van een klein aantal founders en sponsoren en onze inkomsten uit een breder pallet van bedrijven/partners te halen. Dit is helaas (nog) niet voldoende gelukt. Dit heeft alles te maken met onze aandacht voor de uit 2015 voortvloeiende afhandeling van ingezette initiatieven rondom de interne organisatie, in combinatie met het succesvol maken van de Beursvloer en het organiseren van een nieuw evenement: de Uitdaging XXL. Dit heeft geresulteerd in een klein verlies. Sinds eind 2016 ligt de volledige aandacht daarom op fondsenwerving. We zoeken daarmee een overeenkomstige beloning voor het succes van de Enschedese Uitdaging. We moeten onze financiële onafhankelijkheid en slagkracht vergroten om onze continuïteit te kunnen waarborgen. We gaan hiervoor binnenkort met vele potentiële partners in Enschede in gesprek. Onderstaand treft u de winst -en verliesrekening over 2016 aan: Inkomsten: Gemeente Enschede Oranjefonds Founders en sponsorbijdragen

€ € €

20.000 15.000 12.400

Totaal inkomsten

47.400

Uitgaven: Medewerkers Vrijwilligers Drukwerk & marketing Organisatiekosten Afschrijvingen

€ € € € €

34.753 7.409 4.473 7.050 561

Totaal uitgaven

54.246

Resultaat

-6.846

Resultaten We sluiten het jaar 2016 af met maar liefst 439 matches met een maatschappelijke waarde van € 332.100,50. Met deze knaller komen we sinds 2013 op een totaal van 772 matches met een maatschappelijke waarde van € 685.792,50. De Enschedese Uitdaging staat hiermee mooi op de kaart, zeker omdat we als 1 van de 64 Uitdagingen in Nederland maar liefst 6% van het landelijk aantal matches realiseerden. Deze trend gaan we in 2017 doorzetten. Onze minimale ambitie is de groei van de afgelopen jaren te continueren.

20

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST SPULLEN Biedende partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Waarde

Stellar Systems

Mediant

Toetsenbord, muis en desktop

€ 150,00

UT

Digitech

Laptop HP PROBOOK 6570

€ 150,00

Meijndersma (2015)

Speeltuin stadsveld

25 Kop en schotels à € 2,50

€ 62,50

Saxion

Stichting Zekere basis

28 Blauwe stoeltjes à € 10,00

€ 280,00

Mediant

Stichting Zekere basis

Bureaukast

€ 350,00

Roijakkers Advies Bv

Stichting Zekere basis

Desktop, monitor, toetsenbord en muis

€ 175,00

Kruit Verzekeringen

Stichting Zekere basis

2 Bureaustoelen à € 50,00

€ 100,00

Saxion (2015)

Stichting Zekere basis

2 Archiefkasten

€ 200,00

Meijndersma (2015)

Stichting Zekere basis

50 Kop en schotels à € 2,50

€ 125,00

Saxion (2015)

Stichting Zekere basis

4 Bureautafels luxe uitvoering

€ 400,00

Manege 't Roessingh

Stichting Zekere basis

Stalen lockerkast

€ 100,00

HUB Twente

Stichting Zekere basis

2 Grote Grijze stoelen

€ 100,00

Kruit Verzekeringen

Voedselbank E’de-Haaksbergen

Bureau incl. 4 stoelen

€ 175,00

Connexxion

Stichting Zekere basis

2x Kerstpakketten

€ 50,00

ONS Gemeente Enschede

Smileyveld

Diverse Spellen en Speelgoed

€ 50,00

UT

De Meene

Laptop DELL Latitude 830

€ 100,00

UT

Smileyveld

Laptop / Monitor en desktop

€ 200,00

Saxion (2015)

Voedselbank E’de-Haaksbergen

9 Tafels tbv productielijn

€ 500,00

SKOE toermalijn

Speeltuin Bruggert

Kindertafels en stoelen 6 sets en 4 stoeltjes

€ 180,00

SKOE toermalijn

Speeltuin Robinia

Kindertafels en stoelen 5 sets

€ 125,00

SKOE toermalijn

Speeltuin Hogeland

Kindertafels en stoelen 4 sets

€ 100,00

SKOE toermalijn

Speeltuin Tuindorp

Kindertafels en stoelen 6 sets

€ 150,00

SKOE toermalijn

Speeltuin Zuider

Kindertafels en stoelen 5 sets

€ 125,00

SKOE toermalijn

Speeltuin Polboske

Kinderstoeltjes 20 stuks

€ 150,00

Connexxion

Speeltuin Stadsveld

1x Kerstpakket tbv kantine

€ 25,00

Kruit Verzekeringen

Speeltuin het Bruggert

2x Schoonloopmatten

€ 40,00

Kruit Verzekeringen

Kledingbank Enschede

1x Papierversnipperaar

€ 50,00

Oost NV (2015)

HUB Twente

1x Groene fauteuil

€ 50,00

Kruit Verzekeringen

St. Leergeld

1x Grote Archiefkast

€ 100,00

UT

St. Leergeld

2x Laptops tbv de doelgroep

€ 200,00

UT

Speeltuin het Lindenhof

1x HP Laptop

€ 100,00

UT

Digitech

12x Dockingstations + 5 voedingen

€ 170,00

HUB Twente

Stadswerkplaats

Magnetron

St. Melkweg

HUB Twente

2x Ronde tafel / 1x Bureaustoel

€ 200,00

Saxion (2015)

St. Beien ( 2015)

2x Bureautafel Gispen

€ 300,00

UT

Ixta Noa

3x Laptops Dell + tas

€ 325,00

Saxion (2015)

Speeltuin Lindenhof

8x Plastic stoelen

€ 80,00

Stellar Systems (2015)

HUB Twente

1x IBM Printer

€ 25,00

Saxion (2015)

St. Melkweg

2x Dressoirkasten

€ 200,00

Kruit Verzekeringen

St. Melkweg

1x Archiefkast

€ 200,00

Stellar Systems

Alifa

1x Printer + laptoptas

€ 75,00

ONS Gemeente Enschede

Alifa

1x Autostoeltje

€ 25,00

JAAROVERZICHT 2016

€ 25,00

21


DE MATCHLIJST SPULLEN Telecats

Alifa

5x Complete desktops HP

€ 750,00

Saxion

St. Zekere Basis

5x Luxe ladenkastjes

€ 375,00

SKO

Enschedese Uitdaging

9x Luxe bureaustoelen (€ 130,00 )

€ 1.170,00

SKO

M-Pact

16x Luxe bureaustoelen (€ 130,00)

€ 2.080,00

Damste

Enschedese Uitdaging

Divers kantoormeubilair

€ 4.675,00

Damste

M-Pact

Divers kantoormeubilair

€ 4.750,00

Damste

St. Zekere Basis

1x Stalen ladenkast hoog

BAM Groep

St. Zekere Basis

Divers kantoormeubilair tbv nieuw pand

BAM Groep

St. Landgoed Algoed (2015)

Vaatwasser

Aannemersbedrijf Holvast

De Menkotoren (2015)

Ventilatoren 3x

Dipasa

Timba-s

2x Desktop + 2x Monitor

€ 200,00

M-Pact

Timba-s

Divers speelgoed / ledikant + box

€ 100,00

AZ Alkmaar

Voetbalmaatjes

Diverse sporttenues 30 stuks

€ 150,00

Waste 4 Parkinson

St. Melkweg

Waterkoeler 1x

BMN

Paus Johannesschool

Diverse bouwmaterialen tbv aanpassingen speelhuisjes

€ 250,00

Arli Group

St. MEEreizen

30 Sets hand- en theedoeken tbv clienten tijdens reis

€ 315,00

BAM Groep

Bruggerbosch

Divers serviesgoed tbv kantine

BAM Groep

St. Landgoed Algoed

Divers serviesgoed tbv kantine

Damste

Mediant

8x Desktops Compaq

€ 200,00

Stellar Systems

Mediant

1x Computer compleet NetVista

€ 100,00

Dipasa

Mediant

2x Printer Kyocera Ecosys

€ 100,00

M-Pact

St. Nieuwe Twenste Kunst

2x Archiefkast groot

€ 200,00

Generatie Dynamiek

M-Pact

Bulletin Bord

€ 75,00

Holvast

Power Noord

Whiteboard

€ 25,00

ME Electronics (2015)

Voetbalmaatjes

Stoelen, kasten en bank tbv ontmoetingsruimte

€ 250,00

BAM groep

Nivon Enschede

Beamer

€ 150,00

Saxion (2015)

St. Framed

Glazen Dressoir

St. Melkweg

St. Zekere Basis

Kantoorstoel blauw 63x

€ 945,00

Ten Hag

Power Noord

Beeldscherm Acer 1710

€ 25,00

Damste

Volksuniversiteit Enschede

8x Kantoorstoel luxe / 4x kantoorstoel roze

€ 500,00

Ten Hag

Enschedese klimvereniging

5x Monitor + 5x toetsenbord

€ 100,00

Domijn

Get on Track

Divers kantoormeubilair

Damste

St. Kledingbank

3x Bureaustoel + 1x tafel

Saxion

St. Zekere Basis

175x Schoolsets (€ 35,00)

€ 6.125,00

Saxion

St. Enschedese speeltuinen

40x Schoolsets (€ 35,00)

€ 1.400,00

Saxion

Get on Track

15x Schoolsets (€ 35,00)

€ 525,00

Saxion

Syr. Orthodoxe kerk

108x Tafels + 212 stoelen (€ 25,00 + € 10,00 p. st)

Domijn

Kledingbank Enschede

1x Lockerkast/3x bureaustoel/1x tafel

Depot Enschede

William Schrikker groep

1x Herenfiets

Saxion

St. de Meene

8x Tafels groot donkerbeige

€ 500,00

HUB Twente

St. Kledingbank

7x Houten stoelen

€ 105,00

BAM Groep

St. KLedingbank

5x Ordners en 4x bureaubakken

€ 20,00

Domijn

HUB Twente

Presentatiezuil

€ 75,00

22

€ 50,00 € 5.920,00 € 100,00 € 45,00

€ 50,00

€ 25,00 € 25,00

€ 75,00

€ 1.460,00 € 250,00

€ 4.820,00 € 200,00 € 75,00

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST

St. Melkweg

St Present

Directietafel

Saxion

St. Get on Track

9x Grote directietafels

€ 125,00

Kruit Verzekeringen

St. Get on Track

2x archiefkast halfhoog

€ 200,00

Kruit Verzekeringen

St. Get on Track

8x vaste bureaustoel zwart

€ 200,00

Ten Hag

St. Landgoed algoed

2x computers compleet met scherm en toestenbord

€ 300,00

Damste

St. Voetbalmaatjes

Bruine legkast

Damste

St. Landgoed Algoed

1x Lage schuifdeurkast + 6x stoelen gekleurd

De Meene

Voetbalmaatjes

Diverse Sporttenues

Damste / Albelli

Alifa

15x Tafels

Timberland

Volksuniversiteit Enschede

10L muurverf / 3x rollers / 3x Verfbakken

Ten Hag

St. Melkweg

20x Muis + toestenbord

€ 100,00

Domijn /Alifa

Victoria Boys

9 tafels + transport

€ 600,00

Domijn

Speeltuin Bruggert

2x Tafel

€ 100,00

Grolsch

St. Zekere Basis

35x Telefoontoestellen en 2x centrale

€ 2.500,00

Damste / Landgoed Algoed

M-Pact / EU

6x Grote Bureaus + transport (€ 150,00)

€ 1.050,00

Switch

St. Zekere Basis

40x Hoekbureaus / 12 bureaustoelen / 5 kastjes

€ 8.975,00

Switch

Get on Track

10x hoekbureaus

€ 2.000,00

Damste

St. Zekere Basis

5x ladekast laag

€ 250,00

Ten Hag

St. Zekere Basis

30x monitor

€ 750,00

Landgoed Algoed

Damste

1x Lage Archiefkast

Dipasa

De Posten

50kg Sesamzaad

€ 200,00

Raamdecoratiedeal.com

Paardenmanege het Roessingh

4x Rolgordijn tbv metamorfose kantine

€ 275,00

HUB Twente

Kledingbank Enschede

11x Houten stappelstoelen a € 15,00

€ 165,00

Ten Hag

St. Zekere Basis

3x Monitor / 7x toetsenbord / 15x muis

€ 295,00

€ 1.100,00

€ 50,00 € 190,00 € 75,00 € 1.125,00 € 50,00

€ 75,00

€ 66.367,50

Subtotaal

ORGANISATIE & ADVIES Aanbiedende partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Waarde

Bewustmakers

Buurtbemiddeling Enschede

Strategisch advies tbv de nieuwe stichting ( 8 uur à € 80,00)

€ 640,00

Telecats

St. Beien

ICT Ondersteuning inrichten NAS server 8 uur a € 80,00

€ 640,00

Pakkende tekst

Muziekvereniging Wilhelmina

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Jolijt / Maatwerk

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Huis van verhalen

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

St. Kunst in het Volkspark

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Power Noord

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

St. Swarga

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

VCO Oost Nederland

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Buurtvereniging Schurinksweide

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Solar Team Twente (2 personen)

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 50,00

Pakkende tekst

St. Leergeld

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

JAAROVERZICHT 2016

23


DE MATCHLIJST ORGANISATIE & ADVIES Pakkende tekst

St. Framed

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Kloostertuin

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

St. Beien

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Project GewoonIK

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Loes GGD

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Wijkteams Enschede

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

SLME

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Politiekoor Twente

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

IVN Afdeling Enschede

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

Informatieblad voor Lonneker

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Pakkende tekst

FC Twente Bridge

Workshop persberichten schrijven ( 3 uur)

€ 25,00

Damste

St. Cultuur in Enschede

Notaris en spreker tbv netwerkbijeenkomst 2 sprekers a 3 uur

€ 480,00

Pakkende tekst

M-Pact

Cursus persberichten schrijven voor vrijwilligers (1,5 uur)

€ 120,00

Blad voor de Mond

VUE / Kracht on tour

Advies op het gebied van content en ontwerp magazine 1,5 uur

€ 120,00

Gildeprint

VUE / Kracht on tour

Drukwerk magazine 100 gratis oplagen

KPMG

St. Beien

Fiscaal advies ivm BTW plicht organisatie (4 uur)

€ 1.000,00 € 320,00 € 3.870,00

Subtotaal

LOCATIE & FACILITEITEN Aanbiedende partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Waarde

Domijn

Terre des Hommes

Droge en verwarmde opslagruimte voor de komende 1,5 jaar

€ 4.800,00

Beleef Catering

Enschedese Uitdaging

Catering broodjes en hapjes + 2x bediening a 5 uur

€ 1.800,00

Grolsch

Enschedese Uitdaging

Locatie en drank voor de Beursvloer

€ 6.000,00

St. Melkweg

Theatergroep Nieuwe Koning

Repetitieruimte voor 160 uur (maatschappelijk tarief)

€ 3.300,00

Essentiekracht / Rein de Roo

St. Diva

Inspiratieworkshop koken tbv vrijwilligers Stroinkshuis 12 uur

€ 960,00

St. Melkweg

St. Buddiez

Ruimte tbv evenement (4 uur)

€ 100,00

St. Zekere Basis

St Present

Structureel gebruik aanhanger / bus (20x)

€ 500,00

Domijn

St. Weekendschool

Structureel gebruik ruimte tbv bijeenkomsten

Melkweg

Humanitas

Ruimte voor thema avond voor 60 vrijwilligers

Subvention

De Posten

Hulp bij dagbestedingsactiviteiten lunch/wandeling etc 9 x 7 uur

De Meene

Enschedese Uitdaging

Ruimte tbv vrijwilligers BBQ ( halve dag)

€ 175,00

Rabobank

Enschedese Uitdaging

Artikel + foto in magazine Dichterbij (4 uur a € 80,00)

€ 320,00

De Wonne

Kledingbank

Vergaderruimte 2 avonden a 3 uur

€ 300,00

Landgoed Algoed

Kledingbank

Vergaderruimte 1 avond a 3 uur

€ 150,00

€ 2.500,00 € 150,00 € 3.150,00

€ 24.205,00

Subtotaal

KLUSSEN & EVENEMENTEN Aanbiedende partij

Ontvanger

Omschrijving match

Moire

Enschedese Uitdaging

Spandoek + advertentieruimte in de krant tbv de Beursvloer

€ 1.500,00

Event Experts

Enschedese Uitdaging

Hulp bij organisatie Beursvloer 2 pers. a 10 uur p.p

€ 1.600,00

Teatro

Enschedese Uitdaging

Licht en geluid + geluidsman a 4 uur

Twinsense

Enschedese Uitdaging

Cameraploeg tijdens Beursvloer + 2x animatiefilmpje €1.500,00

24

Waarde

€ 520,00 € 5.000,00

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST

De Broodbode

Enschedese Uitdaging

Prijs tbv prijsuitreiking - bedrijfslunch € 200,00

€ 200,00

Fellini

Enschedese Uitdaging

Prijs tbv prijsuitreiking - dinerarrangement 2 personen

€ 100,00

Holland Casino

Enschedese Uitdaging

450x Give aways tbv Beurvsloer + prijs voor prijsuitreiking

Laurens ten Den

Enschedese Uitdaging

Presentatie Beursvloer

€ 200,00

Maarten de Groot

Enschedese Uitdaging

Muziek en entertainment tijdens de Beursvloer

€ 200,00

EU Klussenbank

Manege 't Roessingh

Maurice Kamphof 2 werkdagen (16 uur à € 50,00)

€ 800,00

EU Klussenbank

Manege 't Roessingh

Contract klusjesman Maurice Kamphof 192 uur à € 50,00

€ 9.600,00

Klussenbank EU

Paus Johannesschool (2015)

Renovatie van speelhuisjes 20 uur a € 50,00

€ 1.000,00

CSV Alpha

Paus Johannesschool (2015)

Hulp bij renovatie speelhuisjes 28 uur a € 50,00

€ 1.400,00

Klussenbank EU

VV Victoria (2015)

Renovatie 20 kleedkamers (2 man a 8 uur per kleedkamer, € 50,00 p uur)

Manege ‘t Roessingh

Kledingbank

Clinic Spiegelen met paarden 13 personen

EU Klussenbank

Landgoed Algoed

Aanleg oprit en tuin 64 uur a € 50,00

EU Klussenbank

Volksuniversiteit Enschede

Schilderwerk kantoorruimtes 7 uur a € 50,00

€ 350,00

Landgoed Algoed

Voedselbank

Hulp bij verhuizing 4 uur vrachtwagen + chauffeur

€ 600,00

ASV Taste

Voedselbank

Hulp bij verhuizing 6 personen (totaal 26,5 uur a € 50,00)

€ 4.500,00

€ 16.000,00 € 90,00 € 3.200,00

€ 1.325,00 € 48.185,00

Subtotaal

€ 142.627,50

170 matches!

BEURSVLOER Biedende partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Waarde

KPMG

Tex Town Tigers

Financieel advies

€ 640,00

Odd Fellows

Volksuniversiteit Enschede

Aanbod ruimte

€ 400,00

Timberland Europe

Victoria Boys

Belijning op parkeerplaats

Event Creators

Humanitas Onder Dak

15 Personen bootcamp

Damsté advocaten

Stichting Sheltersuit

Oprichting stichting/juridisch advies

Brandweer Twente

Humanitas Onder Dak

Voorlichting brandveiligheid

€ 390,00

Mediant GGZ

St. Vier het Leven

Gereviseerde printer

€ 100,00

Mediant GGZ

Stichting Framed

Drukwerk/posters, flyers folders

€ 200,00

Mediant GGZ

Alifa

2 Gereviseerde computers

€ 120,00

Best Buddies Nederland

Bruggerbosch

Hulp bij activiteiten van studenten/vrijwilligers

€ 300,00

Raedthuys Pure Energie

De Twentse Zorgcentra

Tuinklus bij woning 't bouwhuis

Raedthuys Pure Energie

Stichting Erfgoed Lonneker

Hulp verrichten diverse werkzaamheden

€ 800,00

LunchBoks

MeeReizen

Lunchboxes voor 18/20 personen

€ 100,00

Chocolaterie Hulshof

Bruggerbosch

Demonstratie chocolade maken

€ 250,00

Concordia

Stichting Autisme

Workshop + ruimte voor 20 volwassenen

€ 250,00

JAAROVERZICHT 2016

€ 4.000,00 € 750,00 € 1.160,00

€ 1.500,00

25


DE MATCHLIJST BEURSVLOER Timberland Europe

OBS Roombeek

Aanpakken tuin rondom schoolplein

Insights Zorg

Landgoed Algoed

Adviesgesprek

€ 480,00

Volksuniversiteit

Landgoed Algoed

Workshop vrijwilligers

€ 400,00

RCU

Volksuniversiteit

Snuffelstageplekken activeringsgroepen

€ 800,00

Cultuurgeluid

OCR

3x Rapcursus

€ 675,00

Axent Groen

Zorgcentrum de Posten

Plan ontwerp binnnentuin erve leppink

€ 960,00

Timberland Europe

Volksuniversiteit Enschede

Schilderen kantoorruimte

€ 800,00

Mediant GGZ

Stichting Jong en Wijs

2 Gereviseerde computers

€ 120,00

Best Buddies Nederland

Volksuniversiteit Enschede

Stageplaatsen

€ 400,00

Onderneem in Zuid

Novae Popschool

Hulp bij pr

€ 500,00

Event Creators

ACZO

Bootcamp voor 2 personen

€ 100,00

Yoga Zip

MeeReizen

Workshop yoga voor "hardlopers"

€ 100,00

RCU

Oecumenisch Citypastoraat

Reparatie en schilderen

Chocolademeisjes

OCR

Workshop chocolade verwerken

UPX

Kadera

Maken nieuwe website

€ 1.920,00

Gemeente Enschede

Bruggerbosch

Klus en activiteiten met bewoners

€ 3.200,00

Moire

Kledingbank

Advies en drukwerk folder en in krant

Raedthuys Pure Energie

Bruggerbosch

Dag helpen bij leuke activiteit

Stichting de Voshaar

Resto van Harte

Ter beschikking stellen van het gebouw

€ 200,00

Sesamacademie

Dream4kids

Orientatie opzet organisatie

€ 175,00

Moire

Stichting Framed

Spandoek inclusief opmaak

€ 250,00

Event Experts

Stichting Cultuur in Enschede

Ondersteuning organisatie, coordinatie en communicatie

€ 240,00

SES

Stichting Autisme

Gebruik ruimte van september tot en met december 2016

€ 400,00

Omnisport Avanti Wilskracht

Volksuniversiteit Enschede

Snuffelstage voor deelnemers vrijwiliggerscarousel

€ 400,00

Odd Fellows

Kadera

Vergaderruimte en verzorging hapje/drankje

€ 320,00

Schieten met Scherp

MeeReizen

Tekst en vormgeving A5 flyer

€ 480,00

Sesam Academie

Resto van Harte

Advies en ondersteuning bij overdragen verantwoordelijkheid

€ 400,00

216 Accountants

Landgoed Algoed

Adviesgesprek van ca 5 uur

€ 400,00

Concordia

Cultuurgeluid

Theaterzaal concordia op een zaterdagmiddag

€ 250,00

Domijn

Vister

Educatief programma voor jongeren

€ 600,00

LunchBoks

Stichting Present Enschede

Lunchverzorging bedankje vrijwilligers

€ 100,00

Yoga Zip

Unie van Vrijwilligers

Yoga voor 2 personen

€ 100,00

Sesam

Landgoed Algoed

Advies en hulp bij schaalvergroting stichting

€ 640,00

Timberland Europe

Livio Zorg/Welzijn

Onderhoud buitenterrein verpleeghuis

€ 1.600,00

Cultuurgeluid

Stichting Kledingbank

Teambuilding met hapje en borrel 25 pers.

€ 1.250,00

Hedwig Meen

Victoria Boys

Gesprekken vrijwilligers over nieuwe contract

€ 320,00

Cultuurgeluid

Concordia

Workshop improvisatietheater

€ 285,00

Telecats

Alifa Jongerenwerk

5 HP desktopcomputers + 1 printer

€ 900,00

Universiteit Twente

Tafel van één Enschede

Promotie vrouwen en techniek

BAM

OBS Roombeek

Afdekplaat bij open ruimte en plaatsing

€ 600,00

Gemeenteraad Enschede

Bruggerbosch

Activiteiten met bewoners

€ 400,00

BAM

Beien

Veilig maken van pergola

€ 1.000,00

Moire

Waste 4 Parkinson

Fluoriserende hesjes en artikel in nieuws voor Haaksbergen

26

€ 1.000,00

€ 1.000,00 € 250,00

€ 150,00 € 3.000,00

€ 80,00

€ 450,00

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST

Domijn

Rode Kruis Enschede

Plaatsen 2e hands keuken op 24 juni

€ 1.790,00

Damsté advocaten

Present

Vrijwilligerswerk t/m 10 personen

€ 4.000,00

Onderneem in Zuid

Stichting Green Geld

Advies marketing en communicatie

€ 800,00

Onderneem in Zuid

Landgoed Algoed

Marketing en communicatie

€ 640,00

Mediant GGZ

Koor 1 + 1 = 3

Opmaken en printen flyers

€ 200,00

Event Creators

Visier

Afspraak inventarisatie/advies organiserten event

LunchBoks

O.C.R.

Lunchbox 30 augustus

€ 100,00

Mulder van Geel

Smiley Stroinkslanden

Juridisch advies

€ 200,00

Rabobank E'de-Haaksbergen

Zorggroep Manna

Locatie voor heidag + koffie en krentenwegge + lunch

€ 500,00

Brandweer Twente

Zekere Basis

Voorlichting jongeren brandveiligheid

€ 160,00

Lina-stijl

Kadera

Sollicitatietraining 1 dag

€ 400,00

Rode Kruis

Humanitas Onder Dak

Cursus "risico in en om het huis"

€ 640,00

Moire

Volksuniversiteit Enschede

Eps lego 3D nieuwe huisstijl

€ 295,00

Timberland Europe

Bruggenbosch

Activiteitenbegeleiding 60 uur

Event Creators

Dream4kids

Advies naamsbekendheid promoten

€ 320,00

Gemeente Enschede

Tafel van één Enschede

Onder de aandacht brengen bij de gemeente

€ 160,00

Gemeente Enschede

Artikel 1 Overijssel

Advies Coming Out Week

Brandweer Twente

Kadera

Voorlichting brandveiligheid

€ 300,00

Mulder van Geel

Stichting Surplus

Teambuildingdag

€ 500,00

Timberland Europe

St. Vrienden van Marcellinuskerk

Afvoer puin en overige werkzaamheden

Jerry’s Special

U.V.V. Enschede

Optreden vrijwilligersdag

€ 362,50

216 Accountants

Sheltersuit

Adviesgesprek over verdere uitbouw van de stichting

€ 800,00

LunchBoks

Jong en Wijs

Lunch voor dagbesteding

€ 100,00

Concordia

Sheltersuit

Computers met beeldschermen

€ 500,00

Zorg Zaken Groep

Stichting Autisme

Advies oprichten rechtspersoon

€ 160,00

BAM

O.C.R.

Timmerman voor maken plantenbakken, halve dag

€ 250,00

Zorg Zaken Groep

SIZ Twente

Projectadvies

€ 160,00

Raedthuys Pure Energie

Landgoed Algoed

1 Dag klussen met 4 personen

St. Buitencentrum de Voshaar

Bruggerbosch

Beschikbaar stellen terrein voor dagrecreatie

Schieten met Scherp

Kledingbank

Opzetten website, basistekst en fotografie

Schieten met Scherp

U.V.V. Enschede

Advies/hulp bij fotografie

€ 800,00

Hedwig Meen

Concordia

Opzetten beoordelings- en functioneringsformulier

€ 640,00

Timberland Europe

IKC Het Bastion

80 Uur hand-en spandiensten

Brandweer Twente

U.V.V. Enschede

2 Uur voorlichting brandveiligheid

Manege het Roessingh

SIZ Twente

Spiegelen met paarden

Yoga Zip

SIZ Twente

Yoga voor 2 personen

€ 100,00

Van Alle Kanten

Smileyveld Stroinkslanden

Hulp optimaal inzetten mensen, uitbouwen organisatie

€ 320,00

Chocolaterie Hulshof

SIZ Twente

Workshop chocolade maken

€ 250,00

SES

Smileyveld Stroinkslanden

Oriënteren mogelijke samenwerking

€ 100,00

Concern4

KWF

Wervingsplan 2 werkdagen

Rabobank E’de-Haaksbergen

St. Vier het Leven

Hulp aan ouderen mbt internetbankieren

€ 160,00

Axent Groen

St. Vrienden van Marcellinuskerk

Manuren kappen van een boom

€ 500,00

Moire

MeeReizen

Rolbanneren opmaak 85 x 200 cm

JAAROVERZICHT 2016

€ 50,00

€ 3.000,00

€ 1.600,00

€ 8.000,00

€ 1.600,00 € 100,00 € 2.000,00

€ 4.000,00 € 160,00 € 80,00

€ 1.280,00

€ 85,00

27


DE MATCHLIJST BEURSVLOER UPX

Groengeld

Website aanpassen met tekstschrijver

€ 560,00

St. Buitencentrum de Voshaar

Shantykoor 1 + 1 = 3

Jaarvergadering koor

€ 650,00

UPX

Stichting Cultuur in Enschede

Seo rapport/analyse van de website

€ 400,00

Mediant GGZ

Stichting Cultuur in Enschede

Flyers/folders

€ 250,00

Event Creators

Zorggroep Manna

Vitaliteitsmiddag voor 2 personen

€ 300,00

Brandweer Twente

De Posten

Voorlichting brandveiligheid

€ 160,00

Schieten met Scherp

Stichting cultuur in Enschede

Amateurkunst wordt geholpen met website, tekst etc.

Manege het Roessingh

U.V.V. Enschede

Spiegelen met paarden op woensdagochtend

Zorggroep Manna

U.V.V. Enschede

Gebruik maken van vergader-/ontmoetingsruimte

€ 100,00

Moire

Activiteitencommissie Zuid-Oost

2 X spandoek 100 x 600 cm

€ 180,00

Zuiderspeeltuin

O.C.R.

Verzorgde middag voor groep kinderen v.O.

Onderneem Zuid

KWF Kankerbestrijding

Meehelpen zoeken naar bestuurders

€ 480,00

Domijn

Bruggerbosch

Activiteiten met bewoners op 24 juni

€ 3.000,00

Mulder van Geel advocaten

Stichting Sheltersuit

Brainstormsessie juridische zaken

€ 200,00

Zorggroep Manna

Stichting Cultuur in Enschede

Beschikbaar stellen ruimte

€ 800,00

Gemeente Enschede

Stichting Jong en Wijs

Rondleiding gemeenteraad

€ 400,00

Timberland Europe

Activiteietencommissie Zuid/Oost

Hand- en spandiensten voor minder bedeelde gezinnen

Odd Fellow

Ondernemen in Zuid

Marketing/naamsbekendheid

€ 480,00

Raedthuys

Stichting Weekendschool

2 Lunches verzorgen met additioneel meewerken aan de thema's

€ 500,00

SES

Kadera

6 Middagen in contact brengen met de speeltuinen + consumpties

Bert de Haan

Bruggerbosch

Voordracht bert de haan bij 4 huiskamers

€ 200,00

BAM

Stichting Framed

Materiaal regelen en zagen

€ 325,00

UVV

Livio

10 Kaartjes fiets4daagse in juli

€ 130,00

Onderneem Zuid

Resto van Harte

Contact leggen met relaties bedrijfsleven

€ 640,00

Brandweer Twente

Volksuniversiteit Enschede

Voorlichting brandveiligheid

€ 160,00

Volksuniversiteit Enschede

Estinea

Workshop voor vrijwilligers

€ 400,00

Damsté advocaten

Voedselbank E’de-Haaksbergen

Hulp en transport verhuizing Voedselbank

Mediant GGZ

Voedselbank E’de-Haaksbergen

Flyers

€ 400,00

Moire

Voedselbank E’de-Haaksbergen

Rollbanner, naambadges, bord ingang + opmaak

€ 265,00

SES

Zij aan Zij

Ruimte voor bijeenkomsten 2 x per maand 2 uur

€ 500,00

Paul Koster

Voedselbank E’de-Haaksbergen

Bouwkundig ontwerp en advies

€ 640,00

UPX

Landgoed Algoed

Analyse van de website

Schieten met Scherp

Shanty & Smartlappenk. 1+1=3

Website opbouwen en foto van de groep

Event Experts

KWF Kankerbestrijding

Advies en organisatie activiteiten kwf

€ 320,00

KPMG

GroenGeld

Partner hulp bij doorgroeien

€ 400,00

Sesamacademie

Activiteiten comm. Zuid/Oost

Algemene ondersteuning

€ 640,00

Event Creators

SIZ Twente

Vitaliteitsprogramma voor team 10 pers

€ 500,00

Event Creators

Sive

Vitaliteitsprogramma voor team 15 pers.

€ 750,00

Onderneem in Zuid

Manege 't Roessingh

Advies, hoe zetten we ons beter in de markt?

€ 640,00

Universiteit Twente

Sive

Onderzoek naar imago sive

€ 240,00

Stichting Manege 't Roessingh

Concordia

Spiegelen met paarden

€ 80,00

Moire

Sive

Rollbanner + opmaak

€ 85,00

28

€ 2.000,00 € 50,00

€ 1.000,00

€ 2.400,00

€ 1.200,00

€ 6.800,00

€ 1.200,00 € 2.880,00

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST

Manifest

Sive

Ondersteuning bij opzetten sponsorplan

€ 640,00

KPMG

Visier

Ondersteuning business case/plan

€ 320,00

Stichting Estinea

Bruggerbosch

Helpen bij activiteiten

Lunchboks

SIZ Twente

Lunchbox

€ 100,00

SES

OCR

Verkenning samenwerking en jantje beton

€ 500,00

Moire

Shanty & Smartlappenk. 1 + 1 = 3

Banner voor het koor en visitekaartjes

€ 600,00

YogaZip

Zorggroep Manna

Yoga voor ouderen

€ 100,00

Onderneem in Zuid

OBS Roombeek

Advies marketing en communicatie

€ 640,00

Gemeenteraad Enschede

UVV

Rondleiding gemeenteraad

€ 640,00

Event Creators

UVV

Bootcamp 4 pers

€ 320,00

Opgeblazen feit

Landgoed Algoed

Samenwerking bij organiseren evenement

€ 800,00

Domijn

Kadera

Ruimte beschikbaar stellen

€ 720,00

Cultuur Geluid

UVV

Workshop theater improvisatie

€ 285,00

UPX

Zij aan zij

Logo ontwerpen

€ 800,00

Rabobank

Volksuniversiteit Enschede

Locatie voor cursus

€ 200,00

Brandweer Twente

Estinea

Voorlichting brandveiligheid

€ 180,00

Lunchboks

Stichting Weekendschool

Lunchbox

€ 100,00

Brandweer Twente

IKC Bastion

Voorlichting beroepenweek

€ 640,00

Bureau Duurzame Kwaliteit

Manege 't Roessingh

Advies website

€ 480,00

Beien

Shanty & Smartlappenk. 1 + 1 = 3

Pr en naamsbekendheid

216 Accountants

IKC Bastion

Vertellen inhoud beroep accountant in beroepenweek

Arnold en Siedsma

SIZ Twente

Advies Ervaringsmaatjes

Subtotaal

€ 2.000,00

€ 1.250,00 € 80,00 € 80,00 € 115,235,00

€ 121.235,00

163 matches!

JAAROVERZICHT 2016

29


DE MATCHLIJST UITDAGING XXL 1

Zanger Gert Valk

€ 150,00

43

Telecats

€ 100,00

2

Band Highway 61

€ 150,00

44

Mirjam Kootstra

€ 100,00

3

Atak / zanger Daniel Cane

€ 150,00

45

Marked events

€ 100,00

4

Breakdance Groep

€ 50,00

46

JE Communicatie

€ 100,00

5

Presentator Laurens ten Den

€ 500,00

47

Grolsch

€ 300,00

6

Kangoo Jumps

€ 400,00

48

Confidencus

€ 500,00

7

Circus Tijdgeest workshop

€ 1.000,00

49

Max Gastfocus

€ 200,00

8

Schmink

€ 250,00

50

Jongbloed Fiscalisten

€ 300,00

9

Clown GiGi

€ 90,00

51

Vriendenkring FC Twente

€ 3.000,00

10

Happy Living Makelaars - Springkussen

€ 175,00

52

FC Twente / schoonmaak + drank

€ 2.500,00

11

FC Twente rondleiding stadion

€ 600,00

53

Stef verhuur / ballonnenboog

€ 75,00

12

KOV Hebbes Sport en Spel

€ 1.200,00

54

Bingo

€ 50,00

13

123 Hapjes - 8 schalen

€ 200,00

55

Kinepolis vrijkaarten 4 pers.

€ 48,00

14

Branderie Brownies - carrotcake

€ 250,00

56

IJsbaan Twente vrijkaarten 5 pers.

15

Johma Salades 204 + 144 bakjes

€ 625,00

57

Twentse Welle vrijkaarten 5 pers.

€ 75,00

16

Bertils catering / Stamppotbuffet 

€ 1.600,00

58

Aquadrome entreekaarten 4 pers.

€ 185,00

17

Surprise Events / Popcornmachine

€ 500,00

59

Tegoedbon Spar

€ 25,00

18

Popcakezzz - cupcakes

€ 60,00

60

Lucy's Taartenbon 1 taart

€ 80,00

19

Knipschaar

€ 250,00

61

Lucy's Taartenbon 12 cupcakes

€ 50,00

20

Eva Vaags en Karen

€ 500,00

62

Tijdschriftenbon heren, 2 stuks

€ 50,00

21

Mona Althof

€ 250,00

63

Massagepraktijk Mariët

22

Hilda Nanlohij

€ 250,00

64

Middelpunt dinerbon

€ 20,00

23

Fleur (assistent Mona)

€ 250,00

65

De Pannenkoek dinerbon 4 pers.

€ 60,00

24

Simone Tiehatten

€ 250,00

66

Nienke's cupcakesbon

€ 25,00

25

Gea van Bruggen

€ 250,00

67

Geboortepakket Opgeblazen Feit

€ 25,00

26

Jolinda K. Nagelvoort

€ 250,00

68

Ik en Mijn Moeder Bon high tea 2 volw. en 2 kinderen

€ 30,00

27

Emelien Koopman

€ 250,00 69

Keepersschool Oldenzaal

€ 125,00

28

Piet Zoomers

70

Keepersclinic Twentse Voetbalschool

€ 125,00

29

Kledingwinkel Enschede (anoniem)

71

Raedthuys / 4 vrijkaarten voor FC Twente

€ 200,00

30

Roetgerink Enter

€ 5.120,00 72

Raedthuys / 1x kindershirt rood 146/152

€ 40,00

31

Appel & Ei

€ 1.000,00 73

Raedthuys / 1x kindershirt Blauw 146 /152

€ 40,00

32

50/50 Budgetstore

€ 400,00 74

Happy Italy waardebon

€ 25,00

33

Wawollie Haaksbergen

€ 300,00 75

Vouchers voor speelgoedpakket

34

Voetreflexmasseur

€ 400,00 76

35

Masseurs

€ 400,00

Roetgerink Enter - spijkerbroeken + wellnessbonnen

€ 65,00

36

Buitink Fotografie

€ 800,00

77

Kook en Co Waardebon dinerbon 2 pers.

€ 90,00

37

St. Zekere Basis transport + uren

€ 3.600,00

78

Nicole's Hairdesign

€ 20,00

38

Bleckmann Kledingrekken

€ 360,00

79

Alexandria mode kledingbon

€ 30,00

39

SIR - communicatie

€ 800,00

80

Fellini Cadeaubon Plateau bruschetta

€ 10,00

40

Digidee - ontwerp

€ 800,00

81

Fellini Cadeaubon High Tea 2 personen

€ 35,00

41

Taste + vervoer gezin

€ 650,00

82

Rabobank vrijkaarten Winterwonderland 5x

42

St. 100% Tukker

€ 400,00

83

In de Loods - workshop krans maken

30

€ 125,00

€ 150,00

€ 1.400,00 € 27.000,00

€ 840,00

€ 450,00 € 50,00

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST

84

Midweek Bungalow Bergen aan Zee 6p/8p

85

FC Twente posters

€ 25,00

86

FC Twente vlaggen

€ 50,00

87

FC Twente tasjes

€ 25,00

88

Olijfier bodylotion 50x

89

LOES knuffel

€ 50,00

90

LOES pen

€ 50,00

91

LOES wekkerpoppetje

€ 50,00

92

Holland Casino pakket

€ 500,00

93

Grolsch Radler blikjes

€ 100,00

94

Estinea cake 50x

€ 250,00

96

Olijfier Bodycreme 50x

€ 250,00

97

Domino's Pizza goldkaart 50x

€ 100,00

98

GSM Team 50 waardebonnen a € 10,00

€ 500,00

99

Randstad Boekje 150x

100

DA Lampje 50x

€ 100,00

101

In de Loods bodylotion 50x

€ 250,00

102

Desiree Babor Beauty Spa handcreme 50x

€ 250,00

103

Kapper Johannes waardebonnen

104

Cateringservice van Dijk

€ 250,00

105

Scissorhands

€ 250,00

106

Attack Soccer Events Pannakooi

Totaal

€ 350,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 210,00 € 68.238,00

DONATIES: Bijdrage inwoners Enschede - kledingdonaties

439 m en w atches € 33 aarde 2.10 0,50

Voetbalschoenen FC Twente gesigneerd Aveleijn koekjes

HET SUCCES WAS MEDE TE DANKEN AAN DEZE VRIJWILLIGERS: Team Enschedese Uitdaging Desiree Buitink Marianne Dijs Monique van de Kaap Miranda Lutjeberenbroek Sarina Hofman Heleen Maneschijn Ingrid Leferink Nicole Lempsink Khadija Amrani Janet van Gemert

JAAROVERZICHT 2016

31


WE BEDANKEN ONZE FOUNDERS, SPONSOREN, VRIENDEN EN ONDERSTEUNERS

Stichting Enschedese Uitdaging • Boulevard 1945 No 3 • 7511 AA Enschede 06 34 99 11 34 • info@enschedeseuitdaging.nl • www.enschedeseuitdaging.nl

Jaarverslag eu 2016  

Jaarverslag Enschedese Uitdaging 2016

Jaarverslag eu 2016  

Jaarverslag Enschedese Uitdaging 2016

Advertisement