Page 1

Comenius Project 2012-2014

SAVE WATER ART GALLERY


PARTECIPANTS


Frodsham Ce Primary School - England


Instituto Omnicomprensivo Statale “S.Pertini� - Italy


Regino-Gymnasium Pr端m - Germany


Szkola Podstawowa im.Stefana Zeromskiego w Pon


Zakladni skola s polskym jazykem vyucovacim, Szkola Podstawowa zPolskim Jezykiem Nauczania -Czech Republic


Centre Educatiu FAX - Spain


Aldas Utca覺 Altalanos Iskola - Hungary


Acigol Ilkogretim Okulu - Turkey

Posters...  

Posters...

Posters...  

Posters...

Advertisement