Page 1

Брой 33 (813), 9 - 15 септември 2013 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

www.knauf.bg

www.balkanstroy.com

Пазарът на жилища България 2013

9 771310 983000

33 >

33

Слаб ръст в цените, стабилни доходи и по-изгодни кредити Секторът на жилищните имоти през последните месеци запазва положителна тенденция на развитите. Най-активни са купувачите в големите градове, където статистиките дори показват повишение на средните цени на недвижимите имоти. Най-търсе-

но е монолитното ново строителство, докато сделките за панелни жилища са съставлявали едва около 30 на сто от реализираните през изминалите няколко месеца продажби. Причините за положителната тенденция са няколко – от една стра-

на, са стабилните цени на имотите, от друга – известната сигурност по отношение на доходите на определени социални групи, които са били и най-активни в ролята си на купувачи. Не на последно място са и по-гъвкавите схеми на финансиране от

страна на банките и поизгодните лихвени проценти. Забелязва се и промяна в поведението на потребителите на ипотечни кредити. Докато преди кризата те са разчитали на 80-85% финансиране от страна на банките, в момента купува-

чите спонсорират сами около 35% от цената на имота. В някои градове извън столицата дори се забелязва тенденция на закупуване на жилища с помощта на потребителски кредит вместо с ипотечен, тъй като там цените за кв.м са значително по-ниски.

ПРОЕКТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД”

СТР. 10 - 11


2

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ 3 5 години след началото на глобалната финансова криза Лихвите по жилищните кредити - на нивата отпреди кризата

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Димчо Михалевски, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление:

Второто модерно рибарско пристанище ще е в Черноморец

ОТПАДЪЦИ

19

Мария Бояджийска, зам.-кмет на Столичната община: Предварителното третиране на отпадъците намалява разходите на общините за депониране

Държавата е в дълг към обществото по отношение на жилищната политика

6

Sofia Architecture Week - от 25 ноември до 1 декември в Пловдив

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

20

Общественият съвет по информационни технологии прие правилник за работа Агенцията за инвестиции ще разработва информационна система по европроект

Philip Morris отваря логистичен център в Гърция

ГРАДСКА СРЕДА

18

Със закони и проекти подобряват връзката между река Дунав и Черно море

4-5

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА

8-11

ПСГ АД е изпълнител на втория етап от реконструкцията на Римския стадион

Възобновиха проекта за кадастър на част от черноморското крайбрежие

ЕЛЕКТРО-, ТОПЛО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

21

Обявен е архитектурен конкурс за нова детска градина в Свиленград

Автоматизирана проверка на състоянието на градската газова мрежа

Бивше кино в Стара Загора става Международен младежки център

“АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД с разрешение за избор на площадка на ядрено съоръжение

Община Пловдив спечели проект за над 1 млн. евро за Младежки център

ЧЕЗ търси проектант за подмяна на кабелна линия в райони „Връбница” и „Илинден” на София

Община Ловеч пуска поръчка за СМР по проект за почти 8 млн. лв.

12-13

MBL Сделките с имоти отчитат значителен ръст спрямо предходната година

14

„АДРЕС Недвижими имоти“ Бързи сделки в брой и малки отстъпки на пазара на жилища

Хотел в центъра на града

ПЪТИЩА

Кръговите кръстовища – водеща тема на Шестата национална конференция по пътища Община Пловдив ще тегли 14.2 млн. евро заем от ЕБВР за инфраструктурни проекти

ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗНИЦИ

15

Общественият съвет на железниците обсъди промени в Закона за жп транспорта Министър Данаил Папазов участва в 11-ия транспортен форум в Истанбул Търси се обединяваща фигура за директор на ИА „Автомобилна администрация“

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

22-31

Colliers International: Слабото предлагане на качествени проекти разкрива потенциал за нова инвестиция

Проект за реставрация и консервация на дворец „Евксиноград”

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

ТЕМА

16-17

Гражданска интернет инициатива „Спаси метрото“ за: Светлините в тунела Временно спряха търга за инженеринг на новото тролейбусно депо в Плевен Две оферти в търга за оптимизиране на градския транспорт заради метрото

Калоян Богданов, маркетинг мениджър в „АДРЕС Недвижими имоти”: Очертава се недостиг на нови и качествени жилища Деница Георгиева, агенция за недвижими имоти „Явлена“: През 2013 се наблюдава ръст на спекулативните сделки Румен Радушев, началник-управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка: Клиентите вече имат 35% самоучастие в покупката на имот „Кредит Център”: Нараства делът на кредитите в левове Гергана Тончева, административен и търговски директор на „С.Д. Торин - Тончев“ ЕООД: Добрата локация и качественото строителство ни прави успешни Покупката на първи дом по света – схеми на финансиране Всеки десети имот у нас е в луксозния сегмент

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Бизнес развитие“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Редакция: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Елина Николчева - редактор, 0897/846 282, enikolcheva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, dkadrev@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: ул. Г.М. Димитров №5, ет.1, офис 1, тел./факс 032/ 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: ул. Мусала №10, Дом на архитекта, тел. 052/ 63 22 52, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: ул.Дойран №160 ет.3; офис 309, тел. 064/ 800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ 5 години след началото на глобалната финансова криза

Лихвите по жилищните кредити на нивата отпреди кризата През второто тримесечие на 2013 г. средните пазарни цени на жилищата отново се понижиха в сравнение с първото тримесечие на годината, но този път съвсем слабо. В края на юни цените на имотите в градовете в страната достигат 866 лева на кв.м. В рамките на 12 месеца, т.е. спрямо юни 2012 г., цените на апартаментите са намалели с 20 лева на кв.м, или с около 2%. В 4 от 28 области е отчетен ръст на цените на годишна основа, а в останалите има леко понижение. Паралелно с това се наблюдава поредно увеличение на сключените сделки

През второто тримесечие на 2013 г. са вписани почти 56 хиляди продажби на имоти, което означава над 228 хиляди за последните 12 месеца. Към юни 2013 г. има ръст от 9% на 12-месечна основа, като пазарната активност видимо се увеличава през последните месеци. Тези данни обаче включват сделки както с апартаменти, така и с други имоти, включително земеделска земя, и затова следва да бъдат интерпретирани внимателно. Близо 5 години след началото на глобалната финансова криза лих-

вите по жилищните кредити на домакинствата се върнаха на нивата отпреди кризата. Средната лихва по новоотпуснати банкови кредити за покупка на дом през юни са 7.37% за заеми в евро, колкото бяха и в разгара на имотния балон през 2007 г. Основната разлика е, че тогава банките са отпускали средномесечно около 300 млн. лева под формата на нови ипотечни заеми, или над 3 пъти повече, отколкото сега. Понижението на цените на жилищата след кризата

паралелно с растежа на доходите на служителите със средни и високи заплати доведе до трайно нарастване на покупателната способност на населението, измерена в кв.м жилищна площ. Същевременно много от по-заможните домакинства продължават да акумулират спестявания в банка, като влоговете в размер между 50 хил. и 200 хил. лева достигат 8.7 млрд. лева към края на юни. Част от тези спес-

С

редната лихва по новоотпуснати банкови кредити за покупка на дом през юни са 7.37% за заеми в евро

тявания ще се насочват към покупки на реални активи, в т.ч. и на жилища и особено на подценени имоти, които се продават спешно при добро съотношение цена/ качество. Цените на жилищата вероятно ще продължат да се колебаят около текущите стойности

до края на настоящата 2013 г. От пиковите стойности преди началото на кризата досега жилищата в България са се обезценили с 39%, като по-голямо понижение в ЕС е отчетено единствено в Ирландия според данните на Европейската централна банка. От тази гледна точка потенциалът за нов сериозен спад на цените в България вече е до голяма степен изчерпан, поне в сравнение с други европейски страни, в които в момента имотите изглеждат надценени. От друга страна, българската икономика се свива през второто тримесечие на годината при спад на инвестициите и потреблението на домакинствата. Имайки предвид и сравнително ниската ипотечна активност до момента, няма фактори, които биха довели до съществено увеличение на цените в следващите няколко тримесечия. Ето защо сценарий на запазване на сегашните нива на цените с малки колебания е най-вероятен в следващите месеци.

СРЕДНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ 1,2 Областни градове

II'2010

II'2011

II'2012

I'2013

II'2013

Общо

971,20

908,98

885,32

866,84

866,31

Благоевград

851,22

791,53

796,67

770,54

774,10

Бургас

1231,33

1163,02

1151,17

1129,67

1118,33

Варна

1593,97

1508,67

1429,00

1409,67

1395,83

Велико Търново

809,37

727,96

712,62

715,15

713,92

Видин

680,64

571,61

542,75

559,40

560,42

Враца

646,00

630,85

585,17

560,04

551,83

Габрово

665,54

525,77

531,66

538,06

533,42

Кърджали

676,09

685,32

686,24

663,03

664,28

Кюстендил

569,36

565,80

555,04

525,06

512,48

Ловеч

685,97

620,78

591,06

580,38

570,31

Монтана

764,22

701,14

607,29

579,53

577,52

Пазарджик

651,52

645,83

672,94

622,45

620,59

Перник

832,17

720,50

648,83

629,14

620,00

Плевен

831,02

827,52

798,56

786,13

792,04

Пловдив

1056,13

957,86

951,00

919,67

922,67

Разград

733,00

659,33

669,08

647,00

646,67

Русе

902,50

883,38

870,50

885,33

878,83

Силистра

683,99

655,37

642,99

630,81

633,59

Сливен

762,31

729,99

668,87

618,34

613,04

Смолян

766,59

731,70

667,98

656,60

656,20

София-град

1558,33

1465,79

1457,38

1422,33

1435,17

София област

713,29

729,04

696,98

696,23

693,25

Стара Загора

890,78

880,83

887,33

871,77

874,31

Добрич

814,50

705,28

671,62

660,56

664,82

Търговище

704,88

644,50

660,04

652,56

650,40

Хасково

923,06

842,26

807,14

793,69

777,99

Шумен

812,62

689,95

683,40

689,38

681,62

Ямбол

722,99

685,94

626,99

610,66

610,02

The Economist Events

The EU - Balkan Summit: Paving the way to recovery and growth Как може Европа да излезе по-силна от настоящата икономическа криза чрез засилване на сътрудничеството и интеграцията между страните членки? Сърбия получи официален статут на кандидат-членка през март 2012 г., Черна гора започна предприсъединителни преговори, а Албания регистрира най-бърз растеж в ре-

гиона. Как правителствата могат да поставят държавите обратно на пътя на просперитета? Според експертите 2012 г. ще бъде повратна за региона и след период на нестабилност да бъде намерен нов политически, финансов и бизнес модел за региона. Форумът на високо равнище ЕС - Балкани под мотото „Пътя към възстановяване и растеж“, организиран от Economist Events, ще се

проведе на 17 и 18 октомври в хотел „Шератон“. Министри от балканските държави, представители на Европейската комисия, ръководители на финансови институции и организации ще вземат участие в серия от брейнсторминг и ще споделят вижданията си с ръководители и мениджъри от политиката, бизнеса, финансите и научните среди по въпросите на разширяването на ЕС, лидерски страте-

гии за възстановяване и растеж, ще дискутират и дебатират по въпросите на значителните предизвикателства и бизнес възможностите пред региона като цяло. Сред потвърдилите участници са президентът Росен Плевнелиев, премиерът Пламен Орешарски, Ани Подимата, зам.-председател на Европейския парламент, зам.-премиери на Румъния, Гърция, Сърбия, министри на икономи-

ката и на регионалното развитие от балканските държави, зам.-министри, водещи икономисти от ЕБВР и други финансови институции, представители на бизнеса, научни специалисти и експерти. Основните теми на панелите през двата дни са фокусирани върху бъдещото гръцко председателство на ЕС; България, Румъния и ЕС - въздействието на ЕС членството и ще останат ли в

страната младите и образованите; Европейската стратегия за разширяване и Западните Балкани - Хърватия - новият член на евросъюза; финансовите услуги по време на криза; проекти в енергетиката и либерализация на сектора, развитието на инфраструктурата, туризма, недвижимия сектор, ИТ и телекомуникациите - може ли България да стане Силиконовата долина на Балканите.


4

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Димчо Михалевски, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление:

Държавата е в дълг към обществото по отношение на жилищната политика П

Г-н Михалевски, какви са основните приоритети, по които Комисията по регионална политика и местно самоуправление в 42-ото Народно събрание ще работи през следващите месеци? - Основните приоритети са подобряване и облекчаване на средата за бизнес и инвестиции. Законодателни промени, които да намалят административните тежести върху инвестиционния процес и гарантиране на сроковете за одобряване и реализация на инвестиционните проекти. Законодателни и управленски мерки за възстановяване на конкурентната среда при изпълнение на инвестиционни проекти с публични средства. Въвеждане на правила за по-добро планиране и по-пълна проектна готовност на значимите инфраструктурни проекти. Увеличаване на националните публични средства за важните национални инфраструктурни проекти. Подобряване и разширяване на устройствената основа на управление на територията като важен елемент за поатрактивна инвестиционна среда в страната. Законодателна подкрепа за реформата във ВиК сектора и увеличаване на публичния и граждански контрол върху предоставяне на ВиК услугите. Как се отразява на строителния бранш създаването на две ресорни ведомства? От КСБ изразиха притеснения, че разделянето на инвестиционния процес ще утежни ситуацията в сектора? - Всяка промяна в институционалната архитектура на управлението неизбежно води до известен дискомфорт. Важно е сега двете ведомства да работят допълващо и в синхрон. Ще се постараем в парламента с колегите от комисията по инвестиционно проектиране да осигурим необходимата законова база и да бъдем диалогичен партньор на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране. Не мисля, че има риск да се усложни ситуацията в строителния сектор, по-скоро има всички предпоставки да се подобри. Вече има конкретни първи резултати в дейността на Министер-

редседател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Завършил е промишлено и гражданско строителство в УАСГ. През 2005 г. става зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Сергей Станишев. На парламентарните избори през 2009 година е избран за депутат от „Коалиция за България“. На предсрочния вот на 12 май отново е избран за народен представител.

Н

еобходима е политика за преодоляване на най-големия риск у нас - демографската криза и депопулацията на територията ни

Щ

е предложим разделянето на съществуващия Закон за устройство на територията на два нови закона

ството на инвестиционното проектиране. Правителството подготвя с Европейската комисия използването на ресурси по ОП „Техническа помощ“ за изпълнението на първа фаза по изготвянето на 220 ОУП на общините, която ще включва набиране на необходимите данни, изготвяне на географски информационни системи за територията и т.н. Втората фаза на изготвянето на ОУП-овете при този вариант може да получи финансиране от бъдещата ОП „Добро управление 2014 - 2020). Вторият важен факт е включването в рамките на бюджет 2014 г. средства в размер на около 10 милиона лева за продължаване на прекратените през 2009 г. дейности по изработката на кадастралните карти на територията на страната. Разбира се, най-важната дейност на Министерството на инвестиционното проектиране е изграждането на необходимия капацитет за изработване на инвестиционни проекти и контрол на качеството им. Позитивният резултат от тази важна дейност е значително повишаване на ефективността на влаганите публични средства. Каква ще бъде жилищната политика на кабинета? Ще бъдат ли разработени стратегии за стимулиране на продажбата на жилища на млади семейства или пък за покупката на но-

вопостроени домове? - Държавата е в сериозен дълг към обществото по темата за жилищната политика. Независимо от различните стратегии и планове резултатите днес са повече от скромни. Има няколко теми в тази политика, които е необходимо трезво и във възможните мащаби да формулираме и да фокусираме възможните мерки. Първата тема е за енергийната ефективност на жилищния сграден фонд. Има сериозни затруднения дори и в реализацията на неголемия ресурс от 63 милиона лева. Необходимостта да се обединят много семейства и домакинства с огромни различия във финансовите им възможности очевидно е стопиращ много от проектите фактор. Средствата, които ще имаме на разпложение в следващия период от 2014 до 2020 г., нарастват около 4 пъти, но е много далеч от прокламираната широко „милиардна програма за енергийна ефективност“. Втората тема е създаване на модели, подкрепени с необходимия финансов инженеринг за създаване на възможности за дом на младите семейства. Ключов въпрос в необходимата държавна политика за преодоляване на най-големия риск за България е демографската криза и депопулацията на територията ни. Този въпрос се нуждае от прецизно формулиране, широко обществено обсъждане и необходима-

та висока степен на обществен консенсус за мерките и тяхното финансово подпомагане. Тук ще бъде от особено значение наличието на възможност за граждански контрол на резултатите от подобна програма за жилища на младите семейства. Третата тема, която има своето значение, е реализация на програма за превантивен контрол на сигурността на строителните конструкции на сгради в градове с повишен риск от сеизмично въздействие. Този мониторинг е повече от необходим, защото ще ни даде ясна оценка за риска и възможните превантивни мерки. Влагането на тези средства сега може да ни спестят възможни щети за стотици милиони лева в бъдеще при настъпване на събитие. Тук задължително трябва да изработим възможния модел за България за създаване на катастрофичен пул и да се опитаме да постигнем съгласие за стартиране на модела. Как предвижданите промени в ЗУТ и Закона за кадастъра ще допринесат за устойчивото развитие на градовете у нас? - Законът за устройство на територията и неговото прилагане през последните вече повече от 12 години има много постижения. Разбира се, десетките му промени невинаги водеха до подобрения. Днес съществува вече висока степен на обществен консенсус, че са наложителни по-комплексни и всеобхватни промени. Един от вариантите, който ще предложим на обществото и ще осигурим необходимото широко и достатъчно по време обществено обсъждане, е разделянето на съществуващия Закон за устройство на територията на два нови закона. Възможен вариант е нов Закон за устройство на територията и регионалното развитие, като естествената главна цел в него ще бъде обвързването на механизмите и инструментите на управление на територията с постигане на целите на регионалното развитие. Днес имаме тежък проблем с фактическото раздалечаване на регионите в България, а не тяхното сближаване, каквато е целта на балансираното регионално развитие. Вторият възможен нов закон е Закон за


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

5

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА инвестиционната дейност. Този нов закон трябва да постигне две главни цели. Първата е ясно да регламентира ролите на субектите в инвестиционния процес и максимално да опрости техните взаимоотношения, а втората е да създаде ясен алгоритъм (като време и стъпки) на одобряването и реализацията на инвестиционните проекти. Днес една от най-големите пречки пред привличането на инвестиции е непредвидимият срок за реализация на инвестиционните проекти. Когато един инвеститор не е в състояние да определи необходимото му време за одобрение и реализация на инвестиционния проект, той не е в състояние да изработи бизнес плана и необходимия паричен поток на инвестициите. Новият закон и заложените в него алгоритми и отговорности трябва да решат този проблем. По отношение на Закона за кадастъра и имотния регистър вече се проведоха няколко

срещи с представители на гилдията и браншовите организации. Имаме техните предложения за промени в закона. Има и предложения за започване на работа за изработване на изцяло нов закон. Вероятно ще работим паралелно и по двете линии. Да изработим в кратки срокове до 10 дни промени в действащия ЗКИР и по-продължителна работа за формулиране на философията на нов закон. Всъщност тези необходими промени ще създадат потенциал за привличане на ефективни инвестиции и най-доброто им съчетаване с принципите на устойчивото развитие на територията. Каква е ролята на кадастъра за развитието на общините? Могат ли те да съдействат при изработването на кадастрални и специализирани карти? - Разбира се, че развитието на общините и на територията в цялост на България се

нуждае от ясна устройствена основа. Нейната устойчивост, съответствие с екологичните изисквания и заложен потенциал на необходимия за икономиката ни растеж е много важна. Изработването на кадастралните и специализираните карти е от огромно значение. До началото на 2014 г. трябва да завършим процеса на изработване на специализираните карти на природните образувания по черноморското крайбрежие – плажове, дюни и други. От 2014 г. се възстановява процесът на изработка на кадастралните карти, като възможен средносрочен хоризонт е до 2020 г. да достигнем 40-45% покритие на територията. Едновременно с това ще стартира процес на оцифряване на наличните КВС-та и отстраняване на грешките в тях. Така в един 10-годишен хоризонт да покрием територията на страната с необходимите за гражданите и бизнеса кадастрални карти.

Децентрализацията на общините отново е на дневен ред. Министерският съвет наскоро взе решение за възстановяване на Съвета по децентрализация на държавното управление. Какво ще се случи оттук нататък в тази посока, ще бъдат ли заложени мерки в бюджета за следващата година? - Да, вече има решение на Министерския съвет за възстановяване на Съвета по децентрализация на държавното управление от 1 август 2013 г. В момента се обсъждат възможни стъпки за следващи действия по децентрализация на функции и ресурси от централното управление към общините в рамките на процедурата по изготвяне на бюджета за 2014. Тук трябва да отбележа, че отговорността на местните власти за разширяване на гражданското участие при вземане на решенията на местно ниво и децентрали-

зацията на подобщинско ниво е от ключово значение. Ще станат ли достъпни по-малките населени места? Какво предвиждате за общинските пътища? - Малките населени места, а те са хиляди, се нуждаят не само от пътища. Необходима е работа, социални и културни услуги, здравеопазване. Ще се постараем да изработим модел за развитие на територията на страната. През последните повече от 12 години прилаганата кохезионна политика в областта на регионалното развитие е постигнала точно обратния на заложената цел резултат. Вместо сближаване на регионите в България има пропаст между София и останалите региони. Вместо вътрешно регионално сближаване - огромно раздалечаване между областните и общински центрове, от една страна, и малките населени места, от друга. Имаме два възможни изхода. Първият е

да продължим досегашния тип политика, която ще продължи разширяването на негативните резултати и ще губим все повече от потенциала на територията. Вторият вариант е да постигнем национален консенсус, да изработим дългосрочна програма за стабилизиране на човешкия ресурс в отдалечените, планинските, граничните и необлагодетелствани райони и да започнем нейното изпълнение. Основната цел на тази програма е да убеди общество, че си струват ресурсите и усилията и да се създаде перманентен механизъм за наблюдение и отчитане на резултатите. Необходими са ясни индикатори – движение на човешката популация, създаването на доход и услуги в тези региони. Оползотворяване на специфичните ресурси на районите – туризъм, води, балнеология, животновъдство, горско стопанство и свързани с горите дейности. Интервюто взе Елина НИКОЛЧЕВА


6

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Sofia Architecture Week - от 25 ноември до 1 декември в Пловдив

SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2013 ще се проведе от 25 ноември до 1 декември в Пловдив, това бе подкрепено с решение на общинския съвет на Пловдив от 4 септември. Проявата отговаря на нашата културна стратегия за 2013 г. и ще ни бъде партньор в международния конкурс за пл. „Централен“, заяви зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов. Подкрепяме осигуряването на по-широк достъп на градовете извън София до културно съдържание и ценностите и до съвременните решения за градската среда. Проявата е насочена към подобряване на образованието на студентите по архитектура и осигуряване на достъп до международни архитектурни практики. Акцент тази година е подобряването на градската среда - ключов европейски проблем, съобщи Асен Асенов, директор на ЕДНО, организатор на SAWeek. 12 известни международни архитекти и практики от Холандия, Норвегия, Испания, Чехия, Китай и др. са поканени за участие, в програмата са намерили място теми като архитектурните конкурси в България и проектът за кино „Космос“ в Пловдив, съобщи Бойка Огнянова, програмен директор. Четвърта поредна година подкрепяме SAWeek да бъдат показвани най-добрите образци на световната и американската архитектура, изтъкна Десислава Тальокова, изп. директор на фондация „Америка за България“.

„Група град” предлага алтернативен проект за Лъвов мост Архитектите от „Група град” се обявиха против предлаганото решение на Столичната община за изграждането на кръгово кръстовище на Лъвов мост в столицата. Проектът е разработен от „Пътпроект 2000“. „Представеният от „Пътпроект 2000“ проект грубо и без никакво разбиране се намесва в пространствената и историческа тъкан на мястото, като обезценява значимостта на Лъвов мост. Архитектурната композиция, паметник на културата, се отделя от пешеходците, които са принудени да заобикалят кръговото кръстовище, виждайки паметника от разстояние”, категорични са архитектите от „Група град”. Тяхното предложение е за изграждането на транзитни траншеи откъм канала, преминаващи под кръстовищата.

Британската Provident идва у нас с бързи кредити Британската Provident ще започне дейност на българския пазар чрез регистрираното дружество „Провидент Файненшъл България“ ООД. Компанията ще стартира официално дейността си на 11 септември 2013. В ръководството на дружеството са назначени поляци, румънци и българи, като интерес за работа у нас е проявен и от мексиканския бизнес на Provident. Бизнес моделът ще е базиран на консултантите, като в останалите страни те получават 85% от таксите си при събирането на вноските по кредитите и едва около 15% при издаването им. Целта е те да са мотивирани кредитът да бъде изплащан. Лихвата варира между 22 и 37% годишно. Ако клиентът иска вноските да му бъдат събирани от вкъщи, той ще плаща и такса за това, като в 95% от случаите потребителите избират този вариант пред удържане от банкова сметка. Отпусканата сума ще е до 40% от разполагаемия доход на клиента. Отговор кредитоискателите ще получават до 48 часа. От компанията разчитат бъдещите им клиенти да получават по повече от един кредит от тях, като за сравнение дават Чехия, където

65% от клиентите имат над 3 кредита. У нас кредитите ще бъдат с размер между 200 и 2500 лв. и срок за изплащане до 14 месеца със седмични вноски.

България се нареди на 57-о място по конкурентоспособност Страната ни се изкачи до 57-о място по конкурентоспособност в годишния доклад на Световния икономически форум (СИФ). В класацията са участвали 148 страни, като индексът ни се повишава от 4.27 през миналата до 4.31 през настоящата година (при максимална стойност 7). През миналата година България отчете ръст с 12 места, а в рамките на тазгодишната класация се нареждаме пред страни като Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция. Индексът се основава на 12 фактора: институции, инфраструктура, макроикономическа среда, здравеопазване и основно образование, висше образование и обучение, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, финансови пазари, размер на пазара, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновативност. Назад в листите оставаме по критерий качеството на институциите - на 107-о място през тази година.

Microsoft купува бизнес на Nokia за 7.2 млрд. USD Microsoft придобива основната дейност на производителя на мобилни телефони Nokia, а сумата, за която е сключена сделката, е 7.2 млрд. USD. Софтуерният гигант ще плати допълнително 1.65 млрд. EUR за патентни лицензи. Сделката трябва да бъде завършена в началото на 2014 г. Около 32 000 служители ще преминат от Nokia към Microsoft. Очаква се след сключване на сделката оборотът на Nokia да се намали наполовина и бизнесът да се съсредоточи главно към мрежите и развитието на картовите си услугите под марката Here. Групата наскоро придоби напълно разработената първоначално съвместно със Siemens компания за мрежово оборудване NSN.

Специализирани семинари за устойчиво строителство по време на BGBC Green Future На 20 септември във Варна ще се проведе международната конференция BGBC GREEN FUTURE платформа за обмен на професионална експертиза, насърчаване на политики и генериране на идеи. Конференцията ще бъде открита от министъра на инвестиционното проектиране проф. Данов. В рамките на откриването Ивайло Петров – главен анализатор в звено „Стратегически политики, анализи и прогнози“ към кабинета на президента на Република България, ще очертае изработената концепция за цялостен подход към енергийната ефективност през следващия програмен период. Михаел Клински от Австрийската енергийна агенция ще представи австрийския подход при създаването на национална стратегия за реновиране на съществуващия сграден фонд и ще разберете какви са ефективните инструменти за преминаване към сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия от Михаел Клински, старши експерт в Австрийската енергийна агенция. Посетете седемте професионални семинара за устойчиво строителство и разберете повече за оценката на жизнения цикъл на сградите, какви са системни-

те решения в областта на външни стени и сградната обвивка и какъв е делът за ВЕИ в сградите. Ще бъдат представени европейски и национални политики за устойчиво строителство, строителни материали и системи и иновативни решения за сграден комфорт. Участвайте в дискусионния по-

диум непосредствено преди официалния ни коктейл. Не пропускайте възможността за обмен на информация, контакти и идеи по време на предстоящите събития! Пълната програма можете да разгледате на www.morethangreen.bgbc.bg Събитието се организира с лю-

безната подкрепа на ETEM, АBB, Knauf, Xella, AGC, Nemetschek и Knauf Insulation. Очакваме Ви на 20 септември във Варненски свободен университет. Регистрирайте се още сега на тел. +359 2 964 13 20 или е-мейл: office@bgbc.bg


8

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

ПСГ АД е изпълнител на втория етап от реконструкцията на Римския стадион Близо половин милион лева ще бъдат вложени в изграждане на информационен център, 3D кинозала, арт кафе и LED осветление В началото на септември община Пловдив подписа договор със софийската фирма ПСГ АД за изпълнение на втория етап от реконструкцията на Римския стадион. Възлагането се извърши чрез процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП, тъй като нямаше подадена нито една оферта в първоначално обявения открит конкурс за близо половин милион лева. Първата копка се очаква да бъде направена през октомври, след приключване на есенния културен сезон в Пловдив, уточни кметът инж. Иван Тотев. Вторият етап от реконструкцията на емблематичния античен

стадион на Филипопол обхваща конструктивно и функционално преустройство на съществуващата бетонна тераса с цел нейното приобщаване към археологическия обект и повишаване на неговата туристическа атрактивност. На ниво терен ще се изгради малка зала за 3D прожекции, амфитеатрално разположена върху стоманобетонна настилка. Вече е поръчан първият филм – „Пловдив през II век”, за който експерти прогнозират, че ще е уникален за България. На ниво тераса е предвиден информационен център, обособен чрез двойна стъклена преграда във вид на витрина за

Обявен е архитектурен конкурс за нова детска градина в Свиленград Община Свиленград обяви едноетапен таен конкурс за идеен проект за нова детска градина „Снежанка”. Според плановото задание на възложителя от участниците се изисква да приложат „интегриран териториален подход”, т.е. система от взаимосвързани решения, водещи до цялостно подобрение на екологичното, икономическото и социалното състояние на проектната територия. Новата детска градина е предвидена с капацитет от 4 групи за 100 деца. Тя трябва да отговаря на най-съвременните изисквания за архитектурно и ландшафтно проектиране с функционално и пространствено съдържание. Особено важно е прилагането на мерки за енергийна ефективност на сградата и благоустрояването на дворното пространство с максимално запазване и увеличаване на зелените площи. Вертикалната планировка следва да осигурява необходимите връзки между градината, нейните входове и достъпа до уличната мрежа. Настилките и детските съоръжения е необходимо да са съобразени с Наредба №1

от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Конкурсните проекти трябва да съдържат минимум две части: „Архитектурна” и „Паркоустройство и благоустройство”. Приема се прилагането на иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения. Крайният срок за подаване на конкурсните проекти в община Свиленград е до 17 ч. на 15 октомври т.г. Предвиден е награден фонд от 5000 лв., от които: •първа награда в размер на 3000 лв. •втора награда в размер на 1500 лв. •поощрителна награда в размер на 500 лв. Резултатите от проведения конкурс ще се явят основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с първопремирания участник за последващите фази на проектиране. Прогнозната стойност на договора за изготвяне на работен проект за новата детска градина е в размер на 37 000 лв. Светла ДОБРЕВА

Първият етап от проекта за ревитализация на Римския стадион приключи през април 2012 г. Посетителите вече могат да се разхождат из подземното археологическо ниво, където уникално се срещат антична улица-тунел, съхранените градежи на стадиона, пилоните на aкведукт, автентичните зидани водопроводи и крепостната стена на Марк Аврелий

излагане на експонати с височина 1.80 м, както и кафе-бар. За оформянето на това междинно пространство ще бъ-

дат изрязани в плавна крива бетонният парапет и части от терасата. Масивното бетонно стълбище от ул. „Лей-

ди Странгфорд” ще бъде премахнато и заменено с с ажурна метална стълба със стъклен парапет и платформа за хора в неравностойно положение. За осветяване на археологическия комплекс и пространството около него са предвидени прожекторни осветители асиметрични с натриева лампа, и L.E.D. (RGB) тип ”Паве” за вграждане в земя. Предвидена е и електронна система за достъп на посетителите, както и видеонаблюдателна инсталация. Преустройството включва и изграждането на мултизонална климатична термопомпена инсталация. Първият етап от про-

екта за ревитализация на Римския стадион приключи през април 2012 г. Благодарение на извършените тригодишни проектно-проучвателни и реставрационно-консервационни дейности археологическият комплекс придоби нова ослепителна визия и стана достъпен за широката публика. Посетителите вече могат да се разхождат из подземното археологическо ниво, където уникално се срещат антична улица-тунел, съхранените градежи на стадиона, пилоните на акведукт, автентичните зидани водопроводи и крепостната стена на Марк Аврелий. Светла ДОБРЕВА

Бивше кино в Стара Загора става Международен младежки център Община Стара Загора спечели проекта за изграждане на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора, одобрен за финансиране по програма „Деца и младежи в риск”. Стойността на проекта е 1 029 858 евро и е финансиран чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014. Партньор на община Стара Загора е неправителствената организация „Свят без граници”. Проектът е един от четирите одобрени за цялата страна. Межд ународният

център ще бъде в сградата на бившето кино „Жельо Диманов”, неизползваемо повече от 20 години. Предстоят мащабни строително-ремонтни дейности, изграждане на нови кабинети и зали, обзавеждане, оборудване и др. В дейностите по проекта е включена работа с младежи в неравностойно положение и в риск от социално изключване, включително роми и други етнически групи. В международния център ще работят клубове за работа с младежи в различни направления, като предлаганите занимания са на-

сочени към свободното време на младите хора - култура, образование и др. Специално внимание ще бъде обърнато на интеграцията на отпад-

налите от училище младежи и техните семейства. Срокът за изпълнение на проекта е до 30 април 2016 г.

Община Пловдив спечели проект за над 1 млн. евро за Младежки център Финансиране в размер на 1.030 млн. евро на проект за изграждането на Младежки център в парк „Отдих и култура” спечели община Пловдив по програмата „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Помощта е 100% безвъзмездна.

Триетажната сграда с РЗП 1500 кв.м предстои да се изгради до игрище №10 на Гребната база, а откриването й се предвижда до края на следващата 2014 г., анонсира заместник-кметът Георги Титюков. В центъра ще има библиотека, компютърна зала, 4 семинарни зали и обслужващи помещения, сред кои-

то кухня, съблекални и бани. Всички младежи от Пловдив и областта тук могат да намерят подкрепа поне в 5 направления - личностно израстване и саморазвитие, социална насоченост, работа с младежи в риск, организиране на младежки дейности и събития, работа с хора от малцинствата, до-

пълни Титюков. На следващ етап общината предвижда изграждането на няколко спортни игрища около центъра, а междувременно ще кандидатства за сертификат за качество на Съвета на Европа, като след евентуалното му получаване ще могат да се правят младежки обмени на международно ниво.


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

9

ГРАДСКА СРЕДА

Община Ловеч пуска поръчка за СМР по проект за 8 млн. лв. До 20 септември се очаква община Ловеч да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”, след като приключи съгласуването на обявлението с управляващия орган на програмата. Проектът е условно разделен на две части основни и допълнителни обекти. Финансирането ще мине през два етапа. На първия ще се финансират само основните обекти. При установяване на финансов резерв в рамките на оперативната програма ще бъдат финансирани и допълнителните обекти, успешно преминали оценката. Проектът е на обща стойност 7 922 241.18 лева, от които за основните обекти са предвидени 4 999 889.60

лева, за допълнителните – 2 922 351.58 лева. Съфинансирането от страна на община Ловеч за основните и допълнителни обекти е в размер на 437 152.07 лева. Проектът е с продължителност 24 месеца. С реализацията му един от най-големите жилищни квартали на град Ловеч – жк „Червен бряг“, ще се превърне в атрактивно място за живот, ще се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение посредством осигуряване на благоприятна архитектурна среда и ще се повиши безопасността и сигурността на градската среда в Ловеч. Изпълнението на проекта ще осигури лесен и безопасен достъп до основния градски парк „Стратеш” и средновековната крепост „Хисаря” – притегателно място за почивка и развлечения на жители-

те на града. Изпълнението стартира с подписването на договор за неговата реализация през месец май. Към момента са обявени процедурите за строителен надзор, одит, публичност и визуализация. Продължителността на проекта е две години. Архитектурният проект е изготвен от арх. Константин Косев. Основен обект 1

„Благоустрояване и подобряване на физическата среда в жк „Червен бряг” – гр. Ловеч, с цел постигане на зелена и достъпна градска среда” В рамките на проекта ще бъде рехабилитирана уличната и автоалейна мрежа в квартала, в т.ч. и тротоарните настилки с всички мероприятия по осигуряване на общодостъпна среда, ще бъдат изградени детски площадки за различни възрастови групи, площадки за фитнес

Първият основен обект в проекта включва благоустрояване и подобряване на физическата среда в жк „Червен бряг”

на открито, многофункционално спортно игрище, игрище за бадминтон, площадка за тенис на маса, квартална велоалейна мрежа, изграждане на автоматична поливна система за всички озеленени площи, беседки, кошчета за отпадъци, питейни фонтанки. Основен обект 2

„Възстановяване

на

връзката между ул. „Васил Левски” и парк „Стратеш” - гр. Ловеч” Пътят ще се укрепи чрез изграждане на подпорни стени, ще се реконструира пътното платно и изгради улично осветление. По този начин ще се подобри транспортният достъп до парка „Стратеш”, ул. „Мадара” и Средновековна крепост „Хисаря”.

Допълнителните обекти

включват изграждане на площадки за домашни любимци, скейтбордна площадка, монтаж на фотосоларно осветление, изграждане на конструкция за покриване на река „Гознишка бара“, където е предвидено изграждане на пътека за здравословно тичане с дължина 400 м. Силвия ЗЛАТКОВА

ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001 „Нов модел на сътрудничество за нови умения” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Работен семинар представи иновации в шумоизолациите В дните 31.08.-03.09.2013 се проведе работен семинар по проект “Нов модел на сътрудничество за нови умения” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР” BG051PO001-7.0.07-0263-C0001, сключен между Министерството на труда и социалната политика ГД“Европейски фондове, международни програми и проекти” и “Булаке Тръст” АД. Събитиeто се състоя в бизнес център Hill Tower в София. Проектът се реализира съвместно с полския партньор Предприятие за общо строителство и инженерни работи „Инженерия” ООД . В България няма опит в областта на шумозащита в околната среда. Избраният партньор притежава 7-годишен опит в тази област, придобит с помощта на немски и австрийски партньори. В момента дружеството партньор е лидер в изграждането на шумозащитни стени поради най-стриктното прилагане в Полша измежду европейските страни на нормите за шумозащита. Във връзка с тенденциите за развитие „Булаке тръст” АД планира усвояване на опита на партньора чрез обмяна на опит, обучение, предаване на специфичен ноу-хау в организиране на производство на елементи за акустични стени в България. Общата цел на проекта е да допринесе за създаване на нов модел на сътрудничество между мрежа от заинтересувани страни и партньорства с акцент върху адаптиране на заети лица, включително над 55 г., и безработни младежи до 29 г. към нови пазарни ниши чрез надграждане на липсващи знания и умения. Работен семинар 31.08.-03.09.2013 Семинарът имаше за цел да запознае участниците с иновациите при практическото прилагане на европейското законодателство в областта на шумозащитата – практически решения. Присъстваха специалисти от Полша и България, работещи в сферата на строителството, архитектурата, геодезията и геологията, представители на МСП от бранша.

Събитието откри г-н Мариан Сервах – управляващ съдружник в ПОСиИР „Инженерия” ООД, който отбеляза приноса на провелия се на 21-23 юли 2013 год. в гр.Плонск - Полша, откриващ проекта семинар и отправи поздравления към участниците. Г-н Ян Шкварек – експерт по проекта, запозна присъстващите с темите на семинара и направи презентация относно понятието шум и шумово замърсяване – европейски практики и решения, а г-н Збигниев Двораковски от ПОСиИР „Инженерия” ООД и г-н Пьотър Мицкевич от „Проким Сп.я.“ представиха на участниците дългогодишния си опит, свързан с практическото прилагане на европейските норми в областта на шумозащитата и шумоизолацията. Изпълнителният директор на „Булаке Тръст“ АД г-жа Светлана Иванова изказа благодарности на полските си колеги и на всички участници и изрази надежди, че полският опит ще допринесе за една по-модерна България в сферата на шумоизолацията. На мероприятието присъстваха още ръководителят на проекта г-жа Мая Узунова и неговият координатор арх. Иван Попски. „Булаке Тръст”АД работи в сферата на жилищното и пътното строителство, канализации, търговия с материали и компоненти за топлоизолация, строителна дограма - врати и прозорци, производство на профили за сухо строителство, обучение в областта на дизайна и производството. Фирмата има опит в използването на топло- и шумоизолации в строителството, а също и опит в работата с материали за шумозащита. Дружеството е провеждало обучение на лица, включително от групи в неравностойно положение. Фирма „Инженерия” ООД е дружество с ограничена отговорност. Уставният капитал е в размер на 3 050 500 злоти. Понастоящем пакетът от 98% от дяловете принадлежи на един съдружник. Останалите дялове се притежават от 11 души. Фирмата се специализира в комплектно изпълнение на всякакви строителни инвестиции с особено внимание към проекологичните инвестиции, строително-пътните инвестиции, общото и промишленото строителство.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Булаке Тръст” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.


10

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Проект за реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” Дворецът „Евксиноград“ е разположен северно от Варна. Комплексът разполага с 850 дка обща площ, 550 дка от тях заема дворецът с прилежащия парк, а останалата част включва пристанище, плажове, лозя. Дворецът Евксиноград“ е безспорно един от най-завършените и представителни образци на монархическото строителство на България. Сградата се отличава с красива и хармонична архитектура и прецизно до ювелирност строително изпълнение. Паркът около двореца е разработен и построен с много грижа, внимание и разбиране на ландшафтното изкуство. Ансамбълът от дворец и парк с право се счита както формално, така и неформално, за истинска ценност и историческо наследство на нашата нация. Министерският съвет на Република България като възложител изисква от проектантите – реставрация и консервация на двореца и превръщането му в конкурентоспособна туристическа атракция. През 2011 г. след спечелена обществена поръчка обединение „Евксиноград 2011“ пое изпълнението на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“. Проектирането преминава в два етапа: първи етап – проучване и документиране, втори етап – проектиране във фаза работен проект по всички проектни части. Проектът обхваща намиращите се на територията на стопанство „Евксиноград” паметници на културата: сградата на дворец „Евксиноград“ и прилежащата му сграда (АТЦ), сградата на царската конюшня „Щал”, парковите оранжерии (висока палмова оранжерия, ниска палмова оранжерия, холандска и френска оранжерия), късноантична и средновековна крепост „Кастрици” и прилежащия парк.

Западна фасада

„Тилев архитекти“ ООД като член на обединението разработва подобект 1 „Реставрация на дворец „Евксиноград“. Екипът под ръководството на проф. д-р арх. Жеко Тилев прави пълно проучване и документиране на обекта, включително подробно архитектурно и фотографско заснемане на сградата, проучване на нейната архитектурно-строителна история по документи и чрез обследване на място. Проучването освен сградата на двореца обхвана и обслужващата пристройка към него (АТЦ). Кратка история

Идеята за построяването на двореца е на първия български княз Александър Първи. В началото на 1882 г. той се обръща към видния австрийски архитект Виктор Румпелмайер. Основният камък на двореца, първоначално наречен „Сандрово“, е положен тържествено на 15 август същата година и до 1885 г. грубият строеж бил почти завършен. След абдикацията на Александър I през 1886 г. работата била спряна за около две години и подновена след това от Фердинанд I Сакскобургготски. Впоследствие с работата по завършването и обзавеждането на сградата са се занимавали арх. Якоб (Херман) Хайнрих Майер и арх. Теобалд Леерс. През юли 1893 г. по предложение на княгиня Мария-Луиза резиденцията с княжески указ е преименувана от „Сандрово“ на „Евксиноград“, т.е. Замъкът на гостоприемното море. Интериорите на двореца са завършени в периода около1890 – 1892 г. по проекти на арх. Майер и арх. Леерс, като последният контролира и изпълнението им. Проучване

Проучването на архитектурно-строителната история установява различните етапи - от проектирането до днешни дни,

Южна фасада

през които е преминало съществуването на двореца, и по категоричен начин е доказано, че най-важен за паметника е периодът на неговото построяване и първоначално функциониране като дворец между 1893 – 1908 г. Това е периодът, през който чрез завършено оформяне и обзавеждане и усъвършенствано техническо оборудване се постига пълноценното действие на сградата като дворцова и се осъществява предназначението на княжеска резиденция със задължително изискания комфорт на обитаване, аристократичен лукс и представителен блясък. Освен отражение на обществения, материален и културен живот в страната за този период дворецът притежава още една историческа ценност, коментира арх. Жеко Тилев. Тъй като дворецът в София е превърнат в художествена галерия, дворецът „Евксиноград“ остава единствената дворцова сграда в страната, в чието функционално разпределение са вид и взаимовръзка на помещенията и тяхното оформяне и обзавеждане са запазени съдържанието

и особеностите на държавния и дворцов протокол по това време: организация на ежедневието и работата на владетеля, начинът на достъп и аудиенции с него, приемането на официални или частни гости, тяхното обслужване и т.н. Дворецът „Евксиноград“ съдържа и представя в разгърнат вид картината на дворцовия живот, бита на царското семейство - състав, занимания, интериорна среда и т.н., както и официалния държавен протокол. Към този период 1893 - 1908 се отнася и функционалната възстановка на двореца, направена от „Тилев архитекти“. Дворецовата сграда е на три етажа. Сутеренът е обслужващ, в него са се разполагали всички технически и спомагателни помещения. Входният вестибюл, главното стълбище, големият приемен салон, салонът за аудиенции, музикалният салон, главният коридор и малките коридори имат по стените оригинални декоративни рамки и пана. Оригинална украса имат и стените над камините. Основният начин за оформя-

Обслужваща сграда (АТЦ)

не на останалите стени е дървена ламперия на цокълното ниво и текстилна тапицерия над цокъла. Таваните са оформени с рамкирани полета, холкери и корнизи, всички решени в бяло. (Всички орнаменти по стените и таваните са запазени или възстановени при реконструкцията от 1978 - 1982 г. в съответствие с проекта на колектив с ръководител арх. Никола Николов от 1978 г.) Фасадните решения

и определения от тях външен архитектурен образ на двореца са издържани в духа на късния френски дворцов класистичен стил и немския романтизъм от края на XIX век. Характеризира се едновременно с изящна строгост, представителност и живописен виталитет. Сградата е трябвало по предназначение да бъде симетрична – това е дворцова сграда, за която симетрията осигурява представителност и монументалност. Така повелява канонът. Но едновременно с това ситуацията е наложила и определена асиметричност в решението – от източната страна с изви-


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

11

ГРАДСКА СРЕДА сена кула, от западната – свързана с проход с обслужващата сграда (АТЦ). Асиметричното решение се проявява в постепенно стъпаловидно нарастване на обемите от запад на изток - това помага за по-доброто вписване в средата и по-хармоничен силует към морето и морския бряг и обратното, подобър поглед от сградата към морето, в т.ч. една обширна покривна тераса с перголи (открита лятна дневна), гледаща към морето. В задачата си да направи „несиметрична симетрична сграда“ архитект Румпелмайер се справя блестящо – той непрекъснато въвежда оси на симетрия и непрекъснато ги нарушава: прави симетричен вход, но входният вестибюл е с изместена ос, от двете страни на входа фасадите и прозорците са различни, но имат единно въздействие, излизащите ризалити са различни, целият силует е драматично несиметричен, но от морето като продължение оста на парка в средата на сградата се намират две спокойни и симетрично решени тераси, които обединяват и свързват несиметричните обеми от двете си страни, източната тераса има симетрично стълбище, но входът към сградата не е в оста й, а отстрани. За да запази симетрията като средство за постигане на впечатление на строгост, установена власт и ред, той я прилага като вторично композиционно средство – симетрични са отделни елементи от фасадите, както и в интериора. Използването на взаимопротивоположни композиционни средства се вижда и при фасадното решение на обслужващата сграда АТЦ. Докато дворецът е с подчертани ръбове и прозоречни отвори и врати чрез каменни елементи, при обслужващата сграда е точно обратното – ръбовете на сградата и отворите са подчертани с тухла, а вътрешността на стената е с живописна каменна облицовка. Така е подчертано различието в предназначението, но е запазено единството на ансамбъла и неговото единно художествено въздействие. Концепция за реставрация

предвижда реставриране и експониране на двореца „Евксиноград“ с неговата основна функция и вид - царска резиденция като музейна сградаекспонат. Наред с това, свързано с функционалното съдържание, могат да се развият допълнителни музейни функции - музей на държавния протокол, музейни експозиции за тримата владетели: Александър I, Фердинанд I и Борис III, за предмети на бита, вещи, посуда и т.н. от двореца и дворцовото обслужване. Предвидените и прилаганите строително-технически средства за постигане експонирането на двореца „Евксиноград“ като музей да се подчинят изцяло на методологическите принципи на

реставрация и консервация на архитектурен паметник. Да се ограничат в максимална степен действия от рода на техническа реконструкция или реконструкция на художествени елементи по аналогия. Работен проект

Най-общо проектът възстановява първия (приземен) и втория етаж на двореца във вида, в който са били в периода 1893 – 1908 г. На третия (мансарден) етаж се възстановява обемно-пространствената структура на разпределението. Обект на реставрационно-консервационните дейности на първо, второ и частично на трето ниво са всички архитектурни и декоративни елементи в интериора: прозорци, врати, камини, печки, тавани, стенни пана, орнаменти, стенна ламперия, стенни тапицерии, стълбища и техните парапети, възстановяване на паркета на трите нива по аналози (двореца в София и др.). Възстановява се оригиналното разпределение на II ниво с изграждане на необходимите стени, камини, врати и т.н. Отварят се затворени врати или прозорци. Възстановява се изцяло напълно компрометираната перголна конструкция и фасадни решетки на западната тераса на II ниво. Функцията на двореца „Евксиноград“ като сграда-музей се допълва с музейна експозиция за живота на тримата владетели и експонати и предмети от бита на двореца. Подходящи помещения за тази цел се намират в централната част на третото ниво на сградата (мансарден етаж). В западното крило на същия етаж са предвидени и необходимите административно-обслужващи помещения за музея. Източното крило от III етаж се възстановява с оригинален интериор. Предвиден е асансьор между четирите нива – сутерен, I, II, III музеен етаж на двореца за хора в неравностойно положение. За обслужването на туристите е разработено малко кафене с достъп до западната тераса на II ниво. Сутеренът се предвижда за технически и обслужващи помещения. Тук се намират основните санитарни помещения за посетители. Основните помещения в сутерена са оставени свободни с цел задоволяване на възникналите в бъдеще нужди на музея. Бившата кинозала е разработена с възможност за бъдещо използване като мултимедийна зала. Обект на реставрация и реконструкция е и обслужващата сграда АТЦ. Тук, разположени на двете нива на сградата, се намират билетен център с магазин за сувенири, няколко многофункционални помещения, кетъринг кухня и необходимите технически помещения. Реставрационните работи

по фасадите на двореца и обслужващата сграда включ-

ват възстановяване на повредени каменни фрагменти по метод „пломбиране“ или „запълване“, частично префугиране на каменната зидария, запълване на пукнатини и подмяна на обрушени или неоригинални тухли от фасадната зидария с нови плътни фасадни тухли, максимално близки по цвят и повърхност до оригиналните. Както каменните, така и керамичните полета от фасадата подлежат на почистване с паростроуйна машина и последваща защита (хидрофобизация) с подходящ препарат. Реставрират се също така чугунени и метални елементи по фасадите. Всички оригинални дървени прозорци и капаци, в това число и интериорните врати, се ремонтират и реставрират или в краен случай се подменят с точни копия по оригиналния образец. При двукатните прозорци вътрешното остъкляване се подменя с нискоемисионно стъкло с подходящо покритие. Отделено е специално внимание на покрива на двореца. Подменят се всички покривни остъклявания, които към настоящия момент текат и са причина за наводняване на сградата. Ремонтират се всички улуци и покривни повърхности, подменят се изгнили дървени елементи. Наред с архитектурно-строителните и интериорни работи ще се извърши изпълнение на технически инсталации, проектирани съобразно съвременните изисквания. Особен интерес представлява проектираната термопомпена система за отопление и климатизация на сградата, която отговаря на всички съвременни изисквания за ефективност и експлоатационна дълговечност. Реализация

Проектът за „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие“ с 9.8 млн. лв. без ДДС, е заплашен от провал заради забавяне на процедурата за избор на изпълнител и обжалвания. Договорът бе сключен през септември 2012 г., като срокът за завършване на проекта е 24 септември 2014 г. През март 2013 г. Министерският съвет обяви обществена поръчка по ЗОП с предмет „Реставрация и консервация на дворец „Евксиновград” и прилежащия му парк” с две обособени позиции. Първата включва „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва: реставрация и консервация на двореца „Евксиноград“ и АТЦ, реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал“ (бившите конюшни), реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“, и реставра-

Главно стълбище

Зала за приеми

Музикален салон

ция и консервация на оранжерии. Втората обособена позиция е за „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на двореца „Евксиноград“, доставка и монтаж на паркови елементи“. Обявеният в документацията срок за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция е минимален 300 дни, максимален 450 дни. Обявената максимална стойност на поръчката е 8 279 762 лв. без ДДС, в т.ч. 6 252 054 лв. за първа и 2 027 707 лв. за втора позиция. В рамките на определения срок 9 май 2013 г. кандидатите представят своите предложения, като за първа обособена позиция са подадени четири оферти, а за втора – три, информират от Министерския съвет. Комисията, назначена за провеждане на процедурата с протокол от 5 юли, класира кандидатите. По първа обособена позиция на първо място е класирано обединение „ПГС – Екса”, единственият участник, който отговаря на обявените критерии за участие. По втора обособена позиция на първо място е класиран „Евксиноград – Парк”

ДЗЗД, а на второ – консорциум „Паркове Евксиноград”, кандидатите, които отговарят на поставените условия. Тъй като по първа позиция на предварително обявените критерии отговаря само един участник, възложителят взема решение да прекрати процедурата по нея. По информация от Министерския съвет обединение „ПГС – Екса” оспорва решението и е подало жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Класираният на второ място в другата обособена позиция също оспорва класирането и е подал жалба в КЗК. Към момента се очаква решението на КЗК по подадените жалби. В следващи периоди предстои да се обявят процедури по ЗОП за упражняване на строителен надзор, авторски надзор, доставка на автентични мебели за двореца „Евксиноград”, доставка на растителни видове за засаждане в парка, информация, публичност и одит на проекта, информират от Министерския съвет. Силвия ЦЕНОВА


12

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Хотел в центъра на града

Х

отел Sense е ситуиран в сърцето на столицата, с лице на бул. „Цар Освободител“, непосредствено до пл. „Народно събрание“, с неповторима гледка към главния катедрален храм-паметник „Св. Александър Невски“ на север и Витоша планина на юг. Паважът на булеварда от жълта керамика е сред популярните символи на града. Рамката на булеварда са административни, културни и исторически сгради от края на XIX век, знакови сгради от средата на XX век, както и от по-ново време.

Проектът започва в началото на 2009 г. като съвместен прект на Lazzarini Pickering Architetti – дизайнери от Рим, и „Архитектурна група Цонков“ ООД. Строителството стартира през пролетта на 2009 г. и завършва в началото на 2013 г. Сградата съдържа 10 надземни и 3 подземни етажа. Хотелските стаи и апартаменти са общо 71 на 8 етажа, на партера са рецепцията, лоби барът и ресторантът, на втория етаж - 2 конферентни зали с анекси. На последния етаж се намира бар с тераса на покрива с чудесен поглед към всички части на града. На първия сутерен е СПА комплекс – басейни, сауна, парна баня, фитнес, масажни зали и спомагателни помещения. На втория и третия сутерен са паркинги, обслужвани от автомобилен асансьор. Вертикалната комуникация се осигурява от основно стълбище, 2 асансьора за клиенти, преминаващи през всички етажи, служебен асансьор и 2 кухненски, всички доставени от Schindler. Фасадата е комбинация от съвременна технология и елементи с духа на историята

- високотехнологична стъклена фасада, в която на първи план се отразяват златните куполи на храма и на втори план - ротационни панели от месинг, които допълват и обогатяват играта на отраженията и светлината. Месинговите панели могат изцяло да затъмнят интериорните пространства, както и обратното - да открият величествена гледка към златните куполи, които вечер изглеждат оптически приближени и

уголемени. Месингът и чистата фасадна стъклена обвивка непрекъснато променят цветовете и отраженията си в зависимост от позицията на слънцето, обитателите на хотела и живота на града. Ротационните пана, както и системата за управление на осветлението от LUTRON, позволяват на гостите да създадат свой безграничен сценарий, който вдъхва живот на фасадата. Те са изцяло на разположение на гостите на хотела и на практика ще диктуват във всеки момент фината настройка на фасадата и ще допринасят за една разнообразна и вечно променяща се композиция от отворено/затворено през деня и светло/тъмно през нощта. Дизайнът на пространствата създава усещането за чистота и комфорт

Основните материали, използвани в обществените зони на партера, са предимно естествени - полиран камък като мрамори Carrara и Afyon, африкански полиран гранит Nero Zimbabve, масивен паркет от опушен дъб и тъмни ламперии от естествен фурнир Oak Basalt. Светлинна инсталация Mercury от Artemide, монтирана в пространство през две нива, посреща гостите при главния вход - 152 аморфни форми, плаващи в елипсовидно пространство с тъмни стени от текстил, напълно отразяват и пречупват материята наоколо, като това многократно се отразява в огледална хоризонтална повърхност над инсталацията и създава чувство на безвремие и пространствен континуум. Декоративна компо-

зиция от черни метални рамки с вградени месинг и неръждаема мрежа частично дефинират денивелацията между лоби зоната и рецепцията, която е обособена в самостоятелен кът отдясно на входа. Дискретно осветеният обем на рецепцията

е решен с полупрозрачен мрамор Afyon, като същият мрамор е използван за полупрозрачна преградна композиция между ресторан-

та и бар зоната. Самият бар е изпълнен в комбинация от този мрамор и черен полиран гранит. Колоните и отчасти стените в пространството на партера са облечени с мрамор Carrara и сиво огледало. Линейна биоетанолова камина с обща дължина от 12 м, вградена в стена с ламперия от естествен фурнир Oak Basalt, допълва амбианса на бар зоната и ресторанта на партера. Пространството на ресторанта прелива през плъзга-

ща стъклена фасада в лятната градина. Мебелите в зоната на партера са подбрани от италиански фирми като Baxter, Riva1920, Linteloo, Molteni, Minotti, както и такива, изпълнени от български производители по индивидуални проекти. Осветлението е на Flos, Artemide, Tobias Grau и Erco, контролирано от Lutron. Конферентният блок

се състои от малък бизнес център, голя-

ма и малка конферентни зали, като голямата може да се разделя с подвижна система на Dorma. Чрез двата кухненски асансьора се обслужва кетъринг за събития в конферентния блок. Пространствата са единно оформени с ламперия от естествен фурнир American Red Elm. Мебелите позволяват различни модификации на функцията. Осветлението е на Tobias Grau, контролирано от Lutron.


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

13

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

СПА зоната

Rooftop барът

непосредствено си контактува с лятната тераса на партера чрез патио, в което расте огромна магнолия. Фитнесът е зад стъклена витрина в ос на басейните от неръждаема стомана – двата малки са солен и горещ с диаметър 2,5 м а големият за плуване е 15 м. и преминава в патиото през стъклената фасада, през която цялата зала получава естествена светлина. Основно два каменни материала – шлайфан травертин и черен грапав гранит Nero Zimbabve, са използвани за стените и пода. Зад огледална стена, която пронизва 5 бр. цилиндрични пространства, облечени с яхтен декинг, са разположени рецепцията, дамска и мъжка съблекални, зали за масаж, сауна, парна баня и стая за релакс. Фитнес уредите са от Technogym, шезлонгите са на Royal Botania, фотьойлите са на Gervasoni и Linterloo, както и мебели по индивидуални проекти.

се състои от основна стъклена зала и линейни пространства около стълбищното ядро, осигуряващи поглед към всички части на града и зона на стъкления бар. Интериорът и тук е решен с идеята за комфорт, като особено внимание е отделено на възможността на гостите да се насладят на мястото. Покривната тераса към булеварда с директна гледка към хрампаметника се допълва със стъклена камина с вградени биоетанолови горелки. И така вечерно време огнените пламъчета левитират на фона на храма. Залата и терасата са са решени с мебели Gervasoni и такива по индивидуален проект. Прозрачните стъклени парапети на терасата, както и в целия хотел, са решени с минимален хоризонтален черен метален профил с цел да не спират погледа навън. Музикалната система, както и в обществените зони на хотела, е Bose.

„Архитектурна група Цонков“ ООД в състав: арх. Симеон Цонков, арх. Основни проекПетя Петрова, арх. Янаки Йорданов, танти - архитекарх. Исмаил Бекиров, арх. Анна Ботура и интериор рисова, Lazzarini Pickering Architetti Claudio Lazzarini, Carl Pickering Инженерни специалности инж. Л.Дончев Конструкции инж. К.Михайлова Ел. инсталации ОВиК инсталаинж. Н.Хубенова ции инж. И.Рашев ВиК инсталации Основни изпълнители Главен изпълни„София тръст мениджмънт“ ЕООД тел и конструкция BSYS Фасада Електроинста„Диском“ лации „Атаро клима“ ОВК Pipe Systems ВК „Шиндлер България“ Aсансьори Сухо строител„СПИД инженеринг“ ство Valiyan, Buldecor, Mebelor, Ikis, Идекс Интериори

Апартаментите и стаите на хотела

са с изчистени композиционни схеми, осигуряващи удобство и комфорт. Подовете на стаите са от масивен дъбов паркет, стените отчасти са кожена тапицерия, отчасти ламперия. В антретата и баните подо-

вете и част от стените са изпълнени с мраморизиран варовик от Румянцево, инкрустиран с месингови линейни елементи, който обобщава и функционално отделя обслужващата зона от спалнята. Като допълващ материал по стените в баните, за ваните

и мивките е използван снежнобял Corian. Дрешниците и гардеробите са изпълнени с ламперия като в стаите. Лампериите дефинират зоната на баните и дрешниците, която плува в пространство, ограничено от каменните облицовки, преливащи в

композиция от кожен растер. Мебелите са изработени по индивидуален проект – легла и пуфове с тапицерия, бюра и масички от Corian, фотьойли от Linteloo, дивани B&B, столове от Vitra. Санитарията е Catalanо, смесителите – Cea. Николай ТОДОРОВ


14

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА

Кръговите кръстовища – водеща тема на Шестата национална конференция по пътища

К

ръговото движение е кръгово кръстовищe - пътен възел, в който пътното движение преминава в кръгова посока около централен остров. Кръговите движения в съвременния им вид са стандартизирани във Великобритания въз основа на опита от кръговия трафик в САЩ, но сега са често срещани в много страни по света.

Кръговото Thomas Circle във Вашингтон е оформено скоро след построяването на паметника на генерал Джордж Хенри Томас през 1879 г. Разположено е на кръстовището между 14th Street, Massachusetts Avenue, Vermont Avenue и M Street. Трамвайните линии около кръга са монтирани през 1890, но вече не съществуват

Кръговите кръстовища са смятани за една от безопасните форми за контрол на движението. Заедно с това обаче те са с относително по-сложна геометрична конфигурация в сравнение със стандартните добре познати кръстовища на ниво. Затова, навлизайки в кръгово кръстовище, част от водачите губят представа за посоката, в която трябва да продължат. Още потрудно за тях става, когато кръстовището е многолентово (с две или три ленти за движение във входовете, изходите и платното за кръгово движение). Как се проектират и строят малки кръгови кръстовища според немските норми? Кои са препоръките за проектиране на многолентови кръгови кръстовища? Как те влияят на пропускателната способност? Има ли основания и предпоставки за конфликти в многолентовите кръгови кръс-

товища? Това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени по време на Шестата национална конференция по пътища с международно участие с водеща тема „Кръговите кръстовища“, която ще се проведе от 2 до 5 октомври в Златни пясъци. Форумът се организира от катедра „Пътища“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия заедно с Агенция „Пътна инфраструктура“ под патронажа на Министерството на регионалното развитие. Съорганизатори са Българската браншова камара “Пътища”, Българската браншова асоциация “Пътна безопасност” и Сдружението на пътните инженери и консултанти. Председател на организационния комитет е проф. д-р инж. Иван Трифонов. Основната цел на конференцията е осигуряване на форум за представяне, анализ и обмен на научни изследвания и ин-

Община Пловдив ще тегли 14.2 млн. евро заем от ЕБВР за инфраструктурни проекти На 4 септември общинският съвет на Пловдив прегласува върнатото от областния управител Венцислав Каймаканов решение за поемане на общински дългосрочен дълг в размер на 14.2 млн. евро заем от Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на инвестиционни проекти за обновяване и подобряване на пътната инфраструктура на града. Срокът за изплащане на кредита е 13 години с 3-годишен гратисен период на главницата. Индикативният марж на лихвата е 2.65% годишно над шестмесечния EURIBOR, при положение

Разработеният от „Вектор бул“ технически проект за основен ремонт на бул. „Руски“ е със запазване на съществуващия габарит, като се предвижда подмяна на пътната конструкция, бордюри и тротоари, разширяване на тротоарната ивица по средата към зелените площи заради комбиниран тротоар с велоалея с обща ширина 3.50 м

че община Пловдив поддържа дългосрочен кредитен рейтинг не по-нисък от BB+ по Standard & Стойност с ДДС (без отчужденията)

Основни обекти за финансиране Основен ремонт и разширение бул. „Коматевско шосе“ от ул. „Ал. Стамболийски“ до входа на кв. Коматево – 2460 м 5 744 748 лв. Основен ремонт на бул.“Руски“ от кръстовището на Централна гара до бул. „Шести септември“ – 1430 м 7 558 790 лв. Реконструкция на бул.“6-ти септември“ от мост „Адата“ до бул.“Цариградско шосе – 1100 м 5 241 503 лв. Бул. „Северен” (Северна тангента) от мост „Адата“ до бул. „Карловско шосе” – 2242 м 11 431 566 лв.

Poor’s. Със средствата още през следващата година ще започнат основни ремонти по бул. „Коматевско шосе” от ул. „Ал. Стамболийски” до входа на кв. „Коматево” – първи етап, бул. “Руски” в участъка от кръстовището на Централна гара до бул. „6 септември”, и бул. “6-ти септември” – от мост „Адата” до бул. „Цариградско шосе”, а също така ще се изгражда новият бул. “Северен” (т.нар. Северна тангента), който ще свърже мост „Адата” директно с бул. „Карловско шосе”.

Очаква се, че до средата на септември кредитният съвет на ЕБВР в Лондон ще вземе окончателно решение за отпускане на заема на община Пловдив според предварително съгласуваните от двете страни условия. За основните ремонти на трите булеварда има подготвени проекти и до края на тази година ще бъдат избрани изпълнители. За бул. “Северен” до януари-февруари ще се изготви проект, а през лятото на 2014 г. ще стартира строителството. Светла ДОБРЕВА

формация относно планирането, проектирането и експлоатацията на кръстовищата с кръгово движение. Ще бъде обърнато внимание на свързаните с кръговите кръстовища позитиви по отношение влиянието им върху трафика и ефекта им върху безопасността на движение. Като резултат следва да бъдат идентифицирани потенциалните възможности за действително приложение на изложените научни анализи и предложения за осигуряване на по-добра и по-безопасна пътна инфраструктура. Водещи лектори са проф. д-р инж. Вернер Брилон от Техническия университет в Бохум, проф. д-р инж. Фромут Велнер, проф. д-р инж. Райнхолд Майер, д-р инж. Мартин Шмотц от Техническия университет в Дрезден и други чуждестранни и български специалисти в областта на кръговите кръсто-

вища и безопасността на движение. Особено внимание и самостоятелен панел за презентации и дискусии ще бъде отреден на темата “Пътна безопасност“. Ще бъдат обсъдени положителните практики и напредъка по отношение осигуряването на безопасна пътна инфраструктура. Информация за форума, предварителна програма и упътване за регистрацията за участие може да намерите на http://www.uacg.bg/ ?p=180&l=1&id=792&f =4&dp=43. Организаторите ви напомнят да не чакате последния момент, а да попълните заявките си за участие в началото на септември. Същото се отнася и за презентациите, които до 5 септември следва да са изпратени на адреса на проф. д-р инж. Петър Стефанов - rutex@ rutex.biz. Милена ВАСИЛЕВА

Подменят съоръженията на трамвайния път при пресичането на бул. „Витоша” и ул. „Алабин” Търг за работен проект за “Реконструкция на трамваен релсов път и контактна мрежа на кръстовището на бул. ”Витоша” и ул.”Алабин” обяви Столичната община. Документи се купуват до 16 часа на 20 септември 2013 г. Оферти се подават до 16 часа на 30 септември 2013 г. Ще бъдат отворени в 10 часа на 1 октомври 2013 г. Реконструкцията обхваща цялата площ на кръстовището на бул. ”Витоша” и ул. ”Алабин”, като включва подмяна на 4 трамвайни стрелки и 2 трамвайни кръстовки, демонтаж на 2 трамвайни стрелки и 1 кръстовка, демонтаж на четворна кръстовка, единичен коловоз в права и крива – 120 метра. Предстои преасфалтиране на кръстовището и пътните платна. Конструкцията на релсовия път и съоръженията трябва да бъде проектирана и изпълнена на стоманобетонова плоча и горно покритие от плътен асфалтобетон.

Поради сложната конфигурация на съоръженията и организацията на движение на релсовите и нерелсовите превозни средства строителството трябва да се изпълни поетапно, така че да се избегне цялостно затваряне на кръстовището за движение на двата типа превозни средства. Ще бъде проектирана така наречената проста компенсирана контактна мрежа. Част от съществуващата контактната мрежа трябва да се подмени с нови елементи. Трамвайната линия на кръстовището бул. „Витоша” и ул. ”Алабин” е в добро състояние, но поради промяна на маршрутите, преминаващи през него, се налага изграждане на нови коловози и съответно контактна мрежа за тях. Затова ще се направи цялостно преустройство на носещата мрежа и ще се подмени контактният проводник. Срокът за проектиране е 65 дни.


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

15

ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗНИЦИ

Общественият съвет на железниците обсъди промени в Закона за жп транспорта Отново се предлага превоз на товари от нелицензирани превозвачи Общественият съвет по железопътен транспорт обсъди измененията в Закона за железопътния транспорт, свързани с превоза на товари. В съвета участваха министърът на транспорта Данаил Папазов и зам.-министърът на транспорта Антон Гинев, Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, и други представители на железопътния бранш. До момента право на превозваческа дейност

имат само лицензирани организации. Според подготвените промени Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще остане регулаторен орган за контрол и надзор, разследването на инциденти ще бъде осъществявано от независим орган – Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, а товари ще се превозват и от превозвачи без лиценз, ако те са само на територията на страната

Министър Данаил Папазов участва в 11-ия транспортен форум в Истанбул

или в част от нея. В този кръг попада и НК „Железопътна инфраструктура“, която е само инфраструктурна компания от 2002 г., а след промените отново ще може да превозва и пътници, и товари. Зам.-министърът на транспорта Антон Гинев изложи тезата си така: „Една от промените ще позволи да се извършва превозна дейност от НКЖИ или концесионер, което досега не се позволяваше, каза зам.министърът на транс-

порта Антон Гинев. С предложението ще можем да премахнем този недостатък. Надяваме се това да ни развърже ръцете“, заяви Гинев. Председателят на Националния съюз на превозвачите - Варна, Максим Петков, заяви, че не счита за удачно да има повече власт в ръцете на министъра относно железопътния транспорт, а чрез промени в закона и изземане на функции от „Железопътна администрация“ ще се стигне и до това.

Община Никопол обновява две пътни отсечки с 2.5 млн. евро

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов е на работно посещение в Турция. На 5 септември той участва в срещата на министрите на 11-ия транспортен форум в Истанбул - сред обсъжданите теми на кръглата маса са регионалното сътрудничество и многостранните възможности за транспортни инвестиции, ефективен транспорт, достъпност и развитие на комуникационните технологии. На 6 септември - двустранна среща на министър Папазов с неговия турски колега Бинали Йълдъръм за съвместни инициативи на двете страни в областта на железопътния, автомобилния, водния транспорт, както и в сферата на ИТ и съобщенията.

Търси се обединяваща фигура за директор на ИА „Автомобилна администрация“ Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов поиска от участниците в обществения съвет в областта на автомобилния транспорт миналата седмица обсъждане на структурата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и намиране на обединяваща фигура за изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“, която да е приемлива за всички. „Целта ни е да се обедини целият бранш при избора на нов изпълнителен директор на „Автомобилна администрация“ и при преструктурирането на този орган“, каза министър Папазов. Той помоли участниците в кратък срок да предоставят своите предложения за законови промени в автомобилния транспорт и обща кандидатута за изпълнителен директор на ИААА.

До три месеца - решение за финансирането на магистрала „Хемус“ Европейските пари за магистрала „Хемус“ няма да стигнат обясни министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева в сутрешния блок на НТВ миналата седмица. Индикативната стойност на „Хемус“ е 800 млн. евро. „Хемус“ е в приоритетите на правителството, допълни министър Терзиева. Работата по предпроектните проучвания продължава, обмислят възможности за алтернативни източници на финансиране. Според министъра на регионалното развитие един от вариантите може да бъде публично-частното партньорство, при условие че има достатъчно трафик и инвеститорски интерес. „В никакъв случай няма да допуснем условията за ползване на републиканските пътища да са различни в различните региони“, категорична беше министър Терзиева. По нейно мнение магистралата може да се реализира също чрез заем или с национално финансиране, при отчитане възможностите на бюджета. До два-три месеца ще стане ясно кой вариант ще бъде избран.

Участници в съвета напомниха, че в България няма регионална жп мрежа, а само национална. Георги Минчев, зам.председател на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика, е категоричен: „Промените в Закона за желозопътния транспорт противоречат на Закона за защита на конукренцията. Като клиент на транспортната система не съм заинтересуван предприятията, които извършват транс-

портна услуга, да не отговорят на изискванията. Нека всички да отговарят на изискванията, да бъдат лицензирани и който предлага по-качествена и по-евтина услуга, той да вози.“ Според представители на бранша мотивите за промените в закона са несъстоятелни и не отговарят на изложените промени. Либерализацията отдавна е факт. Изискванията за безопасност вече са осигурени. Милена ВАСИЛЕВА

През 2014 - нова система за продажба на билети за влаковете Въвеждането на нова система за издаване на билети ще подобри качеството на услугата. Системата ще бъде внедрявана на етапи. Предстои разработването на софтуерен продукт. Първият етап ще замени сега действащата система в края на тази и началото на следващата година в оптимистичния вариант. Системата ще позволява и продажба на билети чрез туристически агенции и през сайта на БДЖ. Продажбата на билети по интернет реално може да има през втората половина на 2014 г. Билети ще се продават и през автомати и чрез SMS. Изпълнението на системата е на стойност около 50 000 - 60 000 лева.

Първа копка на обект „Рехабилитация на пътища - проучване, проектиране и строителство за рехабилитация на общински път II-34, Дебово – Никопол) – Въбел (II-52) и общински път II-34 Дебово – Никопол) – Евлогиево направи преди дни кметът на Никопол Емил Бебенов в присъствието на областния управител на област Плевен Илиян Йончев. Проектът се изпълнява по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния–България” по приоритетна ос „Достъпност“ - „Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения“. Изпълнител е ДЗЗД „ИПС груп”, представлявано от Иван Добрев. Участници в обединението са „Интегрирани пътни системи” АД, София, „Инфраструктурна компания” АД, София, и „Герт груп” ООД, Пловдив. Общата стойност на проекта е 7.5 млн. евро с ДДС, от тях 6 400 267 евро са еврофондове. Бюджетът на община Никопол за проекта като партньор е 2 570 617 евро, от които еврофондовете са 2 171 143 евро, националните - 334 180 евро, а 65 293 евро е собственото участие на Никопол. Собствените средства на Турну Мъгуреле са 127 184 евро, националните - 650 942 евро. Средствата ще бъдат вложени в ремонта на пътни отсечки с дължина 8.16 км. Строителството ще трае два месеца и половина. „Рехабилитацията на пътните отсечки е част от една по-дългосрочна програма на местната власт за подобряване на инфраструктурата в общината, която в следващия програмен период ще продължаваме да реализираме и от която ще имат възможност да се ползват жителите и гостите на общината”, изтъкна кметът на Никопол.

От 9 септември ще пътуваме и през прехода Маказа Гърция завърши пропускателния си пункт при Маказа. На 9 септември той ще бъде открит от областните управители на Кърджали и на гръцката област Източна Мекедония и Тракия. Пропускателният пункт ще бъде за общ контрол на двете страни, от гръцка страна той се строи от 12 години.

До 14 октомври приемат оферти за ремонта на „Тодор Каблешков“ между булевардите „Бъкстон“ и „Цар Борис III“ Реконструкцията и разширението на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III” и на кръстовището на булеварда с „Цар Борис III“ предстои. Индикативната стойност на ремонта е 429 160 лв. Пропускателната способност на булеварда в сегашния му вид е незначителна и дължината на опашката от чакащи автомобили е по протежение на целия участък. Затова булевардът ще бъде разширен и ще има две платна с по две ленти. В инвестиционната програма 2013-2016 г. на Столичната община целият проект - за разширение бул. ”Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „Цар Борис III“ и за изграждане от ул. „Луи Айер“ до ул. „Емилиян Станев“, е с бюджет 22.75 млн. лв. с ДДС, като в него попада и изграждането на нов мост над р. Боянска и на нов пътен участък. Документи се купуват до 16 часа на 4 октомври 2013 г. Оферти се приемат до 16 часа на 14 октомври 2013 г., те ще бъдат отворени на 15 октомври 2013 г. Ще спечели икономически най-изгодната оферта с дял на цената 60 точки, а на техническите показатели – 40 точки. Срокът на реконструкцията е 24 месеца.

До 11 октомври затварят лявото платно в посока Варна – София на АМ“Хемус“ В момента се извършва и ремонт на пътната настилка на виадукта при с. Елешница от АМ „Хемус“ - от км 4+150 до км 8+050. До 11 октомври т. г., ще бъде затворено изцяло лявото платно (посока Варна - София) и движението се осъществява двупосочно по другото пътно платно на виадукта.


16

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ Гражданска интернет инициатива „Спаси метрото“ за:

Светлините в тунела Обзор за метоморфозата на третия метродиаметър в периода 2009 - 2013 г.

Н

а 6 август, в малка, гореща и тясна зала на Столичната община, се събраха инж. Стоян Братоев – изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД, Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, и Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да представят завършения вече проект на третия метродиаметър. Медиите бяха там, презентацията мина и замина, заглавията излязоха по страниците и екраните на родните медии, а въпросите останаха за след това: когато няма да има кой да ги зададе и когато няма да има кой да им отговори. Тази статия е обзор на случилото се в краткия период от зимата на 2009 г. до лятото на 2013 г., когато трети метродиаметър претърпя измъчена метаморфоза, ставайки образец за това как инфраструктурните проекти могат и трябва да стават център за обществен дебат, да се подлагат на обществени дискусии и да се търсят решения, съгласувани с широк кръг експерти, наблюдатели и обществени организации. Генерална схема ли?

В началото беше генералната схема, която бе в основата за предварителните проучвания на трасетата на метрото. В нея бе заложено тридиаметрално развитие на подземно класическо метро, с подземни станции и напълно автономен извънуличен транспорт. Тази генерална схема диктува развитието на софийското метро вече близо 50 години и с много малко корекции я виждаме реализирана: първият метродиаметър се движи от „Обеля“ до „Младост“, вторият – от „Надежда“ до „Лозенец“. Генералната схема диктува и друго: третия метродиаметър от „Васил Левски“ до Княжево и Горна баня. В общия устройствен план на София преди 2008 г. той фигурираше като права линия, следваща бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св. патриарх Евтимий“, бул. „Цар Борис III“ до Княжево с връзка с другите два диаметъра съответно на СУ „Св. Климент Охридски“ и НДК. Но с нанасянето на няколко корекции, мистериозно, необсъдено с никого, в общия устройствен план се появи ново трасе на диаметъра. То вече не беше класическо метро, а „скоростен трамвай“, който минаваше транзитно през центъра на града, без нито една станция, свързваща го с другите диаметри или с останалите главни транспортни потоци на София. Този вариант на развитие на третия метродиаметър предизвика недоволството на обществото на метролюбителите и провокира създаването на гражданска интернет инициатива „Спаси метрото“, която имаше за цел да запази основните параметри на трети метродиаметър: подземно и автономно трасе и връзка с другите два диаметъра.

Новата посока на развитие, дефинирана от „Метропроект - Прага“

Бяха необходими около две години, над десет входирани становища в институциите, няколко отворени писма до министри и премиери и няколко репортажа в национални медии, преди Столичната община и „Метрополитен“ ЕАД да се съгласят с настоятелните апели на метролюбителите и да върнат трасето на третия метродиаметър, където му беше мястото. Ветровете на промяната

След едно отворено писмо, адресирано до над десет институции, само една в лицето на инж. Стоян Братоев спази законовото си задължение и отговори. В писмото се адресираха проблемите на откритите участъци, които не гарантират автономността на третия метродиаметър, и отговорът от „Метрополитен“ ЕАД гласеше: „Тази подземна част се предвижда в двата си края да завършва със затапване след връзките с откритите трасета по двата булеварда. Това позволява по-нататъшно поетапно продължаване на подземните участъци, без да се спира движението по откритите участъци на линията.“ Това показа на обществеността, че в Столичната община и „Метрополитен“ЕАД са наясно, че пътникопотокът на третия мертодиаметър ще наложи реконструкцията му в автономна форма на транспорт. В допълнение към липсата на връзка с другите два диаметъра започна да става видима акумулираната недостатъчност на заложените в устройствения план параметри. На 12 май 2011 г. арх. Петър Диков обяви в медиите, че линията ще се проектира с оглед на връзката Ӝ с другите два диаметъра. Избраните за извършването на предварителните проучвания проектанти от „Метропроект - Прага“ бяха

Скоростен трамвай с транзитно преминаване през центъра

Вариант 4а на „Метропроект - Прага“

набелязали посоката и поставиха акцента на третия метродиаметър към обслужване на жк „Овча купел“. Заедно с това линията бе „повишена“ в леко метро. Предполагам, можем да благодарим на многолюдните жк „Овча купел“ и жк „Левски“ – те спасиха проекта. С това решение два от основните проблеми на метрото бяха решени: то отново се свързваше с другите две линии на класическото метро и автономността на цялата линия бе гарантирана. Дори и „леко“, метрото изисква пълна автономност от останалите форми на транспорт. Трасето на метрото

„Метропроект - Прага“ спечелиха търга за предварител-

ни проучвания на третия метродиаметър в средата на август 2010 година. Близо една година по-късно те презентираха общо шест варианта за трасе на третия метродиаметър. От тези шест варианта един бе излишно фаворизиран като оптимален, макар други варианти да включваха далеч по-добри конструктивни и транспортни решения в допълнение към подобрите показатели за пътникопотока, който може да бъде обслужван. Незаслужено потулен беше вариант 3, който максимално се доближаваше до класическото трасе на линията, като предоставяше добро и балансирано обслужване на жк „Бъкстон“ и жк „Павлово“, кв. „Овча купел“ и жк „Овча купел“ 1 и 2; нато-

варването му с пътници бе 137 000 на ден, но незнайно защо нямаше предвидена метростанция на пазар „Красно село“. „Спаси метрото“ неколкократно поиска да бъде отговорено с колко хиляди пътници на ден повече щеше да обслужва вариант 3 спрямо вече избрания, ако бе добавена метростанция на пазар „Красно село“, но институциите упорито мълчаха. В крайна сметка вариант 4а бе избран на експертен съвет, провел се на 28.10.2011 г., на който представители на „Спаси метрото“ бяха поканени и им бе позволено да изнесат презентация пред членовете му за алтернативна разработка на трасето в жк „Овча купел“, която не само да запази достъпността на съществуващото застро-


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

17

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ яване, а и да гарантира такава за планираното застрояване в комплекса. Политически игри

Експертният съвет гласува решението на „Спаси метрото“ да бъде разработено като официално. За съжаление след гласуването инициативата установи, че в протокола, подписан от членовете му, е вписано съвсем друго трасе. Това накара инициативата да алармира Европейската комисия и министърпредседателя. Като резултат от това действие и без знанието на когото и да било от метролюбителите в началото на 2013 г. се проведе нов експертен съвет, на който беше гласувана корекция на трасето, съобразена с предложенията на „Спаси метрото“ и районната администрация на район „Овча купел“. Количество или качество

Докато медиите записваха, нечувайки, и снимаха, невиждайки, презентацията, онези, които познават проекта в детайли, разбраха, че за третия метродиаметър се предвиждат мотриси тип „леко метро“ с дължина от 33 метра, скачени по две или три в състав. Цитираната прогнозна стойност от около 140 млн. евро за 30 влака „фиксира“ типа им в тази категория. От обявените общи параметри на мотрисите не може да се заключи към коя категория на широкото понятие леко метро ще спадат мотрисите – към категорията на тези от град Порто (300 хил. души), които представляват скоростен трамвай, или към категорията на тези от град Копенхаген (600 хил. души), които имат капацитет, близък до този на метровлаковете. При купуването на 30 мотриси това означава, че в единия вариант ще имаме 15 броя 66-метрови състава или 10 броя 99-метрови състава. Възниква въпросът тогава защо трябва да се купуват състави тип „леко метро“, след като в Хелзинки през октомври 2012 г. се сключи договор с испанския производител CAF за доставка на 20 броя четиривагонни 90-метрови състава за класическо метро, дори окомплектовани със системи за движение без машинист, с временна кабина, за сумата от 140.4 млн. евро. Общата дължина на съставите в проекта за трети метродиаметър е 990 метра (30х33 м), а тази, която ще се достави в Хелзинки – 1800 метра (20х90 м), и то тип за класическо метро. Как може да се обясни това? Истина или химера

От показания проект не стана ясно как ще бъдат изградени планираните разклонения. В него разклонението по ул. „Дойран“ е направо залепено (но не включено) за предвидената станция на ул. „Кюстендил“, разположена на кръстовището й с ул. „Дойран“. Така разположено, разклонението тряб-

ва да е в крива и да премине под най-малко пет жилищни блока. Допълнителен, усложняващ изграждането и на двете разклонения фактор е, че се планира да се построят под воден обект – река Перловска. Удобство или пречка

Не на последно място трасето на третия метродиаметър преминава точно по диагонал през автобусен гараж „Земляне“, за да достигне бул. „Президент Линкълн“. Това преминаване ще затрудни изключително много обслужваните от него линии 11, 60, 83, 102, 111, линиите за витошките квартали и други, които са безалтернативни и много натоварени. Там ще бъде разположен и изходният котлован на къртицата. След строителството на метрото не е ясно и дали разположената по диагонал в гаража рампа и естакада на метрото няма да затрудни или дори да направи невъзможна работата в него. Какво липсва

С описаните корекции еволюцията на третия метродиаметър приключи. В процеса на публичните обсъждания арх. Диков неведнъж увери, че успоредно с проекта за третия метродиаметър ще се разработи цялостна урбанистична концепция за следата на линията в града: модернизиране или оформяне на публични пространства около метростанциите; булеварди, които ще се модернизират или създадат успоредно с нея; нов транспортен план за районите и много още. От проектите на метростанциите се вижда, че проектирането на архитектурните пространства отново се върши от инженери, което противоречи на обещаните от арх. Петър Диков конкурси за архитектурното оформление на станциите. От инициативата „Спаси метрото“ отбелязаха в писмо до инж. Стоян Братоев, че проектантите са пропуснали да предвидят възможност за прекачване между втория и третия метродиаметър при връзката им на НДК. Забелязва се, че макар да са проектирали пробив на ул. „Житница“, инженерите пропускат да отбележат, че същото може да се стори другаде по трасето, като пл. „Св. патриарх Евтимий“ например. Но най-вече се вижда и усеща липсата на обещаната обща и единна урбанистична концепция. Естествено винаги остава възможността тя още да се дооформя, но песимистичната ми натура е по-скоро склонна да свие рамене и да допусне, че и този път ще се работи на парче. Докато арх. Диков и ДАГ не се научат, че важните проекти се публикуват в тяхната цялост преди разрешителните им за строеж, можем само да се чудим дали светлината в тунела е слънцето или идващият… скоростен трамвай.

Временно спряха търга за инженеринг на новото тролейбусно депо в Плевен Временно е замразена обявената от „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен, процедура за изграждане на ново тролейбусно депо на инженеринг, част проекта за интегриран градски транспорт на Плевен, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Причината е жалба от плевенската фирма „Прогрес блилдинг къмпани” ЕООД в КЗК срещу решението на „Тролейбусен транспорт”, Плевен, от 23 юли. Очаква се определение по жалбата в началото на тази седмица. „В случай че отпадне временната мярка за спиране, което е по-вероятно, остават в сила обявените коригирани срокове по процедурата”, коментира пред „Строителство ГРАДЪТ” управителят на „Тролейбусен транспорт”, Плевен, Ангел

Несторов. А те са: до 20 септември - получаване на документацията за участие, до 30 септември - получаване на офертите, отварянето им е предвидено за 1 октомври. Управителят на дружеството се надява от КЗК да отчетат глобалната значимост на проекта за града, както и това, че строителството на депото е свързано с очакваната доставка на нови тролейбуси по друг проект по ОП „Околна среда”, който е на финалната права, очакваната рехабилитация на тролейбусната мрежа и предстоящото й разширяване. Той информира, че към датата на предприемане на действия за временната мярка - 30 август, двайсет фирми от Плевен, София и Пловдив са закупили документация за участие в процедурата, чиято про-

гнозна стойност е малко над 6.5 млн. без ДДС. По поръчката ще се изготви технически проект и ще се реализира строителство на ново тролейбусно депо за 70 броя тролейбуси на общински имот с площ 13.7 дка в жк ”Дружба”. За територията, върху която ще се изгражда обектът, има разработен и одобрен от възложителя община Плевен генерален план за ново тролейбусно депо. Избраният изпълнител следва да проектира и изпълни строителството на депото и да използва подходяща технология за правилното му функциониране, да направи пробни изпитания и да въведе обекта в експлоатация. Срокът за изпълнение на поръчката е 14 месеца. Силвия ЗЛАТКОВА

Две оферти в търга за оптимизиране на градския транспорт заради метрото Петчленна комисия с председател Зоя Милчева отвори офертите на двата кандидата за оптимизиране на маршрутите на наземния градски транспорт след реализацията на отделните етапи от разширението на отделните етапи от разширението на метрото в София. В обществената поръчка участват: •Обединение „Транспро – Инфра“, съставено от „Транспро“ и „Инфрапроект консулт“ •„Лирекс БГ“ ООД. И двата участника представиха банкова гаранция в размер на 1500 лв. и няма да ползват подизпълнители. Комисията ще работи до 10 октомври. В този срок ще бъдат отворени и ценовите оферти. Задача на спечелилия кандидат е така да оптимизира наземните маршрути на масовия градски транспорт, че те да се превърнат в довеждащи до метрото, прехвърлящи пътникопоток към подземната железница. Според заданието на възложителя победителят следва да изготви анализ на съществуващото положение на наземния градски транспорт, което включва натоварването им, нагласи на хората, ползващи леки автомобили, да направи анализ на ефективността на отделните линии и да предложи варианти за оптимизация и план за поетапно преструктуриране на масовия градски транспорт, който да бъде съобразен със строителството на всеки от новите метроучастъци. Дейността на изпълнителя е подредена по етапи: •Два месеца след подписване на договора следва да бъде представен отчет и анализ на състоянието на транспорта •Четири месеца от старта на проекта ще бъде представено моделирането на масовия градски транспорт в зоните на влияние на метрото, включително и на самото метро •Седем месеца от началото на договора - предложения за оптимизация на масовия градски транспорт •Девет месеца от старта на работата - моделиране, показващо влиянието на предложената оптимизация на обществения градски транспорт •Десет месеца след старта (срок за изпълнение на проекта) - окончателен доклад за оптимизацията с финансово-икономическа обосновка и план за поетапно преструктуриране на масовия градски транспорт - трамваен, автобусен и тролейбусен.

Четири фирми искат надзора по проекта за интегриран транспорт на Плевен Четири фирми подадоха оферти за упражняване на строителен надзор в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от ОП „Регионално развитие”: „Интер консулт” ЕООД със седалище в Монтана и офиси в София, Варна, Бургас, Пазарджик, „Пловдив инвест” АД и плевенските „Кимтекс ЛС” ООД и „Еврострой РН” ЕООД. Очаква се седемчленната комисия с председател зам.- кметът по териториално развитие на Плевен арх. Трифон Иванов да избере изпълнител до края на октомври. Изпълнителят на строителния надзор ще контролира строително-монтажните работи по компонентите: система за управление и контрол на масовия градски обществен транспорт, изграждане на ново тролейбусно депо, реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа, интелигентна система за управление на трафика, облагородяване на спирките на обществения транспорт, велоалеи. Задълженията на изпълнителя включват подготовка на всички документи, необходими за въвеждане на обектите в експлоатация, и съставяне на технически паспорт на строежите. Изпълнителят изготвя на възложителя окончателен доклад. Максималната цена за изпълнение на поръчката е в размер на 638 хил. лв. без ДДС. Индикативната стойност на СМР, върху които ще се упражнява строителен надзор, е 17 078 530 лв. без ДДС, е посочено в обявлението. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 май 2015 г. По него вече са обявени първите процедури за строителство – за инженеринга на ново тролейбусно депо и за реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа. В ход е и процедура по избор на фирмата, която ще изготви програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проекта.

Модерен театър в метростанция „Джеймс Баучер“ Модерно театрално пространство ще се оформи в помещение №24 до подземния паркинг на метростанция 11 „Джеймс Баучер“ от втория метродиаметър. То се намира в северния вход на станцията и е с площ 900 кв.м. Според главния архитект на София арх. Петър Диков идеята е да се оформи модерно пространство с размерите на „Театър 199“ за камерна зала, която да побира над 300 зрители. За оформлението й ще бъде обявен архитектурен конкурс. В близост до залата ще е разположена каса, която може да се развие в билетен център не само за театър „Метрополитен“, но и за други столични театри. Помещението вече е със статут на частна общинска собственост. Общината ще го предостави безвъзмездно на Съюза на артистите. Идеята е там да има събития целодневно – например детски спектакъл сутрин, вечерно представление, след което мястото да се преобразява в клуб за акустична музика. Общината възнамерява да направи и втора театрална зала при метростанцията на Лъвов мост.


18

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА

Второто модерно рибарско пристанище ще е в Черноморец След две години в гр. Черноморец, община Созопол, трябва да започне да функционира модерно рибарско пристанище. Проектът на община Созопол е вторият проект, одобрен за финансиране по ОП „Рибарство и аквакултури”, приоритетна ос 3, мярка 3.3.”Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. Първият одобрен проект е за рибарското пристанище в Сарафово. Стойността на проекта в Черноморец е 9 512 560.38 лв., от които 7 134 420 лв. са от Европейския фонд за рибарство и 2 378 140 лв. национално съфинансиране. Договорът бе подписан на 18 юли, а срокът за реализация е две години. Акваторията на новото рибарско пристанище се увеличава с две зони – вътрешна

зона (акватория) - за маневриране и швартоване на рибарски плавателни съдове, катери и рибарски лодки с обща площ от 24 067 кв.м и външна зона (подходен навигационен канал) от 12 291 кв.м за безопасна транспортна комуникация на влизащи и излизащи от пристанището плавателни съдове. Капацитетът на съществуващото рибарско пристанище в Черноморец се разширява до 96 лодкостоянки, за рибарски лодки с дължина от около 7 м до дължина 12 м и с максимална дълбочина на газене до 1.2 метра. Новото пристанище в Черноморец ще даде възможност за домуване на десет кораба тип ”Балтик”, с максимален тонаж до 200 тона, газене до 3.2 метра и максимална дължина 25.50 м. Осигурена е минимална дълбочина от 4.50 метра пред кейо-

вете и по кейовия фронт на рибарския пирс. В тази акватория ще се изгражда хелинг, чрез който плавателните съдове домуват на брега през неактивния сезон, както и плаващи понтони от обикновен тип за швартоване на плавателните съдове и за извършване на техническо обслужване и малки ремонти по тях на вода. Ще се изгради и ограден вълнолом – каменнонасипен тип със защита от акроподи 2 и 3 м³ (4.6 т и 6.9 т) с дължина 237.50

Проект на стойност 6 млн. лв. подготвя община Поморие

П

роектът за изграждане на рибарско пристанище в Поморие вече е финализиран. Той е на стойност 6 млн. лв. и предвижда изграждане на защитно съоръжение на източния хелинг, изграждане на пункт за разтоварване на риба, рибна борса, хладилни помещения и модерна площадкова инфраструктура. В момента се уточнява собствеността на съществуващите съоръжения и до края на септември проектът ще бъде внесен за съгласуване в МРР, след което ще се кандидатства за финансиране по ОП „Рибарство и аквакултури”.

м за надеждна защита на вътрешната акватория на пристана за рибарски лодки и плаващи пристани - понтонен тип. Пред-

вижда се строителство и на сгради за рибна борса, първоначална обработка на риба, рибен магазин, администрация и др.

Предстои община Созопол да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. Силвия ЦЕНОВА

Със закони и проекти подобряват връзката между река Дунав и Черно море Предстоят обсъждания морското и речното корабоплаване да бъдат разделени в два различни закона или да останат в отделни разпоредби на един общ, както е и в момента. Това стана ясно по време на обществения съвет по воден транспорт миналата седмица, който бе председателстван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. По време на него стана ясно, че в най-скоро време се очаква да бъдат създадени работните групи с участието на бранша, които ще работят по промените в Кодекса за търгов-

ското корабоплаване и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. От тях се очаква да дойде и предложението за евентуалното разделяне на речното и морското корабоплаване или запазването им в общия нормативен акт, а становището им ще бъде разгледано на заседание на обществения съвет. Ще бъдат привлечени експерти от Висшето военноморското училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна и от БАН. „Целта ни е да подобрим връзката между реката и морето. Какъвто и вариант да бъде избран,

той ще бъде продиктуван от нуждите на сектора“, каза министър Папазов. Пак за подобряване на връзката между река Дунав и Черно море и за улесняване на пътя на товарите се работи и по няколко инфраструктурни проекта, като за жп проекта Русе – Варна ще бъде търсено европейско финансиране и по механизма Connecting Europe Facility, допълни Данаил Папазов. „За да можем да кандидатстваме по него, ни трябва подкрепата на Румъния, като вече сме провели предварителни срещи с тяхното министерство и предстои да разглеждаме вариантите в детайли“, каза още той.

Наредба за леката и свръхлеката авиация - на интернет страницата на МТИТС до 15 септември В рамките на обществения съвет по въздушен транспорт миналата седмица бяха представени конкретни промени в законодателството, свързано с авиацията с общо предназначение, както и процедури за извършване на международни нетърговски полети, вътрешни за Европейския съюз, на малки летища и летателни площадки, отговарящи на облекчени изисквания съгласно ИКАО. По време на разговорите стана ясно, че до 15 септември на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ще бъде публикувана за обществено обсъждане наредбата за леката и свръхлеката авиация. На следващо издание на консултативния съвет ще бъдат обсъждани и таксите по Нарадба 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която е в процес на обсъждане и може да бъде открита на интернет страницата на МТИТС.


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

19

ОТПАДЪЦИ Мария Бояджийска, зам.-кмет на Столичната община:

Предварителното третиране на отпадъците намалява разходите на общините за депониране Г-жо Бояджийска, как могат да бъдат стимулирани българските общини да рециклират, вместо да депонират? - Приоритет в политиката на Столичната община е намаляване на отпадъците за депониране. Отчисленията, които плащат общините за депониране на отпадъци на тон, нарастват от 15 лв. за тон през 2013 г. на 35 лв. за тон през 2014 г. до 95 лв. на тон за 2020 г. и всяка следваща година съгласно проекта на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Общините могат да бъдат стимулирани да рециклират, в случай че, извършвайки дейности по предварително третиране на отпадъците, постигат изпълнение на определени цели за оползотворяване и намаляване количествата на депонираните отпадъци. Размерът на отчисленията за битови отпадъци се намалява, когато целите в съответния регион са изпълнени от общините: - с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО - с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО. Намаленията в размера на отчисленията се прилагат независимо едно от друго. В резултат на дейностите по предварително третиране и увеличаване на количествата отпадъци, предадени за рециклиране и оползотворяване, е постигнато значително намаляване на количеството на битови отпадъци, предназначени за депониране.

За 2012 г. организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които Столичната община е в договорни взаимоотношения, са събрали и предали за оползотворяване 5 621 998 кг отпадъци от опаковки, което е незадоволително. За да организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране, СО планира да сключи нови договори при условия и ред, определени с решение на общинския съвет. В тази връзка е сформирана работна група за изготвяне на предложение до Столичния общински съвет за определяне на условията и реда за сключване на договори за разделно събиране отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Отправени са предложения до организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за разработване на програми за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хра-

нене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за 5 годишен период. Предвижда се тази програма да бъде неразделна част от новите договори след приемане от Столичния общински съвет. Можете ли да коментирате предложението на националното сдружение на общините да

С

бъдат регламентирани стойности за отчисленията до 2016 г.? - Има логика в предложението на НСРОБ, тъй като следващият програмен период ще определи възможностите за реализация на проекти в областта на управление на отпадъците. Благодарение на тези възможности ще могат да се направят разчетите на разходите за бъдещите системи, като се вземат предвид ползите от изпълнението на проекти, например за изграждане на системи и съоръжения за рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Столичната община вече работи по изпробването на нов модел за определяне на такса битови отпадъци. Какви са източниците за финансиране за общинските екосъоръжения? - Инфраструктурата за управление на отпадъци се финансира чрез програма “Околна среда 2007–2013” от

Столичният проект за отпадъците

толичната община и „Актор-Хелектор“ обжалват във ВАС решението на КЗК за отмяна на избора на строител. До крайната фаза на втория търг за изпълнител на строежа на завода за преработка на битовата смет от общо 11 кандидати останаха „Актор-Хелектор“ и консорциум “Садината 2012” - “Хохтийф” и “ПСТ Холдинг”. Търгът беше обжалван през КЗК от обединение „ВСМ-СПХ“ и от обединение „Станилов-Данеко“. Търгът предвижда съоръжението да се изгражда 19 месеца, от които 9 за проектиране. Заводът за боклука е част от интергирания проект на Столичната община за управление на отпадъците на обща стойност 346 млн. лв. Заводът трябва да бъде изграден най-късно до края на 2015 г., за да не бъде загубено европейското финансиране. Срокът на завършване на инсталацията за биологично третиране на отпадъци на площадка „Хан Богров” е декември 2013 г. Строителството на сградите е на 80 процента и започва монтаж на оборудване.

държавния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община”, фаза 1 и фаза 2, е 345 997 369 лв. От тях 84.26% са безвъзмездна финансова помощ за Столичната община от ЕФРР и от държавата. Така 15.74% от стойността на проекта се финансират със средства на Столичната община чрез заем от ЕИБ. ПУДООС реализира екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общини. ПУДООС се финансира чрез програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Столичната община изпълнява „Проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров”. Съгласно изготвения график срокът за изпълнение е три години. За изпълнение на първата строителна година през 2012 г. е сключен договор между ПУДООС и СО за осигуряване на финансиране от 11 179 581,00 лв. с ДДС. През 2013 г. е сключен нов договор с ПУДООС за финансиране за оставащите видове работи в размер на 18 701 396.53 лв. Натрупаните средства от отчисления общините могат да разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, за последващи разходи по изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ


20

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Общественият съвет по информационни технологии прие правилник за работа На третото заседание на Обществения съвет по информационни технологии, съобщения и електронно управление към МТИТС бе предложен правилник за устройството и дейността на органа, който включва представители на браншови организации, професионални сдружения, граждански сдружения и специализирани университети. Основните функции на този обществен орган ще са свързани с експертни предложения и становища по проекти за нормативни актове в областта на информационните технологии и съобщенията, както и инициативи във връзка с държавната политика в тази област. Сформирани са тематични работни групи в три направления: съобщения, информационно общество и широколентов достъп и електронно управление. Освен експерти от МТИТС в работните групи са заявили желание за участие и други участващи в обществения съвет експерти. За момента наймного кандидатури за представителство има в направление „Съобщения” (15-16), в

информационни технологии са 4 и за е-управление - 3. Този съвет ще заседава всеки първи вторник на месеца. До Нова година трябва да е готов националният NGA план

Националният план за развитие на широколентов интернет достъп от следващо поколение (NGA) трябва да бъде изготвен до края на 2013 г., стана ясно по време на третото заседание на Общeствения съвет в областта на информационните технологии и съобщенията. Този план ще начертае средносрочните и дългосрочни приоритети и цели за развитие на високоскоростни и свръхвисокоскоростни електронни съобщителни инфраструктури в България в рамките на следващия програмен период 2014 - 2020 г. В плана се предвижда да залегне изграждане на оптична свързаност със скорост над 30 Mb в секунда за предоставяне на високоскоростен интернет достъп до общинските центрове, до които понастоящем такава не съществува. Изграждането на нови широколентови мрежи от следващо поколе-

ние (NGA Networks) ще се реализира посредством модерни технологични решения. Националният NGA план ще предложи и икономически обосновани инвестиционни модели, като се вземат предвид съществуващите широколентови инфраструктури и планираните за изграждане с публични и частни инвестиции. Целта е събраните пространствени данни за оптичната инфраструктура и нейните параметри, както и друга съпътстваща информация, събрана от различни източници (МЗХ, КРС, общините и операторите), да бъдат визуализирани посредством ГИС базиран приложен софтуер. Към настоящия момент са стартирани дейности по набиране на необходимата информация в рамките на анализ, включващ и социално-икономически аспекти и създаване на пространствени бази данни. На тази база ще бъде изготвена цифрова карта, отразяваща съществуващата и планираната за изграждане високоскоростна и свръхвисокоскоростна електронна съобщителна инфраструктура.

Събраната до момента информация позволява да се идентифицират общинските центрове, които ще представляват целева група през следващия програмен период – около 32 общински центрове, ситуирани основно в отдалечени селски райони, до които няма изградена оптична широколентова свързаност, и 42 общински центрове с хибридна свързаност, които също могат да бъдат обект на въздействие след внимателен анализ. Новите оптични трасета ще позволят свързването на всички 264 общински центрове в България. Чрез тази нова инфраструктура ще се обезпечи функционирането на е-управление и ще се реализират определени услуги в полза на населението и бизнеса. През следващия програмен период финансиране на изграждането на широколентова инфраструктура ще се осъществи по линия на Програмата за развитие на селските райони, управлявана от Министерството на земеделието и храните. Таня ТОДОРОВА

Одобрението на средствата по проекта за широколетов достъп се бави Все още нямаме официално потвърждение от Европейската комисия за нотифициране на държавната помощ по проекта за изграждане на 900 км оптична инфраструктура в 29 общински центрове и 24 села (860 км междуградски разстояния и 67 км вътрешни). Това стана ясно по време на третия обществен съвет, провел се във вторник в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Одобрението на ЕК е правно основание бенефициентът по проекта Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ да сключи договор за изграждането на инфраструктурата и впоследствие да сключи договор за експлоатацията й. Това е единственият голям проект за широколентов интернет достъп у нас, чиято стойност е 20 млн. евро. Има опасност да загубим европейското финансиране, обявиха представители на гражданско сдружение. От ресорното министерство отговориха, че има възможност за известна отсрочка. Крайният срок за приключване на проекта за широколентов интернет достъп е 24.10.2014 г., конкретизира Красимир Симонски, изп. директор на ИА ЕСМИС. Паралелно с нотификацията се очаква и одобрението на тръжната документация от управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“, по която се реализира проектът.

Агенцията за инвестиции ще разработва информационна система по европроект Разработването на две интегрирани информационни системи, обединени под общ интерфейс и с възможност за бърза работа и интеграция една към друга, предстои да възложи Българската агенция за инвестиции. Това са част от дейностите в рамките на проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Агенцията обяви поръчка за разработка (софтуер) и внедряване на информационни системи (ИИС), бази данни и др. Едната интегрирана информационна система ще обслужва дейностите към „Интеграция на наличната информация към информационна система и въвеждането на модули за справки и информационни услуги“, другата - дейностите към „Внедряване на система за автоматизирана обработка

на документи и материали“. Прогнозната стойност на поръчката е 195 833.33 лв. без ДДС. Документи за участие се получават до 20 септември, оферти – до 30 септември включително. Отварянето на офертите е предвидено за 1 октомври. Срокът за изпълнението на поръчката е два месеца. Разработването на информационната система на БАИ е един от основните компоненти на проекта „Диверсифициране

и стандартизиране на пакета от услуги и разработване на информационна система“. Предвидените в него дейности включват освен внедряване на “Интегрирана информационна система” разработка на интернет страница на агенцията, разработване и предоставяне на нови услуги и дейности от БАИ, обучение на персонала на БАИ във връзка с новите услуги. Като цяло мащабният проект „Популяризиране

на предимствата за инвестиране в България” е на обща стойност 15 656 728 лв. Той обхваща 23 дейности, които се реализират чрез 26 обществени поръчки. С неговата реализация се цели увеличаване на обема на привлечените преки чуждестранни инвестиции и икономическия ефект от тях, подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България. Очаква се изграждане на положителен ими-

дж на България като инвестиционна дестинация, повишаване на познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори чрез маркетингова стратегия, аналитични информационни материали, директен инвестиционен маркетинг и PR, подобряване на качеството на обслужване на инвестиционния процес в България и чужбина. Проектът ще приключи през декември тази година. Силвия ЗЛАТКОВА

Възобновиха проекта за кадастър на част от черноморското крайбрежие Агенцията по геодезия, картография и кадастър възобнови обществената поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на населени места от област Варна, включени в зона Б по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Изисква се и създаването на специализирани карти

и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона. Това са крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за територията на област Добрич, включваща 12 обособени позиции (територии от общините Аксаково, Варна, Белослав, Аврен, Долни Чифлик, Бяла, Шабла, Каварна и Бал-

чик). Търгът бе спрян на 19 юли т.г. поради пропуски и неточности в документацията за участие, свързани с техническите възможности и квалификацията на участниците. В документацията присъства изискването за минимален фирмен оборот през последните три години в рамките от 30 до 60 000 лв. в зависи-

мост от позицията. В техническите изисквания вече фигурира стандартното изискване кандидатите да декларират наличието на екипи и техника за изпълнение на поръчката (свободна редакция) и информация за техническите си възможности съгласно чл. 51 от ЗОП. До 15 ч. на 23 септември т.г. в деловодството на Агенцията по геоде-

зия, картография и кадастър могат да се получат документите по поръчката. Срокът за получаване на оферти е 3 октомври 2013 г. Предварително обявената стойност на поръчката е 519 000 лв. без ДДС. Тази поръчка е част от плана на агенцията по къдастър да създаде кадастрални и специализирани карти на обектите публична държав-

на и публична общинска собственост по родното черноморско крайбрежие. Те включват определянето на границите на охранителните зони „А” и „Б”, както и териториите на 27 черноморски землища, попадащи в ивизата от 2.5 км, необходими за нанасянето на кадастралната карта и териториите от охранителна зона „Б”. Таня ТОДОРОВА


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

21

ЕЛЕКТРО-, ТОПЛО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Автоматизирана проверка на състоянието на градската газова мрежа От 1 октомври 2013 г. ще се извършва автоматизирана проверка на плътността на част от газоразпределителната мрежа, обслужвана от „Ситигаз България”. Този метод ще се прилага в градски условия и ще повиши надеждността на газоподаването и сигурността на мрежата. До две седмици се очаква да пристигне автомобил, оборудван със специална апаратура, с която ще се проверява плътността на трасето в реално време, обясни инж. Александър Кожухаров, председател на съвета на директорите на „Ситигаз България”. „Той ще се движи със средна скорост от 5 до 15 км/час по трасетата, като се очаква да обходи поетапно близо 550 км от общо 800-те км настояща газова мрежа, която обслужваме. Специализираните данни от автомобила посредством GPS система се подават към ГИС

системата на компанията. В момента се провеждат подготвителни дейности и обучение на персонала. Това ще облекчи работата ни, защото по-бързо ще се събират тези данни.” Досега обследването на газопроводите се е изпълнявало само ръчно. Тази дейност ще се извършва от сервизната компания „Технотерм инженеринг”, с която „Ситигаз България” има 5-годишен договор за обслужване на мрежата. За доставката на автомобила и оборудването компанията е инвестирала 100 хиляди лева. Компанията има лиценз за разпределение и продажба на природен газ в регион Тракия, Силистра и община Габрово. Има изградена собствена газоразпределителна мрежа в 38 общини. Собственик на „Ситигаз България“ е Gruppo Societa’ Gas Rimini S.p.A. Таня ТОДОРОВА

“АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД с разрешение за избор на площадка за ядрено съоръжение Разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка) получи изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Валентин Илиев, информираха от дружеството. Документът му е връчен на 28 август от председателя на Агенцията за ядрено регулиране д-р Лъчезар Костов. Издаденото разрешение е в отговор на постъпило писмено заявление от страна на дружеството на 13 декември миналата година, с което на практика се стартира техническата част на лицензионната процедура за изграждане на нова ядрена централа. Подаденото заявление е част от процедурата по изпълнение на решение на Министерския съвет от 11 април м.г., с което бе дадено принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. В полученото разре-

ЧЕЗ търси проектант за подмяна на кабелна линия в столичните райони „Връбница” и „Илинден” Подмяната на 110-киловолтова кабелна електропроводна линия „Захарна фабрика“ от подстанция (п/ст)“Орион“ до п/ст „Боримечка“ е един от планираните от „ЧЕЗ Разпределение” проекти за 2013 г. Той е част от програмата на София за реконструкцията и модернизацията на разпределителната мрежа на София. В тази връзка е обявена обществена поръчка за подмяна на маслонапълнена кабелна линия 110 кV от линеен ножов разединител 110 кV на п/ ст „Орион” до разединител в п/ст „Боримечка” и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 кV в двете подстанции, намиращи се в район „Връбница“ и район „Илинден“. Етапи на изпълнение:

1. Изготвяне на прединвестиционни проучвания и актуални предпроектни енергийни и електрически изследвания, включващи: принципни схеми, пото-

коразпределение, нива и токове на късо съединение, режими на работа и др.) - Технико-икономически доклад за енергийните обекти в засегнатия район, съобразен с въвеждането в експлоатация на нов сух алуминиев кабел 110 кV и реконструкцията в двата енергийни обекта 2. Изготвяне на работен проект за подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Захарна фабрика”. Съгласуването му с възложителя и със заинтересуваните централни и териториални администрации, със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, в това число НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД,

включително издаване на разрешение за строеж 3. Авторски надзор по време на изпълнение на строителните работи на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, като се има предвид два показателя: цена (тежест 85) и срок за изготвяне на работния проект (тежест: 15). Срокът на договора с избрания изпълнител е 1 една година с възможност за удължаване с още 1 г. Крайният срок за получаване на документация за участие е 17.09.2013 г., а на офертите - до 27 септември т.г. Таня ТОДОРОВА

шение се уточняват задълженията на “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД, свързани с избора на площадка за ново ядрено съоръжение. Те включват осигуряване изпълнението на инженерните проучвания и изследвания, необходими за разработване на проектните основи и оценките на безопасността и впоследствие за одобряване на избраната площадка. Издаде-

ното разрешение е в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия и изискванията на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия. Изборът на площадка е първата стъпка от техническата част на лицензионната процедура за изграждане на нова ядрена централа. Следващата е одобряване на

избраната площадка от председателя на АЯР. Проучването за изследване и определяне местоположението на предпочитаната площадка за нова ядрена мощност беше възложено на „Риск инженеринг” АД. То разглежда четири потенциални терена, разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и в непосредствена близост. Силвия ЗЛАТКОВА


22

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

TEMA

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

Colliers International:

Слабото предлагане на качествени проекти разкрива потенциал за нова инвестиция Предлагане

През първото полугодие на 2013 г. се наблюдава раздвижване по отношение на ново предлагане на средно висок и висок клас жилищни проекти в София. Три комплекса са завършени, с което сегментът нараства до 6260 жилищни единици (апартаменти/редови или самостоятелни къщи), концентрирани в 42 различни по вид проекти. В процентно отношение това се равнява на 8% ръст, или на 480 жилищни единици. Тази статистика включва само изцяло завършени проекти, които се състоят от поне 50 жилищни единици. Повечето от тях са от типа комплекси. Те са разположени предимно в покрайнините на София, в райони като Симеоново, Драгалевци, Бояна, Малинова долина, Камбаните, местността Детски свят, както и около главни булеварди като „Черни връх” и „Симеоновско шосе”. Въпреки нарастването в предлагането като цяло се очертава тенденция на недостиг на жилища в сегмента

Дефицитът се изразява не по отношение на броя жилища, а на наличието на такива, които отговарят на повишените критерии на купувачите. От 2010 г. насам не е стартирало изграждането на нови мащабни жилищни проекти в София, същевременно усвояването на съществуващите продължава и през първата половина на 2013 г. Размразяването на няколко проекта в централните части на столицата ще

доведе до раздвижване на жилищния сегмент през следващите 2 години в тези райони. В покрайнините бе обявено намерението за започване на строителството на два нови жилищни комплекса - единият в района на Бистрица, а другият в Малинова долина. Ако тези планове се реализират, ще бъде оформена нова зона средно висок и висок клас жилища. През първите шест месеца на 2013 г. свободните жилища в проектите в сегмента са приблизително 15% (в това число проекти с поне 50 жилищни единици, концентрирани основно в южните покрайнини на София). В сравнение с втората половина на 2012 г. се наблюдава спад от 3% в обема на свободните площи. Те постепенно биват изкупувани, като само през първото полугодие на 2013 г. са абсорбирани приблизително 9% от всички жилищни единици в сегмента. Търсене

Пазарът на жилища от средно високия и високия клас се диктува от купувачите, които са предпазливи в избора на имот и най–вече по отношение на качество, локация и покупна цена. Съживяване на активността започна още през 2012 г., което доведе до силно първо шестмесечие за жилищния пазар в средно висок и висок клас. Търсенето в сегмента регистрира ръст в сравнение с втората половина на миналата година. Вътрешен анализ на Colliers отчита покачване на броя на сделките с жилища в

ПРЕДПОЧИТАНИ ЖИЛИЩА В СОФИЯ ЯНУАРИ - ЮНИ 2013 Новопостроени жилищни комплекси в София 52% Новопостроени жилища в покрайнините на София 34% Новопостроени жилища в централните райони на 26% София Стари жилища в централни райони на София 17% Не знам 8% ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОКУПКА Нужда от по–голямо жилище Закупуване на първо (собствено) жилище С цел инвестиция Ниски/изгодни цени По–добра локация

30% 22% 20% 15% 14%

средно високия и високия клас, като най–съществено е нарастването при сделките с апартаменти с 2 и 3 спални в сравнение с втората половина на 2012 г. По–голямата част от жилищата в този сегмент се купуват за собствено ползване и помалко с инвестиционна цел. Нуждата от по–голямо жилище, както и закупуването на първо такова, се посочват като основни причини за покупка. И през първото полугодие на 2013 г. търсенето е концентрирано основно в южните райони на столицата и кварталите в подножието на Витоша. Едно от основните изисквания на купувачите

е близостта до главен булевард, който да осигурява бърз и удобен достъп до центъра на града. В проучването на Colliers респондентите споделят, че предпочитат да закупят жилища в комплекси. Те се характеризират с добре развита вътрешна инфраструктура, наличие на паркоместа, професионално управление на общите части, характеристики на цялостната околна среда – липса на градски шум, близост до планината, наличие на зелени площи. Заедно с високото ниво на услугите, които предлагат, сред основните предимства на комплексите са качеството на живот, сигурността и удобствата. Не на последно място е благоприятната среда, която се формира благодарение на съжителството на сходни по социален статус семейства. Трите основни фактора, които оказват влияние при избор на ново жилище, са качеството на изпълнение, кварталът и цената, следвани от пътната инфраструктура и наличието на зелени площи. Независимо от добрата локация и престижния квартал на жилището, ако достъпът до него е затруднен поради лоша или неизградена инфраструктура, купувачът може да се откаже от сключване на сделка.

Профил на купувача в средно високия и високия сегмент

Това са предимно български граждани на възраст между 30 - 55 години, семейни или живеещи на семейни начала. Клиентите в този сегмент в по– голямата си част притежават вече собствено жилище и планират покупка на второ. Заемат ръководни позиции в големи международни компании или развиват свой собствен бизнес. Навлизането на нови компании в ИТ сектора и разширяването на съществуващите също оказва положително влияние върху развитието на сегмента. Все повече служители от този, както и от фармацевтичния сектор, са сред активно търсещите нов дом. През последните 18 месеца се наблюдава слабо предлагане на качествени проекти в разглеждания сегмент, а в същото време има повишен интерес от страна на купувачите. Предпочитанията към жилища в комплекси е поради високото качество на живот, сигурността и удобствата, които предоставят. От своя страна недостатъчната наличност на проекти, които да отговорят на високите изисквания на купувачите в този сегмент, разкрива потенциал за инвестиции в нов продукт.

Татяна Емилова, мениджър отдел „Жилищни площи” в Colliers International:

„И през летните месеци на 2013 г. имотният пазар в сегмент жилищни площи остава стабилен. Отчитаме необичайно интензивно лято, покачване на търсенето и обема реализирани жилищни площи в сегмента на имотите в затворени комплекси. Обикновено летните месеци са по-спокойни, но тази година не може да се говори за сезонност на жилищния пазар. Няма промяна в продукта, който се търси. Изискванията са предимно за семейни жилища с 2-3 спални в среда, която може да подсигури жизнен и социален уют за цялото семейство. Нова тенденция, която се забелязва, е да се закупуват жилища в комплекси с

цел инвестиция. Клиентите търсят сигурност на инвестициите си, качество на строителството, добра среда и поддръжка на общите площи; ако трябва да синтезираме - имот, който би запазил стойността си във времето. Предвид политическата обстановка, все повече купувачи споделят, че предпочитат да не държат свободни пари, а да ги влагат в активи. В сегмента жилищни имоти, в частност в т.нар. комплекси, очакваме да се открият добри възможности за инвестиции предвид ограниченото предлагане на този тип жилища и завишеното търсене от страна на купувачите.

000 евро, а за къща – 250 000 евро. Това е крайна цена с ДДС и включено паркомясто.

то закупуват, търсейки намаление в крайната оферта или включване на допълнителни услуги. Средният размер на отстъпката за жилище в този сегмент е 14%.

Цени

Схемата „наем с опция”

Цените на жилищата в средно високия и висок клас остават стабилни, като варират в широки граници, найчесто между 850 и 1600 евро за кв.м (с включен ДДС). Основните фактори, които определят цената, са функционалното разпределение на жилището, районът, качеството на изпълнение, допълнителните услуги в проектa, както и цялостната околна среда. През първата половина на 2013 г. покупките в проекти от средно високия и високия сегмент са реализирани при средна цена за апартамент с две спални от 150 000 евро, апартамент с три спални от 180

или заплащане на наем за определен период от време, който се приспада от крайната покупна цена, остава атрактивна, позволявайки повече гъвкавост и удобство за купувача в сравнение с банковия кредит. Купувачите в сегмента предпочитат да финансират максимално покупката със собствени средства и при възможност да разсрочват плащанията във времето. Поради това банково финансиране се използва в по– малко сделки в сравнение с минали периоди. Клиентите се стараят да постигнат оптимално съотношение на цена – качество за имота, кой-

Прогноза

• Цените ще се запазят стабилни и през втората половина на 2013 г. • Очаква се да се запази тенденцията на нарастващо търсене на жилищни имоти в разглеждания сегмент, което ще доведе до ръст на усвоените жилищни единици през втората половина на 2013 г. • Пазарът на жилища от средно висок и висок клас в София разкрива потенциал за инвестиции в нов продукт поради ограниченото предлагане на имоти, отговарящи на високите изисквания на купувачите, съчетано със стабилното търсене.


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

23

ТЕМА

MBL:

Сделките с имоти отчитат значителен ръст спрямо предходната година Икономически преглед

Последиците от дълговата криза в Европа, както и от ипотечната криза, продължават да дават своето отражение върху пазара на недвижими имоти. Ситуацията се усложнява допълнително от затегнатите условия по дълговото финансиране от страна на банките и финансовите пазари, което води до замразяване не само на строителството на нови проекти и довършването на започнати вече такива, но и на потребителското търсене на жилищни площи. Очаква се търсенето и предлагането на жилища да запази сегашните си нива и до края на годината. Предлагане

По предварителни данни на НСИ жилищният фонд в страната е достигнал 266 млн. кв.м, като този в София наброява 35 млн. кв.м, или 13.5% от жилищата в страната са разположени в столицата. През първите 6 месеца в столицата са завършени 146 жилища с полезна площ 13.134 кв.м в 45 сгради. Това отбелязва драстичен спад от близо 64 % в броя на новозавършени жилища, сравнено с през първата половина на 2012 г. Най-голям е броят на новите жилища в Бургас

където за първата половина от годината разрешение за ползване са получили общо 1.297 жилища с близо 95 000 кв.м полезна площ. Това извежда Бургас на първо място в страната по площ на доставени жилища с дял от близо 24%, следван непосредствено от Варна с 23%. Далеч назад остава столицата, в която са доставени едва 3.3% от общата площ на всички нови сгради в страната. София е изпреварена и от Пловдив, където новозавършените жилища през първите 6 месеца са с полезна площ 26 544 кв.м, или 6.6% от жилищата в страната. Търсене

По данни на Агенцията по вписванията в страната се наблюдава значително увеличение на броя на сключените сделки с недвижими имоти през първите 6 месеца на годината от 11%, сравнено с първото шестмесечие на миналата година. Този ръст се дължи най-вече на значителното увеличение на броя на сключените сделки в София с почти 10% (от общо 7909 от януари до юни 2012 г. до 8687 за същия период през 2013 г.) и

Пловдив с 23.6% (съответно от 4811 до 5984). Ръст се отчита и в обема на продажбите в двата най-големи черноморски града в страната съответно с 13% на годишна база във Варна и с 11% в Бургас. Търсенето в момента е предимно водено от ниските цени и предлагането на ипотекирани имоти на вторичния пазар, чиито собственици не са успели да обслужват вноските си. Често финансиращите институции не желаят да придобият и управляват проблемните имоти, а търсят бърза ликвидност, като в някои от случаите ги предлагат с отстъпка до 20% от пазарната им цена. По този начин банките успяват да си осигурят приход, без да се регистрира загуба, тъй като поголямата част от ипотечните кредити са в размер до 80% от стойността на имота. Търсенето на жилища в сгради без Акт 16 или дори на груб строеж е силно ограничено, тъй като купувачите предпочитат да инвестират в недвижими имоти, които се предлагат с допълнителни стимули като довършителни работи, паркоместа или гаражи. След икономическата криза спекулативните купувачи на пазара са малко, а търсенето в момента е водено от хора, които купуват жилищен имот или за лично ползване, или за инвестиция. Цените

Цените в София остават на нива около €730 на кв.м, без значително изменение през последната година. По данни на НСИ продажните цени в София са значително над средното ниво за страната от €443 на кв.м. Извън София жилищните имоти във Варна продължават да са най-скъпите в страната със средна цена на кв.м €714. Бургас и Пловдив заемат следващите две позиции със средна цена съответно от €572 и €472 на кв.м. През първата половина на годината лек спад в продажните цени на жилищата се забелязва във всеки един от водещите градове, но не надвишава 2.5% спрямо първата половина на 2012 г. Строителство

От началото на годината по данни на НСИ в столицата са издадени разрешителни за строеж на 155 сгради, което е с 1% по-малко от броя им през първата година на 2012 г. Наблюдава се обаче увеличение на предвидената разгъната застроена площ на тези сгради, където увеличението е с 66%

спрямо същия период на 2012 г. Ако се върнем още назад, от 2007 г. се регистрира непрекъснат спад в броя на издадените разрешителни за строеж в страната. През първата половина на 2007 г. разрешителните са били 5177, след което се наблюдава спад с 53% до 2428 през 2010 и с 63% до 1915 през настоящата 2013 г. Строителството на общо 665 сгради с РЗП 231 620 кв.м е започнато през второто тримесечие на 2013 г. Това представлява 2.6% спад в сравнение със същия период на 2012 г. и 9% сравнено с 2011 г. В София е започнато строителството на 45 сгради. По-активна строителна дейност от тази в столицата се наблюдава във Варна и Пловдив, като във Варна са започнати 63 нови строежа за периода, а в Пловдив - 68. С изключение само на второто тримесечие на 2011 г. и на третото на 2012 г. от края на 2010 г. Бургас държи водещата позиция по брой на започнатите строежи, като през последните 6 месеца е започнато изграждането на 81 нови сгради. Финансиране

През юли 2013 г. по данни на БНБ лихвеният процент по деноминирани в евро ипотечни кредити е 7.37%, а този в левове - 6.71%. От началото на годината се наблюдава постепенно понижаване на лихвените проценти съответно от 7.38% и 7.12%, като лихвеният процент при кредитите в евро варира по-малко от този в левове. Въпреки официалната статистика на БНБ обаче проучване, проведено от MBL|CBRE, показва, че действителният разход по ипотечен кредит, измерен като годишен процент на разходите (ГПР), варира от 7.5% до 9.5% в зависимост от условията по кредита. За целите на проучването ГПР е изчислен на базата на заем в размер на €50 000 при срок на изплащане 20 години. Обикновено в него се включват освен договорената лихва също и дължимите такси и комисиони към банката, като например за разглеждане на документи, изготвяне на оценка на имота, годишни и месечни такси за обслужване по кредита и други, които допълнително оскъпяват заема. През първата половина на годината са отпуснати ипотечни кредити на обща стойност €300.19 млн. в сравнение с €286.96 млн. за същия период на миналата година. Наблюдава се ръст от 15% между пър-

вото и второто тримесечие на 2013 г. По-голямата част от търговските банки финансират до 80% от стойността на жилището с изключение на ПИБ и ОББ, които отпускат кредити в размер на 100%. Средният срок на изплащане на ипотечните кредити е 30 години. Пет от 19-те банки посочват, че нямат такси за предсрочно погасяване на кредитите, а 12 одобряват финансиране за имоти преди получаване на Акт 14. Прогноза

Не се очаква драстична промяна на пазара на жилищни имоти до края на 2013 г. Броят на новодоставени жилища се очаква да запази сегашните си нива, като се вземат предвид броя на издадените раз-

решителни за строеж и броя на действително започнатите строежи, както и съотношението между търсенето и предлагането. Това ще запази ръста на жилищния фонд, макар и с по-бавни темпове. Очаква се продажните цени да запазят сегашните нива поне до края на годината, ако условията по ипотечните кредити и търсенето останат също стабилни. Запазване на сегашните продажни цени ще гарантира и запазване на ръста на броя сключени сделки с жилищни имоти. Може обаче да се очаква насищане на пазара на недвижими имоти по Черноморието, където строителната дейност продължава да е по-активна в сравнение с тази в столицата, а ръстът на търсенето е по-нисък от този на предлагането.


24

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

„АДРЕС Недвижими имоти“:

Бързи сделки в брой и малки отстъпки на пазара на жилища София Благоевград Добрич Пловдив Стара Загора

СРЕДНИ ЦЕНИ НА КВ.М В ЕВРО Q3 2009 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 юни - август 2013 841 819 752 743 750 452 443 411 402 406 433 407 368 355 358 557 530 502 484 491 509 468 444 441 449 Източник: „АДРЕС Недвижими имоти“

Размер на договаряните отстъпки в страната – юни-август

П

Прогноза

рогнозата на компанията до края на годината е за динамичен пазар, подпомогнат от активността на банките. Цените ще се задържат стабилни, като ще продължи много плавното покачване в нивата на по-качествените имоти. Ключов за купувачите фактор ще продължи да бъде добрата комуникативност на района и транспортната инфраструктура, коментират още от АДРЕС. Едва месец престояват на пазара ¼ от жилищата за продажба, преди да открият своите купувачи. Бързите сделки са основната тенденция, която се очерта през лятото на 2013 г., сочи анализът на „АДРЕС Недвижими имоти“. Приблизително такъв дял заемат и имотите, продадени за 1 до 3 месеца след излизането си на пазара – около 21%. Само 10% от сделките се сключват с имоти, престояли година или повече, преди да се стигне до сделка за тях. „Продължителният престой на даден имот обикновено е резултат от липсата на готовност у продавача да отстъпи с цената, съобразявайки се с пазарната ситуация”, коментира Георги Павлов, изпълнителен директор на АДРЕС. „Дългият престой обаче може да се превърне в проблем - когато купувачите виждат, че даден имот стои продължително на пазара, често започват да смятат, че с това жилище съществува някакъв проблем. Затова, ако искаме да продадем апартамента си, трябва да предложим разум-

на цена и да сме готови на преговори. В по-голямата част от случаите важи правилото - или продаваш бързо, в рамките на 1 до 3 месеца, или не продаваш изобщо”, допълва Павлов. По думите му жилищният пазар в момента е активен именно защото много продавачи вече са добре ориентирани в ситуацията и повечето предлагани имоти са на разумни цени. Купувачите от своя страна вече виждат тенденцията на покачване на нивата и бързат да сключат изгодна сделка сега. По данни на АДРЕС се наблюдава ръст на цените в София

и още 4 града в страната. Макар и в рамките на около 1%, това е първото повишение в нивата в по-голям брой градове от началото на кризата през 2009 г. досега. Градовете, в които от АДРЕС отчитат покачване на нивата през периода юни - август, са София, Благоевград, Добрич, Пловдив, Стара Загора. Продължава и подобряването на балан-

са между очакванията на продавачи и купувачи, посочват още от АДРЕС. Двете страни излизат на пазара с по-реалистични нагласи, отколкото преди няколко години, и се допитват в по-голяма степен до консултантите в бранша. Това е и една от причините за динамичните сделки в отминаващия летен сезон. Отстъпките вече не са определящ за пазара фактор

– 1/3 от компромисите в цената през лятото са били до 2000 евро. Относително значим дял заемат сделките без отстъпка – те представляват 23% от всички. Около 20% от договорените понижения в цената са от 2000 до 5000 евро. „Около 70% от сделките през периода са закупени със собствени средства, като за останалата 1/3 от продадените жилища са изтеглени различни по размер кредити”, коментира Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС. „Най-популярният имот на пазара остава двустайният апартамент за около 40 000 – 45 000 евро в комуникативен район. Наличието на добър транспорт, близостта до метростанция за имотите в столицата, детските градини, болниците и магазините са сред основните притегателни за интереса на купувачите сили. По-голямата част от търсещите жилище държат и

на екстри като южно изложение, среден етаж и добро разпределение”, добавя Богданов. Сделките

Столичните квартали, в които са сключени наймного сделки през летните месеци, са „Младост“, „Люлин“, „Дружба“, „Манастирски ливади“, „Овча купел“. В тези райони активността през лятото на 2013 г. е с около 20% поголяма спрямо останалите части на града. Причината според АДРЕС е в растящия потенциал на тези райони заради подобряването на цялостната им инфраструктура. Водеща причина за покупка остава нуждата от място за живеене – 83% от купувачите са прис-

тъпили към сделка с тази цел, сочи анализът на АДРЕС. Имот с цел инвестиция придобиват 10% от купувачите през лятото. Нуждата от пари е основната причина за продажба през сезона – 1/5 от продавачите пристъпват към сделка поради финансови затруднения. Излизането от инвестиция е причина за 14% от продавачите, а около 18% продават имота си и се възползват от все още ниските цени, за да купят друго жилище, посочват още от АДРЕС. Активизиране на пазара на наемите

Традиционно за края на лятото и началото на есента на пазара на наеми в столицата се отчита ак-

тивизиране. Според данните на компанията 17% е ръстът в броя на сделките за наем само през август. Очакванията са тенденцията да се засили допълнително през първия есенен месец. Причината обичайно е приливът на студенти в София за новата академична година. Средната месечна цена, която по-голямата част от наемателите отделят, е между 350 и 450 лева. Техният интерес също е насочен към двустайни жилища в комуникативни райони. По-голямата част от новодошлите студенти търсят в районите, в които се намират учебните им заведения – Студентски град, „Витоша“, „Дианабад“, „Овча купел“, отбелязват от АДРЕС.

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ* (БРОЙ) Статистически зони Статистически райони Области Общо за страната Северна и Югоизточна България Северозападен район Видин Враца Ловеч Монтана Плевен Северен централен район Велико Търново Габрово Разград Русе Силистра Североизточен район Варна Добрич Търговище Шумен Югоизточен район Бургас Сливен Стара Загора Ямбол Южна централна България Югозападен район Благоевград Кюстендил Перник София област София град Южен централен район Кърджали Пазарджик Пловдив Смолян Хасково

Общо

панелни

стоманобетонни

561 387 46 7 10 12 1 16 61 24 17 6 12 2 151 121 22 1 7 129 105 8 7 9 174 72 2 4 6 44 16 102 9 14 48 8 23

1 1 1 1 -

407 281 34 7 6 7 1 13 55 24 17 6 8 95 75 15 1 4 97 83 4 5 5 126 41 2 3 3 22 11 85 5 13 47 8 12

тухлени

други

145 8 101 4 12 4 5 3 5 1 3 1 2 53 3 43 3 7 3 31 21 4 2 4 44 4 29 2 1 3 20 2 5 15 2 4 1 1 11 Източник: НСИ


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

25

ТЕМА

Калоян Богданов, маркетинг мениджър в „АДРЕС Недвижими имоти”:

Очертава се недостиг на нови и качествени жилища Около 60 - 70% от сделките са платени в брой Какви са наблюденията ви върху развитието на жилищния пазар у нас? Какви са тенденциите в последните месеци и очаквате ли прoмени в краткосрочен план? - Наблюденията ни в последните месеци сочат, че жилищният пазар е доста активен, като през 2013 г. за пръв път сме свидетели и на ръст, макар и плах, на цените. Има около 15-20% повече запитвания. Основна причина за това са ниските цени и все по-достъпните кредити, лихвите на които са ниски, а условията за кандидатстване – постижими. Водеща причина за покупка на недвижим имот е за живеене с 83%, като след нея се нарежда покупката с цел инвестиция – 10%. Найтърсени остават двустайните апартаменти с 43%, следвани от тристайните със 17%. Главно изискване на купувачите е имотът да е на комуникативно място, в близост до детски градини, спирки и магазини. Около 60 - 70% от сделките са платени в брой, като за останалата част са изтеглени различни по размер кредити. Предлагането на жилища намалява, тъй като новите строежи са много малко. В момента пазарът сам по себе си предлага изгодни условия за всички страни. Очакваме стабилност на пазара на имоти и в близките месеци, като са възможни дори леки положителни тенденции в цените на имотите. Какъв тип жилищен проект би бил успешен в момента? Кои са найактивните купувачи? - През следващите години се очертава недостиг на нови и качествени жилища. За купувачите е най-добре да изяснят изискванията си към недвижимото имущество, което искат да придобият, както и да преценят дали финансовото им състояние позволява да направят съответна покупка. Имотите са много по-достъпни през последните няколко години, като хората с постоянна работа до голяма степен успяват да запазят своите доходи. Едновременно с това цените на имотите се връщат на нивата преди години. И отчитайки ръста на доходите в този период,

К

алоян Богданов e маркетинг мениджър на „АДРЕС Недвижими имоти“ от 10 години. Опитът му включва и различни мениджърски позиции в утвърдени чужди и български фирми в областта на туризма - „Шератон София Балкан“ и „Балкантурист“. Носител е на много награди в компаниите, за които е работил. През годините се грижи за бранд мениджмънта на марката АДРЕС, която е призната за Superbrand в областта на имотите в България.

столицата, и ограниченият инвеститорски интерес към жилищното строителство в града може да доведе до недостиг. Това ще привлече отново инвеститори в бизнеса и вече започват нови жилищни проекти. Забелязвате ли отново тенденция към инвестиране на зелено? - Все още е доста рано да се възвърне интересът при инвестициите на зелено. Какви суми средно са склонни да инвестират купувачите в ново жилище? - По отношение на сумата, която купувачите са склонни да заплатят за закупуване на недвижимо имущество, най-много сделки са извършени в ценовия диапазон от 30 000 до 50 000 евро с 36%. След тях с 25% са тези от 50 000 до 70 000 евро, а на трето място със 17% са сделките до 30 000 евро. можем да заключим, че жилищата не са били толкова достъпни от много време насам. Над 40% от купувачите са млади хора до 35 години, които са без предишен опит и средства, търсещи най-ниската цена.

Н

ад 40% от купувачите са млади хора до 35 години

О

сновен критерий за закупуването на жилище продължава да бъде локацията

С какво се съобразяват най-напред клиентите при закупуването на нов дом? Цената или качеството надделяват при избора? - Основен критерий за закупуването на жилище продължава да бъде локацията. В последните години обаче на картата на София се появяват нови „горещи точки“, а представата на купувачите за това какво е добра локация за живеене се променя. Комуникативността на имота е основен фактор при избора на район. Днес купувачите са взискателни и искат да купят най-качественото за парите, с които разполагат. Водещ критерий за избор по–скоро е доброто съотношение цена – качество, но финансовият въпрос винаги е бил ключов. При тази ситуация се налага да бъде направен компромис от страна на купувача или по отношение на цената, или на качеството. Разбира се, възможно е

и договарянето на отстъпка, като най–честата такава е на стойност от 1000 – 2000 евро. Продавачите също осъзнават, че трябва да бъдат разумни с исканата цена и тя да бъде близка до сумата, която купувачите са склонни да отделят. В противен случай имотът им може да остане непродаден. Можете ли да направите оценка на жилищното строителство в последните години? Качествени ли са проектите, които се реализират у нас? - Предприемачите постоянно обмислят проектите. В тяхна полза започва да влияе и фактът, че банките започнаха да размразяват кредитирането и отварянето на купувачите към поголеми сделки. Предприемачите смятат, че високото качество може да стимулира търсенето от потребители, които имат финансови възможности. Предстои ли започването на нови жилищни проекти? Ще се стигне ли до недостиг на нови жилища? - Броят на новите строежи е намалял драстично. Растящото население, особено в

Смятате ли, че държавата трябва да е по-активна в жилищната си политика и по-специално към стимулирането на покупката на нов дом? Кой би бил успешният модел според вас? Бихте ли могли да дадете добри примери от други държави? - Преди време браншът лансира идеята за по-ниска ставка на ДДС за купувачите на първи дом. За съжаление поне към момента няма развитие по въпроса. Тогава проучихме надълго и нашироко чуждия опит и се оказа, че в доста държави на ЕС има специални ставки. Има и допълнителни стимули. Много важно е и санирането, което ще подобри качеството и срока на използване на жилищата. За съжаление и в тази насока няма някакво сериозно развитие. Развитието на инфраструктурата, особено в София, определено е стъпка в правилната посока и това доведе до засилване на интереса към определени квартали. Проектите за интегриран градски транспорт също ще имат положително отражение на имотния пазар, защото достъпността е едно от водещите изисквания на купувачите.


26

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

Деница Георгиева, агенция за недвижими имоти „Явлена“:

През 2013 се наблюдава ръст на спекулативните сделки С какво се характеризираше жилищният пазар през последните месеци? Какво очаквате в краткосрочен и дългосрочен план? - Още преди година в „Явлена“ усетихме промяна в пазара и увеличаване на динамиката на сключване на сделки, като регистрирахме сериозен ръст на броя им вътре в агенцията. От пролетта на тази година тенденцията се засили и раздвижването на пазара стана още по-осезаемо, което се отрази и в официалната статистика, показваща 11.33% ръст общо за областните градове в страната (в някои от тях ръстът е над 20%, а в Монтана, Пазарджик и Смолян достига над 35%). Вътре в компанията регистрираме над 20% ръст на сделките спрямо същия период на миналата година. Паралелно с това отбелязваме стабилизиране на ценовите нива, на които се реализират сделките, като в някои квартали и сектори се наблюдава дори лек ръст в средните нива, на които се сключват сделки. Отчасти това се дължи и на факта, че т.нар. евтини имоти, каквито основно се купуваха през последните 4 години, вече или са се изчерпали като предлагане, или купувачите не проявяват интерес към тях и предпочитат да направят покупка на по-качествен в дългосрочен план имот. Кои бяха най-търсените градове за покупка на нов дом? Кои райони в столицата привличаха наймного клиенти? - Най-търсените градове за покупка са традиционно големите областни градове: София, Пловдив, Варна и Бургас – това е факт от много години насам и там няма никакви изненади. В столицата кварталите, които предизвикваха най-голям интерес от страна на купувачите, също традиционно бяха „Младост“, центърът и южните райони на града. Наблюдаваме засилване на интереса и към източните квартали. Какъв тип жилища се търсят най-често? Кои са най-активните клиенти в момента? - Търсенето на имоти от пролетта насам става все по-разнородно. Вече ясно се забелязва разликата с предните 3-4 години, когато основ-

Б

на определен тип жилища? - Ако съдим по времето от заявяване на търсенето до реализиране на сделка, което определено се съкрати през последните няколко месеца, купувачите към момента успяват да намерят имота, който търсят. На база наблюденията си върху пазара обаче, както и на липсата на активно строителство през последните 5 години, в следващите 2-3 години очакваме на пазара да се усети недостиг на качествено ново строителство и на жилища в затворени комплекси.

роят сключени сделки в Явлена за 2-стайни жилища е равен на броя сделки общо за всички останали жилищни имоти

К

упувачите в момента се ориентират към всички видове имоти и райони

Н

ай-активни са клиентите на възраст 28 - 40 години, с добър бизнес и приходи

К

лиентите предпочитат да направят покупка на по-качествен в дългосрочен план имот

ЦЕНИ В СТОЛИЦАТА ПО РАЙОНИ 2012/2013 Първо полуго- Второ полугодие Район дие 2013 г. 2012 г. Масивно строи- Масивно строителтелство ство Б5, Б-18, Б-19 600-720 690-740 „Банишора“ 620-650 625-650 „Борово“, „Хиподрума“ 680-830 750-850 „Витоша“ 680-780 600-785 „Гео Милев“ 760-860 760-810 „Дружба“ 620-710 620-680 „Изток“ 900-1200 850-1130 „Лагера“ 700-800 680-750 „Лозенец“ 700-1070 740-1070 „Люлин“ 540-630 530-620 „Манастирски ливади“ 700-810 780-850 „Младост“ 660-880 650-840 „Овча купел“ 600-720 620-750 „Редута“ 730-810 810-860 „Стрелбище“ 720-820 760-860 „Студентски град“ 660-790 670-800 „Суха река“ 570-620 640-700 „Топцентър“** 870-1500 910-1210 Център 750-1050 790-1050 „Слатина“ („Хр. Смирненски“) 560-700 830-850 „Бъкстон“ (с „Павлово“) 700-800 720-775 „Красна поляна“ 500-680 590-630 „Гоце Делчев“ (с „Мотописта“) 640-800 770-860 Бояна 650-950 710-800 Симеоново 710-800 700-790

но се търсеха евтини имоти, имоти, задоволяващи спешна жилищна нужда, предимно гарсониери и двустайни жилища. Към момента купувачите се ориентират към всички видове имоти и райони, като слабо остава търсенето предимно на ваканционни имоти (от български клиенти), както и в индустриалния сегмент.

Най-активни са клиентите на възраст 28 - 40 години, с добър бизнес и приходи, разполагащи в наличност с голяма част от сумата за покупката си и търсещи основно имоти за семейни жилищни нужди. Удовлетворяват ли предлаганите площи изискванията на клиентите? Очаквате ли недостиг

Какви са тенденциите при наемните нива? Кои са най-търсените жилища за наем? - Най-търсеното жилище под наем в София е 2-стайният апартамент. Броят сключени сделки в „Явлена“ за 2-стайни жилища е равен на броя сделки общо за всички останали жилищни имоти (1-стайни, 3-стайни, многостайни). Цените, на които се сключват сделките, държат постоянни нива от миналата година насам, като се запазва тенденцията около 45% от сделките да се сключват в българска валута, а не в евро, както беше обичайно допреди 2 години. Какво се случва в луксозния сегмент? Има ли поинтересни проекти, чиято реализация ще започне скоро? - Луксозният сегмент е този, който остана почти незасегнат от кризата. Естествено отражение върху цените имаше, но търсене не е липсвало през тези години. През 2013 се наблюдава ръст на спекулативните сделки. Има и все по-ясно изразен интерес към висококачествени имоти, включващи следните типове: • апартаменти с площ за ново строителство над 160 кв.м, а за старо строителство – над 120 кв.м • апартаменти в районите център, „Изток“, „Изгрев“, „Иван Вазов“, „Лозенец“, но само в незастроени части, предлагащи достатъчно пространство и „въздух“ • къщи с площ на земята над 1200 кв.м и РЗП над 300 кв.м, с пълно обзавеждане и оборудване и най-важното - добър достъп и съседи • магазини само и единствено на много, много търговски места, и то с наематели.


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

27

TEMA

Румен Радушев, началник-управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка:

Клиентите вече имат 35% самоучастие в покупката на имот Н

Какви бяха тенденциите в последните месеци при жилищното кредитиране? - През лятото се запазват тенденциите от второто тримесечие – повишено, и то сериозно търсене спрямо миналата година. Увеличение от 2030% на заявленията за кредитиране и усвоените кредити не е никак малко спрямо миналата година. Това, което ние имаме като резултат, е ръст от 31% в жилищното и ипотечното кредитиране.

Какви са предпоставките за положителното развитие на пазара? - Те се обуславят от това, че цените на имотите вече се стабилизираха и в някои градове, като София например, дори се отчита ръст. Хората си дават сметка, че вече няма да загубят от инвестицията си. В последните 4-5 години клиентите задържаха подобен тип инвестиция, тъй като не се знаеше накъде отива пазарът, всеки чакаше най-изгодната сделка, не се чувстваше сигурен по отношение на доходите си. Хората привикнаха към кризата и я приеха като начин на живот. Но, докато преди най-активни бяха по-големи инвеститори, които мислеха, че ще купят няколко имота и после няма да има нужда да работят, сега ситуацията е обратната – активни са хората, които реално имат нужда от жилище, чакали са изгоден момент и сега действат. Едновременно с това се забелязва, че доходите са по-добри и не са толкова променливи. Офертите на банките са другият фактор, благоприятстващ ситуацията. Има изключително добри оферти, особено за левовото кредитиране, което в момента е основно за ипотечния бизнес. Ние стигнахме немислими проценти за левово финансиране, въпреки че по принцип у нас пазарът е свързан с еврото. Сега е точно обратното. Конкуренцията е огромна, има 10-15 банки, които са изключително активни в този сегмент, надпреварвайки се за ограничен брой клиенти. По какъв начин се промени политиката на Пощенска банка в последните години? На какво ви научи кризата? - Нашите резултати са базирани и на нашите оферти. Не сме пасивни да чакаме клиентът да се сети сам за нас и да дойде да поиска кредит, защо-

обаче добри строители, които си продават имотите много преди да получат Акт 16, и имаме специални условия за такъв тип клиенти. Научихме си урока и мислим да не повтаряме очевидните грешки.

ачалник-управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка. Притежава 12-годишен професионален опит, придобит на различни позиции в банковата сфера. Кариерата си започва в Societe Generale. Завършва квалификация по бизнес администрация (MBA) в Westminster Business School в Лондон.

то пазарът е много конкурентен и трябва да сме изключително активни. Вече предлагаме индивидуални условия за клиентите, за да ги спечелим. Докато преди кризата клиентът влизаше в калъпа, който банката прави поради огромното търсене, сега ние търсим заедно с клиента вариант, при който ще можем да го финансираме, разбирайки, че той в някои отношения няма да отговаря напълно на изискванията ни. В някои случаи е необходим по-висок процент на финансиране или пък клиентът е забравил да си плати таксите по някои карти и е влязъл в регистрите. И ако ние като финансова институция не сме достатъчно гъвкави, си даваме сметката, че няма да имаме тези клиенти. Освен това сме единствени на пазара, които предлагаме специализирана мрежа от жилищни специалисти и експерти, които консултират клиентите в клоновете. Това са добре обучени хора, които могат да дадат правилния жилищен съвет. Ипотечният заем изисква добро обмисляне. Всички тези съвети са една добавена стойност към нашето обслужване. Промени ли се процентът на самофинансиране? - Интересното по отношение на процента на финансиране е, че всъщност той намалява. Хората все по-често използват собствените ресурси, за да финансират сделките. Което чисто от финансова гледна точка не е толкова добре. Един постулат на финансово грамотните хора е винаги да си държиш средствата в паричен ресурс и да взимаш повече кредити. Разбира се, отчитайки доходите, които получаваш, и вноската, която

Какви жилища се предпочитат в момента? - Масово първият апартамент е монолитен, в нова постройка, в голям град, с 1 или 2 стаи. Панелните жилища продължават да имат своя пазар, но той едва е около 30% от сделките. Имаме инцидентно и луксозни имоти, но това са единични сделки за значителни суми. трябва да покриваш. Но българинът има нагласата, че жилището е едно от най-ценните неща в живота и той иска много бързо да се избави от ипотеката, да вземе минималния размер и да се натовари в следващите 10-15 години със свръхголеми вноски. Тази психология кара хората да взимат по-малки кредити спрямо цената на имота. Последните ни данни показват, че финансирането от страна на банките е паднало до 65%. За сравнение - преди кризата беше 80%, т.е. имаме сериозен спад. Ние даваме стандартно 85% от оценката на имота. Тук мога да вметна, че новите продукти, които подготвяме, ще отговорят до голяма степен на тези промени на пазара. Отчитаме случилото се в последните години и промяната в поведението на клиентите. Кои са най-активните клиенти? - Те са надскочили ежемесечното плащане на сметки. Жилищният кредит изисква поголяма свобода от това да си платиш тока и парното. Това са хора с относително стабилни доходи и позитивни перспективи пред себе си. Най-активни са групите на ИТ специалистите, държавните служители, собственици на фирми и мениджъри. И то главно в София – 45% от нашия бизнес идва от София. В помалките градове хората могат и с потребителски кредит да си купят жилище. Някои банки предлагат до 40 000 лв. необезпечен кредит и хората не се обръщат към жилищно кредитиране. Това изменя пазара, тъй като по този начин ипотечните кредити минават към потребителските. Вярно, с по-високи лихви.

О

тчитайки пазара, съвсем скоро ще предложим изцяло нов продукт.

Какъв е интересът към комплексите от затворен тип? - Не мога да кажа, че такива комплекси се търсят много по-често, тъй като там има постоянни разходи по поддръжка.

Каква е политиката ви за закупуване на първи дом? - Това е кредитът, който до някаква степен отразява социалната ни отговорност като банка, защото е с най-добрите ценови условия, няма първоначални такси, има по-ниски лихви. В началото на годината решихме, че трябва да имаме специално предложение за хората, които си купуват първи дом. Знаем, че обикновено това решение е свързано с много разходи. Кредитът се казва „Новодомци” и надмина очакването ни като търсене от клиентите, което ни прави много щастливи. Ще продължим да бъдем активни в тази посока.

Има ли липсващ продукт на жилищния пазар? - Не смятам, че има липса на жилища, но че има потенциал за още добри проекти – категорично да. Особено в районите около новите спирки на метрото. В „Младост 3” например на една празна доскоро поляна в момента се строят около 10 блока, и то много сериозни като обем. Когато се променя инфраструктурата на града, е нормално строителството да я следва. Последните статистики сочат, че са се появили 20 000 нови софиянци, а тези хора имат нужда от жилища, част от тях качествени. Това е хубаво, защото строителният сектор подпомага в значителна степен икономиката на страната.

Има ли тенденция към инвестиране на зелено? На какъв етап се продават най-често жилищата? - Донякъде има интерес към сгради, които са били изоставени в пика на кризата, защото строителят не е могъл да намери финансиране и в момента се сменя инвеститорът. Имаме случаи, в които обектът дълго време е стоял на скеле, друга фирма го купува и го завършва. Ние предлагаме специални програми, с които проектът може да се финансира на различни етапи. Но инвестиране изцяло на зелено е изключително рядко срещано. Има

Какви са прогнозите ви за сектора, какви ще са вашите стратегии? - Отчитайки пазара, ние ще предложим изцяло нов продукт, и то съвсем скоро. Заимстван е от добри практики, но досега не е присъствал на българския пазар. За момента няма да кажа повече. Като цяло съм оптимистично настроен за състоянието на сектора. Ще се стремим да даваме добавена стойност на клиентите ни и да бъдем иновативни. Мисля, че сме стигнали достатъчно добри нива на цените, има търсене, банките реагират с добри оферти. Интервюто взе Елина НИКОЛЧЕВА


28

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

stroitelstvo.info

TEMA

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

„Кредит Център”:

Нараства делът на кредитите в левове По-ниски лихви и по-висок процент на финансиране за българската валута Нарастващ интерес към кредитите в левове отчитат от „Кредит Център” в последния си анализ. Според експертите тази тенденция ще се запази и в следващите месеци. Само за юли т.г. е регистриран ръст с 5% на хората, изтеглили ипотечните си кредити в българска валута. Причината

се крие в това, че условията по кредитите в левове се подобряват по-бързо в сравнение с тези в евро, както и че при изтеглянето на левов кредит отпада необходимостта от превалутиране на месечната вноска, когато доходите на потребителите са в български пари. „През последните месеци, когато нашите клиенти трябваше да изберат валутата на ипотечния си кредит, решението им все почесто спира на лева”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на „Кредит Център“ и Creditpoint.bg. „Освен че няколко банки вече предлагат малко по-ниски лихви по левовите си кредити, на пазара могат да се намерят и оферти с по-висок процент финансиране, ако кредитът бъде изтеглен в българска валута. В повечето банки пък лихвите по кредитите в левове и евро са изравнени. Всичко това кара потребителите да се спират на родната валута, търсейки максимално изгодния заем”, допълва Тошев. По думите му юли е

бил сравнително активен за пазара на ипотечно кредитиране, което е продължение на тенденцията интересът към ипотечните кредити през лятото на 2013 да бъде по-голям спрямо предходните няколко лета. Освен активни кредитополучателите стават все по-информирани за условията на ипотечния пазар. Въпреки това консултантите продължават да съветват клиентите си внимателно да проучат условията, преди да пристъпят към сделка.

О

сновният мотив за теглене на потребителски кредити остават належащите ремонти на домовете

Потребителите между 26 и 35 години

Нарастващ интерес към кредитите

По данни на www. creditpoint.bg нарастващият интерес към потребителските кредити, започнал в началото на лятото, продължава и през юли и август. Основният мотив за теглене на потребителски кредити остават належащите ремонти на домовете, следван от рефинансиране на натрупани по-малки задължения, допълване на средства за покупка на недвижим имот, покупка на ново обзавеждане и др. Очакванията на консултантите е този интерес да се запази и през следващите месеци до края на годината. Средният размер на заемите

През юли средният размер на изтеглените кредити за страната в евро е 35 010. Съотношението между българската и европейската валута е в полза на лева – 61% от изтегле-

ните ипотеки, отчитат от „Кредит Център“. През изтеклия летен месец 54 на сто от заемите в столицата са в левове, като в провинцията техният дял е дори по-сериозен. Найвисок остава средният размер в София – малко над 42 000 евро, а найниска е стойността му в Пловдив – 20 452 евро, отчитат от компанията. В морските градове Варна и Бургас средният размер се равнява съответно на 35 979 и 32 978 евро.

Н

ай-висок остава средният размер на кредита в София – малко над 42 000 евро, а най-ниска е стойността му в Пловдив – 20 452 евро

остават най-активни на ипотечния пазар – те представляват 52.4% от всички. Нараснал е делът а кредитополучателите над 45 години – през юли те са близо 19% от всички при 13.6% в предходния месец. Най-младите остават без съществени промени в поведението си на пазара – те са 3.1% от общия брой потребители, се посочва се още в анализа на „Кредит Център“. И през юли

кредитополучателите. Около 5% избират дълъг период – над 30 години, а под 10 години срок на погасяване е изборът на 1.8% от клиентите, посочват още от „Кредит Център“. Най-предпочитаният процент на финансиране

остава този между 60% и 70%, посочват още от Град

компанията. С около 1% по-малко – 23.8%, е делът на хората, избрали външни средства, покриващи от 70% до 80% от стойността на сделката. Стойности от 90% до 100% избират 0.8% от потребителите, до финансиране до 40% прибягват малко над 5% от потребителите на ипотечни кредити в страната.

Среден размер на изтеглените кредити в евро

Съотношение в евро/левове (%)

София

42 383

46/54

Варна

35 979

40/60

Бургас

32 978

39/61

Пловдив

20 452

41/59

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Възраст

% от 01.07.2013 г. до 31.07.2013 г.

18 – 25 г.

3,1%

26 – 35 г.

52,4%

36 – 45 г.

25,6%

Над 45 г.

18,9% ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро от 0 до 10 000

% от 01.07.2013 г. до 31.07.2013 г. 3,1%

от 10 000 до 30 000

51,4%

80% е делът на заемите между 10 000 и 50 000 евро

от 30 000 до 50 000

29,7%

от 50 000 до 70 000

6,8%

Останалите 20% са сравнително равномерaно разпределени между другите размери на ипотечните кредити, като близо 7% от заемите през месеца са между 50 000 и 70 000 евро. Най-малко са кредитите до 10 000 евро – те заемат малко над 3% от всички. Външен заем над 90 000 евро са предпочели 4.8% от всички потребители през юли. Покупката на жилище е причината за над 98.6% от потребителите да изтеглят ипотечен кредит през юли. За лично ползване заеми са взели останалите 1.4%. Без промяна спрямо юни остават сроковете, в които хората решават да погасят ипотечните си заеми. Отново най-предпочитаният период е този между 16 и 20 години – близо 40% от потребителите избират именно него. От 21 до 25 години решават да изплащат кредита си малко над 30 на сто от

от 70 000 до 90 000

4,2%

над 90 000

4,8%

ВИДОВЕ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ - ЮЛИ 2013 Г. Покупка на жилище СМР Лично ползване

98,6% 0% 1,4%

СРОК НА ИЗТЕГЛЕНИТЕ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ – ЮЛИ 2013 Г. До 10 години

1,8%

10 до 15 години

10,3%

16 до 20 години

39,8%

21 до 25 години

30,9%

26 до 30 години

12,3%

Над 30 години

4,9%

% на финансиране До 40%

юли 2013 г. 5.1%

40% - 50%

12.6%

50% - 60%

21.2%

60% - 70%

24.6%

70% - 80%

23.8%

80% - 90%

11.9%

90% - 100%

0.8%


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

29

ТЕМА

Гергана Тончева, административен и търговски директор на „С.Д. Торин - Тончев“ ЕООД:

Добрата локация и качественото строителство ни прави успешни Разкажете малко повече за проектите, по които работите. Какви са приоритетите ви при изграждането на нова жилищна сграда? - В момента работим по строителството на жилищна сграда „Чаталджа” в централната част на гр. София с около 2000 кв.м РЗП. Строежа започнахме през май миналата година и очакваме до края на 2013 г. да го финализираме. Преди около два месеца получихме Акт 16 на друга наша сграда, част от жилищната група „Мотописта“, и към настоящия момент предаваме обектите на техните собственици, като извършваме довършителни работи в някои от тях. Приоритет при изграждането на всяка нова сграда е производството на качествен продукт, който да удовлетворява изискванията и на най-претенциозния клиент, като изключително внимание се обръща на хидро- и топлоизолирането, както и на естетическия вид, които да се асоциира с името на нашата компания „С.Д. Торин – Тончев“.

нината (поливане, кастрене, торене на растенията в градините), както и снегопочистване и снегоизвозване извън територията на комплекса през зимата. В допълнение можем да споменем и това, че когато общинските снегопочистващи машини не достигат, за наша сметка почистваме снега и от улицата, която свързва комплекса с бул. „Симеоновско шосе“.

Г

ергана Тончева работи в компанията от 2009 г. В момента е административен и търговски директор. В сектора на стоителството и недвижимите имоти е от 1996 г., а след 1999 г. зе занимава и с медиите и рекламата

Каква е заетостта в готовите ви сгради? - С радост и с доза нескромност можем да кажем, че обектите в нашите сгради се разпродават на около 90% още в процеса на строителство. Което означава, че когато завършим и предадем нашите сгради, в тях почти не са останали свободни имоти за продажба. Как бихте описали клиента, към когото насочвате продуктите си? - Ако трябва да направим профил на клиентите на „С.Д. Торин – Тончев”, това са предимно работещи хора в активна възраст между 30 и 50 години, с постоянни доходи, които с помощта на банковите институции (чрез ипотечни кредити) и собствени средства купуват жилище за собствени нужди. Кой осъществява фасилити мениджмънта в обектите ви? - Фасилити мениджмънтът в обектите ни, там, където има необходимост от такъв, реализираме сами. Тази дейност развиваме в две посоки – от една страна, собствени имоти, които управляваме и отдаваме дългосрочно под наем, и от друга – менажиране и поддръжка на общите части в комплекс от затворен тип. В рамките на първото на-

O

бектите в нашите сгради се разпродават на около 90% още в процеса на строителство

правление са имотите, които отдаваме под наем – те са обособени в една сграда, носеща френското име Maison de reves (в превод „Къщата на мечтите”). Погрижили сме се нашите наематели да бъдат максимално улеснени и облекчени в ползването на жилищата под наем. Освен поддръжката на общите части на сградата и портиерския режим 24/7 сме осигурили схема на заплащане на всички консумативи на място в нашия офис. Така наемателят е разтоварен от ангажимента да следи дати и падежи на плащания за ток, вода и интернет и може да се съсредоточи върху бизнеса си или други ежедневни грижи. Комплекса ни от затворен тип в квартал „Витоша“, отново с френско звучене Cite Jardin (в превод „Град-градина”), управляваме съвместно с другата софийска фирма, с която сме работили в партньорство по строителството на комплекса. Поддръжката включва 24-часов портиерски режим, охрана и видеонаблюдение (25 камери са монтирани на територията на обекта), ежедневно почистване/метене на тротоари и улици, измиване с водна струя веднъж месечно, цялостна поддръжка на зеле-

Наскоро завършеният проект на компанията в столицата - „Жилищна сграда Мотописта III”. Сградата е свободно стояща, 7-етажна, с един вход, 27 апартамента и ателиета, 3 магазина и 2 офиса.

Промени ли се с нещо стратегията ви в условията на криза? Какво ви прави успешни като инвеститори? - Кризата в нашия сектор наложи промени на цялостната ни стратегия, най-вече по отношение на обемите и качеството на строителството. При намалено търсене на пазара на имоти това, което прави успешна една строителна компания, са най-вече качественото строителство, добрият подбор на локации и високото ниво на обслужване на клиентите. Гъвкавият индивидуален подход към всеки един клиент е част от печелившата стратегия на фирмата. Не случайно лозунг на нашата компания е „Строим домове, градим приятелства”. Немалка част от нашите клиенти отново се обръщат към нас при ново търсене на жилище или ни препоръчват на свои близки, търсещи имоти за закупуване. Към какъв тип жилища насочват интереса си купувачите в момента? - Всяко търсене се определя от нуждите и финансовите възможности на клиентите. Търгуват се и жилища по 40 - 50 кв.м и такива по 150 200 кв.м. В условията на криза все пак най-търсени си остават двустайните и тристайните жилища между 60 и 90 кв.м.

С какво се характеризира жилищният пазар през тази година? Какви са очакванията ви за следващата? - През настоящата година тенденцията е към стабилизиране и дори увеличение на търсенето, но не драстично. Смятаме, че следващата година ще се запази този лек тренд нагоре. Не предвиждаме бум на търсенето, тъй като икономическата и политическата картина в страната не го обуславят. Има ли предпоставки за повече сключени сделки оттук нататък? Станаха ли офертите на банките за ипотечни кредити по-изгодни за потребителите? - Понижаването на лихвените проценти по ипотечните кредити определено ги прави по-привлекателни за кредитоискателите. Все пак в нестабилна икономически и политически среда купувачите са изключително предпазливи при поемането на всякакви финансови рискове. Каква ще бъде следващата ви инвестиция? Имате ли конкретен проект, по който ще започнете работа в близките месеци? - Работим по няколко нови проекта, които очакваме да стартират най-късно в началото на следващата година. Доскоро ограничавахме предпочитанията си до централните и южни райони на града, но, взимайки предвид пазарните реалности, понастоящем програмата ни за развитие включва разширяване на периметъра с цел присъствие и в други престижни райони на столицата. В кампания сме на активно търсене на терени за жилищно строителство.

Съвременна архитектура, модерни фасадни тонове, плоска покривна конструкция, декоративни парапети от ковано желязо и пищно озеленяване са характеристиките на новата сграда


30

Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

Покупката на първи дом по света – схеми на финансиране Жилищният пазар във Великобритания получава солидна държавна подкрепа Великобритания В бюджета за 2013 г. британското правителство предвиди различни мерки, с които да подпомогне жилищния пазар на острова. Финансовият министър Джордж Озбърн обяви схема, продължение на схемата „Първа покупка” от 2011 г., при която държавата предоставя безлихвен заем върху 20% от стойността на новопостроено жилище. В замяна купувачът трябва да осигури поне 5% от необходимата сума за закупуване на новия си дом и да върне кредита в рамките на 5 години. За осъществяването на тази схема държавата е предвидила 3.5 млрд. паунда за държавни заеми и 12 млрд. паунда за подпомагане на хората, които не могат да си позволят голяма първоначална вноска. Парите по първата мярка ще бъдат усвоявани през следващите три години и се очаква да обхванат над 74 000 потенциални купувачи и едновременно с това да повлияят положително на строителния сектор. Изчисленията показват, че правителственият заем ще възлиза средно на около £47 000, а необходимият депозит от страна на купувача ще бъде около £11 800. За разлика от схемата „Първа покупка” сега потребителите биха могли да се възползват от предложението на държавата и при смяна на жилището, стига неговата цена да не надвишава 600 хил. паунда.

Франция Една от отличителните черти на френския пазар на ипотечни кредити е наличието на набор от мерки, регулирани или субсидирани от правителството. Държавните ипотеки обикновено се използват като допълнение към традиционно присъстващите на пазара и са предназначени главно към купувачите на първи дом (но не задължително). Всъщност това е често срещана практика сред френските жители – за закупуване на имот, из-

ползвайки повече от една ипотека. Една от тях е субсидирана/регулирана от държавата, а другата е стандартен заем. Повечето от тези кредити обаче са обвързани с множество ограничения, сред които достъпността им само за френски граждани и за покупка на първи дом. Един от инструментите, с които френското правителство опитва да стимулира покупката на нов дом от определени социални групи, е безлихвеният ипотечен кредит

Първоначално мярката е била насочена единствено към покупката на жилища в новопостроена сграда, но впоследствие е обхванала и придобиването на жилища старо строителство, нуждаещо се от реновиране. Във втория случай потребителят не може да ползва предоставяната от държавата отстъпка от ДДС, която се отпуска при закупуването на жилище, нуждаещо се от голям ремонт. Като условие за отпускане на държавен заем за придобиване на имот е той да не се ползва за отдаване под наем. Безлихвеният кредит е насочен най-вече към купувачи на първи дом, които не са способни да работят или пък на които жилището е било разрушено от природно бедствие. Отпусканата от правителството сума варира в зависимост от размера на домакинството, местонахождението на имота и нивото на енергийната ефективност на имота и може да се използва само като допълнение към основния заем. Кредит от работодателя

е друга популярна практика за придобиване на нов дом във Франция. Разделена е в две направления – „Заем жилище 1%” и „Заем довършителни работи”. Заради бюджетните съкращения, които финансиращият орган е трябвало да направи, кредитите за довършителни работи вече не са налични. Инициативата се спонсорира от внесените от работода-

теля данъци към Националния жилищен фонд, който предвижда отпускането на изгодни ипотеки за служителите. Стойността на заема се фиксира всяка година от общия жилищен фонд. Кредитът не може да надхвърля 33% от дохода на служителя и може да се използва освен за закупуване на ново жилище и за реновиране на старото. Работодателят определя размера на сумата, която работникът може да заеме, но тя не може да надхвърля 20% от стойността на имота. Размерът зависи също така и от съответния регион – около €11 200 в провинцията и €17 600 за региона на Париж. Въпреки че кредитът е кръстен „1%”, лихвата обикновено е 1.5%, а в някои случаи дори повече. Социална ипотека

Този вид кредит също се разделя в две направления – т.нар. „Условен заем” и „Заем за социален достъп”, с които може да се купи или построи имот, да се реновира, разшири или да се извършат енергоспестителни дейности. Условие за този кредит е френското жителство. Първият тип кредит може да осигури до 100% от разходите по придобиване на имот или по неговото реновиране, а вторият – до 90 на сто. Оценката на разходите се прави от независим експерт. Лихвата е 6% годишно, което е повече от стандартната лихва на ипотечните кредити във Франция. Въпреки това използването на този заем отваря достъп към схема за жилищна подкрепа, наречена персонализирана помощ за жилище, която предоставя възможност за безвъзмездна финансова помощ чрез Националната жилищна агенция.

Хърватия През 2011 г. правителството на Хърватия взе решение да субсидира в рамките на 66% лихвите по жилищните кредити при закупуването на първи дом. Условието беше кредитът да не е за повече от 100 хил. евро, цената

Лихвените нива на ипотеките в Чехия в момента са рекордно ниски - 2.95% годишно, с което местният жилищен пазар регистрира осезаемо оживление

на кв.м да не надвишава 1900 евро и жилището да е в новопостроена сграда. Максималната стойност на лихвения процент беше 5% на година, фиксирани за първите четири години. Ползвателите на тази субсидия бяха задължени да върнат сумата в рамките на 60 месеца. През 2013 г. хърватските власти обявиха, че ще преустановят инициативата си към новодомците, тъй като бенефициентите по нея са паднали под 10 000 души годишно. Субсидията обаче остава валидна при закупуването на селскостопанска земя. Правителството обяви и намерението си да намали данъка върху продажбата на имот от 5% на 3%.

В САЩ лихвите по ипотечните кредити са нараснали значително, което е довело до спад в сключените сдел-

ки за нови жилища през последните месеци. След рекордно ниските лихвени нива от 3.31% в края на миналата година сега 30-годишните заеми са с лихва от 4.5 на сто. В края на миналия месец американският президент Барак Обама се обяви в защита на 30-годишната ипотека с фиксирана лихва и за увеличаване ролята на частните инвеститори на ипотечния пазар. В същото време икономисти са категорични, че засилването на ролята на частните инвеститори при ипотечното кредитиране значително ще ограничи достъпа на потенциалните купувачи на жилища до този кредитен продукт. В основата на плановете на Обама за жилищния пазар стоят пет принципа, първият от които е разширяване на програмите за рефинансиране. Фиксираната 30-годишна лихва също е сред мерките, които амери-

канският държавен глава смята за необходими, за да остане този тип кредит достъпен за много от семействата. Сред възможните решения на Белия дом е и реформа в имиграционната политика, която би разрешила на хора с неизяснен статут да купуват недвижими имоти (според статистиките в периода 2000 - 2010 г. имигрантите са били 40% от купувачите на жилища в САЩ). Програма за възстановяване на райони с иззети от банките жилища, наречена Hardest Hit Fund, също е сред държавните планове за възстановяване на жилищния пазар. За хората, които не могат да си позволят ново жилище, е насочена програмата за регулиране на наемите. Според Обама властите трябва да си сътрудничат за премахване на пречките, заради които наемите растат прекалено бързо. Елина НИКОЛЧЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 9 - 15 септември 2013 г.

gradat.bg

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - БЪЛГАРИЯ 2013

31

ТЕМА

Всеки десети имот у нас е в луксозния сегмент Около 2700 USD е кв.м в първокласно жилище в столицата Луксозният сегмент заема около 10 на сто от целия сектор на недвижими имоти у нас, а квадратният метър се търгува за 2650 долара, сочи доклад на компанията Unique Estates. Цените, които в България се плащат за първокачествен имот, не могат да се мерят обаче със сумите, които се плащат по света. За сравнение, от компанията посочват, че в най-скъпата столица по показател цени на лукс имоти – Лондон – квадратът струва 53 890 USD. „Пазарът на луксозни жилища остава изолиран от движението на паричните потоци и политическите промени, като тези проблеми са по-малко склонни да определят покупката на имот-трофей за ултрабогатите от целия свят. Днес има повече милиардери, отколкото преди началото на кризата през 2008 в световен мащаб, а броят на милионерите в света е нараснал с повече от 55 процента от 2000 г. насам”, се посочва още в доклада на Unique Estates. Според проучване на Christie’s, чийто български партньор са Unique Estates, 10-те най-скъпи и желани дестинации в света са Далас, Хонконг, Лондон, Лос Анджелис, Маями, Ню Йорк, Париж, Сан Франциско, Торонто и Лазурният бряг. В изследването са били включени 33 000 имота, чиято стойност е над 1 млн. USD. В София имотите над тази цена са едва 0.5%, а тези, които са съизмерими по цена със

световните, са по-малко от 10 броя. Но дори и при тях исканата сума рядко надхвърля 10 млн. USD. „Българският пазар на луксозни жилища е зависим от общата икономическа картина и макар да се развива добре за местните условия, все още е далеч от мащабите на големите световни градове”, коментира Весела Илиева, изпълнителен директор на Unique Estates, и допълва, че ако в София най-скъпият наличен на пазара имот струва 10 милиона долара, то в Ню Йорк през миналата година е била сключена сделка за 88 милиона долара. Жилищата от високия клас у нас стоят на пазара средно около 1 година, което е по-дълго в сравнение с популярните дестинации по света. В Маями например този срок е около 6 месеца, а на Лазурния бряг – около 9 месеца. За първенец по бързина на продажбите се смята канадският град Торонто, където луксозните имоти се продават средно за около месец и половина. „Това означава, че българският купувач на лукс имоти логично е по-предпазлив в действията си. Тази група в страната ни е и много по-малобройна на фона на изследваните от Christie’s страни по света”, коментират още от Unique Estates. Проучванията на нашия пазар от последното тримесечие показват, че има известен спад в активността на пазара на луксозни имоти. Специа-

листите очакват плавното покачване да продължи и след летните ваканции на домакинствата, тъй като това е период, в който приоритетни са пътуванията. Най-скъпите имоти в София се продават на цени между 5 и 10 млн. USD, като за тази сума клиентът може да се сдобие с къща в района на Докторската градина. Най-търсени в сегмента са къщите в Бояна и Драгалевци, като от началото на годината са сключени няколко сделки за суми между 400 000 и 600 000 EUR. В българската столица профилът на типичния имот изглежда по следния начин: • Къща - в Бояна, около 600 кв.м, с 1.5–2 дка двор, на стойност около 700 000 евро • Апартамент – в района на Докторската градина, около 200 кв.м с 3 спални, на стойност около 450 000 евро. Масово най-високата цена, която се среща на българския пазар, е около 1 милион долара, като срещу тази сума купувачът може да се сдобие с къща, където пожелае. В световен мащаб расте процентът на хората, които притежават повече от един луксозен имот. В Париж тези хора са 40% от притежателите на скъпи имоти, в Лондон – 70%, а в американските градове делът им е по-малък – около 20% от притежателите на луксозни имоти в Далас, Ню Йорк, Лос Анджелис, Торонто имат две или дори три жилища от

Чуждият купувач е №1 при покупката на имоти-трофеи

Н

ай-големите сделки в много от изследваните пазари са направени от купувачи, които не са местни жители. Това е основната причина изследваните градове да са се представили добре - международният купувач, който продължава да купува имоти-трофеи на суперцена. „Браун Харис Стивънс“, партньор на Christie’s, регистрира най-високата по рода си жилищна препродажба в Ню Йорк за $88 милиона, като фирмата представлява двете страни по сделката. Тази продажба е с 66 процента по-висока от предишния рекорд в града и апартаментът е продаден на международен купувач при първоначално оферираната цена. Дори в Маями-град, който е в челните редици на жилищния срив в последните четири години, е много силен. Част от успеха на този пазар през 2012 г. се дължи на купувачите от Южна Америка, притеснени от икономическите условия в родините си. “Международните купувачи купуват недвижими имоти в Маями, за да избегнат несигурността на техните валути, които често са били обезценявани в миналото спрямо американския долар“, обясняват от филиала на „ChriStie’s в града. Процентът на купувачите на луксозни имоти, които не са местни, е повече от 30 във всички изследвани населени места с изключение на Далас, Торонто и Хонконг. Тази международна тенденция е очевидна и в южната част на Франция. „Това са ултра заможни физически лица със значително количество налични пари в брой, като много от нашите руски клиенти например не се страхуват да инвестират в недвижими имоти на Лазурния бряг, въпреки предходната нестабилност на пазарите”, коментират от филиала на ChriStie’s в Кан. висок клас. В София този процент е по-нисък, но все пак се забелязва тенденция на увеличаване на хората, които притежават два и повече луксозни имота, коментират от

Unique Estates. Извън рамките на страната ни заможните българи се насочват най-вече към дестинации като Лондон, Виена, френската и италианска-

та Ривиера и Лазурния бряг. В английската столица собствениците на луксозни имоти, които идват от страната ни, са около 10. Елина НИКОЛЧЕВА


Строителство Градът  
Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Advertisement