Page 1

Брой 40 (723), 31 октомври - 6 ноември 2011 г., цена 1.50 лв.

www.stroitelstvo.info

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

КОМЕНТАР

Който поръчва музиката...

Цената на първокласната архитектура

9 771310 983000

40 >

40

България 10 години назад, 10 години напред

Казват, че успехът има много бащи, а провалът е сирак. В България, в която рядко нещо е извън закона, създателите на средата в градовете – сградите и публичните пространства, обикновено са винени за състоянието им. Невинаги заслужено. Този вестник няма за цел да крие грешките, допускани в професионалната общност през последните десетилетия, които не са малко. Същата тази общност признава, че добрите примери някак си са се проврели измежду плътните стени на градския център или курортите, за да изпъкнат силно, понякога дори повече, отколкото заслужават, само защото се отличават от всичко наоколо. Но също така мнозинството казва, че никога не е имало коректив. Няма мнение, което да не призовава за външна оценка, преди проектите да бъдат реализирани – обществен дебат, консултативни експертни съвети, архитектурни конкурси за важните сгради и т.н. Това не е желание да има цензор, а призив да се налагат ценности и да се формулират нуждите от сградите – естетически, функционални или екологични, които да определят насоките на архитектурата. Архитектът е първият, който предопределя как да изглежда един дом. Но да не забравяме, че бъдещето му е в ръцете на този, който го обитава.

стр. 5

Министър Павлова представи нови членове на своя екип Водната инфраструктура става приоритет

стр. 36 На Димитровден:

Наградиха най-добрите в ТОП 50+


2

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

СЕДМИЦАТА

www.gradat.bg

ИНФРАСТРУКТУРА

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Европарламентът готви предложения за опростяване на обществените поръчки Правилата на Европейския съюз за обществените поръчки трябва да бъдат реформирани, за да се улесни достъпът на малките фирми. Това включва и даването на възможност на властите да възлагат поръчки не само на база на най-ниската предложена оферта, но и на найноваторската или на тази, която предлага най-големи екологични и социални ползи. Това е позицията на Европейския парламент, гласувана на заседание миналата седмица. Комисията ще представи своите законодателни предложения по въпроса през декември. В незаконодателната резолюция, изготвена от Хайде Рюле от германската партия на зелените, се казва, че използването на парите на данъкоплатците по най-целесъобразния начин е жизнено необходимо за обновяването на икономиката и създаването на работни места, особено по време на криза. За да се намали административната тежест за фирмите, членовете на ЕП предлагат създаването в рамките на ЕС на „електронен паспорт за поръчки“, доказващ, че притежателят му е в съответствие с правилата на ЕС за обществените поръчки. Освен това критерият „най-ниска цена“ вече не трябва да бъде определящият фактор при възлагането на договори. Според резолюцията той трябва да бъде заменен с критерия „икономически най-изгодна оферта“ по отношение на икономическите, социалните и екологичните ползи, като се отчитат разходите за целия жизнен цикъл на съответните стоки, услуги или дейности.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Официално откриха реконструирания парк „Ямача“ в Хасково На 20 октомври бе официално открит реконструираният парк „Ямача“ в Хасково. Благоустрояването е на стойност 1.4 млн. лв. и е част от проекта на общината „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково“ по оперативна програма „Регионално развитие“. Изпълнител е Гражданско дружество „Хасково 2010“. Извършена е рехабилитация на алеите, пешеходните зони, изградени са велоалеи и ново парково осветление. Около Паметника на загиналите за свободата на България е изградена ротонда с панорамна гледка към града. Параклисът „Свети Спас“ е подновен и е благоустроено пространството около него. Модернизирана е детската зона, изградени са три нови площадки. Обособена е тревна площ за футбол, както и поле за обучение на бъдещи шофьори по безопасност на движението.

За шести път стартира конкурсът „Зелена община“ Започна подаването на проекти в рамките на конкурса за наградите „Зелена община“. Инициативата се организира от фондация „Зелена община“ за шести път и е под патронажа на Националното сдружение на общините в Република България. Основната цел е да промотира и възпитава добрите практики в развитието на зелените системи на българските общини - благоустрояването и поддържането на паркове, градини, обществени спортни тревни терени и детски площадки. През тази година наградите са в четири категории: реализиран проект за благоустройство на градската зелена система; проект за благоустройство на градската зелена система; реализиран проект за зелено спортно съоръжение; реализиран проект за фонтан и водни ефекти. Крайният срок за подаване на проекти е до 11 ноември, а номинираните по категории ще бъдат обявени на 18 ноември.

Пет кандидата за изграждане на осветление по магистрала „Люлин“ В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открития конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за изграждане на външно функционално осветление на магистрала „Люлин“ - пътен възел „Софийски околовръстен път“ от км 0+000 и пътен възел „Даскалово“ км 18+400“. Бяха отворени офертите на пет фирми: „Димов къмпани“ ЕООД, София; СД „Рудин – Динев и Желев и сие“, Стара Загора; „Монтажи КО“ ЕООД, София; ДЗЗД „Енерджи 2020 – Ди Ти Ай“, Перник, съставено от следните дружества: „Енерджи 2020“ ЕООД, София, и „Ди Ти Ай“ ООД, Пазарджик; „ЛОГ - Сиберия“ ЕООД, София.

Смяна на пилотите на Дунав мост 2 оскъпява строежа с 27 млн. евро Изграждането и строителството на Дунав мост 2 ще бъде оскъпено с около 27 млн. евро, съобщи транспортният министър Ивайло Московски при посещението си във Видин. Сумата е определена след оценка на инженер-консултанта. Това оскъпяване идва от смяната на пилотите на моста от стоманени със стоманобетонни и е направено от предишното правителство, каза Московски. Сумата ще бъде платена от резерва във финансовия меморандум на проекта и бюджетът няма да бъде ощетен.

ПРОЕКТИ Архитектурен шедьовър на Тюрийо е новият дом на МКБ Юнионбанк в Русе Мария Илиева, главен изпълнителен директор на МКБ Юнионбанк, и Имре Балог, председател на надзорния съвет, откриха новият финансов център на банката в Русе. Клонът с площ 900 кв. метра ще предлага всички финансови продукти и услуги на фирми и граждани - откриване на сметки, депозити, отпускане на кредити, предлагане на кредитни карти. Клонът, в който работят 15 банкови специалисти, се помещава в сграда - архитектурен шедьовър и паметник на културата. Сградата, която е напълно реновирана, се намира на ул. „Александровска“ №1 и е построена през 1902 г. от известния френски предприемач Андрея Тюрийо, дело на когото са и няколко от емблематичните сгради в центъра на Русе, между които бившият хотел „Тетевен”.

Издава: Балпекс ООД Управител:

Редакционен екип:

инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg

Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg

Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg

Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg

Деян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg

Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg

Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47

Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Регионални офиси:

Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg

Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров

Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg

Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg,

Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg

Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg

Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

3

СЪБИТИЕ Четвъртото издание на Sofia Architecture Week с мото „Архитектура с неограничени възможности?“ Архитектурата, която променя света, и нейните неограничени възможности са водещите въпроси на четвъртото издание на международния фестивал за архитектура и модерна градска среда Sofia Architecture Week. Събитието, организирано от списание „Едно“, е форум, който представя архитекти от България и света в модули на лекции, изложби, работилници, дебати и акции в градската среда от 1 до 6 ноември в „Пърформ бизнес център“ на ул. „Позитано“ 2. Международната конференция за архитектура и градска среда през септември 2008 г. прерасна в отворен за широката аудитория едноседмичен фестивал. Три изложби предшестваха фестивала - вдъхновяващи и добронамерено провокативни. Първата разказа за чешкия архитектурен кубизъм по идея на архитектурния критик Зденек Люкс чрез черно-белите

фотографии на избрани сгради на Естер Хавлова. Втората - „Берлин - фотографска изложба на Герит Енгел“, е своеобразна история 20 години след падането на Стената. Третата експозиция, „Невидима София“, е прово-

кативен фотографски проект на Стефан Маринов и Елена Героска за красивото около нас, което остава незабелязано. SAW11 съдържа 15 изложби, 12 лекции, 7 работилници, 8 дискусии, 3 теми с посещение на специ-

ални обекти, 2 музикални партита, работни срещи, презентации, 4 филмови прожекции и други в отговор на въпроса дали и има ли шанс все още архитектурата да променя света около нас. Сред лекторите са архитектите Хавиер Пеня, Георги Станишев, Фритц Хаег, Томас Конг, Феликс Клаус, Щефан Генчулеску и много други. Участниците ще съпоставят различни идеи и амбиции за развитието на градската среда на София. Една от основните части от формата са образите на града, обект на специална дискусия в последния ден. Аспект на развиващата се българска архитектура е международният конкурс за метростанция 20 на софийско градско метро и Столичната община в търсене на модерна визия на една метростанция между ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и бул. „Проф. Цветан Лазаров“.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УАСГ тестват ефективността на шумозащитни прегради в градски условия Опитни образци на екологични шумозащитни преградни съоръжения бяха изградени на територията на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Те са част от научната разработка „Възможности и ефективност на екологични шумозащитни преградни съоръжения в градски условия”, чийто ръководител е гл. ас. инж. Евелина Иванова от катедра „Транспортни съоръжения“ на Факултета по транспортно строителство. Изпълнени са два различни типа идейни решения - лек вариант тип сандвич и тежък – с габиони, които са реализирани с материали на фирмите ФИБРАН - България, и PANMETAL – Гърция. Направени са измервания, резултатите от които ще бъдат обобщени и анализирани. Окончателните резултати ще станат известни в края на ноември.

Стадион „Берое“ с ново осветление и LED екран С ново осветление по изискванията на УЕФА се сдоби стадион „Берое“ в Стара Загора. Всеки от съществуващите прожектори е подменен с нов, с метал-халогенна лампа от 2000 вата, производство на фирма THORN Lighting. На всяка от четирите мачти са монтирани по 54 прожектора. Осветлението отговаря на изискванията на УЕФА за стадион 4-а категория, като са спазени всички норми за осветеност и равномерност на футболното игрище. Изграден е и нов светодиоден мултимедиен LED екран, издържащ на всякакви атмосферни условия - както на дъжд и сняг, така и на силна слънчева светлина. Финансирането на проекта на стойност 742 975 лв. е осигурено от община Стара Загора, а изпълнението е на „Енергострой“ ДЗЗД - София. Благодарение на енергоспестяващите технологии разходите за електроенергия за всеки мач ще се снижат с 30 на сто.

ИНВЕСТИЦИИ H&M подписва с „Гранд мол“ във Варна Модната верига H&M ще дублира софийския си магазин с обект във Варна следващата пролет, с което показва, че ще иска да задвладее пазарен дял на национално ниво, изправяйки се до главния си европейски конкурент Inditex, който е собственик на Zara. Шведската по произход компания, която се позиционира в предлагането на висококачествена мода на достъпни цени, е подписала с „Гранд мол“ проекта на „Оркид дивелъпмънтс груп“ до автогарата в града, възползвайки се от добрите условия, предизвикани от свръхпредлагането на площи. На магазина с 2200 кв.м ще се разчита да се превърне в един от магнитите за посетителите, а освен това ще увеличи значително заетостта на центъра, който с около 50 хил. кв.м отдаваема площ е най-големият в града. „С новия магазин на H&M заетостта на „Гранд мол“ ще достигне до 77%“, каза управителят му Стивън Клийвър.

KPMG: България е сред най-трудните пазари в региона за финансиране на инвестиции в имоти Банките в България са сред най-малко склонните в региона да дават заеми за инвестиции в недвижими имоти в краткосрочен план, въпреки че нагласата им се е подобрила в последната година, показва изследване сред финансисти на KPMG. Въз основа на 10 основни въпроса, сред които са склонността на банките да кредитират строителство и покупки на съществуващи сгради, лихвените надбавки, финансовите съотношения и други, компанията поставя страната на осмо място от 10 основни пазара в Централна и Източна Европа (без Русия и Украйна, а балтийските страни са обединени). Нейната оценка е 7.23 при 3.36 и 3.68 съответно за Чехия и Полша и 1.36 за водача Австрия. По-ниската стойност на индекса означава по-голяма склонност за кредитиране. Глобалната одиторска фирма отбелязва, че желанието на институциите да кредитират се е повишило като цяло през 2011 г., носено от силния ръст на инвестициите в недвижима собственост, които скочиха до 8 млрд .евро през деветте месеца на годината.

www.gradat.bg


4

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ИНВЕСТИЦИИ

Инвеститорите в офиси се радват на „аутсорснат“ растеж Площите, отдадени под наем на компании, които изнасят работни места към България, са почти половината от новото търсене в последната година Когато глобалната аутсорсинг фирма C3 съобщи, че ще открие 500 работни места в София, не направи такива заглавия във вестниците, както Hewlett-Packard година по-рано с информацията, че ще наеме още две хиляди служители. Двете събития са брънки в удължаващата се верига на компаниите, които се възползват от разликата в заплатите между България и развитите икономики, за да подобрят ефективността си. И двете пораждат важен страничен ефект: попълват зейналата празнина в

офис площите в българската столица в момент, в който по-традиционните наематели растат твърде бавно, за да уравновесят голямото предлагане. Важна опора

Фирми, които изнасят дейности към България или чрез основаване на дъщерни компании, или чрез подизпълнители (практиките, наричани офшоринг и аутсорсинг), са заели 43% от около 65 хил. кв.м новонаети офис площи от началото на годината до момента, каза за „Строителство Градът” Нико-

лай Неов, който отговаря за този сектор в консултантската фирма за имоти MBL. Тези компании са важна опора за пазар, на който процентът незаети площи се колебае около една четвърт от наличните над 1.4 млн. кв.м в София. Около 340 хил. кв.м са продължавали да тежат върху нивата на наемите към първото полугодие, показва проучване на MBL. „Присъствието им е положително както за офис пазара, така и за пазара на труда”, каза Неов.

Изнасянето на бизнес процеси към трети страни обикновено е свързано с откриването на значителен брой работни места за кратък период от време и наемането на големи по размер офис площи. Толкова големи, че почти половината новоотдадени площи тази година в София можеше още да стоят празни, ако ги нямаше компании като C3 Фотограф Георги Кожухаров Поредна сделка

C3 нае 1320 кв.м плюс 1200 кв.м на втори етап

до една година в Европейския търговски център на бул. „Цариградско шосе” в София, каза за „Строителство Градът” Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на European Trade Center, дружеството - собственик на проекта. Това не е първият наемател с такъв профил в проекта, който след последния договор е пълен на 75%. Таня Косева-Бошова допълни, че Call Point New Europe, регионален доставчик на из-

ствата да се разрасне до 10 хил. кв.м”, казва Николай Неов, без да упоменава имена и срокове. Привлекателно място

Всички тези компании са спечелени с няколко фактора, които общо поставиха България на четвърто място в Източна Европа като най-добро място за изнасяне на работни места в Източна Европа след трите балтийски републики по индекса на бизнес консултантите A.T. Kearney.

„И

маме запитване от фирма, която смята да стартира с около 2000 кв.м и при добро стечение на обстоятелствата да се разрасне до 10 хил. кв.м”

несени бизнес услуги, се е разширил с малко над 1000 кв.м до общо 3500 кв.м. ЕТЦ също не е единственият нов офис проект, който успява да се възползва от тази тенденция. През пролетта Ubisoft, компания, която разработва компютърни видеоприложения, се договори за 1500 кв.м в „Полиграфия офис център”, също на бул. „Цариградско шосе”. По-рано Sutherland, индийска компания, която осъществява техническа поддръжка от разстояние и връзки с клиенти, се премести на 2000 кв.м в „Сердика офиси”, блока над едноименния мол на бул. „Ситняково”. „При нас има запитване от една фирма, която смята да стартира с около 2000 кв.м и при добро стечение на обстоятел-

„Причината за такъв избор биха били стабилната икономическа обстановка, ниските и предвидими данъци (лични и корпоративни), добре образованите и не толкова скъпоплатени служители в България, близката култура с останалите европейски държави за разлика от (конкурентни) държави в Азия например”, казва Таня Косева-Бошова. Обикновено аутсорсинг доставчиците влизат в нова страна, когато имат клиент за конкретна дейност, след което се опитват да привлекат и други с цел икономии от мащаба. Навлизането им сега означава, че тази група клиенти вероятно ще остане горещ пазар за офис предприемачите поне в средносрочен план. Деян ТОДОРОВ


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

5

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Министър Павлова представи нови членове на своя екип Водната инфраструктура става приоритет

Д

обромир Симидчиев е новият зам.-министър на регионалното развитие за водната инфраструктура. Асен Антов става председател на управителния съвет на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. На специална пресконференция министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова представи новите членове на своя екип. Сред тях беше и назначеният преди един месец Николай Нанков с ресори Агенция по кадастър, ДНСК, ГРАО, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“.

Министър Павлова представи новия си заместник Добромир Симидчиев, до него е Асен Антов, новият ръководител на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, най-отляво е назначеният преди месец зам.-министър Николай Нанков

Другите зам.-министри на регионалното развитие са Екатерина Захариева - с ресори „Устройство на територията и проекти“, „Концесии“, „Държавна собственост“, „Търговски дружества и държавни предприятия“, „Жилищна политика“, и Николина Николова - координацията на дейностите по прилагане на Дунавската стратегия, на стратегията за морска политика, за отношенията с европейските институции и Стратегията 2020 в пътния сектор. Водната инфраструктура е от изключително важно значение и затова с решение на Министерския съвет е назначен четвърти зам.-министър на регионалното развитие. Това е Добромир Симидчиев, досега директор „Инженерни услуги и активи“ в „Софийска вода“. Заради отлаганите реформи загубите на вода по водопроводната мрежа са над 50%. Според изчисления на експерти за разширяване, рехабилитация и поддържане на водната инфраструктура са необходими

между 20 и 40 млрд. лева през следващите 30 години. За самите пречиствателни съоръжения са необходими поне 2.5 млрд. евро. Управлението на водите в България е разпръснато между министерството на регионалното развитие, на околната среда и водите, на икономиката, на земеделието и на здравеопазването. До момента са обсъждани варианти за окрупняване на институциите като нова агенция по водите, държавна компания или няколко големи дружества по региони. Въпрос, който чака решение, е собствеността на ВиК съоръженията, които от началото на 2010 г. са в процес на описване от дружествата и прехвърляне на водните асоциации според промените в Закона за водите. Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ ще има за задача да довърши магистрала „Струма“ - строителството на лот 1 и 4 на магистралата, проектирането на лот 2 в рамките на

Д

обромир Симидчиев е завършил специалност ВиК в Университета по архитектура, строителство и геодезия и магистратура по бизнес администрация. Досега заема длъжността директор „Инженерни услуги и активи“ в „Софийска вода“. Основна отговорност на новия зам.-министър ще бъде реформата във ВиК сектора в страната.

Някои приоритети на МРРБ освен пътищата и ВиК • Енергийна ефективност - старт на програмата за енергийна ефективност и

саниране на жилища

• Незаконното строителство - прехвърляне на контрола на малките строежи

от 4 до 6 категория на общините, оставяне на големите от 1 до 3 на ДНСК

• Промени в Закона за устройство на територията - прави се оценка на въз-

действието на промените • Обвързване на регионалното с пространственото развитие и създаване на национална концепция за пространствено развитие този програмен период, а лот 3, магистрала „Хемус“ и „Черно море“ ще останат за следващия период. Компанията ще работи в тясно сътрудничество с Агенция „Пътна инфраструктура“ за управлението на големите проекти, коментираха ръководителите на двете структури Асен Антов и Лазар Лазаров. В момента се рехабилитират и строят над 3 хил. км пътна мрежа, сред тях са ключови отсечки като Русе - Силистра и Добрич - Силистра. Със заеми от Световната банка се ремонтират над 450 км отсечки. С финансиране от държавни инвестиционни заеми през 2011 г. ще приключат лотове с дължина 125 км, а през 2012 г. - 180 км

Н

иколай Нанков е магистър по регионално развитие и управление от СУ “Св. Климент Охридски”. От 2009 г. до 2011 г. е областен управител на Ловеч, преди това е работил като експерт по регионално развитие, разработване и управление на проекти и европейски програми. Назначен за зам.-министър точно преди месец. Сред приоритетите на зам.-министър Нанков са обвързване на регионалното с пространственото планиране и приемане на Национална концепция за устройствено планиране, която да замести Националната комплексна устройствена схема и да обвърже развитието на регионите, териториите и градовете. При контрола на строежите предстои да бъдат разграничени функциите на ДНСК и общините, като дирекцията отговаря изцяло само за големите, а общините - само за по-малките строежи от 4 до 6 категория.

А

сен Антов е работил в пътната агенция от 2001 до 2009 г., след това е консултант в частния сектор. Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ беше създадена със специален закон. Нейна задача ще бъде проектирането и изграждането на магистралите „Струма“, „Хемус“ и „Черно море“. Първата задача на новия председател на УС ще бъде да структурира агенцията с щат от около 20 професионалисти, покъсно тя ще бъде конституирана като бенефициент по оперативна програма „Транспорт“.


6

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ИНФРАСТРУКТУРА

Осем кандидата за проектиране на част от Западната дъга в София Строителните работи се очаква да започнат през първата половина на 2012 г. Осем участници бяха допуснати до търга за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за изработка на технически проект на Път II-18, Софийски околовръстен път – Западна дъга 0+780 до км 6+309, съобщават от агенция „Пътна инфраструктура“. Най-ниската предложена оферта, което е основен критерий за възлагане на обществена поръчка, е на стойност 219 125.80 лева. Една от компаниите - „Пътпроект 2000“ ЕООД, не бе допусната

Западната дъга е част от магистралата София - Калотина, трифазен проект, съставен от западна дъга, Северна скоростна тангента и София - Калотина

до отваряне на ценова оферта. През май беше завършен последният

идеен проект от западната дъга на Софийския околовръстен път от км 0+780 (на 780 м

северно от бул. „Европа“) до км 6+ 308.61, където е възелът тип „пълна детелина“ със

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ 7 и 8 ноември 2011г. | хотел „Шератон”| гр. София ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

www.capital.bg/eneff | тел. 02 4615 451, 02 4615 495

Северната скоростна тангента. Според него трасето започва на 70 м от река Какач, като в първия километър новият път пресича две съществуващи жп линии, а под отвора на едно от съоръженията е разположен бул. „Стефансон“. След пресичането на река Какач има пътен възел тип „полудетелина“, при което околовръстното минава чрез съществуващ пътен надлез на горно ниво над жп гара Волуяк. Пътният възел тип „полудетелина“ е при км 1+500 и осъществява връзка със село Волуяк. Следващият пътен възел също е тип „полудетелина“ и е при „Ломско шосе“ при км 3+180. След тази полудетелина трасето преминава на долно ниво на пътя към село Мрамор. Особеност на проекта в тази зона е, че за пътя към село Мрамор има отклонение, което дава транспортна връзка към съществуващата площадка за третиране на софийските отпадъци. В края на обекта е следващата пътна връзка тип „пълна детели-

и организатори:

в партньорство с

под патронажа на:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

със съдействието на

и

на“ със Северната скоростна тангента при км 5+ 110. Западната дъга е част от магистралата София - Калотина, трифазен проект, съставен от западна дъга, Северна скоростна тангента и София - Калотина. Тя е разделена на 2 участъка. •Първият е от магистрала „Люлин“ до река Какач, който е в регулация. •Вторият участък е от р. Какач до Северната скоростна тангента. Калотина - София е с дължина общо 74.5 км за 330 млн. евро. Проектът е разделен на три лота, като пътят ще бъде четирилентов: •Лот 1 е Западната дъга е с обща дължина 8-5 км и индикативна стойност 80 млн. евро. •Лот 2 е Северна скоростна тангента с дължина 16.5 км и индикативна стойност 150 млн. евро. Тя ще се търгува на инженеринг. •Лот 3 Калотина Софийски околовръстен път включва модернизация на съществуващия път I-8 с дължина 48.5 км и индикативна стойност 100 млн. евро. Според графика на оперативна програма „Транспорт“ целият проект може да бъде завършен през 2014 г. Той е част от допълнителните проекти в програмата за този програмен период. Очаква се строителството на Западната дъга да започне през първата половина на 2012 г. Кристина ДИМИТРОВА

ДОПУСНАТИТЕ В ТЪРГА УЧАСТНИЦИ: 1

„Трансконсулт - 22” ООД

246 767,86

2

ДЗЗД ” Виа Аксиона инхиниерия”

233 825,10

3

„Рутекс” ООД

257 397,00

4

” Пътпроект ” ЕООД

278 996,16

5

„Серинг ООД и Сервици ди инженерия клон КЧТ”

517 101,00

6

„Трафик консулт БГ” ЕООД

300 187,00

7

„Илия Бурда” ЕООД

272 000,00

8

„Ню ит и инженеринг” ООД

219 125,80


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

7

ИНФРАСТРУКТУРА

Нов пътен възел на две нива поема трафика на Пловдив Неизграденият 7-километров участък от югоизточния обход става четирилентов път Пловдив има нова входно-изходна артерия, след като бе пуснато движението по транспортния възел „Скобелева майка“. Това стана в присъствието на министърпредседателя Бойко Борисов, министри и народни представители на 28 октомври 2011 г.

С половин година предсрочно завърши изграждането на новия пътен възел „Скобелева майка”. С пуска на модерното съоръжение на две нива приключи предпоследният етап от построяването на югоизточен обход на Пловдив, което значително ще облекчи автомобилния трафик по направлението за Хасково и Свиленград. Радвам се много, стана прекрасен пътен възел, подчерта премиерът Борисов, който бе сред официалните гости на откриването на 28 октомври, точно една година след първата копка. Това е наистина прекрасно съоръжение, което има аналог само в Стара Загора – пътния възел на АМ „Тракия”, и на Софийския околовръстен път, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Попова. Новият пътен възел коренно променя облика на входа на Пловдив, подобрява транспортните комуникации и безопасността на движението в района, каза Лазар Лазаров, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, която е възложител на строежа. 8.7 млн. лв. е общата стойност на изградения пътен възел и участък от път I-8 - направление Пловдив – Хасково. Още 3.2 млн. струват пътните връзки, осигуряващи достъп до АМ „Тракия”. Финансирането бе осигурено от държавния бюджет по програма „Основен ремонт” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Главен изпълнител на този етап е „Пътища Пловдив” АД. Строител-

ният надзор е осъществен от „Три Ес” ЕООД – София. Проектант е „Пътпроект” – София. В рамките на една година са изградени 1000-метров участък от входно-изходната магистрала на Пловдив по път I-8 и нов жп надлез с дължина 138 м и две пътни платна с обща ширина 26 м. Петотворното съоръжение, премостващо жп линиите за Бургас и гара Филипово (бъдещия градски S-бан), е изградено южно от стария жп мост, който беше разрушен. Изпълнението му включва монтаж на 140 носещи греди с дължина 22 метра, направа на 900 м изливни пилоти с диаметър 150 см, полагане на 4600 кв.м хидроизолация и изливане на близо 4000 куб.м бетон. Настилката е от пет асфалтови пласта, като най-отгоре са положени 3000 кв.м сплит мастик. На съоръжението са монтирани 3 километра стоманена предпазна ограда, 2700 метра бетонови бордюри, 85 пътни знака и табели и улично осветление. С допълнителна обществена поръчка през септември АПИ възложи на фирма „Пътища Пловдив” изграждането на направлението АМ „Тракия“ - Ягодово - Асеновград от ПВ „Скобелева майка”, включващо пътните връзки на възела между път I-8 и път II-56 и участък от път II56 от км 96+900 до км 97+600 (преди Ягодовския жп прелез). Оставащият неизграден етап от югоизточния обход представлява 5.8-километров участък от път II-56, свързващ

пътния възел „Скобелева майка” през триклонно кръстовище и с Ягодовско шосе с Асеновградско шосе (път II-86), къ-

За една година фирмата - изпълнител на мащабния проект, разруши стария мост, построи нов жп надлез с дължина 138 метра и две пътни платна с обща ширина 26 метра

дето е предвидено кръгово кръстовище на едно ниво. Проектираното трасе ще бъде удвоено – става четирилентов път,

информира инж. Лазаров. До края на годината ще бъде обявена обществена поръчка за проектиране и на удвояването на

Южната дъга от Околовръстния път на Пловдив – от АМ „Тракия” до Асеновградско шосе. Светла ДОБРЕВА


8

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

От кризата до бума и от бума до кризата 20 години (не)устойчиво развитие на пазара на инвестиционни проекти в България Арх. Атанас ПАНОВ, на BalREc 2010

Просто архитектура до края на 60-те, обслужваща култова идеология в общественото строителство, „задоволяваща жилищни нужди” в жилищното строителство до края на 80-те, и не-архитектура в началото на 90-те - началото на демокрацията. Като говорим за новата архитектура на България, визираме архитектурата от началото на демокрацията до днес, от кризата до кризата, и нейните метаморфози, трябва да анализираме генезиса й. Какви са условията, при които се развива процесът?

На първо място - няма пазар на парцели, тече реституция и бавна смяна на собствеността, липсват мащабни градоустройствени проекти или има такива от времето на социализма, които поради промените в собствеността са пълни с конфликти и почти всички отлежават в съда. Единствената територия, на която могат да се развиват новите проекти, са стари сгради в малки парцели в градските зони, незасегнати от комплексното застрояване, което определя и кой участва в процеса:

собственик на парцел, предприемач-инвеститор, архитект, купувач. Всеки от тях участва със собствения си потенциал - култура, образование, психология: Собственикът на парцел (обикновено много) трябва да получи максимално обезщетение, да се вземат най-добрите апартаменти и, ако може, това да е за сметка и на неговите съсобственици (не се ползва адвокат или консултант, за да не се харчат излишни пари), без да се прави сметка дали с това, което остава за продаване от предприемача, може изобщо да се построи сграда, за хубава сграда или „архитектура” и дума не става! Предприемачът има прилично образование, никаква школа, работил в проектантска организация (обикновено пригаждане на панелки, а в най-добрия случай ЕПК, или конкурси и проекти, които най-често не стигат до реализация). За предпочитане е „да взема малко” срещу обещанието, че всички проекти оттук нататък са негови, да има връзки с общи-

ната, за да вади лесно виза, строително разрешение, да познава добре закона и нормативите за проектиране, за да може лесно да ги заобикаля и да „изстисква” максимума РЗП. Все още не е пътувал достатъчно по света и не е видял нищо повече от архитектурен журнал. Не познава съвременни материали и системи, а и да ги познава - от това няма нужда, защото е скъпо, а и никой не го предлага. Пълен е с желание и ентусиазъм, чувства, че има много какво да каже, и за всеобщо съжаление го казва на първия калкан, който му попадне. Купувач има много пари, но иска евтинко, или „много” пари от кредити, които не смята да връща, т.е. не е чак толкова важно в какво влага, също не познава света, не ползва адвокат или архитектурен консултант и пазарува. Мотивацията на участниците в процеса

е „как да намерим най-краткия път от трабанта до мерцедеса”. Собственикът на парцел притежава буца пръст, срещу която трябва той и наследниците му да живеят в охолство като рентиери, задължително без да работят, до края на дните си. Предприемачът трябва да застрои и продаде, ако не може цяла София, то поне целия „Лозенец”, защото тази работа е много лесна и е грехота да се изпусне. Всичко, което архитектът е стискал в мечтите си цял живот, трябва да го отключи, защото това е неговият звезден миг. Във втората фаза на развитие на българската архитектура

има ясно желание нещо да се промени, но все още без всъщност да се променя. Всички сгради получават по малко окачена фасада, по малко каменна облицовка - гранитогрес, и започват с желание за прозорци „шуко”, но завършват с най-евтиния турски вариант, по малко перголи, които вървят по прецепта с плоския покрив от момента, в който норматива не позволява скатният да бъде превърнат в пагода. Архитектите и предприемачите копират един от друг и всяко нещо, което върви на пазара, плъзва като зараза и се появява по всички сгради в следващите години.


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

9

ТЕМА

Водещи български архитекти отговарят на девет въпроса за ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ 1. Сградата и средата

Сградата трябва да е контекстуална, ако е просто инвестиционен проект, който може да бъде навсякъде, той обезличава средата. Тя облагородява, когато е в хармония с околната среда, но невинаги „взривяването” на средата е отрицателно. Добрият архитект гледа на всеки проект като на елемент от градския ансамбъл.

З

ададохме на водещи архитекти девет въпроса за сградите, архитектурата, средата, законите и прехода. Техните отговори публикуваме в този брой. Николай Хайтов казва: ”Какво са високите сгради в града? Ако един град е като хор, който пее една задружна песен, някои сгради са като хористи, които ни в клин, ни в ръкав викат ура.” Според нашите автори повечето архитекти искат тяхната сграда да вика „ура”. Няма да отсъдим дали публикуваните интервюта са в хор или дебат. Ще го обсъдим по време на архитектурната дискусия на конференцията „Балрек“ на 8 ноември в „Кемпински Зографски“.

2. Пазар и архитектура

Проектирането е най-малката част от бюджета на една сграда, но отговаря за 80% от успеха на проекта. При архитектурния продукт всъщност се договаря и заплаща един дълъг понякога с години процес, вследствие на който се създава архитектурният продукт. Цените за проектиране не могат да се измерват на квадратен метър. Инвеститорът плаща комплексен продукт, а качеството определя цената.

Пазар

Икономическа целесъобразност

Зелена архитектура

Цени

3. Първокласната архитектура

Естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост – това са елементи на всеки архитектурен проект и в зависимост от целта му те са в различно съотношение. В качествената архитектура присъстват всички тези качества, като може да се добавят и още важни качества като икономичност, технологичност, гъвкавост. Тя е огромна отговорност пред обществото, защото архитектурно-строителните творби са трайни и хората живеят в тях и сред тях.

Законoдателство

Сградата в градската среда

4. Уникалната архитектура

Скъпа и уникална архитектура са две различни неща. В България често се приема, че скъпите материали могат да компенсират слабия проект. Уникалността винаги си заслужава парите. Добра архитектура може да се прави както с голям, така и с малък бюджет, важното е архитектът да е наясно с бюджета от самото начало. 5. ИКЕА в архитектурата

Такива сгради са важни за града, те създават градската тъкан. Обществото и градът имат нужда от достъпна естетика, от повишаване на качеството на архитектурната среда и достигането й освен до елитите, но и до по-ниските социални слоеве в обществото. Обществото и градът нямат нужда от унифициране и обезличаване на архитектурната среда, дори и ако на пръв поглед този унифициран модел притежава някакви естетически качества. Сглобяемата сграда е нещо, което тепърва трябва да преосмислим и преоценим.

Инфографика: Добриан Добрев

6. Пазарът

Възложителите, които имат опита и познанието за инвестиционния процес, ангажират архитекта още в самото начало на възникване на инвестиционно намерение. Архитектът освен като проектант се явява и негов консултант през целия период на инвестиционния процес. С ниската цена идват и рисковете от лоша архитектура. Една сграда може да се радва краткосрочно на комерсиален успех, но в дългосрочен план тя е успешна, ако се приеме от обществото.

своите проблеми, но не само те са причината за липсата на критична маса от качествена архитектура. Една от тях е и порочната практика да се прилага Законът за обществените поръчки, вместо да се провеждат архитектурни конкурси за обществени поръчки, където критерият е качеството на предложеното проектно решение. Българските нормативи винаги са се стремели към прекомерна управляемост на процесите, с всичките понятия като еркери, издатини, балкони, кота корниз, кота било и т.н.

7. Законодателството

8. Зелената архитектура

Законодателството в териториалното устройство има

Това е посоката, която всички трябва да подкрепя-

ме. Най-важното е клиентът да живее в чиста, максимално зелена и здравословна среда и да не тежи на природата, когато използва ресурсите й. Понятието зелена архитектура обаче стана вече толкова обширно и неясно, че с малки усилия почти всяка нова сграда може да се рекламира като зелена. Има риск това да се превърне в голяма индустрия, подкрепяна от многобройни стандарти, агенции и компании за сертифициране. 9. 10 години назад и 10 напред

Огромните възможности създадоха лош масов продукт, но по време на бума на строителството български-

те архитекти можеха да изявят своите способности. Натрупаха се много добри примери, както и не чак толкова добри. Ако хората погледнат снимки отпреди 20 години и ситуацията сега, ще видим колко напред сме отишли. Има и грешки, за които не трябва да се самобичуваме, а, напротив, трябва да използваме, за да решим как да вървим оттук нататък. Икономическата криза е шанс за открояване на найдобрите професионалисти. През следващите 10 години най-голямото предизвикателство за архитектите ще бъдат публичните пространства и градоустройството.


10

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

Арх. Петър Диков, главен архитект на София:

Проектът определя 80% от успеха Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Въпросът за сградата и средата е изключително интересен, той донякъде отговаря и на психологията на проектанта и инвеститора, на града, на нацията. През последните 20 години архитектурата в България е израз на две неща - стремежа на проектанта да покаже защо е различен и стремежа на инвеститора да даде образ на сградата, отговарящ на неговите представи за позиция в града и в обществото. Затова се получиха толкова разностилни и разнообразни сгради. Имам и друго обяснение - доста дълги години архитектурата в България беше униформена. И това, което се случи, този взрив от форми и цветове и претенции, всъщност е реакция към тази униформеност, която наложи социализмът. Последните 10-15 години всеки, който мине през града, ще види, че всяка сграда претендира да бъде „попо-най-”. Често са ме питали защо от позицията си на главен архитект допускам такава шарения - както архитектурна, така и цветова. От позицията си на администратор нямам възможност и не бих искал да бъда човек, който определя някаква естетика, всеки би трябвало сам да си я определя. Освен това разнообразието в града отразява и психологията на българина и отвореното виждане за градската среда на нашата южна нация, на която еднаквостта и подобието не са присъщи. Ето защо, ако трябва да резюмирам, има много сгради, които „взривяват” средата, но в повечето случаи смятам, че този „взрив” е полезен. Пазар и архитектура сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? - За разлика от много мои колеги смятам, че в историята на човечеството няма вариант, в който цената определя качеството, а точно обратното - качеството определя цената. Абсурдно е да се твърди, че с минимални цени в проектирането се пази някакво качество и някакъв стандарт на проектиране. Практиката показва, че за съжаление у нас ка-

А

рх. Петър Диков е завършил ВИАС през 1978 г. Главен архитект на София. Работил е като изследовател в Научноизследователски и проектантски институт за регионално и градско планиране и архитектура, зам. изпълнителен директор на Националния център за териториално развитие, управител на проектантско студио „ПроАрх“. Участвал е в различни международни проекти в Ангола, Либия, Сирия, Виетнам и др.

Р

азнообразието в града отразява и психологията на българина и отвореното виждане за градската среда на нашата южна нация

М

узея в Билбао, който, след като е построен, е вдигнал туристическия оборот на града в пъти, а това е само една сграда

К

ачеството определя цената. Ще цитирам една реклама на обувките „Саламандър“: „Качеството винаги е по-високо от цената”, а обувките „Саламандър“ са едни от най-скъпите обувки

чеството на проектиране не е на добро ниво и то в никакъв случай не може да се гарантира с цена. Напротив, то се гарантира с отношението на инвеститора към проекта. Ако инвеститорът следва интересите си, той винаги би избрал качествен проектант и би му дал съответната цена за предлаганото качество. Ще цитирам една реклама на обувките „Саламандър“: „Качеството винаги е по-високо от цената”, а обувките „Саламандър“ са едни от най-скъпите обувки. За проекта това важи с още по-голяма сила, защото той е една много малка част от парите, които всеки инвеститор трябва да даде, за да реализира идеята си, но те определят повече от 70-80% от успеха на проекта. Един качествен проект дава успех на цялата инвестиция в много висока степен и обратното, един некачествен проект на ниска цена, в който инвеститорът е спестил около половин или един процент от цялата инвестиция, може да доведе до загуби, които самият той не си е представял. В периода между 2005 - 2010 г. вече инвеститорите оценяват достатъчно ясно какво значи качествен проект и се обръщат към проектанти, които са се доказали в този аспект. Друг е въпросът, че всеки проектант трябва да положи много сериозни усилия, за да защити името си и качеството,

което предлага. Умният инвеститор плаща за доверие. Когато има доверие в една фирма, всеки умен инвеститор е склонен да плати повече с идеята проектът да гарантира възвращаемост на инвестицията. Смятам, че все повече ще се набляга на това, защото ако инвеститорите, проектантите и строителите не обърнат внимание на качеството, те ще произвеждат един непродаваем продукт, който може само да ги дърпа към загуби и фалити. Качествените продукти като проекти и като строителство си държат цената и се продават. Спадът е за продукти, произведени по некачествен проект, с некачествени материали, в некачествена среда. Няма купувачи за нещо, което не върши работа, цената не е определяща в случая. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. Необходими и достатъчни условия, гарантиращи реализирането на първокласна архитектура. - Естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост – това са елементи на всеки архитектурен проект и в зависимост от целта му те са в различно съотношение. Има сгради, които се правят, за да бъдат знакови и уникални,

и при тях може да се направи компромис с останалите елементи, но те търсят купувач заради своята знаковост. Когато гледаш модно ревю, за част от моделите смяташ, че никога не би ги облякъл. Но хора, които искат да бъдат различни, да изпъкват, купуват такива шантави дрехи и плащат доста висока цена за тях. Докато голяма част от купувачите търсят нещо, което да е удобно, да отговаря на възможностите им и да го носят по-дълго. Същото е и в архитектурата, не може всички сгради да са уникални, в повечето случаи тази уникалност си има цена. Масовият потребител търси нещо стандартно, удобно и евтино и ако нашите инвеститори и проектанти не се съобразят с този факт, ще произвеждат неща, за които няма да има купувачи. Така че първокласната архитектура за мен е продукт, който си е намерил потребителя, като потребителят може да е и напълно имагинерен. Има градове по света, които правят бизнес от архитектура, инвестират и подкрепят архитектурни уникати, с които развиват града си като интересен туристически център. Като музея в Билбао, който, след като е построен, е вдигнал туристическия оборот на града в пъти, а това е само една сграда. Има градове, чиято политика съдържа този компонент - на бизнес с уникалната архитектура. Мисля, че и София е град, в който може да се случи това, и аз лично очаквам да се случи. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Всеки разход, който е премерен и има определена цел, си струва. Трябва да има перфектен синхрон между инвеститор и проектант. Архитектът в известен смисъл е като един шивач, той „шие дреха” по поръчка на клиента, длъжен е да я ушие професионално и в края на краищата вкусът на клиента е условен. Обичам да цитирам


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА една мисъл на Юрген Йодике от една негова книга за историята на съвременната архитектура, която гласи, че в началото е модерно мислещият инвеститор, който се е съгласил да реализира модерните идеи на архитекта. Така се е появил първият пример на модерна архитектура – заводът „Фагус” в Германия. Така че този синхрон между архитект и инвеститор е много важен. Тук, разбира се, архитектът има и една образователна мисия, защото в началото не всеки инвеститор знае какво иска и архитектът трябва да го убеди в полезността на идеите си. От другата страна на този пример за завода „Фагус“ са руските конструктивисти, едно от най-уникалните течения в архитектурата и в изкуството като цяло. Те създават архитектура, която ако разгледаме днес, във второто десетилетие на XXI век, не може да не определим като модерна, а това е архитектура от близо 100 години. Но от проектите на конструктивистите практически почти нищо не е реализирано. Това е една архитектурна мисъл, която е изпреварила времето си, а срещу нея не е имало инвеститор, който да й отговори. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно. Има ли нужда градът от такива сгради? - Може да има, разбира се. Спомням си преди 25 години тук беше дошъл един много голям испански архитект за лекции на архитектурното биенале, според когото панелни сгради се правят, когато се търси уникалност, което е напълно противоположно на нашето мислене. Сглобяемата сграда е нещо, което тепърва трябва да преосмислим и преоценим. Дали горчивият ни опит с едропанелното строителство трябва да бъде причина да зачеркнем изобщо модалността и сглобяемостта на сградите, или трябва да използваме опита си с тези сгради, за да достигнем едно друго равнище

на реализация за съвременните условия. Привърженик съм на идеята, че проблемите със социалните жилища, жилищата за маргинализирани групи и ромските жилища може да се разрешат по този начин. Мисля, че трябва да се стремим към ИКЕА в архитектурата и да използваме опита, който имаме, за да правим нещо по-ново и по-качествено и най-вече достъпно. Сградите и пазарът реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в конциптирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Всичко зависи от маркетинга и целите. Ако една сграда цели да бъде уникална и някой е рискувал да я финансира, за да получи съответната цена и възвращаемост, в това няма нищо лошо. Но ако се прави уникална заради самата уникалност, това противоречи на принципа на системата на пазарната икономика, че всяко нещо се прави с цел печалба. Един много интересен пример в това отношение е „яйцето” в Лондон, което първоначално е реализирано като уникална сграда, след което оценката е, че сградата е доста нефункционална заради естетиката и формата. Малко след това, в момент, когато първоначалният инвеститор е изправен пред фалит, тя се купува на изключително висока цена само защото се превръща в един от символите на Лондон заедно с „Биг Бен“ и „Тауър бридж“. Когато кажеш Лондон, много хора си представят точно тази сграда. Тя е пример, в който една уникалност като архитектура се валоризира в приходи. Но такива примери са изключително редки.

Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Ролята на законодателството е огромна. Нашите нормативи винаги са се стремели към прекомерна управляемост на процесите, с всичките понятия като еркери, издатини, балкони, кота корниз, кота било и т.н. Моето обяснение за това отново е балканският ни манталитет, и то главно манталитетът на всеки от нас да се стреми не да спазва закона, а да се опита да го заобиколи. От една страна, нормите се стремят да дисциплинират и да вкарват нещата в някаква рамка, в която винаги можеш да разбереш дали отговаря на закона или не, от друга страна, развиват уникални фантазии у инвеститори и проектанти за начини, по които може да бъде заобиколен законът. Един от примерите в края на 90-те години са зикуратите, които израснаха по покривите на много сгради, при които има страхотни проблеми в изолацията, в детайлите и в изпълнението, и всички собственици губят от нефункционалността и неудобствата им. В Германия има много малко на брой и много ясни норми. С трите основни показателя на параметрите в една зона – плътност, кинт и кота корниз, т.е. височина на сградите, те определят политиката си за тази зона. Като комбинацията от трите води до разнообразие, но в същото време всеки спазва нормата. При нас обаче, тъй като всеки се стреми да излъже, се оказва, че тези три показателя не са ни достатъчни. Нормите трябва да бъдат намалени като количество, ясни като формулировки и трябва да се спазват. Ако някой архитект излъже и нарушава нормите, трябва да има изключителни санкции, включително отнемане на правоспособност. От-

11

ТЕМА носно философията на ЗУТ продължавам да твърдя, че беше груба грешка технически норми да се вкарват в закон. В тази си част законът е абсолютен нонсенс. Един закон е закон, за да се спазва, а не за да има изключения с разрешението на главния архитект или министъра, какъвто е случаят със ЗУТ. Може би досега са минали 70 изменения, с изключение на закона за земеделските земи, който е шампион в тази сфера, няма друг закон с толкова изменения. Създаването на нов закон е много тежка задача, особено в сферата на устройство на територията, но предлагам да се започне един цялостен проект за изменение, който да обхваща всичко, и паралелно с това да се започне изработка на изцяло нов закон. Но всеобща радост никога няма да има, защото устройството на територията до някаква степен ограничава свободата на хората, а никой не обича това. Тук трябва да се работи на принципа на демокрацията, но и на принципа на отговорност, за да се свърши работата. Митове и истини за зелената архитектура кое е най-важното? - Няма митове. Зелената архитектура трябва да е посоката, която всички трябва да подкрепяме. След като светът стигна своя пик на глобализация и всяко нещо, което се случи в единия край на Земята се отразява на другия, аз развивам една основна теория за относителна автономност, която може да върви на всички равнища: континент, държава, град, сграда, човек. Новите технологии дават възможност ако не на 100%, то на над 90% автономност на една сграда по отношение на енергия, вода, взаимодействие с околната среда, и това със сигурност е бъдещето на архитектурата. Който се занимава последователно с това, със сигурност ще бъде по-напред от всички останали. Зелената архитектура и зеленият град не означават

озеленяване. В критериите, по които се оценява един град като зелен, зелените площи са много, много назад. Една интересна статия илюстрира примера на Хамбург, който от 1991 г. досега е намалил емисиите си на парникови газове в атмосферата с 86%. Това е преходът от зелената архитектура към зеления град. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - За изминалите 10 години не мога да имам друга оценка освен положителна. Ако хората погледнат снимки отпреди 20 години и ситуацията сега, ще видим колко напред сме отишли. Има и грешки, за които не трябва да се самобичуваме, а, напротив, трябва да използваме, за да решим как да вървим оттук нататък. Мисля, че човек не трябва да се заглежда назад, трябва да помни какво е било, но да върви напред и да гледа какво може да свърши, за да се оправят нещата. Относно архитектурата мисля, че в следващите години всички архитекти ще имаме достатъчно свободно време, за да анализираме задълбочено това, което е било, а предизвикателствата за следващите 10 години са зелената архитектура и контактът между сградите и града. Всеки архитект трябва да стигне до убеждението, че сградата е част от цялото, и да се обърне към проблемите на града. И тук ще цитирам една мисъл на Хайтов, която дава добро определение на нас, архитектите. Той казва: ”Какво са високите сгради в града? Ако един град е като хор, който пее една задружна песен, високите сгради са като хористи, които ни в клин, ни в ръкав викат ура. Повечето архитекти искат тяхната сграда да вика „ура” и ние сме изправени пред това предизвикателство, с което мисля и вярвам, че ще се справим.


12

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Танко Серафимов, управител на „Ателие Серафимов – архитекти”:

Голямото предизвикателство е да не правим архитектура на всяка цена

А

рх. Танко Серафимов казва, че няма сгради без грешки, важното е проектантът да не спира да ги вижда. Той знае много: проектирал е множество сгради в София и страната – търговски центрове, офиси, жилищни блокове, хотели, спортни обекти като новата зала в Русе. Някои от тях, сред които болницата „Токуда” и бизнес центъра „Порше” в София, му донесоха и награди „Сграда на годината”.

Арх. Серафимов, кога сградата облагородява и кога взривява средата? Кога взема и кога дава? - Сградата не съществува сама за себе си. Дори в едно поле, в което няма архитектурна среда, тя се създава от построеното. Така че архитектурата влияе върху средата и обратно. Дали една сграда ще взриви средата зависи както от самата нея, така и от средата. Каквато и сграда да сложим в квартал „Факултета” в София, ще бъде различна, но и много по-добра от всичко наоколо. В такъв случай сградата не може да вземе нищо. В отличаването си тя може да стане еталон за следващите проекти, които да бъдат белязани от стремежа да станат още по-добри. Обратният пример е Слънчев бряг, който след създаването му от група архитекти начело с Никола Николов доби известност в света като съвременно решение за място за почивка. Ние успяхме да го съсипем в разстояние на няколко години заради неразбирането, че една среда за работа или почивка има своята цена и срещу нея получаваш това, което търсиш. От това, което днес виждаме, излиза, че нашето общество се е нуждаело от булевардност, лоша естетика, пренаселеност, шум, изобщо „изпускане на парата”, от място, на

което можеш да правиш каквото искаш. Какъв е пазарът на архитектурното проектиране? Какво плаща инвеститорът и какво продава архитектът? - Доста от проблемите на създаденото от българската архитектура бяха плод на повърхностното отношение към нея, както и на желанието на доста колеги да построят сградата на живота си сега и днес, като покажат всичко, на което са способни. Но дори един архитект да получи много висока оценка за това, което е направил, голямата опасност е да започне да не вижда грешките си. Кои са необходимите и достатъчни условия, гарантиращи реализирането на първокласна архитектура? - Една сграда има три основни периода в своя живот: проектиране, строителство и експлоатацията. Когато някой от тях не е на добро ниво, страда сградата, страда и средата. Иначе всеки се стреми да създаде сграда с индивидуален образ, с белезите на голямата архитектура. Кои архитектурни разходи си струват и как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджет-

ни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Уникалността винаги си заслужава парите, защото стойността на една сграда се оценява в годините. И Айфеловата кула, и операта в Сидни отначало не са били разбрани, но стават емблеми. И все пак от отделен уникат не може да се извади правило за цяла професия. Може ли да има ИКЕА архитектура, тоест естетична и достъпна? Има ли нужда градът от такива сгради? - Достъпността е свързана с финанси, но колкото и да са малки те, архитектурата пак трябва да бъде естетична, защото без никакво съмнение влияе на хората. Така както може да създаде криминогенна среда, тя може и да възпитава. Затова и не може да бъде само функционална. Подлезите са пример за чисто функционална архитектура, която хората не биха използвали. Има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара? - Архитектурната професия поначало се възприема като създаване на сгради. Много съществен елемент от нея обаче е консултацията. Архитектурата не е чертане, тя е тежко мислене. Все-

ки нормален инвеститор иска да продаде, но и сградата му да бъде направена както трябва, при това на възможно най-ниска цена. В много случаи инвеститорите късно разбират какво са получили. С ниската цена идват и рисковете от лоша архитектура. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Законът за устройство на територията, който замени перфектно работилият 30 години закон за териториалното и селищно устройство, за да отрази промените в собствеността, има седем или осем поправки. Ако ремонтираме една машина седем или осем пъти след създаването й, значи, че в устройството й нещо е сгрешено. Старият закон имаше изискване проектите да не се приемат при съществени естетически несъвършенства. Сега те могат да не бъдат приемани само по технически критерии и при неизпълнение на закона. Как тогава може да се постави въпросът за естетиката в архитектурата? Митове и истини за зелената архитекту-


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

ТЕМА ра – кое е най-важното? - Всеки истински архи-

О

т това, което днес виждаме, излиза, че нашето общество се е нуждаело от булевардност, лоша естетика, пренаселеност, шум, изобщо „изпускане на парата” тект се стреми да създаде сграда със собствен образ, който да носи белезите на голямата архитектура. Тези белези са свързани не само с естетиката, а и с пропорции, баланс, а напоследък и енергийна ефективност. Последното е проблем на цялото общество и целия свят. Но никой не казва какви са методите и технологиите за постигане на висока енергийна ефективност на материалите, чието производство също е екологичен проблем. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвре-

менните български архитекти в следващите 10 години? - Преди прехода към пазарна икономика се проектираше много, а се строеше малко. Сега не можеш да си позволиш да проектираш, без да строиш. В огромното строителство в последните години има много добри произведения на архитектурата, но и се създаде проблемът на презастрояването на центровете на градовете и на курортите. Кризата, която се отрази тежко на проектирането и строителството, трябва да изиграе отрезвяваща роля, на пазара да останат инвеститорите, които са способни да плащат и да реализират проектите, и архитектите, които могат да отговорят на изискванията им. Голямото предизвикателство занапред е да не правим архитектура на всяка цена, да не се посяга на стойностите й. Много важна страна на проблема е законодателството, което се нуждае от сериозно преосмисляне. Даването на възможност за тълкуване е вредно в нашата област. Необходимо е да се обхванат по-пълно дейностите, стриктно да се спазват правилата и да се включат естетически критерии за одобряването на инвестиционните проекти. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ

stroitelstvo.info

13


14

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Атанас Панов, съосновател и управител, „ЛП груп”:

Строителният бум култивира средата и ни принуди да работим на световно ниво Когато целта е да създадеш нещо красиво, винаги имаш поле за изява. В близкото бъдеще такова поле е в реконструирането на дефектната среда, която сме създали

Н

а украсената от грамоти и отличия стена на входа на офиса на „ЛП груп” (сред тях и няколко статуетки от Националния конкурс „Сграда на годината”) се противопоставя мотото от интернет страницата на проектантската фирма на арх. Атанас Панов: „Не работим за награди. Когато получим, означава, че сме се справили добре.” Това малко противоречие бързо е омаловажено от проектите на студиото, които, награждавани или не, са променили в значителна степен градската среда в България: от Централната автогара в София, през няколко сгради в „Бизнес парк София” и мащабния жилищен, офис и търговски комплекс „Роял сити” в Пловдив до завършената тази година офис сграда Needle, която раздвижи силуета на района на НДК, или „Астрал бизнес център” до столичното летище.

Арх. Панов, кога една сграда облагородява и кога взривява средата? Кога взема и кога дава? - Добрата архитектура стои достойно в средата, без да я омаловажава или наказва с присъствието си. Ако може, дори извлича дивидент от нея. Това е симбиоза, в която новото печели още повече, старото получава нов живот. Не казвам, че добрата архитектура е вписаната архитектура. Напротив, тя може да стои екстравагантно, да доминира средата, да е контрастна, но отново да носи добавена стойност. Сигурно е, че сградата трябва да се прави така, че да не стои като студийно изделие, което се поставя някъде. Не, това къде е е определящо и е условието, на което архитектурата е конкретното решение. От архитекта зависи как ще изглежда, а хората са тези, които го оценяват. Добрата архитектура има цена, но кога тя я оправдава с допълнителна стойност за инвестиционния проект? - Винаги когато инвеститорът избере добър архитект и получи добър проект, се извлича реалната стойност от обекта: съотношението меж-

ду себестойност, продажна цена и разходи за поддръжка прави проекта печеливш. Когато плати ниска цена, е нормално да наеме лош архитект и да получи некачествен продукт - скъп да се построи, евтин при продажба, скъп при употреба. Можем да си позволим да направим сграда, която да не е гениална, но не можем да си позволим такава, която не е правилна, тоест функционална, устойчива, икономически целесъобразна, естетически приемлива и т.н. В Европа ни харесват и обикновени къщи, които тук никой „не смее” да направи, защото, когато получи задача, смята, че трябва да учуди себе си и целия свят. Последиците от този глад за изява са Равда, Слънчев бряг и безброй сгради в София. Един елементарен блок по кварталите отпреди 30 години е много по-стойностен архитектурно, защото с нищо не пречи, не е арогантен с присъствието си, а просто изпълнява функцията си. Кои са необходимите и достатъчни условия, гарантиращи реализирането на първокласна архитектура, както и уместно равновесие между естетика, целесъобразност, баланс на ком-

промисите, уникалност, иновативност и устойчивост? - Архитектът, или в превод от гръцки - главният майстор. Много пъти казваме, че той е виновникът за това, което виждаме наоколо. Моята теза е точно обратната: потребителят е виновен. Ако можем да виним предприемача, че не е достатъчно интелигентен или професионален и има единствената задача да превърти парите през строителството; ако ар-

Възможно е да има глупав предприемач. Той може да наеме некадърен и неопитен архитект просто защото е евтино. Резултатът може да бъде отвратителна сграда. Но ако тя не бъде продадена, нито този предприемач, нито този архитект ще направят следващата. Като й дава право на живот, клиентът ги стимулира да продължат по този начин. Стандартният потребител е враг на добрата архитектура. Той е този, който я

С

тандартният гражданин е враг на добрата архитектура. Той е този, който я съсипва, който протестира, когато едно начинание се започне, който купува лошия резултат от него, който в следващия момент започва да го преобразува по чисто егоистичните си съображения, който не се съобразява с никого и така, както пречи на всичко, дава живот на всичко наоколо

хитектът няма отговорността да направи продукта качествен независимо кой му го възлага и колко разбира от тази работа, накрая идва клиентът, който купува този продукт, дава му право на живот и оправдава съществуването му.

съсипва, който възразява, когато едно начинание се започне, който купува лошия резултат от него, който в следващия момент започва да го преобразува според собствените си нужди. В 99% от случаите той показва, че е безкрайно


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА неинтелигентен и хищнически настроен към средата, защото за него найважното е да направи изгодна сделка. Решавайки собствения си социален проблем, се освобождава от отговорност пред обществото, независимо че решаването на мой проблем във ваш ущърб е осъдимо. Не мога да паркирам колата си върху единия ви крак, защото ми е най-удобно, нали? Но нищо не пречи да унищожа достойнствата на вашата къща и живот с това, което ще построя пред дома ви. Ако си купиш грозна картина, ще си я гледаш вкъщи. Но като си построиш грозна къща, си „украсил” целия град. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Кои са разходите, които си струват и добавят стойност за един проект? Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Има архитектурни икони. Тяхната функция е не сградата да бъде разумна технологично и икономически, а да даде добавена стойност на града, района, държавата и т.н. Тогава огромният преразход е оправдан от дивидента за цялото общество. Когато в Барселона се появи небостъргачът на Жан Нувел, имаше критики към практичността на проекта. Но смисълът му беше не да осигури най-функционалната офис сграда, а да има още един обект, заради който туристите от другия край на света да посещават Барселона. Когато говорим за бюджет и целесъобразност на инвестицията, не можем да идентифицираме това само с продукта, който е създаден, а трябва да имаме предвид и с каква цел е създаден. Но и за да си позволиш да правиш екстравагантна, „ексхибиционистична” архитектура, трябва да се съобразиш с многократно завишени изисквания. Това, което си позволяваш като израз, като естетика, трябва да е подплатено много повече с детайли, технологии и системи, които да осигурят надеждността му в бъдещето.

М

ожем да си позволим да направим сграда, която да не е гениална, но не можем да си позволим такава, която не е правилна

В

Европа ни харесват и обикновени къщи, които тук никой не смее да направи, защото, когато получи задача, смята, че тъй като рискът да не получи втора е огромен, трябва да учуди себе си и целия свят

Н

е мога да паркирам колата си върху единия ви крак, защото ми е най-удобно, нали? Но нищо не пречи да унищожа достойнствата на вашата къща и живот с това, което ще построя пред дома ви

Може ли да има ИКЕА архитектура, която комбинира естетика и достъпност. Има ли нужда градът от такива сгради? - Трябва да я има. 90% от хората имат нужда от апартамент, който да задоволи нормални човешки потребности. Има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара? Кога един проект е уместен? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Нормално е на скъпо място да се появи скъпа сграда, със скъпи материали и архитектура, която да се продава скъпо. Това се случва при плавно и нормално развитие на обществото, с нормална конкуренция, тръгнала не от вчера, а от стотици години, в която успоредно се възпитават архитекти, строители и потребители на продукта. В нея трудно може да се случи нещо лошо, а и да се случи, то трудно може да намери пазар. При нас всичко е станало много бързо и без корективи. А най-добрият коректив е отново обществото. Ние ходим и се оглеждаме в хората около нас, които оценяват постъпките ни и изграждат отношението към самия себе си. Тук никой не гледа в огледалото. Всеки е имал единствената цел да продаде това, което има, и да спечели максимално, защото иска да прескочи 20 години за два дена. Вие като архитекти имате ли роля в анализа кои решения са икономически оправдани? - Като човек, който познава най-добре процеса и продукта като краен резултат, защото кодира бъдещето му, архитектът е този, който трябва да държи информиран инвеститора за последствията от едно или друго желание. Ако искаш да имаш по-специална и различна сграда, това води след себе си всички подробности, които я правят по-скъпа от обикновената. Инвеститорът трябва да знае това предварително, да е готов да плати за тази архитектура, за да не я компрометира. Неговият риск е дали пазарът ще я приеме.

Хубаво е да има екстравагантна архитектура, но е важно тя да бъде изпълнена адекватно на претенциите на проекта и насреща да има клиент, който да може да я оцени. Некоректно е да се прави архитектура като скулптура, която в един момент да бъде наказание за инвеститора, строителя и не на последно място за купувача, който може да не си дава сметка какво го чака. Архитектурата не е нещо, което се прави за една изложба и за една година, тя остава във времето. Ако не изпълни качеството да остане във времето непроменяема и възрастта й да я „разкрасява”, това е фатално. Когато има недостиг в обществени взаимоотношения, обикновено има нужда от регулатор. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Категорично няма условия, които да са причина за лоша архитектура. Регулаторните органи и нормативната уредба могат да не помагат за добър резултат, но не могат да бъдат винени за лошия. 99% от съдбата на града, средата и сградата са в ръцете на архитекта. Когато има по-голямо търсене, отколкото предлагане на един пазар, на него се продава всичко. Когато се продава всичко, е нормално да се опитваш да продадеш най-евтиното най-скъпо. Тогава естественият регулатор – конкуренцията, не действа. Когато купувачът е неграмотен и си купува продукт на квадратен метър (разбирай на килограм), получава качество на килограм. Преди демокрацията имаше художествени и архитектурни съвети, държавни комисии, органи, в които членуваха професионалисти и които се събираха за разглеждането на всеки проект поотделно. Много пъти проектите се връщаха за преработка и корекции, но се разглеждаха на ниво, което не допускаше да се появи кошмарна архитектура, каквато виждаме сега на всяка крачка. Това не означава, че трябва да има регулатор, който да насажда вкус, принципи или изисквания. Но сега

15

ТЕМА държавата е абдикирала от правото си да взима отношение към естетическите качества на сградата. Кое е мит и кое – истина, в дебата за зелената архитектура? - Зелената архитектура не е тази, която пази формално природата от вредни емисии благодарение на супертехнологии. Има хиляди други важни страни, например колко природа са унищожили вложените материали, за да бъдат произведени, за да бъдат докарани до строежа, колко от това, което е направено, ни е нужно и използваме. В крайна сметка кой определя размера на жилището, в което живееш, на офиса, в който работиш, и разходите, които правиш, употребявайки архитектурата, която трябва да бъде зелена? Зелената архитектура днес е етикет, който се лепва на всичко, което се прави, защото това е неговият паспорт, правото му на съществуване. За да има живот зелената архитектура, трябва да се промени мисленето на всички, които я създаваме и употребяваме. Това изисква много голяма скромност, която генетично не ни е заложена. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - От 1989 г. досега първото, което архитектурата направи, беше да изчезне все едно никога не я е имало. Следващото, което й се случи, беше да започне диво да покълва през кривата призма на предприемачеството и строителството. После започна бавно да се развива и полека-лека пазарът да се култивира – архитектите станаха по архитекти, предприемачите – по предприемачи, а строителите – по строители. Тази хомогенна емулсия в началото започна да кристализира, освен грозно да се появява и красиво, което пък възпита и създателите, и потребителите на този продукт. През времето, в което се натвориха хиляди ужаси, се направиха и много красиви сгради. Обаче това да се появят тези красиви сгради е било единствено и само поради личните човешки и граждански убеждения и

любовта към хубавото у предприемач, архитект и строител, които са били единици. Но бумът доведе много външни инвеститори и известни чуждестранни архитекти, които със своя опит дообразоваха и култивираха пазарната среда. Това беше голяма школа за всички участници в процеса, тъй като се работеше в големи сглобки между български и чужди инвеститори, строители, проект мениджъри и предприемачи. Нямахме избор и трябваше да бъдем на световно ниво. Когато започнаха да се виждат реално продуктите на тази съвместна дейност и израстване, когато достигнахме апогея, дойде кризата, което е жалко, защото като че ли едва сега сме готови за бума. Във всички последни сгради, които се проектират и строят, се виждат зрялост и професионализъм, които липсваха преди 20 години. Това е голямата промяна. Но аз не чакам да минат пет години, да се върне макар и малко от това, което е било. За мен е важен животът в момента и това, което се случва сега, а колкото и малко да е то, да вложа в него целия си дух и професионализъм. Ако мога да направя от нещо добро по-добро, това осмисля моята дейност. Какъв е размерът му е друг въпрос. Мащабите са „приземени”, но целите са същите. Когато целта е да създадеш нещо красиво, винаги имаш поле за изява. В близкото бъдеще такова поле е в реконструирането на дефектната среда, която сме създали: самите сгради, пространствата между тях, улици, тротоари, озеленяване. Почивката, която имаме в момента, би следвало да се използва за това. Може и да няма проекти по 400 - 500 хил. кв.м, но има огромен остарял жилищен фонд и европейски програми за обновяването му. Ако то стане с архитектурата на преден план, а не просто технически да преопаковаме сградите, ако се използва, за да се добави и естетическа стойност, това също може да е изключително приятна работа с много бърз ефект за града като цяло. За мен тази близка цел е много по-важна от това, което би се случило след пет години. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ


16

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Иво Пантелеев, съуправител на А.Д.А.:

Да направим разлика между първокласна и уникална архитектура

А

рх. Иво Пантелеев е завършил архитектура и аспирантура по градоустройство във ВИАС, специализация по урбанизъм в Института за политически изследвания - университет „Джон Хопкинс“, САЩ. Носител на награди в конкурса „Сграда на годината“ 2006 и 2009. Съуправител на „А.Д.А. ООД - Архитектурно-дизайнерска агенция“, София, зам.-председател на управителния съвет на Камарата на архитектите в България.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Едно основно правило в композицията е, че хармонията се определя от отношението между елементи, които я изграждат, а не от качествата им поотделно. Усещането ни за хармония във Венеция например не се определя от изкривените, несиметрични или порутени фасади на отделните сгради, но хармонията си я има и е неоспорима. В общия случай, за да облагородява средата, една сграда преди всичко трябва да я уважава и да не се опитва да се «състезава» с нея. Обикновено сградите участват в определяне на градските пространства – улици или площади, в този смисъл те са част от уличната рамка и играят ролята на фон. Фонът е тази преобладаваща част от една композиция, която не се натрапва, а напротив, създава спокойствие и дълбочина, за да изпъкне фигурата, която е в противовес на фона, акцентът, това, което привлича вниманието. В желанието си да бъдат различни и от съседите си, и изобщо и инвеститори, и архитекти у нас твърде често се стремят да сътворят комбинация от форми (много често в най-горната завършваща част на сградата), с което да привлекат внимание върху себе си. Градският пейзаж на София изобилства с изкривени, ненужно услож-

нени и претенциозни форми – цяла колекция има по околовръстния път между Бояна и Симеоново. Оттам уличната рамка се превръща в състезание между форми, водещо директно до дисхармония и неудовлетвореност при възприятието. Все едно да слушаш хор, в който гласовете се състезават и надкрещяват кой е най-най. Всъщност доста е просто – нужно е уважение към другите, към общото, към цялото, т.е. култура. Да завърша – една сграда може да е дори и добре направена сама за себе си, да бъде с добри и, ако щете, скъпи детайли и все пак да «разрушава» средата и обратно – да бъде просто и непретенциозно решена и да доразвива, да доизгражда средата. Отговорността за това е изцяло в тандема инеститор – архитект, но повече на архитекта. Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? - Качество – това се купува и това се продава. Качество в комплексния му смисъл. Високо качество или ниско качество. Когато инвеститорите разберат, че архитектурният (разбирайте и инжененият) проект им дава съвкупност от изява, естетика, грижа за парите им в краткосрочен и дългосрочен план и ефективен инструмент

за управление на строителството и използването на сградата, те ще са готови да платят подобаващо на архитектите и инженерите, които могат да им продадат такава услуга. Тук нещата опират, на първо място, до културата на инвеститора, да «прежали» това вложение на пари в самия старт на начинанието и, на второ място, до нивото на нас, архитекти и инженери, които трябва да тежим на мястото си в процеса, а не да ни сравняват с например един брокер на недвижими имоти. Плачевна реалност е, че целокупният хонорар на архитекти и инженери е често равен или по-малък от комисиона за продажба на недвижимостта. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. - Да, това са основните характеристики на добрата архитектура, въпросът е да се знае смисълът на всяко от споменатите понятия на теория, но да се намери и специфичната проява на този смисъл в конкретния проект. Сигурно могат да се прибавят и доста други черти, които правят архитектурата първокласна, като например уважение на времевите и бюджетните ограничения на инвеститора. Кога уникалността на архитектурния про-

ект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Трябва да направим разлика между първокласната и уникалната архитектура. Мисля, че и инвеститори, и архитекти трябва постоянно да се стремим да създаваме първокласни проекти. Всъщност всеки проект трябва да бъде и на теория може да бъде първокласен. Това значи да бъде адекватен на поставената задача и на времевия и пространствен контекст, в който се реализира. Уникалността е друго нещо! Уникалните сгради не са фон, а фигура, т.е. те са композиционният акцент в една среда. Съвкупността от иконични сгради на едно място може да се превърне в гротеска. Добър анализ за това прави Чарлз Дженкс в изследването си за сградите икони с примера на Лас Вегас или новия силует на Шанхай. Уникалните сгради са винаги изключението и оттам бюджетите им като правило са далеч над средното. Понякога дори и предварително определеният много луксозен бюджет е надминаван многократно. Известни са драматични случаи в история-


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА та. Между тях са: операта в Сидни на Утзон – десетократно надвишаване на бюджета, шотландският парламент на Миралес – десетократно надвишаване на бюджета, позабавената, но завършвана в момента Филхармония на Елба на Херцог и Де Мюрон – май към момента петкратно надвишаване на бюджета. Но сградите са наистина уникални и в първите два случая отдавна са се изплатили. Не можем да си представим нито Сидни без операта, нито Единбург без парламента. Сигурен съм, че и Хамбург бързо ще си изплати филхармонията. Само голям майстор може да направи уникална сграда, когато му е поставена точно такава задача, и именно в това е майсторлъкът на инвеститора (инвеститори в тези случаи често са и държавата, и градът) – да избере истинския майстор. Това направи преди години Билбао, като избра Франк Гери. Музеят му, една-единствена сграда, изкара Билбао на световната сцена и върна до този момент много, много пъти преголямата сякаш инвестиция. Със сигурност в този случай имаме огромна принадена стойност, в това число и директно генерирани приходи. В резюме: мисля, без самоподценяване, че всеки от нас, архитектите, трябва да мечтае да стане автор на уникална сграда, но всеки ден трябва да прави първокласна архитектура. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради? - Би трябвало по аналогия да има – градът не би имал нищо против да има семпли, добре работещи и с елегантен дизайн сгради, които се обновяват по-често спрямо стандартните представи за дълговечност на сградния фонд. Това е трудна задача, но е възможна при ясно търсене от страна на възложителя на точно такъв продукт и при много компетентен отговор от страна на архитекта. Много съществен фактор в случая е физическият живот, след който проектът сграда предполага обновяване. Мебелите от ИКЕА не се продават в антикварни магазини, купуваш ги и след 3-4 години ги препродаваш или ги прежалваш. По-трудно е да си представиш това за сградите. И все пак, ако

приемем, че аналогичните срокове за пълноценно ползване при сградите се намалят като очакване спрямо стандартните 50 години физически живот до примерно 10-15 години, след което да следва планирано преоборудване, съм убеден, че е възможно. При всички положения умният и добре работещ архитектурен дизайн (проектът - аналог на елегантния и с това привлекателен дизайн на ИКЕА) са задължителни. Тази тема е занимавала много големи архитекти през ХХ век. Дори великият Райт, известен с високобюджетните си проекти, в един период е бил обсебен от идеята за нискобюджетен дом USONIAN, който да е по силите на всеки американец - да е красив и удобен и да е все пак олицетворение на американската мечта. В няколко случая дори е успял. Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - В най-общия случай отговорът е положителен – има, и то голямо, значение. В пазарна действителност е важно един продукт да се продава, било то и плод на такава абстрактна и търсеща идеални цели във високите си нива деятелност като архитектурата. Тъжна гледка е да видиш празна или по друг начин неприета от пазара добре изглеждаща сграда, резултат на много средства, енергия и творчески ентусиазъм. Макар ние, архитектите, да имаме по-рядко вина за това сградите да не се приемат от пазара, такава картина няма как да ни радва. Случва се, и то не толкова рядко обаче. В Хамбург видях сграда на BRТ, присъстваща във всички справочници, наградена дори с някакъв приз за зелена архитектура, но заключена и мъртва. Да се приемат от пазара сградите ни е важно, но това не означава да са посредствени и снизени до евтин популярен вкус само и само да се продадат.

Оттук и най-важната ни може би мисия - да създадем продукт, приеман от пазара, но притежаващ трайни стойности и възприеман положително от града в дългосрочен план. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Този въпрос ще го оставя за дискусията ни на 8.11 в „Кемпински“. Много важна, но сякаш цялостна отделна тема, поради което отговорът ми би изисквал много пространен анализ, за да не се превърне в щампа. Митове и истини за зелената архитектура - кое е най-важното? - Да стане възможно найскоро неразделна част от ежедневието на архитекта и потребителя у нас и да се опази от опасността да се превърне само и единствено в инструмент за продаване. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - През изминалите 10 години се доближихме и в немалко отношения се изравнихме със средното ниво на създаване на архитектура в Европа и като познание, и като процес, и като резултат. През изминалите 10 години България стана реална част от европейския инвестиционен пазар. Появиха се немалко добри образци. Мисля, че имаме все по-адекватно самочувствие като архитекти, като инвеститори и като потребители. Това е огромен скок. Основното предизвикателство пред българските архитекти за следващите 10 години според мен е да се отърсим от комплексите и идеологемите си, да постигнем подобаващото ни се обществено признание и да правим преобладаващо първокласна архитектура. Всичко това значи да направим още един - качествен, скок в културата си като съсловие и да се появим не само на инвестиционната, а и на архитектурната карта на Европа. Като една Португалия или като една Словения например.

17

ТЕМА


18

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Весела Мирянова, изп. директор на „Артекс Инженеринг“ АД:

Качеството на сградата се преценява по всеки сантиметър, не само по фасадата От вкуса и взискателността на обществото зависи в какви и сред какви сгради ще живеем

А

рх. Весела Мирянова е родена през 1965 г., в София, завършва строителен техникум „Христо Ботев” - сп. „Строителство и архитектура”, със златен медал, носител на златни медали 6 поредни години от „Национален преглед на художествената самодейност”. През 1990 г. завършва ВИАС - сп. „Архитектура”, сп. „Жилищни сгради и комплекси”, с най-висок успех. Арх. Мирянова е с магистърска степен по бизнес администрация към „ИНТЕГРА” - Канада. Владее перфектно три езика, притежава отлични организационни и лидерски качества, умения за общуване и работа с хора, вземане на бързи и адекватни решения. В момента е изпълнителен директор на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД – строително-инвестиционна компания със 17-годишна история в проектирането, инвестирането и строителството на жилищни сгради и комплекси. Избрана е за „Бизнес дама на 2008 г.” и печели националния приз „Човек на ХХI век” от престижния национален конкурс „Произведено в България”- 2009 г. Майка е на две деца – син на 22 г. и дъщеря на 17 г., които умело следват пътя на родителите си и печелят отличия от архитектурни конкурси и фотоизложби.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Архитектът взема само назаем и връща в повече, задължително! Сградата облагородява средата, когато той не забравя двете си еднакво важни роли – да бъде творец и да бъде гражданин. Като творец внася красота, дух. От друга страна, като гражданин той трябва не само да не наврежда, докато реализира своите планове, но и да подобри мястото, да го остави по-зелено, по-функционално, отколкото преди. С две думи, той трябва да оптимизира средата – и като инфраструктура, и като естетика. Често се цитира стихът на Джон Дън, че никой човек не е остров. Но и нито една сграда не би трябвало да е самотен остров, на който да избягаш и да реализираш егоистични амбиции. Добрият архитект, отговорният строител гледа на всеки проект като на елемент от градския ансамбъл, а не нещо откъснато. Мисля, че облагородяващата архитектура, ако си послужа с вашия израз, е преди всичко смирената архитектура. Тази, която с много такт вписва своя проект в средата, която е отлично проучена. Не налага проекта като чуждо, да не кажа брутално присъствие! Например в компанията имаме принцип, че където природата е била найблагосклонна, човешката намеса трябва да е най-премерена. Затова на места,

които бихме могли, грубо казано, да напълним с жилищна площ, изграждаме зелени зони. Облагородяващата архитектура облагородява и хората, защото ги приобщава и към природата с подбраните хубави гледки, със зелените площи, и към хубавото, построено от човека. Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? - Ако ми позволите сравнение, само при платовете всеки метър от топа има еднаква цена. Дори и при тях обаче различните платове имат различна цена. Цените за проектиране не могат да се измерват на квадратен метър. Инвеститорът плаща комплексен продукт, който е създаден за специфични условия и с работата на архитекта, която е плод на неговия талант, на интелектуалните му способности, на опита, на семейното възпитание, ако щете. Заради цялата тази специфика цената трябва да е по договаряне, така че и двете страни да получат найдоброто. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. - Не бих могла да формулирам достатъчните условия за появата на първо-

класна архитектура, точно както нямам рецепта и за изключителна скулптура или роман. Разбира се, не може без талант, защото архитектурата е изкуство. Но същевременно тя е огромна отговорност пред обществото, защото нашите творби са найтрайни и хората живеят в тях и сред тях. Освен това всичко построено влияе на екологичния баланс. Така че архитектът трябва да има изключителна съвест. Искам да засегна и друг аспект. С каква архитектура ще се ограждаме зависи от всички хора. Масовият вкус има значение. Ако всеки се примирява с банална визия, стари технологии, лошо строителство – може би заради ниската цена – то тогава обществото не е катализатор на архитектурните, на сградостроителните процеси. Нещо повече - за да има първокласната архитектура, трябва да има подготвена, разбираща и активна публика. Направило ли ви е впечатление, че в публичното пространство се разгорещяват страстите около това дали да се разруши паметник, говори се за цените на жилищата, но естетиката на цялата градска среда като цяло многомного не се обсъжда. Интересен въпрос е какво може да се направи. Някои например предлагат както преди години да има комисия, която да одобрява естетически решения, особено за големите градове и за сградите над 1000 кв.м, но кой да участва в такава комисия, кой ще отговаря

за крайния резултат? Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Уникалността на проекта е нещо, към което се стреми всеки архитект и е готов да пожертва много, за да се получи нещо изключително. Въпрос на страст, на чест, на професионализъм, даже на суета. Разбираемо е и даже е стимулиращо! Проблемът е другаде и той важи най-вече за жилищното строителство: първо, какво всъщност е „уникално” и, второ, амбицията по нещо „уникално” не влиза ли понякога в противоречие с дълга да предоставиш на клиентите си възможно найкачественото жилище срещу парите им. Няма да се уморим да повтаряме, че „уникалната” фасада например не може да бъде критерият за смисъла, красотата, функционалността на сградата. При това, искам да уточня, гордеем се с фасадите си. Но същевременно държим да сме перфектни във всеки произволно избран квадратен сантиметър наша площ. Като архитект и като човек, кой-


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА то продава жилища, искам първо да гарантираме безупречност на продукта си, в което включвам високо качество и на проекта, и на строителното изпълнение, а не как да „шашнем” клиентите с такава уникална фасада, заради която всъщност апартаментите им не са добре ослънчени. Стойностно е жилището, в което собствениците не започват обитаването със събаряне или издигане на стени, не изпълват летните си отпуски с ремонти и не им се трупат негативни емоции от тесни бани, мрачни спални и детски. Що се отнася до струващите си разходи, всички те си струват, щом са вложени в сигурността, комфорта, естетиката на жилището, в облагородяването на средата. Така те се влагат и в репутацията на архитектурната и строителната компания. Нас кризата не можа да ни принуди да заменяме висококачествени материали и ефективни технологии с нещо по-евтино. Много ни е скъп авторитетът, за да пестим от него. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради?

- В България вече стъпват някои големи европейски фондове точно с такава цел - икономични стандартни жилища. Те знаят, че освен естетични жилищата трябва да бъдат и достъпни. Не може да има спални от 8 кв.м, но пък и цената трябва да е достъпна за масовия сегмент. Така че отговорът ми е да, може да има ИКЕА в архитектурата. Има нужда от такива сгради, които да задоволят клиенти, търсещи икономичен клас - качествени, но не луксозни сгради. Според нас добрият, развитият пазар и в областта на архитектурата и строителството е този, който предлага решение „по мярка” на клиентите. Клиентите са найразлични, така че на пазара трябва да има разнообразни предложения. От това ще спечели и строителят, който има ясна представа за вкусовете и възможностите за своя клиент, и градът. За една сериозна компания, която се е насочила към луксозния сегмент и е завоювала позиции там, „ИКЕА архитектурата” не е заплаха. Нелоялна конкуренция са само компаниите, които предлагат некачествени, нефункционални жилища като луксозни, с цените на луксоз-

ни.

Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - В момента се подготвят промени в Закона за устройство на територията. Сред предложенията, които наскоро чух на архитектурна дискусия, е регламентирането на минимална квадратура на парцел, а градоустройството да се прави квартално, а не на отделни парцели, както в големите европейски столици, като големите градове, като Ню Йорк например.

Митове и истини за зелената архитектура кое е най-важното? - Най-важното е клиентът ни да живее в чиста, максимално зелена и здравословна среда и да не тежи на природата, когато използва ресурсите й. За да стане така, огромна отговорност има архитектът. На първо място той трябва да се осведомява непрекъснато, и то от експертни източници, за екологичните материали, технологии и концепции. В говоренето за зелената архитектура действително има митове, празни приказки направо. Но зелените маскировки не са само в архитектурата. Много често като „био”, „еко”, „зелено” се представят нещо, което не е такова – във всички сфери. Отново опираме до въпроса за критерия. Ние ежегодно обновяваме бюджета за повишаване на енергийната ефективност и екологичността на сградите. Прилагаме материали и технологии в съответствие с концепцията за енергоспестяваща къща и на принципите на устойчивото строителство, което осигурява до 50% намаляване на енергийните разходи. Нова посока за нас са т.нар. зелени покриви, стени и фасади. Те са вечно

19

ТЕМА зелени или се променят със сезоните в зависимост от растенията. Стараем се да сме в течение на най-новото, без да забравяме доброто старо правило: Остави мястото, където си бил, в по-добро състояние, отколкото си го заварил.”. Стремим се да го оставяме и по-зелено. „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ не само прилага щадящ средата строително-монтажен процес, но и интегрира наличните зелени площи в проекта, изгражда паркови зони по индивидуални ландшафтни проекти, озеленява с дървесни видове. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - Изминалият десетгодишен период беше ползотворен, защото по време на бума на строителството българските архитекти можеха да изявят своите способности. Натрупаха се много добри примери, които присъстват в „Сграда на годината“, както и не чак толкова добри. Звучи като парадокс, но последните две години от световната икономическа

криза се отразиха положително на нашия сектор, защото изиграха роля на селекция. Ако беше продължило презастрояването от времето на бума, щеше да се стигне до огромна жилищна криза и до по-лоши примери. А икономическата криза отдели най-добрите строители и архитекти. За 5-6 години се вижда кои сгради са били построени добре, кои продължават да бъдат добре експлоатирани и кои са били построени така, че само да изглеждат добре. За бъдещето мога да цитирам арх. Пламен Мирянов. „Като гледам панелните комплекси, си мисля колко много работа ще има през следващите 10-20 години. На тяхно място могат да се построят модерни жилищни комплекси с всички необходими изолации, зелени и енергоефективни стандарти. Има сериозен потенциал София да бъде изцяло обновена.” Това, което НЕ мисля за бъдещето, е, че можем да спрем да се опитваме да постигаме най-доброто и да го даваме на двамата си клиенти, както ги наричаме. Клиентът, на когото предлагаме жилище, и градът, който трябва да получава само добри сгради.


20

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Ангел Захариев, управител на „А и А Архитекти“ ООД:

Понятието зелена архитектура стана толкова обширно и неясно

А

рх. Ангел Захариев е завършвил УАСГ, специализира в Института за градско планиране и жилищна политика – „Еразмус университет“, Холандия, завършва докторантура към кат. „Градоустройство“ на Архитектурния факултет на УАСГ. През 2005 г. с арх. Асен Милев основават „А и А Архитекти“ ООД. Ръководил е проекти като „Бизнес парк София“, „Капитал Форт“, „Резиденшъл парк София“, „АктивГалакси“, някои отличени с награди като „Сграда на годината“.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? Зависи в какъв аспект оценяваме сградата: Ако говорим за образа на сградата, хармонията със средата е ключът към оценката дали една сграда облагородява или „взривява” средата. Хармонията не е задължително да се постига само с прилики или подобие, тя може да се постигне и на базата на допълване или контраст. Ако говорим за „посланието”, което сградата дава на публиката и обществото, една сграда може да отключи потенциала на средата, да промени възприятието и обществените нагласи, да провокира и вдъхнови нови чрез положителни емоции в ползвателите и публиката. Ако говорим в материален или икономически аспект, една сграда може да облагороди средата с повишеното качество на строителство, да съживи местния бизнес, да повиши стандарта на живот в района, да привлече други инвестиции. Или пък точно обратното, една небалансирана инвестиция може да унищожи местните традиционни бизнеси или да доведе до упадък други райони на града. Ако говорим за екологичния отпечатък на сградата в околната среда, една сграда може да показва респект към средата или пък да й нанесе непоправими щети. Важното е да се каже, че няма универсална рецеп-

та. Изборът на подходa при проектирането и създаването на концепцията за всяка сграда трябва да се базира на задълбочени изследвания на средата. Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? Архитектът не е само продавач на идеи. Архитектът е универсална личност, той е едновременно артист, техник, мениджър, съветник, търговец, мисионер. Освен това архитектът има голяма отговорност. Освен отговорност за управлението на част от инвестиционния процес той носи много по-голяма отговорност за качеството на средата, която създава, и за ефекта върху живота на хората, които ще я ползват. Тези качества и отговорност трябва да бъдат осъзнати и съответно оценени подобаващо от инвеститора. Освен това тези качества са индивидуални за всеки архитект и съответно за неговата работа. Затова за мен е некоректно да се говори за пазарна цена на архитектурното проектиране, без да се отчитат качествата на индивида архитект, неговият конкретен екип и подход на работа. Също така считам, че трябва периодично да се огласяват в публичното пространство минимални етични ценови нива, които да се базират на добрата практика, а не

просто да са записани в някакъв нормативен документ, и съответно инвеститорите да са наясно, че ако търсят по-ниска цена, ще поемат голям риск за качеството на услугата, за която плащат. Тези етични нива трябва да бъдат достатъчно ниски, за да бъдат приети от всички колеги, но и достатъчно реалистични, за да се осигури едно базисно качество на архитектурната работата, да се използва легален софтуер, да има нормални условия на труд за сътрудниците. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. Необходими и достатъчни условия, гарантиращи реализирането на първокласна архитектура. В качествената архитектура присъстват всички тези качества, които изброихте, като може да се добавят и още важни качества като икономичност, технологичност, гъвкавост. За да бъде една архитектурна творба окачествена като първокласна, е важно да бъде постигнат оптимален баланс между всички тези качества, но само това това не е достатъчно. Важно е с тази архитектурна творба да се изразява позиция, да има философия, която се следва, стремеж на автора да остави своя отпечатък в историята. Също така е важно да се създава идентичност, проектът трябва да си тежи

на мястото, да носи духа на мястото и времето, в което е създаден. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? Всеки проект трябва да бъде уникален, т.е. да бъде създаден за конкретните условия, в които ще бъде ситуиран, за конкретните ползватели. Разглеждайки уникалността на проекта по този начин, тя е много важен елемент, за да бъде един проект успешен. Не бива обаче уникалността на проекта да бъде самоцел за архитекта или да бъде основната отличителна черта на проекта, защото има голяма опасност да се наруши важният баланс между естетическите, икономическите и функционалните аспекти на проекта. При идентични конкурентни условия допълнителните разходи за повишаване на качеството или за прилагането на алтернативни и иновационни архитектурни решения подобряват шанса на проекта за успешна реализация на пазара. Добра архитектура може да се прави както с голям, така и с малък бюджет, важното е архитектът


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА да е наясно с бюджета от самото начало на развитие на проекта и този бюджет да не се променя значително по време на проектирането и строителството. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради? Обществото и градът имат нужда от достъпна естетика, от повишаване на качеството на архитектурната среда и достигането й освен до елитите, но и до по-ниските социални слоеве в обществото. В същото време обществото и градът нямат нужда от унифициране и обезличаване на архитектурната среда, дори и ако на пръв поглед този унифициран модел притежава някакви естетически качества. Не трябва да се задоволяваме с архитектурна среда, която да предизвиква оценки от рода на „става, но не е нищо особено”. Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? Сградите се строят, за да се обитават. Те не са паметници или временни арт инсталации, а са произведения, които се използват в реалния живот. Виртуалната и концептуалната архитектура имат други цели, но когато един проект достигне до фазата на построяването му, той трябва да се използва по възможност с пълния си предвиден капацитет. Обратното противоречи на принципите на устойчивото развитие. Пропилява се огромен социален и екологичен ресурс, който може да се използва по по-подходящ начин. Ролята на архитекта по отношение на бъдещата реализация на инвестицията е много голяма. Той трябва да участва в самото начало на изработването на функционалната концепция на проекта и да допринесе със своя опит и познания не само в областта на пространствената организация и есте-

тиката, но и по отношение на целите, цялостната визия и мисия на проекта. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? Законодателството има много голяма роля в проектирането. Спазването на правила и нормативи е необходимо за осигуряване на базата, върху която се гради проектът, като тези изисквания е нормално да се повишават във времето, за да се повишава и базовото качество на архите-

се конкурират с „връзките” си. Митове и истини за зелената архитектура - кое е най-важното? Зелената архитектура вече е мода, а това е голяма предпоставка за създаването на митове около нея. Дори понятието зелена архитектура стана вече толкова обширно и неясно, че с малки усилия почти всяка нова сграда може да се рекламира като зелена. Също така зелената архитектура вече е голяма индустрия. Оборотите от продажби на зелени технологии и материали в строителството нарастват значително. Съществуват многобройни стандарти, агенции и компании за сертифици-

И

зборът на подходa при проектирането и създаването на концепцията за всяка сграда трябва да се базира на задълбочени изследвания на средата

ктурната среда. Това обаче не трябва да става за сметка на затрудняване на процедурите за административно съгласуване на проектите. Нужно е точно обратното, полесни и по-бързи процедури по административно съгласуване и одобряване на проектите, а за значимите обществени проекти – задължителен етап на обществено обсъждане за постигане на по-голяма прозрачност и оси-

ране, а броят на сертифицираните сгради по света расте прогресивно. От една страна, превръщането на зелената архитектура в мода и индустрия създава предпоставки за популяризирането и масовото прилагане на някои зелени принципи, но, от друга страна, се забелязва изместване на фокуса й - от създаването на устойчива среда към създаването на зелен имидж.

Р

олята на архитекта по отношение на бъдещата реализация на инвестицията е много голяма. Той трябва да участва в самото начало на изработването на функционалната концепция на проекта и да допринесе със своя опит и познания

гуряване на обществения интерес. Усложнените процедури и възможностите за „креативно” тълкувание на законодателството създава условието да се оценява работата на архитекта не на база качествата на проекта, а на възможностите му да „въздейства” на администрацията, за да ускори процеса на съгласуване и одобряване на проектите. Това е голям проблем за българската архитектурна гилдия, защото вместо архитектите да се конкурираме с идеите си,

Затова считам, че е важно да се прилагат такива решения, които имат максимален ефект спрямо вложените средства и усилия в проектирането и строителството. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? Последните десет години бяха много „бурни” за архитектите. До 2008 г. строителството и ин-

ТЕМА

вестициите в недвижими имоти отбелязаха безпрецедентен ръст, последван от не по-малко рязък спад заради кризата. Тези динамични времена бяха подвластни на принципа, че в архитектурата „няма невъзможни неща, стига да има инвеститор, който да ги пожелае”. Движени от устрема за печалба на предприемачите, забележителна беше бързината, с която се научихме да проектираме и стоим доскоро непознати у нас обекти като молове, затворени комплекси, небостъргачи и т.н. Научихме се да работим в екипи с чуждестранни колеги и инвеститори, обменихме и натрупахме много голям опит. Отворихме се към света. За съжаление не можахме да избегнем грешките на растежа. Вече има доста сигнали, че през тези 10 години изградихме среда, която ще подлежи на критична оценка от бъдещите поколения. Залагаше се повече на количеството, отколкото на качеството, прекалено се фокусирахме в настоящето, сякаш нямаше минало и бъдеще, създадохме усещане за бърза „преходност” и кратък живот на сградите, усещане за липса на идентичност. Сега, както обикновено става по времето на кризи, е назрял моментът за промяна в разбирането на мисията на архитекта в местното общество. След като толкова години архитектите внасяхме, адаптирахме, даже копирахме „визии” и „ноу-хау”, прилагайки „успешните” световни модели, считам, че вече имаме опита и самочувствието да създаваме собствени успешни модели и автентични визии, които впоследствие да изнасяме и прилагаме на световната сцена. За да се случи това обаче, е необходимо инвеститорите и особено чуждестранните инвеститори да гласуват по-голямо доверие и свобода в работата на българските архитекти. Да не гледат на тях само като на субектите, които ще „избутат” проекта през местната административна джунгла и ще подсигурят строителството, а да разчитат на тях като на солиден партньор за създаването устойчива визия за проектите на XXI век. Изграждането на такъв имидж и доверие ще бъде едно от големите предизвикателства пред българските архитекти през следващите 10 години.

21


22

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Георги Савов, архитектурно бюро „А Три“:

Ролята на архитекта не се изчерпва с проектната документация

А

рх. Георги Савов е завършил УАСГ. През 2002 г. основава архитектурно бюро „Вамос“ с арх. Николай Симеонов и арх. Пламен Генчев. Автор е на административни, промишлени, обслужващи и жилищни сгради, хотели и устройствени разработки. Председател на регионална колегия „Нова“ в структурата на Камарата на архитектите в България.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Това е въпросът, който всеки път си задаваме, когато започваме работа по нова задача, дали сградата, която ще създадем, трябва да се вписва или да контрастира към средата, в която е разположена. Добре е, че няма еднозначен отговор на това. Вероятно на различните отговори на този въпрос дължим огромното разнообразие на архитектурни форми, на добрите и лошите примери в това отношение. Тук е мястото на архитекта като творец и на обществото като ползвател и критик на нашата работа да преценяват кой е правилният подход за всеки отделен случай. Нямам за себе си еднозначен отговор. Невинаги „взривяването” на средата е отрицателно и обратното. Всеки отделен случай е уникален и трябва да се реши от архитекта в зависимост от конкретните условия и дадености. Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? - Няма да се уморя да повтарям, че не трябва да се подхожда към покупка-

та на архитектурен продукт като към покупка на маратонки. Би трябвало възложителите да не забравят, че маратонките, които виждат красиво отпечатани в каталозите на производителите, отдавна са измислени и вече произведени. Притежават точни материални и естетически характеристики и не ни остава нищо друго, освен да изберем кой да ни ги достави за най-ниска цена и найкъс срок. При архитектурния продукт всъщност се договаря и заплаща един дълъг понякога с години процес, вследствие на който се създава архитектурният продукт. Той не започва и не свършва с архитектурния проект. Процесът, който тъзложителят заплаща, започва доста преди етапа на проектиране и завършва минимум година след като сградата е построена и пусната в експлоатация. Едва тогава възложителят може реално да оцени качествата и цената на архитектурния продукт, който сме създали. За съжаление това найчесто не се знае или не се разбира не само от мнозинството от частните възложители, но и от държавната администрация. Упорито продължава да се определят цената и срокът като единствените и най-важни критерии, по които се договаря и въз-

лага създаването на архитектурен продукт, така както се договаря и възлага доставката на маратонки. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. - Ако някой може да отговори еднозначно на този въпрос, той е открил формулата на съвършенството или просто не може да погледне по-далеч от себе си. Оценките, които всеки от нас дава за една архитектура, зависят от редица твърде индивидуални качества и по тази причина не могат да са еднакви и точни. Не мисля, че има сто процента съвършена или първокласна архитектура. В една сграда или в друга форма на архитектурния продукт винаги има положителни и отрицателни неща. По-добрата, по-първокласната архитектура е просто тази, в която положителните неща са много повече от отрицателните в нея. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оце-

нявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Всички знаем, че архитектурният продукт не може да бъде създаван сам за себе си, както това е в другите изкуства. За архитектурният продукт е нужен конкретен възложител с ясно формулирано задание, конкретно място, където ще се разположи, и не на последно място конкретен бюджет и срок, за който трябва да се реализира. Именно пасването по най-добрия възможен начин на тези основни параметри е това необходимо условие, при което се получава наистина успешна реализация, или както вие я наричате, първокласна архитектура. Ако тези параметри не са ясно определени още в най-ранната фаза на инвестиционния процес и не се следят през целия етап на проектиране и реализация, разминаването в очакванията и реалността може да компрометира и най-гениалната и уникална архитектурна идея. Не трябва да се разделят проектирането от реализацията, на каквато практика сме свидетели в момента у нас. Ако не се спазват всички фази на технологията на създаване и реализация на един архитекту-


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА рен продукт, и най-високобюджетните технологии, приложени самоцелно и на парче, не са в състояние да го спасят. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради? - На мен като архитект ми се иска отговорът на този въпрос да е не, но практиката, и то в найразвитите страни, показва, че имат място в градската среда и доста типизираните и еднообразно повтарящи се сгради, особено в жилищното строителство. Това, разбира се, е обусловено от по-достъпната цена за тяхното изграждане и обитаване. Очевидно е, че това не е толкова страшно, дори носи своята естетика и чар, особено ако е направено достатъчно интелигентно, професионално и качествено. Въпреки че ми се иска отговорът на този въпрос да е не, като архитекти не бива да забравяме, че нашата работа започва и свършва там, откъдето започват и свършват икономическата целесъобразност и материалният интерес на тези, които ни възлагат работа. Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Както казах и по-горе, мястото на архитекта в инвестиционния процес не трябва да се изчерпва само със създаването на проектната документация, каквато е за съжаление масовата практика у нас. Възложителите, които имат опита и познанието за инвестиционния процес, ангажират архитекта още в самото начало на възникване на инвестиционно намерение. Архитектът освен като проектант се явява и негов консултант през целия период на инвестиционния процес. Не са малко случаите, в които архитекта като консултант е убеждавал възложителя да не реализира дадена инвестиционна инициатива, защото като професионалист след съответ-

ните прединвестиционни проучвания е прогнозирал нейната нецелесъобразност спрямо очакванията на клиента. В процеса на проектиране и реализация на проекта именно архитектът, който е и консултант на възложителя,

чествен продукт. Дотук са принципните постановки по въпроса. В нашата действителност обаче ежедневно сме свидетели на безкрайно разнообразие от изключения, които позволяват само на някои архитекти да пра-

З

а архитектурния продукт е нужен конкретен възложител с ясно формулирано задание, конкретно място, където ще се разположи, и не на последно място конкретен бюджет и срок, за който трябва да се реализира

най-точно може да намери точния баланс и необходимия компромис между одобрената архитектурна идея и реалните финансови и времеви възможности за реализацията й във всички етапи - от идейния проект до пускането в експлоатация. Не са изключения случаите, в които по редица обективни и субективни причини се налагат съществени промени в много от параметрите на един проект в хода на неговата реализация. Точно тук архитектът най-добре може да прецени как да преподреди нещата. Кои да запази, от кои да се откаже, но така че в крайна сметка да съхрани архитектурната идея, която възложителят е одобрил. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Законодателството не само у нас е в основата на всяка инвестиционна инициатива. Както казах и по-горе, архитектите не можем да създаваме архитектурния продукт сам за себе си. Ние сме изцяло зависими от рамките, които законите, регулиращи нашата дейност, ни налагат за всеки отделен случай. Хубави или не, превилата следва да се спазват от всички и ролята на архитекта е да направи най-доброто, на което е способен, в рамките на законовите ограничения и конкретната ситуация, предмет на разработката. При равни законови условия и ограничения не следва да се оплакваме, че законодателството ни пречи да създаваме ка-

вят неща, които за другите са невъзможни. Найелементарни примери за това са как някой може да „прекара” по-голяма етажност от другите, да постигнат по-голямо ЗП и РЗП въпреки законовите и нормативните ограничения за това. И в този случай е разбираем икономическият интерес на възложителя, за който това става водещ критерий при избора му на проектант. По сега действащото българско законодателство проектантът е изключен от реализацията на проекта, който е създал, тъй като авторският контрол (освен по част конструктивна) не е задължителен, работните проекти, спецификации и проектосметни документации също не са задължителни. За сметка на това обаче е длъжен да разписва (на сляпо) Акт 15 за приключване и приемане на готовия обект. По такива недоправени проекти законно е разрешено да се провеждат търгове и обществени поръчки, да се договарят цени и срокове за изпълнение. Защо после всички се чудят каква е причината за огромните разминавания между очакванията на възложителите и реалностите на строителната площадка по отношение на цената, срока и качеството на изпълнение? Финансиращите банки и европейските институции съвсем уместно спират парите и настава голямото чудене защо така става. Тотално незнание и некомпетентност, облечени в закон и нормативни актове. ЗУТ, ЗОП, ЗКАИИП и другите закони и нормативи, които определят правилата в инвестиционния процес, имат нужда от съществено преосмисляне и синхронизация с отдавна до-

казалите своята ефективност европейски и световни практики. Митове и истини за зелената архитектура - кое е най-важното? - Това е един от най-често дискутираните въпроси в нашия бранш. Винаги когато го чуя, се сещам за една реклама, която се въртеше по радиа и телевизии, където едни хора боядисваха завода със зелена боя, а други си купуваха зелени ябълки и хвалеха зеленото костюмче на колежката, правейки зелени проекти. Вероятно за пореден път ще кажа, че става дума за тотално незнание и некомпетентност не само в държавната администрация, но и в голяма част от участниците в строителноинвестиционния процес. Много често към термина зелена се добавя и думата устойчива и объркването става още попълно. Вероятно тази е най-близка българска дума до оригинала, но тя далеч не дава реален смисъл на това понятие. Определено за да правиш зелена и устойчива архитектура, не е необходимо задължи-

23

ТЕМА телно да сечеш дървета, за да облицоваш сградите с тях, не е задължително да садиш трева по покривите и да правиш прозорците с размери на амбразури, а най-малко е необходимо да боядисваш със зелена боя. Нека да погледнем малко назад. Тогава, когато с архитектура и строителство са се занимавали истински професионалисти – майстори, и когато архитектът е бил най-главният майстор сред тях. И ние, и следващите поколения ще се възхищаваме на сътвореното от тях, останало непроменено с векове. Нека да преоткрием материалите, които те са използвали, технологиите, които са прилагали, и на тази база да си дадем сметка как ние работим, какви материали влагаме, какво ни позволяват съвременните технологии и тогава, ако нашата работа заслужава, да й дадем определението зелена и устойчива, или по друг начин казано – майсторска. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикател-

ство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - Ние имаме шанса да работим в много интересно и динамично време. Някои казват, че интересните времена в повечето случаи са доста проблемни, и сигурно са прави, но това е действителността. Най-интересното за нас, архитектите, беше големият строителен бум и неговият доста бърз край. Около нас останаха резултатите, а реалната преценка за тях ще бъде дадена след години, защото истинската оценка за архитектурата може да се направи само през дистанцията на времето. През тези години се направиха и доста добри неща, но сякаш лошите примери са повече. Предстои ни да се научим да работим в реална пазарна среда. Предстои ни да работим с инвеститори, които ще оценяват нашия труд и по други критерии освен цена и срок. Предстои ни да се научим да отговаряме на тези критерии, така както го правят колегите в Европа и света.


24

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Иво Петров, управител на архитектурно бюро „Иво Петров Архитекти” ООД:

Факторите естетично и икономично са необходими, но не достатъчни за първокласната архитектура

С

ъздателят на бюрото - арх. Иво Петров е свързал името си със знакови сгради като Панорамата “Плевенска епопея”, Драматичния театър, Музейния комплекс и Покрития пазар в Плевен. Проектирал е академично градче в Зимбабве и жилищна сграда в Ню Джърси – САЩ. След завръщането си от САЩ участва в четири конкурса за банкови сгради и печели три от тях. Бюрото е автор на административните сгради на “Агрополихим” – Девня, „Главболгарстрой“ – Плевен (“Глория Палас”), шоурумовете на “Porsche – България”: „Фолксваген“ – София, „Ауди“ – София, „Ауди– Пловдив“, жилищни комплекси в София, Варна и Банкя, хотели във Варна и Банско, жилищни сгради в Бояна, Симеоново, Драгалевци, Бистрица и още над 900 обекта в страната. През последните няколко години „Иво Петров Архитекти“ ООД разработи редица проекти, финансирани по оперативни програми към европейските фондове и продължава да се усъвършенства в тяхната специфика.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Ако термините се отнасят до нещо толкова реално като конкретна сграда, те могат да звучат неопределено, както и ако говорим за въздействието на архитектурата (нещо толкова имагинерно), използваните думи могат да носят недостатъчна яснота. За първата част на въпроса кога сградата облагородява, ще отговоря почти еднозначно – когато е в хармония с околната среда или когато хармонизира една недобра среда. Ще се опитам да перефразирам стих на Миряна Башева – и средата може да ни разваля, макар че ни е околна. Да направиш сградата си хармонична (сама за себе си и за околната среда) е необходимото условие; да хармонизираш околната среда е следващото (не винаги в правомощията на един архитект). А да въздействаш, да облагородяваш със средствата на архитектурата, това вече е висш пилотаж. За втората част на въпроса - кога сградата взривява средата е добре да изясним дали винаги това е непременно лошо. Понякога една ефектна, провокираща сграда не се вписва в средата, но я променя, създава акцент. Историята познава доста такива примери. Оставям на-

страна случаите, в които средата си плаче за взривяване... Ако трябва да обобщим – в повечето случаи хармонията облагородява средата, но невинаги. Сграда може да „отнема” от средата, ако е нехармонична, а средата е добра. Отнесено към българската ситуация, това може да се случи най-вече когато сградата е лоша, а е в природна среда. Когато средата е урбанизирана – колко трябва да е слаба и отвратителна сградата, за да е по-лоша от средата? Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът?

следните години често се срещаше инвеститорите да не знаят какво да поискат. Това естествено подпомогна много колеги да отговорят на възложителския натиск за сваляне на цената с представяне на един минимум чертежи (разпределения, разрез, фасади – дори и недостатъчно котирани, изяснени и съгласувани). Ако сложим на кантар един такъв „проект” и един истински, вложеният труд може да е различен в пъти. Това означава, че ако на някой инвеститор се предложи цена, няколко пъти по-ниска от себестойността, изчислена по КАБ, това не е дъмпинг. Това е надхитряване на инвеститора – „колкото ми плащаш, толкова ще получиш”.

И

менно архитектът трябва да бъде консултант на инвеститора от оформянето на концепцията до финала на реализацията, а дори и по време на експлоатацията

- Отговаряйки на този въпрос, неминуемо ще стигнем до изясняването какво трябва да съдържа един добър проект (или поне нормален). Това би трябвало да се уточнява нормативно, но в действащата Наредба №4 повечето постановки опират до текста „ако е поискано от възложителя”. В по-

Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. - Когато нашето поколение се обучаваше, „светата троица” беше „функционалност, естетика и икономичност”. Новото

време донесе още изисквания към архитектите и те са неизбежни. Летвата за „първокласна архитектура” е вдигната много високо. За да отговориш на всички изисквания, трябва или да си гений, или да работиш с добър екип. И след като в първото не можем да се месим, ние разчитаме на второто. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Рядко тези въпроси се оставят на личното мнение на архитекта. Те са по-скоро предварително изяснени и поставени от възложителя. За да се постигнат творческите ни амбиции, в повечето случаи ни се налага да доказваме, че разходите за по-високо качество на строителство ще се рентират. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради? - Тъй като в архитектурата терминът „достъп-


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА ност” има и няколко поразлични значения, аз бих казал „естетично и икономично”. Естествено има нужда от такива сгради, всеки възложител мечтае за постигане на това единство. И то е възможно. Условието е добър проект. Има обаче едно допълнително уточнение: в определението за първокласна архитектура имаше още няколко изисквания – целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. Ще добавя и дълговечност. Неизбежно е, ако дадем приоритет на икономичността, да пострадат останалите фактори. Затова дори за ИКЕА е ясно – съчетаването само на факторите естетично и икономично е необходимо, но не достатъчно, за да постигнем определението „първокласно”. Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Мнението ми е категорично: именно архитектът трябва да бъде консултант на инвестито-

средства да изгражда такава институция, определи на консултантите да се заплаща от възложителя. Така се създаде много порочна фигура – контролиращият е платен от контролирания. А функциите на консултант така и си останаха за проектанта. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Ще започна с втория въпрос. Смешно е да се твърди, че за създаване на качествен и първокласен продукт на архитекта му пречи законодателството. Нормално е спазването на норми да създава проблеми, но това е логично и почти винаги решение се намира. Ако не се намери, значи не е законно. Затова са и законите и те трябва да се спазват. Има отделни детайли, по които съществуват спорове между нас и законодателите, и затова САБ и КАБ от позициите на тези институции непрекъснато се намесват в промените на ЗУТ. Целта е усъвършенстване на законовата база. Но нека не се заблуждаваме – дори и да я постигнем съвършена, от това няма всички проекти да станат първокласни. Митове и истини за зелената архитектура -

С

града може да „отнема” от средата, ако е нехармонична, а средата е добра

ра от оформянето на концепцията до финала на реализацията, а дори и по време на експлоатацията. Това е и право, и задължение на архитектите. Създаденото към момента разделяне на архитектпроектант и архитектконсултант на две отделни лица само размива отговорностите и създава условия за прехвърлянето им от едната фигура към другата. И сериозните инвеститори се убеждават в това от практиката. Защото да имаш нужда от допълнителен архитектконсултант означава да нямаш доверие на архитекта–проектант. А тогава защо си го избрал? Законодателите у нас създадоха тази ситуация поради търсенето на заместник на държавния технически контрол. Но тъй като тогава държавата нямаше

кое е най-важното? - Много сложен въпрос и много дълъг. Само за него ни трябват отделни дебати. Но най-важното е всички да сме убедени, че няма случай, в който „зеленото” да е развалило архитектурата! Докато примерите за обратното са многочислени. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - Надявам се да настъпи момент, когато насъщните проблеми на българския архитект няма да са породени най-вече от кризата в инвестициите. Тогава ще решаваме единствено проблемите на първокласната архитектура.

25

ТЕМА

Арх. Пламен Братков, управител на „Аедес студио“:

Сградата трябва да е контекстуална

А

рх. Пламен Братков завършва архитектура в УАСГ през 1998 г. Като студент получава награда за най-добра сграда към катедра „Обществени сгради“ и отличието на Международната академия на архитектурата за дипломен проект. През 2003 г. създава „Аедес студио“. Има множество интериорни проекти и реализации на сгради като „Жаклин“, „Мишел“ в София.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - За да бъде част от средата, сградата трябва да е контекстуална – ако тя произлиза от анализа на средата, тя облагородява средата; ако е просто инвестиционен проект, който може да бъде навсякъде, той обезличава средата. Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? - Проектирането чисто финансово е най-евтината част от една сграда. За съжаление малко хора си дават сметка за това и не са склонни да платят малко повече за проект, дори и това да им спести разходи впоследствие. Истината е, че в проектирането, както и във всичко друго, цената и качеството са свързани. Архитектът дава толкова, за колкото му е платено, а инвеститорът получава толкова, за колкото е платил. Всичко извън това е плод на добра воля. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост.

- Основното условие е доверието в архитекта. Той за разлика от инвеститора не е толкова обременен от финансовата страна на проекта, затова може да има по-обективен поглед за бъдещите тенденции. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Важно е да се разбере, че скъпа и уникална архитектура са две различни неща. В България често се приема, че скъпите материали могат да компенсират слабия проект, а фактът, че добър проект може да се направи и с по-евтини материали, се пропуска. Добрата архитектура винаги добавя стойност – към средата и към инвестицията. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради? - Може и има. Такива сгради са важни за града, защото именно те създават градската тъкан.

Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Архитектът за разлика от инвеститора се интересува от сградата, след като тя намери своите обитатели. Едва след като се е реализирала като инвестиционен продукт, тя започва истинския си живот. Ако инвеститорът си дава сметка за това, той трябва да се довери на архитектурната концепция още в най-ранен етап. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Законът трябва да е гъв-

кав и да дава достатъчно архитектурна свобода, като се набляга на анализа на средата и спецификата на различните типове сгради. В сегашния си вид ЗУТ не отчита тези разлики, тъй като се отнася основно до средноетажни жилищни сгради в централна градска част. Митове и истини за зелената архитектура кое е най-важното? - Мит е, че зелената архитектура е открита вчера. Истината е, че тя трябва да се регламентира чисто законово – да се въведат съответните изисквания и следене за тяхното спазване, които да осигуряват нужните показатели на сградите. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - За съжаление огромните възможности за реализация създадоха лош масов продукт. Основната задача на архитектите през следващите години е да успокоят средата – това определено дължат на обществото.


26

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Петър Торньов, bureau XII:

Голямото предизвикателство са обществените пространства и градоустройството

А

рхитект по професия, радетел за повишаване на архитектурната култура по призвание, Петър Торньов има изяви и в двете области: като проектант, включително на офис сградата „Европарк”, първата, която зададе новия бизнес облик на бул. „Цариградско шосе”, и като говорител на обществени форуми, сред които конференцията за зелено строителство BuildinGreen. Главен редактор на списание Abitare, той е бил асистент-професор в Техническия университет във Виена, където е завършил, куратор на изложбите на Sofia Architecture Week. Съосновател е на архитектурното буро „Плюс архитектура”, а по-късно основава bureau XII. Арх. Торньов, сградите дават и вземат от средата, но кога архитектурата я облагородява и кога я взривява? - Сградите в повечето случаи взривяват средата и това може да има положителен или негативен ефект. Определено архитектурата трябва да предизвиква емоции или да взривява по своеобразен начин. Какво плаща инвеститорът и какво продава архитектът в инвестиционния проект? - Инвеститорът плаща комплексен продукт, който има свой архитект, зад когото стоят проектантски екипи. Този факт често пъти бива пренебрегван не само в строителния бранш. Зад всеки продукт се крие голямо количество проучвания и инженеринг. В България за съжаление все още основното схващане е, че архитектът и проектантските екипи са необходимото зло, горчивото хапче, което трябва да се глътне със запушен нос. Кои са условията, осигуряващи реализирането на първокласна архитектура? - Необходимо е да съществува “добрата химия” между инвеститор, проектанти, строител и евентуални бъдещи ползватели, както и съседи и комунални структури в близкото обкръжение. Много е важно в този така или иначе сложен процес да участват максимално всички страни, да се ползват, доколкото е възможно, синергии. Сградата не е изолиран продукт – тя е брънка от тъканта на града, в противен случай би се произвеждала в заводи на конвейери.

Не трябва да се забравя, че предпоставката за първокласната архитектура е началната визия за проекта, която обикновено се появява след добре проведен архитектурен конкурс, в който водещ критерий е качеството на проекта и идеята, а не проектантската цена, която е незначително малка в сравнение с инвестиционния бюджет. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната му реализация? Кои разходи си струват? Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Първокласната архитектура в никакъв случай не е синоним на нестандартни високобюджетни решения. Тук често чуваме оправдания от рода, че бюджетът е малък и затова и архитектурата е мизерна, което е напълно погрешно. Именно ниският бюджет прави от архитектурата изкуство и предизвикателство, в които се раждат нестандартни и иновативни решения. Може ли да има ИКЕА архитектура, която комбинира естетика и достъпност? Има ли нужда градът от такива сгради? - ИКЕА в архитектурата има от много години насам, но за добро или зло не се радва на същия успех, както веригата за мебели и аксесоари. Градът е много по-сложен организъм от нашите спални и дневни, в който не е така лесно да наредиш готови продукти от една конфекция.

Има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концепирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Архитектурата не обслужва само пазарни интереси. Едни от най-ярките примери за въздействаща архитектура са сгради на музеи, концертни зали, културни комплекси, които, разбира се, се подчиняват на законите на културната индустрия и маркетинг. Независимо от това какво е предназначението на една сграда, тя има своето raison d'еtre, със своята философия в контекста на средата. Една сграда може да се радва краткосрочно на комерсиален успех, но дългосрочно е успешна, ако се приеме от обществото. Ролята на архитекта като консултант на инвеститора варира според различните видове проекти и различните типове инвеститори, но често пъти тя е сведена до минимум. Модерните технологии и комплексните сградни техники налагат един по-широк кръг от консултанти и специалисти, сред които архитектът би трябвало да има водещата роля. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Законодателството в сферата на териториалното устройство има сво-

ите проблеми, но не са те причината за липсата на критична маса от качествена архитектура. Причината се крие най-вече в порочната практика да се прилага Законът за обществените поръчки, вместо да се провеждат архитектурни конкурси, където критерият е качеството на предложеното проектно решение. Други причини за липсата на качествена архитектура са донякъде неадекватното архитектурно образование, както и конформизмът, типичен за обществото ни. Митове и истини за зелената архитектура: кое е най-важното? - Митовете и истините са много. Най-важното е да съзнаваме необходимостта от устойчива архитектура и градоустройство извън познатите клишета и да не забравяме, че ресурсите на най-голямата ни сграда са ограничени. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - Станахме свидетели на строителния бум, който превърна цели градски квартали в архитектурни зоопаркове. През следващите 10 години най-голямото предизвикателство за архитектите ще бъдат публичните пространства и градоустройството. Надявам се да се даде възможност на други европейски архитекти да работят в България, както и обратното – български архитекти да получават поръчки в чужбина – това би раздвижило най-добре родната културна сцена.


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

27

ТЕМА

Арх. Ивайло Мишев

Нестандартните високобюджетни решения проправят пътя Не може да има ИКЕА в архитектурата

А

рх. Мишев е завършил Пражката политехника гр. Прага, Чешка Република, с магистърска степен и титла Инженер – Архитект. Започнал е творческата си кариера в ателиетата на “Софпроект”. В продължение на десет години е участвал в разработката и реализацията на редица престижни обекти - обществени центрове, хотелски комплекси, театри, библиотека, жилищни сгради, както и в редица отличени конкурси.

Сградите и градът кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Сградите трябва да са в синхрон и взаимна връзка със средата, в която се изграждат. Един обем трябва да приобщава околното пространство и едновременно с това да се вписва по един естествен начин. Пазар и архитектура - сградите и градът – ценообразуването при архитектурното проектиране - какво плаща инвеститорът, какво продава архитектът? - Инвеститорът винаги получава това, за което е платил, и това е основният момент да се смята, че архитектът винаги е виновен за лошата архитектура. Основният момент е създаването на методология за определяне на цените в проектирането. Инвеститорът трябва да разбере, че добрият и качествен продукт струва пари, и паралелно с това изборът му за проектант трябва да съвпада със собствените му изисквания. Първокласната архитектура - естетика, целесъобразност, баланс на компромисите, уникалност, иновативност, устойчивост. Необходими и достатъчни условия, гарантиращи реализирането на първокласна архитектура. Всички тези неща са ос-

новата за реализирането на първокласни проекти, като не бива да забравяме, че първокласен проект означава и първокласни материали. Кога уникалността на архитектурния проект създава стойност и кога застрашава успешната реализация на проекта? Разходи, които си струват - добавената стойност за един проект. Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Уникалността на един архитектурен проект, който е реализиран, винаги създава стойност и към това трябва да се стреми всеки архитект. Един уникален проект е застрашен, когато инвеститорът реши „да спестява”. Нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура са жизнено необходими и те проправят пътя на добрата архитектура. Може ли да има ИКЕА в архитектурата - естетично и достъпно. Има ли нужда градът от такива сгради? - ИКЕА не може да има в архитектурата. Опити за типизация на сгради са правени многократно, като добрите примери са много малко.

Сградите и пазарът - реализацията на инвестиционния проект - има ли значение за архитекта дали сградата оживява и дали остава неразбрана от пазара (адекватност на проекта и ролята на архитекта)? Каква е ролята на архитекта като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - Дори сградата да остане неразбрана за момента (да си припомним БОБУР – ПАРИЖ), тя е част от архитектурното и културното наследство, което трябва да се разглежда и изучава, като в тази връзка изключвам кича. Архитектът трябва задължително да консултира инвеститора при изготвяне на заданието за проектиране, както и при защита на концепцията и самата реализация на сградата. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Основен момент при реализацията на сградата е законодателството, което трябва да защитава архитекта и останалите проектанти при изготвянето му.

Основните проблеми са два: Принизяването на архитекта до нивото на обикновен чертожник, който да обслужва волеизлиянието на инвеститора, без да има право на глас. Желанието за минимално заплащане на проектанския труд от страна на инвеститора, без да си дава сметка, че един добър проект спестява много при самото изграждане на даден обект. За това състояние на нещата вина носят и съсловните организации САБ и КАБ. Митове и истини за зелената архитектура - кое е най-важното? - Зелената архитектура е бъдещето и всеки архитект би трябвало да се съобразява с нея. Каква е вашата оценка за изминалите 10 години и кое е най-голямото предизвикателство пред съвременните български архитекти в следващите 10 години? - За съжаление през изминалите 10 години добрите примери на архитектурни проекти и реализации са чувствително по-малко от недоразуменията в строителството. През следващите години си пожелавам българските архитекти, българското общество като цяло да осъзнаят стойността на добрата архитектура и да заличим грешките на миналото.


28

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА Арх. Ивайло Петков, управител, архитектурно студио „Десет”:

Архитектурата има нужда да бъде обяснявана. В България още няма дебат Зелените сгради не трябва да са самоцел, а техните характеристикти да се извличат от архитектурата им

А

рхитект Ивайло Петков преподава в Университета по архитектура, строителство и геодезия, катедра „Обществени сгради”, от 2002 г. Съдружник и управител е на Архитектурно студио „Десет”, с което е проектирал болнични, офис, хотелски и други сгради от 2001 г. досега. Медицинският център „Артро”, с който участва в Националния конкурс „Сграда на годината” през 2010 г., е един от номинираните в категорията „Сгради в областта на здравеопазването”.

Арх. Петков, кога сградата облагородява и кога взривява средата, кога взема и кога дава? - Ако говорим за публични сгради, когато стигнеш до нея, без да се изпотиш и изкаляш, значи облагородява. Ако ориентацията в пространството е лесна, тогава облагородява. Ако трябва да заобиколиш, да изчакаш на светофар, да влезеш в една рецепция, от която няма визуална комуникация, да питаш, да тръгнеш по някой коридор... това е основното, което взривява архитектурата. Един известен от студентските ми години автор - Кевин Линч, казва, че една сграда е добра, когато се посещава. Това определя как търговският и икономическият ефект се възвръща от архитектурата. Сградите трябва да бъдат разглеждани и във времето като еволюция, период, който аз наричам от сгради кашони до сгради паметници. Първите трябва да симулират определени съществуващи взаимоотношения, за да развият и обогатят средата. След това те се изчерпват и биват сривани, а на тяхно място се построяват нови, по-устойчиви структури, които на свой ред се изчерпват. Така градът се втвърдява и оживява в центъра си, докато расте в периферията. Моловете например за мен са втвърдените пазари. Появяват се там, където има активности от социален порядък и търговските взаимоотношения са създадени. Кои са разходите, които си струват в един

проект, и каква е тяхната добавена стойност? Как оценявате икономическата целесъобразност при прилагането на нестандартните високобюджетни решения с цел създаване на първокласна архитектура? - Добавената стойност може да бъде от 0 до 100. За да извлече желания резултат, първо, трябва да убедиш клиента, т.е инвеститора, второ, да се направи много добра публична кампания, за да покаже той какво продава. Трябва да се обяснява защо едно решение е целесъобразно и ефективно, включително на широката публика. Може ли да има ИКЕА архитектура - естетично и достъпно? Има ли нужда градът от такива сгради? - Урбанистичните кашони или кубове са точно това – структури, които генерират само социално поведение. Може да бъдат с временен характер, метални конструкции, рециклируеми и пр. Това трябва да са структури, които са бързи, евтини и ефективни. Важното е да имаме ясното съзнание, че това е цивилизационен процес, че на третата година те ще се разпаднат и че тяхната роля е да изследват, че са етап в развитието. Те създават инфраструктура около тях – асфалтират се улици, прави се канализация, осветление, електромощности. Обслужващи обекти като бензиностанциите симулират ново поведение. Предимството им като урбанистична симулация е, че в нея се допуска изтриване на грешка. Това е по-добре, от-

колкото да стоиш необитаем, рушащ се, некупен, плащащ данъци, поддръжка и т.н. Има ли значение за архитекта дали сградата се възприема, или остава неразбрана от пазара? Каква е ролята му като консултант на инвеститора в концептирането на сградата като функция и при реализацията на инвестиционния продукт? - В България за съжаление като че ли все още архитектурата не продава, даже е обратното. Тя би могла да продава, ако е целесъобразната архитектура, ако хората са много ясно убеждавани в качеството й, например защо на конкретното място са използвани конкретни ресурси, създадени са конкретни характеристики в емоционален, естетически и екологичен план. Но ако днес отидеш в една агенция за недвижими имоти, не ти предлагат това, част от тях дори не са виждали сградите, които продават. На първо място трябва да има дебат за качеството на архитектурата, да се комуникира, да се подберат мнения, те да бъдат обединени в групи. Каква е ролята на законодателството в процеса на създаване на сгради с първокласна архитектура в градовете? Какво пречи на българския архитект да създава качествен архитектурен продукт? - Единственото, което бих направил, е да махна думичката главен пред архитект. Архитектът, който отговаря за при-

лагането на плана, който ще одобри сградата със смесено предназначение, който ще одобри жилищната сграда, промишлената сграда, не може да бъде един човек. Не може един да отговаря за всичко: и за вида на малките къщи, и за остъкляването на терасите. Възможно е това да създаде корупция. Но съм убеден, че ще допринесе към развитието. Митове и истини за зелената архитектура - кое е най-важното? - Всяка сграда има два вида устойчивост – емоционална, която наричам хедонистична, и екологична. Те вървят ръка за ръка. Разкъсат ли се, гониш популизъм – сградите да бъдат само екологични или само естетически, само със скъпи материали и т.н. Архитектурата определя технологията, а тя на свой ред определя инсталациите, тяхната екологичност и устойчивост за конкретния климат, среда, слънцегреене, влажност на въздуха и т.н. Архитектурата има важната роля да създава естетика. В същото време всяка сграда има различни характеристики, които й позволяват да извлича определени екологични ползи. И всяка форма има своя потенциал. Въпросът е, че тази форма трябва да е на първо място, не внедряването на определени решения, на които после да търсим архитектурен израз. Тези решения трябва да бъдат извлечени от архитектурата и най-целесъобразно е да се интегрират в индивидуалния проект. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

29

ТЕМА

Инж. Явор Оташлийски, „Кнауф АМФ“ ЕООД, ръководител на регионален център България/Румъния/ Македония/Молдова:

За качествените сгради е необходим добър подбор на влаганите продукти Какви са основните особености на продуктите за качествени сгради? Това различни продукти ли са от тези за икономичния клас проекти? Доколко качествената архитектура зависи от влаганите продукти? - Качествените сгради с качествена архитектура изискват и качествени материали. Много по-трудно и интересно обаче е да се отговори на втората част от вашия въпрос, а именно дали те са различни от тези за икономичния клас проекти. Във всяка сграда, независимо от това дали тя е предназначена да удовлетворява минимум изисквания, или да осигурява луксозна среда на обитаване, би трябвало да бъдат влагани продукти, отговарящи на изискванията за качество и функционалност в помещенията. Предназначението обаче на различните типове проекти и изискванията към тях налагат диференциален подход по отношение избора на продукти с цел найоптимално да бъдат изпълнени изискванията на архитектурата, обединяващи в себе си дълготрайност, дизайн и функционалност. Като пример за това бих желал да дам училищата. Една класна стая не е необходимо да бъде луксозна или с прекомерно футуристичен дизайн, но тя трябва задължително да изпълнява изискванията за добро възприятие с цел постигането на ефективен учебен процес. Това означава оптимизирана акустика и опростен дизайн – архитектурна функционалност, която не би могла да бъде постигната без правилно системно решение на окачения таван, а в същото време трябва да бъдат спазени и изискванията за икономичност на подобен тип проекти. В заключение по този въпрос бих желал да

добавя, че за качествените сгради е необходим добър подбор на влаганите продукти, като качеството невинаги означава по-висока цена. В каква насока са новите разработки, как се подобряват параметрите на продуктите, какви нови качества се разработват? - В отговор на вашия въпрос бих могъл да кажа, че фирма Knauf AMF винаги е поставяла и към момента поставя акцент върху развитието на качествени продукти в цялата гама на нашето производство. В момента с приоритет се ползват продуктите, свързани с оптимизирането на акустиката в помещенията, и продукти като интегрираните високотехнологични таванни системи, които съвместяват в окачения таван редица допълнителни функции, като например озвучаване чрез пана, работещи като високоговорители, издигащо-спускащи се модули за проектори, компютри или видеомонитори. Другото направление, по което работим, е лидерство по отношение на дизайна както с въвеждането на нови системи на окачване – например така наречения SF кант, така и на нов съвременен дизайн. Изключително интересни за архитектите и инвеститорите са продуктите от серията MATERIAL & DESIGN като THERMATEX Symetra и най-новите ни продукти THERMATEX Dekor с модерна визия на различни видове материали – метал, фурнир, дърво, при запазване на всички наложили се безспорни качества като акустика и пожарозащита на екологичните материали, които използваме. От началото на 2011 г. предлагаме на пазарите в България, Румъния и региона, както и в цял

свят произвежданата по най-модерна технология конструкция AMF Ventatec, съчетаваща в себе си както необходимата здравина и устойчивост, така и редица технологични подобрения за по-лесен и бърз монтаж. Бих желал да спомена, че от началото на месец октомври тази година фирма Knauf AMF пое и официално дистрибуцията и консултирането на клиентите за продуктите на HERADESIGN таванни и стенни системи (бизнес звено на Knauf Insulation), което допълнително разширява нашата програма и възможности по отношение на предлаганите материали, дизайн и системни решения. Изключително важно е да спомена, че AMF e производител, който никога не предлага на който и да било пазар по света второ качество продукти. Всички предлагани от нас материали се произвеждат под изключително строг контрол и се реализират на пазара както в Германия и България, така и на всички 6 континента по света. Какви са параметрите, на които трябва да отговаря модерната сграда по отношение на предлаганите от вас продукти? - Дълговечност, функ-

ционалност, дизайн и екологичност. Модерната архитектура и качествените сгради обединяват в себе си добрите традиции и практики от миналото със съвременните тенденции за непреходност в дизайна, енергоефективност, функционалност и екологичност. При разработката на всички свои типове системни окачени тавани AMF се стреми пълноценно да отговаря на всички тези изисквания. Като производител с дългогодишна история черпим от богатия си опит и в същото време непрестанно усъвършенстваме технологията си, ангажирайки се с екологично чисти продукти и суровини, щадящи природата. Какви стратегии прилагате за налагане и популяризиране на продукти за висококачествени проекти? - Още преди много години, когато бе основан регионалният център на AMF в България, отговарящ за регион Югоизточна Европа, ние поехме отговорността за развитието на пазара в посока повишаване на нивото на приложение на висококачествени продукти и с това усъвършенстване на изискванията на инвеститорите, за да съумеят да запазят конкурентоспосо-

бността си при предлагането и реализацията на сградния фонт преди всичко в офисните, обществените и производствените сгради, където се реализират основно нашите продукти. Днес, повече от 10 години по-късно, историята на пазара доказа, че сме вървели в правилна посока, и ние сме твърдо решени да продължим този наш подход. Нашата стратегия е постоянно повишаване на качеството на продуктите и чрез нашия екип от специалисти с висока степен на технически познания подпомагане на архитектите и строителите за оптималното им приложение. Окаченият таван днес не е само една покривна част от помещението, но и изпълнява редица други важни функции – пожарозащита, звукоизолация и абсорбция, осветеност, ударо- и влагоустойчивост, дизайн. Какво е състоянието на конкуренцията от гледна точка на предлагане на пазара на основните световни производители и навлизането на новостите? - С удоволствие бих желал да отбележа, че също като AMF някои от останалите, присъстващи на пазара и в България, световни производители в бранша предлагат качествени и иновативни продукти, което ме кара да бъда оптимист относно предвижданията си за едно многообещаващо бъдеще в развитието на окачените тавани и качествената архитектура. За най-голямо съжаление обаче има и колеги, които се опитват „да вървят по пътя на наймалкото съпротивление“, предлагайки продуктите си единствено на принципа „най-ниска цена на всяка цена“. За съжаление обаче цената на ниската цена в крайна сметка е изклю-

чително висока и това води до крайно лошо качество на средата за обитаване, а от оттам и до неудовлетвореността на инвеститорите относно реализацията на проектите им, както в крайна сметка и на потребителите на строителния продукт. Как оценявате развитието на пазара в България в този сегмент – проекти с качествени продукти? Какъв е основният фактор – повишаване на културата на населението, повишаване на стандарта на живот, навлизане на технологичните новости, повишаване на познанията на проектантите и строителите? - За най-голяма радост пазарът в България през последните години се развива в посока постоянно увеличаване на дела на проектите, които се проектират и реализират с качествени продукти. Факторите, влияещи върху този процес, са комплексни – от една страна, това е хармонизирането на законодателството с това на Европейската общност, от друга обаче, положителен ефект изигра и инвестиционната и финансова криза през последните години. Широко разпространилата се сред част от инвеститорите практика от бума на строителството през периода 2006 - 2009 година – „продавам и бягам“, беше спряна и това повлия положително върху развитието на сегмента качествени сгради с качествени продукти. В България има много добри проектанти и строители, фирми, с които ние поддържаме отлични отношения, и същевременно пазарът доказа, че за да бъде успешен един инвестиционен проект, той трябва да бъде безкомпромисно изпълнен от гледна точка на влаганите материали и качеството на СМР.


30

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р инж. Румяна Захариева, Университет по архитектура, строителство и геодезия:

Устойчивите сгради имат повишена стойност в различни измерения Проектантите имат ключова роля в създаването на устойчиви сгради и среда за развитието на устойчиви общности. Получава ли достатъчно внимание тази тяхна роля в ежедневната практика и взаимоотношения с инвеститори, строители и доставчици? - Концепцията за устойчиво развитие предполага равнопоставеност, сътрудничество и взаимна изгода (удовлетвореност) на всички участници в инвестиционния процес. В този смисъл проектантите не бива да изискват специално внимание при създаването на устойчиви сгради, градове и общности като цяло. Да, те имат ключова роля, защото те са отговорни в значителна степен за това идеите и намеренията на инвеститора да бъдат реализирани по възможно най-устойчив начин. Предполага се, че именно проектантите са най-запознати с динамиката в нормативната уредба, с най-новите материали и технологии и др. Следователно проектантите трябва да бъдат обучавани (но и да се самоусъвършенстват непрекъснато) по устойчиво развитие като цяло и на начините за повишаване на устойчивостта на строителството. От друга страна, устойчивото развитие, да не забравяме, е триединство и баланс на екологичен, социален и икономически аспект. По тази причина без целенасоченото обучение по устойчиво развитие и на широк кръг други специалисти (политици, икономисти, строители), както и на широката общественост (инвеститори, потребители), не би могла да функционира системата на търсене и предлагане на зелени, т.е. устойчиви, сгради. Каква добавена стойност дава устойчивата архитектура за инвестиционните проекти? - Аз бих предпочела да дефинираме понятието като „повишаване на стойността на устойчивите сгради“. Повишената стойност на устойчивите сгради има няколко измерения, част от които са измерими директно - например икономията на енергия в процеса на експло-

атация на сградите. По тази причина това е най-често изтъкваното предимство на устойчивите сгради. Същевременно „устойчиви сгради“ е широко понятие и под него следва да се разбират не само нискоенергийните и пасивните сгради, не само тези с озеленени покриви, но и тези, при които са използвани рециклирани материали и/или с материали с нисък въглероден отпечатък, и/или са с гъвкави обемно-планировъчни решения, които предполагат промяна на функциите на сградата и/или адаптиране към променените нужди на нейните обитатели и др. С оглед на процеса на сертифицирането на устойчиви сгради често е разглеждан аспектът на оскъпяването на строителството на сградата. В зависимост от вида и степента на изпълнение отделните критерии на сертификационните системи това оскъпяване може да бъде между 0 и 25% от тоталната себестойност на сградата. В повечето случаи то не надхвърля 10% и при старателно планиране на процесите на енергопотребление, поддръжка, транспорт и други може още да бъде намалено. Когато се разглежда обаче целият жизнен цикъл на сградата и се отчитат икономиите на енергия, вода, природни суровини, липса на замърсяване и т.н., оскъпяването може да добие отрицателна стойност, т.е. да бъдат реализирани икономии на финансов ресурс. Доколко и кои закони създават условията за добра и екологично отговорна архитектура? - Противно на някои митове, че България изостава съществено от процесите на устойчиво строителство, се оказва, че българската нормативна база след-

ва съвременните тенденции за устойчиво строителство. Спазване на изискванията за механично съпротивление и устойчивост, безопасност, достъпност, икономия на енергия и топлосъхранение, хигиена и здравословни условия на обитаване, защита от шум и други осигуряват съществен принос към сградната устойчивост. Нещо повече - според специалисти по американската система LEED за сертификация на устойчиви сгради при спазване на изискванията на българската нормативна уредба на практика са изпълнени изискванията за сертифицирана сграда, дори за сребърно ниво. В посока на устойчиво строителство е например приемането на Регламент №305/2011 на ЕК (март 2011 г.) за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, който след 1 юли 2013 г. отменя Директива 89/106. С Регламен-

В

повечето случаи остъкляването не надхвърля 10% и при старателно планиране на процесите на енергопотребление, поддръжка, транспорт и други може още да бъде намалено

та се въвеждат разпоредби, включващи не само технически изисквания към строежите, но и такива, свързани с икономията на енергия, опазването на околната среда, икономически аспекти и други важни аспекти от обществен интерес. Към шестте досегашни съществени изисквания (преди отнесени към продуктите, а сега - към строежите) се добавя и 7-о изискване - за устойчиво използване на природните ресурси, което налага използване на продукти от рециклирани материали и екологично съвместими продукти. Също през 2011 г. МОСВ след широко

обсъждане (с МРРБ, КИИП, КСБ, Асоциацията на общините и др.) прие Стратегия за управление на строителните отпадъци, на основата на която се подготви Наредба за строителните отпадъци. Тази наредба изисква до 2020 г. над 70% от строителните отпадъци да бъдат рециклирани и налага определен процент на използването им за различни строителни дейности при различните категории строежи. Това, което наистина липсва, е цялостната концепция на устойчиво строителство, в която да е формулирана цялостната визия за България (в средносрочен и дългосрочен аспект) и да са дефинирани задълженията и отговорностите на всички участници в инвестиционния процес, като обвърже нормативната база с постигането на определени, национално приети, нива на устойчивост на строежите. Също така въвеждането на единна система за сертификация в България би позволило коректно сравняване на имотите и би стимулирало процеса на изграждане на все по-устойчиви сгради. В момента се прилагат три от световно признаните системи (немската DGNB, британската BREEAM и американската LEED), но те са с различни критерии при различна нормативна база, т.е. сравняването на сгради, сертифицирани по различните системи, е практически невъзможно. Би могъл също да се сформира Технически комитет по устойчиво строителство към БИС, който да участва в разработването на европейските норми и адаптираното им прилагане в България. Зелени сгради в България: докъде се простират възможностите на професионалните общности в инвестициите в България като познания и реално предлагане на устойчиви продукти и услуги? Кои и колко зелени сгради са наистина възможни в България? - Според Хендрикс устойчивото строителство предполага проектиране, строителство и експлоатация на сградите за осигуряване на комфорта на хората във всичките му аспекти – физическо, психично и социално, при това в хармония с жи-

вата и неживата природа. В този контекст устойчивото строителство няма разумна алтернатива - количеството и качеството на зелените сгради в България не могат да имат предел. Още повече че зелени сгради са всички сгради, както стана дума по-горе, които се вписват по един или друг начин в контекста на устойчивото развитие. Решаващо за приложимостта и успеха на системите за сертификация на устойчивите сгради е нормативната обезпеченост, но и подкрепата на държавата (и общините) посредством различни механизми. Във Франция например системата HQE (френската алтернатива на LEED, BREEAM и DGNB) е сред приоритетите на редица държавни институции (АDEME, CSTB, AFNOR) и др. Оказваната подкрепа освен нормативна и методическа е и финансова - проектите по внедряване на HQE могат да бъдат подпомогнати с до 50% от средствата, необходими за разработване (до 75 000 евро), а след това поне 40% от допълнителната инвестиция, свързана с изпълняване на изискванията по 14-те цели, може да бъде поета (до 500 000 евро). Това финансиране е осигурено от ADEME посредством общините, в които ще бъдат изпълнявани сградите. В заключение устойчивото развитие, в частност устойчивото строителство, изисква интегрален и комплексен подход и обединените усилия на всички участници в инвестиционния процес - от политици и нормотворци, през инвеститори, проектанти и строители, до потребителите. От друга страна, успешното прилагане на принципа за устойчивост „Мисли глобално, действай локално“ предполага разширяването на познанията по устойчиво развитие на тези участници и как те, в конкретната сфера на своята дейност, могат (трябва) да допринaсят за устойчиво развитие. Да не забравяме, че всяка една, дори малка, стъпка по посока на устойчивото развитие прави сградата по-зелена. Въпросът, на който трябва да се търси отговор, е не „... колко зелени сгради са наистина възможни в България“, а как тези сгради да стават все повече и все по-зелени.


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

31

ТЕМА

Инж. Александър Стоянов, ръководител на направление „Сградни технологии“, сектор „Инфраструктура и градове“:

Сградите имат нужда от синергия между ефективност, комфорт, безопасност и сигурност Последното десетилетие беше маркирано от икономически подем, който в много случаи, особено в строителството и недвижимите имоти, породи прекомерно развитие. Втората му половина беше доминирана от кризата. От какви позиции сградният сектор влиза в следващото си десетилетие, където залогът е върху устойчивото икономическо, екологично и социално развитие? - Днес сградният сектор консумира около 40% от енергията в световен мащаб и е отговорен за 21% от емисиите на парникови газове. Според прогнозите на ООН на 31 октомври тази година населението на планетата ще стане 7 милиарда души. Това означава, че изискванията към този сектор ще стават все постриктни и въпреки кризата и отслабването на икономическия растеж той ще продължи да се развива. Направление „Сградни технологии“ на Siemens премина успешно през глобалната икономическа криза и през финансовата

ри на най-трудните въпроси, пред които се изправя човечеството. И за да бъде в крак с тенденциите в днешния свят, компанията ни създаде нов сектор - „Инфраструктура и градове“, чиято задача е да търси решения за най-сериозните предизвикателства пред съвременните градове и техните сгради.

2010 г. обемът на поръчките ни бе с 3% по-голям, отколкото през 2009. Факт е, че в България днес преобладават старите и енергоемки сгради. Има също и по-нови, които не са оптимизирани по отношение на разхода на различни видове енергия. В повечето сгради у нас не е предвидена възможност за работа на т.нар Facility Management - както техническа, така и нормативна. Как горното се отразява в корпоративната философия на Siemens? - От създаването му до днес Siemens запазва фокус върху намирането на отгово-

Сградният бизнес сектор е изправен пред серия ключови предизвикателства в следващото десетилетие, някои от които са екология, финансови ограничения, слаб икономически растеж. Какви посоки за развитие на сградния фонд очертават тези предизвикателства? - Икономическите, екологичните и социалните нужди на нашето време удължиха списъка с изисквания, на които инженерите, архитектите и строителите трябва да намерят решение. Днешните сгради трябва да предлагат гъвкави отговори за нуждите на хората, които ги управляват и използват, да бъдат абсо-

лютно надеждни и да защитават както направените в тях инвестиции, така и околната среда в дългосрочен план. Само решения, които създават синергия между ефективност, комфорт, безопасност и сигурност, ще бъдат устойчиви в дългосрочен план. Решения, които превръщат сградите в живи организми – свързани, интелигентни, чувствителни и приспособими. Решения, които лесно се адаптират към променящите се изисквания на техните оператори и потребители.

пасност, сигурност, осветление и по този начин да прави сградите едновременно побезопасни, по-комфортни, по-икономични и по-ефективни. Това означава дефиниране на конкретни сценарии и тестване на подходящи пакети с решения, което е гаранция за безпроблемно функциониране. Siemens предлага непрекъсната подкрепа при планирането, изпълнението, управлението и модернизирането на сградите, както и цялостна поддръжка в над 50 държави.

Как ще се отразят тези тенденции върху бизнес практиките на компанията предвид това, че инвеститорите ще търсят повече сигурност, включително предпазване от бъдещи екологични или социални рискове, но все пак на разумна и икономически обоснована цена? - Направление „Сградни технологии“ на Siemens знае как ефективно да координира дисциплини като сградна автоматизация, пожарна безо-

Интелигентните или умни технологични решения настъпват в повечето сфери на живота и бизнеса. Как бихте определили скоростта им при сградите? Как ще се развиват те в бъдеще? - Навлизането на интелигентните технологични решения при сградите у нас е по-бавно, отколкото в други сфери на живота ни като мобилни комуникации, инфраструктура и др. Потенциалът за внедряването им в съвременните сгради обаче е огромен.


32

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЦЕНАТА НА ПЪРВОКЛАСНАТА АРХИТЕКТУРА

Сега сме в добрата позиция да предложим „първа класа”

Арх. Величка ТИМЕНОВА

Вече може да се даде еднозначно и категорично определение какво е първокласна архитектура: първокласната архитектура днес е устойчивата архитектура. Архитектура, която създава обитаема среда, настроена еднакво приятелски както към човека, така и към природата; архитектура, която цени и пази наследеното от тези преди нас и която ще остави добро наследство на тези след нас. Широката общественост дали разбира тази промяна като „приятелска” и „първа класа”? Напоследък се говори много за необходимостта от устойчиво развитие, енергийна ефективност, техническа и пътна инфраструктура, екология, социална интеграция, културна идентичност и пр. Българският гражданин обаче за пореден път се стресира от: директиви, нови стандарти, крайни срокове, санкции, задължително сертифициране, налагане на модели. Когато необходимостта от устойчиво мислене се налага като принуда, неизбежно поражда съпротива, а не съучастие. Архитектите са тези, които трябва да разкажат и да покажат на обществеността какво е устойчивата архитектура и защо е „първокласна”. Отговорност на архитекта е да дава нови идеи на всички социални групи за по-високо качество на обитаване. Ако тези идеи са изпреварили времето си, ще им даде мечтата, която да се стремят да постигнат. А сега се налага да се вземе решение дали ще се изчака да

постъпят готови чужди модели, които да бъдат мултиплицирани, или ще се подходи наистина „устойчиво”, като се потърсят добрите практики у нас. Веднъж един световноизвестен архитект от Малта по време на семинар в рамките на Световното биенале (сега триенале) по архитектура „Интерарх” в София каза, че българските архитекти показват, че са много добри, но за съжаление са само „цитатори”. В духа на устойчивото развитие това не може да се приеме. Българската цивилизация няма 200-годишна история, а повече от 10-хилядолетна - науката генетика доказа безспорно, че ние сме същите хора, които лежат във Варнен-

У

ския некропол, същите хора, които са построили Перперикон, и т.н.; ние не сме унищожавали други цивилизации, за да продължим да живеем на Балканския полуостров; успели сме да запазим в голяма степен и народа, и благодатната си природа. Е, при това положение кой е живял устойчиво и кой кого ще цитира днес? Устойчивата архитектура ни дава шанса да предложим първокласна архитектура. На нашата територия повечето от необходимите условия за постигане на характеристиките на устойчивостта са налице – имаме си ги наготово и още не сме ги погубили: благоприятен климат с много слънчеви дни, незамър-

сен въздух, прясна питейна вода, значителни количества подпочвени и наземни води, иглолистна и широколистна растителност, авангардна технология на проф. Мария Златева за компостиране на органичните отпадъци, индустрия за местни строителни материали, културни традиции, интелигентни и образовани хора и т.н. Имаме преимуществото да не ни се налага да превръщаме пустинята в градина, защото ние живеем в райска градина. Сега сме в добрата позиция да предложим „първа класа”. Нужно ли е да продължаваме с цитатите, освен ако не решим да цитираме… себе си. Все още ни липсва обаче интегрирани-

ят подход, а той е много важно условие за устойчивост. Странно е, когато говорим за устойчива и първокласна архитектура, да визираме проектиране и строителство само на отделни сгради и комплекси – подобни модели ни се предлагат и отвън. Съществено изоставаме с планирането на територията. Планира се фрагментарно, липсва генерална стратегия за развитие. Процесът върви много бавно: две стъпки напред – една назад, а често и една напред – две назад. Недооценява се ролята на архитектите - специалисти по устройствено планиране. Повечето общини нямат действащи модерни общи устройствени планове. Без плано-

стойчивата архитектура ни дава шанса да предложим първокласна архитектура. На нашата територия повечето от необходимите условия за постигане на характеристиките на устойчивостта са налице – имаме си ги наготово и още не сме ги погубили: благоприятен климат с много слънчеви дни, незамърсен въздух, прясна питейна вода, значителни количества подпочвени и наземни води, иглолистна и широколистна растителност, авангардна технология на проф. Мария Златева за компостиране на органичните отпадъци, индустрия за местни строителни материали, културни традиции, интелигентни и образовани хора и т.н. Имаме преимуществото да не ни се налага да превръщаме пустинята в градина, защото ние живеем в райска градина. Сега сме в добрата позиция да предложим „първа класа”. Нужно ли е да продължаваме с цитатите, освен ако не решим да цитираме… себе си.

ве техническата и пътната инфраструктура, която ускорено се изгражда, не комуникира пълноценно с останалите елементи на устройственото планиране. Без интегриран подход и бързи действия може един ден светът да профучи покрай нас с голяма скорост по инфраструктурния коридор и да си дадем сметка, че България от „дестинация” се е редуцирала в транзитен път. Аристотел е казал: „Градът е мястото, където хората се събират да живеят заедно в името на една обща цел.” Живеем заедно, но трябва да дефинираме и общата цел. Точно сега устойчивата архитектура ни дава шанса да живеем в „дестинация”, и то „първокласна”. Арх. Величка ТИМЕНОВА завършва Архитектурния факултет на ВИАС - София (УАСГ), през 1990 г. Дипломният й проект “Научно-академичен комплекс на ВСИ и ВМЕИ – Пловдив” представя България на Международната изложба на дипломни проекти по архитектура през 1990 г. в Москва. Следдипломна специализация в Централноевропейския университет в Прага по „История и теория на изкуството и архитектурата в епохата на прехода”. Започва творческия си път през 1990 г. като проектант в ТПО „Пловдив”, където получава оценка „Високо качество” за „Нови концепции за жилищна среда в кв. „Христо Смирненски-3”, Пловдив”. Участва в архитектурни конкурси в страната и чужбина, в „Интерарх”, и с реализация на проектите. Наскоро взе трето място от Националния конкурс за устойчива архитектура 2011, раздел „Градоустройство”. Член-основател на Националната архитектурна академия. Специалист с дългогодишна практика по прилагане на нормативната уредба по устройство на територията. Работи в град София.


34

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Създават нова зона за луксозно жилищно обитаване в Стара Загора Сформираният кв. „Бедечка” е със свободно стоящи нискоетажни сгради и богато озеленяване Намиращият се в северната част на Стара Загора парк „Бедечка” е една от най-големите и красиви зони в зелената система на града. С реституцията на имоти върху част от неговата територия общинската администрация даде зелена светлина за обособяване на едноименен квартал за нискоетажно жилищно застрояване. Възложеният Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, е по реда на чл. 16 от ЗУТ. Разработката, дело на арх. Банко Банов и инж. Тодор Николов, е в съответствие с направената актуализация на Общия устройствен план на Стара Загора и с изработената Директивна план–схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане на североизточните територии, включващи и парк „Бедечка”. След направеното в края на септември обществено обсъждане на предварителния проект на ПУП предстои до няколко месеца да бъде утвърден и окончателният план на кв. „Бедечка”. С оглед постигането на по-ясно териториално разграничаване на парковата част от новосформираната квартална структура с решение на общинския съвет от 18 октомври т.г. парк „Бедечка” се преименува на парк „Загорка”, предвид че в него е разположено езерото „Загорка”, а в непосредствена близост се намира и едноименният пивоварен завод – една от емблемите на града. В новия квартал „Бедечка” е пренесена тра-

дицията на Стара Загора – градоустройствената схема на Любор Байер, с леки изменения и при съобразяване с някои нови дадености, коментира арх. Банко Банов, автор на плана за застрояване. Улиците на кв. „Бедечка” не кореспондират с улиците на кв. „Градински”, а запазват традиционните за Стара Загора оси, изявени по съществуващите улици „Иван Вазов” и „Христина Морфова”. Новопредвиденият квартал граничи на запад с ул. „Иван Вазов”, на изток с ул. „Хан Тервел”, на юг с ул. „Христина Морфова” и на север с парк „Загорка”. Териториалният му обхват е около 420 дка, като повече от 30% са зелените площи. Около 2/3 от територията са частна собственост, а останалата - общинска и държавна. Предвижда се кварталът да е за луксозно жилищно обитаване, със свободно стоящи малкоетажни жилищни сгради с кинт = 1.2, плътност на застрояване до 40% и минимално озеленяване на имотите 40%. Очакванията са в този квартал да живеят между 2000 до 3000 обитатели. Сформираните жилищни квартали са с размери 60 м/200 м на север от ул. „Августа Траяна” и 60 м/120 м на юг от нея. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с минимални размери 20 м лице и 30 м дълбочина. „За първи път се предвижда в града квартал с индивидуално жилищно застрояване и висок процент на озеленяване. Този проект е опит и за пър-

ПРОЕКТАНТСКИ КОЛЕКТИВ Арх. Банко Банов Инж. Тодор Николов

План за застрояване План за регулация и схема за ВП Инж. Александър Докторов схема част „Електроснабд.” Инж. Андон Тонев схема част „ВиК” Инж. Мария Трифонова схема част „Пътна”

УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА ТЕРИТОРИЯТА Площ Функционално предназначение Кинт Плътност застр. Озеленяване

420 дка малкоетажно жилищно застрояване 1,2 до 40% миним. 40%

ПУП-ПЛАН за застояване на кв. „БЕДЕЧКА“ - гр. Стара Загора (кадастрален район 513) Предварителен проект


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

35

ГРАДОУСТРОЙСТВО

П

арк „Бедечка”, преименуван наскоро на „Загорка”, е залесен през 1958 г. по проект на инж. Дянков, инж. Златев и арх. Григоров. Заема площ от 1060 дка. През парка протича р. Бедечка, дълга 34 км, ляв приток на р. Съзлийка. В него се намират езерото „Загорка” и “Старият чинар”, на възраст около 500 г., обявен за природна забележителност. ви път да се приложи чл. 16 от ЗУТ в Стара Загора”, подчертава арх. Банов. В югозападната част

на квартала е обособена зона за обществено и делово обслужване. Тук се предвижда изграждането на нов хипермаркет, както и реализацията на продължението на ул. „Августа Траяна”, което ще отвежда трафика директно на околовръстния път. Предвидени са терени за малък общински пазар, зони за обществено обслужване, параклис и др., както и терени за паркинги, спортни игрища, рекреация и озеленяване, в които да се съхранят съществуващи ценни растителни и дървесни видове и обитаващата фауна на това невероятно красиво място на град Стара Загора. Авторите на проекта са се постарали да запазят като зелена зоната по поречието на р. Бедечка. Възложители на ПУППРЗ кв. „Бедечка“ са всички собственици: община Стара Загора, собствениците на възстановени имоти от сдружение „Бахчи Бедечка”, „Кауфланд България ЕООД &Ко” КД, „Лидл България ЕООД &Ко” КД, „Феърплей къмършъл”АД и „Сентрал парк Загора” ЕАД. Светла ДОБРЕВА

Арх. Банко Банов, автор на плана за застрояване на кв. „Бедечка”: Получи се добър баланс между обществения и частния интерес

Арх. Банов, какви трудности срещнахте при изготвянето на ПУП-ПРЗ на кв. „Парк Бедечка”? - При изработването на проекта за първи път се приложи чл.16 от ЗУТ, като преобладаващата част от имотите – около 295 дка, са частна собственост. Ние, проектантският колектив, съумяхме да убедим почти всички собственици (около 200 човека), че в техен интерес е да се формира квартал, който да е уникален за Стара Загора, със занижени показатели за застрояване, като по този начин се формира зона за луксозно жилищно обитаване, каквато в момента липсва на града, като в същото вре-

ме максимално се запази съществуващата богата и уникална растителност. В по-голямата част от квартала се предвижда смесена зона – за малкоетажно жилищно и обществено застрояване, каквото е и предвиждането на ОУП на Стара Загора и директивната плансхема към него, чийто автори са колектив с ръководител арх. Борислав Борисов. Моето лично мнение е, че кварталът като даденост е по-подходящ за жилищно обитаване, тъй като зоната е тиха, с богата зеленина и се намира сравнително близко до централната част на града. Парковият характер на територията защитен ли е? Възможно ли е след време част от отредените за обществена зеленина терени да сменят предназначението си? - По-голямата част от общинските терени бяха обособени като поземлени имоти за широко обществено озеленяване

т.е. публична общинска собственост. Идеята е да се запази най-ценната дървесна растителност и да се трансформира в общинска собственост. Дали това е достатъчна защита за тази територия, след като съгласно ЗУТ промяна на статута на имоти за озеленяване може да се извършва по решение на общинския съвет? Надяваме се, че обществеността ще оцени направеното дотук. Какви бяха основните възражения и критики към предварителния план? - Една от значимите критики към проекта от мой колега архитект е, че трите кръгови движения, които се създават в югозападната периферия на квартала, ще създадат задръствания. Неговото предложение е за изграждане на естакада, която диагонално да свърже бул. „Крайречен” с ул. „Иван Вазов” и да се получи разминаване на различни нива с новото продължение на

бул. „Августа Траяна”. Моето лично мнение по въпроса е, че това решение е теоретично възможно, но на практика е скъпо и трудно осъществимо. Освен това считам че едно такова съоръжение до голяма степен ще компрометира съществуващата зеленина, която се запазва, и не на последно място това предложение не е заложено и е в разрез с Транспортната схема на гр. Стара Загора към ОУП . Други упреци, които сме получавали, са , че зелените терени не са хармонично разположени в зоната и че е по-добре да се предвидят подходящи площи за ново озеленяване, с което категорично не съм съгласен – по-добре да запазим едно съществуващо дърво на 50 години, отколкото да предвидим площи за 5 нови. Като цяло изпитвам удовлетворение от проектната разработка, тъй като считам, че се получи добър баланс между обществения и частния интерес.


36

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

БРАНШ На Димитровден:

Наградиха най-добрите в ТОП 50+ На официална церемония на Димитровден Камарата на строителите в България раздаде наградите ТОП 50+. Те бяха връчени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, инж. Светослав Глосов председател на Камарата на строителите в България, и инж. Лазар Лазаров – председател на управителния съвет на АПИ. Златна звезда на КРИБ получи почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, връчена от председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев. Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова изрази увереност, че излизаме от кризата, и заяви, че продължават инвестициите в енергийната ефективност и че за тази година са предвидени 1.5 мрлд.

НАГРАДЕНИТЕ

Част от наградените в ТОП 50+

лева за пътна и техническа инфраструктура. Председателят на КСБ Светослав Глосов определи изтеклата година като тежка, но пълна с ембле-

матични сгради, пътища, магистрали. По информация на Централния професионален регистър на строителя строителната про-

„Техстрой” взе Златния отвес на КСБ - Пловдив Годишните награди на Пловдивското областно представителство на Камарата на строителите бяха връчени за петнадесета поредна година по повод Деня на строителя. Празникът, отбелязан на 28 октомври, беше съчетан с откриването и освещаването на новия офис на пловдивските строители. Модерният офис се намира в новопостроения жилищно-административен комплекс „Хеброс” на фирма „Сиенит”. Идеята ни е да го превърнем в един дом на пловдивските строители, където те да получават не само административна, но и професионална подкрепа, каза председателят на областното представителство на КСБ Пламен Иванов. С големия приз „Златен отвес” за 2011 г. пловдивските строители удостоиха „Техстрой” с управител инж. Илиян Чакъров. Фирмата е с най-добри постижения по два показателя – нетни приходи от продажби и ръст на обема изпълнени стро-

Нека не строим жилища, а градове, отправи като послание и.д. областен управител на Пловдив Георги Игнатов (вдясно), който заедно с председателя на КСБ – Пловдив, преряза лентата на новия офис на пловдивските строители

ително-монтажни дейности. „В последната година сме изпълнили административно-логистичен комплекс на ТМТ в Пловдив, лаборатория – с. Царацово, оризарна – Съединение, и сме в процес на изграждане на текстилна фабрика в кв. Коматево, правим разширение на две предприятия, а наскоро започнахме изграждане на новите складово-производствени мощности на „Кингс табако”, сподели пред „Строителство Градът” инж. Чакъров. Достойни претенденти за приза „Златен отвес” бяха още „Главболгар-

строй Пловдив” АД, СК „Арнаудов”, „Телком” ООД и „Тирлин” АД. Наградата „Почетен майстор на отвеса” беше присъдена на инж. Данаил Търпоманов, управител на „Кодем Импекс” ООД. В категория „Строителна перспектива” беше отличена фирма „Лустро” ООД, а в „Строителна традиция” – „Пътища” АД”. „Партньор на годината” на пловдивските строители стана Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) с директор инж. Димитър Кацарски.

Фотограф Надежда Чипева

дукцията за 2010 г. е 11.5 млрд. лева, от които от строително-монтажни работи – осем милиарда, в сектора работят повече от 150 хиляди души.

Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения Платинена награда „Главболгарстой” АД Златна награда „Планекс” ООД Сребърна награда „Балкани ЛК” ООД Бронзова награда „МТГ Делфин” АД Варна Благоустройствена инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда Платинена награда „Геотехмин” ООД Златна награда „Станилов” ЕООД Сребърна награда „Райкомерс Конструкшън” АД Бронзова награда „Понсстройинженеринг” ЕАД Бургас Енергийна инфраструктура Платинена награда „Енемона” АД Златна награда „Старт Инженеринг” АД Сребърна награда „Енергомонтаж АЕК” АД Бронзова награда „Сименс” ЕООД Транспортна инфраструктура Платинена награда „Трейс груп холд” АД Златна награда „Пътинженерингстрой Т” ЕАД Търговище Сребърна награда „Пътинженеринг” ЕООД Бронзова награда „Адвал” АД

„Планекс” с пета поред статуетка „Златен отвес” За десета поредна година Камарата на строителите в България - областно представителство Варна, връчи традиционните си годишни награди «Златен отвес» по повод Деня на строителя – Димитровден. Официалната церемония се състоя по време на откриването на «Строителна изложба Варна 2011» на 28 октомври. Изложбата е експонирана в „Гранд мол“, Варна. С голямата награда – статуетката «Златен отвес», бе отличена «Планекс» ООД за изпълнението на «Вива 3». Сградата се състои от четири тела с различни функции. Жилищната част със 121 апартамента заема две от телата. В третото са разположени офиси с РЗП 3132 кв.м. Четвъртото тяло е с търговски функции и заема партерната част на сградата, която разполага и с подземен паркинг със 156 места. Това е и петата поред статуетка за «Планекс» ООД, една от най-големите и стабилни строителни фирми във Варна. Компанията получи и специална награда от об-

И.д. кмет на община Варна Коста Базитов (вдясно) връчи наградата на общината - плакет на инж. Христо Димитров, управител на „Планекс“ ООД

щина Варна. Плакетът бе връчен от и.д. кмета на града Коста Базитов. Победителите в отделните категории (общо десет) бяха отличени с грамоти, а всички участници - с дипломи. В категория «Жилищни сгради – многофамилни и еднофамилни» с грамота бе отличена «Перинов и синове» ЕООД за еднофамилна къща «Старият Пловдив». Къщата с РЗП 257 кв.м е изпълнена в стар пловдивски стил с рисувани фасади, дърворезбовани тавани и орнаментни врати. Сградата е разположена в местност «Ракитника». ЕТ «Мер – В. Ванков» бе отличен за изпълне-

нието на Ваканционен комплекс «Явор» в кв. Виница. Грамота в категория «Промишлени сгради» бе връчена на «Булмак 2005» ЕООД, инвеститор и изпълнител на производственни сгради за заготовка на листова ламарина, профилна стомана и металорежещи машини. Предприятието е разположено в с. Езерово, община Белослав. В категория «Обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването» с грамота бе отричена «Планекс» ООД за многофункционална сграда на съюза на офицерите от запаса и резерва.


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

37

ПРОЕКТИ

В началото на 2012 г. завършват „Баумакс“ в Русе

Към момента обектът е на етап покривни строителни работи, довършване на метална конструкция, изпълняват се площадкови ВиК и ел. инсталации, започва изпълнението на покривно отводняване и вътрешната електро инсталация

До средата на януари следващата година трябва да бъде изграден магазин от веригата „Баумакс“ в Русе, шести поред в страната. Строителният хипермаркет в дунавския град се предвижда да отвори врати през пролетта на 2012 г. Към момента обектът е на етап покривни строителни работи, довършване на метална конструкция, изпълняват се площадкови инсталации ВиК и ел., започва изпълнението на покривно отводняване и вътрешната електроинсталация. Възложител е „Ерсте груп Иморент Бъл-

гария”. Проектът е изготвен от „Иво Петров – Архитекти” ООД с ръководител на колектива арх. Иво Петров и проектанти арх. Виолета Руменова по част „Архитектурна” и „Проконсулт” с водещ проектант инж. Борислав Борисов - по част „Конструктивна”. Изпълнител е „Хоризонт Иванов” ЕООД. Комплексът на фирма „Баумакс“ е разположен в кв. „Източна промишлена зона“ на мястото на бившето предприятие за ремонт на съобщителна техника по бул. „Липник” и представлява хипермаркет, трафопост и паркинг за кли-

енти с 287 паркоместа, от които 6 места за инвалиди. Достъпът е от булеварда. Сградата на строителния хипермаркет е едноетажна, свободно стояща и е разположена в северната част на имота. Тя включваща търговска зала, градински център (на запад от търговската зала) с открита част и частично покрит с метална конструкция, драйв ин (на изток от търгоската зала) и склад за приемане на стоки. Пред основното търговско хале в областта на касовата зона са предвидени два вход–изхода. Всички технически

Така изглеждаше в разгара на лятото строителната площадка по бул. „Липник” преди започване на реалните строителни дейности

помещения са предвидени в самостоятелен обем, изграден от метална конструкция. На първия етаж в близост до зоната на касите са разположени кабинетът на управителя, няколко офиса и обслужващи помещения. Конструкцията е смесена. Външните ограждащи стени са от сандвич панели. Топлоснабдяването ще се осигурява на газ. За целия обект е разработена цифрова DDC (Direct Digital Control) система за регулиране, контрол и управление на съоръженията за топло- и студоподаване, разположени в котелното.

Строителен хипермаркет „Баумакс – Русе”

Обект Възложител Проектант

„Ерсте груп Иморент България” „Иво Петров – Архитекти” ООД с р-л на колектива арх. Иво Петров

Изпълнител Площ на имота

„Хоризонт – Иванов” ЕООД 29 126 кв.м

ЗП

11 625.21 кв.м

РЗП

11 915.56 кв.м

Етап

Строеж

Първият за Северна България хипермаркет от веригата беше открит в Плевен през април т.г. Веригата стъпи в България през 2008 г., когато бяха открити магазините в Пловдив и Стара Загора, а през 2009 г. отво-

риха врати още два хипермаркета - в София и Бургас. Освен в Русе компанията предвижда откриването на нови обекти във Варна и втори хипермаркет в София. Силвия ЗЛАТКОВА


38

Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

BUILDINGREEN Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“ www.bgregio.eu

Избраха изпълнител на проекта за енергийна ефективност на УАСГ „ТАЛ инженеринг“ ЕООД е изпълнител на строително-монтажни работи по „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на УАСГ“. Договорът бе подписан на 28 октомври от ректора доц. Добрин Денев и управителя на „ТАЛ инженеринг“ инж. Андон Тушев. Реализацията на проекта ще бъде трудна, защото няма да се прекъсва учебният процес, заяви доц. Денев. По-добрите материали, системи и технологии осигуряват по-добра възвращаемост от енергийни спестявания, коментира инж. Тушев. Компаниите и сдруженията, подали оферти в откритата процедура, бяха 12, офертите бяха отворени на 21 февруа-

ри от комисия с председател доц. Георги Линков и зам.-председател доц. Жеко Тилев, бяха закупени 45 комплекта документация. Строителните работи са за строения преди 30 години корпус на УАСГ. Проектът включва инсталиране и подмяна на дограма с обща площ 9156 кв.м с нова петкамерна алуминиева дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло, монтаж на нови 180 радиаторни вентила, монтаж на 140 м топлоизолация на тръбни системи от минерална вата. По направление „Осигуряване на достъп на хора с увреждания“ е предвидено изграждане на три панорамни асансьорни уредби за достъпна среда. Цел на проекта

Договорът бе подписан на 28 октомври от ректора доц. Добрин Денев и управителя на „ТАЛ инженеринг“ инж. Андон Тушев, проф. Йордан Радев е ръководител на проекта

Осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво и интегрирано развитие посредством извършването на строително-ремонтни дейности за подобряване

енергоефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и модернизация на библиотечния център. Части на проекта

1. Подобряване на енергийната ефектив-

Стойност на проекта

3 820 022,03 лв.

Съфинансиране от ЕФРР

3 247 018.73 лв.

Национално съфинансиране

382 002.22 лв.

Собствени средства ност на сградата на УАСГ. • Подмяна на дограма с обща площ 9156.11 кв.м с PVC двоен стъклопакет чрез извършване на демонтаж на стара дограма и доставка и монтаж на нова петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло. • Енергоспестяващи мерки по управление на отоплението чрез извършване на демонтаж на 180 радиаторни вентила и доставка и монтаж на нови. • Енергоспестяващи мерки по разпределителната мрежа чрез извършване на доставка и

191 001.08 лв.

монтаж на 140 метра топлоизолация на тръбни системи от минерална вата. 2. Осигуряване на достъп за хора с увреждания • Външен панорамен асансьор към централното фоайе на новата сграда на УАСГ. • Втори външен панорамен асансьор за шест спирки към фоайето на старата сграда на УАСГ в задния двор. • Трети външен панорамен асансьор за пет спирки към фоайето на старата сграда на УАСГ (към сградата на съда). 3. Обновяване и модернизация на библиотечния център.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване и модернизация на библиотечния център на сградите на УАСГ“ с цел подобряване на качеството на предлаганите образователни дейности в сградата на Университет по архитектура, строителство и геодезия, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“ www.bgregio.eu

Стартира проектът за интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България На откриваща конференция на 27 октомври беше представен проектът „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София“ с ръководител арх. Жоржета Рафаилова и началните дейности по него. На срещата присъстваха голяма част от районните главни архитекти на София и експерти в областта, пряко свързани със следващите етапи на изработване на плана. Главният архитект на София Петър Диков подчерта, че в процеса на изработването на проекта ще бъде търсено активно сътрудничество между различните административни нива - хоризонтално и вертикално, между Столичната

община и 24-те районни кметства. Спецификата на София като столица и град с най-голям брой районни администрации силно налага и някои изменения в стандартния формат за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, както е зададен в момента от МРРБ, вследствие на което детайлите по процедурата на изготвяне на плана ще бъдат изяснявани в процеса на работа, обясни екипът на проекта. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на София е от ключово значение, тъй като с него ще бъдат определени проектите, които могат да кандидатстват за европейско финансиране в следващия програмен период по ОП „Регионално развитие 2014 - 2020“. Това налага задълбочен анализ и включване на максимал-

Предстои да бъде изяснен и броят на зоните за въздействие – три, както са зададени в момента, или е възможно допълване предвид спецификата на София със зони, които да се финансират от Столичната община, обясни арх. Рафаилова трото и околовръстният но широк обхват от припът, за да бъдат намереоритетни зони за възни механизми за тяхното действие, които да довефинансиране, заяви арх. дат до максимална полПетър Диков. за за развитието на града Остава острата нужда и защита на повече средства от ЕС. Същевременот изготвянето на Нацино трябва да се търси онална устройствена схеобвързването на зоните ма, която да очертае нас големите инфраструкционалните приоритетурни обекти, ключови ти и насоки на развитие за града, каквито са мена общините и градове-

Бюджет на проекта

960 660 лв.

Безвъзмездна помощ по ОПРР

912 627 лв.

Участие на Столичната община

48 033 лв.

Срок за изпълнение те. Интегрираните планове следва да имат основа именно тази визия за развитие на по-високо ниво. Друго слабо звено в българската устройствена практика, което интегрираният план трябва да преодолее, е включването на обществото още в началния етап на планиране. Подходът отдолу нагоре, тоест гражданите да определят нуждите на дадена територия, е заложен като ключов за изпълнението на проекта. Арх. Рафаилова подчерта, че интегрираният план е иновативен, тъй като такъв до момента не е изготвян. Това до известна степен позволява въздействие върху управителния орган, свърза-

24 месеца но с изискванията към плана. Предстои да бъде изяснен и броят на зоните за въздействие – три, както са зададени в момента, или е възможно допълване предвид спецификата на София със зони, които да се финансират от Столичната община. На този етап зоните за въздействие са тематично разделени в три групи – зони с преобладаващ социален характер, зони за икономическа активност и зони на публични функции с висока обществена значимост. Работата тепърва предстои, както и един от ключовите етапи – избор на изпълнител. Срокът за изпълнение е 23 юни 2013 г.

Финансирането е осигурено по ДБФПП BG161,F001/ 1.4-07/2010/002, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Строителство Градът, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

stroitelstvo.info

39

ТЪРГОВЕ REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) REPUBLIC OF BULGARIA, MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT CONSULTING SERVICES Loan № 7834-BG Contract No MIDP-CS-2 „Project Implementation Support Assistance” The Government of Bulgaria has received a loan from the World Bank for the purposes of a Municipal Infrastructure Development Project and it intends to apply part of the proceeds of the Loan for consulting services. The project consists of three components: • Component 1: Project Implementation Support. • Component 2: Preparation of Regional Water and Waste Water Master Plans covering the whole of Bulgaria, with the exclusion of Sofia City; • Component 3: Provision of works and goods related to Completion and Rehabilitation of Dams: (i) completion of Luda Yana dam, including its associated water treatment plant; (ii) completion of Plovdivtsi dam, including its associated water treatment plant; (iii) completion of Neikovtsi dam, including its associated water treatment plant; and (iv) rehabilitation of Studena dam. Subject of the present Expression of Interest is part of Component 1 of the project and will provide technical assistance for implementing of the project activities. Consulting services are required for approximately 48 months from the commencement date. The Ministry of Regional Development and Public Works now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services for contract MIDP-CS-2 “Project Implementation Support Assistance”. The main objective of these services is to support the Project Implementation Unit (PIU) of the Ministry of Regional Development and Public Works and secure a timely start- up of all components of the MIDP not yet initiated and to continue to ensure a timely implementation and good quality of all services and works financed by the World Bank. The consultant services comprise the following tasks, but not limited to those listed below: • On Component 2 of the project (Preparation of Regional Water and Waste Water Master Plans) – to assist the PIU during the implementation of the contracts, including review and comment on consultants deliverables, including Inception Reports, draft and final Master Plans, contracts control and administration, time schedule, cash flow and project documentation and archives control. • On Component 1 and 3 of the project (Completion and Rehabilitation of Dams) - to assist the PIU during the implementation of the contracts for (i) site investigations, detailed design and bidding documents for completion of Luda Yana, Plovdivtsi, Neikovtsi dam and the associated water treatment plants and rehabilitation of Studena dam; and (ii) construction supervision Luda Yana, Plovdivtsi, Neikovtsi and Studena dam, (iii)construction works for completion of Luda Yana, Plovdivtsi, Neikovtsi dams and rehabilitation of Studena dam with the associated water treatment plants, including review and providing comments on consultants deliverables, contracts control and administration, time schedule, cash flow and project documentation and archives control; to assist the PIU and provide comments of environmental management plans, resettlement action plans and land acquisition plans; to assist the PIU in obtaining construction and all other permits and approvals as required from the local legislation. • To provide regularly information on the status of components 1, 2 and 3 and provide recommendations, including Master Planning, design, land acquisition, procurement, financial status, and quality assurance issues. This information shall be directed to the Government, Parliament, the media and the general public and be readily available in a transparent manner for example through a Project specific website. • Communication – the Consultant shall develop a proposal for a communication plan, with provisions for project affected people and others to get a timely response and possible follow-up actions where warranted; the Consultant shall be responsible for development of a Project website to provide accurate, transparent and timely information on the project status. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services, including: • Consultant’s profile - place and date of registration, overall experience in the field of the assignment, staff resources (general experience and qualification of the key personnel ), financial capacity (annual turnover for the last three years, annual turnover in the field of the assignment for the last five years); • ISO 9001:2008 Certificate for a quality management system. A short review of the measures the consultant intends to take to ensure the quality of the project, whose relevance will be evaluated • Experience in Similar Projects and Performance of Similar Services. List of related contracts completed during the last 5 (five) years – brief description of the assignment including name of the Client, place, implementation period and value, etc. • The Consultant shall have at least 2 (two) implemented projects for preparation of regional master plans for water and waste water in the last 10 (ten) years. In case of an association one of the partners has to meet the above requirement. • The Consultant shall have at least 2 (two) implemented projects for design or construction supervision or project management of dams in the last 10 (ten) years. In case of an association one of the partners has to meet the above requirement. • Local Experience. Information for local and regional experience on similar projects. Past experience in cooperation with local consultants or implementing tasks similar to the assignment in the Country. • References from previous Clients. In addition to the required information Consultants may provide brochures and other related documents. Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can submit an EOI individually and as a partner of a joint venture in the same selection process. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers published May, 2004 and revised in October 1, 2006 and May 1, 2010. Consultants will be selected based on quality and cost-based selection (QCBS). Interested consultants may obtain further information at the address below from 09:00 to 16:00 office hours. Expressions of interest must be submitted in one (1) original in English and two (2) copies of the above information to the address below by the 18th of November , 2011, 16:00 p.m. (Sofia local time) and should be clearly marked “Project Implementation Support Assistance, Contract No MIDP-CS-2 “. Address for information and submission of Expressions of Interest: Ministry of Regional Development and Public Works Investments Directorate, Room 503, fifth floor Municipality Infrastructure Development Project Attn. Kalina Shopova, Project Coordinator 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, 1202 Sofia, Republic of Bulgaria, Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 E-mail: KShopova@mrrb.government.bg, Web site: http://www.mrrb.government.bg Working hours: 09:00 to 16:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) REPUBLIC OF BULGARIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT CONSULTING SERVICES Loan No 78340 Project ID No: P099895-II, Contract No MIDP-D-QCBS-4 “Site Investigations, Detailed Design and Bidding documents for Neikovtsi Dam” Expressions of interest The Government of Republic of Bulgaria has received a loan from the World Bank for the purpose of a Municipal Infrastructure Development Project and it intends to apply part of the proceeds for payment for consulting services. One component of the proposed project will be the completion of Neikovtsi Dam where the Consultant shall perform “Site Investigations, Detailed Design and Bidding documents for Neikovtsi Dam”. The works includes completion of “Neikovtsi” Dam, which is situated in the valley of Neykovska River and is partially built. It is located about 7, 5 km away from the town of Tryavna. Neykovtsi project includes: rock fill dam, diversion gallery, water intake tower, main outlet, grouting gallery, Mexican-type spillway, potable water treatment plant (PWTP). The dam is rock fill type with an asphalt concrete diaphragm. The PWTP is located about 1 km away from Tryavna and shall provide potable water with a quantity of 240 l/s. The Consultant shall be required to act as “Consultant” according to the Bulgarian legislation pursuant to Article 162 of the Spatial Development Act (SDA), (State Gazette of the Republic of Bulgaria, No. 65/2003 and the subsequent revisions), where the Consultant have to perform: (i) Investigation of the site and existing facilities; (ii) Preparation of Conceptual, Technical Design with bill of quantities and Technical Specifications, working drawings for completion of the construction of the dam and water treatment plant; (iii) Bidding documents for construction works and iv) designer’s supervision during construction; The Consultants are informed that a fulfillment of the requirements of art. 162 and art. 230 of the Bulgarian Spatial Development Act (SDA) shall be obligatory and a condition for the contract signing. The Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. The Consulting services will be required for approximately 34 (thirty four) months from the Contract signing, of which 10 (ten) months for activities i) to iii) above and 24 (twenty four) months for activity iv) above. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services: • Consultant’s profile - place and date of registration, overall experience in the field of the assignment, staff resources (general experience and qualification of the key personnel ), financial capacity (annual turnover for the last three years, annual turnover in the field of the assignment for the last five years); • ISO 9001:2008 Certificate for a quality management system in design. The scope of the certificate shall meet the subject of this assignment. • Experience in Similar Projects- the Consultant shall have at least 3 (three) projects (detailed design) for dams, developed and approved by relevant state authorities in the last 10 years. In case of an association each partner has to meet the requirement of at least 2 (two) dam projects. • List of related contracts completed during the last 10 (ten) years – brief description of the assignment including name of the Client, place, implementation period and value, etc. • Local Experience. Information for local and regional experience on similar projects. Past experience in cooperation with local consultants or implementing tasks similar to the assignment in the Country. • References from previous Clients. In addition to the required information Consultants may provide brochures and other related documents. Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can submit an EOI individually and as a partner of a joint venture in the same selection process. Consultants who are interested in and would like to submit their Expression of Interest for more than one contract should confirm that they have sufficient financial and human resources to carry out more than one such contract as relevant, and that for each different contract the Consultants should provide in their proposals different individuals in the teams of key personnel. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers published May 2004 and revised in October 1, 2006 and May 1, 2010. Consultants will be selected based on quality and cost selection (QCBS). Interested consultants may obtain further information at the address below from 09:00 to 15:00 office hours. Expressions of interest must be submitted in one (1) original in English and two (2) copies of the above information to the address below by the 18th of November, 2011, 16:00 p.m. (Sofia local time) and should be clearly marked “Site Investigations, Detailed Design and BD for Neikovtsi Dam”, Contract No MIDP-DQCBS-4. Address for information and submission of Expressions of Interest: Ministry of Regional Development and Public Works Investments Directorate, Room 503, fifth floor Municipality Infrastructure Development Project Attn. Kalina Shopova, Project Coordinator 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, 1202 Sofia, Republic of Bulgaria Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 E-mail: KShopova@mrrb.government.bg Web site: http://www.mrrb.government.bg Working hours: 09:00 to 16:00


Строителство Градът  
Строителство Градът  

вестникът за строителство

Advertisement