Page 1

STERKARI Í STARFI

HAUSTMISSERI 2021


ENDURMENNTUN er leiðandi á íslenskum símenntunarmarkaði og framboð námskeiða er mikið og fjölbreytt. Við leggjum metnað okkar í að mæta væntingum viðskiptavina og höfum virk tengsl við Háskóla Íslands, atvinnulíf og samfélag. Bæklingurinn Sterkari í starfi er einungis gefinn út á rafrænu formi og inniheldur fjölbreytt námskeið á mörgum fagsviðum, sem hugsuð eru fyrir fólk til að efla sig í starfi. Námskeiðin verða haldin á hausmisseri. Endurmenntun hefur undanfarið stóraukið úrval sitt á fjarnámskeiðum og í bæklingi þessum verða þau námskeið sem öruggt er að verði kennd í fjarkennslu merkt með myndavélatákni. Fjarnámskeiðin fara fram í rauntíma í ZOOM þar sem þátttakendur geta tekið virkan þátt í umræðum með kennara.

ÁTT ÞÚ RÉTT Á STYRK FRÁ STÉTTARFÉLAGI TIL AÐ SÆKJA NÁMSKEIÐ EÐA NÁM? Stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja nám og námskeið. Einnig veitir Vinnumálastofnun styrki til ýmissa námstækifæra. Endurmenntun hvetur alla til að sækja sér þá styrki sem þeir eiga rétt á. Hafðu samband við þitt stéttarfélag og kannaðu málið!

STARFSTENGDU NÁMSKEIÐIN OKKAR SKIPTAST Í EFTIRFARANDI FLOKKA: ALMENN VERK– OG TÆKNIFRÆÐI OG ARKITEKTÚR FJÁRMÁL OG REKSTUR HEILBRIGÐIS– OG FÉLAGSSVIÐ STARFSTENGD HÆFNI STJÓRNUN OG FORYSTA UPPELDI OG KENNSLA UPPLÝSINGATÆKNI


SEPTEMBER

HÚSAKÖNNUN – SKRÁNING OG MAT Á VARÐVEISLUGILDI HÚSA OG MANNVIRKJA

HRINGRÁSARHAGKERFIÐ OG BYGGINGARIÐNAÐURINN

SKOÐA

SKOÐA

ALLT SEM ÞÚ VILT VITA UM RAFMYNTIR

SVIÐSMYNDIR OG FRAMTÍÐARFRÆÐI

SKOÐA

SKOÐA


SEPTEMBER

SJÁLFSSKAÐA- OG SJÁLFSVÍGSHEGÐUN UNGLINGA SKOÐA

SÁLRÆN ÁFÖLL - ÁFALLAMIÐUÐ NÁLGUN OG ÞJÓNUSTA

SKOÐA

LISTIR OG MENNING, HUGAREFLING VIÐ ALZHEIMERS-SJÚKDÓMNUM

SKAÐAMINNKANDI HUGMYNDAFRÆÐI

SKOÐA

SKOÐA

SJÁLFSVÍGSFRÆÐI

FJÁRMÁL VIÐ STARFSLOK

SKOÐA

SKOÐA

- MANNÚÐLEG OG GAGNREYND NÁLGUN VIÐ VÍMUEFNAVANDA


SEPTEMBER

MICROSOFT TEAMS OG ONEDRIVE SKOÐA

FJARTEYMISVINNA SKOÐA

MICROSOFT TEAMS OG PLANNER -VERKEFNASTJÓRNUN OG SKIPULAG

SKOÐA

ÖFLUGT SJÁLFSTRAUST SKOÐA


INNLEIÐING FRÆÐSLUKERFIS ÁRANGURSRÍK TEYMISVINNA

- MIKILVÆGI SAMSKIPTA, STEFNUMÓTUNAR OG HELSTU AÐGERÐIR

SKOÐA

HAGNÝT RÉTTARLÆKNISFRÆÐI FYRIR FAGFÓLK Í HEILBRIGÐIS- OG RÉTTARKERFINU SKOÐA

SKOÐA


SEPTEMBER

JAFNLAUNASTAÐALL: I. KYNNING Á JAFNLAUNASTAÐLI OG INNGANGUR

GOOGLE UMHVERFIÐ Í NÁMI OG KENNSLU

SKOÐA

SKOÐA

JAFNLAUNASTAÐALL: II. GÆÐASTJÓRNUN OG SKJÖLUN SKOÐA

TRAS - SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA - RÉTTINDANÁMSKEIÐ SKOÐA

HVATNING OG STARFSÁNÆGJA – ÁHRIF STJÓRNENDA

SORG OG SORGARVIÐBRÖGÐ BARNA OG UNGLINGA

SKOÐA

SKOÐA


SEPTEMBER

ISTQB® FOUNDATION LEVEL EXAM SKOÐA

GAGNASÖFN OG SQL SKOÐA


OKTÓBER

ÞRÍVÍDDARHÖNNUN Í SKETCHUP FYRIR LENGRA KOMNA SKOÐA

KOSTNAÐARGREINING Á LÍFTÍMA BYGGINGA - LCC REIKNILÍKAN Í EXCEL SKOÐA

HÖNNUNAR- OG VERKTAKASAMNINGAR

RAKAÖRYGGI VIÐ HÖNNUN BYGGINGA

SKOÐA

SKOÐA

NETÖRYGGI Á ÍSLANDI – FRÁ LÖGUM TIL DAGLEGRA VERKEFNA INNAN FYRIRTÆKJA OG STOFNANA SKOÐA


OKTÓBER

ARÐSEMISMAT VERKEFNA REIKNILÍKÖN Í EXCEL SKOÐA

ÁÆTLANAGERÐ FYRIR LÍTIL OG MEÐALSTÓR FYRIRTÆKI

PENINGAÞVÆTTI OG SKYLDUR SAMKVÆMT PENINGAÞVÆTTISLÖGGJÖF

SKOÐA

SKOÐA

VANRÆKSLA OG OFBELDI GEGN BÖRNUM - SAMSTARF VIÐ BARNAVERNDARNEFNDIR SKOÐA

ÓNÆMISKERFIÐ MITT Í BREYTTUM HEIMI

PERSÓNULEG FJÁRMÁL

SKOÐA

SKOÐA


VANSVEFTA UNGLINGAR - HVAÐ ER TIL RÁÐA?

LYFJALAUS MEÐFERÐ VIÐ SVEFNLEYSI

SKOÐA

SKOÐA

VERKEFNASTJÓRNUN VERKEFNISÁÆTLUN SKOÐA

VERKEFNASTÝRING MEÐ MICROSOFT ONENOTE OG OUTLOOK

MICROSOFT POWERAUTOMATE & FORM

SKOÐA

SKOÐA


SIÐFRÆÐI NÁTTÚRUVERNDAR

FRÁ HUGMYND AÐ VIÐSKIPTATÆKIFÆRI

SKOÐA

SKOÐA

RÉTTARÚRRÆÐI VEGNA BROTA Á LÖGUM UM OPINBER INNKAUP SKOÐA

MICROSOFT TEAMS - DAGLEG NOTKUN

VERKEFNASTJÓRNUN FYRIR SJÁLFSTÆTT STARFANDI ELDHUGA

SKOÐA

SKOÐA


OKTÓBER

MICROSOFT TEAMS OG PLANNER VERKEFNASTJÓRNUN OG SKIPULAG SKOÐA

EXCEL - GRUNNATRIÐI OG HELSTU AÐGERÐIR

HLAÐVARPSGERÐ

SKOÐA

SKOÐA

VERKEFNASTJÓRNUN - FYRSTU SKREFIN SKOÐA

ÁRANGURSRÍK FRAMSÖGN OG TJÁNING SKOÐA


OKTÓBER

ACTIVITY BASED WORKING - CREATING A BETTER WORLD OF WORK SKOÐA

JAFNLAUNASTAÐALL: III. GERÐ VERKLAGSREGLNA OG ANNARRA SKJALA Í GÆÐAKERFUM SKOÐA

GÆÐASTJÓRNUNARKERFI - UPPBYGGING OG INNLEIÐING (ISO 9001)

STJÓRNUN FYRIR NÝJA STJÓRNENDUR

SKOÐA

SKOÐA

ERFIÐ STARFSMANNAMÁL

JAFNRÉTTI OG FJÖLBREYTILEIKI Á VINNUSTAÐ - ÁSKORANIR OG ÁVINNINGUR

SKOÐA

SKOÐA


ERFIÐ STARFSMANNAMÁL SKOÐA

JAFNLAUNASTAÐALL: IV. STARFAFLOKKUN

JAFNLAUNASTAÐALL: V. LAUNAGREINING

SKOÐA

SKOÐA

ÁRANGURSRÍKARI STARFSMANNASAMTÖL SKOÐA


OKTÓBER

INNLEIÐING OG REKSTUR UPPLÝSINGAÖRYGGIS SAMKVÆMT ISO/IEC 27001:2013

- HVAÐA LÆRDÓM MÁ DRAGA AF NIÐURSTÖÐUM EVRÓPSKRA PERSÓNUVERNDARSTOFNANA?

SKOÐA

SKOÐA

SEKTARÁKVARÐANIR VEGNA GDPR

STEFNUMÓTUN, SVIÐSMYNDIR OG AÐFERÐIR FRAMTÍÐARFRÆÐA - FYRIR HIÐ OPINBERA OG ÞRIÐJA GEIRANN SKOÐA

LENGI BÝR AÐ FYRSTU GERÐ - MAT Á STÖÐU Í TALNA - OG AÐGERÐASKILNINGI VIÐ UPPHAF GRUNNSKÓLA SKOÐA

HLUTVERK HÓPSTJÓRANS/ VAKSTJÓRANS

LEIKUR OG LÍTIL BÖRN STÆRÐFRÆÐI Í LEIKSKÓLA

SKOÐA

SKOÐA


VELFERÐ - JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI FYRIR STARFSFÓLK SKÓLA

JÁKVÆÐ SAMSKIPTI, SKÖPUNARKRAFTUR OG LÍFSGLEÐI BARNA

SKOÐA

SKOÐA

TRAS - SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA

MARKVISSAR AÐGERÐIR Í KJÖLFAR TRAS

- RÉTTINDANÁMSKEIÐ SKOÐA

SKOÐA


TENGSLAVANDI HJÁ LEIK- OG GRUNNSKÓLABÖRNUM - GAGNLEGAR ÁHERSLUR OG AÐFERÐIR SEM LOFA GÓÐU

LEIKSKÓLINN - GOTT NÁMSUMHVERFI FYRIR YNGSTU BÖRNIN

SKOÐA

SKOÐA

SQL FYRIRSPURNARMÁLIÐ

HAGNÝT GAGNAVÍSINDI MEÐ R

SKOÐA

SKOÐA


NÓVEMBER

HLJÓÐ- OG LÝSINGARHÖNNUN - ÁHRIFARÍKAR LEIÐIR TIL BETRI INNIVISTAR OG UMHVERFIS SKOÐA

UMHVERFISMAT ÁÆTLANA

POWER QUERY

SKOÐA

SKOÐA

LESTUR ÁRSREIKNINGA SKOÐA

ÁHÆTTUSTÝRING OG SVIÐSMYNDAGERÐ

GREINING ÁRSREIKNINGA

SKOÐA

SKOÐA


NÓVEMBER

UPPGJÖRSGÖGN FYRIR ÁRSREIKNING SKOÐA

MICROSOFT POWER BI SKOÐA

VITRÆN GETA OG ENDURHÆFING FÓLKS MEÐ GEÐRASKANIR

LYFJALAUS MEÐFERÐ VIÐ SVEFNLEYSI

SKOÐA

SKOÐA

PERSÓNULEG FJÁRMÁL

SÁLGÆSLA OG ÁFALLAHJÁLP SAMFYLGD Í KJÖLFAR ÁFALLA

SKOÐA

SKOÐA


NÓVEMBER

HAGNÝT SÆNSKA FYRIR HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK SKOÐA

FJÁRMÁL VIÐ STARFSLOK SKOÐA

SÁLRÆN ÁFÖLL - ÁFALLAMIÐUÐ NÁLGUN OG ÞJÓNUSTA

MICROSOFT TEAMS OG ONEDRIVE

SKOÐA

SKOÐA

LÖG UM OPINBER INNKAUP SAMKEPPNI, GEGNSÆI OG JAFNRÆÐI - ÚRRÆÐI VEGNA BROTA Á LÖGUM UM OPINBER INNKAUP SKOÐA

KRAFTMIKLAR KYNNINGAR OG FRAMKOMA Á NETINU SKOÐA


MICROSOFT TEAMS AÐ SKARA FRAM ÚR Í ATVINNULEIT

- DAGLEG NOTKUN

SKOÐA

SKOÐA

MICROSOFT OUTLOOK - NÝTTU MÖGULEIKANA SKOÐA

TRELLO - FYRSTU SKREFIN

VÖNDUÐ ÍSLENSKA - TÖLVUPÓSTAR OG STUTTIR TEXTAR

SKOÐA

SKOÐA


NÓVEMBER

GOOGLE ANALYTICS OG LEITARVÉLABESTUN FYRIR BYRJENDUR

ÖFLUGT SJÁLFSTRAUST

SKOÐA

SKOÐA

FYRIRMYNDAR SKJALASTJÓRN - AÐFERÐIR OG HAGNÝT RÁÐ

SKOÐA

WORDPRESS - BYRJENDANÁMSKEIÐ SKOÐA

ÁRANGURSRÍK TEYMISVINNA

INNRI ÚTTEKTIR FYRIR STOFNANIR OG FYRIRTÆKI

SKOÐA

SKOÐA


VERKEFNASTJÓRNUN VERKEFNISÁÆTLUN

HVERSDAGSLEIKINN Í NÝJU LJÓSI - LIFANDI NÁMSKEIÐ UM HVERNIG ELLIN VIRKJAR LÍFSKRAFTINN

SKOÐA

SKOÐA

AGILE VERKEFNASTJÓRNUN

VERKEFNASTÝRING MEÐ MICROSOFT ONENOTE OG OUTLOOK

SKOÐA

SKOÐA

ÁRANGURSRÍKARI STARFSMANNASAMTÖL

5-4-1: LEIKSKIPULAG FYRIR ÁRANGURSRÍKA FUNDI

SKOÐA

SKOÐA


NÓVEMBER

GÆÐASTJÓRNUNARKERFI VERÐUR TIL (ISO 9001) - VINNUSTOFA SKOÐA

BREYTINGASTJÓRNUN SKOÐA

PERSÓNUVERNDARLÖG (GDPR) - HVERJAR ERU SKYLDUR LAGANNA OG HVERNIG GETA AÐILAR SEM SÝSLA VIÐ PERSÓNUUPPLÝSINGAR INNLEITT ÞÆR Í STARFSEMI SINNI? SKOÐA

HAGFRÆÐI SAMKEPPNIS- OG SAMRUNAEFTIRLITS

INNLEIÐING JAFNLAUNASTAÐALS VINNUSTOFA

SKOÐA

SKOÐA


NÓVEMBER

TRAS - SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA

NÚVITUND Í UPPELDI BARNA

- RÉTTINDANÁMSKEIÐ SKOÐA

SKOÐA

LANGAR ÞIG AÐ BYGGJA UPP JÁKVÆÐARI MENNINGU Í KENNSLUSTOFUNNI?

SÖGUPOKAR – HEILDSTÆTT MÁLÖRVUNAREFNI MEÐ ÁHERSLU Á LÆSI Í VÍÐUM SKILNINGI

SKOÐA

SKOÐA

HEILAHEILSA OG ÞJÁLFUN HUGANS SKOÐA

LEIKSKÓLI FYRIR ALLA - HAGNÝTAR, EINFALDAR OG JÁKVÆÐAR AÐFERÐIR SEM BÆTA HEGÐUN OG LÍÐAN BARNA OG STARFSFÓLKS SKOÐA

SJÁLFSMYND OG LÍKAMSMYND UNGLINGA - ÁHRIFAÞÆTTIR OG BREYTINGAR

SKOÐA


NÓVEMBER

GAGNASÖFN OG SQL SKOÐA

GOOGLE DESIGN SPRINTS SQL FYRIRSPURNARMÁLIÐ

- HVERNIG HANNA MÁ HÖNNUNARSPRETT SEM HENTAR BEST ÞÍNUM REKSTRI

SKOÐA

SKOÐA

DESEMBER

ÁRANGURSRÍK SAMSKIPTI

FAGLEG HEGÐUN OG SAMSKIPTI Á VINNUSTAÐ

SKOÐA

SKOÐA


Endurmenntun HÍ · Dunhaga 7 · 107 Reykjavík sími 525 4444 · endurmenntun@hi.is

Profile for Endurmenntun Háskóla Íslands

Sterkari í starfi - Haust 2021  

Fjölbreytt námskeið fyrir starfið

Sterkari í starfi - Haust 2021  

Fjölbreytt námskeið fyrir starfið

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded