Endeavor Derneği Etki Raporu 2016

Page 1

2016 ETKÄ° RAPORU

YILDIZI PARL AYANL AR


Murat Özyeğin Endeavor Derneği 2013 – 2016 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 10 yıl önce hevesle başladığımız bu seferberliğimizin hedefi Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini canlandırmaktı. Tüm sektörlere yönelik sunduğumuz mentorluk desteğiyle girişimcilerin önünü açmayı ve olası yatırımcıları şevklendirmeyi görev üstlendik. Başarılı ve başarısız girişimci hikâyelerini bir ilham ve öğrenim kaynağı olarak değerlendirip gelecek nesil girişimciliği özendirmeye çalıştık. Ekosistemin kök saldığının en önemli göstergesi olarak deneyim kazanmış girişimcilerin bir sonraki nesil girişimcilere mentorluk ve yatırım yaptıkları bir döngünün oturduğunu görüyoruz. Endeavor’ın başkan yardımcılığını yaptığım dört sene ve ardından başkanlığı devraldığım üç sene boyunca bu yolda modelimiz sayesinde 50’nin üstünde şirketi ağımıza katarak onlara maddi ve manevi destek sağladık, melek yatırımcılık ve iş geliştirme atölyeleri, Global Girişimcilik Haftası gibi platformlar ve CaseCampus gibi eğitim programları oluşturduk. Uzman yerel ağımızı uluslararası ağımızla birleştirerek girişimciler için bir köprü kurduk. Türkiye’de 10. yılımızı doldururken Endeavor’ın hizmetlerini İstanbul dışına taşımak üzere yerel girişimcilik ekosistemlerini geliştirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Başkanlığım süresinde bu hedeflerimizi hayata geçirmemize destek olan herkese derneğimiz adına içtenlikle teşekkür ederim. Yeni döneme sayfa açarken yeni başkanımız Emre Kurttepeli’nin liderliğine, gelişen üye ağımızın rehberliğine ve Türkiye’nin küresel girişimcilik gücüne desteğim ve inancım tamdır. 3


Emre Kurttepeli

2016 – 2017 Yönetim Kurulu Başkanı Endeavor Yönetim Kurulu üyeliğimin ardından bu sene planlandığı gibi Murat Özyeğin'den devraldığım Endeavor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu sene sonunda Türkiye’deki faaliyetlerimizin onuncu yılını kutluyor olacağız. Son on yıldır devam eden başarılı ve etkin çalışmalarımızın, sizlerin değerli katkılarıyla, ulusal ve uluslararası alanda çıtasını yükseltmeye devam edeceğimizden eminim. Etkin girişimciliğin, mentorluğun ve inovasyonun ticarileştirilmesi artık iş dünyamızda, üniversitelerde ve günlük sohbetlerimizde devamlı yer alır hale geldi. Girişimciliğin önemi ulusal gündem maddesi olarak hızla yaygınlaşıyor ve bu ekosistemde Endeavor’ın katkısı ve derinliği gitgide artıyor. Önümüzdeki 10 yıla yeni bir sayfa açarken, yeni yönetim olarak Türkiye’den daha fazla global girişim çıkarma vizyonumuzu paylaşmak isterim; • Bilimi kullanan, teknoloji üreten ve sadece ülkemize değil tüm dünyaya katkı sağlayan yenilikçi global girişimcilere özen gösterip, onlara daha fazla destek vereceğiz, • Girişimcilerimizin global anlamda önünü açacak eğitim, networking ve HR alanındaki çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz, • Yıllardır vurguladığımız çarpan etkisi olgusunu daha da ön plana çıkarmak için yönetim kurulumuzun, mentorlarımızın ve girişimcilerimizin arasında deneyim aktarımı ve globalleşmeye katkı sağlayacak düzenli coğrafi ve tema bazlı atölyeler ve buluşmalar gerçekleştireceğiz, • Aile şirketlerinden doğma geleneksel sektörlerdeki yenilikçi, globalleşme arzusu olan ikinci nesil girişimcilere ulaşacağız, Bu vizyonu ve hedeflerimizi hep birlikte geliştiriyor ve hayata geçiriyor olacağız.

4

Gelişmekte olan ülkelerin arasında yer alan Türkiye’mizin hepimizin hayal ettiği seviyeye gelmesi için koşmamız yetmiyor, herkesten daha hızlı koşmamız gerekiyor. Hızlı koşmanın yolu da itici güç olan gençlerimizin hayallerini yaratabileceği, yaşatabileceği ortamı oluşturmaktan ve onların önünü açmaktan geçiyor. Biliyoruz ki gençliğine sahip çıkamayan bir ülkenin geleceğine sahip çıkmasına imkan yok. Bu sebepten ki, bu vizyonu paylaşan, derneğimizin gönüllü seferberliğinde bizi yalnız bırakmayan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen siz ağımıza en içten saygı ve sevgilerimi sunarım.

Didem Altop Kurucu Genel Sekreter

Endeavor Derneği’ni Aralık 2006’da 8 Yönetim Kurulu, 23 mentordan oluşan Türkiye’nin önde gelen 31 yöneticisiyle birlikte kurduk. Ancak o dönemde Türkiye’de ne etkin girişimci tanımı ne de girişimcilik ekosistemine ait diğer kavramlar yerleşmişti. Bu nedenle Endeavor’ın misyonunu hayata geçirirken öncelikli hedefimiz bir girişimcilik dili ve kültürü oluşturmaktı. Bugün, bir yandan en hızlı değer ve nitelikli istihdam fırsatları yaratan bu yenilikçi girişimcilere destek sunarken, diğer yandan yerel ekosistemleri geliştirme vizyonuyla farklı özendirme ve lobicilik çalışmalarında önderlik yapmaya devam ediyoruz. Endeavor olarak gelecek çalışmalarımızda genelden özele inerek coğrafi ve sektör bazlı projelerimiz ile uzmanlık alanlarımızı derinleştiriyoruz. Girişimci hizmetlerimize odaklanarak yeni çözümler ve yeni metodolojiler geliştiriyoruz. Mevcut destek ağımıza toplumun ihtiyaçlarını öngören ve yenilikçi bakış açısına sahip gençler ve akademisyenler ekliyoruz. Türkiye’de bugün ivme kazanmış bir girişimcilik hareketini devam ettirmek için tüm paydaşların girişimcilik ekosistemi, gündemi ve ortak hedefler adına birlikte çalıştığını görüyoruz. Arzu ettiğimiz gelişme ve hızlı büyümeye ancak ekosistemdeki tüm oyuncular senkronize halde hareket ettiği zaman ulaşabiliriz.Türkiye’deki 10 yıllık serüvenimizi takiben nihai hedefimiz Türkiye’nin rekabet gücünü sürekli geliştirmektir. Dayanışma ilkemizin mevcut ve yeni paydaşlarımızla artarak devam etmesini dilerim.

5


İÇİNDEKİLER 1. ENDEAVOR HAKKINDA 2. ENDEAVOR MODELİ GERİ BİLDİRİM VE SEÇİM SÜRECİ GİRİŞİMCİ HİZMETLERİ ÖZENDİRME ÇALIŞMALARI

3. ENDEAVOR GİRİŞİMCİ ŞİRKETLERİ 4. ENDEAVOR MENTOR AĞI 5. ENDEAVOR YÖNETİM KURULU 6. FAALİYETLER VE PARTNERLER 7. SPONSORLAR 8. EKİP 9. MALİ DURUM

ENDEAVOR HAKKINDA


DÜNYADA ENDEAVOR

ENDEAVOR

Global Merkez Ofisleri

ÇEK CUMHURİYETİ NEW YORK

PORTEKİZ

LOUISVILLE ATLANTA

FAS

MIAMI MEKSİKA

MISIR KOLOMBİYA

8

HEDEF

MİSYON

VİZYON

UZMANLIĞA ERİŞİM

DEĞER YARATMA

ROL MODELİ GİRİŞİMCİ

PAZARLARA ERİŞİM

İSTİHDAM YARATMA

ROL MODELİ MENTOR

SERMAYEYE ERİŞİM

KAZANÇ YARATMA

ROL MODELİ YATIRIMCI

MACARİSTAN ROMANYA BULGARİSTAN TÜRKİYE LÜBNAN YUNANİSTAN ÜRDÜN

İTALYA İSPANYA

DETROIT SAN FRANCISCO

POLONYA

GANA

SUUDİ ARABİSTAN

NİJERYA

URUGUAY

FİLİPİNLER

SİNGAPUR ENDONEZYA

BRAZİLYA

ŞİLİ

TAYLAND

VİETNAM

MALEZYA KENYA

PERU

JAPONYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

GÜNEY AFRİKA

ARJANTİN

9


YEREL MENTOR AĞI

SEÇİM SÜRECİ

ENDEAVOR MODELİ

ÖZENDİRME ÇALIŞMALARI

GİRİŞİMCİ HİZMETLERİ

GLOBAL MENTOR AĞI Yerel: Türkiye’de yer alan mentorlar • Global: Uluslararası mentorlar 11


SEÇİM SÜRECİ Başvuru Ön Şartlarımız Şirketinizin, en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması ve sektör gözetmeksizin büyüme aşamasında olması gerekiyor. Sizin, hissedar olmanız ve günlük yönetimde yer almanız gerekiyor.

Seçim Kriterlerimiz Şirketinizin, büyüme potansiyeli, yatırıma uygunluğu, geçmiş performansı, yenilikçi yaklaşımı değerlendirilir. Sizin de, liderlik potansiyeliniz, ekosisteme etkiniz, uygulama beceriniz, açık fikirliliğiniz değerlendirilir.

Aşamalar Başvuru ön şart ve kriterlerini sağlayan girişimciler, her aşamada girişimciye değer katmak üzere tasarlanan dört adımdan oluşan ve 6-18 ay devam edecek Endeavor sürecine dahil olurlar.

1. Tanışma Toplantısı (~300 girişimci adayı ile görüşüyoruz.) Girişimcinin ve şirketinin kriterlerimize, modelimize uygunluğu ve bizim girişimciye sağlayabileceğimiz fırsatların potansiyelini bu görüşmede tespit ediyoruz.

2. Mentor Görüşmeleri (~30 girişimci adayı seçim sürecine girer.) Girişimciye ihtiyaçları doğrultusunda iş modeli, yaygınlaşma stratejisi gibi çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmak için Endeavor ağında yer alan üst düzey yöneticilerle birçok mentorluk seansı ayarlıyoruz.

3. Yerel Seçim Paneli (~18 girişimci adayı Yerel Seçim Paneli’ne katılır.) Yılda beş kez gerçekleşen panelde, girişimci adayları mentor ağımızda yer alan, farklı sektör ve uzmanlık alanlarından gelen altı kişilik bir jüri tarafından değerlendiriliyor.

4. Uluslararası Seçim Paneli (~10 girişimci adayı Uluslararası Seçim Paneli’ne katılır.) Yılda altı kez farklı bir Endeavor ofisi evsahipliğinde ülke ofislerinden katılan girişimci adayları tüm global ağdan davet edilen mentorlar tarafından değerlendiriliyor. Süreci başarıyla tamamlayan girişimciler, bu panel sonunda Endeavor Girişimcisi unvanına kavuşuyor. 12


GİRİŞİMCİ HİZMETLERİ

Endeavor, girişimcilerin iş kurma ve büyütme sürecinde yaşadıkları zorlukları daha kolay aşmaları için onlara destek verir.

Strateji & İş Geliştirme Endeavor girişimcilerine, ihtiyaçlarına göre ya en az üç mentordan oluşan bir danışma kurulu ya da bir baş mentor atanır. Girişimci danışma kurulu ya da baş mentorla yılda 3-4 defa bir araya gelerek şirketin stratejik planlamasının üzerinden geçer.

BAŞLANGIÇ HEYECANI

Gerektiğinde girişimciye Endeavor Global Ağı’nda bulunan binden fazla küresel ve yerel iş dünyası liderinden mentor, danışman ve potansiyel müşterilerle tanışma imkanı sağlanıyor.

Danışmanlık Her girişimciye, farklı sektörlerden gelen çok sayıda partnerimiz sayesinde kilit noktalarda çözüm sağlanıyor.

Eğitim

YAVAŞ YÜKSELİŞ

Harvard Business School ve Stanford Graduate School of Business gibi okullarda Endeavor Girişimcileri’ne özel üst düzey yönetici eğitim programları veriliyor.

İnsan Kaynakları

İŞ GELİŞTİRME ZORLUKLARI

Endeavor, her sene Amerika ve Türkiye'nin önde gelen işletme ve mühendislik bölümü öğrencilerine Endeavor girişimci şirketlerinde 10 haftalık eMBA staj fırsatı sunuluyor.

DURGUNLUK DÖNEMİ

Networking Endeavor her sene girişimcileri, mentorları, yatırımcıları ve potansiyel müşterileri bir araya getiren çeşitli yerel ve uluslararası networking olanakları yaratılıyor.

Finansmana Erişim Endeavor, girişimcilerinin finans konusundaki ihtiyaçlarını, onları doğru kaynaklara yönlendirerek başlangıç aşamasında

KAYBOLMA HİSSİ Kaynak: Sarah Prevette

müzakereye kadar tüm desteklerini karşılıyor.

14

15


ÖZEL ÇALIŞMALAR Endeavor Atölye Endeavor Girişimci Hizmetleri dahilinde Uluslararası Seçim Paneli’ne hazırlık ve Panel sonrası servisler sürecimizde yeni bir döneme girdik. Endeavor Girişimcilerini odak noktası alarak tüm süreç ve servislerimizi onlara göre şekillendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda bu eğitim serimizle girişimcilerimizin ihtiyaçları ve taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Endeavor Atölye serimiz kapsamında bu tarihe kadar gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinlikleri sırasıyla; Etkin İletişim Teknikleri, İnsan Kaynakları ve Markalaşma ve Değer Önerisi konularındaydı.

Endeavor iyiGirişim Kentler 2016 itibarı ile şehir bazında yaygınlaşma çalışmalarımızı Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bülent Akgerman, Ebru Özdemir ve Hayri Çulhacı önderliğinde ve Akbank desteğiyle Ankara ve İzmir özelinde yoğunlaştırdık. Seçim sürecimizi yönetirken amacımız, bu şehirlerdeki etkin girişimcileri tespit etmek ve onları destekleyip rol modelleri yaratmaktır. Uzun vadede yerel mentor ağlarımızı oluşturarak şehir ve bölge bazlı buluşmalar ile kurumlar arası dayanışmayı vurgulamak ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Amplify B2B girişimcilerin ortak konu ve fırsatlar etrafında sinerji yaratmalarına yönelik bir platformdur. Bu forumlarda Endeavor Mentor Ağı’ndan konu uzmanları ile birlikte girişimciler belirli bir tema çerçevesinde karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm yollarını tartışır.

Investor Network Dünya çapında gerçekleştirdiği Endeavor Investor Network uluslararası yatırımcıları ve etkin girişimcileri buluşturuyor. İki yılda bir Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikte genel anlamda yatırım odağını Türkiye’ye henüz çevirmemiş yabancı yatırımcılara Türkiye’nin yatırım yapılması gereken sıcak bir pazar olduğu anlatılıyor.

16

17


CASECAMPUS Akbank ana sponsorluğunda yürütülen CaseCampus Programı, sunduğu Türkçe içerik ve online ve offline öğrenim içerikleriyle Türkiye’de Türkçe içerikli girişimci vaka çalışmalarının eksikliği ve İstanbul dışındaki şehirlerde yaşayanların girişimcilik ekosistemine ve girişimcilik öğrenimine kısıtlı erişimi gibi eksikliklere çözüm getiriyor. Bunların yanısıra işletme fakültesi dışında okuyan öğrencilerin de ekosisteme erişimini sağlayarak kapsayıcı bir yöntem izliyor. 10 hafta süren program Akbank ile birlikte sadece 2016 Bahar Dönemi’nde 14 şehirden 100 mezun verdik. Devam eden destekle daha fazla şehre, daha fazla öğrenciye ve daha fazla kaynağa ulaşmayı hedefliyoruz. Program Hedefleri • En deneyimli uzmanlar, en meraklı öğrenciler ve en güncel kaynakları buluşturmak, • Girişimcilik algı ve bakış açısını gerçek girişimcilik öyküleriyle güçlendirmek, • Uygulamalı öğrenme deneyimi ile katılımcılara girişimcilik ruhu kazandırmak, • Girişimcilik ekosistemine nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmak, • Geleceğin inovatif liderlerine ilham vermek ve onları donatmak, • Girişimcilik eğitmenlerine kapsamlı içerik sağlamak. Program Sonrası Destekler MyCampus: CaseCampus mezunları, Endeavor Türkiye ve paydaşlarının ortaklığında düzenlenen girişimcilikle ilgili pek çok etkinlik ve eğitime öncelikli katılım hakkı elde ediyor. Mezunlar ağı, mezunlar ve Endeavor arasında karşılıklı ve uzun soluklu bir iletişim ve dayanışma mecrası sağlıyor. MentorCampus: Endeavor Türkiye işini kurmuş ya da kesinleşmiş iş fikri olan belirli sayıda seçilmiş CaseCampus mezununa işlerini geliştirmeleri yolunda özel destek ve mentorluk hizmetleri sunuyor. TalentCampus: Program, CaseCampus’ü başarıyla tamamlayan belirli sayıda katılımcıya, ilgi alanlarına özel olarak Endeavor iş ortaklarının desteklediği start-up’larda, VC ya da Melek Yatırımcı gruplarında ve Akbank’ta öncelikli staj başvurusu imkanı yaratıyor. Sadece Bahar 2016 döneminde 68 staj pozisyonu yarattık. CaseCampus Vaka Kütüphanesi CaseCampus vakaları sınıf içi kullanıma da açık olarak konumlandırılıyor. Üniversitelerde girişimcilik ve işletme bölümleriyle kurumsal şirketler, KOBİ’ler ve STK’ların da girişimci düşünce yapısına yönelik eğitimlerinde kullanılıyor. Şu ana kadar vakalar İTÜ, Koç, Marmara gibi üniversitelerde, EY gibi kurumsal yapıların girişimcilikle ilgili KOBİ’leri hedefleyen sosyal sorumluluk projelerinde Anadolu Vakfı ve YenidenBiz gibi STK’larda işlendi. Bugüne kadar kütüphanede Armut, Baydöner, BuldumBuldum, Dugun.com, İninal, Nişfud, Rafinera ve Secure Drive vakaları yer almıştır, önümüzdeki dönemlerde farklı sektörlerden ve farklı kurumlardan yeni vakaların eklenmesi hedeflenmektedir. 18

2016 Bahar Dönemi Danışma Kurulu Üyeleri ve Program Eğitmenleri Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı Atılım Üniversitesi Doç. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Atilla Hakan Özdemir Bilkent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören Boğaziçi Üniversitesi Doç. Dr. Engin Özgül Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Deniz Tunçalp İstanbul Teknik Üniversitesi Taylan Demirkaya İzmir Ekonomi Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Ergen Koç Üniversitesi Doç. Dr. Adil Oran Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Fiş Özyeğin Üniversitesi


CREATEUP CreateUp Girişimcilik Programı, Endeavor Derneği ve Girişimcilik Vakfı ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilmiştir. Programın amacı Yaratıcı Endüstrilerde fikri olan çalışan bireylere girişimciliğin temel yapı taşlarını paylaşmak, girişimcilik yolunda onlara ışık tutmaktır. Program girişimcilik ve yaratıcı endüstriler ekosisteminden katılımcılarla bir yuvarlak masa toplantısı ile başlamış ve farklı konularda atölyelerle tamamlanmıştır. CreateUp sonunda belli adaylara girişimlerini hayata geçirme yolunda mentorluk desteği verilmektedir.

Hedefler: İstanbul’un yaratıcı sektörlerdeki girişimcilik ruhu ve becerisini artırmak Yaratıcı sektörler ve girişimcilik ekosistemi arasındaki diyaloğu artırmak Küresel ölçekte rekabet edebilecek yaratıcı girişimci kazandırmak

www.createup.co Program Takvimi

27 Nisan CreateUp Atölye No: 1 - Ürün ve İş Fikri 4 Mayıs Createup Atölye No: 2 - Değer Vaadi ve İş Modeli 11 Mayıs Createup Atölye No: 3 - Girişimcilik Becerileri ve Finans 2 Haziran Createup Atölye No: 4 - Mentor Buluşmaları 24 Ağustos CreateUp Zirvesi

ÜRÜN

20

İŞ FİKRİ

DEĞER VAADİ

İŞ MODELİ

MARKA


GLOBAL GİRİŞİMCİLİK HAFTASI Her sene Kasım ayında gerçekleşen ve dünyanın girişimcilik alanında en büyük farkındalık kampanyası olan Global Girişimcilik Haftası, gençlere ulaşmayı ve girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmayı hedefliyor. Hafta boyunca her sene 160'tan fazla ülkede aynı anda, girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından düzenlenen binlerce etkinlik girişimcilik bilincinin yayılmasını sağlıyor. Endeavor dokuz senedir GGH'nın genel koordinasyonunu ve son üç senedir Uluslararası Girişimcilik Merkezi ile eş koordinasyonunu sürdürüyor. GGH'da 2015 senesinde Türkiye çapında 33 ilde 300'den fazla paydaşın katkısıyla 383 etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler ile 200.000'e yakın kişi girişimcilik dünyasına entegre edildi. Hafta, 2016 senesinde 14 - 20 Kasım arasında düzenlenecek tüm girişimcilik etkinliklerine açık olacak.

Global Girişimcilik Kongresi, İstanbul 2018 Türkiye GGH kampanyası, 2011 senesinde 130 ülke arasından birinci seçilerek 'Yılın Ülkesi' ödülünü almıştı. Türkiye, düzenlenen başarılı kampanyaların bir meyvesini daha alarak GGH'nın şemsiye organizasyonu Global Entrepreneurship Network (GEN) partnerliğinde her sene Mart ayında düzenlenen Global Entrepreneurship Congress (GEC - Global Girişimcilik Kongresi)'ne ev sahipliği yapacak. Kongre teklifi, Endeavor, Habitat, TIM ve TOBB'un oluşturduğu Organizasyon Komitesi liderliğinde verilerek girişimcilik alanında önde gelen şehirler arasından sıyrılmayı başardı. Daha önce Liverpool, Rio, Moskova, Milan ve Medellin gibi şehirlerde düzenlenen kongre, 2018 Mart ayında Istanbul'da gerçekleşerek Türkiye ve dünyadan 10.000 kişiyi ağırlayacak.

23GİRİŞİMCİLERİMİZ HAKKINDA OCAK 2015 - ARALIK 2015

Toplam Ciro

665 Milyon TL Toplam İstihdam

3300 22 Aktif Şirket

ENDEAVOR GİRİŞİMCİ ŞİRKETLERİ 2015 Büyüme Oranı

Toplam Ciro

%106 Toplam İstihdam

%32 27


MEALBOX

ADPHORUS

DUBAI USP, MART 2016

SAN FRANCISCO USP (Uluslararası Seçim Paneli), AĞUSTOS 2016

Burcu Göbülük

Bülent Demirhan

Volkan Çağsal

Cüneyt Gürbüz

Murat Demirhan

2015 yılında kurulan Adphorus, İstanbul merkezli bir sosyal medya pazarlama platformu ve aynı zamanda Türkiye merkezli

Mealbox taze, sağlıklı ev yemeklerini 30 dakika içinde sıcak şekilde ve özel sunumuyla müşterilerinin kapısına getiren

tek Facebook Marketing Partner’idir. Trivago, Kayak, KLM Airlines, Air France gibi dünyanın önde gelen seyahat şirketlerine

bir restoran zinciridir ve bugüne kadar Aslanoba Capital’den 3.6 M USD yatırım almıştır. Mealbox sağlıklı ve lezzetli ev

Facebook ve Instagram reklam kampanyalarını yönetmeleri ve performanslarını artırmalarını sağlayan reklam platformu ve

yemeklerini ödül kazanan tasarımlı kaplarda ve hesaplı fiyatlarla müşteriye siparişlerini internet, mobil aplikasyonlar veya

optimizasyon araçları sağlamaktadır. Adphorus’un Data Science takımı tarafından geliştirilen optimizasyon ürünü Marvin, reklam

telefon gibi çeşitli kanallar üzerinden verebiliyor. Buna ek olarak, iş merkezlerinin yakınlarında konumlanan perakende zincir

kampanyalarını özel bir algoritma sayesinde otomatik olarak yönetir ve bütçelerinden maksimum performansı almalarını sağlar.

outlet’lerinden de Mealbox temin etmek mümkün olabiliyor.

Türkiye’den global bir teknoloji şirketi çıkarma vizyonuyla çıktıkları bu yolda dünyanın en büyük travel müşterilerini portföylerine

Mealbox üç eski kurumsal çalışanın sürdürülebilir bir iş fikriyle insanların hayatını kolaylaştırmak ve pozitif etki yaratmak amacıyla

katarak global bir bilinirlik sağladılar. Seyahat sektörüne odaklı ürünler çıkartarak Facebook’un seyahat odaklı ürünler geliştirirken

başlayan bir proje. Endeavor Network’ün gücüne olan inançları, yapıcı eleştirinin faydasına ve inovasyona olan tutkuları ile

dünyada en yakın çalıştığı partnerler arasında girdiler.

birleşmiş. Mealbox’un amacı hazır yemek sektöründeki kurulu düzeni değiştirmek ve hızlı büyüme gerçekleştirmek olduğundan Endeavor’ın kuruluş amacı olan etkin girişimcilere destek sağlama misyonu ile bire bir örtüşüyor.

İstatistikler:

İstatistikler:

• Endeavor ile ilk tanışma: Temmuz 2014. • Gelirin %70’den fazlası uluslararası müşterilerinden gelmekte, müşterileri arasında dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinin Facebook reklam harcamalarının %67’si Adphorus algoritmalası Marvin tarafından yönetiliyor. • Mart 2016 ayında ciro geçen yılın aynı ayına göre 2.7x kat arttı.

28

• Endeavor ile ilk tanışma: Şubat 2015. • Son 12 ayda bir önceki yıla göre 4 kat büyüme, bir önceki yıla göre ciroda 4,5 kat büyüme, kuruluştan bu yana 500.000 sipariş, 100.000+ kişiye yemek teslim, son 1 yılda 18 yeni şube, günde 1500 sipariş almıştır.

29


NUVIA

GRAM GAMES

DUBAI USP, MART 2016

Cem Gül

MADRID USP, MAYIS 2016

Emre Erkin

Kaan Karamancı

Nuvia enerjinin verimli tüketimini sağlayan, akıllı, maliyet etkin ve hayatı kolaylaştıran ürün ve servisler geliştirmek ve bundan

Gram Games bir girişim sermayesi destekli mobil oyun firması ve global popülerliğe ulaşmış 1010!

daha da önemlisi sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlayabilmek amacıyla kuruldu. Tüm donanım, yazılım geliştirmeleri ve ürün

ve Merged! oyunlarının yaratıcısıdır. 2012 yılında Istanbul’da kurulan Gram Games mobil platformlara

tasarımı Türkiye’nin ilk enerji teknokenti olan İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Teknokenti’nde yapılan, Nuvia’nın ilk ürünü

uygulanabilen oyunlar yapmaya odaklanır ve bu hayali interaktif toplumla paylaşır. 35 profesyonel çalışanı

Cosa kombi ve klima kullanılan evlerde evin ısısının cep telefonlarından ayarlanmasını sağlayarak kullanıcılarına konfor ve akıllı

ile yerleşmiş kültürleri tek bir hedefe odaklanır: Gram Games’in her mobil cihaza yüklenmesini sağlamak.

özellikleri ile de tasarruf getiriyor.

İstatistikler:

Enerji kaynaklarının çok değerli olduğu günümüzde ürünleri ile kullanıcıların hayatına tasarruf ve konfor kazandıran Cosa’nın çok kısa zamanda ulaştığı binlerce kullanıcısı sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir fırsat olduğunu, Cosa’nın ekibi ve

• Endeavor ile ilk tanışma: Temmuz 2015.

yol haritası ile bu fırsatı değerlendirebilecek bir zemin oluşturduğunu ortaya koyması Endeavor sürecinde önemli bir rol oynadı.

• 35 kişilik bir ekip beraber çalışıyor.

İstatistikler: • Endeavor ile ilk tanışma: Şubat 2015. • 20 kişilik bir ekiple faaliyetlerini yürüten Cosa, gelirlerini bir önceki yıla göre %360, satışlarını ise bir önceki kış sezonuna göre %445 büyüterek, 2020’de milyarlarca bağlı cihazın olmasının beklendiği bir alanda aldığı yatırımlarla da sektörün önde giden oyuncularından biri olma yönünde önemli adımlar attı.

30 30

Mehmet Ecevit

• İstanbul ve Londra’da oyun geliştirme stüdyoları var. • 70 milyon aktif oyuncu.


GİRİŞİMCİ SEKTÖREL DAĞILIMI

EVAM

EYLÜL 2006 - AĞUSTOS 2016

MADRID USP, MAYIS 2016

Çevre Tasarım Can Alhas

%1

Ulaşım Spor

%1

%1

%4

Doruk Mutlu

Online Hizmetler

%31

Finans

Evam, yeni nesil iş odaklı bir streaming analitik patformudur. Platform; algılama, analiz etme ve işleme dökme

%8

yetenekleriyle gerçek zamanlı veri analitiği çözümleri sunar. Evam, çok büyük hacim ve hızla gerçekleşen veri akışlarını milisaniyeler içersinde analiz edip ticari sonuçlara dönüştürerek firmalara yeni fırsatlar tanır ve tehlikelerden korunmalarını sağlar. Platform, esnek ve kolay kullanımlıdır. Eşsiz bir ölçekte gerçek zamanlı işlem yapar.

54 ŞİRKET

İstatistikler: • Gartner’ın Complex Event Processing alanında incelediği 20 şirketten biri. • 10+ partnerle 10+ ülkeden müşterilere çözümler sunuyor.

Dijital Pazarlama

%11

Gıda

%14 32

Teknoloji

%24

33


2006 - 2016 HAZİRAN GİRİŞİMCİ ŞİRKETLERİ


YILDIZI PARLAYANLAR BIOPIPE; GİRİŞİMCİ ÜLKE ADAYI 1. Endeavor ile nasıl tanıştınız? Startup bir şirket olmamız açısından Endeavor ismini zaten pek çok etkinlikte duyuyor ve faaliyetlerini ilgi ile takip ediyorduk. Endeavor, kuruluş amacı bakımından biz ve bizim gibi startup seviyesindeki şirketlere manevi destek vererek, onların kalkınmasında büyük bir rol oynayan bir dernek. Biz de bunu en iyi deneyimleyen şirketlerden biriyiz. Özellikle Endeavor’ın ilgili tavrı ve yardımsever davranışları sayesinde birbirimize çok kısa sürede alıştık ve iş birlikleri yapmaya başladık. Dinamik bir ekip olmaları sayesinde motivasyonumuzu her geçen gün daha da artırdılar ve heyecanımızı ilk günden itibaren bizimle paylaştılar.

2. Şu anda Endeavor sürecinin neresindesiniz, süreciniz nasıl ilerliyor? Sizin için ne gibi faydalar sağladığına inanıyorsunuz? Şu an Endeavor Türkiye ülke adaylarından birisi olduk ve global aday olmak için sürecimiz devam ediyor. Startup bir şirket olarak sıkça pek çok ihtiyacımız doğuyor ve Endeavor hemen hemen her konuda, özellikle geniş network ağı sayesinde, bize yardımcı oluyor. Örnek vermek gerekirse, Dubai’deki şirket kuruluşumuz sırasında Endeavor, sürecimizin hızlanması açısından bize pek çok destekte bulundu ve sürecimiz normalden daha kısa sürede ilerledi. Şu an hemen hemen her alanda Endeavor network ağını kullanıyoruz. İhtiyaçlarımız doğrultusunda kişi veya kuruluşlarla Endeavor tarafından iletişim kuruyoruz. Bu da bize ekstra bir güven sağlıyor ve sağlıklı işbirlikleri sunuyor.

3. "Neden Endeavor?" Global network!

36


INSIDER; 2015 GİRİŞİMCİ ŞİRKETİ 1. Endeavor ile nasıl tanıştınız? Galata Business Angels Melek yatırımcılarından, aynı zamanda bizim de ilk yatırımcılarımız arasında olan Melih Ödemiş ve Emre Kurttepeli, hem mentorluk sağlaması hem de uluslarası açılımımızda yardımcı olması için Endeavor ile iletişime geçmemiz tavsiyesinde bulundular. Biz de bu tavsiye üzerine Endeavor ile tanışmış olduk.

2. Endeavor servislerinden expansion tarafından destek alıyorsunuz, bunu detaylandırabilir misiniz? Neler yapılıyor, süreç nasıl ilerliyor? Yeni bir pazara giriş yaparken, pazar araştırması yapmak ve ilk müşterilere ulaşmak oldukça kritik. Endeavor ofisleri bize yeni pazarlara dair öngörülerde bulunarak, açılım hedefimiz olan pazarlara dair bilgi edinmemiz konusunda çok yardımcı oluyor. Insider olarak açılma planımızın olduğu bölgelerde Endeavor ofislerinin bulunması da bizim açımızdan gerçekten faydalı oldu. MENA ofisini açarken bu pazardaki önemli oyunculara dair bilmemiz gereken her bilgiyi Endeavor sayesinde öğrendik. Aynı zamanda ilk müşterilerimiz ile potansiyel müşterilere ulaşma konusundaki destekleri de bizim için çok önemli. Her şeyin ötesinde, Endeavor ofisleri duygusal açıdan da çok büyük destek sağlıyor. Dubai Endeavor ofisi bize, kendi ofislerini istediğimiz zaman kullanma şansı tanıdı. Ayrıca yeni açılım gerçekleştirdiğimiz APAC bölgesi, bizim uzak olduğumuz ve bizim için zor bir bölge. Ancak şanslıyız ki, Endeavor’un Endonezya ve Malezya ofisleri son derece başarılı ve bu zorlu yolculukta da yanımızdalar. Özellikle yurtdışı açılımında yanınızda böyle bir desteğin olması son derece önemli.

3. ‘’Neden Endeavor?’’ Girişimcinin startup yolculuğunda en yüksek etkiyi sağlayan güçlü partnerlerden biri.

38


YENİ KATILANLAR Mentor Ağı Haziran 2015 – Haziran 2016

Berna Erten METS Medya

Elvin Göncü Göncü Consultancy

Erkan Kaya Net Holding

Erol Bilecik Index Grup

Joachim Behrendt BIC Angel Investment

Levent Akpulat Brisa Bridgestone

Mesut Alkan Bemes Yapı İnşaat

Murat Yıldırım Borusan ARGE

Ömer Ünsal Odin Yatırım Danışmanlığı

Püren Uçar Heidrick & Struggles

Tolga Gültekin METS Medya

Tuvana Aydıner Aydıner İnşaat

MENTORL AR

41


42

Agah Uğur • Borusan Holding

Ahu Serter • ARYA Womens Network Platform

Erkut Soyak • Soyak Holding

Erol Esentürk • Monopoli Sigorta

Ali Karabey • 212 LTD

Ali Koç • Koç Holding

Erol Esentürk • Monopoli Sigorta

Erol Bilecik • Index Grup

Alp Karaağaç • Generica İlaç

Alp Saul • PRONET Guvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.

Ersin Akarlılar • Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Esin Güral • Gürallar Cam Ambalaj

Alper A. Özdemir • Krombera Digital Pazarlama Ajansı

Altunç Kumova • Destek Finans Grubu

Fady Jameel • ALJ Holding (Onursal Üye)

Faik Açıkalın • Yapı Kredi Bankası

Ayda Elgiz • Giz İnşaat Yatırımları Tic. A.Ş.

Ayşe Güçlü Onur • Egon Zehnder International

Fatih Erdem • Erdem Holding A.Ş.

Ferit Faik Şahenk • Doğuş Grubu

Ayşecan Özyeğin Oktay • Fiba Holding

Bahadır Kuru

Gamze Dinçkök Yücaoğlu • Atlantik Holding

Gökçe Atakaş • Atakaş Şirketler Grubu

Banu Aksoy Tarakçıoğlu • Turcas Petrol A.Ş.

Barış Haşemoğlu • Haşemoğlu İnşaat

Gökhan Gökçe • Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı

Görkem Gökçe • Gökçe Avukatlık

Barış Öney • Globalturk Capital

Başar Akpınar • P.I. Works

Görkem Güven • Hittite Microwave Corp. Türkiye

Gözde Küçük • Elit Çikolata ve Şekerleme A.Ş.

Bedriye Hülya • B-Fit Sağlık ve Spor Merkezi

Berna Şamiloğlu Acar

Hakan Akbaş • Global Dealings LLC

Hakan Baş • Lidyana

Berna Erten • METS MEDYA

Bilge Bahar • Caria Finansal Danışmanlık

Hakan Dursun • Türk Telekom

Hamit Hamutçu • MixerArts

Burak Aydın • İntel Türkiye

Burak Çağlan Kızılhan • AE Arma - Elektropanç

Hasan Aslanoba • Aslanoba Gıda

Hasan Suel • Vodafone Türkiye

Burcu Tuzcu Ersin • Moroğlu Arseven

Burçak Ünsal • Ünsal Gündüz Hukuk Bürosu

Hayati Şahin • Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Haydar Çolakoğlu • TEB Holding A.Ş.

Bülent Akgerman • AKG Yalıtım

Bülent Çelebi • Airties

Haydar Özkan • Viatrans

Hayri Çulhacı • Akbank

Bülent Tekmen • İninal

Cankut Durgun • Aslanoba Capital

Hilal Aytemiz • Aytemizler Şirketler Grubu

Işık Keçeci Aşur • Infinity Invest Holding

Cansen Başaran-Symes • Allianz Türkiye

Cavit Habib • ISS Tesis Yönetim Hizm. A.Ş.

İlker Baydar • Markafoni

İlker Koçer • ORACLE Türkiye

Cem Hakko • Vakko Holding

Cemil Gandur • Fevzi Gandur Denizcilik A.Ş.

İrem Oral Kayacık • Odak Grup

İsmet Öztanık • Lucis Global / Avantgarde Hotel

Cengiz Duyar • Yamata Yatırım İnş. Tur. Tic. A.Ş.

Cenk Bayrakdar • Revo Capital

İzel Levi Coşkun • MAZARS Denge Denetim YMMM A.Ş.

Joachim Behrendt • BIC Angel Investment

Çağlar Göğüş • Smartcon

Çelik Ören • İninal

Kayrıl Karabeyoğlu • Doğuş SK Girişim Sermayesi

Kerem Göktan • SU Private Equity Management

Devrim Çukur • Çukur&Yılmaz Hukuk Bürosu

Didem Altınbaşak Tulgan • Rafinera

Kerim Kotan • Pragma

Korhan Kurdoğlu • Ata Holding

Dilara Altınkılıç • Altınmarka Group

Doğan Taşkent • Arkan&Ergin JPA International Kurumsal Finans

Levent Akpulat

Livio Manzini • Bell Holding

Ebru Köksal Alçıcı • MNT Sağlık Hizmet A.Ş.

Ebru Özdemir Kışlalı • Limak Holding

M. Cem Topçuoğlu • TBWA\ISTANBUL

Mahmut Ünlü • Ünlü & Co

Elvin Göncü - Göncü Consulting

Emek Kırbıyık • dugun.com

Mehmet Aksel • MSA Mutfak Sanatları Akademisi

Mehmet Alemdaroğlu • Dinapa Dinamik Pazarlama A.Ş.

Emin Hitay • Hitay Yatırım Holding A.Ş.

Emre Kurttepeli • Mynet A.Ş.

Mehmet Armağan • ARCA Tekstil A.Ş.

Mehmet Atay • Atay Holding

Emre K. Erciyas • Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Emre Y. Güzer • PayU Türkiye

M. Ali Babaoğlu • Füsun Tasarım ve Pazarlama A.Ş. Türkiye

Murat Ceylan • Carls Jr.

Emre Mimaroğlu • TRPE Capital

Emre Zorlu • Zorlu Holding

Mehmet Ali Deniz • Global Yatırım Holding

Melih Ödemiş • yemeksepeti.com

Erdem Yurdanur • Kokteyl Maçkolik

Erkan Kaya • Net Holding A.Ş.

Meltem Akol • Akol Danışmanlık

Mesut Alkan • Bemes Yapı İnşaat Tur. Dan. San. Tic. A.Ş.

43


44

MENTORLARIMIZ HAKKINDA

Murat Özler • Kobimaster

Murat Kolbaşı • Arzum Elektrikli Ev Alet. San. ve Tic. A.Ş.

Murat Özyeğin • FİBA Holding

Murat Göksenin Güzel • Cardtek

Murat Yıldırım • Borusan ARGE

Mustafa Kılıçaslan

Mustafa Say • Ilab Holding

Münir Özkök • MIDAS Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Naz Özertuğrul • Atomico

Naim Gençoğlu • Gessart Altın Paz. ve Dağ. A.Ş.

512

Nedim Esgin

Neşet Yalçın

Akif Mentor

Nevzat Aydın • yemeksepeti.com

Noyan Gürel • SUNEL Tic. Türk A.Ş.

Onurhan Homriş

Osman Dinçbaş • Terra Bona

Osman Ünsal • Atlas Finance

Özcan Tahincioğlu • Tahincioğlu Holding

Ömer Ünsal • Odin Yatırım Danışmanlığı A.Ş.

Özer Hıncal • Arvento

Pamir Gelenbe • Hummingbird Ventures

Püren Uçar • Heidrick & Struggles

Sami M. Bugay • KA Danışmanlık

Selçuk Yorgancıoğlu • Abraaj Capital

Selen Kocabaş

Selin Bayar • Pekin & Bayar

Shwan Taha • Melak Yatırım

Sidar Şahin • Peak Games

Sina Afra • Markafoni

Suzan Sabancı Dinçer • Akbank

Tan Egeli • Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu

Tanyer Sönmezer • Management Centre Türkiye

Tunç Berkman • Vestel

Turgay Olcay • Dek-Art İnş. Ltd. Şti.

Tuvana Aydıner • Aydıner İnşaat

Tolga Alişoğlu • Watergarden İstanbul

Tolga Gültekin • METS MEDYA

Uğur Bayar • Credit Suisse Securities Ltd.

Ümit N. Boyner • Boyner Holding

Varol Civil • TEB Holding A.Ş.

Vedat Aşçı • Astaş Gayrimenkul

Vittorio Zagaia • Galata Taşımacılık

Vuslat Doğan Sabancı • Hürriyet

Yalçın Nak • Taxim Capital

Yasemin Ocaklı • Yeditepe Construction Group

Yunus Güvenen • Digitouch Dijital Pazarlama

Zeynep Dereli • APCO Worldwide

Zeynep Yoğurtçugil • Eclat HR

Ziya Alemdar • ProAd Media Solutions

Zuhal Baltaş • Baltaş&Baltaş

HAZİRAN 2015-MAYIS 2016

Mentorluk Saati

117

Toplam Mentor Sayısı

155

İnternet Diğer

%9

%12

Teknoloji

%16 Finans, Banka

%44

Maden, Enerji, Sanayi

%14 İnşaat

%16

Profesyonel Hizmetler

%27

Gıda, Perakende

%17

45


2015 - 2017 YÖNETİM KURULU

Ali Koç Koç Holding

YÖNETİM KURULU

Alp Saul PRONET

Cem Topçuoğlu Ebru Özdemir Kışlalı TBWA\ISTANBUL Limak Holding

Hayri Çulhacı Akbank

Işık Keçeci Aşur Infinity Invest

Selçuk Yorgancıoğlu Abraaj Capital

Bülent Akgerman Çimstone

Bülent Çelebi Airties

Cansen Başaran Symes Allianz Türkiye

Emre Kurttepeli Mynet

Emre Zorlu Zorlu Holding

Fady Jameel ALJ Holding

Murat Özyeğin FİBA Holding

Nevzat Aydın Yemeksepeti.com

Özcan Tahincioğlu Tahincioğlu Holding

Sina Afra Girişimcilik Vakfı

Suzan Sabancı Dinçer Vuslat Doğan Sabancı Akbank Hürriyet 47


EKİP

Alev Ertem Aslı Kurul Özel Projeler Müdürü Girişimci Seçim ve Hizmetler Direktörü

Hasan Fidan İdari İşler Yetkilisi

Kaan Kalıpçı Girişimci Seçim ve Hizmetler Müdürü

Semih Kalvo Girişimci Seçim ve Hizmetler Müdürü

48

Belma Belkış Girişimci Seçim ve Hizmetler Uzmanı

Devrim Gönenç İdari İşler ve Muhasebe Müdürü

Katre Ölmez Melisa Özerdim İletişim ve Finans ve Pazarlama Müdürü Operasyon Direktörü

Sinan Aloğlu Girişimci Seçim ve Hizmetler Uzmanı

Didem Altop Kurucu Genel Sekreter

Roslyn Saftekin Girişimci Seçim ve Hizmetler Uzmanı

Utku Tuncay Eğitim Programları Müdürü

49


FAALİYETLER HAZİRAN 2015 - MAYIS 2016

FAALİYETLER VE PARTNERLER

05/04/15 • Boun Enterprize Ödül Töreni

12/09/15 • CampusWin Lansmanı Endeavor Paneli

10/04/15 • Startup Istanbul Ekosistem Yemeği

15/09/15 • Endeavor iyiGirişim ArGe

18/04/15 • CaseCampus Bahar 2015 Konferans No:2

16/09/15 • PiloTT Girişimcilik Zirvesi

28/04/15 • Yerel Seçim Paneli

05/10/15 • Startup Weekend İstanbul Endeavor Paneli

29/04/15 • GBA Mentor Clinic

5-7/10/15 • Uluslararası Seçim Paneli Marrakech

06/05/15 • Yerel Seçim Paneli

09/10/15 • Yerel Seçim Paneli

14/05/15 • EticaretSem Zirvesi

12/10/15 • CaseCampus Mentor Seansı

14/05/15 • İTÜ Çekirdek Endeavor Paneli

11/11/15 • Geleceğin Patronları Jüri Katılımı

27/05/15 • Smartcon Girişimcilik Kahvaltısı

13/11/15 • İTÜ Gate Jüri Katılımı

27/05/15 • Çalık Holding İlk İşim Girişim Jüri Katılımı

16/11/15 • Global Girişimcilik Haftası Gong Töreni

28/05/15 • LBS Endeavor Paneli

17/11/15 • Endeavor Twitter #ilhambiziz Atölyesi

30/05/15 • CaseCampus Bahar 2015 Konferans No:3

17/11/15 • Endeavor Investor Network London

9-11/06/15 • Uluslararası Seçim Paneli Amman

19/11/15 • DİGİT EMEA Endeavor Paneli

14/06/15 • TEB International Hackathon Jüri Katılımı

19/11/15 • Zorlu Holding Küçük Bi'Mola Endeavor Paneli

19/06/15 • CaseCampus Danışma Kurulu Toplantısı

19/11/15 • Kadir Has Üniversitesi Çalışandan Girişimciliğe Geçiş Yapmak

23/06/15 • Global Girişimcilik Haftası İcra Kurulu Toplantısı

20/11/15 • G3 Forum Mentor Katılımı

11/07/15 • Soroptimistanbul Endeavor Paneli

24/11/15 • Bilgi Universitesi Yaratıcı Girişimcilik Proje Tanıtımı

20/07/15 • Facebook Endeavor Paneli

25/11/15 • Youngpreneurs Zirvesi Mentor Katılımı

27/07/15 • Startup Bootcamp Seçim Süreci

25/11/15 • Bilgi Üniversitesi Global Girişimcilik Haftası Tanıtımı

5-7/08/15 • Uluslararası Seçim Paneli San Francisco

30/11/15 • Boğaziçi Üniversitesi Fuck Up Nights Girişimci Katılımı

11/09/15 • Global Girişimcilik Haftası Büyük Paydaş Buluşması

2-4/12/15 • Uluslararası Seçim Paneli Mexico

51


04/12/15 • Yerel Seçim Paneli

05/04/16 • CreateUp Yuvarlak Masa Toplantısı

PARTNERLER

29/12/15 • Akbank Girişimci Geliştirme Programı Ödül Töreni Katılımı

11/04/16 • CreateUp Atölye No:1

HAZİRAN 2015 - MAYIS 2016

8-9/02/16 • Endeavor Ankara Ekosistem Buluşması

11-13/04/16 • Endeavor Global Marketing Retreat

11/02/16 • Endeavor Atölye Perfect Pitch

12-13/04/16 • Endeavor Ankara Girişimci Toplantıları

12/02/16 • TUSİAD Bu Gençlikte İş Var Endeavor Paneli

22/04/16 • Endeavor İzmir Girişimci Toplantıları

12/02/16 • Endeavor & TBWA\ISTANBUL Disruption Paneli

25-27/04/16 • Uluslararası Seçim Paneli Madrid

12/02/16 • TUSİAD Bu Gençlikte İş Var Mentor Katılımı

27/04/16 • CreateUp Atölye No:1

17/02/16 • Anadolu Vakfı Kadın Girişimcilik Endeavor Paneli

28/04/16 • Kadir Has Üniversitesi Endeavor Paneli

5. Işık Üniversitesi

17/02/16 • Yerel Seçim Paneli

30/04/16 • CaseCampus Bahar 2016 Danışma Kurulu Toplantısı

6. İstanbul Bilgi Üniversitesi

20/02/16 • CaseCampus Bahar 2016 Danışma Kurulu Toplantısı

04/05/16 • CreateUp Atölye No:2

7. İstanbul Teknik Üniversitesi

2-4/03/16 • Uluslararası Seçim Paneli Dubai

07/05/16 • CaseCampus Bahar 2016 Konferans No:1

07/03/16 • Endeavor İzmir Mentor Buluşması

11/05/16 • CreateUp Atölye No:3

08/03/16 • Endeavor İzmir Ekosistem Buluşması

01/06/16 • Yerel Seçim Paneli

11. Koç Üniversitesi

09/03/16 • Endeavor EY İş Modeli Kanvası Atölyesi

06/06/16 • Endeavor Ankara Mentor Paneli

12. London Business School

21/03/16 • Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama Araştırma Merkez DKT

09/06/16 • CreateUp Atölye No:4

13. Marmara Üniversitesi

24/03/16 • İTÜ Teknokent Endeavor Paneli

14/06/16 • Mülteciler Konferansı Girişimcilik ve Ekonomik İçerme Endeavor Paneli

25/03/16 • Endeavor YenidenBiz İş Modeli Kanvası Atölyesi

19/06/16 • TEB International Hackathon Jüri Katılımı

04/04/16 • Endeavor Marmara Üniversitesi İş Modeli Kanvası

52

Eğitim Kurumları: 1. Atılım Üniversitesi 2. Bahçeşehir Üniversitesi 3. Bilkent Üniversitesi 4. Boğaziçi Üniversitesi

8. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 9. İzmir Ekonomi Üniversitesi 10. Kadir Has Üniversitesi

14. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 15. Özyeğin Üniversitesi 16. Sabancı Üniversitesi 17. Yıldız Teknik Üniversitesi

53


54

Vakıf ve STK

Özel Sektör

1. Ankara Kalkınma Ajansı 2. Arya Women Investment Platform 3. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 4. EGİAD 5. Entrepreneurs’ Organization 6. EticaretSem 7. Galata Business Angels Derneği 8. Girişimcilik Vakfı 9. GYİAD 10. Hazine Müsteşarlığı 11. İngiliz Konsolosluğu 12. İstabul Kalkınma Ajansı 13. İzmir Kalkınma Ajansı 14. JCI 15. KAGİDER 16. Karadeniz Ekonomik İşbirliği 17. Keiretsu Forum 18. KOSGEB 19. Kuluçka Merkezi Atölye İstanbul 20. Originn 21. TEPAV 22. TOBB 23. TurkishWIN 24. TÜGİAD 25. Türkiye İhracatçılar Meclisi 26. TÜRKONFED 27. TÜSİAD 28. TÜSEV 29. UGM 30. World Economic Forum

1. Akbank 2. Arkan & Ergin 3. Atölye İstanbul 4. Armut 5. Astaş Holding 6. Bain & Co 7. Borsa İstanbul 8. BuldumBuldum 9. Büyük Kulüp 10. Dugun.com 11. E & Y 12. EticaretSem 13. Etudist 14. Facebook 15. Finansbank 16. Google 17. İninal 18. İnsparkus 19. Limak Holding 20. J.P.Morgan 21. Mazars Denge 22. Nişfud 23. Otokoç Otomativ 24. Pegasus Havayolları 25. Pekin & Bayer 26. Rafinera 27. Secure Drive 28. Silicon Valley Bank 29. Smartcon 30. Soulgroup 31. STGM 32. Swissotel 33. TEB 34. Twitter

35. Yenibiriş 36. Youtholding 37. Zorlu PSM

Kuluçka Merkezleri 1. E-Tohum 2. Girişim Fabrikası 3. Pilott 4. İTÜ Çekirdek 5. Joint Idea 6. Kolektif House 7. StartersHub

Medya Kurumları 1. Banttan Canlı 2. Bloomberg HT 3. Campaign 4. Capital Dergisi 5. Forbes 6. Harvard Business Review 7. Hürriyet 8. KTH Agency 9. Marjinal 10. Milliyet 11. Mynet 12. Onedio 13. Optimist 14. Platin Dergisi 15. Pozitif TV 16. Privée PR 17. TBWA\ISTANBUL 18. Webrazzi

GELİR - GİDER TABLOSU

01/01/2015 - 31/12/2015

GELİRLER Dernek Gelirleri Diğer Olağan ve Olağan Dış Gider Fazlası TOPLAM

2.842.839,46 TL 110.556,66 TL 0,00 TL 2.953.396,12 TL

GİDERLER Faaliyet Giderleri Diğer Olağan ve Olağan Dışı Gider ve Zararlar Gelir Fazlası TOPLAM

BİLANÇO

2.853.080,17 TL 14.611,52 TL 85.704,43 TL 2.953.396,12 TL

31/12/2015

AKTİF (VARLIKLAR) Dönen

624.570,32 TL

Duran

59.051,92 TL

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

683.622,24 TL

PASİF (KAYNAKLAR) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

657.236,94 TL

Özkaynaklar

26.385,30 TL

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

683.622,24 TL

19. Youtholding

55


ÖZEL SPONSORLAR

HAZİRAN 2015 - MAYIS 2016

56

SPONSORLAR

HAZİRAN 2015 - MAYIS 2016Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği Muallim Naci Cad. Öksüz Çocuk Sok. No: 12 Kuruçeşme 34345 İstanbul - Türkiye +90 212 287 3970 Tel +90 212 287 3971 Fax www.endeavor.org.tr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.