Page 1

Individueel Functioneren Medisch Specialisten Kwaliteit op maat


Digitaal portaal voor elke medisch specialist

Individueel Functioneren Medisch Specialisten Kwaliteit op maat

Organisatieadviesbureau Tornak verzorgt voor medisch Voorbeeld Pagina Patiëntenfeedback

specialisten een IFMS feedback- en coachtraject op maat.

Voorbeeld Profiel IFMS gedragscompetenties

Kern van IFMS is de reflectie van de medisch specialist op het eigen professioneel handelen en het vertalen van deze inzichten in concrete acties. Waar gewenst stelt Tornak haar expertise beschikbaar om de specialist en de maatschap op maat te ondersteunen bij vraagstukken rondom communicatie en samenwerking.

1

1

Vragenlijsten invullen en uitzetten bij collega’s

2

3

Stap 1: De metingen Het IFMS instrumentarium is

1 Iedere specialist heeft zijn eigen online IFMS pagina. Hier kan hij/zij: • de eigen vragenlijsten invullen • collegafeedback aanvragen • resultaten ontvangen en delen

opgebouwd uit drie vragenlijsten omtrent gedrag, kennisaspecten en patiëntenfeedback. De specialist vult als eerste stap deze vragenlijsten in.

4 Persoonlijk

ontwikkelings plan en acties

de twee-jaarlijkse ifms cyclus

2 Individueel

coachgesprek IFMS

Ditzelfde wordt ook gedaan door

met de Tornak coach • gesprekverslagen opstellen en opslaan • (indien gewenst) een persoonlijke profielpagina invullen en zich daarmee aan collega’s presenteren. 2 Uitkomst van 5 van de 20 vragen aan patiënten. Patiënten worden bevraagd op de volgende competenties van de specialist: ‘duidelijkheid’, ‘actief luisteren’, ‘sensitiviteit’ en ‘coördineren en informeren’. 3 Het competentieprofiel biedt de specialist inzicht in welk gedrag – naast specialistische kennis en ervaring - bijdraagt aan een succesvolle invulling van de functie als specialist. Het profiel toont ook verschillen in hoe de specialist zichzelf ervaart, en hoe de werkomgeving de specialist ervaart. Kwaliteiten worden zichtbaar,

collega specialisten uit eigen- en

alsmede gedrag waarin men zich nog verder kan ontwikkelen.

andere disciplines, alsmede door paramedische medewerkers en

3

Het online portaal

is ook een mogelijkheid, indien daar

• gezamenlijke ontwikkelthema’s

Een online portaal faciliteert de

behoefte aan is.

bespreekbaar maken in de

uitvoering van de IFMS-cyclus voor

Ook kan Tornak specialisten en

maatschap of vakgroep.

specialist. Dit dient als input voor het

de specialist. Via een eigen pagina

maatschappen ondersteunen door

hieropvolgend coachgesprek.

op dit portal houdt de specialist het

middel van:

Het uitvoeren van dit IFMS traject

management. Uit deze metingen ontstaat een beeld

IFMS Maatschapsessie

van het huidige functioneren van de

IFMS porfolio bij. De specialist krijgt

• persoonlijke coaching

helpt de maatschap en/of vakgroep

Stap 2: Het IFMS coachgesprek

Stap 3: De IFMS maatschapsessie

Stap 4: Borging

hier toegang tot de vragenlijsten,

• teamontwikkeling

om:

Het coachgesprek vindt plaats met een

Na het coachgesprek met alle

Tijdens deze sessie worden afspraken

ontvangt hier de resultaten, en kan

• workshop feedback

• te voldoen aan de verplichting

in communicatie en samenwerking

specialisten van de maatschap,

gemaakt over de borging van zowel de

eigen verslagen en reflecties opslaan.

• workshop vergadertechnieken

om tweejaarlijks op een systema-

gespecialiseerde coach van Tornak.

volgt een (door dezelfde coach)

individuele plannen, als de acties voor

In het online portaal bent u verzekerd

Door te werken met een externe

geleide maatschapsessie. In deze

de maatschap.

van privacy.

coach, wordt geen druk gelegd op

sessie worden op collectief niveau

het systeem en is er alle ruimte om

thema’s opgepakt die betrekking

Ondersteuning op maat

in openheid te spreken. De specialist

hebben op de kwaliteit van de

ontvangt een schriftelijke rapportage

maatschap of vakgroep.

van de resultaten.

tische manier stil te staan bij het Met behulp van ons IFMS traject

functioneren.

kunnen medisch specialisten:

• inzicht te krijgen in de ontwikkel-

• feedback op hun functioneren

kansen en behoeftes

Indien gewenst, kan Tornak het IFMS

ophalen bij collega’s

• de dialoog met elkaar aan te gaan,

traject op maat voor u ontwerpen.

• werken aan verbetering van

onder de zorgvuldige begeleiding van

Het trainen van interne assessoren

professionele kwaliteit

de Tornak coach.


Management- en organisatieadviesbureau Tornak kenmerkt zich door: • de vertaling van kwaliteitsstandaarden in meetbaar gedrag • beproefde assessmentmethoden • ontwikkelingsgerichte en enthousiasmerende coaching • expertise in het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling en organisatie-ontwikkeling Voor meer informatie: 030 2321 736 • www.tornakgroep.nl • Info@tornakgroep.nl

Tornak IFMS  

Map voor dig.

Tornak IFMS  

Map voor dig.

Advertisement