Guia de l'EMV 2023/2024

Page 1

Després d’un any marcat per les celebracions del 25è aniversari de l’Escola de Música, encetem un nou curs escolar amb la mirada posada en els pròxims 25 anys, conscients que els processos de canvi i millora no es poden aturar en un món que cada vegada va més de pressa, però sabedors que aquests 25 anys ja viscuts ens proporcionen una base sòlida sobre la qual créixer

Des dels seus inicis, l’Escola de Música de Valldoreix ha volgut apropar la música al nombre més gran de persones possible, independentment de la seva edat, les seves inquietuds i la seva sensibilitat. Sempre ens ha mogut el convenciment que la música no és només una eina magnífica per al gaudi i la comunicació, sinó que també ajuda a desenvolupar àrees vitals en l’esdevenir individual i social de les persones i que el seu poder transformador pot incidir en cadascun de nosaltres i en la societat que conformem.

Amb aquest objectiu en ment, el claustre de professores i professors treballem curs rere curs per adequar la nostra manera de fer als interessos i dinàmiques del nostre entorn, coneixedors que l’alumnat i les seves necessitats són canviants, sense oblidar el nostre compromís amb un ensenyament musical rigorós i de qualitat I continuem convençuts del nostre poder transformador i del nostre paper indispensable dins el teixit sociocultural valldoreixenc i santcugatenc, a través dels quals volem contribuir al benestar dels seus habitants.

Tal com no ens cansem de repetir, som l’escola de les persones. Alumnat, famílies, professorat i administració treballem junts i compartim il·lusió, alegries, coneixement i esforços en la cerca del benestar i la salut de tota la comunitat que integrem, però també amb l’ideal de dipositar el nostre gra de sorra en la construcció d’una societat més justa i igualitària.

BENVINGUTS A L’EMV

L’Escola de Música de Valldoreix és un centre reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb més de vint-i-cinc anys d’experiència que ofereix ensenyaments musicals per a infants, joves i adults.

L’Escola de Música de Valldoreix imparteix un ensenyament musical integral a alumnes de qualsevol edat basat en la sensibilització musical, la pràctica instrumental individual i en grup, el llenguatge musical i el cant coral. També ofereix sessions de Musicoteràpia. Un equip de professors altament qualificat i en actiu ens permeten oferir una formació diversa i de qualitat.

Els ensenyaments que l’EMV oferta es basen en la pràctica de diferents instruments -piano, guitarra, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, baix elèctric i bateria-, la sensibilització musical, l’aprenentatge del llenguatge musical, el cant coral, la música de cambra i la participació en els Conjunts Instrumentals de l’Escola.

L’EMV basa el seu projecte educatiu en el treball cooperatiu entre l’alumnat, el professorat i les famílies Partint de l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge, les estratègies comunes vetllen per despertar el seu interès i gust per la música i busquen oferir-li les eines necessàries per desenvolupar-se de manera autònoma en aquest àmbit.

L’ESCOLA

La revisió constant dels processos que intervenen en el funcionament de l’escola i en la formació de l’alumnat, especialment els pedagògics, fan que l’EMV estigui en contínua evolució a la recerca de l’excel·lència.

L’actual model pedagògic és el resultat d’aquest procés i té el seu centre en la coordinació entre l’equip docent, l’alumnat i les famílies. Un triangle virtuós que posa el focus en l’aprenentatge musical integral de l’alumnat a través de les diferents assignatures que realitza en cada curs, i en el desenvolupament de les capacitats avaluatives que li permetran recórrer el camí cap a l’autonomia en l’aprenentatge.

Aquests processos d’aprenentatge se sustenten sobre la sòlida creença que la música ha d’estar a l’abast de tothom i que ens ha de servir com una eina de relació, comunicació, transmissió de valors i de gaudi individual i col·lectiu. Aquests són els elements que permeten vehicular e

Professors i alumnes tocant junts en el Concert del Professorat.

L’EMV dóna molta importància a la formació musical en grup. És per això que cada alumne a partir de Bàsic 3 realitza una sessió setmanal de Conjunt Instrumental. El treball musical en grup permet als alumnes reforçar aspectes essencials del seu aprenentatge, els motiva a millorar musicalment en un entorn de col·laboració i els ajuda a desenvolupar aspectes propis del treball en grup com l’escolta, el sentit de la pulsació i l’afinació.

L’EMV compta amb tres grups de guitarres, tres grups de corda fregada, dos grups de vent, set grups de pianos, diversos grups de cambra, la Banda de l’EMV i l’Orquestra de Corda

L’Escola ofereix també cada curs dues activitats dedicades a la música en grup: les Orquestrades, un cap de setmana orientat a la pràctica orquestral, i les Colònies Musicals, convivències de vuit dies centrades en la música en conjunt, el lleure i la natura. En aquestes trobades es prepara un repertori orquestral amb partitures adaptades específicament per a cada alumne que s’interpreta en públic. Les formacions d’aquestes dues trobades compten entre 50 i 70 músics d’edats que van des dels 7 fins als 18 anys. Al nostre canal de Youtube hi trobareu bones mostres d’aquestes activitats:

https://www.youtube.com/emvalldoreix

CONJUNTS I ORQUESTRES
Festa de final de curs a l’envelat de la zona garden

L'interès de l’equip docent de l’Escola de Música de Valldoreix pels

nous sistemes pedagògics i la seva capacitat per adaptar-se als nous reptes que suposa el sempre canviant perfil de l’alumnat, ha permès a l’EMV situar-se al capdavant de l’ensenyament musical català.

El curs 2023-2024, l’EMV segueix ampliant la proposta d’ensenyament integral, establint mecanismes que relacionen les diferents assignatures cursades per l’alumnat; continua millorant els processos de planificació i avaluació com a eines crucials per al progrés de l’alumnat i de la seva implicació en el procés d’aprenentatge; i amplia l’ús de les noves tecnologies per a aplicar un ensenyament més personalitzat i un seguiment més acurat de l’alumnat.

Podeu conèixer-nos, seguir-nos i comentar la nostra activitat a:

● Web: www.escolademusicavalldoreix.cat

● Instagram: @EMValldoreix

● Youtube: @EMValldoreix

● Facebook: @EMValldoreix

● Twitter: @EMValldoreix

Recital amb alumnes avançats a la Casa de Cultura de Sant Cugat

INNOVACIÓ

L’EMV A LA VILA

Durant els seus 25 anys de vida, l’Escola de Música de Valldoreix ha articulat una àmplia comunitat de persones al seu voltant. A través d’una intensa activitat concertística pública, tant de l’alumnat de l’escola com del mateix professorat o de grups professionals convidats, i de diferents activitats obertes als veïns i veïnes de Valldoreix, l’EMV contribueix a enriquir la vida cultural i el teixit social de la vila.

Els concerts de les orquestres de les Colònies Musicals, les actuacions dels conjunts instrumentals de l’escola, les Tardes Musicals protagonitzades per l’alumnat de més nivell de l’escola, la Sessió de Nit en la qual tothom qui ho vol pot posar-se al capdavant d’una banda de rock, les cantades de les corals per Nadal i final de curs i els solistes i grups professionals que periòdicament ens visiten, formen part ja de l’imaginari musical de tothom Així mateix, són habituals les collaboracions amb altres entitats de la vila com la Coral l’Harmonia o el Casal d’Avis i els projectes conjunts amb l’Escola Jaume Ferran i Clua, els quals han donat a llum propostes musicals d’allò més enriquidores per Valldoreix.

L’orquestra de les Orquestrades 2022 en concert al Casal de Cultura de Valldoreix

OFERTA DOCENT

Ensenyament inicial

● Inicial 1 i 2: (1 a 2 anys) Una sessió setmanal d’introducció a la música com a forma d’expressió, comunicació i coneixement. Grups reduïts amb la participació de les famílies.

● Inicial 3 i 4: (3 i 4 anys) Una sessió setmanal de música i moviment.

● Inicial 5: (5 anys) Dues sessions setmanals de música i moviment i quatre sessions de Roda d’Instruments.

Ensenyament bàsic

● Bàsic 1 i 2: (6 i 7 anys) Dues classes setmanals de Llenguatge Musical i Coral i una classe d’instrument.

● Bàsic 3 i 4 (8 i 9 anys) Dues classes setmanals de Llenguatge Musical i Coral, una classe d’instrument i una classe de Conjunt Instrumental.

● Bàsic 5 i 6: (10 i 11 anys) Una classe setmanal i aula virtual de Llenguatge Musical i Coral, una classe d’instrument i una classe de Conjunt Instrumental.

Ensenyament mitjà

● Primer i segon: (12 i 13 anys)

o Modalitat A: Una classe setmanal d’Harmonia i lectura, una classe d’instrument i una classe de Conjunt Instrumental.

o Modalitat B: Una classe setmanal i aula virtual d’Harmonia, una classe d’instrument, una classe de Conjunt Instrumental i una classe de Música de Cambra a criteri del professorat.

● Tercer i quart (optatiu): (14 i 15 anys) Una classe setmanal i aula virtual d’Harmonia, una classe d’instrument, una classe de Conjunt Instrumental i una classe de Música de Cambra a criteri del professorat.

Joves

Alumnes de 9 a 15 anys que s’inicien a la música.

Primer, segon i tercer: Una classe setmanal de Llenguatge Musical, una classe d’instrument i una classe de Conjunt Instrumental a criteri del professorat.

Adults

Alumnes a partir dels 16 anys.

● Primer, segon i tercer: Una classe setmanal de Llenguatge

Musical, una classe d’instrument i una classe de Conjunt Instrumental a criteri del professorat.

Aula Oberta

Alumnes que han finalitzat els cursos Mitjà 2, 3 o 4, Joves 3 o Adults 3. Cursaran les assignatures d’instrument, Conjunt Instrumental i/o Música de Cambra a criteri del professorat.

Música Flexible

Alumnes que, per algun motiu, necessiten seguir un programa individualitzat per poder dur a terme l’aprenentatge musical. Cursaran les assignatures de Llenguatge Musical, instrument i/o Conjunt Instrumental segons les necessitats de cada alumne.

Musicoteràpia

La musicoteràpia en l’entorn educatiu és l’ús funcional de la música per ajudar a aquells infants amb algun tipus de problemàtica o diversitat funcional a avançar en les àrees acadèmica, social, motriu i/o del llenguatge. No calen coneixements musicals previs. Sessions individuals de 30 o 45 minuts.

OFERTA DOCENT

L’Escola de Música de Valldoreix està present als mitjans socials i digitals. A través d’aquestes plataformes donem visibilitat a les nostres activitats, alhora que fem possible la comunicació dins i fora de la comunitat de l’EMV Podeu conèixer-nos, seguir-nos i comentar la nostra activitat a:

· Espai web: www.escolademusicavalldoreix.cat

· Facebook: @EMValldoreix

· Twitter: @EMValldoreix

· Instagram: @EMValldoreix

· Youtube: @EMValldoreix

· Agenda Mensual: subscripció a través de l’espai web

L’ESCOLA 2.0
Visiteu-nos, seguiu-nos i participeu!

CALENDARI ESCOLAR

12 de setembre: primer dia lectiu (excepte Ensenyament Inicial).

2 d’octubre: primer dia lectiu d’Ensenyament Inicial.

12 d'octubre: festiu nacional d'Espanya.

13 d'octubre: festiu de lliure disposició.

1 de novembre: festiu Tots Sants.

6 de desembre: festiu La Constitució

7 de desembre: festiu de lliure disposició.

8 de desembre: festiu La Immaculada.

21 de desembre a 7 de gener: vacances de Nadal.

12 de febrer: festiu de lliure disposició.

4 de març: festiu de lliure disposició.

25 de març a 1 d’abril: vacances de Setmana Santa.

1 de maig: festiu Dia del Treballador.

20 de maig: festiu de lliure disposició.

23 de maig: darrer dia lectiu d’Ensenyament Inicial.

10 de juny: darrer dia lectiu (excepte Ensenyament Inicial).

24 de juny: festiu Sant Joan.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.