Page 1

Anna Rumińska grudzień 2010

człowiek wśród

kontekstów

1


2


pytanie

odpowiedĹş

konfrontacja 3


co to jest

przestrzeń? pytanie pierwsze – kontekst definicji

4


•ludność •interakcja •obszar pomiędzy •to co nas otacza •to co otacza mnie •miejsce •obszar, horyzont •wszystko co nas otacza w sensie fizycznym i nie-fizycznym •glob, kontynenty, wody, państwa, miasta •pustka - pustynia •sfera fizyczna działalności ludzkiej

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

5


środowisko po prostu

całokształt fizyki coś, co nas otacza układ współrzędnych świat wokół nas pustka system relacji życie dookoła nasze otoczenie zespół problemów wytwór człowieka środowisko geograficzne wytwór człowieka dar boski ziemska materia materia trójwymiarowa przestrzeń euklidesowa powiązań katalog możliwości sieć materializacja idei elementów sfera życiazestaw pozaludzka twórczość 6


co to jest przestrzeń publiczna? pytanie drugie – kontekst specjalizacji

7


•np. podwórko, park •część wspólna, •przestrzeń służąca ludziom, stworzeniom, ludzkości •to, co otacza mnie i innych •aktywność obywatelska •miejsce koegzystencji •ulica, plac •wspólne miejsce •dostępna dla wszystkich strefa fizyczna działań

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

8


to co może być sacrum i profanum miejsce jedna z czterech przestrzeni miejsce publiczne tam gdzie każdy może wejść miejsce społeczne to co nasze nie-miejsce wspólne miejsce zmaterializowana sfera mieszkańców miejsce bycia ludzi publiczna to co między budynkami internet intelektualna blaga exterior czyli to co nie jest interior hybryda postaw potencjał relacji miejsce formowania się wirtualny tożsamości politycznych świat społeczna przestrzeń miasta pustka pozwalająca na wolną miejska wieża babel i równą wypowiedź 9


cojest to gmina? pytanie trzecie – kontekst wspólnoty

10


•Wrocław •sztucznie, administracyjnie wydzielona część przestrzeni •miasto + ludność •jednostka samorządu •obszar •miasteczko i wsie dookoła •wspólnota mieszkańców wraz z władzą, którą wybiera •grupa/zespół ludzi zrzeszonych wspólnie •wyszczególniona administracyjnie przestrzeń •skupisko ludzkie •zespół miejscowości

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

11


orbis interior orbis exterior prywatna publiczna intymna prywatna publiczna społeczna gmina: wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium, decydująca o własnych sprawach niezależnie od nadrzędnej władzy

zamknięta otwarta

gmina: wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium gmina: prawnie zorganizowany, terytorialny związek zamieszkały przez ludzi (wspólnota samorządowa) 12


jak

analizujemy przestrzeń?

pytanie czwarte – kontekst metodologii

13


•obserwując ją •obserwując i współtworząc •próbując uczestniczyć w interakcjach •głosując •przebywając w niej i z nią •środowisko •najczęściej zmysłowo •odczucia, zmysły, subiektywnie

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

14


indukcja

dedukcja od ogółu do szczegółów

od szczegółów do ogółu

większość ławek zajmują bezdomni, więc lepiej ograniczyć liczbę ławek

w mieście nie widać niepełnosprawnych, na pewno każdy z nich woli być w domu, niż poza nim, więc uniwersalny dizajn nie ma większego sensu

redukcja od przesłanki do racji ta kontrowersyjna manifestacja skończyła się walką, więc lepiej ograniczyć prawo do manifestowania

perspektywa od skali do skali most wschodni jest ważny dla mieszkańców, trudno zrozumieć, że go niedoceniają

analogia

od szczegółu do szczegółu rekonstrukcja architektoniczna udała się tam, i tam, i tam, więc tutaj też się uda

opozycja między przypadkami powojenny modernizm jest o wiele brzydszy od starych kamieniczek, trzeba go wyburzyć 15


jakie miejsca nie są

miejscami? pytanie piąte – kontekst subiektywizmu

16


•miejsca wyobrażone? •niezagospodarowane •? •komunikacja publiczna •serce •nijakie •te, których istnienia nie mogę sprawdzić, te teoretyczne •miejsca zajęte przez coś lub kogoś •zapomniane •puste, martwe, nie-interaktywne

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

17


krzyĹźe przydroĹźne

pomniki

zakrystie

bankomaty

przystanki pks

lotniska jarmarki

odpusty

bary fast-food

hipermarkety zajazdy

hotele szosy i drogi

multipleksy

18


po co

pytanie o cel

miejsca są

miejscami? pytanie szóste – kontekst celowości

19


•aby komunikować się •absurd •aby zaistnieć w świadomości •aby (współ)uczestniczyć •żeby w nich przebywać, odkrywać je •by je zająć na coś lub kogoś •by wskazywać drogę •żeby zostały zagospodarowane •z definicji •chęć wspólnoty

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

20


pewność

spokój

bankomaty

pomniki nomadyzm

lotniska

inicjacja

bary fast-food

samoocena

hipermarkety

http://www.irj.pl/news.php?w=Galerianki

innowacja

hotele nauka

multipleksy

http://www.apartmenttherapy.com/sf/look/unusual-hotels-daspark-hotel-in-austriatelegraphcouk-075909

21


co chcemy robić w przestrzeni publicznej?

pytanie siódme – kontekst preferencji

22


•podziwiać •poznawać •dobrze się czuć •zaspokajać potrzeby (wspólne i nie tylko) •odpoczywać, spotykać się •być  •wszystko na co mamy ochotę •mieć coś do powiedzenia i być wysłuchanym •po swojemu •sprawnie funkcjonować

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

23


24


dla kogo

chodnik? http://kobieta.interia.pl/galerie/galeria/wyjatkowe-buty/zdjecie/duze,1034713

pytanie ósme – kontekst archaizmu

25


•dla przechodniów/rowerów i innych •dla przechodniów •dla perypatetyków •dla pieszych •dla ludzi •nie dla psów, dla mnie! •dla każdego (byle był pieszo) •dla pieszego, ewentualnie dla roweru

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

26


Źródło niektórych fotografii: Internet

27


kto jest

adresatem? pytanie dziewiąte – kontekst odbiorcy

28


•ludzie •ogół •użytkownicy •ja i ty, czyli my •my •niektórzy •wszyscy •mieszkańcy, przyjezdni •każdy •każdy człowiek •człowiek, społeczność, zwierzę

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

29


Źródło niektórych fotografii: Internet

30


co budzi zgorszenie?

pytanie dziesiąte – kontekst interpretacji

31


•głupota rozwiązań •wyjść poza normę •brud •odchody zwierząt •komercjalizacja •śmierć obywatela •brak szacunku do przestrzeni publicznej (a raczej objawy braku szacunku) •obsceniczny wygląd •nielegalne wysypisko •łamanie zasad •reklama zewnętrzna (dla mnie) •wychylanie się poza przyjęte normy

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

32


Źródło fotografii: Internet

33


jakie tu są

języki? pytanie jedenaste – kontekst komunikacji

34


•prymitywne, ordynarne •język ciała •kod kulturowy •język mówiony •język ulicy, dnia codziennego, czasem język nienawiści •mało kompatybilne •symbolika, estetyka, urbanistyka •skrótowe i w większości chamskie •uprzywilejowane, najczęściej zalegalizowane •komunikacja werbalna, niewerbalna, stereotypy

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

35


Źródło fotografii: Internet

36


jak można siedzieć? pytanie dwunaste – kontekst socjalizacji

37


•z uwagą •prosto •wolę leżeć •legalnie •wygodnie •dla siebie albo dla innych •samemu albo z innymi •na ławce – ale po co, skoro jest tyle do zrobienia

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

38


39


jak analizować publiczną?

przestrzeń pytanie trzynaste – kontekst opisu (placemaking)`

40


•surowo obserwować •z różnych stron •w zależności od punktu widzenia •właśnie przyszedłem się dowiedzieć, jak? •z kontekstem, w kontekście •obserwując •ogólnie •tak, by liczyć się z każdym •czas, przestrzeń, umiejscowienie, konteksty, subiektywnie

odpowiedzi / warsztaty 13 XII 2010

41


1

• Czy ustaliliśmy definicje? • Czy mówimy tym samym językiem?

2

• Czy mamy te same cele? • Czy należymy do jednej wspólnoty?

3

• Czy znamy stanowisko innych? • Czy zauważamy zmiennośd zjawisk?

4

• Czy wiemy co jest nam tu potrzebne? • Czy rozumiemy różnorodnośd ludzi?

5

• Czy chcemy kogoś tu uszczęśliwid? • Czy wybieramy między teraz a kiedyś?

6

• Czy przyszlibyśmy tutaj z przyjaciółmi? • Czy przyszlibyśmy tutaj z turystami?

7

• Czy bywają tutaj mniejszości etniczne? • Czy bywają tutaj wykluczeni?

8

• Czy tutaj spotykają się ludzie w grupach? • Czy tutaj bywają seniorzy i dzieci?

9

• Czy ludzie mają gdzie usiąśd? • Czy ludzie tutaj jedzą na placu lub chodniku?

10

• Czy przychodzą tutaj ci sami ludzie? • Czy bywają tacy, którzy tylko siedzą?

11

• Kto chroni to miejsce? • Jakie symbole są tutaj widoczne?

12

• Na co narzekają tutaj ludzie? • Jakie dźwięki tutaj słychad?

13

• Jak tutaj pachnie? • Co tutaj można kupid lub sprzedad?

14

• Co ludzie tutaj robią? • Jakie znaki widad wokół?

15

• Czego tutaj jest więcej – ruchu czy bezruchu? • Jak często pojawiają się tu nowe rzeczy?

16

• Jak oświetlone jest to miejsce? • Czego tu jest więcej – ludzi czy aut?

17

• Czy ludzie tutaj chodzą czy jeżdżą? • Jak poruszają się tutaj ludzie?

18

• Kto tu jest obcy, a kto swój? • Kto sprząta w tym miejscu?

19

• Z czego słynie to miejsce? • Jakie nazwy ma to miejsce?

20

• Co tutaj określa się jako ładne i brzydkie? • Czy są tutaj lokalne tradycje, zwyczaje? 42


43


44


dziękuję za uwagę

Anna Rumińska architektka antropolożka kultury emsa.relacje@gmail.com www.emsarelacje.pl www.splotszewskawro.pl

45

Człowiek wśród kontekstów  
Człowiek wśród kontekstów  

najnowsza polska wersja prezentacji nt. kotekstw recepcji i percepcji przestrzeni publicznej miasta

Advertisement