ALD-magasin 2020

Page 1

HILSENER • PROGRAMMET • UNG JURIST • ARTIKLER • TIPS & TRIKS

PROGRAMMET

ARTIKLER

TIPS & TRIKS

TIPS & TRIKS

Luksusfellen med Hallgeir Kvadsheim

ALD hjelper jodel: Utveksling og trainee

Wikborg Reins tips til intervjuet: Vær deg selv

Tips og råd til søknad og CV

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet

IVSDA DSL G EI

D

lte

et

ku

ve d

t

E EN

AR B

2020 j u r i d ke f a is


§1 Finn din fremtidige arbeidsplass på arbeidslivsdagene ved juridisk fakultet §1 Finn din fremtidige arbeidsplass på arbeidslivsdagene ved juridisk fakultet §1 Finn din fremtidige arbeidsplass på arbeidslivsdagene ved juridisk fakultet


Vil du bli kjent med oss? Få en smakebit på hvordan det er å jobbe som forretningsadvokat i et profesjonelt, men uformelt miljø. Som student kan veien til arbeidslivet virke litt lang, og det kan være verdifullt og lærerikt å komme på innsiden av et advokatfirma før du er ferdig med studiene. Med vår traineeordning får du muligheten til å se hvordan hverdagen som advokatfullmektig er. Som trainee hos oss blir du naturlig en del av et inkluderende arbeidsmiljø med mye engasjement, samarbeidsglede og humor! Bli en del av vårt sterke fagmiljø som ønsker å se deg lykkes. Vi har fortløpende opptak av traineer. Søk i dag!

Lik og følg haavind_student på sosiale medier

Facebook

Instagram

LinkedIn

Advokatfirmaet Haavind Advokatfirmaet for virksomheter i endring og digital utvikling


ALD er først og fremst jusstudentenes dager, og jeg oppfordrer alle til å gripe denne unike muligheten til innblikk i en potensiell fremtidig arbeidshverdag. Still spørsmål, vær åpen og nysgjerrig, utfordre dere selv og bedriftene.


§ 1 — Informasjon 26 Styret for Arbeidslivsdagene 28 Hilsen fra Leder 30 Hilsen fra Juristforeningen 31 Hilsen fra ELSA Bergen 33 Hilsen fra Det juridiske fakultet

Innhold

§ 2 — Programsider 46 Program før dagene 46 Program under dagene 47 Hvordan forsvarer man en IS-kriger? 47 Vest Politidistrikt 47 Luksusfellen 48 Bedriftspresentasjoner ­— Offentlig dag 48 Temapresentasjoner — Privat dag 49 Tilfeldig CV-trekning 50 Loddtrekning og premier 51 Standplassering - Frivillig dag 52 Standplassering — Offentlig dag 54 Standplassering — Privat dag 56 Intervjuordningen 58 Oversikt over intervjurom

§ 3 — Intervjuer 72 75 78 80 83 85 88 90

Intervju: Malin Kjøle Intervju: Tonje Østgård Intervju: Joakim Eriksen Intervju: Oda Ringstad Intervju: Mina Haugen Intervju: Anna Hjelle Intervju: Ingrid Handeland Intervju: Ane Sæter

§ 4 — Arbeidslivsdagene hjelper jodel 97 98 99 99 101 102

ALD hjelper jodel — Utveksling Intervju: Marte Eide Amundsen ALD hjelper jodel — Trainee Intervju: Emma Skreppedal Holloman Traineeship gjennom STEP Intervju: Maria Bakken

§ 5 — Tips og triks 106 108 114 121

Sammen — Tips og råd til CV og søknad Wikborg rein — Erfaringer fra studietiden Wikborg Rein ­— Intervju: Vær deg selv Gode spørsmål å stille på stand


Er du vår nye trainee? Er du student og ønsker å få en forsmak på livet som advokatfullmektig? Vi er stadig på jakt etter dyktige kandidater, og vi anser vår trainee- og skriveplassordning som firmaets viktigste rekrutteringskanal for nye advokatfullmektiger. Som trainee i Kvale vil du få et innblikk i hverdagen til en advokatfullmektig, og du vil få jobbe med spennende og varierte oppgaver innen flere av våre fagområder.

Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene! Våre fullmektiger:

www.kvale.no


Hvilke rettsområder arbeider dere med? Utenrikstjenesten ivaretar norske interesser globalt og Rettsavdelingen i UD skal bidra til å styrke den internasjonale rettsorden, og til å fremme folkerettens utvikling. Den har ansvar for å ivareta et høyt faglig nivå på rettslige vurderinger av norsk interessefremme, og den skal sikre gjennomslag for norske interesser i sentrale forhandlingsprosesser. Rettsavdelingen har om lag 40 medarbeidere fordelt på Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, Seksjon for humanitær- og strafferett og Seksjon for EØS- og handelsrett. Hvorfor bør man velge dere? Rettsavdelingen spiller en sentral rolle i gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk. Den bistår hele statsforvaltningen med folkerettslige problemstillinger, og deltar ofte i internasjonale forhandlinger. Avdelingens medarbeidere håndterer et bredt spekter av rettslige utfordringer på den internasjonale arena, fra maritime avgrensningsspørsmål via frihandelsavtaler til menneskerettighetsspørsmål og mye mer. Hva ser dere etter når dere ansetter? Vi ser etter dyktige jurister som ønsker å arbeide med faglig utfordrende spørsmål. Søkere må være selvstendige og analytiske, ha gode samarbeidsevner,

stor arbeidskapasitet og interesse for internasjonalt arbeid. I tillegg må søkere ha meget gode engelskkunnskaper. Vi tilsetter både nyutdannede jurister og jurister med relevant arbeidserfaring. Nyrekruttering til utenrikstjenesten skjer i hovedsak via UDs aspirantopptak. Dette er et tre-årig opplæringsprogram (to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon) med en kombinasjon av opplæring og praksis. Årlig tas det opp 10-15 aspiranter. Ordningen er beskrevet på regjeringen.no. I tillegg til aspirantopptaket foretar departementet fra tid til annen ekstern kunngjøring av andre ledige stillinger i Rettsavdelingen og andre avdelinger, grunnet behov for særskilt juridisk kompetanse. Studenttilbud: Studentpraktikantordningen ved utenriksstasjonene gir muligheter for lærerike internships. På regjeringen.no finner du informasjon om ordningen samt liste over ledige praktikantplasser. I perioden når mange stasjoner annonserer etter studentpraktikanter, kan du også finne en oversikt på UDs facebook-sider. Utestasjonene markedsfører også ledige praktikantstillingene på sine egne facebooksider, og via www. norway.no finner du også informasjon om alle utenriksstasjoner og ledige praktikantplasser.


Jurist i Rettsavdelingen Rettsavdelingen er folkerettslig ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Blant avdelingens sen¬trale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjel¬dende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Rettsavdelingen har behov for juridisk kompetanse og kunngjør ledige stillinger på: regjeringen.no/ud

Karriere i Tryg forsikring I en verden som forandrer seg gjør vi det enklere å være trygg. Siden Tryg satte ut den første livbøyen i 1952, har den reddet liv og skapt historier som aldri vil bli glemt. Hver dag kommer mennesker opp i situasjoner der de blir helt avhengig av hjelp. Vi som arbeider i Tryg kjenner dette på kroppen fordi vi er den hjelpen. Kan du tenke deg å arbeide sammen med oss? Som jurist i Tryg vil du oppleve høy grad av selvstendighet og gode karrieremuligheter i et nordisk selskap. Ved Trygs norske hovedkontor i Bergen blir du en del av et stort og godt miljø med 850 hyggelige kollegaer Vil du vite mer om det å jobbe i Tryg? Gå inn på tryg.no

Vi jobber med: • Havrett • FN-rett • WTO-rett, EØS-rett og handelsrett • Traktatrett og immunitetsspørsmål • Internasjonal miljørett • Menneske- og humanitærrett • Internasjonal strafferett • Sanksjoner og restriktive tiltak • Saker for internasjonale domstolerNorges første IP-leksikon™ Lær om varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter i Bryn Aarflots kunnskapssenter.

baa.no

IP-RETTIGHETER – KOMMERSIALISERING – TVISTELØSNING

Praktikant i Lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.

Hvorfor Lovavdelingen? • arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål • arbeid med internasjonale rettsområder • unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser • høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning • et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø • dyktige kollegaer

Praktikantordningen Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele året. For deg som er student er et praktikantopphold en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og til å bli kjent med avdelingen. Søkere bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært gode resultater. Søknader om praktikantopphold blir behandlet fortløpende. Les mer på lovavdelingen.no/jobb


Vil du hjelpe oss å hjelpe forbrukere? Kunne du tenke deg å arbeide med utfordrende forbrukerjuss og hjelpe norske forbrukere? Forbrukerrådet trenger jevnlig påfyll av flinke jurister ved kontorene våre i Stavanger, Skien, Tromsø/Longyearbyen og Oslo. Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og næringsdrivende, og påvirker myndigheter og næringsliv i en mer forbrukervennlig retning. Vi hjelper hvert år tusenvis av forbrukere gjennom rådgivning og mekling ved våre kontorer. Vi er også representert i en rekke klagenemnder innenfor blant annet finans, bolig og transport. Vi har også en hospiteringsordning på Svalbard.

Praksisopphold i Forbrukerrådet? I forbindelse med ALD i Bergen tilbyr vi også 1-2 studenter praksissopphold våren eller høsten 2020. Oppholdet vil ha en varighet på 4-6 uker på vår avdeling i Stavanger. Vi ønsker å gi studenter en mulighet til å lære mer om forbrukerjuss og vår mekling. Du må ha gjennomført tredje studieår med gode eksamensresultater. Vi vektlegger godt humør og engasjement.

Kom innom standen vår under ALD 5. februar for en hyggelig prat og mer informasjon om praksis eller jobbutsikter i Forbrukerrådet.


Alle Glittertinds advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning i ulike former, herunder forhandlinger, ulike former for mekling samt gjennomføring av rettssaker for så vel ordinære domstoler som voldgift. Hos oss får du jobbe i et ungt og dynamisk miljø. Vi tilbyr en fleksibel arbeidshverdag hvor du vil få mange spennende utfordringer. Vi er på utkikk etter nye medarbeidere, og håper du tar turen innom vår stand for en hyggelig prat. Vi har en løpende traineeordning, og oppfordrer deg til å søke. Våre satsningsområder: Sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre Energi og industri Entreprise www.glittertind.no


Jusstudentenes førstevalg

Vi ønsker å bli kjent med deg! I Wiersholm har vi flere tilbud til deg som student som gjør at du kan bli bedre kjent med oss. Vårt mål er at du skal få innblikk i hva vi jobber med, hvordan vi jobber og hvilke interne og eksterne utviklingsmuligheter våre ansatte har. Les mer om vår traineeordning, Wiersholm Summer School, Intrapreneur Intern og andre spennende studenttilbud på wiersholm.no/karriere

wiersholm.no


ETATEN TRENGER DEG Skrrrt


MANGE SLÅR OSS PÅ ANTALL ANSATTE. FÅ PÅ OPPNÅDDE RESULTATER.

clp.no


Trainee i et Eurojuris Norge-firma? Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Som trainee i et Eurojuris Norge-firma vil du fått tett oppfølging av dyktige advokater som har et nettverk av 240 kolleger over hele landet i ryggen.

Trainee i Sørlandets hovedstad? Som Sørlandets største advokatkontor med 20 advokater og advokatfullmektiger og 4 kontormedarbeidere yter vi juridisk bistand til de fleste bransjer i regionen, og tilbyr spesialiser te tjenester innen ulike rettsområder. Velkommen til oss!

advtofte.no

Velkomen til Sogn og Fjordanes største advokatfirma. Vi har kontor i Sogndal og Førde med ni advokatar, ein advokatfullmektig og tre sakshandsamarar. Vi legg vekt på fagleg samarbeid og sosialt felleskap.

advokat-tollefsen.no

euroj uri s .no

Velkommen til sildajazz og juss! Vi består for tiden av 19 advokater og advokatfullmektiger, fordelt på våre kontor i Haugesund og Åkra. Vi bistår privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innen de fleste rettsområder.

eurojurishaugesund.no


Er du nysgjerrig på en karriere i SANDS? Bli kjent med oss gjennom: • SANDS traineeprogram • SANDS prosedyredag • SANDS lynkurs Vi ser frem til å møte deg på ALD! Hilsen oss i SANDS

Oslo | Bergen | Stavanger | Trondheim | Tromsø | Ålesund | Tønsberg

ALD 2019.indd 1

26.11.2019 14:17:27


Vil litt mer. Med over 200 ansatte i Norge er vi et av landets største advokatfirmaer, og med kontorer i 158 land er vi blant de ledende internasjonale miljøene innenfor kjerneområdene skatt, avgift, transaksjoner og forretningsjus. Vi har løpende traineeprogram for deg som er jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling - og vi tilbyr også masterstipend. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier!

Kontakt Max Gudmundsen Bergen T: 90 98 67 05 E: max.gudmundsen@pwc.com

Kathrine Berglie Stavanger T: 47 35 23 08 E: kathrine.berglie@pwc.com

www.pwc.no

Advokatfirmaet PwC


SELMER TENKER ANNERLEDES FOR Å GJØRE DEG BEST Som student følger vi deg gjennom hele studieløpet. I tillegg til å tilby en rekke studierelevante kurs og manuduksjoner har vi utviklet spennende aktiviteter som både tar studieutfordringene på alvor og ikke minst setter teorien ut i praksis.

SELMER PRECAMP – intro til fagene i pengekravsrett/kontraktsrett II.

RETT PÅ SAK – fiktiv rettsak med formuerettslige temaer

SELMERSEMINARET – forhandlinger og transaksjoner i praksis

SELMER PLUSS BERGEN – en dag dedikert til jusstudentene i Bergen

SELMER OM ARBEIDSRETT – perfekt til eksamensforberedelsene utnyttet ditt potensial.

Selmer tilbyr også traineeopphold hvor du får tett oppfølging av erfarne advokater med mål om at du skal få utnyttet ditt potensial.

Følg oss på Facebook og Instagram eller se hele studenttilbudet på selmer.no/karriere. Selmer er et forretningsjuridisk advokatfirma med over 180 ansatte. I Selmer har vi tradisjon for å tenke nytt, og vi leverer forretningsjuridisk spisskompetanse supplert med finansiell kompetanse til norsk og internasjonalt næringsliv.


Gjør deg klar til å satse! Vi tilbyr studentene: • Trainee-opphold (Oslo, Bergen og Stavanger) • Skriveplass (Oslo og Bergen) Nysgjerrig? På våre karrieresider finner du mer informasjon, og alt du trenger for å søke: kpmg.no/karriere

kpmglaw.no


Hos Føyen Torkildsen skal de ansatte

Trives Utvikles Utfordres Slik får du muligheten til å bli den beste utgaven av deg selv

Eiendom og Entreprise, IKT Media, Arbeidsliv og Corporate

Føyen Torkildsen tilbyr traineeopphold og skriveplass. Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver og mye ansvar. Vi er like opptatt av din egen utvikling som du selv er. Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene!


Vil du være trainee hos oss? Få en smakebit av hverdagen som advokatfullmektig i et av byens største advokatfirma. Du får varierte arbeidsoppgaver, møter klienter og får være med i retten. Søk via våre nettsider. stieglerwks.no/trainee

Rasisme? For gammel? Trakassering? #metoo? Vil du skrive avgjørelsen? Diskrimineringsnemnda avgjør klagesaker om påstått diskriminering. Fører klagen frem, kan vi pålegge retting og ilegge tvangsmulkt, oppreisning og erstatning. Hos oss får du mulighet til å utgjøre en forskjell for mennesker som har blitt diskriminert. Vi kan tilby varierte oppgaver innenfor diskrimineringsrett, arbeidsrett og menneskerettigheter. Praktikantordning: I august hvert år ansetter vi en jusstudent som praktikant i fire uker. Praktikanten får være med på å forberede saker, greie ut ulike juridiske problemstillinger, samarbeide tett med juristene i sekretariatet og delta i et nemndsmøte. Søkere bør ha fullført andre studieår, med gode resultater. Skriveplassordning: Hver høst fra september til desember tilbyr vi skriveplass til en dyktig student som skal skrive masteroppgave innenfor diskrimineringsrett. I tillegg til et stipend på kr. 15 000 får du kontorplass og en intern fadder som følger deg opp. Kom på vår ALD-stand og få mer informasjon!


Velkommen til standen vår!

Som jusstudent kan du søke timelønnsstillinger og sommerjobb hos oss. Les mer om oss på sivilombudsmannen.no, eller kom innom standen vår for mer informasjon.

Sivilombudsmannen kontrollerer at den enkelte borger ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Dette skjer både ved behandling av klager fra innbyggerne og gjennom egne undersøkelser. Sivilombudsmannen har i tillegg et mandat fra FN med ansvar som nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur. En jobb hos Sivilombudsmannen er høyt verdsatt, og vi scorer høyt på kåringer over populære arbeidsplasser blant studenter. Interessert? Vi vil gjerne hilse på deg!

Er du Hydros neste trainee? www.hydro.com/jusstudent


Grette er et dynamisk advokatfirma med omtrent 70 advokater som har røtter tilbake til 1887, og holder til i flotte lokaler på Filipstad Brygge i Oslo. Vi dekker hele det forretningsjuridiske området og jobber hver dag for å møte kundenes behov for relevant advokatbistand som bidrar til deres verdiskapning. I Grette har vi en flat firmastruktur som sørger for tett samarbeid mellom fullmektiger, advokater, partnere og øvrige ansatte. Dette skaper samspill mellom spesialistene i firmaet, gode prosesser og gjennomføring av prosjekter som sikrer strukturerte leveranser av høyeste kvalitet. Vi har en løpende traineeordning og søker engasjerte, ambisiøse og dyktige kandidater. Hos oss får du utfordret deg selv, og samtidig bli en del av et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø med spennende klienter og godt arbeidsmiljø. Studenttilbud: • Trainee • Markedstrainee • Kveldsvakt/resepsjon • Studentsekretær • Manuduksjoner • Veiledere til prosedyrekonkurransen • Gretteskolen

Vi gleder oss til å se deg på standen vår på ALD 6. februar!

Viktoria Vermedal

Sanna Emilie Jensen Karlsrud

John Terje LarsenStyret for Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet 2020

26 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Foto: Eline Benedikte Bech Rosendal

Bakerste rad fra venstre: Arrangementsansvarlig Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Bedriftskontakt

Annelin Sødal Selma Leuckfeld Pedersen Emma Lindflaten Jens Kristian Sæther

Fremste rad fra venstre: Bedriftskontakt Leder Bedriftskontakt

Josefine Berg Victoria Høyersten Holm Kristine Fløystad Dahl

Ikke til stede: Nestleder

Mathea Kvadsheim Styret for Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet 2020 27


Over: Ă…rets leder for Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen Foto: Eline Benedikte Bech Rosendal 28 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


allerede er, og opprettholde en lav terskel for deltakelse fra studentenes side. Alle er velkomne, og både ALD-styret og aktørene gleder oss til å ta imot hver og én av dere. ALD er først og fremst jusstudentenes dager, og jeg oppfordrer alle til å gripe denne unike muligheten til å få et innblikk i en potensiell fremtidig arbeidshverdag. Still spørsmål, vær åpen og nysgjerrig, utfordre dere selv og bedriftene. Mer enn 70 aktører står på stand under ALD 2020 fordi de ønsker seg akkurat dere som fremtidige arbeidstakere, dere hardtarbeidende, engasjerte og dedikerte jusstudenter. Dette er deres sjanse til å finne ut hva dere ønsker. Jeg vil rette en stor takk til fjorårets ALDstyre, som har lagt det viktige grunnlaget for nok et vellykket arrangement. ALD har etablert seg som en svært ettertraktet arena

Arbeidslivsdagene er et tilbud for alle jusstudenter, uansett årskull, interesser, erfaring, kunnskap eller karakterer.

Leder 2020 Kjære flinke, ambisiøse og nysgjerrige medstudenter. Det er meg en stor ære og glede å endelig kunne ønske dere alle velkommen til Arbeidslivsdagene (ALD) ved Det Juridiske Fakultet i Bergen 2020. ALD arrangeres av representanter fra Jurist­ foreningen Bergen og ELSA Bergen. Vårt mål er å være en informasjonsportal som kan gi jusstudentene innsikt i arbeidsmulighetene som finnes under og etter studiet, samt å være en arena for kontaktbygging mellom studentene og arbeidsgiverne. Vi ønsker å vise et mangfold av arbeidsområder, fra organisasjonene som tilbyr fri rettshjelp, til offentlig og privat sektor. Arbeidslivsdagene er et tilbud for alle jusstudenter, uansett årskull, interesser, erfaring, kunnskap eller karakterer. I løpet av januar og februar arrangerer vi spennende foredrag, CV- og jobbsøkerkurs fra dyktige aktører, bedriftspresentasjoner, samt messedagene der frivillige, offentlige og private aktører har stands for å komme i kontakt med studenter. Nytt av året er Frivillig dag, der ideelle organisasjoner som tilbyr fri rettshjelp ønsker jusstudentene velkommen til å lære mer om deres arbeidshverdag. Vi velger å videreføre tradisjonen med å arrangere messedagene på fakultetet, fordi vi ønsker å møte jusstudentene der de

Dette er deres sjanse til å finne ut hva dere ønsker

for arbeidsgivere, både tilbakevendende og helt nye bedrifter. Takk for opplæring og oppfølging gjennom en planleggingsprosess som har vært krevende og enormt lærerik. Jeg vil også takke alle som har bidratt til å skape ALD 2020. Takk til ELSA for nok et vellykket samarbeid. Takk til JSU og Fakultetsstyret for god dialog gjennom hele prosessen. Og takk til de fantastiske menneskene i Foreningsstyret for uvurderlig bistand. ALD er et arrangement som involverer svært mange aktører, og ikke minst svært mange studenter. Det er derfor viktig å være flere om å finne løsninger, våge å tenke nytt, og samarbeide om å skape et arrangement som møter ønskene og forventningene til alle parter. Det håper jeg vi har klart å gjøre. Ikke minst vil jeg takke ALD-styret 2020. Innsatsen dere har nedlagt gjennom en prosess som har krevd mye av oss, har vært helt formidabel. Jeg er takknemlig for hver og én, og kunne ikke drømt om en finere gjeng å arrangere Arbeidslivsdagene sammen med. Velkommen til en potensiell fremtid, og en givende nåtid under Arbeidslivsdagene 2020. Hjertelig hilsen fra Victoria Høyersten Holm, Leder for Arbeidslivsdagene 2020.

Leder 2020 29


Arbeidslivsdagene kan by på dypere innsikt i forskjellige fagfelt, spennende foredrag, øvelse i small talk, gratis mat, og den nød-laderen du ønsker deg, men som du ikke gidder å bruke penger på.

Hilsen fra Juristforeningen Kjære medstudenter! Nå er det endelig tid for arbeids­ livsdagene på fakultetet, og tiden har kommet for å få et lite innblikk i hva disse praktikums- og teorioppgavene vi har skrevet kan gi av jobbmuligheter i fremtiden.

Jusstudiet er i stor grad teoretisk, og vi får i løpet av fem år her på fakultet lite trening eller øvelse i hva som møter oss i arbeidslivet. Arbeidslivsdagene kan derfor på mange måter sammenlignes som å dra på sin første fotballtrening, etter å ha lest seg opp på masse fotballteori. Før første fotballtrening trodde du kanskje at du ønsket å være midtbane, men etter å ha sett at den posisjonen innebærer alt for mye løping, ønsker du heller å være keeper. Kanskje vil du heller stå midt på banen å dømme folk, eller synes trenerrollen virker morsomst med taktikkprat og kjefting på alle andre. Nå var dette en noe søkt sammenligning, men det jeg prøver å formidle er at arbeidslivsdagene er her for at du skal få større innsikt i hva du ønsker å gjøre i fremtiden! Grip den sjansen! Arbeidslivsdagene kan være akkurat det du ønsker at de skal være. Med offentlig, privat og frivillig dag er det en stor mulighet for at du finner noe som interesserer nettopp deg! Tør å stille spørsmål hvis det er noe du lurer på, og vipp dem litt av pinnen!

Arbeidslivsdagene kan by på dypere innsikt i forskjellige fagfelt, spennende foredrag, øvelse i small talk, gratis mat, og den nød-laderen du ønsker deg, men som du ikke gidder å bruke penger på. Mitt tips er å tørre å gå litt utenfor komfortsonen, og huske på at det er vi studentene som er på hjemmebane her på fakultetet. Det er de som har kommet til oss, og husk at du er interessant og ettertraktet! Avslutningsvis vil jeg på vegne av Juristforeningen rette en stor takk til årets ALD-styre for den enorme innsatsen dere har lagt ned i løpet av året som har gått. Det er inspirerende og gøy å se hva dere har fått til, spesielt med nyvinningen frivillig dag! Med vennlig hilsen, Henrik A. Behrens Leder for Juristforeningen

30 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Bruk Arbeidslivsdagene til å bli kjent med aktører fra arbeidslivet, og reflekter over hva nettopp du kunne tenke deg å gjøre.

Hilsen fra ELSA Bergen Kjære medstudenter! Nå nærmer det seg Arbeidslivs­ dagene (ALD) 2020, et samarbeids­ prosjekt mellom ELSA Bergen og Jurist­foreningen. ALD er et tilbud til dere studenter som vi er veldig stolte av å tilby, så hold av 4., 5., og 6. februar og delta sammen med oss!

Disse tre dagene vil et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner, og selskaper fra både privat og offentlig sektor, stå i Vrimle og kantineområdet for å møte nettopp dere. Gjennom arbeidslivsdagene får du dermed muligheten til å bli kjent med aktører i arbeidslivet og få kjennskap til noen av de mulighetene du har som jusstudent og som fremtidig jurist. I år er dagene utvidet med en frivillig dag. Dette tror jeg er nyttig for oss studenter, som får muligheten til å møte flere aktører som ikke har deltatt tidligere. Jeg tror også det er viktig for både private og offentlige aktører, som får muligheten til å vise seg frem blant studentene enten for første gang, eller på en ny måte. Enten du vil søke trainee-opphold hos advokatfirmaer, ønsker å skape kontakter i arbeidslivet eller bare ønsker å bli kjent med ulike aktører og muligheter, har du en unik mulighet disse dagene. Bruk Arbeidslivsdagene til å bli kjent med aktører fra arbeidslivet, og reflekter over hva nettopp du kunne tenke deg å gjøre.

NB: Husk å sjekk ut arrangementene i forkant av messedagene, da vil du få maksimalt utbytte av dagene!

Avslutningsvis vil jeg takke Juristforeningen for et nytt innholdsrikt år, og ALD-styret for innsatsen dere legger ned for å skape et flott arrangement for studentene. Vel møtt! Vilde Serene Birkelund President i ELSA Bergen

Hilsener fra Juristforeningen og ELSA Bergen

31


Over: ELSA Bergen er en del av den internasjonale studentorganisasjonen The European Law Students’ Association, verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter. Vi arrangerer prosedyre- og forhandlingskonkurranser, studieturer, bedriftsbesøk, kurs, dagsaktuelle foredrag, formidler traineeships og gir deg mulighet til å bli kjent med utvekslingsstudentene ved fakultetet i Bergen. Bildet er tatt under en studietur til India. .

32 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Arbeidslivsdagene er en kjærkommen anledning til å se på de mulighetene som ligger i arbeidsmarkedet.

Hilsen fra Det juridiske fakultet Du som er jusstudent er heldig. Arbeidsmarkedet for jurister er godt, og du vil trolig få jobb enten før du er ferdig med å studere, eller kort tid etter avsluttende eksamen. Jusstudenter er også privilegerte ved at juristjobber er svært forskjelligartete. Kanskje vil du gå inn i klassiske roller som advokat, dommer eller påtalejurist, men du har også andre muligheter i både privat og offentlig sektor. Jusstudiet er teoretisk. Mens en legestudent jevnlig møter pasienter, treffer jusstudenter på Peder Ås eller andre fiktive personer. Dermed får du ikke øvd på bevisvurderingen, noe som er både praktisk viktig og en utfordrende oppgave. Jusstudenter opplever heller ikke under studiet at den som saken gjelder faktisk bryr seg om utfallet. Peder Ås gråter ikke over uriktige domfellelser eller urimelige erstatningskrav. For egen del var det en skjellsettende opplevelse å sitte som fersk dommerfullmektig med en sak om førerkortbeslag. Siktete møtte alene, og det var en ny erfaring å se at noen faktisk brydde seg om konklusjonen og var uinteressert i begrunnelsen. Jeg opplevde nå også en følelse av makt som jeg aldri hadde erfart mens jeg skrev praktikumsoppgaver. I løpet av en time skulle jeg skrive en kjennelse om fortsatt førerkortbeslag, og jeg hadde aldri lært noe om de praktiske sidene som oppsto dersom førerkortet eventuelt skulle leveres tilbake. Selv om jusstudiet er teoretisk, er det praksisnært. I løpet av utdanningen lærer du konkrete metoder som du vil få bruk for i arbeidslivet. Likevel er det langt frem før alle studenter får tilbud om praksis i løpet av jusstudiet. Fakultetet har i mange år hatt tilbud om praksis for studenter i Jussformidlingen og gjennom arbeidsgruppelederordningen. De senere

årene har vi utviklet nye tilbud som Praksis og studier i kinesisk rett og Maritme Bergen Law Summer Programme. Arbeidslivsdagene er en kjærkommen anledning til å se på de mulighetene som ligger i arbeidsmarkedet. Kanskje har du lenge drømt om å bli advokat. Kanskje har du skiftet kurs underveis, eller kanskje har du tenkt at karriereplanleggingen får begynne når utdanningen er ferdig. Min oppfordring til deg er å se på de mange alternative som du har, og gjerne oppsøke arbeidsgivere som du ikke har tenkt på som potensielle muligheter. Du har nå en unik mulighet til å snakke med aktuelle arbeidsgivere og se på den store bredden av muligheter som byr seg for jurister. Dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig.

Hilsen fra Det juridiske fakultet 33


Navn: Elise Alder: 24 år Yrke: Advokatfullmektig

”DET ER VANSKELIG Å FORSTÅ ADVOKATER” Sånn skal det ikke være.

Vi er her for å hjelpe deg med loven og være tydelige og enkle å forstå.


Vi tilbyr traineeordning for viderekomne studenter og skriveplass for masterstudenter. Våre traineer får jobbe tett på sak og klient innenfor flere ulike rettsområder. Vi har som mål at alle traineer får muligheten til å delta i forberedelsen og gjennomføringen av en rettssak i tillegg til møtedeltakelse og tett samarbeid med advokatene. Alt for å gjøre traineeoppholdet spennende, variert og faglig relevant slik at du som student får et reelt innblikk i en advokat sin hverdag her hos oss. Tenden er blant landets største advokatfirmaer utenfor Oslo. Fra Vestfold utfører vi oppdrag over hele landet og bistår også utenlandske klienter i Norge.

tendenadvokat.no/jobb

TØNSBERG SANDEFJORD

FÆRD.no

TRAINEEOPPHOLD OG SKRIVEPLASS


ADVOKATFIRMAET MED LOKAL SPISSKOMPETANSE Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz er totalleverandør av juridiske tjenester til næringslivet, privatpersoner og offentlig sektor.

OSLO | BERGEN OG FØRDE | TRONDHEIM | STAVANGER OG BRYNE KRISTIANSAND | TROMSØ | LILLEHAMMER | ÅLESUND, MOLDE, KRISTIANSUND OG ØRSTA

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerhet i klagebehandlingen til seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, og Frivillighetsregisternemnda. Fra januar 2020 får organet en ny nemnd, Energiklagenemnda.

Hvis du jobber hos oss får du jobbe selvstendig med spennende regelverk sammen med Norges fremste eksperter innenfor sitt område. Vi er derfor en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for ambisiøse jurister. Vi tilbyr trainee-ordning og masterstipend med skriveplass. Frist for å søke om traineeopphold er 14. februar 2020.

Etter arbeidslivsdagen vil vi invitere til en samling i våre lokaler, hvor dere kan høre mer Klagenemndssekretariatet som arbeidsplass.

Les mer på www.knse.no


Besøk oss under arbeidslivsdagene! Advokatfirmaet Lund & Co er et spesialistfirma i sterk vekst. Vi driver omfattende prosedyrevirksomhet, med hovedfokus på fornybar energi, miljø og naturressurser. Rettsområdene omfatter foruten energi og miljørett, selskaps- og skatterett, fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon, plan og bygningsrett, entrepriserett, EU-/ EØS-rett, arbeidsrett, medier, ytrings- og kommunikasjonsfrihet, prosedyre og tvisteløsning. Med 26 advokater og fullmektiger er vi et av landets største juristmiljøer for energi- og miljørett. Vi driver omfattende rettspolitisk arbeid for våre klienter og er ofte i retten. Vi er opptatt av å ha et godt sosialt miljø på jobben! Lund & Co søker deg som har meget gode faglige kvalifikasjoner, entusiasme, gode samarbeidsevner og samfunnsengasjement. Vi engasjerer studentpraktikanter gjennom hele året.

Er du vår nye jurist? Vi har et av Nord-Norges største jusmiljøer. Juridisk ekspertise er svært viktig for registrenes daglige drift. Vi tolker og anvender jussen på mange forskjellige fagområder.

Jobb med: - Selskapsrett - Forvaltningsrett - Konkursrett - Kontraktsrett - EU/EØS-rett - Panterett - Personvernrett - Ekteskapsrett


Ønsker du en karriere i et internasjonalt anerkjent advokatfirma? Simonsen Vogt Wiig er et av Norges ledende forretningsjuridiske advokatfirma. Vi har kontorer i alle de største byene i Norge, samt Singapore. Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg som mål å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. Send en mail til vårt rekrutteringsteam på student@svw.no, en henvendelse er alltid velkommen.

”I Simonsen Vogt Wiig får man tidlig selvstendig ansvar, noe som gir utfordringer, stort læringsutbytte og god faglig utvikling. Samtidig har jeg alltid mulighet for støtte, innspill og veiledning fra dyktige kollegaer. Det sosiale miljøet på arbeidsplassen er viktig for meg, og hos oss prioriteres dette høyt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!” - Jofrid Orvedal Aase, advokat, Bergen


Den beste advokatskolen Vår ambisjon er å være den beste advokatskolen etter endt utdanning. Kloke hoder utfyller og utfordrer hverandre når de jobber i team, og deling av kunnskap og erfaring er en nøkkel for kvalitet og utvikling. Som trainee hos oss får du ta del i vår interne videreutdannelse. Gjennom et traineeopphold vil du kunne danne deg en oppfatning av hvordan du ønsker å utvikle deg som jurist, og om advokatrollen og forretningsjussen er noe for deg. Kanskje vil du i løpet av studietiden søke traineeopphold hos flere advokatfirmaer. Det tror vi er klokt. Vår ambisjon er at BAHR blir “your first move”. Vi håper å treffe deg på Arbeidslivsdagene i Bergen!


Karriere i Finanstilsynet Tre gode grunner til å jobbe i Finanstilsynet:

1

Bred kontaktflate mot ulike aktører i finanssektoren

2

Meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø Eksempler på oppgaver for våre medarbeidere: • Gjennomføre tilsyn • Utvikle, utrede og tolke lov- og regelverk • Behandle konsesjoner

3

Vil du vite mer om det å jobbe i Finanstilsynet? www.finanstilsynet.no/jobb Følg oss gjerne på LinkedIn: Finanstilsynet (FSA Norway) Foto: Jo Michael

Internasjonalt samarbeid


Vi får fart på deg. Å vinne en stafett krever en perfekt start, et høyt tempo og godt samarbeid underveis. Slik er det også når du som juss-student eller nyutdannet skal lykkes i arbeidslivet. Hos Ræder får du tidlig ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid med erfarne advokater, krevende utfordringer og deltagelse i kundemøter og i retten, legger vi til rette for at du utvikler deg og får fart på karrieren! Nysgjerrig på jobbmulighet, skriveplass eller vårt traineeprogram? Ta kontakt.

Advokatfirmaet Ræder raeder.no

Sammen om det


En unik mulighet Det er ikke mange andre steder du som advokat kan opparbeide deg like god juridisk og forretnings­ messig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank.

Har du lyst til å bli en av våre interns?

Når du sitter så tett på den daglige driften som vi gjør, får du ikke bare en forståelse for jus, men også en enestående innsikt i andre fagområder som skal til for å drive en bank av vår størrelse – alt fra teknologi og nye betalingsløsninger til selskapsrett og kontraktsrett. Med over 50 advokater er vi i DNB­advokatene godt rustet til å bistå våre oppdragsgivere i banken. Les mer om DNB-advokatene og våre studentordninger på dnb.no/jusstudent

Visste du at EY har et av Norges største private kompetansemiljøer innen skatt og avgift? Vi har flere muligheter for deg som er student innenfor dette området. Vi tilbyr: • Trainee-opphold i Oslo, Bergen eller Stavanger • Young Tax Professional of the Year: internasjonal casekonkurranse for studenter med interesse for skatt og avgift • Stilling som advokatfullmektig etter endt utdannelse Vil du vite mer? Gå inn på ey.com/no eller ta kontakt med: Fredrik Hemsøe fredrik.g.hemsoee@no.ey.com | 481 37 343 Ane Varberg ane.varberg@no.ey.com | 469 56 773 Vi kan også kontaktes på rekruttering@no.ey.com


LIKER DU UTFORDRINGER OG ET GODT ARBEIDSMILJØ? Vår rekrutteringsgruppe deltar på ALD Bergen – ta en prat med oss og hør hvordan det er å jobbe i Arntzen de Besche. Vi gleder oss! Fra venstre bak: Thomas Hansen, Henrik Hammersland, Andreas Skatvedt Iversen, Bendik Misund Nedberg Fra venstre foran: Hanna Svestad Løkholm, Hege Michelle Ekeberg, Andrea Tolo Alver, Erlend Haaskjold

OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM www.adeb.no


I løpet av januar og februar arrangeres spennende foredrag, CV- og jobbsøkerkurs fra dyktige aktører, bedriftspresentasjoner, samt messedagene der frivillige, offentlige og private aktører har stands for å komme i kontakt med studenter. Nytt av året er Frivillig dag.


Program


Program før dagene

Program under dagene 4. februar — Frivillig dag 10.30–14.00 Stands i vrimle 16.15–17.15

Auditorium 1

Foredrag med Hallgeir Kvadsheim 5. februar — Offentlig dag 09.30–15.00

20. januar 18.00–19.00

Stands i vrimle Auditorium 1

Foredrag med Nils Christian Nordhus 22. januar 16.00–17.00

Auditorium 3

Jobbsøkerkurs med Wikborg Rein + innføring i Cvideo

Auditorium 3

Bedriftspresentasjoner: Wikborg Rein, SANDS, PWC og Deloitte 29. januar Auditorium 3

Bedriftspresentasjon: Wiersholm, Kluge og Thommessen 03. februar 17.00–18.00

Søknader til aktørene må være levert 16.00–20.00

6. februar — Privat dag 09.30–15.00 Stands i vrimle 10.00–13.00

28. januar

17.00–19.00

Bedriftspresentasjoner

Intervjuer

27. januar

16.30–19.00

Auditorium 2

14.00 Seminarrom 2

CV-kurs med Sammen (CV-gjennomgang + CV-fotografering)

16.30–18.00

10.00–13.00

Auditorium 2

Temapresentasjoner 12.00 Frist for innlevering av søknad til tilfeldig CV-trekning 14.00 Søknader til aktørene må være levert 16.00–20.00 Intervjuer

Auditorium 1

Foredrag med Vest Politidistrikt

21.00

Biblioteket bar

Kveldsarrangement — Biblioteket bar

46 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Hvordan forsvarer man en IS-Kriger? Hvordan møter du som rettsanvender mennesker som velger seg vekk fra storsamfunnet? Hadde du klart å forsvare mennesker som dro til Syria for å kjempe for den islamske staten? Nils Christian Nordhus har gjort dette, og skal dele sine erfaringer med deg.

Mange av Nordhus´ klienter har opplevd å bli forhåndsdømt av samfunnet. Han forsvarte blant annet den nå avdøde «Huleboeren» på Blindern, men hadde også en tydelig rolle i kampen om å få ISkvinnen og hennes to barn hjem. I løpet av foredraget skal han fortelle hvordan man kan forsvare de forhåndsdømte.

Vest politidistrikt Foredragsholder: Politiadvokat Kristoffer Sundt Rosenlund Politiadvokat Harald Bilberg Politifullmektig Ingeborg Drægebø Politifullmektig Katrine Iveland Thomassen Er du nysgjerrig på hvordan det daglige arbeidet som påtalejurist i politiet foregår? I dette foredraget vil fire politijurister fortelle om sin arbeidsdag, herunder gjennomføring av aktorater for tingrett og lagmannsrett i straffesaker.

Luksusfellen

Foredrag med Nils C. Nordhus Dato: Klokken: Sted:

20. januar 18.00–19.00 Auditorium 1

Foredragsholder: Nils Christian Nordhus

Basert på egen erfaring skal Nordhus også gi deg innblikk i hvordan rollen som forsvarsadvokat i politisk betente saker arter seg. Samtidig skal han forsøke å gripe tak i dilemmaet mellom juss og politikk i et praktisk perspektiv.

Det daglige arbeidet som påtalejurist i politiet Dato: Klokken: Sted:

3. februar 17.00–18.00 Auditorium 1

Foredraget tar sikte på å gi en oversikt over sentrale deler av arbeidsdagen til politijuristene, herunder hvilke stillinger i politiet som krever juridikum og de praktiske aspektene ved ansettelse i politiet. Målet er at studentene skal få et innblikk i hverdagen som jurist i politiet.

Dato: Klokken: Sted:

4. februar 16.15–17.15 Auditorium 1

Foredrag med Hallgeir Kvadsheim

Hallgeir Kvadsheim kan hjelpe deg! Det har han gjort mange ganger før i Tvprogrammet “Luksusfellen”, podcasten “Pengerådet,” og i avisspalter.

Sliter du med å få stipendet til å rekke hele måneden? Er du lei av havregrøt og tomatsuppe, og drømmer om sushi og biff til middag? Du er ikke alene.

I dette foredraget vil han fortelle om hvordan man kan klare seg bedre økonomisk gjennom studiene, herunder hvilke forsikringer man bør ha, hvilke skatte- og pengefeller man bør unngå og hvordan man smartest mulig kan spare til egen bolig etter studietiden. Program før og under dagene 47


Offentlig dag — Bedriftspresentasjoner Auditorium 2 5. februar

10.00–10.20

Finanstilsynet

10.20–10.40

Klagenemndssekretariatet Loddtrekning

11.00–11.20

Forbrukerrådet

11.20–11.40

Konkurransetilsynet Loddtrekning

12.00–12.20

ESA

12.20–12.40

Det juridiske fakultet Loddtrekning

Privat dag — Temapresentasjoner 6. februar

10.00–10.45

I år vil en rekke bedrifter på privat dag holde temapresentasjoner. Presentasjonene varer i 20 minutter og er ment til å gi et innblikk i bedriftenes arbeidshverdag, tips på veien videre eller gi et spesielt innblikk i en sak bedriften har hatt.

Equinor, Yara og Hydro Loddtrekning

11.00–11.20

SANDS

11.20–11.40

Selmer Loddtrekning

12.00–12.20

Hjort

12.20–12.40

Arntzen de Besche Loddtrekning

48 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Tilfeldig CV-trekning ALD-styret ønsker at Arbeidslivsdagene skal være en arena for alle jusstudenter. Som et tiltak for å senke terskelen og tilby muligheter for flest mulig, ønsker vi å videreføre ordningen med tilfeldig CV-trekning. Arbeidslivsdagene skal først og fremst være et bindeledd mellom studenter og aktører fra arbeidslivet, og det er viktig for styret at studentene slipper å føle at kravene settes for høyt fra bedriftenes side. CV-trekningen har tidligere vært velfungerende for både bedriftene og studentene, og flere studenter har fått tilbud om traineeship gjennom ordningen. Av de som har meldt seg på, vil det foretas en trekning der det trekkes én kandidat til hver av de private aktørene som avholder intervjuer. Vi vil deretter kontakte studentene som trekkes ut, som deretter selv må kontakte den aktuelle bedriften og sende CV og karakterutskrift. Aktørene vil deretter kontakte sin aktuelle kandidat, og gjennomføre et intervju i løpet av ettermiddagen.

Retningslinjer og frister Lever en lapp med navn, årskull og telefonnummer på ALD-stand i Borggården innen kl. 12.00, privat dag, 6. februar.

For å kunne delta i CV-trekningen, må du ha fullført andre avdeling.

Bedriftspresentasjoner og tilfeldig CV-trekning 49


Loddtrekning og premier Informasjon om premier ved deltakelse på bedrifts- og temapresentasjoner: ALD fortsetter tradisjonen med loddtrekning av flotte premier i forbindelse med deltagelse på de ulike bedrifts- og temapresentasjone, både under Offentlig dag 5. februar og Privat dag 6. februar. Alle som deltar på bedrifts- og temapresentasjoner under messedagene får utdelt et lodd idet de går inn i auditoriet. Presentasjonene gir rikelig med kunnskap om den aktuelle bedriften, eller om et spennende tema valgt av bedriften. Retningslinjene for å være med i loddtrekningen er enkle: Presentasjonene deles opp i bolker, og det vil deles ut ett lodd per student for hver bolk av presentasjoner studenten deltar på. Loddtrekningen vil skje etter at aktørene i den aktuelle bolken har avholdt sine presentasjoner. For å få en fullstendig oversikt over presentasjonene og tidspunkter, se s.48. Premiene annonseres på vår facebookside.

50 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Frivillig dag 4. februar Standkart — Vrimle 1. Rettsvesenet 2. STEP – ELSA 3. Jurisforbundet 4. Advokatforeningen 5. ICJ 6. WayBack 7. Gatejuristen 8. Jussformidlingen 9. LawTransform 10. Jussbuss 11. Jurk

. .

.

Loddtrekninger og premier / Standkart ­— Frivillig dag

51


Offentlig dag — Del 1 5. februar Standkart — Vrimle 1. Forbrukerrådet 2. Finansdepartementet 3. Konkurransetilsynet 4. Sivilombudsmannen 5. ESA 6. EFTA-domstolen 7. Skatteetaten 8. Helseklage 9. Det juridiske fakultet 10. Regjeringsadvokaten 11. Høyesterett 12. Lovavdelingen 13. Kommuneadvokaten 14. Utenriksdepartementet

.

.

52 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

.


Offentlig dag — Del 2 5. februar Standkart — Kantinen 15. Finanstilsynet 16. Klagenemndssekretariatet 17. Brønnøysundregisteret 18. Statens sivilrettsforvaltning 19. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 20. Kontor for voldsoffererstatning 21. Forsvarsmateriell STAB 22. KS-advokatene 23. Vest politidistrikt 24. Diskrimineringsnemda

Aud.2

Aud. 1

Standkart — Offentlig dag 53


Privat dag — Del 1 6. februar Standkart - Vrimle 1. Wikborg Rein 2. Wiersholm 3. Kluge 4. SANDS 5. PwC 6. Arntzen de Besche 7. Simonsen Vogt Wiig 8. Equinor 9. Yara 10. BAHR 11. Haavind 12. Deloitte 13. Grette 14. Harris 15. Haver 16. Hjort 17. Glittertind 18. Selmer

.

.

.

54 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Privat dag — Del 2 6. februar Standkart — Kantinen

.

19. Thommessen 20. Føyen Torkildsen 21. Codex 22. Torstrup 23. DLA Piper 24. Stiegler 25. Bull & Co 26. Lund & Co 27. KPMG 28. Ræder 29. CLP 30. Hydro 31. Bing Hodneland 32. Eurojuris 33. Eurojuris 34. Kvale 35. Hill og Co 36. Tryg Forsikring 37. Vierdal 38. Ernst & Young 39. Øverbø og Gjørtz 40. Hammervold og Pind 41. DNB-advokatene 42. HELP Forsikring 43. Advokatfirmaet Thallaug 44. Responsa

.

Standkart — Privat dag 55


Intervjuordningen I forbindelse med Arbeidslivsdagene avholder mange av aktørene intervjuer for å finne aktuelle kandidater til sine traineeships og praktikantordninger. Se oversikt over hvilke aktører som deltar i ALDs intervjuordning på s. 58–59 eller på vår nettside. Dersom du har planer om å søke på noen av disse stillingene, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvilke retningslinjer og frister som gjelder. Det juridiske fakultet har sluttet å sende ut attesterte vitnemål på papir. Dette skjer nå elektronisk. Det er opp til hver enkelt student å få tak i utskrift av sine karakterer for å legge ved søknaden. Utskriften kan gjøres fra www.vitnemalsportalen.no. Aktørene kan kontrollsjekke karakterutskriften i ettertid. Etter fjorårets suksess har ALD videreført samarbeidet med CVideo. CVideo jobber med å effektivisere, forenkle og digitalisere rekrutteringsprosessen for aktører. Samarbeidet vil kort fortalt gå ut på å digitalisere intervjuordningen, ved å la studenter laste opp sine søknader elektronisk. Målet med samarbeidet er å forenkle rekrutteringsprosessen for aktørene, men også gjøre søknadsprosessen enklere for studentene.

56 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Den offentlige dagen — 5. Februar Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den offentlige dagen er kl. 14.00. Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 5. februar, på Metis videregående skole.

Den private dagen — 6. Februar Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den private dagen er kl. 14.00. Det anbefales likevel å være ute i god tid. Aktørene vil selv kontakte aktuelle kandidater og avtale tidspunkt for intervjuet. Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 6. februar, henholdsvis på Scandic Ørnen, Scandic Neptun og Metis videregående skole. Ettersom intervjuene avholdes i ulike lokaler, er det avgjørende at de som får flere intervjuer selv legger inn tid til å bevege seg mellom lokalene. Dette er for å unngå forsinkelser. Merk deg også at ALD-styret foretar en tilfeldig CVtrekning, se egen informasjon om dette på s. 49.

Intervjuordningen 57


Intervjurom

Offentlig dag Metis Videregående skole Lars Hilles gate 17 2. Etasje 210 — Klasserom

Forbrukerrådet

Privat dag Scandic Ørnen Lars Hilles gate 18 Underetasjen Bris 1

Deloitte

Bris 2

Deloitte

Bris 3

Deloitte

2. Etasje Yr 1

Wiersholm

Yr 2

Wiersholm

Dis 1

Arntzen de Besche

Dis 2

Thommessen

Dis 3

Thommessen

58 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Privat dag SCANDIC NEPTUN Valkendorfsgaten 8 2. Etasje Sal 1

PwC

Sal 2

PwC

Sal 3

Kluge

Sal 4

Kluge

Sal 7

SANDS

Sal 8

SANDS

Sal 9

Grette

Metis Videregående skole Lars Hilles gate 17 2. Etasje 210 - klasserom

Equinor

211 - klasserom

Selmer

213 - klasserom

Selmer

216 - klasserom

Haavind

217 - klasserom

Haavind

215 – stort lunsjrom

Yara

226 – seminarrom

Ræder

230 - grupperom

Kvale

229 - grupperom

Kvale

227 – grupperom

Hjort

5. Etasje 507 - klasserom

CLP

508 - klasserom

CLP

513 – klasserom

Føyen Torkildsen

514 - klasserom

Føyen Torkildsen

516 - klasserom

Torstrup

518 - grupperom

Haver

505 - grupperom

Glittertind

506 - grupperom

Harris Intervjurom 59


AKADEMIET SØKNADSFRIST 1. JUNI 2020 Har du lyst til å delta på spennende og læringsrike seminarer, få traineeopphold, egen mentor og skriveplass? Hvert år tar vi opp et kull med ti studenter til ThommessenAkademiet som vi følger tett over to semestre. Følg oss på Facebook og Instagram for mer informasjon eller se thommessen.no/karriere.

Advokatfirmaet Thommessen AS | Oslo | Bergen | Stavanger | London www.thommessen.no

Annonse ALD-magasinet Bergen A5 ThmsnAka 11-19.indd 1

22.11.2019 09:32:05


Grow with us About Yara

About Yara Legal Department

Be part of a global network collaborating to responsibly and profitably solve some of the world’s key challenges – resource scarcity, food insecurity and climate change.

The Yara Legal Department is involved in Yara’s many and varied global activities, and our lawyers support the group’s business in over 60 locations.

Our mission is to responsibly feed the world and protect the planet. This purpose, together with the belief that knowledge grows and has the power to create positive global change, is what guides and inspires our close to 17,000 employees across the globe every day.

As a large international organization, Yara offers commercially-minded lawyers broad and complex professional challenges, including the opportunity to contribute to strategically important negotiations and decision-making processes.

Yara was founded in 1905 to solve an impending famine in Europe. Today, Yara provides crop nutrition products, solutions and knowledge to 20 million farmers worldwide, who produce enough food to feed 220 million people. We foster an open culture of diversity and inclusion that promotes the safety and integrity of our employees, contractors, business partners, and society at large.

Supported by the company values of Ambition, Curiosity, Collaboration and Accountability – Yara recognizes and promotes high performance and high ethical standards among leaders and employees worldwide.

Grow with us at yara.com/careers


«Kom deg ut i jussen!» Vi har tro på deg! Du er sterk faglig. Du er lærelysten, personlig engasjert og liker å samarbeide. Du har lyst til å vise hva du er god for så raskt som mulig. Vi i Advokatfirmaet Torstrup AS liker å kalle oss Stavangers mest engasjerte advokater, som alltid er på klientens side! Det gjør oss til et spennende, sosialt og hektisk advokatmiljø der du kan lære om hvordan jussen arter seg i virkeligheten. Hos oss er du garantert å få prosedyreerfaring! Vil du jobbe med forretningsjus? Vi har både private- og næringsklienter i entreprisesaker og de fleste fagområder innenfor forretningsjus. Brenner du for familierett? Vi har en av de største familierettsavdelingene på Vestlandet. Våre advokater og advokatfullmektiger er dedikert til barnevern- og barnerettsaker. Er du interessert i eiendomsrett? Vår avdeling for fast eiendom er fast samarbeidspartner med Huseiernes Landsforbund. Vil du ha strafferettserfaring? Vi har tre av seks faste forsvarere for Stavanger tingrett. Vår strafferettsavdeling prosederer saker for alle domstoler og for alle rettsinstanser. Møt oss i vrimlearealet under Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen – så skal vi hjelpe deg å komme deg ut i praktisk juridisk arbeid! Les mer om oss på www.torstrup.no


Hør podkasten “Ny i HELP”

Bull & Co Advokatfirma leverer juridiske tjenester til næringslivet, fra små oppstartsbedrifter til børsnoterte konserner, organisasjoner og privatpersoner. Vi er kjent for å være et hyggelig advokatfirma å jobbe med og for, og teller i dag rundt 55 personer. Nå holder vi til i trivelige lokaler på Solli plass i Oslo med byens beste utsikt, og om to år skal vil flytte til et helt nytt bygg i Tullinkvartalet – et område som får et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner – kompetanse- og universitetsmiljøer, teknologi, rådgivning og business. Våre kompetanseområder: • Arbeidsliv • Compliance og granskning • Fast eiendom og entreprise • Forsikringsrett og ansvar • Immaterialrett, personvern og teknologi

• • • • •

Konkurranse, anbud & leveranse Logistikk og transportrett Private rettsforhold Restrukturering, insolvens og konkurs Selskapsrett og transaksjoner

Bull & Co rekrutterer fra hele landet og på alle nivåer. Er du initiativrik, får energi av å lære og liker å ta i bruk ny teknologi? Kjenner du deg igjen i våre verdier; engasjement, mot, respekt og raushet? Da vil du sannsynligvis trives hos oss.


Sandra Skarstein, trainee i Advokatfirmaet Harris

Harris er alltid på utkikk etter dyktige og motiverte medarbeidere. Vi engasjerer 3-4 traineer hvert semester og tar imot søknader fortløpende. Hvorfor søkte du som trainee i Harris Advokatfirma?

å diskutere ulike problemstillinger med erfarne advokater.

Jeg søkte traineestilling hos Harris fordi jeg ønsket å se hvordan en advokatfullmektig jobber i praksis.

Hvordan ble du tatt imot av kollegaer?

Hvordan er din arbeidshverdag? Og hvilke arbeidsoppgaver har du fått? Min arbeidshverdag har vært veldig variert og spennende. En dag hos Harris er aldri lik! Noen dager er man på kontoret og jobber, mens andre dager har jeg vært i retten eller deltatt på klientmøter. Jeg har også fått skrive prosessvarsler, stevning til retten, forliksklager, juridisk utdrag og gjort ulike rettskildesøk. Jeg hadde et ønske om å jobbe bredt og har derfor fått oppgaver innenfor plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett, selskapsrett, fast eiendom, arverett, arbeidsrett, familierett, odelsrett og kontraktsrett. En av tingene jeg har verdsatt er at jeg tidlig fikk ansvar for egne arbeidsoppgaver og rom for å jobbe selvstendig med til tider krevende juss. Det har vært spennende

- Alle i Harris har tatt meg godt imot fra først stund. Folk er veldig hyggelig og det er en lav terskel for å slå av en prat i løpet av arbeidsdagen. Videre fikk jeg være med å feire 95-års jubileum på Solstrand, noe som ga en fin mulighet til å bli kjent med folk. Jeg har også blitt inkludert i aktiviteter som fotball og julebord. Alt i alt har jeg trivdes veldig godt hos Harris.

Vil du anbefale Harris som traineeplass til dine medstudenter? Absolutt. Dersom du ønsker å få se hvordan hverdagen til en advokatfullmektig fungerer, samtidig som du ønsker et innblikk i et bredt spekter av rettsområder, er traineeplass hos Harris noe for deg. Ved å jobbe innenfor mange rettsområder får man jo også en pekepinn på hvilke rettsområder man synes er gøy og som man kunne tenke seg å jobbe med etter endt studie.

Les mer på harris.no eller ta kontakt med: Robert Neverdal rn@harris.no 55 30 27 00 901 49 571


Right. Left. Both. Vi er et ungt og fremtidsrettet miljø i sterk vekst med internasjonal tilstedeværelse og ledende spisskompetanse. Med mer enn 200 advokater og rådgivere i Norge arbeider vi i tverrfaglige team med spennende problemstillinger med stor betydning for samfunnet.

Deloitte Advokatfirma – Fremtidens advokatfirma • Skatt og avgift • Selskapsrett • Kontraktsrett • Prosedyre • Transaksjoner (M&A) • Fast eiendom og entreprise • Arbeidsrett • IT-kontrakter • Digitalisering og teknologi • Granskning

Make your impact student.deloitte.no © 2019 Deloitte Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma AS


We’re Equinor, a broad energy company with a proud history. We are 20,000 committed colleagues developing oil, gas, wind and solar energy in more than 30 countries worldwide. We’re the largest operator in Norway, one of the world’s largest offshore operators, and a growing force in renewables. Driven by our dedication to safety, equality and sustainability and our Nordic urge to explore beyond the horizon, we’re shaping the energy of the future. Our headquarters are in Stavanger, Norway and we are listed on the New York and Oslo stock exchanges. For more information, please visit www.equinor.com Equinor Legal is the competence unit for all legal matters related to the Equinor group’s business areas and corporate activities and consist of legal experts, specialists and qualified support personnel. The department has overall responsibility for advising on all legal matters and on ethics and anti-corruption compliance, and acting as the secretariat for corporate bodies within the Equinor group.

Equinor Legal employs approximately 100 lawyers, of whom about 65 are located in Norway (Stavanger, Bergen and Oslo). The lawyers participate actively throughout the business, including preparations of strategies, negotiations, drafting of agreements, completion of projects and dispute resolution, as well as ethics, anti-corruption and other training activities. Equinor Legal offers unique opportunities for lawyers that want to employ all sides of their legal skills, work collaboratively with industry projects and enjoy inter-disciplinary work in an international environment. The Equinor Legal internship program offers law students the possibility to work in Equinor Legal for 4-6 weeks. The students work closely with the legal counsels, write memos and may participate in meetings. The internship program is run on a continuous basis and has positions in Stavanger, Bergen and Oslo.


Et hav av muligheter. Haver søker flinke studenter. Vi har et trainee-program hvor du virkelig får et allsidig opphold i et passe stort forretning-juridisk firma. Her vil du raskt få selvstendige oppgaver og god tilgang til prosedyre. Vi er et av de aller største advokatfirmaene i Stavanger, men under Arbeidslivsdagene er vi sterkt tilstede i Bergen. Håper vi treffes der! haver.no


Trainee i et Eurojuris Norge-firma? Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Som trainee i et Eurojuris Norge-firma vil du fått tett oppfølging av dyktige advokater som har et nettverk av 240 kolleger over hele landet i ryggen.

Vi er ett av Agders største advokatfirmaer og bistår innenfor de fleste fagfelt. Hos oss får du realistiske og varier te oppgaver med interessante faglige utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø med en lav terskel for å spørre om råd og veiledning.

Velkommen til drammensregionens største forretningsjuridiske advokatfirma. Vi tilbyr jusstudenter en forsmak på arbeidshverdagen hos oss. Vi ser traineeordningen som en viktig rekrutteringskanal hvor vi blir kjent med hverandre.

haldco.no

svenssonnokleby.no

Vi er Østfolds største advokatselskap med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Som trainee får du en smakebit på livet som fullmektig hos oss. Det skal være gøy å å være trainee hos Ytterbøl & Co!

ytterbol.com

e u ro j u r i s . n o

REGJERINGSADVOKATEN Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor og kan tilby Norges fremste prosedyremiljø i sivile saker. Vi fører rettssaker i alle landets domstoler, samt i EMD og EFTA-domstolen. Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle saker av stor samfunnsmessig betydning. Vi er omtrent 50 advokater og advokatfullmektiger med god balanse i kjønn og alder. Mange av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vårt arbeid spenner bredt over flere rettsområder, særlig sivilprosess, forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, EØS og menneskerettigheter. Våre unge advokater og advokatfullmektiger får gå i retten med egne saker fra første stund. Vi legger også til rette for samarbeid om større saker. Regjeringsadvokaten har en praktikant-ordning. Les mer på våre hjemmesider: regjeringsadvokaten.no.


DLA Piper Norway Lokal kunnskap, global rekkevidde

DLA Piper er det eneste globale advokatselskapet i Norge, og er ellers etablert i Norden med kontorer i Stockholm, København, Aarhus og Helsinki. Med tilstedeværelse i 40 land verden over, representerer vi kunder i en større geografisk og faglig utstrekning enn noe annet advokatfirma i verden. Ved vårt kontor på Aker Brygge i Oslo er vi 90 advokater med bred kompetanse innen alle forretningsjuridiske fagområder. Tilbud til studenter Vi har mange muligheter for deg som er student og som ønsker å få arbeidserfaring fra et internasjonalt, fremoverlent og hyggelig arbeidsmiljø. Traineeopphold Som trainee i DLA Piper får du anledning til å fordype deg i ulike juridiske problemstillinger innenfor forskjellige fagfelt. Et trainee-opphold strekker seg over fem uker. Etter endt opphold vil du få konkrete tilbakemeldinger fra din veileder i tillegg til en utfyllende attest. Trainee for UNICEF DLA Piper har også en trainee-ordning hos UNICEF Norge. Oppholdet går over ett semester og er en 20%-stilling som fint

lar seg kombinere med studiet. Neste ledige plass er høsten 2020. PSA For å bistå advokatene med kunnskapsforvaltning, har vi ansatt Professional Support Assistants (PSA) til flere av våre avdelinger. En PSA samarbeider tett med avdelingsleder, noe som gir en unik mulighet for tilegning av kunnskap under studiet. Skriveplass Hvert semester tilbyr vi skriveplass til en masterstudent som skal skrive om et forretningsjuridisk emne. Det innebærer en fast plass hos oss med PC og annet utstyr samt et stipend på kr. 30 000.

Få mer informasjon på jobb.dlapiper.no


Ung jurist 70


Med en mastergrad i rettsvitenskap blir du jurist og får muligheten til å søke en rekke ulike jobber. Vi har snakket med en gruppe nyutdannede jurister om deres første møte med arbeidslivet. 71


Stilling: Advokatfullmektig Bedrift: Deloitte

Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2019.

Intervju — Malin Kjøle Malin Kjøle studerte ved Universitetet i Bergen, og ble uteksaminert våren 2019. I tillegg til en master i rettsvitenskap har hun også et Diploma of Business fra the University of the Sunshine Coast i Australia. Nå er hun advokatfullmektig hos Deloitte.

IN: Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? IN: Hvilken stilling har du? MK: Jeg jobber som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS i Oslo. Deloitte Advokatfirma er inndelt i ulike faggrupper og tverrfaglige bransjegrupper. Jeg jobber i avdelingen Global Employer Services (GES), som består av både økonomer og jurister. Her jobber jeg hovedsakelig med internasjonale og nasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner, samt utenlandske og norske arbeidsgivere. IN: Hvordan fikk du jobben? MK: I slutten av februar 2019 mottok jeg en telefon fra Deloitte vedrørende en stillingsutlysning de hadde ute. Jeg hadde tidligere sendt inn søknad og CV i forbindelse med en annen stilling, og lå derfor i databasen til Deloitte. Jeg var gjennom et førstegangsintervju og et andregangsintervju før jeg fikk den gledelige nyheten om at de ønsket å tilby meg stilling som advokatfullmektig.

MK: En typisk arbeidsdag for meg starter alltid med en kopp kaffe og gjennomgang av innboks. I tillegg sjekker jeg klistrelappen jeg har liggende på desktopen med oppgaver jeg må ferdigstille, og legger til eventuelle nye oppgaver eller tar bort oppgaver som er ferdigstilt. På et overordnet plan består arbeidsdagen min av analyser, rådgivning, beregninger og diskusjon. Jeg jobber som regel både selvstendig og i team. Innad i avdelingen består teamene av økonomer og jurister. Teamene kan imidlertid også være tverrfaglig sammensatt, da på tvers av faggruppene innad i advokatfirmaet eller på tvers av Deloitte sine ulike forretningsområder. Videre har jeg en veldig internasjonal arbeidshverdag. Jeg har på daglig basis kontakt med kollegaer ved Deloitte sine kontorer i andre land, og samarbeidet med mine utenlandske kollegaer er tett. Mer konkret kan en arbeidsdag for eksempel inneholde artikkelskriving, interne og eksterne møter, utarbeidelse av skattemelding og kontroll av skatteoppgjør, korrespondanse over mail, skatteberegninger og bistand i klageprosesser. For å oppsummere arbeidsdagen min er den innholdsrik, internasjonal og tverrfaglig.

72 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Under: Malin Kjøle, Advokatfullmektig i Deloitte

Intervju — Malin Kjøle 73


IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? MK: Jeg har gjennom hele min studietid vært strukturert, og prøvd å la hverdag være hverdag og helg være helg. Overgangen fra studentlivet til arbeidslivet ble derfor ikke så brå som jeg hadde sett for meg. Nå har nok dette mye å gjøre med at hverdagen som advokatfullmektig er rimelig fleksibel. Den er ikke så fleksibel som når man er student, men den er langt mer fleksibel enn det jeg hadde trodd. I tillegg har tilretteleggingen Deloitte har for nyutdannede, med kurs, foredrag og tett oppfølging, bidratt til at overgangen ikke har vært så brå. Etter tre måneder sommerferie skal jeg imidlertid ikke legge skjul på at det var en overgang å begynne i fulltidsjobb. IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? MK: Den kanskje viktigste erfaringen jeg har tatt med meg er det å ha et bevisst forhold til hvilke arbeidsoppgaver som til enhver tid må prioriteres. Jusstudiet i Bergen er innholdsrikt og til tider veldig hektisk. Med deltidsjobb og verv ved siden av studiene kan hverdagen til tider føles uoverkommelig. Da er det viktig å ha i bakhodet at ingenting er umulig med strukturert og effektivt arbeid. For min del bidro deltidsjobb og verv til at jeg jobbet mer effektivt når jeg først var på lesesalen. Diskusjon, samarbeid og arbeidsfordeling gjennom kollokvier og arbeidsgrupper er også noe som har gitt utbytte i senere teamarbeid. IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? MK: Den studieteknikken som fungerer for medstudentene dine er ikke nødvendigvis den studieteknikken som passer best for deg. Derfor er mitt råd, ikke heng deg opp i hvor-dan alle andre strukturerer dagene sine, men prøv deg frem og finn det som fungerer for deg. I tillegg er det viktig å ha i bakhodet at de fleste arbeidsgivere foretar en helhets-vurdering ved ansettelser. Med andre ord er det også av betydning hva du har gjort utenfor lesesalen - om det så er

Den kanskje viktigste erfaringen jeg har tatt med meg er det å ha et bevisst forhold til hvilke arbeidsoppgaver som til enhver tid må prioriteres. Jusstudiet i Bergen er innholdsrikt og til tider veldig hektisk. […] Da er det viktig å ha i bakhodet at ingenting er umulig med strukturert og effektivt arbeid.

verv, deltidsjobb, annen utdanning eller noe helt annet. Senk skuldrene, nyt studietiden og fleksibiliteten. De fem årene på Dragefjellet er noen av de beste årene i livet. IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal? MK: Jeg tok litt lengre pauser, da gjerne ute i frisk luft. Stod jeg fast med et tema eller en eksamensoppgave gikk jeg over til noe annet/leste sensorveiledningen/ diskuterte med medstudenter. Alle dager er ikke like effektive, og sånn er det også i arbeidslivet. Jeg tror det i slike situasjoner er viktig å være åpen for at planer/dager kan endre seg, for det vil de. Selv om det er viktig å ha en plan er det vel så viktig å være åpen for forandringer. IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under dagene? MK: Mitt beste tips er å være nysgjerrig. Still masse spørsmål og prat med de aktørene du finner interessante, men ha også øynene åpne for andre. Før du går bort til en aktør kan det være lurt å ha gjort litt forberedelser. Da tror jeg utbyttet av samtalen vil bli større, i tillegg til at det vil føles enklere å holde samtalen gående. IN: Kan du oppsummere jussen med ett ord? MK: Innholdsrik.

74 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Stilling: Dommerfullmektig Bedrift: Sunnmøre tingrett

Gikk ut av Universitetet i Tromsø i 2017.

Intervju — Tonje Østgård Tonje Østgård er dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett. Hun studerte ved Universitetet i Tromsø i 2017. Nå går en stor del av tiden hennes med til å være i retten. Rettsmøtene hun får delta i varierer i form og innhold. Hovedforhandlinger i straffesak eller sivil sak, fengslingsmøter, tilståelsessaker og konkursmøter er noen eksempler.

IN: Hvor studerte du og når ble du ferdig utdannet? TØ: Jeg studerte ved Universitetet i Tromsø, og var ferdig i desember 2017. IN: Hvilken stilling har du? TØ: Dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett (i permisjon fra stilling som advokatfullmektig). IN: Hvordan fikk du jobben? TØ: Stillingen var utlyst, som de fleste stillinger i det offentlige. Etter å ha søkt «på vanlig måte» med skriftlig søknad og CV var jeg gjennom to intervjuer, først på Skype og deretter oppmøte, før jeg fikk tilbud om jobben. Jeg brukte mye tid på å skrive en god søknad, og det tror jeg kan ha kompensert for noe begrenset arbeidserfaring. IN: Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? TØ: En stor del av tiden går med til å være i retten. Da bruker jeg typisk morgenen til å forberede meg eller gjøre unna småoppgaver i andre saker, før resten av dagen eller deler av denne går til gjennomføring av rettsmøtet.

Rettsmøtene varierer i form og innhold; hovedforhandling i straffesak eller sivil sak, fengslingsmøter, tilståelsessaker og konkursmøter er noen eksempler. Dersom jeg har dager uten rettsmøter går disse typisk til skriving av dommer og andre avgjørelser, og saksforberedelse og administrasjon av kommende saker. IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? TØ: Personlig synes jeg overgangen først og fremst var veldig gøy, og at å jobbe er mer spennende enn å studere. Samtidig er det utfordrende og slitsomt på en helt ny måte, særlig når man er fersk og læringskurven er bratt. Da er det viktig å huske at man fortsatt er i en læringsprosess og at det ikke forventes at man skal mestre alt umiddelbart selv om man har en juristtittel. En stor forskjell fra studiene til arbeidslivet er at arbeidet du gjør og valgene du tar har konsekvenser for andre enn deg selv. Det er både givende og skummelt. En annen forskjell er at man ofte må være kreativ og foreta mer sammensatte vurderinger, og at svaret du forsøker å komme frem til ikke nødvendigvis kan utledes direkte av en Høyesterettsdom eller lærebok. Intervju — Tonje Østgård 75


Personlig synes jeg overgangen først og fremst var veldig gøy, og at å jobbe er mer spennende enn å studere. Samtidig er det utfordrende og slitsomt på en helt ny måte, særlig når man er fersk og læringskurven er bratt.

Over: Tonje Østgård, Dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett 76 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? TØ: Å skrive master lærte meg utrolig mye om planlegging, selvstendighet og disponering av tid og innhold. Det har kommet godt med i arbeidslivet. IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? TØ: At det er mange andre egenskaper enn å kunne innholdet i pensumbøker på rams som er viktige for å bli en god jurist. IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? TØ: Regelmessige og skikkelige pauser uten jussprat, god mat og drikke og digg snacks. De absolutt tyngste dagene lønte det seg som regel å gjøre noe helt annet som avkobling, og heller komme tilbake med fornyet energi neste dag.

Regelmessige og skikkelige pauser uten jussprat, god mat og drikke og digg snacks. De absolutt tyngste dagene — lønte det seg som regel å gjøre noe helt annet som avkobling og heller komme tilbake med fornyet energi neste dag.

IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under messedagene? TØ: Finn ut hva som er viktig for deg i en arbeidsgiver, og klargjør spørsmål som kan bidra til å avklare om de du snakker med oppfyller dette. Åpne gjerne samtalen med hva du er på utkikk etter, følg opp med hva du synes er interessant ved den konkrete arbeidsgiveren og deretter still spørsmålene du ønsker å få svar på. Det handler ikke bare om å finne ut den potensielle arbeidsgiveren er interessert i deg, men også om du er interessert i dem. IN: Kan du oppsummere jussen med ett ord? TØ: Utfordrende

Intervju — Tonje Østgård 77


Stilling: Jurist Bedrift: Tide AS

Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2019.

Intervju — Joakim Eriksen Joakim Eriksen studerte første året med undervisning på folkeuniversitetet, og tok eksamen som privatist i Oslo. De resterende årene studerte han på Universitetet i Bergen, og var ferdig sommeren 2019. Nå er han jurist i Tide AS.

IN: Hvilken stilling har du? JE: Jeg jobber som jurist i Tide AS. IN: Hvordan fikk du jobben? JE: Jeg søkte gjennom annonse på finn. no, og kom videre til intervju. Etter to intervjurunder fikk jeg jobben. IN: Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? JE: På en vanlig arbeidsdag starter jeg mellom 8-8.30 og jobber til rundt 16. Dette kan variere noe etter arbeidsmengden i den aktuelle perioden. Arbeidsoppgavene mine består hovedsakelig i å bistå konsernadvokaten med alle typer juridiske problemstillinger som oppstår i selskapet. Tide har ikke en egen juridisk avdeling, noe som leder til at arbeidsoppgavene blir veldig variert. De mest typiske problemstillingene som oppstår er knyttet til kontrakter og særlig anbudskontrakter. Erstatning i forhold til kontrakter er også en typisk problemstilling jeg møter i hverdagen. Jeg har også arbeider med problemstillinger knyttet til strafferett og tingsrett. En typisk arbeidsdag er med andre ord veldig variert og spennende. Lovdata er flittig brukt hver dag.

78 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? JE: Overgangen til arbeidslivet var både hard og brå. Det er stor arbeidsmengde, og en må hele tiden prioritere og arbeide med flere saker parallelt. Det tar litt tid å tilvenne seg den nye måten å jobbe på, og det er uvandt i begynnelsen. En må hele tiden levere på vegne av selskapet noe som medfører et stort ansvar. IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? JE: Den juridiske metode er viktig å ha med seg inn i arbeidslivet. Erfaringene en får fra å jobbe med problemløsning på studie har kommet godt med i arbeidslivet. Skrivetreningen en får på studiet i Bergen er også gull verdt å ha med seg inn i arbeidslivet. Å ha en deltidsjobb ved siden av studiet har også gjort meg mer strukturert og effektiv. Dette var noe arbeidsgiver også så på som positivt da jeg var på intervju. IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? JE: Karakterer er ikke alt. Da jeg var på intervju fikk jeg inntrykk av at personlige egenskaper vektlegges vel så mye som karakterer. Arbeidsgiver er opptatt av at en skal passe inn i bedriften og med folkene som jobber der.


For meg er det viktig å ha noe å se frem til. Det er viktig med belønning, og da gjerne i form av en øl med venner på slutten av en lang dag.

IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal? JE: For meg er det viktig å ha noe å se frem til. Det er viktig med belønning, og da gjerne i form av en øl med venner på slutten av en lang dag. På de tyngste dagene er mitt beste tips å ta en motivasjonssamtale på kontoret til Tande. Da får du garantert tilbake den juridiske gnist.

Over: Joakim Eriksen Jurist i Tide AS

IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktøren under dagene? JE: Mitt beste tips er å være spørrende, vise initiativ og interesse. Det er viktig å være genuin og ekte. Jeg har inntrykk at dette er noe aktørene setter stor pris på. IN: Kan du oppsummere jussen med et ord? JE: Magisk Intervju — Joakim Eriksen 79


Stilling: Internasjonal koordinator Bedrift: Norges Handelshøyskole (NHH)

Intervju — Oda Ringstad Oda Ringstad søkte på en stilling som ble utlyst i midten av mai. Derfra gikk det ikke lang tid før hun ble kallt inn til førstegangsintervju. Hun hadde en god følelse etter intervjuet, og fikk beskjeden allerede dagen etter at hun var videre i neste runde. Nå er hun internasjonal koordinator ved Norges Handelshøyskole.

IN: Hvilken stilling har du? OR: Internasjonal koordinator ved Norges Handelshøyskole (NHH). IN: Hvordan fikk du jobben? OR: Stillingen ble utlyst i midten av mai og jeg søkte med vanlig søknad og CV. Noen uker senere, mens jeg var i Haag og deltok på ICC sin prosedyrekonkurranse, så ringte telefonen og de ønsket at jeg skulle komme på førstegangsintervju uken etter. Jeg hadde en god følelse etter intervjuet og allerede dagen etter fikk jeg beskjed om at jeg var videre til neste runde som innebar engelsktest og case samt intervju. Andregangsintervjuet var bare noen dager etter det første intervjuet, så alt gikk veldig fort! Etter en ukes tid fikk jeg beskjed om at jeg var innstilt som nummer 1. Innstillingsrådet fulgte innstillingen og jeg takket ja til stillingen. IN: Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg? OR: Jeg har ansvar for partnerporteføljen i Oseania, noe som innebærer tett dialog med særlig partnere i Australia siden det er dit vi sender flest studenter. Ansvaret innebærer også å fornye avtaler, noe jeg er i prosess med akkurat nå. Det er spennende å forhandle frem best mulig vilkår for våre studenter!

Det er periodevis svært hektisk, eksempelvis i forbindelse med uttak til utveksling. Studentene har mye spørsmål, vi har tett dialog med partnerskolene om det kommende uttaket, nettsider må oppdateres og informasjonsmøter skal planlegges og gjennomføres. NHH sender ca. 500-600 studenter i løpet av et skoleår og har omtrent 180 partneruniversiteter, så dette innebærer en stor arbeidsmengde. Ellers har jeg også noen typiske juristoppgaver, eksempelvis endring av utfyllende bestemmelser, og jeg deltar i NHH sin juristgruppe som går på tvers av avdelinger. Der holder vi oss oppdatert på regelverk og diskuterer vanskelige saker i fellesskap. På toppen av dette er det en del reisevirksomhet hvor jeg møter både partnere og får faglig påfyll. IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? OR: Ettersom jeg har jobbet mye og hatt tunge verv ved siden av studiet, så synes jeg ikke arbeidshverdagen er veldig annerledes enn studietiden. Den største forskjellen er så klart at mens man er student så går det kun utover en selv dersom man ikke gjør oppgavene, mens når man er i jobb så blir alle andre påvirket dersom man ikke leverer. Ellers er det rent økonomisk veldig ålreit med storstipend hver måned.

80 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Over: Oda Ringstad, Internasjonal koordinator

Dersom jeg hadde begynt på studiet rett etter videregående skulle jeg ønske jeg visste at det finnes et hav av stillinger som jurister passer perfekt til, selv om de ikke er de tradisjonelle juss-yrkene.

IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? OR: Absolutt erfaring fra deltidsjobb og verv. I jobb har jeg merket hvor utrolig viktig såkalte «soft skills» er og dette er noe man lærer utenom lesesalen. Ellers har den store arbeidsmengden i juss-studiet lært meg å jobbe strukturert og takle flere utfordringer på samme tid, noe jeg merker er verdifullt i arbeidslivet. Intervju — Oda Ringstad

81


IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? OR: Jeg var (heldigvis) litt eldre da jeg begynte studiet og hadde allerede en bachelorgrad fra utlandet, men dersom jeg hadde begynt på studiet rett etter videregående skulle jeg ønske jeg visste at det finnes et hav av stillinger som jurister passer perfekt til, selv om de ikke er de tradisjonelle juss-yrkene.

Aktørene er personer som alle andre og dersom du klarer å få frem noe som skiller deg ut eller finne noe felles, så er det mye enklere å bli husket.

IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal? OR: Jeg fant vennegjengen min i ELSA og det var veldig godt med en luftepause med vennegjengen. Jeg pleide også å lage leseplaner, med slingringsmonn for en dårlig dag, slik at jeg satt på lesesalen til jeg var ferdig og aldri tok med jobb hjem. Dårlig samvittighet over å ikke ha gjort noe gagner ingen.

IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under dagene? OR: Mange synes det er kjempekleint å ta kontakt med aktørene, noe jeg også syntes i begynnelsen. Prøv å utvikle disse «soft skills’ene» ved å ta kontakt og det er lov å åpne med noe så enkelt som «hei, går det bra på stand?» og deretter komme inn på det man ønsker. Aktørene er personer som alle andre og dersom du klarer å få frem noe som skiller deg ut eller finne noe felles, så er det mye enklere å bli husket. IN: Hvis du skulle oppsummert jussen med ett ord, hva ville det vært? OR: Utfordrende.

82 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Stilling: Juridisk førstekonsulent Bedrift: Diskrimineringsnemda

Intervju — Mina Haugen Mina Haugen jobber som juridisk førstekonsulent i Diskrimineringsnemnda, som er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klagesaker om diskriminering og trakassering.

IN: Hvilken stilling har du? MH: Jeg jobber som juridisk førstekonsulent i Diskrimineringsnemnda, som er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klagesaker om diskriminering og trakassering. IN: Hvordan fikk du jobben? MH: Jeg tror egentlig det var ganske tilfeldig. Nemnda lyste ut noen saksbehandlerstillinger før sommeren i fjor rett før jeg leverte masteren. Siden jeg var midt i innspurten brukte jeg ikke noe særlig tid på å søke jobber, men nemnda så spennende ut og jeg ville jobbe med noe menneskerettsrelatert. Så jeg slang inn en søknad. Egentlig var jeg sikker på at jeg ikke kom til å få den, og tenkte ikke over særlig over det før jeg plutselig fikk en telefon ut av det blå. Jeg tror jeg var riktig person på riktig sted til riktig tid. IN: Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg? MH: Jeg begynner på jobb klokken åtte og er der stort sett frem til fire eller fem. Som saksbehandler har jeg en portefølje på 15-20 saker til enhver tid. Arbeidsdagen min går med til å forberede sakene før de skal legges frem for nemnda. Det vil si at jeg jobber med å få sakene tilstrekkelig opplyst, både faktisk og rettslig, før nemnda skal ta stilling til

om diskriminering eller trakassering har skjedd. Det som er gøy med diskrimineringsretten er at den dekker så å si alle samfunnsområder. Ingen av sakene jeg har hatt så langt ligner på hverandre, så jeg får jobbe med veldig mye forskjellig. Ellers er jeg veldig heldig som har et utrolig trivelig arbeidsmiljø. IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? MH: Det første som slo meg da jeg begynte å jobbe var at alt var virkelig. Under en måned etter at jeg leverte en veldig teoretisk masteroppgave skulle jeg plutselig håndtere ekte saker med ekte mennesker og konsekvenser. Jeg tror aldri jeg har korrekturlest noe så mange ganger som det første brevet jeg sendte ut, selv om det bare var et brev om utsatt svarfrist. IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? MH: Jeg hadde ganske mange baller i luften gjennom hele studietiden. En god del tid gikk med til ulike verv og frivillig arbeid. For å få gjort alt jeg skulle gjøre uten at det ble stress måtte jeg bli flink til å planlegge og å prioritere. Jeg vil absolutt ikke råde folk til å ta på seg altfor mange oppgaver, det er aldri lurt. Men prioriterings- og planleggingsevnen har kommet veldig godt med når dagene er hektiske. Intervju — Mina Haugen 83


IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? MH: Gjennom hele studieløpet hører man jo at man må bekymre seg mindre og at jobb og sånt kommer til å ordne seg. Jeg klarte egentlig ikke helt å tro på det. Men jeg hadde kanskje trodd mer på det dersom jeg hadde funnet ut tidligere hvor utrolig mye rart og gøy man kan bruke rettsvitenskapen til. Mangfoldet av ting jurister jobber med er jo enormt, alle studiekameratene mine driver nå med helt forskjellige ting. Dersom jeg hadde vært litt mer bevisst på det hadde jeg nok hatt litt lavere skuldre, og stolt litt mer på at jeg kom til å finne noe jeg syns var spennende å drive med etter studietiden. IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal? MH: Latterlig mange kaffepauser. Jeg hadde også mange gode mennesker rundt meg, og vennene mine

som ikke studerte rettsvitenskap var ekstra gode å ha på tunge lesesaldager. Fra dem fikk jeg ofte påminnelser om at det finnes viktigere ting i hverdagen enn NOUer og obligatoriske kursoppgaver. IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under dagene? MH: Jeg tenker det viktigste er å være litt nysgjerrig og å stole litt på magefølelsen. Snakk med de aktørene du syns virker interessante. Jeg tror man kommer langt ved å vise genuin interesse, det pleier å skinne igjennom. IN: Hvis du skulle oppsummert jussen med ett ord, hva ville det vært? MH: Juss er samfunn!

84 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Stilling: Advokatfullmektig Bedrift: Advokatfirmaet Schjødt

Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2019.

Intervju — Anna Hjelle Anna Hjelle tok først et årsstudium i Sogndal etter videregående og en bachelorgrad på Lillehammer. Siden den gangen har hun tatt en 2-årig mastergrad ved fakultetet i Bergen. Studieløpet hennes er det hun selv valger å kalle “en god mix”. Nå er hun advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt, som holder til i Oslo.

IN: Hvor studerte du og når ble du ferdig utdannet? AH: Etter å ha tatt et årsstudium i Sogndal etter videregående og en bachelorgrad på Lillehammer, tok jeg en 2-årig mastergrad ved fakultetet i Bergen. En god mix der, altså. Jeg ble ferdig utdannet våren 2019. IN: Hvilken stilling har du? AH: Jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt i Oslo. IN: Hvordan fikk du jobben? AH: På høsten på 5. avdeling innså jeg at arbeidslivet snart var rundt hjørnet, og jeg hadde ikke et helt klart bilde av hva jeg ønsket å drive med. Jeg hadde ikke vært trainee i et advokatfirma før, og jeg ønsket å finne ut hvordan det var. I løpet av det siste semesteret i mastergraden, i februar, endte jeg opp med å ha et trainee-opphold hos Schjødt i Oslo, hvor jeg trivdes veldig godt. Der jobbet jeg en del med arbeidsrett, og jeg fikk blant annet være med en advokatfullmektig og en partner fra arbeidslivsgruppen i lagmannsretten. Siste dag som trainee fikk jeg tilbud om jobb, noe jeg ble utrolig glad for.

IN: Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? AH: Jeg tilhører Schjødts arbeidslivsgruppe, ref. solskinnshistorien ovenfor, og arbeidsoppgavene mine knytter seg derfor omtrent utelukkende til arbeidsrett. Det er etter min mening mye spennende innenfor arbeidsrett. Jeg jobber med alt fra rådgivning om omorganiseringer, nedbemanninger og oppsigelser/avskjed til å bistå i forhandlingsmøter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker - som videre gjerne kan ende opp med at vi må ferdigstille en sluttavtale der og da. Jeg har siden min første arbeidsdag også jobbet med en spennende sak som skal gå i tingretten i mars. Ingen dager er like, jeg har som regel mye forskjellig i løpet av en arbeidsdag, og det synes jeg er gøy. Jeg har for øvrig veldig kjekke kollegaer, og det er lav terskel for å be om råd eller ta en prat. Det er i denne forbindelse verdt å nevne at vi har en 10-15-minutters quiz på avdelingen hver dag etter lunsj. Intervju — Anna Hjelle 85


Over: Anna Hjelle, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt 86 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? AH: Etter en tre måneder lang sommerferie var det en del rutiner som skulle på plass, men man kommer raskt inn i det. Den største overgangen er nok å ikke ha like stor frihet med hensyn til tid og sted. Overordnet sett synes jeg at det har gått helt fint. IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? AH: Jeg lærte meg å håndtere stress og press tidlig og hadde ikke veldig store problemer med krevende eksamensperioder. Under studietiden synes jeg det var deilig å kunne sitte utover kvelden og komme inn i en god flyt uten forstyrrelser fra andre. Det er klart at det av og til koker på jobb, som det også gjør under studiene når eksamen puster deg i nakken annenhver måned, og da kommer dette godt med for min del. IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? AH: At det ordner seg. IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal? AH: Mye kaffe og Anastacia – Paid My Dues (på endeløs repeat). Jeg må også gi en shout out til Joanna i kantinen som var, og er, et lyspunkt for alle på fakultetet hver dag. Det overrasket meg hvor mye det hjalp å høre “Husk at du er god nok” under innspurten på masteroppgaven. Bra dame!

IN:

Joanna i kantinen var, og er, et lyspunkt for alle på fakultetet hver dag. Det overrasket meg hvor mye det hjalp å høre “Husk at du er god nok” under innspurten på masteroppgaven. Bra dame!

Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under dagene? AH: Snakk og oppfør deg slik som du normalt gjør. Si hva du interesserer deg for (på ekte). En god og enkel start er å spørre om hva de jobber med til vanlig og be dem fortelle deg litt om selskapet/organet/ organisasjonen. Du viser interesse ved å stille oppfølgingsspørsmål, og det er absolutt ikke kleint eller en svakhet å stille spørsmål som for eksempel “Jeg kan ikke så mye (evt. ingenting) om X. Hva innebærer det?” eller “Hva mener du med X?”. For noen måneder siden var jeg for øvrig på en mingle-session for studenter her på kontoret. For min del var det veldig annerledes å plutselig være på andre siden av bordet. Selv om jeg er akkurat samme meg som for 6 måneder siden, opplevde jeg at mange av studentene var ganske tilbakeholdne/stive og obs på det de snakket om i begynnelsen. Først da vi (for ordens skyld ikke helt random) kom inn på temaet Jodel, følte jeg at kommunikasjonen (kroppsspråk, ordvalg) ble mer naturlig og samtalen fløt bedre. IN: Kan du oppsummere jussen med ett ord? AH: Verdifull (på mange måter).

Intervju — Anna Hjelle 87


Stilling: Forsker Bedrift: Forsvarets Høgskole

Intervju — Ingrid Handeland Ingrid Handeland er forsker ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen i Bergen. Å være på rett sted til rett tid ga henne denne muligheten. Nå er ingen dager like, og juridiske problemstillinger som må besvares på kort tid står for dør.

IN: Hvilken stilling har du? IH: Forskar ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen i Bergen. IN: Hvordan fikk du jobben? IH: Eg var på rett stad til rett tid. Under eit kurs eit par veker før eg leverte masteroppgåva kom eg i kontakt med ei forskargruppe som ser på sjømilitær makt i eit langtidsperspektiv. Kompetansen min om Kina og havrett gjorde at eg fekk jobben, noko som viser at fritidsinteresser i kombinasjon med jussen kan bære frukter. I mitt tilfelle var det koplinga mellom interessa for utanriks- og tryggleikspolitikk og spesialisering i kinesisk rett og folkerett som vart avgjerande. IN: Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg? IH: Ingen dagar er like, trass i at eg har nokre større forskingsprosjekt som går kontinuerleg. Det kjem fort ein juridisk problemstilling som krev svar innan kort tid og konflikter kan eskalere i verdssamfunnet. Ein må ofte arbeide med ein problemstilling ein ikkje heilt kunne sjå føre seg på starten av dagen.

88 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? IH: Etter ein hektisk masterperiode på våren og ein sommar med fulltidsjobb som faddervaktleiar i Sammen, var det fint å komme i gang med nye prosjekt. Overgangen kjendes ikkje så stor då mykje av arbeidet eg gjer minnar om masterskrivinga. Som forskar undersøker ein, skriv og har mykje fridom til å styra sin eigen arbeidskvardag. Eg kjenner samstundes på eit større ansvar knytt til råda eg gjev då det kan få store konsekvensar om ein ikkje er tru til jussen. IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? IH: Rutinane eg tvang meg til å lage for å overleve masterskrivinga og evnen til å kople av og ta pause trass i at ein ofte ønskjer å finne svaret før ein går heim for dagen. Engasjementet i studentorganisasjonar har også gjeve meg verdifull erfaring. Eg vil oppmode alle til å finne ei foreining eller ein organisasjon medan ein er student. Der kan ein lære alt frå å koke kaffi til å styre økonomi, ein møter gjerne folk som studerer andre fag og lærer eitt og anna om samfunnet utanfor Dragefjellet. I tillegg vil eg trekke fram erfaringen med at det nokre gonger


Bilete er teke av Jin Sigve Mæland.

kan gå skikkeleg skeis, for livet er aldri berre ein dans på roser. Dersom ein trur noko anna kan ein få eit realitetssjokk i møte med den verkelege verda. IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? IH: Juristar kan arbeide med så mangt og du må ikkje ha trainee-opphald for å få arbeid etter studiane sjølv om praksis sjølvsagt er vel og bra. Eg hadde aldri sett føre meg at eg skulle forske då eg starta på jussen og var kanskje meir bestemt på at det var advokat eg ville bli. Når det er sagt er det aldri for seint å endre kurs, verken under studiet eller etterpå. Sist, men ikkje minst: Ver tru mot deg sjølv og gje litt blaffen i kva andre meiner om kva du skal gjere med livet ditt. IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal?

IH: Eg tok gjerne ein luftetur til Nordnes eller ein god kaffipause for å lufte hovudet. Ein gong spontanbada ei venninne og eg då me var rimeleg lei av å lese NIRI. Badetemperaturen var i kaldaste laget, så eg oppmodar ikkje til å gjere det same. Ironisk nok arbeider me begge med NIRI i dag. IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under dagene? IH: Våg å still spørsmål til verksemder du ikkje veit så mykje om frå før, kanskje dei har interessante problemstillingar for deg? IN: Hvis du skulle oppsummert jussen med ett ord, hva ville det vært? IH: Stolt. Intervju — Ingrid Handeland 89


Yrke: Advokatfullmektig Bedrift: Kluge Advokatfirma

Gikk ut av Høgskolen i Lillehammer i 2017. Gikk ut med master fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2019.

Intervju — Ane Sæter Ane Sæter har tidligere en bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Lillehammer, og har siden utvidet med et toårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB. Under masteroppgaven hadde hun skriveplass hos Kluge advokatfirma. Nå har hun trådt inn i en stilling som advokatfullmektig i samme firma. IN: Hvor studerte du og når ble du ferdig utdannet?

IN: Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

AS: Jeg gjennomførte en Bachelor i Juss fra 2014-2017 ved det som da het Høgskolen i Lillehammer. Deretter gjennomførte jeg det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB, og var ferdig til sommeren 2019.

AS: Mine arbeidsdager har stor variasjon – som fullmektig i Kluge jobber man bredt, for å finne ut hvilke arbeidsoppgaver og rettsområder man trives best å jobbe med. Jeg jobber en god del med arbeidsrett, og synes det er veldig spennende. Arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag, men typiske oppgaver er å skrive brev, utredninger, notater, delta i møter og skrive referat fra disse, utarbeide avtaler og forberede rettssaker. Jeg har også allerede fått muligheten til å gå i retten, noe jeg synes var utrolig spennende.

IN: Hvilken stilling har du? AS: I dag jobber jeg som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma. IN: Hvordan fikk du jobben? AS: Jeg var heldig og fikk skriveplass hos Kluge da jeg skrev masteroppgaven min på høsten i 2018. Under de månedene jeg var på kontoret ble jeg imponert over det faglige og sosiale miljøet på kontoret. Når jeg fikk muligheten til å starte som fast ansatt var jeg ikke i tvil om at det var riktig sted å starte – det har jeg ikke angret på siden.

IN: Hvordan var overgangen til arbeidslivet? AS: Overgangen til arbeidslivet innebar åpenbart at jeg i større grad enn på studiet forholder meg til en mer eller mindre fastsatt arbeidstid. Man er svært privilegert med fritid under studietiden, så nyt den! Ellers er den største forskjellen mellom studiehverdagen og arbeidslivet at man i stedet for Peder Ås og Marte Kirkerud, forholder seg til ekte klienter og motparter med reelle interesser i tvistens utfall.

90 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Overgangen til arbeidslivet innebar åpenbart at jeg i større grad enn på studiet forholder meg til en mer eller mindre fastsatt arbeidstid. Man er svært privilegert med fritid under studietiden, så nyt den!

Over: Ane Sæter, Advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma Intervju — Ane Sæter

91


Den klientkontakten og advokatrollen man har i mitt yrke, er noe man får lite trening i på studiet, og derfor må tilegne seg som fersk fullmektig. Dette er likevel noe av det jeg synes er mest spennende og givende med å utføre oppdrag. IN: Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? AS: Det må vel være den juridiske metoden vi har terpet på i fem år. Det vi har lært om å finne frem til relevante rettskilder, hvordan vi skal analysere, tolke og anvende disse, går igjen i stort sett alt arbeidet jeg utfører som advokatfullmektig.

IN: Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? AS: Jeg fant nok ut av det etter hvert på studiet, men jeg skulle vel ønske at jeg fra et tidligere tidspunkt turte å stole fullt og helt på egne vurderinger når det kom til hvilke læremetoder som fungerte best for meg. Det er lett å bli påvirket av hva andre gjør, men man må til syvende og sist finne ut hva som funker best for seg, og forsøke å ikke stresse med at andre praktiserer andre læringsmetoder. Stol på dere selv. IN: Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på sal? AS: Med en god pose yoghurtnøtter. Neida, jeg opplevde at de tyngste dagene på sal ofte kom i begynnelsen av fagene – når stoffet virker uoverkommelig og motivasjonen var på bunn til å begynne med noe helt nytt etter å ha dypdykket i forrige fag. Heldigvis er man, i alle fall etterhvert på studiet, i stor grad sjef over sin egen tid. Dette praktiserte jeg strengt, og bestemte meg for å ikke tvinge meg gjennom en 8-16-dag på sal hvis jeg var lite produktiv, da brukte jeg heller tiden på noe som ga energi. IN: Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktører under dagene? AS: Bruk muligheten til å hilse og stille spørsmål til de aktørene som står på stand. Det er nok en fordel å være interessert og fremoverlent i dialogen. IN: Kan du oppsummere jussen med ett ord? AS: Samfunnsnyttig. 92 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

Det er lett å bli påvirket av hva andre gjør, men man må til syvende og sist finne ut hva som funker best for seg og forsøke å ikke stresse med at andre praktiserer andre læringsmetoder.


ALLE VINNER MED SUNN KONKURRANSE

KONKURRANSETILSYNETS HOVEDOPPGAVE er å håndheve konkurranseloven. Som ansatt hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø og i tverrfaglige team. Vi jobber tett opp mot store parter i norsk næringsliv, og deltar aktivt i ulike nasjonale og internasjonale fora. Konkurransetilsynet tilbyr jevnlig faste stillinger for nyutdannede jurister. Kom og møt oss på stand 5. februar 2020, for å høre mer om utlyst trainee-stilling for jusstudenter. Les mer om oss og sjekk ledige stillinger på konkurransetilsynet.no/karriere

Artikkelnavn 93


ALD hjelper Jodel Det anonyme nettsamfunnet Jodel har etablert seg som en hyppig brukt informasjonskanal blant studenter. Informasjonen som publiseres er imidlertid ikke alltid like troverdig, og derfor ønsker ALD å gi svar på noen ofte stilte spørsmål om utveksling og trainee. 94 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Artikkelnavn 95


Foto/Ill.: Colourbox 96 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Utveksling Sammenlignet med andre studier, er juss svært nasjonalt orientert. Etter fem år på jussen har du opparbeidet deg en god forståelse av hvordan det norske rettssystemet er satt sammen, men hvor mye kan du egentlig om de andre rettssystemene?

Utveksling er en gylden mulighet for å lære om et nytt rettssystem. I løpet av oppholdet får du andre perspektiver knyttet til juridisk metode og enkelt regler som gjør at du lærer å se det norske rettssystemet med nye øyne. Erfaringer som dette kommer godt med i arbeidslivet! Med et ønske om å hjelpe studentene, har vi forsøkt å svare på de mest stilte spørsmålene angående utveksling. Når er det mulighet for å dra på utveksling? På det integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap er det lagt opp til at du kan reise på utveksling etter fullført 3. eller 4. studieår. Under utveksling tar du spesialemnene dine og/eller masteroppgaven. Hvor kan man reise på utveksling? Det finnes mange spennende alternativer om man ønsker å studere et semester eller to i utlandet. Bare i Europa er det om lag 130 universiteter å velge mellom, og totalt har fakultetet 170 utvekslingsavtaler med 150 ulike partnere! Hvis du derimot ønsker å oppleve en ny verdensdel, har du mulighet til å reise til f.eks. Kina, Russland, Sør-Afrika, India Australia, New Zealand, Canada og USA. I et forsøk på å vise det brede spekteret av muligheter man har, kan det nevnes at man kan studere sjørett i Southampton, konfliktløsning i USA, EU-rett i Brussel, menneskerettigheter i Lancaster, miljørett i Auckland eller kinesisk rett i Beijing.

Hvis du ønsker en komplett oversikt over utvekslingsavtalene til Det juridiske fakultet i Bergen, anbefaler jeg deg å gå inn på uib. no/utvekslingsavtaler. Huk av “Det juridiske fakultet” og les i vei! Er det karaktersnitt for å dra på utveksling? Nei! Utveksling er tilgjengelig for alle, uavhengig av karaktersnitt. Likevel er det slik at det gjennom noen avtaler, og alle avtaler utenfor Europa, er krav om at man må ha C eller bedre i snitt. Hvis det er konkurranse om plassene et sted er det karaktersnittet som avgjør hvem som nomineres til akkurat disse plassene. Men totalt sett er det nok utvekslingsplasser til at alle som vil kan reise på utveksling. Når er søknadsfristen for utveksling? Hvis du ønsker å reise ut studieåret 2020/2021 er hovedfristen er 1. februar 2020. Denne fristen gjelder for utreise både i høst- og vårsemesteret, og for hele året. I tillegg til hovedfristen er det en suppleringssøknadsfrist 1. september for utreise i vårsemesteret. Er det fortsatt en stund til du skal søke utveksling? Fristen er alltid 1. februar/1. september.

Kilde: uib.no/jur/utveksling ALD hjelper jodel ­— Utveksling 97


Bilde: Marte Eide Amundsen som var på utveksling i Minneapolis, Minnesota

Intervju med Marte Eide Amundsen Hvor var du på utveksling? University of Minnesota i Minneapolis Hvilket semester var du på utveksling, og hvorfor valgte du å reise akkurat dette semesteret? Jeg byttet ut valgfag med utveksling, og ville være ferdig med 4. studieår før jeg tok valgfag/utveksling og master. Jeg dro derfor på høsten i mitt 5. studieår. Jeg hadde egentlig lyst til å dra på våren fordi vårsemesteret er (vanligvis) lengre enn høstsemesteret når du drar på utveksling, men ved UMN var det et tre ukers introkurs før semesteret begynte i september. Denne muligheten fikk man ikke dersom man begynte i januar. I tillegg ville høstsemesteret bli like langt som vårsemesteret uansett (august til desember, vs. januar til mai), så da gjorde det ikke noe for min del å dra på høsten!

DRA!! Det er virkelig en opplevelse og et semester som gir så mye mer enn det faglige.

Hvordan opplevde du møte med et annet rettssystem? Det var veldig interessant å lære om det amerikanske rettssystemet, og man lærer samtidig mye om det norske rettssystemet, og hvorfor vi har det slik vi har det. Samtidig lærer man hvordan det norske rettssystemet med fordel kunne vært annerledes! Man har gjerne mange forestillinger om hvordan det amerikanske rettssystemet er basert på filmer og TV serier, så jeg syns det var veldig gøy å lære hvordan det faktisk er, og fungerer. Det amerikanske systemet er veldig annerledes, men heldigvis fikk vi utvekslingselevene god innføring i det ettersom vi hadde “Introduction to American Law” før semesteret begynte. Har du noe å si til studenter som vurderer å søke? DRA!! Det er virkelig en opplevelse og et semester som gir så mye mer enn det faglige.

98 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Trainee Stadig flere studenter velger å skaffe seg praktisk arbeidserfaring på egenhånd i løpet av studietiden. Et traineeopphold er en praktikantstilling som gir studentene et innblikk i hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig i et privat firma eller jurist innenfor den offentlige sektoren. Oppholdet varer vanligvis mellom 4 til 6 uker, og er en god mulighet til å få satt teori ut i praksis. Man kan for eksempel lære hvordan man behandler en sak, skriver brev eller rundskriv, eller utreder juridiske spørsmål. For å få best mulig utbytte av oppholdet, anbefaler de fleste aktørene at studenten har kommet minimum halvveis i studiet. For gi studentene et innblikk i hva det vil si å være trainee har ALD spurt Emma Holloman om hennes erfaring.

Intervju med Emma Skreppedal Holloman Hvor har du trainee? For tiden er jeg trainee hos Svensson Nøkleby. Hvordan gikk du frem for å få trainee? Jeg valgte å søke på ALD i fjor. For meg var det viktig å snakke med de som sto på stands for de firmaene jeg var interessert i, og jeg søkte stort sett etter å ha gått en runde og snakket med ulike firmaer basert på inntrykkene de ga og hvilke fagområder de tilbød. I tillegg var det viktig for meg at firmaet var basert nært hjemme, så i forkant av ALD søkte jeg opp de lokale firmaene i byen og leste mer inngående om disse. Det var også disse jeg i all hovedsak snakket med på privat dag.

Hvor lenge hadde du trainee? Kunne du velge lengde selv? Oppholdene mine har vært på fire uker, som jeg tror er en relativt standardisert lengde. Jeg kunne ikke velge lengde selv, men mange er jo åpne for at man søker om en ny periode etter fullført opphold dersom man trives godt! Hvilke arbeidsoppgaver hadde du som trainee? Arbeidsoppgavene er veldig varierte. Jeg ble spurt om hva jeg interesserte meg mest for da jeg begynte, og de prøver å tilrettelegge slik at jeg får testet ut oppgaver på disse rettsområdene. Man får uansett prøvd seg på det aller meste, fra rettskildesøk og brevskriving til klienter til å delta på møter og rettssaker eller å skrive klager eller prosesskriv. Hvordan opplevde du å kombinere studier og trainee? Det går overraskende greit, men det krever litt viljestyrke å sette seg ned med forelesninger og pensum etter en endt arbeidsdag. Man får såklart ikke lest like mye som man pleier, men samtidig får man praktisk erfaring fra faget. For meg som har prosess nå har det vært kjempenyttig å få se hvordan reglene anvendes i det virkelige liv, og ALD hjelper jodel ­— Trainee 99


jeg har fått gode forklaringer fra de ansatte på mer åpne spørsmål jeg har hatt knyttet til sivilprosess generelt. Neste uke skal jeg skrive oblig samtidig som jeg er på trainee, men når jeg har luftet bekymringen min om tid har jeg utelukkende fått svar om at jeg bare må spørre om jeg lurer på noe, så jeg er sikker på at også dette skal gå fint. Hvordan var balansen mellom selvstendig arbeid og oppfølging fra de faste ansatte? Balansen er veldig god! En av de ansatte kommer gjerne innom på kontoret mitt og redegjør for saksforholdet og forklarer hva de lurer på, så får jeg prøve meg på egenhånd ut i fra dette. Samtidig er dørene alltid åpne hos de ansatte, slik at jeg når som helst kan komme og stille spørsmål eller diskutere, og dersom de kommer på noe lurt så sender de gjerne et tips eller to min vei også. Det jeg liker best er at man får være mer kreativ og man får frie tøyler til å søke etter gode løsninger, da man ofte får spørsmål som kanskje ikke har noe helt klart svar. Hva fikk du ut av oppholdet som trainee? Jeg hadde veldig lyst til å prøve å anvende jussen i det virkelige liv, og ikke bare forholde meg til den rent teoretisk på lesesal, som var hovedgrunnen til at jeg søkte trainee. Jussen åpner veldig mange dører, og det er vanskelig å vite hva man har lyst til å gjøre når man er ferdig utdannet. Nå er jeg ikke ferdig på traineeoppholdet mitt enda, men per dags dato har jeg for det første fått prøve meg på den praktiske anvendelsen av jussen – som har vært kjempemoro! I tillegg har jeg fått testet ut noen juridiske områder jeg enda ikke har vært borti, og jeg har fått et innblikk i hvordan hverdagen som advokat virkelig er. Jeg har også rett og slett kost meg og blitt kjent med masse nye mennesker, og føler meg nå enda sikrere på hvilken vei jeg har lyst til å ta etter jeg er ferdig på jussen.

100 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

Det jeg liker best er at man får være mer kreativ og man får frie tøyler til å søke etter gode løsninger, da man ofte får spørsmål som kanskje ikke har noe helt klart svar.


Traineeship gjennom STEP STEP (Student Trainee Exchange Programme) er ELSAs internasjonale traineeprogram. Gjennom programmet utlyses hvert år rundt 400 traineeships over hele verden, som er åpne for å søke på for studenter i Bergen. Stillingene varierer i bransje, varighet, fagområde og språk. I vår slippes over 200 stillinger mandag 13. april, med søkefrist 4. mai på step.elsa.org. Tidligere har vi fra Bergen hatt studenter på STEP-traineeships i Council of Europe, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, DLA Piper i Amsterdam og London, advokatfirmaer i Paris, Berlin, Wien og Istanbul, med mer. Søknadsprosessen er enkel. Du skriver en samlet søknad til opptil 3 traineestillinger gjennom søkeportalen, hvor du oppgir utdanningsnivå, språkferdigheter, CV og motivasjonsbrev. Det er ingen karakterkrav til STEP-traineeships, slik at den beste søkeren blir valgt, uavhengig av karakterer. Slik kan du få arbeidserfaring i utlandet, på et annet språk og fra en annen rettskultur, som også mange norske arbeidsgivere legger vekt på. Vi har tatt en prat med Marie Bakken (24) som for tiden er på utveksling i Salamanca, om hennes erfaring med traineeship gjennom STEP.

 ALD hjelper jodel — ­ Trainee 101


Intervju med Maria Bakken Hvor hadde du trainee? Jeg var trainee hos en organisasjon i London som tilbyr fri rettshjelp til beboere i bydelen Tower Hamlets, Island Advice Centre. De driver hovedsakelig med husleierett og velferdsrett. Jeg arbeidet med velferdsrett. Hvorfor valgte du å søke traineeship gjennom STEP? Jeg ville kombinere opplevelsen å bo i utlandet med å skaffe meg relevant erfaring. Jeg ville også forbedre engelsken min, og London er en fantastisk by! Hva skiller traineeship gjennom STEP fra den tradisjonelle formen for trainee? Gjennom STEP kan man søke på veldig varierte traineeship, men det som var unikt ved mitt traineeship var at det var frivillig arbeid, med klienter i vanskelige livssituasjoner. Arbeidet i seg selv var veldig givende, samtidig som jeg kjente på mye ansvar, ettersom mye av mitt arbeid bestod i å klage på forvaltningsvedtak på vegne av klientene – vedtak som har enormt stor betydning for dem det gjelder.

Allerede etter to uker hadde jeg egne klienter, og læringskurven var bratt.

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du som trainee? To ganger i uken hadde senteret dropin-sessions, og da tok vi imot klienter, lyttet til hva de trengte hjelp til, ofte var det et vedtak som de mente var galt, andre ganger trengte de bare generell rådgivning, for eksempel om hvilke velferdsordninger de kunne ha krav på. Allerede etter to uker hadde jeg egne klienter, og læringskurven var bratt. Likevel var det veldig god oppfølging fra de ansatte, og det var lav terskel for å spørre om hjelp. Jeg lærte veldig mye om britisk velferdsrett, som jeg kanskje aldri kommer til å få bruk for, men det viktigste jeg lærte i løpet av oppholdet mitt var hvordan man møter klienter, og hvordan man gir råd og løser problemer i øyeblikket. Når vi ikke hadde klientmøter arbeidet vi med skriftlige «submissions» som ble levert til klageinstansen. I dette arbeidet fikk jeg virkelig utfordret min juridiske engelsk, og jeg fikk skrive selvstendig, men teksten ble alltid kontrollert og jeg fikk tilbakemelding på hvordan den kunne forbedres. Hvordan opplevde du å kombinere studier og trainee? Mitt traineeship var i sommerferien, dermed var det ikke noe problem.

102 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Karriere i Finansdepartementet Som jurist hos oss får du interessante, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort og kompetent fagmiljø. Vi tilbyr også praktikantordning for studenter som studerer jus. www.jobbifin.dep.no

Artikkelnavn 103


&

Tips triks

104 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Psst! Bla om

ď † Artikkelnavn

105


“

Det vil vĂŚre enklere ĂĽ finne den arbeidsgiveren du vil trives best hos dersom du vet hva som motiverer deg og hvilke arbeidsoppgaver du er pĂĽ jakt etter.

106 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


CV­-tips

Tips og råd til søknad og CV Kjenn din egen kompetanse

Mulighetene er mange for deg som studerer juss. Du har gjennom studiet tilegnet deg juridisk kompetanse på høyt nivå og gjort deg attraktiv for et mangfold av stillinger, både i privat og offentlig sektor. Det vil være enklere å finne den arbeidsgiveren du vil trives best hos dersom du vet hva som motiverer deg og hvilke arbeidsoppgaver du er på jakt etter. Kompetansen din er ofte bredere enn du tror. Bruk litt tid på å kartlegge deg selv, dine egne ferdigheter og ønsker, når du skal ta fatt på jobbsøkerprosessen. Når du vet hvilke arbeidsoppgaver som appellerer til deg og hva du motiveres av, er det lettere å være målrettet i jobbjakten. Kompetanse er mer enn faglige ferdigheter fra studiet. Gjennom tiden din som student har du også tilegnet deg andre ferdigheter. Analytisk tenking, selvstendighet i arbeidet og samarbeids- og formidlingskompetanse kan være noen av disse. I tillegg har du kanskje også arbeidserfaring fra deltids- og sommerjobber, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid eller verv. Dette er også relevant kompetanse når du skal søke jobb.

Tilpass CV til den jobben du søker

CV og søknad er dine viktigste verktøy i jobbsøkerprosessen. CV skal inneholde personlige data, oversikt over utdanning og arbeidserfaring, samt andre typer erfaringer som verv og frivillig arbeid i tilknytning til organisasjoner eller andre arenaer du har vært engasjert i. Du kan også opplyse om hvilke språkkunnskaper du har, kjennskap til ulike dataverktøy og generelt sett alt som sier noe om hva du kan og har erfaring med.

 Maks to sider  Oversiktlig og lettlest  Hva den sier er viktigere enn   hvordan den ser ut  Omvendt kronologisk   - det ferskeste først

Søknadstips

 Skreddersy søknaden hver gang  Maks en side  Oversiktlig, bruk avsnitt og luft  Skriv kort, korrekt og konkret  Les korrektur

Våre søknadstips

Før du skriver søknaden er det viktig å sette seg inn i hva jobben faktisk går ut på og lese stillingsannonsen nøye. Sjekk ut bedriftens hjemmesider, og kontakt dem hvis du har spørsmål. Motivasjon din for å søke akkurat denne jobben er viktig i en søknad. Videre bør du vise hva du kan bidra med av erfaring og faglig tyngde, før du til slutt forteller hvem du er som person og kollega. Formidle dette på en personlig og troverdig måte og forklar gjerne med eksempler. Ønsker du tilbakemelding på din CV og søknad, eller tips og trening til jobbintervjuet, kom innom oss. Sammen Råd & Karriere er et gratis tilbud til alle studenter i Bergen. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, kurs og individuelle samtaler. Vi har også drop in-samtaler fra klokken 13.00-14.30 alle hverdager. Mer informasjon om tilbudene våre finner du på sammen.no/rk. Følg oss gjerne på Facebook! Synnøve Fluge, Sammen Karriere Tips og råd til søknad og CV

107


Over: Morten Valen Eide Foto av Erik BurĂĽs / STUDIO B13 108 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Erfaringer fra studietiden Morten Valen Eide Alder: 35 år Fra: Bergen Utdanning: Master i rettsvitenskap UiB Stilling: Partner i Wikborg Rein Juridisk fagfelt: Shipping Offshore Jeg tok det meste av mastergraden ved UiB i min hjemby Bergen, for så å ta det siste året ved National University of Singapore. I Bergen hadde jeg en veldig bra studietid; jeg var heldig og fikk etter hvert en kollokviegruppe som samarbeidet godt og tett faglig, og som ellers var en knakende bra gjeng som fortsatt møtes på ulike destinasjoner i Europa minst en gang i året. For meg var en god kollokviegruppe avgjørende både for faglig utvikling og trivsel. Sånn sett er livet som forretningsadvokat i Wikborg Rein nokså likt, også her har vi gode kollokviegrupper hvor de juridiske problemstillinger kan drøftes og strides om, og hvor eventuelle sår fra slagene kan leges over en fredagspils.

For meg var en god kollokviegruppe avgjørende både for faglig utvikling og trivsel.

For øvrig var jeg under studietiden aktiv i studentorganisasjon, og stiftet sammen med fire andre fra ulike studier ved UIBs studentorganisasjon Springbrettet. Det tok masse tid, men var utrolig morsomt. Jeg fikk prøvd meg som arbeidsgruppeleder og var trainee hos to forretningsadvokatfirmaer, og begge deler anbefales. Min sterkeste anbefaling gjelder likevel mitt siste år hvor jeg hadde utvekslingsopphold i Singapore. Muligheten til å studere juss på en helt annen måte og leve i en annen kultur i en periode av livet hvor man tross alt stort sett er fri, anbefales alle. Ingenting å tenke på, just do it.

Erfaringer fra studietiden

109


Erfaringer fra studietiden Maren Sofie Algerøy Samset Alder: 25 Fra: Bergen Utdanning: Master i rettsvitenskap, UiB Stilling: Advokatfullmektig i Wikborg Rein Juridisk fagfelt: Shipping Offshore Jeg tror det er viktig å trives godt for å kunne prestere sitt beste. Min erfaring fra studietiden er derfor at det kan være lurt å unne seg noen lange lunsjer og kaffepauser med gode venner, når dagene på lesesalen blir i overkant lange. Prøv å finne en balanse mellom studier og fritid som du trives med, og husk at alle er forskjellige når det gjelder dette. Da jeg studerte syntes jeg det var fint å kunne benytte friheten man har som student til å reise litt eller gjøre noe annet noen dager, selv om dette betydde skippertak når det nærmet seg eksamen. For andre studenter passer det gjerne bedre med jevnt arbeid, så mitt tips er å finne en rytme på studiehverdagen som passer for deg. Jeg vil også anbefale å bruke studietiden til å bli kjent med fremtidige arbeidsgivere og undersøke hva du kunne tenke deg å jobbe med når du er ferdig utdannet. Trainee-opphold gir et godt innblikk i hvordan det er å være forretningsadvokat, men det finnes også andre måter å bli kjent med dine faglige interesser på, for eksempel ved å engasjere seg i frivillig arbeid.

110 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

Prøv å finne en balanse mellom studier og fritid som du trives med, og husk at alle er forskjellige når det gjelder dette.


Over: Maren Sofie Algerøy Samset Erfaringer fra studietiden

111


Over: Morten Valen Eide Foto av Erik BurĂĽs / STUDIO B13 112 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Erfaringer fra studietiden Halvard Saue Alder: 34 år Fra: Oslo Utdanning: Bachelor i Internasjonale studier, Master i rettsvitenskap, UiO Stilling: Fast advokat i Wikborg Rein Juridisk fagfelt: Shipping og offshore

Jeg valgte studier ut i fra interesser – først da jeg tok en bachelor i Internasjonale studier, og senere da jeg bestemte meg for å «teste» jusstudiet før en eventuell master. Jeg likte jussen såpass godt at jeg heller fullførte den. Som jusstudent var jeg opptatt av å holde de faglige mulighetene åpne så lenge som mulig, og gikk inn i hvert enkelt fag med liv og lyst. Jeg likte kanskje først og fremst måten å løse problemer på og tenkte at uansett hvilken retning jeg endte med å ta, så ville det være noe jeg kunne bruke jussen til etterpå – enten innenfor offentlig forvaltning, som politi eller forsvarer, eller som forretningsadvokat. At det endte med det siste er vel en blanding av tilfeldigheter – jeg likte sjørett og petroleumsfagene, og hadde det veldig hyggelig som trainee i Wikborg Rein. Dessuten appellerte firmaets internasjonale tilstedeværelse og klienter. Når det er sagt kunne jeg like gjerne ha endt opp med en jobb hvor jeg fikk kombinert en like sterk interesse for folkerett og menneskerettigheter med den kunnskapen jeg sitter på etter bachelorgraden. Akkurat det er jo noe av det som er fint med jussen – man har så mange muligheter når man er ferdig.

Som jusstudent var jeg opptatt av å holde de faglige mulighetene åpne så lenge som mulig, og gikk inn i hvert enkelt fag med liv og lyst.

Som student var jeg nok mer strukturert enn flittig. Det jeg fikk mest ut av var å stille godt forberedt til seminarer, løse oppgaver og kollokvere med andre studenter. Når jeg la litt prestasjonspress på meg selv gjennom semesteret ble ikke selve eksamen en like stor stressfaktor, men noen skippertak ble det jo mot slutten av hver avdeling allikevel. Ellers jobbet jeg en del ved siden av studiene, trente, gikk på ski om vinteren og hadde det mye moro. Nå slipper jeg jo å jobbe ved siden av da, men ellers mener jeg at det er lurt å koble av når man ikke er på lesesal eller kontoret – da har man gjerne mer overskudd og kan trøkke til når det trengs.

Erfaringer fra studietiden

113


Intervju: Vær deg selv — det er det du er best på Jobbintervjuet er viktig, spesielt hvis du virkelig ønsker deg jobben du søker. Du har én sjanse til å vise hvem du er og at du er riktig kandidat for jobben – eller til å erkjenne at dette likevel ikke var det du ville. Vi vil her kort si litt om hva vi som arbeidsgiver tenker rundt et jobbintervju og gi deg noen tips med på veien.

Innspill til forberedelser:    

Les lett tilgjengelig informasjon om arbeidsplassen du søker og de personer du skal møte (undersøk alltid hvem du skal møte på forhånd) Bruk sosiale medier til å få informasjon om organisasjonen og stillingen Forbered spørsmål for å finne ut om jobben passer for deg. Eksempler kan være:

Forberedelser Det skinner raskt igjennom om en kandidat er forberedt eller ikke. Fremstår du uforberedt vil det raskt bli stilt spørsmål til din motivasjon for jobben – umotiverte kandidater er mindre attraktive.

Arbeidsgiver benytter intervjuet til å kartlegge flere områder, blant annet :  

Motivasjon for å søke stillingen

Faglig dyktighet

Opplæring av nyansatte?

Faglig utvikling?

Personlige egenskaper, herunder sterke sider og forbedringsområder

Arbeidsmiljø?

Forventninger til stillingen?

Samarbeidsevner/ selvstendighet

Evne til å inngi tillit

114 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Intervjuet inneholder som oftest følgende elementer: Intervjuet

Informasjon om stillingen og bedriften

Spørsmålene kan variere fra samtale til samtale, men det er gjerne de samme elementene som går igjen – faglige kvalifikasjoner, personlige egenskaper, kommunikasjonsferdigheter og evne til å jobbe sammen med andre. Arbeidsgiver vil forsøke å stille åpne spørsmål for å få deg til å gi lengre og mer utfyllende svar. Ved et enkelt søk på internett vil du finne mange eksempler på spørsmål som stilles i et jobbintervju.

Presentasjon - gjennomgang av CV Personlige egenskaper Dine spørsmål

Tips!   Møt presis, vær fin i tøyet (uten å overdrive) og gi et skikkelig håndtrykk.

Du bør ha forberedt deg på å si noe om dine svake sider. Alle har vi svake sider, men det er hvordan vi forholder oss til dem og hva vi eventuelt gjør for å forbedre oss, som er viktig. Slike spørsmål stilles vel så mye for å kartlegge evne til refleksjon, ikke nødvendigvis for å kartlegge selve egenskapen.

Det er ikke bare hva du sier som gir arbeidsgiver et inntrykk av deg. Den ikke-verbale kommunikasjonen er svært viktig i et intervju. Kroppsspråket bør henge sammen med det du sier. En person som beskriver seg selv som blid og utadvendt uten å trekke på smilebåndet, virker ikke spesielt troverdig. Still spørsmål – det viser interesse. Prøv å slappe av: arbeidsgiver vil deg vel og ønsker å bli kjent med deg. Selg deg selv, men vær deg selv – det er du best på.

Lykke til! Intervju: Vær deg selv — Det er det du er best på

115


Kommuneadvokaten Vi søker etter traineer for 2020 Som trainee får du: • varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver • være med i retten, i møter og rådgi klienter • en av kontorets advokater som veileder Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår. Traineeoppholdet varer fire uker. Vi håper å se deg på vår bedriftspresentasjon og på vår stand på messedagen! Søknad sendes via kommuneadvokaten.oslo.kommune.no eller cvideo.no. Søknadsfrist 1. mars 2020

Våre advokater/advokatfullmektiger: • arbeider selvstendig med egne saker • prosederer jevnlig saker for retten • gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker • håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer praktisk/strategisk art • arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor. Vi har ca 25 advokater som arbeider med å bistå hele kommunen. Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og blant virksomhetene med flest ansatte, vedtak og kontraktsinngåelser. Det gir varierte og spennende oppgaver for advokatene. Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne dører og engasjerte kollegaer!


KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder i åtte regioner og et kontor i Brussel.

Kommune-Norges advokatkontor KS Advokatene er KS’ advokatkontor. Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. Med 21 advokater er KS Advokatene et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. KS tilbyr hvert semester:

 

Traineeopphold hos KS Advokatene Seks masteroppgave-stipend á 25 000 kroner

Kommune-Norge trenger din juridiske kompetanse Norske kommuner må forholde seg til mer enn 200 lover og like mange sentrale forskrifter. Det er behov for god tilgang til juridisk kompetanse i kommunene for å sikre riktige beslutninger og en effektiv bruk av kommunens ressurser. Dette gir nyutdannede jurister muligheter for å begynne sin karriere over hele landet. Som jurist i kommune-Norge er du midtpunktet i møtet mellom borger og politikere, og jobber i skjæringspunktet mellom jus og politikk. Du jobber tverrfaglig og får påvirke samfunnsutviklingen. I tillegg til faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver kan kommunesektoren også tilby «work-life balance» og trygge arbeidsbetingelser.

Vil du vite mer om mulighetene som jurist i KS eller i kommunene? Kom innom vår stand på ALD! Du kan også finne mer informasjon på www.ksadvokatene.no og www.ks.no.


ER DU NYSGJERRIG PÅ ADVOKATBRANSJEN? Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Rundt 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem hos oss. Lurer du på hvilken karriere du skal velge den dagen du er ferdig på studiet? Er advokat et av alternativene? Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

• Gratis medlemskap ditt første år som advokatfullmektig • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement. • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, med bedre forutsetninger for gode karrierevalg. • Rabaterte priser på kurs i regi av JUS og Advokatforeningen

Besøk våre nettsider for mer informasjon og registering: advokatforeningen.no/student

Studentmedlemskap i Advokatforeningen er gratis.

Vi er et allsidig advokatfirma og en utviklende arbeidsplass. Vil du lære mer? Besøk vår stand eller Vierdal.no

Kontor Trainee-program Skriveplass for studenter Til stede på Arbeidslivsdagene

Stavanger

Haugesund

  

  


ER DU NYSGJERRIG PÅ ADVOKATBRANSJEN? Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Rundt 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem hos oss. Lurer du på hvilken karriere du skal velge den dagen du er ferdig på studiet? Er advokat et av alternativene? Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

• Gratis medlemskap ditt første år som advokatfullmektig • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement. • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, med bedre forutsetninger for gode karrierevalg. • Rabaterte priser på kurs i regi av JUS og Advokatforeningen

Besøk våre nettsider for mer informasjon og registering: advokatforeningen.no/student

Studentmedlemskap i Advokatforeningen er gratis.

Har du lyst til å jobbe i krysningen mellom juss og medisin? Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er en dynamisk og spennende arbeidsplass med bred komptanse innen erstatningsrett, helserett og forvaltningsrett. Vi ønsker oss flere kollegaer med faglig interesse og engasjement! Les mer om oss på helseklage.no


www.thallaug.no

Advokatfirmaet Thallaug representerer med våre 19 medarbeidere på Lillehammer et unikt fagmiljø på Indre Østland. Våre avdelinger for fast eiendom, forretningsjuss og personjuss er sammensatt av både erfarne advokater og nyutdannede, noe som sikrer faglig bredde, spisskompetanse og lokalkunnskap.

Advokatfullmektig eller trainee? Advokat/advokatfullmektig

Thallaug er et firma med stor aktivitet og et rikt spekter av saker. Vi er på utkikk etter flere dyktige kollegaer som har lyst til å være med på å videreutvikle et sterkt faglig miljø. Vi tilbyr svært varierte arbeidsoppgaver, gode muligheter for prosedyre i et veletablert firma med dyktige og trivelige kollegaer. Både nyutdannede og advokater med juridisk arbeidserfaring er velkomne til å søke. Kontakt: Kristian Berg Tomren kt@thallaug.no

Trainee

Jevnlig tar vi inn studenter som trainee, hvor studenten får oppleve arbeidsdagen i et advokatfirma, bidra med juridisk kunnskap samt ta del i saksbehandlingen. Oppholdet varer normalt i fire uker og vi har mellom 8-10 traineer i løpet av året. Kontakt: Kristian Berg Tomren kt@thallaug.no

“Dersom du kunne tenke deg å jobbe sammen med oss, vil vi gjerne møte deg for en uformell prat under arbeidslivsdagene”

Advokatfirmaet Thallaug ANS

Lillehammer | Brumunddal | Gjøvik


Gode spørsmål å stille på stand Om arbeidsplassen 1 Hvilke rettsområder jobber dere innenfor? 2 Hva går jobben din ut på? 3 Hvilke oppgaver har du? 4 Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 5 Merker du forskjell fra når du startet i jobben og nå? 6 Omtrent hvor mange timer jobber du i løpet av en uke? 7 Hvordan er miljøet på arbeidsplassen? 8 Hvilke forventninger har dere til deres ansatte? 9 Hvor mange nyansettelser har dere årlig, og hvor mange av disse er nyutdannede jurister? 10 Hvor i landet har dere kontorer? 11 Hvorfor burde jeg som student ønske å jobbe hos dere? 12 Hvilket språk anvender dere mest? 13 Har dere noen stillinger som innebærer arbeid i utlandet? 14 Hva slags opplæring har dere av advokatfullmektiger? 15 Hadde du traineeopphold i bedriften før du ble ansatt? 16 Hvorfor valgte du å jobbe i akkurat denne bedriften? Har du jobbet andre steder først? 17 Hvilke verdier er det dere som aktører representerer? 18 Hva er den mest interessante saken du har hatt? 19 Hvordan skiller deres bedrift seg fra konkurrentene? 20 Hvilke personlig egenskaper ser dere først og fremst etter når dere ansetter? Studenttilbud/Trainee: 1 Hva slags tilbud til studenter har dere? 2 Når anbefaler dere å søke traineestillinger? 3 Hvilke arbeidsoppgaver kan man forvente seg som trainee? 4 Hvordan blir balansen mellom selvstendig arbeid og oppfølging fra en med erfaring når man har trainee? 5 Ved hvilke kontorer tilbyr dere trainee?


Velkommen til vår stand på Arbeidslivsdagene Tre av fire som ansattes i Wikborg Rein har også vært trainee hos oss. wr.no

OSLO

BERGEN

LONDON

SHANGHAI

SINGAPORE