Page 1

Ge誰ntegreerde proef 2013-2014 Emma Lien Van Vynckt

Sint-Jozefsinstituut Handels- en Toerismeonderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge tel. 050 33 19 43 info@sintjozefbrugge.be


Ge誰ntegreerde proef 2013-2014 Emma Lien Van Vynckt


1 Woord vooraf Aan het eind gekomen van mijn zesde jaar handel, kijk ik terug op een zeer leerzame ervaring. Door samen met de klasgroep een schooljaar lang een minionderneming te runnen, maakte ik kennis met de bedrijfswereld. Deze geïntegreerde proef schreef ik in het kader van de opleiding Handel aan het Sint-Jozefsinstituut. Een geïntegreerde proef maken is dé laatste stap naar het behalen van een diploma, en tegelijk een eerste stap in de onderzoekswereld. Het is een unieke kans om na twee jaar Handel te studeren je theoretische en praktische kennis over de bedrijfswereld om te kunnen zetten in een “eigen onderzoek”. Doorheen het schooljaar kregen we per vak tal van opdrachten. Aan iedere opdracht hing een deadline vast waaraan we ons moesten houden. Na iedere eerste versie konden we een tweede versie indienen om onze eigen fouten te verbeteren, wat ik een zeer motiverend systeem vind. Vele opdrachten hadden te maken met handel voeren in een bedrijf en alles wat erbij komt kijken. Enkele commerciële opdrachten, dan denk ik aan promotie maken, reclame ontwikkelen en tal van administratieve taken, zoals facturen opmaken, een journaal bijhouden. Sommige opdrachten lagen me zeer goed, andere waren een grotere uitdaging. Vele taken werden ook in groep gemaakt. Ik bedank al de leerkrachten die mij met raad en daad bijstuurden waar nodig. Graag richt ik nog een speciaal dankwoordje aan mevrouw De Meyer en mevrouw Sys, die beiden topcoaches waren voor mij dit schooljaar. Mijn link naar de digitaal doorbladerbare versie van mijn eindwerk: http://issuu.com/EmmaLienVanVynckt/docs/gip_EmmaLien_VanVynckt

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

3


4

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


2 Inleiding Deze geïntegreerde proef bundelt alle taken samen waaraan een heel schooljaar werd gewerkt, wat de laatste stap is in het behalen van het diploma Handel. Het onderwerp van mijn gip is uiteraard de minionderneming. Dit schooljaar hadden we drie miniondernemingen in het zesde jaar. De Oor@zaak, Pétivo en Maison Cuberdon. De laatste minionderneming is de mini waar ikzelf deel van uit maakte. De minionderneming ‘Maison Cuberdon’ is dus de rode draad doorheen deze gip. In het schooljaar bezochten we tal van bedrijven, waarrond we achteraf een bedrijfsverslag schreven. Naast bedrijfsverslagen vindt u in deze GIP ook facturen, journalen en jaarrekeningen, terug, dit allemaal voor het vak bedrijfseconomie. Deze opdrachten stoomden ons klaar om in de échte bedrijfswereld te kunnen meedraaien. Naast het vak bedrijfseconomie kregen we ook tal van taalgerichte opdrachten. Zo hadden we de studiereis naar Zweden. In de lessen Engels bereidden we presentaties voor over ons land, onze school, gewoontes, enzovoort. Er werd een uitnodiging geschreven voor de aandeelhoudersvergadering voor het vak Nederlands, dit voor taal en spelling. En voor het vak informatica, voor de lay-out. Voor het vak Frans werd een volledige presentatie gemaakt rondom de keuze van ons product, reclame maken naar de buitenwereld toe en het maken van een verkoopgesprek. Naast al deze losse taken, kregen we ook de opdracht een CV en sollicitatiebrief te schrijven in de vier talen die we in de opleiding aanleren. Al deze verschillende opdrachten worden chronologisch voorgesteld in deze GIPbundel. De eerste opdrachten dateren van in september 2013 en de laatste dateren van in mei 2014.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

5


6

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


3 Inhoudstabel 1

Woord vooraf ................................................................................................3

2

Inleiding .........................................................................................................5

3

Inhoudstabel ..................................................................................................7

4

Overzicht bijlagen ........................................................................................10

5

Bibliografie...................................................................................................12

6

Deelopdrachten............................................................................................14

6.1

Organogram .................................................................................................14

6.1.1

Organogram 1e semester ..........................................................................14

6.1.2

Organogram 2e semester ..........................................................................15

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .......................................................16

6.3

Afdrukken aandelen .....................................................................................16

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering...............................................17

6.5

Website minionderneming............................................................................18

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse .............................................................20

6.6.1

Enquête....................................................................................................20

6.6.2

Grafieken met extra woordje uitleg...........................................................21

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ...........................................26

6.7.1

Verkoopfactuur met handelskorting .........................................................26

6.7.2

Journaal ....................................................................................................27

6.8

Présenter l'assortiment de votre mini-entreprise ...........................................28

6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / film........................................................30

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens ............................................................33

6.11

Marketingmix ...............................................................................................34

6.12

Une campagne publicitaire ...........................................................................44

6.12.1

Texte de publicitaire .................................................................................44

6.13

Sollicitatiebrief en CV...................................................................................45

6.14

Sollicitatiegesprek .........................................................................................45

6.15

Analyse jaarrekening.....................................................................................46

6.16

File: ’Starting up a new business in the UK...................................................48

6.17

La conversation de vente..............................................................................53

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

7


6.18

Geschäftsbrief (Anfrage) ..............................................................................55

6.19

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ....................................................56

6.20

Bedrijfsbezoeken..........................................................................................57

6.21

Bedrijfsbezoek ‘Spicer’ Brugge .....................................................................58

6.22

Conclusie .....................................................................................................59

8

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

9


4 Overzicht bijlagen Bijlage 1 – Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2) Bijlage 2 – Voorbeeldenquête (6.6) Bijlage 3 – 4 verkoopfacturen (6.7) Bijlage 4 – Lettre commerciale (6.8) Bijlage 5 – Affiche (campagne publicitaire) (6.12) Bijlage 6 – Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13) Bijlage 7 – CV in het Frans, Engels, Duits (6.13) Bijlage 8 – Berekeningen, balans, resultatenrekening (6.15) Bijlage 9 – Contact details: emails/letters (6.16) Bijlage 10 – Lettre commerciale (6.17) Bijlage 11 – Verslag bestuursvergadering (7.2)

10

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

11


5 Bibliografie Schoolboeken Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van der Streeck, O., Van Doorne, O.(2013). Handelzes module 6, sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, Human resources. Berchem: De Boeck nv Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van der Streeck, O., Van Doorne, O.(2013). Handelzes module 7, commercieel beleid, buitenlands beleid. Berchem: De Boeck nv Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van der Streeck, O., Van Doorne, O.(2013). Handelzes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid. Berchem: De Boeck nv Van haesendonck, J., Vannobel, J., Helsen, K., Huyse, A., Van Calster, I., Vandenberghe, B., s.d.BranchĂŠ atelier TSO X-tra. Wommelgem: Van In. Jacobs, L. (2011). Alles klar 3, Arbeitsbuch. Wommelgem: Van In Kerr, P. (2008). Inside Out. London: Macmillan Internet http://www.britishchambers.org.uk/ http://www.conf-geldhof.be/ http://www.maisoncuberdon.be/ http://www.nbb.be/

12

GeĂŻntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

13


6 Deelopdrachten 6.1 Organogram 6.1.1 Organogram 1e semester

14

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.1.2 Organogram 2e semester

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

15


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering In het begin van het schooljaar ontwierpen wij voor iedere aandeelhouder een persoonlijke code. Hiermee kon elke aandeelhouder zich registreren op de website http://mini.jozefienen.be en konden ze hierop mede delen of ze aanwezig zouden zijn op de aandeelhoudersvergadering. Op die manier wisten we hoeveel mensen er ongeveer zouden aanwezig zijn op de vergadering. Dit systeem zorgde voor een vlotte registratie. Naast een persoonlijke code, kregen de aandeelhouders ook een barcode. Deze stond op de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering die verstuurd werd naar iedere aandeelhouder. Iedere uitgenodigde werd gevraagd dit strookje mee te nemen naar de vergadering, want daar werd de barcode gescand. Zo werden de aanwezige aandeelhouders direct in ons systeem geregistreerd. Door deze registratie konden wij later voor iedere aandeelhouder een aandeelhoudersbewijs opmaken. In de bijlagen kunt u de aandeelhoudersbrief zowel in papier als digitaal consulteren.

In bijlage 1 vindt u de uitnodiging(6.2), zowel op papier als digitaal.

6.3 Afdrukken aandelen Nadat elke aandeelhouder geregistreerd werd, konden wij voor hen een officieel document maken waarop stond dat hij/zij aandeelhouder is bij onze minionderneming ‘Maison Cuberdon’. Dit document werd ook gelinkt aan een Excel document, wat zorgde voor een vlotte regeling en registratie.

16

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering Zoals eerder uitgelegd in deze GIP-bundel, werd iedere aandeelhouder gevraagd om zich te registreren met hun persoonlijke code op de website http://mini.jozefienen.be. Stap één is de juiste minionderneming aanklikken. Onze eigen ICT-manager van de klas zorgde voor een professionele banner met daarin het logo van Maison Cuberdon om op de website te plaatsen. Stap twee is zich registreren met de persoonlijke code. Na het inloggen kwam je bij stap drie, aanvinken of hij/zij aanwezig of afwezig zou zijn.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

17


6.5 Website minionderneming Voor onze eigen website van de minionderneming konden we rekenen op de leerlingen van 6BI. Thibault Sys was toen onze ICT-manager, hij was onze contactpersoon die het overleg met de leerlingen uit 6IB coördineerde. We bespraken met onze klas welke informatie we op onze site zouden zetten. Welke promoties, reclameacties, of we ons organogram van de minionderneming zouden publiceren, welke foto’s er online zouden komen… Wij leverden de leerlingen van BI alle content en grafisch materiaal en de computerspecialisten stonden in voor de technische realisatie van de website. Op de openingsvergadering stond er een aantrekkelijke startpagina online, we zijn dus als team in onze opzet geslaagd! Onze website www.maisoncuberdon.be gaf het publiek wat meer informatie wie wij als minionderneming zijn en presenteert ons assortiment.

18

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

19


6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse 6.6.1 Enquête Wij, twee leerlingen uit het Sint-Jozefsinstituut, hebben dit jaar een minionderneming opgestart. Wij verkopen cuberdons. Wij zouden u hierover enkele vraagjes willen stellen zodat we onze klanten beter kunnen verwennen met onze lekkernij. 1. Cuberdons, lust u dit? o Ja o Neen 2. Hoeveel keer per maand eet u cuberdons? o Nooit o 1-2 keer o 2-4 keer o Meer 3. Indien u cuberdons zou kopen, welke hoeveelheid verkiest u dan? o 100 gram o 250 gram o 500 gram 4. Welke prijs bent u bereid te betalen voor 250 gram? o 3 euro o 4 euro o 5 euro o 6 euro 5. Hecht u meer belang aan de kwaliteit van het product of eerder aan een goedkopere prijs? o Kwaliteit o Goedkopere prijs 6. Welke verpakking verkiest u? o Zakje o Doosje 7. Zou u veel belang hechten aan de verpakking? Ja/nee Zo ja, o Belang aan uiterlijk van de doos of het zakje o Belang aan de praktische kant 7. Verkiest u de originele smaak of staat u open voor nieuwe smaken (kiwi, appel, peer, viooltjes, aardbeien, …) o Ik ben bereid nieuwe smaken uit te proberen o Ik houd mij liever aan de traditionele cuberdons 8. Bent u bereid eerder cuberdons te kopen als u weet dat een deel van de winst geschonken wordt aan een goed doel zoals de Cliniclowns? Ja / neen 9. Waar verkiest u uw cuberdons te kopen? o Markt o Speciaalzaak o Maakt mij niet uit o

20

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.6.2 Grafieken met extra woordje uitleg

Wanneer we een vraag stelden over de hoeveelheid van de verpakking, was 250 gram is de absolute favoriet. Gelukkig maar, want dat is de hoeveelheid die wij verkopen. Slechts 3 mensen zouden 100 gram verkiezen boven de standaardhoeveelheid van 250 gram. Mensen bleken zelfs geen zicht te hebben op het aantal cuberdons dat er in een pakje van 250 gram zitten. Daarom wisten we hen te vertellen dat een pakje van 250 gram een hoeveelheid van 17 cuberdons bevat.

Er waren 12 mensen bereid om een prijs van 5 euro te betalen voor een hoeveelheid van 250 gram. Dit komt zeer goed uit, want dat is namelijk onze standaardprijs. De kwaliteit is een belangrijkere factor voor onze doelgroep dan een goedkopere prijs. Dit leren we uit volgende grafiek, ‘Hecht u meer belang aan de kwaliteit’. 7 mensen vonden 4 euro al een hoge prijs maar zoals we reeds wisten is dat op kwaliteit geen prijs staat.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

21


Wij verkopen een specialiteit en bij deze goederen weegt de kwaliteit veel zwaarder door dan de prijs. Iedereen was er steevast van overtuigd dat prijs geen rol speelt bij een kwalitatief product. Een student hechtte toch meer belang aan de prijs, een studentenbudget is eerder beperkt.

12 mensen kozen voor een zakje. Dit omwille van de praktische kant, een zakje is namelijk makkelijker op te bergen. De minderheid (10) van de ondervraagden koos voor een doosje. Een doosje presenteert eerder mooi, maar neemt ook meer plaats in. Wat ons opviel, was dat oudere mensen meer belang hechten aan de verpakking.

22

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


We stelden onze respondenten de vraag of ze veel belang hechten aan de verpakking. Indien dit antwoord ja was, stelden we een bijkomende vraag. ‘Waaraan hecht u meer belang aan, aan de praktische kant of aan het uiterlijk van de verpakking?’ De meningen waren verdeeld maar toch koos de meerderheid (9) voor een mooie verpakking. 7 ondervraagden kozen toch voor de praktische kant van de verpakking.

Het viel ons op dat de meerderheid van de jongeren open staat voor nieuwe smaken. Hieronder verstaan we smaken als appel, kiwi, peer … Maar de jongeren gaven ons ook het advies dat ouderen hier misschien niet zo positief op zouden reageren omdat zij meer geneigd zijn om bij het originele van het product te blijven. Wat ze zeiden, klopt ook, want bij het interviewen van de oudere generatie was dit inderdaad het geval.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

23


Wanneer we een goed doel vermeldden, waren de mensen meteen enthousiast. Blijkbaar wekt een goed doel veel sympathie op. Het feit dat jongeren een minionderneming opstarten vinden de mensen een goed initiatief en dat ze hierbij een goed doel steunen, in dit geval de Cliniclowns, vinden ze nog positiev er.

De markt is ‘the place to be’ volgens de 11 cuberdonliefhebbers voor hun aankoop van deze heerlijke snoepjes. 6 mensen, die kwaliteit wel heel belangrijk vinden, waren toch eerder geneigd naar een speciaalzaak te gaan. Voor 5 van de ondervraagden maakt de plaats niet uit waar ze hun cuberdons kopen.

24

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Besluit We kunnen concluderen dat cuberdons een zeer geliefd snoepje zijn, als ze van goede kwaliteit zijn. Mensen eten deze specialiteit af en toe omdat de kwaliteit van deze lekkernij uitstekend moet zijn, en in de supermarkt is dit niet het geval. De ondervraagden verkiezen de hoeveelheid van 250 gram, voor een prijs van 5 euro. Ideaal want dit is de hoeveelheid met de prijs die wij hanteren. Men hecht meer belang aan de kwaliteit van het product dan aan de prijs, daarom kunnen wij ook een ietwat duurdere prijs vragen. Mensen verkiezen liever een zakje. Dit omwille van de praktische kant. Oudere mensen verkiezen toch liever een doosje, dit presenteert mooier. Wanneer we onze respondenten een vraag stelden over de smaak van de cuberdons, stonden de jongeren open voor nieuwe smaken. De ouderen hielden het liever bij de originele smaak van de cuberdon. Wij schenken ook een deel van de winst aan een goed doel. Dit heeft een zeer positief effect op de mensen. Mensen appreciëren dat enorm en zijn sneller bereid om ons product te kopen. Heel wat mensen kopen hun cuberdons het liefst op de markt. Naast de markt kopen er ook nog heel wat mensen hun cuberdons in een speciaalzaak.

In bijlage 2 vindt u een voorbeeldenquête(6.6)

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

25


6.7 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen 6.7.1 Verkoopfactuur met handelskorting

In de bijlage 3 vindt u de 4 andere verkoopfacturen(6.7)

26

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.7.2 Journaal

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

27


6.8 Présenter l'assortiment de votre mini-entreprise N° 1.

Des cuberdon 200gr

2.

Des biscuit cuberdon

Ce biscuit est un produit dérivé : ce biscuit a un goût de cuberdon. On peut le manger au goûter ou quand an a faim.

3.

Une sauce dessert

C’est une sauce dessert qu’on peut laisser couler sur les glaces ou qui soignera la finition originale d’un dessert. Une idée pour remplacer la sauce au chocolat par un bon produit artisanal.

4.

Une pâte à tartiner

Pour les gourmant qui veulent le goût du cuberdon au petit déjeuner, nous avons présentée un produit délicieux. Une pâte à tartiner au goût de cuberdons. Si on commence le jour avec une tartine à la Cub-OSpread, le succès est garanti.

5.

Un Cub-O-Crunch

Avec le Cub-O-Crunch on peut faire des recettes originales ; ce produit est une bonne alternative pour les noix sur un dessert.

28

Image

Description Le cuberdon est un produit artisanal, typique de la région d’Eeklo et de Gand . La recette est un secret. Le cuberdon est très sucré, idéal pour les gourmant. On peut le savourer avec une tasse de café l’aprèsmidi.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


N° 6.

Image

Des nez acidulés

Description Ce sont des gommes tendres qui sont une alternative bonne pour ceux qui n’aiment pas manger des cuberdons chaque jour.

7.

Des oursons acidulés

Elles ont le même goût que les nez acidulés mais cette forme plaît aux enfants.

8.

Des petits cœurs gélifiés

C’est un produit que nous vendons pour la fête de Saint-Valentin. C’est un cadeau romantique pour votre petit(e) ami(e) ou votre homme/ femme.

9.

Des truffes de boules de neige

10.

Des sucettes

C’est un produit qui fait penser à l’hiver. C’est idéal pendant l’hiver avec une tasse de café.

C’est une authentique sucette Rock, à différents goûts. Bien meilleurs que les sucettes normale.

In de bijlage 4 vindt u de lettre commercial (6.7)

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

29


6.9 PowerPoint / Prezi-presentation / film Hello, we are Isabelle and Emma Lien and we will give you some more information about the school system in Belgium. In the Flemish part of Belgium there is fulltime compulsory education when you reach the age of 6. This compulsory education takes 12 years. 6 years education and 6 years secondary education. Now I’ll explain the structure of the Belgian school system. In primary education you first have nursery school and then primary school. Next you have secondary education. There are different levels: ASO, TSO, KSO and BSO. ASO is general secondary education. TSO is technical (secondary education). Besides TSO you have KSO, this is artistic (secondary education). And BSO is vocational (secondary education). If you succeed then you can pass to the higher education. You can go to college or to university. Some more information about the higher education. We have 5 cities where you can study. Here in Bruges, we have four colleges. In Bruges you don’t have a university, but maybe in the future there might come one, near the station. If you want to go to university anyway, you can go to Ghent. Ghent has a good connection with Bruges, by taking the train. There you have many universities and colleges. Besides Bruges and Ghent, you can also study in Antwerp, Kortrijk, Brussels and Leuven. When you succeed in college you receive a bachelor. I degree profession – minded bachelor’s degrees prepare for specific profession. In University you focuses on the nautical knowledge more about the base of a field. When you receive your bachelor its usual that you complete your studies with a master. When you decide to study further most of the young people go on a student flat. You can rent a small room or a studio. The prices are very high, therefore some young people take a job. Student life is really great. The city never sleeps, you’ll experience the time of your life! Now, this may seem like a lot of information at one time. Therefore, we have a movie in which my sister is telling about her own school experience. So you can watch how our school system is in real life.

30

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Now I’m going to talk about our own school, so you will get an idea what our school looks like. When you enter, you have the reception. You can go there with all your questions. Then you have the playground, where you can relax during the breaks. It’s not that big, there are 2 different playgrounds. The students of the seventh year have a separate playground near their own 'house' where they have class and can relax. The whole building has 5 different parts, so you have the A part, B, C, D, E and F. In the beginning it’s a bit difficult but you get used to it. There is also ‘het Gistje’ where you can study during the lunch break, print documents, gather for a group work and so on. Next there is ‘the box’ where you can buy chocolate, juice and soup during the breaks. The students of the fourth year sales are run the shop. Then there are also 2 different gym rooms. One is next to the reception and the other one is across the street. Finally there are two different school restaurants: A cafeteria in the school and the other one is on the first floor of the gym across the street. It’s a nice school in the middle of the city, close to the shops and little restaurants where you can eat during the lunch break. If you work hard for school, teachers are very friendly and they will help you if you have a problem with school or with problems at home. Field of study Now I will explain the fields of study in our school. We have two type in our school: technical and vocational secondary education. In each type we offer a few fields of study. We call them TSO and BSO. Now I will explain our most important fields of study Technical (TSO) Commerce It’s a business oriented training with a focus on economic subjects and computer science. During the year we get a practical training. We start up our own young enterprise. So we have to visit companies and we learn how to work in a business world. Later we can study further to a professional bachelor, mainly in economics. Commerce languages This field of study prepares you for a job in the reception, communication and administrative departments of a company. Tourism

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

31


You learn to have contact with customers and passengers. You can immediately start working with a tour operator or as a travel agent. In the fifth year you go on a study trip. IB The focus is primarily on the information technology. You get the certificate business administration at the end of the 6th year. With the diploma Computer Management you can get started right away as a PC expert or a helpdesk manager. BI You have two parts in this field of study. It’s a study of the structure of a company and the administration. You learn how to use professional software. Vocational (BSO) Office You have two parts in this field of study. You have general subjects and practical subjects. You also work as a trainee in a company. You get the high school diploma after attending the 7th year Office Administration and Data Management. So further study is still possible. Sales You learn the modern sales techniques. You can immediately start working as a salesman / saleswoman in retail or as a logistics employee in wholesale.

Thank you all for listening, We hope you will find your way in the school and have a good time!

32

GeĂŻntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

33


6.11 Marketingmix

Product Productkeuze Begin vorig schooljaar is onze klas aan de slag gegaan om het ideale product te kiezen. De klas werd verdeeld in groepjes. Per twee moesten we een product bedenken en voorstellen aan de klas. Er zaten veel uiteenlopende ideeën bij zoals, Amerikaanse producten, kookgerei, bureau materiaal, enzovoort. Het viel de klas echter zeer moeilijk om een keuze te maken. Het ging tussen cuberdons of Amerikaanse producten. Isabelle Wittevrongel en Thibault Cloet presenteerden het idee om cuberdons te verkopen. Deze ingeving kwam van mevrouw Van der Meersch, onze coach in de minionderneming. Zij is was al langer fan van het idee om cuberdons te verkopen, Isabelle en Thibault werkten samen dit idee verder uit. Ikzelf en Toon Louagie stonden paraat achter het idee om Amerikaanse producten te verkopen. Na lang overleg en enkele discussies zijn we uiteindelijk tot een beslissing gekomen. Het begin van Maison Cuberdon was een feit! We vonden het enkel een riskant product wegens de korte houdbaarheidsdatum, maar we vonden het toch het proberen waard.

Leverancier “Waar zouden we onze producten bestellen?” Een keuze die snel gemaakt werd, onze coach heeft namelijk een kennis in het bedrijf Geldhof confiserie. Via deze kennis konden we al snel contacten leggen met deze firma. Dankzij deze vlotte communicatie waren wij al zeker van een leverancier vorig schooljaar. Na onze eerste verkoopmomenten konden wij al snel concluderen dat wij erg tevreden zijn met onze leverancier. De samenwerking verliep zeer vlot! We informeerden ons grondig over de houdbaarheidsdatum van de goederen. Want dit was het enige risico dat we hadden. Cuberdons versuikeren namelijk na 3 weken. Daar hadden we ook al snel een oplossing voor. We werken namelijk just in time. Deze methode werkt als volgt: eerst leggen we onze verkoopmomenten vast, dan maken we een schatting hoeveel we ongeveer zouden verkopen. Daarna plaatsen we onze bestelling, een week voor het verkoopmoment. Zo zijn de cuberdons super vers als we ze verkopen.

34

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Geldhof confiserie is een bedrijf gelegen in Eeklo. Geldhof staat bekend voor zijn heerlijke verse cuberdons, ze produceren hun cuberdons daar namelijk nog ter plaatse. Op de authentieke wijze door het koken in koperen ketels en het is een streekproduct. Bij grote bestellingen werd deze geleverd aan school. Voor kleinere hoeveelheden konden we altijd rekenen op mevrouw Van der Meersch die onze cuberdons ging halen met de auto. Geldhof confiserie verkoopt naast cuberdons ook andere zoetigheden, zoals Cub-O- cream, Cub-O-Crunch en cuberdonkoekjes. Ze verkopen ook een kleurig assortiment van zachte gommen met een leuke vormgeving.

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

35


Niet-duurzame goederen Wij verkopen niet-duurzame goederen. Onze klanten kopen het product aan, voor eenmalig gebruik. Dit klinkt vrij logisch omdat ons product een eetbaar product is. Daarom ligt onze prijs niet zo hoog zoals bij duurzame goederen.

Preference goods De cuberdon is een snoepje waarbij de klant hoge eisen stelt. Hij/zij wil de beste kwaliteit kwantiteitsverhouding. Door onze leveranciers hebben wij al een goede naam en weten onze klanten dat wij een kwalitatief product verkopen.

Productassortiment De breedte hebben we bewust beperkt uit 2 producten, zodat we een specifiek doelpubliek aantrekken. We kunnen de breedte doorheen het jaar uitbreiden met andere producten waar de smaak van cuberdons in verwerkt zit. Zo verkochten we later in het jaar nog sneeuwballen. Dit was een eenmalige aankoop om eens te testen, maar de verkoopresultaten waren zeer goed. Zo bleven we sneeuwballen aankopen en verkopen! We verkopen onze cuberdons in drie verschillende soorten verpakking. Een klein doosje van 200 gram, waar telkens 17 cuberdons in zitten. Voor de cuberdonkoekjes verkopen we één soort verpakking.

breedte diepte

cuberdons

cuberdonkoekjes

-doos van 200gr

-doosje van 100gr

-doos van 1,5 kg -doos van 2kg

36

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Productlevenscyclus

We klasseerden de cuberdonkoekjes in de introductiefase. wij gaan er vanuit dat dit product nog niet erg bekend is voor vele mensen. Dit merkten we ook na ons eerste verkoopmoment. Mensen waren zeer ge誰nteresseerd in deze nieuwigheid, maar zijn ook wat afwachtend. Wanner we enkele proevertjes op een schaaltje presenteerden, zodat onze potentiele klanten konden proeven kwamen er tal van positieve reacties. Wij hebben alvast het volste vertrouwen in dit nieuwe product! Ons tweede product, de cuberdons, situeerden wij in de rijpingsfase, we ondervonden dat het product nog altijd erg in de smaak valt bij de klanten. De oudere mensen zijn ermee opgegroeid en zijn er nog steeds verzot op. Bij jongeren mensen is het snoepje minder bekend. Volgens ons zal het nog lang duren voordat de cuberdon in de terugvalfase terecht komt. Een is een tijdloze lekkernij, voor jong en oud!

Service Wij proberen een goede service verschaffen aan onze klanten door een kwalitatief product te verkopen. Naast ons kwalitatief product hangt ook veel af van de manier waarop men goederen verkoopt. Altijd even vriendelijk tegen iedereen en bereid zijn om meer informatie te geven zijn basis regels in het bieden van een service. Naast een goede service, bieden wij de klanten ook altijd enkele proevertjes aan. Wanneer we een product niet meer in voorraad hebben, bieden we onze klanten een bestelformulier aan om in te vullen. Bij onze volgende levering zijn deze klanten zeker van hun goederen.

Verpakking Het verpakken van de goederen gebeurt al direct in de fabriek. Het is een verzorgde en praktische verpakking.

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

37


Prijs Prijszetting De prijsbepaling was één van de moeilijkste zaken voor ons, als startende ondernemers. Moeilijk omdat we niet goed wisten hoeveel je kan en mag vragen. We baseerden ons op de prijzen van de concurrentie. Daar pasten we onze prijzen nog wat aan, want wij verkopen onze goederen rechtstrees van de groothandel, dus ze zijn uiterst vers. Dit is een grote troef, waar we een extraatje voor kunnen vragen. Wij kozen voor ronde getallen, dit is gemakkelijker voor de klant om gepast te kunnen betalen. product grote rode cuberdons (doos) kleine rode cuberdon (doos) kleine rode cuberdon (doos) cuberdonkoekjes sneeuwballen cub o cream

gewicht 2 kg

aankoopprijs/ eenheid 14,8€

prijs incl. btw 15,69€

verkoopprijs excl. verkoopprijs incl. btw Btw 23,58€ 25€

1,5kg

11,2€

11,87€

18,87€

20€

200g

2,38€

2,52€

4,72€

5€

100g 150 g 250 ml

2,27€ 1,8€ 2,19€

2,41€ 1,91€ 2,32€

4,72€ 3,77€ 3,77€

5€ 4€ 4€

Marktdoelstelling Wij hanteren twee marketingdoelstellingen binnen onze minionderneming. Productkwaliteit is één van de belangrijkste doelstellingen voor Maison Cuberdon. Dankzij ons superieure product kunnen wij iets hogere prijzen hanteren. Onze cuberdons zijn van uitstekende kwaliteit en de klant is hiervoor bereid om die kwaliteit te betalen. Dankzij de merknaam van ons product ‘Geldhof’ kunnen wij deze doelstelling gebruiken. Naast productkwaliteit maken wij ook gebruik van winstmaximalisatie. Het is voor onze minionderneming zeer belangrijk om de huidige winst te maximaliseren zodat we genoeg dividend hebben om aan onze aandeelhouders terug te geven. Daarnaast gaat ook een deel van de winst naar het goede doel de Cliniclowns. De kortetermijndoelstelling primeert hierbij op de lange termijn doelstelling.

38

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Kostengerichte prijszetting Het bepalen van de juiste kostprijs is van groot belang bij een kostengerichte prijszetting. De kostprijs nemen we immers als basis voor de berekening van de prijs waartegen wij als minionderneming onze producten willen verkopen. Heel erg veel kosten hebben wij als minionderneming doorheen het jaar niet meer. Kosten ha dden we vooral bij het maken van de stand, die nu in orde is.

Imagoprijszetting Bij het bepalen van onze verkoopprijs speelt het imago van het product ook zeker een belangrijke rol. De prijs is een weerspiegeling tussen het imago en de kwaliteit van het product. Bij onze prijzen van onze cuberdons zeggen we iets over de kwaliteit van het product. Onze cuberdons zijn van Geldhof de enige en echte Belgische leverancier. Een hogere prijs staat gelijk met een kwalitatief degelijk product en onze klanten willen hiervoor ook wat meer betalen.

Psychologische prijszetting Als verkoopprijs namen wij ronde bedragen. Dit omwille van het gemak voor de klant om te betalen en om snel te kunnen uitrekenen wanneer de klant meerdere hoeveelheden wil kopen. Voor een kleine doos cuberdons en een doosje koekjes vragen wij 5 euro. Dit is een rond bedrag die zeer gemakkelijk is uit te geven.

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

39


Plaats Verkoopmomenten Onze belangrijkste verkoopmomenten zijn de aandeelhoudersvergaderingen en de oudercontacten. De eerste aandeelhoudersvergadering op 23 oktober is met succes geslaagd! Op een aandeelhoudersvergadering staan wij met de 3 miniondernemingen met onze stand klaar om te verkopen. Het voordeel op een zo’n vergadering is dat ook mensen die oorspronkelijk voor een andere mini ook eens bij onze stand passeren en zo verkopen we nog meer. Op oudercontacten zijn al de leerkrachten aanwezig en heel wat ouders die meestal niet te weerstaan zijn aan een lekkere cuberdon. Er volgt nog een aandeelhoudersvergadering en bij elke examenperiode organiseert het de school oudercontacten, waar wij ook mogen verkopen. Naast de aandeelhoudersvergadering en de oudercontacten verkopen wij ook op de markt in Brugge op zaterdag 30 november en op de markt in Roeselare op vrijdagavond 22 december.

Datum verkoopmoment

beschrijving

23 oktober 2013

Verkopen op de aandeelhoudersvergadering. De opening van de drie miniondernemingen

25 oktober 2013

oudercontact

28 oktober 2013

op de speelplaats

30 november 2013

Verkopen op de markt in Brugge

22 december 2013

Verkopen op de kerstmarkt in Roeselare

Verkoopplaatsen Wij verkopen onze cuberdons dus op tal van verkoopmomenten. Naast onze verkoopmomenten kunnen onze klanten ook altijd een bestelling plaatsen via onze bestelformulieren.

Organisatie magazijn Het magazijn van Maison Cuberdon moet zeer goed georganiseerd zijn. Wij werken namelijk volgens het begrip ‘fifo’ first in, first out. De cuberdons die als eerste toekomen in ons magazijn verkopen we ook weer als eerste. Zo verkleinen we de kans dat onze cuberdons versuikeren. Wanneer we een bestelling binnen krijgen controleert het magazijn eerst of we de gevraagde hoeveelheid in voorraad hebben. Zo wel halen we de eerst ingebrachte voorraden uit het magazijn en staan die klaar om te verkopen. Wanneer niet genoeg voorraad in het magazijn bezitten plaatsen we meteen een nieuwe bestelling.

40

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Promotie Doelgroep Het is vrij logisch dat ons doelgroep mensen zijn die graag zoete snoepjes eten. We spreken daar een heel groot deel van de bevolking aan. Wij verkopen bewust geen andere snoepjes, voorbeeld zure beertjes.

Slogan Dit was een taak voor het commercieel departement. We brainstormden samen met 4 leerlingen. Na een lange tijd kwamen we uiteindelijk tot dé perfecte slogan. Wij zochten eerst lang een slogan in het frans omdat het goed klonk met onze naam ‘Maison Cuberon’. Uiteindelijk is het toch een Nederlandse slogan geworden. Met onze slogan willen wij de mensen op roepen om de heerlijke smaak van cuberdons te proeven en te kopen. In onze slogan zit er ook een woordspeling. Het woord ‘neus’ verwijst naar de vorm van het snoepje en op de smaak van het snoepje.

Logo

De volledige klas was er van overtuigd dat wij een sierlijk logo nodig hadden. Lore De Roo kwam op het idee om een vrouwelijk silhouet te tekenen die een cuberdon in haar handen houdt. Isabelle werkte dit idee verder uit op papier. Wanneer de schets af was werd het ontwerp op papier verwerkt op de computer. De vrouw staat voor het huiselijke, gezellig dat ‘Maison Cuberdon’ met zich meedraagt. Het sierlijke lettertype straalt klasse uit! We zijn allen zeer tevreden over ons logo en kregen al tal van positieve commentaren.

Huisstijl Wij hebben onze huisstijl vooral te danken aan het kleur van ons product. We hebben een kleur gezocht die het plaatje compleet maakte en dat is het licht roze en het donker paars. Deze kleuren komen overal terug, in onze stand, officiële documenten, website, enzovoort.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

41


Website Voor onze website werkten we samen met de leerlingen van IB. We bespraken met onze klas welke informatie we op onze site zouden zetten. Welke promoties, reclameacties, of we ons organogram van de minionderneming zouden publiceren, welke foto’s er online zouden komen… Wij leverden de leerlingen van BI alle content en grafisch materiaal en de computerspecialisten stonden in voor de technische realisatie van de website. Thibault Sys gaf onze website de final touch! Op onze website kan je tal van gegevens terugvinden. Zoals ons organogram, ons assortiment, onze sponseren en ook filmpjes en foto’s. Zo kunnen onze klanten altijd op de hoogte blijven, met wat we bezig zijn. Wanneer je op de website terechtkomt, zit je met één klik zit je op onze Facebook of Twitter pagina.

42

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Stand De stand hebben we volledig te danken aan het technisch departement. Dit is onze grote trots van onze minionderneming. 3 leerlingen maakten deze stand namelijk volledig zelfstandig. Ze maakten het ontwerp en werkten die daarna ook volledig uit. Alles verliep vlot onder leiding van Damien Maes. Door zijn handigheid en kennis van klussen is de stand hoe hij nu is. De verantwoordelijke marketing gaf de mannen enkele creatieve ideeën met. Het koste het technisch departement uren werk, maar het resultaat mag er zeker zijn! Wij kozen voor een huiselijke sfeer die we creëerden door gebruik te maken van fotokaders aan de wand, waarin wij onze sponsors presenteren. We gebruikten etagères en glazen potten om onze proevertjes in te presenteren.

We kochten een grote speelgoedkist aan om onze goederen in op te bergen en te presenteren. Ook deze kist werd eerst onder handen genomen door het technisch departement. Een likje verf en deze kist zag er weer als nieuw uit! Ook hier komt opnieuw het huiselijke sfeertje terug in voor. We hebben ook gekozen voor een stand dat we gemakkelijk kunnen verplaatsen. De panelen kunnen allemaal uit elkaar worden geschoven. En onze goederen kunnen we verplaatsen in de koffer.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

43


6.12 Une campagne publicitaire 6.12.1 Texte de publicitaire

In bijlage 5 vindt de affiche (6.12)

44

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.13 Sollicitatiebrief en CV

Link naar appsite: http://www.mytaggle.nl/?action=code&code=EmmaLienVanVynckt

6.14 Sollicitatiegesprek Dinsdag 28 januari, solliciteerden wij allen voor een nieuwe functie in de minionderneming. Ik stelde mij kandidaat voor de functie van marketing manager. De aanwezige leerkrachten waren: de heer Hans Decock, De heer Joris Vandaele en mevrouw Dominique Vandewalle.

In bijlage 6 vindt u het volledige CV en sollicitatiebrief (6.13) In bijlage 7 vindt u de CV Frans, Engels en Duits (6.13)

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

45


Analyse jaarrekening Liquiditeit Formule liquiditeit in ruime zin = vlottende activa - vorderingen op minder dan 1 jaar vreemd vermogen op korte termijn Besluit Ratio is kleiner dan 1, we kunnen niet spreken van een liquide onderneming. De onderneming toont aan dat hij niet in staat is om met zijn vlottende activa de schulden op korte termijn terug te betalen. Dit is zeer negatief en is meestal te danken aan teveel schulden op korte termijn.

Solvabiliteit Formule Eigen vermogen x 100 Totaal vermogen Besluit Solvabiliteit van de onderneming toont aan of de onderneming zijn schulden kan terugbetalen op zowel korte als lange termijn. Er vindt een daling plaats, dus de kreditwaardigheid van de onderneming is gedaald. Het gedaalde procent (van 49,98% naar 46,94%) is nog altijd meer dan 33,33, dus de onderneming beschikt over voldoende solvabiliteit

Rendabiliteit Formule REV = winst (verlies) van het boekjaar na belastingen x 100 eigenvermogen Besluit Zeer hoge rendabiliteit, dus het bedrijf heeft een goed rendement. In dit bedrijf kan je dus risicovrij beleggen. Dit is dus een zeer rendabel bedrijf en tal van investeerders zouden hierin investeren

46

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ebit en Ebitda Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiële opbrengsten (code 752/9) + Kosten van schulden (code 650) + Andere financiële kosten (code 652/9) = EBIT + Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 630) + Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (code 631/4) + Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 660) - Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (code 760) = EBITDA

8.154.339,00 6.953,00 27.843,00 10.590,00 109.502,00 8.239.635,00

6.411.214,00 38.149,00 13.351,00 5.345,00 121.982,00 6.487.041,00

3.276.270,00

2.905.323,00

107.959,00

-101.130,00

18.003,00

55.024,00

24,00 11.641.843,00

0,00 9.346.258,00

Formule Zie in de berekening Besluit Er vindt een daling plaats van het bedrijfsresultaat in het boekjaar 1 tegenover het boekjaar 2. winst Ondanks deze daling blijft de bedrijfswinst positief en blijft dit dus een mooi bedrag als winst

In bijlage 8 vindt u de berekeningen, balans en resultatenrekening (6.15)

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

47


6.15 File: ’Starting up a new business in the UK Start with an idea We are two students who are dreaming of setting up our own tearoom in the central of London. We have chosen for the specialty of Belgium, the Belgian waffles with the Belgium chocolate sauce. Besides waffles we also serve all kinds of Belgian coffees or chocolate milk.

Write a business plan A business plan is the most important document in the process of starting up your business. This business plan is split up in five steps: 1. Background information about your company

A marketing plan Writing a marketing plan helps you decide which customers to target and how to reach them. A marketing plan includes factors such as: deciding which customers to target; how to reach them and how to win their business. We want to target people from age 0 to 100 who just want to relax a little bit or people who just want to drink a coffee or eat a delicious waffle. And we want to reach them with a nice display window to attract the people. 2. An operational plan Operational planning is the process of linking strategic goals and objectives to tactical goals and objectives 3. A financial plan In business, a financial plan can refer to the three primary financial statements (balance sheet, income statement, and cash flow statement) created within a business plan 4. A discussion of the decision making criteria that should be used to approve the plan.

Get business assistance and training For us the Chamber of Commerce in London is the best service for some help. The government gives us guidelines that entrepreneurs must follow, but these guidelines are actually more like tips that we can follow. 1

1

http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/default.asp?id=18

48

GeĂŻntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Choose a business structure The General Partnership: Under a general partnership, two or more owners share equal responsibilities and have equal rights and obligations in carrying out the activities and management of the business. Each partner assumes full responsibilities for all the debts and contractual obligation of the business. Partners are responsible to carry out their duties to the best of their ability in such a way that every other partner may count on him or her not to take advantage of the other partners Partners are bound by limitations as to their ability to conduct business on behalf of the company. Each partner is bound to obey the restrictions, rules and limitations laid out in the partnership agreement.

Register your business in the UK -

-

When you want to start up a company or shop you definitely need a unique name. We have chosen for the name ‘Belchoc’. ‘Belchoc’ stands for two words, namely Belgium and chocolate. These two words stand for the assortment that we are going to serve to the people. Belgium waffles with chocolate. Besides choosing a name you have to register your company for a self-

assessment with HM Revenue and Customs. → is a non-ministerial department of the UK Government responsible for the collection of taxes, the payment of some forms of state support, and the administration of other regulatory regimes including the national minimum wage.2 -

2

You must have an international insurance number. You must choose a business structure when you start a business. The structure you choose is very important because according to which structure you chose you have to complete some obligations:  All the paperwork that need to fill in  the taxes you’ll have to manage and later on you’ll have to pay  how to deal with the profits of your business  how to deal with responsibilities if your business makes a loss

http://www.hmrc.gov.uk/

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

49


Licences As a general guide, any cafe, restaurant, takeaway or similar food business in a fixed location that prepares or handles unpackaged food for retail sale needs a licence. For example, a cafe selling coffee and tea will need a food business licence if it also serves toast. You have to follow 4 steps to have a licence: 1. 2. 3. 4.

Application for design assessment Application for Food Business Licence Food Safety Program Accreditation Food Safety Supervisor Notification Application

Set up a bank account -

-

-

Examine Your Financial Situation You need to have some money otherwise it’s not possible to set up a bank account. Choose The Right Bank If you're thinking, "That bank right there across the street looks good" that would be very practical, but there may be another bank that's only one block further away and that is much better suited to your financial needs. You should really look at all the other benefits of choosing a specific type of bank before forking all of your cash over. Pick a Type of Account So now that you've assessed your financial status and picked out a bank, you need to decide what type of account you are going to open.

In the bank world you have many different types, now we have to choose which one fit best with our project. Some examples: 

-

Savings accounts A savings account is all about saving your money in an account.  Passbook Savings This is the simplest type of savings account. You go into the bank, deposit or withdraw your money, and the teller makes a notation on your passbook. Ways to open an account : Before you sprint down to the bank of your choice, we'd like to inform you that you might not even need to step out of your house to open your account.

Thanks to technology, there are several ways to open an account now:   

50

Over the phone On the internet In person

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


You can’t open a bank account when you don’t meets this expectations: 

-

-

Proof of age: You've got to be at least 18 years of age to open a bank account.  Proof of address: A phone bill, driver's license, or any other official document with your name and address will do.  Proof that you are who you say you are Questions to ask : The following questions MUST be answered before you give your money away. What if you forget to ask about time deadlines, and suddenly realize that you can't touch your money for three years? So always get the answers to the following:  What is the interest rate of my savings account?  Is there a monthly fee for maintaining this account?  Where can I withdraw cash without paying any fees?  Is there a minimum balance that I must keep within this account? Find a nice person at the bank, get his/her name, and always ask for that person. It's easier to deal with a friendly face that knows you.3

Pay national insurance and register for VAT When thinking about becoming a freelancer it can be quite discourage knowing that you need to ensure you pay your tax and National Insurance subsidy on time. However it really is simple and easy to do.

National Insurance As soon as you decide to set up a freelance business, whether full or part time, you need to let HMRC know by completing the relevant CWF1 form, and they will send you a three months bill for what is known as ‘Class 2’ National Insurance. This is a basic payment which ensures that you pay enough to cover your future state pension requirements.

VAT You do not have to register for VAT unless you hit the VAT threshold, which is currently £79,000 (2013) for the year commencing April 1st 2013. You must register for VAT when your turnover rises above the threshold in the previous 12 rolling months, or if you expect it to do so in the next 30 days. You have to start keeping records and charging VAT to your customers from the date of registration, which is usually the month after your annual turnover exceeded the threshold. 4

3

http://www.wikihow.com/Open-a-Bank-Account

4

http://www.easyaccountancy.co.uk/freelancecentre/vat_national_insurance.html

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

51


Support for business in the UK When we want to start up a business, we need finance support. The government support and finance for business, including:    

Grants finance and loans business support e.g. mentoring, consultancy funding for small and medium-sized businesses and start-ups

The most suitable finance option for your business depends on many things, including:   

 

how much funding you need your current business revenue or if you’re a new business whether or not you’re willing to offer personal assets as security – this can make it easier to get funding but is risky if you’re not able to maintain payments whether or not you own a business property – this can make it easier to get funding whether or not you’re willing to sell shares5

Employing staff Off course we need employees to run our business, so need to do 6 things when we employing staff for the first time:   

 

Decide how much to pay someone - you must pay your employee at least the National Minimum Wage. Check if someone has the legal right to work in the UK. You may have to do other employment checks as well. Apply for a DBS check (formerly known as a CRB check) if you work in a field that requires one, eg with vulnerable people or security. Get employment insurance - you need employers’ liability insurance as soon as you become an employer. Send details of the job (including terms and conditions) in writing to your employee. You need to give your employee a written statement of employment if you’re employing someone for more than 1 month. Tell HM Revenue & Customs (HMRC) by registering as an employer - you can do this up to 4 weeks before you pay your new staff. 6

5

https://www.gov.uk/business-finance-explained

6

https://www.gov.uk/employing-staff In bijlage 9 vindt u de emails (6.16)

52

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.16 La conversation de vente Bonjour Mademoiselle, bienvenue à notre firme Maison Cuberdon! Bonjour, enchantée! Je suis Laura De Souter et j’ai ma propre boulangerie à Bruges au nom de ‘Pain Ture’. Bonjour Laura, je suis la responsable des vente de nos produits ! Je peux vous aider? Qui, je voudrais étendre mon assortiment. A quoi avez-vous pensé? J’ai pensé à quelques bonbons. Oui, bien sûr, je crois que j’ai exactement ce qu’il vous faut. Très bien. Suivez-moi dans mon bureau, je vais vous présenter le catalogue. Je vous suis !

Voilà, j’ai trois bonbons différents, qui se vendent très bien en ce moment. Lesquels ? Des cuberdons artisanaux, des biscuits avec des morceaux de cuberdon et des boules de neige. Je peux déguster ? Oui, bien sûr ! Voilà. Quels sont les avantages de ces bonbons ? Les biscuits et les boules de neige n’ont pas de durée de conservation. Mais les cuberdons ont une durée de conservation de trois semaines. Et qu’est- ce qui se passe après trois semaines ? La gélatine va se cristalliser Mais trois semaines, ce n’est vraiment pas longtemps. Oui, c’est exact. Mais les cuberdons sont nos produits qui se vendent le mieux. Je vous crois, parce que le goût est très excellent !. vous avez encore d’autres couleurs ou dimensions? Nous avons 3 couleurs et 2 dimensions, les petits et les grands. Je vous donne notre catalogue. D’accord, je voudrais 5 boîtes de chaque produit. Ensemble, ça coûte combien? Une boîte de cuberdons coûte 16 (seize) euros, les boules de neige coûtent 12 (douze) euros et les biscuits coûtent 10 euros. Alors, ça fait 190 euros au total. Serait-il possible d’obtenir une réduction ?

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

53


Oui, on peut vous accorder une réduction de 5 % parce qu’il s’agit d’une première commande. Quel est le délai et le monde de livraison ? Nous effectuons la livraison franco à domicile et le délai de livraison est de 3 semaines . Quelles sont les modalités de paiement ? Vous payez par virement sur notre compte en banque. La facture est payable dans les 15 jours D’accord, c’est très bien. Merci de votre temps. Avec plaisir, à bientôt !

54

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.17 Geschäftsbrief (Anfrage) Maison Cuberdon Zilverstraat 26, 8000 Brugge Tel. 050 78 98 01 www.maisoncuberdon.be Herr Thierry Schmitz April 2014 HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Str. 1 53129 Bonn

der 22.

Anfrage den Katalog und allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Sehr geehrter Herr Thierry Schmitz,

in der Zeitschrift "Süßigkeiten für alle" haben wir erfahren, dass Sie ein Führender Süßigkeiten Produzent sind und dass Sie einen neuen Katalog haben. Wir, Maison Cuberdon, verkaufen cuberdons und wir wollen unser Angebot zu erweitern. Wir sind darom sehr interessiert, was Sie uns anbieten können. Wir bitten Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Wir hoffen auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Emma Lien Van Vynckt Abteilungsleiter in ein ankauf Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

55


6.18 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

56

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.19 Bedrijfsbezoeken Bedrijfsbezoek ‘Tectubes’ Zweden

Woensdag 5 februari : als agendapuntje van vandaag een eerste bedrijfsbezoek. Tectubes heeft drie vestigingen. Twee in Zweden, in Åstorp en in Hjo en één in de USA. Wij bezochten vandaag de fabriek in Hjo. In de fabriek in Hjo werken ongeveer 130 medewerkers. Hier produceren ze tuben in plastiek en aluminium. Bij het binnenkomen van het bedrijf kregen we eerst een korte inhoud over de geschiedenis van het bedrijf. Wat ze produceren en het productieproces aan de hand van een PowerPoint. Tectubes Sweden AB is de hoofdleverancier van tubes voor voedsel, medicijnen, geneeskunde, chemie, techniek, cosmetica en huishoudelijke producten in de noordse regio. Ze bieden aluminium en plastiek tubes aan. In 1917 werd Tectubes voor het eerst opgericht in Zweden. In 2010 begonnen de fabrieken ook afbreekbare tubes te ontwerpen. Na de inleiding kregen we allemaal een plastieken schortje en een haarnetje. Verdeeld in kleinere groepjes gingen we elk met onze eigen gids op pad doorheen de fabriek. We ging het productieproces nu van dichterbij bekijken. De fabriek was ingedeeld in verschillende gangen. Het leuke aan deze fabriek was dat je hier begint van nul. En per gang waar je doorheen liep zag je meer en meer hoe een tube gemaakt wordt. Eerst wordt de diameter van de tube gemaakt, daarna een buis uit aluminium of plastiek. Vervolgens gaat dit buisje in een drukkerij waar ze het logo van het product op drukken. Wanneer dit drukwerk droog is kunnen de medewerkers beginnen aan de dop. Deze tubetjes kunnen worden gebruikt voor farmaceutische of chemische doeleinden. Naast het wetenschappelijke doel worden deze tubes ook voor voeding of zeep gebruikt. De eindfase van een tube gebeurt in de fabriek waarvoor de tubetjes bestemd waren. Daar worden ze opgevuld en gesloten. Een zeer interessant bedrijfsbezoek, tubes uit aluminium of plastiek gebruiken we dagdagelijks, we staan niet stil bij het productieproces van deze toch wel zeer nuttige verpakkingen. Daarom vond ik het zeer een boeiende uitstap!

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

57


6.20 Bedrijfsbezoek ‘Spicer’ Brugge Samen met de Zweedse uitwisselingsstudenten bezochten we vrijdag 4 april het bedrijf ‘Spicer’ in Brugge. Spicer Off Highway Belgium (SOHB), opgericht in 1969 produceert versnellingsbakken voor industriële voertuigen. De onderneming is actief in de sector die zorgt voor het fabriceren van zware machines, heftrucks, hoogwerkers en het vervaardigen van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen. Verdeeld in twee groepen bezochten wij eerst de fabriek zelf. We kregen een fluohesje, extra beveiliging voor over onze schoenen en uiteraard een veiligheidsbril mee, en zo gingen we met een gids de fabriek bezoeken. We konden het bouwproces van een versnellingsbak van dichtbij bekijken, stapje per stapje. In iedere verschillende ruimte kwam de versnellingsbak meer en meer tot zijn geheel. Na de rondleiding in de fabriek kregen we in de vergaderzaal een drankje aangeboden en kregen we alle nodige informatie over het bedrijf aan de hand van een PowerPoint. We leerden bij dat Spicer deel uit maakt van het Dana Operating system, dat gebaseerd is op het Toyota-systeem. De fabriek in Brugge zorgt voor de ontwikkeling van kerncomponenten. Spicer heeft een eigen ASRS-systeem ontwikkeld, automated storage en retrieval system. Dat staat voor automatische opslag- en zoeksysteem. De volledige werking van de fabriek werd uitgelegd. Hoe ze producten ontwikkelen, hoe ze die opslaan volgens een bepaald systeem speciaal voor deze fabriek ontworpen.

Een interessante dag, deze fabriek ontwikkelt zaken die mensen dagdagelijks gebruiken, zonder bij na te denken dus het was zeker eens de moeite om deze producent van versnellingsbakken wat dichterbij te bekijken!

58

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


6.21 Conclusie Na het zesde jaar Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge, kan ik concluderen dat ik dit schooljaar heel wat heb bijgeleerd. Ik leerde schoolwerk plannen, doelgericht en efficiënt te werk gaan. We leerden hoe het is om een bedrijf te runnen. In het zesde jaar Handel is dé rode draad doorheen het hele schooljaar de gip. De taak draaide hoofdzakelijk rond de minionderneming Maison Cuberdon. In deze gip zaten ook tal van taken verwerkt voor andere vakken zoals Nederlands, Informatica, Duits, Engels, Frans en uiteraard bedrijfseconomie. Heel wat taken vond ik erg interessant, ook voor later. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het maken van een eigen cv en sollicitatiebrief, dit voor de vier verschillende taalvakken. Voor mij was toch het belangrijkste leren samenwerken met anderen in groep, gaan voor je eigen mening maar toch assertief zijn. We zijn als klas een zeer hechte groep. Dit bevorderde uiteraard de samenwerking tussen de leerlingen. Natuurlijk stonden we soms voor stresssituaties, maar we zijn er telkens als team in geslaagd dit in goede banen te leiden.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

59


60

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Bijlagen

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

61


Bijlage 1 – Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2)

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE BTW BE xxxx xxx xxx maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Thibault Sys Robrecht van Vlaanderenlaan 68 8200 Sint-Andries

uw bericht van --

uw kenmerk --

ons kenmerk --

Brugge --

Geachte Thibault Sys Het zesde jaar Handel van het Sint-Jozefsinstituut heeft dit jaar als geïntegreerde proefopdracht drie miniondernemingen opgestart. Als eerste hebben we ‘Oor@zaak’, daarnaast ‘Pétivo’ en als laatste ons project ‘Maison Cuberdon’, waarin u koos te participeren met een aandeel. Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de officiële eerste aandeelhoudersvergadering. Deze vergadering gaat door op 23 oktober, om 19u30 in de schilderskapel in het Sint-Jozefinstituut. Uw programma omvat      

Verwelkoming met receptie Wat houdt aandeelhouden in? Voorstelling alle miniondernemingen Concept van het project Eerste verkoopmomenten Afsluitend een receptie in de recreatieruimte

Meld u alvast aan op http://mini.jozefienen.be of via de QR-code. Persoonlijk wachtwoord: P8QTvV Wij kijken alvast uit naar het moment waarop u onze wereld betreedt vol smaak en nostalgie! Met vriendelijke groet het Cuberdon-team

62

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Maison Cuberdon

Ontvangst aandeelbewijs

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013 www.miniondernemingen.be

Thibault Sys Verklaart zijn/haar aandeelbewijs van de minionderneming Maison Cuberdon ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergaderin g van 23 oktober 2013 Handtekening

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

63


Bijlage 2 – Een voorbeeldenquête (6.6)

Marktonderzoek: enquête Wij, twee leerlingen uit het Sint-Jozefsinstituut, hebben dit jaar een minionderneming opgestart. Wij verkopen cuberdons. Wij zouden u hierover enkele vraagjes willen stellen zodat we onze klanten beter kunnen verwennen met onze lekkernij. 1. Cuberdons, lust u dit? o o

Ja Neen

2. Hoeveel keer per maand eet u cuberdons? o o o o

Nooit 1-2 keer 2-4 keer Meer

3. Indien u cuberdons zou kopen, welke hoeveelheid verkiest u dan? o o o

100 gram 250 gram 500 gram

4. Welke prijs bent u bereid te betalen voor 250 gram? o o o o

3 euro 4 euro 5 euro 6 euro

5. Hecht u meer belang aan de kwaliteit van het product of eerder aan een goedkopere prijs? o o

Kwaliteit Goedkopere prijs

6. Welke verpakking verkiest u? o o

Zakje Doosje

7. Zou u veel belang hechten aan de verpakking? Ja/nee Zo ja, o Belang aan uiterlijk van de doos of het zakje

64

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


o Belang aan de praktische kant 8. Verkiest u de originele smaak of staat u open voor nieuwe smaken (kiwi, appel, peer, viooltjes, aardbeien, ‌) o Ik ben bereid nieuwe smaken uit te proberen o Ik houd mij liever aan de traditionele cuberdons 9. Bent u bereid eerder cuberdons te kopen als u weet dat een deel van de winst geschonken wordt aan een goed doel zoals de Cliniclowns? Ja / neen 10. Waar verkiest u uw cuberdons te kopen? o Markt o Speciaalzaak o Maakt mij niet uit

GeĂŻntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

65


Bijlage 4 – 4 Andere verkoopfacturen (6.7) Factuur btw percentages

Factuur Lore De Roo Lapperfortstraat 38

Maison Cuberdon Zilverstraat 26

8310 ASSEBROEK Klantennummer 01

8000 BRUGGE Ondernemingsnr: M3A01 Tel. 050 33 19 43 BE07 0017-0921-4566

Factuurnummer Factuurdatum Leverdatum Vervaldatum VF/ 001 21/10/2013 28/10/2013 28/12/2013 Aantal Product Eenheidsprijs 2 Kl. Rode cuberdons (200g) € 4 cuberdonkoekjes (100g) €

BTW-percentage 4,00 4,00

Totaal excl. BTW 6% € 8,00 6% € 16,00

Subtotaal € 24,00 Btw 6% € 1,44 Btw 21% / MVH (3%)

Totaal Indien u binnen de 7 dagen betaald krijgt u een financiële korting van 3

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

66

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

€ 25,44


Factuur met 2 verschillende btw percentages

Factuur Lore De Roo Lapperfortstraat 38

Maison Cuberdon Zilverstraat 26

8310 ASSEBROEK Klantennummer 01

8000 BRUGGE Ondernemingsnr: M3A01 Tel. 050 33 19 43 BE07 0017-0921-4566

Factuurnummer Factuurdatum Leverdatum Vervaldatum VF/ 002 25/10/2013 2/11/2013 2/01/2014 Aantal Product Eenheidsprijs BTW-percentage 6 Kl. Rode cuberdons (200g) € 4,00 6% 2 cuberdonkoekjes (100g) € 4,00 6% 2 Metalen bewaarkistje € 12,00 21%

Totaal excl. BTW € 24,00 € 8,00 € 24,00

Subtotaal € 56,00 Btw 6% € 1,92 Btw 21% € 5,04 MVH (3%)

Totaal

€ 62,96

Indien u binnen de 7 dagen betaald krijgt u een financiële korting van 3

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

67


Factuur met transportkosten

Factuur Lore De Roo Lapperfortstraat 38

Maison Cuberdon Zilverstraat 26

8310 ASSEBROEK Klantennummer 01

8000 BRUGGE Ondernemingsnr: M3A01 Tel. 050 33 19 43 BE07 0017-0921-4566

Factuurnummer Factuurdatum VF/ 004

3/11/2013

Aantal 2 1 2

Eenheidsprijs BTW-percentage € 4,00 6% € 25,00 6% € 4,00 21%

Product Kl. Rode cuberdons (200g) Gr. Rode cuberdons (2 kg) Cuberdonkoekjes (100 g)

Leverdatum Vervaldatum 9/11/2013 12/03/2014 Totaal excl. BTW € 8,00 € 25,00 € 8,00

Subtotaal € 41,00 Transportkosten € 25 Btw 6% € 1,98 Btw 21% € 1,68 MVH (3%)

Totaal

€ 44,66

Indien u binnen de 7 dagen betaald krijgt u een financiële korting van 3

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

68

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Factuur met vrijstelling btw

Factuur Mateo Cruz Fernando 28

Maison Cuberdon Zilverstraat 26

41004 Sevilla ESPANA klantennr: 02

8000 BRUGGE Ondernemingsnr: M3A01 Tel. 050 33 19 43 BE07 0017-0921-4566

Factuurnummer Factuurdatum VF/ 005 Aantal 25 20 15

3/01/2014

Leverdatum Vervaldatum 8/01/2014 8/04/2014

Product Eenheidsprijs BTW-percentage Kl. Rode cuberdons (200g) € 4,00 Gr. Rode cuberdons (2 kg) € 25,00 Cuberdonkoekjes (100 g) € 4,00

Totaal excl. BTW 6% € 100,00 6% € 500,00 6% € 60,00

Subtotaal € 660,00 Btw 6% / Btw 21% / MVH (3%)

Totaal

€ 660,00

Indien u binnen de 7 dagen betaald krijgt u een financiële korting van 3

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

69


Bijlage 4 – Lettre commerciale (6.8) Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES

www.maisoncuberdon.com

Madame D. Vandewalle Steenstraat 12 BE 8000 BRUGES

Votre lettre du

vos references

nos références

Bruges 2013-

10-25 Présentation assortiment mini-entreprise ‘Maison Cuberdon’ Madame Notre mini-entreprise s’appelle ‘Maison Cuberdon’ et elle est une des trois minientreprises de l’Institut Saint-Joseph à Bruges. Une grande partie de nos bénéfices est destinée aux ‘Clini clowns’. Nous avons choisi cette organisation parce que les nez rouges ressemblent aux cuberdons que nous vendons. Nous vous invitons à découvrir notre site web : www.maisoncuberdon.com. Les articles que nous vendons sont : boîtes de cuberdons de 250 grammes, d’un demi kilo et de 2 kilos. En plus nous vendons des biscuits au goût de cuberdon. Vous trouvez plus d’information sur nos produits dans le catalogue ci-inclus. Finalement nous vous invitons à un de nos moments de vente : 

Le 2 novembre à partir de 8 heures au marché de Bruges.

Le 9 novembre à partir de 9 heures au marché de Roeselare.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments dévoués.

Isabelle Wittevrongel et Emma Lien Van Vynckt Responsable marketing et directeur commercial P.J : notre dernier catalogue

70

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

71


Bijlage 5 – Affiche (campagne publicitaire) (6.12)

72

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Bijlage 6 – Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13) Emma Lien Van Vynckt 20-03-2014 Sportstraat 17 8730 OEDELEM 0475 20 44 07

Mevrouw Van der Meersch Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie marketing manager Maison Cuberdon

Geachte mevrouw Victoria Van der Meersch Ik stel mij graag kandidaat voor de vacature van marketing manager. Het bedrijf ‘Maison Cuberdon’ spreekt mij nog steeds enorm aan. Het is immers een onderneming met veel bruisende, creatieve initiatieven. Naast de interesse die ik heb voor het bedrijf, heb ik reeds ervaring in het commerciële departement als directeur van de minionderneming ‘Maison Cuberdon’. Met de functie marketing manager hoop ik echter dat ik gerichter te werk kan gaan op vlak van reclame en promotie, zodat ik ook mij eigen ideeën kan realiseren. Slogans, affiches en reclameboodschappen ontwerpen spreekt mij enorm aan. Ik heb ook en fotografiecursus achter de rug, hierbij verwijs ik naar mij CV. Hieruit haal ik enorm veel inspiratie. Ik ben flexibel, hou ervan om in een jong team te werken en heb oog voor details.

Graag licht ik mijn inzicht en enthousiasme verder toe in een persoonlijk gesprek. Met vriendelijke groeten

Emma Lien Van Vynckt

Bijlage: CV Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

73


Adres: GSM: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Email:

Sportstraat 17 8730 Oedelem 0475204407 6 februari 1995 Brugge Belg ongehuwd emmalien.vanvynckt@gmail.com

Opleiding 2012-2014: 2009-2012: 2008-2009: Kruis 2002-2007:

Derde graad: TSO - Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge Tweede graad: TSO - Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge Eerste graad: ASO - Moderne aan het Sint-Andreaslyceum te SintBasisschool ‘Ter Bunen’ te Oedelem

Ervaring Werkervaring Studentenjob 2013-… Moerbrugge Studentenjob 2012 Vakantiejob zomer 2011

Barverantwoordelijke en serveerster ‘Zonnebloem’ te

Taalvaardigheden

Nederlands: moedertaal, zeer goede kennis Engels: goede kennis spreken, schrijven en begrijpen Frans: matig spreken, schrijven en begrijpen Duits: matig spreken, basiskennis schrijven, en begrijpen

Pc-kennis

Microsoft office: zeer goede kennis Word, Excel en

PowerPoint

Verkoopster beenhouwerij ‘Frederik’ te Oedelem keukenhulp ziekenhuis SFX Brugge

Vaardigheden

Diploma blindelings typen: behaald in Ter Bunen 2007 Fotobewerking Lightroom 5.2

Rijbewijs

Voorlopig rijbewijs B

Hobby’s

Leiding in de scouts (7-8 jaar), avondcursus fotografie,

Eigenschappen

Oog voor detail, bezig, resultaatgericht, hulpvaardig

Bezigheden

gitaar

74

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

75


Bijlage 7 – CV in het Frans, Engels, Duits (6.13)

Adresse GSM Date de naissance Lieu de naissance Nationalité État civil Adresse e-mail

Sportstraat 17, 8730 Oedelem 0475204407 le 6 février 1995 Bruges Belg non mariée emmalien.vanvynckt@gmail.com

L’einseignement secondaire 2014-2012 : Bruges 2012-2009: 2009-2008: Kruis

2013-2014 : 2013-aujourd’hui: Emploi d’été 2011:

troisième degré: - Commerce au Sint-Jozefsinstituut à second dégre: - Commerce au-Jozefsinstituut à Bruges premier dégre: - Moderne au Sint-Andreaslyceum à Sint-

Expérience Function directeur commercial et marketing manager dans la mini-entreprise job de week-end : serveuse dans le restaurent ‘De Zonnenbloem’ à Moerbrugge hôpital SFX Bruges

Compétences Connaissance des langues

néerlandais: langue maternelle anglais: à l’écrit bien, à l’oral très bien français: à l’écrit bonnes bases, à l’oral bien allemand: à l’écrit bonnes bases, à l’oral bonnes bases

Connaissance informatique

Maîtrise Microsoft office: Word, Excel et PowerPoint : connaissance très bien diplôme dactylo

Titulaire du permis de conduire B Hobbys

76

La photographie, mouvement de jeunesse

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

77


Addresss Mobile Date of birth Birthplace Nationality Maritial status Email

Sportstraat 17 8730 Oedelem 0475204407 6 februari 1995 Bruges Belgian unmarried emmalien.vanvynckt@gmail.com

2014-2012: in Brugge 2012-2009: Brugge 2009-2008: Sint-Kruis

Third degree – Commerce at the Sint-Jozefsinstituut

Education

Second degree - Handel at the Sint-Jozefsinstituut te First degree- Moderne at the Sint-Andreaslyceum in

Expierence Professional experience Summer job 2011: Student job 2013-today:

Hospital SFX Bruges (as a help in the kitchen) Waitress

Language

Dutch: mother tongue English: fluent French: basic German: basic

Computer proficiency

Microsoft office: very good knowledge Word, Excel and PowerPoint Certificate blind typing Photoshop: Lightroom 5.2

Driving license

Provisional license

Hobbies

photography and scouting

78

Skills

GeĂŻntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Geburtsdatum: Geburtsort: Adresse: Handynummer: Familienstand: Staatsangehörigkeit: E-mail:

1995-02-06 Brügge Sportstraat 17, 8730 Oedelem 0475 20 44 07 belgisch ongehuwd emmalien.vanvynckt@gmail.com

2012-2014 Brügge 2009-2012: Brügge 2008-2009: Kruis

Schulbildung

TSO - Wissenschaften an der Sint-Jozefsinstituut in TSO - Wissenschaften an der Sint-Jozefsinstituut in ASO - Moderne an der Sint-Andreaslyceum in Sint-

Ausbildung

Berufsausbildung Ferienjob Sommer 2011 Ferienjob 2013-…

Krankenhaus SFX Brügge Kellnerin

Weiterbildung

Tipper Diplom Musik Kurs Fotografie

Fähigkeiten

Sprachkenntnisse

Niederländisch: Muttersprache Englisch: Gute Kenntnisse Französich: Grundkenntnisse Deutsch: Grundkenntnisse

EDV-Kenntnisse

Microsoft Office: Word, Excel und PowerPoint Fotobearbeitung: Lightroom 5.2 Lizenz B

Führerschein

Hobbys

Fotografie, Animateurin Jugendbeweging

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

79


Bijlage 8 – Berekeningen, balans, resultatenrekening (6.15)

Balans Leonidas 2012-2013 2013 ACTIVA

Codes

VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen

20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280/1 280 281

Ondernemingen waarmee een

282/3

deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

282 283 284/8 284 285/8

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 50/53 50 51/53 54/58 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

80

2012

Boekjaar 2 Boekjaar 1 16.290.840,00 15.956.950,00 2.624.895,00 13.462.648,00 4.370.677,00 2.180.335,00 1.863.443,00 28.991,00 4.575.082,00 444.120,00 203.297,00 73.673,00 73.673,00 -

1.085.555,00 12.462.613,00 4.812.533,00 2.124.877,00 871.952,00 2.773.465,00 1.879.786,00 2.408.782,00 2.354.602,00 1.704.669,00 649.933,00

-

-

129.624,00 129.624,00

54.180,00 54.180,00

12.575.861,00 12.546.396,00 32.600,00 32.600,00 6.034.404,00 6.034.404,00 3.910.718,00 117.299,00 1.830.036,00 176.351,00 1.281.132,00 666.891,00 614.241,00 2.613.871,00 2.613.871,00 1.781.354,00 832.500,00

33.500,00 33.500,00 4.413.595,00 4.416.595,00 2.387.992,00 171.051,00 1.695.898,00 161.654,00 1.333.811,00 713.680,00 620.131,00 4.667.650,00 4.667.650,00 1.336.246,00 758.594,00

28.866.701,00 28.503.346,00

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


PASSIVA

Codes

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling

10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19

Boekjaar 2 Boekjaar 1 14.428.453,00 13.379.843,00 918.000,00 918.000,00 12.445.280,00 91.800,00 63.640,00 63.640,00 383.816,00 11.906.024,00 1.063.794,00 1.379,00 -

918.000,00 918.000,00 12.460.053,00 91.800,00 63.640,00 63.640,00 398.589,00 11.906.024,00 1.790,00 -

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 363.090,00

323.205,00

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen

160/5 160 161 162 163/5 168

310.405,00 151.279,00 159.126,00 52.685,00

262.702,00 217.702,00 45.000,00 60.503,00

SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42

15.703,00 15.331,00 15.331,00 372,00 13.410.055,00 13.026,00

372,00 372,00 14.204.059,00 -

43 430/8 439 44 440/4 441

4.557.748,00 4.557.748,00 -

4.357.416,00 4.357.416,00 -

14.075.158,00 14.800.298,00

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

81


Resultatenrekening Codes Boekjaar 2 70/74 73.847.348,00 70 72.918.853,00

Bedrijfsopbrengsten Omzet Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) 71 83.489,00 Geproduceerde vaste activa 72 Andere bedrijfsopbrengsten 74 845.006,00 Bedrijfskosten ( - ) 60/64 68.024.049,00 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 27.871.352,00 Aankopen 600/8 29.514.578,00 Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 609 -1.643.226,00 Diensten en diverse goederen 61 15.484.557,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 20.733.499,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen op 630 3.276.270,00 oprichtingskosten, op IVA en MVA Waardeverminderingen op voorraden 631/4 107.959,00 biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 47.703,00 Andere bedrijfskosten 640/8 502.709,00 Bedrijfswinst ( + ) 9901 5.823.299,00 Financiële opbrengsten 75 48.024,00 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 13.228,00 Opbrengsten uit vlottende activa 751 6.953,00 Andere financiële opbrengsten 752/9 27.843,00 Financiële kosten ( - ) 65 120.092,00 Kosten van schulden 650 10.590,00 waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord 651 Andere financiële kosten 652/9 109.502,00 Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 9902 5.751.231,00 vóór belasting ( + )

82

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

Boekjaar 1 67.841.690,00 66.989.285,00

14.413,00 837.992,00 61.388.450,00 25.055.526,00 25.339.305,00 -283.779,00 14.365.506,00 18.587.011,00 2.905.323,00 -101.130,00

-181.379,00 757.593,00 6.453.240,00 118.405,00 66.905,00 38.149,00 13.351,00 127.327,00 5.345,00 121.982,00 6.444.318,00


Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA en mva terugneming vn waardeverminderingen op financiële VA meerwaarde bij realisatie vaste activa andere uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten ( - ) uiz afschrijvingen en waardeverm op oprkosten, iva en mva Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa andere uit kosten

Winst van het boekjaar vóór belastingen Ontrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) Belastingen ( - ) Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen Winst van het boekjaar ( + ) Ontrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastinvrije reserves Te bestemmen winst van het boekjaar

76

2.431.170,00

760 761

24,00 -

763

2.369.900,00 61.246,00 28.062,00 18.003,00

26.136,00 59.240,00 55.024,00

661 662 663

59,00 10.000,00

11,00 4.205,00

Codes 9903 780 680 67/77 6703

Boekjaar 2 8.154.339,00 7.818,00 2.096.528,00 2.096.528,00

Boekjaar 1 6.411.214,00 6.790,00 2.267.041,00 2.267.041,00

77 9904 789 689 9905

6.065.629,00 14.773,00 0,00 6.080.402,00

4.150.963,00 12.776,00 0,00 4.163.739,00

764/9 66 660

664/8

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

26.136,00

-

83


Liquiditeit Liquiditeit in ruime zin

0,89

0,85

VLOTTENDE ACTIVA VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Boekjaar 2 6.034.404,00 1.281.132,00 2.613.871,00 1.781.354,00 832.500,00 Totaal 12.543.261,00

Boekjaar 1 4.413.595,00 1.333.811,00 4.667.650,00 1.336.246,00 758.594,00 12.509.896,00

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Boekjaar 2 13.410.055,00 649.400,00 Totaal 14.059.455,00

Boekjaar 1 14.204.059,00 595.867,00 14.799.926,00

Formule liquiditeit in ruime zin = vlottende activa - vorderingen op minder dan 1 jaar vreemd vermogen op korte termijn

In cijfers Boekjaar 2 12 543 261 - 1 281 132 14 059 455 Boekjaar 1 12 509 896 - 1 333 811 14 799 926

= 0,89

= 0,85

Besluit Ratio is kleiner dan 1, we kunnen niet spreken van een liquide onderneming. De onderneming toont aan dat hij niet in staat is om met zijn vlottende activa de schulden op korte termijn terug te betalen. Dit is zeer negatief en is meestal te danken aan teveel schulden op korte termijn. Liquiditeit in enge zin VLOTTENDE ACTIVA VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

84

0,46 Boekjaar 2 1.281.132,00 2.613.871,00 1.781.354,00 832.500,00

0,55 Boekjaar 1 1.333.811,00 4.667.650,00 1.336.246,00 758.594,00

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Totaal

Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen

6.508.857,00

8.096.301,00

Boekjaar 2 13.410.055,00 649.400,00 Totaal 14.059.455,00

Boekjaar 1 14.204.059,00 595.867,00 14.799.926,00

Formule liquiditeit in enge zin = vlottende activa - voorraden Vreemd vermogen op korte termijn + overlopende rekeningen

In cijfers Boekjaar 2 6 508 857 - 6 034 404 = 0,46 14 059 455 + 649 400 Boekjaar 1 8 096 301 - 4 413 595 = 0,55 14 799 926 + 595 867

Besluit Ratio bij enge zin is veel minder, door de weggevallen voorraden Het resultaat is helemaal niet in verhouding, de onderneming heeft zijn schulden op korte termijn helemaal niet goed onder controle.

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

85


Solvabiliteit Boekjaar 2 14.428.453,00 28.866.701,00 49,98%

Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

Boekjaar 1 13.379.843,00 28.503.346,00 46,94%

Formule Eigen vermogen

x 100

Totaal vermogen

In cijfers Boekjaar 2 14 428 453 x100 28 866 701 Boekjaar 1 13 379 843 x100

=49,98%

=46,94%

28 503 346

Besluit Solvabiliteit van de onderneming toont aan of de onderneming zijn schulden kan terugbetalen op zowel korte als lange termijn. Er vindt een daling plaats, dus de kredietwaardigheid van de ond erneming is gedaald. Het gedaalde procent (van 49,98% naar 46,94%) is nog altijd meer dan 33,33% dus de onderneming beschikt over voldoende solvabiliteit.

86

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Rendabiliteit Winst van het boekjaar na belastingen Eigenvermogen REV

Boekjaar 2 6.065.629,00 14.428.453,00 42,04%

Boekjaar 1 4.150.963,00 13.379.843,00 31,02%

Formule REV = winst (verlies) van het boekjaar na belastingen

x 100

eigenvermogen

In cijfers Boekjaar 2 6 065 629 x100 14 428 453 Boekjaar 1 4 150 963 x100 13 379 843

= 42,04%

= 31,02%

Besluit Zeer hoge rendabiliteit, dus het bedrijf heeft een goed rendement. In dit bedrijf kan je dus risicovrij beleggen. Dit is dus een zeer rendabel bedrijf en tal van investeerders zouden hierin Investeren.

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

87


EBIT en EBITDA Boekjaar 2 Boekjaar 1 8.154.339,00 6.411.214,00 6.953,00 38.149,00 27.843,00 13.351,00 10.590,00 5.345,00 109.502,00 121.982,00 8.239.635,00 6.487.041,00

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiële opbrengsten (code 752/9) + Kosten van schulden (code 650) + Andere financiële kosten (code 652/9) = EBIT + Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 630)

3.276.270,00 2.905.323,00

+ Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (code 631/4) + Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 660) - Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (code 760) = EBITDA

107.959,00

-101.130,00

18.003,00

55.024,00

24,00 0,00 11.641.843,00 9.346.258,00

Formule Zie in de berekening

In cijfers Boekjaar 2 EBIT: 8 154 339 - 6 953 - 27 843 + 10 590 + 109 502 = 8 239 635 EBIDA: 8 239 635 + 3 276 270 + 107 959 + 18 003 - 24 = 11 641 843 Boekjaar 1 EBIT: 6 411 214 - 38 149 - 13 351 + 5 345 + 121 982 = 6 487 041 EBITDA: 6 487 041 + 2 905 323 + (-101 130) + 55 024 - 0 = 9 346 258

Besluit Er vindt een daling plaats van het bedrijfsresultaat in het boekjaar 1 tegenover het boekjaar 2. winst Ondanks deze daling blijft de bedrijfswinst positief en blijft dit dus een mooi bedrag als winst

88

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Bijlage 9 – Contact details: emails/letters (6.16)

Letters for information The first mail We sent his mail to dbc@londonchamber.co.uk. Unfortunately we didn’t received an answer. Dear sir or madam, We are two students, Emma Lien Van Vynkt and Isabelle wittevrongel who are dreaming of setting up our own tearoom in the centre of London. We have chosen for the specialty of Belgium, the Belgian waffles with the Belgian chocolate sauce. Besides waffles we also serve all kinds of Belgian coffees or chocolate milk. Our question is now if there is already some competition in this sector. We would appreciate any help to rent a building. We look forward hearing from you. Yours faithfully Emma Lien Van Vynkt, Isabelle Wittevrongel

Second mail This mail we have sent to events@londonchamber.co.uk. Unfortunately we didn’t received an answer. Dear sir or madam, We are two young entrepreneurs, Emma Lien Van Vynkt and Isabelle wittevrongel who want to start up a business in London. We have the idea to set up a tearoom with Belgian specialties. We would like to settle our shop in the center of London. Our question is now if there is already some competition in this sector. We would appreciate any help to rent a building. We look forward hearing from you. Yours faithfully Emma Lien Van Vynkt, Isabelle Wittevrongel

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

89


Third mail We sent this mail to lc@londonchamber.co.uk Unfortunately we didn’t received an answer.

Dear sir or madam, We are two young entrepreneurs, Emma Lien Van Vynkt and Isabelle wittevrongel who want to start up a business in London. We have the idea to set up a tearoom with Belgian specialties. We would like to settle our shop in the center of London. Is there already a shop in the center of London with in the same sector like us? Or is there no competition in this sector ? We look forward hearing from you ? Yours faithfully Emma lien Van Vynkt, Isabelle Wittevrongel

Fourth mail

Dear sir or madam, We are two students, Emma Lien Van Vynkt and Isabelle Wittevrongel who have the idea to open our own tearoom in the centre of London. We have chosen for the specialty of Belgium, the Belgian waffles with the Belgium chocolate sauce. Besides waffles we also serve all kinds of Belgian coffees or chocolate milk. Our question is now if there is already some competition in this sector. We would appreciate any help to rent a building. Yours faithfully Emma Lien Van Vynkt, Isabelle Wittevrongel

90

GeĂŻntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Bijlage 11 – Verslag bestuursvergadering (7.2)

Verslag bestuursvergadering minionderneming ‘Maison Cuberdon’ Sint-Jozefsinstituut Handels- en Toerismeonderwijs Tel. 050 33 19 43 Zilverstraat 26 Fax. 05034 30 21 8000 Brugge e-mail: info@sintjozefbrugge.be Verslag: Voorbereiding verkoopmomenten in Zweden Verslag 1 datum en uur plaats aanwezig

verontschuldigd aantal pagina’s Notulist Agendapunten -

2014-01-23, 10.15-11.55 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E302 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Lore De Roo, Laura De Souter, Sharon Jastrzebski, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma Lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel / 1 Emma Lien Van Vynckt

Extra versiering Blad maken wie wanneer verkoopt Wie zorgt voor klein valiesje? (Laura De Souter?) Blad met notities hoeveel van welke goederen we meehebben

Tijdens de laatste vergadering voor we naar Zweden vertrokken, moest er nog veel besproken worden. Thibault werd verantwoordelijk gesteld om samen met zijn technisch team de goederen klaar te maken. Zij maakten een blad op met ons assortiment en de hoeveelheid goederen die mee gingen naar Zweden om te verkopen. Laura De Souter en ikzelf zorgden voor extra versiering om ons standje in Zweden extra in de kijker te zetten. Naast versiering en onze goederen hadden we nog een lijst nodig met wie wanneer verkoopt. Aurélie Derinck nam deze taak op zich. Er werd ook nog voor een valiesje gezorgd door Laura De Souter om al onze spullen praktisch mee te reizen naar Zweden. Naast de extra taken die we hadden om naar Zweden te vertrekken, ging de vergadering voor de rest zijn gewone gangetje. Verkoopfacturen werden in orde gebracht door de boekhoudster Lore van Acker. Jasper Kinds zorgde als kassabeheerder dat de kassa in orde was en dat er voldoende

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

91


wisselgeld aanwezig was. Thibault Sys verzorgde onze affiches voor in Zweden en Isabelle Wittevrongel en ikzelf ontwierpen enkele promotiestunts.

92

Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Verslag bestuursvergadering minionderneming ‘Maison Cuberdon’ Sint-Jozefsinstituut Handels- en Toerismeonderwijs Tel. 050 33 19 43 Zilverstraat 26 Fax. 05034 30 21 8000 Brugge e-mail: info@sintjozefbrugge.be

Verslag: Het afsluiten van de mini Verslag 2 datum en uur plaats aanwezig

verontschuldigd

aantal pagina’s notulist

2014-04-29, 15.00-16.40 u. Sint-jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E302 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Sharon Jastrzebski, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Isabelle Wittevrongel Lore De Roo, Laura De Souter en Emma Lien Van Vynckt worden verwacht in ‘t Gistje om de slotvergadering te bespreken 2 Emma Lien Van Vynckt

Agendapunten -

Overlopen verkoopmoment op de opendeurdag in school Afsluiten mini, voorstellen filmpje voor de slotvergadering? Topmomenten mini overlopen Uitverkoop? Hoeveel goederen nog in stock? Laatste affiche, flyer maken

Onderwerp van het eerste agendapunt: het verkoopmoment afgelopen zaterdag in school. Iedereen was aanwezig op het afgesproken uur en alle goederen zijn verkocht. Beter kan dus niet, Mevrouw Van der Meersch is alweer zeer tevreden. Omdat al onze goederen de deur uit zijn, hoeven we ook geen laatste verkoopmoment te organiseren. Een tweede onderwerp deze vergadering was het afsluiten van de minionderneming. Al onze verkoopmomenten werden door Luk gebundeld tot één document. Hij werd samen met Damien ook verantwoordelijk gesteld om een PowerPoint te maken voor de slotvergadering met daarin het cijfer van het dividend. Samen met de hele klas overliepen we de topmomenten van

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

93


ons volledige schooljaar. Alle foto’s en filmpjes die doorheen het schooljaar gemaakt waren, werden verzameld doorgestuurd naar Mevrouw Demeyere. Zij steekt deze in de PowerPoint voor de slotvergadering. Naast de gewone vergadering moesten Lore De Roo, Laura De Souter en ikzelf ook aanwezig zijn in het Gistje, voor de vergadering rondom de slotvergadering. Daar werd besproken welke show we in elkaar zouden steken. We kozen weer voor een tv-show. Een draaiboek werd opgemaakt door Michelle Lambert. We kwamen tot het idee om 3 tvprogramma’s na te bootsen. Octavie Bouckaert werd aangesteld om het inleidend woord te verzorgen. Michelle Lambert en Luk Landuyt zouden opnieuw presenteren. Lore De Roo sluit af met een dankwoord. Thibault Cloet werd aangesteld om al de filmpjes te filmen, acteurs zijn Laura De Souter, Lisa Vanhaelewijn en Bob De Becker. Onder leiding van mezelf spraken we data af wanneer we alles zouden filmen. Kyleen Roose werd gevraagd of zij alle fimpjes zou monteren. Iedereen kreeg een materiaallijst mee en we spraken af de volgende minivergadering om al de eerste filmpjes op te nemen.

94

Geïntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014


Ge誰ntegreerde proef 2013-2014 Emma Lien Van Vynckt Ge誰ntegreerde proef Emma Lien Van Vynckt 2013-2014

95

gip_EmmaLien_VanVynckt  
gip_EmmaLien_VanVynckt  
Advertisement