Page 1

KASSEKREDITT KASSEKREDITT

TERRA GRUPPEN AS Terra-Gruppen AS er et av Norges ledende finanskonsern. Gruppen er eiet av 80 norske sparebanker med over 200 filialer over hele landet, og totalt over 750 000 kunder. Gruppen har drøyt 2000 ansatte hvorav ca 200 er direkte knyttet til TerraGruppen AS. Bankene og Terra-Gruppen AS har en forvaltningskapital på ca. NOK 130 mrd. Dette gjør Terra-Gruppen AS til en av de viktigste aktørene i det norske bankmarkedet og den viktigste i distrikts-Norge. Terra-Gruppens virksomhetsområder er aktiv forvaltning, eiendomsmegling, fond, forsikring, kort, verdipapirhandel og finans/leasing.

Kassekreditt er en kortsiktig rammekreditt knyttet til bedriftens foliokonto eller driftskonto. Bedriften kan belaste kontoen inntil den avtalte kredittrammen. Kreditten benyttes i forbindelse med drift og gir bedret likviditet da løpende utgifter kan betales før salgsinntekter foreligger. På denne måten får bedriften en bedre økonomisk fleksibilitet i den daglige driften. Kreditten løper og fornyes slik det er avtalt mellom banken og bedriften.

DISPONERING AV KREDITTEN Kassekreditten benyttes til daglig drift av næringsvirksomhet, dersom ikke annet er avtalt mellom banken og bedriften. Kreditten benyttes for det meste til å finansiere kortsiktige omløpsmidler som varelager og fordringer. Kredittens rammebeløp må ikke overtrekkes med mindre banken har samtykket.

KOSTNADER OG RENTEBEREGNING FOR KREDITTEN Rente beregnes etterskuddsvis av det beløp banken har til gode til enhver tid. Ordinær provisjon beregnes etterskuddsvis av bevilget kreditt med mindre annet er avtalt. I tillegg kommer eventuell avtalt utnyttelsesprovisjon. Rente og provisjon belastes kontoen hvert kvartal med mindre annet er avtalt. Renten fastsettes ut fra sikkerhet og bedriftens egenkapitalsituasjon. Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder. Det er også innskuddsrente på kontoen når den har en positiv saldo.

SIKKERHET SIKKERHET Kassekreditten sikres primært i fast eiendom, eventuelt i utestående fordringer, varelager mv.

VI ER DIN SAMARBEIDSPARTNER Vi ønsker å være næringslivets samarbeidspartner. Dersom din bedrift har behov for kassekreditt, ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Hovedkontor: Bruflat, 2890 ETNEDAL Tlf. 61 12 15 00 Avdeling: Storgata 30, 2870 DOKKA Tlf. 61 11 45 30 E-post: post@etnedalsparebank.no

Finans av  

Finans til et hjem er en tøff jobb, trenger en å holde et øye over hjemmet utgifter så vel den samlede inntekt og beregne forskjellen, og at...

Advertisement