Page 1

2013-2014 Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BRUGGE c

Ge誰ntegreerde proef

Emile Decraene Klas: 6 handel 2 Mentor: Victoria Van der Meersch


2013-2014 Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BRUGGE c

Ge誰ntegreerde proef

Emile Decraene Klas: 6 handel 2 Mentor: Victoria Van der Meersch


1 Woord vooraf Ik startte met een dubbel gevoel aan deze geïntegreerde proef (gip). Enerzijds wat bevreesd voor het onbekende, anderzijds blij en tevreden dat deze oefening een afsluiting vormt van mijn hogere secundaire studies. Deze gip werd geschreven in het kader van onze richting Handel en is rechtstreeks verbonden met de creatie en de ontwikkeling van onze minionderneming Pétivo. De gip is een zware dobber, dat valt niet te ontkennen. Maar de verscheidenheid van de opdrachten in de diverse talen enerzijds en de link tussen theorie en praktijk anderzijds maken het zeer boeiend en leerrijk. Mijn bevreesde gevoel vloeide langzamerhand weg en werd stelselmatig vervangen door een vorm van fierheid en trots. Graag zou ik een aantal personen bedanken die een belangrijke steun en motivatie geweest zijn bij het uitwerken van mijn GIP. In de eerste plaats wens ik de heer Decock te bedanken voor de tijd en energie die hij opbracht om mij bij te staan in de uitwerking van deze proef. Hij deed dit steeds op een zeer boeiende en constructieve wijze. Daarnaast wil ik ook alle leerkrachten bedanken die de tijd genomen hebben om de talrijke taken te verbeteren en eventueel extra uitleg en suggesties te geven. De directeur mag in dit rijtje niet ontbreken. Hij heeft ons de kans gegeven om een minonderneming te verwezenlijken gedurende dit schooljaar. Ten slotte wens ik ook mijn medestudenten te bedanken, de talrijke groepswerken maakten immers deze gip nog eens zo interessant. Ik wens jullie veel leesgenot.

http://issuu.com/emiledecraene/docs/gip

Sint-Jozefsinstituut Brugge

3

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Sint-Jozefsinstituut Brugge

4

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


2 Inleiding Deze GIP is gebaseerd op twee fundamenten, enerzijds een aantal vakken die we terugvinden in onze opleiding Handel en anderzijds de diverse activiteiten binnen onze minonderneming die we dit jaar hebben opgestart, met name Pétivo. In totaliteit zijn er zes vakken waarrond de gip-taken werden opgebouwd. De zes vakken kunnen we onderverdelen in de talen enerzijds (Frans, Engels, Duits en Nederlands) en bedrijfseconomie en informatica anderzijds. Deze gip omvat alle taken die we gedurende het schooljaar 2013-2014 gemaakt hebben. De structuur van deze GIP loopt parallel met de tijdslijn van de opdrachten. In het begin van het schooljaar zijn we gestart met de oprichting van onze onderneming en met het opmaken van een organogram voor deze minionderneming. De diverse, voornamelijk juridische aspecten bij de creatie van Pétivo kwamen aan bod. De organisatie van de aandeelhoudersvergadering en uitnodiging hiervoor werden uitgewerkt. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en jobomschrijvingen is tevens van cruciaal belang. In het tweede semester werd het organogram aangepast om iedereen de kans te geven verscheidene functies uit te voeren. Hierna komen voornamelijk de marketing- en verkoopsaspecten aan bod. Marktonderzoek, productassortiment, promotiecampagnes, boekhouding, uitgaande facturen en dergelijke worden aangekaart. De analyse van de jaarrekening (balans als resultatenrekening) loopt als een rode draad doorheen deze GIP. De diverse bedrijfsactiviteiten kwamen aan bod in diverse taken en werden behandeld in de reeds al weergegeven talen. Het menselijk potentieel is het belangrijkste actief van elke onderneming. Het aantrekken van de juiste krachten is dan ook essentieel. Het opstellen van een sollicitatiebrief en het daaropvolgend sollicitatiegesprek komen hier dan ook aan bod. Het opstellen van onze curriculum vitae vormde hier eveneens een onderdeel van. Dit aspect is uitgevoerd in de diverse vermelde talen . Het hoogtepunt was de uitwisseling met de Zweedse studenten. In februari gingen wij naar Zweden. In de periode maart kwamen zij dan naar België voor het tegenbezoek. De verslagen van de bedrijfsbezoeken worden hier opgenomen. Bij deze uitwisseling was het de bedoeling om kennis te maken met de diversiteit van cultuur en taal.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

5

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Sint-Jozefsinstituut Brugge

6

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


3 Inhoudsopgave 1

Woord vooraf ........................................................................................... 3

2

Inleiding ................................................................................................... 5

3

Inhoudsopgave......................................................................................... 7

4

Overzicht van de bijlagen ......................................................................... 9

5

Bibliografie ..............................................................................................11

6

Eigenlijke inhoud eindwerk .....................................................................13 6.1

Organogram .............................................................................................................. 13

6.1.1

Organogram september .................................................................................................................. 13

6.1.2

Organogram januari ........................................................................................................................ 14

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .................................................................. 15

6.3

Afdrukken aandelen ................................................................................................... 15

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ......................................................... 16

6.5

Website minonderneming ......................................................................................... 17

6.6

Marktonderzoek: enquête analyse ............................................................................ 18

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ........................................................ 26

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ...................................................... 29

6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / film ...................................................................... 34

6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens ......................................................................... 39 6.11 Marketingmix ............................................................................................................ 40 6.12 Une campagne publicitaire ........................................................................................ 45 6.13 Sollicitatiebrief en CV ................................................................................................. 46 6.13.1

Sollicitatiebrief en CV .................................................................................................................. 46

6.13.2

Digitale appsite bij je CV ............................................................................................................. 46

6.13.3

Postuler ....................................................................................................................................... 47

6.13.4

Letter of application and curriculum vitae .................................................................................. 47

6.13.5

Sich berwerben ........................................................................................................................... 47

6.14 Sollicitatiegesprek ...................................................................................................... 47 6.15 Analyse van de jaarrekening...................................................................................... 48 6.16 File: ’Stating up a new business in the UK’ ................................................................ 51 6.17 La conversation de vente ........................................................................................... 56

Sint-Jozefsinstituut Brugge

7

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.18 Geschäftsbrief (Anfrage)............................................................................................ 58 6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ............................................................... 59 6.20 Bedrijfsbezoeken ........................................................................................................ 60

7

Conclusie .................................................................................................62

8

Bijlagen ...................................................................................................63 8.1

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2) ......................................... 64

8.2

Bijlage 2: Voorbeeldenquête (6.6) ............................................................................. 66

8.3

Bijlage 3: 4 verkoopfacturen (6.7) ............................................................................. 69

8.4

Bijlage 4 : Lettre commerciale (6.8) ........................................................................... 73

8.5

Bijlage 5 : Affiche (campagen publicitaire) (6.12) ..................................................... 74

8.6

Bijlage 6 : Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13) .................................................. 75

8.7

Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits (6.13) ............................................................ 79

8.8

Bijlage 8 : Berekeningen, balans en resultatenrekening (6.15) ................................. 86

8.9

Bijlage 9: Contact details: emails/letters ................................................................... 93

8.10 Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering ................................................................... 94

Sint-Jozefsinstituut Brugge

8

Geïntegreerde proef Emile Decraene


4 Overzicht van de bijlagen Bijlage 1:

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2)

Bijlage 2:

VoorbeeldenquĂŞte (6.6)

Bijlage 3:

4 verkoopfacturen (6.7)

Bijlage 4:

Lettre commerciale (6.8)

Bijlage 5:

Affiche (campagne publicitaire) (6.12)

Bijlage 6:

Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13)

Bijlage 7:

CV in Frans, Engels, Duits (6.13)

Bijlage 8:

Berekeningen, balans en resultatenrekening. (6.15)

Bijlage 9:

Contact details: e-mails/letters (6.16)

Bijlage 10:

Verslag bestuursvergadering

Sint-Jozefsinstituut Brugge

9

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


Sint-Jozefsinstituut Brugge

10

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


5 Bibliografie Boeken De Mil, M., Fleerackers, T., Impens, K., Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van Hecke, W., Van Doorne, O. (2013). Handelzes module 6. Berchem: De Boeck nv. Devriendt, D. (2012). Word 2007-2010 deel 1. Oostkamp: WWW-Soft GCV. Devriendt, D. (2012). Word 2007-2010 deel 2. Oostkamp: WWW-Soft GCV. Jacobs, L., Stoops, I. (2011). Alles klar? Wirtschaft. Wommelgem: Van In. s.n. (2002). NBN-normen. Brussel: Licap Vandaele, J. (s.d.). Conclusie + bibliografie. S.l. Vandaele, J. (s.d.). Voorwoord + inleiding. S.l. Vandaele, J., Declerck, J. (s.d.). Zakelijk verslag. S.l. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Heyvaert, F., Van Doorne, O. (2013). Handelzes module 8. Berchem: De Boeck nv. Helsen, K., Huyse, A., Van Calster, I., Vandenberghe, B., Van haesendonck, J., Vannobel, J. (2007). Branché 6 TSO x-tra. Wommelgem: Van In.

Internet sites http://handel-vijf-zes.deboeck.com/public/index.php http://www.franky-quality.be/ https://www.gov.uk/set-up-business-uk http://www.mytaggle.nl/ http://www.nbb.be/

Hulpmiddelen http://www.vandale.be/ http://www.vertalen.nu/

Sint-Jozefsinstituut Brugge

11

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Sint-Jozefsinstituut Brugge

12

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


6 Eigenlijke inhoud eindwerk 6.1 Organogram 6.1.1 Organogram september

CEO Ellen Hollevoet

Adjunct directeur Octavie Bouckaert

Technisch directeur

Administratief directeur

Commercieel directeur

Financieel directeur

Tjundi Noppe

Julie messiaen

Jolien Floréal

Floranda Morina

Aankopers Bob De Becker Arne Vogelaers

Administratief bediende

Bram Thomas

Bruna Gheysens

Joyce Deschacht

Magzijniers

Emile Decraene

Webmaster

Reclame en advertenties

HRM Yasmine Delacourt

Lotte Rosseel Brecht Aneca

Boekhouders Ines Rammeloo Camille Lambrecht

Kas en Bank Tess Vanbrabant

Order entry Bruno Gheysens Jolien Floréal

Sint-Jozefsinstituut Brugge

13

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.1.2 Organogram januari

CEO Ellen Hollevoet

Adjunct directeur Julie Messiaen

Technisch directeur

Administratief directeur

Commercieel directeur

Financieel directeur

Bob De Becker

Joyce Deschacht

Yasmine Delacourt

Ines Rammeloo

Aankopers Tjundi Noppe

Administratief bediende Octavie Bouckaert

Magzijniers

Emile Decraene Arne Vogelaers

Webmaster

Boekhouders

Bruna Gheysens

Floranda Morina

Reclame en advertenties

HRM Tess Vanbrabant

Lotte Rosseel Brecht Aneca

Kas en Bank Camille Lambrecht

Order entry Jolien FlorĂŠal

Facturatie Bram Thomas

Sint-Jozefsinstituut Brugge

14

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering In het begin van het jaar zijn we gestart met onze minionderneming waarbij we een uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering opstelden. Elke brief werd gepersonaliseerd zijn en de noodzakelijke informatie werd er in weergegeven. Voor deze brief kon je gebruik maken van de 4 w’s. Ook een zeer belangrijk aspect van deze opdracht was namelijk het respecteren van de NBN-normen. De beste brief werd dan geselecteerd en weldegelijk verstuurd naar iedere aandeelhouder. Onder de brief zat er een gepersonaliseerd strookje met daarop zijn/haar qr-code, het wachtwoord en de barcode. Dit stond rechtsreeks in verband met de site http://mini.jozefienen.be. Door gewoon de qr-code te scannen kwam je op de site. Dus via deze zaken kon men zich op voorhand opgeven als aanwezig of afwezig en konden wij dus op voorhand zien met hoeveel ze effectief aanwezig zullen zijn. De barcode werd gebruikt bij het betreden van de zaal. De volledige uitnodiging vindt u in bijlage 1

6.3 Afdrukken aandelen Iedere aandeelhouder kreeg een gepersonaliseerd aandeel als bewijs van mede-eigenaar van de minionderneming. Dit werd via Word aangemaakt, gekoppeld aan een lijst in Excel en via verzendlijsten in Word ingevoerd. Door een aandeel als achtergrond te gebruiken konden we de perfecte plaats vinden waar de tekst moest staan. Een afscheurbaar strookje moesten ze terug meegeven als bewijs voor de mini en dit word bewaard in het magazijn tot op het einde van het jaar.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

15

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering De aandeelhouders van de minionderneming hebben op hun aandeelhoudersbrief een code verkregen om zich al dan niet in te schrijven voor de aandeelhoudersvergadering. En dit via de volgende site: http://mini.jozefienen.be. Hieronder zie je de diverse. Eerst moet je de minionderneming selecteren waar jij aandeelhouder van bent, nadien je voornaam, familienaam en het opgegeven wachtwoord vermelden. Als laatste stap moet je aanvinken of je komt of niet.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

16

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


6.5 Website minonderneming Het doel was dat de webmaster bij ons, Bruno Gheysens samen met enkele leerlingen van 6IB een website ontwikkeld voor onze minonderneming. De samenwerking verliep niet echt zoals gehoopt en de webmaster heeft de website bijna volledig alleen ontworpen. Maar het resultaat mag er zijn want het bevat alles wat een website zou moeten bevatten en heeft de layout van onze minonderneming. www.pĂŠtivo.be

Sint-Jozefsinstituut Brugge

17

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


6.6

Marktonderzoek: enquête analyse

Onze minonderneming Pétivo heeft gekozen om allerhande zaken te verkopen met wat rond het aperitief moment. In totaal hebben we een twintigtal mensen ondervraagd om onze minionderneming zo goed mogelijk te positioneren. Het ging daarbij van hoeveel keer mensen aperitieven tot welke voedingsassortimenten ze zeker willen bij een aperitief. Om het efficieter te maken werden we onderverdeel in groepjes van 2 en trokken we met onze vragenlijst de straat op. Hieronder ziet u het resultaat van ons marktonderzoek. Een voorbeeld enquête vindt u in bijlage 2.

Marktanalyse We hebben in totaal 20 mensen ondervraagd voor ons marktonderzoek. We hebben geen specifieke mensen ondervraagd. Het eerste wat we opschreven was het geslacht.

Geslacht 12 10 8 6 4 2 0 man

vrouw

In totaal hebben we 12 mannen en 8 vrouwen ondervraagd.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

18

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Het volgende was de leeftijdscategorie dat we vraagden.

Leeftijdscategorie leeftijdscatego rie

> 65 jaar

18- 25 jaar

32-65 jaar

25-32 jaar

We hebben rond elke categorie ongeveer een kwart. Behalve de categorieĂŤn van minder dan 12 jaar en tussen 12 en 18 jaar. Dit kunnen we waarschijnlijk wijten aan het feit dat we op marktonderzoek gingen binnen de schooluren. Ons product is ook niet echt gericht op de jonge generatie, dus dit is eigenlijk niet zo erg, Onze volgende vraag was of ze het begrip minionderneming kennen.

Begrip Nee

Ja

0

2

4

6

8

10

12

We leiden hieruit af dat 11 van de 20 het begrip kennen. Als we verder doordringen op de vraag en vragen van waar ze het begrip kenden, antwoord een groot deel hiervan van familieleden.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

19

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


Daarna vroegen we of ze bereid waren om te kopen van een minionderneming. Voor de personen die het begrip niet kenden hebben we het uitgelegde wat het precies was.

Bereid om te kopen 12

8

Ja

Nee

De personen die het begrip kenden antwoorden allemaal ja. De personen die het niet kenden waren niet echt overtuigd en antwoorden nee, er was wel één persoon die dan ja antwoorde. Onze volgende vraag was of dat de mensen het noodzakelijk vonden om bij het aperitief aperitiefhapjes te serveren.

Noodzakelijk 20 15 10 5 0 ja

nee

Iedereen antwoorde met volle overtuiging ja.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

20

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Nu wouden wij weten welke hapjes er het vaakst werden geserveerd bij aperitief gelegenheden.

Gerechten 17

16

15 11

4 nootjes

chips

worstjes

kaas

speciale gerechten

0 andere

De klassiekers als nootjes, kaas en chips blinken uit. Maar ook o.a. vleeswaren zoals worstjes waren van partij. Speciale gerechten werden enkele keren gekozen. Daarna vroegen we hoeveel keer de mensen aperitief den. We deelden de vragen onder in verschillende categorieĂŤn.

Hoeveel keer apertieft u

Nooit

Enkele keren per jaar

Meerdere malen per maand

Meerder malen per week

De meeste aperitief gelegenheden gebeurden verschillende keren in de maand. We zouden dus als we met vaste klanten beginnen werken niet teveel van hetzelfde beginnen in te kopen zodat we geen overvloed hebben van onze producten.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

21

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


De volgende vraag was welke dranken er specifiek bij het aperitief moet worden geserveerd.

Dranken 15 10

10 6

5

4

0

Uit deze grafiek blijkt dat vooral cava, fruitsap en champagne geserveerd worden bij het aperitief. Frisdranken, wijn maar ook water worden geserveerd maar dit is niet altijd van toepassing. De volgende vraag was een zeer belangrijke. We wouden weten of er interesse in de alcoholvrije draken. We vroegen of aperitieven hetzelfde zouden zijn zonder alcohol.

Alcoholvrije dranken

Ja

nee

soms

Je ziet hier dat het antwoord soms en nee het meest uitblinken. Sommige mensen vinden dat alcohol niet overal nodig is. Bij sommigen is het nog betwistbaar en het hangt gewoon puur af van welke gelenheden. Bijvoorbeeld bij een nieuwjaarsreceptie zouden de mensen die soms antwoorden toch liever een glaasje champagne drinken.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

22

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Om ons assortiment misschien uit te breiden met benodigdheden van aperitieven vroegen we welke benodigdheden er de meeste vraag naar was.

Benodigheden ander koelhouder kaarsen schaaljes glazen snijplankje 0

2

4

6

8

10

12

14

16

De glazen zijn een groot succes dus dat zouden we zeker moeten aankopen en verkopen. Snijplankjes, schaaltjes en kaarsen daar is er ook een zeer grote vraag naar. Dus ook deze drie zouden we moeten proberen in ons assortiment op te nemen. De volgende vraag was hoeveel waren mensen bereid om te spenderen aan de hapjes.

Geld besteding hapjes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 tot 10

10 tot 15

15 tot 20

meer dan 20

Je ziet hier dat de meeste tussen de 15 en de 20 willen uitgeven aan hapjes. We zouden onze prijzen dusdanig moeten proberen aan te passen aan de gemiddelde prijs.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

23

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Na de vorige vraag vroegen hoeveel ze bereid waren om te spenderen aan de benodigdheden van apertieven.

Geld besteding benodigheden 20%

5%

10 tot 20

20%

20 tot 30 30 tot 40

25% 30%

40 tot 50 meer dan 50

Je ziet hier dat de prijs ongeveer schommelt tussen de 30 en 50 euro. Mensen zijn ook meer voor kwaliteit en zijn dus bereid om meer uit te geven aan de benodigdheden dan aan hapjes. We kunnen er vanuit concluderen dat we eigenlijk nog veel omzet zouden kunnen maken als we ons meer zouden specialiseren in het verkopen van benodigdheden. Daarna vroegen we de mensen of hapjes oftewel benodigdheden van aperitieven zouden cadeau geven aan mensen ter gelegens vaan een gebeurtenis bijvoorbeeld: verjaardag, trouw..

Cadeau 10 10 8 6 4 2 0

5

4

1

De mensen zijn meer geneigd om benodigdheden te geven als cadeau omwille van de houdbaarheidsdatum. Hapjes scoorden het laagst maar zouden in combinatie met benodigdheden nog steeds een kans maken. Ook waren er een aantal mensen die dit niet wouden cadeau geven.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

24

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Onze laatste vraag was of dat mensen online zouden willen kopen.

Online kopen 11 9

ja

nee

Hier waren de meningen sterk verdeeld. Op de grafiek kun je dit niet afleiden maar we hebben rekening gehouden met de leeftijd en of dat mensen het begrip minionderneming kennen. Mensen van de jonge generatie en verstand hadden van de computer waren rapper geneigd om te kopen online. We hebben in totaal meer oudere mensen ondervraagd dan jongere. Wij zouden niet kijken naar de grafiek want de steekproef was niet groot genoeg om hier uit een conclusie te bepalen. Het online kopen is volgens de jonge generatie een pak gemakkelijker en is toch wel iets dat we zouden moeten kunne realiseren.

Eindconclusie: De mensen zijn gehecht aan vertrouwde producten van een degelijke kwaliteit, we moeten ons vooral baseren op deze grafieken, maar we zouden ook nieuwe producten op de markt moeten brengen en ze vertrouwd laten worden.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

25

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


6.7 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen VK/01 – 01/11/13 Pétivo verkoopt 100 pakjes chips voor 1 euro, excl. 6% btw, aan een onderneming in Brugge genaamd Art&You A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnummer

A O P

+ + +

D C C

40000 70400 44110

Omschrijving 01/11/13 Handelsdebiteuren Verkopen HG Verschuldigde btw VK/01

D

C

€10,60 €10,00 €0,60

VK/02 – 05/11/13 Pétivo verkoopt mandjes voor het serveren van de aperitiefhapjes voor €5 per stuk, excl. 21% btw. Een restaurant genaamd Hertog-Jan wil 5 mandjes aankopen. A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnummer

A O P

+ + +

D C C

40000 70400 44110

Omschrijving 05/11/13 Handelsdebiteuren Verkopen HG Verschuldigde btw VK/02

D

C

€30,25 €25,00 €5,25

VK/03 – 07/11/13 Een particulier uit Gent wil graag 10 schaaltjes kopen voor chips en nootjes in te doen. Deze schaaltjes zijn gemaakt uit keramiek en kosten €10 per stuk, excl. 21% btw. Er wordt ook een handelskorting van 5% gegeven, financiele korting van 2% en de vervoerskosten bedragen €15. Deze worden aangekocht in de minionderneming Pétivo. Dit wordt geleverd in een plastieken box voor €5. A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnummer

A O O P O P

+ + + + +

D D C C C C

40000 70402 70400 44110 74600 48800

Sint-Jozefsinstituut Brugge

Omschrijving 07/11/13 Handelsdebiteuren Handelskorting op AK(-) Verkopen HG Verschuldigde btw Doorgerekende kosten TTB verpakking VK/03

26

D

C

€137,64 €5,00 €100,00 €22,64 €15,00 €5,00

Geïntegreerde proef Emile Decraene


VK/04 – 10/11/13 Minionderneming Pétivo verkoopt niet allen in eigen land het gaat ook wereldwijd. Zo wil een onderneming in Verenigde Staten de typische Belgische nootjes kopen. Ze willen direct 20 zakjes kopen voor 5 USD per zakje. De koer bedraagt €1 = 1,42045 USD

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnummer

A O

+ +

D C

40020 70400

Omschrijving 10/11/13 HD export in USD Verkopen HG export VK/04

D

C

€70,40 €70,40

VK/05 – 15/11/13 Een Frans bedrijf is zeer geïnteresseerd in de potten mosterd die verkocht worden en zou er dan graag 10 bestellen. Pétivo rekent hiervoor een prijs aan van €5 per stuk. A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnummer

A O

+ +

D C

40010 70410

Omschrijving 15/11/13 HD ICL VK HG ICL VK/05

D

C

€50 €50

De eerste factuur is hieronder weergegeven. De 4 ander verkoopfacturen vindt u in bijlage 3.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

27

Geïntegreerde proef Emile Decraene


website: /

Telefoon: xxx xx xx xx Fax: xxx xx xx xx E-mail: pétivo.mini@hotmail.com Rekeningnr.: BE 70 0017 0806 5825 Ondernemingsnr.: M3A08

Zilverstraat 26 BRUGGE 8000

Factuur Art & You Stationstraat 25 8210 LOPPEM Factuurnummer VK/01

Klantnummer 59808

Artikelnaam

Factuurdatum 1/11/13

Leveringsdatum 1/11/13

Eenheidsprijs

Vervaldag 11/11/13

Aantal

Btw 6%

Chips

€1

Brutobedrag €100,00

Handelskorting /

Bijkomende kosten /

100

Subtotaal €100,00

21%

X

Financ. korting

MvH

Btw -%

/

/

6%

Btwbedrag €6,00

Verpakking /

Te betalen in EUR: €106,00

Sint-Jozefsinstituut Brugge

28

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.8 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Tess Vanbrabant Emile Decraene 6HA2

Sint-Jozefsinstituut Brugge

29

En annexe 4 vous trouvez notre lettre commerciale Geïntegreerde proef Emile Decraene


L e s Fr o m a g e s

Fromage naturel: Goût crémeux, délicieux sur du pain ou un plateau de fromages.

€ 12,95 pour 650g

Fromage aux noix: Il s'agit d'un fromage aux Noix de Grenoble. Il a un goût épicé. Délicieux accompagné d’un apéritif ou sur du pain grillé.

€ 16,95 pour 650g

Fromage d’ortie :Il s’agit d'un fromage aux herbes avec un goût épicée. Recommandé avec du champagne.

€ 16,95 pour 650g Fromage de bière Duvel : Il s’agit d'un fromage hautement recommandé et un goût très intense à base de bière Duvel de la famille renommer Moortgat.

€ 17,95 pour 650g

Sint-Jozefsinstituut Brugge

30

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Informations pour commander

 Commande par téléphone

 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

 COmmande en ligne petivo.mini@hotmail.com

trouvez plus d’information sur notre site: http://www.petivo.be

A notre page de facebook : Pétivo Suivez-nous via Twitter : @minipetivo

Sint-Jozefsinstituut Brugge

31

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Lu Tuc crackers poivron : Crackers poivron est un biscuit légèrement salé et assaisonné avec du poivron. C'est un biscuit pour toute la famille. Idéal le soir dans la fauteuil devant la télévision.

La moutarde de Wostyn: Si vous goûtez la moutarde de Wostyn pour la première fois, ce n'est pas un moutarde commun: il est broyé finement. Qui donner le goût exceptionnel.

€ 2,00 la pièce

€ 2,95 la pièce Doritos Bits: Un petit sachet pratique pour vos déplacements, rempli avec des bits doritos. Ils ont une forme surprenante. Une explosion de saveur!

La cacahuète ‘crac a nut’ poivron: Crack a nut est un croquant sans couleurs et sans saveurs artificielles. Il goûte le poivron.

€ 2,50 la pièce

Sint-Jozefsinstituut Brugge

€ 1,00 la pièce

32

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Petit mélange : Gullón présente des biscuits faites maison. La famille a décidé de partager ses secrets culinaires avec le monde. Entier les biscuits ont un goût salé.

€ 3,00 la pièce

Aoste Snack Pur Porc : Les boules de snack Aoste sont délicieuse minicharcuterie à base de porc. Délicieux comme snack ou apéritif! Pratique car les minisaucissons sont emballé dans un sac refermable.

€ 2,30 la pièce

Du vin sans alcool : Vin sans alcool n'est pas juste du jus de raisin, mais un vin choisi strictement après la fermentation d'une manière prudente et à basse température non alcoolisée. Nous avons choisi ces trois vins: le vin blanc, le vin rouge et le rosé. Profitez-en!

Appletiser: 100% pur jus de pomme pétillant sans conservateurs, sans colorant et sans sucre ajouté. Pour un plaisir pur.

€ 1,50 la pièce

€ 5,00 la pièce

Sint-Jozefsinstituut Brugge

33

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.9 PowerPoint / Prezi-presentation / film

 Heysel

park in Brussels

 Expo  102

’58

m

 Nine

shiny structures

• Diameter of 18 m • Stainless steel

 Officially

opened on 23 August 1930.  1935 Brussels International Exposition  Disaster on the 29th of May 1945  39 people died

Sint-Jozefsinstituut Brugge

34

Geïntegreerde proef Emile Decraene


 Flemish

center

activity

• Science and

technology

 Situated

in Mechelen

 Experimenting  Most

visitors are children

 280

different items

 Themes:

• Air and Wind • The building stones • Waterfront • Invisible • Space

• Action-reaction

 Wavre

 Six

Flags Incorporation  Palamon Capital Partners  Wavre Limal and Bierges

Sint-Jozefsinstituut Brugge

35

Geïntegreerde proef Emile Decraene


 One

of the best attractions in Belgium  Located on the outskirts of the village  Approximately 500 000 visitors each year

 Bronze

fountain statue  1618 or 1619  Hieronimus Duquesnoy

 Very

touristic  A lot of activities • Sunbathing • Go-cart tour • Nice restaurants • Bars

Sint-Jozefsinstituut Brugge

36

Geïntegreerde proef Emile Decraene


 Brussels

 Flower

Carpet  important tourist destination

 For:

• Formula One Belgian

Grand Prix

• Spa 24-Hours • 1000 km Spa

 Located

in Liège of the most challenging race tracks :

 One

• Fast • Hills

7

Sint-Jozefsinstituut Brugge

37

km

Geïntegreerde proef Emile Decraene


 Tourist

attraction  Space and astronautics  Experience less gravity

 West-Vleteren

Brewery

 Founded

in 1838 Poperinge and Ypres  The beers  Near

• International

reputation

 Taste  Quality

 One

of the best beers in the world

 Educational

attraction  Swamps, rain forests, river deltas, and coral reefs.  1,000,000 litres of water

Sint-Jozefsinstituut Brugge

38

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens

Die Geschäftsführ ung Ellen Hollevoet

Der stellvertretend Direktor Octavie Bouckaert

Der technisch Direktor

Der Verwaltungs Direktor

Der kommerziell Direktor

Der finanziell Direktor

Tjundi Noppe

Julie messiaen

Jolien Floréal

Floranda Morina

Die Einkäufer Bob De Becker Arne Vogelaers

Der Verwaltungs Angestellte Joyce Deschacht

Der Lagerarbeiter

Emile Decraene Bram Thomas

HRM Yasmine Delacourt

Webmaster Bruna Gheysens

Vertrieb und Marketing Lotte Rosseel Brecht Aneca

Der Buchhalter Ines Rammeloo Camille Lambrecht

Kasse und Bank Tess Vanbrabant

Order entry Bruno Gheysens Jolien Floréal

Unsere Mini-Unternehmens nennt Pétivo und unser Gründungsjahr ist 2013. Die Gründer sind 6Ha2 und Herr Decock. Die Gesellschaftsform ist ein Mini-Unternehmen und unsere Hauptaktivität ist verkaufen von Vorspeisen. Unser Hauptsitz befindet sich in Brügge. Wir haben ein Startkapital von 800 Euro. Wir kaufen unsere Produkte in verschiedenen Unternehmen. Wir produzieren selber nichts. Unser Unternehmen besteht aus 18 Mitarbeitern und Herr Decock.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

39

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.11 Marketingmix Product Productkeuze? We hebben gekozen om producten te verkopen die te maken hebben met aperitieven. Chips, koekjes, mosterd, verschillende soorten kaas, alcohol vrije wijnen,... omdat we dachten dat dit de producten waren die het makkelijkst met aperitief te associëren zijn. We zouden de productkeuze nog willen uitbreiden naar betere en exclusievere producten zoals kaviaar en foie gras, maar dit moet nog besproken worden met de volledige groep. Leverancier? (niet alle leveranciers met producten) Eurobis

Crocky zout Crocky paprika Crocky pickles gullon mini mix

Ameel

Doritos twisties honey Doritos sweet paprika Tuc paprika Crac’n nuts paprika Mosterd Wostyn

Wostyn

Vierhoekshoeve

Drankenservice

Duvelbierkaas Notenkaas Brandnetelkaas Jonge kaas Non-alcoholische dranken

Duurzame of niet-duurzame goederen? Onze producten zijn niet-duurzame goederen, want de mensen kopen ze met als doel de producten binnen een korte periode te verbruiken en dan heb je niks meer aan deze producten, want ze zijn er niet meer, zo is dat nu eenmaal met eten.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

40

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Soort? (convenience/shopping/specialty/preference goods) De meeste van onze producten zijn convience goods omdat het om relatief goedkope, nietduurzame comsumptiegoederen gaat. De koper doet dan ook niet echt veel moeite omdat het om vake en routinematige aankopen gaat. Productassortiment? (breedte/diepte) Wij hebben een redelijk breed assortiment met ongeveer 7 productgroepen. Het heeft ook een redelijke diepte want we hebben van elk product verschillende varianten en smaken. Van de Crocky chips hebben we bijvoorbeeld in de aanbieding paprika, zout en pickles. Van de kazen hebben we dan weer vier verschillende smaken: duvel, noten, brandnetel, jonge kaas. 3 producten in de productielevenscyclus (notenkaas – crocky zout – alcohol vrije wijn) Introductiefase: we zullen eerst deze drie producten moeten introduceren bij de klant met proevertjes en de producten aantrekkelijk maken. Groeifase: na een aantal verkoopmomenten zien we de voorraad van deze producten minderen en zien we dus dat deze in de smaak vallen bij de klant. Hieruit kunnen we misschien onze winst halen. Rijpingsfase: de producten blijven in de smaakvallen tot ze een hoogtepunt hebben bereikt bij de klant en niet verder meer kunnen stijgen. Verzadigingsfase: iedereen kent onze producten nu al een beetje en de mensen hebben er ook genoeg van om altijd dat zelfde te eten en drinken. De concurrentie komt op en de klant gaat stilaan op zoek naar andere producten. Terugval: de producten worden nog nauwelijks aangekocht en we beginnen er verlies op te maken. Introductiefase

Groeifase

Rijpingsfase

Verzadigings -fase

terugval

Crocky zout Alcohol vrije wijn

Sint-Jozefsinstituut Brugge

Notenkaas

41

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Service? PĂŠtivo doet ze goed mogelijk zijn best om de klant de beste service te bieden. Er staan altijd heel wat verkopers klaar die alles afweten van onze producten en er meestal wel een verhaal bij kunnen vertellen waarom net deze producten zijn gekozen. We hebben meestal wel proevertjes staan voor de nieuwe klanten, we doen er dan ook alles aan om een goede relatie met de klant op te bouwen en zoveel mogelijk nieuwe klanten te winnen. Hoe beter de relatie, hoe meer vertrouwen en hoe meer de klanten nieuwe klanten zullen vertellen over onze onderneming. Dit zou dus voor meer mond-aan-mond reclame moeten zorgen, wat dus ook voor meer potentiele klanten zorgt. Alle nieuwe ideeĂŤn omtrent de service werken we grondig uit zodat die alleen maar beter wordt. Functie van de verpakking? De verpakking zorgt grotendeels voor het bewaren van de producten maar ook voor de bescherming ervan. Op bepaalde verpakkingen hebben we stickers met de naam van de onderneming gekleefd, zodat de mensen onthouden dat die producten van onze onderneming komt. Op elke verpakking staat veel informatie hoe het product is gemaakt en waaruit het bestaat. De houdbaarheidsdatum is dan ook goed bezichtigen. Onze verpakking heeft dus vooral de functie bescherming en houdbaarheid verlengen. Plaats Als minionderneming hebben we niet zo veel verkoopmomenten. Momenteel hebben we er nog maar twee gehad, maar er zullen er nog enkele volgen. Binnenkort zal daar verandering in komen. We hebben al eens op een oudercontact verkocht en nu zullen we op elk oudercontact een verkoopmoment proberen te hebben, het eerst volgende is op 20 december. Op 30 november staan we op de markt van Brugge en we zullen ook nog eens verkopen op de Kerstmarkt van Roeselare op 22 december. Het tweede semester zouden we ook in Zweden verkopen tijdens onze reis en wellicht kunnen we ook enkele keren op de speelplaats verkopen. Daarnaast kunnen mensen ons ook persoonlijk aanspreken en vragen wat ze willen kopen door ons assortiment, via de website, eens door te nemen. We hebben verschillende verkoopplaatsen via onze website, leerlingen van de minionderneming en bestelbonnen voor vrienden, familie en onbekenden. We zijn van plan om het hierbij niet te laten, maar daarover moet eerst nog eens gedacht worden. De organisatie in het magazijn wordt gedaan door Emile Decraene en Bram Thomas, zij hebben dan ook de grootste verantwoordelijkheid over het magazijn. Ze hebben een zeer goed systeem die alles netjes en ordelijk houdt, waardoor het makkelijk is voor hen om alles bij te houden en informatie te geven aan de aankopers en order&entry.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

42

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


Prijs De prijs van onze producten hebben we bepaald door te kijken naar de aankoopprijs per product per leverancier. We hebben overlegd met de klas welke prijs er het best zou zijn en of wij dat zouden kopen aan deze prijs. We willen er natuurlijk een zo groot mogelijke winstmarge op maar het moet betaalbaar blijven voor de consument. Want uiteraard is één van onze grootste doelstellingen zo veel mogelijk winst maken. Om nu wat specifieker te zijn in zake onze doelstellingen van onze minionderneming, zijn er vier grote doelstellingen: overleven, winstmaximalisatie, marktaandeel en tenslotte productkwaliteit. We beginnen bij de eerste doelstelling. Overleven( survival) is niet echt een doelstelling die wij moeten hanteren omdat er bij ons niet echt concurrentie is doordat wij een minionderneming zijn en dus slechts verkopen voor 1 jaar. Daartegenover is de volgende doelstelling wel van toepassing. Winstmaximalisatie is onze op één na belangrijkste doelstelling. Bij ieder onderneming komt dit wel voor als doelstelling. Ook al bestaan we slechts 1 jaar we willen natuurlijk geen verlies maken maar juist zoveel mogelijk verkopen. Een grote motivatie is meer winst maken dan de andere miniondernemingen. We willen natuurlijk ook onze aandeelhouders op het einde kunnen uitkeren met een goede winstmarge. De volgende doelstelling marktaandeel verwerven is helemaal niet van toepassing in onze minionderneming. Niet alleen omdat we slechts een jaar bestaan maar ook omdat we nooit kunnen concurreren tegen de grote ketens zoals Carrefour, Delhaize,… wel tegen de andere mini’s. Onze belangrijkste doelstelling is natuurlijk productkwaliteit. We willen de consumenten een zo goed mogelijk product aanbieden, een product die we zelf ook zouden kopen. Kostengerichte prijszetting van onze mini. Zoals eerder vermeld bepalen we onze prijs door te kijken naar de aankoopprijs per product per leverancier. We bepalen onze prijs naar eigen voorkeur. We denken samen met de klas hoeveel dat kost in verschillende winkelketens en dan laten we daar ons prijs op afstemmen. Dit is dus voor ieder product anders we doen dus niet echt aan Cost Plus Pricing, maar aan concurrentie gericht prijszetten. Misschien komen we er wel mee in de buurt door iedere keer onze prijs te laten afhangen van de grote winkelketens. Met imagoprijszetting doen wij niet zoveel. Wij verkopen onze producten misschien wel tegen een iets hoger prijs maar daartegenover staat wel dat het zeer kwaliteitsvolle producten zijn. We wegen de verschillende leveranciers tegen elkaar af en kijken wie de beste kwaliteit levert. Aan Psychologische prijszetting doen we wel meer mee. Vooral bij onze kazen komt het bedrag vaak uit op 90 en 95 cent en dit lijkt goedkoper voor de consument dan een rond getal. Door dit toe te passen zullen we veel meer kunnen verkopen en tegen meer winst. Conclusie van de prijs is dat onze minionderneming staat voor goede kwaliteit maar misschien wel tegen een iets duurdere prijs.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

43

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Promotie Voor de promotie moeten we eerst en vooral een doelgroep afbakenen. We hebben van onze begeleider vernomen dat onze eerste klanten vooral de leerkrachten zijn, dus dit moest zeker onze meest belangrijke doelgroep zin. Daarnaast hebben we ook besloten om producten te verkopen voor onze eigen leeftijdscategorie (de jong volwassenen). Maar onze producten zijn ruim en gelden natuurlijk ook nog voor andere leeftijdscategorieën. Conclusie: Onze doelgroep is niet bepaald voor één leeftijdscategorie want onze producten zijn voor jong en oud geschikt. Jonge zullen waarschijnlijk meer naar chips,.. gaan en de ouderen dan naar kaas en mosterd. Onze slogan ‘No apéro without Pétivo’ is dan ook gericht naar onze doelgroep. Met deze slogan vertellen we aan de consument dat je niet kan aperitieven zonder iets van ons assortiment gekocht te hebben. De letterlijke vertaling verduidelijkt dit ook:’geen apéro zonder Pétivo’. Daarnaast hebben we natuurlijk misschien wel het belangrijkste van onze minionderneming: het logo. Het logo bestaat uit onze naam Pétivo en daarbij de slogan vermeld. The finishing touch is de tandenstoker met daarop een olijf en een blokje kaas. We hebben gekozen voor een oranje letteropvulling omdat oranje aantrekkelijk kleur is voor voeding. Volgens de kleurenpsychologie is de kleur oranje heel positief waardoor ze beweging warmte en levenskracht uitstraalt. Het werkt harmoniserend, levensgenietend, , kleur van het plezier, humor en optimisme. . Persoonlijk vinden wij dat dit logo zeer goed past bij ons product. Aperitieven moet een gezellig en vrolijk gebeuren zijn. Verder maken we ook nog promotie via onze stand. Op onze stand staat ons logo mooi en centraal vermeld. We hebben ook vlaggen van onze mini, deze vallen het meest op, waardoor de aandacht snel getrokken wordt. Elk van ons draagt ook nog een petje met het logo erop vermeld. Een niet te vergeten medium is een bezoekje aan onze website. Hieraan wordt momenteel nog voortdurend verbeterd en gewijzigd om hem zo optimaal mogelijk te maken.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

44

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Het allerbelangrijkste van onze promotie is dat we met zeer veel enthousiasme onze producten aanbieden en verkopen aan de consument. De mond aan mond reclame! Proef dus zeker de aperitiefhapjes van Pétivo!

6.12 Une campagne publicitaire La texte publicitaire Comment commencer les fêtes de fin d’année ?? Avec un apéro bien évidemment !! Vous doutez de ce qu'il faut offrir? A cet effet vous trouvez les meilleurs produits chez PETIVO PETIVO vous propose des amuses gueules délicieux à un prix très compétitif N'hésitez pas, en dégustant les produits de Pétivo, vous vivrez une soirée sans équivalent.

Les fêtes peuvent commencer

En annexe 5 vous trouvez notre affiche.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

45

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.13 Sollicitatiebrief en CV 6.13.1 Sollicitatiebrief en CV

Mijn volledige CV in het Nederlands en de bijhorende sollicitatiebrief vindt u in bijlage 6.

6.13.2 Digitale appsite bij je CV Voor deze taak toonden we ons ook van onze creatiefste kant. We maakten een digitale appsite maken die in verband stond met onze CV’s. Alles kwam er in voor. Als kers op de taart maakten we een sollicitatiefilmpje. Dit filmpje is meertalig: 30 seconden in het Nederlands, 20 seconden in het Frans en 20 seconden in het Engels. En eveneens het aanvullende informatie. Onze taak was om dat op een zo’n creatief mogelijke manier te verwezenlijken. www.mytaggle.nl/emiledecraene

Sint-Jozefsinstituut Brugge

46

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.13.3 Postuler En annexe 7 vous trouvez mon CV en français. 6.13.4 Letter of application and curriculum vitae In annex 7 you will find my curriculum vitae. 6.13.5 Sich berwerben Im Anlage 7 finden Sie meinem Lebenslauf.

6.14 Sollicitatiegesprek Op 28 januari 2014 was het zover, het sollicitatiegesprek. Na een lange tijd van voorbereiden werd de theorie in praktijk omgezet en voerden we effectief een sollicitatiegesprek voor een andere functie binnen de minionderneming Pétivo. Ik zelf wou graag in het technisch departement blijven nadat ik eerder al een logistieke functie (magazijnier) had opgenomen. Er volgde een een sollicitaitegesprek bij meneer Punie en mevrouw Demeyere. Meneer Punie nam de talen voor zijn rekening terwijl mevrouw Demeyere bedrijfseconomie voor haar rekening nam. Wij solliciteerden met 3 voor 1 vacante functie van aankoper. Uiteindelijk greep ik naast de functie aankoper en bleef gewoon magazijnier.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

47

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.15 Analyse van de jaarrekening Waarom hebben wij dit bedrijf gekozen en wat is de link met Pétivo? Wij hebben dit bedrijf gekozen omdat het gespecialiseerd is in vlees- en vleeswarenhandel, versheid van hun producten is voor hen van zeer groot belang. Ze leveren aan verscheidene soorten klanten zoals slagers, versmarkten en delicatessenzaken. Voor deze afnemers vervullen ze vaak een echte traiteursfunctie. Het bedrijf volgt de markt op de voet en zoekt de beste productcombinatie. In de loop der jaren hebben zij een uitstekende reputatie opgebouwd. De link met Pétivo is vrij duidelijk, zij produceren goederen die wij goed kunnen gebruiken dus Franky zou een goede leverancier zijn voor ons. We kunnen onze hoofdproducten aankopen bij hen namelijk kaas, worsten en andere vleeswaren. Deze zaak zou een perfecte leverancier zijn maar hij is jammer genoeg te ver van Brugge gesitueerd.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

48

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Liquiditeit Liquiditeit in ruime zin: = (aangepaste) Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn

= 8 573 863,00 8 143 803,00

= 1,05

De liquiditeit in ruime zin is groter dan 1 dit wil zeggen dat Franky nog steeds in staat is om de schulden op korte termijn terug te betalen. Liquiditeit in enge zin: = Vlottende activa – voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

= 7 027 496,00 8 143 803,00

= 0,86

De liquiditeit in enge zin is kleiner dan 1 dit wil zeggen dat Franky zonder hun voorraad zijn schulden op korte termijn niet kan afbetalen met de vlottende activa.

Solvabiliteit Solvabiliteit: = Eigen vermogen *100 Totaal vermogen

= 3 286 240,00 *100 = 18,35% 17 904 816,00

Dit wil zeggen dat er slechts voor 18,35% aan eigen vermogen in deze onderneming aanwezig is. Dit is lager dan het 33% aanbevolen minimum.

Rentabiliteit Rentabiliteit: = Winst van het boekjaar na belastingen *100 Eigen vermogen

= 6 813,00 *100 3 286 240,00

= 0,21%

Dit is zeer slecht. Als investeerder ben je niet tevreden met 0,21% omdat een risicovrije belegging steeds 1,5% opbrengt. Je moet voor je risico een voldoende groot percentage hebben.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

49

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


EBIT EBIT: Winst van het boekjaar voor belastingen - Opbrengsten uit vlottende activa - Andere financiële opbrengsten + Kosten van schulden +Andere financiële kosten = EBIT

= 34 321,00 - 429,00 - 10 091,00 + 294 975,00 + 29 767,00 = 348 543,00

Dit wil zeggen dat Franky een winst heeft van 348 543,00 voor intrestbetalingen op leningen en belastingen. In bijlage 8 vindt u de balans, de resultatenrekening en de berekeningen.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

50

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.16 File: ’Stating up a new business in the UK’ Description The business that we want to set up in the UK is a beach shop called ‘BREMI’. A beach shop is a shop where you can buy a lot of things for the pool and the beach. For example a swimming short, a little spade with a small bucket, surf equipment etc. We want to locate the shop in Blackpools Sands, it is in the south of the United Kingdom. The biggest city nearby is Plymouth and it is about 50km to the west. The biggest competitor is the Venus Beach shop and is located at the same beach where we want to start up our business. Bremi will be a limited company. We want to have our own rights for everything and our personal finances. We are the two members of the company ‘BREMI’. Every profit is for the company after we pay the corporation tax. We also look for some sponsors to invest in our company so we can certainly start our business. The company stays in the family. Every family member gets 10% and Emile and I hold 52% of the shares. Register your business in the UK We will set up a private limited company. We also want to register with the Companies House and we will make an document with all the rules about running the company. We will also pay Corporation Tax. Registering as an overseas company Not relevant for us. Both of us will act as a director and employee. The company will be named Bremi. Setting up a bank account We will need a bank account for our business in the UK. Opening a local account is necessary to avoid transaction and currency exchange fees. Because we already have an address, we can directly open a bank account. We plan on opening an account at BNP Paribas.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

51

Geïntegreerde proef Emile Decraene


National Insurance and VAT We must pay National Insurance contributions to build up our entitlement to certain state benefits, including the State Pension. We have to pay National Insurance because  

We are older than 16. We will earn more than £149 a week.

The exact amount depends:  

Our profit Our status employed or self-employed

To get a National Insurance Jobcentre Plus application line Telephone: 0845 600 0643 Monday to Friday, 8am to 6pm Welsh language: 0845 602 1491 Monday to Friday, 8:30am to 5pm

HP 54 65 89 H

VAT We also have to apply for a VAT-number if we have a business with a turnover more than £79,000. But we don’t expect that we will reach this budget so we don’t have to get a VAT. We are just a little beach shop with 2 employees so we won’t earn £79,000 I think. Finance and support for our business If we start a business in the UK we will get support and finance from different organisations.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

52

Geïntegreerde proef Emile Decraene


For example: 

Business mentoring Find quality-assured mentoring organisations through Mentorsme. A business mentor can support you and help you develop your ideas for growth by sharing their skills, expertise and experience

New Enterprise Allowance New Enterprise Allowance can provide money and support to help you start your own business if you're getting certain benefits. Contact Jobcentre Plus to apply or find out more.

Start Up Loans Loans and mentoring for people over 18 years old who are looking to start a business. Backed by the Business Bank.

In total we can have 43 support and finance tools for our business in the UK.

Employing people The staff will be limited to Bram an Emile. As a startup company we would like to manage our staff costs as efficiently as possible. If sales are better than budgeted, we can expand our staff with one salesperson.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

53

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Further information A few examples of what we would like to sell in our shop.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

54

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Our shop will look like this

In annex 9 you will find our contact details.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

55

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


6.17 La conversation de vente 

Bonjour monsieur. Bienvenue à notre firme. On s’occupe de vous?

° Non, j’attends quelqu’un qui pourrait m’aider. 

Laissez-moi vous aidez. Est-ce qu’il ya un produit particulier qui pourrait vous intéressé?

°Je cherche des amuse gueules. 

D’accord. Allons à la salle d’exposition. Je vous montrerai notre assortiment. Veuillez me suive, s.v.p.

°Je préfère le fromage. 

Pourriez vous me dire pour quelle occasion vous auriez besoin des amuses ?

°J’ offre un apéritif dans notre firme à tous les travailleurs. 

Je vois. Nous avons trois sortes de fromage. On a des fromages aux noix, des fromages au pesto et des fromages jeunes.

°Est-ce qu’il y a moyen de goûter? 

Bien sur. Je vous en pris.

°Excellent. Je prends du fromage jeune et du fromage aux noix. 

Combien de boules au fromage vous aurez souhaitées?

°Je ne sais pas encore. Est-ce que vous donner un rabais si j’en achète plusieurs? 

Oui. Bien sûr. Si vous achetez 20 boules vous aurez une remise de 20%.

° Bon. Je prendrez 15 boules fromage jeune et 10 boules de fromage aux noix. 

En total ça fait 25 boules.

° Exactement. Ça me fera combien? 

Voyons. 20 Euros pour une boule. Donc ça fera 500 Euros en total.

° Et la remise. 

Pardonnez moi. J’ai oublié. Ça fera 400 Euros en total.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

56

Geïntegreerde proef Emile Decraene


°Quel est le délai de livraison. 

Le délai de livraison est de 2 semaines. Est-ce que l’ adresse de livraison est à votre domicile ?

°Si c’est possible. 

Certainement monsieur. Pas de soucis.

°Et quelles sont les modalités de paiement? 

La facture doit être payer 20 jours après la date de facturation.

° D’accord merci pour tout et au revoir. 

Au revoir monsieur et merci pour votre confiance dans notre firme.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

57

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.18 Geschäftsbrief (Anfrage)

Pétivo – Zilverstraat 26 – 8000 Brügge

Lisa’s Chips AG Geiselharz 23 DE-88279 Amtzell Brügge, den 22.04.2014

Anfrage für ein Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Zeitschrift “ Häppchen“ haben wir erfahren, dass Sie ein führender Chipshersteller sind und dass Sie über ein breites Angebot an Chipsvarianten verfügen. Da wir unser Angebot mit neuen Chips erweiten möchten, bitten wir Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir möchten Sie bitten, uns die günstigsten Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag größeren Umfangs handelt. Falls die Qualität Ihrer Chips unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen unsere Chips bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Bram Thomas Emile Decraene Fakturierung Lagerarbeiter Sint-Jozefsinstituut Brugge

58

Geïntegreerde proef Emile Decraene


6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Sint-Jozefsinstituut Brugge

59

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


6.20 Bedrijfsbezoeken

Tectubes De eerste onderneming die we bezocht hebben tijdens ons verblijf in Zweden was de onderneming Tectubes, gespecialiseerd in het maken van tubes. De producten van Tectubes worden wereldwijd verspreid. Bij de aanvang van ons bezoek werden we hartelijk ontvangen in een vergaderzaal. Een verantwoordelijke uit de onderneming gaf informatie over de werking van het bedrijf en de evolutie van het product. Zo vernamen we dat het bedrijf 2 soorten tubes maakt, namelijk aluminium tubes en een plastieken tubes. Na de algemene uitleg werden we opgedeeld in groepjes van zeven. We kregen oordopjes, een plastiek vest en een kapje om aan te trekken. Daarna kon de rondleiding starten.

In de productie kregen we een duidelijk zicht hoe de effectieve tube tot stand komt. Opvallend is dat er bijna geen verschil zit tussen de plastieken en aluminium tubes. Ze volgen hetzelfde proces. Het begint bij een buis, waarop doppen worden geplaatst. Daarna krijgen ze de gepaste kleur. Bij het fabriceren van aluminium tubes starten ze van een aluminium plaatje . Op dat er zeker geen fouten in het productieproces zouden voorkomen, wordt er om het uur een controle op de tubes uitgevoerd. Na de rondleiding kregen we de kans om nog enkele vragen te stellen. Daarna werd dit geslaagde bedrijfsbezoek afgesloten.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

60

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Vyncke Op woensdag 2 april stond de uitstap met onze Zweedse vrienden naar het bedrijf Vyncke op de agenda . Vyncke is een familiebedrijf dat doorheen diverse generaties (4 in totaal ) heen is geëvolueerd tot een wereldspeler. Het telt meer dan 300 werknemers. Het heeft o.a. vestigingen in Canada, België, China, Thailand… . Het belangrijkste onderdeel van het bedrijf is de productie en commercialisatie van biomassaboilers. Het focust zich dus op het segment van de groene energie productie. Het is dus een zeer innovatief bedrijf met een zeer specifieke focus en kennis. Wij bezochten een van de locaties van het bedrijf in Kortrijk. Toen we binnen kwamen in het bedrijf moesten we even wachten in een grote hall wat al direct een wow-effect opleverde bij velen van ons. Toen werden we verzocht naar boven te gaan waar de CEO, De Heer Dirk Vyncke een voorstelling gaf. In deze voorstelling gaf hij weer hoe het bedrijf geëvolueerd is doorheen de jaren heen. Het bedrijf is opgericht in 1912 en de vierde generatie staat nu aan het roer. Achteraf kregen we ook de kans om zelf enkele vragen te stellen. Na de uitleg volgde een rondleiding doorheen het bedrijf. Alle werknemers in het bedrijf worden ‘The Vynckeniers’ genoemd. Dit illustreert duidelijk het engagement van de werknemers. Het bedrijf dat wij bezochten was eigenlijk niet zo groot qua werkplaats ( productiehal ). Wat mij echter opviel was dat er ook aan het welzijn van het personeel werd gedacht en dit op een ecologische manier. Ik denk hierbij aan de aanleg van tuin inclusief vijver waar de werknemers zich tijdens de pauzes kunnen afzonderen en hun lunch nuttigen. Er was zelfs een petanquebaan aanwezig. De wandeling rond het domein was wel indrukwekkend vooral door het feit dat dit voor mij toch wel vrij verrassend was. Na deze wandeling was het bedrijfsbezoek voorbij.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

61

Geïntegreerde proef Emile Decraene


7 Conclusie Dankzij deze gip oefening hebben we onze theoretische kennis kunnen toetsen aan de economische realiteit. Dit is zeker het geval wanneer we praten over de oprichting en uitbouw van onze minionderneming. Het management van de minionderneming was verspreid over twee studiejaren. Soms met vallen en opstaan maar uiteindelijk met een resultaat dat mag gezien worden. Ik ben dan ook blij dat ik deel uitmaakte van het team dat deze onderneming leidde. Daarnaast heb je ook alle gip-taken die onrechtstreeks in verband stonden met de mini onderneming enerzijds en de economische en internationale omgeving anderzijds. Er waren enkele zeer nuttige taken zoals het opstellen van de jaarrekening inclusief de financiĂŤle analyse van een bedrijf, de definiĂŤring van de marketingmix en ten slotte alles wat te maken heeft met het rekruteringsproces . Het sollicitatiegesprek was zeer leerrijk en vormde een goede leerschool voor toekomstige gesprekken. Deze gip bestaat uit alle taken die doorheen het jaar zijn opgegeven. het talenaspect kwam eveneens uitgebreid aan bod daar diverse taken in het Engels of Frans dienden opgesteld te worden. Last but not least was het het boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk om al deze taken te bundelen in een mooi presenteerbare bundel. Zoals reeds gesteld vormt dit werk een afsluiting van mijn secundaire studies en voel ik me klaar om mijn hogere studies aan te vatten.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

62

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


8 Bijlagen Bijlage 1:

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2)

Bijlage 2:

VoorbeeldenquĂŞte (6.6)

Bijlage 3:

4 verkoopfacturen (6.7)

Bijlage 4:

Lettre commerciale (6.8)

Bijlage 5:

Affiche (campagne publicitaire) (6.12)

Bijlage 6:

Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13)

Bijlage 7:

CV in Frans, Engels en Duits (6.13)

Bijlage 8:

Berkeningen, balans en resultatenrekening (6.15)

Bijlage 9:

Contact details: emails/letters (6.16)

Bijlage 10:

Verslag bestuursvergadering

Sint-Jozefsinstituut Brugge

63

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


8.1 Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2)

De heer Decraene Etienne Poelstraat 3/0.01 8020 OOSTKAMP

De heer Decraene Etienne Poelstraat 3/0.01 8020 OOSTKAMP uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk PTV/A1

Brugge 2013-10-23

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013 om 19.30 u. Geachte de heer Decraene De directie van de minionderneming Pétivo nodigt u graag uit op hun aandeelhoudersvergadering, die zal plaatsvinden op 23 oktober 2013 om 19.30 u. in de Schilderskapel, Zilverstraat 26 te Brugge. Tijdens deze vergadering zullen wij onze minionderneming voorstellen zodat u kan kennismaken met onze producten (assortiment van aperitiefhapje) en de gemotiveerde medewerkers van Pétivo. Het programma ziet er als volgt uit: - 19.30 u.: Voorstelling van de 3 miniondernemingen(Pétivo, Maison Cuberdon en De Oorzaak) - 20.00 u.: Dankwoord van onze directeur - 20.15 u.: Mogelijkheid tot aankoop producten aan promotieprijzen Nadien nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje die u worden aangeboden door onze school. Mogen wij u vriendelijk vragen in te loggen met uw persoonlijke code in bijlage weergegeven op de site http://mini.jozefienen.be om uw persoonlijke gegevens te controleren en uw aanwezigheid op de aandeelhoudersvergadering al dan niet te bevestigen. Indien u over een smartphone of tablet beschikt kan dit eveneens via de QR-code. De registratie sluit af op 18

Sint-Jozefsinstituut Brugge

64

Geïntegreerde proef Emile Decraene


oktober. Mogen wij u eveneens verzoeken bij aanwezigheid het bijgevoegde strookje mee te brengen zodat u uw aandeel in ontvangst kan nemen. Wij danken u bij voorbaat. Wij kijken met plezier uit naar uw aanwezigheid op onze vergadering. Met vriendelijke groeten Emile Decraene Magazijnier

Minionderneming Pétivo – Ontvangst aandeelbewijs

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013 uw code: MZTA15

Etienne Decraene verklaart zijn aandeelbewijs van de minionderneming Pétivo ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013

!2000004285753!

handtekening

Brugge 23 oktober 2013

Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

http://mini.jozefienen.be/

Sint-Jozefsinstituut Brugge

65

Geïntegreerde proef Emile Decraene


8.2 Bijlage 2: Voorbeeldenquête (6.6) Geachte mevrouw, Geachte heer Pétivo is een recent opgerichte mini-onderneming die zich specialiseert in de verkoop van aperitiefhapjes en aperitiefbenodigdheden. Klantentevredenheid staat voor ons centraal. U kan ons daarbij helpen door bijgevoegde enquête in te vullen. Deze enquête neemt slechts enkele minuten van uw tijd maar is voor ons van goudwaarde. Via deze vragenlijst kunnen wij immers ons aanbod op een ideale manier afstemmen op jullie behoeften. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname. 1) Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw 2) Wat is uw leeftijdscategorie? o < 12 jaar o 12 – 18 jaar o 18 - 25 jaar o 25 – 32 jaar o 32 – 65 jaar o > 65 jaar 3) Kent u het begrip minionderneming? o Ja o Nee 4) Bent u bereid om een product aan te kopen van een minionderneming? o Ja o Nee 5) Vindt u aperitiefhapjes noodzakelijk bij een aperitief? o Ja o Neen 6) Aperitieft u? o Nooit o Enkele keren per jaar o Meerdere malen per maand o Meerdere malen per week

Sint-Jozefsinstituut Brugge

66

Geïntegreerde proef Emile Decraene


7) Welke producten serveert u? o Nootjes o Chips o Worstjes o Kaas o Speciale gerechten( bv mozzarella,…) o Andere:….. 8) Welke specifieke dranken verkiest u bij het aperitief? o Champagne o Wijn o Cava o Fruitsap o Frisdrank o Water o Andere: … 9) Zou een aperitief hetzelfde zijn met alcoholvrije drankjes? o Ja o Nee o Soms 10) Welke benodigdheden koopt u voor het serveren van aperitieven? o Snijplankje o Glazen o Schaaltjes o Kaarsen o Koelhouder o Andere: … 11) Hoeveel bent u bereid te spenderen aan aperitiefhapjes? o € 5 – € 10 o € 10 – € 15 o € 15 – € 20 o > € 20 12) Hoeveel wilt u uitgeven aan benodigdheden voor het serveren van aperitieven? o € 10 – € 20 o € 20 – € 30 o € 30 – € 40 o € 40 – € 50 o > € 50

Sint-Jozefsinstituut Brugge

67

Geïntegreerde proef Emile Decraene


13) Zou u aperitiefhapjes of benodigdheden cadeau geven? o Hapjes o Benodigdheden o Hapjes en benodigdheden o Nee 14) Zou u online kopen? o Ja o Nee

16)Suggesties

Deze enquĂŞte zal ons verder stimuleren om onze klantentevredenheid te verhogen.

Met klantvriendelijke groeten Emile Decraene Bruno Gheysens

Sint-Jozefsinstituut Brugge

68

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


8.3 Bijlage 3: 4 verkoopfacturen (6.7)

website: /

Zilverstraat 26 BRUGGE 8000

Telefoon: xxx xx xx xx Fax: xxx xx xx xx E-mail: pétivo.mini@hotmail.com Rekeningnr.: BE 70 0017 0806 5825 Ondernemingsnr.: M3A08

Factuur Hertog-Jan Torhoutsesteenweg 73 8200 SINT-MICHIELS Factuurnummer VK/02

Klantnummer 69854

Artikelnaam

Factuurdatum 05/11/13

Leveringsdatum 06/11/13

Eenheidsprijs

Vervaldag 13/11/13

Aantal

Btw 6%

Mandjes

€5

Brutobedrag €25,00

Handelskorting /

Bijkomende kosten /

21%

5

Subtotaal €25,00

X

Financ. korting

MvH

Btw -%

/

/

21 %

Btwbedrag €5,25

Verpakking /

Te betalen in EUR: €30,25

Sint-Jozefsinstituut Brugge

69

Geïntegreerde proef Emile Decraene


website: /

Zilverstraat 26 BRUGGE 8000

Telefoon: xxx xx xx xx Fax: xxx xx xx xx E-mail: pétivo.mini@hotmail.com Rekeningnr.: BE 70 0017 0806 5825 Ondernemingsnr.: M3A08

Factuur Hertog-Jan Torhoutsesteenweg 73 8200 SINT-MICHIELS Factuurnummer VK/02

Klantnummer 69854

Artikelnaam

Factuurdatum 05/11/13

Leveringsdatum 06/11/13

Eenheidsprijs

Vervaldag 13/11/13

Aantal

Btw 6%

Mandjes

€5

Brutobedrag €25,00

Handelskorting /

Bijkomende kosten /

21%

5

Subtotaal €25,00

X

Financ. korting

MvH

Btw -%

/

/

21 %

Btwbedrag €5,25

Verpakking /

Te betalen in EUR: €30,25

Sint-Jozefsinstituut Brugge

70

Geïntegreerde proef Emile Decraene


website: /

Zilverstraat 26 BRUGGE 8000

Telefoon: xxx xx xx xx Fax: xxx xx xx xx E-mail: pétivo.mini@hotmail.com Rekeningnr.: BE 70 0017 0806 5825 Ondernemingsnr.: M3A08

Factuur Onderneming in de VS Fifth Ave 51 10001 NEW YORK Factuurnummer VK/04

Klantnummer 32578

Artikelnaam

Handelskorting /

Bijkomende kosten /

Vervaldag 25/11/13

Aantal

€3,52

Brutobedrag

Leveringsdatum 15/11/13

Eenheidsprijs

Nootjes

€70,40

Factuurdatum 10/11/13

Btw 6%

21%

Btwbedrag

Verpakking

20

Subtotaal €70,40

Financ. korting

MvH

/

/

Btw% /

/

/

Te betalen in EUR: €70,40

Sint-Jozefsinstituut Brugge

71

Geïntegreerde proef Emile Decraene


website: /

Zilverstraat 26 BRUGGE 8000

Telefoon: xxx xx xx xx Fax: xxx xx xx xx E-mail: pétivo.mini@hotmail.com Rekeningnr.: BE 70 0017 0806 5825 Ondernemingsnr.: M3A08

Factuur Frans bedrijf Rue la Fayette 75011 PARIJS Factuurnummer VK/05

Klantnummer 24586

Artikelnaam

Handelskorting /

Bijkomende kosten /

Vervaldag 22/11/13

Aantal

€5

Brutobedrag

Leveringsdatum 17/11/13

Eenheidsprijs

Mosterd

€50,00

Factuurdatum 15/11/13

Btw 6%

21%

Btwbedrag

Verpakking

10

Subtotaal €50,00

Financ. korting

MvH

/

/

Btw% /

/

/

Te betalen in EUR: €50,00

Sint-Jozefsinstituut Brugge

72

Geïntegreerde proef Emile Decraene


8.4 Bijlage 4 : Lettre commerciale (6.8)

Monsieur B. Deleva Eurofix sprl Rue de la Faillette BE-4000 LIÈGE votre lettre du

vos références

nos références PTV/01

Bruges 2013-10-25

Lettre d'initiation et envoi du catalogue

Monsieur Puis-je vous présenter Pétivo? C’ est une mini-entreprise dont le siège social se situe à l’Institut Saint Joseph. Nous vendons des produits pour l’apéritif ainsi que les accompagnements. Nous vous serions très reconnaissants si vous voudriez regarder le document ci-joint et visiter notre site. Nos produits principaux y sont présentés. Nous vous invitons à faire connaissance avec notre assortiment lors de notre soirée de vente le 26 octobre à 19.30 heures à l’Institut Saint Joseph. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Emile Decraene et Tess Vanbrabant magasinier et responsable financier.

P.J. : notre dernier catalogue

Sint-Jozefsinstituut Brugge

73

Geïntegreerde proef Emile Decraene


8.5 Bijlage 5 : Affiche (campagen publicitaire) (6.12)

Sint-Jozefsinstituut Brugge

74

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


8.6 Bijlage 6 : Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13)

Emile Decraene Pitsenbosdreef 10 8200 SINT-MICHIELS

Hans Decock Pétivo Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Brugge 2014-16-01 Sollicitatie naar de betrekking van aankoper

Geachte heer Decock Sinds geruime tijd volg ik de evolutie van het bedrijf Pétivo via de website, de geschreven pers en de dagelijkse routine op de werkvloer. Ik ben ten zeerste onder de indruk van de groei en de financiële resultaten ervan. Heel graag zou ik een stap hoger op zetten met meer communicatie met de leveranciers. Daarom solliciteer ik met enthousiasme via dit schrijven voor de openstaande betrekking van aankoper bij uw onderneming Pétivo. Deze functie stemt volledig overeen met mijn opleiding, ervaring en interesse. In bijlage vindt u mijn gedetailleerd CV. Sta mij toe een aantal elementen te benadrukken om u te overtuigen van mijn kwaliteiten als toegevoegde waarde in de verdere ontwikkeling van uw bedrijf. Mijn studies TSO (handel) zijn een uitstekende basis voor de openstaande functie. In mijn eindwerk (gip) heb ik de verscheidene onderdelen geanalyseerd en geformuleerd. Dit bewijst duidelijk mijn interesse in de diverse aspecten van het aankoopproces en zou bijgevolg belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijf. Daarenboven heeft mijn ervaring in de aankoopdienst van Delhaize mijn onderhandelingstechnieken aangescherpt. De juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit is immers van cruciaal belang in elk bedrijfsmodel. Mijn sociale vaardigheden komen het best tot uiting door mijn jarenlang engagement binnen de KSA Loppem. Op basis van mijn economische opleiding, mijn talenkennis, mijn ervaring, mijn motivatie en

Sint-Jozefsinstituut Brugge

75

Geïntegreerde proef Emile Decraene


mijn sociale vaardigheden kan ik stellen dat ik een zeer ernstige kandidaat ben voor de openstaande vacature. Graag zou ik tijdens een persoonlijk onderhoud u hiervan verder willen overtuigen. Vooruitkijkend naar een positieve feedback groet ik u,

Emile Decraene

Bijlage: CV

Sint-Jozefsinstituut Brugge

76

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Emile Decraene PERSONALIA

Curriculum vitae

Naam Voornaam Nationaliteit Geboortedatum Geboorteplaats Adres Telefoon GSM nummer E-mailadres Burgerlijke staat Rijbewijs

Decraene Emile Belg 5 april 1995 Brugge Pitsenbosdreef 10 8200 Sint-Michiels 050 82 68 43 0497 74 49 70 emiledecraene_@hotmail.com Ongehuwd B

OPLEIDING 2012-2014

2007-2012

1998-2007

Humaniora: Sint-Jozefsinstituut, Brugge 3de graad handel Eindwerk GIP Humaniora: Sint-Franciscus Xavieriusinstituut, Brugge 1ste jaar Latijn 2de jaar Moderne 3de-4de jaar Economie-wiskunde (5u.) 5de jaar Economie-wiskunde (6u.) Lagere school: Sint-Maartensschool, Loppem

TALENKENNIS Nederlands Frans Engels Duits

Moedertaal Zeer goed Matig Matig Basis

COMPUTERKENNIS Word Powerpoint Excel Publisher

Sint-Jozefsinstituut Brugge

Zeer goed Zeer goed Goed Basis

77

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


WERKERVARING 2014 2013 2012

Magazijnier minionderneming Pétivo Tuinonderhoud: Tuincenter Yves Snaet Horeca: Tennisclub TC Loppem

VRIJE TIJD Sport

Actieve voetbalspeler SV Loppem Tennis, TC Loppem Skiën Zwemmen Muziek, Muziekschool JMC (klarinet en drum) KSA Loppem Wereldreizen(Indonesië, Thailand en Amerika)

Curriculum vitae

Varia

REFERENTIES De heer Y. Snaet, eigenaar tuincenter Yves Snaet De heer B. Delbeke, voorzitter TC Loppem

Sint-Jozefsinstituut Brugge

78

Geïntegreerde proef Emile Decraene


8.7 Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits (6.13)

Sint-Jozefsinstituut Brugge

79

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


Emile Decraene DONNÉES PERSONNELLES

Curriculum vitae

Nom Prénom Nationalité Date de naissance Lieu de naissance Adresse Numéro de téléphone Numéro de mobile Adresse e-mail État civil Permis de conduire

Decraene Emile Belge Le 5 avril 1995 Bruges Pitsenbosdreef 10 8200 Sint-Michiels 050 82 68 43 0497 74 49 70 emiledecraene_@hotmail.com Non marié B

ÉTUDES 2012-2014 2007-2012

1998-2007

L'Institut Saint- Joseph - Bruges Commerce diplôme Sciences humaines: l'Institut SaintFranciscus Xaverius - Bruges 1ière année Latin 2ième année Langues Modernes 3ième-4ième années EconomieMathématiques (5h) 5ième année Economie-Mathématiques (6h) L'Ecole primaire: Saint Martin, Loppem

CONNAISSANCES DES LANGUES néerlandais français anglais allemand

Langue maternelle Excellent Moyen Moyen Bonnes bases

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE Word Powerpoint Excel Publisher

Sint-Jozefsinstituut Brugge

Très bonne maîtrise Très bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonnes bases

80

Geïntegreerde proef Emile Decraene


EXPÉRIENCE 2012 2013

Restauration: Tennisclub TC Loppem Entretien de jardins: Centre de jardinage Yves Snaet Magasinier mini-entreprise Pétivo

2014

Curriculum vitae

TEMPS LIBRE Sport

Joueur de football, à SV Loppem Tennis, TC Loppem Ski alpin Natation Musique - L'école de la musique JMC (clarinette et tambour) Mouvement de jeunesse KSA Loppem Voyages (L'Indonésie, Thailande, Amérique…)

Divers

RÉFÉRENCES Monsieur Y. Snaet, Centre de jardinage Yves Snaet Monsieur B. Delbeke, président de TC Loppem

Sint-Jozefsinstituut Brugge

81

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Emile Decraene PERSONALIA

Curriculum vitae

Name Surname Nationality Date of Birth Birthplace Address Phone number Mobile number E-mail address Marital status Driver license

Decraene Emile Belgian April 5, 1995 Brugge Pitsenbosdreef 10 8200 Sint-Michiels 050 82 68 43 0497 74 49 70 emiledecraene_@hotmail.com Unmarried B

EDUCATION 2012-2014

2007-2012

1998-2007

Grammar school: St. Joseph Institute, Bruges 3rdgrade Trade Thesis Grammar school: Saint Franciscus Xavieriusinstitute- Bruges 1st year Latin 2ndyear Modern 3rd-4th year economicsmathematics (5h ) 5th year economics-mathematics (6h) Primary school: Saint Martin's School Loppem

LANGUAGE SKILLS Dutch French English German

Sint-Jozefsinstituut Brugge

Mother tongue Excellent Moderate Moderate Basic

82

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


COMPUTER SKILLS Word Powerpoint Excel Publisher

Very good Very good good basic

WORK EXPERIENCE 2012 2013

Catering: Tennis club TC Loppem Maintenance gardens: Garden Center Yves Snaet Warehouseman enterprise Pétivo

Curriculum vitae

2014

FREE TIME Sports

Active football player at SV Loppem Tennis, TC Loppem Ski Swimming Music: Music school JMC( clarinet and drums) KSA Loppem Worldtraveller( Indonesia, Thailand, America...)

Varia

REFERENCES Sir Y. Snaet, owner Garden Center Yves Snaet Sir B. Belbeke, president TC Loppem

Sint-Jozefsinstituut Brugge

83

Geïntegreerde proef Emile Decraene

2005-2014


Emile Decraene PERSÖNLICHE Name Vorname Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geburtsort Adresse

Lebenslauf

Telefon Handynummer E-Mailadresse Familienstand Führerschein

Decraene Emile Belgisch Den 5. April 1995 Brügge Pitsenbosdreef 10 8200 Sint-Michiels 050 82 68 43 0497 74 49 70 emiledecraene_@hotmail.com Unverheiratet B

SCHULBILDUNG 2012-2014

2007-2012

1998-2007

Sekundarstufe: St. Joseph Institute, Brügge 3. Grad Handel Abschlussarbeit: GIP Sekundarstufe: St. Francis Xavieriusinstituut, Brügge 1. Jahr Latein 2. Jahr Moderne 3.bis 4. Jahre Wirtschaft - Mathematik ( 5h) 5. Jahre Wirtschaft - Mathematik ( 6h) Grundschule: St. Martin Schule, Loppem

SPRACH KENNTNISSE Niederländisch Französisch Englisch Deutsch

Muttersprache Sehr gut Enthaltsam Enthaltsam Grund Kenntnisse

EDV-KENNTNISSE Word Powerpoint Excel Publisher

Sint-Jozefsinstituut Brugge

Sehr gut Sehr gut Grund Kenntnisse Grund Kenntnisse

84

Geïntegreerde proef Emile Decraene


BERUFSERFAHRUNG 2012 2013 2014

Hotelgewerbe: Tennisclub TC Loppem Gärtnerei: Gartencenter Yves Snaet Lagerarbeiter Mini-Unternehmen Pétivo

FREIZEIT Sport

Aktiv Football-Spieler SV Loppem Tennis, TC Loppem Skifahren Schwimmen Musik, Musikschule JMC(Klarinette en Schlagzeug) KSA Loppem Weltreisende(Indonesien, Thailand, Amerika ….)

Varia

Lebenslauf

REFERENZEN Herr Y. Snaet , Gartencenter Inhaber Yves Snaet Herr B. Delbeke , Vorsitzender TC Loppem

Sint-Jozefsinstituut Brugge

85

Geïntegreerde proef Emile Decraene


8.8 Bijlage 8 : Berekeningen, balans en resultatenrekening (6.15) Balans ACTIVA

Codes

VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten .................................................................... Immateriële vaste activa .......................................................... Materiële vaste activa .............................................................. Terreinen en gebouwen .........................................................

20

Installaties, machines en uitrusting ........................................

Boekjaar1 9.330.953,00

21

402.852,00

22/27

5.357.797

22

4.835.484

23

233.976

Meubilair en rollend materieel ...............................................

24

288.337,00

Leasing en soortgelijke rechten .............................................

25

Overige materiële vaste activa ..............................................

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ Financiële vaste activa ............................................................ Verbonden ondernemingen ...................................................

27 28

3.570.304,00

280/1

3.568.828,00

Deelnemingen ...................................................................

280

3.568.828,00

Vorderingen ......................................................................

281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ...................................................................................

282/3

Deelnemingen ...................................................................

282

Vorderingen ......................................................................

283

Andere financiële vaste activa ...............................................

284/8

Aandelen ...........................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

285/8

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... Handelsvorderingen ..............................................................

29

Overige vorderingen .............................................................. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ Voorraden ..............................................................................

291

Grond- en hulpstoffen .......................................................

30/31

Goederen in bewerking .....................................................

32

Gereed product .................................................................

33

Handelsgoederen .............................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop ..................

35

Vooruitbetalingen ..............................................................

36

Bestellingen in uitvoering ....................................................... Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... Handelsvorderingen ..............................................................

37

Overige vorderingen ..............................................................

Sint-Jozefsinstituut Brugge

86

1.476,00 1.476,00 8.573.863,00

290 3

1.546.367

30/36

1.546.367

1.546.367,00

40/41

5.868.652

40

5.307.934

41

560.718,00

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Geldbeleggingen ...................................................................... Eigen aandelen ......................................................................

50/53

Overige beleggingen ............................................................. Liquide middelen ...................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................

51/53

50 54/58

1.109.116

490/1

49.728,00

20/58

17.904.816

PASSIVA

Codes

boekjaar1

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal ..................................................................................... Geplaatst kapitaal ..................................................................

10

3.286.240,00 620.000

100

620.000

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... Uitgiftepremies ......................................................................... Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. Reserves ................................................................................... Wettelijke reserve ..................................................................

101

Onbeschikbare reserves ........................................................

131

Voor eigen aandelen .........................................................

1310

Andere ..............................................................................

1311

Belastingvrije reserves ..........................................................

132

109.086,00

Beschikbare reserves ............................................................ Overgedragen winst (verlies)

133

2.495.154,00

Kapitaalsubsidies ..................................................................... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het

15

netto-actief ................................................................................ VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

19

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................

160/5

Belastingen ............................................................................

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .............................

162

Overige risico's en kosten ...................................................... Uitgestelde belastingen ........................................................... SCHULDEN

163/5

Schulden op meer dan één jaar .............................................. Financiële schulden ............................................................... Achtergestelde leningen ...................................................

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................

171

Sint-Jozefsinstituut Brugge

87

11 12 13 130

2.666.240,00 62.000,00

14

16

160

44.424,00 39.723,00 39.723,00

168

4.701,00

17/49 17

14.574.152,00 6.430.349

170/4

3.701.753

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................

172

Kredietinstellingen ............................................................

173

Overige leningen ...............................................................

174

Handelsschulden ...................................................................

175

Leveranciers .....................................................................

1750

Te betalen wissels ............................................................

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................

176

Overige schulden ................................................................... Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

178/9

42

8.002.922 352.388

Financiële schulden ...............................................................

43

800.000

Kredietinstellingen ............................................................

430/8

800.000

Overige leningen ...............................................................

439

Handelsschulden ...................................................................

44

6.374.751

Leveranciers .....................................................................

440/4

6.374.751

Te betalen wissels ............................................................

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................

46

2.933.308 768.445,00

2.728.596,00

42/48

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................................................

45

473.261,00

Belastingen .......................................................................

450/3

39.342,00

Bezoldigingen en sociale lasten .......................................

454/9

433.919,00

Overige schulden ................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................

47/48

2.522,00

492/3

140.881,00

Sint-Jozefsinstituut Brugge

88

10/49 17.904.816,00

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Resultatenrekening RESULTATENREKENING

boekjaar1 code

Bedrijfsopbrengsten

70/74

Omzet

70

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

71

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

49.001.909,00 48.525.390,00

Diensten en diverse goederen

61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

476.519,00 48.717.790,00 40.357.919,00 40.563.654,00 -205.735,00 3.822.886,00 3.804.930,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA

630

670.760,00

Bedrijfskosten ( - )

60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

1. Aankopen

600/8

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

609

Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

Andere bedrijfskosten

640/8

Bedrijfswinst ( + )

9901

Financiële opbrengsten

75

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

Opbrengsten uit vlottende activa

751

Andere financiële opbrengsten

752/9

Financiële kosten ( - )

65

Kosten van schulden

650

waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

651

Andere financiële kosten

29.767,00

652/9

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + )

18.250,00 43.045,00 284.119,00 10.641,00 121,00 429,00 10.091,00 324.742,00 294.975,00

76

-29.982,00 89.334,00

Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA en mva

760

80.609,00

terugneming vn waardeverminderingen op financiële VA

761

meerwaarde bij realisatie vaste activa

763

8.725,00

66

25.031,00

9902

Uitzonderlijke opbrengsten

andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

Uitzonderlijke kosten ( - ) uiz afschrijvingen en waardeverm op oprkosten, iva en mva

660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

voorzieningen voor uitz risico's en kosten

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

Sint-Jozefsinstituut Brugge

89

25.031,00

Geïntegreerde proef Emile Decraene


andere uit kosten

664/8

Winst van het boekjaar v贸贸r belastingen

9903

Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

67/77

Belastingen ( - )

6703

Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

29.021,00 29.021,00

77

Winst van het boekjaar ( + )

9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastinvrije reserves

689

Te bestemmen winst van het boekjaar

9905

Sint-Jozefsinstituut Brugge

34.321,00 499,00

90

5.799,00 1.014,00 6.813,00

Ge茂ntegreerde proef Emile Decraene


Berekeningen Liquiditeit in ruime zin

1,05 Boekjaar 1

Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

1.546.367,00 5.868.652,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

0,00 1.109.116,00

IX. Liquide middelen

49.728,00

X. Overlopende rekeningen

8.573.863,00

Totaal

Boekjaar 1

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar

8.002.922,00 140.881,00

X. Overlopende rekeningen Totaal

8.143.803,00

= (aangepaste) Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn

= 8 573 863,00 8 143 803,00

Liquiditeit in enge zin

0,86

Totaal

Boekjaar 1 5.868.652,00 0,00 1.109.116,00 49.728,00 7.027.496,00

Totaal

Boekjaar 1 8.002.922,00 140.881,00 8.143.803,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen

= Vlottende activa – voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

Sint-Jozefsinstituut Brugge

= 1,05

= 7 027 496,00 8 143 803,00

91

= 0,86

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Boekjaar1 Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

3.286.240,00 17.904.816,00 18,35%

= Eigen vermogen *100 Totaal vermogen

= 3 286 240,00 *100 = 18,35% 17 904 816,00

boekjaar 1 Winst van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen REV

6.813,00 3.286.240,00 0,21%

= Winst van het boekjaar na belastingen *100 Eigen vermogen

= 6 813,00 *100 3 286 240,00

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiële opbrengsten (code 752/9) + Kosten van schulden (code 650) + Andere financiële kosten (code 652/9) = EBIT

Winst van het boekjaar voor belastingen - Opbrengsten uit vlottende activa - Andere financiële opbrengsten + Kosten van schulden +Andere financiële kosten = EBIT

Sint-Jozefsinstituut Brugge

92

= 0,21%

34.321,00 429,00 10.091,00 294.975,00 29.767,00 348.543,00

= 34 321,00 - 429,00 - 10 091,00 + 294 975,00 + 29 767,00 = 348 543,00

Geïntegreerde proef Emile Decraene


8.9 Bijlage 9: Contact details: emails/letters Devon and District Chamber of Commerce About the Chamber The Devon and District Chamber helps to promote and market the retail, commercial, tourism, industrial and home based businesses in Devon. Office Hours: Monday - Thursday 12 noon 4:00pm

Jeff Millar, President Barry Breau, Manager Suite 104, 32 Athabasca Ave. Devon, AB T9G 1G2 P: 780.987.5177 Fax 780.987.5135 E: devoncc@telus.net

Plymouth Chamber of Commerce & Industry

Address 22 Lockyer Street Plymouth Devon PL1 2QW Phone 01752 220471 Fax 01752 600333 Web http://www.plymouthchamber.co.uk

Embassy 17, Grosvenor Crescent London SW1X 7EE +44 20 7470 3700 +44 7710 703 639 (Emergency number out of office hours) London@diplobel.fed.be

Mail: Dear sir Millar, We have the intention to start up a beach shop in Blackpool Sands. We have learned that there is a huge demand for leisure and beach products like surfboards, swimsuits.... We have built up experience in Belgium in this marketsegment and would like to export our know how. We have the intention not only to sell beach and surf products but we plan also to give surfcourses for beginners. We have found a perfect location in Blackpool Sands. The surface is perfect for a shop like this. We would like to get some assistance on how to set up a business in the UK; Can you send us a brochure with the essential steps we need to take to create our company? We look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Bram Thomas Emile Decraene

Sint-Jozefsinstituut Brugge

93

Ge誰ntegreerde proef Emile Decraene


8.10 Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering Verslag vergadering Pétivo 2014-01-21

Datum en uur Plaats Aanwezig

Afwezig Aantal pagina’s

2014-01-21, 10.15-11.55 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 te Brugge, lokaal E303 Brecht Aneca, Octavie Bouckaert, Bob De Becker, Emile Decraene, Yasmine Delacourt, Joyce Deschacht, Jolien Floréal, Bruno Gheysens, Ellen Hollevoet, Camille Lambrecht, Julie Messiaen, Floranda Morina, Tjundi Noppe, Ines Rammeloo, Lotte Rosseel, Bram Thomas, Tess Vanbrabant en Arne Vogelaers / 2

1. Levering in magazijn ( niet in secretariaat) 2. Inventarislijst Zweden (producten) 3. Aankoop producten 4. Vertaling ( Engelse prijskaartjes, bestelbon …) 5. Prijzen omzetten in Zweedse kroon 6. Businessplan ( updaten ) 7. Accurate boekhouding 8. Verslagen doorsturen naar Julie en Joyce 9. Sollicitatiegesprek 10. Upgedate organogram door meneer Decock De magazijniers moeten ervoor zorgen dat de producten niet te lang in het secretariaat staan. Ze moeten sneller naar het magazijn, het secretariaat is geen opslagplaats. De bestelling van mosterd is geleverd in het onthaal. De inventaris met betrekking tot de trip naar Zweden moet gemaakt worden. Er moet beslist worden welke producten we al dan niet meenemen. De exacte hoeveelheid van elk product moet genoteerd worden. Dit is het belangrijkste punt van deze vergadering en is ook primordiaal. Welke producten er meegenomen worden, werd met de hele klas besproken en gezamenlijk beslist. Er moeten nog een aantal producten aangekocht worden zoals chips en Looza, dit is de taak van de aankopers, Bob en Arne, om dit in orde te brengen. Terwijl we bezig waren met de bespreking van de inventaris werd in vraag gesteld of we al dan niet producten zoals chips reeds zouden verkopen op de bus. Maar er is hier wel een minpunt aan verbonden. Zal de bus niet te vuil worden indien we chips verkopen?

Sint-Jozefsinstituut Brugge

94

Geïntegreerde proef Emile Decraene


Alles moet naar het Engels vertaald worden zoals prijskaartjes, bestelbonâ&#x20AC;Ś Dit is de taak van het commercieel departement. De prijzen moeten omgezet worden in Zweedse kroon. De leerlingen die geen werk meer hebben aan de voorbereiding voor Zweden, worden verplicht aan het businessplan te werken. Er zat een fout in de boekhouding, deze werd besproken en verbeterd.. Er waren fouten gemaakt omtrent de diverse opeenvolgende verkopen. Conclusie: In het vervolg moeten kasen bank facturatie en order entry veel sneller afgestemd worden om fouten te vermijden. De verslagen worden doorgestuurd naar Julie en Joyce. Tot slot werd er nog kort informatie gegeven door De Heer Decock met betrekking tot het sollicitatiegesprek en hierbij werd ook het eventuele nieuwe organogram voorgesteld.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

95

GeĂŻntegreerde proef Emile Decraene


Verslag vergadering Pétivo 2014-05-08

Datum en uur Plaats Aanwezig

Afwezig Aantal pagina’s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2014-05-08, 10.15-11.55 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 te Brugge, lokaal E303 Brecht Aneca, Bob De Becker, Emile Decraene, Yasmine Delacourt, Joyce Deschacht, Jolien Floréal, Bruno Gheysens, Ellen Hollevoet, Camille Lambrecht, Julie Messiaen, Ines Rammeloo, Lotte Rosseel, Bram Thomas, Tess Vanbrabant en Arne Vogelaers Tjundi Noppe, Floranda Morina en Octavie Bouckaert 1

Bespreking slotvergadering Catering Affiches Verkoopmoment 2014-05-09 Uitnodiging slotvergadering Voorlopige eindberekening Overige

De slotvergadering die gepland is op woensdag 14 mei werd besproken. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod . Een aantal leerlingen creëerden een PowerPoint voor de slotvergadering met daarin de diverse onderwerpen o.a. het filmpje. Dit filmpje moet nog een laatste finishing touche krijgen. Er moet nog 1 stukje gefilmd worden evenals definiëring van het script. De taak van Bob en Tess deze les was het opmaken van de catering. Ze moeten een overzicht maken van wat er besteld moet worden van drank (champagne, fruitsap) en hapjes voor de slotvergadering. Op het einde van de les gaven ze dit af bij mevrouw Van Der Meersch. Er moeten ook enkele affiches gemaakt worden voor op te hangen in de school. Dit dient te gebeuren door de marketingafdeling namelijk Lotte en Brecht. Ons laatste verkoopmoment is eveneens onze uitverkoop morgen. Alles werd geregeld met betrekking tot de opzet, het opruimen en de verkoop tijdens de speeltijden. Het meest urgente was natuurlijke onze uitnodiging voor de slotvergadering die zeer dringend naar de drukker moet. Joyce zorgde hiervoor. Een eerste raming van ons eindresultaat werd voorgesteld door de financiële afdeling. Er kwamen geen overige punten meer aan bod.

Sint-Jozefsinstituut Brugge

96

Geïntegreerde proef Emile Decraene

gip Emile Decraene