Balkon 2016_2

Page 5

Fő s z e r k e s z t ő :

H A J D U I S T VÁ N i h a j d u @ c 3 . h u

22 SEREGI TAMÁS Az alkonyat fázisai Korodi Luca: Az alkonyat fázisai / Phases of Gloaming

S z e r k e s z t ő k :

SZ Á Z A D O S L Á SZLÓ s z a z a d o s l a s z l o @ g m a i l . c o m SZI P Ő C S K R I SZ T I N A s z k r i s z t a @ c 3 . h u L a p t e r v :

EL N FER EN C w w w. e l n f e r e n c . n e t Fo t ó :

26

R O S TA J ÓZ S EF j oz s e f. r o s t a @ g m a i l . c o m

ERICH KLEIN Három garas egy kéregető világnak * Meantime / Zwischenzeit / Eközben. Dorsánszki Adrienn, Révész László László és Christian Zillner kiállítása

30

37

CSEHY ZOLTÁN Az árnyékban a szín Teszttesttúrák – „Elszáll a lélek?” El Kazovszkij, Fehér Zoltán, Kecskés Péter, Szotyory László képzőművészek kiállítása

KOZÁK CSABA Személyes tereim A Magyar Vízfestők Társaságának éves kiállítása

34 EL-HASSAN RÓZA Nézőpontok Zoltai Bea: A pápai zsinagóga – múlt és jelen

t á m o g a t ó k

Terjesztés: Árusításban terjeszti a Lapker Rt. és alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ (ÜLK). Előfizethető Budapesten az ÜLK kerületi ügyfélszolgálati irodáinál, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR): Budapest VIII., Orczy tér 1. Levélcím: HELIR 1900 Budapest Előfizetési díj: egy évre: 7.080 Ft fél évre: 3.540 Ft • negyed évre: 1.770 Ft Árusítási ár: szimpla szám: 880 Ft • dupla szám: 1.080 Ft

Készült a Mester Nyomdában Arctic Volume White papírra. Borító: Arctic Volume White 300 gr Belív: Arctic Volume White 150 gr