Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF

2013-2014 Ellen Van Cauwenberge 6 Handel 1 N°: 10 Mentor: Mevr. De Meyer

Sint-Jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26 8000 BRUGGE


GEÏNTEGREERDE PROEF

2013-2014 Ellen Van Cauwenberge 6 Handel 1 N°: 10 Mentor: Mevr. De Meyer

Sint-Jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26 8000 BRUGGE


1 VOORWOORD Dit jaar kregen we de opdracht om een ge誰ntegreerde proef samen te stellen. Deze opdracht is verplicht in het 6e jaar Handel en is nodig om te kunnen slagen op het einde van het schooljaar. Er zijn een paar mensen die ik wil bedanken die ons het hele schooljaar hebben bijgestaan. Ten eerste wil ik mijn gip-mentor, mevrouw De Meyer, bedanken omdat zij er altijd was voor ons. Naast mevrouw De Meyer wil ik ook onze coaches, meneer Decock en meneer Punie bedanken. Zij hebben ons vele tips gegeven en ons ook geholpen met de opdrachten voor hun vakken. Onze taalleerkrachten zou ik ook willen bedanken omdat ze ons ook doorheen het hele schooljaar goed opvolgden en hielpen met de opdrachten. De directie wil ik ook bedanken voor de mooie opleiding. Als laatste zou ik VLAJO willen bedanken omdat zij ons de kans hebben gegeven om de minionderneming op te starten. De digitale versie van mijn gip kunt u terug vinden op de volgende site: http://issuu.com/ellenvanca/docs/gipellenvancauwenberge

GIP

5


2 INLEIDING De geïntegreerde proef bestaat uit opdrachten voor verschillende vakken: economie, toegepaste informatica, Frans, Engels, Duits en Nederlands. De meeste taken gaan over onze minionderneming ‘De Oor@Zaak’. Alle opdrachten waren zeer gevarieerd. We moesten in het 5e jaar al op zoek gaan naar een product die we zouden verkopen. We hebben een minionderneming gekozen dat alles rond het oor verkoopt. We verkochten een volledig assortiment oorproducten: oordopjes, oorringen, GSM-hoesjes, mutsen, muziekoortjes, … Een deel van de winst schonken we aan een goed doel. We kregen in het begin van dit schooljaar allemaal een specifieke functie in de minionderneming. Je moest je helemaal kunnen bewijzen in de functie die je toegewezen kreeg. Ik was het volledige schooljaar de ‘Order & Entry’ van het bedrijf, maar sommigen van de minionderneming kregen een andere functie toegewezen na Nieuwjaar. We kregen ook de kans om naar Zweden te gaan met 6e Handel in het kader van een uitwisselingsproject. Dit was een zeer unieke belevenis voor ons. We mochten daar ook onze producten van onze minionderneming bekend maken en verkopen. Bovendien heeft deze reis de band versterkt tussen de 3 klassen Handel. Het uitwisselingsproject zorgde er ook voor dat ons Engels verbeterde.

6

GIP


3 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 2 3 4 5. 6

VOORWOORD ...................................................................................................... 5 INLEIDING ............................................................................................................ 6 INHOUDSOPGAVE ................................................................................................ 7 OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN ............................................................................. 8 BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 9 DEELOPDRACHTEN............................................................................................. 10

6.1

Organogram 1 & 2 ............................................................................................. 10

6.1.1 6.1.2

Eerste trimester ................................................................................................. 10 Tweede semester............................................................................................... 11

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ........................................................... 11 Afdrukken aandelen ........................................................................................... 12 Online registratie aandeelhoudersvergadering ................................................. 12 Website minionderneming ................................................................................ 13 Marktonderzoek: enquête + analyse ................................................................. 14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................ 20 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise.............................................. 22 Powerpoint / Prezi presentation / film............................................................... 24 Vorstellung des Mini-Unternehmens ................................................................. 28 Marketingmix ..................................................................................................... 30

6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6

Product .............................................................................................................. 30 Prijs .................................................................................................................... 34 Plaats ................................................................................................................. 36 Promotie ............................................................................................................ 37

6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21

Une campagne publicitaire ................................................................................ 41 Sollicitatiebrief en CV ......................................................................................... 43 Sollicitatiegesprek .............................................................................................. 44 Analyse van de jaarrekening .............................................................................. 45 File: ‘Starting up a new business in the UK’ ....................................................... 48 La conversation de vente ................................................................................... 53 Ondernemer voor de klas .................................................................................. 54 Geschäftsbrief (Anfrage) .................................................................................... 55 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ........................................................ 56 Bedrijfsbezoeken ............................................................................................... 57

7

CONCLUSIE......................................................................................................... 60

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 1 ................................................................................ 88 VERSLAG BESTUURSVERGADERING 2 ................................................................................ 91

GIP

7


4 OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11

8

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering VoorbeeldenenquĂŞte 4 verkoopfacturen Lettre commerciale Affiche (campagne publicitaire) Sollicitatiebrief en CV Nederlands CV in Frans, Engels, Duits Berekeningen, balans, resultatenrek. Contact details: emails/letters Lettre commerciale Verslag bestuursvergadering

GIP


5. BIBLIOGRAFIE 5.1.1.1 Gedrukte en gepubliceerde bron Devriendt.D., (2007). Word 2007-2010, voor wie echt met word wil werken. Oostkamp: Soft GCV. Kerr.P., (2008). Inside out upper intermediate. Londen: Van De Cruys, V., VAN DE SIJPE, P., HEYAERT, F, (2012). Handel zes module 5, commerciële en administratieve verrichtingen. Antwerpen: De Boeck it human resources NV. Van De Cruys, V. VAN DE SIJPE, P., HEYAERT, F., (2010). Handel zes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid, Antwerpen: De Boeck it human resources NV. Van Hausendonck, J., (2007). Branché contacts 6TS, Wommelgem: Van in.

5.1.1.2 Niet gedrukt, online Google, wereldwijde zoekmachine http://google.be Website Nationale band van België http://www.nbb.be Wikipedia, vrije encyclopedie http://www.wikipedia.be Woordenboek Nederlands-Frans/Engels/Duits http://vandale.be

GIP

9


6 DEELOPDRACHTEN 6.1

Organogram 1 & 2

6.1.1 Eerste trimester

10

GIP


6.1.2 Tweede semester

U kan de organogrammen ook online vinden onder de submap ‘organogram’

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

We hebben voor de eerste aandeelhoudersvergadering een uitnodiging moeten maken voor de aandeelhouders. De beste werd dan gekozen en verstuurd naar alle aandeelhouders. In deze brief stond er dat ze hun konden aanmelden op de site: http://mini.jozefienen.be. Alle aandeelhouders kregen een gepersonaliseerd wachtwoord om hun aanwezigheid te bevestigen op deze website. Men kreeg ook een gepersonaliseerde barcode die gescand moest worden op de aandeelhoudersvergadering om zo hun aandeel te kunnen krijgen op de aandeelhoudersvergadering. Het werd ook vermeld in de brief dat ze de uitnodiging moesten meebrengen naar de aandeelhoudersvergadering. U vindt deze uitnodigingen bij Bijlagen onder Bijlage 1 –Uitnodiging aandeelhoudersvergadering U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘aandeelhoudersvergadering’

GIP

11


6.3

Afdrukken aandelen

Elke aandeelhouders beschikte over een eigen certificaat dat diende als bewijs van hun aandeel van de minionderneming. Dit certificaat kregen we van Vlajo Wij kregen de opdracht om deze aandelen af te drukken met de informatie van de aandeelhouders op de juiste plaats. U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘aandeelhoudersvergadering’.

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering

Iedere aandeelhouder moest zich online registreren op de website: http://mini.jozefienen.be . Op de eerste screenshot moest men klikken voor welke minionderneming men aandeelhouder was. Daarna moest je uw gegevens ingeven en het wachtwoord dat men vond op de aandeelhoudersuitnodiging en bij het inloggen kon je aanklikken of je wel of niet kwam naar de aandeelhoudersvergadering en met hoeveel personen als je wel kwam.

12

GIP


6.5

Website minionderneming

Onze website van de minionderneming werd samen gemaakt met 6IB. Het liep zeer moeizaam en het duurde dan ook zeer lang tegen dat onze website af was, uiteindelijk is het gelukt en we zijn zeer fier op het resultaat, de verantwoordelijken van onze minionderneming voor de website waren Kyleen en Axelle. Ze hebben er veel werk in gestoken. Hieronder zie je een paar screenshots van de website: http://minideoorzaak.be

GIP

13


6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse

Inleiding Wij hebben een enquête afgelegd te Brugge op 15 november 2013 en 21 november 2013. In deze uren hebben we 32 enquêtes kunnen invullen. Zo kwamen we tot conclusies die we hieronder gaan bespreken. Vraag 1:

Bent u een man of een vrouw?

50%

50%

Man Vrouw

 We hebben 16 mannen en 16 vrouwen ondervraagd. Vraag 2:

Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10-20 jaar 20-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar ouder dan 50 jaar

 Meer dan de helft van de mensen die we ondervraagd hebben hadden een leeftijd tussen 20 en 40 jaar. Mensen met een leeftijd tussen 10 en 20 jaar hebben we het minst ondervraagd.

14

GIP


Vraag 3:

Hoeveel zou u uitgeven aan een gsm-hoesje? 10 8 6 4 2 0 Minder dan 10 euro

10 euro

15 euro

20 euro

Meer dan 20 euro

 De meesten zouden minder dan 10 euro of maximum 15 euro betalen voor een gsm-hoesje. Bij niemand zou 20 euro uitgeven of meer. Zo kunnen we afleiden dat we best rond de 10 euro vragen voor een gsm-hoesje. Vraag 4 :

Koopt u vaak gsm-hoesjes ? 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ja

Neen

 10 personen van het aantal ondervraagden kopen vaak gsm-hoesjes. De anderen kopen minder vaak of nooit gsm-hoesjes.  We kunnen hieruit besluiten dat de meeste mensen niet vaak gsm-hoesjes kopen. Maar aangezien we op 28/11/2013 op onze school veel hoesjes hebben verkocht zullen we uiteraard nog hoesjes blijven bestellen omdat dit product toch wel populair is bij de jongeren.  We moeten ook rekening houden met dit resultaat dus zullen we beginnen met een klein assortiment van gsm-hoesjes op te stellen en even afwachten hoe de verkoop ervan verloopt.

GIP

15


Vraag 5:

Welke gsm-hoesjes koopt u het meest? 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kleurrijk

Sober

Glamour

Neutraal

 Maar slechts een aantal mensen verkiezen een sober hoesje, de anderen hebben liever een kleurrijk, glamour of neutraal hoesje. Hierop kunnen we ons baseren bij de aankoop van gsm-hoesjes en vooral voor kleurrijke en neutrale hoesjes zoeken, deze worden verkocht aan zowel vrouwen als mannen. Glamour hoesjes worden gekozen door enkel de vrouwen, hier kunnen we ook voor kijken, maar tijdens ons verkoop op 28/11/2013 hebben we geen glamour hoesjes verkocht. De hoesjes die we tot nu toe hebben verkocht waren vooral kleurrijk en neutraal. Dit komt overeen met onze enquête. Vraag 6:

Ik vind oordopjes nuttig!

Helemaal mee eens Mee eens Geen mening Mee oneens Helemaal mee oneens

 De meesten mensen zijn het er mee eens dat oordoppen nuttig zijn. Het kleinste deel van de ondervraagden is met deze stelling oneens.  Hieruit kunnen we besluiten dat de consumenten het wel nodig vinden om hun oren te beschermen tegen geluidsoverlast en we zijn er van overtuigd dat ze wel bereid zijn om oordoppen te kopen.

16

GIP


 We hebben opgemerkt dat de oordoppen niet echt populair zijn bij de jongeren maar wel bij de volwassenen. Dit kunnen we afleiden door de verkoop die plaats vond op school op 28/11/2013. Vraag 7:

Draagt u liever mutsen van een vertrouwd merk?

46%

Ja Neen

54%

 Iets meer dan de helft van de mensen die we ondervraagd hebben vindt een muts van een vertrouwd merk niet zo belangrijk. Dit hebben we ook gemerkt bij onze eerdere verkoopmomenten, de kwaliteit van de mutsen vonden de mensen belangrijker en daardoor hebben we ook al veel mutsen kunnen verkopen. Zo kunnen we afleiden dat we ons assortiment van mutsen niet moeten aanpassen. We hebben een goede collectie en zullen die best behouden. Vraag 8:

Hoeveel zou u betalen voor kwalitatieve oorbellen? 10 5 0 0-10 euro

10-20 euro

20-30 euro

Meer dan 30 euro

 Hieruit lieden we af dat kwalitatieve oorbellen verkocht kunnen geraken aan een prijs rond 20-30 euro. Iedereen zou bijna meer dan 10 euro betalen en sommigen zelfs meer dan 30 euro. Op onze verkoopmomenten werden de oorbellen aan een prijs van 15 euro het best verkocht, we zullen best onze prijs hierrond baseren.

GIP

17


Vraag 9:

Verkiest u muziekoortjes van een bepaald merk?

37%

Ja Neen

63%

 Het grootste deel van de ondervraagden vinden het niet belangrijk om muziekoortjes van een bepaald merk te kopen.  We hebben vernomen dat de mensen vooral kwalitatieve muziekoortjes willen kopen en daarom hebben wij muziekoortjes van het merk Philips besteld. Dit is ook één van de meeste bekende merken en is toch wel populair van de mensen. Vraag 10:

Welk merk verkiest u voor muziekoortjes? 4 3 2 1 0 Philips Apple Samsung

 Hier mochten de mensen zelf een merk geven die zij verkozen voor muziekoortjes. De muziekoortjes die wij verkopen zijn van het merk ‘Philips’. Hieruit kunnen we besluiten dat vele mensen dit merk al verkozen. Een ander bekend merk is: ‘Apple’. Op onze verkoopmomenten hebben we ook al veel muziekoortjes verkocht en zouden we best onze muziekoortjes behouden en deze blijven aanbieden aan de klanten.

18

GIP


Vraag 11:

Komt het merk 'Philips' u bekend voor? 40 20 0 Ja Neen

 Iedereen die we hebben ondervraagd kent het merk ‘Philips’ en dit zien we ook tijdens onze verkoop, ze zijn ervan bewust dat deze van goede kwaliteit zal zijn omdat dit merk ervoor bekend staat. We hebben een goede keuze gemaakt met dit merk te kiezen. CONCLUSIE Uit dit marktonderzoek hebben we een paar dingen kunnen besluiten voor in de toekomst. De prijs van de gsm-hoesjes die we nu verkopen is 10 euro. Uit het marktonderzoek kunnen we afleiden dat dit een goede prijs is dus gaan we deze prijs ook behouden. De meesten kopen niet vaak gsm-hoesjes, maar we willen dit product toch blijven verkopen omdat dit aanslaat bij de jongeren. We gaan vooral unieke gsm-hoesjes verkopen. Uit dit onderzoek kunnen we ook afleiden dat de mensen vinden dat oordopjes nuttig zijn, het is dus een goed gekozen product die we verder gaan verkopen, we gaan in toekomst ook nog andere soorten oordopjes verkopen en zo ons assortiment verbreden. We hebben gemerkt dat de gekozen mutsen goed aanslaan bij de consument. Hierbij moeten we dus niet veel veranderen. De prijs van onze oorbellen bedraagt nu rond de 15 euro, wat een goede prijs is. Dit is de prijs dat de consument wil betalen voor kwalitatieve oorbellen die wij verkopen. Het merk Philips komt alle ondervraagden bekend voor. Daardoor is dit dus een goed product en zullen we deze blijven verkopen. U vindt een voorbeeldenquête bij Bijlagen onder Bijlage 2 –Voorbeeldenenquête

GIP

19


6.7

20

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

GIP


De Oor@Zaak

De Oor@Zaak

www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 4404

www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 44

De Oor@Zaak-Zilverstraat 26-BE-8000 BRUGGE

De Oor@Zaak-Zilverstraat

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

VF/002 28/10/2013 28/10/2013 22/11/2013

Geert Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Artikelnr. WM GM

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

Geert Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE

Omschrijving Witte muts met vossenbol Grijze muts

Aantal 2 1

EenheidsprijsBTW: 6% € 28,93 € 20,66

BTW : 21% Artikelnr. € 57,86 BM € 20,66 ODPP

€ 78,52

€ 78,52 € 78,52 € 78,52

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

Opmerking! Art.44: De minionderneming is niet aan BTW onderworpen. Zij is een uitvloeiselvan de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zinoor initatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheidragen. e verantwoordelijkheid wordt gedragen door Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering en houdt geen aansprakelijkheid na levering in VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel.016/ 29 84 01)

Art.44: De minionderne doel gesteld heeft jong dat de miniondernemin verantwoordelijkheid w geen aansprakelijkheid

U vindt de andere 4 verkoopfacturen bij Bijlagen onder Bijlage 3 –4 andere Verkoopfacturen U kan de bestanden ook online terug vinden onder de submap ‘verkoopfacturen’

GIP

21


6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise Des oreillettes Le prix : 15 euro

un bonnet avec un pompon de renard Le prix : 35 euro

les boucles d’oreilles Le prix : 20 euro

Les boucles d’oreilles Le prix : 22,5 euro

22

Certain jeunes embêtent des autres gens avec sa musique très forte, donc nous avons trouvé la solution. D’Oor@Zaak veut vendre des oreillettes pour les jeunes où les adultes parce que c’est très évident. Les oreillettes offrent beaucoup de avantages. Par exemple : ils sont petit et le son est très clair. Quand vous pouvez vendre des oreillettes, vous avez le choix contre les oreillettes bleu où les oreillettes rouge. Dans l’hiver, l’entreprise D’Oor@Zaak veut choyer ses clientes avec des bonnets très chaud et doux. Le bonnet s’est compose de l’aine et il y a aussi un pompon de renard au-dessus. Nous voulons aussi vendre des différents de types de boucles d'oreilles. Nous avons des boucles d’oreilles que se compose des perles, de fer,… Et ils existent dans des couleurs différents. Dans notre assortiment des boucles d’oreilles nous avons troisième gammes de prix. Première gamme = 18,50 euro/pièce Deuxième gamme = 20 euro/pièce Troisième gamme = 22,50 euro/pièce Ces boucles d’oreilles se compose de fer et ce sont des exemplaires très unique.

GIP


Des bouchons d’oreilles Le prix : 2 euro/ pièce

Une écharpe Le prix : 20 euro

GIP

Quelques chose d’autres que nous vendrions ce sont des bouchons d'oreilles. Nous voulons avertir les gens contre du bruis parce les gens protéger très rares ses oreilles. Nous vendrions les bouchons d’oreilles dans une boîte. Dans la boîte, il y a deux paires de bouchons d’oreilles et ils existent dans des couleurs différent. Une écharpe est toujours confortable, surtout en hiver. Les écharpes que nous vendons se compose de laine donc ils sont très doux en chaud. Nous vendons les écharpes dans des couleurs différent. (rouge, bleu, vert)

Un bonnet Le prix : 25 euro

Nous voulons aussi vendre des autres bonnets. Ce sont des bonnets avec des cœurs dessus. La matière est un peu plus fine que les autres bonnets que nous vendons. Mais ce sont aussi des bonnets très chaud et doux.

Un capuchon Le prix : 18 euro

Nous avons aussi besoin des produits en été donc nous avons décidé de vendre des capuchons.(blanche)

Les cachesoreilles Le prix : 18 euro

Pour chauffer les oreilles en hiver, nous avons décidé de vendre les caches-oreilles parce que c’est très confortable. Les cachesoreilles se composent de laine et ils sont très doux. Nous vendons les dans les couleurs différent (orange , vert, bleu).

23


Le gant Le prix : 16 euro

Les gants sont aussi très urgent en hiver parce beaucoup des gens ont les mains froides. Donc nous vendons des gants orange ( la couleur D’Oor@Zaak ). Les gants se composent de laine et ils sont très confortable. Tout le monde qui achète ces gants aura des mains chaudes.

U vindt het bestand ‘lettre commercial’bij Bijlagen onder Bijlage 4: ‘Lettre commercial’ U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘assortiment’

6.9

Powerpoint / Prezi presentation / film

Hello everybody, we are going to talk about Bruges. First of all you need to know that there are 117.OOO habitants and that is the capital of West-Flanders. This numbers show that Bruges is not a tiny miniature city. It is a medieval city with an interesting history of which there is a lot to tell. It is a world famous touristic city. In the 9th century, Bruges was founded by Vikings who settled there at the end of the little river 'de Reie'. The name Bruges is derived from the old-Scandinavian word 'Brygga', which means 'harbor, or mooring place'.

The Capital of chocolate It all begun in the Medieval Ages. Families from Bruges were searching for new business partners from the Far East. First of all they imported reed and from the New World (America) cacao. They mixed the cacao and reed and that was the beginning of chocolate. Today, there are more than fifty chocolatiers in Bruges. An example of a good chocolatier is Spegelaere Chocolatier: it is one of the best chocolatiers and the longest family tradition in the making of chocolate. Another famous chocolatier is Sukerbuyc: this chocolatier began in 1977. It is a very

24

GIP


famous chocolatier and the business is going well, everybody likes the chocolate of the Sukerbuyc. The pralines are made according to the secret family recipe. On the other side of the street, you have a tea house where you can taste the delicious pralines with a cup of tea or coffee. There is also a chocolate museum (the choco-story)in Bruges. It is a museum where you can learn a lot about the origin of chocolate and where it comes from. All the chocolates are made by hand. It is also very amusing for children to discover the museum.

The concertbuilding The concertbuilding was built in 2002. The architects of the concert hall are Robbrecht en Daem. It is a music- and artcentrum. Sometimes you can go there to watch a piece of theaters and you can also go to listen to concerts. The hall is excellent to give concerts because it has very good acoustics and the sound of the music is very beautiful in that hall. Three famous architects built it. And the model was selected from an international architect contest. There are 2 big halls in the building. First you have the concert hall with more than 1000 seats. The music hall is the second hall and there are almost 350 seats.

Beguinage In Bruges there is only one Beguinage left, it’s called Beguinage Ten Wijngaerde. It is a very beautiful place to walk and relax. In 1245 it was seen as an independent parish. It includes a gothic Beguinage church and 30 white houses. Those houses are built around a central garden. But today, there are no beguines anymore. Now, it is a monastery for the Benedictine sister who still live there.

Events There are a lot of events in Bruges. Bruges is more than just monuments. You can visit a lot in this city. There are also beautiful canals in Bruges ‘Reien’ in which youcan make boat trips, than you can see the beautiful places of Bruges from a different way. But you can also make a trip with a horse-drawn carriage. There are a lot of shows in the concert building and you can watch a match in the football stadium.

GIP

25


Football You have 2 big teams in Bruges, first : Cercle Bruges and also Club Bruges. Club Bruges is one of the top clubs in Belgium. Club Bruges already reached 2 European finals. It’s the only Belgian club to have played the final of the European Cup. Cercle Bruges won their first national title in 1911. The football stadium in Bruges is called the ‘Jan Breydelstadium’ in SintAndries in Bruges and was built in 1975, it currently has almost 30 000 seats. The stadium was known as Olympiastadium until 1998. It is the home stadium of the two football clubs, Club Bruges and Cercle Bruges.

‘tZand en Eiermarkt ‘tZand is a place in the centre of Bruges where you can have a drink in some of the cosy cafes that you have there. For example : the Bras, the Déja vu,… Friday evening, a lot of young people go there for a drink. Also the concert building is located on ‘t Zand. It is a big music- and art centre. And under t’Zand, you have a big car park where you can leave your car. There are a lot of events on ‘tZand because it is a perfect place with a lot of space and it is also very well located to organize an event or something else The Eiermarket is also a nice place to go. On the Eiermarket you have café the pick, the Coolcat, The Ambiorix and a lot other cafes. It is also very cosy place where you can drink or eat something, for example a good beer or a coco cola.

26

GIP


Minnewaterpark The Minnewaterpark is situated in the Southern part in Bruges. The Minnewaterpark includes a small lake with a lot of trees around. It is an very nice place when you want to take a walk. Because of the tragic love story of Minne and her love Stromberg, there is now a popular legend which says that if you walk over the bridge in the Minnewaterpark, you will know eternal love. That legend turns the Minnewaterpark into a very romantic place to visit. The construction of the Minnewaterpark aimed to two objectives : first of all to create a green zone and secondly to make a place where people can go for a walk.

Museums The museum of the French Fries is the only museum in the world who shows you the history of the origin of the potato into French fries. In the museum, you can see a lot of machines needed to process potatoes into French fries for example you can see a harvesting machine. The museum consists of three parts. In the first room you can learn something more about the production of the potato. The museum also shows you how a wild potato becomes a cultivated potato. It all started 10.000 years ago in Peru. In the second part of the museum, you will learn something more about the origin of the potato. You will also get some explanation about the origin of the first sauce and you will see a real French fries stall. After the guided tour, you can of course taste some French fries. When you want to visit the museum, you have to pay 6 euro and then a guide will give you all the information you want to know.

GIP

27


The market square The market of Bruges is a central location. It is situated in the heart of the city. It is also located nearby the ‘Burg’ square. The market is now one of the most attractive places in the city because since October 1996 the market place became free from traffic. There is a lot to do for example you can make a trip with a horse-drawn carriage or you can visit some chocolate shops,… Right in the middle of the square you can see the statue of Jan Breydel and Pieter de Coninck. The people behold Breydel and De Coninck as hero’s in the Battle of the Golden Spurs. That is why there is a statue of Jan Breydel and Pieter de Coninck. On the East side of the market you can see the Belfry and on the other side of the market, there are a lot of shops and restaurants where you can eat or drink something, for example the Quick

U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘presentation’

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens

Wir sind die Schüler der Sint-Jozefsinstituut und wir haben ein Mini-unternehmen. Es gibt drei Mini-unternehmen in unserer Schule, jede Klasse hat 1 Mini-unternehmen. Unser Mini-unternehmen heiβt ‘De Oor@Zaak’ und verkauft die Produkte rund um das Ohr. Wir verkaufen Kophörer, Ohrstöpsel, Hüte, Ohrringen,… . Wir haben auch Leistungen, zum Beispiel einen Ohrtest in die Schule. Wir sind 19 Mitarbeiter. Unser CEO ist Pauline Windels, Pauline hat eine Groβe Verantwortung.

28

GIP


Jeder Schüler in unserer Klasse hat 1 Funktion im Mini-unternehmen. Ich bin verantwortlich für Order&Entry. Ich bin nicht allein für diese Funktion, Michelle Lambert hat auch diese Funktion. wWir sind ein gutes Team. Wir haben auch eine Website: www.minideoorzaak.be und eine Facebookseite. Vielen Dank.

U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘Deutsch’

GIP

29


6.11

Marketingmix

6.1.3 Product Productkeuze Alles begon in het vijfde jaar, we hebben ons in groepjes moeten verdelen en per groepje gingen we op zoek naar een product dat we zouden kunnen verkopen in het zesde. Twee jongens (Boyd en Nathan) hadden het idee om alles rond het oor te doen maar daar was zeer veel discussie rond. Dit schooljaar moesten we snel een besluit nemen en met veel wikken en wegen en met overtuiging namen we ‘het oor’ als uitgangspunt. Iedereen stond helemaal achter het idee en zo begon onze minionderneming: De Oor@Zaak. Zo verkopen we alles rond het oor: oordopjes, oorringen, mutsen, muziekoortjes en gsm hoesjes.

Leverancier Het technisch departement zocht dan ook naar de juiste leveranciers voor onze producten, we wilden voor niet te dure producten gaan maar met een zekere kwaliteit. Zo gingen er een paar van de klas met de leerkracht naar Brussel om Trademarket te bezoeken. Daar vonden we allerlei mooie goederen om te verkopen zoals mutsen en oorbellen. Onze leverancier was Alexandr’o. Voor onze muziekoortjes werkt een vriend van Morgane bij Phillips en kregen wij een goed aankoopprijsje, zo hebben we blauwe en rode muziekoortjes van goede kwaliteit van het merk Phillips wat wel een bekend merk is. De leverancier van de oordopjes is Orakel. Deze leveranciers vonden we op het internet. Ze zijn van goede kwaliteit en we krijgen ze al mooi verpakt in een doosje wat wel handig is voor ons.

30

GIP


De oorringen komen uit de winkel ‘Crème Fraîche’, dit is een winkel in Knokke. We kregen ze gratis mee en degene die we verkopen betalen we terug aan de aankoopprijs en de andere oorringen kunnen we terugsturen, dit is een zeer goede methode omdat we dan zeker geen verlies kunnen hebben. We zijn nu ook op zoek naar nieuwe leveranciers om toch mooiere oorringen te vinden die beter kunnen verkopen maar we hebben nog geen nieuwe leverancier gevonden. De gsm hoesjes komen ook uit dit winkeltje. We betalen de verkochte goederen aan de aankoopprijs en geven de andere terug, zoals bij de oorringen maar het technisch departement is op zoek naar een nieuwe leverancier. Later was onze leverancier van de gsm hoesjes House of Music.

Duurzame of niet-duurzame goederen en 1.4 soort? PRODUCTEN Mutsen Muziekoortjes Oordopjes Oorringen Gsm hoesjes

DUURZAAM / NIETDUURZAAM Duurzaam Duurzaam Duurzaam Duurzaam Duurzaam

SOORT Shopping goods Preference goods Preference goods Shopping goods Shopping goods

Al onze producten zijn duurzame producten omdat ze geen vervaldatum hebben zoals voedsel en drank. Je kan ze blijven gebruiken tot ze kapot of versleten zijn. Je hebt shopping goods (de mutsen, oorringen, gsm hoesjes) en dit wil zeggen dat je wel een paar winkels zou doen om de juiste te vinden en te kopen. Je koopt niet de eerste de beste. We hebben ook preference goods (de muziekoortjes en oordopjes). Je vindt ze meestal direct in de winkel en staat er niet te lang stil bij voor je ze koopt, maar je verwacht wel een goeie kwaliteit.

Productassortiment Ons productassortiment is vrij breed en niet diep behalve bij de oorbellen die we verkopen. We hebben in totaal 5 soorten producten : mutsen, muziekoortjes, oordoppen, oorringen en gsm hoesjes. Onze minionderneming verkoopt wel verschillende soorten mutsen: we hebben witte mutsen en zwarte mutsen met vossenbol, mutsen met hartjes op, beige mutsen… De productsoort van de mutsen is redelijk diep ten opzichte van de andere producten in ons assortiment. Bij de oorringen is het zeer diep want we hebben heel veel verschillende soorten oorringen. We verkopen maar 1 soort oordopjes, er is dus geen diepte bij dit productsoort. We hebben wel niet zo veel verschillende soorten gsmhoesjes, de productsoort van de gsm-hoesjes is niet zo diep. Van de muziekoortjes ook totaal niet omdat we maar 1 soort hebben in 2 kleuren (blauw en rood).

GIP

31


PLC

MUTSEN : Dit product zit in de volwassenheidsfase omdat het kouder word en de mensen sneller een muts zullen kopen. Dit is dus positief voor ons omdat er daardoor meer vraag zal zijn naar onze mutsen GSM-HOESJES : Onze gsm-hoesjes zijn voor de Iphone 4 en iphone 5. Er komen altijd maar nieuwere, fijnere, langere gsm’s op de markt waardoor de mensen nieuwe gsm-hoesjes blijven kopen. Mensen vinden het ook belangrijk dat hun gsm wordt beschermd wanneer hij zou vallen. De verkoop van de gsm-hoesje gaat dus heel vlot. De fase waarin de hoesjes momenteel zitten is de groeifase omdat er een permanente vraag naar is. OORDOPPEN: oordoppen begint populairder te worden bij de mensen en vooral de jongeren. Er wordt ook meer en meer aandacht besteed aan gehoorschade van jongeren in de media. Je ziet daardoor dus ook meer en meer mensen lopen met oordopjes in hun oren op festivals en feestjes. Dit zit dus aan het einde van de introductiefase en begin van de groeifase. Vroeger zag je bijna niemand lopen met oordopjes. Het wordt ook zeer vaak gebruikt tijdens het studeren in de examens. Dit is een zeer wisselvallig product omdat het enkel goed verkoopt als er examens komen en ook wanneer er veel festivals en feestjes zijn.

32

GIP


Service We zijn ook van plan om diensten te verlenen. We hebben al een mooi voorstel om oorspecialisten te laten komen naar Sint-Jozefsinstituut die de oren testen van leerlingen als ze dit willen, hiervoor vragen we dan 1 euro om deel te nemen. Het is ook een klein wedstrijdje, iedereen die meedoet met de oortest krijgt een kaartje dat ze moeten bijhouden. Er is 1 kaartje met een verrassing in, men kan namelijk een helikoptervlucht winnen voor 3 personen. Michelle Lambert (order&entry) heeft ervoor gezorgd dat er een helikopter zal klaar staan voor de winnaars. We hebben weer het geluk dat de helikopter en de helikopter vlucht wordt gesponsord. Wat we ook willen voorzien is om tijdens de middag een film te laten afspelen voor de leerlingen van het 1e tem 6e die op school moeten blijven. We willen dan een spreker laten komen en zo kunnen de leerlingen ook warm binnen zitten in plaats van buiten in de kou op de speelplaats. Hiervoor vragen we dan ook wat geld om toch wat opbrengst te hebben met onze diensten. Het is vooral de bedoeling dat we de mensen wat meer bijleren over het oor en de omgang met hun oren. Het is vooral belangrijk dat ze beseffen dat ze hun oren moeten beschermen.

Verpakking Voor de oorringen hebben we extra zakjes voorzien zodat ze beschermd zijn en niet snel kapot gaan door in een zak te zitten. Het is ook efficiĂŤnter voor de klanten. We hebben dan ook stickertjes met ons logo op om onze zakjes mee toe te kleven, en dit blijft dan ook reclame voor onze minionderneming. We hebben ook grote zakjes om de producten in te steken zodat de klanten niet los de producten moeten meenemen naar huis. Onze oordopjes zitten al in een doosje bij de aankoop, we hebben hiervoor ook stickertjes om er op te kleven, met ons logo erop.

GIP

33


6.1.4 Prijs Het is helemaal niet evident om een prijs te bepalen , er komt namelijk heel wat bij kijken.  Hoe bepaal ik de beste prijs ?  Zullen de klanten deze prijs willen betalen voor mijn product?  Welke prijs heeft de concurrentie aan hetzelfde kwalitatieve product ?  Hoe maak ik het meeste winst? Dit zijn allemaal vragen die je je moet afvragen bij het bepalen van een product. Er zijn ook een aantal marketingdoelstellingen waar je rekening moet mee houden.

Marketingdoelstellingen Er zijn verschillende strategieën die je kunt toepassen, een eerste daarvan is overleven. Overleven De strategie : ‘Overleven’ wordt vooral gebruikt wanneer er grote concurrentie heerst op de markt. Het is hier dus vooral belangrijk om de verkoopprijs niet te hoog te stellen zodat je zeker kan concurreren met andere ondernemingen. Bij onze onderneming is het concurreren niet echt belangrijk. We willen vooral veel leren uit de ervaring dat we beleven. (Het bepalen van de prijs en het verkopen van de producten,…) Winstmaximalisatie We willen uiteraard onze maximale winst behalen. Heel wat factoren kunnen het maken van de maximale winst beïnvloeden. Het gaat er namelijk niet om, om een hoog mogelijke prijs aan de producten te geven maar om de voorstelling en kwaliteiten van het product. Je kunt inderdaad later de prijs wat verhogen maar nog niet in het begin. Productkwaliteit De kwaliteit van de producten is heel belangrijk. Ook de klanten vinden dit zeer belangrijk en zullen ten slotte ook bereid zijn om een hogere prijs te betalen. In een onderneming staat het product centraal en moet er dus veel aandacht aan besteed worden. Zelf vinden wij het ook belangrijk om goede kwaliteit aan te bieden aan onze klanten. Zo krijgen de klanten ook vertrouwen in onze onderneming en dat levert vele voordelen op voor ons.

Kostengerichte prijszetting Cost plus prising De prijs van de producten stijgt niet naarmate we meer kosten hebben Aankoopprijs maal 2.2. Dit is bij ons wel van toepassing, maar niet 2,2. Het is afhankelijk van het product.

34

GIP


Imagoprijszetting Doordat we de minionderneming op school opstarten hebben we vanzelfsprekend al een vrij groot imago. We hebben er ook voor gezorgd dat het logo op bepaalde schermen verschijnt zodat iedereen ons logo kan herkennen.

Prijsindicatie

o o o

Imago

Goede kwaliteit voor een goede prijs is hier zeker van toepassing. We hebben besloten een middelmatige prijs te nemen voor onze producten want een middelmatig tot hoge prijs brengt toch wel een bepaalde kwaliteit van het product met zich mee.

Goedkoop Normaal Duur

Psychologische prijszetting Enerzijds maken wij geen gebruik van psychologische prijszetting omdat we niet werken met afgeronde getallen. We deden de aankoopprijzen maal 2.2 en kwamen zo op onze verkoopprijzen. We hebben verschillende prijsklassen, hieronder zie je een aantal voorbeelden: Mutsen : De prijzen van de mutsen schommelen tussen 12 euro en 35 euro. De reden van het grote verschil in prijs is, doordat er bij de ene muts een vossenbol opstaat en de kwaliteit van het materiaal waaruit de muts is gemaakt beter is. Bij de andere muts is het materiaal ook goed maar staat geen vossenbol op, wat de muts dan uiteraard doet zakken in prijs.

Mutsen met vossenbol Prijs : 35 euro

GIP

Mutsen zonder vossenbol Prijs : 12 euro

35


Oordoppen : de prijs per doosje met oordoppen is 2 euro. Hier kiezen we wel voor een afgeronde prijs, wat de prijs ook weer sterk maakt.

De oordoppen Prijs : 2 euro

6.1.5 Plaats Verkoopmomenten Ons eerste verkoopmoment viel samen met onze eerste aandeelhoudersvergadering, woensdag 23 oktober 2013. Na de vergadering was er een receptie en daar konden de aandeelhouders onze stand zien en ook die van de twee andere miniondernemingen. We hebben toen zeer goed kunnen verkopen. Onze tweede en laatste verkoop tot nu toe was op het oudercontact vrijdag 25 oktober 2013. Onze volgende verkoopmomenten zijn doorheen het schooljaar. 

 

36

We kunnen er zelf organiseren zoals homeparties, daar zijn we nu ook volop mee bezig om een homeparty te geven in de kerstvakantie. Dit zal bij iemand doorgaan van de klas. We gaan ook in Zweden verkopen wanneer we uitwisselingsproject doen, dit zal doorgaan eind januari-begin februari. We gaan ook terug verkopen wanneer er oudercontacten zijn in onze school en we staan ook twee volle dagen op de speelplaats, de datums zijn daarvan nog niet bekend. We hebben ook in het shoppingcenter in Zweden en in de school van Tibro en Shopping verkocht.

GIP


Verkoopplaatsen We verkopen dus zeker en vast op onze school en in Brugge. Natuurlijk hebben we ook een website : www.minideoorzaak.be waar we onze producten op zullen plaatsen zodat de mensen online kunnen bestellen. Alles is nog volop aan het regelen voor verkoopplaatsen en verkoopmomenten zodat we toch verschillend publiek kunnen aansporen. Het is ook makkelijk dat er veel van onze klas op internaat zitten zodat we in onze eigen streek ook reclame kunnen maken en de klanten uit te nodigen om onze website en Facebook pagina te bezoeken zodat we zo ook kunnen verkopen. Order Entry houdt zich hier mee bezig.

Organisatie magazijn Ons magazijn is op onze school op het eerste verdiep wat zeer handig is voor ons. Het is een kleine ruimte maar alles is zeer goed geordend. We hebben in het begin van het schooljaar het hele magazijn opgeruimd en proper gemaakt. Nu is het zeer overzichtelijk en hebben we voor alles een eigen plaats. Het is de taak van de magazijnier om het magazijn te ordenen en de sleutel bij te houden. We hebben de verkooptechniek FIFO gebruikt. Dit wil zeggen dat we eerst de goederen verkopen die we als eerste besteld en geleverd krijgen.

6.1.6 Promotie Promotie, een ander woord hiervoor is reclame. In een bedrijf is de promotie een heel belangrijke factor. Door promotie te maken, breng je je onderneming op de markt en laat je weten aan de klanten wat je allemaal verkoopt. De doelgroep is dus van groot belang want: Hoe beter je doelgroep bepaald is, hoe beter je de communicatie op hen kan afstemmen.

Doelgroep Het is uiteraard onmogelijk om de hele bevolking te bereiken en doordat je je productkeuze maakt, maak je automatisch al een natuurlijke selectie in functie van je doelgroep. Onze doelgroep is vooral mensen jongeren tussen 17 en 25 jaar.

Marketingcommunicatieplan Het AIDA-model Attention We zorgen ervoor dat we de aandacht trekken door bijvoorbeeld een bepaald kleur. Bij onze onderneming is dit het kleur: oranje. Ook door de stand en de website trekken we verschillende klanten. Interest We moeten er uiteraard ook voor zorgen dat ‘De Oor@Zaak’ interesse opwekt bij de consumenten. Bijvoorbeeld via het verhaal van de oorsuizen. Desire Daarna moeten we de interesse omzetten in een bepaald verlangen of voorkeur voor ons product waardoor de consument overweegt om ons product te kopen. Action We zetten de consumenten aan tot het kopen van ons product.

GIP

37


De boodschap van de slogan De slogan van onze minonderneming ‘De Oor@Zaak’ is : scoor met je oor ! Deze was er natuurlijk niet vanzelfsprekend, er is namelijk lang over nagedacht. Het was niet makkelijk om een doordachte slogan zoals deze te vinden. De betekenis ervan kun je op verschillende manieren interpreteren. In onze reclamecampagne kun je een voetbalspeler zien die het moeilijk heeft om zich te concentreren met het lawaai van de enthousiaste toeschouwers. Maar wanneer op een bepaald moment een kleine jongen met 2 oordoppen komt opdagen, neemt de voetbal speler de oordoppen aan en stopt ze in zijn oren waardoor het lawaai wordt gedempt. Doordat hij zich nu wel kan concentreren scoort hij. Daarvan onze slogan : Scoor met je oor !

Het logo Het was voor onze klas een heel moeilijke kus om zelf een logo te ontwerpen, we raakten er niet aan uit. Daarom vroeg Hélène Vanhaverbeke hulp aan haar tante die uiteindelijk de ontwerpster is van ons logo. Het logo is heel creatief ontworpen. Op zich verteld het logo al veel verteld over de minionderneming zelf. Eerst en vooral zie je een oor. Dit is een heel belangrijk element dat zeker in ons logo moet voorkomen en het is ook het eerste deel van onze naam. De @ staat voor communicatie wat een zeer belangrijk aspect is bij onze minionderneming. Het oor is namelijk heel belangrijk om te communiceren met elkaar. Het tweede deel van de naam wordt daarna creatief verwerkt in het oor zelf. We waren dus heel fier op het logo toen we het te zien kregen.

De huisstijl In onze huisstijl hebben we voor het kleur ‘zacht oranje’ gekozen met de bedoeling om de consumenten een warme sfeer te bezorgen. De boodschap die we hierbij ook willen overbrengen is dat de consumenten hun oor op een zachte manier behandelen en er zorg voor dragen. Wij hebben voor het oranje gekozen met de waarden: R: 255 G: 74 B: 0

38

GIP


De bedoeling is natuurlijk ook dat we opvallen met ons kleur, daarom komt het ook terug in ons logo en in de slogan. Als lettertype van De Oor@Zaak hebben wij geen specifiek lettertype gekozen en het lettertype die werd gebruikt in het logo is geen standaard lettertype. Om ons toch wel aan een bepaald lettertype te binden hebben wij het lettertype : Century Gothic gekozen. Omdat we vonden dat dit mooi uitkwam en het toch wel een beetje lijkt op het lettertype van het logo. Voor het lettertype in onze officiÍle brieven naar de aandeelhouders,‌ gebruiken we het standaard lettertype Calibri.

GIP

39


Folder en catalogus

Het ontwerp van de folder is nog niet klaar, daarom hebben wij al eens een voorbeeld folder ontworpen. Het Commercieel departement gaat daar zo snel mogelijk zijn werk van maken zodra ze de poster af is.

Website Onze website : www.minideoorzaak.be is ontworpen door onze webmasters Axelle Catrysse en Kyleen Roose in samen werking met 6IB gemaakt. Hier ook komt onze huisstijl uiteraard weer voor. Het heeft een tijd geduurd voor we de website konden bezoeken maar onlangs is deze toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in onze minionderneming. Je kunt er verschillende foto’s van onze producten bekijken en uiteraard kun je ook ons reclame filmpje bekijken. Link: http://minideoorzaak.be/promofilmpje.html

40

GIP


De stand

Hier kun je duidelijk onze prachtige stand zien. Michelle Lambert kwam met het idee om onze stand in de vorm van een oor te maken en later werd dat idee uitgevoerd door de vader van Marie-Fleur Cornilly. We hadden het nooit gedacht dat onze stand zo mooi ging uitgewerkt worden dus toen hij eindelijk klaar en gearriveerd was waren we heel blij. Er staat ook een groot oor op de stand zelf die meteen alle aandacht trekt, wat daar ook de bedoeling van was. En om de stand af te maken hebben we nog voor een spandoek gezorgd waarop ons logo opstaat.

6.12

Une campagne publicitaire L’affiche Aujourd’hui nous allons vous présenter notre mini-entreprise ‘ le cas d’oreille’. Les bouchons d’oreille sont la produit que nous vendons parce que nous voulons protéger les oreilles des gens contre le bruit. Nous avons fait une affiche, un texte publicitaire et un film concernant de notre minientreprise. Tout d’abord, nous avons fait une campagne publicitaire de nos bouchons d’oreilles. Ici, tu vois un monsieur qui souffre du bruit. Et alors la solution sont des bouchons de l’oreilles pour assourdir le son. Donc : Protéger vos oreilles avec les bouchons du cas de l’oreille !! Un texte publicitaire pour vanter notre marchandise Les oreilles sont très important dans la vie donc on doit les respecter et certainement protéger. Et alors nous avons la solution. Nous voudrions vendre des bouchons d’oreille pour assourdir le son. C’est aussi notre but d’avertir les gens pour de nombreuses plaintes concernant les oreilles.

GIP

41


Les dernièrs jours, le son de musique dans les discothèques, etcetera est trop fort. Après des recherches différents nous avons conclu qu’il y a beaucoup de plaintes d’oreille donc notre but est de réduire le bruit. Nous voulons vendre des bouchons d’oreille parce que ça délivre une protection énorme. Les bouchons que nous vendrons se trouve dans une petite boîte donc quand vous n’avez plus besoin des bouchons d’oreilles, vous pouvez les mettre dedans. Un avantage de ça est que les bouchons ne sont pas endommagés. Le message que nous souhaitons dit est quand le son est trop, vous devez placer les bouchons dans vos oreilles pour couper le son et puis vous pouvez profiter de la soirée U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘campagne publicitaire’ Le film publicitaire Trop de musique dans une discothèque et 2 personnes qui parlent Personne 1 avec des bouchons d’oreille Personne 2 sans des bouchons d’oreille Personne 1 Personne 2 Personne 1 Personne 2 Personne 1 Personne 2 Personne 1 Personne 2 Personne 1

Personne 2 Personne 1

C’est très chouette ici Mais non! Je veux aller à la maison! J’ai mal aux mes oreilles! Je me sens très bien et ça va bien avec ces bouchons d’oreille. Je vais téléphoner à maman qu’elle doit venir maintenant! Non! Vient avec moi, nous allons danser! Aaargh, je te détèste! Mais je sais que tu m’aimes, danse avec moi! Non, je ne me sens pas bien, Marie-Fleur. Ellen, tout va bien. m'évanouir Oh non! Ellen, dit quelque chose! Tu dois utiliser des bouchons d’oreille! Ça va Ellen? Oui? MF donne des bouchons d’oreille à Ellen Ouiiiiiiii!!!! Ellen et Marie-Fleur dansent Alors on danse !!!

Voilà, dans notre film publicitaire, vous avez vu que les bouchons de l’oreille sont très importants dans quelques situations. Vous voyez que la fille sans des bouchons ne s’amuse pas parce qu’elle a mal à la tête. Mais quand l’autre fille donne quelque bouchons à l’autre fille, tous les problèmes sont finis et la fête continue. Donc vous voyez que les bouchons donnent beaucoup d’avantages.

42

GIP


6.13

Sollicitatiebrief en CV

Ellen Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE 0476 34 44 82

Brugge, 7 januari 2014

De Oor@Zaak Mevrouw De Meyer Sien Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie voor aankoper Geachte mevrouw De Meyer Via deze brief had ik mij graag kandidaat gesteld voor de functie aankoper in de minionderneming: ‘De Oor@Zaak’. Voor de functiewisseling was ik order entry van deze minionderneming en nu zou ik graag voor totaal iets anders willen solliciteren. Ik ben zeer enthousiast ingesteld en heb een grote verantwoordelijkheidszin. Ik zorg dat alles vlot gebeurt en dat alles direct in orde gebracht wordt. Ik kan goed in team werken, ik wil dat iedereen tevreden is met de besluiten die genomen worden binnen de minionderneming. Ik zou me heel graag willen bewijzen met deze functie. Ik hoop dat ik in deze brief uw interesse gewekt heb voor een sollicitatiegesprek. Hoogachtend

Ellen Van Cauwenberge Bijlage: cv

GIP

43


U vindt de uitnodigingen in het Frans, Engels en Duits bij Bijlagen onder Bijlage 7-CV in Frans, Engels, Duits U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘sollicitatie’

6.14

Sollicitatiegesprek

Op dinsdag 28 januari 2014 had iedere leerling een sollicitatiegesprek. Je moest je voorstellen in het Duits en vragen beantwoorden in het Frans, Engels en het Nederlands. De leerkrachten die aanwezig waren op het gesprek: Mevrouw De Muynck, mevrouw Lecluze en mevrouw Van Der Meersch. Ik heb gesolliciteerd voor de functie ‘aankoper’ omdat ik eens iets anders wou doen en me hierin wou bewijzen. Ook omdat ik al in het 1e trimester hielp met de aankoper binnen de minionderneming als ik eens geen werk had. Toch kreeg ik terug de functie ‘Order & Entry’ toegewezen in het 2e semester. Dit vond ik natuurlijk helemaal niet erg.

44

GIP


6.15

Analyse van de jaarrekening

Inleiding Wij hebben dit bedrijf gekozen omdat er een link is met onze minionderneming. De onderneming Audionova is gespecialiseerd op alles op het gebied van het gehoor, gehoorbescherming, hoortoestellen en hoortesten. De Oor@Zaak probeert zoveel mogelijk jongeren te stimuleren om het gehoor te beschermen en deze onderneming biedt dit allemaal aan.

Berekeningen Liquiditeit in ruime zin: Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn+ overlopende rekeningen 4.724.763

= 0,72

5.964.960 + 609.490 Conclusie: De onderneming kan haar schulden ≤ 1 jaar niet betalen met het vlottende activa. Een onderneming die niet in staat is haar betalingen op korte termijn na te komen.

Liquiditeit in enge zin Vlottende activa – voorraden + overlopende rekeningen Vreemd vermogen op korte termijn 4.724.763 – 1.979.295

= 0,42

5.964.960 + 609.490

Conclusie: Met deze berekening krijgen we een beter beeld van de liquiditeit omdat er geen rekening werd gehouden met de voorraden. We kunnen niet spreken van een liquide onderneming omdat de liquiditeitsratio niet tussen de verhouding van 1 en 1,5 ligt en niet onder de 0

GIP

45


Solvabiliteit Eigen vermogen

X 100

Totaal vermogen 3.020.046

X 100 = 31,48%

9.594.496 Conclusie: Het bedrijf heeft een solvabiliteit van 31,48% , dit wil zeggen dat dit een kredietwaardige onderneming is want de verhouding is aanvaardbaar, 1/3 is eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe groter de kredietwaardigheid van de onderneming, ze is het waard of is in staat om te lenen.

Rendabiliteit: Winst van het boekjaar na belastingen

X 100

Eigen vermogen 185.445

X 100= 6,14%

3.020.046 Conclusie: Het is een goed rendement, dit geeft ook voordelen naar de aandeelhouder toe. Via het rendement op eigen vermogen kan de aandeelhouder zien welk rendement zijn investering oplevert. Als hij 100 euro investeert ontvangt hij 6,14 euro per jaar, wat zeer goed is! Hij zal dit rendement vergelijken met de rente op een risicovrije belegging. Een risicovrije belegging is een plaatsing van middelen op een spaarrekening of een termijnrekening.

46

GIP


EBIT + +

Winst/verlies van het boekjaar voor belasting Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiĂŤle opbrengsten kosten schulden andere financiĂŤle kosten

= EBIT 185.445 -0 -49.222 +291.940 +46.421 474.584 Met deze maatstaf houdt men geen rekening met de effecten van de kapitaalstructuur van de onderneming en diverse fiscale aspecten die worden opgenomen in de resultatenrekening. Met de effecten van de kapitaalstructuur bedoelen we de verhouding tussen wat een onderneming met eigen vermogen en wat een onderneming met vreemd vermogen heeft gefinancierd. Het bedrijfsresultaat lijkt ons zeer respectabel.

ALGEMEEN BESLUIT Uit deze berekeningen kunnen we gaan concluderen dat dit een goed bedrijf is. Het is wel een kredietwaardig bedrijf maar beschikt wel niet over een goede solvabiliteit daar zouden ze best wat aan werken in de toekomst.

GIP

47


6.16

File: ‘Starting up a new business in the UK’

What do we want to do? Hello, we would like to start up our own business in England with 2: “Bentley Watches”. Our name is very simple and it says what we sell, but it also sounds a little bit chic, this is very good because the watches are very chic. We want to sell watches from the brand Bentley. We will sell all the kinds, the exclusive ones but also the normal ones. You will find them all in our shop, so everybody will be happy and find their perfect watch. The watches are for men, because it’s a brand for men only. We want to make this brand famous in a city in England. We will set a trend with the watches of Bentley.

Why the brand Bentley? We would like to sell the brand Bentley because we think it is very beautiful brand and there are not a lot of people who know this brand. They are also very good and have different functions.

Where & why ? We want to start our business in Nottingham. This is a very beautiful city in the centre of England, this is also the reason why we want to go to there. There is a lot to do and it is also a very touristic place. We want to sell our products in the centre of the city. There is it always very busy and we can have more clients if we sell where a lot of people goes. We know there is a competitor in the centre of Nottingham : Berry’s. This shop sells a lot of branches so we think that we will be more exclusive.

48

GIP


Location

Broad Street 16. It’s a perfect location because it is in the middle of the centre and in the shopping area. Every day, there are a lot of people who goes shopping in this area. We think this will be the perfect building because it is on a corner so you see the shop from the different streets. There is also a little market in front of our shop so our building will be more attractive for the people There will be a lot of work to do before we will be happy with this building but we think it’s the perfect one for our shop. We want to change the building completely so it will be totally renovate, we will do everything we can. Our house colour will be brown. This will stand for our chic watches and brown is also more a man colour and our watches are only for men. Our shop will also be very modern because the watches we will sell are modern and in the mode. We will also use white colours where we will present our watches with good lights so the watches will shine. We want to have a shop that is calm, so the customers will feel comfortable when they are with us. In the beginning we will work on our own. We will talk to our customers and make sure they feel safe. This is also very good to make new friends in this town because we will know nobody there.

GIP

49


Ten steps to start up a business in the UK Step 1: Overview When you start a business in the UK you must choose a structure for your business. We choose the structure ‘business partnership’. When you are in a partnership you have a lot of advantages like you and your business partner can share personally responsibility for your business and also when you work in a team, you don’t have to solve big problems allone. Or when one of the bosses is ill, there will be no problem for the company. Most of the people who carry on a business in the UK will need to live in the UK. Our company is not a private limited company so we won’t need a registered office or a director in the UK. When we go to the UK, we will need a visa. Step 2: Register your business in the UK We will need to register our business in the UK. How do we have to do it?

1) Register for Self Assessment When you register for Self Assessment, you’ll need to choose a ‘nominated partner’. That will be the partner responsible for managing the partnership’s tax returns and keeping business records. When you choose the nominated partner, he or she must register the partnership and themselves for Self Assessment. After that, the other partner has to register separately.

2) Responsibilities In a business partnership, all the partners share responsibility for the business. An advantage is that we can share all the profits between us. The nominated partner and individual partners are responsible for: sending their personal Self Assessment tax return every year, paying their Income Tax on their share of the partnership’s profits, paying their National Insurance. Also with a business partnership you need to register for self-assessment with HMRC, name your business according to certain rules, run the business as an individual and share profits between partners. 3) Naming your company Of course you have to choose the name of your company. You can use your own names or trade under a business name but we have chosen the name ‘Bentley watches’. That is because we sell watches of the branche ‘Bentley’.

50

GIP


Step 3: Registering as an overseas company

When we will start our business in the UK and if we will carry out business from an address in the UK, we will have to register our business with Companies House. It is a very long document were you have to fill in information about the company,… We will have to fill in form OS IN01 and send that document to Companies House within 1 month of opening for business. We have to send a £20 registration fee with the form. You can pay by cheque or postal order. Link to the document that you have to send to Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk/forms/generalForms/OS_IN01_registration_ of_an_overseas_company_opening_a_uk_establishment.pdf Step 4: Licences When setting up business in the UK you may need to apply for a licence, depending on what your business is. You may need a licence for some business activities or other activities. One of the most popular licence are : Temporary Events Notice (England and Wales). A Temporary Event Notice is for carrying out a 'licensable activity' on unlicensed premises. Step 5: Setting up a bank account We will have to set up a bank account for our business in the UK and for that we can open a new account in the UK, use the account we already have in our country or open a UK sterling account in our country. We checked all this and we think it will be cheaper to open a UK account to set up a UK sterling account with our own bank. We also will need a UK address before opening a UK bank account. We will choose the bank lloydsbank. It offers everything we need and

it’s in the centre of Nottingham. Step 6: Write a business plan We think it is important to write a business plan because it describes our business and it covers objectives, strategies, sales, marketing and financial forecasts. A business plan will help us to clarify our business idea and set out our goals. It is also very important to have a business plan if we want to secure investments or loan from a bank. It can also help to convince customers, suppliers and potential employees to support us. Step 7: National Insurance and VAT We certainly will have to pay National Insurance contributions because we are selfemployed. This will depend on how much we earn. We also will have to pay National Insurance contributions from any employees’ wages. The exact amount you pay depends on how much the company earns.

GIP

51


Step 8: Support for businesses in the UK The Business finance explained guide covers the different ways of financing your business, including:     

government and European Union (EU) grants loans overdrafts shares leasing of equipment

step 9: Employing people The same basic employment terms and conditions apply to all workers in the UK even if you bring those workers to the UK from another country, eg you must pay your workers at least the National Minimum Wage (NMW). The National Minimum Wage is the minimum pay per hour almost all workers are entitled to by law. We also will have to decide how much we will pay an employee. We must pay them at least the National Minimum Wage. My partner and I will have to check if someone has the legal right to work in the UK and we will have to send all the details of the job to our employees because we need to give them a written statement of employment. All employees have an employment contract with their employer. A contract is an agreement that sets out an employee’s employment conditions, rights and responsibilities. These are called the ‘terms’ of the contract. Our employees and we must stick to the contract until it ends or until the terms are changed. Step 10: Develop new products and services We are planning to develop new products and services so we really should test them with our customers with just as much attention as a new business going to market for the first time. If we want to be sure there is a real demand for what we are planning to sell, we will have to find out about any problems and solve them before we have wasted too much time, effort and money. For example we can talk to existing and potential customers and find out about their needs or we can test it with customers and get feedback. We will have to find out what the customers want to pay for our products. So we can try out different prices in a realistic way to see what people will really pay. And if there are other businesses for our market, we will have to think about items that will make our company different. For example we can provide something better than what’s already available.

52

GIP


If we want to develop new products and services, we can sell more watches to existing customers. It is more important to make the most of existing relationships than finding new customers. We can also spread fixed costs like premises or machinery across a range of products Another way of expanding our products is by importing goods from overseas to sell in the UK. We have to make sure that we know the rules on items like tax and commodity codes if we are planning to import.

CONCLUSSION We know it will be very difficult if we want to start up a real business, we have to do a lot of research before we actually can start our own business. We also will never know if our shop will be a success or not but you need to take the risk so you can do what you want if it’s your dream to open your own shop. It costs you also a lot of money but if you are doing it right, you can make a lot of profit.

6.17

La conversation de vente

Ellen : La cliente Marie-Fleur: La vendeuse MF Bonjour, bienvenue à notre firme! On s’occupe de vous? E Bonjour, non non. Est-ce que vous vendez des tables à manger? MF Oui, bien sûr. Suivez-moi à la salle d’exposition. Je vais vous montrer quelgues exemples. E Oui, ça va, parfait. MF Donc, le premier exemple a beaucoup d’avantages. Il y a un bar pour mettre vos pieds et il y a aussi quelques tiroirs pour mettre des serviettes ou d’autres choses. E Oui, c’est une belle table mais je cherche une table en chêne et ça doit être une table d’un mètre dix de hauteur. MF Ah voilà, je pense que j’ai exactement ce que vous cherchez. Ça, c’est une table en chêne et c’est aussi très facile pour entretenir la table. C’est une table pour quatre personnes. E Oh oui! Cette table est très belle, c’est exactement ce que je cherche. Ça coûte combien? MF Cette table coûte €3 000, TVA incluse. E Oui, bon. Serait-il possible d’obtenir une remise? MF Comme il s’agit d’une première commande, nous pouvons vous accorder une réduction de 15%. E Oh parfait! Et que lest le délai et le mode de livraison? MF Le délai de livraison est de 4 semaines. Nous effectuons la livraison franco domicile. E Je suis très contente! Je vais acheter cette table mais quelles sont les modalités de paiement? MF La facture est payable à 30 jours de date de la facture. E Et est-ce qu’il y a une garantie?

GIP

53


MF E MF E MF

6.18

Nous vous assurons une garantie de trois ans, pour le remplacement des pièces défectueuses et les frais de déplacement. Parfait. Je vous donne mes données de manière que vous pouvez téléphoner. Oui, nous allons vous contacter avec la date de livraison. Et ici vous devez donner votre signature s’il vous plaît. Voilà, merci beaucoup et au revoir. A bientôt!

Ondernemer voor de klas

Deze opdracht hebben we niet gekregen.

54

GIP


6.19 Geschäftsbrief (Anfrage) De Oor@Zaak Zilverstraat 26 8000 Brugge

Von Hofen Calwerstrasse 42 DE-70173 Stuttgart Brügge, den 20.04.14 Anfrage Sehr geehrte Damen und Herren Wir sind eine Firma ‘De Oor@Zaak’ aus Belgien und wir verkaufen Erzeugnisse mit die Ohr zu tun haben. Wir wurden auf Ihr Unternehmen aufmerksam im Internet und wir haben erfahren, dass Sie Ohrringe herstellen. Könnten Sie uns ein Angebot für 100 Exemplare machen? Wir bitten Sie auch um Zusendung Ihres illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen

De Oor@Zaak Marie-Fleur Cornilly und Ellen Van Cauwenberge Abteilungsleiterinnen Einkauf.

GIP

55


6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

U kan dit bestand ook online terug vinden onder de submap ‘Aandeelhoudersvergadering’

56

GIP


6.21

Bedrijfsbezoeken

TECTUBUS We zijn het bedrijf ‘Tectubus’ gaan bezoeken in Zweden. Het bedrijf ontstond in 1917. Ze hebben hun in 1949 gevestigd in Hjo, toen hielden ze zich bezig met aluminium verpakkingen en plastieken verpakkingen. Het bedrijf had eerst de naam: Norden Tubes, maar veranderde in Tectubus in 2004. In het bedrijf in Hjo hebben ze 2 grote departementen. Het eerste grote departement voor aluminiumbuizen en een ander departement voor plastiekenbuizen. Er werken er ongeveer 130 mensen. Het is een bedrijf dat vooral in Europa gekend is. Vooral in Scandinavië en de rest van Europa, in Amerika voor 4%. Ze maken verpakkingen voor 4 verschillende soorten producten: voor 51% farmacie, 31% voor persoonlijke verzorging en dan heb je nog eten en huishoudsproducten. Ze hebben vooral leveranciers uit België voor hun plastic. Hun aluminium komt uit Slovenië en Oostenrijk. Ze hebben klanten in 3 verschillende continenten: Amerika, Europa en Azië. Een paar van hun klanten: Panos Emporio, Abba Seafood, Henkel,… Hun verpakkingen hebben 1 groot voordeel: ze zijn ovaal vormig, dat wil zeggen dat ze de verpakkingen makkelijk rechtop in een winkel kunnen plaatsen, zodat ze goed zichtbaar zijn voor de klanten, wat zeer belangrijk is voor de plaatsing in een winkel. Ze willen telkens vernieuwingen brengen in hun verpakkingen. ‘Hype tube’ is een goed voorbeeld hiervan, dit is een nieuwe soort tube met een unieke vorm en het is zeer makkelijk om te gebruiken en te ledigen. Hiernaast ziet u hoe een hype tube eruit ziet. Nog een soort verpakking is de ‘Mould Labelling tube’. Dit is een tube van hoge kwaliteit voor een lage prijs. Het gaat zeer makkelijk om ze te maken en je kan er veel op printen met een zeer goede kwaliteit. Dit zie je ook op de voorbeelden hiernaast Een aluminiumverpakking kost ongeveer 2 kronen (15 cent) en een plastiekenverpakking kost ongeveer 3 konen (25 cent). Plastiekenverpakkingen kosten meer omdat het duurder is om erop te printen. Het bedrijf produceert ongeveer 120 tubes per minuut. Per jaar maken ze ongeveer 90 miljoen aluminium tubes en 50 miljoen plastieken tubes. Je hebt verschillende processen. 1 proces voor de plastieken tubes. Eerst heb je kleine bolletjes die ze smelten om zo de juiste vorm aan te geven. Als dit is gebeurt plaatsen ze het deksel erop, ze laten het samensmelten zodat het goed vasthangt. Achteraf worden de kleuren erop aangebracht. Je kan 6 kleuren eraan toevoegen, in 1 handdraai is de tube helemaal afgewerkt en er wordt nog een beschermlaagje op geplaatst. De verpakkingen met metallic duren langer om te maken.

GIP

57


Dan heb je ook nog het proces voor de aluminium tubes. Dit is ongeveer hetzelfde als bij de plastieken tubes. Bij aluminium tubes hangt het altijd af van de grootte van de verpakking. De druk op het aluminium is zo groot dat het gaat beginnen smelten en zo maken ze de vorm. Het printen is ook niet helemaal hetzelfde als bij het proces van de plastieken tubes. Ze moeten eerst een laag witte verf erop leggen om daarna nog andere kleuren toe te voegen. Ze kunnen ook weer 6 kleuren toevoegen. Erna heb je de machine voor het deksel erop te plaatsen en dan machine voor de verpakkingen in dozen te plaatsen. Ze hebben voor ieder proces verschillende en speciale machines. Op dit moment gebeurt er niet veel op de markt bij hun. Ze blijven zeer neutraal, maar dit kan natuurlijk altijd veranderen in de toekomst. Hun visie is: We make a difference for the better! Dit wil zeggen dat ze werknemers aannemen met de juiste attitude en de juiste kennis en vaardigheden die ze nodig hebben, ze blijven hun focussen op het verbeteren van hun verpakkingen zodat ze hun klanten altijd tevreden kunnen stellen. Ze willen dat hun producten makkelijk te gebruiken zijn waar je ook bent. Ik vond het bedrijf indrukwekkend. Er was veel technologie aanwezig en dit zorgt ervoor dat er minder mensen te werk moet gesteld worden wat wel positief is voor het bedrijf zelf.

VYNCKE Tijdens het tegenbezoek van de uitwisselingsstudenten van Zweden zijn we met hun woensdag 02 april 2014 naar het bedrijf Vyncke geweest, dit bedrijf is gevestigd in Harelbeke.. We hebben daar eerst uitleg gekregen en daarna een rondleiding. We kregen eerst een presentatie over Vyncke. Het begon allemaal in 1912, aan de Leie. L. VYNCKE EN ZONEN was in Gullegem. Hij legde uit dat dit de grote missie was van de oprichter Louis. Hij droomde en begon klein om iets succesvol te hebben in de toekomst. Na WOI waren de mensen heel arm en Louis wou ze motiveren om voor hem te laten werken zodat de mensen geld konden verdienen. Het was de grote droom van Louis om een energiebedrijf op te starten en het is hem gelukt. Het is nu een wereldwijd familiebedrijf en staat bekend voor het maken van verbrandingsovens. In 1950 hadden ze een fabriek in Congo. De eigenaars tot nu toe: 1. Louis (1912-1940) 2. Michel (1940-1972) 3. Dirk (1972-2002) 4. Dieter en Peter (2002-‌)

58

GIP


Toen het bedrijf 100 jaar bestond hebben ze een kortfilm gemaakt over het bedrijf, deze hebben we gezien. Je zag verschillende fases in deze kortfilm. In totaal zijn er 260 werknemers. Vyncke heeft ook vele contacten in China, Thailand, India, Frankrijk en Guatemala. Het verschil tussen een familiebedrijf en een niet familie bedrijf is dat er meer vertrouwen is onder elkaar in een familiebedrijf. In VYNCKE worden alle beslissingen en financiële zaken behandeld door de familie. Iedereen in het bedrijf wordt als familie beschouwd en ze hebben allemaal een goede band. Ze worden allemaal Vynckeniers genoemd. Het bedrijf is 40 hectare groot. Ze hebben ‘the walk of flame’, dit is een tuin waar hun werknemers kunnen rusten, ze kunnen er ook joggen. Ze doen aan wijnteelt en gaan die kunnen geven aan hun klanten en aan de Vynckeniers. Het was een zeer boeiende en indrukwekkende rondleiding.

GIP

59


7 CONCLUSIE We hadden vele verschillende activiteiten met onze minionderneming, zoals de aandeelhoudersvergadering, bedrijfsbezoeken,… De minionderneming heeft dan ook een dividend opgeleverd van €8,30. Dit dividend wordt verdeelt onder alle aandeelhouders. Een deel van de winst gaat ook naar een goed doel, wij hebben gekozen voor de vastenactie op onze school: Bey Dëkk. We kregen vele opdrachten en sommigen gingen vlotter dan de anderen. Een zeer moeilijke taak voor onze minionderneming was een leverancier zoeken voor oorringen en onze leverancier ‘Crème Fraîche’ reageerde nooit op onze mails dus ging de betaling ook zeer moeilijk. Ik heb dan ook veel bijgeleerd met de GIP. Dat je niet alles tot het laatste moment mag opschuiven is al iets wat ik geleerd heb. Zelfstandig zijn en werken was ook zeer belangrijk in het laatste jaar. Het was een jaar met ups en downs, maar achteraf was het allemaal de moeite. De GIP is ook iets dat je bijblijft en je zeker en vast in de toekomst kan helpen.

60

GIP


BIJLAGEN

GIP

61


Bijlage 1- Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Mevrouw Vanhaverbeke Hélène Kalbergstraat 113 b 8780 Oostrozebeke

Uw bericht van 2013-09-13

Uw kenmerk F12/30

Ons kenmerk M12

Brugge 2013-10-23

Aandeelhoudersvergadering Geachte mevrouw Hélène Vanhaverbeke Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de eerste vergadering van aandeelhouders welke gehouden zal worden op 23 oktober 2013 om 19:30 uur in ‘de Kapel’, Zilverstraat 26 te Brugge. Deze vergadering zal samen met die van de twee andere miniondernemingen, Pétivo en Maison Cuberdon, verlopen. De agendapunten zijn: - Verwelkoming door de directie - Voorstelling van de 3 miniondernemingen - Dankwoord Na de vergadering kan u, bij een hapje en drankje, de standen van de drie miniondernemingen bekijken en krijgt u de gelegenheid om hun producten te kopen. Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen via mini.jozefienen.be met het volgend wachtwoord: 97fsyF Gelieve het onderstaand strookje mee te brengen Dit zal bij aankomst ingeruild worden voor een definitie aandeel. Met vriendelijke groeten

De Oor@zaak Minionderneming De Oor@Zaak – Ontvangst aandeelbewijs Hélène Vanhaverbeke Verklaart haar aandeelbewijs van de minionderneming De Oor@Zaak ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013 Handtekening :

62

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013 2000004349219 Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26-8000 BRUGGE www.minionderneming.be

GIP


Bijlage 2- Voorbeeldenenquête Wij zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. We starten met onze klas de minionderneming: De Oor@Zaak op en we zouden u graag een paar vragen stellen over onze producten om ons assortiment beter aan te passen aan de consument. 1. Bent u een man of een vrouw?

o

Man

o

Vrouw

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

o

10-20 jaar

o

20-30 jaar

o

30-40 jaar

o

40-50 jaar

o

Ouder dan 50 jaar

3. Hoeveel zou u uitgeven aan een gsm-hoesje?

o

Minder dan 10 euro

o

10 euro

o

15 euro

o

20 euro

o

Meer dan 20 euro

4. Koopt u vaak gsm-hoesjes? Ja Nee

(ga naar vraag 5) (ga naar vraag 6)

5. Welke gsm-hoesjes koopt u het meest? (kruis aan)

o

Kleurrijk

o

Sober

o

Glamour

o

Neutraal

o

…………..

GIP

63


6. Ik vind oordopjes nuttig. Helemaal mee eens

Mee eens

Geen mening

Mee oneens

Helemaal mee oneens

7. Draagt u liever mutsen van een vertrouwd merk? Ja/nee 8. Hoeveel zou u betalen voor kwalitatieve oorbellen?

o o o o

0-10 euro 10-20 euro 20-30 euro Meer dan 30 euro

9. Verkiest u muziekoortjes van een bepaald merk?

o

Ja (ga naar vraag 10)

o

Neen (ga naar vraag 11)

10.

Welk merk verkiest u voor muziekoortjes? ……………………………………………………………

11.

Komt het merk ‘Philips’ u bekend voor? Ja/neen

64

GIP


Bijlage 3- 4 Verkoopfacturen De Oor@Zaak

De Oor@Zaak

www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 4404

www.minideoorza deoorzaak@hotm IBAN BE10 0017 0

De Oor@Zaak-Zilverstraat 26-BE-8000 BRUGGE

De Oor@Zaak-Zilve

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

VF/002 28/10/2013 28/10/2013 22/11/2013

Geert Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Artikelnr. WM GM

Geert Van Cauwe Moorseelsestraa 8501 HEULE

Omschrijving Witte muts met vossenbol Grijze muts

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

Aantal 2 1

EenheidsprijsB TW: 6% € 28,93 € 20,66

BTW : 21% Artikelnr. € 57,86 BM € 20,66 ODPP

€ 78,52

brutobedrag Handelskorting ( Aankoopkosten Nettobedrag Financiële kortin Maatstaf van hef BTW-bedrag Totaal factuurbe

€ 78,52 € 78,52 € 78,52

Opmerking! Art.44: De minionderneming is niet aan BTW onderworpen. Zij is een uitvloeiselvan de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zinoor initatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheidragen. e verantwoordelijkheid wordt gedragen door Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering en houdt geen aansprakelijkheid na levering in VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel.016/ 29 84 01)

GIP

65

Art.44: De mini doel gesteld he dat de minionde verantwoordelij geen aansprake


e klant gaat akkoord

De Oor@Zaak

De Oor@Zaak

www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 4404

www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 44

De Oor@Zaak-Zilverstraat 26-BE-8000 BRUGGE

De Oor@Zaak-Zilverstraat

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

VF/003 28/10/2013 28/10/2013 22/11/2013

Geert Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Artikelnr. OK22 BMH S

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

Geert Van Cauwenberg Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Omschrijving Aantal Oorbellen Blauwe muts met hartjes Snoep

Eenheidsprijs BTW: 6% BTW : 21% Artikelnr. 3 € 18,60 € 55,80 ORR 4 € 9,92 € 39,68 ORB 10 € 0,20 € 2,00

€ 97,48 € 3,00 € 4,00 € 96,88 € 1,30 € 95,58 € 20,07 € 115,65

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

Art.44: De minionderneming is niet aan BTW onderworpen. Zij is een uitvloeiselvan de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zinoor initatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheidragen. e verantwoordelijkheid wordt gedragen door Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering en houdt geen aansprakelijkheid na levering in VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel.016/ 29 84 01)

66

GIP

Art.44: De minionderne gesteld heeft jongeren minionderneming of de wordt gedragen door V na levering in VZW Vlaj


De Oor@Zaak

De Oor@

www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 4404

www.minide deoorzaak@ IBAN BE10 0

De Oor@Zaak-Zilverstraat 26-BE-8000 BRUGGE

De Oor@Zaa

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

Factuurnum Factuurdatu leveringsdat vervaldag

VF/004 28/10/2013 28/10/2013 22/11/2013

Geert Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Artikelnr. ORR ORB

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

Geert Van C Moorseelse 8501 HEUL Omschrijving Oortjes Philips rood Oortjes Philips blauw

Aantal

Eenheidsprijs BTW: 6% 5 € 12,40 2 € 12,40

BTW : 21% Artikelnr. € 62,00 GMH € 24,80 BM OK22

€ 86,80 € 3,88

brutobedra Handelskor Aankoopko Nettobedra Financiële k Maatstaf va BTW-bedra Totaal factu

€ 82,92 € 82,92 € 17,41 € 100,33

Art.44: De minionderneming is niet aan BTW onderworpen. Zij is een uitvloeiselvan de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zinoor initatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheidragen. e verantwoordelijkheid wordt gedragen door Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering en houdt geen aansprakelijkheid na levering in VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel.016/ 29 84 01)

GIP

67

Art.44: De een uitvloe jongeren d ontwikkele de persone e verantwo zich tot dek aansprakel


De Oor@Zaak www.minideoorzaak.be deoorzaak@hotmail.com IBAN BE10 0017 0933 4404 De Oor@Zaak-Zilverstraat 26-BE-8000 BRUGGE

Factuurnummer Factuurdatum leveringsdatum vervaldag

VF/005 28/10/2013 28/10/2013 22/11/2013

Geert Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Artikelnr. GMH BM OK22

brutobedrag Handelskorting (%) Aankoopkosten Nettobedrag Financiële korting (%) Maatstaf van heffing BTW-bedrag Totaal factuurbedrag

gaat akkoord dat de

Omschrijving Grijze muts met hartjes Beige muts Oorbellen

Aantal

Eenheidsprijs BTW: 6% 2 € 9,92 2 € 20,66 3 € 18,60

BTW : 21% € 19,84 € 41,32 € 55,80

€ 116,96

€ 116,96 € 4,32 € 112,64 € 23,65 € 140,61

Art.44: De minionderneming is niet aan BTW onderworpen. Zij is een uitvloeiselvan de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zinoor initatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheidragen. verantwoordelijkheid wordt gedragen door Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering en houdt geen aansprakelijkheid na levering in VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel.016/ 29 84 01)

68

GIP


Bijlage 4- Lettre commerciale De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE http://www.minideoorzaak.be

Tel.: 056 686 688 Fax.: 057 767 776

Monsieur H. Cornilly Molentje 17 BE- 8340 DAMME Votre lettre du /

Vos références /

Nos références M307

BRUGES 2013-10-25

Invitation à un de moment de vente Monsieur Nous sommes des étudiants de Sint-Jozefsinstituut à Bruges. Notre entreprise : ‘De Oor@Zaak’ vent des produits d’oreille comme des écouteurs, des boucles d’oreilles, des bonnets et des oreillettes. Vous trouvez la présentation de nos produits en annexe. À notre site web, vous trouvez toutes les information de notre entreprise : www.minideoorzaak.be. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous organisons des moments de ventes et nous vous invitons avec plaisir au moment suivant. Ce moment fait s’avoir 12 novembre 2013 à Bruges, la place du marché, 14.00 heure à 19.00 heure. Nous espérons vous accueillir, merci de votre confiance dans notre entreprise. Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Marie-Fleur Cornilly et Ellen Van Cauwenberge

GIP

69


Bijlage 5- Affiche (campagne publicitaire)

PROTÉGER VOS OREILLES AVEC LES CASSES D’OREILLES

70

GIP


Bijlage 6- Sollicitatiebrief en CV Nederlands De Oor@Zaak Mevrouw De Meyer Sien Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie voor aankoper Geachte mevrouw De Meyer Via deze brief had ik mij graag kandidaat gesteld voor de functie aankoper in de minionderneming: ‘De Oor@Zaak’. Voor de functiewisseling was ik order entry van deze minionderneming en nu zou ik graag voor totaal iets anders willen solliciteren. Ik ben zeer enthousiast ingesteld en heb een grote verantwoordelijkheidszin. Ik zorg dat alles vlot gebeurt en dat alles direct in orde gebracht wordt. Ik kan goed in team werken, ik wil dat iedereen tevreden is met de besluiten die genomen worden binnen de minionderneming. Ik zou me heel graag willen bewijzen met deze functie. Ik hoop dat ik in deze brief uw interesse gewekt heb voor een sollicitatiegesprek. Hoogachtend

Ellen Van Cauwenberge Bijlage: cv

GIP

71


Persoonlijke gegevens Naam Voornaam Adres Geboortedatum en -plaats Telefoonnummer E-mail Nationaliteit Burgerlijke staat Opleiding Derde graad 2012-2014 TSO, Handel Tweede graad 2010-2011 ASO, Moderne Talen 2011-2012 ASO, Moderne Talen Eerste graad 2008-2010 ASO, Moderne

Van Cauwenberge Ellen Moorseelsestraat 168 8501 HEULE 1996-12-04 , te Kortrijk 047 63 44 482 ellenvanca@hotmail.com Belg Ongehuwd

Sint-Jozefsinstituut Brugge Lyceum Hemelsdaele Brugge Sint-Leocollege Brugge Spes Nostra Heule

Werkervaring Vakantiejobs : 1. VERDUYN Kortrijk 2013-2014 : verkoopster 2. VIA LUNGA Kortrijk 2013-2014 : verkoopster 3. VANCA Gullegem 2013 : assistent verkoop team Talenkennis Nederlands Engels Frans Duits

Moedertaal Goede kennis Goede kennis Matige kennis

Computerkennis Computerprogramma’s

Word, PowerPoint, Excel http://www.mytaggle.nl/EllenVanca/

72

GIP


Bijlage 7- CV in Frans, Engels, Duits

Persönliche Informationen Name Adresse Geburtsort und Geburtsdatum Handynummer E-Mail-Adresse Staatsangehörigkeit Familienstand

Ellen Van Cauwenberge Moorseelsestraat 168 8501 HEULE 1996-12-04 , te Kortrijk 0476 34 44 82 ellenvanca@hotmail.com Belgien Unverheiratet

Schulbildung 2012-2014 2010-2011 2011-2012 2008-2010

TSO Handel ASO Wirtschaft ASO Wirtschaft ASO Wirtschaft

Sint-Jozefsinstituut Brugge Lyceum Hemelsdaele Brugge Sint-Leocollege Brugge Spes Nostra Heule

Berufserfahrung Ferienjobs :

1. VERDUYN Kortrijk 2013-2014 : Verkäuferin 2. VIA LUNGA Kortrijk 2013-2014 : Verkäuferin 3. VANCA Gullegem 2013 : Assistent Vertriebsteam

Fremdsprachen Niederländisch Englisch Französisch Deutsch

Muttersprache Gute Kenntnisse Gute Kenntnisse Moderate Kenntnisse

EDV-kenntnisse  Excel  Word  Powerpoint

GIP

73


CURRICULUM VITAE

Personal information Last name First name Address Place of birth and date of birth Mobile number Adresse e-mail Nationality Marital status

Van Cauwenberge Ellen Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Kortrijk , 1996-12-04 047 63 44 482 ellenvanca@hotmail.com Belgian Single

Education Third grade 2012-2014 TSO Commerce Second grade 2010-2011 Modern Languages Bruges 2011-2012 Modern Languages First grade 2008-2010 Modern

Sint-Jozefsinstituut Bruges Lyceum Hemelsdaele Sint-Leocollege Bruges Spes Nostra Heule

Experience Holiday jobs : 1. VERDUYN Kortrijk : 2. VIA LUNGA Kortrijk : 3. VANCA Gullegem :

sales woman sales woman assistant sales team

Langue Dutch English French German

Mother tongue Good knowledge Good knowledge Moderate knowledge

Skills  

74

Spontaneous Studious

 

Enthusiast Orderly

GIP


Données personelles Nom Prénom Adresse

Van Cauwenberge Ellen Moorseelsestraat 168 8501 HEULE Courtrai – 1996-12-04 047 63 44 482 ellenvanca@hotmail.com Belge Célibataire

Place de naissance et date Numéro de portable Adresse e-mail Nationalité Etat civil

Formation 2012-2014 2011-2012 2010-2011 2008-2010

TSO Commerce ASO Moderne Langues ASO Moderne Langues ASO Moderne

Sint-Jozefsinstituut Bruges Sint-Leocollege Bruges Lyceum Hemelsdaele Bruges Spes Nostra Heule

Expérience Jobs de vacances :

1. VERDUYN Courtrai : vendeuse (2013-2014) 2. VIA LUNGA Courtrai : vendeuse (2013) 3. VANCA Gullegem : assistant équipe de vente (2013) Connaissancede langues Néerlandais: langue maternelle

Français Anglais Allemand

Compréhension écrite Bonnes bases Bon Notions

Compréhension orale Bon Excellent Notions

Expression écrite Bon Bon Notions

Expression orale Bon Bonnes bases Notions

Connaissances informatiques  Word  PowerPoint  Excel

GIP

75


Bijlage 8- Berekeningen, balans, resultatenrek. Inleiding Wij hebben dit bedrijf gekozen omdat er een link is met onze minionderneming. De onderneming Audionova is gespecialiseerd op alles op het gebied van het gehoor, gehoorbescherming, hoortoestellen en hoortesten. De Oor@Zaak probeert zoveel mogelijk jongeren te stimuleren om het gehoor te beschermen en deze onderneming biedt dit allemaal aan.

BerekeningenLiquiditeit in ruime zin: Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn+ overlopende rekeningen 4.724.763

= 0,72

5.964.960 + 609.490 Conclusie: De onderneming kan haar schulden ≤ 1 jaar niet betalen met het vlottende activa. Een onderneming die niet in staat is haar betalingen op korte termijn na te komen.

Liquiditeit in enge zin: Vlottende activa – voorraden + overlopende rekeningen Vreemd vermogen op korte termijn 4.724.763 – 1.979.295

= 0,42

5.964.960 + 609.490

Conclusie: Met deze berekening krijgen we een beter beeld van de liquiditeit omdat er geen rekening werd gehouden met de voorraden. We kunnen niet spreken van een liquide onderneming omdat de liquiditeitsratio niet tussen de verhouding van 1 en 1,5 ligt en niet onder de 0

76

GIP


Solvabiliteit Eigen vermogen

X 100

Totaal vermogen 3.020.046

X 100 = 31,48%

9.594.496 Conclusie: Het bedrijf heeft een solvabiliteit van 31,48% , dit wil zeggen dat dit een kredietwaardige onderneming is want de verhouding is aanvaardbaar, 1/3 is eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe groter de kredietwaardigheid van de onderneming, ze is het waard of is in staat om te lenen.

Rendabiliteit Winst van het boekjaar na belastingen

X 100

Eigen vermogen 185.445

X 100= 6,14%

3.020.046 Conclusie: Het is een goed rendement, dit geeft ook voordelen naar de aandeelhouder toe. Via het rendement op eigen vermogen kan de aandeelhouder zien welk rendement zijn investering oplevert. Als hij 100 euro investeert ontvangt hij 6,14 euro per jaar, wat zeer goed is! Hij zal dit rendement vergelijken met de rente op een risicovrije belegging. Een risicovrije belegging is een plaatsing van middelen op een spaarrekening of een termijnrekening.

GIP

77


EBIT: + +

Winst/verlies van het boekjaar voor belasting Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiĂŤle opbrengsten kosten schulden andere financiĂŤle kosten

= EBIT 185.445 -0 -49.222 +291.940 +46.421 474.584 Met deze maatstaf houdt men geen rekening met de effecten van de kapitaalstructuur van de onderneming en diverse fiscale aspecten die worden opgenomen in de resultatenrekening. Met de effecten van de kapitaalstructuur bedoelen we de verhouding tussen wat een onderneming met eigen vermogen en wat een onderneming met vreemd vermogen heeft gefinancierd. Het bedrijfsresultaat lijkt ons zeer respectabel. ALGEMEEN BESLUIT Uit deze berekeningen kunnen we gaan concluderen dat dit een goed bedrijf is. Het is wel een kredietwaardig bedrijf maar beschikt wel niet over een goede solvabiliteit daar zouden ze best wat aan werken in de toekomst.

78

GIP


GIP

79


80

GIP


GIP

81


82

GIP


Bijlage 9- Contact details: emails/letters Van:

marie-fleur cornilly (marie-fleur.cornilly@hotmail.com)

Verzonden:vrijdag 14 februari 2014 10:58:53 Aan: office@cambridgewi.com (office@cambridgewi.com) Zilverstraat 26 8000 BRUGES Belgium 29 January 2014 102 W. Main Street P.O. Box 572 Cambridge, WI 53523

Dear Sir or Madam

Start up a business We are two graduated women who want to start up a business in Cambridge because we like this city very much and we want to live there in the future. We want to sell watches of the brand Bentley because we think it is a well known product that the customers will like. It would be grateful if you could help us to find a good place where we can start up in the centre of the city. We are looking for an attractive building. It would be nice if you could send us some pictures of the building. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information. We look forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Ellen Van Cauwenberge and Marie-Fleur Cornilly

GIP

83


Van: marie-fleur cornilly (marie-fleur.cornilly@hotmail.com) Verzonden:vrijdag 14 februari 2014 10:56:27 Aan: mail@ccfgb.co.uk (mail@ccfgb.co.uk) Zilverstraat 26 8000 BRUGES Belgium 29 January 2014 300 High Holborn London WC1V 7JH United Kingdom Dear Sir or Madam Start up a business We are two graduated women who want to start up a business in London because we like this city very much and we want to live there in the future. We want to sell watches of the brand Bentley because we think it is a well known product that the customers will like. It would be grateful if you could help us to find a good place were we can start up in the centre. We have been a lot in England and we think it is a nice place to start up a business because it’s a very touristic place. We are looking for an attractive building that is centrally located. It would be nice if you could send us some pictures of the building. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information. We look forward to hearing from you soon. Yours faithfully,

Ellen Van Cauwenberge and Marie-Fleur Cornilly

84

GIP


Van: marie-fleur cornilly (marie-fleur.cornilly@hotmail.com) Verzonden:vrijdag 14 februari 2014 10:26:15 Aan: info@birmingham-chamber.com (info@birmingham-chamber.com) Zilverstraat 26 8000 BRUGES Belgium 14 February 2014 75 Harborne Road, Edgbaston Birmingham B15 3DH Dear Sir or Madam

Start up a business We are two graduated woman who want to start up a business in Birmingham because we like this city very much and we want to live there in the future .We want to sell watches of the brand Bentley because we think it is a well known product that the customers will like. It would be grateful if you could help us to find a good place were we can start up somewhere in the centre. We are looking for an attractive building that is centrally located. It would be nice if you could send us some pictures of the building. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information. We look forward to hearing from you soon. Yours faithfully,

Ellen Van Cauwenberge and Marie-Fleur Cornilly

GIP

85


Van: marie-fleur cornilly (marie-fleur.cornilly@hotmail.com) Verzonden:woensdag 29 januari 2014 10:58:29 Aan: lc@londonchamber.co.uk (lc@londonchamber.co.uk) Zilverstraat 26 8000 BRUGES Belgium 29 January 2014 33 Queen Street London EC4R 1AP

Dear Sir or Madam

Start up a business We are two graduated women who want to start up a business in London because we like this city very much and we want to live there in the future. We want to sell watches of the brand Bentley because we think it is a well known product that the customers will like. It would be grateful if you could help us to find a good place were we can start up in the centre. We have been a lot in England and we think it is a nice place to start up a business. We are looking for an attractive building that is centrally located. It would be nice if you could send us some pictures of the building. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information. We look forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Ellen Van Cauwenberge and Marie-Fleur Cornilly

86

GIP


Van: marie-fleur cornilly (marie-fleur.cornilly@hotmail.com) Verzonden:woensdag 29 januari 2014 10:55:12 Aan: info@newoxford.org (info@newoxford.org) Zilverstraat 26 8000 BRUGES Belgium 29 January 2014 27 Center Square New Oxford, PA 17350 (717) 624-2800

Dear Sir or Madam

Start up a business We are two graduated woman who want to start up a business in Oxford because we like this city very much and we want to live there in the future. We want to sell watches of the brand Bentley because we think it is a well known product that the customers will like. It would be grateful if you could help us to find a good place were we can start up. We are looking for an attractive building that is centrally located. It would be nice if you could send us some pictures of the building. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information. We look forward to hearing from you soon. Yours faithfully Ellen Van Cauwenberge and Marie-Fleur Cornilly

GIP

87


Bijlage 10- Verslag bestuursvergadering VERSLAG BESTUURSVERGADERING 1 Datum Plaats Uur Aanwezigen

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

27 november 2013 Sint-Jozefsinstituut, Zilverstrat 26, 8000 Brugge, lokaal D002 15.10u-15.40u Morgane Burgraeve, Marie-Fleur Cornilly, Renato Kosumi, Michelle Lambert, Boyd Langbeen, Delfine Pieters, Kyleen Roose, Marie-Emanuelle Turcq, Ellen Van Cauwenberge, Heleen Vancoillie, Josefien Vanderplaetse, Lisa Vanhaelewijn, Hélène Vanhaverbeke, Beau Van Laeren, Célestine Verhaeghe, Sarah Walcarius, Pauline Windels, mevr. De Meyer Axelle Catrysse 2 Ellen Van Cauwenberge

Agendapunten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Financieel departement Commercieel departement Administratief departement Technisch departement Verkoop kerstmarkt Verkoop op school Bezoek Ronse

1. Financieel departement De taken die deze week nog vervuld moeten worden door het financieel departement zijn ten eerste de borg storten om op de kerstmarkt te staan in Roeselare(50 euro). Dit zal deze week gestort worden door Célestine. Als 2e taak moeten we de boekhouiding van oktober in orde brengen, Célestine zal dit vandaag doen.

88

GIP


2. Commercieel departement De posters moeten klaar zijn en opgehangen worden in de school. De posters worden vandaag gemaakt door Kyleen, Michelle en Heleen. Woensdag zullen Michelle, Ellen en Beau naar de drukker gaan om ze te laten afdrukken (10 paar) en ze ook ophangen in school. De catalogus wordt vandaag gemaakt door Heleen en Ellen. Hiervoor zijn foto’s van de producten nodig die Kyleen donderdag zal trekken. Daarvoor neemt ze haar fotocamera mee en donderdag zal de catalogus klaar zijn. Lisa gaat een mail sturen naar alle aandeelhouders om hen te informeren over ons verkoopmoment op de kerstmarkt. De uitnodiging naar alle leerlingen en leerkrachten is klaar en zal nu verstuurd worden naar iedereen op smartschool en naar meneer Claeys zodat de uitnodiging op de site van de school komt. Josefien heeft de cadeaubonnen gemaakt maar ze zijn te groot om in een envelop te steken, ze gaat de cadeaubonnen verkleinen en opnieuw laten afrdrukken. Er is al een homeparty georganiseerd, er moet alleen nog een uitnodiging gemakt worden. Hiervoor zorgt Josefien, dit zal ze vandaag doen. 3. Administratief departement Wat al vermeld werd, is dat Kyleen donderdag foto’s zal trekken van alle goederen. De website is nog altijd niet in orde, Axelle heeft de code nodig om de teksten en foto’s te veranderen maar Bryan (beheerder website) wil de code niet geven. Mevrouw De Meyer zal een mail sturen naar hem om de code te vragen. Voor de verkopen is er kleingeld nodig wat als wisselgeld zal dienen, dit is al in orde gebracht. 4. Technisch departement Marie zet vandaag alle goederen al klaar zodat de leerlingen die als eerste moeten verkopen de stand snel kunnen klaarzetten voor de verkoop op school. De mail van de bestelde mutsen is toegekomen en Beau zal nakijken wanneer ze geleverd worden. Michelle en Beau gaan op zoek naar nieuwe oorbellen op een site om te bestellen, op de site is de leverperiode vijf à zeven werkdagen, Michelle en Beau gaan er misschien bestellen, er is nog twijfel maar als ze er bestellen gaan ze 2 van elk paar nemen. Marie-Fleur en Boyd gaan de inventaris maken.

GIP

89


5. Verkoop kerstmarkt De benodigdheden voor de kerstmarkt en wie ervoor zal zorgen:  Brandblusser : Michelle  Oranje tapijt (4x4) : Lisa  Verwarmer : Marie gaat kijken anders moeten we ons warm kleden  Stopcontacten: Michelle  Verlichting: Marie en Heleen 6. Verkoop op school Sarah heeft een mail gestuurd naar de hele klas zodat iedereen zijn taak kent. Deze mail wordt vandaag verzonden naar de leerkrachten zodat niemand kan profiteren door langer weg te blijven uit de les en altijd tijdig terug in het lokaal aanwezig is 7. Bezoek Ronse Om 12.30 -12.45 u. Staat iedereen klaar aan het station.

90

GIP


VERSLAG BESTUURSVERGADERING 2 Datum Plaats Uur Aanwezigen

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

24 april 2014 Sint-Jozefsinstituut, Zilverstrat 26, 8000 Brugge, lokaal D002 10u 15-10u 35 Morgane Burgraeve, Marie-Fleur Cornilly, Renato Kosumi, Michelle Lambert, Boyd Langbeen, Delfine Pieters, Kyleen Roose, Marie-Emanuelle Turcq, Ellen Van Cauwenberge, Heleen Vancoillie, Josefien Vanderplaetse, Lisa Vanhaelewijn, Axelle Catrysse, Hélène Vanhaverbeke, Beau Van Laeren, Célestine Verhaeghe, Sarah Walcarius, Pauline Windels, mevr. De Meyer / 2 Ellen Van Cauwenberge

Agendapunten : 1. 2. 3. 4. 5.

Groepsspel Helikopteractie Verkoop producten Opendeurdag Slotvergadering Groepsspel Na de vergadering zijn we met de hele klas naar het park geweest om paaseieren te gaan zoeken. Net voor de minionderneming zijn Beau, Boyd en Nathan naar het park geweest om paaseieren te gaan verstoppen. Dit was een zeer goede activiteit om een beter groepsgevoel te creëren. Helikopteractie Het commercieel departement wil vrijdag tijdens de pauzes een helikoptertje laten vliegen om zo reclame te maken voor onze helikopteractie waarbij de klanten een helikoptervlucht kunnen winnen bij elke aankoop van >10 euro. Michelle en Marie gingen het speelgoedhelikoptertje gebruiken van Emma-Lien, maar dit is kapot dus zoeken Michelle en Marie nog een andere helikopter om te gebruiken. Hiervoor ging Michelle kijken. Verkoop producten Het technisch departement gaat een lijst opmaken met de producten die we nu nog over hebben. Deze producten moeten we nu nog verkopen voor het einde van de minionderneming. We willen binnen 2 weken korting geven op de hoesjes voor het goede doel. In plaats van 10 euro

GIP

91


zouden we ongeveer 5 euro vragen. CÊlestine had ook een idee om de producten te verkopen: ze wou een folder maken met alle producten die we nog hebben met de prijs erin en versturen naar onze aandeelhouders. Iedereen moet nu nog zoveel mogelijk producten proberen te verkopen voor we de prijzen gaan verlagen. Opendeurdag Vrijdag na school moeten er enkele leerlingen van de klas blijven op school om de stand klaar te zetten voor zaterdag, de opendeurdag. Boyd, Lisa, Marie-Fleur, Renato, Sarah en Josefien gaan dit doen. Zo kan de verkoop zaterdag onmiddellijk starten en gaat alles vlotter verlopen. Slotvergadering Vandaag moet de hele klas meewerken aan 2 filmpjes voor in de slotvergadering. Het eerste filmpje wordt in het lokaal D002 gefilmd en het andere op de speelplaats waar alle 3 de mini’s een oproep moeten doen zoals bij de stip.

92

GIP


ELLEN VAN CAUWENBERGE GIP

93

Gipellenvancauwenberge