Odcitavanje izar center tehnicni prospekt

Page 1

IZAR CENTER 60/120/250

M-BUS CENTRALNA ENOTA

Uporaba

Verzija s spominsko kartico

• Odčitavanje z vseh M-Bus merilnikov v zelo kratkih časovnih intervalih (možno že v 1 minuti) in tudi pri večjih razdaljah (5 km ali več) • Odčitavanje HYDRO-RADIO merilnikov v kombinaciji s HYDROMETER M-Bus Receiver • Samodejni prenos podatkov merilnikov preko internetne povezave (integrirani LAN vmesnik ali zunanji GPRS modem)

• 256 MByte integriranega spomina (spominska kartica) • Shranjevanje podatkov za največ 500.000 odčitkov z naprav • Seznam naprav za upravljanja do 1000 naprav • Programsko nastavljivo samodejno odčitavanje merilnikov • Nastavljanje intervalov odčitavanj in ponovitev za posamezno napravo • Alarmna funkcija z obveščanjem po e-pošti, SMS-u • Upravljanje M-Bus naprave ob alarmih (npr. preklop ventila) • Samodejno XML pošiljanje podatkov merilnikov na FTPstrežnik • Uporaba alternativnega FTP-strežnika v primeru, če je pošiljanje podatkov na primarni strežnik neuspešno

Lasnosti • M-BUS »master« in nivojski pretvornik v eni napravi. IZAR CENTER (brez spominske kartice) se lahko uporabi tudi kot M-Bus ojačevalec • Verzije IZAR CENTER za priklop 60, 120 ali 250 M - Bus naprav • Kaskadno povezovanje za priklop več M-Bus naprav ali večja M-Bus omrežja • Konfiguracija preko USB, RS232/modema ali LAN vmesnika • Neposredno odčitavanje preko USB, RS232/modema ali LAN vmesnika • Hitrosti M-Bus prenosa podatkov: 300, 600, 1200, 2400, 4800 in 9600 baud • Samodejno zaznavanje hitrosti na RS232 • Izboljšana prenapetostna zaščita

Opis naprave • Ohišje za montažo v vodila z varovalnim profilom iz plastike, odporne na vročino (ABS) • Dimenzije (D x Š x V): 86 x 57,5 x 60 mm • Teža: približno 500 g • Vgrajeni napajalni modul: 0...230 V 50/60 Hz AC Vmesniki • Ethernet LAN • USB • RS232 (PC, Analogni/GSM/GPRS modem) • M-Bus Prenosnik vhod • M-Bus izhod Okolje delovanja • Temperatura od -20°C do 70°C • Vlažnost od 10% do 90%


M-BUS povezave

PRIMERI UPORABE

Radijske povezave

TCP/IP internet

EnerBus programska oprema

LAN, modem USB RS232 LAN

Odčitavanja preko M-Bus-a ali radijskega modula

ENERKON d.o.o.

tel.: +386 (0) 1 830 34 81

Poslovna cona Žeje pri Komendi

faks: +386 (0) 1 830 34 99

Pod javorji 4

info@enerkon.si

1218 Komenda

www.enerkon.si H4-10.12.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.