Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ekonomski fakultet Zagreb

WEB SERVIS Idealnovjenčanje.hr SEMINARSKI RAD

Ime i prezime studenata: Matični broj studenta: Predmet: Asistent:

Maja Franjo Antonela Gajdek 0067433980 0067430008 Upravljanje poslovnim dokumentima Dr.sc. Božidar Jaković

Studeni 2012., Zagreb


SADRŽAJ 1. UVOD .......................................................................................................................... 1 1.1. Predmet i cilj rada ................................................................................................. 1 1.2. Prikupljanje informacija ........................................................................................ 1 1.3. Sadržaj i struktura rada .......................................................................................... 1 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA.................................................................................. 3 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ..................................................................... 3 2.2. Link Web servisa ................................................................................................... 3 2.3. Početna stranica ..................................................................................................... 3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ............................................................................................... 6 4. KRATAK RAZVOJ WEB SERVISA ......................................................................... 9 5. OPIS PROBLEMA .................................................................................................... 10 6. FUNKCIONALNOSTI I MOGUĆNOSTI WEB SERVISA..................................... 11 6.1. Funkcionalnosti Web servisa .............................................................................. 11 6.2. Mogućnosti Web servisa ..................................................................................... 20 6.3. "Desktop aplikacije" ............................................................................................ 38 7. KREIRANJE PROFILA ............................................................................................ 40 7.1. Početak registracije.............................................................................................. 40 7.2. Proces registracije ............................................................................................... 43 8. POSLOVNA PRIMJENA .......................................................................................... 46 9. KONKURENCIJA ..................................................................................................... 48 9.1. Vjenčanje ponuda ................................................................................................ 48 9.2. Gulliver travel ..................................................................................................... 49 9.3. Vjenčanje snova .................................................................................................. 49 9.4. NOAH Organizacija vjenčanja............................................................................ 50 9.5. Yes I Do agencija za organizaciju vjenčanja....................................................... 51 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ............................................................. 53 11. SWOT ANALIZA .................................................................................................... 55 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ............................ 56 13. MOGUĆNOST RAZVOJA I NADOGRADNJE U BUDUĆNOSTI..................... 60 13.1. Mogućnost razvoja u budućnosti....................................................................... 60 13.2. Mogućnost nadogradnje u budućnosti ............................................................... 61 14. ZAKLJUČAK .......................................................................................................... 62 LITERATURA .............................................................................................................. 63 Popis slika ................................................................................................................. 64 Popis tablica .............................................................................................................. 66 15. ŽIVOTOPIS AUTORA............................................................................................ 67 15.1. Maja Franjo ....................................................................................................... 67 15.2. Antonela Gajdek ................................................................................................ 70 16. SAŽETAK ................................................................................................................ 74 17. PREZENTACIJA .................................................................................................... 76


1. UVOD U uvodu će sa nekoliko rečenica biti opisani predmet i cilj ovog rada, kako će se prikupljati informacije, od kojih izvora te kojim metodologijama. Na kraju će biti opisano o čemu će se pričati u pojedinom poglavlju rada.

1.1. Predmet i cilj rada Glavni predmet i cilj ovog rada jest objasniti i prikazati na koji način se koristi Web servis Idealnovjenčanje.hr, koja je njegova temeljna svrha odnosno kako on pomaže ne samo korisnicima usluga već i pružateljima koji se na njemu oglašavaju i nude svoje usluge. Jedan od ciljeva je istražiti koje su prednosti, a koji nedostaci jednog takvog portala, te postoji li mogućnost nadogradnji njegovih funkcionalnosti i mogućnosti ili je on jednostavno rečeno, savršen.

1.2. Prikupljanje informacija Informacije za potrebe pisanja ovog rada biti će prikupljane iz raznih izvora kao što su stručna literatura, članci, tekstovi, te najveći izvor informacija Internet. Pretraživanje će se vršiti na temelju sekundarnih i primarnih podataka. Pretežno na temelju onih koje je netko već prethodno prikupio u sličnim istraživanjima, a ukoliko oni neće biti dovoljni autori će se potruditi prikupiti nove. Kako će se u ovom radu obrađivati Web servis najvažniji izvor informacija će ipak biti Internet, pretežno sam Web servis Idealnovjenčanje.hr. Metode koje će se koristiti u pretraživanju jest pretraga po ključnim riječima.

1.3. Sadržaj i struktura rada Na samom početku rada prikazati će se početna stranica Web servisa, koja je njezina Web adresa te ukratko opisati glavne funkcionalnosti. Sljedeće o čemu će se pričati jest koje tehnologije su korištene pri izradi jednog takvog servisa, zatim kako je tekao njegov razvoj, tko ga je pokrenuo te postoje li njegove nadogradnje.

1


U petom poglavlju opisati će se problemi koji se mogu riješiti Web servisom, odnosno koji poslovi se mogu obaviti njegovom upotrebom, dok će se u šestom poglavlju svaki korak odvijanja njegovih funkcionalnost i mogućnosti prikazati ekranskim prikazima te njihovim objašnjenjima. Navesti će se i nekoliko primjera „desktop“ aplikacija kojima se mogu napraviti isti ili slični poslovi. Nakon što će se prikazati proces registracije, objasniti će se poslovna primjena Web servisa u kojoj će biti navedeno koje poslovne namjene se mogu njime obaviti. U devetom poglavlju biti će riječi o konkurenciji i njihovim najvažnijim ponudama i prednostima koje Idealnovjenčanje.hr nema. Nakon što će se u desetom i jedanaestom poglavlju navesti pozitivne i negativne strane Web servisa i prikazati njegova SWOT analiza, u dvanaestom poglavlju biti će prikazani u kojim intervalima se kreću cijene izrade, pokretanja i korištenja Web servisa. Prije samog zaključka opisati će se u kojem smjeru bi se trebao razvijati Web servis te nabrojiti koje su mogućnosti nadogradnje njegovih funkcionalnosti u budućnosti.

2


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA „IDEALNO VJENČANJE“ U ovome poglavlju ukratko će se opisati koje su to glavne funkcionalnosti koje Web servis Idealnovjenčanje.hr nudi svojim potencijalnim korisnicima, te što im one omogućuju. Prikazat će se link Web servisa, te njegova početna stranica koja će se potkrijepiti ekranskim prikazima i njihovim kratkim opisima.

2.1. Glavne funkcionalnosti Idealnovjenčanje.hr je internet portal specijaliziran za posredovanje između korisnika i pružatelja usluge. Nadalje, specijaliziran je za tematiku vjenčanja te omogućava da na jednom mjestu ljudi sami osmisle svoje vjenčanje iz snova ili uz pomoć djelatnika portala Idealnovjenačanje.hr. Putem ovog portala nudi se široki asortiman ponuda u svim kategorijama koje su potrebne za organizaciju vjenčanja kao što su restorani, sale, pozivnice, zahvalnice, kolači, djevojačke i momačke večer i dr. Dok korisnici usluga mogu na jednom mjestu pronaći razne ponude u svim kategorijama potrebnim za organizaciju vjenčanja, pružatelji usluga se mogu besplatno oglašavati ili nuditi svoje usluge ukoliko je njihova djelatnost srodna tematici.

2.2. Link Web servisa Link na kojem se mogu pronaći detaljniji opisi mogućnosti Web servisa Idealnovjenčanje.hr i same usluge koje on nudi jest: http://www.idealnovjencanje.hr/

2.3. Početna stranica Klikom na prethodno navedeni link Web servisa Idealnovjenčanje.hr otvara se njegova početna stranica na kojoj iskoči prozorčić koji vidimo na Slici I. Putem tog prozora Web servis Idealnovjenčanje.hr omogućuje potencijalnim korisnicima registraciju koja im je potrebna ukoliko žele postati stvarni korisnici njihovih usluga.

3


Slika I - Otvaranje početne stranice

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/ Ukoliko se registracija preskoči te se prozorčić sa Slike I zatvori, uvidjeti će se stvarna početna stranica Web servisa Idealnovjenčanje.hr. Na toj početnoj stranici nalaze se oglasi partnera s kojima Web servis Idealnovjenčanje.hr surađuje ili oglasi oglašivača koji su povezani s tematikom vjenčanja. Također, tu se nalaze izbornici za registraciju i(li) prijavu korisnika, izbornici putem kojih se može saznati nešto više o samom Web servisu i njegovim uslugama, anketni upitnici, te ikone društvenih mreža na kojima se mogu pronaći informacije o uslugama „ Idealnog vjenčanja“. Prikaz kako izgleda početna stranica Web servisa Idealnovjenčanje.hr može se vidjeti na Slici II

4


Slika II PoÄ?etna stranica

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/

5


3. TEHNOLOŠKI OKVIR U posljednjih nekoliko godina poslovanje tvrtki širom svijeta sve više se 'seli' na Internet. Takva je konstatacija razumljiva ukoliko imamo u vidu sve prednosti povezane okoline u kojoj svaki zaposlenik, suradnik tvrtke ili korisnik njezinih proizvoda i usluga može svoj posao obaviti s bilo kojeg mjesta na svijetu brzo, učinkovito i jeftino koristeći upravo web aplikaciju. Snažan utjecaj na promjenu načina poslovanja imao je razvoj informacijske tehnologije, koji pruža tehnološku potporu za uvođenje organizacijskih promjena u poslovanju poduzeća, a primjena elektroničkog poslovanja utjecala je na razvoj potpuno novih modela poslovanja. Sve se više koriste različiti oblici elektroničkog poslovanja između tvrtki, a u porastu je i promjena poslovanja u pokretu.

Web aplikacija je aplikacija kojoj se pristupa putem web-a koristeći Internet ili intranet mrežu. Internet = javna mreža temeljena na TCP/IP protokolu (TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Intranet = privatna mreža neke tvrtke ili institucije kojom se podaci također prenose putem TCP/IP protokola (zaštićen pristup samo korisnicima unutar tvrtke) Web aplikacije se najčešće sastoje od sljedećih aktivnosti : 1. Korisnik aktivira web preglednik 2. Putem web sučelja postavi određeni upit (npr. traži cijenu nekog artikla i sl.) 3. Sučelje za upite šalje zahtjev programu na poslužitelju 4. Program na poslužitelju daje odgovor na zahtjev (npr. cijenu artikla) koristeći neki izvor podataka (bazu ili dr. pozadinsku uslugu) 5. Odgovor se iz baze prosljeđuje preko poslužitelja na klijenta 6. Odgovor preko web sučelja postaje vidljiv korisniku Web aplikacija dinamički generira niz html dokumenata koji se mogu vidjeti s pomoću web preglednika. Ako se žele dodati neki dinamički elementi u korisničko sučelje, koriste se skriptni jezici koji se izvode na klijentskoj strani (npr. JavaScript).

6


Svaka pojedina stranica prikazuje se korisniku kao statični dokument (stranica), ali se stranice interaktivno mogu mijenjati u aplikaciji. Korisnik može podatke unositi s pomoću web formi koje su uključene u stranice. Aplikacija se sastoji od sesija (eng. sessions). Za vrijeme svake sesije, web preglednik interpretira i prikazuje stranice, tj. web preglednik vrši ulogu sučelja aplikacije prema korisniku.

Slika III Arhitektura web aplikacija

Izvor: http://www.besplatniseminarskiradovi.com/INTERNETWEB/PoslovneWebAplikacije.htm

Tehnologije za kvalitetniji rad web servisa i aplikacija: Kod standardne upotrebe web aplikacija, za vrijeme dok korisnik unosi podatke stranica kod svake se sesije (npr. unos jednog artikla i sl.) ponovno učitava sa poslužitelja. Time je rad aplikacije usporen.

AJAX je tehnologija koja omogućava kreiranje interaktivnog web sučelja koje ne zahtijeva ponovno učitavanje stranice pri korištenju. Drugim riječima, upotrebom Ajax-a stranica se osvježava na način da se promijeni samo onaj dio koji je korisnik promijenio, dok sve ostalo ostaje memorirano na korisnikovom računalu.

GET After POST je skup naredbi koji sprječava višestruko slanje podataka putem forme od strane istog korisnika (npr. u anketama ako želimo spriječiti da ista osoba više puta izvrši glasanje).

ASP .NET je Microsoft okruženje u okviru .NET platforme koje se može koristiti za razvoj: 7


web mjesta, Web aplikacija, XML web usluga. Budući da se kao i ostali dijelovi .NET platforme temelji na zajedničkom CLR-u, njegov programski kod može se pisati u bilo kojem .NET jeziku Osnovni programski jezici i baze podataka koji se koriste za razvoj web servisa i aplikacija su: -PHP programski jezik - ASP - ASP.net - C# programski jezik - Java programski jezik - MySQL baza podataka - Microsoft SQL Server baza podataka

8


4. KRATAK RAZVOJ WEB SERVISA Jedine podatke o razvoju Web servisa Idealnovjenčanje.hr koje smo uspjeli pronaći na samoj njegovoj stranici jesu da je njegov vlasnik, a ujedno i pokretač „MM obrt za posredovanje i Internet usluge“ iz Zagreba, te da je pokrenut i objavljen za javnost 2011. godine. Do informacija o tome kako je tekao razvoj Web servisa te da li postoje njegove eventualne nadogradnje, nismo uspjeli doći. Pregledavanjem stranica web servisa može se vidjeti nekoliko kategorija unutar kojih postoji široki asortiman usluga, a unutar svakog od asortimana velikog broja ponuđača. Stoga smo slobodni zaključiti da Web servis kada je počeo sa radom nije mogao odmah prikupiti toliki broj ponuda te kako je svakim danom broj ponuda rastao javljale su se potrebe i za nadogradnjom servisa. Iako smo se potrudili kontaktirati njegove djelatnike nekoliko puta putem e-mail-a, nismo nijednom dobili odgovor o tim informacijama, a ni odgovor o tome tko nam te informacije može dati. Točnije, nismo uopće dobili odgovor da su zaprimili naš mail pa smo stoga došli do zaključka da Web servis možda više nije u funkciji. Međutim, iako kada smo u sklopu istraživanja funkcionalnosti i mogućnosti Web servisa putem njega poslali upit vezan za ponudu jednog od ponuditelja, na mail smo dobili povratnu informaciju da je on zaprimljen i da će odgovoriti u najkraćem mogućem roku, stoga naš zaključak ne mora biti točan.

9


5. OPIS PROBLEMA Web servis Idealnovjenčanje.hr je interaktivan portal koji korisnicima nudi široku mrežu kategorija specijaliziranih za vjenčanja i srodnih aktivnosti. Osim što svojim korisnicima nudi široki asortiman ponuda vezanih uz vjenčanje i srodne djelatnosti, nudi i besplatnu organizaciju vjenčanja. Omogućava im da na jednom mjestu sami osmisle ili uz pomoć djelatnika servisa svoje idealno vjenčanje. Putem servisa potencijalni korisnici mogu: -

rezervirati salu, restoran ili seosko imanje gdje će se održati svadbeno slavlje

-

odabrati pozivnice, zahvalnice i čestitke

-

organizirati djevojačku ili momačku večer

-

odabrati salone vjenčanica, odijela ili cipela

-

dogovoriti termine beauty centrima

-

te dogovoriti sve ostalo vezano uz vjenčanje ( kolači, torta, limuzina,medeni mjesec, foto i video).

Također, svojim poslovnim partnerima ili onima koji to žele postati nude efikasno oglašavanje na njihovom portalu. Pod efikasnim oglašavanjem smatra se i nudi: -

oglašavanje po principu affiliate programa – oglašavaju potpuno besplatno, a naknada (koju određuje oglašivač) se plaća kada korisnik kupi uslugu direktno preko portala Idealnovjenčanje.hr

-

segmentacija tržišta – prezentacija proizvoda i usluga na specijaliziranom području srodnom djelatnosti oglašivača

-

SEM oglašavanje - forma internet marketinga koja promovira Web stranice oglašivača kroz pojačanu vidljivost na internet pretraživačima.

-

Facebook oglašavanje

10


6. FUNKCIONALNOSTI I MOGUĆNOSTI WEB SERVISA U prvom dijelu ovog poglavlja detaljno će se opisati funkcionalnosti i mogućnosti koje pruža Web servis Idealnovjenčanje.hr. Dok će u drugom dijelu poglavlja se prikazati kako se koristi Web servis Idealnovjenčanje.hr, odnosno kako se zapravo vrši organizacija vjenčanja putem njega. Ono što će se prikazati jest kako izgleda korištenje Web servisa kada se organizacija vjenčanja u potpunosti prepusti djelatnicima Web servisa, a kako kada se korisnik nađe sam u ulozi organizatora. Također će se navesti nekoliko primjera „desktop“ računalnih aplikacija pomoću kojih se mogu obaviti isti ili slični poslovi kao putem Web servisa Idealnovjenčanje.hr.

6.1. Funkcionalnosti i mogućnosti Web servisa Funkcionalnosti i mogućnosti koje pruža Web servis Idealnovjenčanje.hr je mnogo. Glavna funkcionalnost zbog koje je on i pokrenut jest da posreduje između korisnika usluge i pružatelja usluge, odnosno da pomaže potencijalnim korisnicima u organizaciji njihova vjenčanja iz snova. Ta funkcionalnost se može ostvariti kroz dva načina ili dvije mogućnosti. Prva je da se sva organizacija vjenčanja prepusti djelatnicima Web servisa. To znači da korisnik usluge neće imati nikakvih briga oko organizacije svojeg vjenčanja osim što će, ukoliko ih ima, izražavati svoje želje vezane uz vjenčanje, a djelatnici Web servisa će se pobrinuti da ih ispune. Slikovito rečeno; korisnik usluge je davatelj naredbi odnosno direktor, a djelatnici Web servisa su njegovi zaposlenici koji obavljaju za njega posao. Sve što je potrebno za ostvarenje ove mogućnosti jest upisati nekoliko osnovnih podataka poput datuma vjenčanja,okvirnog broja gostiju i raspoloživog budžeta, željeni grad vjenčanja te kontakt podatke. Nakon što se to učini svi daljnji dogovori s djelatnicima o organizaciji obavljaju se putem kontakt podataka koje ste naveli.

11


Slika IV Samostalna organizacija vjenčanja 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/organizacija-vjencanja

Slika V Samostalna organizacija vjenčanja 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/organizacija-vjencanja-k2

12


Druga mogućnost koju pruža Web servis Idealnovjenčanje.hr jest da korisnik usluge sam u potpunosti organizira svoje vjenčanje pomoću alata planer vjenčanja. Prilikom kreiranja planera vjenčanja korisnik navodi osnovne podatke kao što su datum vjenčanja, okvirni budžet s kojim raspolaže, željeni grad vjenčanja te okvirni broj gostiju. Nakon što je planer kreiran on izgleda kao na slici te na njoj vidimo da nam Web servis pruža mogućnost mijenjanja prethodno napisanih podataka ukoliko dođe do njihove promjene.

Slika VI Moj planer

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/moj-planer

Ukoliko se odluči na tu,drugu opciju organizacije tu mu se otvara još niz novih mogućnosti koje mu pruža Web servis, a one su: 1. sastavljanje liste zadataka koje korisnik želi i treba obaviti pomoću alata To-do lista 2. sastavljanje popisa gostiju i njihovo raspoređivanje po stolovima i grupama 3. pregled širokog asortimana usluga po kategorijama unutar kojih se nalazi veliki broj ponuđača i ubacivanje u planer 4. pregledavanje slika i čitanje dodatnih informacija o ponuđačima usluga 5. slanje upita ponuđačima 6. čitanje i pisanje komentara o ponuđačima

13


Ad 1 ) Na to-do listi mogu se zapisivati sve aktivnosti koje korisnik mora, želi ili bi trebao napraviti u planiranju svojeg vjenčanja. Na listu se mogu jednim klikom dodavati najprivlačnije ponude sa popisa ponuđača, kao podsjetnik za kontakt istih. Kada korisnik obavi željeni cilj sa liste, ima opciju prekrižiti ostvareni plan koji i dalje ostaje na listi evidentiran kao obavljena obveza. Recimo npr. kao kada na popisu za trgovinu prekrižimo namirnicu koju smo stavili u košaru.

Slika VII To –do lista

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/moj-planer-v1

Ad 2) Popis gostiju je alat pomoću kojeg se može sastavljati lista uzvanika i zasebni plan sjedenja po stolovima. Iz popisa gostiju dodaju se uzvanici za željeni stol te se na taj način vrlo jednostavno i u kratkom roku može isplanirati idealan raspored sjedenja u restoranu ili sali na dan vjenčanja. Nakon što je popis kreiran Web servis omogućava pregled kako su gosti razvrstani. Popis se može pregledavati prema popisu svih gostiju, prema rasporedu njihova sjedenja po stolovima, rasporedu po grupama te prema nesvrstanima ukoliko na popisu ima gostiju koji nisu pridruženi određenom stolu. Također Web servis omogućava ispis popisa na pisaču što korisnicima omogućava da u salu donesu gotov raspored sjedenja.

14


Slika VIII Popis gostiju

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/moj-planer-v2?f=1

Ad 3) Klikom na gumbić pregled po kategorijama na traci prikazati će se padajući izbornik s četiri kategorije unutar kojih su razvrstane određene usluge. Unutar svake od usluga nalazi se veliki broj ponuđača u toj kategoriji koji su partneri Web servisa Idealnovjenčanje.hr i između kojih korisnik može pregledavati brojne ponude i izabrati njemu najprivlačniju. Kategorije između kojih potencijalni korisnici mogu birati i unutar kojih mogu odabrati usluge jesu : -

Vjenčanje – unutar te kategorije nalaze se potkategorije : bendovi i glazba, catering, cipele, cvjećarnice, dekoracije, foto i video, limuzine, odijela i haljine, organizacija vjenčanja,pića,plesni studio,pokloni, pozivnice, zahvalnice i čestitke, pribor i dodaci, restorani i sale, šatori za vjenčanje, torte i kolači, vjenčanice i zlatarnice i nakit.

-

Ljepota – potkategorije su: beauty centar, fitness studio, kozmetički salon, make up, pedikura i manikura te wellness

-

Medeni mjesec - hoteli i seoska gospodarstva

-

Djevojačka/Momačka – adrenalin, bendovi i glazba, caffe barovi, pubovi i noćni klubovi, catering, paintball,pića i restorani.

Web servis unutar nekih usluga sam izdvaja nekoliko najprivlačnijih ponuda što korisniku može olakšati izbor ponuđača. Ukoliko je korisnik za nekog ponuđača već ranije čuo te

15


poznaje njegov rad, klikom na gumbić ubaci u planer moŞe ga staviti na ranije opisanu To-do listu kao podsjetnik na kontakt istog.

Slika IX Pregled po kategorijama

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/o-nama-a1

Slika X Odabrana kategorija

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/lapidarium-zlatarna-mario-4-55

16


Sljedeće tri mogućnosti koje će biti opisane mogu se koristiti samo ukoliko se želi saznati nešto više o pojedinom ponuđaču, a kako bi ih korisnik mogao koristiti potrebno je kliknuti na gumbić (saznajte) više. Već je prethodno navedeno da su te mogućnosti: pregledavanje slika i čitanje dodatnih informacija o ponuđačima usluga, slanje upita ponuđačima, čitanje i pisanje komentara o ponuđačima ili dodavanjem u planer odnosno na ranije opisanu To-do listu.

Slika XI Saznajte više

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/beauty-centar-bozica-33-2 Ad 4) Četvrta mogućnost korisnicima pruža saznavanje nešto više informacija o pružatelju usluge kako bi mu se olakšao odabir. Ovisno o vrsti usluge koju pojedini ponuđač nudi tu će se naći razne dodatne informacije kao što su lokacija gdje se ponuđač nalazi, koje proizvode nudi, broj telefona i slično. Također korisnik uz pročitane informacije može pregledavati i slike proizvoda koje ponuđači nude kao npr. razne vjenčanice, torte, kolače, frizure, vjenčane prstene i dr .

17


Slika XII Pregled informacija i slika

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/lapidarium-zlatarna-mario-4-55 Ad 5) Sljedeća mogućnost jest slanje upita ponuđačima. Ukoliko među informacijama (opisane pod četvrtom mogućnosti) nedostaje neka koja bi potencijalnog korisnika usluge mogla zanimati on može kontaktirati ponuđača putem Web servisa na način da mu pošalje upit klikom gumbića pošalji upit. Otvoriti će se ekran s listićem na koji će biti potrebno upisati neke osobne podatke te pitanje koje korisnika zanima. Odgovor na njegovo pitanje dobit će u najkraćem vremenu putem mail-a.

Slika XIII Pošalji upit

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/beauty-centar-bozica-33-2

18


Ad 6) Još jedna od mogućnosti jest pisanje i čitanje komentara. Kako bi korisnicima omogućili lakši odabir među ponuđačima, Web servis im omogućava da čitaju komentare koji su napisali korisnici koji su ranije koristili usluge tog ponuđača. Također ukoliko će sam korisnik koristiti neku od usluga i on može napisati svoj komentar za buduće druge potencijalne korisnike te budućnosti njima olakšati odabir.

Slika XIV Komentari

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/komentari/beatta-band-39-134

Još jedna od mogućnosti koju pruža Web servis Idealnovjenčanje.hr nije za korisnike usluga već za pružatelje usluga. Pružatelji usluga mogu se oglašavati putem Web servisa i postati njihovi partneri ukoliko je njihova tematika posla srodna tematici vjenčanja. Način na koji se potencijalni budući partneri mogu oglašavati i nuditi svoje usluge na stranicama Web servisa jest da njegove djelatnike kontaktiraju putem e-mail-a ili telefona, nakon čega teku daljnji dogovori oko sklapanja poslova.

19


Slika XV Postanite naš partner

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/postanite-nas-partner-a9

Web servis Idealnovjenčanje.hr promovira besplatno oglašavanje i partnerstvo, a u svrhu nadogradnje te funkcionalnosti, u budućnosti se može nadograditi na način da poslovni partneri putem svog korisničkog računa sami kreiraju i objavljuju svoje oglase i ponude bez da trebaju kontaktirati djelatnike Web servisa.

6.2.

Korištenje Web servisa

Ranije je rečeno da korisnik Web servisa Idealnovjenčanje.hr može u potpunosti prepustiti djelatnicima servisa ili mu servis može služiti kao pomoćni alat u samostalnoj organizaciji. Ukoliko se odluči da će organizaciju prepustiti djelatnicima Web servisa to će učiniti na sljedeći način. Nakon što se registrirao i(li) prijavio na stranici Web servisa, na ružičastoj traci će kliknuti na gumbić Organizacija vjenčanja/ SAZNAJ VIŠE. Evo slike kako izgleda taj dio na početnoj stranici:

20


Slika XVI Organizacija vjenčanja, saznaj više

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/

Nakon što se klikne taj gumbić otvara se stranica na kojoj se nalaze informacije o organizaciji vjenčanja. Ukoliko se potencijalni kupac odluči na uslugu direktne pomoći posredovanja kliknuti će na gumbić ispod teksta na kojem piše ORGANIZIRAJ IDEALNO VENČANJE .

Slika XVII Organizacija vjenčanja 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/organizacija-vjencanja

Nakon klika na gumbić

otvara se sljedeća stanica

na kojoj je potrebno upisati neke osnovne podatke poput datuma vjenčanja, budžeta kojim se raspolaže, okvirni broj gostiju, željeni grad vjenčanja te podatke na koje se može kontaktirati korisnika ( e-mail i broj telefona).

21


Slika XVIII Organizacija vjenčanja 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/organizacija-vjencanja

Zatim,

nakon

što

su

unijeti

svi

potrebni

podaci

klikne

se

na

gumb

te se prikaže sljedeća stranica na kojoj piše: „Svi podaci su poslani. Naš djelatnik će Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.“1

Slika XIX Organizacija vjenčanja 3

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/organizacija-vjencanja

1

http://www.idealnovjencanje.hr/organizacija-vjencanja

22


Sve daljnje poslove oko organizacije vjenčanja korisnik i djelatnik servisa dogovaraju putem kontakt podataka koje je korisnik Web servisa napisao.

Sljedeća mogućnost jest da potencijalni korisnik sam sudjeluje u organizaciji svojeg vjenčanja, ali uz indirektnu pomoć posredovanja Web servisa kao pomoćnog alata. Opet, nakon što se korisnik registrirao i(li) prijavio, na ružičastoj traci će kliknuti na gumbić te će se otvoriti sljedeća prikazana stranica s opisom Planera vjenčanja.

Slika XX Planer vjenčanja 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Sljedeće što je potrebno kako bi se započela organizacija jest kliknuti gumbić te se otvara stranica na koju je potrebno unijeti podatke poput datuma vjenčanja, raspoloživog budžeta, broja gostiju te željenog grada vjenčanja kao što se može vidjeti na slici.

23


Slika XXI Planer vjenčanja 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja Nakon što su svi podaci unijeti potrebno je kliknuti na gumbić

te se

otvara sljedeća stranica koja se zove Moj planer.

Slika XXII Planer vjenčanja 3

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

24


Na toj stranici nalaze se alati koji pomažu u organizaciji vjenčanja, a to su TO-DO LISTA i POPIS GOSTIJU/RASPORED SJEDENJA . Na desnoj strani te iste stranice mogu se vidjeti podaci koje je prethodno bilo potrebno upisati. Ukoliko dođe do nekih promjena podataka oni se mogu promijeniti klikom na gumbić uredi. Ovako izgledaju stranice ukoliko se želi promijeniti datum vjenčanja i iznos raspoloživog budžeta. Nakon unošenja novih podataka klikne se gumbić Izmjeni podatke.

Slika XXIII Datum vjenčanja

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Slika XXIV Budžet svadbe

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja 25


Iako su u prethodnom dijelu poglavlja opisani alati To-do lista i Popis gostiju, u nastavku će se detaljno prikazati i opisati njihovo korištenje jer su bitni alati u samostalnoj organizaciji vjenčanja.

TO-DO lista Ukoliko Vas zanima što Vam omogućava To-Do lista na stranici Moj planer kliknuti ćete gumbić saznaj više, a nakon toga se otvara prikazana stranica s ovim informacijama: „Na to-do listi mogu se zapisivati sve aktivnosti koje se moraju, žele ili bi se trebale napraviti u planiranju vjenčanja. Na listu se također može jednim klikom dodavati najprivlačnije ponude sa popisa partnera Web servisa, kao podsjetnik za kontakt istih. Kada se obavi željeni cilj sa liste, ima opcija križanja ostvarenog plan koji i dalje ostaje na listi evidentiran kao obavljena obveza.“2

Slika XXV To-do lista

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

2

http://www.idealnovjencanje.hr/moj-planer-v1

26


Da bi mogli započeti uređivati To-do istu, potrebno je pregledati ponudu usluga partnera s kojima Web servis surađuje. To će se učiniti na način da se na alatnoj traci web stranice klikne gumbić pregled po kategorijama gdje će se prikazati padajući izbornik sa kategorijama i potkategorijama u kojima razni ponuđači nude svoje usluge.

Slika XXVI Odabir kategorije i usluge 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/

Ukoliko se odabere jedna od usluga ( npr. unutar kategorije Vjenčanje odabere se usluga Bendovi i glazba ) otvoriti će se stranica na kojoj su vidljive ponude i oglasi svih ponuđača odabrane usluge. Također, Web servis Idealnovjenčanje.hr kako bi pomogao u organizaciji posebno ističe najzanimljivije svojih partnera kao što se može vidjeti na slici te ih označava oznakom izdvojena ponuda.

27


Slika XXVII Odabir kategorije i usluge 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/bendovi-i-glazba-39

Ukoliko je korisnik već čuo za nekog od ponuđača pa mu nisu potrebne dodatne informacije o njemu, te ukoliko ga zanima njegova ponuda kao podsjetnik za kontakt istog može ga dodati na ranije opisanu To-do listu. To će učiniti na način da će kliknuti na gumbić , te će se on automatski zapisati kao zadatak na To-do listu. Web servis će automatski zabilježiti taj podsjetnik na zadatak ,ali neće automatski prebaciti na stranicu na kojoj se može vidjeti da je zadatak zabilježen. To je iz razloga kako bi lakše mogli nastaviti potragu za ponuđačima usluga. Također, za već izabranog ponuđača će umjesto ubaci u planer, ponuditi opciju obriši iz planera, kao oznaku da ste ga već upisali na svoju Todo listu te kako ne bi isti zadatak mogli upisati dva puta.

28


Slika XXVIII Odabir usluge

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/bendovi-i-glazba-39

Da biste vidjeli što ste sve zabilježili nakon pregleda ponuda, morati ćete se vratiti na To-do listu ( putem gumbića na alatnoj traci web stranice - planer vjenčanja ( zatim klikom na gumbić To-do lista (

), a

)). Otvorit će se stranica prikazana na slici

XXIX :

Slika XXIX To-do lista sa zadatkom

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

29


Kada se sami sjetite nekog svog novog zadatka koji trebate obaviti možete ga dodati na način da kliknete gumbić

, nakon čega će se otvoriti stranica s listićem na koji ćete

zapisati zamišljeni zadatak.

Slika XXX Dodavanje na To-do listu 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Npr. trebate pregledati ponudu za vjenčanice. Upišite pod Zadatak: pregledati ponudu, te pod Bilješka: vjenčanice, a zatim kliknite na gumbić

. Prikazati će se sljedeća

poruka :

Slika XXXI Dodavanje na To-do listu 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

30


Nakon klika na gumbić

zadatak će se prikazati na To-do listi.

Slika XXXII To-do lista s dodanim zadatkom

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Nakon što ste zadatak obavili klikom na bijelu kučicu ispred napisanog zadatka, zadatak će biti označen kvačicom i prekrižen, ali neće biti obrisan, što služi kao podsjetnik da je obavljen. Slika XXXIII Obavljeni zadatak

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

31


Popis gostiju/Raspored sjedenja Uz evidenciju obveza, može se sastavljati lista uzvanika i zasebni plan sjedenja po stolovima. Iz popisa gostiju dodaju se uzvanici za željeni stol te se na taj način vrlo jednostavno i u kratkom roku može isplanirati idealan raspored sjedenja u restoranu ili Sali.3

Slika XXXIV Popis gostiju

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

U

kreiranju

rasporeda

sjedenja

pomažu

sljedeća

tri

gumbića

. Kako bi goste mogli pridružiti željenom stolu prvo je potrebno kreirati stolove i grupe, a zatim svakima od njih pridružujete goste oje ste ili koje ćete dodati na popis. Kada kliknete gumbić

otvori se stranica s listićem u koji je potrebno upisati

ime stola, bilješku, ukoliko je imate, te zatim kliknete na gumbić

3

.

http://www.idealnovjencanje.hr/moj-planer-v2

32


Slika XXXV Dodaj stol 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Tada se javi poruka u kojoj piše da ste dodali stol te da mu pridružite goste.

Slika XXXVI Dodaj stol 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Kako bi zatvorili poruku kliknete gumbić

.

Na isti način dodajete i grupu, osim što dodavanje grupe započinje klikom na gumbić .

33


Slika XXXVII Dodaj grupu 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

Slika XXXVIII Dodaj grupu 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

34


Nakon što ste kreirali stolove i grupe, možete započeti raditi popis gostiju koje želite na svom vjenčanju. Postupak kreće klikom na gumbić

nakon čega se otvara stranica s

listićem na koji upisujete njegovo ime, bilješku te odabirete grupu i stol kojima ih želite pridružiti.

Slika XXXIX Dodaj gosta1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja Nakon što ste upisali sve potrebno kliknete gumbić

te Vam se zatim pokaže poruka u

kojoj piše da ste dodali gosta nakon čega da bi ste ju zatvorili je potrebno kliknuti gumbić . Slika XL Dodaj gosta 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

35


Nakon što je kreiran cijeli popis može se pregledavati kako su svrstani po kategorijama, a to su:

-Pregled svih gostiju: Slika XLI Pregled svih gostiju

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

- Pregled po stolovima: Slika XLII Pregled po stolovima

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

36


-Pregled po grupama: Slika XLIII Pregled po grupama

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja

- Pregled nesvrstanih: Slika XLIV Pregled nesvrstanih

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/planer-vjencanja 37


6.3. „Desktop“ aplikacije Nismo uspjeli pronaći „desktop“ rješenje, odnosno program koji bi služio kao organizator vjenčanja, ali smo pronašli nešto slično. To su programi koji služe kao organizatori ili rokovnici za bilježenje raznovrsnih bilježaka, te podsjetnici na obaveze i zadatke koje trebate obaviti. Neki od njih su: - Easy Note Lite Odličan program za organizaciju Vašeg vremena i rasporeda, vođenje zabilješki, dnevnika Slika XLV Easy Note Lite

Izvor: http://www.artplus.hr/adapps/eng/easynote.htm

-

EssentialPIM Portable edition

Besplatni menager osobnih informacija, raspored, zadaci, kontakti prilagođen upotrebi na prijenosnim uređajima (usb memorijama, diskovima) Opaska: Radi samo na U3 smart driveovima4 Slika XLVI EssentialPIM Portable edition

Izvor: http://www.essentialpim.com/?r=pc_version&pr=portable_edition 4

http://freeware.odlican.net/index/jez/2-6-53-0-7/

38


-

Freebie Notes

Freebie Notes je besplatni jednostavan, program za ekranske podsjetnike.5 Slika XLVII Freebie Notes

Izvor: http://www.freebienotes.com/stick-notes/

-

Efficient Reminder

Efficient Reminder je profesionalni program za organiziranje svih vrsta obveza na dnvenoj, tjednoj, mjesecnoj i godisnjoj razini. Od ostalnih mogućnosti tu su brzo pretraživanje, mogućnost uvoza obveza itd.6 Slika XLVIII Efficient Reminder

Izvor: http://www.efficientreminder.com/

5 6

http://freeware.odlican.net/index/jez/2-6-53-0-7/ http://hr.download.hr/program-efficient-reminder.html

39


7. KREIRANJE PROFILA U ovom poglavlju će se opisati i slikama prikazati kako se može započeti registracija korisnika, kako izgleda sam proces registracije te kako izgleda stranica nakon što se registracija završi i postane prijavljeni odnosno registrirani korisnik. Kako bi Web servis Idealnovjenčanje.hr omogućio potpunu i što kvalitetniju uslugu potrebno je kreirati profil na njihovoj Web stranici, tj. potrebno je registrirati se. Neregistrirani korisnik može vidjeti cijelu stranicu servisa,što se na njoj nudi i od kojih ponuđača, ali ne može koristiti njezine usluge organizacije vjenčanja, zabava i drugih. Postoji samo jedan oblik članstva koji je besplatan, ali je više načina putem kojih može započeti registriracija, iako je sam proces registracije nakon što se odabere jedan od tih načina jednak.

7.1. Početak registracije Prvi način registracije jest putem prozorčića koji iskoči prilikom prvog otvaranja početne stranice Web servisa Idealnovjenčanje.hr. Taj prozorčić se može vidjeti na slici, a kako bi započeli registraciju potrebno je kliknuti mišem na gumb KLIKNI OVDJE I REGISTRIRAJ SE.

Slika XLVIX Registracija 1

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/registracija

40


Drugi i najčešći način registracije je moguće započeti nakon što se prije prikazani prozorčić zatvori, a to je putem same Web stranice Idealnovjenčanje.hr. Na vrhu stranice, desno od loga Idealnogvjenčanja.hr nalaze se tri gumbića. Oni omogućuju početak registracije ukoliko još niste registrirani korisnik, prijavu ukoliko jeste registrirani korisnik te gumbić putem kojeg se može spojiti na stranicu Web servisa na Facebook-u. Navedeni se nalaze na istom mjestu bez obzira na kojoj se (pod) stranici Web servisa čitatelj stranice nalazi. Na slikama se može vidjeti točan položaj navedenih gumbića ( te da se on ne mijenja izborom različitih (pod)stranica), a ukoliko se želi i postati registriranim korisnikom odabrati će se gumbić .

Slika L Registracija 2

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/registracija

41


Slika LI Registracija 3

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/registracija Još nekoliko način na koji se može započeti registracija jesu ukoliko neregistrirani korisnik otvori jednu od ponuđenih kategorija i potkategorija ( npr. kategorija Vjenčanje, a zatim potkategorija Bendovi i glazba), a zatim klikne na gumb

ili

. Slika LII Registracija 4

42


Slika LIII Registracija 5

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/bendovi-i-glazba-39

7.2.

Proces registracije

Nakon što se odabere jedan od prethodno opisanih načina za početak registracije, otvara se stranica ( slika) koja omogućava prijavu već registriranih korisnika, te registraciju za one koji to još nisu. Slika LIV Registracija 6

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/registracija 43


Da bi se registrirali potrebno je upisati podatke poput imena, prezimena, e-mail, lozinka koju korisnik sam osmišljava te potvrda te iste lozinke. Također, je potrebno označiti da li se žele primati promotivni materijali i novosti putem e-maila.

Slika LV Registracija 7

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/registracija

Nakon što se upišu svi podaci i klikne gumb registriraj se postaje se registrirani korisnik te se desno od loga Idealnovjenčanje.hr umjesto gumbića za registraciju, prijavu i Facebook sada nalazi ime registriranog korisnika.

Slika LVI Registracija 8

Izvor: http://www.idealnovjencanje.hr/registracija

44


Time je proces registracije završen, te novi korisnik u potpunosti može koristiti funkcije i mogućnosti koje mu pruža Web servis.

45


8. POSLOVNA PRIMJENA Web aplikacija Idealnovjenčanje.hr je internet portal koji je specijaliziran za usluge vjenčanja i nudi mogućnost osmišljavanja, planiranja i na kraju realizacije vjenčanja. Nudi se široki spektar ponuda u svim aspektima koji se vezani uz vjenčanje. Neke od posebnih ponuda su prodaja vjenčanica, unajmljivanje bendova, savjetovanje, izbor tkanina i dogovor o detaljima glede šivanja odijela, mogućnost ribolovnog izleta, wellness te oglašavanje i ponuda usluga putem portala. No ipak neke od bitnijih poslovnih mogućnosti su potpuno besplatna organizacija vjenčanja ili uz djelomičnu pomoć Web servisa. Tu je i usluga primanja dnevnih, tjednih i ostalih ponuda sa povoljnim cijenama i popustima. Biranje proizvoda i usluga unutar raznih kategorija ponude i prepuštanje organizacije stručnjacima. Vjerojatno najzanimljivija mogućnost, tj. ponuda ovog portala je efikasno oglašavanje. Koncepcija ove web aplikacije je nadišla klasične okvire marketinga, informiranja i poslovne suradnje koje jedan web portal nudi.

Poslovanje po principu affiliate programa gdje se zapravo zasniva odnos između trgovca koji prodaje usluge i drugih web stranica. Suradnici putem weba promoviraju ponudu gdje pritom trgovac plaća samo za ostvarene rezultate, a prije svega se sklapa ugovor o suradnji u skladu s dogovorom. Jednostavno rečeno, oglašavanje je potpuno besplatno, a plaćanje se vrši samo onda kada korisnik preko portala kupi neku uslugu ili proizvod, a naknadu koja se plaća određuje sam ponuđač usluge. Pošto je web aplikacija usmjerena na određenu ciljanu skupinu ljudi može se garantirati visok postotak isplativosti suradnje.

Segmentiranje tržišta, kao što je već rečeno web portal je usmjeren na ciljanu skupinu korisnika koji će portal posjetiti sa utvrđenim željama i namjerama.

SEM oglašavanje (Search engine marketing) – zbog povećane konkurentnosti na tržištu, koristi se ova vrsta promoviranja. To je oblik internet marketinga koji uključuje promociju web stranica kroz povećanje njihove vidljivosti u rezultatima internet tražilica kroz optimizaciju i kroz oglašavanje ( kontekstualno oglašavanje i plaćene inkluzije). Ovisno o kontekstu SEM može biti krovni termin za različite načine marketinga web stranice, uključujući optimizaciju tražilica koja podešava ili prerađuje sadržaj web stranice kako bi se postigao viši rang u rezultatima stranica s tražilica.

46


Facebook kao prostor za oglašavanje. Sa svojih više od 500 milijuna korisnika, ujedno i potencijalnih klijenata i kupaca, Facebook je kao najveća svjetska društvena mreža idealna kao mjesto za oglašavanje. Ova web aplikacija je na Facebooku još dodatno usredotočila svoj fokus prema određenoj skupini ljudi koji bi bili zainteresirani za temu ovog specifičnog portala.

47


9. KONKURENCIJA U poglavlju o konkurenciji ćemo opisati nekoliko konkurenata zbog kojih je moguće da se korisnici usluga odluče za druge ponuđače umjesto za Web servis Idealnovjenčanje.hr

9.1. Vjenčanje ponuda - predbračno savjetovalište – popis korisnih savjeta za uspješan brak i narodnih mudrosti o braku - kategorija ''Stvarna vjenčanja'' nudi stvarne ljubavne priče mladenaca - video prijenos vjenčanja – LIVE web prijenos vjenčanja je nova i izuzetna usluga ovog web portala koja omogućava mladencima te njihovoj rodbini i prijateljima gledanje prijenosa vjenčanja u realnom vremenu iz njihovog doma. Ova usluga se bitno izdvaja od konkurencije i služi kao marketinška

korist u oba smjera bez

dodatnih troškova i naknada uz mogućnost zarade.

www.vjencanje-ponuda.com

Slika LVII Vjenčanje ponuda

Izvor: www.vjencanje-ponuda.com

48


9.2. Gulliver Travel - pustolovna vjenčanja – plovidba kajakom oko Dubrovačkih zidina ili let balonom iznad krajolika Hrvatske, te posebna mogućnost za sve ljubitelje mora, vjenčanje pod vodom ili u jednoj od predivnih špilja diljem Jadrana. - rustikalno vjenčanje – za sve one koji vole mirnije kutke, prirodu i tradiciju, tu je i ponuda vjenčanja na selima u unutrašnjosti Istre, Slavonije, Baranje te Zagorja uz specijalnu ponudu vjenčanja u Konavlima, krajnjem jugoistočnom prostoru Dubrovnika poznatom po svojoj kulturi i tradiciji, odjeveni u konavonsku nošnju ispred autentične mlinice iz doba Dubrovačke Republike.

www.gulliver.hr

Slika LVIII Gulliver travel

Izvor: www.gulliver.hr

9.3. Vjenčanje snova - check lista za download sa zadacima za vjenčanje – koristan alat kod organizacije vjenčanja po vremenskim periodima, lista se sastoji od četiri lista zadataka i savjeta koji služe kao podsjetnik na zadatke koje treba još obaviti. - vjenčanje na otvorenom – organizacija u restoranu i izletištu bio parku ''Divlje vode'', predivan park okružen šumom i udaljen od gradske buke, zasigurno su

49


velike prednosti ove lokacije za dan vjenčanja. Dok uzvanici čekaju prijam moguće je prošetati parkom, a i mlađe naraštaje će oduševiti dječje igralište i životinje koje slobodno šeću parkom.

www.vjencanjesnova.com

Slika LVIX Vjenčanje snova

Izvor: www.vjencanjesnova.com

9.4. NOAH Organizacija vjenčanja - privatna imanja – organizacija vjenčanja na imanjima u cijeloj Hrvatskoj, prijedlozi i savjeti oko odabira imanja. - nacionalni parkovi – ponuda vjenčanja u nacionalnim parkovima - dvorci – veliki izbor dvoraca u Hrvatskoj, postavljanje šatora pored dvorca, vjenčanje u samom dvorcu. - plaže – odabir plaže na Jadranu, dekoriranje i postavljanje stolaca na plaži. - brod – odabir plovidbene rute po Jadranu. - egzotična vjenčanja – organizacija vjenčanja na egzotičnim destinacijama kao što su Maldivi, Sejšeli, Hawaii, itd.

www.organizacijavjencanja-noah.com

50


Slika LX NOAH Organizacija vjenčanja

Izvor: www.organizacijavjencanja-noah.com

9.5.

Yes I Do agencija za organizaciju vjenčanja

- 3 vrste seta usluga – silver, gold i diamond – (neke usluge diamond seta: tečaj plesa,wedding website,privatni zrakoplov, privatno osoblje, turistički vodič, čuvanje ljubimaca) - tematska vjenčanja: → James Bond – vjenčanje u stilu najslavnijeg svjetskog špijuna, luksuz i glamur →

Sex i grad – urbano, moderno, stilsko vjenčanje

Kostimirano vjenčanje – vjenčanje u stilu omiljenog filma, predstave, priče.

Izvanredno vjenčanje – priredba prosidbe uz pomoć osoblja

→ Avanturističko vjenčanje – organizacija vjenčanja pod vodom, na svjetioniku, u balonu ili u robinzonskom stilu. → Tajno vjenčanje – daleko od javnosti i svih, samo za mladence uz najveću moguću diskreciju - romantično vjenčanje – mladenci opisuju svoje viđenje savršenog vjenčanja koje se uz pomoć stručnog osoblja pretvara u stvarnost. www.yes-i-du.net

51


Slika LXI Yes I du net

Izvor: www.yes-i-du.net

Kroz ove primjere i neke nesavršenosti i nedostatke našeg servisa kako u funkcioniraju same aplikacije tako i u ponudi njenih usluga, a čijim bi se poboljšanjem i otklanjanjem uvelike povećala efikasnost i funkcionalnost servisa kao njega samoga i poslovne prednosti što bi rezultiralo većom konkurentnosti na tržištu. Tu se prvenstveno misli na video prijenos vjenčanja u realnom vremenu, avanturistička vjenčanja te razna tematska vjenčanja koja u današnje moderno doba predstavljaju hit na tržištu kod mnogih mlađih i starijih parova.

52


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE Idealnovjencanje.hr kao internet portal i servis se specijalizirao za ulogu posrednika u organizaciji vjenčanja i povezanih aktivnosti. Kroz suvremene web alate korisnicima je jako olakšano korištenje stranice. I osim toga tu je i veliki broj ostalih ponuda i usluga vezanih uz vjenčanje, između ostalog i besplatna organizacija. No ipak unatoč svim svojim prednostima i dobrim stranama ovaj portal bi se dao unaprijediti i moglo bi se uključiti nove ponude koje bi zasigurno privukle još veći broj korisnika. Nijedan web portal nije savršen pa se nedostaci ponude ogledaju u nepostojanju on-line predbračnog savjetovališta, iskustva drugih ljudi sa uslugama portala, raznih akcija i popusta te nagradnih igara. Ponuda bi se i još dodatno mogla poboljšati i sa novim tehnološkim rješenjima, ubacivanjem raznih lokacija u ponudu kako onih egzotičnih tako i onih domaćih, autohtonih. No smatra se kao što je već i prije spomenuto u radu da je jedan od glavnih nedostataka ne samo ovog web portala u današnje suvremeno tehnološko napredno doba, mogućnost praćenja vjenčanja preko interneta, jer neki članovi obitelji, prijatelji, da li zbog udaljenosti, bolesti, posla ili bilo koje drugog razloga su spriječeni biti fizički na vjenčanju, ovo bi bilo univerzalno rješenje kome bi trebali težiti svi.

Tablica I. Pozitivne vs. negativne strane Pozitivne strane I. vizualna

Negativne strane rješenja

nude

osjećaj

kontrole u planiranju II. besplatna organizacija

I. ograničena tehnološka rješenja izostanak iskustava drugih

XVIII.

III. prodaja vjenčanica preko portala IV. ribolovni izlet uključen u uslugu

korisnika portala II. nedostatak

video

prijenosa

vjenčanja

V. wellness u ponudi

III. nepostojanje predbračnog on-line

VI. efikasno oglašavanje

IV. savjetovališta

VII. poslovanje po principu affiliate

V. nedostatak strukture

programa

VI. nema cijena na ponudama

VIII. segmentiranje tržišta

VII. ograničenost usluga

IX. SEM oglašavanje

VIII. mali kapital

X. Facebook marketing

IX. nema ponude pustolovnih,

XI. privatnost i zaštita podataka

rustikalnih i egzotičnih

XII.sveobuhvatna podrška

vjenčanja

53


XIII. ušteda vremena

X. nedostatak setova usluga

XIV. jednostavnost korištenja aplikacija

XI. brzina rada aplikacije ovisi o brzini mrežne povezanosti sa poslužiteljem na kojem se nalazi aplikacija (brzini Interneta ili intraneta)

XVIII.

XII. problemi sa sigurnošću na mreži (zaštita protiv upada, virusa i dr.)

54


11. SWOT ANALIZA Tablica II. SWOT analiza SNAGE

PRILIKE

I. kvaliteta usluge

I.povećanje prometa na aplikacije kroz

II.

upotreba

suvremenih

tehnoloških različite kanale oglašavanja

rješenja

II. postojeći korisnici usluge mogu dati

XXIII. III. prezentacija

preporuku

XXIV. IV. organizacija pružanja usluga

III. razvoj i primjena novih tehnoloških

V. dobri rezultati

rješenja

XXVI. VI. e-mail olakšava kontakt s kupcima

IV. nove želje i potrebe klijenata V. relativno mali nivo prijetnje od strane konkurenata

SLABOSTI I.marketing

PRIJETNJE može

biti

izazov

preko I.postojanje značajne konkurencije

interneta

II. smanjen budžet

II. nedostatak nekih usluga

III.nedostatak

značajnijeg

razvoja

i

III. kapital za unaprijeđenje web aplikacije inovacija je ograničen

IV. gubitak kredibiliteta i reputacije

IV. nedostatak znanja u izgradnji web V.nepovoljna ekonomska situacija u zemlji aplikacija

VI.nemogućnost držanja koraka s razvojem

V. visoki troškovi

novih tehnologija

VI. veća cijena u odnosu na konkurente

55


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Prije prikaza cijena korištenja web aplikacija valjalo bi i reći nešto o samim web aplikacijama i njenim prednostima. Dakle, web aplikacije su otvoreni ili zatvoreni sustavi upravljanja sadržajem važnim za poslovanje. To mogu biti jednostavne web shop aplikacije, sustavi za upravljanje sadržajem, knjigovodstveni sustavi ili specijalizirani sustavi upravljanja i kontrole kompletnog procesa organizacije proizvodnje u najrazličitijim poslovnim granama. Web aplikacija je samo naziv za bilo koji oblik softwarea koji se izvršava na jednom centralnom mjestu, a na njega se istovremeno može spojiti neograničeni broj korisnika koristeći samo web browser.

Prednosti web aplikacija su mnogobrojne: - lako održavanje (bilo koja promjena na aplikaciji je vidljiva odmah svim korisnicima) - promjene se mogu raditi on-line dok je aplikacija aktivna i korisnici ju koriste - za pristup aplikaciji korisnik samo treba internet preglednik (PC, Mac, laptop ili mobitel) - idealne su ako postoje više fizički odvojenih lokacija tvrtke - niska cijena (kupuje se samo jedna aplikacija, a ne desetak ili stotinjak licenci po računalu)

Cijene izrade, pokretanja i održavanja web stranica i aplikacija variraju od tvrtke do tvrtke koje su specijalizirane za web dizajn i održavanje. Tako se cijene kreću u sljedećim intervalima: INTERNET TRGOVINA (Web shop) 1. Web shop aplikacija od 6000,00 kn 2. Dizajn web stranica za web shop aplikaciju od 2000,00 kn 3. Mjesečni troškovi održavanja web shop aplikacije od 260,00 kn DIZAJN WEB STRANICA 1. Dizajn naslovne web stranice (home page, index) 1000,00 kn 2. Dizajn svake druge html stranice (proizvodi, kontakti, usluge) 250,00 kn 3. Dizajn logotipa tvrtke 500,00 kn 4. Prilagođavanje postoječeg logotipa za web od 350,00 kn 5. Obrađivanje fotografija za web stranicu 50,00 kn/kom

56


6. Dizajn on‐line reklama (bannera) od 250,00 kn 7. Dizajn CMS web stranice (samostalno upravljanje sadržajem) od 1500,00 kn 8. Dizajn Web Trgovine od 2000,00 kn

Jednostavniji web shop, odličan prvenstveno kao katalog proizvoda, ali i za prodaju proizvoda, s tim da se narudžbe zaprimaju isključivo na e-mail, te potom kupcu šaljete ponudu za plaćanje ili uputu za želji način plaćanja, na njegov e-mail, fax, poštom i slično. Robu šaljete kupcu pouzećem (plaćanje poštaru prilikom uručenja paketa), ili po dostavi povrde o izvršenom plaćanju koju Vam dostavlja na e-mail ili na fax i sl. Light

web

shop

ne

podržava

plaćanje

putem

kreditnih

kartica.

Aplikacija je pogodna i za agencije za nekretnine i za sve koji žele predstaviti veći broj predmeta, objekata, usluga i sl. sa prikazom i navigacijom kroz kategorije. Cijena: 2640,00 kn + PDV

Professional web shop

-WYSIWYG HTML urednik za proizvode i tekstualne poruke -Affiliate mogućnosti s različitim provizijama -Jednostavan pregled i podešavanje baze -ASP/VBScript/JScript s podrškom za MS Access 2002 i SQL Server 7.0/2000 -Administracija dolazi s nekoliko alata za otkrivanje grešaka kao pomoć početnicima -Izrazito jednostavna izmjena izgleda i navigacije neovisnih od buduće nadogradnje -Podrška za SSL, uključujući većinu shared SSL certifikata -Nekoliko alata za testiranje i otkrivanje pogreški kod instalacije -Jednostavno upravljanje kupcima, dostavama, lokacijama, narudžbama -Uključena offline plaćanja kao ponuda, ček, pouzeće, offline plaćanje karticom -Potpuna podrška za online plaćanja karticom (2CheckOut, WorldPay...) -Podrška za 2CheckOut automatsko ažuriranje -Podrška za prilagođene gateway-e plaćanja -Unos do 9 vrsta kreditnih kartica (npr. Visa, MasterCard, Amex, Diners Club) Cijena: 12998,00 kn + PDV

Izrada iste ili slične aplikacije kod druge firme malo varira u cijeni i ponudi, npr. 57


Web shop Jednojezični sustav Grafički dizajn primjeren web trgovini Izrada web stranica s bazom podataka poput Novosti Kategorizacija usluga/proizvoda Opis svake usluge/proizvoda pojedinačno Uvjeti i vrste plaćanja Automatsko prosljeđivanje narudžbi Informacije o tvrtci Informacije o djelatnosti/proizvodima/uslugama Formular za kontakt Foto galerija Partneri Ankete Reklame Web server i domena za prvu godinu potpuno besplatno Cijena: 13500,00 kn

Korisnički World Wide Web servis, skraćeno web od svojih najranijih početaka se razvio u povezanu skupinu različitih multimedijskih i aplikacijskih rješenja. Iskorištavajući te nove tehnologije, web aplikacije preuzimaju različite informacijske i komunikacijske uloge i tako u sve većoj mjeri utječu na moderno društvo postavljajući nove informacijske i komunikacijske standarde. Web aplikacije možemo raščlaniti na tri dijela: na same sadržaje koje se žele prezentirati, na logiku, tj. na način na koji se sadržaji prezentiraju i finalni rezultat kojeg korisnik vidi. Te tri komponente su polazište za oblikovanje funkcionalne i uspješne web aplikacije. Zamisao cijelog projekta je da se nađu neka optimizirana rješenja da aplikacija bude uspješna, funkcionalna i prilagođena svim nivoima internet korisnika. Zbog toga ona treba biti pojednostavljena, ali i da istodobno bude krajnje funkcionalna. Također bi se zadovoljio uvjet da se korisnicima omogući uvid u sve usluge portala,pošto bi aplikacija trebala biti jednostavna i pregledna i da se brzo i uspješno omogući razmjena podataka.

58


Mjere uspješnosti se izvode iz strategije poduzeća, u ovom slučaju tima koji vodi web portal. Mjeri se ostvarenje strateških ciljeva i sve to radi procjene uspješnosti portala i kako bi se poduzele eventualne korekcijske akcije da se poslovanje usmjeri ka strateškim ciljevima. Kod pokazatelja uspješnosti web servisa koristi se e-metrika, sustav pokazatelja uspješnosti poslovanja, koji je danas jedan od najsuvremenijih načina izvođenja znanja iz podataka.

Neka od glavnih pitanja su: •

privlači li web portal nove posjetitelje?

Može li web portal zadržati postojeće posjetitelje i natjerati ih da se vrate?

Koje su prednosti web aplikacije?

Koliko je klijenata odustalo od usluga web servisa?

Što bi trebalo mijenjati kod web servisa?

Je li isplativa ponuda sadržaja na web portalu?

Mjerenje performansi web aplikacije se vrši kroz sljedeće parametre: •

Koliko je portal posjećen?

Koliko je stalnih posjetitelja? Koliko često koriste web aplikaciju? Koliko vremena provedu na web portalu?

Gledaju li i konkurentske stranice? Što traže?

Koje stranice posjetitelji pregledavaju, a koje ne?

Zašto posjetitelji napuštaju web portal?

Koliko dugo se web portal učitava?

Za koje se usluge najčešće odlučuju?

Jesu li dodali stranicu u "bookmark"?

Pouzdanost stranice...

Osnovni pokazatelji e-metrike: - broj korisnika – svaki posjetitelj web portala - broj posjeta – svaki pristup određenog korisnika - broj pregleda stranica – pri svakom pristupu korisnik pregledava jednu ili više stranica - redoslijed klikova – redoslijed kojim korisnik pregledava web stranice - broj zahvata – akcija kojom korisnik zahvaća neku ili sve datoteke unutar web stranice

59


13. MOGUĆNOST RAZVOJA I NADOGRADNJE U BUDUĆNOSTI 13.1. Mogućnost razvoja u budućnosti U današnje vrijeme Web aplikacije i servisi su dominantna i najsofisticiranija tehnologija korištena različitim poslovima na Internetu. Njihovo ubrzano širenje je polučeno uslugama koje omogućuju korisnicima razmjenu i izmjenu informacija neovisno o platformi kroz infrastrukturu Interneta. Primjeri Web servisa su pretraživači, Web-mail servis, Web servisi za kupnju i različiti portali. Upravo zbog njihove raširenosti, Web servisi su postale sigurnosne kritične točke u komunikaciji između klijenta i poslužitelja. Proučavajući statistike određenih web tražilica može se vidjeti da je riječ "oglas" jedna od vodećih po broju pretraga, pa u skladu s tim postoji potreba za razvojem jednostavnih, preglednih i prije svega funkcionalnih Web servisa koji su prilagođeni svim korisnicima bez obzira na njihov stupanj tehničkog znanja. Daljnji detaljniji koraci razvoja Web servisa Idealnovjenčanje.hr bi uključivali grafičko usavršavanje izgleda stranice, te sitna unapređenja administracijskog dijela ovisno o tome što će praksa pokazati. Web portal ovakvog tipa zahtijeva i redovito osvježavanje novim aktualnim sadržajima i povremenim redizajnerskim akcijama kako bi održao svoju kvalitetu. S aspekta društvene korisnosti i promocijske svrhe bitna je povratna informacija od svih onih koji će posjetiti i koristiti ovaj web portal na bilo koji način. S tehnološkog aspekta treba se koristiti vrhunska tehnologija i standardi razvoja web aplikacija. Osim navedenih jedan od mogućih aspekata poboljšanja sustava bi bio integracija sa socijalnim mrežama u svrhu širenja područja djelovanja. U osnovnom koraku povezivanja sa socijalnim mrežama bi bila mogućnost korištenja postojećih korisničkih računa na socijalnim mrežama, dok bi se u narednom koraku povezivanje izvelo izgradnjom dodatne web aplikacije integrirane sa socijalnim mrežama ili realizacijom web servisa koji bi se mogli koristiti iz okruženja socijalnih mreža. U obzir bi se mogle uzeti i dodatne usluge kao npr: slanje poklona, program komplet aranžmana, posebni popusti, posebna ponuda starim korisnicima i partnerima, sezonski ili periodni popusti i akcije.

60


Upotrebom Java tehnologije, SQL programskog jezika te naprednih programskih koncepata i rješenja koja koriste najveće web kuće kako bi riješile probleme potencijalnih jakih opterećenja i ogromnih količina podataka, ova web aplikacija je pripadnik nove tehnološke generacije koja je spremna na izazove budućnosti. Kao nadogradnja funkcionalnosti ukazuje se mogućnost i za pružatelje usluga. Naime oni svoje oglase objavljuju putem kontakt informacija, odnosno u kontaktu s djelatnicima Web servisa. Dodatna prednost Web servisa bila bi kada bi postojao korisnički račun za pružatelje usluga odnosno oglašivače te bi oni preko tog računa mogli sami stavljati oglase u skladu s njihovim željama i potrebama. Ukoliko bi na neki način bili neprimjereni sadržajem tematici portala ili nekih drugih razloga, administrator stranice bi ih u skladu s uvjetima poslovanja Web servisa imao pravo maknuti.

13.2. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti i mogućnosti u budućnosti Već u samom opisu kako bi se Web servis trebao razvijati u budućnosti su prepoznate i funkcionalnosti i mogućnosti koje bi se mogle iskoristiti u njegovoj nadogradnji kako bi on bio još primjenjiviji u budućnosti. Neke od njih jesu: I. povezivanje sa društvenim mrežama II. uvođenje novih usluga: predbračno savjetovalište,izravan prijenos vjenčanja III. uvođenje dodatnih usluga kao što su slanje poklona, program komplet aranžmana, posebni popusti, posebna ponuda starim korisnicima i partnerima, sezonski ili periodni popusti i akcije. IV. pregledavanje snimaka sa vjenčanja prijašnjih korisnika web servisa V. te za pružatelje usluga, mogućnost samostalnog kreiranja njihovih oglasa i ponuda

61


14. ZAKLJUČAK Na samom kraju seminarskog rada potrebno je sažeto obuhvatiti ono najbitnije, dakle omogućiti razumijevanje poslovnih Web servisa ne samo upućenima, već i laicima tog područja. Budući da se Internet razvija ˝brzinom munje˝ tako se razvijaju i mnoge njegove pogodnosti, a ona koja nas posebice zanima je npr. e-poslovanje. Danas je dakle moguće plaćati sve račune i slične obveze, darivati bližnje i štošta drugo iz udobnosti doma, što samim time znači da nije potrebna fizička prisutnost tijekom određenog posla.

Sa napretkom tehnologije i razvojem Interneta današnje poslovanje tvrtki se sve češće seli u sferu Web servisa i aplikacija. Kako je u današnjem svijetu potreba za konstantom dostupnosti informacija i usluga narasla do praktički obveznih razmjera, pojavljuje se potreba za realizacijom aplikacije koja

će biti stalno dostupna i omogućavati poslovanje i

komunikaciju bilo kada, bilo gdje i u bilo kojem trenutku. Sve je više korisnika interneta koji s vremenom postaju sve zahtjevniji. Nadolazeći Web servisi i aplikacije će trebati nuditi više, biti bolje i da odgovaraju što većem broju korisničkih potreba. U bližoj budućnosti kad se još više povećaju internet veze, očekuje se i veliki napredak web aplikacija. Vrlo je moguće da u budućnosti web aplikacije zamijene čak i pojedine desktop aplikacije. Što se tiče aplikacija za online oglase i web portale s raznim uslugama, one će biti atraktivne i u budućnosti. Mogućnosti samih aplikacija će se proširiti i samim time privući veliki broj korisnika. Što drugo na kraju reći, nego da danas nužno moramo biti ukorak s tehnologijom, na ovaj ili onaj način. Cilj ovog seminarskog rada bio je pobliže se upoznati sa sveprisutnim web aplikacijama, osobito onima koje se posebno tiču web portala sa uslugama vezanima uz organizaciju vjenčanja i oglašavanja. Jedno je sigurno, a to je da ove web aplikacije trebaju biti što jednostavnije, funkcionalne i da omoguće rad svim korisnicima bez obzira na njihov nivo znanja korištenja interneta, što predstavlja dodatni izazov programerima.

62


LITERATURA I.

Delić, M.: Sustav pokazatelja uspješnosti e-trgovine (pdf), 2012. URL: http://web.efzg.hr/dok//trg/bknezevic/eet2012/eet2012sem06.pdf

II. III.

Maguire, S.: Kako upravljati razvojnim procesom, Znak, Zagreb, 1995. Miller, R.: The Legal and E-Commerce Environment Today, Thomson Learning a. (pdf), 2002.

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Strauss, J. et al.: E – marketing (pdf), 2006. Google Analytics Understanding Visitor Behavior, O'Reilly Media (pdf), 2010. The social media marketing book, O'Reilly Media (pdf), 2009. http://www.poslovniforum.hr/12345/cjenik_web.asp http://www.exdizajn.com/blog/prednosti-i-mane-web-stranica/ http://www.dbnetsolutions.co.uk/Articles/BenefitsOfWebBasedApplications.aspx http://www.inter-biz.hr/wbdesign.htm http://www.motiv.hr/motivportal/cjenik/index/tra/52110 www.wikipedia.org

XIII.

www.yes-i-du.net

XIV.

www.organizacijavjencanja-noah.com

XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.

www.vjencanjesnova.com www.gulliver.hr www.vjencanje-ponuda.com http://freeware.odlican.net/index/jez/2-6-53-0-7/ http://hr.download.hr/program-efficient-reminder.html http://www.idealnovjencanje.hr/

63


POPIS SLIKA I. Otvaranje početne stranice ............................................................................ 3 II. Početna stranica ............................................................................................ 5 III. Arhitektura web aplikacija ........................................................................... 7 IV. Samostalna organizacija vjenčanja 1 ......................................................... 12 V. Samostalna organizacija vjenčanja 2 .......................................................... 12 VI. Moj planer .................................................................................................. 13 VII. To-do lista 1 ............................................................................................... 14 VIII. Popis gostiju .............................................................................................. 15 IX. Pregled po kategorijama............................................................................ 16 X. Odabrana kategorija .................................................................................. 16 XI. Saznajte više .............................................................................................. 17 XII. Pregled informacija i slika ........................................................................ 18 XIII. Pošalji upit ................................................................................................ 18 XIV. Komentari ................................................................................................. 19 XV. Postanite naš partner ................................................................................. 20 XVI. Organizacija vjenčanja, saznaj više.......................................................... 21 XVII. Organizacija vjenčanja 1 .......................................................................... 21 XVIII. Organizacija vjenčanja 2 ......................................................................... 22 XIX. Organizacija vjenčanja 3 ......................................................................... 22 XX. Planer vjenčanja 1.................................................................................... 23 XXI. Planer vjenčanja 2 ................................................................................... 24 XXII. Planer vjenčanja 3 ................................................................................... 24 XXIII. Datum vjenčanja ..................................................................................... 25 XXIV. Budžet svadbe ........................................................................................ 25 XXV. To-do lista 2 ............................................................................................ 26 XXVI. Odabir kategorije i usluge 1 ................................................................... 27 XXVII. Odabir kategorije i usluge 2 ................................................................... 28 XXVIII. Odabir usluge ......................................................................................... 29 XXIX. To-do lista sa zadatkom......................................................................... 29 XXX. Dodavanje na To-do listu 1 ................................................................... 30 XXXI. Dodavanje na To-do listu 2 ................................................................... 30 XXXII. To-do lista s dodanim zadatkom ........................................................... 31 XXXIII. Obavljeni zadatak ................................................................................. 31 XXXIV. Popis gostiju ......................................................................................... 32 XXXV. Dodaj stol 1 ........................................................................................... 33 XXXVI. Dodaj stol 2 .......................................................................................... 33 XXXVII. Dodaj grupu 1 ....................................................................................... 34 XXXVIII. Dodaj grupu 2 ...................................................................................... 34 XXXIX. Dodaj gosta 1 ....................................................................................... 35 XL. Dodaj gosta 2 ...................................................................................... 35 XLI. Pregled svih gostiju ............................................................................. 36 XLII. Pregled po stolovima ........................................................................... 36 XLIII. Pregled po grupama ............................................................................ 37 XLIV. Pregled nesvrstanih ............................................................................. 37 XLV. Easy Note Lite ..................................................................................... 38 XLVI. EssentialPIM Portable edition ............................................................ 39 XLVII. Freebie Notes ............................................................................................ 39 XLVIII. Efficient Reminder .................................................................................. 40

64


XLIX. Registracija 1 .......................................................................................... 41 L. Registracija 2 .......................................................................................... 41 LI. Registracija 3 .......................................................................................... 42 LII. Registracija 4 .......................................................................................... 43 LIII. Registracija 5 ......................................................................................... 43 LIV. Registracija 6 ......................................................................................... 44 LV. Registracija 7 ......................................................................................... 44 LVI. Registracija 8 ......................................................................................... 44 LVII. Vjenčanje ponuda .................................................................................. 48 LVIII. Gulliver Travel ...................................................................................... 49 LIX. Vjenčanje snova .................................................................................... 50 LX. NOAH Organizacija vjenčanja ............................................................ 51 LXI. Yes I du net. ......................................................................................... 52

65


POPIS TABLICA I. Pozitivne VS Negativne strane ........................................................................ 53 II. SWOT analiza.................................................................................................. 55 III. Maja Franjo ..................................................................................................... 67 IV. Antonela Gajdek ............................................................................................. 70

66


15. ŽIVOTOPIS AUTORA 15.1. Maja Franjo Tablica III. Maja Franjo

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona E-mail

Franjo Maja Stubička 80, 10290 Zaprešić Ivanec Bistranski (Hrvatska) 0915955718 maja.franjo@hotmail.com

Državljanstvo

Hrvatska

Datum rođenja

02 svibnja 1990

Spol

Žensko

Željeno zanimanje

zaposlenje

Obrazovanje osposobljavanje

/Marketinški stručnjak

i

17 srpnja 2008 → stečeneOsnove ekonomije, Informatika, Engleski jezik, Mikroekonomija, Statistika, Trgovačko pravo, Organizacija, Poslovne financije, Računovodstvo, Makroekonomija, Gospodarstvo Hrvatske, Turizam, Međunarodna ekonomija, Financijske institucije i tržišta, Javne financije, Poslovna statistika, Menadžment, Marketing, Upravljačko računovodstvo, Poslovni informacijski sustavi, Monetarna politika, Upravljanje marketingom, Međunarodno poslovanje. Ime i vrsta organizacijeEkonomski fakultet Zagreb (Ekonomski fakultet) pružatelja obrazovanja iTrg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) osposobljavanja Datumi Glavni predmeti / profesionalne vještine

67


Datumi Glavni predmeti / profesionalne vještine

01/09/2004 - 13/06/2008 stečeneHrvatski jezik, Engleski jezik, Geografija, Gospodarstvo, Poslovne komunikacije, Knjigovodstvo, Informatika, Poduzetništvo, Marketing, Trgovačko pravo, Povijest, Tehnologija, Energetika, Matematika, Statistika, Novčarstvo, Dioničarstvo Ime i vrsta organizacijePrva ekonomska škola (Ekonomska škola) pružatelja obrazovanja iMedulićava 33, 10000 Zagreb (Hrvatska) osposobljavanja Osobne vještine kompetencije Materinski jezik(ci)

i

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govor

Govorna interakcija

P i s a n j e Govorna produkcija

68


Engleski

B2

Samostalni Samostalni B Samostalni Samostalni B2 B2 B2 korisnik korisnik 2 korisnik korisnik

S a m o s t a l n i k o r i s n i k

Talijanski

B1

Samostalni Samostalni B Samostalni Samostalni B1 B1 B1 korisnik korisnik 1 korisnik korisnik

S a m o s t a l n i k o r i s n i k

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene kompetencije

Organizacijske kompetencije

vještine

vještine

i- Timski duh - komunikativnost i- iskustvo u vođenju projekata i timova tijekom obrazovanja

69


Računalne kompetencije

vještine

i- vješto baratanje Microsoft Office alatima

Umjetničke kompetencije

vještine

iFolklorni ples

Druge vještine i kompetencije Nogomet, rukomet, trčanje, tenis, vatrogastvo Vozačka dozvola

B

15.2. Antonela Gajdek

Tablica IV. Antonela Gajdek

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail

Gajdek Antonela A. Cesarca 87, 44000 Sisak (Hrvatska) +385 44533030 Broj mobilnog+385 98638461 telefona antonela.gajdek@gmail.com

Državljanstvo

hrvatsko

Datum rođenja

14.1.1990.

Spol

Žensko

Željeno zanimanje

zaposlenje

/Savjetnik za ekonomska pitanja

70


Obrazovanje osposobljavanje

i

→ 15.7.2008. stečeneOsnove ekonomije, Matematika, Statistika, Informatika, Mikroekonomija, Makroekonomija, Međunarodna ekonomija, Demografija, Demografske metode i modeli, Monetarna politika, Ekonometrija, Ekonomska povijest, Politička ekonomija, Politička ekonomija posttranzicijskih zemalja, Ekonomska politika, Ekonomika razvoja, Povijest ekonomske misli Ime i vrsta organizacijeEkonomski fakultet Zagreb pružatelja obrazovanja iTrg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) osposobljavanja Datumi Glavni predmeti / profesionalne vještine

Datumi Glavni predmeti / profesionalne vještine

10.7.2004.-10.6.2008. stečeneHrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik, Povijest, Geografija, Matematika, Informatika, Filozofija, Logika, Politika i gospodarstvo, Sociologija, Etika, Psihologija Ime i vrsta organizacijeGimnazija Sisak (Opća) pružatelja obrazovanja iTrg Hrvatskih branitelja 1, 44000 Sisak (Hrvatska) osposobljavanja Osobne vještine kompetencije Materinski jezik(ci)

i

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govor

Govorna interakcija

P i s a n j e Govorna produkcija

71


engleski

C1

Iskusni korisnik

B2

Samostalni B Samostalni Samostalni B2 B2 korisnik 2 korisnik korisnik

S a m o s t a l n i k o r i s n i k T e m e l j n i

španjolski

A Temeljni 2 korisnik

A Temeljni 1 korisnik

A Temeljni 1 korisnik

A Temeljni 1 korisnik

72

A 1 k o r i s n i k


T e m e l j n i

njemački

A Temeljni 1 korisnik

A Temeljni 2 korisnik

A Temeljni 1 korisnik

A Temeljni 1 korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne kompetencije

vještine

ivješto baratanje Microsoft Office alatima vješto korištenje rada na Internetu

Umjetničke kompetencije

vještine

iCrtanje

Druge vještine i kompetencije plivanje bicikl Vozačka dozvola

B

73

A 1 k o r i s n i k


16. SAŽETAK Cilj ovog rada bio je prikazati funkcionalnosti i mogućnosti Web servisa Idealnovjenčanje.hr odnosno kako on svojim korisnicima pomaže u organizaciji njihova vjenčanja iz snova. Rad je započet kratkim opisom glavnih funkcionalnosti Web servisa gdje je navedeno kako je njegova glavna funkcija posredovanje između korisnika i pružatelja usluge, odnosno pomoć u organizaciji vjenčanja za korisnike usluga te oglašavanje za pružatelje usluga. Kako nije bilo moguće pronaći podatke kojim tehnologijama je izrađen Web servis opisane su one kojima se inače izrađuju slični Web servisi i aplikacije. Što se tiče razvoja Web servisa pokrenuo ga je „MM obrt za posredovanje i Internet usluge“ iz Zagreba 2011. godine. Poslovi koji se mogu obaviti putem ovog Web servisa jesu organizacija vjenčanje, kupnja raznih proizvoda i usluga vezanih uz vjenčanje, rezervacija sala, organiziranje momačkih i djevojačkih večeri te mnoge druge. Za pružatelje usluga i svoje partnere portal pruža mogućnost oglašavanja po posebnim uvjetima, odnosno kako to oni nazivaju: „efikasno oglašavanje“. Detaljno su opisane funkcionalnosti i mogućnosti Web servisa, odnosno na koji način se koristi Web servis te su prikazane ekranskim prikazima. Glavna funkcionalnost jest posredovanje u organizaciji vjenčanja koja se očituje kroz dvije mogućnosti korištenja, nazvane direktna i indirektna pomoć Web servisa. Kod direktne pomoći sva organizacija vjenčanja prepušta se djelatnicima Web servisa,dok kod indirektne korisnici sami biraju usluge i ponuđače koje žele, te iste sami kontaktiraju ili uz pomoć Web servisa. Kako nisu pronađena „desktop“ rješenja koja pružaju iste funkcionalnosti i mogućnosti kao Idealnovjenčanje.hr navedeni su primjeri programa za općenitu organizaciju i vođenje zabilješki, opisani su s nekoliko rečenica te prikazali ekranskim prikazima. Nekoliko puta je spomenuto da bi mogli u potpunosti koristiti mogućnosti koje pruža Idealnovjenčanje.hr potrebno se registrirati, stoga je detaljno opisan i prikazan način kako je moguće započeti registraciju, kako izgleda i ide njezin sami proces te kako stranica izgleda nakon što je proces završen. Web servis se može primijeniti u području trgovine sa proizvodima i usluga, u čemu nude široki asortiman ponude, te velik broj ponuđača unutar svake od kategorija usluga. Najveći konkurenti nude neke usluge koje Idealnovjenčanje.hr ne, a to su predbračno savjetovalište, pustolovna vjenčanja, tematska vjenčanja, egzotična putovanja i slično. Iako portal nudi besplatnu organizaciju i pomoć u organizaciji vjenčanja što mu je pozitivna strana, nijedan portal nije savršen pa tako ni portal Idealnovjenčanje.hr. Kao najveći nedostatak navodi se

74


nepostojanje on-line predbračnog savjetovališta, nepostojanje on-line prijenosa vjenčanja, te mogućnost pregledavanja snimaka sa vjenčanja starih korisnika Web servisa koji su koristili njegove usluge u organizaciji što može biti kao poticaj na njegovu nadogradnju u budućnosti. U obzir bi se mogle uzeti i dodatne usluge kao npr: slanje poklona, program komplet aranžmana, posebni popusti, posebna ponuda starim korisnicima i partnerima, sezonski ili periodni popusti i akcije.

75


17. PREZENTACIJA Sadrž Sadržaj

Idealnovjenčanje.hr Maja Franjo Antonela Gajdek

O autorima Poč Početna stranica Opis Web servisa Prikaz registracije Funkcionalnosti Web servisa Zaključ Zaključak

O autorima Maja Franjo 02.05. 1990., Zagreb Ivanec Bistranski, Bistranski, Zapreš Zaprešić 4. godina, smjer Poslovna ekonomija I. ekonomska škola Vatrogastvo, nogomet, trč trčanje

Opis Web servisa

Antonela Gajdek 14.01. 1990., Sisak Sisak 4. godina , smjer Ekonomija Gimnazija Sisak (opć (opća) Crtanje, plivanje, biciklizam

Početna stranica http://www.idealnovjencanje.hr/

Specijaliziran za posredovanje između korisnika usluge i pruž pružatelja usluge Specijaliziran za tematiku vjenč vjenčanja Široki asortiman ponuda potrebnih za organizaciju vjenč vjenčanja Pruž Pruža besplatno oglaš oglašavanje na portalu

76


Opis Web servisa

Proces registracije

Specijaliziran za posredovanje između korisnika usluge i pruž pružatelja usluge Specijaliziran za tematiku vjenč vjenčanja Široki asortiman ponuda potrebnih za organizaciju vjenč vjenčanja Pruž Pruža besplatno oglaš oglašavanje na portalu

77


Funkcionalnosti i moguć mogućnosti

78


79


80


Zaključ Zaključak

Hvala na pažnji!

Pozitivne strane

Negativne strane

- vizualna rješenja nude osjećaj kontrole u planiranju - besplatna organizacija - prodaja vjenčanica preko portala - ribolovni izlet uključen u uslugu - wellness u ponudi - efikasno oglašavanje - poslovanje po principu affiliate programa - segmentiranje tržišta - SEM oglašavanje - Facebook marketing - privatnost i zaštita podataka - sveobuhvatna podrška - ušteda vremena - jednostavnost korištenja aplikacija

- ograničena tehnološka rješenja - izostanak iskustava drugih korisnika portala -nedostatak video prijenosa vjenčanja - nepostojanje predbračnog on-line savjetovališta - nedostatak strukture - nema cijena na ponudama - ograničenost usluga - mali kapital - nema ponude pustolovnih, rustikalnih i egzotičnih vjenčanja - nedostatak setova usluga - brzina rada aplikacije ovisi o brzini mrežne povezanosti sa poslužiteljem na kojem se nalazi aplikacija (brzini Interneta ili intraneta) - problemi sa sigurnošću na mreži (zaštita protiv upada, virusa i dr.)

Pitanja????

81

42_Franjo_Gajdek_www.idealnovjencanje.hr  
42_Franjo_Gajdek_www.idealnovjencanje.hr  

Franjo Maja i Gajdek Antonela

Advertisement