Page 1

Algemene Veiligheids

Instructies voor werken op HS Lijnen

Basisopleiding 2011

(voor werkleiders) ver. 1.0


Enkele afspraken

2

16/02/2011


Voorwaarden •

Deze opleidingsmodule is enkel voorzien voor werknemers van het niveau “werkleiders” – (opleiding van 1 dag)

Deze categorie werknemers mogen bijgevolg Elia documenten (TWVG, WVG,…) ontvangen en ondertekenen.

Om een Elia certificaat te behalen dienen de werkleiders te slagen (met 70%) in een kennistest van 20 meerkeuzevragen.

Deze module kan eveneens gebruikt worden bij het principe “train the trainer”.

3

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Introductie en wettelijke verplichtingen Terminologie Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Voorwaarden / bevoegdheden De middelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Identificatie van een HS- mast en/of lijn Beklimmen van een HS- mast Afbakening van de werkzone Arbeidsmiddelen Werken in de nabijheid van HS- lijnen Omgevingsfactoren Noodprocedure (evacuatie) Milieu Overige

4

16/02/2011


Elia als transmissienetbeheerder Frankrijk,

Elia

Nederland, Luxemburg

Frankrijk, Nederland,

elia

Luxemburg

EXPORT

IMPORT

Grote en Middelgrote industrie

Transmissie Elektriciteitsproducenten

5

16/02/2011

380 tot 30kV

Distributie van 26kV tot 230V

KMO’s, professionele klanten, huishoudens


Elia in cijfers Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet van 30 tot 380 kV •8412 km luchtlijnen en ondergrondse kabels •800 hoogspanningsstations •21.000 hoogspanningsmasten

6

16/02/2011


Dispatching

7

16/02/2011


Wettelijke verplichtingen Welzijnswet

1. Werkgever?

2. De hiĂŤrarchische lijn?

3. Allen? Een preventiebeleid uitwerken voor zijn onderneming.

Verantwoordelijk om het welzijnsbeleid toe te (laten) passen dat werd uitgevaardigd door de werkgever. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en voor die van onze collega's.

8

16/02/2011


Wettelijke verplichtingen WELZIJNSWET De opdrachtgever (Elia nv) moet:

OPLEIDING / INFORMATIE + TEST (Welzijnwet 04.08.96 + K.B. 27.03.98)

Het veiligheidscertificaat is strikt persoonlijk en 2 jaar geldig voor externen en 3 jaar voor Elia personeel !!!

9

16/02/2011


Verplichtingen Elia

Algemene aankoopvoorwaarden  Taalgebruik op de werf

Algemeen veiligheidsreglement

Lastenboek

10

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

11

Introductie en wettelijke verplichtingen Terminologie Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Voorwaarden / bevoegdheden De middelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Identificatie van een HS- mast en/of lijn Beklimmen van een HS- mast Afbakening van de werkzone Arbeidsmiddelen Werken in de nabijheid van HS- lijnen Omgevingsfactoren Noodprocedure (evacuatie) Milieu Overige

16/02/2011


WAAKDRAAD

TERMINOLOGIE Masttoplichaam

Mastarm

ISOLATOREN

GELEIDERS Antiklimgordel

Mastlichaam

Veiligheidsgrensplaat

Draadstelplaat

Niet-elektrische Elia ruimte 12

16/02/2011

Elektrische Elia Ruimte

Groep van 3 elkaar horende lijnkabels

Masttop

Draadstel


TERMINOLOGIE Elektrische Elia Ruimte

Niet elektrische Elia Ruimte

13

16/02/2011


TERMINOLOGIE Draadstelplaat: Deze plaat bevindt zich onderaan het mastlichaam. Bij masten met meerdere draadstellen wordt elke plaat zodanig geplaatst dat ze de reĂŤle positie van het draadstel aanduidt. Deze nummering omvat het spanningsniveau van de lijn gevolgd door het eenmalige door ELIA toegekende draadstelgetal (voorbeeld: 70453, 150-201, 380-60).

H

14

16/02/2011


TERMINOLOGIE Veiligheidsgrensplaat • Zijn identiek aan de draadstelplaten die zich onderaan het mastlichaam bevinden. •Geeft de grens aan tot waar men veilig kan werken als de geleiders (draadstellen) onder spanning staan. •Als er werken moeten worden uitgevoerd boven deze grens, dan moet ofwel de lijn ofwel de wederinschakelaar van het naburige draadstel buiten dienst genomen worden.

Afstand D volgens toepassingsnota 4.59

D

15

16/02/2011

380 Kv

11 m

220 Kv

7.1 m

150 Kv

6.2 m

<= 70 Kv

3.5 m


TERMINOLOGIE Ankerpunt (AP): Beschermingsmaatregel tegen vallen van op hoogte.  Worden gebruikt om te klimmen of om zich te verankeren op een hoek van een HSmast om er werken uit te voeren.

 Mogen niet gebruikt worden om materiaal naar boven te hijsen.  Uitzondering: noodgeval (evacuatie van persoon).  Een ankerpunt dat de val van een persoon gebroken heeft, moet vervangen worden (vervangen van AP en klimbout).  Alvorens een ankerpunt te gebruiken, dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat ankerpunt en klimbout in goede staat zijn.

16

16/02/2011


TERMINOLOGIE De DVS (dubbele varkensstaarten) zijn uitsluitend bestemd om de levenslijn op haar plaats te houden.

PA AP

Ter hoogte van elke geleider wordt een bijkomende DVS geplaatst.

17

16/02/2011

DQC DVS


TERMINOLOGIE Isolatorketting:

Ophanging

18

16/02/2011

Halfankering

Ankering


TERMINOLOGIE De waakdraad of bliksemkabel dient om de bliksem op te vangen en af te voeren naar de aarde via de mast. De bliksemkabel is spanningsloos en heeft een beschermende functie. Hij bevindt zich steeds ter hoogte van de kop van de mast.

Bakenbollen worden op de bliksemkabels geplaatst in de onmiddellijke omgeving van snelwegen, waterwegen en luchthavens om een betere zichtbaarheid van de HSkabels te verzekeren bijv. bij interventies of ander luchtverkeer.

19

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

20

Introductie en wettelijke verplichtingen Terminologie Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Voorwaarden / bevoegdheden De middelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Identificatie van een HS- mast en/of lijn Beklimmen van een HS- mast Afbakening van de werkzone Arbeidsmiddelen Werken in de nabijheid van HS- lijnen Omgevingsfactoren Noodprocedure (evacuatie) Milieu Overige

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen

Onze gevaren:

• • • •

21

Werken in de hoogte Elektriciteit - Inductie Blootstelling aan niet-ioniserende straling Gebruik van gevaarlijke producten

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Werken in de hoogte Gevaar: hoogte

Risico: val

3 valfactoren ď&#x192; 3 verschillende risiconiveauâ&#x20AC;&#x2122;s Hoe groter de valfactor, hoe groter de impact van de val !!! Ankerpunt boven het hoofd en leng aangespannen boven het hoofd.

Ankerpunt ter hoogte van de bevestiging van het harnas op de rug of iets hoger

Ankerpunt onder de bevestiging van het harnas op de rug of dichtbij de voeten

Valfactor = 0 Val tussen 0 et 0,5m

Valfactor = 1 Val tussen 0,5 et 2m

22

16/02/2011

Valfactor = 2 Val tussen 3 et 5,75m


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Werken in de hoogte Slingereffect Hoe voorkomen ? Een goede ankerpuntplaats (maximale hoek:30°). Correct PBM gebruik

23

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Werken in de hoogte

Uitwendig letsel Zichtbaar

24

16/02/2011

Inwendig letsel Onzichtbaar


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Elektriciteit

Belangrijkste gevaren op HS-lijnen: - Lijnen onder spanning - Inductie Risicoâ&#x20AC;&#x2122;s die daaruit voortvloeien - Elektrisering - Elektrocutie - Vlamboog

Preventiemaatregelen: - Buiten spanning zetten - Afstand houden - Hindernissen plaatsen

25

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Effecten op het menselijk lichaam

– Bij een stroom van enkele mA ontstaan er spierkrampen – Bij een stroom van enkele tientallen mA: oncontroleerbare spiersamentrekkingen – Bij 30 tot 50 mA: hartritmestoornissen – Bij een stroom groter dan 50 mA: inwendige brandwonden. Een stroom groter dan 30 mA een ernstig gevaar oplevert voor de mens.

26

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Elektriciteit  Risico’s

Elektrocutie - elektrisering:

Elektrische boog:

• spiersamentrekkingen • krampen

• projectie gloeiende deeltjes

• hartfibrillatie

• warmtestraling

• inwendige brandwonden

• UV-straling

• Schade aan bloed, zenuwstelsel en ademhalingsstelsel

• uitwendige brandwonden

27

16/02/2011

• vlammen


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Elektriciteit: Preventiemaatregelen Afstand houden als netelementen onder spanning staan

niet spanningsloos gesteld als werken gegarandeerd worden uitgevoerd onder de veiligheidsgrensplaten.

28

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Elektriciteit: Veiligheidsafstanden Afstand DL: De afstand DL begrenst de zone die het geheel omringt van de actieve naakte elementen onder spanning.

DL in functie van het spanningsniveau 380 Kv

2,5m

220 Kv

1,6m

150 Kv

1,2m

70 Kv

0,75m

36 Kv

0,38m

30 Kv

0,32m

DL komt ongeveer overeen met de lengte van de isolatorketting.

29

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Elektriciteit: Veiligheidsafstanden Afstand DV: De afstand DV begrenst de nabijheidszone. Het is enkel in uitzonderlijke gevallen toegelaten om in de nabijheidszone te werken.

DV in functie van het spanningsniveau

DV = 1 of 2 meter groter dan DL

30

16/02/2011

380 Kv

4,5m

220 Kv

3,6m

150 Kv

3,2m

70 Kv

1,75m

36 Kv

1,38m

30 Kv

1,32m


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Werken in de nabijheidszone (DV) is slechts uitzonderlijk toegelaten !!!

Uitvoerder

Toezichter

Positionering leng

31

16/02/2011

DL

DV

 Er moeten speciale veiligheidsmaatregelen genomen worden om elk binnendringen in DL-zone te beletten, zowel met een lichaamsdeel (positioneringleng) of met werktuigen zoals verfborstels, steeksleutels, metalen profielen, e.d. …  Er is permanent toezicht nodig door een vakbekwaam persoon « BA5 » Elia. (CVW 7.1)


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Afstanden: specifieke masten persoonsmaten  zie bijlage AVIL procedure!

Enkel bij beklimming van speciale masten (hoekmasten, Caravelle masten, …)

32

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Hindernissen Worden weergegeven d.m.v. rode vlaggen geplaatst op de grens tussen de werkzone en de verboden zone.

33

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Vitale zeven

Doel: CreĂŤren van een veilige werkomgeving in de buurt van HS-installaties en/of voor werken aan HS-installaties

34

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Vitale zeven 1. Voorbereiden van de werkzaamheden

35

Op een eenduidige wijze de installaties identificeren waarop men zal werken (HS-veld, HS-cel, Feeder, spanningsniveau, masten )

Gebruik van een goedgekeurde schakelnota

Gebruik van de RA schakelen

Opstellen documenten: WVG, BVIP, RA werken,…

Gebruik van de kaart “schakeling in uitvoering”

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Vitale zeven 2. Zichtbare onderbreking

36

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Vitale zeven 3. Installaties vergrendelen + borgen !

37

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Vitale zeven 4. Afwezigheid spanning controleren

38

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Vitale zeven 5. Aarden + kortsluiten

39

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Vitale zeven 6. Afbakening

7. Vrijgegeven van de installatie voor werken (WVG + AIV)

40

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Inductie spanning Is de spanning die opgewekt wordt in een geleider buiten dienst (tot 10% van de Unom.), die zich in de nabijheid bevindt van een andere geleider in dienst. Dit kan zelfs voorkomen indien de beide uiteinden in de HS-post geaard zijn. De grootte van de opgewekte spanning is evenredig met:  de parallelle lengte van de geleiders.  met de grootte van de spanning op de geleiders die in dienst zijn. Effecten van inductie op een persoon die een pyloon beklimt: Komen voor op bv. 380 kV-masten; prikkelen van de huid naargelang men dichter bij het draadstel onder spanning komt, de klimmer kan verkeerde bewegingen maken die het evenwicht doen verliezen. Algemene regel: Inductie op losse mastprofielen (delen die men ophijst)  In dit geval is het nodig om de losse metalen delen eerst te aarden alvorens ze aan te raken.

43

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Werkaardingen / inductie: (A.R.E.I art. 266.05.1.1) Steeds een (zichtbare) aarding voorzien langs beide zijden van de werkplaats. Werk- of inductieaardingen worden geplaatst door de werkleider (+ borging met blauwe kaart).

Opm: Voor de veiligheid van de werknemers die de geleiders zouden kunnen benaderen of aanraken tijdens hun werk (rechtstaan op de mastarm of de kabels met de hand aanraken) moeten werk-of inductieaardingen worden aangebracht op de plaats waar ze werken.

44

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Plaatsen van een aarding: 1.

De werkaarding verbinden met de mast.

2.

De werkaarding verbinden met het fasedeel met een isolatiestok of valaarding, evt. na een voorlopige aarding met geaarde ladder.

3.

Wanneer grote fasedelen uit elkaar moeten worden verwijderd (vb. bretel lossen), eerst de twee delen afzonderlijk aarden.

4.

De aarding voorzien van een blauwe werkkaart

Wegnemen van een aarding:

45

1.

Lossen van de werkaardingen eerst aan de fasedeelzijde met een isolatiestok.

2.

Lossen van de werkaarding van de mast.

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen

Inductie op HS-lijn A-C ?

A

87

B

126

C

46

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen

87

A

B

126

Als men een ladder gebruikt om de geleiders te bereiken, zal men eerst deze moeten wegnemen alvorens de aarding te verwijderen !

Opgelet ATTENTION 47

16/02/2011

C


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Sluiten van een elektrische kring !!!

A

87

B

126

Opletten 48

16/02/2011

C

Nooit doen : levensgevaar


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Aarden van een bretel ď&#x192; 2 zijden aarden !!!

49

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen

A

Steeds alert zijn voor ontladingen door inductiespanning (ladders, bretellen,…)

ATTENTION ATTENTION

50

16/02/2011

87

B

126

C


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Voorbeeld:

Kortsluitvaste aarding in post A

51

16/02/2011

Werkaarding aan de mast

Kortsluitvaste aarding in post B


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Buiten dienstname van de wederinschakelaar (RW) : De buitendienststelling van de RW is verplicht van zodra de veiligheidsgrens overschreden wordt (voorbij de veiligheidsgrensplaten)

Opgelet: De snijding van de RW mag in geen geval leiden tot een vals gevoel van veiligheid tegenover de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s verbonden aan de werken. Niet vergeten dat een draadstel met een RW buiten dienst, staat altijd onder spanning en is dus gevaarlijk. Het buitendienst stellen van de RW mag geen invloed hebben op de werkmethode.

52

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Niet-ioniserende straling Gevaren: Niet-ioniserende straling. Risico’s: - problemen met het hartritme - stijging van de bloeddruk - verstoorde bewegingsfuncties - slechte bloeddoorstroming in de ogen Preventiemaatregelen: - afstand houden - buitendienstname van de antenne(s) - Vermijd verplaatsingen vóór de antenne (vóór < 60 sec) - zich uitrusten met een detector

53

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Niet-ioniserende straling De werknemers die in de veiligheidsruimte werken, beschikken steeds over een detector (General Microwave H600A) waarmee ze op elk moment kunnen controleren of de antenne wel degelijk gedesactiveerd is. Dit toestel geeft eveneens een auditief signaal wanneer de alarmdrempel wordt bereikt (bijvoorbeeld bij een foutieve wederinschakeling van de antenne tijdens de werken).

54

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Niet-ioniserende straling Veiligheidsgabarit (GOF) Directionele antennes

55

16/02/2011

Zicht in perspectief


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Niet-ioniserende straling Veiligheidsgabarit (GOF) Parabolische antennes

Zicht in perspectief

56

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Niet-ioniserende straling

Veiligheidsgabarit (GOF) Omnidirectionele antennes

Zicht in perspectief

57

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Gevaarlijke producten Gevaarlijke producten: verven, solventen, gassen, oliën, … Risico: ontvlambaar, explosief, toxische dampen, vergiftiging, brandwonden Preventiemaatregelen: • Vervang een gevaarlijk product door een minder gevaarlijk • Zorg voor voldoende ventilatie • Respecteer de recipïenten • Lees het etiket - R&S zinnen – binnenkort H&P zinnen (gevarenaanduiding & veiligheidsaanduidingen)-(GHS-CLP) • Meng niet eender welk product • Bewaar enkel de dagdagelijkse hoeveelheid op de werf • Draag de gepaste PBM’s

58

16/02/2011


Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Nieuwe pictogrammen

GHS systeem Verordening CLP Classification Labelling Packaging

59

16/02/2011


Gevaren, risico’s en preventiemaatregelen Het milieu Gevaren: - Afbikken van oude verven (lood) - Mengen van verven - Gebruik van een compressor - Aanbrengen van corrosiewerende producten op de structuur van de mast -….. Risico’s: - Bodemvervuiling - Vervuiling van de omgeving … -Preventiemaatregelen: -

Verzamelen van het afval na het afbikken Gebruik van een opvangzeil bij het mengen van verven Olieopvangbak voor lekken van compressoren Inpakken van masten met zeildoeken …

60

16/02/2011


61

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

62

Introductie en wettelijke verplichtingen Terminologie Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Voorwaarden / bevoegdheden De middelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Identificatie van een HS- mast en/of lijn Beklimmen van een HS- mast Afbakening van de werkzone Arbeidsmiddelen Werken in de nabijheid van HS- lijnen Omgevingsfactoren Noodprocedure (evacuatie) Milieu Overige

16/02/2011


Voorwaarden en Bevoegdheden Voorwaarden

Opleiding  Badge, certificaat AVIL, BA4, BA5?

Opdracht + TWVG of WVG of ATBE en/of BVIL

Geen certificaat AVIL  werken onder begeleiding Elia (BA5)!

De werkgever van de contractant moet zorgen dat zijn werknemer de nodige opleidingen gekregen heeft (klimmen,…)

63

16/02/2011


Voorwaarden en Bevoegdheden Bevoegdheden

BA4  Gewaarschuwden Personen die gewaarschuwd zijn omtrent de elektrische risico’s

BA5  Vakbewamen Personen die via kennis de gevaren van elektriciteit zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen om de risico’s te elimineren of te minimaliseren

64

16/02/2011


De middelen 

AVIL-certificaat  na opleiding en geslaagde kennistest (geldigheid 2 jaar voor externen – 3 jaar Elia)

BVIL  checklist specifieke instructies per HS-Lijn

RA  steeds verplicht vòòr elk werk

WVG + AIV  nodig bij snijding van een HS-element en/of RW

TWVG  nodig bij werken in EER (Elektr. Elia Ruimte)

ATBE - ATBN

Vuurvergunning  nodig bij risico’s op brand

Kaartensysteem (CVM)

65

16/02/2011


De middelen BVIL

Een genummerd Elia document dat de afspraken vastlegt tussen de opdrachtgever Elia en zijn contractor

Is een formulier ingevuld door Elia- lijnverantwoordelijke, in overleg met de werkleider of verantwoordelijke van het betrokken bedrijf

Checklist (F301) opgesteld bij de opening van de werf

Groepeert de noodzakelijke instructies en informaties, onder andere lijnschema, mastprofielen en afbakeningsinstructies.

Wordt aanvaard door handtekening van de afgevaardigde van de aannemer

Legt de werkomgeving en opslagzone vast. Geldt voor een bepaalde termijn en een welbepaald werk.

66

16/02/2011


De middelen BVIL

Communicatieafspraken worden gemaakt

Geeft geen toelating tot werken (daarvoor is een (T)WVG nodig).

Maakt het de werkleider mogelijk de lijnwerkers te informeren.

Lijnwerkers bevestigen dat zij de informatie hebben gekregen door een handtekening op de betrokken BVIL.

De werkleider moet steeds zijn exemplaar van de BVIL op de werf hebben Hij moet de BVIL kunnen voorleggen aan een Eliaagent die het hem vraagt.

67

16/02/2011


BVIL

68

16/02/2011

Checklist van veiligheidsmaatregelen


Beschrijft de bijzondere veiligheidsinstructies

Alle WL + uitvoerders dienen de BVIL te ondertekenen voor kennisname !

69

16/02/2011


De middelen Risicoanalyse

De uitschakeling van gevaren en de vermindering van risico's tot een aanvaardbaar niveau vormen de basis tot “veilig werken”. De uitvoerder van een werk dient vóór aanvang van het werk de gevaren te detecteren en de risico’s in te schatten. Indien nodig  preventieve maatregelen Bij Elia is deze risicoanalyse voor een groot aantal werken geformaliseerd via specifieke formulieren zoals bv.: • RA schakelen • RA werken • Specifieke RA kabelmetingen • Specifieke RA lijnwerken • Specifieke RA beveiligingen • … De risicoanalyse maakt steeds deel uit van iedere werkvoorbereiding.

De werkleider moet altijd zijn RA op de werf beschikbaar hebben

• • •

70

16/02/2011


De middelen Risicoanalyse

Voor aanvang van de werken 71

16/02/2011


De middelen Risicoanalyse 1. Het gevaar elimineren

3. Collectieve bescherming 2. Risico verminderen

5. Waarschuwing / Instructies

4. Individuele bescherming

72

16/02/2011


De middelen WVG en AIV

Genummerd document dat de ontvanger toelaat om de vermelde werken aan te vangen.

De werkvergunning CVM garandeert de hoofdaannemer dat Elia de nodige veiligheidsmaatregelen (vitale 7) heeft uitgevoerd.

Bij werken met hoofd- en onderaannemer(s) wordt er enkel voor de hoofdaannemer een werkvergunning opgemaakt (cascadeprincipe).

De WVG dient door de LVB persoonlijk aan de WL te worden overhandigd  crosscontrole van de VM nodig!

73

16/02/2011


De middelen WVG Beschrijft de werkzone, geldt voor een bepaalde termijn en een welbepaald werk. 

Altijd nodig om aan een HS-mast werken uit te voeren boven de veiligheidsgrensplaten. 

Coördinatie indien 2 WVG in de zelfde site.

De WL of BA5 GS controleert de veiligheidsmaatregelen volgens het AIV (crosscontrole). 

Vervolgens ondertekent de WL de WVG voor aanvang van de werken. 

74

16/02/2011


De middelen WVG

VERVANGING VAN DE WERKLEIDER: Verklaring ondertekend door de werkleider en zijn vervanger. Einde werk : Teruggave van de WVG, ondertekend door de werkleider. Ontvangst WVG voor einde werk : De werkleider dient de WVG te ondertekenen voor einde der werken en terug te bezorgen aan de LVB. Vervolgens kan de SB het netelement opnieuw in dienst nemen. 3 bladen: • wit (wordt uitgehangen in de relaiszaal) • geel (voor de werkleider) • roze (voor de lokale veiligheidsbevoegde LVB)

75

16/02/2011


De middelen AIV

NIET verplicht voor: Het uitvoeren van schakelingen. Het bezoeken van een ruimte van de elektrische dienst of een elektrische installatie waarvoor geen arbeidsmiddelen nodig zijn (administratieve taken, vergadering, â&#x20AC;Ś)

76

16/02/2011


De middelen TWVG

Geeft toelating aan derden om de elektrische ruimte van Elia te betreden wanneer Elia geen opdrachtgever is (technicus van GSMoperatoren)

Werken uit te voeren, in de elektrische Elia ruimten waarvoor geen snijding (HS-netelement) vereist is (schilderen van mastlichamen).

Werkzaamheden uit te voeren in de niet-elektrische Elia ruimten.

De TWVG dient door de Elia verantwoordelijke persoonlijk te worden overhandigd.

Is genummerd en geldt voor een bepaalde duur.

De TWVG garandeert aan de contractor dat Elia alle nodige veiligheidsmaatregelen eigen aan dit werk heeft uitgevoerd.

77

16/02/2011


De middelen

78

16/02/2011


De middelen

ď&#x201A;§

ATBN wordt opgehaald door de SB (zie SN) bij

ď&#x201A;§

ATBE wordt ter beschikking gesteld door de LVB

de netgebruiker. Minimale inhoud bepaald, scheidingen, vergrendelingen en aardingen. Niet de vorm (document van de netgebruiker / klant)

Is een Elia-formulier te vergelijken met een WVG maar Elia is geen opdrachtgever!

81

16/02/2011


De middelen Vuurvergunning

De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen in de vuurvergunning (FO009 Vuurvergunning). â&#x20AC;˘ Het gebruik van de vuurvergunning is verplicht, bij werkzaamheden met open vlam en dit zowel voor eigen personeel als voor onderaannemers. â&#x20AC;˘ Mogelijkheid om op te maken voor meer dan 1 dag, MAAR beperkt in tijd en afhankelijk van de omstandigheden!

82

16/02/2011


De middelen Vuurvergunning

Voor een bepaald werk en voor een bepaald duur

83

16/02/2011


De middelen Veiligheids en Gezondheidsplan In geval de werken vallen onder tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn het gezondheidsplan, het coรถrdinatie dagboek, het post interventie dossier en de certificaten van het materiaal zijn op aanvraag te consulteren.

84

16/02/2011


De middelen Kaartsysteem = hangslot •De blauwe werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de WL (Elia of contractant), het serienummer is verbonden met een AIV. •Rode, oranje en gele werkkaarten worden enkel geplaatst door bevoegde personen van Elia.

 Elke veiligheidsmaatregel wordt voorzien van een kaart = SLOT !  Beschikbaar in elke post aan het Sarqabord  Meerdere kaarten op dezelfde veiligheidsmaatregel zijn mogelijk

85

16/02/2011


De middelen Kaart = CVM

 Kaart slechts weg te nemen door de verantwoordelijke van de kaart (en als aan de voorwaarden is voldaan)  Slechts als de laatste kaart wordt weggenomen  veiligheidsmaatregelen wegnemen!  De WL dient Blauwe kaarten te plaatsen op alle VM die hij neemt

86

16/02/2011


De middelen Kaart = CVM

•De rode exploitatiekaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de exploitatiebevoegde EB (dispatching). •Oranje Werkkaarten worden alleen gebruikt in het kader van projecten.

•De gele werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de LVB. •De blauwe werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de WL.

87

16/02/2011


De middelen   

88

Exploitatiebevoegde (EB): zal alle schakelingen in het net (laten) uitvoeren op basis van een schakelnota. Schakelbevoegde (SB): voert alle schakelingen en handelingen uit die hem opgedragen worden door de Exploitatiebevoegde. Lokale VeiligheidsBevoegde (LVB): De LVB is verantwoordelijk voor de controle, coördinatie en/of het nemen van de veiligheidsmaatregelen in de site waarvoor hij aangesteld is. Projectconducteur (PRC): voert mogelijk de taak van LVB uit en zal ook alle veiligheidsmaatregelen specifiëren en uitvoeren op installaties nog niet gekend door NEX. Hij doet coördinatie v.e. project.

16/02/2011


De middelen •

Werkleider (WL): van Elia of contractor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werken en voor alle bijkomende en extra veiligheidsmaatregelen die hieraan specifiek gebonden zijn. • Hij licht zijn equipe in • Staat in voor hun veiligheid • Dient steeds ter plaatse te zijn • Bij afwezigheid  vervanging door vervangende WL + vermelden op WVG !

Uitvoerenden: werken onder de bevoegdheid van de WL

89

16/02/2011


De middelen Afzonderlijk tewerkgestelde werknemer  geen werk uitvoeren in gevaarlijke omstandigheden.  in de hoogte (vanaf 2 m) moet er een tweede persoon aanwezig zijn. Uitvoerder

 andere persoon aanwezig: moet beschikken over en gepast alarmmiddel (bijv. gsm). NOODNUMMER per telefoon: 100 NOODNUMMER per GSM: 112

90

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

91

Introductie en wettelijke verplichtingen Terminologie Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Voorwaarden / bevoegdheden De middelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Identificatie van een HS- mast en/of lijn Beklimmen van een HS- mast Afbakening van de werkzone Arbeidsmiddelen Werken in de nabijheid van HS- lijnen Omgevingsfactoren Noodprocedure (evacuatie) Milieu Overige

16/02/2011


Collectieve / Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming op het werk => verplichting Een valbescherming is verplicht indien men werk op een hoogte vanaf 2 meter Het plaatsen van een collectieve bescherming

Indien niet mogelijk

Het ter beschikking stellen van PBM

Het dragen van PBM

92

16/02/2011


Collectieve

-

Collectieve / Persoonlijke beschermingsmiddelen

Platform (zendmasten) Beschermnet Portiek

93

16/02/2011


Collectieve / Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke

-

Klimhelm Klimschoenen Goedgekeurd harnas en leng Valstopapparaat Y-leng met klaphaken Levenslijn Handschoenen Beschermende werkkledij Ankerpunt

94

16/02/2011


Collectieve / Persoonlijke beschermingsmiddelen Persoonlijke Werkkledij • Vlamdovend

Veiligheidshelm (met kinriem)

• Alles bedekkend

Helm altijd verplicht voor iedereen

Werkhandschoenen

Harnas Werkkledij

Veiligheidsschoenen (hoog model) Alle persoonlijke beschermingsmidden moeten voorzien zijn van een CE-markering, gekeurd (bewijs) en voor industriële toepassingen geschikt zijn. 95

16/02/2011


Identificatie van een HS-mast en/of lijn Een HS-mast wordt geïdentificeerd door het mastnummer en de draadstelplaat. De mastnummerplaat, de verbodsplaat en UGE-nummerplaat staan steeds langs de dichtsbijzijnde straatkant. De draadstelplaat hangt altijd op de zijde van het betreffende draadstel.

1

Voorbeeld van foto: Spanning: 150 kV Draadstel: 106

UGE: Unité Geographique/Grafische Eenheid De mastnummerplaat, de verbodsplaat en de UGE-nummerplaat vormen samen het AANDUIDINGSPANEEL !

DRAADSTELPLAAT

PYL130

MASTNUMMERPLAAT (1) + VERBODSPLAAT

96

16/02/2011

UGE-nummerplaat

150-106


Identificatie van een HS-mast en/of lijn Rondom een hoogspanningspost kunnen enkele masten hetzelfde mastnummer hebben, maar een verschillend draadstelnummer !!! 1

Mast 70 - 153

nummer 25

1

Draadstel nummer

150 - 103

1

HS-POST

150 - 102 25

97

16/02/2011

70 - 154

70 - 204


Identificatie van een HS-mast en/of lijn 1) Bvil en Werkvergunning 2) Het lijnschema raadplegen 3) De mast wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek mastnummer voor een bepaalde lijn (lijn n° en UGE n°). 4) De gegevens van het lijnschema vergelijken met alle draadstelplaten op de mast. 5) Alle veligheidsgrensplaten vergelijken met alle draadstelplaten (eventueel met verrekijker).

6) Wanneer de punten 1 tot 5 allemaal OK zijn, is men zeker van de identificatie en kan men (indien) nodig de rode vlaggen plaatsen om de zijde waarlangs niet mag geklommen worden aan te duiden.

98

16/02/2011


Identificatie van een HS-mast en/of lijn

99

16/02/2011


Identificatie van een HS-mast en/of lijn

100

16/02/2011


Beklimming van een HS-mast De eerste meters  gebruikt men een ladder, indien de omgeving het toelaat  onder meer afhankelijk van de staat van de ondergrond! PA AP

CD BS

25

Hmin= 4,25 m

Ne pas toucher aux fils même tombés à terre 0800 / 97 256

101

 Het eerste AP wordt op een klimbout bevestigd die zich op minimum 4,25 m boven het maaiveld bevindt.

16/02/2011


Beklimming van een HS-mast Beklimming methode

Indien geen AP aanwezig: 3 steunpuntenmethode (2 voeten en ĂŠĂŠn hand of omgekeerd)

102

16/02/2011


Beklimming van een HS-mast Beklimmingsmethode Meerdere klimmers:  de 1e klimmer plaatst een levenslijn vastgemaakt aan een ankerpunt.

 De anderen hechten zich vast aan de levenslijn en klimmen dan één voor één naar boven.  Ofwel wordt de klassieke methode met klaphaken en ankerpunten gebruikt (dubbele leng in Y vorm).

103

16/02/2011


30 minutes

104

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

105

Introductie en wettelijke verplichtingen Terminologie Gevaren, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en preventiemaatregelen Voorwaarden / bevoegdheden De middelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Identificatie van een HS- mast en/of lijn Beklimmen van een HS- mast Afbakening van de werkzone Arbeidsmiddelen Werken in de nabijheid van HS- lijnen Omgevingsfactoren Noodprocedure (evacuatie) Milieu Overige

16/02/2011


Afbakening van de werkzone Rode vlaggen

• • •

Wie: de contractant en Elia Waneer: voor aanvang van de werken Waar en hoeveel: De AVIL-procedure bepaalt het minimum aantal te plaatsen vlaggen (of in overleg met Elia-verantwoordelijke).

Opmerkingen: In bepaalde gevallen en met het akkoord van de Elia - verantwoordelijke van het betrokken SC, kunnen deze vlaggen ter plaatse blijven hangen  vermelding in de BVIL ! Basisregel:

-

Rode vlag = verboden te overschrijden.

-

Om de vlaggen te plaatsen boven de veiligheidsgrens, is het verplicht om te klimmen langs de kant die buiten spanning werd gesteld.

-

Om de mast te beklimmen is het verboden om de ladder te gebruiken langs de zijde onder spanning.

106

16/02/2011


Afbakening van de werkzone Werkzonegrens in het mastlichaam Werkzone

107

16/02/2011


Afbakening van de werkzone 1 draadstel en werken BOVEN de veiligheidsgrens Buiten dienst

Buiten dienst Werkzone

VG

Bij masten met 1 draadstel wordt geen afbakening geplaatst, maar wordt het draadstel buiten dienst gesteld en de toegang tot de HSmast wordt gespecifieerd in de BVIL.

108

16/02/2011


Afbakening van de werkzone Grens van de werkzone in de as van de HS-mast HS-mast met korte mastarmen Werkzone

BUITEN DIENST

IN DIENST

Verboden zone

Gevolg :

Werkgrens Werkzone in de as van de HSmast

109

16/02/2011

men kan maar tot in de helft van het masttoplichaam werken


Afbakening van de werkzone Grens van de werkzone op het hoekprofiel van de HS-mast HS-mast met lange mastarmen Werkzone

Werkgrens Grens van de werkzone in de hoek van de mast. In dit geval kan men in het volledige masttoplichaam werken.

110

16/02/2011

Buiten dienst

In dienst

Verboden zone


Afbakening van de werkzone Voorbeeld

Mast met een centrale ladder

Werkzone

VG

Centrale Ladder

111

16/02/2011

Verboden zone

Vlaggen worden aan de zijkant van de centrale ladder vastgemaakt (in dit voorbeeld aan de linker zijde, ter hoogte van de mastarmen), om de verboden zone aan te duiden.


Afbakening van de werkzone Voorbeeld

Verboden zone

Werkzone

Alle draadstellen aan de zijde waar de werken gepland zijn worden tezamen buiten dienst genomen VG

Standaardwerkgrens

112

16/02/2011

Mogelijke werkzone


Afbakening van de werkzone Gevaarzone op de grond Verplichte helmdracht in de afgebakende zone (mogelijk vallende voorwerpen als gevolg van werken op hoogte). De zone is verboden voor derden die geen toelating hebben.

werkhoogte

Geel/zwarte of oranje netten afbakening, indien mogelijk derden aanwezig.

10 % van de werkhoogte met minimum van 5m.

Gevaarlijke zone op de bodem 113

16/02/2011


Arbeidsmiddelen Werfkasten en stroomgroepen Voorwaarden: • Aangemeld bij ELIA via BVIL ? • CE-markering • Wettelijke keuring door EDTC • Aarden, dubbel geïsoleerd gereedschap? • IP44,… Gebruik: • Opstelling: lawaai, uitlaatgassen, hitte, … • In goede staat: stekkers, snoeren, etc … • Bescherm de kabels op de rijweg • …

114

16/02/2011


Arbeidsmiddelen Stellingen Voorwaarden: • Wettelijke keuring en in goede staat • Opbouwen door bevoegd personeel (opleiding/certificaat) • Voorzien van plint, borstwering en tussenleuning • Stabiel opstellen Gebruik: • Goedgekeurd door bevoegd persoon + aanduiden d.m.v. stellingkaart • Toegang via trappen langs binnenzijde • Geregelde herkeuring (1X/week) + na langdurige werkonderbreking • Bij Elia  jaarlijkse keuring door EDTC • Niets wijzigen

115

16/02/2011


Arbeidsmiddelen Lijnincident met een zelfdragende structuur

Zich steeds vastmaken aan de maststructuur! Dergelijke structuren worden rond onze HS-masten geplaatst teneinde deze af te dekken tijdens het afbikken van oude verflagen Is GEEN stelling !

116

16/02/2011


Arbeidsmiddelen Hoogtewerkers  Kijk de verschillende delen en beveiligingen na vóór elk werk (noodstop).  Gekeurd door erkend organisme  driemaandelijkse keuring en jaarlijks diepgaand onderzoek.  Verplaats de hoogtewerker altijd met de gondel in lage positie.  Gondel met borstwering, tussenleuning en plint. Het is verboden om op de borstwering te klimmen.  De bedienaar moet een opleiding hebben gevolgd.  Verplicht om zich vast te hechten aan de gondel.  Zorg ervoor dat de gondel niet wordt overbelast.  Personeel op de grond mag zich niet onder gondel begeven.  Maximale windsnelheid: 45 Km/h behoudens specificaties van de fabrikant.  Tweede persoon op de grond  Aarden (blauwe kaart)  inductie

117

16/02/2011


Arbeidsmiddelen Machines voor grondwerken

 Goed informeren omtrent de aard van de ondergrond alvorens de uitgravingen te starten : waterleidingen in de buurt, rioleringen aanwezigheid van kabels,…  Certificaat bedienaar nodig  Opgelet: TMB van toepassing  Stutten / beschoeien of taluderen van de uitgraving  Afbakening geel/zwart  vallen

118

16/02/2011

De aanwezigheid van een tweede persoon is nodig in de omgeving van de uitgraving.


Arbeidsmiddelen Kranen

 Trimestriële controles en jaarlijks diepgaande controle door een EDTC.  Wettelijke leeftijd: min. 18 jaar  Opleiding volgen + attest  Goede zichtbaarheid in stuurcabine

 Verkeersreglement respecteren  Opgelet voor de maximaal toegelaten last in functie van de uitgeschoven giek  Traag verplaatsen van de lasten  Windsnelheid: max 45km/h

Steeds aarden !

119

16/02/2011


Arbeidsmiddelen Fiets

V贸贸r het fietsen moet men steeds de staat van de installatie ge毛valueerd hebben. Deze moet minstens met een verrekijker nagezien worden. Een reservefiets moet steeds beschikbaar zijn in de buurt van het werk.

120

16/02/2011

Ladder met haken


Arbeidsmiddelen Verwijdering van beplanting + hakselen

 Specifieke opleiding voor het gebruik van de arbeidsmiddelen  Gebruik PBM (helm, gelaatscherm, handschoenen,…).  Respecteer de wegcode  Afvoeren van het afval

121

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen Kranen Valstraal Is de straal van een cirkel waarvan het middelpunt de basis is van de kraan en de spanwijdte de maximumhoogte van de giek. Opgelet voor kranen waarvan de valstraal de nabijheidszone van de HS-lijn snijdt. Wanneer werken het gebruik van een kraan vereisen en wanneer er risico is voor het binnendringen van de nabijheidszone is een werkvergunning vereist.

122

16/02/2011

Valstraal Rayon de chute


Werken in de nabijheid van HS-lijnen Snoeiwerken Valstraal Dit is een straal waarvan het midden de snoeibasis is voor het snoeien van de beplanting of de voet van de beplanting. De spanwijdte = de maximumhoogte van de beplanting.

Valstraal

Belangrijk:  Derden informeren.  Afspraken met de eigenaars van de percelen.  Snoeivergunning nodig (voor snoeiers)  Afvoeren afval  Gebruik PBM (helm, handschoenen,…)

123

16/02/2011

Valstraal


Werken in de nabijheid van HS-lijnen Snoeiwerken

Valstraal

Valstraal

Als er snoeiwerken moeten worden uitgevoerd in de nabijheidszone van een lijn, is een werkvergunning vereist.

124

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen DL + Max Uitzwaai + Max Doorhang =

Gevaarlijke zone DL

R(radius) = DL DL = ± lengte van de isolatorketting Uitzwaai

Doorhang

· · · · ·

30 / 36 kV 70 kV 150 kV 220 kV 380 kV

: : : : :

0,4 0,8 1,5 2,1 3,4

m m m m m

+ + + + +

? ? ? ? ?

? = Doorhang + uitzwaai (Advies Elia)

125

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen

DV + Max Uitzwaai + Max Doorhang =

Nabijheidszone DL

Uitzwaai

Doorhang

· · · · ·

30 / 36 kV : 0,4 m +1m= 70 kV : 0,8 m +1m= 150 kV : 1,5 m +2m= 220 kV : 2,1 m +2m= 380 kV : 3,4 m +2m=

1,4m 1,8m 3,5m 4,1m 5,4m

+? +? +? +? +?

? = Doorhang + Uitzwaai (Advies Elia)

126

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen ? = Max Doorhang + Max Uitzwaai

  

127

Is afhankelijk van de plaats Is aan te vragen aan de lijnverantwoordelijke Wordt gegeven voor een bepaalde lijn en tussen welbepaalde mastnummers.

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen

Uitzwaai

128

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen Doorhang

129

16/02/2011


Werken in de nabijheid van HS-lijnen Kraan / Snoeiewerken buiten de nabijheidszone

Kraanwerken / Snoeiewerken

UITVOERING

BVIL Kraan / Snoeiewerken in de gevaarzone

HS lijn buiten dienst en geaard

Kraan / Snoeiewerken in de nabijheidszone

WVG

Kraan / Snoeiewerken in de nabijheidszone

130

16/02/2011

RW buiten dienst

UITVOERING


Omgevingsfactoren Bij slechte atmosferische omstandigheden dienen beperkende maatregelen opgelegd te worden:

Extreem lage of hoge temperaturen: • Voorzie de gepaste beschermingskledij • Gladde structuren

Dichte mist: • Stop de werken wanneer men de leden van de ploeg of delen van de installatie niet meer kan onderscheiden

131

16/02/2011


Omgevingsfactoren •

Neerslag: • Onderbreek de werken bij hevige neerslag

Onweer: • Wanneer men de bliksem ziet en de donder hoort dienen de werken gestopt te worden • Verwijder u van de HS-installatie!

Wind: • Voer geen werken uit op hoogte (>2 meter) indien de windsnelheid meer dan 60 km/uur bedraagt. • Voor werkzaamheden met hijsmachines: +/- 45km/uur

132

16/02/2011


Noodprocedures Bij ongevallen: • • • • • • •

Ga de oorzaak na Zorg voor je eigen veiligheid Verwittig de hulpdiensten Zorg voor de vitale functies (ademhaling, hartslag) - EHBO Zorg voor niet vitale functies (bloedingen, …) - EHBO Praat met het slachtoffer Neem nooit zelf risico’s

Bij elektrocutieongevallen: • • • • •

133

Verwittig de hulpdiensten en dispatching Laat installatie veilig stellen Borg de installatie Gebruik ev. geïsoleerde stok om het slachtoffer te verwijderen Bied EHBE (Eerste Hulp Bij Elektriciteitsongevallen)

16/02/2011


Noodprocedures Brandwonden: • • • •

Schakel de oorzaak uit Verwittig de hulpdiensten Bied eerste hulp (EHBO) Kledij in brand  gebruik deken of werkjas of rol over de grond • Algemene regel: eerst water, de rest komt later  20° - 20 min – 20 cm regel ! • Verschroeide kledij niet uittrekken (tenzij bij knelling) • Slachtoffer niet te veel laten drinken Geef elk arbeidsongeval (en schierongeval) aan! Voor externen: ook aan Elia (verplichting).

134

16/02/2011

Nooddouche


Noodprocedures Nuttige telefoonnummers:

Hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) : 112

Politie : 101

Elia algemeen noodnummer : 0800.95.062 INTERNE NOODNUMMERS DISPATCHING: • Dispatching Merksem: 03/640.66.66 – 97.66.66 • Dispatching Schaarbeek: 02/240.52.22 – 97.52.22 • Dispatching Namen: 081/23.71.00 – 93.71.00

135

16/02/2011


Noodprocedures Naastliggende bedrijven (SEVESO): • Noodprocedure van toepassing bij bv. brand, giftige wolk, explosie, … • • • • •

136

Werknemers worden verwittigd door politie, sirenes, radio, … Onderbreek het werk en beveilig de installatie Luister naar de radio om informatie te verzamelen Contacteer dispatching en/of verantwoordelijke Elia Contacteer het op het bord vermelde Seveso bedrijf om de exacte situatie te kennen.

16/02/2011


Noodprocedures (evacuatie) Redding: Hoe lang kan een persoon buiten bewustzijn blijven hangen in een harnas zonder lichamelijke gevolgen ?

Redding:

15 Minuten maximum

Vóór het begin van de werken stelt de aannemer en de verantwoordelijke Elia-agent een noodinterventieplan op onderdeel van BVIL..

  

Dit bevat o.a. : een plaats van afspraak voor de hulpdiensten. Het tel. n° van de hulpdiensten. De exacte coördinaten van de werkplaats.

Belangrijk: Geen enkel gevaarlijk werk mag toevertrouwd worden aan één enkele werknemer. De aanwezigheid van een tweede persoon is verplicht en noodzakelijk om waarschuwing of alarm te geven.

137

16/02/2011


Milieubeleid •

3 verschillende wetgevingen / gewesten • Iedereen dient de vigerende wetgeving te respecteren • Het is verboden om materialen te verbranden • Gooi geen producten, verven, solventen e.d. op grond of in de riolering • Dek bij schilderwerken de omgeving af

Respecteer de wetgeving m.b.t. grondverzet

Hou rekening met milieuvervuilingen bij onderstaande werkzaamheden aan: – Afbikken – Schilderen –…

138

16/02/2011


Overige Bijen, eksters, valken, â&#x20AC;Ś Controleer voordat u de mast beklimt of er zich een risico voordoet! Neem in geval van aanwezigheid van roofvogels (valken e.d.) contact op met Natuurpunt.

Als de dieren zich op een privĂŠ-eigendom bevinden, onderhandel dan met de eigenaar om de mast te kunnen bereiken. In geval er wilde dieren aanwezig zijn, respecteer dan de van kracht zijnde regionale wetgeving in de interventiezone.

139

16/02/2011


Overige â&#x20AC;˘ Controleer steeds dat de arbeidsmiddelen tijdig gekeurd werden en zich in goede staat bevinden â&#x20AC;˘ Controleer tijdig de geldigheid van uw Elia-badge!

Orde op de werf: De WL ziet erop toe dat de werf altijd ordelijk, veilig en proper is tijdens de volledige duur van de werken!

140

16/02/2011


Sanctionering Safeguard: • Databank certificaten (AVIx) • Inbrengen van overtredingen m.b.t. – Veiligheid – Milieu – Toegang • Overtreding wordt vastgesteld en gekwalificeerd volgens: – Zware, gewone of lichte overtreding • Met als gevolg  sanctie! • En terugkoppeling naar aankoopdienst!

141

16/02/2011


Vragen?

142

16/02/2011


Dank u voor uw aandacht, uw samenwerking en uw investering in de veiligheid!

Elia Safety

143

16/02/2011


Niets vergeten !!!

144

16/02/2011


En tenslotteâ&#x20AC;Ś

Test

145

16/02/2011

Evaluatie


Safety Support

Elia Asset nv Keizerslaan, 20 1000 Brussel E-mail: safety.support@elia.be Fax: +32.2.382.21.15 www.elia.be

146

16/02/2011

/formationigslchargesdestravaux  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/safety-environment/formationigslchargesdestravaux.pdf