MICHAILIDIS 2017

Page 1
Επιμέλεια & Σχεδιασμ ό ς κ α τ α λ ό γ ο υ :

S u p e r v i s o r & G ra p h i c d e s i g n o f c a t a l o g u e :

Υιοι Ν. Μιχαηλίδη Ι.Κ.Ε.

Michailidis Sons

© ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ι.Κ.Ε. 2017

© MICHAILIDIS SONS 2017

Το παρόν έντυπο είναι ιδιοκτησία της ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ι.Κ.Ε. Απαγορεύεται η μερική ή ολική ανατύπωση και διάθεση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια της ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ι.Κ.Ε.. Η ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ι.Κ.Ε. διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Τα χρώματα και οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πρωτότυπα. Τα πραγματικά μεγέθη των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχεση με τα αναγραφόμενα.

2

This catalogue is property of MICHAILIDIS SONS. Forbitten partial or total reproduction and making available to third parties without the written permission of MICHAILIDIS SONS. MICHAILIDIS SONS reverses all legal rights The company assumes no responsibility for any typographical erros. Colors and images can differ from the original. The actual sizes of the products may differ slightly in relation to listed.


Αγαπητοί μας πελάτες,

Dear customers,

Η

O

του σιδήρου, έχει κατορθώσει με επιτυχία να εδραιωθεί

established in the conscience of the professionals, who deal

στη συνείδηση των επαγγελματιών που ασχολούνται με το

with iron, with great success.

αντικείμενο.

The iron, mainly as an important material of construction with

Ο σίδηρος ως κατεξοχήν πρωταρχικό υλικό κατασκευής με

the immeasurable possibilities of application, is widely used

τις αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογών του, χρησιμοποιείται

not only in the sector of building, architecture and furniture,

ευρέως όχι μόνο στον τομέα της δόμησης αλλά και τις

but in the artistic creation as well.

αρχιτεκτονικής, της διακόσμησης, στο χώρο του επίπλου ακόμη

Our company has been following all the developments, the

και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

new applications and the new products at a local as at an in-

Εμείς παρακολουθώντας με συνέπεια και ενδιαφέρον τις

ternational level with responsibility and interest. Consequent-

εξελίξεις, τις νέες εφαρμογές, τα καινούργια προϊόντα τόσο

ly, we are in a position to offer our customers a great variety

σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είμαστε σε θέση να

of products of excellent quality and always at the most com-

παρέχουμε στους πελάτες μας μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων,

petitive prices of the market.

άριστης ποιότητας (ISO: πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας)

On our own plant, we work out the traditional iron part with

και πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

passion and the most up-to-date machinery and fully skilled

Στους ιδιόκτητους χώρους μας, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

staff.

και με άρτια ειδικευμένο προσωπικό δουλεύουμε με μεράκι το

The checking at all levels of production, from the original

παραδοσιακό εξάρτημα.

material to the final product offers us and our customers the

Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής από την πρώτη ύλη

guarantee of quality (ISO certificate of assuring quality) and

μέχρι το τελικό προϊόν προσφέρει σε μας και στους πελάτες μας

complete result.

την εγγύηση της ποιότητας και του άρτιου αποτελέσματος.

Our main concern in every case is to satisfy the most demand-

Βασικό μας μέλημα σε κάθε περίπτωση είναι να ικανοποιούμε

ing needs of the craftsman quickly, with consequence and re-

ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες του επαγγελματία με

sponsibility.

εταιρεία μας ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ με μια συνεχή και εξελισσόμενη πορεία επί σειρά ετών στον τομέα

ur company MICHAILIDIS N. SONS with a continuous and developing route, has accomplished to be

συνέπεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα.

Βασίλης Μιχαηλίδης

Vasilis Michailidis

3


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ // Contents

4

ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΛΑ .................................................... Simple scrolls

6

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ .............. Flowers and leaves (made of steel sheets)

28

ΚΑΡΑΒΟΛΑ .............................................................. Scrolls

7

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ............................ Leaves and accessories

30

ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ .................................... Scrolls with metal leaves

9

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ........................................ Lock covers

31

ΛΟΓΧΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ............................................ Steel spears

10

ΠΟΜΟΛΑ .............................................................. Door handles

32

ΛΟΓΧΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ............................................ Cast-iron spears

14

ΧΥΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ............................................... Cast-iron panels

33

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ .......... 16 Tops for tubes

ΧΙΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .................................................... X-shaped panels

34

ΧΥΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ .............................................. Cast-iron ornaments

17

ΚΟΙΛΙΕΣ, ΚΥΡΤΑ ...................................................... Window protective bars

35

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΧΥΤΕΣ ............................................. Cast-iron pinecones

19

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΕΡΓΕΣ .................................................. Holed bars

37

ΡΟΖΕΤΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ, ΜΠΙΛΙΕΣ ........ Rosettes, spheres

20

ΣΤΡΙΦΤΑ ................................................................. Twisted bars

39

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ .................................... Metal sheet accessories

21

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ......................................................... Panels

41

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ....................................................... Pine cones

22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................... Balusters

43

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ............................... Traditional accessories

23

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ......................................................... Panels

57

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΧΥΤΕΣ .................................................. Cast-iron flowers

24

ΜΟΤΙΦ ................................................................... “Motif” balusters

66

ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΧΥΤΑ .................................................... Cast-iron scrolls

26

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ .......................................................... Balusters

68

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΥΤΑ .............................. Cast-iron accessories

27

ΑΕΤΩΜΑΤΑ ............................................................. Pediments

70


ΑΚΡΟΣΚΑΛΑ ........................................................... End posts

71

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ............................... Metal sheet panels

98

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ ....................................... Tubular balusters

73

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER ........................... Laser-cut balusters

99

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................... Brass accessories

74

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ LASER ................................ 101 Laser-cut metal sheets

ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΒΕΡΓΕΣ .............................................. Forged bars

76

ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ................................................ 103 Sheet plate processing

ΚΟΥΡΜΠΕΣ ............................................................. Bended bars

77

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INOX ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ............................ 105 Inox accessories

ΛΑΜΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ .............................................. Forged handrails

78

ΠΟΡΤΕΣ ................................................................. 109 Doors

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ..................................... Handrail ends

80

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ Balconies

ΚΑΓΚΕΛΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ .................................... Naval balusters

81

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Window protection

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER ...................................... Laser-cut steel sheets

82

ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ........... 146 Interior & exterior staircases

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ..................................... Pattemed metal sheets

88

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ .......................................................... 163 Fencings

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ....................... Laser-cut church designs

91

ΠΑΤΙΝΕΣ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ ................................................ 172 Patinas & varnishes

............................................................

93

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ............................................................. 173 Code index

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ......... ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER Laser-cut balusters

95

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ...... ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER Laser-cut metal sheet

97

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ Shelters

............................ 127

.............................. 140

5


ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΛΑ // Simple scrolls Με λάμα 12x5mm-14x5mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With blade 12x5mm-14x5mm

6

100-01

100-02

100-03

100-04

100-05

100-06

Ύψος: 27 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 23 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 17 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 13 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 20 cm 12x5 mm 14x5 mm

100-07

100-08

100-09

100-10

100-11

100-12

Ύψος: 28 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 23 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 28 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 35 cm 12x5 mm 14x5 mm

Καράβολο τύπου S συμμετρικό, διαστάσεις και υλικό κατόπιν παραγγελίας

Ύψος: 28 cm 12x5 mm 14x5 mm

100-13

100-14

100-15

100-16

100-17

100-26Α

Ύψος: 23 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 19 cm 12x5 mm 14x5 mm

Καράβολο τύπου οβάλ, διαστάσεις και υλικό κατόπιν παραγγελίας

Ύψος: 35 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 23 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 50 cm 12x5 mm 14x5 mm

100-18

100-19

100-20

100-21

100-22

100-23

Ύψος: 16 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ημικύκλιο: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

Σαλίγκαρος: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 11 cm 12 mm 14 mm

Ύψος: 11 cm 12x12 mm 14x14 mm

Ύψος: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm


ΚΑΡΑΒΟΛΑ // Scrolls Με λάμα 12x5mm-14x5mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With blade 12x5mm-14x5mm

ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΛΑ Simple scrolls

7/1

Μαίανδρος λάμας

100-25

100-26

100-27

100-28

Ύψος: 26.5 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 8.5 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 34.5 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

7/2

7


ΚΑΡΑΒΟΛΑ // Scrolls Με λάμα 12x5mm-14x5mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With blade 12x5mm-14x5mm

ΧΙΑΣΤΑ ΛΑΜΑΣ X-shaped scrolls

ΧΙΑΣΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ X-shaped scrolls with aluminium rosette

Σε άλλες διατομές και διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Handmade scrolls

Σε άλλες διατομές και διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

104-01 Σκάλας 12x5 mm 14x5 mm

104-02 άνοιγμα: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

105-01

105-02

100-29

100-30

Σκάλας με ροζέτα 12x5 mm 14x5 mm

άνοιγμα: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ Forged scrolls

101-01

101-07

101-08

101-09

101-12

101-13

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

101-31

101-17

101-25

101-30

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας

101-34

ΚΥΚΛΟΙ ΑΠΟ ΛΑΜΑ - ΚΑΡΕ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ Forged circles

8

101-20

101-22

101-23

101-32

101-33

Ύψος: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 11 cm 12x12 mm 14x14 mm

Ύψος: 11 cm 12x5 mm 14x5 mm

Κατόπιν παραγγελίας

Κατόπιν παραγγελίας


ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ // Scrolls with metal leaves Με λάμα 12x5mm-14x5mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With blade 12x5mm-14x5mm

102-01

102-02

102-03

102-04

403-40

Ύψος: 40 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 24 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 18 cm 12x5 mm 14x5 mm

Ύψος: 20 cm 12x5 mm 14x5 mm

19 cm 12x6 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

9/1

403-41 545x80 mm 12x6 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

403-42

403-43

305x75 mm 12x6 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

430x170 mm 14 mm

9/2

9


ΛΟΓΧΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Steel spears Με καρέ 12x12mm-14x14mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With frame 12x12mm-14x14mm

110-01

110-02

110-03

110-04

110-05

110-06

110-07

110-08

Μπίλια

Μύτη

Κερί

Μπίλια αλουμινίου

Φλόγα

Φλόγα αξύριστη

Φλόγα φυλλαράκι

Φλόγα φυλλαράκι αξύριστη

110-09

110-10

110-11

110-12

110-13

110-14

110-15

110-16

Φυλλαράκι

Φλόγα μπίλια

Λόγχη

Κουταλάκι

Λόγχη αξύριστη

Λόγχη φύλλο

Φλόγα παλαιού τύπου

Φλόγα μπίλια νέου τύπου

10/1

10

110-17

110-18

110-19

Φλόγα φυλλαράκι νέου τύπου

Ψαροκόκκαλο

Ψαροκόκκαλο αξύριστη

Όλα τα σχέδια σε μήκος κατόπιν παραγγελίας. Ελάχιστο ύψος 15cm. Οι κάτωθι κωδικοί διατίθενται και στις παρακάτω διαστάσεις:

κωδικός

καρέ mm

κωδικός

καρέ mm

110-02

16χ16

18x18

20x20

110-06

16χ16

110-11

16χ16

18x18

20x20

110-01

16χ16

110-12

16χ16

18x18

20x20

110-03

16χ16

110-13

16χ16

18x18

20x20

110-10

16χ16

110-05

16x16


ΛΟΓΧΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Steel spears Με καρέ 12x12mm-14x14mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With frame 12x12mm-14x14mm

11/1

11/2

11/3

11


ΛΟΓΧΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Steel spears Με καρέ 12x12mm-14x14mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With frame 12x12mm-14x14mm

12

12/1

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7


ΛΟΓΧΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Steel spears Με καρέ 12x12mm-14x14mm (σε άλλη διάσταση και χιλιοστά κατόπιν παραγγελίας) // With frame 12x12mm-14x14mm

13/1

13/2

13


ΛΟΓΧΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ // Cast-iron spears

200-00801 140x65 mm

12

200-00806 200x70 mm

14

200-00911 113x30 mm

200-00802 14

14

140x90 mm

12

200-00807 125x45 mm

14

200-00912 115x27 mm

200-00803 14

16

159x69 mm

12

200-00808 180x70 mm

14

200-00913 105x25 mm

200-00804 14

14

135x60 mm

14

πεύκο

14

200-00917 180x80 mm

14

200-00919 160x85 mm

14

14

200-00914 145x40 mm

200-00805 14

200-00809 185x85 mm

14/1

200-00916

12

14

140x25 mm

12

14

200-00810 120x60 mm

14

200-00915 205x65 mm

14


ΛΟΓΧΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ // Cast-iron spears 15/1

15/2

15/3

15/4

15/5

15/6

15/7

15


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ // Tops for tubes ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ

κωδικός

ΜΠΑΛΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

υποδοχή

διαστάσεις

201-01001

40x40 mm

201-01002

50x50 mm

ΠΕΥΚΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ

κωδικός

υποδοχή

διαστάσεις

κωδικός

υποδοχή

93x50 mm

202-01001

30x30 mm

56x40 mm

203-01003

30x30 mm

95x60 mm

202-01002

40x40 mm

72x50 mm

203-01004

40x40 mm

201-01003

60x60 mm

130x70 mm

202-01003

50x50 mm

83x60 mm

203-01005

50x50 mm

201-01004

80x80 mm

160x92 mm

202-01004

60x60 mm

92x70 mm

203-01006

60x60 mm

201-01005

100x100 mm

190x100 mm

202-01005

80x80 mm

125x90 mm

202-01006

100x100 mm

155x110 mm

ΜΠΑΛΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ

ΚΑΠΑΚΙΑ ΧΥΤΑ

κωδικός

υποδοχή

διαστάσεις

κωδικός

υποδοχή

κωδικός

υποδοχή

204-01001

30x30 mm

60x37 mm

205-01101

30x30 mm

206-01101

40x40 mm

204-01002

40x40 mm

75x50 mm

205-01102

40x40 mm

206-01102

50x50 mm

204-01003

50x50 mm

85x60 mm

205-01103

50x50 mm

206-01103

60x60 mm

204-01004

60x60 mm

100x70 mm

205-01104

60x60 mm

206-01104

80x80 mm

204-01005

80x80 mm

132x90 mm

205-01105

80x80 mm

206-01105

100x100 mm

204-01006

100x100 mm

160x110 mm

205-01106

100x100 mm

ΡΟΖΕΤΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ

16

ΡΟΖΕΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ κωδικός

υποδοχή

κωδικός

υποδοχή

207-01101

30x30 mm

208-01101

30x30 mm

207-01102

40x40 mm

208-01102

40x40 mm

207-01103

50x50 mm

208-01103

50x50 mm

207-01104

60x60 mm

208-01104

60x60 mm

207-01105

80x80 mm

208-01105

80x80 mm


ΧΥΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ // Cast-iron ornaments

210-01301 14 mm 16 mm

210-01309 14 mm 16 mm

κωδικός

μέγεθος

210-01302

12x12 mm

210-01303

14x14 mm

κωδικός

μέγεθος

210-01310

14x14 mm

210-01311

12x12 mm

210-01304 14 mm 16 mm

210-01401 14x14 mm

210-01401/1

κωδικός

μέγεθος

210-01305

12x12 mm

210-01306

14x14 mm

210-01402 12x12 mm 14x14 mm

210-01403 14 mm 16 mm

210-01307 16 mm

210-01404 12x12 mm 14x14 mm

210-01308 16 mm

210-01405 12x12 mm 14x14 mm

12x12 mm

ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

210-01406 14x14 mm

210-01407 16 mm

ΡΟΖΕΤΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

210-01408

210-01409

διάμετρος: 30 mm

διάμετρος: 30 mm

16 mm

17/1

14x14 mm

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

210-01501 με κολώνα:

16 mm

42 mm

ΑΧΙΒΑΔΑ

210-01502 διάμετρος: 50 cm

14x14 mm

210-01503 16 mm

210-01504 57 mm 16 mm

17/2

17


ΧΥΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ // Cast-iron ornaments 18/1

18/2

18/3

18/4

18


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΧΥΤΕΣ // Cast-iron pinecones

209-01201

209-01202

85 mm

115 mm

19/1

κωδικός

υποδοχή

209-01206

42 mm

209-01204

48 mm

209-01207

48 mm

209-01205

60 mm

209-01208

60 mm

416-01702 75x130 mm 30x30 mm

υποδοχή

κωδικός

υποδοχή

209-01209

48 mm

209-01212

25x25 mm

209-01210

42 mm

209-01213

40x40 mm

209-01211

27 mm

209-01214

50x50 mm

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ STEEL TOPS

60x100 mm 30x30 mm

υποδοχή

42 mm

κωδικός

416-01701

κωδικός

209-01203

ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ RIVETS

417-01701 18x35 mm

416-01703

417-01706

80x130 mm 32 mm

8x8 mm Ύψος: 40 mm

417-01702 20x35 mm

417-01707 13x35 mm

417-01704 18x35 mm

417-01708 10x25 mm

417-01705 20x20 mm Ύψος: 35 mm

417-01709 16x36 mm

19


ΡΟΖΕΤΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ, ΜΠΙΛΙΕΣ // Rosettes, spheres ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΥΤΕΣ CAST-IRON ROSETTES

κωδικός

διαστάσεις

κωδικός

ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ STEEL ROSETTES

διαστάσεις

κωδικός

διαστάσεις

ΡΟΖΕΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ STEEL SHEET ROSETTES

κωδικός

διαστάσεις

211-01601

12x12 mm

212-01601

60 mm

213-01601

20x20 mm

214-01601

12x12 mm

211-01602

14x14 mm

212-01602

48 mm

213-01602

16x16 mm

214-01602

14x14 mm

211-01603

16x16 mm

212-01603

42 mm

213-01603

14x14 mm

214-01603

16x16 mm

211-01604

18x18 mm

212-01604

33 mm

213-01604

12x12 mm

214-01604

18x18 mm

211-01605

20x20 mm

212-01605

25 mm

214-01605

20x20 mm

211-01606

25x25 mm

212-01606

20 mm

214-01606

25x25 mm

211-01607

30x30 mm

212-01607

18 mm

211-01608

40x40 mm

212-01608

16 mm

211-01609

50x50 mm

212-01609

14 mm

211-01610

60x60 mm

212-01610

12 mm

211-01611

80x80 mm

20/1

ΜΠΙΛΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ SPHERES ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΣΙΦ PLAIN SPHERE

κωδικός

20

διαστάσεις

ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΜΙΣΗ ΤΡΥΠΑ HALP-HOLE SPHERE

κωδικός

υποδοχή

215-01701

15 mm

215-01716

25 12x12 mm

215-01702

20 mm

215-01712

30 14x14 mm

215-01703

25 mm

215-01713

40 14x14 mm

215-01704

30 mm

215-01705

35 mm

20/2

215-01706

40 mm

215-01707

50 mm

215-01708

60 mm

215-01709

80 mm

215-01710

100 mm

215-01711

120 mm

ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ SPHERE WITH HOLE

κωδικός 215-01714

υποδοχή

40 14x14 mm

ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ SPHERE WITH HOLE

κωδικός 215-01715

20/3

υποδοχή

40

16 mm


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Metal sheet accessories ΚΑΠΑΚΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ PROFILE LIDS

κωδικός

διαστάσεις

ΒΑΣΗ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟΥ BASES FOR CANDLE LIGHTS

κωδικός

019-01801

διαστάσεις

018-01801

30x30 mm

018-0180420

40x20 mm

018-01802

40x40 mm

018-0180530

50x30 mm

018-01803

50x50 mm

018-0180630

60x30 mm

018-01804

60x60 mm

018-0180640

60x40 mm

018-01805

80x80 mm

018-0180840

80x40 mm

018-01806

100x100 mm

018-01807

120x120 mm

018-01808

150x150 mm

019-01802

300 mm

250 mm

019-01803 200 mm

21/1

21/2

ΑΣΠΙΔΕΣ SHIELDS

κωδικός

μέγεθος

ΤΑΠΕΣ CAPS

κωδικός

ΤΑΠΕΣ ΕΒΡΟ CAPS EURO TYPE

μέγεθος

κωδικός

μέγεθος

ΓΟΥΒΕΣ CAPS

κωδικός

μέγεθος

020-01804

60 mm

021-01801

30 mm

023-01801

33 mm

022-01800

26 mm

020-01805

70 mm

021-01802

40 mm

023-01802

42 mm

022-01801

30 mm

020-01806

80 mm

021-01803

50 mm

023-01803

48 mm

022-01802

40 mm

021-01804

60 mm

023-01804

60 mm

022-01803

50 mm

021-01805

80 mm

023-01805

76 mm

022-01804

60 mm

021-01806

100 mm

023-01806

90 mm

022-01805

80 mm

023-01807

101 mm

022-01806

100 mm

023-01808

114 mm

21


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ // Pine cones ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ PINE CONES ΠΟΛΥΚΛΩΝΗ

112-01901

112-01902

112-01903

112-01904

112-01905

112-01906

90x165 mm 18x18 mm

130x250 mm 28x28 mm

120x250 mm 24x24 mm

100x200 mm 20x20 mm

80x170 mm 16x16 mm

55x130 mm 12x12 mm

22/1

22/2

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΑΠΑΤΣΕΣ-ΡΟΖΕΤΕΣ ROSETTES

22

κωδικός

διαστάσεις

κωδικός

διαστάσεις

κωδικός

υποδοχή

διαστάσεις

421-01907

100x100 mm

421-01908

80x80 mm

421-01909

12x12 mm

70x70 mm

421-01910

14x14 mm

70x70 mm

421-01911

16x16 mm

70x70 mm

διαστάσεις

κωδικός

υποδοχή

διαστάσεις

421-01915

κωδικός

υποδοχή

διαστάσεις

κωδικός

υποδοχή

421-01912

30x10 mm

100x100 mm

421-01914

12x12 mm

100x100 mm

421-01913

40x10 mm

100x100 mm

421-01914

14x14 mm

100x100 mm

12x12 mm

75x75 mm


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ // Traditional accessories ΠΟΜΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ DOOR HANDLES

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ RINGS

420-01901

420-01902

40x290 mm

420-01903

420-01904

55x275 mm

40x210 mm

113-019000 από Νο 10 - Νο 42

420-01905

420-01906

420-01907

420-01908

65x280 mm

75x200 mm 12x12 mm

90x280 mm 12x12 mm

45x245 mm 12x12 mm

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ WALL BEARINGS

421-01901

421-01902

421-01903

100x160 mm 30x10 mm

65x270 mm 12x12 mm

70x270 mm 12x12 mm

421-01904

421-01905

421-01906

80x160 mm 12x12 mm

Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας 12x12 mm

98x205 mm 12x12 mm

23


ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΧΥΤΕΣ // Cast-iron flowers

κωδικός

24

222-02001

222-02002

230x160 mm

200x200 mm

μέγεθος

222-02101

60 mm

222-02102

50 mm

222-02103

40 mm

222-02003 95 mm

222-02004

222-02005

340x170 mm

230x95 mm

222-02101/1 50 mm

222-02104 100x100 mm

222-02105 60 mm

222-02106

222-02107

222-02108

95x75 mm

150x130 mm

100x100 mm


ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΧΥΤΕΣ // Cast-iron flowers 25/1

25/2

25/3

25


ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΧΥΤΑ // Cast-iron scrolls

κωδικός 225-02201

κωδικός 225-02204

υποδοχή 14x14 mm

υποδοχή 14x14 mm

διαστάσεις

κωδικός

190x170 mm

225-02202

διαστάσεις

κωδικός

220x130 mm

225-02205

υποδοχή 14x14 mm

υποδοχή 14x14 mm

διαστάσεις

κωδικός

230x180 mm

225-02203

διαστάσεις

κωδικός

320x320 mm

225-02206

26/1

κωδικός 225-02207

26

υποδοχή 14x14 mm

διαστάσεις

κωδικός

170x400 mm

225-02208

υποδοχή 14x14 mm

διαστάσεις 100x130 mm

υποδοχή 14x14 mm

υποδοχή 14x14 mm

διαστάσεις 190x360 mm

διαστάσεις 225x125 mm


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΥΤΑ // Cast-iron accessories ΑΕΤΩΜΑΤΑ ΧΥΤΑ Cast-iron pediments

κωδικός

μέγεθος

κωδικός

μέγεθος

226-02301

830x375 mm

226-02303

520x230 mm

226-02302

450x260 mm

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

27/1

27/2

κωδικός

μέγεθος

227-02301

1000x75 mm

227-02302

500x75 mm

228-02302

228-02303

300x110 mm

267x110 mm

27/3

27


ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Flowers and leaves (made of steel sheets)

430-02402 60 mm

κωδικός

μέγεθος

430-02405

430-02406

430-02407

45x70 mm

57x33 mm

38x30 mm

45x70 mm

κωδικός

μέγεθος

023-02408

110

023-02411

110

023-02409

80

023-02412

80

023-02410

60

023-02413

60

430-02418 118 mm 3 mm

28

430-02404

κωδικός

μέγεθος

023-02414 105 mm 0.8-2 mm

κωδικός

μέγεθος

430-02422

120

430-02425

50

430-02423

100

430-02426

40

430-02424

70

κωδικός

μέγεθος

430-02414

65

430-02415

95

430-02427 50 mm 2 mm

430-02417 118 mm

430-02428 75x115 mm 2 mm

430-02429

430-02501

430-02502

143x130 mm 2mm

80x90 mm

80x90 mm

430-02430

430-02503

430-02504

430-02505

430-02506

60x60 mm

60x60 mm

75x305 mm

75x305 mm

50 mm | 7 mm


ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Flowers and leaves (made of steel sheets)

430-02507

430-02508

430-02509

430-02510

430-02511

430-02512

230x220 mm

230x220 mm

230x130 mm

230x130 mm

60x85 mm

60x85 mm

430-02513

430-02514

430-02515

430-02516

430-02517

430-02518

40x150 mm

40x150 mm

55x90 mm

55x90 mm

75x50 mm

75x50 mm

430-02519

430-02520

430-02521

430-02522

430-02523

430-02524

85x85 mm

85x85 mm

130x110 mm

130x110 mm

80x90 mm

80x90 mm

430-02525

430-02526

430-02527

430-02528

430-02529

430-02530

105x260 mm 2 mm

105x260 mm 2 mm

135χ230 mm 2 mm

135χ230 mm 2 mm

430-02531

430-02532

430-02533

430-02534

430-02507/1

430-02508/1

140x240 mm 2 mm

140x240 mm 2 mm

130x220 mm 2 mm

130x220 mm 2 mm

185x170 mm 2 mm

185x170 mm 2 mm

29


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ // Leaves and accessories

430-02621

430-02622

430-02623

430-02601

430-02602

50x200 mm 5

Ύψος: 183 mm

110x132 mm

205x100 mm

330x260 mm

430-02604

430-02605

430-02606

430-02607

430-02608

70x35 mm

60x27 mm

80x205 mm

65x200 mm

35x105 mm

430-02610

430-02611

430-02612

430-02613

65x135 mm

45x90 mm

55x175 mm

90x180 mm

430-02615

430-02616

430-02617

430-02618

430-02619

70x75 mm

105x75 mm

200x150 mm 3 mm

120x150 mm 3 mm

90x100 mm 3 mm

430-02603 88x46 mm

30

κωδικός

μέγεθος

430-02609

125x80 mm

430-02620

110x65 mm


ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ // Lock covers

025-02701

025-02702

025-02707

025-02708

025-02713

025-02714

431-02703

431-02704

100χ200 mm

100χ200 mm

100χ200 mm

100χ200 mm

100χ200 mm

100χ200 mm

155χ285 mm

155χ285 mm

431-02705

431-02706

431-02709

431-02710

431-02711

431-02712

431-02715

431-02716

100χ270 mm

100χ270 mm

100χ330 mm

100χ330 mm

140χ320 mm

140χ320 mm

115χ230 mm

115χ230 mm

31/1

431-02717

431-02718

135χ335 mm

135χ335 mm

431-02719

431-02720

125χ300 mm

125χ300 mm

31


ΠΟΜΟΛΑ // Door handles

432-02801

432-02802

432-02803

432-02803/1

80x165 mm

55x145 mm

85x160 mm

115x75 mm

432-02804

432-02806

432-02808

432-02809/1

75x75 mm

70x130 mm

165x65 mm

75x135 mm

432-02811

432-02812

432-02817

432-02818

432-02819

432-02820

80x210 mm

80x210 mm

55x245 mm

50x250 mm

100x160 mm

70x190 mm

ΧΥΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ CAST-IRON BALUSTERS

32

ΧΥΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ CAST-IRON PANELS

233-02906

233-02907

500x360 mm

510x480 mm

233-02903

233-02905

233-02908

233-02910

233-02911

233-02912

90x660 mm

220x700 mm

70x970 mm

80x940 mm

300x150 mm

110x385 mm


ΧΥΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Cast-iron panels

235-03001

235-03002

235-03003

235-03004

530x530 mm

480x520 mm

500x450 mm

550x550 mm

235-03005

235-03006

235-03007

570x510 mm

670x470 mm

380x520 mm

33/1

33/2

235-03008 390x300 mm

235-03009 300x650 mm

33


ΧΙΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ // X-shaped panels

160-03101 διάσταση 55x55

υποδοχή

160-03102 διάσταση

υποδοχή

160-03105 διάσταση

υποδοχή

160-03106 διάσταση

υποδοχή

25χ5 mm

70χ70

20χ6 mm

50χ70

12 mm

50χ70

12 mm

20χ5 mm

80χ80

14 mm

50χ70

14 mm

50χ70

14 mm

14 mm

160-03107 διάσταση 45χ45

υποδοχή 12 mm

160-03110 διάσταση

υποδοχή

50χ70

12 mm

50χ70

14 mm

160-03111 διάσταση 50χ70

υποδοχή 12 mm

160-03113 διάσταση 55χ55

υποδοχή 12 mm 14 mm 20x6 mm

34/1

34/2 κωδικός 160-03104

κωδικός 12 mm 14 mm

34

160-03108

12 mm 14 mm


ΚΟΙΛΙΕΣ, ΚΥΡΤΑ // Window protective bars

43.5 cm

60 cm

44 cm

Σε απλό και σφυρήλατο σίδερο, ύψος: 80 cm. Άλλα μήκη κατόπιν παραγγελίας // In simple and forged iron, height: 80 cm.

10 cm

11.5 cm

6 cm

120-08

120-10

120-01

120-02

120-09

12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

300-03202 12 mm 14 mm

300-03203 12 mm 14 mm

300-03204 12 mm 14 mm

120-06

120-17

300-03201

12 mm 14 mm

300-03205 12 mm 14 mm

300-03206 12 mm 14 mm

35


ΚΟΙΛΙΕΣ, ΚΥΡΤΑ // Window protective bars Σε απλό και σφυρήλατο σίδερο // In simple and forged iron

125-01 36/1

36

125-02

125-03

126-01

126-03 36/2

126-05

126-09


ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΕΡΓΕΣ // Holed bars Σε απλό και σφυρήλατο σίδερο // In simple and forged iron

37/1

διαστάσεις 30x5

40x5

50x8

30x6

40x6

50x10

30x8

40x8

60x10

40χ10 Διαθέσιμες τρύπες / οπές σε: 12, 14, 16, 12, 14, 16,

18, 18,

20 20

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙ 50x25, 50x38, 60x30, 65x42

κωδικός

διάσταση

130-315012

ΠΙ 30x15 mm

130-315014

ΠΙ 30x15 mm

130-315016 130-315018

οπή (τρύπα)

μήκος βέργας

κωδικός

διάσταση

οπή (τρύπα)

μήκος βέργας

12x12 mm

6 μέτρα

130-420012

ΠΙ 40x20 mm

12x12 mm

6 μέτρα

14x14 mm

6 μέτρα

130-420014

ΠΙ 40x20 mm

14x14 mm

6 μέτρα

ΠΙ 30x15 mm

16x16 mm

6 μέτρα

130-420016

ΠΙ 40x20 mm

16x16 mm

6 μέτρα

ΠΙ 30x15 mm

18x18 mm

6 μέτρα

130-420018

ΠΙ 40x20 mm

18x18 mm

6 μέτρα

130-315020

ΠΙ 30x15 mm

20x20 mm

6 μέτρα

130-420020

ΠΙ 40x20 mm

20x20 mm

6 μέτρα

130-315120

ΠΙ 30x15 mm

12 mm

6 μέτρα

130-420120

ΠΙ 40x20 mm

12 mm

6 μέτρα

130-315140

ΠΙ 30x15 mm

14 mm

6 μέτρα

130-420140

ΠΙ 40x20 mm

14 mm

6 μέτρα

130-315160

ΠΙ 30x15 mm

16 mm

6 μέτρα

130-420160

ΠΙ 40x20 mm

16 mm

6 μέτρα

130-315180

ΠΙ 30x15 mm

18 mm

6 μέτρα

130-420180

ΠΙ 40x20 mm

18 mm

6 μέτρα

130-315200

ΠΙ 30x15 mm

20 mm

6 μέτρα

130-420200

ΠΙ 40x20 mm

20 mm

6 μέτρα

37


ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΕΡΓΕΣ // Holed bars Ύψος 2 μέτρα. Σε απλό και σφυρήλατο σίδερο // Height 2 metres. In simple and forged iron

ύψος τρύπας κέντρο με κέντρο (H)

ύψος τρύπας κέντρο με κέντρο (H)

14 cm 14 cm

κωδικός

τρύπα/ βέργα

κωδικός

H

τρύπα/ βέργα

285-035012

12

12 cm

16

285-035120

12x12

12 cm

16

285-035014

14

14 cm

14

285-035140

14x14

14 cm

14

285-035016

16

15 cm

13

285-035160

16x16

13 cm

13

285-035018

18

16 cm

12

285-035180

18x18

16 cm

12

285-035020

20

17 cm

11

285-035200

20x20

17 cm

11

285-035025

25

18 cm

10

285-035030

30

20 cm

9

38/1

38

H

38/2

286-035014

286-035140

287-035140

288-035140

14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

14x14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

14x14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

14x14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

38/3


ΣΤΡΙΦΤΑ // Twisted bars 39/1

140-01

140-02

140-03

140-04

140-05

12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΠΥΚΝΟ 12 mm 14 mm

ΠΥΚΝΟ 12 mm 14 mm

ΠΥΚΝΟ 12 mm 14 mm

300-03603

300-03604

300-03605

300-03606

300-03703

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ 12 mm 14 mm

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ 12 mm 14 mm

180x700 mm 12 mm

300-03601 12 mm 14 mm

300-03602 12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

12 mm 14 mm

39


ΣΤΡΙΦΤΑ // Twisted bars ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels 40/1

40/2

300-03806 430x800 mm 14x8 mm ΛΑΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

40


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

300-03801

300-03802

500x500 mm 12x5 mm 14x5 mm

1300x500 mm 12x5 mm 14x5 mm

300-03803

300-03804

300-03805

500x450 mm 12x5 mm 14x5 mm

840x590 mm 12x5 mm 14x5 mm

750x570 mm 12 mm

300-03807

300-10382

350 mm 14 mm

1000x500 mm 12x5 mm 14x5 mm

41


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels 42/1 ροζέτες και στις δύο πλευρές

400-03901

400-03902

800χ1170 mm 16χ8 mm

800χ1170 mm 16χ8 mm

42/2

ροζέτες και στις δύο πλευρές

400-03903

400-03904

700χ580 mm 16χ8 mm

700χ580 mm 16χ8 mm

42/3

42

42/4


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 43/1

400-04001

400-04002

400-04003

400-04004

400-04011

90x900 mm 14 mm

75x900 mm 14 mm

100x800 mm 12 mm

Ύψος: 800 mm 12x12 mm 14x14 mm

Ύψος: 800 mm 12x12 mm

400-04105

400-04101

400-04102

400-04103

400-04104

110x800 mm 12x12 mm

120x800 mm

90x800 mm 12x12 mm 14x14 mm

140x800 mm 12x12 mm 14x14 mm

ΠΕΡΤΣΙΝΟΜΕΝΑ

400-04106

400-04107

400-04108

115x800 mm

165x800 mm Κατασκευασμένο από 12x12 mm 12x6 mm

165x800 mm Κατασκευασμένο από 12x12 mm 12x6 mm

43


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters

44

44/1

44/2

44/3

44/4


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 45/1

45


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters

300-04401

300-04402

300-04403

300-04404

400-04005

400-04007

400-04008

300-04205

130x800 mm 12x12 mm 14x14 mm

130x800 mm 12x12 mm 14x14 mm

110x800 mm 12x12 mm 14x14 mm

130x800 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ 12x12 mm 14x14 mm

50x800 mm 14 mm

Ύψος: 800 mm 14 mm

55x800 mm 14 mm

Ύψος: 1 μέτρο 12χ6 mm 14x6 mm

46/1

46

300-03702

300-04206

400-04010

160x800 mm 12x12 mm 14x14 mm

110x800 mm 12x5 mm 14x5 mm

Σχέδιο: Χιαστί Ναυτικός κόμπος στη μέση 12 mm


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 47/1

400-04009 14 mm

47/2

47/3

47/4

47


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters

48

300-04301

300-04302

300-04303

300-04304

300-04305

300-04306

210x800 mm 12 mm 14 mm

290x800 mm 12 mm 14 mm

290x800 mm 12 mm 14 mm

290x800 mm 12 mm 14 mm

340x800 mm 12 mm 14 mm

210x800 mm 12 mm 14 mm

300-04307

300-04308

300-04309

300-04310

300-04311

300-04501

210x800 mm 12 mm 14 mm

210x800 mm 12 mm 14 mm

290x800 mm 12 mm 14 mm

220x800 mm 12 mm 14 mm

375x800 mm 12 mm 14 mm

190x800 mm 12 mm 14 mm

300-04502

300-04503

300-04504

300-04505

300-04506

300-04507

235x800 mm 12 mm 14 mm

190x800 mm 12 mm 14 mm

235x800 mm 12 mm 14 mm

235x800 mm 12 mm 14 mm

190x800 mm 12 mm 14 mm

235x800 mm 12 mm 14 mm


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 49/1

49/2

300-04405

300-04406

300-04601

300-04602

300-04603

300-04604

145x800 mm 12 mm 14 mm

145x800 mm 12 mm 14 mm

190x800 mm 12 mm 14 mm

190x800 mm 12 mm 14 mm

190x800 mm 12 mm 14 mm

330x800 mm 12 mm 14 mm

300-04605

300-04606

300-04607

300-04608

300-04609

235x800 mm 12 mm 14 mm

145x800 mm 12 mm 14 mm

250x800 mm 12 mm 14 mm

250x800 mm 12 mm 14 mm

265x800 mm 12 mm 14 mm

49


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 50/1

50/2

50/3

300-04701

300-04702

300-04703

300-04704

300-04705

300-04706

165x800 mm 12 mm 14 mm

165x800 mm 12 mm 14 mm

170x800 mm 12 mm 14 mm

170x800 mm 12 mm 14 mm

170x800 mm 12 mm 14 mm

170x800 mm 12 mm 14 mm

50/4

50

300-04707

300-04708

300-04709

170x800 mm 12 mm 14 mm

175x800 mm 12 mm 14 mm

175x800 mm 12 mm 14 mm


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 51/1

51/2

51


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters

52

300-05102

300-05103

300-05104

300-05105

300-05106

300-05107

170x800 mm 12 mm 14 mm

170x800 mm 12 mm 14 mm

145x800 mm 12 mm 14 mm

145x800 mm 12 mm 14 mm

130x800 mm 12 mm 14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

130x800 mm 12 mm 14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

300-05108

300-05109

400-04904

400-04905

400-04904/B

430-06601

130x800 mm 12 mm 14 mm

130x800 mm 12 mm 14 mm

135x800 mm 12 mm 14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

135x800 mm 12 mm 14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

135x800 mm 12 mm

150χ800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

430-06602

430-06603

430-06604

430-06605

430-06606

430-06701

180χ800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

220χ800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

250χ720 mm 12 mm

325χ740 mm 16χ8 mm

190χ800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

170x800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 53/1

430-06702

430-06703

430-06704

180x800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

200x800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

245x800 mm 12 mm

53/2

53/3

53/4

53/5

53/6

53/7

53


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters

300-04801

300-04802

300-04803

300-04804

300-04805

320x800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

300x800 mm 14 mm

200x800 mm 14 mm

140x800 mm 12 mm 14 mm

140x800 mm 12 mm 14 mm

300-04806

300-04901

300-04902

300-04903

300-05101

240x800 mm 14 mm

160x800 mm 12 mm 14 mm

120x800 mm 14 mm

125x800 mm 12 mm 14 mm

170x800 mm 12 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

54/1

54

54/2


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 55/1

55


ΣΤΟΙΧΕΙΑ // Balusters 56/1

56/2

56

56/3


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

300-05001

300-05002

300-05003

500x560 mm 14 mm

600x800 mm 12 mm 14 mm

500x800 mm 12 mm, 12x5 mm

300-05004/A

300-05005

300-05006

600x600 mm 14x5 mm

1000x800 mm 12 mm

550x500 mm

57/1

300-05007 12 mm

57


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

300-04201

300-04202

300-04203

300-04204

215x800 mm 12 mm 14 mm

215x800 mm 12 mm 14 mm

215x800 mm 12 mm 14 mm

300-05203

300-05204

300-05205

300-05206

300-05207

250x800 mm 12 mm 14 mm

290x800 mm 12 mm 14 mm

250x800 mm 12 mm 14 mm

295x800 mm 12 mm 14 mm

130x800 mm 12 mm 14 mm

215x800 mm 12 mm

300-05201 315x800 mm 12 mm 14 mm

300-05202 285x800 mm 14x6 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

300-05208 310x800 mm 12x5 mm

58/1

300-05209

58

430χ800 mm 12 mm 14 mm


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

420-05601

420-05602

910x400 mm 16x8 mm

1120x480 mm 16x8 mm

59/1

420-05603 660x645 mm 16x8 mm

59/2 420-05604 790x790 mm 16x8 mm

420-05701 910x410 mm 16x8 mm

59


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

420-05702

420-05703

650x700 mm 16x8 mm

785x845 mm 16x8 mm

815 mm

1020 mm

795 mm

60

810 mm

420-05704

420-05705

795x815 mm 16x8 mm

810x1020 mm 16x8 mm


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels 61/1

61


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

420-06101

420-06102

420-06103

420-06104

300x300 mm 16x6 mm

310x310 mm 16x6 mm

230x230 mm 16x6 mm

400x400 mm 16x6 mm

300-06105

300-06106

300-06107

500x500 mm 12 mm, 12x5 mm

580x580 mm 12 mm, 12x5 mm

12 mm,

12x5 mm

διάσταση

62/1

62

300-06108 12 mm,

12x5 mm

διάσταση

350x350

350x350

400x400

400x400

450x450

450x450

500x500

500x500


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

420-05801

420-05802

420-05803

700x550 mm 16x8 mm

870x870 mm 16x8 mm

διατίθεται και χωρίς κύκλο

420-05804

420-05805

420-05806

600x600 mm 12 mm

490x490 mm 16x8 mm

650x520 mm 16x8 mm

63/1

63


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels

64/1

64/2

64

420-05807

420-05808

420-05809

700x350 mm 16x8 mm

490x600 mm 16x8 mm

525x525 mm 16x8 mm


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // Panels 65/1

65/2

65


ΜΟΤΙΦ // “Motif” balusters ΎΨΟΣ 80 cm. ΑΛΛΑ ΜΗΚΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

150-01

150-02

12 mm 14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

12 mm 14 mm ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

150-03 12 mm

150-04

14 mm

12 mm

14 mm

150-05 12 mm

150-06

14 mm

66/1

66

150-07

150-08

14 mm

14 mm

10551

10552

10553

12 mm

14 mm


ΜΟΤΙΦ // “Motif” balusters 67/1

67/2

67/3

67


ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ // Balusters ΎΨΟΣ 80 cm. ΑΛΛΑ ΜΗΚΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 68/1

400-06201 14 mm

400-06206 12x12 mm 14x14 mm

68/2

68

400-06202 14 mm

400-06207 12x12 mm 14x14 mm

400-06203 14 mm

κωδικός

400-06204

400-06205

12x12 mm 14x14 mm

12x12 mm 14x14 mm

400-06305

κωδικός

400-06301

12x12

400-06303

12x12

400-06302

14x14

400-06304

14x14

68/3

12x12 mm 14x14 mm

68/4

400-06306 12x12 mm 14x14 mm


ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ // Balusters ΎΨΟΣ 80 cm. ΑΛΛΑ ΜΗΚΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

κωδικός

κωδικός

κωδικός

400-06401

κωδικός

400-06307 12x12

400-06309

12x12

400-06311

12

400-06314

12

400-06308 14x14

400-06310

14x14

400-06312

14

400-06315

14

400-06313

16

400-06316

16

14 mm

400-06402 14 mm

69/1

400-06403

400-06404

12x12 mm 14x14 mm

12x12 mm 14x14 mm

400-06405 12x12 mm

400-06406 12x12 mm

69/2

69/3 400-06407 12x12 mm 14x14 mm

400-06408 12x12 mm 14x14 mm

69


ΑΕΤΩΜΑΤΑ // Pediments 70/1

400-05302 1200x220 mm 12x6 mm

400-05303 700x220 mm 12x6 mm

70/2

400-05304 750x270 mm 12x6 mm

400-05305 1750x270 mm 30x30 mm

400-05306 1630x260 mm

400-05307

70

Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας


ΑΚΡΟΣΚΑΛΑ // End posts

71/1

422-06001

422-06002

422-06003

420x1040 mm

370x1040 mm

385x1000 mm 16x8 mm

71/2

71


ΑΚΡΟΣΚΑΛΑ // End posts

410-06501

410-06502

410-06503

410-06504

410-06505

410-06506

410-06507

410-06508

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25 mm

Ύψος: 1200 mm 25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 20x20 mm 25x25 mm

410-06510

410-06511

410-06512

410-06513

410-06514

410-06515

410-06516

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25x25 mm

Ύψος: 1200 mm 25 mm

Ύψος: 1200 mm 25 mm

Ύψος: 1200 mm 25 mm

72/1

72

72/2


ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ // Tubular balusters

280-06801

280-06802

280-06803

280-06804

280-06805

30x900 mm

30x900 mm

40x900 mm

40x900 mm

40x100 mm

280-06806

280-06807

280-06808

Κολωνάκια κατόπιν παραγγελίας

73/1

281-06901

281-06902

281-06903

281-06904

281-06905

281-06906

Κολωνάκια κατόπιν παραγγελίας

73/2

73/3

73/4

73


ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ // Brass accessories

500-07001

500-07002

500-07005

500-07006

500-07007

74/1

74

500-07101

500-07102

265x265 mm

190x190 mm

500-07103

500-07104

500-07105

500-07106

500-07107

500-07304


ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ // Brass accessories

500-07201

500-07208 60 mm

500-07202

500-07209

500-07205

500-07210

48 mm

500-07206

500-07211

κωδικός 500-07203

60 mm

500-07204

45 mm

500-07207

35 mm

500-07216

διαστάσεις 40x40 mm 60x60 mm

75/1

500-07212 60x60 mm

500-07213

500-07214

διαστάσεις

διαστάσεις

12x12 mm

12x12

14x14 mm

14x14

20x20 mm

16x16

25x25 mm 30x30 mm 40x40 mm

500-07215 διαστάσεις

500-07305

500-07306

διάσταση: 33 cm

διάσταση: 26 cm

20x20 25x25

75


ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΒΕΡΓΕΣ // Forged bars

ΚΑΡΕ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

κωδικός

κωδικός

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ κωδικός

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ κωδικός

12x12

171-074012

12

172-074220

20x20

172-074320

30x20

170-074014

14x14

171-074014

14

172-074225

25x25

172-074420

40x20

32

170-074016

16x16

171-074016

16

172-074330

30x30

172-074530

50x30

38

170-074018

18x18

171-074018

18

172-074440

40x40

172-074630

60x30

170-074020

20x20

171-074020

20

172-074550

50x50

172-074640

60x40

170-074025

25x25

172-074660

60x60

172-074840

80x40

170-074030

30x30

172-074880

80x80

172-074150

100x40

170-074040

40x40

172-074100

100x100

76/1

κωδικός

76

κωδικός

170-074012

κωδικός

κωδικός

271-074012

12 4x6

272-074010

10

272-074120

12

271-074016

16 4x8

272-074012

12

272-074140

14

271-074020

20 4x10

272-074014

14

272-074160

16

271-074025

25 4x12

272-074016

16

Ύψος 6 μέτρα

Ύψος 3 μέτρα

Ύψος 3 μέτρα

270-0740

25

51 Ύψος 3 μέτρα


ΚΟΥΡΜΠΕΣ // Bended bars

175-1

175-2

175-3

175-4

175-5

275-10

275-11

275-12

275-13

77/1 ύψος

μήκος

177-1

ύψος

μήκος

177-2 ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΑΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΑ

77


ΛΑΜΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ // Forged handrails

κωδικός

κωδικός

175-1

40x5

20x4

25x5

40x5

40x6

175-2

40x6

20x5

25x6

40x6

40x8

40x8

20x6

30x5

40x8

50x8

50x8

25x4

30x6

50x8

κωδικός 175-4

κωδικός 40x5

κωδικός 25x4

30x5

40x8

25x5

30x6

50x8

25x6

40x5

175-5

κωδικός 12x5

14x5

16x5

12x6

14x6

16x6

40x6

14x8

16x8

40x8

40x6

78/1

78

175-3

175-6

40x5

50x8

78/2


ΛΑΜΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ // Forged handrails

275-1

275-2

Ύψος 3 μέτρα

Ύψος 3 μέτρα

40x11

50x14

30x8

50x8

45x12

60x16

40x8

50x10

275-3 45x15 mm

275-4

275-5

275-6

275-6A

Ύψος 2 μέτρα 30χ6 mm

Ύψος 2 μέτρα 30χ8 mm

Ύψος 2 μέτρα 30χ6 mm

Ύψος 3 μέτρα 32χ9 mm

ΛΑΜΑΚΙ ΓΙΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

275-7

275-8

275-9

14Χ4 mm

14Χ4 mm

14Χ4 mm

Ύψος 4 μέτρα

275-10 40x8 mm

275-11 40x8 mm

275-12 40x8 mm

275-13 40x8 mm

79


ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ // Handrail ends

176-1

176-2

176-3

176-4

Σχέδια λάμας διαθέσιμα για τελειώματα

175-1 40x5

40x8

175-2 50x8

40x5

275-1 40x11

80/1

80

45x12

50x14

40x8

175-3 50x8

40x5

275-2 60x16

30x8

80/2

40x8

40x8

175-4 50x8

40x5

175-6 50x10

40x5

80/3

40x8

50x8

80/4

40x8

50x8


ΚΑΓΚΕΛΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ // Naval balusters Κάγκελα ναυτικού τύπου, ύψος 98 cm, πάχος 5 mm. Άλλες διαστάσεις και πάχος κατόπιν παραγγελίας

550-01

550-02

550-03

550-15

550-05

550-06

550-07

80x5 mm

60x5 mm

90x5 mm

90x5 mm

50x5 mm

50x5 mm

100x5 mm

550-08

550-09

550-10

550-11

550-12

550-13

550-14

60x5 mm

50x5 mm

80x5 mm

50x5 mm

80x5 mm

81/1

40x5

50x5

40x5

50x5

81/2

81


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER // Laser-cut steel sheets Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

560-08001

560-08002

560-08003

82

560-08004


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER // Laser-cut steel sheets Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

560-08101

560-08102

560-08103

560-08104

83


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER // Laser-cut steel sheets Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

84

560-08201

560-08202 560-08203

560-08203 560-08203

560-08205 560-08203

560-08206

560-08207

560-08208

560-08209

560-08204


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER // Laser-cut steel sheets 85/1

85/2

85/3

85


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER // Laser-cut steel sheets Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

560-08601

560-08602

560-08603

560-08604 560-08605

560-08606

86

560-08607

560-08608


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΠΗΣ LASER // Laser-cut steel sheets 87/1

87/2

87/3

87


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Pattemed metal sheets

88

SXEDIO 1

SXEDIO 2

2000x1000x1,10 mm

2000x1000x1,10 mm

SXEDIO 3

SXEDIO 4

2000x1000x1,20 mm

2000x1000x1,20 mm


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Pattemed metal sheets

SXEDIO 5

SXEDIO 6

2000x1000x1,20 mm

2000x1000x1,20 mm

SXEDIO 7

SXEDIO 8

2000x1000x1,20 mm

2000x1000x1,20 mm

89


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ // Pattemed metal sheets

90

SXEDIO 9

SXEDIO 10

SXEDIO 11

340x168 mm 0.8 mm

220x160 mm 0.8 mm

100x100 mm 0.8 mm

SXEDIO 12

SXEDIO 13

470x280 mm 0.8 mm

660x280 mm 0.8 mm

SXEDIO 14

SXEDIO 15

380x210 mm 0.8 mm

670x250 mm 0.8 mm


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Laser-cut church designs Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

560-08901

560-08902

560-08903

560-08904

560-08905

560-08906

560-08907

560-08908

560-08909

560-08910

560-08911

91


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Laser-cut church designs

92

92/1

92/2

92/3

92/4


ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ // Shelters Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

560-09002

560-09003

560-09004

560-09005

560-09006

560-09007

560-09008

551-08301 93/1

560-090010

560-09009

551-08302

551-08303 93/2

93


ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ // Shelters 94/1

94/2

94


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER // Laser-cut balusters Ύψος 98 cm, πάχος 5 mm. Άλλες διαστάσεις και πάχος κατόπιν παραγγελίας

552-08401

552-08402

ΠΛΑΤΟΣ 4 cm

ΠΛΑΤΟΣ 4 cm

552-08403

552-08404

552-08405

Ύψος: 80 cm

552-08406

552-08407

552-08408

552-08409

552-08412

ΠΛΑΤΟΣ 4 cm

ΠΛΑΤΟΣ 10 cm

ΠΛΑΤΟΣ 10 cm

ΠΛΑΤΟΣ 12 cm

ΠΛΑΤΟΣ 16 cm

95


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER // Laser-cut balusters

96

96/1

96/2

96/3

96/4


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER // Laser-cut metal sheets 97/1

97/2

97/3

97/4

97


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ // Metal sheet panels Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

98

560-09501

560-09502

560-09503

560-09504

560-09505

560-09506

560-09507

560-09508

560-09509

560-09510

560-09511

560-09512


ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER // Laser-cut balusters 99/1

552-08410 Διαστάσεις και υλικό κατόπιν παραγγελίας

99


ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ LASER // Laser-cut balusters 100/1

552-08411 Διαστάσεις και υλικό κατόπιν παραγγελίας

100


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ LASER // Laser-cut metal sheets Κατόπιν παραγγελίας αναλόγως του πάχους, ύψους και πλάτους της λαμαρίνας // Dimensions and materials on request

553-08701

553-08702

553-08703

553-08704

553-08714

553-08715

Ύψος 15 cm, μήκος 98 cm, πάχος 5 mm. Άλλες διαστάσεις και πάχος κατόπιν παραγγελίας

553-08705

553-08710

553-08706

553-08711

553-08707

553-08712

553-08708

553-08713

553-08709

101


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ LASER // Laser-cut metal sheets 102/1

102/2

102/3

102/5

102/4

102


ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Sheet plate processing Μήκος 98 cm, πάχος 5 mm. Άλλες διαστάσεις και πάχος κατόπιν παραγγελίας

553-16401

553-16407

ΥΨΟΣ 17 cm

ΥΨΟΣ 16 cm

553-16402

553-16408

ΥΨΟΣ 15 cm

ΥΨΟΣ 15 cm

553-16403

553-16409

ΥΨΟΣ 13 cm

ΥΨΟΣ 25 cm

553-16404

553-16410

ΥΨΟΣ 17 cm

ΥΨΟΣ 15 cm

553-16405

553-16411

ΥΨΟΣ 15 cm

ΥΨΟΣ 13 cm

553-16406

553-16412

ΥΨΟΣ 25 cm

ΥΨΟΣ 22 cm

103


ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ // Sheet plate processing

104

11641

11642

11643

11644


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INOX ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ // Inox accessories

INOX 001

INOX 002

Καμπύλη 900 με υποδοχή

Καμπύλη 900 ρυθμιζόμενη με υποδοχή

INOX 003

INOX 004

Καμπύλη 45 με υποδοχή

Καμπύλη 900 με ροζέτα λαιμό

0

INOX 005

INOX 006

Καμπύλη οξυγόνου

Ένωση κουπαστής

INOX 007

INOX 008

Τάπα στρόγγυλη για σωλήνα

Τάπα πομπέ για σωλήνα

INOX 009

INOX 010

Πιάστρα οβάλ

Πιάστρα τετράγωνη

105


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INOX ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ // Inox accessories

106

INOX 011

INOX 012

Στήριγμα τοίχου ρυθμιζόμενο

Στήριγμα τοίχου

INOX 013

INOX 014

Λαιμός ρυθμιζόμενος

Λαιμός σταθερός

INOX 015

INOX 016

Κάλυμμα ροζέτας

Βαρελάκι-Δαχτυλίδι

INOX 017

INOX 018

Γωνία μασίφ

Γωνία για σωλήνα

INOX 019

INOX 020

Εξωτερική στήριξη

Ροζέτα δαπέδου


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INOX ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ // Inox accessories

INOX 021

INOX 022

Ορθοστάτης για τζάμι μονός

Ορθοστάτης για τζάμι διπλός

107/1

INOX 023 Ορθοστάτης με βαρελάκια-δαχτυλίδια

107/2

107/3

107


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INOX ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ // Inox accessories

108

108/1

108/2

108/3

108/4


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10931

109


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10941

10942

10943

10944

10946

110


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10945

10952

10954

111


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10951

112

10953

10961

10962

10963


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10964

10971

10972

10974

10975

113


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10973

114

10981

114/1

10983

10985


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10977

10991

10992

10994

10993

10995

10984

115


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 10996

116

11003

11011

11002

11001

11004

11005


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 11006

11014

11013

11015

11012

11017

11016

117


ΠΟΡΤΕΣ // Doors

118

11021

118/1

11025

11024

11031

11032


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 11023

11036

11035

11034

11043

119


ΠΟΡΤΕΣ // Doors

120

11033

11041

11054

11055

11052

11053

11042


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 11051

11063

11064

11062

11061

121


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 122/1

122/3

122

122/2


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 123/1

123/2

123/3

123/4

123/5

123/6

123/7

123


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 124/1

124/4

124

124/2

124/3


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 125/1

125/2

125/3

125/4

125


ΠΟΡΤΕΣ // Doors 126/1

126/2

126/3

126/4

126/5

126/6

126/7

126

126/8


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 11071

11083

11091

11092

11093

127


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 11094

128

11101

11102

11103

11104

11105

11106


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 11111

11112

11113

11114

11115

11121

11145

129


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies

130

11123

11124

11125

11126

11141

11142

11144

11143


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies

11151

11152

11156

11153

11154

11155

11144

11122

11201

11194

11084

131


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies

132

11081

11082

11085

11137

11131

11132

11133

11134

11135

11136


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies

11161 11162

11167

11173

11163

11164

11165

11171

11172

133


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies

134

11174

11175

11166

11176

11177

11178

11183

11192

11168

11193

11184

11186

11187

11188

11191


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 135/1

11195

11196

11181

11206

11203

135


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 11202

11204

136/2

136

11205

136/1


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 137/1

137/2

137/3

137/4

137/5

137/6

137


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 138/1

138/2

138/3

138/4

138/5

138/6

138


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ // Balconies 139/1

139/2

139/3

139/4

139/5

139/6

139


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ // Window protection 11211

11224

11222

11231

11232

140

11226


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ // Window protection 11223

11236

11225

11221

11234

11235

11233

141


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ // Window protection

142

11241

11242

11244

11243

11245

11251

11252

11253

11264


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ // Window protection 11265

11266

11262

11263

11261

143


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ // Window protection 11255

144/1

144/3

144/4

144/5

144

144/2

144/6


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ // Window protection 145/1

145/2

145/3

145/4

145


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11271

11281

11292

11282

146

11283

11284


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11291

11294

11293

11301

11302

11303

11305

11314

147


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases

148

11304

11311

11312

11313

11321

11322

11323

11324


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11331

11332

11333

11334

11341

11342

11343

11344

11351

149


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11352

11354

150

11353

11361


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11362

11363

11371

11372

11364

151


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11373

11374

11382

11385

11384

152

11381


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11395

11393

11392

11383

11391

11394

153


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases

154

11401

11402

11403

11404

11405

11406

11411

11412

11413


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11414

11415

11416

11422

11423

11424

11431

11432

11434

155


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11421

156

11433

11441

11442

11443

11444

11451

11452


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 11453

11454

11461

11462

11463

11464

11471

11472

11473

157


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases

158

11474

11481

11482

11483

11484

11485

11486

158/1


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 159/1

159/2

159/4

159/6

159/3

159/5

159/7

159/8

159


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 160/1

160/3

160

160/2

160/4

160/5


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 161/1

161/2

161/3

161


ΣΚΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ // Interior & exterior staircases 162/1

162/2

162/3

162/4

162/5

162

162/6


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 11491

11501

11512

11503

11511

163


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 11515

11523

11543

11551

11552

11561

11564

164

11565

11573


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 11571

11581

11583

11584

11585

11591

11474

11474

165


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings

166

11513

11514

11572

11521

11522

11553

11531

11532

11534

11535

11541

11542


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 11601

11603

11604

11602

11605

167


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 11611

11613

11612

11622

168

168/1


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings

11631

11623

11562

11502

11563

11632

11633

169


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 11634

170/1

170/2

170/3

170/4

170


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ // Fencings 171/1

171/2

171/3

171/4

171


ΠΑΤΙΝΕΣ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ // Patinas & varnishes

172

Λίγα λόγια για την πατίνα

A few words about patina

Η πατίνα δεν αποτελεί βερνίκι, αλλά συνθετικό ρητινώδες υγρό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ομορφαίνει αλλά και να προστετεύει κατασκευές σιδήρου. Στεγνώνει σε 20 μόλις λεπτά και τοποθετείται με τον ίδιο τρόπο που τοποθετούμε το βερνίκι (πινέλο, σπρέυ). Δεν στάζει ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες καθώς αποτελεί κατά 70% στρεό, σε αντίθεση με το βερνίκι που είναι μόνο κατά 40% στερεό. Δεν αλλοιώνεται εξαιτίας του φωτός και της κακοκαιρίας. Μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και δίχως προεργασία σε επιφάνειες όπως: γαλβανιζέ, αλουμίνιο, χαλκός, μπρούντζος κλπ.

Patina is not a varnish, but a build synthetic resin made to enhance and protect wrought iron works. It dries in only 20 minutes and it can be applied in the same way we can use a varnish (paint brush-paint sprayer). It does not drip even on vertical surfaces because of its high solid percentage (70% solid while a varnish is 40% solid). It does not fade due to light or bad weather. It can be applied without pre-treatment on surfaces like: aluminum, copper, brass, galvanized surfaces etc.

261-16501

261-16506

261-16511

261-16516

261-16502

261-16507

261-16512

261-16517

261-16503

261-16508

261-16513

261-16518

261-16504

261-16509

261-16514

261-16519

261-16505

261-16510

261-16515

261-16520

261-16501: ΠΑΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟ / GOLD PATINA 261-16502: ΠΑΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΝΟ / COPPER PATINA 261-16503: ΠΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN PATINA 261-16504: ΠΑΤΙΝΑ ΑΣΗΜΙ / SILVER PATINA 261-16505: ΠΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ / VERDIGRIS MAT PATINA 261-16506: ΠΑΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟ-ΧΑΛΚΙΝΟ / PALE GOLD PATINA 261-16507: ΠΑΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟ ΑΝΤΙΚΕ / ANTIQUE GOLD PATINA 261-16508: ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙ / TRANSPARENT VARNISH 261-16509: ΜΑΥΡΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ / FORGED BLACK 261-16510: ΓΡΑΦΙΤΗΣ / GRAPHITE GRAY

261-16511: ΛΕΥΚΟ ΑΝΤΙΚΕ / ANTIQUE WHITE 261-16512: ΒΑΘΥ ΚΑΦΕ / DARK BROWN 261-16513: ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ / DARK GREEN 261-16514: ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ / ENGLISH RED 261-16515: ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ / PEARL GRAY 261-16516: ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ / SILVER GRAY 261-16517: ΓΚΡΙ ΑΠΑΛΟ / LIGHT GRAY 261-16518: ΓΚΡΙ ΜΑΥΡΟ / BLACK GRAY 261-16519: ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ / DARK GRAY 261-16520: ΜΠΡΟΝΖΕ / BRONZE


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

100-01

6

100-23

6

101-22

8

110-12

10

100-02

6

100-25

7

101-23

8

110-13

10

100-03

6

100-26

7

101-32

8

110-14

10

100-04

6

100-27

7

101-33

8

110-15

10

100-05

6

100-28

7

102-01

9

110-16

10

100-06

6

104-01

8

102-02

9

110-17

10

100-07

6

104-02

8

102-03

9

110-18

10

100-08

6

105-01

8

102-04

9

110-19

10

100-09

6

105-02

8

403-40

9

200-00801

14

100-10

6

100-29

8

403-41

9

200-00802

14

100-11

6

100-30

8

403-42

9

200-00803

14

100-12

6

101-01

8

403-43

9

200-00804

14

100-13

6

101-07

8

110-01

10

200-00805

14

100-14

6

101-08

8

110-02

10

200-00806

14

100-15

6

101-09

8

110-03

10

200-00807

14

100-16

6

101-12

8

110-04

10

200-00808

14

100-17

6

101-13

8

110-05

10

200-00809

14

100-26A

6

101-17

8

110-06

10

200-00810

14

100-18

6

101-25

8

110-07

10

200-00911

14

100-19

6

101-30

8

110-08

10

200-00912

14

100-20

6

101-31

8

110-09

10

200-00913

14

100-21

6

101-34

8

110-10

10

200-00914

14

100-22

6

101-20

8

110-11

10

200-00915

14

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

173


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index

174

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

200-00916

14

204-01006

16

210-01302

17

209-01201

19

200-00917

14

205-01101

16

210-01303

17

209-01202

19

200-00919

14

205-01102

16

210-01304

17

209-01203

19

201-01001

16

205-01103

16

210-01305

17

209-01204

19

201-01002

16

205-01104

16

210-01306

17

209-01205

19

201-01003

16

205-01105

16

210-01307

17

209-01206

19

201-01004

16

205-01106

16

210-01308

17

209-01207

19

201-01005

16

206-01101

16

210-01309

17

209-01208

19

202-01001

16

206-01102

16

210-01310

17

209-01209

19

202-01002

16

206-01103

16

210-01401

17

209-01210

19

202-01003

16

206-01104

16

21001401/1

17

209-01211

19

202-01004

16

206-01105

16

210-01402

17

209-01212

19

202-01005

16

207-01101

16

210-01403

17

209-01213

19

202-01006

16

207-01102

16

210-01404

17

209-01214

19

203-01003

16

207-01103

16

210-01405

17

416-01701

19

203-01004

16

207-01104

16

210-01406

17

416-01702

19

203-01005

16

207-01105

16

210-01407

17

416-01703

19

203-01006

16

208-01101

16

210-01408

17

417-01701

19

204-01001

16

208-01102

16

210-01409

17

417-01702

19

204-01002

16

208-01103

16

210-01501

17

417-01704

19

204-01003

16

208-01104

16

210-01502

17

417-01705

19

204-01004

16

208-01105

16

210-01503

17

417-01706

19

204-01005

16

210-01301

17

210-01504

17

417-01707

19

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

417-01708

19

213-01601

20

215-01714

20

021-01802

21

417-01709

19

213-01602

20

215-01715

20

021-01803

21

211-01601

20

213-01603

20

215-01716

20

021-01804

21

211-01602

20

213-01604

20

018-01801

21

021-01805

21

211-01603

20

214-01601

20

018-01802

21

021-01806

21

211-01604

20

214-01602

20

018-01803

21

023-01801

21

211-01605

20

214-01603

20

018-01804

21

023-01802

21

211-01606

20

214-01604

20

018-01805

21

023-01803

21

211-01607

20

214-01605

20

018-01806

21

023-01804

21

211-01608

20

214-01606

20

018-01807

21

023-01805

21

211-01609

20

215-01701

20

018-01808

21

023-01806

21

211-01610

20

215-01702

20

0180180420

21

023-01807

21

211-01611

20

215-01703

20

0180180530

21

023-01808

21

212-01601

20

215-01704

20

0180180630

21

022-01800

21

212-01602

20

215-01705

20

0180180640

21

022-01801

21

212-01603

20

215-01706

20

0180180840

21

022-01802

21

212-01604

20

215-01707

20

019-01801

21

022-01803

21

212-01605

20

215-01708

20

019-01802

21

022-01804

21

212-01606

20

215-01709

20

019-01803

21

022-01805

21

212-01607

20

215-01710

20

020-01804

21

022-01806

21

212-01608

20

215-01711

20

020-01805

21

112-01901

22

212-01609

20

215-01712

20

020-01806

21

112-01902

22

212-01610

20

215-01713

20

021-01801

21

112-01903

22

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

175


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index

176

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

112-01904

22

421-01903

23

225-02206

26

430-02415

28

112-01905

22

421-01904

23

225-02207

26

430-02417

28

112-01906

22

421-01905

23

225-02208

26

430-02418

28

421-01907

22

421-01906

23

226-02301

27

430-02422

28

421-01908

22

222-02001

24

226-02302

27

430-02423

28

421-01909

22

222-02002

24

226-02303

27

430-02424

28

421-01910

22

222-02003

24

227-02301

27

430-02425

28

421-01911

22

222-02004

24

227-02302

27

430-02426

28

421-01912

22

222-02005

24

228-02302

27

430-02427

28

421-01913

22

222-02101

24

228-02303

27

430-02428

28

421-01914

22

222-02102

24

430-02402

28

430-02429

28

421-01915

22

222-02103

24

430-02404

28

430-02430

28

420-01901

23

22202101/1

24

430-02405

28

430-02501

28

420-01902

23

222-02104

24

430-02406

28

430-02502

28

420-01903

23

222-02105

24

430-02407

28

430-02503

28

420-01904

23

222-02106

24

023-02408

28

430-02504

28

420-01905

23

222-02107

24

023-02409

28

430-02505

28

420-01906

23

222-02108

24

023-02410

28

430-02506

28

420-01907

23

225-02201

26

023-02411

28

430-02507

29

420-01908

23

225-02202

26

023-02412

28

430-02508

29

113019000

23

225-02203

26

023-02413

28

430-02509

29

421-01901

23

225-02204

26

023-02414

28

430-02510

29

421-01902

23

225-02205

26

430-02414

28

430-02511

29

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

430-02512

29

43002507/1

29

430-02619

30

432-02803

32

430-02513

29

43002508/1

29

025-02701

31

43202803/1

32

430-02514

29

430-02621

30

025-02702

31

432-02804

32

430-02515

29

430-02622

30

025-02707

31

432-02806

32

430-02516

29

430-02623

30

025-02708

31

432-02808

32

430-02517

29

430-02601

30

025-02713

31

43202809/1

32

430-02518

29

430-02602

30

025-02714

31

432-02811

32

430-02519

29

430-02603

30

431-02703

31

432-02812

32

430-02520

29

430-02604

30

431-02704

31

432-02817

32

430-02521

29

430-02605

30

431-02705

31

432-02818

32

430-02522

29

430-02606

30

431-02706

31

432-02819

32

430-02523

29

430-02607

30

431-02709

31

432-02820

32

430-02524

29

430-02608

30

431-02710

31

233-02903

32

430-02525

29

430-02609

30

431-02711

31

233-02905

32

430-02526

29

430-02620

30

431-02712

31

233-02906

32

430-02527

29

430-02610

30

431-02715

31

233-02907

32

430-02528

29

430-02611

30

431-02716

31

233-02908

32

430-02529

29

430-02612

30

431-02717

31

233-02910

32

430-02530

29

430-02613

30

431-02718

31

233-02911

32

430-02531

29

430-02615

30

431-02719

31

233-02912

32

430-02532

29

430-02616

30

431-02720

31

235-03001

33

430-02533

29

430-02617

30

432-02801

32

235-03002

33

430-02534

29

430-02618

30

432-02802

32

235-03003

33

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

177


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index

178

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

35

130420012

37

286035140

38

300-03202

35

130420014

37

287035140

38

33

300-03203

35

130420016

37

288035140

38

235-03007

33

300-03204

35

130420018

37

140-01

39

235-03008

33

300-03205

35

130420020

37

140-02

39

235-03009

33

300-03206

35

130420120

37

140-03

39

160-03101

34

125-01

36

130420140

37

140-04

39

160-03102

34

125-02

36

130420160

37

140-05

39

160-03105

34

125-03

36

130420180

37

300-03601

39

160-03106

34

126-01

36

130420200

37

300-03602

39

160-03107

34

126-03

36

285035012

38

300-03603

39

160-03110

34

126-05

36

285035014

38

300-03604

39

160-03111

34

126-09

36

285035016

38

300-03605

39

160-03113

34

130315012

37

285035018

38

300-03606

39

160-03104

34

130315014

37

285035020

38

300-03703

39

160-03108

34

130315016

37

285035025

38

300-03806

40

120-08

35

130315018

37

285035030

38

300-03801

41

120-10

35

130315020

37

285035120

38

300-03802

41

120-01

35

130315120

37

285035140

38

300-03803

41

120-02

35

130315140

37

285035160

38

300-03804

41

120-09

35

130315160

37

285035180

38

300-03805

41

120-06

35

130315180

37

285035200

38

300-03807

41

120-17

35

130315200

37

286035014

38

300-10382

41

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

235-03004

33

300-03201

235-03005

33

235-03006

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

400-03901

42

400-04008

46

300-04507

48

300-05104

52

400-03902

42

300-04205

46

300-04405

49

300-05105

52

400-03903

42

300-03702

46

300-04406

49

300-05106

52

400-03904

42

300-04206

46

300-04601

49

300-05107

52

400-04001

43

400-04010

46

300-04602

49

300-05108

52

400-04002

43

400-04009

47

300-04603

49

300-05109

52

400-04003

43

300-04301

48

300-04604

49

400-04904

52

400-04004

43

300-04302

48

300-04605

49

400-04905

52

400-04011

43

300-04303

48

300-04606

49

40004904/B

52

400-04101

43

300-04304

48

300-04607

49

430-06601

52

400-04102

43

300-04305

48

300-04608

49

430-06602

52

400-04103

43

300-04306

48

300-04609

49

430-06603

52

400-04104

43

300-04307

48

300-04701

50

430-06604

52

400-04105

43

300-04308

48

300-04702

50

430-06605

52

400-04106

43

300-04309

48

300-04703

50

430-06606

52

400-04107

43

300-04310

48

300-04704

50

430-06701

52

400-04108

43

300-04311

48

300-04705

50

430-06702

53

300-04401

46

300-04501

48

300-04706

50

430-06703

53

300-04402

46

300-04502

48

300-04707

50

430-06704

53

300-04403

46

300-04503

48

300-04708

50

300-04801

54

300-04404

46

300-04504

48

300-04709

50

300-04802

54

400-04005

46

300-04505

48

300-05102

52

300-04803

54

400-04007

46

300-04506

48

300-05103

52

300-04804

54

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

179


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index

180

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

300-04805

54

300-05207

58

420-05804

63

400-06207

68

300-04806

54

300-05208

58

420-05805

63

400-06301

68

300-04901

54

300-05209

58

420-05806

63

400-06302

68

300-04902

54

420-05601

59

420-05807

64

400-06303

68

300-04903

54

420-05602

59

420-05808

64

400-06304

68

300-05101

54

420-05603

59

420-05809

64

400-06305

68

300-05001

57

420-05604

59

150-01

66

400-06306

68

300-05002

57

420-05701

59

150-02

66

400-06307

69

300-05003

57

420-05702

60

150-03

66

400-06308

69

30005004/A

57

420-05703

60

150-04

66

400-06309

69

300-05005

57

420-05704

60

150-05

66

400-06310

69

300-05006

57

420-05705

60

150-06

66

400-06311

69

300-05007

57

420-06101

62

150-07

66

400-06312

69

300-04201

58

420-06102

62

150-08

66

400-06313

69

300-04202

58

420-06103

62

10551

66

400-06314

69

300-04203

58

420-06104

62

10552

66

400-06315

69

300-04204

58

420-06105

62

10553

66

400-06316

69

300-05201

58

420-06106

62

400-06201

68

400-06401

69

300-05202

58

420-06107

62

400-06202

68

400-06402

69

300-05203

58

420-06108

62

400-06203

68

400-06403

69

300-05204

58

420-05801

63

400-06204

68

400-06404

69

300-05205

58

420-05802

63

400-06205

68

400-06405

69

300-05206

58

420-05803

63

400-06206

68

400-06406

69

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

400-06407

69

410-06514

72

500-07102

74

500-07305

75

400-06408

69

410-06515

72

500-07103

74

500-07306

75

400-05302

70

410-06516

72

500-07104

74

170074012

76

400-05303

70

280-06801

73

500-07105

74

170074014

76

400-05304

70

280-06802

73

500-07106

74

170074016

76

400-05305

70

280-06803

73

500-07107

74

170074018

76

400-05306

70

280-06804

73

500-07304

74

170074020

76

400-05307

70

280-06805

73

500-07201

75

170074025

76

422-06001

71

280-06806

73

500-07202

75

170074030

76

422-06002

71

280-06807

73

500-07205

75

170074040

76

422-06003

71

280-06808

73

500-07206

75

171074012

76

410-06501

72

281-06901

73

500-07203

75

171074014

76

410-06502

72

281-06902

73

500-07204

75

171074016

76

410-06503

72

281-06903

73

500-07207

75

171074018

76

410-06504

72

281-06904

73

500-07208

75

171074020

76

410-06505

72

281-06905

73

500-07209

75

172074220

76

410-06506

72

281-06906

73

500-07210

75

172074225

76

410-06507

72

500-07001

74

500-07211

75

172074330

76

410-06508

72

500-07002

74

500-07212

75

172074440

76

410-06510

72

500-07005

74

500-07213

75

172074550

76

410-06511

72

500-07006

74

500-07214

75

172074660

76

410-06512

72

500-07007

74

500-07215

75

172074880

76

410-06513

72

500-07101

74

500-07216

75

172074100

76

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

181


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index

182

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

172074320

76

175-5

77

275-13

79

550-09

81

172074420

76

275-10

77

275-7

79

550-10

81

172074530

76

275-11

77

275-8

79

550-11

81

172074630

76

275-12

77

275-9

79

550-12

81

172074640

76

275-13

77

176-1

80

550-13

81

172074840

76

177-1

77

176-2

80

550-14

81

172074150

76

177-2

77

176-3

80

560-08001

82

270-0740

76

175-1

78

176-4

80

560-08002

82

271074012

76

175-2

78

175-1

80

560-08003

82

271074016

76

175-3

78

175-2

80

560-08004

82

271074020

76

175-4

78

175-3

80

560-08101

83

271074025

76

175-5

78

175-4

80

560-08102

83

272074010

76

175-6

78

275-1

80

560-08103

83

272074012

76

275-1

79

275-2

80

560-08104

83

272074014

76

275-2

79

175-6

80

560-08201

84

272074016

76

275-3

79

550-01

81

560-08202

84

272074120

76

275-4

79

550-02

81

560-08203

84

272074140

76

275-5

79

550-03

81

560-08204

84

272074160

76

275-6

79

550-15

81

560-08205

84

175-1

77

275-6A

79

550-05

81

560-08206

84

175-2

77

275-10

79

550-06

81

560-08207

84

175-3

77

275-11

79

550-07

81

560-08208

84

175-4

77

275-12

79

550-08

81

560-08209

84

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

560-08601

86

560-08901

91

552-08401

95

552-08411

100

560-08602

86

560-08902

91

552-08402

95

533-08701

101

560-08603

86

560-08903

91

552-08403

95

533-08702

101

560-08604

86

560-08904

91

552-08404

95

533-08703

101

560-08605

86

560-08905

91

552-08405

95

533-08704

101

560-08606

86

560-08906

91

552-08406

95

533-08705

101

560-08607

86

560-08907

91

552-08407

95

533-08706

101

560-08608

86

560-08908

91

552-08408

95

533-08707

101

SXEDIO 1

88

560-08909

91

552-08409

95

533-08708

101

SXEDIO 2

88

560-08910

91

552-08412

95

533-08709

101

SXEDIO 3

88

560-08911

91

560-09501

98

533-08710

101

SXEDIO 4

88

560-09002

93

560-09502

98

533-08711

101

SXEDIO 5

89

560-09003

93

560-09503

98

533-08712

101

SXEDIO 6

89

560-09004

93

560-09504

98

533-08713

101

SXEDIO 7

89

560-09005

93

560-09505

98

533-08714

101

SXEDIO 8

89

560-09006

93

560-09506

98

533-08715

101

SXEDIO 9

90

560-09007

93

560-09507

98

553-16401

103

SXEDIO 10

90

560-09008

93

560-09508

98

553-16402

103

SXEDIO 11

90

560-09009

93

560-09509

98

553-16403

103

SXEDIO 12

90

560090010

93

560-09510

98

553-16404

103

SXEDIO 13

90

551-08301

93

560-09511

98

553-16405

103

SXEDIO 14

90

551-08302

93

560-09512

98

553-16406

103

SXEDIO 15

90

551-08303

93

552-08410

99

553-16407

103

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

183


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ // Code index

184

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

κωδικός code

σελ. page

553-16408

103

INOX 019

106

261-16519

172

553-16409

103

INOX 020

106

261-16520

172

553-16410

103

INOX 021

107

553-16411

103

INOX 022

107

553-16412

103

INOX 023

107

INOX 001

105

261-16501

172

INOX 002

105

261-16502

172

INOX 003

105

261-16503

172

INOX 004

105

261-16504

172

INOX 005

105

261-16505

172

INOX 006

105

261-16506

172

INOX 007

105

261-16507

172

INOX 008

105

261-16508

172

INOX 009

105

261-16509

172

INOX 010

105

261-16510

172

INOX 011

106

261-16511

172

INOX 012

106

261-16512

172

INOX 013

106

261-16513

172

INOX 014

106

261-16514

172

INOX 015

106

261-16515

172

INOX 016

106

261-16516

172

INOX 017

106

261-16517

172

INOX 018

106

261-16518

172

εικόνα picture

εικόνα picture

εικόνα picture

κωδικός code

σελ. page

εικόνα picture
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.