__MAIN_TEXT__

Page 1


31, 99z ł 35, 00z ł 38, 00z ł

42, 00z ł 46, 99z ł

5, 05z ł

18, 33z ł

23, 49z ł

23, 00z ł

17, 70z ł

14, 94z ł

16, 99z ł

17, 12z ł

7, 48z ł

2, 19z ł

5, 13z ł


5, 72z ł

1 1, 99z ł

5, 23z ł

1 1, 99z ł

4, 85z ł


10, 55z ł

9, 14z ł

8, 79z ł

10, 15z ł

9, 53z ł

8, 79z ł

10, 55z ł

9, 53z ł

8, 79z ł

8, 63z ł

8, 85z ł

9, 85z ł


6, 35z ł

7, 41z ł

9, 85z ł

8, 85z ł

2, 19z ł


6, 10zł

8, 30z ł

7, 93zł

1 1, 80zł

kol or ywspól nedl aTSK12i TSK25: 080-f uksj a TSK25-c ena:1 1, 80z ł 076j-j .ł osoś 081ps-śr ednipudr owyr óż 008z-zł amanabi el TSK12-c ena:7, 33z ł 010-czar ny Kol or ydl aTSK12: 007-czer wony 083/ 08-t ur kusowy 103j-j .mi ęt owy 101/ 08-zi el onat r awa 081j-j .r óż 002-l awendowy Kol or ydl aTSK25: 018-sr ebr ny 007j / 10-j .czer wony 032z/ 08-zi mnybr ąz 092/ 08-goł ębi 084/ 10-żół t y 092c/ 08-ci emnygoł ębi 102j / 08-zi el onej abł uszko

kol or y: TRP15007-czer wony TRP15018-sr ebr ny TRP15081j z-j .r óżzi mny

8, 25z ł


58, 68zł 23, 03zł

65, 16zł 32, 69zł

63, 09zł 27, 59zł

14, 34z ł

29, 63zł 35, 39zł

34, 94zł 51, 39zł

31, 96zł 44, 63zł

47, 27z ł


47, 00zł 38, 69zł 43, 79zł

18, 85zł 16, 42zł

47, 00zł 38, 69zł 43, 79zł

14, 00zł 1 1, 33zł

152, 77z ł

93, 00z ł

53, 35zł 42, 73zł 39, 32zł

47, 00zł 38, 69zł 43, 79zł

29, 00zł


17, 84z ł

20, 92z ł

4, 93z ł 6, 74z ł 4, 99z ł

8, 23zł 1 1, 25zł

6, 07zł

6, 00z ł

7, 52zł 8, 82zł

5, 93zł 9, 69zł

2, 17zł 1, 17zł

34, 75z ł

47, 00z ł

87, 90z ł


7, 33z ł

7, 97z ł

16, 15z ł

7, 18z ł

5, 75z ł


4, 45zł 2, 10zł 8, 13zł

4, 76z ł

8, 80z ł


Zapr aszamy El egant er i as. c. ul .Konar zewska15 60101Poznań t el . :725185748

www. el egant er i a. com www. el egant er i a. pl f acebook. com/ el egant er i a bi ur o@el egant er i a. com bi ur o@el egant er i a. pl

Profile for Eleganteria

Katalog Święta  

Katalog Święta  

Advertisement