Tonisity Px

Page 1

DEN FØRSTE ISOTONISKE PROTEINDRIK TIL GRISE

Drikkes villigt af grise fra 2. levedøgn Konsistens minder om mælk Velsmagende

Støtter metabolismen i tarmen

Rehydrerer

SØDEPROTEINER OG AMINOSYRER ELEKTROLYTTER

Færre døde pattegrise

TONISITY PX ADMINISTRATION

MIDLER

Ernærer tarmceller

Isotonisk

Tonisity Px hjælper grisene til at drikke og æde mere i farestalden

DETTE OPNÅR GRISENE MED TONISITY PX

Nemmere fravænning

Højere fravænningsog slutvægt

Faring Fravænning Tonisity Px 3% opløsning Oven på foder I SKÅLE DAG 01 DAG 02 DAG 08 DAG -3 DAG +3 OPLØSNING PÅ FODER VED FRAVÆNNING 500 ML/ STI/ DAG

Vores dokumentation = 208 forsøg i 35 lande

Frivillig indtag fra 2. levedøgn

Metaanalyser 2020.05-TON-META-PXCONS (6 forsøg; N=200 kuld)

Op til 35% højere villi*

Kontrol

Tonisity Px

Stærkere grise ved fravænning

Forsøg 20-039,20-002, 2021.10-TON-META-CN-WN-WT (*P<0,0001; 9 forsøg; N=12.309 grise)

Større vægtøgning med mindre foderforbrug*

360 g ekstra ved fravænning*

Metaanalyser 2021.10-TON-META-CN-WN-WT (*P<0,0001; N=5.296 grise)

Nem at administrere <30 sekunder/sti

Højere villi før og efter fravænning

Forbedret fordøjelse

Øget optagelse af næringsstoffer

Bedre tarmsundhed

Forsøg 16-009, 16-003, 18-126 (*P<0.05)

+0,76 ekstra grise/so/år

21% færre døde pattegrise

Metaanalyser 2021.02-TON-META-PWM (*P<0,0001; 70 forsøg; N=148.170 grise; forskellig genetika)

Flere Lactobaciller og mindre E. coli før og efter fravænning.

Hurtigere restitution og 60% lavere dødelighed hos PRRS-positive smågrise

Forsøg 16-009, 16-003, 18-126, 17-061 (*P<0,05)

3,1 kg ekstra ved slagtning* for alle vægtklasser ved fødsel

Forsøg 18-014 (*P<0,01; N=2.193 grise)

Forsøg 17-031 (*P=0,02)
-1
.8%
FCR=2.79
PM-DK-23-0059 0265 Tonisity What is Tonisity Px_A4_Elanco_DK_v1 Yderligere information: Elanco Denmark ApS: elanconordic@elanco.com - www.farmanimal.elanco.com/dk Forhandles via: 3S a/s - tlf: 7620 7979 - e-mail: 3s@3s.dk Elanco og den
Tonisity Px er et
int. Ltd. © 2023 Elanco
FCR=2.74
diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber.
varemærke, som ejes af Tonisity
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.