MERE ENERGI TIL GRISEN, MERE OVERSKUD TIL DIG

Page 1

MERE ENERGI TIL GRISEN, MERE OVERSKUD TIL DIG

Enzymet der nedbryder beta-mannan

BETA-MANNAN I VEGETABILSK FODER SKADER GRISENS POTENTIALE. HVAD ER BETAMANNAN?

Beta-mannan er uundgåelige antinutritionelle fibre (ANF)4

• Er skadelig i perioder hvor dyret er udfordret • Normalt indhold af beta-mannan er 0,15-0,35%

• Består af polysaccharidfibre typisk med

mannose-hovedkæde med galactoseforgrening1

• Findes i alle vegetabilske råvarer, især soja-,

i fravænningsblandinger 1 og 2*

raps- og solsikkeskrå5

* Afhængig af fodersammensætningen

• Styrker planten under vækst, men er ufordøjelig for en-mavede dyr

HVORFOR SKADER BETAMANNAN?

Beta-mannan aktiverer fejlagtigt immunforsvaret. Dette skader dine grise og bundlinien.

Øger tarmens

1 viskositet7

Medfører inflamma-

2 tion i tarmen8,9

GIVER 3% DÅRLIGERE ENERGIUDNYTTELSE2,3

Aktiverer det medfødte

3 immunforsvar4,10

Opfattes af kroppen som

4 et patogen (PAMP-respons)

Hemicell HT ophæver den skadelige virkning af beta-mannan.

HVAD KAN HEMICELL HT?

• Hemicell (beta-mannanase) er et energibesparende enzym,

der nedbryder beta-mannan, som især findes i proteinrige råvarer

• Reducerer foderomkostningerne ved at gøre det muligt at udskifte dyrere proteiner med ingredienser som sojaskrå14-15

• Forbedrer tilvækst og FCR med op til 4% i smågrise

12-20

2,3,10


HEMICELL HT TM

Et patenteret enzym specielt formuleret til pelleteret foder. Enzymet tolererer pelleteringsprocessen samt forholdene i tarmen

TÅLER pH-UDSVING I FORDØJELSESKANALEN

TÅLER VARME FRA PELLETERING

TÅLER PÅVIRKNINGEN AF TARMENS PROTEASER

Enzymer behøver tid

1 Pelleteringsprocessen

Hemicell HT er upåvirket, under forhold der simulerer mavesækken og påvirkningen af tarmens proteaser og lave pH11

1 ved optimal pH for at

tilfører varme og fugt

virke.

Pelletering påvirker

2 enzymer

Det optimale pH for

2 Hemicell HT svarer til

Hemicell HT opretholder

tarmens pH (Fig. B)

3 95% aktivitet ved 880C11 (Fig. A)

Hemicell HT 100%

50 0

60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

Sammenlignelig varmestabil β-mannanase Hemicell HT

% enzymatisk aktivitet

90%

Typisk pelleteringstemperatur

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Fig. A

5.00

5.50

6.00

6.60

7.11

7.63

8.02

pH-værdi Fig. B

pH 1 2 3 4 5

Whistler, R. and Saarnio, J. 1957. “Galactomannan From Soy Bean Hulls.” J. Am. Chem. Soc. 79: 60556057. Spurlock, M. 1997. “Regulation of Metabolism and Growth During Immune Challenge: An Overview of Cytokine Function.” J. Anim. Sci. 75: 17731783. Gabler, N. and Spurlock, M. 2008. “Integrating the Immune System with the Regulation of Growth and Efficiency.” J. Anim. Sci. 86: E64E74. Anderson, D.M., Hsiao, HY., and Dale N.M. 2008. “Identification of an Inflammatory Compound for Chicks in Soybean MealII.” Poultry Science 2008; 87: 159. Ferrel, J., Anderson, D.M., and Hsiao, HY. 2014. “Content of Soluble NonStarch Polysaccharides βmannan and Xylan in Legume Meals, NonLegume Meals, and Cereal Grains or Cereal Grain byproducts.” Poster presented at the MidWest ASAS Journal Animal Science, 92 2014; n/a: 328. 6 Hsiao, H.Y., Anderson, D.M., Jin, F.L., and Mathis, G.F. 2004. “Efficacy of βmannanase (Hemicell®) in Broiler Chickens Infected with Necrotic Enteritis.” International Scientific Forum, Abstract 120, The Southern Conference on Avian Diseases. 7 Latham, R.E., Williams, M.P., Walters, H.G., Carter, B., and Lee, J.T. “Efficacy of βmannanase on Broiler Growth Performance and Energy Utilization in the Presence of Increasing Dietary Galactomannan.” Poultry Science, Volume 97, Issue 2, 1 February 2018. 8 Ikegami, S., Tsuchihashi, F., Harada, H. et al. 1990. “Effect of Viscous Indigestible Polysaccharides on PancreaticBiliary Secretion and Digestive Organs in Rats.” Journ. of Nutrition. 120: 353360. 9 Geniec, N.O., Alei, F., and Klasing, K. 2015. “Effect of Hemicell HT Enzyme on the Immune System of Chickens and their Performance.” International Poultry Scientific Forum. 10 Stahl, P. and Ezehowitz, R. 1998. “The mannose receptor is a pattern recognition receptor involved in host defense”. Curr. Opin. Immunol. 10(1):50-55. 11 Hsiao, HY., Anderson, D.M., Liu, L., and Jackson, M. 2010. “A Heattolerant βmannanase: Its Biochemical Properties and Effect on Broiler Growth Performance.” J. Anim. Sci. 88, ESuppl. 2. 12 Elanco. 2014. Data on fi le: The efficacy of feeding Hemicell HT to replace dietary fat or energy in nursery pig diets. 13 Mendoza, O.F. et al. 2015. “ASAS Midwestern Section and ADSA Midwest Branch.” Journal of Animal Science; 93:1. 14 Pettey, L.A., Carter, S.D., Senne, B.W., et al. 2002 “Effects of βmannanase Addition to CornSoybean Meal Diets on Growth Performance, Carcass Traits, and Nutrient Digestibility of Weanling and GrowingFinishing Pigs.” Journal of Animal Science; 80: 10121019. 15 Elanco. 1999. Data on file: Hemicell Trial Report – Efficacy in simple and semi complex nursery Diets in piglets. 16 Elanco. 2017. Data on file: Dietary soybean meal level and betamannanase supplementation affected immunoproteins. 17 Elanco. 2010. Data on file: The effect of HemicelHT in Piglets from 6.1 to 21 kg of body weight. 18 Elanco. 2012. Data on file: Safety and efficacy of Hemicell HT, a feed enzyme additive, in weaned piglets. 19 Elanco. 2014. Data on file: Efficacy of HemicellHT in weaned piglets. Study code: RGT81. 20 Elanco. 2016. Data on file: Efficacy of HemicellHT in nursery pigs in field conditions.

Hemicell - Anbefalet anvendelse Hemicell HT er et patenteret enzym fremstillet ved fermentering af Paenibacillus lentus. Det aktive stof er endo-1,4-β-mannanase. Hemicell HT anvendes i foder, som indeholder minimum 0,2% opløseligt β-mannan. Dyrearter: Slagtekyllinger, kalkuner, grise.

Anbefalet tilsætning: PRODUKT

Hemicell HT

ANBEFALET TILSÆTNING PER TON FÆRDIGFODER Slagtekyllinger

Kalkuner

Smågrise

Slagtesvin

330 g

330 g

300 g

300 g

Brugsvejledningen indeholder fuldstændig produktinformation inklusiv forsigtighedsregler og advarsler. Læs og følg altid anvisningerne.

Hemicell, Elanco og den diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber. ©2021 Elanco eller dets datterselskaber. PM-DK-21-0184


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.