Sådan klarer Hemicell HT beta-mannan problematikken

Page 1

Sådan klarer Hemicell HT beta-mannan problematikken Enzymet Hemicell HT nedbryder fibertypen beta-mannan i svinefoder. Grisene kan ikke selv nedbryde beta-mannan og det skaber en energikrævende immunreaktion, som går ud over tarmsundheden og produktiviteten.

Nyt fransk forsøg viser, at Hemicell kan reducere graden af inflammation udløst af betamannan. Tarmsundheden afspejles i biomarkører og de fortæller om graden af inflammation i tarmen. I et fransk forsøg målte man 5 forskellige biomarkører i tarmen hos smågrise, som havde fået foder enten uden eller med Hemicell. Især to biomarkører viste sig at være markant reduceret, når Hemicell blev tilsat foderet. Det viste således, at Hemicell er i stand til at forbedre tarmsundheden hos smågrise.


To vigtige biomarkører: Calprotectin og IFN-γ (Inteferon gamma) Calprotectin er proteinudskilte hvide blodlegemer. Calprotectin er en meget anvendt indikator for inflammatoriske tarmsygdomme1. Når det findes i afføringen, indikerer det tarmbetændelse hos svin. I forsøget var der tale om en signifikant reduktion af denne biomarkør i Hemicell-gruppen. IFN-γ (Interferon-gamma): Vigtig pro-inflammatorisk cytokin5. Denne biomarkør er ofte forhøjet, når tarmsundheden er i fare. Også her viste Hemicell at kunne reducere denne biomarkør.

Hemicell virker ved at bryde kæden! Beta-mannan, som findes i svinefoder, består af en lang mannosekæde med sidekæder af galactose, som grise ikke kan nedbryde. Hemicell HT virker ved at bryde kæderne og efterlade mindre molekyler, som derefter passerer tarmsystemet uden at ”trigge” immunforsvaret.

Hvorfor reagerer immunforsvaret, når det møder beta-mannan? Når immunforsvaret reagerer overfor beta-mannan i foderet kaldes det FIIR (Foder-InduceretImmun-Respons), som er en medfødt immunreaktion, der opstår når tarmen møder et molekyle, der ser ud til at være sygdomsfremkaldende – uden at være det! En immunrespons koster energi og kan skade tarmsundheden, som det sås i den nævnte franske studie og nedsætte produktiviteten2-4.


Hvor meget substrat skal der til for at Hemicell HT virker? Hemicell HT virker, når koncentrationen af opløseligt beta-mannan i foderet er 0,2% eller mere. Beta-mannan findes i alle vegetabilske råvarer og almindeligt svinefoder indeholder typisk 0,1-0,4% opløseligt beta-mannan.

Vil du gerne vide mere om virkningen af Hemicell HT er du velkommen til at kontakte agronom Christina Fensholt-Hansen hos Elanco: christina.fensholt_hansen@elancoah.com

Ref.: 1. WPN Ganga W Pathirana et al. 2018. Faecal Calprotectin. Clinical Biochemist Reviews. 39 (3): 77-90 (REF-14255). 2. Stahl, P. and Ezehowitz, R. 1998 “The mannose receptor is a pattern recognition receptor involved in host defense”. Curr. Opin. Immunol. 10(1)50-55. 3. Spurlock, M. 1997 “Regulation of Metabolism and Growth During Immune Challenge: An overview of cytokine function” J. Anim. Sci, 75:1773-1783. 4. Anderson, D.M & Hsiao, H.-Y. New Feed Enzyme Development. Chem Gen Corp. 2009, 1:1-30. 5. Zhang J. 2007. Yin and yang interplay of IFN-γ in inflammation and autoimmune disease. J. Clin. Invest. 117:871–873. doi:10.1172/JCI31860. (REF-13890).

Elanco og den diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber. © 2020. Elanco og dets datterselskaber. PM-DK-21-0113


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.