El-HARAKAH

ID

El-Harakah (ISSN: 1858 - 4357) adalah jurnal UIN Maliki Malang sebagai wahana komunikasi keilmuan insan akademik dalam kajian Budaya Islam. Jurnal El-Harakah terakreditasi berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No.66b/DIKTI/Kep./2011.

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/index

Publications