Page 1

Ochrona środowiska w firmie – realizacja podstawowych wymagań prawnych Zaprasza na szkolenie

05.07.2013 – Kraków IKZ O 130701 30.08.2013 – Ustroń IKZ O 130804

ADRESACI 

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się ochroną środowiska w zakładach, nowych pracowników, absolwentów uczelni chcących zdobyć praktyczną wiedzę lub doskonalić swoje umiejętności

CEL SZKOLENIA

WYKŁADOWCY Ekspert posiadający doświadczenie w pracy w administracji oraz firmie eksperckiej, dysponujący obszerną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu wymagań ochrony środowiska, specjalizujący się w pozwoleniach zintegrowanych, emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, odpadach, zezwoleniach na emisję gazów oraz ekspert w zakresie gospodarki wodnościekowej, pracownik administracji rządowej.

Zapoznanie uczestników z nieustannie zmieniającymi się wymaganiami prawnym w zakresie trzech komponentów ochrony środowiska ochrona powietrza, gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z wybranymi dokumentacjami, jakie zakłady winny posiadać w celu spełniania wymagań prawa ochrony środowiska.

ZAKRES SZKOLENIA Emisja pyłów i gazów      

podstawowe definicje i nowe akty związane z pozwoleniem na emisję pyłów i gazów instalacje nie wymagające pozwolenia i instalacje wymagające pozwolenia instalacje podlegające standardom emisyjnym zawartość zgłoszenia oraz wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów wymagania dotyczące pomiarów emisji pyłów i gazów, sprawozdawczość ćwiczenia praktyczne- zawartość zgłoszenia i pozwolenia, klasyfikacja instalacji

Gospodarka odpadami      

podstawowe definicje z Ustawy o odpadach obowiązki wytwórców odpadów decyzje związane z gospodarką odpadami zawartość wniosku o wydanie pozwolenia oraz zezwolenia ewidencja odpadów, informacja o wytworzonych odpadach magazynowanie odpadów, przepisy karne

Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa        

akty prawne związane z ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową prawo własności wód i gruntów pokrytych wodami, obowiązki właściciela wody oraz właściciela nieruchomości urządzenia i budowle wodne proces inwestycyjny a ochrona wód dyrektywa tzw. powodziowa i planowane zmiany w prawie operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą odpowiedzialność za szkody w prawie wodnym założenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ekologus Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 29 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-40-780

REGON: 072720333

tel.: (33) 822-90-26 do 27 (33) 496-03-00 fax: (33) 496-03-22 Sąd Rejonowy w B-B VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000030618

szkolenia@ekologus.pl www.ekologus.pl


Harmonogram szkoleń 2013

Zaproszenie na szkolenie cd…

CENA 690zł netto / os. + 23% VAT * Cena zawiera: udział w szkoleniu, komplet materiałów drukowanych, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wyżywienie: obiad i przerwa kawowa, miesięczne mailowe konsultacje z danego tematu szkolenia Istnieje możliwość rezerwacji noclegu – opcja dodatkowo płatna

* Zwolnienie z podatku VAT z przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT).

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

KONTAKT Nasi specjaliści z działu szkoleń są do Państwa dyspozycji tel.: (33) 822 90 26 wew. 15 e-mail: szkolenia@ekologus.pl

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ZSZ ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001

Gospodarka odpadami w 2013 roku- nowa ustawa o odpadach

17- 19 lipca

Mazury

18 lipca

Mazury

19 lipca

Mazury

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obecny stan prawny oraz planowane zmiany w tym i w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów

Ekologus Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 29 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-40-780

REGON: 072720333

tel.: (33) 822-90-26 do 27 (33) 496-03-00 fax: (33) 496-03-22 Sąd Rejonowy w B-B VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000030618

szkolenia@ekologus.pl www.ekologus.pl

Zaproszenie - szkolenie: Ochrona środowiska w firmie  
Zaproszenie - szkolenie: Ochrona środowiska w firmie  

Dział Szkoleń 33 496 03 00, szkolenia@ekologus.pl

Advertisement